Torenklanken 2014 - nr 06

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer6 | april 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

4

5

6

7

8

9

10

VERLOREN / GESTOLEN Ik ben een deel van mijn carnavalsjas kwijt. Net als voorgaande jaren had ik een mooie ROOD, GEEL, GROENE jas. Maar tijdens de feest vreugde hebben waarschijnlijk personen die het koud hadden een deel van mijn jas geleend maar niet terug gebracht. En zo had ik aan het einde van carnaval alleen nog maar mijn rode deel over. Wie weet waar mijn jas is of wie dit gedaan heeft, laat het mij dan weten want anders heb ik volgend jaar met carnaval geen jas meer. 06-20869567 Groeten de Dorpspomp

VOORJAARSMARKT IN “DE HEEGT” Op zondag 6 april is er weer een voorjaarsmarkt in zorgcentrum “De Heegt”. Deze is van 10.00 tot 14.00 uur. Er zal zoals gewoonlijk een loterij zijn en er zullen veel zelfgemaakte fleurige cadeautjes verkocht worden, voor de lente maar zeker ook leuke hebbedingen voor Pasen. Ook voor kinderen zijn er leuke cadeautjes. De opbrengsten komen ten goede van de bewoners. U bent allen van harte welkom op zondag 6 april in “De Heegt”. Tot Dan. Bewoners en team

ROLLATOR EN ROLSTOEL CHECK Piept hij? Remt hij slecht

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Laat uw rollator / rolstoel voor uw eigen veiligheid controleren. Op vrijdag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur is er een rollator / rolstoel check Waar: In de huiskamer van “De Heegt”. Voor wie: voor iedereen die een rollator of rolstoel bezit, ook voor omwonenden. Kosten: kleine reparaties kunnen ter plekke gedaan worden, kosten zijn voor de gebruiker en bij rolstoelen van de gemeente, zijn de kosten voor de gemeente. Heeft u nog vragen of wilt u advies dan kunt u deze middag terecht bij:Anke Dirks, ergotherapeut en Esther Baarsen, fysiotherapeut van Brabant zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Conny schuurmans 073-5321264

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GEFFEN Dorpsraad Geffen vergadert in april op een afwijkende datum, in verband met Tweede Paasdag. De openbare vergadering vindt nu plaats op maandag 14 april in De Koppellinck. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de aan te leggen snelfietsroute door het dorp en de overgang van de gemeente Maasdonk naar de gemeente Oss.

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1 Torenklanken 06.indd 1

26-03-14 21:11


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

 Â? Â?  Â

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES Â?Â? Â? Â

Meer informatie: À

­ € ­ €  Â? ‚

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Ă€

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN Ă ŏ ĞĞŏžĂŜ ĞčĞŜ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

ŽĞ ĞŜ Äž ÄšĹ?ĞŜĞŜ ŽĨÄž Ĺ?ŽŜĞůĞ Äž Ĺ˝ Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? Ĺ?Ä‚ŜŜÄž Ä‚Ĺś Ä‚Ä‚ ĞŜ ŽůĞŜ Ä‚Ä‚ Ä‚  ÄžĨĨĞŜ

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

Torenklanken 06.indd 19

Â?Ğů Â?Â? Â?  ­

Ĺ?ŜĨŽ ĞĚĹ?Ä? Äž Ĺ?ÄžĨĨĞŜ Ŝů Äž žĂĹ?ĹŻ Ä?ŽŜ Ä‚Ä? Λ ĞĚĹ?Ä? Äž Ĺ?ÄžĨĨĞŜ Ŝů

ƒĞĚĹ?Ä? Äž Ä?ĞŚĂŜĚĞůĹ?ĹśĹ? †ŽĞ ÄžĨůЇžĂ Ä‚Ĺ?Äž ÂˆĹ˝ žĞ Ĺ? Ä?ŚĞ ŽĞ Äž Ĺ˝ Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? †Ğ Ĺ˝ Ĺ?Ĺ?ĹśĹ? ŽĚ Ä? ĞŜ Ĺ?ŜĞ Ä‚ĹŻ ˆĂ Љ Š ĚĂ ˆĂ Äž

Ĺ? ĚĂ Ä‚ĹŻ ÄšĹ?Ä‚Ä?Äž Äž ŽĨ Äž žĂ Ä‚ Ĺ?ÄŁĹś Ĺ?Ĺś ĞĞů Ĺ?Äž ĂůůĞŜ ĚĞ Ä?ĞŚĂŜĚĞůĹ?ĹśĹ? Äž Ĺ?ŽĞĚ ĹŹ Ĺ?ĹŠĹ?

26-03-14 21:11


KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2013. Kijk ook op www.kerkbalans.nl. De stand per 20 februari is € 16.500,00. Dank voor uw bijdrage!

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 06 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. studieorkest + kinderkerk (aandacht vastenactie) di. 08 april 19.00 u. * avondmis vr. 11 april 11.00 u. Huwelijksviering Naomi Matsveld & Marco van de Kamp vr. 11 april 19.00 u. * avondmis za. 12 april 11.00 u. Jubileumviering Ziekencomité 40 jaar m.m.v. Dameskoor zo. 13 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (Palmzondag) de kinderen mogen een Palmpaasstok meebrengen. di. 15 april 19.00 u. * avondmis do. 17 april 19.00 u. H.Mis m.m.v. de Gemengde koren van Geffen en Vinkel (Witte Donderdag) vr. 18 april 15.00 u. Kruisweg m.m.v. vormelingen en Fluitekruid vr. 18 april 19.00 u. Herdenkingsviering Jezus’ lijden (Goede Vrijdag) za. 19 april 21.00 u. Paaswake m.m.v. Gemengd Koor zo. 20 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (1e Paasdag) ma.21 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout (2e Paasdag Gildemis-Sint Jorisdag) (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN dinsdag 22 april is er geen avondmis in de kapel

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: februari 2014: Ruben van de Kamp, Daan van Tuijl. maart 2014: Sen van Dijk, Lisa Plaisier PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Palmzondag 13 april om 09.30 u. palmpaasstok meebrengen Woensdag 16 april 8e bijeenkomst van 13.30 u. - 15.00 u. Goede Vrijdag 18 april om 15.00 uur Kruisweg, uitgebeeld door de vormelingen PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 16 april: 13.30 u. - 15.00 u. oefenen voor de kruisweg Goede Vrijdag 18 april om 15.00 uur Kruisweg uitbeelden 3

Torenklanken 06.indd 2

26-03-14 21:11


ŽŽ Ä‚ĹŻ ĎŜĂŜÄ?Ĺ?ÄŁĹŻÄž ĂŏĞŜ ĹŹ Ĺś Äž ÄžÄ?Ĺš Ä?Ĺ?ĹŠ

Dorpsplein 19 ĞčĞŜ 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Ä?Äž Ĺś ĞŜ Ä‚ Ĺ? Ä‚ Äž ĞŜ Ä?ĞŚŽĞ Äž Ä‚Ĺś ĚĞ ŽžĹ?Äž Ĺ?ĹśĹ? Äž Ĺ? ŜŜĹ?ĹśĹ? ŽŽ Äž Ä?Ĺ˝ ÄžŜŽ Ä‚ Äž ĞŜ ůŽŽ Ä‚Ĺś ŽŜĹ?ĹśĹ?ĞŜ ĞŜ Ĺ?ÄžÄ?Ĺ˝ ĞŜ

Ä‚Ĺ?Äž Ä?Äž Ĺś ĞŜ Ä‚ Ĺ? Ä‚ Äž Ä? ÄžĹ?ĹŹÄ‚Ĺľ ÄžĹ?

Ž žĂůĞŜ

ĞůĞĨŽŽŜ 073 - 5037094 Ä‚ 073 - 5037095 Â?Â?žĂĹ?ĹŻ Ĺ?ŜĨŽÎ›ĹŠÄ‚Ĺ?Äž Â?Ä‚ Ä?Äž Ĺś ĞŜ Ä‚ Ĺ? Ä‚ Äž Ŝů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum

Torenklanken 06.indd 20

26-03-14 21:11


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes, steun en warme belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vrouw, moeder, oma en overgroot oma Toos van Dolleweerd-van Erp Ook willen wij iedereen bedanken voor alle goede zorgen en steun die er was voor ons mam, en ons. Met name huisartsenpraktijk Geffen en thuiszorg Pantein. Wim van Dolleweerd en kinderen

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken, in welke vorm dan ook, voor het medeleven bij het overlijden van “ons Leen” Leen Kooijmans - Schuurmans Onze speciale dank gaat uit naar huize St. Jozefoord te Nuland voor de buitegewone goede zorg die zij daar genoten heeft en aan hen die haar zo trouw bezocht hebben. Fam. Schuurmans

5 Torenklanken 06.indd 3

26-03-14 21:11


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

Ĺ‚

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen ¡ T. (073) 5325536 ¡ M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl ¡ info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Torenklanken 06.indd 21

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

26-03-14 21:11


EFKES BUURTE MÈ... Patrick Bekkers (39 j.) Als boerenzoon verkocht hij al op 15-jarige leeftijd oudere landbouwmachines aan boeren... een handelaartje in spé... zijn oog viel op een advertentie waarin een partij overalls werd aangeboden, een goede aanvulling van zijn agrarisch koopwaar... Toen Patrick Bekkers vervolgens op de landbouwschool in Horst zat, verkocht hij ook op het schoolplein overalls aan zijn klasgenoten, voornamelijk boerenzoons.Totdat de directeur een stokje stak voor zijn clandestiene handeltje. Hij sloot een deal: “Ik zal er mee stoppen, als jullie dan zo sportief zijn om mijn overalls af te nemen voor de school!” Beiden hielden woord: na een half jaar - Patrick stond net ingeschreven bij de KvK - mocht hij inschrijven op een schoolorder van 1200 stuks overalls, op een A4tje tikte hij zijn offerte. Hij kreeg niet alleen na 3 weken de order van de school, maar na een jaar mocht hij eveneens inschrijven, samen met twee ‘grote jongens in het vak’ voor een veel grotere order van de grootste landbouwschool in Nederland in Oenkerk (Friesland). Patrick: “Ik herinner me nog heel goed de presentatie aldaar. Mijn vader was al op jonge leeftijd overleden en dus reed ome Piet met me mee. Ik had me goed voorbereid en gedurende twintig minuten kon ik mijn verhaal doen, zonder onderbroken te worden, nou ja, alleen dan wanneer ze me niet verstonden...!” Na 14 dagen was de buit binnen; Patrick was net dealer van de kwaliteitsmerken van HAVEP en na overleg werd hij hoofddealer, tot op de dag van vandaag. Dat was het begin van Bekkers Bedrijfskleding! Zij passie werd zijn werk, een hectische periode volgde. Eén keer per zes weken bezocht hij 800 boeren door heel Nederland, hij had speciaal daarvoor een busje aangeschaft. In diezelfde tijd had hij er nog een (nacht)baan bij: gedurende 5 jaar reed hij om 01.30 uur naar het afleveradres van het Brabants Dagblad in Best en bezorgde 13.000 kranten op de depotplaatsen van Geffen, Nuland,Vinkel, Heesch en Oss! Hij was dan om 06.00 uur thuis en kon nog enkele uurtjes slapen, voordat zijn werkdag begon... Toen de varkenspest uitbrak (1996 - 1998) mocht Pa-

trick niet meer op het erf van de boeren komen om zijn overalls, laarzen, klompen e.a. aan de man te brengen en opende derhalve een winkeltje in een pand van Tiny van der Doelen aan de Kloosterstraat in Geffen; de bedoeling was dat dat tijdelijk zou zijn. Hij ging ook bedrijven benaderen om bedrijfskleding te mogen leveren met logo en schafte daarvoor een borduurmachine en drukpers aan. Hij kwam, samen met zijn moeder, in Geffen wonen in de Van Coothstraat, welke woning zich prima leende om een atelier/magazijn in te vestigen. Het bedrijf groeide gestaag, Bekkers Bedrijfskleding nam twee vaste krachten in dienst en zeven oproepkrachten. Patrick had een onverwoestbare energie: “Ik ben persoonlijk alle bedrijven binnengelopen om klanten te winnen en dat doe ik nog!”, want behalve zijn winkel runnen Patrick en zijn vrouw Jolanda vanaf 2007 ook een groothandel in bedrijfskleding. En toen moest het een tandje lager... in 2012 kreeg Patrick twee keer een ontstoken hartvlies en een ontstoken lever en ziekenhuisopnames volgden. Dat was de reden dat Bekkers Bedrijfskleding is verkocht aan Profi-Step BV in oktober 2013. Op 6 maart jl. opende deze ondernemer uit Kesteren een winkelpand aan het Dorpsplein. Jette van Erp (20 j.) is ‘het gezicht’ van dit filiaal, samen met vijf parttimers. Jette heeft bij Patrick gewerkt en kent haar klanten en het werk. Jette: “De mensen zullen een uitgebreider assortiment aantreffen: naast de vertrouwde bedrijfskleding (behalve voor bouwvakkers, is er ook kleding voor medewerkers in de zorg en voor de ambachtelijke beroepen) hebben we exclusieve merken bedrijfskleding, huis- en tuingereedschap, valbeveiligingskleding, hand-, oog-, hoofd- en gehoorbeschermingsmaterialen, sportkleding maar ook herenmode. Klanten kunnen ook op hun bedrijf een Pasbus bestellen om bij de medewerkers de juiste kleding aan te meten. Kom zelf maar eens een kijkje nemen in de vernieuwde winkel!” De openingstijden zijn: op maandag gesloten; dinsdag t/m donderdag van 16.00 - 19.00 u.; vrijdag van 16.00 tot 20.00 u.; zaterdag van 08.30 - 15.00 u.; buiten openingstijden kunt u een afspraak maken: tel. nr. 0488 - 483632. Let ook op de maandaanbiedingen van Profi-Step! Terug naar Patrick en Jolanda Bekkers en hun kinderen Danique, Indy en Finn. Zij willen alle klanten van harte bedanken voor de fijne samenwerking en het gestelde vertrouwen in vele jaren. Gelukkig gaat het beter met de gezondheid van Patrick. Bij de overdracht naar Profi-Step BV gingen er 3670 klanten mee, alsmede de vaste werknemers Koen Bongers en Lars Visser. Koen was als 14-jarige jongen al actief bij Bekkers. Patrick: “Hij leerde alles van mij in de praktijk, zoals ik het indertijd ook geleerd heb. Hij was mijn rechterhand!” En Jolanda is zijn ‘andere rechterhand’. Zij verzorgt naast 7

Torenklanken 06.indd 4

26-03-14 21:11


haar gezin ĂŠn hobbyboerderij de volledige boekhouding en administratie van de groothandel. Ze hebben 500 dealers in Nederland en BelgiĂŤ, die ze allemaal ĂŠĂŠn keer per jaar bezoeken. Ze leveren gecertificeerde bedrijfskleding aan textielwasserijen en aan vakkleding- en feestwinkels. Ze hebben overalls in wel tien verschillenden kleuren. Soms ziet de familie Bekkers hun kleding op tv. in bepaalde series voorbijkomen! In 2008 brachten ze een bezoek aan China, alwaar de kleding gemaakt wordt. Tijn van den Berg, oud-medewerker van Patrick, is nu werkzaam in de groothandel. Patrick en Jolanda zitten dus echt nog niet stil, maar het is relaxter nu (“Voorheen kreeg ik 120 ingekomen telefoontjes per dag op mijn mobiel...!â€?) en Patrick hoeft niet meer in de nachtelijke uurtjes de administratie te verzorgen...

ROND DE DORPSPOMP Het verschil tussen de vierhonderdste en de vierhonderd en ÊÊnste, zoals de dagvoorzitter het noemde was 39 uilen en wat minder gasten. Onze cul-hum-nist zat prinsheerlijk op een eiland met allemaal Prinssen om hem heen, dus deze pomp komt deze keer vanaf het plein. De 400e was een mooi terugblik op wat we allemaal al gedaan hebben met z’n allen die ooit aangezeten zijn geweest. Het stuk wat geschreven was door Theo Prinssen was gewoon FANTASTISCH. Zo ook Doreke,

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Torenklanken 06.indd 5

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �

26-03-14 21:11


was prinselijk geschreven, met mooie woordspelingen. Doordat er nog al geschreven is over de stamtafel, in zowel het Brabantsdagblad, als Streekwijzer en Torenklanken, zijn meer mensen ingaan zien wat we eigenlijk allemaal doen.We lijken wel een soort Dorpsraad, mooi bruggetje voor dadelijk. De ROTTENRIJKER is 5e geworden in hun categorie betreft de beste carnavalskranten van Brabant, in de categorie buukske waren 17 deelnemers, helaas krijgen alleen de eerste drie een juryrapport dus wat we moeten verbeteren dat blijft ongewis, al zijn er altijd ideeën genoeg, ook hier aan de tafel. Let wel, we maken de krant voor het Rottenrijk en “niet” voor Brabant. Nuland en Berghem, die ook bij Wihabo gedrukt werden, gingen in hun categorie, met de eerste prijs vandoor, Chapeau. DORPSRAAD op weg naar Oss, nu we dadelijk niet meer spontaan tegen een wethouder, burgemeester, of ambtenaar aan kunnen lopen wordt de Dorpsraad Geffen een stuk belangrijker. ZIE DIT WEL IN!!! Ze, krijgen meer geld te verdelen, ze krijgen meer verplichtingen, ze krijgen meer rechten, ze gaan echt belangrijk worden. Een, ben jij die geknipte persoon die zonder politiek draagvlak iets wil betekenen voor Geffen, je kunt je aanmelden bij info@dorpsraadgeffen. nl. De Dorpsraad stelt een commissie samen die dan gaat bepalen of je het juiste “poppetje” bent. Het zal een commissie worden met wijze mensen die mensen aan gaan wijzen die voor de taak geschikt zijn. We zijn benieuwd wie er in komen. De huidige dorpsraad moet op stappen, en dan begint men gelijk met de verkiezingen voor een periode van 4 jaar en dan zal er weer een nieuwe verkiezing zijn. De stamtafel denkt dat een heuse verkiezing van deze raad ook niet verkeerd is. De stamtafel is wel gevlijd dat men te horen kreeg dat het wel wenselijk is dat iemand van de stamtafel bij de dorpsraad komt, hier horen we inderdaad veel, sterker nog we waren eigenlijk een soort “dorpsraad”. Hoe ze het moeten doen, dat bepaalt de gemeente Oss, zo heeft Oss ook gezegd dat er geen politieke mensen gedoogd worden in de dorpsraad.Ans Oude Wesselink, In Geffen beter bekend als Ans van Erp, van Harry en Bart en Nellie en, en, en, en. Die mag niet meer in de dorpsraad omdat ze niet in de kern Geffen woont, dus dat is wel een pre. Wij van de stamtafel zeggen, STEUN DE DORPSRAAD, het gaat tenslotte om je eigen haggie. De VDG heeft zich in Geffen al gepresenteerd in de Koppellinck voor een 60 tal mensen, de Stamtafel wil een politiek debat straks voor de verkiezingen, al hoorde we dat de dorpsraad ook al een soort idee heeft, met eerst een rondgang met de Osse B&W en de raadsleden door Geffen om te laten zien wie we zijn wat we doen, en zeker wat we kunnen, en nog belangrijker, wat we willen.We zijn benieuwd, want er komt heel wat op ons af,VVD, D66, SP, PVDA, dat zijn allemaal partijen met een landelijke naam die wij hier nooit gehad hebben.

Het woord Koppellinck is gevallen, en de discussie bast los, WILLEN WE MEER OF MINDER...... gemeenschappelijke zaken in de Koppellinck, Of kunnen we de Koppellinck maar beter helemaal aan de school geven en maken we van het gemeentehuis een verenigingsgebouw. Waar blijven de verenigingen, er wordt al geroepen, je vereniging niet in de Koppellinck, dan ook geen subsidie. Er moet meer saamhorigheid komen, meer gezelligheid, lekker na keuvelen aan de bar, ja aan de bar, niet in een keuken. De stamtafel pleit voor een soort “Sfeercommissie” “PASTOOR VAN DIJK VERLAAT GEFFEN!” dat was de roddel die door het dorp ging, in zowel Geffen als Vinkel, de pastoor pikte het mooi op in zijn missen, hij slingerde zo maar wat fictieve websites de lucht in, zoals vandijkmoetblijven.com en zet vandijknietaandedijk.com. Van Dijk heeft het bisdom te kennen gegeven dat hij wil blijven, en hij mag blijven, dat is fijn, want dan hoeve niet aan een andere te mennen.Typefoutje, wennen. Dit was dan dorpspomp 401, de volgende zal geschreven worden door......Wij denken de prins weer, op en aanmerkingen kun je mailen naar stamtafel@torenklanken.nl. De volgende is op zondag 6 april na de hoogmis 10:30 uur in café Govers, ik zou zegge, “ge komt mar is langs, ut is dur altijd gezellig”, Houdoe wanne.

OPPASADRES Hallo allemaal, Ik ben Anouk van der Rijt en ben 12 jaar oud. Ik zoek oppasadresjes als bij baantje. Heb jij nog een oppas nodig bel dan naar: 073-5321479. Ik kan in principe alle avonden (maandag en woensdag na 20:30u.) Veel groetjes Anouk

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

9 Torenklanken 06.indd 6

26-03-14 21:11


ZE ZIJN KLAAR VOOR DE REIS! Het wonder van Lourdes... Wie (nog) niet in Lourdes geweest is, haalt er onverschillig zijn schouders over op... Wie er geweest is, noemt het “Een wonderlijke sfeer”...”Zoiets moet je beleven!” Op initiatief van bisdom ‘s-Hertogenbosch wordt er van 26 april t/m 3 mei a.s. een bedevaart naar Lourdes georganiseerd in samenwerking met VNB-Reizen, gespecialiseerd in reizen naar pelgrimsoorden en plaatsen met een rijke christelijke traditie over de hele wereld. “Een vernieuwd bisdom met nieuwe parochies vraagt om ontmoeting, met elkaar, met de Levende Heer en met zijn moeder Maria,” zo vindt bisschop Hurkmans, die zelf ook deelneemt aan deze reis.“Letterlijk en figuurlijk samen op weg gaan als nieuwe parochies.” De nieuwe parochie, waartoe Geffen zal gaan behoren, bestaat uit de parochies Geffen, Nuland,Vinkel, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode. De - tot nu toe aangemelde - dertig deelnemers uit deze parochies worden begeleid door een reisteam, bestaande uit Ine Peters, hotelleidster en vrijwilliger bij het VNB, diaken Wim van Herwijnen, vrijwilliger bij het VNB en pastoraal begeleider en pastoor David van Dijk, pastoraal begeleider. Deken Theo van Osch die in 2014 zijn 25-jarig priesterfeest viert, is de hoofdaalmoezenier. Het totaal aantal deelnemers van het bisdom is 900, die met bus, trein of vliegtuig reizen. Pastoor Van Dijk is nog nooit in Lourdes geweest. “Ik ben heel benieuwd, ik zie het tegemoet; ik sta er open voor. Ik denk dat hemel en aarde elkaar daar raken, als ik alle verhalen hoor.” Ine en Wim kennen Lourdes goed, want zij zijn er al 10 keer geweest. Over de “beleving van Lourdes” hoor je heel vaak zinsneden als: “Er hangt een sfeer van verbondenheid... van elkaar helpen.... van kracht putten uit ontmoetingen.... het zet je aan het denken....Lourdes heeft een helende werking... je bent in een andere wereld, maar het is niet ‘zweverig’...” De pelgrims van de groep Geffen, die met de TGV reist, zijn zes volle dagen daar. Het programma omvat vieringen, processies, kruisweg, excursies, maar ook best wat vrije tijd. Het is geen ‘ziekenbedevaart’, maar uiteraard zijn er zorgfaciliteiten. Ine regelt vooral en de beide pastores zullen in ieder geval een luisterend oor zijn. “De gesprekken komen meestal spontaan tot stand.” De pastoor ziet de Lourdesbedevaart als een pelgrimstocht, zoals ons leven dat eigenlijk ook is. Een kaars met de namen van de zes parochies zal bij de grot een plaatsje krijgen:“We laten daarmee in feite onze zorgen achter bij Maria.” Op 10 april komen de deelnemers nog bij elkaar; op aanvraag kunnen mensen zich nog aanmelden bij Ine:

06 - 15239603. Ine: “We hebben er zin in, we gaan met een fijne, gemêleerde groep op pad en zullen zeker na afloop verslag doen van onze reis!”

40-JARIG JUBILEUM ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL 12 APRIL 2014 Langs deze weg nodigen wij, bestuur en leden van ziekencomité De Schakel, onze zieken, alleenstaanden, ouderen, bewoners van verpleeghuizen uit Geffen en allen die zich verbonden voelen met onze vereniging uit, om op gepaste wijze dit 40-jarig jubileum met ons te vieren op 12 april 2014. Het programma van deze dag is als volgt: 11.00 uur: Heilige Mis in onze parochiekerk Maria Magdalena, uit dankbaarheid voor onze vereniging en ter nagedachtenis aan onze overleden leden. 12.00 uur: Na deze dienst vervolgen wij onze feestelijkheden in zaal De Gouden Leeuw. 12.30 uur: Feestmaaltijd. Dit diner wordt U aangeboden door ziekencomité De Schakel! Tijdens het diner op deze feestelijke middag zal Johnny Steenbergen de muzikale omlijsting verzorgen. 15.00 uur: Receptie en huldiging jubilarissen. Iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij onze vereniging is van harte welkom. Ook oud-leden en/of hun partner zijn van harte uitgenodigd voor deze receptie. 16.30 uur: Sluiting. Wij stellen het zeer op prijs dat u uw aanwezigheid voor deze dag uiterlijk 5 april aan ons doorgeeft. Wanneer u zich moet houden aan een bepaald dieet dan horen wij dat graag. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.Voor diegene die het moeilijk vindt deze dag alleen aanwezig te zijn mag een introducé meekomen.Voor vervoer kan worden gezorgd. Dit graag even doorgeven evenals de opgave van uw aanwezigheid bij een van onderstaande bestuursleden: Jan van Nistelrooij

tel. 073-6892946 e-mail: jwvannistelrooy@gmail.com Ineke van Zandvoort tel. 5321041 Fia Heijmans tel. 5322298 Tonnie v.Schijndel tel. 5321086

10

Torenklanken 06.indd 13

26-03-14 21:11


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Jaarvergadering vr. 14 maart j.l. Voorafgaand aan de vergadering werden in de Kapel, in een sfeervolle H.Mis met Pastoor van Dijk, het veel te hoge aantal, van 13 overleden KBO leden herdacht. De daarop volgende vergadering werd bijgewoond door 76 personen.Als gast waren aanwezig de bestuursleden van de K.V.O. Henriette van Erp en Corrie Hondong. Henriette zij in een verklaring dat de opheffing van de KVO afdeling Geffen geheel conform hun statuten gaat gebeuren. Dat vergt enige tijd, maar zeker wordt de uitslag daarvan dit jaar bekend. Belangrijke zaken waren de herverkiezing van Lies van Dinther, die unaniem als bestuurslid werd herkozen. En daar zijn wij ook heel blij mee. De kascommissie bestaande uit Piet de Moor en Toon Schuurmans waren vol lof over onze penningmeester Jos van Bergen. Piet verlaat de kascommissie en Chris Verstegen gaat hem opvolgen. Onze penningmeester zegde toe volgend jaar Balans en Exploitatierekening ook op papier te verstrekken, zodat de toelichting via het beeldscherm veel beter is te volgen. Aansluitend aan de vergadering hebben onze leden nog ruim één uur kunnen genieten van het C-manskoor uit Nuland. Het was een bijzonder gezellige afsluiting. Kleine correcties op ons Jaarboekje 2014 Kaarten op dinsdagmiddag en Koersbal op donderdag-

morgen zijn geen RIGOM activiteiten maar behoren bij de KBO activiteiten. Niet vermeld staat: Gym u fit van 11.30 tot 12.30 op donderdagmorgen wat wel een RIGOM activiteit is. Zo zijn we weer allemaal goed geïnformeerd. (Beter laat dan nooit!) Namens het bestuur, Antoon Romme, voorzitter. www.kbo-geffen.nl

BESTE LEDEN VAN DE KBO Wij nodigen u van harte uit om te komen bloemschikken voor het maken van een voorjaarsstukje op woensdag 16 april om 13.30 uur in het Oude Klooster. Het bloemschikken zal plaats vinden onder deskundige leiding. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zou het fijn zijn, als u ze heeft, om de volgende spullen zelf mee te brengen: Bakje of schaaltje, paasversiering, snoeischaar, draadtangetje, en groen, bv. coniferen of andere groene takken, wilgentakken, hazelaar, klimop, buxus. Voor de rest zorgen wij. U kunt zich aanmelden bij: Mevr. Lies van Dinther, Bergstraat 39a Geffen tel. 073-5322287 Mevr. Christine Ceelen, Simon van den Berghstraat 48, tel. 073-5322258

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

(lokaal tarief)

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

11 Torenklanken 06.indd 7

26-03-14 21:11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u contact opnemen met de hoofdlocatie van MEE, telefoon 0413334733. MOGELIJK LANGERE LEVERTIJDEN NA INVOERING VAN HET NIEUWE MODEL PASPOORT EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART Vanaf maandag 10 maart 2014 kan het nieuwe model paspoort en Nederlandse identiteitskaart aangevraagd worden. Omdat het aantal aanvragen de komende tijd sterk is verhoogd kan dit gevolgen hebben voor de levertijd. De maximale productiecapaciteit van deze nieuwe documenten is namelijk in deze opstartfase nog niet helemaal beschikbaar.Wij vragen u dus rekening te houden met mogelijke langere levertijden. Tevens vragen wij u geen onnodige spoedaanvragen te doen, deze belasten namelijk het productieproces. NIEUWE LOCATIE INLEVEREN GEBRUIKT FRITUURVET EN BAKOLIE GEFFEN Vanaf 1 april gaat de Scouting Geffen het inzamelen van uw gebruikt frituurvet en bakolie overnemen van de gemeente Maasdonk. Dit betekent dat de gele containers vanaf 1 april niet meer bij het gemeentehuis staan, maar bij de Blokhut “De Bolero” (zijkant van het gebouw) aan de Kloosterstraat 20 in Geffen. Het inleveren kan op de volgende momenten: * Vrijdagavond tussen 19.30 - 21.30 uur * Zaterdagmorgen tussen 10.30 - 12.00 uur WIJZIGINGEN BUITENDIENST EN OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWERF NULAND Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2015, zijn een aantal Maasdonkse ambtenaren al in dienst bij de gemeente Oss of ‘s-Hertogenbosch. Om die reden heeft de gemeente Maasdonk per 1 april 2014 geen eigen buitendienst meer. Met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte gaan er een aantal zaken veranderen. Vanaf 1 april zullen de gemeente ‘sHertogenbosch en Oss alvast hun toekomstig deel van de openbare ruimte gaan beheren. Behalve de openingstijden van de gemeentewerf, veranderen daardoor nog een aantal zaken, waarvan onderstaand een overzicht. Omschrijving situatie van 1 april 2014 tot 1 januari 2015 Openingstijden gemeentewerf aan de Zandstraat 43a in Nuland De werf is geopend op:

12 Torenklanken 06.indd 8

26-03-14 21:11


- Maandag van 07.30 - 12.00 uur - Woensdag van 13.00 - 16.00 uur - Vrijdag van 13.00 - 16.00 uur Tijdens bovengenoemde openingstijden kunt u op de gemeentewerf terecht voor: - het ophalen en terugbrengen van dranghekken, minicontainers en aankondigingsborden t.b.v. evenementen. Hiervoor vragen wij u vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer 073 - 53 42 100 - het inleveren van luierzakken - het afgeven van overleden (kleine) huisdieren Mogelijkheid tot het doorgeven van meldingen betreffende de openbare ruimte tijdens kantooruren. - Per e-mail: postbus5@maasdonk.nl - Via www.maasdonk.nl (Gemeenteloket/Digitaal loket/ Melding woon- en Leefomgeving - Telefonisch via 073 - 53 42 100 Mogelijkheid tot het doorgeven van meldingen betreffende de openbare ruimte buiten kantooruren. - Per e-mail: postbus5@maasdonk.nl - Via www.maasdonk.nl (Gemeenteloket/Digitaal loket/ Melding woon- en Leefomgeving - Telefonisch via 073 - 53 42 100. U krijgt een bandje te horen, met daarop de standaard- en de calamiteitentelefoonnummers van gemeente ‘s-Hertogenbosch en Oss. Minicontainers Voor vragen over het plaatsen van nieuwe containers, het innemen van containers, zoekgeraakte containers, het niet legen van containers, etc., kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch. Bereikbaar via 073 - 6156 513. Heeft u nog vragen over bovenstaande, bel dan met de gemeente voor meer informatie via 073 - 53 42 100. LAGERETARIEVEN AFVALWATER DOOR ‘WATERSAMENWERKING AS50+’ De prognose voor een gemiddeld tarief voor afvalwater in 2020 lag vier jaar geleden nog op € 414 voor een huishouden. Die prognose is gedaald naar € 352 per jaar, ofwel nog geen euro per huishouden per dag. Dit lagere tarief wordt bereikt door samenwerking tussen de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Schijndel, Uden, Veghel en het waterschap Aa en Maas in de verwerking van afvalwater. Riolering en waterzuivering De acht gemeenten zorgen voor de inzameling van afvalwater via het riool; het waterschap Aa en Maas zuivert het afvalwater. Daar betalen bewoners rioolheffing voor aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap. Samenwerking tussen gemeente en waterschap heeft als belangrijkste doel de kostenstijging van

inzameling en zuivering van afvalwater te beperken. De nieuwe prognose voor 2020 geeft aan dat dit gaat lukken. Kwaliteit beter Minder verhoging van de tarieven is niet de enige winst: samenwerking levert ook betere kwaliteit van riolering en waterzuivering op. De samenwerking zorgt er ook voor dat het proces van inzameling en zuivering van afvalwater minder afhankelijk is van veranderingen in het personeelsbestand in de acht gemeenten. MAASDONK SCHALIEGASVRIJ In de raadsvergadering van 19 november 2013 heeft de gemeenteraad unaniem de motie van Partij Maasdonk aangenomen, om de gemeente Maasdonk schaliegas vrij te houden. Op verzoek van de raad is de afgelopen maanden onderzocht of het mogelijk is een verbod op (proef)boringen op te nemen in de Maasdonkse regelgeving en plannen. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek heeft het college van B&W besloten af te zien van het opnemen van een dergelijk verbod. Met het raadsbesluit van 19 november voegt Maasdonk zich bij een lijst van meer dan 100 gemeenten die zich schaliegasvrij hebben verklaard. De motie spreekt ook steun uit aan de gemeenten Boxtel en Haaren in hun strijd tegen schaliegasboringen. Onderzoek Zowel op het juridische vlak als procedureel is uitgezocht of het mogelijk is een verbod op (proef)boringen op te nemen in de Maasdonkse regelgeving en plannen. Juridisch zijn er wel mogelijkheden. Echter gezien de splitsing van de gemeente Maasdonk per 1 januari 2015 is de herziening van de gemeentelijke bestemmingsplannen niet haalbaar binnen zo’n kort tijdsbestek. Wat is schaliegas Schaliegas is gas dat voorkomt in schaliegesteente. Het wordt gewonnen door onder hoge druk chemicaliën, water en zand in de bodem te persen, het zogenaamde fracken. VIERING NATIONALE BOOMFEESTDAG IN MAASDONK Op woensdag 12 maart vond de viering van de Nationale Boomfeestdag plaats. Dit jaar gingen kinderen van groep 7 van de Mariaschool uit Vinkel samen met burgemeester Roel Augusteijn aan de slag. Er werden bomen en struiken geplant op een voormalig stukje landbouwgrond gelegen aan de Rekken tussen het monument aan de A59 en De Rijckevorselweg. 13

Torenklanken 06.indd 9

26-03-14 21:11INWONER NULAND BELOOND MET ZAPSPELDJE Op 21 maart heeft wethouder Ben Brands de heer Paul Schoones uit Nuland in het zonnetje gezet door hem te belonen met een ZAP-speldje (ZwerfAfvalPakker) en bijbehorende oorkonde. Paul Schoones zet zich al jarenlang vrijwillig in om zwerfafval in zijn woonplaats Nuland op te ruimen. Wethouder Brands: “Paul Schoones mag zich met recht ZwerfAfvalPakker noemen. Al jarenlang combineert hij zijn wekelijkse wandeltochten met het opruimen van zwerfafval. We zijn bijzonder trots op mensen als Paul Schoones en hopen dat hun inzet ook andere inwoners inspireert”. Het ZwerfAfvalPakkers-speldje is een initiatief van Nederland Schoon en wordt in meerdere gemeenten uitgereikt aan inwoners die zich belangeloos inspannen voor een schone openbare ruimte. De gemeente roept mensen op die regelmatig hun straat, buurt, plein of park opruimen zich aan te melden als ZAPper. Wie zich aanmeldt, krijgt niet alleen ondersteuning in de vorm van een afvalgrijper, een hesje en handschoenen maar ook adviezen en informatie over acties in de dorpen en wijken.

AFSCHEIDSBOEK GEMEENTE MAASDONK: EEN BLIJVENDE HERINNERING Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zal de gemeente Maasdonk volgend jaar in de geschiedenisboeken verdwijnen. Dit is de aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders en omroep Vladeracken om samen het initiatief te nemen een afscheidsboek te laten maken, als afscheidscadeau voor de inwoners. Een boek over de korte historie van Maasdonk dat een blijvende herinnering voor ons allemaal moet blijven; een ode aan Geffen, Nuland en Vinkel.

onderwerpen die aan bod komen (o.a. sport, onderwijs, cultuur, media, verenigingsleven, markante of bekende (oud)inwoners, gebeurtenissen)? Bijzondere momenten, opmerkelijke verhalen, verhalen over gewone mensen, over het dagelijkse leven in onze dorpen. Met elkaar en voor elkaar maken we dan een prachtig laatste stukje geschiedenis over ons mooie Maasdonk. Het boek wordt samengesteld door Henk Buijks (streekhistoricus) en Mechtilde Meijer (schrijfster). U mag anoniem reageren en het mag met naam en telefoonnummer als u er geen bezwaar tegen heeft dat u benaderd wordt door de samenstellers. Bijdragen kunt u mailen naar Afscheidsboek@Maasdonk.nl of afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

ASANTE SANA! OFTEWEL, SUPER BEDANKT! In voorgaande nummers hebben wij oproepen geplaatst voor het doneren van kleding en bruikbare andere spulletjes voor onze jongens in Kenia. Er is hier enorm veel gehoor aan gegeven en wij hebben heel veel mogen ontvangen. Echt super bedankt allemaal! Bram ook bedankt voor jouw kleding en je mooie kaart. Je kaartje hangt nu mooi hier in Kenia bij alle andere kaartjes die de kinderen ontvangen hebben. Mijn broers gingen naar Kenia toe met 160 kilo en gingen terug naar Nederland met ongeveer 20 kilo. Dus geweldig!! Ook danken wij iedereen die nog steeds zijn of haar statiegeldbonnetje doneert. Wij hadden nooit verwacht dat deze actie zo lang zou blijven doorgaan. Maar dit dus dankzij u en de C-1000 die deze actie mogelijk maakt! U kunt ons volgen via facebook of via de nieuwsberichtjes op onze website: www.behoca.nl Kwaheri... oftewel...tot de volgende keer! Groetjes Melissa en de kids

Oproep aan alle inwoners Zo’n boek samenstellen kan natuurlijk alleen met de hulp van alle inwoners. Het moet een boek van ons allemaal worden.Wat komt er het eerste op in uw gedachten als u denkt aan circa twintig jaar Maasdonk? Wat (of wie) mag beslist niet ontbreken in zo’n boek als u kijkt naar de 15 Torenklanken 06.indd 10

26-03-14 21:11


Op woensdag19 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering geweest. Met tevens de bekendmaking van de uitslag van de wintercompetitie. Deze gaat over 10 maandagavonden tussen oktober en februari. Daaruit zijn de volgende kampioenen gekomen. 1e Rien de Veer 2e Gerard v.d. Zanden 3e Tiny v.d. Doelen

De beste vrouw was Joke v Lier en de poedelprijs ging naar Riek v Wanrooy. Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Eind maart starten we weer met de zomerzondag en zomeravond competities. U bent van harte welkom om een balletje mee te gooien. Dit kan op de dinsdag en donderdagavond, als er geen competitie is. En op de maandagmiddagen. Wat u vast op de kalender kunt schrijven is: 29 juni Geffens open Jeu de Boules toernooi. Voor informatie over onze club en inschrijving voor 29 juni kun je bellen naar: Tonnie Schuurmans 073-5322475 of Angelique v. Hirtum 073-5327301 na 17.00 uur. Groeten van het bestuur JBC Geffen

VERSLAG MIDDAGJE SCHAATSEN MET BUURTVERENIGING DE ELSHOF Op zondag 16 maart zijn we bij Triavium Nijmegen wezen schaatsen. Een kleinere funbaan, voor de beginners, met rekjes en pinguïns om op te leunen of zitten, buitenom een prachtige ringbaan voor de iets meer gevorderden om lange banen te maken. Ook was de ijshockeybaan open, en konden er volop kunsten vertoond worden zonder al te veel valpartijen. Voor de kinderen én de

volwassenen (voor wie het soms wel 20 jaar geleden was dat die op de schaats stonden) was het een gezellige, saamhorige en sportieve middag (spierpijn komt morgen pas). Sommige kinderen schaatsten voor het eerst van hun leven en lukte het toch al om na enige tijd vol trots zonder rekje te schaatsen. Na afloop gingen we in het bruine café aldaar frietjes met een lekkere snack eten. Samen nog even op de foto... en toen lekker naar huis met fijngeknepen ogen, want de zon stond laag en scheen oogverblindend...

KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN IN 2014 Ook dit voorjaar zullen we dit kampioenschap van Geffen weer organiseren. De voorwedstrijden zullen worden gespeeld in week 18 op 28 t/m 30 april in café ‘t Haasje, café de Gouden Leeuw en in café Govers. De 6 finalisten bestaan uit de 4 poulewinnaars, en de twee beste 2e plaatsen. De finale wordt gespeeld in café de Gouden Leeuw en is gepland in week 20 op donderdag 15 mei t/m zaterdag 17 mei. Evenals andere jaren hopen wij op een spannende en sportieve strijd op de groene lakens, Frans Janssen is de titelverdediger. Opgaven voor zondag 13 april tegen 5 euro per deelnemer bij Bart Schutjens, Kastanjehof 75, 5381GJ Geffen. M. 06-30867716 E. bartschutjens@ziggo.nl Het organisatiecomité

LIMERICK Een steek van een Rottenrijker in Geffen, dacht bij zichzelf: “Ik vertrek eens effe...” Hij ging op pad, door dorp en stad. Zal zijn baasje hem nog ergens treffen?

16 Torenklanken 06.indd 11

26-03-14 21:11


in Veghel en hebben de handen ineen geslagen. Onze email adressen zijn: famavandoorne@kpnmail.nl betsvanlinder@hotmail.com onze telefoonnummers: 0413-341406 (Annie) 0413-364554 (Bets) Logopedie Maasdonk opent haar tweede praktijk! Inwoners van Gemeente Maasdonk kunnen naast Nuland nu ook in Geffen terecht voor hun taal- spraak-, adem-, stem- en gehoorproblemen. Logopedie Maasdonk had tot voor kort alleen een vestiging aan de schoolstraat in Nuland. Aangezien de praktijk veel aanmeldingen krijgt uit Geffen heeft Saskia ervoor gekozen om deze cliënten tegemoet te komen door een vestiging in Geffen te zoeken. De praktijk aan de kloosterstraat is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. ‘Met deze nieuwe vestiging kom ik de mensen uit Geffen tegemoet en kan ik de goede zorg nog sneller, adequater en laagdrempeliger aanbieden. Dat is erg belangrijk bij problemen in de communicatie. Het belemmert volwassenen, maar ook kinderen ernstig in hun functioneren in de maatschappij. Zij willen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Mijn passie ligt op het gebied van het behandelen van de verschillende stoornissen bij kinderen. Het is heel belangrijk dat achterstanden of verstoringen in de spraaktaalontwikkeling vroeg worden herkend. Hoe eerder de behandeling start, des te beter zijn de onderwijskansen. Hoewel mijn passie bij kinderen ligt, is mijn praktijk een allround logopediepraktijk waar zowel kinderen als volwassenen terecht kunnen voor problemen op het gebied van stem, spraak, taal, adem, gehoor en afwijkende mondgedrag (o.a. ondersteuning bij orthodontie behandelingen d.m.v. OMFT). Tevens is er geen wachtlijst, dus u kunt binnen 1 week na aanmelding al starten.’ Cliënten die Logopedie Maasdonk bezoeken komen niet alleen uit gemeente Maasdonk maar ook uit andere delen van de regio, denk hierbij aan Rosmalen, Kruisstraat, Heesch, Maren-Kessel, Lith etc. Wilt u een afspraak maken voor behandeling of heeft u een vraag? Neem dan contact op met: Saskia Bertrums - van der Linden T 073-8515556 W www.logopediemaasdonk.nl E info@logopediemaasdonk.nl

REÜNIE MARIASCHOOL GEFFEN SCHOOLJAAR 1960 / 1961 Dit jaar worden wij allemaal 65 jaar. Daarom lijkt het ons geweldig om een reünie te organiseren. Wij willen de reünie houden op zaterdagmiddag 18 oktober 2014.Waar het gehouden wordt dat horen jullie nog. Wij willen heel graag dat jullie allemaal komen. Jullie kunnen je aanmelden bij Annie van Doorne v.d. Kamp. En bij Bets van Linder van Hoek.Wij wonen allebei

Hierbij nog een klassenfoto van toen en de namen die wij zoeken:

Toos Cremers Ans Diesveld Marietje. v.der Doelen Marian.V. Griensven Riekie v. Griensven Trees Heesakkers Cisca Lepoutre Phyllis Muller Lucia v. Nuland Betsie van Peufflik José van Ravenstein

Dineke Romme Hettie Reuvers Ria v. Rooy Hetty Ruys Annie Schuurmans Joke Schuurmans Maria de Veer Gerda v.d.Ven Toos van Vlijmen Hettie van de Wouw Mieke van Zijl

Groeten van Annie en Bets

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

17 Torenklanken 06.indd 12

26-03-14 21:11


WINDKRACHT 6 OP DE MARIASCHOOL FAMILIE VAN DEN BERGH ONTHULT OP ZONDAG 6 APRIL MONUMENT GEBOORTEHUIS SIMON VAN DEN BERGH Op zondag 6 april bezoeken nazaten van Simon van den Bergh Geffen en Oss. Dit wordt de afsluiting van de eerste reĂźnie van deze familie, die op 4 en 5 april al samenkomen in Rotterdam om daar bezoeken te brengen aan het woonhuis van Simon en de gebouwen van Unilever, waar hij de grondlegger van was. Nadat ze op zondagmorgen het graf van Simon en zijn vrouw in Rotterdam bezocht hebben, komen ze met 40 personen richting Geffen. Na een lunch alhier zullen ze samen met onze burgemeester het nieuwe monument onthullen met daarin de tegel, die vroeger in het geboortehuis van de familie van den Bergh aan de Kloosterstraat zat. Na afbraak hiervan is de tegel geplaatst geweest in een afscheidingsmuurtje rond de Mariaschool.

Toen deze ook afgebroken werd, hebben leden van de heemkundekring de tegel, weliswaar gebroken, kunnen redden uit de puincontainer. Onder leiding van Frans Rovers is de tegel gerestaureerd en geplaatst in een compleet nieuw monument, wat een plaats heeft gekregen aan de straatkant voor de Koppellinck. Om 13:30 uur zal het monument, met muzikale omlijsting van fanfare W.I.K., na toespraken van onze burgemeester en de familie, door 2 familieleden worden onthult. U bent natuurlijk allen hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn. Na deze gebeurtenis zal de familie nog een rondrit door Geffen en omgeving maken eindigend bij de Joodse begraafplaats, waar ze de graven bezoeken van de ouders, grootouders en broers en zussen van Simon, die hier begraven liggen. Daarna vertrekt men naar Oss om, na bezichtiging van enkele vroegere woonhuizen van de familie af te sluiten in het Jan Cunencentrum.

Muziek is niet weg te denken uit onze samenleving. Muziekverenigingen zijn voor kinderen en volwassenen een leuke manier om dicht bij huis en samen met anderen muziek te maken. Om kinderen te motiveren voor muziek, en tegelijkertijd de kinderen en hun ouders kennis te laten maken met de mogelijkheden die muziekverenigingen bieden, is speciaal voor basisscholen het project Windkracht 6 ontwikkeld. Binnenkort nemen de groepen 4 en 5 van de Mariaschool hieraan deel. Harmonie Odio werkt in dit project samen met de Mariaschool om de kinderen te laten kennismaken met blaas- en slagwerkinstrumenten. Door erover te vertellen, er samen naar te luisteren en natuurlijk door zelf te spelen. Door het project Windkracht 6 wil de vereniging meewerken aan het enthousiast maken van de kinderen voor muziek. Muziek leren maken draagt bij aan persoonlijke groei en een harmonieuze ontwikkeling van kinderen. Het project bestaat uit 5 lessen die worden verzorgd door Jan Buil en 1 les m.b.t. slagwerk wordt verzorgd door Rhythm Impact (slagwerk-opleidingen). En hoe klinken die instrumenten dan allemaal samen? Dat gaan we beleven tijdens de afsluiting op dinsdag 22 april in ‘t Zijl in Vinkel, aanvang 18.30 uur. Hiervoor nodigt Harmonie Odio de kinderen uit om, samen met hun onderwijzers, aan de ouders, broers en zussen, overige familieleden en verdere belangstellenden, te laten horen en zien wat ze tijdens deze muzieklessen hebben geleerd. Na afloop van deze voorstelling, rond 19.30 uur, is er gelegenheid voor de kinderen en hun ouders om zich op te geven voor de Blazersklas. Voor wie is de blazersklas bedoeld? De blazersklas is bedoeld voor leerlingen van de basisschool, die (nog) geen individuele muziekles volgen. Het gaat om de groepen 4 tot en met 8. Een blazersklas is een methode waarbij kinderen wekelijks na schooltijd klassikaal muziekles krijgen. Er wordt door een gediplomeerde docent les gegeven volgens een professionele lesmethode in verschillende instrumentgroepen (hout, koper en eventueel slagwerk). Zie voor meer informatie www.harmonieodio.nl. Graag tot ziens op dinsdag 22 april, 18.30 uur, in t Zijl!

18 Torenklanken 06.indd 15

26-03-14 21:11


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

ĞčĞŜ

ŽžžÄž Ä?ĹšĹ?ůĚĞ Äž ŏĞŜ Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Torenklanken 06.indd 22

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63

26-03-14 21:11


Thema Café Maasdonk Leef prettig en gezond Op maandag 28 april 2014 organiseert de werkgroep Zorg & Welzijn van de Seniorenraad Maasdonk voor de vierde keer het Thema Café. Een Thema Café is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Vanuit de hartstichting komt de heer Ad van Gool een lezing geven en de volgende aspecten komen aan de orde: Leefstijl - bewegen - roken - overgewicht - stress - voeding - hart en vaatziekten Plaats: De Gouden Leeuw, Dorpstraat 5 te Geffen Vanaf 13.45 uur: ontvangst met koffie of thee Aanvang: 14.00 uur Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!!! Informatie: Francien van Empel Werkgroep Zorg & Welzijn Seniorenraad Maasdonk Telefoon: 0735322755

SINT JORIS GILDE GEFFEN JAARVERGADERING

bewaarder, die aftredend waren, onder luid applaus herkozen. Verder valt er als belangrijk feit te melden dat alle commissies, 8 in totaal, problemen met aanvullingen vanuit jeugd, middengroep en jongere senioren hebben. Daarom werd er een nieuwe commissie “Toekomstvisie Gilde” ingesteld. Voor eind 2014 hoopt het Gilde een conclusie/advies vanuit deze commissie te kunnen vaststellen. Antoon Romme, p.r.cie.

ROMMELMARKT NULAND De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag 12 april weer een grote rommelmarkt in Gemeenschapshuis “De Meent” te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de Ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden . Ook doen we weer een beroep op onze baksters en bakkers die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaal opbrengst. De markt is geopend op zaterdag 12 april van 9.00uur tot 14.00 uur Graag tot ziens op 12 april

In zijn jaarrede sprak hoofdman Jan van der Heijden zijn grote ongerustheid uit over het uitblijven van een definitieve uitspraak van de Raad van State over de nieuwbouw voor Scouting, het Gilde en het Jeugdvakantiewerk. Wel stelde hij dat de hoop op doorgang nog niet verloren is. Zijn ongerustheid betrof ook met name de huisvesting van de jeugd van Scouting. Momenteel zijn zij gehuisvest, samen met het Gilde, in een koud, lekkend gebouw met een energievoorziening die zo minimaal is dat als de Scouting het koffiezetapparaat aanzet, die bij het Gilde uitvalt, en vice versa natuurlijk. De nieuwe Deken Schrijver Huub Lamers had lovende woorden voor Hetty Verhoeven die jarenlang deze functie heeft vervuld en daar heel veel tijd heeft ingestoken. Deken Schatbewaarder Mien Gerrits kon melden dat wij op de goede weg zijn om het aandeel van het Gilde in de kosten van de nieuwbouw te reserveren, maar we zijn er nog niet helemaal. Vervolgens werden de Hoofdman en de Deken Schat20 Torenklanken 06.indd 14

26-03-14 21:11


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND !

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Torenklanken 06.indd 23

Telefoon: 073 - 532 1387

26-03-14 21:11


WIE WAT WANNEER APRIL 06 Studieorkest WIK in de kerk om 9.30 u. 06 Gerard van Maasakkers & WIK, Koppellinck 20.00 u. 12 40-jarig jubileum Ziekencomité De Schakel 24 Slotmanifestatie schoolproject Windkracht 6, Koppellinck 24 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 02 Biescamploop 22 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Truck- en Tractorpulling Maasdonk aan Papendijk 25 Zwengelfeest, blaaskapel De Pompzwengels 29 t/m 1 juni Wandelvierdaagse JUNI 08 Burgerkoningschieten St. Jorisgilde Geffen 09 Open luchtmis Geffen 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur JULI 05 Jeugdbrandweerdag 19 Roggemaaien bij molen Zeldenrust en roggeland Bredeweg AUGUSTUS 9 t/m 12 Kermis Geffen 9 t/m 12 Kermisfeest Geffen 10 Koningschieten bij molen Zeldenrust 18 t/m 22 Jeugdvakantieweek Geffen 25 t/m 30 Collecte Ziekencomité de Schakel SEPTEMBER 6 en 7 Effe noar Geffe 25 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur OKTOBER 3 t/m 5 Strooipop 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

PERSBERICHT Eerste optreden Gospel Trio Oss Op donderdag 10 april vindt het eerste openbare optreden van het Gospel Trio Oss plaats in de toneelzaal van Gemeenschapshuis Acropolis te Megen. Het Gospel Trio Oss werd in begin 2013 opgericht door Ton van den Boom (bas) en bestaat verder uit Mathieu Janssen Duijghuijsen (bariton) en Arnold Siemons (toetsen). Na diverse optredens voor besloten gezelschappen is het trio nu toe aan haar eerste openbare optreden. Het trio zingt Negrospirituals en Gospels, muziek die zijn oorsprong heeft in de wereld van de negerslaven in het zuiden van de Verenigde Staten in de achttiende en eerste helft negentiende eeuw. Deze muzieksoort werd in het midden van de vorige eeuw regelmatig in Nederland gehoord, maar is sedertdien wat in de vergetelheid geraakt. De liederen zijn ontstaan nadat de

negerslaven kennis maakten met de, meestal religieuze, muziek van hun “meesters”, maar werden op hun geheel eigen wijze bewerkt, met eigen teksten, met veel herhalingen en uitgesproken ritmes. De liederen verhalen van hun ellendige bestaan; van hoop op een beter leven; van vertrouwen in de verlosser die ook hen redding zal brengen; van het beloofde land aan de overkant van de Jordaan (in veel songs vergeleken met de Mississippi). Het trio zingt niet alleen, maar vertelt ook tussen verschillende nummers door iets over de achtergronden en betekenissen van de songs; over de relatie van hun muziek met de verhalen uit de bijbel; en (beweren verschillende mensen) over de geheime boodschappen omtrent vluchtroutes naar de vrijheid. Plaats: Gemeenschapshuis Acropolis, Broeder Everardusplein 1 te Megen Datum: Donderdag 10 april 2014 Aanvang: 20.00 uur Entree: € 5,-, inclusief consumptie Kaarten zijn verkrijgbaar vóór aanvang aan de zaal of te bestellen via kaartjes@acropolis-megen.nl

PERSBERICHT Museumweekend in Museum Jan Cunen 5 en 6 april 2014 is het weer museumweekend. Ook Museum Jan Cunen doet mee. Er is een rondleiding en een workshop.Tijdens het museumweekend is de entree tot het museum €1,-. Zaterdag 5 april: Rondleiding door Villa Constance Museum Jan Cunen is gehuisvest in de neoclassicistische Villa Constance aan de Molenstraat. Speciaal voor het museumweekend geeft museumdocent Sofie Fest op zaterdag 5 april van 14.00 tot 15.00 uur een uitgebreide rondleiding over de historie van het gebouw. Deelname aan de rondleiding is gratis. Zondag 6 april: Workshop voor volwassenen door Maartje Folkeringa Op dit moment is in de tentoonstelling Arttube, korte films bij werken uit de collectie het beeld Heer V van beeldhouwer Maartje Folkeringa (1978, St. Anthonis) te zien. Het beeld is gemaakt van materialen zoals pur schuim, papier en een binnenband van een fiets. Zondag 6 april geeft Maartje Folkeringa een workshop voor volwassenen. Na een korte kennismaking met de kunstenaar en het bekijken van het kunstwerk, krijgt iedere deelnemer een groot blok pur schuim waaruit je, eventueel met was, zelf een kunstwerk mag snijden. Deelname aan de workshop kost €15, - inclusief entree en een gratis kopje koffie/thee. Aanmelden kan via mail: museumjancunen@oss.nl of bel: 0412-629328. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Wij bevelen aan snel te reserveren!

22

Torenklanken 06.indd 16

26-03-14 21:11


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Torenklanken 06.indd 24

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683

26-03-14 21:11


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 24

Torenklanken 06.indd 18

13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/ BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr.T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.

26-03-14 21:11