Rond de Bron - Juni 2024

Page 1

Restaurant Meat Me Kosher biedt gerechten uit de moderne Israëlische keuken.

NIEUW!

Shabbatmaaltijden, Challe en wijn

Check ons menu op facebook.

Bestel nu onze lekkere Shabbat maaltijden vanaf 15 euro p.p.

Elke vrijdagochtend voor 11.30 uur bestellen en ophalen voor 15.00 uur.

NIEUW OP DE KAART!

Warme broodjes kroket, pekelvlees en gehaktbal.

Meat Me Kosher - Glatt Kosher Restaurant

Kastelenstraat 65, Amsterdam - Buitenveldert

Tel. 020 - 3541744 / 06-34826666

facebook: @meatmekosher

E-mail: info@meatmekosher.nl

Instagram: meatmekosher

Openingstijden:

Zo. - Do. van 12.00 - 22.00 uur

Vrij. van 12.00 - 15.00 uur ’s Winters ook op zaterdagavond

COLOFON

Aan deze Rond de Bron hebben meegewerkt:

Geja Lahpor (hoofdredacteur)

Daniël Smits (redactie-assistent)

Gerrie Oosterhagen (redactie-assistent)

Opperrabbij n B. Jacobs (eindredactie)

Rabbij n H. Groenewoudt Bracha Heintz

Stichting Joodse

Kindergemeenschap Cheider Postbus 7828

1008 AA AMSTERDAM

Tel. 020-646 55 64

ISSN: 1570-4041

IBAN: NL74INGB0000223922

BIC: INGBNL2A

Opmerkingen, suggesties of vragen over Rond de Bron kunt u mailen naar redactie@cheider.nl

Machtiging Incasso voor een eenmalige gift

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan: St. Maatschappelijke Zorg Cheider Postbus 7828, 1008 AA Amsterdam ING rekening 223922 IBAN: NL 74INGB0000223922

Om een eenmalig bedrag van ....................... van zijn/haar bankrekening af te schrijven ten gunste van het Cheider.

Bankrekening: ....................................................................................

Naam en voorletters: ........................................................................

Plaats: ....................................................................................................

Handtekening:

Datum:

Binnen 56 dagen kan de ondergetekende zijn/haar eigen bank opdracht geven het bedrag te storneren. Wij zijn ANBI gecertificeerd.

Voor meer informatie kunt u op onze website terecht: www.cheider.nl

Uw giften zij n welkom op rekening

NL74INGB0000223922

t.n.v. Stichting Zorg Cheider. Dank u wel.

U kunt uw dierbaren herdenken door te bouwen aan uw Cheider. Voor vrijblijvende schriftelijke informatie neemt u contact op met ons secretariaat tel. 020-646 55 64
RonddeBron pagina 8 / ח

TISHA B’AV

Van het Holocaust museum in Berlijn wordt gezegd dat het zo gebouwd is, dat je je eerst in een normaal museum waant en dan opeens in de vertrekken van de expositie van de Holocaust terecht komt, zonder dat je nog een uitweg hebt of gemerkt hebt dat je er opeens middenin zat. Hiermee wil de architect laten voelen wat er toen gebeurd is: een reeks gebeurtenissen die van stap tot stap tot die ramp leidden. Met achteraf het gevoel: hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren?

GEEN NIEUW IDEE

Onze Wijzen hebben deze manier van de geschiedenis herdenken reeds gebruikt in de opbouw naar 9 Aw.

9 Aw is de Joodse dag waarop wij alle tragedies uit onze lange Joodse geschiedenis herinneren. De verwoesting van de twee Tempels in Jeruzalem, de moordpartijen op middeleeuwse Joodse gemeenten in Europa door de kruisvaarders, pogroms door de kozakken, de Holocaust; de hele treurige kant van onze geschiedenis komt samen op die ene dag, de negende van de maand Aw.

WAAROM JUIST OP DIE DAG?

Het antwoord op die vraag houdt een typisch Joodse manier van denken in. Op 9 Aw, en dan wel in het tweede jaar na de Uittocht van Egypte, komen de verspieders terug uit het land K’naan -het huidige Israël. Veertig dagen hebben zij het land, dat G’d aan Mozes en het volk had beloofd, doorkruist en nu zouden zij verslag uitbrengen aan hun leider en het volk.Maar de verspieders kwamen terug met een politiek plan. Ze zouden niet de waarheid vertellen, omdat zij liever in de woestijn bleven. Zij vertelden niet de waarheid en het volk - what else is new - nam het voor zoete broodjes aan. En allen demonstreerden tegen de op-

handen zijnde intocht in Israël. Dit gebeurde op 9 Aw.

DIASPORA

G’ds reactie hierop wordt ons koud om het hart: ‘Toen hebben jullie voor niets gejammerd op 9 Aw, Ik zal 9 Aw een dag maken waarop er wel degelijk iets te huilen valt’. Zowel de eerste als tweede tempel werden op 9 Aw door de vijand verwoest en in brand gestoken. De diaspora van ons volk begon dus op deze dag. Op 9 aw 1492 moesten de Joden uit Spanje verdwijnen, op 9 Aw in 1914 begon de eerste wereldoorlog die je niet kan los zien met de tweede, en alles wat dat over ons volk heeft gebracht. En zo herdenken wij deze gebeurtenissen; steeds een stapje treuriger.

TREURLIED

Al drie weken voor 9 Aw begint er een periode waarin steeds meer treurige elementen worden toegevoegd. We houden geen feesten of luisteren naar muziek, we doen geen nieuwe kleren aan.Dan de tweede etappe, de eerste 8 dagen van Aw: we eten geen vlees, drinken geen wijn. Tot op de dag voor 9 Aw eten we - zittend op de grond - een maaltijd bestaande uit een broodje en een ei, slechts gedoopt in as. Stap voor

stap komen we in de juiste stemming om 9 Aw te beleven.Deze vastendag begint dan ‘s avonds met het lezen van de het treurlied van Jirmeja. Hierbij zitten we op de grond en de sfeer is stil en bedachtzaam. Iedereen denkt aan de dag en haar betekenis. De hele volgende dag vasten we verder en blijven in gedachten, daad en gebed bezig met de droevige inhoud van de dag.Tot het namiddaggebed!

ANDERS

Daar komt voor het eerst de draai in onze belevenis. Daar vragen we G’d om troost voor de stad Jeroesjalim en voor Zion, de wijk van de stad waarin de Tempel stond. En dit past helemaal bij het Joodse denken: vanuit de treurnis nog tijdens de dag zelf al vooruit kijken naar de toekomst. Want er komen altijd weer betere tijden. Er komt altijd troost voor een ieder die trouw blijft aan G’d en Zijn Leer.

9 Aw zal, net als zoveel, dit jaar anders zijn dan andere jaren. We hebben weer zoveel nieuwe offers om te betreuren. Maar dat doen we vanuit het besef dat alleen die mensen die oprecht treuren om hun verliezen, het verdienen om getroost te worden. Moge we dat allemaal, spoedig in onze dagen, meemaken.

Denk ook in de toekomst bij uw nalatenschap aan uw Cheider. Voor vrijblijvende schriftelijke informatie neemt u contact op met ons secretariaat tel. 020-646 55 64 RonddeBron pagina 7 / ז

JOODSE WIJSHEDEN

Een mens moet niet op een hoge plek staan om te bidden, maar op een lage plek, want er staat in de Talmoed ‘Vanuit de diepten heb ik, Eeuwige, geroepen’ (BERACHOT 10B)

Aan een Rabbi werd door een leerling de vraag gesteld: ‘Vroeger waren er mensen die G’d van aangezicht tot aangezicht zagen; waarom zijn die er vandaag niet meer?’

Rabbi: ‘Omdat vandaag niemand zich meer zo diep wil bukken’

Het is beter dat je geminacht wordt om de juiste reden, dan dat je geliefd wordt om de verkeerde (ONBEKEND)

TEL IN HET LEVEN NIET DE JAREN DAT WE ADEMHALEN, MAAR DE MOMENTEN DAT WE ADEMLOOS ZIJN

(ONBEKEND)

WITZEN

Moos zit op school en krijgt Engelse les. Hij vraagt aan de meester ‘Waarom moet ik eigenlijk Engels leren?’

Meester: ‘De halve wereld spreekt Engels, jongen’.

Moos: ‘Maar meester, is dat dan niet genoeg?’

Het broertje van Moos heeft op zij n verjaardag een nieuwe fi ets gekregen. Hij fi etst wat onzeker over de stoep en komt in botsing met een man die daar loopt. ‘Kun je niet bellen?’ vraagt de man boos. Sams broertje: ‘Bellen wel, maar fi etsen nog niet’.

In tegenspoed maak je kennis met jezelf
(Einstein)

Docent tegen de klas: ‘Vier uur slaap kan soms voor iemand genoeg zijn’.

Sam: ‘Daar ben ik het wel mee eens, want de rest kun je ’s nachts inhalen’.

De overgrootvader van Sam, opa Max, is 100 jaar geworden. Er is een groot feest.

De hele familie gaat met de auto naar een restaurant en daarna naar een museum.

Als ze terug zijn vraagt overgrootvader aan

Sam wat hij het leukst vond.

Sam: ‘Het allerleukste vond ik die borden langs de weg met Max 100’!

U kunt uw dierbaren herdenken door te bouwen aan uw Cheider. Voor vrijblijvende schriftelijke informatie neemt u contact op met ons secretariaat tel. 020-646 55 64 RonddeBron pagina 6 / ו

INTERVIEW MET BRACHA HEINTZ

U bent de echtgenote van Rabbijn Aryeh Heintz in Utrecht. Wat zijn uw belangrijkste werkzaamheden?

“Ik wil er voor ieder mens in Utrecht zijn, die behoefte heeft aan hulp op welk vlak dan ook. En daarbij wil ik ook een bron van inspiratie zijn.”

Hoe groot is de Joodse gemeenschap in Utrecht?

“Er wonen ongeveer 1000 Joden”.

Is het een hechte gemeenschap?

“Het is inderdaad een hele hechte gemeenschap, hoewel er diverse Joodse groepen zijn zoals Chabad, de Joodse gemeente, of de liberalen”.

U geeft Hebreeuwse les, is dat ook voor niet-Joodse mensen?

“Ja, dat doe ik voor mensen die geïnteresseerd zijn”.

Waarom is dat voor hen ook belangrijk?

“G’d heeft de hele wereld geschapen en elk mens. Hoewel de Thora zegt dat het Joodse volk het uitverkoren volk is, een priestervolk dat gekozen is om een bepaalde boodschap uit te dragen. G’d heeft de zeven Noachitische wetten aan de eerste mens, Adam, gegeven en deze herhaald aan Noach, en wederom herhaald toen de Thora aan het Joodse volk op de berg Sinaï heeft gegeven”.

Wat is voor u het belangrijkste?

“Mijn gezin.Voor mij is het gezin de pilaar van de maatschappij en de plaats waar waarden en kennis overgebracht worden naar de volgende generatie, dat is het raam naar de toekomst.

Wat vindt u van het Cheider?

“Het Cheider speelt een hele belangrijke rol in zowel de Joodse gemeenschap als in de hele Nederlandse samenleving. Het Cheider maakt dat mogelijk door de combinatie van profane kennis en Joodse kennis en de morele waarden. Een school als het Cheider heeft voor ons meegewogen in de beslissing om vanuit de VS naar Nederland te komen. Mijn kinderen hebben daar allemaal op gezeten”

Is de sfeer in de Joodse gemeenschap van Utrecht veranderd door de oorlog?

“Ja, mensen zijn angstig, maken zich zorgen, voelen zich Joodser dan ooit, en verzliezen connectie met mensen waarvan ze dachten dat het hun vrienden waren. Er is heel veel veranderd”.

Komt u vaak in Israël?

“Jazeker, regelmatig. Ik heb een zoon die daar met zijn gezin woont”.

Hebt u weleens overwogen om aliyah te maken?

“Al heel vaak. Maar de kapitein verlaat het schip als laatste. Wij wonen hier niet voor ons plezier, we zijn hier gekomen om beschikbaar en dienstbaar te zijn voor de Joodse gemeenschap”.

VACATURE

GROEPSLEERKRACHT

MIDDEN/BOVENBOUW (0,8-1,0 FTE)

Ben je geïnteresseerd om op een kleine school te werken in Amsterdam, met een warm en hecht team? Het Cheider is gevestigd in Amsterdam-Buitenveldert, en is de enige orthodoxJoodse school in Nederland. Wij verzorgen al bijna vijftig jaar het onderwijs voor de Joodse gemeenschap van kinderdagverblijf tot aan het einde van het voortgezet onderwijs.

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en leergierige groepsleerkracht voor onze basisschool. Ons team is volop in ontwikkeling en samen bouwen wij dagelijks met enthousiasme aan goed en stevig onderwijs, met een hart voor de gemeenschap.

Heb je interesse, ken je iemand, of zou je meer willen weten? Reageren kan via secretariaat@cheider.nl. Je hoeft zelf niet Joods te zijn. We kijken uit naar je reactie!

Denk ook in de toekomst bij uw nalatenschap aan uw Cheider. Voor vrijblijvende schriftelijke informatie neemt u contact op met ons secretariaat tel. 020-646 55 64 RonddeBron pagina 5 / ה
TIJDELIJK DIENSTVERBAND MET UITZICHT OP VAST

10 FEITEN OVER DE 10 UITSPRAKEN

1. De ‘Tien Geboden’ is geen goede vertaling van het Hebreeuws. Bovendien zijn 7 van de 10 geen geboden maar verboden! De ‘10 Uitspraken’ is een betere vertaling.

2. De 10 Uitspraken zijn door G‑d gegeven op de berg Sinai

Zeven weken nadat G-d onder leiding van Moshe Zijn volk uit Egypte had geleid, stonden ze aan de voet van de berg Sinai. Alle mensen - mannen, vrouwen en kinderen - miljoenen in totaal, hoorden G-d’s stem terwijl Hij deze 10 Uitspraken deed. Dit moment wordt Matan Tora genoemd, “Het Geven van de Tora”.

3. G‑d graveerde ze op Stenen Tafelen ‑ twee keer

Na die belangrijke openbaring ging Moshe 40 dagen de berg Sinai op. Daar graveerde G-d de 10 Uitspraken in twee Stenen Tafelen. Moshe gooide die Tafelen kapot toen hij zag dat het volk een Gouden Kalf aanbad. Moshe ging daarna nog 2 maal 40 dagen de berg Sinai op. Eerst 40 dagen om te smeken voor vergiffenis. Daarna nogmaals 40 dagen om de tweede Stenen Tafelen te ontvangen. Die nieuwe en de gebroken Tafelen werden bewaard in een speciale kist.

4. Uitspraken over de relatie mens – G’d, en over de relatie mens medemens

Op de ene tafel stonden 5 Uitspraken over de relatie mens – G’d:

- Er is maar één G-d…

- Aanbid geen andere goden…

- Gebruik G’ds naam niet zomaar…

- Gedenk de sjabbatdag …

- Eer je ouders…

En op de tweede steen stonden 5 Uitspraken over de relatie mens – medemens:

- Niet moorden

- Niet echtbreken/ Respecteer het huwelijk

- Niet stelen/ niet kidnappen

- Vertel geen leugens over anderen

- Wees niet jaloers…

5. De priesters lazen ze elke dag in de Heilige Tempel

In de Heilige Tempel in Jeruzalem lazen de priesters elke dag de 10 Uitspraken vóór het zeggen van Shema in hun ochtendgebed. Anderen wilden dat misschien ook doen, maar de geleerden zeiden dat het niet goed was, omdat mensen dan zouden denken dat alleen deze geboden belangrijk zijn.

6. Er zijn nog veel meer regels

De 10 Uitspraken zijn maar een paar van de 613 opdrachten die G-d aan Moshe gaf op de berg Sinai. Een van onze geleerden heeft

voor alle 613 G’ddelijke opdrachten een aanduiding in de 10 Uitspraken gevonden. Naast de Schriftelijke Tora hebben wij ook de Mondelinge leer hier ontvangen.

7. Ze hebben 620 letters

De 10 Geboden hebben samen 620 letters. Dat staat voor het totaal van de 613 Mitswot (opdrachten) in de Tora, plus de 7 Mitswot van de geleerden. Dit duidt aan dat de 10 Uitspraken het fundament zijn van de hele Tora.

8. Ze staan ook in Dewariem/ Deuteronomium

De 10 Uitspraken staan twee keer in de Tora, eerst in Exodus 20, en nog een keer in Deuteronomium 5. De twee versies lijken veel op elkaar, maar in Deuteronomium staat iets meer, omdat Moshe daar vertelt over de gebeurtenissen van 40 jaar eerder, met toevoeging van zijn inzichtelijke commentaar.

9. Ze worden elk jaar op Sjavoeot (weken feest) gelezen

De 10 Uitspraken worden twee keer per jaar voorgelezen op Sjabbat: één keer als onderdeel van het gewone stuk Tora op Sjabbat Jitro, en één keer als onderdeel van het gewone stuk op Sjabbat Va’etchanan. Ze worden ook gelezen op Sjavoeot, de dag dat het Joodse volk 3336 jaar geleden de Tora heeft ontvangen in het Joodse jaar 2448.

10. Ze worden gelezen met een speciale melodie

In de synagoge worden de 10 Uitspraken met een bijzondere melodie voorgelezen. Dat heet “ta’am elyon”. Het zijn zangtekens die aangeven hoe je moet lezen, en ze staan boven de woorden, in plaats van eronder.

(Gebaseerd op een artikel van Chabad.org)

U kunt uw dierbaren herdenken door te bouwen aan uw Cheider. Voor vrijblijvende schriftelijke informatie neemt u contact op met ons secretariaat tel. 020-646 55 64 RonddeBron pagina 4 / ד
n door MENACHEM EVERS

WEETJES Wist je dat...

Het JOODSE VOLK een historisch, wettelijk en bijbels recht heeft om in het aan hen Beloofde Land te wonen, inclusief het bijbelse hartland Judea en Samaria?

President Chaim Herzog op Jom Hazikaron zei:

‘Israël heeft deze oorlog niet gewild. Het enige wat de Joden wilden was terugkeren naar Zion, waar ze met geweld waren verdreven, om hun vrijheid terug te krijgen in een Joodse en democratische staat.’

President Chaim Herzog ook zei:

‘Ik sta hier, naast de overblijfselen van onze Tempel, in gescheurde kleding. Dit scheuren is een symbool van Joodse rouw en het verdriet van een heel volk, nationale rouw... Een traan in het hart van de staat Israël... Ik geloof met heel mijn hart: er zal een nieuwe dageraad over heel Israël opkomen!’.

Dat Christenen voor Israël al 5 ‘Handen-uit-de-mouwen’ solidariteitsreizen heeft georganiseerd na 7 oktober omdat er voor veel werkzaamheden te weinig mensen zijn?

In deze succesvolle hulpreizen helpen mensen bij de oogst, pakken hulppakketten in of werken bij de gaarkeuken.

Denk ook in de toekomst bij uw nalatenschap aan uw Cheider. Voor vrijblijvende schriftelijke informatie neemt u contact op met ons secretariaat tel. 020-646 55 64 RonddeBron 3 / ג pagina

vervolg van pagina 1

beneden, Hij zal onze gebeden verhoren: het gebed is een kwestie van actie en reactie.

POORT NAAR DE HEMEL

Voordat onze Aartsvader Jacob zijn gezin ging stichten werd hem van G’ds-wege getoond in een droom dat we moeten bidden, alvorens aan het werk te gaan, het gezin te stichten, een huis te bouwen.

wezigheid van de Allerhoogste, zien we als het ware het Allerheiligste. Hier stonden de kohanim, de priesters, te offeren voor G’d. Hier is de grond heilig, de lucht heilig, hier worden wij mensen heilig, tastbaar….

De plaats waar G’d zich aan Jacob vertoonde en waar Jacob de ladder van het gebed voor ogen kreeg, was Jeruzalem, de plaats waar later het Allerheiligste zou worden gebouwd en dezelfde plaats waar G’d zich wederom zal openbaren als de tijd daar is, spoedig in onze dagen. Dit is de poort naar de Hemel. Hier worden onze gebeden nog sneller verhoord. Hier voelt ieder de aan-

DE ECHTE SJALOM

Ik werk aan mijzelf om bescheidenheid in mij te kweken. Mezelf weg te cijferen en G’d steeds voor ogen te hebben. Niet alleen in de synagoge, niet alleen op de Hoge Feestdagen en op de sjabbat, niet alleen tijdens het gebed. Steeds moet ik de Eeuwige zichtbaar voor mij zien en dan…dan zal er geen haat en nijd meer zijn, geen oorlog, geen afgunst. Dan zal de Mosjiach zich openbaren en zal Jeroesjalajim erkend worden als de essentie van het leven.

VAN DE REDACTIE

n door GEJA LAHPOR

Verslag van een onverwachte ontmoeting bij AH

Even boodschappen doen bij AH volgens de planning. Maar het loopt anders dan ik had gedacht. Verkoopmedewerkers staan er altijd wel in het winkelcentrum, dus dat is niets bijzonders. Ik zie ze alweer staan. Een vrouw voor mij wordt aangesproken terwijl ik mijn fiets neerzet. Hoor ik dat goed? Heeft hij het over geld voor Gaza? Ach, misschien verbeeld ik me het wel en heb ik het niet goed gehoord.

Ik doe mijn boodschappen en loop naar mijn fiets. En ja, daar komt de jongeman ook naar mij toe en zegt: ‘Mag ik u wat vragen?’ Nieuwsgierig als ik ben om te horen waar het over gaat, zeg ik ; ‘Ja, natuurlijk’. Hij zegt: ‘Zou u wat willen geven voor de arme kinderen in Gaza die zo’n honger lijden?’ Ah, dan heb ik het tóch goed gehoord! Ik: ‘Nou, dan ben je hier aan het goede adres’.

Hij: ‘Mooi, dat komt goed uit’. ‘Maar wel anders dan je denkt’, zeg ik, ‘Als jij de waarheid zou weten, zou jij hier niet staan. Want weet jij wel of er inderdaad zoveel honger wordt geleden als jij denkt? Ken jij de juiste cijfers? En weet je dan wel hoe dat komt ?’. ‘Ja, ik zie allemaal beelden van hongerende kinderen in de media, en dat komt door Israël’, weet hij. ‘Heb jij ook aan factchecking gedaan?’ Hij: ‘Niet direct, maar ik volg wel de media’.

En dan zullen de Verenigde Naties unaniem nog twee resoluties moeten aannemen, de eerste twee van de Tien Geboden:

• IK ben jullie G’d

• Gij zult geen afgoden dienen

Want dan zullen alle volkeren G’ds Koninkrijk erkennen en aanvaarden en zal de ultieme vrede, de echte sjalom, ons aller deel worden.

Maar voorlopig droom ik er nog over en word ik dadelijk wakker...

‘Heb je dan ook gehoord dat Hamas 60% van de humanitaire hulpgoederen, dus ook het voedsel, in beslag neemt, dus steelt, en wat er overblijft verkoopt voor woekerprijzen aan de Palestijnen die dat moeilijk kunnen betalen?’, vraag ik. ‘En de kinderen in Afrika dan, heb je daar ook weleens actie voor gevoerd?’

Hij: ‘Dat niet, maar daar is deze actie ook voor, dus wilt u dan wel iets geven?’

‘Nou, ik wil wel iets geven voor kinderen in nood, als ik zeker weet dat dit terecht is en op de goede plek terecht komt via een voor mij betrouwbare organisatie’, verduidelijk ik. ‘Een goede dag verder’.

U kunt uw dierbaren herdenken door te bouwen aan uw Cheider. Voor vrijblijvende schriftelijke informatie neemt u contact op met ons secretariaat tel. 020-646 55 64 RonddeBron 2 / ב pagina

RonddeBron

Thema: Vrees en hoop

Kwartaalnieuws van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider IJar 5784/juni 2024 nr. 96

Tisha b’av

10 feiten over de 10 uitspraken

Weetjes

Mijn droom: Jeroesjalajim

Na een vermoeiende dag nam ik plaats achter mijn computer en droomde weg.

Ik liep in de straten van Jeruzalem, Jeroesjalajim.

Jeroesjalajim, dat mijn ouders en mijn grootouders, mijn betovergrootouders en hun ouders, generaties lang, eeuw na eeuw, dagelijks in hun gebeden vermeldden. We smeken om terugkeer vanuit de diaspora, we smeken om de komst van de Mosjiach. Ook de Joodse inwoners van Jeruzalem bidden voor de terugkeer. Want het Jeruzalem van nu is nog niet het Jeruzalem van toen en van straks. De Derde Tempel is nog niet herbouwd. G’ds alomtegenwoordigheid is niet meer en nog niet zichtbaar. De ultieme vrede is heel dichtbij, maar lijkt ook intens ver weg.

ENGELEN

EEN STAD EN EEN BEGRIP

Jeruzalem is niet zomaar een hoofdstad. Het is het middelpunt van de aarde, het doel van ons zijn hier in deze wereld. Waarom heet Jeruzalem eigenlijk Jeroesjalajim?

Jeroesjalajim is de combinatie van Jira en Sjaleem. Jira is vrees. Vrees en respect voor de Allerhoogste, onze Schepper. En Sjaleem vertalen we met volmaakt. Jeruzalem is niet alleen een stad, waarover ik nu aan het dromen ben, maar het is ook een begrip, een doel dat we voortdurend moeten nastreven en willen bereiken.

Toen Aartsvader Jacob op weg was naar zijn aanstaande schoonvader Laban legde hij zich onderweg neer om te rusten. Hij zag in zijn droom een ladder met vier sporten. De ladder stond op de aarde en reikte tot in de Hemel. Engelen klommen de ladder op naar Boven, En engelen daalden af, naar beneden.

Hier klopte iets niet: Engelen zouden eerst van boven naar beneden moeten komen en pas daarna eventueel weer terug naar boven. Engelen bevinden zich immers boven, en niet hier beneden op aarde!

ACTIE EN REACTIE

De ladder die Aartsvader Jacob te zien kreeg in zijn droom symboliseert het gebed. De vier sporten zijn de vier niveaus waaruit onze dagelijkse gebeden bestaan. Eerst dienen we te beseffen dat het een G’ds-wonder is dat we gezond en wel, uitgerust, wakker zijn geworden. We danken G’d hiervoor. Dan loven wij Hem als Schepper van deze

wereld om vervolgens het Sjema Jisraeel uit te roepen, de derde sport. We erkennen en aanvaarden de Allerhoogste en we zijn bereid om Hem te dienen, onvoorwaardelijk. En dan de vierde sport: het Achttiengebed. We staan stil, bewegen niet en fluisteren onze gebeden. De ik is verdwenen, alleen de Allerhoogste is aanwezig….

Door onze gebeden creëren we engelen die naar Boven klimmen, naar de Eeuwige gaan. En Hij, de Algoede, zal ons antwoorden en Zijn engelen sturen van Boven naar

vervolg op pagina 2

ז 7
4
ד 3 ג

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.