Torenklanken 2015 - nr 10

Page 1

53e jaargang | nummer 10 | juni 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DE GEFFENSE ZESKAMP 4 JULI 2015 K.P.J. Geffen organiseert dit jaar een speciale zeskamp. Het is namelijk al 40 jaar geleden dat de organisatie is gestart met dit evenement en wij hopen dat er nog een paar oude fanatiekelingen zijn die het nog een keer willen proberen. Wij adviseren om de knieschijven van de oude teamgenoten goed in te smeren. Om de teams van nu te laten voelen hoe de zeskamp vroeger werd gespeeld gaan wij dit jaar met de opzet van de spellen terug in de tijd. De zeskamp is vorig jaar voor het eerst verplaatst van zondag naar zaterdag en dit is zeer goed bevallen. De zeskamp zal zaterdag 4 juli 2015 vanaf 10:00 tot ongeveer 16:00u plaats vinden op het K.P.J. terrein bij het sportpark “De Biescamp”. Er wordt ook weer een grote feesttent geplaatst met een optreden van “Blind Date” om de sportieve dag gezellig af te sluiten. Wij willen ook even laten weten dat dit evenement niet alleen voor de dorpsgenoten wordt georganiseerd. Dus iedereen is van harte welkom! Als je het leuk vindt om een dag sportief, ontspannend en natuurlijk gezellig bezig te zijn, zorg dan voor een team en “MELD JE NU AAN!” Een jeugdteam bestaat uit minimaal 8 jongens en/of meiden en een volwassen coach. Een team van volwassenen moet uit minimaal 8 personen bestaan en vereist minimaal 3 dames, en vanzelfsprekend 5 heren (meer dames mag natuurlijk altijd).

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Om de strijd eerlijk te laten verlopen worden de teams verdeeld in 3 poules: POULE 1: Jeugdteam vanaf 8 tot en met 10 jaar POULE 2: Jeugdteam vanaf 10 tot en met 15 jaar POULE 3: Jeugd/volwassenen vanaf 16 jaar en ouder... Het inschrijfgeld voor: POULE 1 en 2 : Gratis POULE 3 : 20 euro Je kunt het team inschrijven door het onderstaande inschrijfstrookje in te leveren bij Gert Kappen,Veldstraat 19 Geffen Tel.nr: 06 124 1039 of een mail te sturen naar zeskampgeffen@hotmail.com. Dit kan tot uiterlijk: 29 juni 2015. Het inschrijfgeld moet door Gert Kappen worden ontvangen. -------------------------------------------------------------------Naam team: Naam contactpersoon: Telefoon contactpersoon: Adres contactpersoon: Email adres contactpersoon: POULE 1 / POULE 2 / POULE 3 (omcirkel wat van toepassing is).

KOPY INLEVEREN VOOR: 15 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


van Schijndel, Maikel Gloudemans en Mgr. Mutsaerts

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel Er is helaas momenteel geen t.v-uitzending naar huize De Heegt mogelijk. zo. 14 juni 09.30 u. H.Mis m.m.v. Passe Partout + kin derkerk (Dankviering communi- canten en vormelingen) vr. 19 juni 15.30 u. Huwelijksviering van Nancy & Peter Langenslag m.m.v. PP vr. 19 juni 19.00 u. * avondmis zo. 21 juni 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (vaderdag) vr. 26 juni 19.00 u. * avondmis zo. 28 juni 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor, Passe Partout en Dameskoor + kinderkerk (Magdalenadag) MAGDALENADAG 28 JUNI Omdat onze patroonheilige Maria Magdalena op 22 juli haar naamdag viert en dat in de vakantietijd valt, willen we dat in onze kerk vieren op zondag 28 juni.Voor deze gelegenheid zullen dan onze drie kerkkoren gezamenlijk de zang in de H.Mis verzorgen. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Na de mis is er koffie! PROFICIAT AAN ONZE VORMELINGEN Eerste rij v.l.n.r. Nica van Pelt, Lot Sluiter, Hannah van der Heijden, Bart Krijnen, Sven Ketelaars, Leida Wijgerse, Maaike van Dinther, Martijn van Dinther, Esmee Welten, Jette van Dinther en Anna van Griensven. Tweede rij v.l.n.r.: pastoor Van Dijk, Demi Lindelauff, Jason

KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE +VORMSEL Zondag 14 juni Dankviering van communicanten en vormelingen om 09.30 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen DANK JE WEL Hartelijk dank aan het kinder- en jeugdkoor uit Oijen, die de Eerste Communieviering op zondag 31 mei heel mooi hebben opgeluisterd! Meike Schuurmans hoort ook bij het koor, maar zij was die dag een van de communicanten.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. CATECHESEHUIS Catechesehuis nodigt jong en oud uit om een tekst te schrijven met religieuze inhoud:‘Leven na de dood: fictie of werkelijkheid?’ Wat is jouw visie, jouw zoeken en twijfel, je hoop, je geloof of ongeloof? Welke teksten inspireren je: Bijbelse of andere? Wie of wat geeft je vertrouwen, troost of bemoediging? Heb je al iets ervaren waardoor je overtuigd bent van leven na de dood of precies het tegenovergestelde? Schrijf het neer op een A4 bladzijde en mail jouw mening vóór woensdag 15 juli naar hetgoedeverhaal@skynet. be Zo maak je kans dat je verhaal wordt bekroond met een boekenbon van 25 euro en opgenomen in een boek met de dertig beste inzendingen. Door deel te nemen krijg je sowieso dit boek gratis. Meer info vind je op onze website www.catechesehuis.be KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen theoveldverzekeringen@planet.nl 073-5320531 • info@wolberg.nl www.theoveldverzekeringen.nl www.wolberg.nl mob. 06-46074713 di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

DAMESMODE maat 36 t/m 64 BEENMODE, LINGERIE Ma: GESLOTEN Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 15 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Nellie van de Hurk (64 j.) Zij is een van de stille vrijwilligers, die hun werk min of meer achter de schermen uitvoeren... vanaf haar 18e jaar was ze wel van een of andere vereniging penningmeester of financieel administrateur... de KPJ, de Kruisvereniging, de parochie en dansschool Bolero. Nellie van den Hurk heeft met lagere school, twee jaar huishoudschool, en een aantal schriftelijke cursussen op het gebied van boekhouden, bedrijfsadministratie en belastingen, na 4 maanden financiële administratie muziekschool Oss (i.v.m. ziekte administrateur) en 6 jaar Bewakingsdienst van Orsouw, (boekhouding) uiteindelijk ruim 16 jaar op het Maaslandcollege als financieel/ boekhoudkundig medewerker gewerkt. Vanaf seizoen 1998-1999 is Nellie actief als vrijwilliger in de Stichting Speciale Dansschool Bolero, om aldaar te dansen met mensen met een geestelijke beperking. Sinds 2002 zit ze in het bestuur en ook daar worden de penningen door haar beheerd! Nellie danste altijd al graag en kwam via Kees Jongeneelen, bij de stichting terecht. Nellie: “De danslessen worden gegeven in de Hille in Oss. Cursisten van alle leeftijden kunnen zich inschrijven voor een seizoen en krijgen dan les van een bevoegd leraar en een assistente, die zich beiden vrijwillig inzetten voor deze groep mensen.Wij als vrijwilligers treden op als danspartners. De cursisten worden ingedeeld in 3 groepen; heel veel soorten dansen komen aan bod: klassieke dansen, Zuid-Amerikaanse, maar ook een cowboy- of discodans. Tussen de lesblokken zijn er ‘breaks’ met bijvoorbeeld een themadansavond, Sinterklaas, Carnaval met bezoek van de Stadsprins en een “Bolero’s got talent”-avond. Aan het eind van een seizoen zijn er officiële afdansavonden waarbij een viertal juryleden de dansers beoordelen. Iedereen krijgt een diploma en gaat al dan niet een stapje hoger. Vooral het plezier, maar ook het in beweging zijn, is belangrijk voor deze groep. Onlangs deden we in Geffen een oproep voor vrijwilligers en daarop hebben Lies en Teus Vos gereageerd. We hebben ook Geffense cursisten: Imke van Lith, Natasja Menkehorst, Teun Gloudemans en Tim Bongers.” Los van deze activiteit van Nellie, heeft zij dit jaar de coördinatie op zich genomen van de ANGO-collecte, die gehouden zal worden van 22 t/m 27 juni, onder de naam Handicap.nl

De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken. Zij biedt ondersteuning op financieel en sociaal juridisch gebied; zij stelt financiële bijdragen beschikbaar voor voorzieningen, besteedt aandacht aan lotgenotencontact en werkt er op landelijk en lokaal niveau hard aan om de positie van de mensen met een functiebeperking te verbeteren. Meerdere collectanten hebben zich al aangemeld om de collecte in Geffen te houden. Laat deze mensen niet tevergeefs aan de deur staan! Wil je ook een straat voor je rekening nemen, mail dan naar Nellie: hurkerp@hetnet.nl De doelgroep van Ango en Bolero is dezelfde: het dagelijks leven wat gemakkelijker en aangenamer maken voor mensen met een handicap, zodat ze niet in een isolement verkeren of dreigen te komen! Nellie van den Hurk wil daar graag een steentje aan bijdragen! Voor belangstellenden: kijk op www.sdbolero.nl of op de facebookpagina: www.facebook.com/bolerooss

7


ROND DE DORPSPOMP

Het is volle bak bij stamtafel 426; de tafel is vol, de sfeer ontspannen en de voorzitter jarig. Zijn eigen gemaakte creaties smaken goed. Jubileum zeskamp We hebben Gert Kappen en Ronny Langens van de KPJ op bezoek, die druk bezig zijn met de veertigste dorpszeskamp, die op zaterdag 4 juli op de agenda staat. De dorpszeskamp heeft een roemrijke traditie en is altijd bedoeld om de verschillende groepen en organisaties van Geffen bij elkaar te brengen en een leuke dag te bezorgen. Het is een paar jaar wat minder geweest, maar de laatste jaren is er weer sprake van nieuw elan. Overdag hard werken en ‘s avonds een feestje, dat is het concept. Steeds meer team-tegen-team opdrachten, die het spannender maken en speciaal dit jaar veel nostalgische opstellingen en foto-tentoonstellingen. Kortom de ideale mix van oude en nieuw voor een mooie dag uit. De jongste helft van de stamtafel doet mee; de andere helft komt zeker kijken.

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

Nieuwe president Rottenrijk Hans Schalks schuift aan; hij heeft de bijzondere taak om de vorige president van het Rottenrijk van de M. op te volgen. Hans kiest de bestuurlijke kant, wil meer op de achtergrond in kleine groepen opereren. Voelt zich minder thuis voor een grote troep. Het blijft een hele opgave om zo’n grote groep vrijwilligers (meer dan 150 zijn er actief) aan te sturen, de stichting financieel gezond te houden en een uitdagend programma neer te zetten. Hans vertelt enthousiast over de nieuwe ambities van het Rottenrijk. Hij is minder blij met de aanleiding: De Geffense horeca heeft de bijdrage aan het Rottenrijk fors gekort, zodat er harder gewerkt moet worden om meer geld binnen te halen. De stamtafel is verbaasd over deze keus van de horecabazen. Ze verdienen dik geld aan het carnaval; dankzij de stichting staat er een prachtig feest in de tent en het geld verdwijnt nu allemaal in de eigen zak. Belachelijk!! De stichting moet gaat nu bij Effe noar Geffe het terras van de KVO overnemen. De kern wordt een mooi programma voor de oudere bezoeker met meer zitplaatsen, kwaliteit, en entertainment; het WIK-terras biedt de inspiratie hoe verenigingen iets heel moois neer kunnen zetten. En laten we de oude president helpen met afkicken; gewoon niet naar luisteren! De dorpskern vernieuwt Onze dorpskern vernieuwt snel; ook het tweede appartementencomplex met de nieuwe Jumbo is bijna klaar en dat is een mooie bijdrage aan leefbaar Geffen. De toekomst van het gemeentehuis is veel onzekerder. De gemeente Oss tast duidelijk in het duister en de meeste plannen zijn sympathiek, maar niet levensvatbaar.We zijn nog het meest enthousiast voor het ‘plan-Schellings’. Hans stelt voor om het voorste deel af te breken en het andere deel te gebruiken voor wonen en werken, eventueel voor mensen met een beperking. Dat zou een mooier plein opleveren en meer dynamiek in de kern. Een mooie uitdaging voor woningcorporatie Mooiland, die hebben verder toch niet veel meer te doen in Geffen.

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


Dat zal nog een stevige dobber worden. Of toch scouting maar tijdelijk huisvesten in het gemeentehuis? De spanning loopt op omdat de begroting van de nieuwbouw krap lijkt en de dassenburcht nog steeds voor onrust in de planning zorgt. Het oude gebouw staat op instorten, is niet warm te stoken en de nieuwbouwwoningen rukken op.We willen niet dat deze bloeiende vereniging de pineut wordt van gemeentelijk onvermogen, maar daar lijkt het steeds meer op. In het gemeentehuis kunnen ze voorlopig vooruit; als ze tenminste goed kunnen samenwonen met de zes tijdelijke bewoners. Die zijn al druk bezig om te wennen aan Geffen en ze hebben de buurtbewoners inmiddels uitgenodigd voor een kennismakingsfeestje. Het zijn geen gemiddelde Geffenaren, maar iedereen is in ons dorp van harte welkom! Ook aan de stamtafel. Wat verder ter stamtafel komt... Op 22 juni komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek; het lijkt ons goed dat we hen wijzen op een aantal losse eindjes. Oss leek snel aan de slag te gaan met de Heesterseweg, maar het is nu akelig stil. Terwijl het toch hard nodig is deze rampenweg snel veilig en beter te maken. En de bomen te behouden, want die worden nou net mooi. Willem van Nistelrooy werd de jongste ‘burgerking’ allertijden van ons mooie Gilde. Peter van Erp ontwikkelt

zich mooi tot eeuwige derde. De Rabobank heeft het coöperatief dividend vervangen door de Clubkascampagne. Er is 2,5 ton beschikbaar en de nieuwe aanpak levert meer kansen voor verenigingen op. Geen ingewikkeld selectieproces, maar vrijwel elke vereniging kan meedoen als ze een mooi doel hebben. Niet meer alles of niks maar een bijdrage die afhankelijk is van het aantal stemmen dat de vereniging ophaalt. Mooi model; verenigingen meldt je aan!!! Op 2 juli is er trouwens een ‘beursvloer’. Rabo organiseert dan een uitwisseling tussen verenigingen en bedrijven. De laatste afwikkeling van de oude gemeente Maasdonk deed zich voor in het afboeken van de verliezen op het grondbedrijf. Maasdonk presenteerde zich altijd als gezonde gemeente, maar Oss moest 2 miljoen afboeken en Den Bosch zelfs 12 miljoen.Vooral het verlies op de bestemmingsplannen in Nuland en Vinkel. Zo hoor je nog eens wat. Niks is wat het lijkt. Werkelijkheid en verhullende verhalen lopen altijd door elkaar. De stamtafel doet z’n best om de waarheid boven tafel te krijgen en schone schijn door te prikken. Praat gerust met ons mee op zondag 14 juni 10.30 uur in Café Govers.

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN 23 juni EVA(Enkel Vrouwen Activiteit)-fietsdag Omdat wij als Geffenaren bij Oss zijn gevoegd, lijkt het ons leuk om een “Dorpen rondom Oss” Fietstocht te organiseren. Het wordt een tocht van ± 40 á 50 km op dinsdag 23 juni 2015. We vertrekken om 9.00 uur bij Sporthal “De Geer”. De kosten van deelname aan deze dag zijn € 10,00. Contant betalen aan Jeannette van Zandvoort voor vertrek. Hiervan wordt de koffie/thee met gebak betaald en nog andere zaken. Een lunchpakket met drinken neemt ieder zelf mee. Wij willen dames, die in het bezit zijn van een veiligheidshesje, verzoeken om dat deze dag te dragen. Mocht het weer op 23 juni te slecht zijn, dan verplaatsen we de tocht naar 30 juni 2015. Opgave vòòr 15 juni 2015 bij Jeannette van Zandvoort tel: 5321074 email: jeannettevz@home.nl of bij Henriëtte van Erp tel: 5322058 email: famvanerpvandehoek@ hotmail.com Gymgroep Verder kunnen wij u laten weten dat de gymgroep haar activiteiten dit seizoen in goede harmonie en onder het genot van een hapje en drankje heeft afgesloten. In september beginnen wij weer op woensdagavond om 19.00 uur in sporthal De Geer onder bezielende leiding van Saskia van Tuyl. Mocht u belangstelling hebben om mee te gaan gymmen dan bent u van harte welkom in het nieuwe seizoen. Tijdens de zomeravonden gaat de gymgroep op woensdagavond fietsen om de spieren soepel te houden. Ook hierbij kunt u aansluiten... Wandelgroepje Op vrijdagmiddag vertrekt om 13.30 uur een wandelgroepje vanaf het Oude Klooster. Wij lopen in en rondom Geffen en het is erg gezellig. Ook hierbij is ieder van harte welkom. Zelfs de mannen van onze vereniging. De wandeling wordt voorbereid door Alice v.d. Haterd van onze activiteitencommissie. Jeu de boules Wij wensen Theo van Uden en Henk v.d. Heijden veel succes bij het jeu de boules toernooi op woensdag 17 juni waarbij zij de strijd gaan aanbinden tegen ruim 70 mede-Ossenaren van diverse K.B.O. afdelingen uit de kring. Reiscommissie Tineke Willemse wensen wij veel plezier nu zij officieel is toegetreden tot onze reiscommissie. Wij zijn blij u te kunnen laten weten dat er een wachtlijst is voor de 10

reis op 10 juni met lezing over “kip en ei” naar Haps. Mogelijk weten deelnemers van dit uitstapje ons later te vertellen wat er nu het eerste was: de kip of het ei... Op woensdag 19 augustus staat een reisje op het programma naar Terwolde waarvoor u zich dient op te geven voor 1 juli. Nadere informatie heeft u samen met de Ons ontvangen. Ook kunt u zich voor 15 juni opgeven voor een driedaagse reis naar Luxemburg/Vianden op 20, 21 en 22 september. Ook deze informatie is tegelijk met de Ons verspreid aan de leden. Onder het motto: REIZEN IS NAAR JEZELF KIJKEN TEGEN EEN ANDERE ACHTERGROND wensen wij u een zonnige zomer toe. Bestuur K.B.O.

GRANDE FINALE JUBILEUMJAAR Op 17 mei jongstleden vierden wij onze 50ste verjaardag. Deze dag was een recept met alle ingrediënten die De Pompzwengels maakt tot wat ze al 50 jaar zijn. Natuurlijk was er muziek, maar ook een moment van overpeinzing tijdens een prachtige mis in een goed gevulde kerk. Daarna een gezellige samenkomst met een kop koffie en een snelle overstap naar een koud glas bier.‘s Avonds togen we met z’n allen naar Valkenswaard waar we tijdens het Dinner Theater de tent op zijn kop hebben gezet en zelfs het podium hebben bevolkt. Maar dan wel zonder instrument. De toef op de taart was echter de huldiging van Antoon van Lith. Het kwam voor hem als donderslag bij heldere hemel dat hij uit handen van oud-burgemeester Roel Augusteijn de erepenning van de gemeente Maasdonk kreeg uitgereikt. Deze bronzen penning leek wel een gouden Olympische plak, gewonnen na duizenden kilometers op het vrijwilligersparcours te hebben afgelegd. Toon, het is je van harte gegund. Rest ons nog onze sponsoren te bedanken want zonder ‘t Haasje en Eetcafé Oud Geffe hadden we honger en dorst geleden, zonder Bakkerij Van Hoorn hadden we geen gebak gehad, zonder Elan Advies hadden we te voet naar Valkenswaard moeten togen en zonder de goed gevulde kratten van Boet hadden we niet alleen ontzettend veel spierpijn van het lopen, maar waren we ook nog eens compleet uitgedroogd aangekomen. Op naar het 60-jarige Jubileum, maar we zullen vast en zeker veel eerder van ons laten horen! Blaaskapel De Pompzwengels


PERSBERICHT Metalen verpakkingen en drankenkartons vanaf 1 juni bij plastic afval Plastic afval noemen we voortaan PMD: Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons.Vanaf 1 juni 2015 mag dit bij elkaar in de Plastic Hero zak! Wat hoort bij PMD? Metalen verpakkingen zijn drank- en conservenblikjes, siroopflessen en aluminium schalen. Drankenkartons zijn bijvoorbeeld pakken van yoghurt, melk en sap. Let op: de verpakkingen moeten leeg zijn! Stop er dus ook geen ander plastic verpakkingsafval in. Anders kunnen we het afval niet scheiden. Alle afvalproducten die bij PMD horen, staan op www.oss.nl/afval. Waarom deze verandering? Wethouder Johan van der Schoot: ‘Ook drankenkartons en blik bestaan uit materialen die we goed kunnen scheiden en hergebruiken. De installatie waar ons plastic afval naar toe gaat, kan nu ook drankenkartons en blik recyclen. Dit was eerder nog niet mogelijk.’ De voordelen van het inzamelen van PMD • Door PMD te scheiden van het overige afval, zit de grijze container veel minder snel vol. • PMD halen we een keer per drie weken huis-aanhuis op. De ophaaldagen staan op www.oss.nl/afval of download de gratis app AfvalWijzer. • Inwoners kunnen PMD altijd inleveren bij de ondergrondse containers die bij winkelcentra en supermarkten staan. Dit kan ook bij de ir. Diddewerf, Singel ‘40-’45 300 in Oss en bij de Milieustraat, Maaskade 28

in Oss. De locaties van de ondergrondse containers voor PMD staan op www.oss.nl/afval en in de gratis app AfvalWijzer. • Door het scheiden van afval, kunnen meer afvalstoffen hergebruikt worden en hoeven we minder afval te verbranden. Zo werken inwoners mee aan een duurzamere gemeente. Plastic Hero zakken Huishoudens kunnen de Plastic Hero zakken gewoon blijven gebruiken. Scheuren ze? Gebruik er dan twee over elkaar.Vanaf juni 2015 zijn er nieuwe Plastic Hero zakken verkrijgbaar. Deze zijn flexibeler waardoor ze minder snel scheuren. Plastic Hero zakken kunt u gratis krijgen bij de ir. Diddewerf, de Milieustraat, het gemeentehuis en bij de meeste supermarkten in Oss. Scheiding plastic afval neemt toe Wethouder van der Schoot: ‘Op 1 januari 2015 zijn we gestart met het driewekelijks inzamelen van restafval en plastic afval. We merken dat veel inwoners nu beter hun afval scheiden. Daar zijn we erg blij mee.Vooral de hoeveelheid gescheiden plastic afval is sterk toegenomen.’ Inwoners kunnen plastic afval ook inleveren bij de ir. Diddewerf, de Milieustraat en bij de ondergrondse containers bij winkelcentra en supermarkten. ‘Ik weet dat er klachten zijn over de kleine openingen in de ondergrondse containers. Die openingen zijn bewust zo klein, zodat spelende kinderen niet in de container kunnen klimmen of vallen. De container bevat namelijk scherpe onderdelen om het afval klein te maken. Lever het afval dus aan in plastic draagtassen van supermarkten, winkels en landelijke ketens of in Plastic Hero zakken. Maar doe ze niet te vol, want dan passen ze niet door de opening’, legt de wethouder uit. Meer informatie Kijk voor meer informatie over (de inzameling van) afval op www.oss.nl/afval. Of download de gratis app AfvalWijzer. De app is van Addcomm en herkenbaar aan het groen met witte logo.

11


Onze mobiele adviseurs

komen graag naar u toe!

Niet in staat om naar de bank te komen? De mobiele adviseur is een service van Rabobank Oss Bernheze speciaal voor klanten die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf naar kantoor te komen vanwege ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking.

Maak een afspraak met onze mobiele adviseurs. Een aandeel in elkaar Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze, of bel (0412) 45 77 77


SAMEN KOM JE EEN HEEL EIND! Hij is geboren in Geffen... zij in Nuland... Samen woonden ze in Geffen en ook in Nuland... Een ideaal Maasdonks paar, maar inmiddels zijn ze Bosschenaren... Hij is van de ‘sappige’ verhalen... Zij is de rust zelve en verantwoordelijk voor veel kopjes koffie en thee voor anderen... We hebben het hier over het gouden paar Gerrit (van Hasjes) en Fien van Zantvoort. Gerrit: “Het ergste is, dat nu het Geffens nieuws niet meer in onze editie van het BD staat...!” Jawel, Gerrit is graag op de hoogte van het dorpsnieuws, om dat vervolgens enigszins te ‘verfijnen’ en wat ‘smakelijker’ te maken... Gerrit is de zoon van Has van Zantvoort en Sien van Ballegooij. Zijn vader was eerder getrouwd met Dina van der Heijden en uit dat huwelijk werden Marietje en Pieta (†) geboren. De kinderen uit het tweede huwelijk waren: Gerrit, Ria (†), Antoon (†), Piet en Nelly. Bij de vraag aan Gerrit: “Hoe was je jeugd?” komt er een lach op zijn gezicht. “We hebben van alles meegemaakt en uitgehaald! Er zijn te veel anekdotes om op te noemen! We hadden een - voor die tijd - ‘open’ gezin, alles kon besproken worden. Als alles vanzelf gaat, dan wordt er nooit meer over gesproken en nu vieren de verhalen van weleer hoogtij!” Has en Sien huurden een boerderijtje in de Molenstraat van Bert van Dijk, die daar samen met zijn zus Mie, bleef inwonen. Ook opa Van Ballegooij woonde een aantal jaren bij hen in. “Dat was eigenlijk geen doen, het huis was veel te klein. Op stal werd ‘een hoekje’ voor hem ingericht. En als wij weer eens bedachten om op de hooizolder te gaan spelen en te springen, dan kwam het hooizaad op grootvaders hoofd terecht...!” Op het VGLO in Heesch werd Gerrit ‘getuigd’ zoals hij zelf zegt. De Broeders waren aanzienlijk strenger dan de meer lossere onderwijzers in Geffen op de lagere school. “We hebben er veel geleerd.” Na zijn schooltijd werkte Gerrit thuis op de boerderij en bij anderen. Fien is de dochter van Driek Langens en Jans van den Bosch. Ze woonden aan de Rijksweg en ze hadden drie kinderen: Fien, Sjaan en Martien. Ze volgde na de lagere school de huishoudschool in Nuland. Fien: “Toen ik 14 jaar was brak mijn moeder haar enkel en moest ik zo’n beetje het huishouden overnemen. Je leerde alle huishoudelijke werkzaamheden, koken en naaien. Dat kwam later goed van pas in mijn eigen gezin, ik heb veel kleding zelf gemaakt.” Fien ging ook werken in Den Bosch en hielp op de boerderij van haar vader. Fien en Gerrit trouwden op 28 april 1965 en ze namen de boerderij in de Molenstraat over. Vader en moeder van Zantvoort verhuisden naar de Kloosterstraat.

Gerrit en Fien boerden nog 13 jaar ‘in het dorp’. Voor een niet al te grote boer was het daar fijn werken. Beiden werkten ze op de boerderij. Ze kregen twee dochters Anja en Karin. Heel verdrietig was, dat ze twee keer een zoontje ‘moesten afgeven’, die beiden kort na de geboorte overleden. De opvoeding van de kinderen was niet moeilijk, vinden Gerrit en Fien. Hun twee meiden kregen een grote vrijheid, maar ze kenden de huisregels! In 1978 - op de gouden huwelijksdag precies 37 jaar geleden - kochten ze in het kader van de Ruilverkaveling, de boerderij van Harry van Nistelrooij aan de Wolfdijk. Vanaf die dag kwam vader Driek Langens ook bij hen inwonen en hij heeft bijna 9 jaar aan hun gezin deelgenomen. “We waren toen van plan om echte Nulanders te worden!” Toch liep het anders. Gerrit werd parochievrijwilliger in Geffen, op de begraafplaats, die hij tot op heden, samen met een groepje mannen, keurig in orde houdt. “Die bezigheid trok me aan nadat mijn broer Antoon te jong was gestorven en daar begraven werd. Bovendien waren daar ook de herinneringsplekjes van onze zoontjes. Ik heb ook heel veel mensen gekend die er begraven liggen. Er zijn altijd nabestaanden op het kerkhof die graag een praatje maken en dat is ook mijn ‘hobby’!” aldus Gerrit. Fien hield nog wel een lijntje met Nuland: ze was daar lid van de KVO en de volksdansgroep en tegenwoordig kaart ze op vrijdagmiddag in het Martinushuis. Samen zijn ze actief met Effe noar Geffe, rogge maaien, dorsen en in 1990 waren ze het boerenbruidspaar met Carnaval. Fien en Gerrit wonen nog steeds op de Wolfdijk, waar ze in 2010 gebruik maakten van de zogenoemde BIOregeling (Buitengebied In Ontwikkeling), waarbij men oude schuren uit het landschap wilde laten verdwijnen. 13


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Gerrit heeft nog een groentetuin en kan nog volop tuinieren. Sinds een jaar kunnen ze ook de voortgang ‘bewonderen’ van het bijzondere, houten huis dat op de vrijgekomen kavel naast hen wordt gebouwd. Fien heeft Parkinson en is jammer genoeg beperkt in haar mogelijkheden. Gelukkig heeft ze een medicijnenapparaatje om haar middel dat de ziekte enigszins draagbaar maakt. “Samen komen we een heel eind!” Er wordt niet geklaagd in huize Van Zantvoort, dat altijd al een open huis is voor velen, ze staan ‘te boek’ als zeer gastvrij. Uiteraard voor de kinderen, hun partners en de kleinkinderen: Anja en Frans en hun drie zonen Jeroen, Sander en Martijn en Karin en Walter met hun drie dochters Femke, Manon en Isa, maar ook familie, vrienden, neven en nichten zijn sinds jaar en dag kind aan huis bij (ome) Gerrit en (tante) Fien. De zes kleinkinderen konden altijd rekenen op hun oppasoma en -opa. Dochter Anja zegt desgevraagd: “We hebben het thuis altijd heel goed gehad. Het was hard werken op de boerderij, maar voor ons heel fijn dat onze ouders altijd in de buurt waren. Ons pap en ons mam vonden het altijd gezellig als we vrienden meenamen naar huis, ze gingen zelfs met ons mee naar de band ‘Normaal’!” Op 31 mei hebben Gerrit en Fien een geweldig mooi gouden feest gehad bij de Gouden Leeuw met hun kinderen, kleinkinderen, familie en bekenden. Ze hebben er heel erg van genoten en kunnen terugkijken op een heel mooie en fijne dag! Een gouden tip om door te geven aan de jongelui hebben ze wel: “Gewoon je leven leven, niet al te moeilijk doen en elkaar steunen en waarderen!” Proficiat!

Contactgegevens Maasdonk in Beweging: Mailadres: maasdonkinbeweging@live.nl Telefoon: 06-36397160

JO STEENBERGEN KAMPIOEN BV ‘T HAASJE Er wordt ieder jaar een competitie gehouden vanaf september tot eind april. Dit gebeurd op de dinsdagavond en de vrijdagavond. Dit jaar was de strijd op dinsdagavond lange tijd spannend, maar Jo Steenbergen werd hier kampioen op korte afstand gevolgd door Jo v.d. Heijden. Op de vrijdagavond was de strijd nog veel spannender. Hier moest zelfs een barrage aan te pas komen. Deze ging tussen Chris van de Moosdijk en Joep Lammers. Het was Joep, die met een carambole verschil deze strijd wist te beslissen. Hierdoor werd hij de kampioen van de vrijdagavondcompetitie. Enige weken later werd de wedstrijd gespeeld tussen Jo Steenbergen en Joep Lammers voor het algehele kampioenschap. Het was Jo Steenbergen, die met subtiel spel, Joep wist te verslaan, met een paar caramboles verschil. Jo nogmaals proficiat. Iedereen alvast prettige vakantie gewenst Bestuur BV ‘t Haasje

GRIJP JE KANS Wist je dat je nog tot en met juni de kans hebt om deel te nemen aan Maasdonk in Beweging?! En dat er nog slechts ruimte is voor een beperkt aantal deelnemers?! Grijp deze kans dan ook nu met beide handen aan! Mocht het programma van Maasdonk in Beweging niet bij je wensen aansluiten omdat fitness niet helemaal bij je past, neem ook dan contact op via onderstaande gegevens. Dan proberen wij samen met jou een passend sport- en beweegaanbod te vinden of op te stellen. Eigen ideeën zijn dan ook meer dan welkom en dan proberen wij deze graag te realiseren. Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken die tot nu toe heeft bijgedragen aan het succes van Maasdonk in Beweging zoals diëtiste Kirsten Frunt, P. Smits groente en fruit, de vrijwilligers van de testdag en alle andere betrokkenen. Tip van de maand: Gebruik jij die smoes ook nog altijd; ‘Geen tijd.’ Geen tijd betekent geen prioriteit. Maak van gezond leven en dagelijks bewegen een prioriteit.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


KPJ GEFFEN KIJKT TERUG IN HAAR RIJKE VERLEDEN Ter ere van het 90 jarig jubileum van de vereniging zullen een aantal mooie verhalen en hoogtepunten uit het verleden verteld worden. Deel IV: De KPJ Lidmaatschapskaart. De lidmaatschapskaart, een kaart waarmee een lid van de KPJ zich kon legitimeren. Op deze kaart was een actuele pasfoto te zien alsmede de afdeling, naam, adres en geboorte datum. Middels stickers onderaan de kaart kon bevestigd worden of de persoon dit jaar officieel lid was. Per jaar kreeg je een nieuwe sticker. De kaart moest op verzoek getoond kunnen worden aan bijvoorbeeld de wedstrijdleiding bij twijfel aan het lidmaatschap of bij gemaakte overtredingen waaraan boetes toebehoorde. Om de 5 jaar werd de kaart vernieuwd. Voor aspirant leden was de kaart hetzelfde enkel de stickers waren anders. Vaak had de aanvoerder of trainer de kaarten in beheer. Momenteel in het digitale tijdperk is de kaart geheel verdwenen, leden melden zich via de digitale snelweg aan bij een club en contributies worden vaak met automatische incasso’s betaald. Wel hebben we nog een aantal oude lidmaatschapkaarten in ons bezit. Kent u ze nog......

IN MEMORIAM HANS DIKS Hans Diks was jarenlang een belangrijke spil in heemkundewerkgroep Vladerack. In 1996 werd hij lid van de werkgroep en nog datzelfde jaar trad hij als secretaris toe tot het bestuur. Hans deed dat op zijn kenmerkende manier, met visie en secuur tot in de puntjes. Hans liet zijn mening horen en gaf aan op welke punten de werkgroep professioneler moest worden. Dit leidde soms tot discussies en scheve gezichten, maar Hans kon vaak geduldig uitleggen waarom hij het anders wilde. Hij had natuurlijk een voorsprong op de vele vrijwilligers van de werkgroep, doordat hij werkzaam was bij Streekarchief Brabant Noordoost en later bij Museum Jan Cunen. Hans wilde soms meer kwaliteit en had soms moeite met het feit dat leden zijn ideeën niet konden volgen. Het was in zijn ogen te amateuristisch, Hans ging voor gedegen werk. Zijn werk bij Museum Jan Cunen bestond voor een deel uit het catalogiseren van het fotoarchief. Dit kwam hem goed van pas toen Geffen 700 jaar bestond en er een fotoboek samengesteld diende te worden. Hans wist welke foto’s voorhanden waren en bezat kennis over de personen of de reden waarom de persfotograaf deze foto’s maakte. Toch kostte het samenstellen veel kruim, avonden en avonden heeft hij, met zij medeschrijver besteed om het boek op tijd af te krijgen. Het resultaat was prachtig en er werden maar liefst ruim 1200 exemplaren verkocht! In 1997 trad Hans toe tot de redactie van Auw Neijts. Naast het schrijven van artikelen zorgde hij ook voor correctie op taal- en spellingsfouten. Vaak wist hij zeer interessante onderwerpen en feiten op papier te zetten, geïllustreerd met unieke afbeeldingen. In 2001 beëindigde Hans zijn secretarisschap, maar bleef hij actief binnen de vereniging als redactielid. In 2007 kreeg Hans een nieuwe betrekking, hij werkte voortaan voor het Stadsarchief in Oss. De werkzaamheden op het archief bleken meer van zijn energie te vergen, zodat Hans in 2008 besloot om te stoppen met het redacteurschap. Desondanks konden we nog vaak een beroep op hem doen, het was voor ons handig dat Hans ‘dichtbij het vuur’ zat. Ook al werkte Hans voor de Oss geschiedenis, het Geffense droeg hij een warm hart toe. Zo had hij het plan opgevat om, in samenwerking met ‘Vladerack’ en Stadsarchief, een boek uit te brengen met de Geffense foto’s van persfotograaf Daan Scholte. Helaas kan Hans zijn steentje daaraan niet meer bijdragen. Eind mei kwam plotseling een einde aan zijn leven. Hans, bedankt voor alles wat je voor heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ hebt gedaan en betekend. Bestuur en leden Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’

17


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur u: Wij09.30 verzorgen

Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k !

* * *

09.00 - 16.00 uur

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


NIEUWE BURGERKONING 2015 WILLEM VAN NISTELROOIJ (17 JAAR) Het was gezellig de 1e Pinkster namiddag bij molen de Zeldenrust tijdens het Burgerkoningschieten. Nadat de schietboom was gevrijd (vrij gegeven voor de echte schutters) door Jan Menkehorst, initiator van Geffen meets groot Oss, het prachtig geslaagde muzikale evenement, waarvoor het Gilde al op voorhand de opbrengst van het Burgerkoningschieten had toegezegd, en door onze Gilde heer Pastoor van Dijk en tot slot door Bert Peters, tot dat moment de nog zittende Burgerkoning, kon het schieten beginnen. Liefst 47 deelnemers bonden de strijd aan. En waarom was het zo gezellig? Dat kwam door het prachtige zomerweer, maar meer nog door 2x een gastoptreden van “Ut Pomp Smoesje”. Deze groep van vijf, bestaande uit jeugdleden van de muziekgezelschappen UT Gu Vals, de POMPzwengels en Ut Goei SMOESJE. Het kwintet bestaat uit Iva Heijmans,Arnoud van Erp, Sam van Schaijk, Jeroen van Erp (2 jaar terug Burgerkoning) en Willem van Nistelrooij, onze nieuwe Burgerkoning. Zij spelen hartstikke leuke muziek en volgens mij heeft het Gilde er een soort “eigen” huisorkest erbij. Zeker ook omdat Gildekoning Harry Peters een bazuin van het Gilde liet aanrukken en gelijk vijf kandidaten uit het publiek selecteerde om de bazuin in de toekomst te bespelen. Intussen had Ben Vissers alles al op onze website www. gildegeffen.nl en onze facebookpagina staan. Terug naar het schieten. Al snel in de middag bleek, dat de vrouwen dit jaar een bijrol gingen spelen. Ine PetersRuys, gastvrouw voor het Gilde, toen wij Bert kwamen ophalen, had duidelijk uitgesproken dat zij de titel zou overnemen. Dat werd dus een echte domper. Uiteindelijk stonden er alleen mannen in de laatste afkamp. Rechtstreeks Frank van Griensven (de Post) die 6 uit 6 had geschoten en Willem van Nistelrooij die 5 uit 6 had geschoten. Uit een groepje die 4 uit 6 hadden geschoten kwam Peter van Erp als derde afkamper naar voren. Het eindresultaat werd 1. Burgerkoning Willem van Nistelrooij, 2e Frank van Griensven en 3e Peter van Erp. Na de prijsuitreiking en de vendelgroet werd deze middag, met een goed gevoel afgesloten.

ORGANISATIE VAN BEURSVLOER OSS BERNHEZE IN VOLLE GANG OSS - Op donderdag 2 juli vindt de eerste editie van Beursvloer Oss Bernheze plaats. Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties die klant zijn bij Rabobank Oss Bernheze krijgen een mooie kans om verbindingen met elkaar te maken. De inschrijvingen zijn enige tijd geleden van start gegaan en de organisatie is in volle gang. Op de Maatschappelijke Beursvloer ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar. Niet om aandelen te verhandelen, maar om elkaar te helpen met kennis, kunde, capaciteit of materialen. Met behulp van ‘hoekmannen’ en ‘hoekvrouwen’ gaan ze op zoek naar een match: een gelijkwaardige ruil tussen twee partijen, met gesloten beurs uiteraard. Op dit moment hebben 38 bedrijven en 30 maatschappelijke organisaties zich aangemeld. Van schoonmaakdienst tot rijschool, van een cateringbedrijf tot een advocatenkantoor, van een seniorenvereniging tot een scoutinggroep; er is van alles mogelijk! U hebt nog de mogelijkheid om uw bedrijf of maatschappelijke organisatie aan te melden. Op de website vindt u meer informatie en kunt u zich ook direct aanmelden: www.beursvloerossbernheze.nl. Ervaar zelf wat u in een halve middag netwerk kunt bereiken! Het evenement vindt op 2 juli plaats in de Berchplaets te Berghem. Het begint om 15:00 uur en zal tot 18:30 uur duren. Deelname aan de Beursvloer is voor alle partijen geheel gratis.

GRUTS OP ‘ONZE’ TOON Afgelopen zondag, 17 mei, vierde Blaaskapel de Pompzwengels hun 50-jarig bestaan.Antoon van Lith,W.I.K-er in hart en nieren, had die dag de eer om het onderwerp te zijn van de aller- aller- allerlaatste daad van de gemeente Maasdonk. Hij ontving namelijk uit handen van voormalig burgemeester Roel Augusteijn de culturele erepenning van de gemeente die per 1 januari 2015 ter ziele is gegaan. “Het voelt een beetje als over m’n graf heen regeren,” sprak de burgemeester de mensen in de kerk toe.Antoon is voorzitter en een van de oprichters van de kapel. Hij speelt op z’n bas een gezellig deuntje mee en er is geen feest als Antoon niet is geweest. Hij werd door de ex-burgemeester ook geroemd om zijn verdiensten voor de fanfare, de parochie en voetbalclub Nooit Gedacht. Antoon, namens heel muziekvereniging W.I.K. heel erg gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding. Je hebt het verdiend! 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 20

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.