Torenklanken 2020 - nr 16

Page 1

58e jaargang | nummer 16 | oktober 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HELAAS GEEN COLLECTE VOOR TORENKLANKEN DIT JAAR In de week van 26 oktober t/m 1 november zou de jaarlijkse collecte voor Torenklanken plaatsvinden. Echter een groot aantal collectanten doet dit jaar liever niet mee in verband met het Coronavirus. De redactie heeft hier alle begrip voor en heeft derhalve besloten om de collecte dit jaar niet te laten doorgaan. Neemt niet weg dat u als trouwe lezer van Torenklanken dit jaar toch uw bijdrage kunt doen door te storten op ons bankrekeningnummer: NL06 RABO 0115 8030 09.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

RECTIFICATIE In Torenklanken nr. 14 en nr. 15 heeft er een foutief bankrekeningnummer gestaan van de Stichting BeHoCa van Melissa Kreps. Het juiste nummer is: NL 62 RABO 0135 0402 05 t.n.v. Stichting BeHoCa

Eventueel kunt u ook een vrijwillige bijdrage in een enveloppe bij een van de redactieleden in de brievenbus doen. Bovendien mogen wij van onderstaande winkeliers een collectebus in hun winkel neerzetten en kunt u ook daar uw bijdrage in doen. Tabakshop Steenbergen Keurslagerij Jeroen Keizer Levix Automatisering Wilma’s kadoshop Bakkerij Brands Jumbo supermarkt Bakkerij Mari van Hoorn Verder hopen wij dat iedereen, die ons Dorpsblad een warm hart toedraagt zijn of haar stem wil uitbrengen op Torenklanken bij de Rabo Clubsupport. Mogen wij op uw steun rekenen? Redactie Torenklanken Anja van Heese, Magnolia 10 Kees Jongeneelen, Elzendreef 34 AndrÊ Schuurmans, Acaciastraat 14 Gery Wijgerse, Bergstraat 26

KOPY INLEVEREN VOOR:

26 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud (voorlopig) geen kinderkerk en geen uitzending van de vieringen op zondag en vrijdag. De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk vr. 16 okt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 18 okt. 09.30 u. H. Mis vr. 23 okt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 25 okt. 09.30 u. H. Mis vr. 30 okt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 01 nov. 09.30 u. H. Mis (Allerheiligen) ma. 02 nov. 19.30 u. Allerzielengebedsviering m.m.v. avondwakegroep en muzikanten ALLERZIELENVIERING 2 nov. 19.30 uur m.m.v. avondwakegroep en muzikanten. De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen persoonlijk bericht over deze viering.

We gaan bekijken hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. De overige parochianen nodigen we dan graag uit op zondag 1 november in de H. Mis van 09.30 uur om hun overledenen te gedenken. WIJ FELICITEREN onze Vormelingen van 2 ´ oktober 2020 Uit Geffen: Sander van Dinther, Fenna van der Doelen, Hannah Koenen, Sophie Koenen en Marit van Wanrooij. Uit Heesch: Noor Saras en Luuk van Tiel Uit Vinkel: Babet van Ast, Gertjan van den Elzen, Jens van Gogh, Niels Krijnen en Nynke van der Molen.

KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind augustus 2020: € 16.367,49 OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073 – 5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315

den zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.Voorlopig geen bijeenkomsten i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. Zorg altijd bij u in de buurt

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 29 september 2020: Bets Steenbergen – Ottings, 81 jaar 2 oktober 2020: Kees van Wanrooij, 77 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaan-

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 535

Met de nieuwe regels bij Café Govers, vooraf aanmelden, tel. nummer noteren en op 1.5 meter afstand, zo beginnen we aan nummer 535. Rectificatie Eerst even iets rechtzetten, in onze vorige Dorpspomp hadden we het er over dat Nooit Gedacht een reprimande heeft gehad van de gemeente Oss, dit is NIET het geval. Mari Strik, voorvoorzitter van Nooit Gedacht deelde dit ons mee, doch dat het allemaal niet helemaal volgens de regels ging dat was wel duidelijk. Dit zal beter moeten. Nu zal het voorval bij Nooit Gedacht niet de landelijke regels hebben bepaald, zodat er nu niemand meer naar het voetbal mag komen kijken en dus ook geen derde helft. Het virus rukt nu eenmaal op, en daar zijn vele mensen schuldig aan. Het zal zeker een flinke inkomsten derving brengen. De dag van 4 oktober telt Nooit Gedacht 4 voetballers met een besmetting uit 3 teams, al met al 13 wedstrijden die Nooit Gedacht gerelateerd waren zijn afgelast. Dus ook symptomen bij de tegenpartij. De 3 teams van Nooit Gedacht zijn allen in quarantaine gegaan zodat het zich niet verder verspreid. Mari heeft de Stamtafel uitgenodigd om eens samen aan tafel te gaan, dan kunnen we het wel en wee van de club bespreken, de trots van Geffen, tenslotte de grootste vereniging van Geffen. Stem op Behoca Aangeschoven is Melissa Kreps, de drijvende kracht achter de Stichting BeHoCa die al met al een 30 jongens, van de straat af houdt en een toekomst tracht te geven, door regelmaat in hun leven en zo ook onderricht. De kreet regelmaat, is het moeilijkste, zeker ook omdat ze in 7 jaar tijd al 5 keer zijn verhuisd, en dat geeft die jongens in de leeftijd van 8 tot 18 jaar geen regelmaat. Melissa is met haar stichting volop bezig om geld binnen te halen voor het bouwen van een huis en het aankopen van grond. Huren is over het algemeen, een probleem als er een blanke daar iets huurt dan gaat de huur in korte tijd vele malen omhoog waardoor het niet meer betaalbaar is, dus, een eigen huis op eigen grond is zeker nodig. KRO-NCRV die hebben 3 prijzen in het verschiet gezet van 10.000, 5000 en 2500 euro. Dit kun je winnen als je bij de beste 5 zit van de 50 stichtingen die opgegeven zijn. Inmiddels heeft BeHoCa 504 stemmen (4-10-‘20) en dat is NIET genoeg, dit MOET omhoog dus. Nu de Torenklanken aan de kant leggen en even op de uw medium intypen WARMHART-KRO-NCRV.NL Nee nu nog niet verder lezen, eerst op BeHoCa stemmen.

Laat Melissa trots zijn op Geffen. Okay, gestemd, lees dan met een gerust hart verder. Op hoeveel staat ze nu? Jij, lezer weet het antwoord, geef het door aan vrienden en kennissen. Oh u kunt ook geld storten op de stichting!!! NL62 RABO 0135 0402 05 en...... ja hoor aftrekbaar ook nog, dus bedrijven die wat over hebben er zit een ANBI regeling op. Voor degene die niet zo vaak leeg goed inleveren, bij de Jumbo kun je, je statiegeld bon doneren, en dan komt het 100% op de rekening van de stichting, de bus hangt bij de leeggoed inname. Ook werd er een idee geopperd om nu alle websites die we hebben in Geffen om daar ook de link op te zetten om te stemmen op dit geweldige initiatief. Dus STEMMEN, STEMMEN, STEMMEN, STEMMEN help Melissa haar droom waar te maken. Bouwplannen Geffen Meubelhof. Het plan van Pierre van der Heijden waar nu een outlet inzit in het pand van, van der Heijdens Meubelen, dit contract loopt 15 oktober af, dan is het aan de nutsbedrijven om de zaken los te koppelen, dat zou op 1 november zijn, en dan kan de sloophamer door het pand, wie het nog niet bekeken heeft, Google maar eens op Meubelhof Geffen en er zijn diverse sites om te kijken. Pierre wilde meer woningen bouwen, maar moest op EIGEN grond voldoende parkeerplaatsen creëren. Gemeentehuis. Van Wanrooij heeft een inloop avond gepland op 8 oktober, dan is deze tekst helaas al geschreven dus wie, wat, waar, daar komen we de volgende Stamtafel graag op terug. Duidelijk is wel dat het om de bouw gaat en niet over het plein, waar de Jumbo nu over parkeerplaatsen begint......... maar wij vinden er zijn 3 inspraak avonden geweest wat Geffen wilde en daar is geen Jumbo eigenaar gezien die opmerkingen had. Dus vind Geffen dat we het zo moeten uitvoeren. Nu lijkt het plein redelijk vol te staan, met wie en wat...... op het Aloysiusplein is voldoende ruimte zo ook aan de Raadhuisstraat. Het kan zo maar zijn dat van Wanrooij de plannen aangepast heeft met toch een parkeerkelder. Want wie bouwt, moet voor parkeerplaatsen zorgen, en die zijn NIET op het plein, dat besluit staat al vast!! Riet Friet Gordel. Riet Friet Ressort, of Riet Friet Gewest, kijk, Elshof 2 is ook maar afgezaagd, maar de Stamtafel is wel benieuwd wat en wanneer er iets gaat gebeuren, hoeveel groen, komen er ook hele kleine huisjes, komen er betaalbare koop- huurwoningen, welke straat namen, de Bolstraat, Riet Friet weg, Mister Prinsen Plein,Truus Wolf Allee en dan welke bomen, en..., de schop kan deze winter al in de grond als het moet, want de grote feesttent voor het carnaval lijkt ons daar niet te verschijnen.Vol verwachting klopt ons hart. 7


Den Brier. Wat gaan we met den Brier doen, wat gaat er met de Brier gebeuren, voor mensen uit de Gemeente Oss die niet weten waar we het over hebben. De Ruïne langs de Rijksweg wat in het verleden de Geffense Barriere was. Sommige ramen zijn open, en stukken oude meubilair staat weg te rotten, zeker een mooie plaats voor de foto wedstrijd Geffens plaatje, al mag je er denk ik niet komen. De Stamtafel heeft zoiets, laat de ruïne de ruïne.

daar ook niet op de voorgrond, maar we wachten wie wat waar 11 november 2020. * HONDENSTROND ruim je op, jij neemt een hond, dan ruim je het ook op. Er wordt zelfs geklaagd bij het veld achter de Kastanjehof in de Elshof, daar is een speciaal honden veld aangelegd, en waar laten sommige eigenaren hun honden hun behoefte doen, juist in het groen naast of voor de poorten en ruimen het niet op. Taak voor de BOA om weer wat actiever op te treden in Geffen.

4 nieuwe Brandweerlieden 4 jonge Geffenaren zijn geslaagd om het vak brandweerman uit te oefenen bij de Maasdonkse brandweer. John van de Wouw (met de paplepel ingegoten gekregen van pa) Willem Gloudemans, Maarten en Willem Baggermans, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zullen we maar zeggen. De stamtafel feliciteert jullie dan ook van harte, al moeten we wel zeggen, we hopen dat het bij oefenen blijft.

Al met al weer een heel verhaal. Aangezien we niet kunnen zeggen wat er exact de komende weken gaat gebeuren, wat de mogelijkheden zijn, mogen we nog samen komen enzovoorts, 25 oktober is onze volgende Stamtafel, Waar? Mss wel online, houd onze facebook pagina in de gaten, en wil je komen, heb je wat te zeggen, meld je bij Gilbert online aan per mail stamtafel@ torenklanken.nl , dan kan hij je ook weer aanmelden als we op locatie gaan.

Kip te koop Jo en Anja hebben te kennen gegeven hun bedrijf in de verkoop te zetten, blijkbaar helaas geen opvolging vanuit de familie, en wij van de Stamtafel hopen dan ook dat ze iemand kunnen vinden die wat ons betreft op de zelfde voet verder gaat. We hopen dan ook echt dat Jo en Anja een goede koper kunnen vinden die hun levens werk voort kunnen zetten. Dus heb je een idee, denk je goh dat is iets voor mij, neem contact op met Poelier van Druenen. Dorps karakter Geffen Geffen ligt dicht tegen Oss aan, is Geffen na Berghem, wat nagenoeg vol is de groeilocatie van Oss, tast dit in de toekomst ons dorpskarakter aan, heeft Dorpsraad Geffen een visie hier over Geffen, dat vragen wij ons af namelijk. Hoe gaat de Geffenaar om met de “import” Geffenaar, vroeger sloten ze zich aan bij verenigingen en integreerde ze meer, we zien dat steeds minder. Hoe blijft Geffen, Geffen. Graag willen we wel uitleg van de Dorpsraad hoe ze hier mee om gaan. Dus Dorpsraad Geffen wat is jullie visie? En dan dit nog * Geffen Groen krijgt aandacht bij DTV, nee niet durf te vragen, maar de zender van Geffen en omgeving. Zeg maar Vladeracken TV doch iet wat professioneler. * 31 oktober is het weer kleding inzamelen voor Rived, bij de Koppellinck kunt u schoenen, kleding en tassen kwijt, dus noteer in uw agenda. * 11 november komt er toch een onthulling als we de mensen van het Rottenrijk mogen geloven, wij stellen voor onze Wim die niet zo van de voorgrond houdt om die als Prins Corona te onthullen, want wij geloven niet dat er veel activiteiten zullen zijn en dan hoeft Wim

8

DANKBETUIGING Graag willen wij u bedanken voor het medeleven bij het overlijden van ons pap en trotse opa Bernard Schuurmans Uw warme reacties zijn niet alleen voor ons een grote steun, maar laten ook zien hoe belangrijk hij voor anderen was. In het bijzonder een woord van dank voor zijn muziekvereniging de WIK en alle mensen in de zorg die de laatste jaren voor hem klaar hebben gestaan. Kinderen en kleinkinderen

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Robbie Nederkoorn, 47 jaar, hij woont sinds 2005 in de Lambertusstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Schaatsen en ijshockeyen op ondergelopen weilanden bij het Jodenkerkhof. Carnaval voor de jeugd in de Bonkelaar. Hanenfestijn met playbackshow, ook nog in de Bonkelaar.

9. Geffen is voor mij… Een fijne plek om te wonen. Onze kinderen groeien hier leuk op en we hebben het hier goed naar onze zin. We hopen dat dit nog lang zo kan blijven. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren voor: Iets voor de inrichting van het nieuwe dorpsplein? Daar wordt Geffen mooier van!

2. Dit zou anders moeten Het zou mooi zijn als we onze omgeving sociaal en netjes houden. Dit lukt al aardig, afval opruimen (ook biologisch) kan nog wat verbeteren. haha 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het gebied rondom de dorpspomp. Hier staan mooie panden met een dorpskarakter. Het is fijn dat ze door de eigenaren goed worden onderhouden. Ik hoop dat het nieuwe dorpsplein een fijne plek gaat worden. 4. Mooie mensen Tonny Jansen: De rekening wordt er nog uitgewerkt op een typemachine. Goed is goed. Franske van Griensven: Hij staat voor iedereen klaar en volgens mij is hij altijd goed gemutst. 5. Jammer dat … Alles nu even op een laag pitje staat.Vooral voor ouderen of zieke mensen, die niet goed naar buiten kunnen. 6. De leukste club Heb zelf met veel plezier bij de KPJ gehandbald. In verband met een blessure ben ik ermee gestopt. TV de Vlijmd: Ik vind het leuk om te tennissen, gewoon een oefenpotje een beetje stangen of deelnemen in korte competities. 7. Ons visitekaartje De vele mooie evenementen die georganiseerd worden. Voor jong en oud is er iets. Effe noar Geffe springt er wel uit. Het is een evenement waar je enorm trots op mag zijn. 8. Bewondering voor… Alle kartrekkers van verenigingen en stichtingen. Hierdoor hebben we mooie clubs en evenementen. Het is goed te zien dat veel mensen zich inzetten voor anderen.

Voor het repareren en vermaken van kleding.

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het borduren op textiel met professionele borduurcomputers. Wij kunnen een ontwerp voor u maken of werken vanaf uw afbeelding, foto of logo. Deze digitaliseren we en zetten dit om naar professionele borduurbestanden. Ook voor losse emblemen.

Gratis haal en breng service van maandag t/m vrijdag 07:00 tot 21:00 uur Bel KledingVermaak: 073 – 82 24 525 9


DANKBETUIGING DORPSRAAD GEFFEN Eind september is er weer een openbare vergadering geweest. * Janny de Vet kwam zich voorstellen. Zij is de nieuwe wijkagent voor Geffen en de Maasdorpen en vormt in die rol vanaf nu een team met Wim Kluessjen. * Ingesproken werd er door de actiegroep Behoud de Polder. Zij zijn tegen de plannen voor een groot windmolenpark in de polder tussen Geffen en Lith. Het is goed dat het debat door hen wordt aangezwengeld. Als dorpsraad dragen we bij in de kosten die hiervoor worden gemaakt. * Het project Dorpshart ligt op schema. Projectontwikkelaar Van Wanrooij is druk bezig om een definitief ontwerp te maken voor de nieuwbouw op de plek van het gemeentehuis. De inrichting van het plein komt pas later en is een apart project van de gemeente. Het volledige verslag van deze vergadering kan je teruglezen op onze website. De gemeente heeft laten weten dat er toch geen veranderingen komen voor de speeltuin in De Run. Als Dorpsraad hebben we eerder gemerkt dat het mogelijk verdwijnen van de speeltoestellen veel onrust gaf in de omgeving. We hebben er ons daarom voor ingezet om deze speelplek voor kinderen te behouden. We komen met meer informatie spoedig hierop terug. Verder hebben we een subsidie toegekend van ruim 400 euro voor een sportactiviteit voor de jeugd in de herfstvakantie. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw emailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Met de verscherpte corona maatregelen is het niet zeker dat we in oktober opnieuw een openbare vergadering kunnen houden. Kijk dus steeds regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

10

Hartverwarmend was de betrokkenheid die wij hebben mogen ervaren na het overlijden van ons mam Pieta de Louw van Erp Ons mam heeft gelukkig een kort ziekbed gekend en een lijdensweg is haar dan ook bespaard gebleven. Ze vond het fijn om zo lang voor iedereen klaar te kunnen staan en in het vrijwilligerswerk was haar nooit iets te veel. De donaties die we mochten ontvangen hebben we aan hospice Dommelrode overhandigd. Op deze plek heeft ons mam van velen nog afscheid kunnen nemen. Dank aan familie, buren, vrienden en een ieder voor zoveel mooie woorden, kaarten, bloemen, berichtjes, bezoekjes, aanwezigheid bij haar afscheid, kortom lieve aandacht voor ons mam én voor ons in welke vorm dan ook. Een dank je wel aan organisator Els van der Heijden, die met vrijwilligers van de Heegt en andere Geffense belangstellenden een mooie ere haag vormden, om ons mam “uit te zwaaien” op haar lievelingsplek. Een speciaal woord van dank willen we richten aan ritueel begeleidster Henriëtte van Bergen, die een hele mooie persoonlijke afscheidsdienst heeft verzorgd. Dit alles heeft ons goed gedaan en daarvoor onze oprechte dank! Marleen en Peter Verstegen - de Louw Jamy en Oktay,Yunus, Bade Jack de Louw


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN In deze uitzonderlijke tijd vol bezorgdheid en onzekerheid willen wij u laten weten dat wij er willen zijn voor onze leden.Wij nemen maatregelen welke noodzakelijk zijn voor onze gezondheid en zullen samen bekijken wat verantwoord is in deze lastige Corona periode. Een aantal activiteiten kunnen doorgang vinden in het Oude Klooster en wordt er rekening gehouden wordt met alle RIVM adviezen. Houd afstand, was je handen en blijf thuis als je verkouden bent! We moeten ons allemaal aanpassen aan deze nieuwe situatie en nieuwe manieren moeten vinden om met elkaar samen te zijn. Zo heeft de gymgroep van woensdagavond besloten geen kleedkamers meer te gebruiken in de sporthal en schoenen te wisselen in de grote zaal. Veiligheid voor alles. Wanneer u op wilt starten met activiteiten waarbij de RIVM regel van anderhalve meter afstand gewaarborgd is vragen wij u dit te willen bespreken met het bestuur.Wij denken met u mee en bekijken wat wel/niet mogelijk is. Wij, KBO Geffen, hebben ingeschreven bij Rabo clubsupport 2020. In het verleden hebben wij door uw stem op onze club extra financiële steun van de Rabobank ontvangen RABOBANK CLUBSUPPORT CAMPAGNE 2020. Rabobank Oss Bernheze draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubsupport Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt € 300.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) beschikbaar! Natuurlijk doet ook KBO-Geffen mee aan de Rabobank Clubsupport Campagne. Stemmen. Dit jaar kunt u stemmen via Rabobank-online bankieren en de Rabobank-App. Indien u van geen van beide gebruik maakt en vorig jaar hebt gestemd krijgt u de stemcode toegezonden. Heeft u vorig jaar niet gestemd en maakt u geen gebruik van Rabobank-online bankieren en de Rabobank-App dan kunt u per mail een stemcode opvragen. Van maandag 5 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020 mogen leden van Rabobank Oss Bernheze stemmen op hun favoriete clubs. Per lid ontvang je 5 stemmen. Hiervan mogen er maximaal 2 per vereniging of stichting gegeven worden. Elke stem is geld waard! Alleen leden van Rabobank mogen stemmen. Dus, heb je een bankrekening bij Rabobank en ben je nog geen lid, meld je dan aan en word lid. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubsupport Campagne op www.rabobank.nl/ossbernheze Laat geen stem verloren gaan!

Ons voornemen is een middag te organiseren met als doel om meer jongere senioren bij onze organisatie te betrekken. Zie hieronder onze aanvraag om mee te kunnen doen met de Rabobank Clubsupport Campagne 2021: Wij zijn als KBO afdeling met meer dan 300 leden actief op zoek naar nieuwe jonge leden vanaf 50 jaar.Wij willen meer bekendheid geven over activiteiten aan met name de jongere senioren. Deze nieuwe doelgroep willen wij aan onze vereniging binden. Daarnaast willen wij met instemming van onze leden komen tot de keuze en invoering van een nieuwe verenigingsnaam. In deze lastige periode van Corona is het belangrijk dat mensen op 1,5 m elkaar blijven ontmoeten zodat wij gezond en positief blijven. Corona leidt ertoe dat mensen, meer nog dan voorheen, anderen nodig hebben. Onze vereniging kent vele werkgroepen die zich inspannen om mensen met elkaar in contact te brengen, verbinding te zoeken, het leven te vieren en te groeien.Wij zetten in op groei van onze groep en dan m.n. voor de groep 50 plus! Volop genietend van het leven. In die geest willen wij activiteiten organiseren waarvoor onze leden belangstelling tonen Wij staan open voor tips en tops van iedereen. Ook op deze informatieve middag! Hieronder een bedankje van een van onze leden, voor de lekkernij en het bedankje dat we vorige maand hebben bezorgd bij onze leden en vrijwilligers: Hallo beste mensen van het KBO-bestuur Geffen, Hiermede wil ik jullie bedanken voor de lekkernij die vanmorgen op een vriendelijke wijze werd bezorgd. Met deze geste en met aangehechte tekst wordt blijkgegeven dat de KBO in deze toch nare en moeilijke tijd er voor haar leden met een aanmoediging wil zijn. Ook werd er nog gezorgd voor de vrijwilligers met een lichtend aardigheid. Bij elkaar is dit inderdaad in deze toch contactarme tijd een zeer warm gebaar. Nogmaals hartelijke dank en wens jullie veel energie en moed om door te gaan. Hartelijke groeten, Albert van Santvoort

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

11


VIERDE GENERATIE VAN DE WETERING Ze vieren dit jaar hun 102-jarig bestaan, waarbij inmiddels een directeur van de vierde generatie is aangetreden. Ze adverteren al 40 jaar in Torenklanken en zijn ‘huisvervoerder’ van Scouting Geffen. Ik ben te gast bij Gebroeders Van de Wetering, Transportbedrijf en Milieu Service Oss. Gastheer is directeur Christian van de Wetering en vader Piet sluit aan. Laatstgenoemde verricht inmiddels alleen hand- en spandiensten en bemant de weegbrug als Christian bij drukte mee moet rijden in het transport. Ze vertellen over een historie van vervoer met paard en kar tot moderne milieuvriendelijke trucks. In 1918 begon overgrootvader Piet met een slepersbedrijf in de Horzakstraat in Oss. In 1948 zetten diens drie zoons Christianus (Adriaan), Toon en Martien het bedrijf voort en begonnen met uitvoering grondwerken en transport van zand, grond en grind. In 1972 namen de zoons van Adriaan: Piet en Tonny, het bedrijf over. Onder impuls van een alsmaar milieubewuster wordende markt werd gestart met het verhuur en plaatsen van containers voor bouwafval bij particulieren en bedrijven. Piet ging alleen verder in 2014 en sinds 2017 voert Christian (44 j.) de dagelijkse leiding en in 2019 volgt de definitieve overname van de vierde generatie en zijn we 102 jaar verder. Christian volgde na het 3e jaar HAVO de MTS-opleiding motorvoertuigentechniek en begon in 1996 als chauffeur bij het bedrijf. In 1998 moest een nieuwe locatie gezocht worden op het bedrijventerrein de Elzenburg aan de Dommelstraat en die 6200 m2 is de bruisende bron van een gerenommeerd bedrijf. Christian:“Vrijwel alle activiteiten zijn bouw - of recycle gerelateerd: van het vervoer van complete prefab dakelementen tot distributie van diverse bouwmaterialen door heel Zuid-Nederland, en de inname op de eigen locatie van diverse stromen bouwafval, aangeleverd door zowel collega-bedrijven, bouw- /klusbedrijven, als uit de eigen inzameling middels de welbekende bouwcontainers. Ook mogen we de gemeentelijke milieustraat van Oss, tot de klantenkring rekenen. Diverse stromen vinden hier hun afzet. Sorteren aan de bron, dat is het devies en dus zie je op ons terrein afgescheiden ruimten met houtafval, tapijten en puin, dat wordt aangeboden door met name (bouw) bedrijven en gemeente Oss. Deze afvalmaterialen worden vervoerd naar de juiste recycling plekken: hout wordt fijngemalen voor de spaan12

plaatindustrie, tapijten worden vermalen voor de cementindustrie en puin wordt als grondstof hergebruikt. Matrassen en kleding slaan we hier niet op, dat vervoeren we alleen in opdracht van de verwerker Retourmatras en kleding voor het kringloopbedrijf.” Acht chauffeurs rijden zo met hun trucks van Delftzijl tot Maastricht door Nederland, waarvan drie wagens distributie verzorgen door heel Zuid-Nederland, waarbij gelost wordt met de eigen meeneemheftruck (Kooi-aap). Een enkele rit gaat naar België of Duitsland. Als vervanging van het voormalige chauffeursdiploma volgen de chauffeurs tegenwoordig een aparte opleiding, door het bedrijf betaald, om de persoonlijke aantekening code 95 te behalen. Dit is om het opleidingsniveau hoog te houden. Internationaal wordt hiermee wel eens gerommeld, maar daar hebben wij geen concurrentie van. Van de Wetering heeft ook speciale trucks met breedteontheffing, voor het vervoer van b.v. dak-elementen die tot drie-en-een-halve meter breed zijn. “Alle transport moet tegenwoordig op milieuvriendelijke manier gebeuren,” vertelt Christian.“De Co2uitstoot van de auto’s moet Euro 5 of Euro 6 zijn en wij voldoen aan alle normen. Onze acht wagens worden regelmatig vernieuwd en we kunnen in elke milieuzone van een binnenstad komen, hetgeen gecontroleerd wordt via kentekenadministratie of handhaving. Corona heeft (nog) niet voor achteruitgang van klandizie gezorgd, omdat er veel gebouwd wordt.” Chauffeur Olaf meldt zich aan het loket met zijn truck op de weegbrug. Wil hij nog iets kwijt over zijn bedrijf? “De werksfeer is prima hier. Een mooi stabiel bedrijf en we hebben een fijn team bij elkaar verzameld!” Dat kan Christian volledig beamen. De sfeer onderling is heel belangrijk, de collega’s hebben iets over voor elkaar en dat zegt genoeg. Op vrijdagmiddag praten we elke week lekker bij.” Fijn, dat ook de Geffense gemeenschap kan meeprofiteren van de bloei van dit bedrijf, met een directeur die zelf de administratie en facturering verzorgt, maar het nog altijd het mooiste vindt ‘om zelf het stuur ter hand te nemen.’


NIEUWS VAN KOM D’R IN Fijn dat onze gastvrouwen weer zo enthousiast bezig zijn om onze gasten te ontvangen met een lekker kopje koffie en thee en het zo mogelijk maken dat mensen die daar behoefte aan hebben elkaar weer in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten. Het valt niet mee als je in deze coronatijd alleen bent, weinig contacten hebt of allerlei andere activiteiten uitvallen. Het is ook fijn en gezond als je weer wat kunt bewegen en ontspannen, zoals bij Tai Chi of creatief bezig kan zijn zoals bij de crea- avonden en middagen. Er zijn in een ver gevorderd stadium plannen van Geffen Zorgt in samenwerking met de Dorpsraad en Ons Welzijn voor een eetpunt voor ouderen in de ruimte van Kom d’r in. Houdt daarvoor ook de publicaties in Torenklanken in de gaten. Wij ondersteunen dit volledig en zijn erg blij met dit initiatief! Het samen eten is een bijzondere en laagdrempelige manier van ontmoeten, waar veel behoefte aan is. Als werkgroep blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en mogelijkheden om oude activiteiten weer veilig op te pakken binnen de opgelegde corona maatregelen. Als iemand ideeën heeft horen wij dat graag via ons emailadres komdrin. geffenzorgt@gmail.com! Houdt Geffen.nl en Facebook in de gaten om te zien of activiteiten weer opstarten of informeer bij twijfel via ons emailadres komdrin.geffenzorgt@gmail.com We zien het aantal corona besmettingen helaas weer snel oplopen en het is dan ook erg belangrijk dat je je aan de RIVM-richtlijnen houdt. Kom niet naar Kom d’r in als je verkouden bent, hoest of koorts hebt. Houd je ook aan de regels die in onze ontmoetingsruimte gelden. Dan is de kans het grootst dat we open kunnen blijven. Blijf allemaal gezond en zorg ook goed voor elkaar! Omdat de werkzaamheden van de werkgroep van Kom d’r in snel toenemen, zijn we op zoek naar uitbreiding van het aantal leden van de werkgroep. Voor diegenen die de vorige Torenklanken gemist hebben herhalen we nogmaals onze oproep:

OPROEP

• heb je tijd en zin om iets te betekenen voor Kom d’r in en voor de mensen in Geffen • ben je iemand die in een team kan werken • denk je oplossingsgericht • kun je mensen inspireren en begeleiden Dan zijn we op zoek naar jou! We willen dan graag in gesprek gaan met je om van jou

te horen wat jij voor ons kan betekenen en aan te geven wat onze verwachtingen zijn. Stuur even een mailtje naar komdrin.geffenzorgt@gmail. com dan nemen we snel contact met je op.

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 13


GELOOF ONDER WOORDEN (52) Uit de kleine katholieke catechismus “Ik Geloof’. Ik geloof in God. Mensen geloven in zichzelf. Maar velen geloven ook nog in iets dat boven hen uitgaat. Ze geloven in God. Ze verwachten van Hem antwoord op vragen, die het menselijke weten te boven gaan.Vragen als:Waarom ben ik op de wereld? Waarom moeten we sterven? Waar komt die grote verscheidenheid van leven vandaan? Is er een laatste oorzaak, die het leven en ook het lijden zin geeft? In alle tijden en bij alle volkeren roepen mensen naar God. Ze zoeken Hem om van Hem te leren hoe ze zichzelf en hun wereld kunnen begrijpen.Wie goed naar de schepping kijkt, die zo mooi geordend is en zoveel verscheidenheid vertoont, herkent daarin de hand van God. De schepping is een afspiegeling van de Schepper. Maar er zijn meer rechtstreekse manieren om God te leren kennen en zeker te worden van zijn bestaan. Want God zwijgt niet. Hij laat zichzelf kennen, zodat wij Hem werkelijk kunnen ontmoeten. Daarom hebben wij het getuigenis van de profeten van het Eerste Verbond , die door God gezonden waren. Een leraar van de jonge Kerk schreef: ‘Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon’ (Heb 1,1-2). Christenen vertrouwen op het getuigenis van de Bijbel. Wij geloven, dat God het kleine volk Israël uit alle volkeren van de wereld heeft uitgekozen om een Verbond met hen te sluiten. Door dit ene volk zouden alle volkeren op aarde moeten leren, dat er een God is en dat Hij een plan heeft voor de mensheid. De geschiedenis van dit Verbond tussen God en het volk van Israël is opgeschreven in de boeken van het Oude testament.Via de geschiedenis van deze Bijbelse ontmoetingen leren wij God kennen. Wij ontdekken hoe Hij is en wat Hij van – en voor – de mensen verlangt. Mozes weidt zijn schapen in de woestijn. Hij ziet een doornstruik die in lichter laaie staat en toch niet verbrandt. Toen hoorde hij een stem die tot hem zegt: ‘Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob… Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden’(Ex 3,6-7). God heeft zich met zijn volk verbonden. Hij lijdt met ons mee. Dat is voor ons mensen soms moeilijke te begrijpen en nauwelijks te zien. En toch is Hij voelbaar wanneer wij er oog en oor voor hebben. In

14

de sacramenten, in het bidden, in het meeleven van de ander met jouw. Jammer dat zo weinig mensen, zeker zij die ook katholiek gedoopt zijn, zich daar in willen verdiepen. Ga eens naar de boekhandel in Heeswijk van de Abdij, kijk op hun site, er is veel lectuur beschikbaar. Wij allen hebben behoefte aan Gods liefde, zijn meeleven met ons. De kunst is het te ontdekken. Vrede zij u. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

NOOIT GEDACHT PRESENTEERT NIEUW LOGO VAN WANROOIJ BOUW EN ONTWIKKELING Zondag 27 september – voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd van Nooit Gedacht 1 – werd het nieuwe logo Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling gepresenteerd aan de voetbalclub. Van Wanrooij is al jaren de hoofdsponsor van Nooit Gedacht. Nooit Gedacht is bijzonder trots dat het nieuwe logo van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling de komende jaren weer op de shirts van Nooit Gedacht 1 en de JO19-1 staat. We bedanken Van Wanrooij voor het vertrouwen in onze mooie club. Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt en realiseert nieuwbouwwoningen in o.a. Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Met circa 350 medewerkers richten we ons op woningbouw voor particuliere woonconsumenten, corporaties, beleggers en lokale overheden. Dat doen we veelal met vaste partners. Onze kernwaarden? Vakmanschap, duurzame relaties, ondernemerschap en innovatie. Dát maakt Van Wanrooij. Meer over Van Wanrooij lees je op www.ditisvanwanrooij.nl


DER LIEBLINGSTROMMLER …dat is de slogan op de WhatsApp van slagwerker Jan van Rooij (54 j.). Op het Zwengelfeest ‘light’ werd hij gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van blaaskapel De Pompzwengels, door secretaris Ricardo Caspers, want hij is immers zelf de voorzitter. Wat betekent veertig jaar blaaskapel voor Jan. Veel oefenen, veel van huis, veel plezier, maar zeker ook samen dingen ondernemen en de fijne contacten onderling onderhouden. Jan:“Zowel de blaaskapel als de fanfare van W.I.K. waarin ik mijn partij speel, zijn eigenlijk geen ‘gewone’ verenigingen voor mij. Het is een thuiskomen in een warm bad, waar je eenmaal mee aangemaakt bent en daar ga je niet weg.” Vader Harrie van Rooij was lid van de Blaaskapel. “Omdat we thuis een winkel hadden, werd ik als kind wel eens voor zijn karretje gespannen, om hem alvast te vervangen. Ook bij Recht vur zunne Roap moest ik een uurtje meespelen, totdat de winkel gesloten was.Als ons pap dan kwam, dan moest ik meteen van het podium. Na mijn invalbeurten waren de leden van de kapel het er over eens, dat ik erbij mocht. De clubleden waren bij ons kind aan huis. Ons mam maakte erwtensoep en hapjes klaar en er was altijd wel iets te vieren,” vertelt Jan. Hij kent meerdere hoogtepunten in de afgelopen jaren. Jan: “Natuurlijk het samen muziek maken op zich, maar vooral ook ‘de derde helft’. We hebben leden uit verschillende beroepsgroepen en met verschillende leeftijden en het klikt altijd. De buitenlandse reizen naar Duitsland, Oostenrijk, België, waar we optraden, alsook op festivals en wedstrijden in Nederland. Ik ben ook trots op de aanwas van jongeren bij de Geffense blaaskapel, een punt waarmee veel kapellen worstelen. We presenteren een zeer gevarieerd programma, tegenwoordig ondersteund met eigen geluidsapparatuur, bediend door Ricardo, Per en Ad.” De muziekwerken worden de laatste jaren aangevuld met zang en special acts. En daarbij speelt Jan een grote rol: hij zingt duetten met Evi, is presentator, spreekstalmeester en moppentapper, en zijn acts tijdens die Löffel- en Ballonnenpolka vallen goed in de smaak bij het publiek. Daarbij straalt Jan gezelligheid uit, met zijn pretoogjes, bakkersbuikje en gulle lach! En het mooiste hoogtepunt is misschien nog wel: hij leerde zijn vrouw Maninka bij muziekvereniging W.I.K. kennen en ze zullen volgend jaar hun zilveren huwelijk vieren.Voor beiden is muziek maken heel belangrijk en een mooie uitlaatklep. “Het is een fijne club, ik ben blij dat ik erbij ben, en ik

hoop dat blaaskapel De Pompzwengels voor Geffen een meerwaarde heeft voor jong en oud,” besluit Jan.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


NIEUWS STUURGROEP VITALE VERENIGING Het is een tijdje stil geweest vanuit de stuurgroep Vitale vereniging. Het oorspronkelijke plan was om twee keer per jaar een bijeenkomst voor verenigingen te organiseren rondom een thema. Helaas heeft de Coronaperiode roet in het eten gegooid en vinden er dit jaar geen themabijeenkomsten plaats.Aan de andere kant kunnen we ons goed voorstellen dat alle verenigingen, zeker in deze periode, tegen dezelfde dingen aanlopen. • Hoe ga je om met alle coronamaatregelen binnen je vereniging? • Hoe ga je als vereniging om met eventuele besmettingen onder leden/ vrijwilligers? • Hoe zorg je er voor dat je op een veilige manier je sport/hobby weer kunt uit oefenen? • Hoe staat het met de financiële situatie van je vereniging? Datum volgend jaar We gaan er van uit dat Corona volgend jaar onder controle is zodat we weer enthousiast door kunnen pakken en verenigingen uit kunnen nodigen voor een themabijeenkomst. Zet de datum 15 maart 2021 alvast in je agenda! Begin volgend jaar komen we met meer informatie hierover bij je terug. Ander nieuws Ook al is het op dit moment lastig om activiteiten te organiseren, achter de schermen gebeurt er van alles. We informeren je hier graag over. • Vanuit Geffen.nl wordt er op dit moment druk gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe communicatievormen. Een voorbeeld hiervan is een app. Deze wens is ook vanuit verschillende verenigingen uitgesproken. Zodra hier nieuws over te melden is, horen jullie dit uiteraard. • Ook werken de mensen achter Geffen.nl aan het beschikbaar stellen van een pagina op de site www. geffen.nl voor een gezamenlijk platform voor de Geffense verenigingen. Een voorbeeld van informatie die hierop vermeld kan worden, is een lijst van materialen die uitgeleend kunnen worden aan andere verenigingen. Heb je binnen je vereniging materialen die niet op deze lijst mogen ontbreken? Mail dan de gegevens over het object, plus de naam en telefoonnummer/mailadres van de contactpersoon naar info@geffen.nl • “Maak kennis met… De Roefeldag” is niet doorgegaan. Wel hebben Tennisvereniging de Vlijmd, KPJ Geffen en Nooit Gedacht de handen ineen geslagen. Deze verenigingen hebben er samen voor gezorgd dat jeugd t/m 18 meer dan één keer per week kon sporten in de periode tot 6 juli. Jeugd kon, naast hun eigen sport, kennis maken met de andere sporten. • In de herfstvakantie organiseert het SEC samen met

enkele verenigingen (sport)activiteiten voor basisschooljeugd. Blijf gezond We hopen nog steeds dat deze Coronaperiode niet te lang meer duurt. Heb je vragen/ideeën die je graag wilt delen met andere verenigingen, mail dit naar hans@ sport-expertise-centrum.nl.

GEFFENAAR VAN HET JAAR 2020 Na het oogappeltje van de gemeente Oss, heeft Petra van Erp nu de welverdiende eer van Geffenaar van het Jaar ontvangen, genomineerd door Geffense verenigingen, comités en werkgroepen. Proficiat! Ze schaart zich in de rij van 26 voorgangers: 1994 pastoor Leendert Spijkers 1995 Piet de Haas († 2019) 1996 Diny van Wanrooij - Romme 1997 Piet van Herpen 1998 Pieta de Louw - van Erp († 2020) 1999 Harrie van den Hanenberg 2000 Henk Steenbergen († 2016) 2001 Jo van Wanrooij 2002 Marinus van Dinther († 2010) 2003 Els van der Heijden - Goossens 2004 Gerrit van den Helm 2005 Jan van Ravenstein 2006 Anja Verhagen - Ruijs 2007 Ida de Gouw - van Kreij 2008 Marianne Lepoutre - Schut 2009 Bert van Laarhoven 2010 Jan van Schijndel († 2012) 2011 Gilbert van de Meulenreek 2012 Ine Groos († 2015) 2013 Hans van Leeuwen 2014 Ruud Verhagen 2015 Chrisjan van Dinther 2016 Hans Hoeben († 2019) 2017 Ans de Poot - Heijmans 2018 Harry Peters 2019 Ferrie Verhoeven 2020 Petra van Erp

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


NIEUWE START REPAIR CAFE GEFFEN Na een stop van 6 maanden door de Corona pandemie is het Repair Café weer begonnen. Iedere laatste vrijdag van de maand van 14.30-17.00 uur zit ons enthousiaste team van reparateurs weer klaar om jullie van dienst te zijn met de reparatie van kapotte spullen. Dat kunnen kleine elektrische apparaten zijn, elektronica, houten speelgoed, fietsen (kleine reparaties) etc. We hebben uitbreiding van ons team gekregen en iedereen wil weer graag aan de slag. Je kunt met je kapotte spullen naar het Repair Café in Kom d’r in komen (in de Koppellinck aan de Kloosterstraat). Terwijl onze vrijwilligers kijken of en hoe het gerepareerd kan worden, kun je een kopje koffie of thee krijgen en ter plekke wachten. Houd je wel aan de coronaregels in het lokaal! Als er onderdelen vervangen moeten worden krijg je het advies hoe je ze zelf kunt aanschaffen en kun je de volgende keer met die onderdelen terugkomen. De reparatie is verder gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom!

Waarom een Repair Café? In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Dat is jammer en het levert een enorme afvalberg op Het produceren van nieuwe producten kost bovendien veel grondstoffen en veel energie. Ook de CO2 uitstoot bij recyclen en nieuwe productie is slecht voor het milieu. We willen toch naar een duurzame samenleving! In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen kijken en er opnieuw de waarde van inzien. We hopen daarom dat je dit initiatief steunt en we je binnenkort op vrijdagmiddag 30 oktober in het Repair Café zien. Je bent van harte welkom!

ROOI OORTJES NR. 46 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan D,TopStyle Kapper Rob A, Bottenkraker Asse B, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. # Corona Het aantal besmettingen stijgt helaas flink. Gezien de manier waarop het er (ook in Geffen!) aan toe gaat bij sportkantines en in cafés, verbaast ons dat geenszins. Inmiddels worden wet- en regelgeving, en hopelijk ook de handhaving ervan, flink aangescherpt. Evenementen worden (helaas) afgeblazen. Dit geldt logischerwijs (helaas) ook voor #Carnaval2021 # Autovrij Dorpsplein In een drietal drukbezochte openbare bijeenkomsten in het voorjaar van 2019 hebben ruim 80 dorpsgenoten hun zegje kunnen doen over de herinrichting van het nieuwe Dorpshart. Onder de bezielende leiding van het Vughtse adviesbureau LOS Stad en Land leidt alle input tot een ’Ontwikkelperspectief’, dat half september in de Osse Raad wordt vastgesteld. Die complimenteert het adviesbureau en Dorpsraad Geffen voor participatie en transparantie. Belangrijkste ingrediënten voor het nieuwe Dorpshart; ontmoeten - véél groen – autovrij.

Liever een groen, autovrij Dorpsplein

19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Wat schertst onze verbazing in de eerste vergadering van de Dorpsraad na een half jaar? Supermarkt Jumbo maakt bezwaar tegen de herinrichting van het Dorpshart, omdat er straks (mét een autovrij plein) te weinig parkeerplaatsen zijn.Wij ergeren ons hieraan.Waarom? Rond het Dorpsplein komen steeds meer ondernemers, die hun parkeerproblemen afwentelen op de gemeenschap: géén parkeerkelder onder appartementen ’oude’ C1000, parkeerplaatsen tussen Jumbo en aanleunwoningen ’labellen’ voor huurders, afsluiten parkeerplaats De Florijn - Koeienhuiden enzovoorts. Via de tam-tam weten wij ‘toevallig’, dat de plannen voor het Raadhuys in een besloten bijeenkomst op 8 oktober nog eens extra worden toegelicht voor omwonenden.Wij hopen vurig dat Dorpsraad Geffen en de Gemeente Oss de plannen niet aan zullen passen en pleiten ‘straks’ voor een algemene informatiebijeenkomst voor alle belangstellende Geffenaren! # Lindeboom Slagerij Dorpsstraat Langs de Dorpstraat staan een aantal fraaie lindebomen. Op zich niks bijzonders, want in nagenoeg alle Brabantse kernen werden die tijdens de Wederopbouw (na W.O.II) geplant. Bij de grote reconstructie van de Dorpstraat eind jaren ’80 leggen ze bijna het loodje, maar gelukkig weet de Brabantse Milieu Federatie (B.M.F.) daar een stokje voor de steken; Cultureel Erfgoed! De meeste lindebomen in Geffen zijn circa 75 jaar oud, sommige exemplaren bij boerderijen (vaak geknot) véél ouder. In Sambeek (bij Boxmeer) staat zelfs een Hollandse Linde (’Tilia x Europaea’) van ruim 400 jaar oud!

wethouder Ben Brands, gemeente Maasdonk) flink onder handen genomen. Er komt een vlonderbrug en de begroeiing tussen De Wiel en de tuinen aan de Vlijmdstraat wordt drastisch teruggebracht. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar de laatste jaren wordt duidelijk, dat dit plan een fiasco is en totaal verkeerd uitpakt; bij droogte géén vers water, een vieze groene erwtensoepachtige brij en steevast schreeuwerige, gele borden met de teksten: ”Pas op; blauwalg!” en ”Verboden de eendjes te voeren!” Géén fraai gezicht … In 2019 is de erbarmelijke staat van ’De Wiel’ twee x besproken in de Osse Gemeenteraad. Jammer genoeg zonder resultaat, daar de ambtenaren en wethouder Johan van de Schoot (CDA) hierbij ’schermen’ met afspraken over onderhoud met de buurt uit 2014. De buurtjes van toen leven inmiddels niet meer of zijn inmiddels de 80 gepasseerd, dat schiet niet op! Dorpsraad Geffen wil ons helpen het proces opnieuw vlot te trekken, maar dan moeten wel 1 of 2 buurtbewoners bereid zijn mee op dat vlot te springen.Wie? U kunt zich melden bij info@ dorpsraadgeffen.nl en/of door 06-53916725 te bellen. Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over het #Arboretum en de #Pastorie, maar dat doen wij misschien volgende keer … ’t Rooi Hundje, telefoon: 06-53916725

winter 2010; nieuwe linde geplant Tien jaar geleden gaat er ’plotseling’ een lindeboom kapot. Er wordt gesuggereerd, dat iemand ‘m expres de vernieling in heeft geholpen, maar natuurlijk meldt niemand zich. De kwestie krijgt erg veel aandacht bij Recht vur zunne Roap. Wethouder Jan van Hoek van Maasdonk geeft de firma Van de Haterd in de winter van 2010 de opdracht een nieuwe lindeboom te planten en daarmee lijkt de kous af … Lijkt, want na 9 jaren sterft het boompje (weer) af. Raar! Wat is er loos? Slechte grond? Droogte? Sabotage? Hopelijk wordt deze winter een nieuwe, wat forsere lindeboom geplant! # Geffensche Wiel In 2014 zijn ’De Geffensche Wiel’ aan de Vlijmdstraat en de directe omgeving (nog net op ’t nippertje o.l.v.

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken? Kern met Pit laat buurtprojecten groeien en bloeien Van moestuinen en dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen en theatervoorstellingen; Kern met Pit ondersteunt mensen met dromen voor hun buurt met gratis kennis, advies en een groot netwerk. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. De inschrijving voor Kern met Pit 2021 is nu geopend! Sinds de start van Kern met Pit, 42 jaar geleden, zijn al ruim 5000 lokale buurtprojecten gestart, opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Door deel te nemen kunnen bewonersgroepen de kennis en het landelijke netwerk inzetten van KNHM foundation. Ze krijgen gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops, de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak voor een enorme boost: door mee te doen met Kern met Pit is er iemand die kan adviseren bij een plan van aanpak of een bouwtekening kan maken. Kern met Pit stimuleert de betrokkenheid van burgers door ze te voorzien van informatie, praktische workshops en de begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds meer vorm en is realisatie binnen één jaar mogelijk. Kern met Pit Noord-Brabant Door het hele land worden vele mooie projecten opgestart die een boost geven aan de leefomgeving. Zoals in Overloon, Noord-Brabant, waar een samenspeeltuin werd gerealiseerd. Een speeltuin die voor iedereen toegankelijk is en die een plek biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de samenspeeltuin zijn paden aangelegd en picknicktafels gerealiseerd door en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een prachtig initiatief! Niet voor niks de winnaar van de Bronzen Pit 2019. Meedoen Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken? Dan is het tijd voor actie! Schrijf je in voor Kern met Pit 2021. Het aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober via www.kernmetpit.nl. De verwachting is dat meer dan 200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid over heel Nederland. Van dorp tot stad, van krimpgemeente tot de Randstad: Kern met Pit is er voor iedereen met een goed idee voor zijn buurt. Schrijf je nu in voor Kern met Pit 2021.

PERSBERICHT FNV: Geef mensen met laagste inkomens gratis mondkapjes De FNV wil gratis mondkapjes voor mensen die leven op of rond het minimum. Die oproep doet Lokaal FNV Maasland in een brief aan de gemeenten Bernheze, Landerd en Oss.‘De mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door corona en kunnen de kosten voor die kapjes er niet bij hebben’, zegt Albert Bolten van Lokaal FNV Maasland. ‘Helemaal niet nu je het dringende advies krijgt om een mondkapje te dragen en winkels je zelfs mogen weigeren als je dat niet doet.Voor mensen in de bijstand en andere minima is dit gewoon niet te betalen. De overheid moet hen tegemoetkomen.’ Vergoeden uit algemene tijdelijke maatregel Lokaal FNV Maasland vraagt gemeenten om de mondkapjes te betalen vanuit de bijzondere bijstand of – liever nog – met een algemene tijdelijke maatregel:‘Schenk alle minima desnoods vijf stoffen wasbare mondkapjes, zoals ze bijvoorbeeld al doen in Rotterdam. Dat zou heel veel mensen wat lucht geven.’ Het weggeven van mondkapjes aan minima is niet alleen in het belang van de minima zelf.‘Het is goed dat iedereen een mondkapje draagt op drukke plekken en in publieke binnenruimtes om verdere besmettingen te voorkomen. Maar dan moet je daar wel het geld voor hebben en dat is voor mensen met een minimum inkomen nu zeker niet het geval.’ € 30 per maand is niet te doen voor mensen met weinig geld Sinds 1 juni geldt op een aantal plekken al een mondkapjesplicht, zoals in het openbaar vervoer, bij de kapper en de fysiotherapeut: ‘Dat hakt er bij sommigen zeker in. Een mondkapje kost zo’n € 1 per stuk. Als je er iedere dag minimaal eentje moet dragen dan ben je dus al € 30 per maand kwijt. Voor iemand die de touwtjes aan elkaar moet knopen is dat een flinke aanslag. De nieuwe uitbreiding zal alleen maar meer kosten met zich meebrengen’.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.