Catàleg #ConcursSJO16 (Sant Josep Oriol, Barcelona, Catalunya) - Gegants del Pi

Page 1

CatĂ leg _ ConcursSJO16


CONCURS FOTOGRÀFIC de les Festes de Sant Josep Oriol 2016 #CONCURSSJO16

Agraïm molt especialment la participació de tots els qui han aportat les seves imatges al concurs. © De les imatges, els respectius autors. © Dels textos i de l’edició, l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi Organitza: Associació d’Amics dels Gegants del Pi. Amb la col∙laboració de: Ajuntament de Barcelona, Basílica de Santa Maria del Pi, La Casa dels Entremesos, Diputació de Barcelona, Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de la Barcelona Vella, Generalitat de Catalunya i els comerços, entitats i veïns del barri que fan possibles les Festes i aquest concurs. Jurat del #ConcursSJO16: Josep Lluís Badal Vizcaigana (Associació d’Amics dels Gegants del Pi), Tessa Llechà Pàmies (Associació del Retaule de Sant Josep Oriol) i Mercè Brunet Costa (Esplai del Pi). Més informació a www.gegantsdelpi.cat Twitter, Instagram (@gegantsdelpi) / Facebook, Youtube (Els Gegants del Pi) C/ Cardenal Casañas, 16. 08002 Barcelona. - 2 ‐


Exposició_ de dissabte 11 de juny a diumenge 10 de juliol de 2016. Ubicació_ Sala d’actes de la Casa dels Entremesos (plaça de les Beates, 2. 08002 Barcelona)

Us presentem el catàleg fotogràfic que s’ha creat a partir de totes les fotografies presentades al Concurs Fotogràfic de les passades Festes de Sant Josep Oriol. És el primer cop que es fa aquesta aposta, que ve acompanyada per un creixement de les Festes del barri del Pi en tots els sentits. En el record de tots ja és el primer Emmulassa’t de la història, els balls del Basilisc de Reus i l’Àliga de Girona dins de Santa Maria del Pi al primer “Bestieses” o la xer‐ rada i presentació del Catàleg de Gegants Centenaris a la Casa dels Entremesos. A tots aquests actes nous s’hi van sumar del 12 al 23 de març els tradicionals Atracaments, el Pregó, la Passejada dels Oriols, el Retaule, la Cercavila de Festa Major, l’exhibició de l’Esbart Català de Dan‐ saires, la Diada Castellera, l’Ofici de Festa Major i un llarg etcètera, tan sols esgarrat per la suspensió de la Diada Falconera i les Matinades de diumenge 20 a causa de la sempre impertinent pluja. Aquest catàleg pretén ser un recorregut per totes les imatges presentades aquests dies amb l’etiqueta #ConcursSJO16 a Instagram. En total, 141 fotografies pujades per 40 ususaris diferents. I entre totes aquestes imatges, hi ha tres premis que sobresurten, però que no desmereixen de cap manera totes les altres imatges, que esdevenen un resum personal de la nostra Festa Major. - 3 ‐


@marta_sastre - 4 ‐


- 5 ‐


@mariacsp ................................ - 6 ‐


er g o r 1 @ ..

..

@

n o b _ a

9 9 et

- 7 ‐


- 8 ‐

@ a i n a _l o p e z

@ a d r i a g a r si l

@ a_ b o ne t 99

do i r r a g . r o t i a @


o t o f n @bc

- 9 ‐


- 10 ‐

@ ca rlo s_ pa l om ar 15


quera @ d an i _ m o s @d

av

idg

o ti

@codinaarnau

@davidtristany

- 11 ‐


@ e l o i p a l m e i ro

o l e c r a b e d s n o @f a lc

- 12 ‐

na


@f o to cl ic k8 6

@

it p a l ga

a

- 13 ‐


a y n u l a t a c _ s t @ ge ga n

- 14 ‐


a v o ln p s t n a g e g @

@ ge

a e a mm

- 15 ‐


@ ge m m ae

- 16 ‐

a


@ ge m m ae

a

@ginyiu_beautya

@icsandre

roundpics

- 17 ‐


plf tar ish @

@ikermonica

- 18 ‐


o d a n e g o r le o m l e a m s i @

@ism

o d eis

mo - 19 ‐


@

- 20 ‐

0 1 a s r j of e

@ j o r d il a v a n

7


@judphoto

- 21 ‐


@lalaurapau @marc.folk

- 22 ‐

@lauranton 1 8 9 1 a n a l @ ma ful


a d a c n e r t _ c _ b m a @marcal_

@mariacsp

@mllbotija @marta_sa

stre

- 23 ‐


@mumcarlos

- 24 ‐


@mumcarlos - 25 ‐


- 26 ‐

@ mu m c a r l o

s


@ mu mc

arl o s

- 27 ‐


@r

oc

f er

va

4

@nicoalonso_

- 28 ‐


@ r o s e r _n

@ x a v ie r l o p e z

sa n z

- 29 ‐


m u x e @x

- 30 ‐

a r e u o sq


@xexumosquer

a

- 31 ‐


Amb el suport de:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.