Page 1

Velkommen!


Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk


Kære nye elev og forældre Velkommen til Gammel Hellerup Gymnasium. Overgangen fra grundskole til gymnasium er et vigtigt skridt, og som elev og forældre kan man måske være lidt usikker på, hvad der venter forude. Også i år begynder mange nye elever på GHG. Det betyder, at over 1000 mennesker hver dag har deres gang på skolen. I den første tid kan det måske virke lidt forvirrende og overvældende, hvis man kommer fra en kendt og tryg mindre grundskole. Hertil kommer, at du som ny elev skal vænne dig til mange nye kammerater, nye lærere og nye måder at lære på. Det er her, vores værdigrundlag om faglighed, fællesskab og mangfoldighed for alvor kommer i spil og skal danne ramme om en god og tryg gymnasietid.

Du begynder i et grundforløb, som varer i tre måneder. I slutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning, som du ønsker at gå på. I grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studieretninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer beslutning om valg af studieretning. Fra november kommer du til at gå i den studieretningsklasse, som du skal være i resten af din gymnasietid. På de næste sider kan du læse mere om skolen og om vores syn på undervisning, men også finde en række praktiske informationer om hverdagen i gymnasiet. Jørgen Rasmussen Rektor

3


4

VĂŚrdigrundlag: Faglighed, fĂŚllesskab og mangfoldighed


5 For nogle år siden formulerede skolen et nyt værdigrundlag baseret på tre ord: faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Ordene voksede frem, da vi spurgte nye elever om, hvorfor de havde søgt GHG. Svarene var og er fortsat meget enslydende: Gymnasiet er kendt for at sætte fagligheden i centrum med ønske om at udfordre og udvikle. Som ny elev fornemmer du hurtigt den vægt, der lægges på fællesskabet mellem skolens elever på tværs af årgange. Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Og endelig mener vi, at det er en kvalitet, at mennesker får mulighed for at møde andre, der ikke ligner dem selv. Forskellige livssyn og holdninger er ikke en svaghed – men en styrke. På GHG arbejder vi dagligt ud fra disse værdier. Det er noget, der kræver løbende opmærksomhed, og som ikke bare kommer af sig selv. I undervisningen og det daglige samvær bestræber vi os på både at fastholde og videreudvikle disse værdier. Det betyder også, at du sagtens kan blive inddraget i en værdidebat i din klasse og andre steder på skolen.


6

Undervisningen Vores grundsyn er, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Vi tror, at man bedst lærer at tage ansvar, når man har indflydelse på sin egen hverdag. Og når man selv er med til at formulere de ønsker og pligter, der er en forudsætning for, at man trives socialt og fagligt. Sådan er det jo også, når man kommer ud i ”det virkelige liv”. I undervisningen præsenteres du for forskellige arbejdsmetoder. Der er stadig klasseundervisning, men også mange projekter og andre arbejdsformer, som

bl.a. har til formål at forberede dig på den virkelighed, som er uden for gymnasiet. Undervisningen er grundlæggende organiseret i moduler på 95 minutter. Ud over dette er der i løbet af skoleåret en række opbrud i det sædvanlige skema. I disse perioder er der bl.a. flerfaglige forløb, som er tværgående, tematisk organiserede undervisningsforløb, samt såkaldte skrivedage i forbindelse med projekter.

Undervisningsformen stiller store krav til dig om ansvarlighed. Det er meget vigtigt, at du allerede fra starten er indstillet på, at du har en reel frihed og et reelt medansvar. Og at det i høj grad er op til dig selv, hvor meget du kan få ud af disse muligheder.


7

Aflysning af undervisning Det kan ske, at en lærer bliver syg eller skal på kursus. Hvis der er tale om kortere fravær, vil der normalt ikke blive sat vikar på. Ved længerevarende sygdom eller andet fravær træder en vikar til. Aflysninger af moduler meddeles i Lectio. Hvert fag har en norm for, hvor mange timer der skal læses i det pågældende fag. Ved årets

begyndelse er der lagt flere moduler i skemaet, end der skal læses i forhold til årsnormen. Dermed er der plads til evt. aflysninger i årets løb. Hvis der ikke forekommer sådanne aflysninger, aflyser læreren selv de overskydende moduler, således at klassen får det normerede timetal.


8

Lectio Skolen

anvender

det

studieadministrative system Lectio. Systemet bruges af administration og

lærere

til

en

lang

række

aktiviteter som bl.a. karaktergivning, fraværsregistrering, til

indkaldelse

forældrekonsultationer,

skema

og lektier. Du har pligt til dagligt at kontrollere for informationer under rubrikken ”Besked”. Alle elever får en personlig kode til Lectio, der kun giver adgang til elevens egne informationer. Vi opfordrer til, at forældre også følger med i Lectio.


9

Nye bygninger Vi har gennem flere år udbygget vores fysiske rammer. Senest har vi ombygget og moderniseret vores lokaler til kemi og biologi Vi har bygget en ny hal, der giver gode indendørs muligheder for idræt, og som udendørs bliver brugt til både undervisning og afslapning store dele af året. Vi har også fået et nyt hus til de æstetiske fag, som har givet meget fine rammer til fagene musik, billedkunst og dramatik. I løbet af sommeren 2018 får vi indrettet et stillerum til de elever, der måske har behov for lidt ekstra ro


10

fra AA til Ã…


11

A

ADMINISTRATION Kontoret er åbent fra kl. 8 -16, fredag til kl. 15. Her møder du Annette Sørensen, Annette Thaning og Susanne Elsgaard. Husk, det er vigtigt at melde adresseændringer samt ændringer i e-mailadresser og telefonnumre til kontoret.

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Akademiet for Talentfulde Unge er en del af GHGs talentaktiviteter. Hvert år sender vi elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Du mødes med elever fra andre gymnasier om forskellige fag på højt niveau og deltager i forelæsninger, camps og rejser. Formålet er at inspirere fagligt til en akademisk karriere.

B

BESTYRELSEN Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Den består i øjeblikket bl.a. af repræsentanter for Gentofte skolevæsen, Gentofte Kommune, DTU, Gentofte provsti samt lærere og elever. Formand for bestyrelsen er Stig Wall-Gremstrup. Rektor er sekretær for bestyrelsen.


12

BOGDEPOT

Hellerupgårdvej og Svanemøllevej i cykelparkeringen.

Bogdepotet er normalt åbent hver dag kl. 8.30 til kl. 15.00. Bogdepotet bestyres af lederen af studiecentret og to medhjælpere, der har ansvar for udlevering/aflevering af bøger. Husk at skrive navn i bøgerne, så du kan finde dem, hvis de bliver væk. Bind om bøgerne skåner dem og hjælper dig med at kende dem. Har du mistet en bog, skal du betale for den – så pas godt på bøgerne.

BRÆTSPILSCAFE På udvalgte eftermiddage samles mange af skolens elever om gode gammeldags brætspil, hvor det oser af hygge.

C

CAFÉARRANGEMENTER I løbet af året holdes forskellige eftermiddags- og aftenarrangementer, som Caféudvalget står for.

E

DELTAGERBETALING Der er nogle få områder, hvor der er deltagerbetaling. Det drejer sig om ekskursioner (fx i biografen eller teateret) og studierejser. Der er desuden en egenbetaling på 250 kr. pr. år til kopier og softwarelicenser (fx Gyldendals Røde Ordbøger og matematikprogrammer). Beløbet opkræves som et samlet beløb på 750 kr. i begyndelsen af 1.g.

ELEVAKTIVITETER Idrætslærerne tilbyder frivillig idræt om eftermiddagen i bl.a. volleyball, basketball og fodbold. Skolen tilbyder musikundervisning og stiller lokaler til rådighed til elevbands. Dramatik og billedkunst tilbyder også frivillige elevaktiviteter.

EFTERMIDDAGSMATEMATIK Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellig slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dig, der synes, at matematik er sjovt.

CYKELPARKERING Parkering af cykler kan ske i cykelkælderen med indgang fra Svanemøllevej samt udendørs

D


ELEVAKTIVITETER Idrætslærerne tilbyder frivillig idræt om eftermiddagen i bl.a. volleyball, basketball og fodbold. Skolen tilbyder musikundervisning og stiller lokaler til rådighed til elevbands. Dramatik og billedkunst tilbyder også frivillige elevaktiviteter.

ELEVRÅD Skolen har et elevråd med ansvar for mange opgaver i det daglige arbejde. Elevrådet vælger forskellige underudvalg. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse.

ELEVSKABE Elever har mulighed for at låne eget aflåst skab. Henvend dig på kontoret, hvis du vil låne et skab.

ELITESPORTSORDNING Elitesportsordningen er for de elever, der dyrker sport på eliteniveau samtidig med, at de tager en studentereksamen. Vi planlægger individuelle forløb med


14 fleksibilitet i forhold til morgentræning, træningslejre og stævner. Elitesportskoordinator Mads Bønnelycke sørger for 3-4 forskellige arrangementer kun for elitesportselever. Vi samarbejder med Team Danmark og Gentofte Kommune om både 3-årige og 4-årige forløb. Så er du elitesportselev og ønsker at indgå i vores ordning, skal du kontakte uddannelseschef Benjamin Haahr Bach.

EKSAMEN/TERMINSPRØVER Der afholdes eksamen i maj og juni. Terminsprøver i 2.g og 3.g foregår oktober (kun 3.g) og marts. Der er elektronisk aflevering ved alle skriftlige prøver og eksaminer. Hvert forår tilbyder skolen eteksamenstræningskursus primært til 2g og 3g.

F

FERIEPLAN Se kalender på skolens hjemmeside www.ghg.dk.

FESTER Der holdes ca. 6 fester om året samt et antal caféaftener. Årets største fest er nok Gallafesten, som især 3.g’erne ser frem til. Også bogstavmiddagene, hvor man mødes på tværs af årgange, er populære. Vi har ikke noget festudvalg, men alle elever kan være med til at arrangere fester efter aftale med vicerektor Janni la Cour.

FORSKERSPIRER I programmet Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.


15

FORSIKRING Vi kan desværre ikke dække eventuelle stjålne eller bortkomne værdigenstande, herunder tøj. Det skyldes, at statens regler ikke tillader skolen at tegne forsikring. Et godt råd til alle elever er, at du aldrig efterlader værdigenstande, herunder mobiltelefoner og bærbare pc’er i lokaler, man forlader. Brug i stedet det skab, du kan låne af skolen.

FORÆLDREMØDER OG -KONSULTATIONER Vi afholder tre forældremøder og én forældrekonsultation i 1.g. I juni måned – inden skolestart – holder vi et forældremøde for nye 1.g-forældre. Her orienterer vi bl.a. om skolestart og klassedannelser. I september er der igen forældremøde med nærmere orientering om valg af studieretning. I januar indbyder klasselederne i 1.g til møde om klassens dagligdag og trivsel

I marts er der forældrekonsultationer, hvor man kan komme og tale med nogle af klassens lærere. Herudover kan der komme indbydelse til et eller flere forældrearrangementer, hvis der er aktuelle sager.

FOTOKOPIERING Flere steder på skolen er der opstillet elevkopimaskiner til fri afbenyttelse.

FRAVÆR Skolen skelner normalt ikke mellem forskellige typer af fravær, og alt fravær registreres. Når en elev har to godkendte skolerelaterede aktiviteter på samme tid, vil skolen dog sørge for, at fraværet det ene sted bliver godskrevet. Skolerelaterede aktiviteter er fx idrætsstævner, musicaldeltagelse, besøg på universitet m.m. Højt fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver kan få konsekvenser


16 for det fortsatte studieforløb. Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte en klasseleder eller vejleder, hvis der er spørgsmål vedrørende fravær. Når en elev er fyldt 18 år, kan vi ikke længere udlevere oplysninger til forældre. Skolens regler og procedurer ved elevfravær kan findes her

foredrag m.m. Da fællestimerne er et supplement til undervisningen, er der mødepligt til disse timer.

G

FRISPORT

Der holdes normalt GHG-samling en gang om måneden i hallen. Her er der vigtige informationer fra elever, ledelse og andre. Der vil også altid være sang og andre musikalske aktiviteter.

FRITIDSARBEJDE

GLEMTE SAGER

Mange elever har fritidsarbejde i løbet af deres gymnasietid. Vi vil gerne understrege, at vi generelt synes, at fritidsarbejde kan være en god ting, men pas på, at det ikke kommer til at gå ud over dit skolearbejde.

I løbet af skoleåret afholdes der fællestimer for hele skolen eller udvalgte klasser med musik, teater,

GHG har sin helt egen musikcafé, hvor du kan optræde eller komme som publikum.

GHG-SAMLING

En gang ugentligt tilbyder skolen frisport for elever og lærere, der ønsker at dyrke motion efter skoletid.

FÆLLESTIMER

GHG MUSIKCAFÈ

Glemte sager og værdigenstande bedes indleveres til kontoret. Hos pedellerne kan man bl.a. finde glemt tøj og skabe. Kontoret har et stort udvalg i glemte mobiler, opladere, punge m.m.

I

IDRÆTSDAG Hvert år holdes der en fælles idrætsdag, hvor du deltager sammen med din klasse i en lang række sportsgrene. Også de mere alternative som kagebagning og skak. Dagen skaber en masse


17


18 sjove og mindeværdige oplevelser på tværs af klasser og årgange.

m.m. Dette login og password må ikke overdrages til andre. I alle lokaler er der SmartBoards, dvs. elektroniske tavler. Du er velkommen til at anvende egen pc eller Mac på disse. På intranettet under IT Koder og Programmer kan du hente de programmer, som GHG tilbyder til alle elever. GHG tilbyder gratis Office 365 programmer til pc og Mac.

INTERMAT InterMat er et frivilligt eftermiddagstilbud. I InterMat bliver du rustet til at løse svære matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer bl.a. som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

Hvis du får brug for at låne udstyr i undervisningen (kameraer, opladere, hovedtelefoner osv.), skal dette altid ske gennem din lærer. HUSK at mærke dit elektroniske udstyr med navn og klasse, herunder lommeregnere, smartphones, opladere, pc/Mac etc.

INTROTUR For alle nye elever, der begynder i 1.g, arrangeres der i oktober/november en introtur, hvor du som ny elev får mulighed for at lære dine klassekammerater at kende.

IT Skolens IT-afdeling har kontor på administrationsgangen. Her kan du bl.a. få hjælp af IT-tekniker Anders Stæhr. IT-afdelingen skal sikre, at skolens pc’er, printere, trådløse netværk m.m. er velfungerende. Hver elev får ved skolestart udleveret et unikt login (UNI-login) og password til skolens trådløse netværk, intranet, pc’er

K

KANTINE Kantinen er åben fra kl. 7.45 - 15.10. Her kan du købe mad og drikkevarer.

KARAKTERER Grundforløbet i 1.g er karakterfrit. I det efterfølgende studieretningsforløb i 1.g får du en standpunktskarakter og en årskarakter. I 2. og 3.g får du standpunktskarakterer to gange årligt, i november og februar/marts. Der gives de-


19


20

L

suden årskarakterer i april/maj samt årsprøve- og eksamenskarakterer i juni.

kan ikke søges med undtagelse af tilskud til studierejser ra Hartvig Møllers Rejsefond.

KOR

LEKTIECAFÉ

I GHG’s gymnasiekor kan du synge sammen med andre på tværs af klasser og årgange. Koret optræder til musicalen og forskellige koncerter på og uden for skolen.

Lektiecaféen er et mødested for elever, der arbejder med lektier, afleveringer og store opgaver. Der er faglærere og elevhjælpere til rådighed. Lektiecaféen er normalt åben mandag til torsdag fra kl. 14-17. Se Lectio for fag og tidspunkt. Vi opfordrer alle til at besøge lektiecaféen minimum en gang i løbet af 1g. Cafeen bestyres af uddannelseschef Benjamin Haahr Bach.

LEDELSE Skolens ledelse består af rektor Jørgen Rasmussen, vicerektor Janni la Cour, uddannelseschef Jesper M. Jacobsen, uddannelseschef Benjamin Haahr Bach samt økonomichef Jan Sørensen. De har kontorer på administrationsgangen i stueetagen. Du kan altid kontakte en leder, hvis du ønsker en samtale.

LEGATER Ved skoleårets afslutning uddeler skolen legater, som tildeles efter indstilling fra lærerne. Legaterne

LEKTIONSLÆNGDE Lektioner består af moduler på 95 minutter. 1. 08.10 - 09.45 2. 10.00 - 11.35 3. 12.10 - 13.45 4. 13.55 - 15.30 5. 15.35 - 17.10 GHG er et “ringefrit” gymnasium. Du skal selv holde


21 øje med tiden.

Yenn Fang Loo (yl@ghg.sk)

LOKALER

MGP

Se vedlagte lokaleoversigt.

Skolen har sit helt eget MGP med egne solister, grupper og et brag af en melodi grand prix-fest for hele skolen.

LÆSEVEJLEDER Skolens læsevejledere hedder Mette Lander Holm og Christina Blond. De kan kontaktes på mail: ml@ghg.dk og cb@ghg.dk.

M

MUSICAL Musicalen opføres sidst i januar eller først i februar måned. Her deltager normalt over 100 elever.

MASTERCLASS Du kan søge om deltagelse i MasterClass, som er til dig, der har særligt mod på faglige udfordringer. Emnerne kan være alt fra kosmologi og verdenslitteratur til jazzmusik og amerikansk politik.

MATEMATIKVEJLEDERE Skolen har to matematikvejledere, der hjælper og støtter elever, der har særlige udfordringer inden for matematik. De to matematikvejledere er: Sheila Mertz-Nielsen (sm@ghg.dk) og

O

OPSLAGSTAVLER Opslagstavlerne i kantinen og ved trappen kan frit benyttes af eleverne.

ORDENSREGLER Hovedbudskabet i skolens ordensregler er, at alle skal vise gensidig respekt over for hinanden. Dette indebærer, at man taler og opfører sig ordentligt over for hinanden. Ordensreglerne omfatter også, at man naturligvis rydder op efter sig overalt på


22 skolen. Det samlede studie- og ordensreglement kan ses her. I forlængelse af disse regler har vi også en række andre politikker, som vedrører elevtrivsel. De kan hentes her.

P R

rejser.

RYGNING Skolen er røgfri. Vi er i gang med at udforme nye retningslinjer på dette område. De vil blive præsenteret for alle elever efter sommerferien.

PÆDAGOGISK RÅD (PR) Pædagogisk Råd består af rektor samt skolens lærere. Der afholdes ca. fire møder årligt, hvor der drøftes sager af pædagogisk interesse. Elevrepræsentanter kan deltage, men har ingen stemmeret.

S

SAMARBEJDSUDVALGET (SU) SU består af repræsentanter valgt af skolens personalegrupper. Udvalget behandler områder, som berører de forskellige personalegruppers arbejdsforhold og lignende.

REJSER I UGE 7

SCIENCE GYMNASIUM

Hvert år i uge 7 tager en del af skolens elever på skirejse sammen med andre gymnasieelever i gymnasiernes vinterferie. Vi skal udtrykkeligt understrege, at skolen ikke har noget med disse rejser at gøre, og de alene foregår på elevernes eget ansvar. Vi opfordrer alle forældre til at tale grundigt med deres søn eller datter om disse

GHG er med i gruppen af danske Sciencegymnasier, der har særligt fokus på naturvidenskab i undervisningen. Det indebærer bl.a., at skolen tilbyder frivillige naturvidenskabelige aktiviteter uden for skoletiden. Eksempelvis InterMat og Eftermiddagsmatematik. Læs mere om skolens forskellige talentaktiviteter her


23

SERVICEAFDELING

STUDIECENTER

Skolens serviceafdeling (pedeller) består af tre medarbejdere og ledes af serviceleder Kim Bugge. De har kontor i bygningen til venstre i indkørslen til skolen. Her opbevares bl.a. glemte sager. Glemt IT og andet elektronisk udstyr (mobiltelefoner, lommeregnere) indleveres på kontoret.

Studiecentret giver eleverne adgang til relevant viden inden for flere områder: Dokumentarfilm, danske og internationale databaser, internetressourcer, bøger, tidsskrifter og aviser. Eleverne kan benytte Studiecentret til informationssøgning, læsning og gruppearbejde. Her kan du også låne fodbolde samt en nøgle til Styrketræningsrummet. Lederen af studiecentret, Per Vilhelm Hansen, træffes normalt mandag, tirsdag og torsdag 8-16, onsdag 12-16 og fredag 8-15 eller efter aftale på pvh@ghg.dk. Per yder hjælp til bl.a. informationssøgning og udlån.

SKEMA Skolen har 14-dages skema og moduler á 95 minutter. Skema- og lokaleændringer kan ses i Lectio.

SKOLESTART Skolestart er i uge 33. Tidspunkt fremgår af Lectio.


24

TRANSPORTUDGIFTER

SU (Statens uddannelsesstøtte) Elever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Elever på 18 og 19 år er afhængige af forældreindkomsten ved beregning af SU. Vejlederne orienterer om reglerne. Du skal være studieaktiv for at få SU. Hvis du forsømmer, har skolen ret til at meddele SU, at du ikke er studieaktiv og dermed stoppe udbetalingen. Du kan få hjælp til SU-problemer på kontoret. Du skal selv ansøge om SU på www.su.dk.

T

TRANSLOKATION OG ÅRSAFSLUTNING 3g’ernes sidste skoledag i maj fejres traditionelt med forskellige aktiviteter. Translokation afholdes den sidste fredag i juni, hvor pårørende inviteres til at deltage. Her er taler, uddeling af legater og beviser samt sang og musik.

Du kan søge om at få rabat på transportudgifter (Hyper Card) på www.uddannelseskort.dk.

U

V

UDMELDELSE Hvis en elev ønsker at melde sig ud, skal administrationen have besked, efter eleven har haft kontakt med sin studievejleder. Meddelelsen skal være påført forældres accept, hvis eleven er under 18 år. Studiekort og alle bøger skal ved udmeldelsen afleveres i bogdepotet.

VEJLEDNING Vejledningsfunktionen består af studievejledere og læsevejledere. Til hver klasse er der knyttet en vejleder, der skal rådgive om, hvorledes du bedst gennemfører et gymnasieforløb. Derudover står de til rådighed for eleverne i individuelle spørgsmål. Vejlederne har kontor i den nye bygning GHG2. Træffetider for den enkelte vejleder kan ses på skolens intranet. Der er knyttet en ekstern vejleder til skolen, som skal orientere om videregående uddannelser og erhverv. Der afholdes en række fælles arrangementer


for klasserne, og der er en månedlig træffetid for individuelle samtaler. Se opslag på vejledningens opslagstavle over for kontoret.

Ø

ØKONOMIAFDELING

Å

ÅRSNORM

Skolens økonomiafdeling består af økonomisekretær Tina Christensen, og økonomichef Jan Sørensen. De tager sig bl.a. af økonomi i forbindelse med studierejser.

For hvert eneste fag i gymnasiet eksisterer en norm for hvor mange timer, der skal læses i faget. Ved årets begyndelse er der lagt flere timer i skemaet, end der skal læses i forhold til årsnormen. Dermed er der plads til evt. aflysninger i årets løb.

V

25


26


27


JEG

GHG

www.ghg.dk

GHG velkomstfolder 2018  
GHG velkomstfolder 2018