Torenklanken 2020 - nr 15

Page 1

58e jaargang | nummer 15 | september 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

KWISSERS OPGELET!! Nog even en dan is het weer zover; de Geffense kwis 2020 op Zaterdag 12 December. Ook wij willen natuurlijk dat jullie allemaal veilig kunnen deelnemen, dus hebben we een aantal maatregelen getroffen. Zo komt er ook een digitale versie van het kwisboek, mag er maar 1 persoon het boek ophalen, en ook weer inleveren. Geen contante betalingen meer, geheim proef wordt aangepast etc. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen rondom de corona-maatregelen en waar nodig nog aanpassingen doen. Maar hoe dan ook: DE KWIS GAAT DOOR!!!

WEER IN DE VERKOOP: Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’, Geffen heeft nog een aantal boeken over Sam, zoon van Simon van den Bergh, zijn leven en het ontstaan van Unilever. Een indringend portret over een veelzijdig leven in Oss en Rotterdam, zijn werk als Joods margarinefabrikant en medeoprichter van het wereldconcern Unilever. Ook was hij politicus in de Rotterdamse gemeenteraad en in het parlement.

Wij kijken weer uit naar een hoop enthousiaste , fanatieke en slimme deelnemers. Wie gaat het lukken om team KWIS’T (de winnaars van de afgelopen 2 jaar) van hun troon te stoten? Of nemen zij wéér de hoofdprijs mee naar de polder? Doe een poging, maar doe vooral mee voor de gezelligheid. Inschrijven kan vanaf 1 Oktober t/m 5 December via www.degeffensekwis.nl Deelname kost €15,- per team. Ge doet toch zeker ok wir mee??? Groetjes het kwisteam

De uitgave is van 2016, nu te koop tegen een zeer gereduceerde prijs van €12,-. Verkrijgbaar bij de heemkundewerkgroep (H. Martens, tel.nr. 073-5322137) of bij boekhandel Derijks in Oss.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud (voorlopig) geen kinderkerk en geen uitzending van de vieringen op zondag en vrijdag. De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. vr. 02 okt. 19.00 u. Toediening van het Vormsel in de kerk door deken-pastoor F. Ouwens Deze viering is alleen voor de vormelingen en hun gezinnen. zo. 04 okt. 09.30 u. H. Mis vr. 09 okt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 11 okt. 09.30 u. H. Mis 1e jaargetijde Riet Schuurmans - van Grunsven namens de parochie vr. 16 okt. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 18 okt. 09.30 u. H. Mis

WIJ FELICITEREN onze Communicanten van 13 september 2020 Jurre van Berlo, Iris van den Brand, Rens van den Brand, Lynn Eikenaar, Alex van Erp, Lenneke van Erp, Jan van de Haterd, Stijn van Heesch, Siem van Kreij, Krzysztof Moranski, ´ Isa van Nistelrooij, Elin van Oort,Willem den Otter, Lana Romme,Thijs van Uden, Lynn van Wanrooij, Rochelle de Wit. KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind augustus 2020: € 16.367,49 OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.Voorlopig geen bijeenkomsten i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen. KERKFOTOGRAFIE “Schoonheid met een ziel” WORKSHOP IN GEFFEN Voor de een is een kerk een hoop stenen, voor de

ander is het architectuur en is er kunst te vinden waar grote schoonheid inzit.Voor de gelovige is het ook meer dan dat: een heilige ruimte om God te ontmoeten en samen met anderen te leren van Zijn woorden. Tijdens de zomervakantie trokken heilige plekken, waar mensen al eeuwenlang komen om hun leven te kunnen plaatsen, vele toeristen aan. Ze werden weer bezocht om te bekijken, veelal door de lens van een camera. Een kerk biedt immers vele fotografische mogelijkheden, van architectuur en kunst tot het spelen met lijnen en kleuren. Daarom was er deze zomer in de parochie De Goede Herder een workshop Kerkfotografie in de kerk van Nistelrode te volgen. Omdat hiervoor veel belangstelling was is er een nieuwe derde cursusochtend ingepland, dit keer in de kerk van Geffen. De workshop wordt gegeven op zaterdag 31 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. In drie uur tijd leert u hoe u in een kerk mooie foto’s kunt maken van religieuze kunst. In de workshop krijgt u eerst uitleg hoe u het beste uw camera in kunt stellen. Hoe legt u het mooie licht vast, waar let u op? Daarna gaat het over scherpstellen, iso, sluitertijd, diafragma en witbalans zodat de sfeer in de kerk goed kan worden vastgelegd. Na deze uitleg gaat u in de Geffense kerk fotograferen. Daar krijgt u tips over standpunten, belichting, scherpte/diepte en symmetrie. Kortom, een leerzame workshop met oog voor detail! En misschien ook wel een workshop waarin je iets ervaart van de ziel van religieuze kunst, kunst met de Bijbel als inspiratiebron en bedoeld om Gods liefde en grootheid te ontdekken. De kosten van de workshop zijn dertig euro per persoon omdat er gewerkt wordt met een professionele fotograaf. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Denise van der Stappen: 06-48400635 of ds-fotografie@home.nl.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Van Stamtafel 534

De Stamtafel is weer in café Govers, de laatste zomerdag van dit jaar, althans de officiële laatste. Het terras voor het café is al bevolkt. Het is nog steeds prachtig terrasweer. De Stamtafelaars zitten desondanks binnen, aan het (bedekte) biljart. Daar bij die molen Wij waren de vorige keer te vinden bij Effe vur Geffe, in de open lucht bij de molen Zeldenrust. Daarover berichtte de vorige Dorpspomp al. We willen daaraan toch nog even toevoegen dat we ook genoten van de zeer spontane bediening van koffie, drankjes en hapjes; waarvoor wij Kim, Peter en de organisatie van EvG dankbaar zijn. Even een klein foutje uit de vorige Dorpspomp herstellen: het was niet Fons, maar Henry van Schijndel die er op indrukwekkende wijze de Geffense variant van Het Dorp (van Wim Sonneveld) zong. Met een aansprekende tekst en ondersteund door W.I.K. Echt goed! De windmolens Er zijn geliefde molens en er zijn minder geliefde molens. De geliefde noemen we molens, de andere noemen we tegenwoordig windmolens of, meer technisch, windturbines. De eerst soort hebben we wát graag; in Vinkel is de molen herbouwd en die is sfeervol, de Vinkelnaren zijn terecht blij. Actuele plannen voor massale windmolenbouw in het poldergebied ten noorden van de spoorlijn Oss - Rosmalen zetten de gemoederen echter op scherp. Voor- en tegenstanders zijn uit alle hoeken van de omliggende dorpen tevoorschijn gekomen nu er op bestuursniveau procedures en beslissingen te verwachten zijn. Tegenstand wordt zichtbaar geleverd door actiegroepen uit alle dorpen in dit gebied: willen wij 49 windmolens tot 245 meter hoog, de hoogste in Nederland, verspreid over het hele gebied, willen we dat of toch niet? Nee, zeggen velen.Wat kun je ervan verwachten? Nou ja, een zoemzoemgebied, een witte-palen-horizon, een ander landschap, een veranderde infrastructuur, een miljoeneninvestering ten laste van de burgerij, enz. Moeten er wel veel ondergrondse leidingen worden aangelegd en misschien hier en daar ook wel bovengrondse masten. Eén voordeel heeft het allemaal wel: het zal stroom leveren. Als de wind meewerkt zelfs heel veel stroom. Ieder nadeel heb zo z’n voordeel. Het Europese hof heeft inmiddels een uitspraak gedaan die de tegenstanders een handje kunnen helpen, het wordt spannend. Want dit hof acht het noodzakelijk dat er in een geval als dit een milieueffectrapport wordt gemaakt, waarin uitgebreid

wordt ingegaan op de te verwachten geluidhinder en in ons land is dat (nog?) niet verplicht. Het resultaat daarvan zou wel eens de doodsteek kunnen zijn. Ook in Geffen is een actiegroep bezig de tegenstand te versterken, we horen er nog wel van. Rabo ClubSupport 2020 Voor je herinnering: Vanaf 1 september jl. konden clubs en verenigingen inschrijven voor de nieuwe actie van de Rabobank. Inschrijven was mogelijk tot 1 oktober (als je dit leest kan het misschien nog nét). Tussen 5 en 25 oktober kan worden gestemd op de verschillende projecten; die periode nadert. Op de avond van 3 november is de bekendmaking van de uitslag; dit geschiedt virtueel. De Stamtafel beveelt van harte aan om op een Geffense inzending te stemmen! Zwerfafval ophalen Op 19 september was het “world clean up day”, de dag om vrijwillig, met behulp van materiaal dat de gemeente ter beschikking stelde, zwerfafval uit het dorp op te ruimen en op een verzamelpunt af te geven. Het resultaat was verbluffend slecht. Te weinig aanmeldingen leidden ertoe dat de beoogde verzamelplaats Koppellinck niet eens is ingezet. Landelijk is er een beeld ontstaan van de samenstelling van het zwerfafval van dit jaar. De overduidelijke algemene ‘winnaar’ is de sigarettenpeuk, alle merken; de peuk wordt achteloos op straat gegooid. Van producenten van wie de producten het meest bijdragen aan zwerfafval blijken de blikjes van Red Bull met in mindere mate soortgelijke blikjes ‘energydrank’ van andere merken met stip op nummer 1 te staan. Marlboro staat op nummer 2. McDonalds staat op nummer 3 en Heineken op nummer 4. In Geffen zijn de nummers 1 en 2 heel herkenbaar. Carnaval en Roap Carnavalsstichting Rottenrijk heeft op 24 september zijn werkgroepen bijeengeroepen om zich te beraden over wat er wel en wat er niet zou kunnen doorgaan in de aanstaande carnavalsperiode . Op 30 september neemt de stichting daarover een definitief besluit. Intussen heeft Geffen kennis kunnen maken met het boekwerk ”Recht vur zunne roap 44 jaar”. Het is een fraai boekwerk geworden met 256 pagina’s terugblikken op alle Roapavonden in 44 jaar achtereen. Verder vele mooie foto’s, persrecensies en informatie over en van Geffenaren die veelvuldig creatief hebben bijgedragen. De huidige Geffenaar van het jaar, Petra van Erp, mag wel even apart worden genoemd. In nagenoeg al die jaren heeft zij intensief gewerkt aan het welslagen van alles wat met de Roap te maken heeft. Ook Ruud Verhagen

7


verdient een pluim, voor dit prachtige boek en voor zijn werkzaamheden die bestonden uit veel uitzoekwerk, goede teksten en samenstelling. De weg naar de Uitstek Tijdens een Stamtafelbijeenkomst op het arboretum in juli was Jochem Romme te gast. Jochem merkte toen op dat in een vorige Dorpspomp kritiek was geleverd op de verkeerssituatie om de Uitstek te bereiken en dat bewoners van huizen in de Weverstraat daartoe hebben genoopt. Maar die verkeersituatie nabij de Uitstek zou om reden van veiligheid juist de beste zijn en met medewerking van de bewoners van de Weverstraat tot stand zijn gekomen. Waarvan akte. Corona-perikelen in Geffen Bij een drukbezochte, gezellige bijeenkomst op het kantineterras van Nooit Gedacht na afloop van een voetbalwedstrijd tussen teams van Nulandia en Nooit Gedacht op 12 september zijn door vele aanwezigen de coronaregels genegeerd. Nooit Gedacht heeft van de gemeente een officiële reprimande gehad. Ook Boet is op het matje geroepen. Dit voelt niet goed. Plaatselijke verspreiding begint immers vooral bij bijeenkomsten waar men het niet te nauw neemt met de goedbedoelde afstandsregels. Ook in Geffen. Jan van Rooij De Pompzwengels hielden hun Zwengelfeest bij de Uitstek. En volgden de coronaregels bij uitstek. Tijdens dit feest werd Jan van Rooij, die voorzitter van de Pompzwengels is, in het zonnetje gezet. Jan is al 40 jaar lid van de Pompzwengels. Hij kreeg vanwege dit jubileum een leuke onderscheiding en zijn vrouw Maninka een bos bloemen. Wij feliciteren Jan graag van harte met zijn jubileum!

Ten slotte - Omwonenden van het gemeentehuis worden uitgenodigd om op 8 oktober met bouwbedrijf Van Wanrooij te spreken over het ontwerp van, en ideeën aan te dragen voor, het uitverkoren bouwwerk dat het gemeentehuis op het Dorpsplein gaat vervangen. Of er ook anderen welkom zijn is onduidelijk, evenals wie hier zoal als omwonende wordt beschouwd. We vermoeden dat er ook bij anderen interesse bestaat. Immers, het gaat om een belangrijk element van het Dorpshart en dat is een belang van heel Geffen. - De Stamtafel vraagt zich af hoe het is gesteld met de financiële verantwoording van de projecten die uit het Groenfonds zijn betaald voor de vergroening van Geffens grondgebied. - Deze keer waren onze twee dames verhinderd. Dat was een gemis en dus zouden we voortaan graag wat meer dames bij ons zien, voor het evenwicht.Wie o wie voelt ervoor? Doe maar rustig een keer mee! - De volgende Stamtafel is op 4 oktober 2020. Naar verluidt zal Melissa Kreps te gast zijn; wie dan een keer wil deelnemen wordt verzocht om dit uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober te melden aan Gilbert van de Meulenreek: 06 54 60 47 80.

GEVRAAGD hulp in de huishouding 1 x in de 2 weken ongeveer 6 uur of 3 uur per week. Inlichtingen 06-51335802.

Stichting BeHoCa We bevelen van harte aan om deze stichting een steun in de rug te geven bij de realisatie van de aankoop van een stuk grond in Matuga Kenia te kopen om aldaar een eigen huis te bouwen; daarvoor is een actie gestart om een mooie prijs te winnen bij de “Actie Warm Hart” van KRO-NCRV (zie ook de vorige Torenklanken). Het gaat om een project om in Matuga straatkinderen op te vangen, een tehuis te geven en te onderwijzen, een doel dat aller steun en waardering verdient. Alles is vrijwilligerswerk. De stichting is in 2012 opgericht door de Geffense Melissa Kreps en heeft ANBI-status, wat je bij een donatie fiscale voordelen kan opleveren. Helpen kan dus door een donatie te doen (NL26 RABO 0135 0402 05) en/of ook door vóór 15 november mee te doen aan de “Actie Warm Hart” van KRO-NCRV en uw voorkeurstem voor BeHoCa uit te brengen op de site https://warmhart.kro-ncrv.nl.

8

Voor het repareren en vermaken van kleding. Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het borduren op textiel met professionele borduurcomputers. Wij kunnen een ontwerp voor u maken of werken vanaf uw afbeelding, foto of logo. Deze digitaliseren we en zetten dit om naar professionele borduurbestanden. Ook voor losse emblemen.

Gratis haal en breng service van maandag t/m vrijdag 07:00 tot 21:00 uur Bel KledingVermaak: 073 – 82 24 525


DROOMWENSEN,

prentenboek geschreven door Laura Langens Een boek schrijven… Dat was een droomwens van Laura Langens (31 jaar) en die is uitgekomen. Een prachtig geschreven en geïllustreerd prentenboek – opgedragen aan haar kinderen Lana,Tijn en Diede – is gepresenteerd op 19 september 2020, in de nabijheid van Laura’s Kinderatelier Buiten de lijntjes. Buiten de lijntjes kleuren, dat is wat Laura wil uitdragen in de creatieve lessen en workshops in haar Kinderatelier en die visie klinkt ook door in het nieuwe prentenboek. Durf je dromen na te jagen. Doe dingen waar je gelukkig van wordt. Laura: “Ik wil kinderen leren om grenzeloos te dromen en dat je alles kan, als je dat ook echt wilt.Te kiezen voor de ‘gelukkige weg’, want ik denk dat heel veel kinderen ongelukkig worden van de prestatiedrang die hoog is in de huidige maatschappij. In de coronatijd, toen het atelier gesloten was, had ik meer tijd en kon ik mijn eigen droomwens gestalte geven. Als jong meisje wilde ik al een boek schrijven, maar durfde dat toen nog niet aan. Als logopediste was ik al veel met taal bezig en die kennis heb ik goed kunnen gebruiken.” Een eeuwenoude wijsheid ‘De wet van de aantrekkingskracht’ is haar uitgangspunt geweest voor het verhaal. Een verhaal met spanning van wat er zal komen en waarin je kunt doordromen om je wens in vervulling te laten gaan. Je proeft de onderliggende boodschap. Laura heeft heel prettig samengewerkt met de illustrator van het boek Nikkie Keijzer. In haar tekeningen kun je een tweede verhaallijn ontdekken. In het Kinderatelier ontvangt Laura voornamelijk de kinderen van Geffen en omgeving. Met haar eerste prentenboek wil ze meer kinderen en ouders bereiken. De dag van de presentatie van het boek was een zonnige zaterdag ‘op de misse’ van de boerderij van Laura’s partner Teun. Broer Jurian (leraar en boekenwurm) verzorgde de inleiding van de presentatie van het boek van zijn zus.“Een boek is een apparaat dat je meeneemt naar een andere wereld. Laura creëert in haar boek een wereld, waardoor je je aangetrokken voelt”, aldus Jurian. Jonge luisteraars en volwassen toehoorders werden meegenomen in het verhaal van Laura, dat ze in delen voorlas, afgewisseld met een tekenmoment voor de kinderen. Saar van Uden (12 jaar) zong toepasselijke liederen: Ik word wakker met een wijsje, I have a dream, Hallo wereld, Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Laura dankte iedereen die had bijgedragen aan het verwezenlijken van haar droomwens en het eerste exemplaar werd uitgereikt aan haar ouders Theo en Ine Langens.

Het prentenboek “Droomwensen, de wet van de aantrekkingskracht voor kinderen” is te koop op www. lauralangens.nl Laura zal presentaties gaan geven op scholen, kindcentra en bibliotheken.

DANKBETUIGING Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven bij het overlijden van onze vader Toon van Nistelrooij. Toon heeft een kort ziekbed gekend van enkele dagen, dat was ook zijn “wens” mocht hij ooit te komen overlijden!! Gelukkig is hem dat dan ook bespaard gebleven, geen lijdensweg... Altijd heeft hij voor ons Mam en vele andere klaar gestaan. Nooit was hem iets te veel. Helaas de laatste jaren na zijn val is hij achteruit gegaan maar heel actief gebleven bij het kaarten in “de Heegt” en bij vrienden onderling. Dank je wel voor de vele kaarten, bloemen en appjes. En al die personen langs de weg bij het “uitzwaaien” in deze rare Corona tijd. Antoinette Klösters Jozé van Nistelrooij Marcel en Petra Wijnen

9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan:Wim Romme, 43 jaar, hij woont in de Kastanjehof. 1. Een herinnering aan Geffen Mijn eerste herinneringen gaan uit naar ‘Het klokkenfeest’ (In 1980 werden er twee nieuwe klokken in de kerktoren gehangen en dat was een spectaculaire gebeurtenis met ’s avonds een feestelijk klank- en lichtspel red.), waar ik als kind met opa en oma Romme mee naar toe mocht. Ook mijn eerste kermis bij de Bonkelaar en fietsen met opa door de polder.

aangedreven door een oude (Lister)motor van ome Rien. En natuurlijk zijn de terrassen super gezellig! 8. Bewondering voor… Het verplegend en verzorgend personeel in de ziekenhuizen, dat zich in deze Coronatijd inzet voor de medemens, terwijl men zelf een risico loopt om ziek te worden. 9. Geffen is voor mij… Een mooi dorp om in te leven. 10 . Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan verenigingen, met name voor de jeugdleden, zodat die later weer leidinggevenden kunnen worden en de club toekomst heeft.

2. Dit zou anders moeten Geffen wordt groter, maar ons dorpsplein wordt kleiner. Dat klopt eigenlijk niet. We moeten ruimte hebben om iets te organiseren. En die ruimte wordt te veel gevuld met bebouwing. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Het historisch stukje Geffen in de Kerkstraat. Kerk en kroeg is nog een eenheid zoals vroeger. Ook de polder moeten we koesteren. Goed nadenken over het plaatsen van windmolens. Zonnepanelen op de daken leggen en niet op goede landbouwgrond. 4. Een mooi mens Henri van Schijndel. Die ken ik al mijn hele leven, hij was en is onze vaste huisvriend. Hij was onze oppas, leerde mijn zus Rianne fietsen en hielp altijd mee op de boerderij. Hij hoort gewoon bij ons gezin. Ik had de eer om adjudant te mogen zijn, toen hij prins carnaval werd. 5. Jammer dat … er geen kleinschalige boeren meer zijn; dat er zo weinig koeien buiten lopen en dat er veel dreven, steegjes en slootjes zijn verdwenen 6. De leukste club Dat zijn er twee: Stichting Rottenrijk, waarbij ik in de Raad van Elf zit en W.I.K., waarvan ik vaandeldrager ben. Dit zijn allebei verenigingen waar gezellige mensen lid van zijn en waarbij gezellige activiteiten georganiseerd worden. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe. Ik ben fan van de nostalgische ambachten en machinerieën. Ik keek voorheen altijd met bewondering naar de werking van de boerenmaalstoel, 10

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Beste leden van de KBO, De tijd dat we alles weer kunnen is nog niet aangekomen, maar veel dingen zijn al weer gestart.Wel moeten alle regels om te voorkomen dat het virus verdergaat, in acht worden genomen. Dus houd afstand, was je handen en blijf thuis als je verkouden bent. Biljarten, koersbal, handwerken en gym zijn weer begonnen. Voor een paar activiteiten moet we helaas tijdelijk een ander onderkomen zoeken. Het handwerken op maandagmiddag is i.v.m. de verbouwing tijdelijk verhuisd naar de overkant, naar Kom d’r in.We verzamelen in de hal van de aanleunwoningen en steken gezamenlijk over. De gym is in de sporthal. Met medewerking van andere verenigingen kan alles toch weer doorgaan. Alleen de kaarten laten we nog even rusten. De vijfdaagse reis naar Blankenberg in oktober gaat door. Brabant Expres heeft al een paar reizen gemaakt met alle voorzorgsmaatregelen wat betreft corona en verzekert ons dat het gezellig en veilig is. Vanuit het bestuur kwam er weer een verrassing, alle leden kregen afgelopen week een peperkoek aan huis bezorgd. Dit om te laten merken dat we aan jullie denken. De BBQ voor de vrijwilligers is dit jaar niet doorgegaan, dus hebben we de vrijwilligers verrast met een lichtje. Corry Hondong heeft hierover een gedicht gemaakt, wat hieronder staat.

Het bestuur heeft alle leden ook weer een keer verrast Een presentje, in deze activiteitloze en toch onzekere tijd Met wat lekkers werden jullie deze keer verblijd Want we kunnen jullie nog steeds niet uitnodigen als gast Sommige kleine activiteiten zijn pas weer opgestart Ook de jaarvergadering staat voor november gepland We hopen op het doorgaan van weer een KBO-moment Zoals het beginnen van koersbal, handwerken en biljart Met vriendelijke groet, KBO bestuur

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor hun blijk van medeleven na het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma: Toos van Bergen-Pennings. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijk Geffen en de goede zorgen van het thuiszorgteam van BrabantZorg. Nico van Bergen, kinderen en kleinkinderen

Zorg altijd bij u in de buurt

Vrijwilligers en leden

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers bestaan Zij ondersteunen en verlichten het KBO-bestuur In hun taak worden zij serieus genomen als spilfiguur Leden die in hun vrije tijd hun medemens voorgaan We hadden voor het samenzijn al een nieuw buitenterrein Maar de barbecuevuren konden dit jaar niet worden onstoken Helaas, er werden nog te veel coronaluchten geroken Maar toch een bedankje, gewoon omdat jullie bijzonder zijn.

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

11


50 JAAR GELEDEN STARTTE IN GEFFEN DE PEUTERSPEELZAAL De peuters van toen zijn inmiddels vijftigers en we spreken ook niet meer van een peuterspeelzaal maar van de Speel-leerschool ”Beren Eigen Wijs”. Dit gouden jubileum wil men, ook in coronatijd, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een mooi moment ook om in Torenklanken terug te kijken op die 50 jaren. Met wie kunnen we dat beter doen dan met Carien van den Haterd en Wilma Bijveld.

Deze twee leidsters hebben inmiddels een flinke staat van dienst bij de peuters en het enthousiasme over hun werk spat er nog steeds van af. Carien is 30 jaar peuterleidster en Wilma 20 jaar. Ze zijn in het archief gedoken en vertellen over de beginperiode en de ontwikkeling die de peuterspeelzaal heeft doorgemaakt. Kleine gezinnen In de zestiger jaren werden de gezinnen aanmerkelijk kleiner. Door de komst van voorbehoedsmiddelen konden de mensen aan gezinsplanning doen en gezinnetjes met 2 of 3 kinderen werden zo’n beetje de norm. Met name vanuit de consultatiebureaus werd de komst van peuterspeelzalen aangemoedigd om de sociale ontwikkeling en de zelfstandigheid van de jonge kinderen te stimuleren. Die was iets minder vanzelfsprekend dan vroeger in de grote gezinnen waar de kinderen gewend waren te delen, samen te spelen, elkaar helpen en zelfstandig worden. In Geffen was de kinderarts mevrouw Schouten-Pietersen de initiatiefneemster tot de oprichting van de peuterspeelzaal en de gemeente ondersteunde dit plan met een startsubsidie van 600 gulden. In september 1970 werd in Geffen de peuterspeelzaal geopend. Behalve die 600 gulden waren er ook een aantal particuliere giften en er waren enthousiaste bestuursleden die speelgoedacties organiseerden om de peuters bezig te kunnen houden. De leidsters in die tijd waren vrijwilligers, het was nog lang geen betaalde baan. Vanaf 2? jaar konden de kinderen worden aangemeld en

12

konden ze twee dagdelen per week komen. Enkele leidsters uit die eerste jaren mogen hier zeker met name worden genoemd. Onze dorpsgenoten Annie Wildenberg, Lyda van den Heuvel en Mieke Zeeuwen hebben verschillende generaties peuters onder hun hoede gehad. De eerste jaren werkten ze als vrijwilligster en later kregen ze een vergoeding. Ze begonnen met 20 peuters in De Donzel, het clubgebouw van Jong Nederland. Dit gebouw stond achter de oude Mariaschool, ongeveer op de plek waar nu “Beren Eigen Wijs” is. Eén van de peuters uit de eerste groep in 1970 was Robert van der Heijden. Carien vertelt dat onlangs het tweede kleinkind van Robert is begonnen op “Beren Eigen Wijs”. De derde generatie! Mooi toch. Er zijn nog een paar dorpsgenoten uit die eerste groep die we hier graag noemen: Carlo van Dinther, de organist van Passe Partout en het Gemengd koor. Beate van der Heijden trok als peutertje alle knopen van moeders jas toen ze de eerste dag gebracht werd, ze wilde weer met mama mee naar huis. Na één dag op de peuterspeelzaal vond ze het al geweldig, onze Geffense professor en hoogleraar. Verhuizingen In die 50 jaar hebben de peuters maar liefst zes keer moeten verhuizen naar een andere locatie. En aan het einde van dit jaar staat er weer een verhuizing op stapel, de zevende! De Donzel werd in 1973 afgebroken. Riet van Santvoort was bestuurslid en haar man Piet was de voorzitter van Nooit Gedacht. Een kort lijntje, want zo kon snel geregeld worden dat de peuters tijdelijk in de kantine van Nooit Gedacht terecht konden. Voor de peuters was het prachtig om een voetbalveld te hebben om op te ravotten.Voor de leidsters was het heel wat meer werk. Iedere keer alles opruimen en je mocht niets ophangen. “Ze konden het niet gezellig kindvriendelijk inrichten”, zegt Carien. Daarna heeft de peuterspeelzaal van 1974 tot 1985 in de oude Jozefschool aan de Dorpstraat gezeten. In 1985 werden Kleuter- en Lagere scholen samengevoegd tot de Basisschool en werd ‘Klavertje Vier’ voortaan de nieuwe peuterspeelzaal. Een gezellig kindvriendelijk gebouw.Tot juli 2005, toen viel helaas ook voor ‘Klavertje Vier’ het doek. Het karakteristieke gebouw werd afgebroken en de peuters trokken voor 5 jaar in een noodgebouw dat op het terrein van Klavertje Vier werd neergezet, in afwachting van het nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum De Koppellinck. Toen ze daar in 2010 introkken was dat de zesde verhuizing. En de zevende zit er dus in december aan te komen! Passie voor het werk Het werken met peuters is voor Carien en voor Wilma


een waar genoegen. “Het is altijd weer fijn om na een vakantie te kunnen beginnen”, zegt Wilma. “Het is een onderdeel van ons leven”, zegt Carien. “De coronatijd, toen we niet mochten werken, heeft me geleerd dat ik nog lang niet wil stoppen”. Het is kenmerkend voor alle peuterleidsters dat zij hun werk met veel warmte en betrokkenheid uitvoeren. Ze praten allen met passie over ‘hun peuters’. Als die later op de basisschool zitten, zwaaien en roepen ze altijd enthousiast naar hun juf van de peuterspeelzaal. Dat wordt even iets minder als ze gaan puberen en het heel ‘stom’ is om te gaan zwaaien naar je ouwe peuterjuf in het bijzijn van vrienden. Maar als ze weer wat ouder worden en zeker wanneer het jonge ouders zijn dan is het weerzien hartelijk als vanouds. Het werken met peuters blijft wel een vrouwenaangelegenheid. “We hebben één keer een mannelijke stagiaire gehad, John van den Heuvel”, vertelt Carien. “Hij deed het geweldig”. De kinderen zijn in de loop der jaren wel vrijer geworden. Ze zijn snel gewend en vertrouwd in een nieuwe omgeving. Niet verlegen en beter taalvaardig. Ze zijn ook wel gewend om meer aandacht te krijgen. De sociaalemotionele ontwikkeling blijft voor Carien en Wilma het belangrijkste. “Die moet in evenwicht zijn”, zegt Carien. “Dan kan een kind zich pas goed ontwikkelen”. Er is, zoals overal, ook in het werk met de peuters veel veranderd. “Voorheen was er een bestuur met vrijwilligers en waren de leidsters behoorlijk autonoom in hun werk. Na de komst van Maasdonk wilde de gemeente komen tot een fusie van de drie peuterspeelzalen in Nuland,Vinkel en Geffen. De gemeente benoemde een coördinator die de fusie begeleidde en zorgde voor de coaching van de leidsters. De Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk (SPM) was een feit. Een goede stap want ook landelijk werd het werken in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven steeds professioneler aangepakt onder de noemer VVE,Voor- en Vroegschoolse Educatie. “Dat was voor ons wel even wennen”, vertelt Carien. “Maar ik moet zeggen dat het toch zeker waardevol is geweest. We werden nog beter geschoold door de cursussen die we volgden”. Toen Geffen in 2015 bij de gemeente Oss kwam werd de Geffense peuterspeelzaal overgenomen door Kinderopvang ‘Het Beertje’ en verder geprofessionaliseerd. En zo werden ook de leidsters voortaan ‘Pedagogisch medewerker’ genoemd. Het moet Carien en Wilma wel van het hart dat ze het jammer vinden dat de huisbezoeken zijn afgeschaft. Vanwege de tijdsinvestering wordt daar niet meer voor gekozen. “Tijdens een huisbezoek zie je het kind in de eigen omgeving. Je kunt informeler met de ouders praten. Het geeft veel informatie om het kind goed te kunnen begrijpen en invoelen”, zeggen Carien en Wilma. De visie van Carien en Wilma is om de kinderen te sti-

muleren en te prikkelen en daarbij uit te gaan van het ontwikkelingstempo van het kind. Goed kijken naar de kinderen is belangrijk. “We willen ze niet in een keurslijf duwen en uitgaan van hun eigen creativiteit. Vooral peuters zijn zo puur en echt, dat moet je juist koesteren”, zegt Carien. Ze verwijst daarbij naar het liedje ‘Bloemen zijn rood’ van Gerard van Maasakkers. De feestweek in oktober Carien en Wilma werken prettig samen met hun jongere collega’s Karin van Zeeland, Mieke van Ooij en Mandy Ansems. Deze pedagogisch medewerkers werken ook in de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Carien en Wilma werken in de Speel-leerschool “Beren Eigen Wijs” wat voorheen de peuterspeelzaal was. “Beren Eigen Wijs” is nu een onderdeel van Kinderopvang ‘Het Beertje’ onder leiding van Margot en Hannelieke van der Stappen. De onderlinge samenwerking is uitstekend. Carien en Wilma doen hun werk met veel plezier en zijn er trots op dat het 50 jarig jubileum gevierd gaat worden. In de week voor de herfstvakantie gaat dat gebeuren. Uiteraard een aangepast programma in verband met corona. Van harte gefeliciteerd!

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Beste patiënten, Op zaterdag 24 oktober a.s. zullen we onze jaarlijkse griepvaccinatie geven. Dit jaar doen we het allemaal wat anders dan dat u gewend bent. I.v.m. het corona virus hebben we gekozen voor de zaterdag, zodat we minder patiënten tegelijkertijd oproepen en we de 1,5 meter kunnen aanhouden. Daarnaast krijgen patiënten geboren tussen 01-01-1941 en 31-12-1947 een oproep voor de pneumokokken vaccinatie te krijgen. (Meer informatie hierover kunt u nalezen op de uitnodiging die u binnenkort ontvangt.) Hierdoor kan het voorkomen dat u als echtpaar verschillende tijden krijgt aangeboden om naar de praktijk te komen. Wij willen iedereen dringend vragen om zich aan deze tijden te houden. Brengt u altijd de brief of brieven mee naar de praktijk. Zonder brief kunnen wij u niet vaccineren. Wij willen u vragen om de 1,5 meter te handhaven, zodat de vaccinatie voor iedereen veilig kan verlopen. Als praktijk zullen we ook alles in het werk stellen om uw en onze veiligheid te handhaven. We hopen op een ieders medewerking! Tot de 24e! Team Huisartsenpraktijk Geffen

13


GELOOF ONDER WOORDEN 51 Uit de kleine katholieke Katechismus “Ik Geloof”. Ons christelijk geloof: De apostolische Geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader. ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’(Mc 16,15). ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb’(Mt 28,19-20). Dat is de opdracht die Jezus aan zijn apostelen gaf; opdracht die de apostelen doorgaven aan hun opvolgers en de opdracht van de Kerk van vandaag. De Kerk getuigt en verkondigt, opdat allen kunnen geloven en hopen, leven en beminnen zoals Jezus geloofd en gehoopt, geleefd en bemind heeft. Zij bewaart de heilige overlevering en beschermt haar tegen vervalsing en fouten. De geloofsbelijdenis is ontstaan in de Kerk als een getrouwe samenvatting van de boodschap die door de apostelen was over geleverd. Iedereen aan wie bij de doop gevraagd wordt zijn geloof te belijden, herhaalt deze woorden. Over de hele wereld gebruiken christenen dezelfde woorden om uit te drukken, dat zij zich verbonden weten met God en de Vader, met Jezus Christus zijn Zoon en met de heilige Geest. De geloofsbelijdenis van alle christenen begint met het woord ‘Ik’. Want iedere mens in de gemeenschap heeft zijn eigen persoonlijke relatie met God. Niemand kan namens een ander zeggen ‘Ik geloof’. Wie ‘ja’ zegt tegen God, moet weten waar hij ‘ja’ tegen zegt. Daarom is het voor iedere christen zo belangrijk deze grondtekst van zijn geloof te leren kennen en begrijpen. Ik geloof. Ik ben een mens: geboren als jongen of meisje. Ik heb een vader en een moeder, broers, zussen en familieleden. Ik leef in een gemeenschap met veel andere mensen, met dieren en planten, met alles wat op aarde leeft. Mensen kunnen zien en horen, leren en onthouden, denken en plannen maken. Ze kunnen huizen bouwen, wilde dieren temmen, ziekten genezen, het leven doorgeven. Ze kunnen het heelal verkennen en naar de maan vliegen, de zee oversteken, bommen uitvinden die het leven op aarde vernietigen. Ze kunnen waarnemen en vergelijken. Maar mensen hebben elkaar nodig. Moeilijke dingen worden gemakkelijker, wanneer er iemand is tegen wie ik kan zeggen: Ik reken op jou. Jij bent mijn vriend, want ik weet dat jij het goed met me meent. Je beurt me altijd weer op en geeft me nieuwe hoop. Ik zal je niet in de steek laten. Ik vertrouw me aan je toe. Ik geloof in jou. In de Bijbel staat bij Jezus Sirach 6,14: Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur; wie hem 14

vindt, heeft een schat gevonden. Dat is Gods bedoeling met de mens, wil jij dat ook? Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

NIEUWS VAN GYM VERENIGING GEFFEN De workshops Dance aan het begin van het schooljaar waren een groot succes! Voor veel kids een eerste kennismaking met Breakdance, Streetdance en Hip Hop. De lessen zijn inmiddels gestart, maar instromen is nog mogelijk. En daarnaast nog meer nieuws: We gaan weer starten met KLEUTERDANS bij GVG! Voor kids van 3,5 t/m 5 jaar (groep 2). Op zaterdagochtend van 09.00 – 09.45 uur in de Koppellinck. Wil je je kind(eren) hiervoor aanmelden dan kan dat via het contactformulier op www.gymvereniginggeffen.nl. Er kunnen max. 10 kindjes meedoen en vol = vol! Hieronder een eerste kennismaking met onze nieuwe trainster: Hoi allemaal! Ik wil me graag even voorstellen; ik ben Indy van Boekel en 17 jaar oud. Ik woon samen met mijn vader, moeder en zus in Geffen. Op zaterdagmiddag werk ik bij Jozefoord en af en toe help ik graag mee in de kantine bij Nooit Gedacht. De rest van de week zit ik nog op school, Hooghuis West. In de weekenden doe ik graag leuke dingen met mijn vriendinnen en vriend. Nu ben ik door GVG gevraagd om dit seizoen peuteren kleuterdansles te komen geven bij hun vereniging. Ik was meteen enthousiast! Het lijkt me namelijk heel erg leuk om de allerkleinste van de vereniging op een speelse wijze een dansje aan te leren. En natuurlijk zit de les vol met leuke dansspelletjes. Ik heb er echt veel zin in, ik hoop de peuters en kleuters ook! Hopelijk zie ik jullie vanaf zaterdag 3 oktober bij de eerste les! Kijk ook eens bij het overige aanbod op de website: Seniorengym, Peuter/kleutergym, Low-Impact, Breakdance, Streetdance, Hip Hop en Turnen. Heb je vragen? Mail ons: gym.ver.geffen@gmail.com.


NIEUWS VAN KOM D’R IN Nu we weer langzaam zijn opgestart met de activiteiten van Kom d’r in wordt ook duidelijk dat veel mensen de kontakten en gezelligheid erg hebben gemist. Dat geldt ook voor de gastvrouwen. Hoewel nog niet alle gastvrouwen actief zijn, was er tijdens het eerste vrijwilligersoverleg na de vakantie toch veel enthousiasme om weer aan de slag te gaan. Ook de mensen van het Repair Café staan weer klaar om vrijdag 25 september uw kapotte spullen te repareren. In verband met de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om alle activiteiten op te starten, maar we blijven kijken of een activiteit weer, eventueel in aangepaste vorm, door kan gaan. Houdt daarom Geffen.nl en Facebook in de gaten of informeer bij twijfel via ons emailadres komdrin.geffenzorgt@gmail.com De inloop op dinsdagmorgen is inmiddels weer gestart. Ook de crea-avonden en -middagen zijn weer begonnen. Peer is weer enthousiast bezig met de Tai Chi groep. De wereldproeverij en het eten voor alleen-gaanden is helaas nog niet mogelijk. De inloopochtend voor ouders van de basisschool willen we ook weer graag starten, maar daar wordt nog overleg over gevoerd. Met dansen en sjoelen moet we nog even wachten. Voor december zijn er al twee workshops “kerststukjes maken” gepland. Later volgt daarover nog meer informatie. We zien het aantal corona besmettingen helaas weer op lopen en het is dan ook erg belangrijk dat je je aan de RIVM-richtlijnen houdt. Kom niet naar Kom d’r in als je verkouden bent, hoest of koorts hebt. Houd je ook aan de regels die in ons lokaal gelden. Dan is de kans het grootst dat we open kunnen blijven. Omdat de werkzaamheden van de werkgroep van Kom d’r in snel toenemen, zijn we op zoek naar uitbreiding van het aantal leden van de werkgroep.

GEVRAAGD Ik zoek een dame of heer die een paar keer per week mijn hond kan uitlaten! Ik woon in het centrum van Geffen. Mag ook een scholier zijn. Inl. 06-51335802.

OPROEP

• heb je tijd en zin om iets te betekenen voor Kom d’r in en voor de mensen in Geffen • ben je iemand die in een team kan werken • denk je oplossingsgericht • kun je mensen inspireren en begeleiden Dan zijn we op zoek naar jou! We willen dan graag in gesprek gaan met je om aan te geven wat onze verwachtingen zijn en van jou te horen wat jij voor ons kan betekenen. Stuur even een mailtje naar komdrin.geffenzorgt@gmail. com dan nemen we snel contact met je op.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


ROOI OORTJES NR. 45 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan D,TopStyle Kapper Rob A, Bottenkraker Asse B, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. # Corona Hoewel het aantal besmettingen landelijk stijgt, lijkt het virus in Geffen en omgeving gelukkig redelijk onder controle: alle voorzieningen zijn weer open, Stamtafel Geffen komt weer bijeen, we kunnen op zondag weer ter kerke. Zélfs Dorpsraad Geffen kondigt aan op maandag 21 september mss weer een openbare vergadering te organiseren… # Windturbines: ja of nee? In 2030 moet 50% van de energie in NL ”schoon” zijn. Afkomstig van bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. De Regionale Energie Strategie (R.E.S.) is een instrument van de Rijksoverheid om de ruimtelijke inpassing van energietransitie te organiseren. Als gemeenten NIET zélf besluiten over het plaatsen van windmolens en/ of zonnevelden, trekken Provincie óf Rijksoverheid het initiatief naar zich toe. In zo’n geval worden gemeenten overruled en heeft de gemeenteraad niets meer te zeggen over locaties voor windturbines en zonnevelden. Dit is de spagaat waar alle gemeenten in NL mee zitten ... En met alléén zonnepanelen op onze daken komen we er dan bij lange na niet. Besparen op energie is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan, merken we thuis. Voor het probleem van kernafval (restproduct kernenergie) is er nog geen duurzame oplossing. Overstappen op Thorium kan zeker niet voor 2050. Wat zijn de mogelijkheden van waterstof en aardwarmte? Zijn er nog andere alternatieven?

derde actiecomité actief, dat de belangen van Nuland en Geffen zegt te behartigen. Welke personen schuil gaan achter ’Behoud de Polder’ valt uit de in september huisaan-huis verspreide petitie helaas niet op te maken. Een héle goede zaak, dat ook Geffen ”vertegenwoordigd” is, al hebben wij geen behoefte aan nóg een ”Niet In Mijn Achtertuin” (NIMA) actiecomité. Wordt vervolgd. # Bomen Dorpsplein Wij hebben deze zomer héél goed nagedacht over bomen voor ons prachtige, nieuwe, groene Dorpshart. Wat ons daarbij bezig houdt: Eigenlijk staan er in Brabantse dorpskernen van oudsher altijd lindebomen (zie Dorpstraat) maar vanwege de plakkerige substantie, die luizen bij warm weer afscheiden, zijn lindes minder populair.Vooral bij autobezitters. Al zijn er tegenwoordig ook druipvrije lindebomen te verkrijgen! In Italië viel ons op, dat er in de binnensteden daar veel platanen staan. Blijkbaar kunnen die (relatief) goed tegen hitte en droogte. Tegenwoordig zéker ook iets om rekening mee te houden. Sommigen raden platanen af, omdat deze stoffig schijnen te zijn. Eiken zijn i.v.m. processierups geen optie. Ook al omdat een eik (eigenlijk) meer een boomsoort is voor in een bos of buitengebied. Kastanjes hebben tegenwoordig last van de bloedingsziekte. Alles wegende stellen wij @GemeenteOss en Dorpsraad Geffen voor ‘t Groene Dorpshart straks op te tuigen met een aantal mooie BEUKEN (liefst wat groene én rode exemplaren), eventueel aangevuld (’t is verstandig meerdere soorten te gebruiken i.v.m. ziektes) met een aantal DRUIPVRIJE lindebomen. Kost een paar knaken, maar dan hèdde ok iets!

Behoud de Polder

In industrieterrein Vinkel-Noord komen de geplande drie windturbines er NIET en dat is een mooie opsteker voor het Comité ’Eerlijk over Heesch-West’. Maar dát kunnen we (helaas?) nog lang niet zeggen van het geplande windmolenpark in het zoekgebied ’Duurzame Polder’ tussen ’s-Hertogenbosch en Oss. Behalve de Actiecomités ‘Groen in Zicht’ (Rosmalen e.o.) en ’Behoud Lithse Polder’ (voormalige gemeente Lith) is er nu een

17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


# ’Verkeersfuik’ Kloosterstraat De Kloosterstraat tussen de Dorpspomp en Non-Stop Motoren is compleet heringericht. Daarbij is er een parkeerstrook gerealiseerd aan de zijde van de pastorie. Omdat klanten van Gera Bloemdesign en ’anderen’ (Bezoekers Ouderensociëteit? Huurders Van der Doelen? Gebruikers Koppellinck? Klanten Oogadviseur? Ouders of personeel De Wissel? Anderen?) óók parkeren aan de zijde van het Oude Klooster, ontstaat daar een onoverzichtelijke ’verkeersfuik’. Komende vanaf het Dorpsplein is het onmogelijk tegemoetkomend verkeer te zien, met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. # Stichting BeHoCa In vorige Torenklanken en uitgebreid in regiokatern Brabants Dagblad (stuk Peter van Erp), een artikel over onze dorpsgenote Melissa Kreps. Zij verdient met stichting BeHoCa onze steun bij de Actie WARM HART, zie website: WWW.WARMHART.KRO-NCRV.NL Doel met de meeste stemmen krijgt € 10.000,- Help Melissa door te stemmen alsjeblieft!

TRAINERS/SPELBEGELEIDERS KABOUTERVOETBAL GEZOCHT! Vorig seizoen is Nooit Gedacht gestart met kaboutervoetbal. Kaboutervoetbal betekent samen met leeftijdsgenootjes (4 en 5 jarigen) bewegen en buiten bezig zijn. Het is geen ‘echte’ voetbaltraining, maar in spelvorm bezig zijn en natuurlijk ook kennis maken met een bal. Een belangrijk aspect is ook dat ze leren omgaan met elkaar in een teamsport. Tot op heden is het een groot succes. De aanmeldingen (ook steeds meer 3-jarigen) blijven binnen komen en de kabouters zelf zijn erg enthousiast. Door de grote aantallen dienen we de groep vaak te verdelen in twee leeftijdsgroepen. Om te zorgen dat het kaboutervoetbal kan doorgaan zoals wij dat voor ogen hebben, zijn we op zoek naar begeleiders. We zoeken mensen die affiniteit hebben met kleine kinderen, spelletjes etc. en op zaterdag beschikbaar zijn van 09.45 tot 10.45 uur. We kennen twee periodes: van september tot november en van maart tot juni. Je krijgt er in ieder geval elke week een hele hoop blije gezichten voor terug! Kom jij ons helpen? Voor meer informatie kun je terecht bij Wendy van der Doelen (0630414720) en/of Edith van den Hanenberg (0619780699)

Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over het #Arboretum en de #Pastorie, maar dat doen wij misschien volgende keer … ’t Rooi Hundje, telefoon: 073-5324628

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


KINDERTHERAPEUTEN WEER VAN START OP LOCATIE De scholen zijn weer begonnen en ook wij zijn weer werkzaam op de scholen en in onze praktijken. De afgelopen tijd zijn er veel veranderingen geweest; kinderen konden langere tijd niet naar school, de online lessen, minder sporten, de routine die wegvalt etc.Voor het ene kind erg prettig, maar voor sommige kinderen kan dit ook problemen opleveren. Ouders hebben hun kinderen vaak intensiever moeten begeleiden met het schoolwerk en de leerkrachten juist wat meer op afstand. Mogelijk is je als ouder of leerkracht iets opgevallen aan de houding van het kind, de motoriek, de taal, het schrijven, het concentratievermogen, de spraak of het slapen. Of heeft het kind nu weer moeite om mee te komen op school. Wij kunnen als kindertherapeuten daarbij helpen! Advies kan al voldoende zijn, maar zo nodig kan ook een behandeling en/of intensievere ondersteuning gestart worden.Wij denken graag met jullie mee om het nieuwe schooljaar weer zo goed mogelijk te laten verlopen voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Ergotherapiepraktijk De Oplossing Locaties in Oss en Veghel, 0413-712012 www.ergotherapiedeoplossing.nl info@ergotherapiedeoplossing.nl Logopedie Maasdonk Locaties in Geffen en Nuland, 073-8515556 www.logopediemaasdonk.nl info@logopediemaasdonk.nl

als motor’. Belangstellenden kunnen meewandelen met een ervaren stadsgids, die vertelt over de ontwikkeling van de boterhandel en de margarine-industrie in de 19de en 20ste eeuw in Oss en u de historische plekken laat zien. Startpunt begraafplaats Eikenboomgaard. Deelnemers betalen 3,50 contant. Vanwege de RIVM maatregelen is aanmelden verplicht via maaslandgildeoss@hetnet.nl Het Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. Zie website www.maaslandgildeoss.nl Adresgegevens van de locatie en kosten Begraafplaats Eikenboomgaard Oss. Kosten € 3,50 Datum, begin- en eindtijd 3 oktober 2020 14.00 uur – 16.00 uur Kunstwandeling Oss 4 oktober Maasland Gilde Oss organiseert op zondag 4 oktober om 14.00 uur een interessante Kunstwandeling door het centrum van Oss vanaf het St. Barbaraplein bij de Groene Engel. De wandeling voert langs kunstobjecten in de stad en wordt begeleid door een ervaren stadsgids, die uitleg geeft over het kunstwerk, het materiaal en de ontwerper. Kosten € 3,50 contant. Vanwege de RIVM maatregelen is aanmelden verplicht via maaslandgildeoss@hetnet.nl Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. Zie website www.maaslandgildeoss.nl Adresgegevens van de locatie en kosten St. Barbaraplein bij Groene Engel Oss. Kosten € 3,50 Datum, begin- en eindtijd 4 oktober 2020 14.00 uur – 16.00 uur

Move2BFit – Kinderfysiotherapie Marlijn Mulders, 073-5323432 www.move2bfit.nl m.mulders@move2bfit.nl

Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Website: https://maaslandgildeoss.nl E-mail: maaslandgildeoss@hetnet.nl Volg ons op Facebook. Postadres: Maasland Gilde Oss, Postbus 815, 5340 AV Oss

Praktijk Vandaag – Oefentherapie Cesar Locaties in Geffen,Vinkel, Berlicum en Heeswijk-Dinther 073-2032475 www.praktijkvandaag.com info@praktijkvandaag.com

PERSBERICHT

PERSBERICHT STICHTING MAASLAND GILDE OSS E.O.

Gemeente Oss waarschuwt inwoners tegen oplichters op via www.afspraakloket.nl. Dit is geen website van de gemeente Oss. De oplichters vragen geld om de afspraak te maken maar er wordt geen afspraak gemaakt.

Stadswandeling ‘Boter als motor’ Oss zaterdag 3 oktober Maasland Gilde Oss organiseert op zaterdag 3 oktober om 14.00 uur een stadswandeling met als thema ‘Boter

Oplichters vragen geld om afspraak te maken bij de gemeente

Wilt u een afspraak met de gemeente? Doe dit dan alleen via de website van gemeente Oss: www.oss.nl. Een afspraak maken kost geen geld. 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


KINDERBOEKENWEEK ‘EN TOEN’ IN DE BIBLIOTHEEK Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats met het thema Geschiedenis. Doel van de Kinderboekenweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor lezen. De Bibliotheken Berghem, Lith, Oss en Ravenstein hebben samen met het Stadsarchief Oss speciaal voor de Kinderboekenweek een routeboekje ontwikkeld met bijbehorende plattegrond, waarmee je naar verschillende locaties wandelt, historische boekentips krijgt en opdrachten maakt. De Kinderboekenweek gaat dit jaar, onder het motto ‘En Toen’, terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, de oorlogstijd of kom van alles te weten over de oudheid. Er is geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!

een historisch tijdperk en ben voor even een Romein, kasteelvrouw of bijvoorbeeld ridder. Daarnaast zijn er kleurplaten met een historisch tintje, puzzels en andere doe-opdrachten waar kinderen in de bibliotheek of thuis mee aan de slag kunnen. Bezoekers kunnen ook meteen het routeboekje met plattegrond meenemen, de wandeling maken en de bijbehorende historische opdrachten, inclusief de laatste opdracht, in de Bibliotheek uitvoeren. De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om je kind lid te maken van de Bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek. En wist je dat er behalve leesboeken voor kinderen en jongeren ook een groot aanbod e-books te leen is? De toegang voor de activiteiten in de Osse Bibliotheken is gratis. Voor meer informatie kun je terecht op de website www.nobb.nl/kinderboekenweek of bij de informatiebalie in jouw Bibliotheek. Het routeboekje en de plattegrond zijn ook te downloaden via de website.

PERSBERICHT BIBLIOTHEEK OSS

Maak een historische reis door de tijd in je eigen stad of dorp In de vestigingen Berghem, Lith, Oss en Ravenstein kunnen kinderen tijdens de Kinderboekenweek een gratis routeboekje ophalen met bijbehorende plattegrond. In het routeboekje staan 8 locaties waar ze naartoe kunnen wandelen. Op de plattegrond is te zien waar deze locaties zich bevinden. Als de kinderen op de locatie zijn aangekomen, openen ze de QR-code app op hun telefoon of tablet en scannen de QR-code. Er is vervolgens een filmpje te zien met een fragment dat voorgelezen wordt uit een historisch boek dat bij een van de tien historische tijdvakken hoort. Op elke locatie maken ze daarnaast de opdracht die in het boekje staat. Als alle locaties bezocht zijn, eindigt de wandeling in de Bibliotheek waar nog één opdracht gemaakt moet worden om kans te maken op een mooie prijs. Opening in de Bibliotheek Oss Woensdag 30 september heeft de Bibliotheek Oss in samenwerking met het Stadsarchief Oss een feestelijke middag georganiseerd, op een corona veilige manier. Van 13.30 tot 16.00 uur kan iedereen een historische foto laten maken voor de green screen. Waan jezelf in

Walk & Talk op dinsdag 6 oktober met gastspreker Anja van Bladel Bij Bibliotheek Oss is dinsdag 6 oktober weer een nieuwe editie van Walk&Talk. Dit is een maandelijkse netwerkbijeenkomst speciaal voor werkzoekenden. Bibliotheek Oss houdt Walk&Talk al sinds januari 2018. Elke eerste dinsdag van de maand komen werkzoekenden in de Bibliotheek bij elkaar om te netwerken. Vroeger bestond solliciteren vooral uit het schrijven van sollicitatiebrieven. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het maken van contacten. Bij Walk&Talk is er elke keer een gastspreker. Op dinsdag 6 oktober is dat Anja van Bladel. Zij heeft een eigen bedrijf,‘Oog Voor Talent’, op het gebied van bemiddeling tussen de werkgever en de werkzoekende. Bij Walk&Talk zal ze vertellen hoe het talent van de werkzoekende naar boven gehaald kan worden en hoe dit gekoppeld kan worden aan de juiste werkgever. In haar woorden: ‘Oog Voor Talent is pas tevreden als jij een baan hebt gevonden!’ Walk&Talk is van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis. In verband met een maximumaantal bezoekers (RIVMmaatregel) graag vooraf aanmelden via gs@nobb.nl.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.