Page 1

Vil du være med i Kontaktklubben? Kontaktklubben møtes annenhver torsdag kl. 18.00-20.00 i Storetveit menighetshus. Vi spiller, synger og danser folkedans sammen. Alle som vil kan komme. Midtveis koser vi oss med kveldsmat og kake. Kvelden avsluttes med fortellekroken. Da hører vi fra Bibelen. To ganger hvert halvår har vi Kontaktkveld. Da avslutter vi kvelden med en liten gudstjeneste i Storetveit kirke. Disse kveldene er familiemedlemmer ekstra velkomne. Det koster kr. 20,- hver gang.


Tilbud til utviklingshemmede (og familie, støttekontakter og andre)

Semesterplan vår 2015

Velkommen til

Annenhver torsdag kl. 18.00-20.00 15/1

Klubb

29/1

Klubb

12/2

Kontaktkveld - avslutning i kirken, med familie

5/3

Klubb

19/3

Klubb

9/4

Kontaktkveld - avslutning i kirken, med familie

23/4

Klubb

7/5

Klubb

Kontaktklubben i Storetveit Annenhver torsdag kl. 18.00-20.00

På Kontaktkveldene blir det gudstjenestene ved prest Gunn Frøydis Unneland og diakon Reidun Laastad Dyvik og her er også familiene ekstra velkommen!

Kontaktperson: Turid Flotve telefon: 55 01 38 15 mobil: 916 33 350 e-post: turidrf@broadpark.no

I Storetveit menighetshus, Kirkeveien 27, 5072 Bergen Støttet av Bergen kommune

Brosjyre kontaktlubben 2015  
Brosjyre kontaktlubben 2015  
Advertisement