Torenklanken 2011 - nr 16

Page 1

✁ 49e jaargang | nummer 16 | oktober 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Opwèrmoavend Rottenrijkers & Rottenrijkerinnekes, Op zaterdag 5 november wordt de Geffense Opwèrmoavend georganiseerd. De avond moet “un skôn fistje” worden voor elke Rottenrijker. Natuurlijk zijn wij net als jullie benieuwd wie de opvolger wordt van Prins Frank dun Urste. Maar er is veel meer te doen. Behalve onze eigen kapellen De Pompzwengels en Ut Gû Vals treden een aantal bekende artiesten live op. DJ Tom bijvoorbeeld, bekend van de Tentfeesten op het Dorpsplein, zorgt voor de muzikale omlijsting van de avond. Als klap op de vuurpijl is er direct na de prinsonthulling een spectaculair optreden van “De Zangeres Zonder Naam”, bekend van “Mexico” en veel andere hits. Na zijn onthulling 11 voor 11 zal de nieuwe Prins Carnaval met zijn Adjudant alle aanwezigen persoonlijk begroeten en een origineel herinneringsspeldje aanbieden. Dit gratis hebbedingetje wordt alléén op zaterdag 5 november uitgereikt. Reden te meer om er bij te zijn op de Opwèrmoavend! Om 20.00 uur gaan de deuren van De Gouden Leeuw open. De entree is gratis. Tot ziens!

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

gestreden worden om de fel begeerde Roap. Veel lokaal bekende artiesten en groepen zullen ook dit jaar weer te bewonderen zijn. Maar welke NIEUWE groep, individu of duo opent de aanval, op het komende Roapliedfestival??? We zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die met een zelf gemaakt nummer willen optreden en strijden voor een finale plaats. Iedereen kan en mag meedoen, voor nieuwe deelnemers is er zelfs een aspiranten categorie, in deze categorie mag je deelnemen met een bestaande melodie. (Dit is uiteraard niet verplicht.) Naast de verkiezingsstrijd is het ook gewoon een gezellige feestavond voor iedereen die een carnavalshart heeft. Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan vóór 1 december 2011 contact op met: Ronny Langens, Roapliedverkiezing 2012 M 06-20869567, E aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl

Raad van 11 www.rottenrijk.nl

Open de aanval, op het Roapliedfestival!! Op zaterdag 21 januari 2012 organiseren wij weer een Roapliedverkiezing. Dit jaar zal voor de 20ste keer

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering.

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! De stand is € 24.500,00 Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING vr. 21 okt. 19.00 u. * avondmis (aansluitend parochie- Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor vrijwilligersavond) za. 22 okt. 15.30 u. Huwelijksviering Bianca Schut- Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). jens en Sjoerd van Teeffelen + De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonach DK tig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven zo. 23 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan kinderkerk de kerkbijdrage. di. 25 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 28 okt. 19.00 u. * avondmis met DK PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE zo. 30 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kin- Woensdag 19 okt. 12.30 - 14.00 u. kennismakingsmid derkerk dag / foto maken. (In deze viering houden we een tweede collecte i.v.m. Woensdag 2 nov. 19.30 u. Allerzielenviering met kinWereldmissiedag). derkerk di. 01 nov. 19.00 u. * H.Mis m.m.v. GK (Allerheiligen) wo. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v. WIK + GK HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: (Allerzielen) Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven vr. 04 nov. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. zo. 06 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” (Voor verdere agenda zie onze website: www.parochie- Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangeffen.nl) gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek Vanwege Allerheiligen is er een H.Mis op dinsdag 1 door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 november in de kapel m.m.v. het Gemengd Koor. Vanwege Allerzielen is er een H.Mis op woensdag 2 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN november in de kerk m.m.v. de werkgroep Avondwake, Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de fanfare van W.I.K. en het Gemengd Koor. Er is ook “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf kinderkerk. 3


D E B A N K I E R D I E J E K E N U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken stukadoorswerk • het aanbrengen van alle soorten * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt op * belasting * bedrijfss * deposito * automati

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzeker * voor pers * voor bed * pensioen * zorgverz * gunstige * een onaf * diverse m

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 06 53184263 Gratis persoonlijk foto-album bij geboor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialiseerd i

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik borsten, handen, voeten Permanente Make-Up

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up workshops

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangementen uur Energie - Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl - internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom | 5384 Heesch T: 0412 – 45583515| M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: 0412 vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Depositaire van:

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

M

tussen 15 25 35 60


aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. OVERWEGING VAN HOOP EN VERTROUWEN Een mens zou iedere dag van zijn leven muziek moeten maken, of een gedicht schrijven, of één nieuwe gedachte koesteren. Opdat de dagelijkse zorgen, het gevoel voor schoonheid dat God de menselijke ziel gegeven heeft niet verloren doen gaan.

DANKBETUIGING Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn zoon, onze broer en oom. HENK VAN LENT Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

Een speciaal woord van dank willen we uitspreken voor de medewerk(st)ers van Thuiszorg Pantein, Stichting Terminale Thuishulp Maasland en Huisartsenpraktijk Geffen, de KPJ Geffen en Pastoor van Dijk. Het is voor ons een grote troost te weten dat Henk voor veel mensen iets heeft betekend. Annie van Lent-van den Berg Broers en zussen Neefjes en nichtjes

verloren Ik ben mijn horloge verloren goudkleurig met zwarte band (aandenken). Terugbezorgen bij Papendijk 15 of bel 5321458.

TE HUUR

EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op kort termijn beschikbaar: Eengezinswoning met losstaande garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche & bad) en ruime zolder. Meer info: beppie@enco.nl

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AfsprAAkNuland AAn huisGemeenschapshuis De Meent op AfsprAAk

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

margriet

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialisthuis in zorgverzekeringen op afspraak Theo Veld VerzekeringenBezoek is al 30aan jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen.

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Bezoek aan huis op afspraak

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

sloopwErk? www.slimslopEn.nl


EFKES BUURTE BIJ... Wihabo “En zo hoort het...” sprak burgemeester Augusteijn ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Drukkerij Wihabo. Hoe dan wel? “In een garage in Nuland de basis leggen van je bedrijf... in Geffen op het bedrijventerrein je onderneming uitbreiden... en tenslotte in Heesch een tweede locatie overnemen...! Daar kan onze gemeenteraad wat van leren!” De familie Bosch had een uitgebreid ‘feestje’ georganiseerd voor genodigden en publiek! Zoals ook hun werk tot in de puntjes en komma’s verzorgd is, zo ook dit jubileum. “Net even iets anders”, is de drijfveer. We werden ontvangen door de heren WI en HA in wit kostuum en de charmante BO in avondjurk! In de feesttent geen zilver, maar veel blauw, zelf ontworpen feestprinten en een wand vol tegeltjeswijsheden. Velen kwamen Willy en Maria Bosch en hun zoons Joris en Ruud de hand schudden. Geen lange toespraken, want 25 jaar “druk werk” staat opgetekend in het jubileumboek PMS025. Ook al weer zo iets aparts: PMS staat voor een kleur, maar 025 is in geen enkele kleurwaaier te vinden. Een eigen kleur dus voor 25 jaar Drukkerij Wihabo, die als een vaste lijn door het werk loopt. Het woord “Wihaboën” ben ik in het boek tegengekomen en dat betekent zoveel als: “Iets bedenken wat nog niet bestaat... dat op zo kort mogelijke deadline aanleveren... en tijdens het afwerken nog iets nieuws verzinnen! Wat is het succes en de kracht van de onderneming die de broers Willy en Hans Bosch opstartten samen met hun echtgenotes Maria en Rita? De ondernemers van het Brabantse familiebedrijf worden geroemd: “Ze werken onderscheidend en uniek in een zeer goede samenwerking. Het sociale aspect is sterk. Zakelijk als het moet, gemoedelijk als het kan. Bijzondere mensen met oog voor het detail, die hun grenzen opzoeken. Ze hebben een onbegrensde werklust en een onbeschrijflijk belangrijke werksfeer. De klant staat voorop en er worden steeds nieuwe uitdagingen aangegaan. Een compleet gedigitaliseerde inrichting met dienstverlening die klaar is voor de toekomst!” De directeur van het K(oninklijk)V(verbond) van G(rafische) O(ndernemers) zegt het een enorme prestatie te vinden als je 25 jaar werkzaam bent in de Grafische industrie. “De gehele samenleving is reeds gedigitaliseerd en dat maakt het moeilijker voor het communicatielandschap, maar ook uitdagender. Hier is vakmanschap én ondernemerschap hand in hand gegaan, eigentijds, een beetje tegendraads, maar heel compleet!” De volgende dag stonden de deuren open voor het grote publiek: binnen is het gezellig druk... buiten is het 28°... Via de voetstappen kom je langs alle faciliteiten van de drukkerij: de huiskamer, de spreekkamers, de mooizolder, de presentatie- en overlegruimte waar je op de foto

mag, (die een aantal stapjes verder al voor je klaar ligt!), de Desktop Publishing ruimte, het kleurbeheer, de kantine, het magazijn, de platenmaker, het boekbinden en het snijden, de vergaarmachine, de opslag en de ruimte voor de afwerking. De machines draaien en drukken... snorren en snijden... razen en rapen... de vele bezoekers vieren het feestje mee: een foto, een kleurboek, een schetsboek, een wihabordspel valt hen ten deel! De medewerkers spreken hun enthousiasme uit over “hun” bedrijf: “Hier wordt nooit ‘nee’ gezegd, alle vragen moeten beantwoord worden... een gezonde wisselwerking tussen personeel en leiding... eerlijke mensen die weten wat ze willen... het gezond boerenverstand gebruiken... we maken alles met elkaar, we zijn een eenheid... afspraken worden goed nagekomen... alles wordt snel en efficiënt in eigen beheer gemaakt... we hebben alle benodigdheden (materialen en kennis) binnen ons bereik... ze zijn altijd bezig met vernieuwing en er is steeds geïnvesteerd, met het gevolg dat we nog bestaan...!! Er is geen minpuntje te bespeuren... Willy en Maria zijn zelf het meest trots op hun zoons Joris (de technicus) en Ruud (het organisatietalent) die de zaak willen voortzetten. “We zijn klaar voor de toekomst want zij hebben er zin in! Voor hen geldt: power en gas erop met drie belangrijke dingen in het achterhoofd: durven te investeren, de zaken praktisch houden en wáár maken waar je voor staat. En dat alles onder het motto: “Wij regelen het voor u!” Proficiat!

7


Rond de Dorpspomp De strijd lijkt beslecht. Maasdonk gaat fuseren met Bernheze. De twee gemeenteraden hebben in meerderheid daartoe gekozen. Bernheze met de hakken over de sloot. Maasdonk met 9 voor en 6 tegen. Partij Maasdonk (met een overgrote aanhang in Nuland) en partij Vinkel (met veel Vinkel) waren tegen. Het blijft jammer. Berusten de tegenstanders erin?? Of gaat men nog de verplicht opgelegde volksraadpleging saboteren of beïnvloeden? Wij gaan erop vertrouwen dat bij de nieuwe raadsverkiezing in 2014 de afwijzende partijen gaan verdwijnen en plaats maken voor landelijke partijen. De spoedige komst van waarnemend burgemeester J.Boelhouwer in Bernheze wijst erop dat de aandacht van de provincie is gericht op een goede voltooiing van de fusie. De samenwerking met burgmeester R. Augusteijn is daarbij duidelijk verzekerd en verankerd. De agenda tot samenwerking is al wel ingevuld al zal er nog wel gehakketak over zijn en over de financiële verhouding zal beslist nog wat te amenderen zijn. Wij hopen dat het te houden referendum een overduidelijke waarschuwing wordt aan de afwijzende raadspartijen. Stem voor en leg je neer bij het democratisch genomen besluit. Is er straks ruimte voor de verdwijnende raadszetels in de Dorpsraden?? Bij voorkeur niet. Zeker niet als men weer wil gaan “politieken”. De Dorpsraden zijn gericht op het algemeen belang en stemmen in met of wijzen besluiten af en adviseren en initiëren bepaalde zaken. Zo is in Geffen door de wens van de Dorpsraad het plaatsen her en der van zout-voorraad-bakken gerealiseerd en het ophalen van afval verbeterd. De stamtafel daagt uit om een nieuwe naam te bedenken voor de nieuwe gemeente. Er moet een dynamische werving vanuit gaan. De nieuwe gemeente ligt op een breuklijn van horsten en slenken in een gebied dat hoofdzakelijk zandgronden kent en waar voorheen loofbomen groeiden en veel woeste gronden waren. Het omvat een deel van de Meijerij en Maasland en wordt omringd door Maas, Dommel en Aa . Broekgronden, onderwaterstaande gebieden en bossen wisselen elkaar af. Het omvat kastelen: “Vladeracken” tussen Nuland Geffen, en in Heesch en Heeswijk. “Maasmeijer” duidt op Maas en Meijerij of “Maasheesch” op Maasdonk en Bernheesch, Het mag ook “De Beemt” heten als je ‘t kort wil houden. Een mooi woord, dat herinnert aan geboomte, aan de wil en wens om een groene gemeente te blijven en een woord dat nog ongebruikt is. De stamtafel is verheugd en ook verbaasd en zeer ver8

rast om alle aandacht, die ongevraagd maar met grote aandrang op een van de initiatiefneemster werd gelegd in verband met het nog in de lucht hangende totaal toneelproject omtrent onze voetballer Ruud van Nistelrooy. Diverse persorganen eisten de primeur op. Dat bracht “Het Idee” in een grote stroomversnelling. Het A.D. De Volkskrant, het Brabants Dagblad, de Telegraaf. Het werd ineens nationaal nieuws. “Het Idee”moest zelfs van de website verdwijnen. Nu is er een persvoorlichter, een contactpersoon, een scriptschrijver, een regisseur en een toneelmanager. Geffen gaat wereldberoemd worden. De Biescamp ondergaat grote veranderingen. Acteurs melden zich al. Intussen wordt er heerlijk om gelachen. Maasdonkse acteurs verschijnen al op het toneel. Van Hoek uit Vinkel wordt de tegen-stander, burgemeester Augusteijn de manager, Gilbert de hoofdrolspeler en René de bankzitter en pastoor v. Dijk speelt de rol van jongeling. Ineke Groos glundert maar om al die drukte. Wie het bedacht heeft wordt er “rijk” van. Eindelijk gaat Geffen profiteren van onze eigen voetbalheld. Hiep, hiep, hoera!!!! Wij feliciteren Wim van Herwijnen met de benoeming door het bisdom tot Diaken van de parochies, Lithoijen, Teeffelen en Maren-Kessel en wensen hem veel succes toe. Hij heeft er voor gekozen om daartoe vervroegd met pensioen te gaan. Wij waarderen zijn grote inzet en toewijding. De gemeente Maasdonk maakt dankzij het ingrijpen van wethouder Brands haast met het egaliseren van de rommelhoop in de verlengde Run. Het zilveren feest van WIHABO kreeg veel bezoekers op de “open dag”. Het hele personeel bleek volledig toebereid te zijn op rondleidingen. Iedereen verbaasde zich over de uitleg en de betrokkenheid en zo werd het een onvergetelijke dag voor Geffen. Zelfs onze burgemeester was onder de indruk in zijn wensrede. Ook het Strooipoppenfestival trok meer dan 2000 bezoekers naar Molen “De Vlijt”. De organisatie was perfect. Rijen fietsers meldden zich vanuit Geffen, Nuland en Vinkel, er was soms geen doorkomen aan. De strijd om de Strooipop werd gewonnen door: “The Punkass Ninjas” (“De hoofdzaak is niks”, denk ik), mochten daarom op zondag nog eens optreden. Het is weer een prachtig evenement geworden met veel aandacht voor de jeugdigen. Onze Jan van Ravenstein blijkt aan een programma “Geffen nu” in “Man bijt hond” te hebben deel genomen. Ook weer gemist!! Op 5 november om 22.11 uur wordt de snelste ooit ondergane Prinsonthulling van Rottenrijk beleefd. Moet je toch meemaken!!! In 2002 en 2003 werd er in Geffen veel aandacht besteed aan pater Ivo v. Dinther. Zijn levensbeschrijving en betekenis werd huis-aan-huis bezorgd, het Ivo v. Dinther-pad werd aangelegd en met veel aandacht geopend. Nu zien


we de gedichtjes onleesbaar worden, de beplanting verwaarloosd, de aandacht vervaagd. Het comité is kennelijk ter ziele en hoopt op bescherming van de gemeente. Wie er een steentje wil bijdragen kan zich melden bij Theo Prinssen of Jaap Bijleveld of wil Maaslands Natuurbelang de zorg op zich nemen?? Van stamtafel 350. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. De volgende stamtafel op 23 okt. na de hoogmis en weer in café Govers. Ook U bent welkom. Ut gû oe goet, ut kûmt goet. Hauw Doe.

u schreef woorden van deelneming, waardering, troost en bemoediging. Hartelijk dank aan mijn familieleden en vrienden die mij hebben bijgestaan en die mij helpen om verder te gaan zonder Wim naast mij. Het ga u goed. Nell Lemmers van Grunsven

“Dank aan allen die mij dierbaar werden” Dit Schreef mijn lieve man Wim Lemmers, toen zijn ziekte het hem belette om zijn dagelijkse bezigheden nog langer uit te voeren. Enige dagen later is hij overleden. Ik dank de medische zorg voor hun goede begeleiding. Dank ook aan de vele dorpsgenoten, die Wim dagelijks tijdens zijn wandeling ontmoette. Die hem de gelegenheid hebben geboden om even uit te rusten, een praatje te maken of om een kop koffie te drinken. Veel waardering heb ik voor de KBO, de D.O.K. en onze kaartvrienden bij wie hij zich thuis voelde en waar hij gezelligheid en ontspanning vond. Dank aan de thuiszorg die hem nog twee dagen zo liefdevol hebben verzorgd. Na zijn overlijden werd hij door velen van u bezocht of

In Memoriam Wim Lemmers Het bericht van het overlijden van Wim Lemmers kwam voor velen, toch nog onverwacht. Wij herinneren Wim als trouwe schrijver van de rubriek “Kerk en samenleving” in het verleden. Samen met Nell was Wim vele jaren actief bij de plakgroep van de redaktie van Torenklanken. Wim zorgde ook dat vele jaargangen van Torenklanken werden ingebonden. Wij wensen Nell veel sterkte toe om zonder Wim verder door het leven te gaan. Redaktie Torenklanken Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

9


RUIMTE VOOR ELKAAR! Onder de grote kiwiboom, die rijke vrucht draagt, vertellen Ria (77 j.) en Rien (77 j.) van Alebeek over “de vruchten” van hun rijke, gouden huwelijk! Beiden komen ze uit een zorgzaam gezin, waarin meehelpen, klaar staan voor anderen en doen wat je gevraagd wordt, hen geleerd is. Ria, is geboren in Nuland, dochter van Has van Druenen en Gon van Ravenstein en ze heeft negen broers en één zus. Geen wonder dat voetballen met haar broers één van de favoriete bezigheden uit haar jeugd was. Na de huishoudschool en de vervolgjaren met kook- en naailessen, werkte Ria eerst thuis en volgde daarna de opleiding voor Gezinsverzorgster. “Dat werk was in die jaren heel anders dan nu, je werkte soms maanden achtereen bij hetzelfde gezin,” vertelt Ria. “Je werd dáár geplaatst waar de moeder (tijdelijk) om diverse redenen niet voor het gezin kon zorgen. Daar leerde je dus heel veel!” Ria’s eigen moeder stierf, na een brommerongeluk, al op 61-jarige leeftijd. Rien is “unnen Hezikse” van geboorte, zoon van de plaatselijke kapper. Hij is de oudste uit het gezin van vijf kinderen van Harrie van Alebeek en Koos van Hedel. Rien herinnert zich uit zijn jeugd nog maar al te goed, de lange zaterdagen, dat hij present moest zijn in de kapsalon. “Ik zou ook graag gevoetbald hebben, maar voor mij was het dan ‘inzepen geblazen’! Omdat er nog geen elektrische scheerapparaten waren, werd er bij ons op zaterdag niet geknipt, maar kwamen er alleen scheerklanten. Ik mocht dan ‘opblijven’, want ik was wel tot tien uur ‘s avonds in touw!” lacht Rien. Verder heeft hij overigens thuis alle vrijheid gekregen. Rien volgde de 5e en 6e klas van de lagere school bij de Broeders in Veghel, want in Heeswijk waren de scholen dicht op het eind van de oorlog. “Ik was voorbestemd om kapper te worden, maar dat wilde ik niet; ik ging naar de MULO en de Laboratoriumschool. Rien werkte 51/2 jaar bij Philips in Eindhoven op de fysisch chemische afdeling van het natuurkundig laboratorium.

10

Rien en Ria leerden elkaar kennen - jawel, net als zo velen in die tijd - in de danszaal van hotel Kuipers op de kermis. “Als ik uitging, moest mijn broer steevast met me mee!” weet Ria, die zichzelf een goeie uitgaander noemt. En Rien weet nog dat - toen hij Ria thuis bracht en de eerste keer bij zijn schoonouders binnenkwam - vader van Druenen aan hem vroeg: “Lustte unnen boterham jonge”? Inderdaad, de tijden waren anders. “Je vond allerlei dingen heel gewoon. Je ging anderen helpen, gevraagd of ongevraagd. “Mijn moeder zette bijvoorbeeld nooit koffie als ik thuis was,” zegt Ria. “Ik was het zogenoemde “koffiezetterke”; ouderen wilden ook geholpen worden, dat was een soort statussymbool. Zij vonden het weer heel gewoon dat zij hun ouders tot het eind verzorgden.” Intussen werkte Rien bij Organon in Oss en trouwden ze op 26 september 1961. Rien had vóór die tijd al grond gekocht in de Pastoor van de Kampstraat (destijds Runrotstraat) in Geffen, maar het duurde jaren voordat ze daar een huis op mochten bouwen. Hij was geen inwoner van Geffen en niet economisch gebonden. Ze wilden daarom bij Ria’s broer in Geffen gaan inwonen, maar omdat Ria’s moeder kwam te overlijden gingen ze bij vader van Druenen inwonen. Daar werd hun oudste zoon Frank geboren. Uiteindelijk mocht er gebouwd worden. Ria’s broers bouwden en Rien was hun opperman en daarvoor had hij maar liefst 16.000 oude stenen afgebikt... “Ja, dat was de zuinigheid met vlijt, die nodig was in die tijd!” In Geffen werden Gert-Jan en Caroline geboren. “We kennen de economische crisis van deze tijd, maar ook wij begonnen in die tijd met weinig in de portemonnee. Je had echter geen eisen; we gingen niet ver op vakantie, Ria maakte zelf veel kleding voor de kinderen en we spaarden om de hypotheek af te lossen. We hebben nooit een auto gehad,” zegt Rien. “Ik had wel een motorrijbewijs, zodat ik een scooter kon rijden.” En zo konden ze hun kinderen een fijne jeugd geven en een goede opleiding. “En daarna moet je ze los kunnen laten en moeten ze het zelf runnen”, vinden Rien en Ria. Intussen is het gezin uitgebreid met de schoondochters Mareht en Susanne en schoonzoon Jos en heeft het gouden paar zeven kleinkinderen: Anouk, Jelte, Pauline, Leanne, Maurice, Iris en Kim. Ze zijn trots op ‘dit rijk bezit’. Wat is de kracht van een gouden huwelijk? “Een beetje vertrouwen in elkaar hebben, elkaar iets gunnen en ruimte geven voor eigen dingen!” Die ruimte hebben ze benut, want volgens de kinderen zijn hun ouders “altijd druk en toch met leuke dingen bezig; ze hebben veel sociale contacten en leuke hobby’s!” Rien was jarenlang actief in de Carnavalsstichting en is heel veel uurtjes in zijn mooie tuin te vinden. “Groen is rustgevend, ik heb geen PIZ (Pensioen In Zicht)- cursus nodig gehad!” Ze eten alles uit eigen tuin, misschien


is Rien daarom wel ‘ene kieskeurige’ wat eten betreft! Ria is nog een actief tennisster, doet aan yoga, shopt met haar dochter en heeft haar wandel-, kaart- en handwerk-/ koffieclubje. Samen gaan Ria en Rien vaak fietsen en ze zijn lid van de bridgeclub. Inderdaad, wat dat betreft zijn de tijden veranderd, want dat alles zou een gouden paar uit vervlogen tijden, niet gedaan/gekund hebben! Het gouden feest is heel gezellig verlopen, mede dank zij de goede zorgen van het personeel van zaal De Gouden Leeuw: een compliment! Ook de buren hebben een steentje bij gedragen aan deze feestelijke gebeurtenis door het plaatsen van een mooie boog en de vele felicitaties die ze uit buurt hebben ontvangen. Tussen de vele kaarten en bloemen kunnen Ria en Rien nog lange tijd nagenieten van het mooie feest! Van harte proficiat!

KBO informatie Afdeling Geffen Filmmiddag Na de eerste geslaagde aflevering is de volgende filmmiddag op woensdag 2 november aanstaande om 13.30 uur in het Oude Klooster. Opnieuw zijn onze KBO leden en de inwoners van de Heegt en de aanleunwoningen van harte welkom. De entree en het kopje koffie of thee in de pauze zijn gratis. Voor de pauze is er aandacht voor het zeer geslaagde Effe noar Geffe 2011 en na de pauze draait er een film van 30 minuten over het 5 daagse bezoek van onze reislustige leden aan het natuurgebied Thüringen in Oost-Duitsland eind april van dit jaar waar ook de prachtige steden Weimar en Dresden bezocht werden. Iedereen is van harte uitgenodigd en alvast een fijne filmmiddag.

Kerstviering en kerststukjes maken De kerstviering van onze KBO afdeling begint op donderdag 16 december a.s. om 19.00 uur in de Gouden Leeuw. Kerststukjes maken gaat gebeuren op vrijdag 16 december a.s. in het Oude Klooster. Noteer alvast de beide data. Aanvullende informatie volgt nog. Aspirant bestuurslid Will van Leeuwen de Haas is gevraagd om aspirant bestuurslid van onze Geffense KBO afdeling te worden. Zij heeft daarin (tot onze vreugde) toegestemd. Vanaf 1 januari 2012 gaat zij meedraaien in het bestuur en als alles goed gaat, en dat gaat goed, wordt zij formeel voorgedragen in de jaarvergadering van maart 2012. KBO Brabant Beleidsplan 2011-2015 In haar beleidsplan staat dat de afdelingen zich moeten ontwikkelen naar autonome afdelingen, zelfsturend, robuust, bloeiend, zo groot mogelijk, een maatschappelijke onderneming zijn en een goede organisatie hebben. De KBO afd. Geffen heeft besloten middels een zelfanalyse na te gaan hoever wij zijn in de gewenste ontwikkeling.

De redactie van Torenklanken feliciteerd drukkerij Wihabo met hun 25-jarig jubileum.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


grappen en gekkigheid. Ook aan de kleinsten is gedacht, er zijn verschillende activiteiten speciaal voor kinderen. Dit alles in de winterwonderland sfeer met winterse gezelligheid. Het creatieve team is er druk mee bezig! Kaarten voor de vrijdag en zaterdag zijn te koop bij: Café Boetje Spierings Schoen- en Sportmode Bosch van Erp Zondag gratis entree!

De weg naar het WIKend #1 Muziekverening W.I.K. bestaat 50 jaar, dat wist u waarschijnlijk al. Maar weet u ook dat dit jubileumjaar in december wordt afgesloten met een grandioos feestweekend? Vanaf nu vindt u in iedere uitgave van de Torenklanken informatie over de voorbereidingen naar dit leuke evenement, oftewel ‘De weg naar het WIKend’! WIKend is een samenwerking tussen W.I.K. en café Boetje en vindt plaats in het weekend van 16, 17 en 18 december 2011. Het programma is gevarieerd en toegankelijk, voor ieder wat wils! Op vrijdagavond 16 december zal W.I.K. samen met bekende Geffense en héél bekende Geffense artiesten een spetterend promconcert neerzetten. Er wordt muziek gemaakt, gezongen en gedanst. Zo is er onder andere een samenwerking met ‘Laura Dans’. Niet alleen de traditionele fanfare instrumenten zijn te horen. Gitaristen, violisten, slagwerkers en blazers zullen een zeer gevarieerd repertoire ten gehore brengen. Bekende nummers van ABBA, Michael Jackson en Michael Bublé zullen voorbij komen, maar ook de themesongs van onder andere ‘Rocky’ en ‘Junglebook. De eerste repetitiedag is inmiddels achter de rug. Samen met dirigent Robbert Vos en artistiek leider van het weekend, Rob van Reijmersdal is er al hard gerepeteerd op de tientallen stukken. Het belooft een groots spektakel te worden, iets wat in het Geffense nog nooit is vertoond! Op zaterdag 17 december wordt er vooral feest gevierd, maar wel met muziek van twee topbands. De spits wordt afgebeten door de 3-mans formatie ‘30 Euro Live’. Deze mannen hebben zich in Geffen al bewezen met carnaval in de tent op het dorpsplein. Met een zeer uitgebreid repertoire spelen ze alle zalen plat. Hierna zal de Band Zonder Banaan optreden. BZB is in Brabant, maar ook in de rest van Nederland al vele jaren een groot succes. Het dak gaat eraf! Zondag 18 december wordt een gezellig familiegebeuren. Er zullen optredens zijn van Time Machine en Captain Kinkelbaum. De band Time Machine speelt schitterende klassiekers uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Captain Kinkelbaum speelt de beste, slechtste en gekste krakers van de afgelopen 100 jaar in een show vol

12

Kijk voor meer info op www.wikend.nl

persbericht Als ik denk aan water... Water heeft op allerlei manieren de geschiedenis van onze provincie bepaald. Denk aan de talrijke overstromingen die Brabantse dorpen hebben geteisterd. Of aan de betekenis van rivieren zoals bijvoorbeeld de Dieze, die om, door en onder ‘s-Hertogenbosch stroomt en de bewoners van oudsher ten dienste heeft gestaan als bron van handel, ontspanning en (blus)water. Het BHIC heeft een nieuwe aanwinst: De Brabantse Waterkaart, Noord-Brabant van Aa tot Zoom, een virtuele ontmoetingsplek rondom het thema water en bedoeld voor de échte waterliefhebber. Wij zoeken verhalen over hoe Brabanders leefden en leven met water. Daarom nodigen wij u uit om ons úw herinnering aan ‘water’ te vertellen. Bijvoorbeeld over die markante veerman die met zijn bootje omsloeg, een jeugdherinnering aan de wateroverlast, waarbij uw ouderlijk huis blank stond of over die leuke gebeurtenis tijdens een middagje schoolzwemmen bij de IJzeren Man in Vught... Wat moet u doen? Stuur uw herinnering met het thema ‘water’ van max. 500 woorden naar info@bhic.nl o.v.v. ‘schrijfwedstrijd waterkaart’ (sluitingstermijn: 30 oktober 2011). Het webteam van de Brabantse Waterkaart zet uw verhaal een dag na ontvangst online. Uit de tien beste verhalen zal via een poll onder de webbezoekers van de Brabantse Waterkaart bepaald worden wie de eersteprijswinnaar is. De tien winnaars krijgen een ‘waterige’ rondleiding achter de schermen van het BHIC (de Citadel) in ‘sHertogenbosch. Tijdens deze rondleiding halen we ondermeer de topstukken uit onze collectie waterkaarten voor u uit het depot en wordt u ondergedompeld in de rijke watergeschiedenis van onze provincie. Voor de eerste prijswinnaar hebben wij bovendien nog een andere verrassing in petto. Interesse? Wacht niet af en spring in het diepe! Duik onder in de rijke watergeschiedenis van Brabant: www.bhic.nl/waterkaart


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

Gladheidsbestrijding in Maasdonk Het college van de gemeente Maasdonk heeft onlangs het gladheidsbestrijdingsplan voor het komende jaar vastgesteld. Met dit plan, als onderdeel van het beheerplan gladheidsbestrijding 2011-2016, komt de gemeente tegemoet aan de wensen en klachten van inwoners over het strooibeleid van de gemeente in de afgelopen jaren. Gladheidsbestrijdingsplan 2011-2012 In de afgelopen twee jaren heeft Nederland strenge winterperiodes gekend. We hebben toen te maken gehad met landelijke zouttekorten, ook in Maasdonk. Dit was reden genoeg voor verantwoordelijk wethouder Brands om de gladheidsbestrijding in Maasdonk tegen het licht te houden en daar waar mogelijk aan te passen. Wethouder Brands: “We hebben hiervoor aansluiting gezocht in de regio�. De belangrijkste wijzigingen zijn: * De gemeente Maasdonk heeft de beschikking over meer zout. Hiervoor heeft de gemeente een contract afgesloten met een zoutleverancier en daarnaast de beschikking over een extra zoutbuffer. * De strooiroutes zijn op onderdelen aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld de routes van en naar scholen en bejaardenhuizen specifiek in de strooiroutes opgenomen. * Daarnaast plaatst de gemeente op een veertiental plaatsen zoutbakken. Deze bakken komen onder andere te staan bij scholen, verzorgingshuizen en de brandweerkazerne. De beheerders van deze locaties zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de voorraad. Beheerplan gladheidsbestrijding 2011-2016 Het gladheidsbestrijdingsplan is een onderdeel van het beheerplan dat voor de komende jaren is opgesteld. Dit beheerplan is zodanig opgesteld dat de gladheidsbestrijding aansluit op de omliggende gemeenten en er dus voor zorgt dat de gladheidsbestrijding op dezelfde wijze wordt uitgevoerd zowel in Maasdonk als in omliggende gemeenten. Wethouder Brands is van mening dat we door het nemen van deze maatregelen beter zijn voorbereid op strenge winterperiodes. 13


Eerste huis kopen? Nu 4 maanden geen hypotheekrente. De Rabobank wil de woningmarkt in beweging brengen en begint bij het begin. Dus bij mensen die voor het eerst een huis kopen. Nu de overdrachtsbelasting fors verlaagd is, doet de Rabobank er nog een schepje bovenop. Zoals de eerste vier maanden geen hypotheekrente. Er is nog meer voordeel, de zogenaamde

Rabo

Binnenkomers,

om

starters

over

de

drempel

te

helpen.

Kijk

op

www.rabobank.nl/eerstehuis.

Starters over de drempel helpen. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


RIVED, fair fashion Kenia Ik ben Rinske van Erp. Tijdens mijn vierjarige studie tot kunstdocent aan de academie voor beeldende kunsten in Maastricht, heb ik kennis gemaakt met het prachtige Kenia. Daar heb ik tijdens mijn afstudeerstage de natuur, de cultuur en de bevolking leren kennen. Ik liep stage bij YADEN, een organisatie voor de jeugd, kunst, ontwikkeling en ondernemerschap. Hier heb ik een project met jonge moeders op gezet. Deze jonge moeders hebben vreselijke verhalen maar zijn bereid om hun leven weer op te pakken. Door een cursus zelfvertrouwen kunnen deze vrouwen weer stralen en andere helpen. Na mijn terugkeer in Nederland studeerde ik af. Toen begon het idee om meer van deze bijzondere vrouwen in Kenia te helpen. Een op de twee vrouwen in Kenia heeft geweld tegen zich ervaren, dan wel fysiek, emotioneel, financieel of seksueel. Het idee om ze te helpen werd al snel het plan om mijn passie voor mode en mens te combineren. Zo is RIVED, fair fashion Kenia ontstaan. RIVED, fair fashion Kenia houdt zich niet alleen bezig met het ecologisch produceren van hippe mode maar richt zich op de mens. Rinske v. Erp; Is de oprichter van RIVED, fair fashion Kenia. Innovatief; RIVED laat door nieuwe ideeĂŤn mensen groeien.

Voices;

Ecologisch; Design;

RIVED geeft jonge vrouwen in Kenia trainingen in zelfvertrouwen en empowerment waardoor ze weer een stem krijgen. door deze vrouwen te laten werken in het atelier van RIVED krijgen de mogelijkheid om hun leven weer op te pakken. natuurlijke materialen en organische verfstoffen. hoogwaardig Design vrouwen kleding.

Zo is RIVED, fair fashion Kenia eerlijk voor iedereen. Om dit idee waar te maken heb ik jullie hulp nodig. Ik doe mee met een wedstrijd voor jonge ondernemers en heb stemmen nodig om kans te maken op een startkapitaal. Ga naar http://www.liofyeah2011.nl/candidate/ details/2620/ en breng je stem uit. Je kunt nog stemmen tot 31 oktober. Laat mijn droom, en die van de vrouwen in Kenia, uitkomen! Rinske van Erp Papendijk 2A 5386 EC Geffen

RIGOM MAALTIJDSERVICE Sinds september 2011: RIGOM maaltijdservice heeft een nieuwe leverancier: Holland Food Service * Verbeterde receptuur * Ruimer assortiment * Nog meer seizoensgebonden gerechten Begin 2012 wordt ons aanbod uitgebreid met: * Vriesvers maaltijden * 100% Halal maaltijden Voor meer informatie: RIGOM maaltijdservice T. (0412) 65 32 34, E. maaltijdservice@rigom.nl

15


De Molenhoek wederom winnaar Onze jaarlijkse biljartavond in het Oude Klooster, DOK tegen buurtvereniging de Molenhoek is een nipte overwinning geworden voor de “Papendijkers”. De hoogste series en de hoogste gemiddeldes waren dan wel voor de senioren, bij het biljarten gaat het altijd nog om de winstpunten, en die kwamen wij enige tekort. De eindstand was 144 om 140 winstpunten. De kortste partij was door Frans Jansen in 14 beurten, ook Henk van de Biezen en Jo van de Hurk speelden uitstekend, deze waren in 16 en 17 beurten uit. U ziet resp. gemaakte caramboles, beurten, moyenne, hoogste serie en winstpunten. Gerrit van de Rijt 31 16 1.93 6 6 Henk v.d. Biezen 50 16 3.12 9 10 Hans van Schijndel 36 26 1.38 8 10 Henk v.d. Heijden 32 26 1.23 8 8 Gerrit Hermes 13 20 0.63 4 4 Jan van de Leest 33 20 1.65 4 10 Lambert Ruijs 27 26 1.03 10 10 Toon v.d. Heijden 19 26 0.73 2 7 Broer Savelkouls 10 21 0.47 2 3 Ad Romme 32 21 1.52 7 10 Wim Heijmans 13 17 0.76 4 6 Jo van de Hurk 20 17 1.17 5 10 Jo Vos 66 24 2.75 7 10 Frans Draad 36 24 1.50 5 8 Harrie van Rijn 30 39 0.76 3 10 Rien van Alebeek 21 39 0.65 3 7 Nico van der Donk 48 20 2.40 9 10 Cor Romme 33 20 1.65 6 6 Cees van Wanrooij 89 20 4.45 20 7 Cees v. d. Doelen 52 20 2.60 11 10 Frans Janssen 48 14 3.42 8 10 Frans Romme 13 14 0.92 3 3 Piet van Herpen 43 25 1.72 7 10 Jan van Bergen 38 25 1.52 6 10 86 21 4.09 21 8 Cor van Lent Rien van Erp 50 21 2.38 9 10 Tinie v. Nistelrooij 27 33 0.81 5 9

Geffen Nuland Vinkel Rosmalen e.o.

073-5940123 / 0800-2212212 www.levatio-uitvaartzorg.nl

Harrie van Doren Wim van Druenen Tonny v.d. Heijden Joop van Dijk Henk v.d. Biezen Bernard v.d. Heijden Henk v.d. Heijden Uw @pestaartje

33 40 19 89 50 65 39

33 29 29 22 22 24 24

1.00 1.37 0.65 4.04 2.27 2.70 1.62

7 10 3 24 7 14 6

KPJ Geffen bedankt Burgemeester Augusteijn Dit jaar werd “Raveleijn” de nieuwe attractie van de Efteling geopend. Bij de opening waren diverse burgemeesters van Brabant aanwezig, waaronder Dhr. Augusteijn, Burgemeester van de Gemeente Maasdonk. Als dank ontving hij 100 entree kaarten voor de Efteling welke werden verdeeld onder diverse clubs. Ook KPJ Geffen werd verblijd met een aantal toegangskaarten. Op zondag 2 oktober zijn we daarom met alle aspiranten naar de Efteling geweest. Mede door het mooie weer werd het een fantastische dag. Voor foto’s kunt u kijken op onze website: www.kpjgeffen.nl

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

(gratis)

postadres:

16

Beeckendael 17, 5221 PK ’s-Hertogenbosch

10 10 6 8 10 9 10

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


en voor wie het winnende punt nu eigenlijk was. Maar de scheidsrechter besloot dat Spirit het puntje mocht hebben. Ach, iedereen maakt wel eens een fout.

Wedstrijdverslag heren 1 Zaterdag 24 september. De eerste wedstrijd van het volleybal seizoen. Voor ons Heren 1 team hebben we dit jaar drie nieuwe spelers. Twee daarvan hebben eerder bij Tornado gespeeld en één staat helemaal fris in het veld! Onze aanvoerder had de toss gewonnen en dus konden wij beginnen met serveren. We keken even weg en het stond al snel 6-0 in ons voordeel. Dit beloofde wat voor de rest van de wedstrijd. Helaas wist Spirit zich te herstellen, waardoor we nog moesten werken voor onze punten. Gelukkig zijn wij niet bang van een beetje zweet en wisten we de set (net) te winnen met 26-24. De tweede set ging van start. Omdat er drie nieuwe spelers waren zijn we de tweede set begonnen met een paar wissels zodat iedereen kon spelen. De nieuwe opstelling werkte goed, totdat we besloten dat we een beetje moe waren geworden. We begonnen puntjes weg te geven alsof het sinterklaas was en Spirit maakte hier gretig gebruik van! Gelukkig kregen we snel genoeg door hoe stom dit eigenlijk was en besloten om volop door te stomen naar de overwinning! Deze hebben we gelukkig nog weten te pakken met een respectabele 25-22. Door naar de derde set. Dit was de eerste set waarin een echte debutant optrad. Hij had nog nooit een wedstrijd mee gedaan maar heeft een jaar lang, enorm getraind om vandaag aan te mogen treden. In het begin nog een beetje onwennig maar al snel, leek het net of hij wist wat hij deed! Zijn aanwezigheid betaalde zich meteen uit want het werd maar liefst 25-12 voor ons! Een goed begin is het halve werk, wordt er wel eens gezegd dus we voelde ons best zelfverzekerd. Helaas baalde Spirit zichtbaar van het feit dat ze niet boven de 20 waren uitgekomen in de vorige set dus haalden ze alles uit de kast om die fout goed te maken. Op het einde was er nog even verwarring over een touché-bal

Wedstrijdverslag dames 1 Zondag 25 September hadden we alweer onze eerste volleybal wedstrijd van het seizoen. Iedereen had er weer zin in! Eenmaal op het veld moesten we nog even inkomen. Door het enthousiasme werd er al snel goed gespeeld. De pass kwam goed waardoor er goed kon worden aangevallen. Daar hebben we een aardig aantal punten mee gescoord. We maakten het spannend en hebben uiteindelijk de set gewonnen met 25-20. De tweede set kwamen de passes minder goed waardoor het aanvallen al moeilijker werd. Hierdoor hebben we ook punten verloren wat eigenlijk niet nodig was. Deze set hebben we verloren met 21-25. De derde set ging de sfeer omlaag en werd er minder gevierd in het veld. Hierdoor ging het enthousiasme naar beneden waardoor we op hetzelfde niveau bleven als in de tweede set. We werden ver ingehaald. Na een time-out gingen we weer met vertrouwen het veld in waardoor we toch nog een aantal punten hebben gemaakt. Uiteindelijk is deze set met 17-25 verloren. De laatste set hebben we dit vertrouwen vastgehouden waardoor we goed hebben gespeeld en de set net met 23- 25 hebben verloren. Al met al hebben we toch goed gespeeld en was het jammer dat we een paar punten hebben laten liggen. Volgende keer beter!

Prinses Beatrix Fonds Opbrengst collecte 2011 is € 1057,10. Prinses Beatrix Fonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet.

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 06-51220994

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 17


Opbrengst Burgerkoningschieten voor Stichting Carbone Care Het Sint-Jorisgilde Geffen houdt eenmaal per jaar (dit jaar was het op tweede pinksterdag 13 juni) het evenement Burgerkoningschieten. Dit is een schietevenement met kruisboog op de wip voor alle Geffenaren van 16 jaar en ouder. Het inschrijfgeld en de opbrengst van de verkoop van consumpties is elk jaar voor een door de gildeleden uitgekozen goed doel. Dit goede doel moet wel iets te maken hebben met Geffen. Dit jaar is gekozen voor de Stichting CarboneCare. Deze stichting is op initiatief van Bennie en Ida Romme, directie van dames- en kinderkledingbedrijf Carbone Casual B.V. in Geffen, en hun vrienden Adri van der Heijden en Jan van de Haterd in 2006 opgericht en heeft als belangrijkste doel het financieel ondersteunen van mensen met beperkingen alsmede het steun verlenen aan culturele en charitatieve organisaties en instellingen. Hun eerste project was het bouwen van een manege voor Zorginstelling Cello op het terrein van de Binckhorst in Rosmalen. Met hulp van diverse bedrijven en vrijwilligers is ook de bouw van een stal en een buitenmanege tot stand gekomen. Ook stelden zij een speciaal gebouwde huifkar met rolstoellift ter beschikking. In 2008 kon dankzij CarboneCare een ziekenhuisje voor aidspatiëntjes in Viljoenskroon in Zuid-Afrika worden geopend. Op zondag 25 september jl. heeft het gilde de opbrengst van het Bugerkoningschieten in een gezellige bijeenkomst officieel overhandigd aan de afvaardiging van de Stichting CarboneCare. Ondanks het feit dat het tijdens het evenement op tweede pinksterdag veel concurrentie had van andere activiteiten in Geffen en dankzij het feit dat een gulle gever het bedrag afrondde naar boven kon gildekoningin Tonny van Erp het mooie bedrag van € 500,00 overhandigen.

18

Wilt u meer weten van de Stichting CarboneCare: kijk dan eens op de website www.carbonecare.nl. Heeft u interesse in het Sint-Jorisgilde, ga dan naar: www.gildegeffen.nl. Sint-Jorisgilde Geffen, Hetty Verhoeven, deken-schrijver

WIE WAT WANNEER OKTOBER 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 13 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 30 Brabantwonen Cup NOVEMBER 05 Opwermoavond, Prins onthulling Rottenrijk 05 Vogeltentoonstelling vogelvereniging Zang en Kleur in De Spoetnik 19.00-22.00u, de Schouw 2 te Geffen. 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 06 Vogeltentoonstelling vogelvereniging Zang en Kleur in De Spoetnik 10.00-17.00u, de Schouw 2 te Geffen. 17 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 14 De Schakel, Kerstviering ‘t Oude Klooster 15 KBO, bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 17 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 18 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K.

persbericht NVP-voorzitter Gert-Jan Oplaat vice-kampioen bij Nederlands Kampioenschap Uitsmijter Bakken Gert-Jan Oplaat bereikte zaterdag tijdens het Nederlands Kampioenschap Uitsmijter Bakken te Barneveld de tweede plek. Hij moest Gerard van den Hengel, wethouder in de gemeente Barneveld, voor laten gaan. Een deelnemersveld van zestien personen in de categorie prominenten ging met elkaar de strijdt aan. Iedereen is liefhebber van een gebakken ei. Sommige deelnemers claimen een gebruik van 600 eieren per jaar, bijna twee eieren per dag, terwijl het gemiddelde gebruik op ca. 185 eieren ligt. Er was een grote mate van creativiteit. Dit was mede mogelijk gemaakt doordat de plaatselijke bakker ongeveer 20 verschillende broodsoorten beschikbaar stelde. Bovendien was er een zeer ruime keuze aan groente en fruit, aangevuld met diverse soorten vleesbeleg en vis. De Wereld Eidagen die voor de organisatie zorgde in het Pluimveemuseum, heeft het ei weer prima gepromoot als een lekker en gezond voedingsmiddel.


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de We

Nationaal en Int. Na Container Transport e

AFVALCONTAINE EN PAR Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 2 www.vdweteringtransport.

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO D Voor al uw familie- verenigi Tuinhout Familiedrukwerk keu

Met opgaaf va bij geboortekaartjes

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk foto-alb Ook voor kopieerservice ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën en kle Grootformaat plotten ✓ Vlonders Kopiëren van bo ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg 13 ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 84 e-mail: drukkerij@wihabo.nl ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Dorp ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel. (073)

roy romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AuTo- En moTorrijschool Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

p. DE k l Ein Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


gevestigd in Molenstraat 25 in Geffen. Namens voetbalvereniging Nooit Gedacht danken we B&A administratiekantoor voor de warme bijdrage aan onze club. Bouwbedrijf H. Schuurmans sponsort Nooit Gedacht B1 Voor het nieuwe seizoen 2011-2012 heeft Bouwbedrijf H.Schuurmans zich bereid gevonden om als nieuwe “zilversponsor”de B1-junioren van vv Nooit Gedacht in het nieuw te steken. Bouwbedrijf H. Schuurmans staat in onze regio bekend als een erkend gerenommeerd bouwbedrijf waarbij als specialiteit de metselwerken met een hoge kwaliteitsgehalte wordt opgeleverd. Bouwbedrijf H. Schuurmans is gevestigd aan Hoolstraat 7 in Nuland. Namens voetbalvereniging Nooit Gedacht danken we Bouwbedrijf H. Schuurmans voor de warme bijdrage aan onze club.

B&A Administratiekantoor sponsort Nooit Gedacht D1 Voor het nieuwe seizoen 2011-2012 heeft B&A administratiekantoor zich bereid gevonden om als nieuwe “zilversponsor”de D1 pupillen van vv Nooit Gedacht in het nieuw te steken. B & A is een jong en fris bedrijf dat zich richt op de dienstverlening aan MKB-Bedrijven. De financiële administratie, een jaarrekening of fiscale aangifte, B & A Administratiekantoor is volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. B&A administratiekantoor is

20

Persbericht Topstatus voor BrabantZorg in landelijk vergelijkingsonderzoek zorg BrabantZorg heeft de ‘triple A-status’ verworven in het landelijke vergelijkingsonderzoek Benchmark in de Zorg 2011. Dit is de hoogste status op het gebied van klantervaring, medewerkertevredenheid en financieel resultaat. BrabantZorg behoort hiermee tot de kwalitatieve koplopers van Nederland in de ouderenzorg. Het vergelijkingsonderzoek is uitgevoerd door brancheorganisatie ActiZ en PwC (PricewaterhouseCoopers). Deelnemende zorgorganisaties worden grondig doorgelicht, waarbij de prestaties op het gebied van klantervaring, medewerkertevredenheid en bedrijfsvoering en financiële resultaten met elkaar vergeleken worden. Op ieder terrein is het mogelijk een A, B of C te scoren. BrabantZorg behaalde op alle drie de hoogste score A. Slechts één andere grote zorgorganisatie in de ouderenzorg in Nederland deed BrabantZorg dat na. Het behalen van de triple A-status is een flinke opsteker voor BrabantZorg, erkent bestuursvoorzitter Henk van de Werfhorst: “We zijn trots op deze prestatie, die uitsluitend behaald kon worden door de inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers. Het behalen van deze status is voor ons geen doel op zich, we zien in dit resultaat wel een bevestiging dat de organisatie op de goede koers zit. Maar het weerhoudt ons er niet van om dagelijks bezig te blijven met de verbetering van ons werk.” BrabantZorg biedt verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg in en vanuit 31 locaties in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Ruim 4800 medewerkers en 1900 vrijwilligers werken bij BrabantZorg zodat 6000 cliënten zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen wonen en regie kunnen voeren over hun eigen leven of beschermd kunnen wonen met ondersteuning.


Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Vrijdag Zaterdag

* aflossingsvrijzaterdagBouwbedrijven * spaarfondsen Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geff * combinatiehypotheken *endividendfondsen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 * beleggingshypotheken * mix-fund Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * rechtstreekse beu * met (premie-) depot * veel vrijheid en l

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en vrijdag 09.00 - 12.15 en Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.00 uu ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op afsp

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen

Zaal ‘t Haasje Café -Café Zaal en- vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, patijen en

Hanegr

voor bruiloften, partijen vergaderingen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15OOK 20 KEUREN WIJ Tel.: 073 - 532 15 20 VOLGENS VC

www.cafezaalhethaasje.nl AUTO- EN

MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

P. DE K EIN

SCHOONHEIDS

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Los

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis.

1/8 1/4 Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 073 - 532 231/2 07 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 58 01hele 93

thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nuland Te

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Persbericht De Nationale Plaat- & Schaafdagen 2011 Nu vooruitzien = straks vooroplopen Laat u inspireren op 10, 11 en 12 november tijdens de Nationale Plaat- & Schaafdagen bij De Groot Houtbewerkingsmachines in Rosmalen. Geniet tijdens dit tweejaarlijkse evenement van demonstraties, innovaties, presentaties en workshops in de welbekende Brabantse ambiance. Gratis! Als u wilt weten welke innovaties u vooruit kunnen helpen en hoe u creatief succesvol kunt ondernemen, bezoekt u deze 11e editie die bol staat van branchenieuws van vele merken w.o. Altendorf, Artech, Biesse, Graule, Hofmann, Schmidler, Selco, Viet en Weinig. Drie dagen met verrassende innovaties, onthullende demonstraties en prikkelend nieuws. Het is nu tijd om vooruit te zien, zodat u straks vooroploopt! Op 16.000m2 staat voor ieder wat wils, van eenmanszaak tot aan compleet geautomatiseerde fabriek. Bezoek de nonstop-demonstratie-zone van ruim 6.000m2 of kijk rond tussen de honderden standaardmachines, nieuw en jong gebruikt! Verschillende softwareleveranciers tonen hun vooruitgang op houtbewerkinggebied en er zijn meerdere subleveranciers aanwezig voor o.a. gereedschappen, lucht, reiniging, kunststof, handling en certificering. Heeft u gerichte productievragen? Stel ze tijdens de Nationale Plaat- en Schaafdagen aan professionals uit de praktijk. Kijk geregeld op de speciale website www.nationaleplaatenschaafdagen.nl voor meer nieuws. Wekelijks lichten we een tipje van de sluier op en komen we met een spraakmakende actie. Kom op 10, 11 en 12 november 2011 naar De Groot Houtbewerkingsmachines in Rosmalen. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. De toegang is gratis! Kijk voor meer informatie op www.nationaleplaatenschaafdagen.nl.

Persbericht Nieuwe openingstijden BHIC per januari 2012 Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) past met ingang van januari 2012 zijn openingstijden aan op beide vestigingen (Den Bosch en Grave). De digitale dienstverlening zal meer aandacht krijgen, de studiezaal zal daarentegen minder uren geopend zijn. Daarmee verwacht de organisatie een goede, nieuwe balans te hebben gevonden tussen onderzoek op de studiezalen en onderzoek langs de digitale weg.

22

De redenen die tot dit besluit hebben geleid zijn dat het de laatste jaren op de studiezalen stiller is geworden dan tien jaar geleden. Zo werd de studiezaal in Den Bosch in 2001 nog 15.742 keer bezocht. In 2010 werden de studiezalen in Den Bosch en Grave samen nog maar 7.726 keer bezocht. Een halvering dus. De website van het BHIC (bhic.nl) werd in 2001 nog maar 25.150 keer bezocht. In 2010 was dat al 782.204 keer. Meer dan dertig keer zoveel! En het aantal bezoeken groeit nog steeds. Toch zijn die halvering van het studiezaalbezoek en de enorme stijging van het websitebezoek niet de enige redenen waarom het BHIC zijn openingstijden aanpast. Naast het bezoek aan de website van het BHIC, doet het BHIC nog veel meer aan digitale dienstverlening. Zo zijn er de verschillende forums en kunnen belangstellenden iedere avond chatten met een archivaris. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de vele emails met vragen, bestellingen van aktes enzovoort. De afgelopen tien jaar is de verhouding tussen studiezaaldienstverlening en digitale dienstverlening dus volledig op z’n kop gezet. En dat krijgt nu ook zichtbaar gevolgen voor de inzet van het personeel, dat als enige níet in aantal groeit. Openingstijden 2012 De precieze tijden per 1 januari 2012 worden als volgt: gesloten Maandag Dinsdag 10.00 - 16.00 uur Woensdag 10.00 - 16.00 uur Donderdag 10.00 - 16.00 uur Vrijdag gesloten Zaterdag 10.00 - 16.00 uur (in principe iedere 1e zaterdag v/d maand, alleen in Den Bosch) Informatie-uurtjes Het BHIC organiseert vanaf volgende week informatieuurtjes om betrokkenen uitgebreider te informeren over deze aanpassing.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

DAMESMODE maat 36 t/m 64

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

WIHABO DRUKKERIJ

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.