__MAIN_TEXT__

Page 1

2020

1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 1

05/01/2020 10.05


Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 2900 Hellerup T. 4511 5151 adm@ghg.dk ghg.dk

·

gammelhellerupgymnasium

@ghg4ever

FAGLIGHED FÆLLESSKA 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 2

05/01/2020 10.05


Indhold 5 Rektor byder velkommen 6 Følg livet på GHG 8 Optagelse på GHG og valg af studieretning 10 Udbudte studieretninger og fag 2020-2023 12 Introdage på GHG 14 Grundforløbet 2020 16 Naturvidenskabelige studieretninger 18 Samfundsvidenskabelige studieretninger 20 Sproglige studieretninger 22 Kunstneriske studieretninger 24 Kunstneriske valgfag 26 Fold verden ud – Sprog på GHG 27 Sprogrejser 28 Studierejser og kulturel udveksling 30 Idræt på GHG 32 Faglighed 34 Fællesskab 36 Mangfoldighed

·

KAB MANGFOLDIGHED 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 3

05/01/2020 10.05


4 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 4

05/01/2020 10.05


Rektor byder velkommen Gammel Hellerup er et stort gymnasium med 1000 elever og over

blandt mange kendt som et gymnasium, hvor der ikke er ét dominerende

100 ansatte. Vores elever kommer især fra Gentofte, Nordsjælland og

fællesskab, men mange forskellige fællesskaber og elevtyper.

København. Vi tilbyder en bred vifte af studieretninger og valgfag. Det kan du læse mere om i dette hæfte, hvor du kan få et indtryk af livet

GHG fremstår i dag som et gymnasium med meget fine fysiske

på GHG. Kig også på vores hjemmeside, Facebook, Instagram,

rammer. De oprindelige bygninger er suppleret med tre nye bygninger

YouTube og Snapchat.

samt helt moderne udendørs idrætsfaciliteter. Hermed har vi skabt gode rammer for den undervisning og det sociale fællesskab, der

Vi har i en del år arbejdet ud fra et værdigrundlag om faglighed,

er skolens omdrejningspunkt. Alt samlet på én adresse.

fællesskab og mangfoldighed. Disse værdier er blevet kendt og omtales af mange elever i forbindelse med GHG. Vi ønsker, at du som

Nu står du over for at skulle træffe et valg om gymnasium. Vi afholder

elev får mulighed for at udvikle dig og møde udfordringer i et miljø

derfor besøgsdage i januar og februar for elever i 9. og 10. klasse og

præget af faglighed og fordybelse og bliver rustet til fremtiden. Derfor

en orienteringsaften for elever og forældre tirsdag den 14. januar kl.

har vi både en række særlige tilbud til elever med brug for ekstra

19.30. Vi hører af og til, at nogle ikke søger os, fordi man er bange for

støtte og mange forskellige talentaktiviteter til dem, som har kræfter

ikke at blive optaget. Vi kan naturligvis ikke garantere en plads på

og talent til noget mere.

forhånd, men jeg kan oplyse, at vi sidste år havde mulighed for at optage alle, der søgte GHG som 1. prioritet.

Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt socialt miljø med et stærkt fællesskab. Derfor har vi foruden fester og caféer mange andre frivillige aktiviteter inden for bl.a. sport, musik, drama og kultur. Alle disse aktiviteter bidrager til at skabe et fællesskab, der understøtter dannelse, samarbejde og trivsel. Det tredje ben i vores værdigrundlag er mangfoldighed. For os betyder

Vi glæder os til at se dig på GHG.

det en åbenhed, der fremmer nysgerrighed, tolerance og gensidig

Rektor Bjarne Edelskov Nielsen

respekt. Det er vigtige egenskaber i en globaliseret verden. GHG er

5 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 5

05/01/2020 10.05


Følg livet pü GHG gammelhellerupgymnasium

@ghg4ever

6 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 6

05/01/2020 10.05


7 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 7

05/01/2020 10.05


Optagelse pĂĽ GHG og valg af studieretning

8 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 8

05/01/2020 10.05


I hele optagelsesprocessen til gymnasiet er der nogle vigtige datoer. Den endelige tidsplan for 2020 foreligger endnu ikke, men nedenfor kan du se nogle foreløbige datoer med forbehold for ændringer: Senest 1. marts 2020 Du skal søge om optagelse til gymnasiet gennem optagelse.dk. Her skal du også vælge et kunstnerisk fag, der på GHG enten er dramatik, billedkunst eller musik samt et 2. fremmedsprog, der enten er tysk, fransk eller spansk.

Optagelseskrav Du kan læse om optagelsesregler på UddannelsesGuiden/ Adgangskrav 2020

22. juni Vi holder møde for nye elever og forældre.

Juni/juli Endelig besked om optagelse, når folkeskolernes afgangsprøver

Medio marts

er afholdt, og resultatet foreligger.

Du får en kvitteringsskrivelse fra GHG, hvis du har søgt om optagelse hos os.

12.-13. august Introduktionsforløb for nye elever.

30. april Du får besked fra GHG, hvis du har fået reserveret en plads hos os.

14. august - 4. november I grundforløbet får du en nærmere introduktion til de studie-

Juni og august Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, indkalder vi til en skriftlig optagelsesprøve i juni eller august. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du får særskilt besked fra os. Der er

retninger, der interesserer dig mest. Her får du også mulighed for at tale med lærere og studievejledere, inden du træffer dit endelige valg af studieretning.

5.-6. november

også en sygeprøve i august.

Introforløb og start i studieretningsklasse.

ER DU GARANTERET EN PLADS PÅ GHG?

HVIS DU IKKE ER BLEVET OPTAGET PÅ GHG

Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvorvidt du er garan-

Du har mulighed for at blive skrevet på venteliste til 1.g, hvis

teret en plads på GHG. Optagelsen af nye elever afhænger

du ikke er blevet optaget i første omgang. Vi vil efter 30. april

af antallet af ansøgere kombineret med den afstand, du har

lægge et link til ventelisten på vores hjemmeside. Det er under

til skolen. I 2019 kunne vi optage alle elever, der søgte os,

alle omstændigheder vigtigt, at du begynder på det gymnasi-

og vi optog således elever både fra Kbh. Ø, N, NV og K,

um/den ungdomsuddannelse, du er optaget på, hvis du ønsker

Frederiksberg samt Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Egedal

optagelse på GHG. Du skal være studieaktiv - det vil sige gå til

kommune og selvfølgelig Gentofte.

prøver, ikke have for meget fravær og aflevere dine opgaver.

9 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 9

05/01/2020 10.05


Udbudte studieretninger

2020-2023

1.

Fag, der skal vælges, når du søger om optagelse på GHG

Kunstnerisk valgfag Billedkunst C

2.

Dramatik C

Fremmedsprog Musik C

Fransk fortsætter A/B

Spansk begynder A

Tysk fortsætter A/B

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse

Naturvidenskabeligt grundforløb

Dansk A

Engelsk B

Fysik C

Historie A

Idræt C

Matematik B/C

Oltidskundskab C

Religion C

Samfundsfag C

10 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 10

05/01/2020 10.05


3.

Studieretninger og fag, du kan vælge, efter du er begyndt på GHG

Naturvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskabelige studieretninger

01

02

03

04

04i

05

06

06u

07f

07t

Matematik A

Matematik A

Matematik A

Biologi A

Biologi A

Samfundsfag A

Samfundsfag A

Samfundsfag A

Samfundsfag A

Samfundsfag A

Fysik B

Fysik A

Bioteknologi A

Kemi B

Kemi B

Matematik A

Engelsk A

Engelsk A Unesco

Fransk fortsætter A

Tysk fortsætter A

Kemi B

Kemi B

Fysik B

Idræt B

Sproglige studieretninger

Kunstneriske studieretninger

08

09f

09s

09t

10

11

Græsk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Musik A

Musik A

Latin A

Fransk fortsætter A

Spansk begynder A

Tysk fortsætter A

Engelsk A

Matematik A

Latin C

Latin C

Latin C

Astronomi C

Billedkunst B

Biologi B/C

Dramatik B

Engelsk A

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

Fransk fortsætter A

Fysik A/B

Idræt B

Kemi A/C

Latin C

Matematik A/B

Musik B

Naturgeografi B/C

Psykologi C

Retorik C

Religion B

Samfundsfag A/B

Tysk fortsætter A

4.

Valgfag

11 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 11

05/01/2020 10.05


Introdage på GHG Det er en stor oplevelse for mange at begynde i gymnasiet, og på GHG gør vi meget for, at du som ny 1.g’er får en positiv og god start på gymnasielivet. Når du begynder i 1.g, byder de første dage på et introduktionsforløb, hvor der er arrangeret både faglige og sociale aktiviteter. I introforløbet vil der være fokus på en tryg skolestart, at skabe en god klassekultur, et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne. På dagene vil du møde nogle af skolens lærere og studievejlederne, der altid er parate med støtte og gode råd. Et hold af ældre elever står klar for at vise dig rundt på skolen og hjælpe med at få rystet dig godt sammen med dine nye kammerater. De kan alle selv huske, hvordan det er at være helt ny elev og har meldt sig frivilligt for at hjælpe med, at alle nye får en god start. BLIV RYSTET SAMMEN MED DIN KLASSE Når du har valgt din studieretning og begynder i din studieretningsklasse, er der yderligere to introdage i november. Her vil fokus igen være på at ryste jer godt sammen, samarbejde i studieretningen, god klasserumskultur samt studieteknik. I denne periode kommer du også på en introtur med din nye klasse.

PROGRAMMET BESTÅR AF FØLGENDE: Introduktion til god klasserumskultur Forskellige sociale aktiviteter med lege og idrætsaktiviteter Faglige aktiviteter, hvor du kommer til at møde dine kontaktlærere og bliver introduceret til planen for grundforløbet

12 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 12

05/01/2020 10.05


13 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 13

05/01/2020 10.06


14 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 14

05/01/2020 10.06


Grundforløbet 2020 Grundforløbet varer tre måneder og begynder lige efter introdagene. Formålet med grundforløbet er, at du skal blive fagligt afklaret og godt rustet til at træffe dit valg af studieretning.

FORELØBIG OVERSIGT OVER GRUNDFORLØBET 2020: UGE 33  Introdage med faglige og sociale aktiviteter. Du får en gymnasiemakker og kommer i en social 6-mandsgruppe. Fredag begynder almindelig undervisning. UGE 35  Valg af tre studieretninger, du gerne vil høre mere om. Evalueringssamtale 1 med din kontaktlærer. UGE 37

Studieretningsdag 1.

UGE 38

Studieretningsdag 2 og 3.

I grundforløbet vil du blive undervist i en række fag, lære deres arbejdsmetoder og få et indtryk af det faglige niveau. Fagene i grundforløbet på GHG er dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kunstnerisk fag, 2. fremmedsprog og idræt. Du bliver også

UGE 39  Orienteringsmøde for forældre om valg af studieretning.

præsenteret for nogle af studieretningsfagene. Du skal vælge tre studieretninger, som du ønsker at blive præsenteret nærmere for på tre studieretningsdage. Dermed bliver du klædt godt på til at vælge den rigtige

UGE 40  Evalueringssamtale 2 med din kontaktlærer. Endeligt valg af studieretning.

studieretning og få et indtryk af de forskellige retninger, der interesserer dig.

UGE 45

Start i studieretningsklasse.

Grundforløbet har også fokus på, at du skal falde godt til på GHG, få et socialt netværk og nye venner. I din grundforløbsklasse får du en ‘gymnasiemakker’ og kommer med i forskellige grupper, hvor I støtter hinanden både socialt og fagligt. Du kommer også til at tale med din studievejleder. Efter grundforløbet begynder studieretningsforløbet, som varer resten af din gymnasietid. Det betyder, at du efter grundforløbet skifter over til din nye studieretningsklasse, som du lærer bedre at kende på en introtur i starten af forløbet.

15 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 15

05/01/2020 10.06


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER De naturvidenskabelige studieretninger med henholdsvis biologi, bioteknologi, fysik, kemi og idræt er til dig, der interesserer dig for naturen omkring os: fra de helt store sammenhænge på galaktisk niveau til de mikroskopiske små. Matematik A eller B indgår i alle studieretningerne. Der er stor efterspørgsel på studenter med en naturvidenskabelig studieretning både på de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Vælger du en studieretning, der har Fysik A/B og Kemi B, lærer du

fra atomernes kvantiserede opbygning til galaksernes bevægelse. Vi

bogstaveligt talt om stort og småt – og det imellem. Kemi ser på

anvender matematik som sprog til at beskrive de sammenhænge, der

stofferne omkring os, hvordan de er opbygget, og hvordan de reagerer

optræder i naturen. Man ser i større skala på stoffernes egenskaber

med hinanden (f.eks. grundstoffer og molekyler). I fysik beskriver vi alt

og de love, man bruger til at beskrive naturen.

16 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 16

05/01/2020 10.06


01

Science Flex: MATEMATIK A FYSIK B KEMI B

Studieretningerne åb ner blandt andet for lange naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og ingeniøruddannelser på universiteterne.

Studieretningen Science Flex med Fysik B giver dig både naturvidenskab på et højt fagligt niveau og muligheden for at vælge flere valgfag. Dette giver

en stor fleksibilitet til at tone din faglighed i forskellige retninger.

02

FYMA: MATEMATIK A FYSIK A KEMI B

I studieretningen FYMA, med Fysik A og Matematik A, er emnerne tilrettelagt, så fagene supplerer og integreres bedre

04

Krop og Kemi: BIOLOGI A KEMI B

med hinanden. Dermed bliver det både

Studieretningen Krop og Kemi har mennesket og alt det levende omkring os som omdrejningspunkt, og her har du biologi på A-niveau. Du kommer til at

sjovt og meningsfuldt at prøve kræfter med naturvidenskabens

beskæftige dig med emner som kost, sundhed og sygdom, men også

verden på højeste niveau.

med de nyeste metoder inden for genetik og genteknologi. En del af tiden arbejder vi eksperimentelt, både i laboratoriet og udendørs, hvor bl.a. emner som muskeltræthed, nervesystemet og biodiversitet

03

Biotek: MATEMATIK A BIOTEKNOLOGI A FYSIK B

I studieretningen Biotek er faget Bio-teknologi A en kombination af biologi og

undersøges. Med kemi på B-niveau får du en større forståelse for dele af biologien.

kemi. I dette fag er den praktiske udnyttelse af biologiske systemer til forskning,

analyse, produktion og sygdomsbehandling i fokus. Du kommer til at arbejde med væsentlige emner inden for bl.a. udvikling og anvendelse af medicin, udvinding og analyse af DNA og fødevareteknologi. Vi laver mange øvelser, hvor du bl.a. kommer til at stifte bekendtskab

04i

Sundhed og Idræt: BIOLOGI A KEMI B IDRÆT B

Studieretningen Sundhed og Idræt indeholder de samme emner som Krop og Kemi, men har et øget fokus på berøringsfladen mellem biologi og

med bakterievækst, enzymers funktion og deres betydning for

idræt. Udover flere idrætsmoduler vil du få en uddybet forståelse for den

fødevareproduktion samt stoffernes kemiske opbygning, reaktioner

aktive krop og de styrende fysiologiske processer. Du vil eksempelvis

og egenskaber.

arbejde med emner som kondition, doping og sundhed. I øvrige fag som dansk og historie vil der typisk også være en vinkel på idræt. GHG er et af de udvalgte gymnasier, der har idræt som en del af en studieretning.

I alle studieretningerne vil du komme til at opleve matematik som et universalværktøj, der dels har et logisk fundament og er problemløsende, og dels er kreativt og eksperimenterende. Matematikken vil indgå naturligt i arbejdet med bioteknologi, biologi, fysik og kemi, når resultater skal bearbejdes, analyseres og konklusioner skal drages.

17 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 17

05/01/2020 10.06


SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER I de samfundsvidenskabelige studieretninger er det bærende fag samfundsfag A. Studieretningerne er tonet med engelsk A, matematik A eller tysk A/fransk A (Europalinjen). Studieretningerne er for dig, der interesserer dig for samfundet omkring dig: danske og internationale forhold, politik, EU og globalisering. I studieretningerne kan du dykke ned i en bred vifte af danske og

dygtig byudvikling, kriminalitet eller levevilkår i senmoderniteten.

internationale samfundsforhold. I samfundsfag får du større forståelse

På studieretningerne kommer du på mange ekskursioner bl.a. til

for de kræfter, nationalt, regionalt og globalt, der påvirker samfunds-

Nationalbanken, Folketinget og Ungdommens Folkemøde. Du kommer

udviklingen. Undervisningen omhandler politik, sociologi og økonomi

også til at deltage i SamfundsCup, hvor der skal findes innovative

og henter eksempler fra den aktuelle udvikling i samfundet. Typiske

løsninger på et samfundsproblem i en landsdækkende konkurrence.

temaer kunne være velfærdsstatens fremtid, økonomiske kriser, bære-

18 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 18

05/01/2020 10.06


05

Samfund og Matematik: SAMFUNDSFAG A MATEMATIK A

Studieretningerne sig ter bl.a. mod lange samfun dsvidenskabelige og huma nistiske uddannelser på un iversiteterne og CBS samt en bred vifte af mellemlan ge uddannelser.

Vælger du en samfundsfaglig studieretning Samfund og Matematik med Matematik A, lægges der op til et samarbejde om eksempelvis statistik,

vælgeradfærd, valgsystemer eller økonomiske modeller. Du vil blive præsenteret for en del tværfaglige projekter, hvor matematik er nødvendig. F.eks. kan indsamlede data beregnes i statistiske modeller. Differentialregning og matematiske modeller spiller også en væsentlig rolle i forståelsen af samfundsfaglige forhold, og matematik giver dig en forståelse af, hvordan samfundet sætter rammerne for individets og virksomheders handlemuligheder.

06

Samfund og Engelsk: SAMFUNDSFAG A ENGELSK A

Vælger du en samfundsfaglig studieretning Samfund og Engelsk med Engelsk A, lægges der op til et samarbejde om eksempelvis amerikanske eller engelske

samfundsforhold, om politisk retorik og samfundsdiskurser. Undervisningen vil f.eks. fokusere på emner som samfundsstrukturen i de forskellige lande, EU og globalisering. Sociologien byder på emner som f.eks. kriminalitet og hooliganisme. I studieretningen kommer du løbende til at arbejde med helt aktuelle problemstillinger såsom Donald Trumps påvirkning af internationale relationer eller Brexits

07t

Europalinjen – tysk: SAMFUNDSFAG A TYSK A

07f

Europalinjen – fransk: SAMFUNDSFAG A FRANSK A

indflydelse på udviklingen i hhv. EU og UK. Vælger du Europalinjen med Samfundsfag A og Tysk A/Fransk A, kommer du til at have fingeren på pulsen i den aktuelle samfundsudvikling i Europa. Der er stor efterspørgsel efter folk, der kan begå

06u

Sprog og Kultur – Unesco: SAMFUNDSFAG A ENGELSK A

På studieretningen Sprog og Kultur -

sig på flere sprog end engelsk.

Unesco arbejder du inden for alle fag

Europalinjen giver dig et højt niveau i fransk eller tysk samtidig med,

målrettet globalt medborgerskab,

at du opnår indsigt i europæiske landes samfundsforhold og EU som

bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

et politisk fællesskab af økonomier og kulturer, der forsøger at spille

De to store opgaver DHO og SRO har også fokus på verdensmålene.

en rolle i international politik. I denne studieretning bliver du klædt

Læs mere om det på side 28. og 29.

på til fremtiden som europæisk verdensborger.

19 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 19

05/01/2020 10.06


SPROGLIGE STUDIERETNINGER De sproglige studieretninger er til dig, som er interesseret i sprog, litteratur, kultur og internationale samfundsforhold. Fremmedsproglige og interkulturelle færdigheder spiller en afgørende rolle for Danmarks fremtidige succes på eksportmarkedet og har i øvrigt meget at tilføre demokratiet og samfundet. I sprogfagene som i øvrige humanistiske fag vil du stifte bekendtskab

respektive sprog tales. Du kommer til at arbejde med forskellige tekst-

med tekster og medier fra nutid og fortid og få et indgående kendskab

typer lige fra noveller til tegneserier og med film, musicals, kunst og tv.

til kulturelle, litterære og samfundsmæssige forhold i de lande, hvor de

20 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 20

05/01/2020 10.06


08

Klassisk Sproglig: GRÆSK A LATIN A

Studieretningen Klassisk Sproglig med Græsk A og Latin A er en sproglig studieretning, hvor du har fire fremmedsprog: to klassiske (græsk A og latin A) og to moderne (engelsk og 2. fremmed-

sprog). I den klassiske studieretning er kommunikation og kulturforståelse i fokus. Du kommer til at fordybe dig i historie, drama, kunst, filosofi, mytologi og retorik og trække de store linjer til moderne europæisk kultur.

Studieretningerne med sprog lægger op til studieophold i udlande t og sigter mod længerevarende humanistiske uddannelser og internationale studier på universiteterne eller CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogene og deres opbygning og giver gode redskaber til kreativ og systematisk tænkning både i studieretningens fag og i fremtidige studier. GHG er et af de ganske få gymnasier i Danmark, der udbyder denne særlige studieretning.

09f

Sprog og Kultur - fransk: ENGELSK A FRANSK A LATIN C

09s

Sprog og Kultur - spansk: ENGELSK A SPANSK A LATIN C

09t

Sprog og Kultur - tysk: ENGELSK A TYSK A LATIN C

Studieretningen Sprog og Kultur med Engelsk A kombineret med enten Spansk begynder A, Fransk fortsætter A eller Tysk fortsætter A og Latin C er for dig, der elsker sprog. Med to sprog på A-niveau kombineret med latin bliver du i stand til at fordybe dig i sprogene, kulturer og samfundsforhold. I undervisningen undersøger du, hvordan mennesker lever og tænker i de forskellige sprogområder, og med to sprog på A-niveau og latin C oplever du, hvordan sprogene spiller sammen og sprogtilegnelsen lettes.

På de sproglige studieretninger har du gode muligheder for sprogrejser, udveksling med gymnasier i udlandet m.v. Læs mere på side 26 og 27.

Se også Europalinjen (Samfundsfag A og Tysk A/Fransk A) på side 18-19.

21 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 21

05/01/2020 10.06


KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER De kunstneriske studieretninger er noget for dig, hvis du brænder for musik og udvikling af din kreativitet. I studieretningerne er der både fokus på musik i den kreative udfoldelse og i forståelsen af kultur og historie. Musik kombineres med engelsk A eller matematik A. Den kreative arbejdsproces er bl.a. en af nøglerne til nytænkning og innovation, som er eftertragtet både på videregående uddannelser og i erhvervslivet. Det moderne samfund efterspørger i høj grad kreativitet, nytænkning og

komposition. Der er bl.a. et løbende fokus på produktion af egne kunst-

innovation. I de kunstneriske studieretninger har du musik i alle dine tre

neriske produkter ved hjælp af programmer såsom Reaper og Primus.

år på gymnasiet, så du kan udfolde dig i en kreativ proces fra 1. til 3.g.

Skolen giver dig flere muligheder for at komme ud med din musik: Der er en lang tradition for at besøge ARK Studio, du bliver involveret

I de to studieretninger får du mulighed for at vise din kreativitet gennem

i musikstyregruppen for GHG’s årlige musical, i Melodi Grandprix, i

sang og sammenspil. Du kommer til at arbejde proces- og produkt-

forbindelse med GHG’s egen singer-songwriter scene, GHG Musikcafé,

orienteret. I musik arbejder du med spil, sang, musikarrangement og

og meget andet.

22 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 22

05/01/2020 10.06


Studieretningerne lægger op til humanis tiske eller naturvidenskabe lige uddannelser på unive rsitetet og til uddannelser inden for f.eks. kulturformidling og mu sikvidenskab. Ligeledes vil du også være godt rustet til en bred vifte af mellemlange uddannelser.

10

Musik og Sprog: Musik A Engelsk A

I studieretningen Musik og Sprog med Musik A og Engelsk A integreres de to fag bl.a. gennem moderne rytmisk musik, der også er forbundet med

11

Musik og Matematik: Musik A Matematik A

I studieretningen Musik og Matematik med Musik A og Matematik A får du en gymnasietid med stor faglig bredde og alsidighed. Fagene musik og matematik

britiske og amerikanske samfundsforhold, hvorved et naturligt

supplerer hinanden godt, da begge er bygget op omkring kompleks og

samarbejde med fagene historie og samfundsfag også opstår. Holdet

logisk tænkning. De kombineres bl.a. inden for musikteori, musikalske

kan f.eks. vælge at arbejde med Beatlemania og 60’erne i England,

analyser, skalateori og andre teoretiske tilgange, hvor logik og systemer

borgerrettigheder i USA, protestsange, hiphop osv.

danner grundlag for musikkens opbygning og musikforståelse.

23 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 23

05/01/2020 10.06


Kunstneriske valgfag Ønsker du at udvikle din kreativitet gennem din gymnasietid, kan du fordybe dig i billedkunst, dramatik og musik. GHG har moderne faciliteter til de kunstneriske fag.

BILLEDKUNST I billedkunst kommer du til at eksperimentere med idéudvikling og innovative processer. Du kommer til at undersøge din egen kreativitet og dit eget kunstneriske udtryk i mødet med kunsthistorien og samtidskunsten. Du behøver ikke at være god til at tegne eller male – faget kræver nærmere, at du er nysgerrig og har lyst til at tænke kreativt. Vi arbejder både praktisk, analytisk og teoretisk med visuelle udtryk lige fra arkitektur, skulptur og installationskunst til fotografi, tegning og konceptudvikling. Inspireret af forskellige kunstudtryk kommer du selv til at skabe visuelle værker, og eksempelvis arbejde med installationskunst og performative kunstevents rundt omkring på skolen. Undervisningen kommer derfor til både at bestå af praktisk kreativt arbejde og værkanalyse på holdet. Vi tager på ekskursioner, hvor vi undersøger interessant arkitektur og ser aktuelle udstillinger på gallerier og kunstmuseer. Disse ekskursioner bruges som inspiration i den konkrete undervisning. Her arbejder du kreativt både individuelt og i grupper og udformer din egen portfolio med værkanalyser og visualiseringsopgaver. Sidst på året får du tid til at udforme et individuelt projekt, hvor du går i dybden med en visuel problemstilling og afprøver nogle af de kunstneriske strategier og analytiske tilgange, du har lært i løbet af året.

24 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 24

05/01/2020 10.06


DRAMATIK Kreativitet og kroppens fysiske udtryk er centrum for faget dramatik. Gennem kreative øvelser og i arbejdet med skuespil og iscenesættelse vil du udvikle bevidsthed om kropssprog og det sceniske udtryk. Du vil få praktisk erfaring med, hvordan du udtrykker dig fysisk på scenen – og i alle andre situationer. I dramatik arbejder vi både med teori og praksis. Vi lærer om scenekunstens udtryksformer som f.eks. skuespilteknik, instruktion, scenografi og tekniske virkemidler. Vi lærer om visuelle udtryksformer og berører teatrets historiske udvikling. Vi samarbejder med professionelle skuespillere og scenografer f.eks. i workshops. Vi ser teaterforestillinger på de københavnske teatre, som vi efterfølgende arbejder med i undervisningen. Faget dramatik rundes af med et afsluttede iscenesættelsesprojekt. Her får du erfaring med projektstyring, hvor du i samarbejde med andre skaber en teaterforestilling. I dramatik vil du blive godt rustet til at performe og stå frem foran andre. Du vil udvikle kompetencer inden for analytisk iagttagelse og projektkoordinering. Frem for alt vil du gennem sjove og spændende undervisningsformer opnå kompetencer i at være en skabende og innovativ scenekunstner.

MUSIK I musik arbejder du med spil, sang, musikarrangement og teorien bag musikken. Du kommer til at prøve kræfter med en lang række forskellige musikinstrumenter og sangteknik både som solist og i fællesskab med holdet. Du vil fordybe dig i musikken - både inden for de musikgenrer, du måske kender godt, fx pop og rock, samt de mere klassiske genrer. IT indgår i faget i form af arbejde med nodeskrivningsprogrammer og DAW (Digital Audio Worksatation) software. På musikholdene bruger vi også det, vi har lært, og optræder for andre på GHG – eksempelvis til juleafslutning og GHG-samlinger. Læs mere om musik på GHG på side 22 og 23.

25 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 25

05/01/2020 10.06


Fold verden ud Sprog på GHG

I gymnasiet skal alle have engelsk og et andet fremmedsprog. Du kan fortsætte med fransk eller tysk, som du kender fra folkeskolen, eller du kan lære et helt nyt sprog, spansk. HVORFOR LÆRE FREMMEDSPROG?

SAMARBEJDE OG UDVEKSLING

Uanset hvilke planer du har for fremtiden, giver du dig selv mange

Gammel Hellerup Gymnasium samarbejder med gymnasier i Tyskland,

spændende muligheder, hvis du bliver god til fremmedsprog i gymna-

Spanien og Frankrig. Samarbejdet indebærer bl.a. et udvekslingsop-

siet. Selv om du ikke forestiller dig, at du skal arbejde professionelt

hold, hvor eleverne gennem indkvartering hos lokale gymnasielever

med sprog, kommer du måske til at studere eller arbejde i udlandet en

og familier får de bedste muligheder for at tale sproget og opleve

dag. Eller måske får du engang brug for at kommunikere med uden-

kulturen på helt tæt hold. Vores elever får i løbet af gymnasietiden

landske virksomheder, selv om du arbejder i Danmark.

genbesøg af de udenlandske elever. I Tyskland har vi en samarbejdsaftale med Sigmund Schuckert Gymnasium i Nürnberg, Bayern.

Du udvider dine muligheder - både personligt og professionelt - hvis

I Frankrig samarbejder vi med Lycée Costebelle i Hyères, Provence. I

du også besidder solide kompetencer inden for fransk, tysk eller

den nordlige del af Spanien samarbejder vi med gymnasiet Ies Virgen

spansk. Hvis du kan kommunikere på et af disse sprog, kan det være,

de la Calle i Palencia.

du en dag bliver valgt til et spændende job frem for en anden ansøger, som kun kan dansk og engelsk. Det er desuden gennem sprog, at du

KLASSISK SPROGLIG STUDIERETNING MED GRÆSK OG LATIN

lærer dig selv og fremmede kulturer allerbedst at kende. Og så er

Gammel Hellerup Gymnasium er et af de få gymnasier i Danmark, der

det både spændende og sjovt at lære sprog, når man går til det med

udbyder og opretter en klassisk studieretning med græsk og latin på

nysgerrighed og seriøsitet.

A-niveau. Studieretningen giver mulighed for at fordybe sig i byggestenene for hele den vestlige civilisation gennem Antikken og den græske mytologi samt en indføring i de to klassiske sprog.

26 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 26

05/01/2020 10.06


Sprogrejser A-niveausprogrejse: Vælger du fransk, tysk eller spansk på A-niveau, vil du også få mulighed for at rejse med dit sproghold, opleve kulturen i et af sprogområderne og ikke mindst få talt en masse fremmedsprog. På disse ture skal alle elever deltage i et sprogskoleophold, og vi har opbygget gode kontakter til sprogskoler i alle tre lande.

27 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 27

05/01/2020 10.06


Studierejser og kulturel udveksling Som elev på GHG oplever du verden omkring dig og bliver klogere på vores egen og andre kulturer. På gymnasiet er der en række internationale aktiviteter både på selve gymnasiet og gennem forskellige rejser og studieophold. I den daglige undervisning arbejder du i mange fag med et internationalt udsyn, og der er forskellige muligheder for rejser og studieophold. I 2.g har du normalt mulighed for at komme på studierejse med din klasse. Studierejserne går til en lang række byer som fx Barcelona, Firenze, New York, Tokyo, Hamborg, Paris, Rom, Athen, London og Berlin.

28 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 28

05/01/2020 10.06


UNESCO-KLASSER PÅ GHG har vi flere UNESCO-klasser. Det betyder, at man i disse klasser gennem de tre år arbejder målrettet med globalt medborgerskab, bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. I disse klasser kommer du som elev typisk på en længere rejse i 2.g til et UNESCO-rejsemål. Eksempler på UNESCO-klassernes profiler er fx:

 En rejse til Tanzania og Zanzibar. Vi arbejder med bæredygtighed og ser på de udfordringer, der er med den stigende turisme på Zanzibar. På Zanzibar bor vi på en højskole og deltager bl.a. i undervisning på en lokal skole samt i forskellige altiviteter i byen Paje.

 En rejse til USA, hvor fokus er på den historiske, politiske og kulturelle udvikling gennem de sidste 200 år. Første stop er den amerikanske hovedstad Washington. Her besøger vi bl.a en UNSCO High School, forskellige politiske institioner samt diverse museer og mindesmærker. Efter nogle dage tager vi tog fra Washington og begiver os nordpå til Boston. Her besøger vi forskellige uddannelsesinstutioner bl. a Boston University.

 En rejse til Texas. Som elev bor du hos en amerikansk familie og følger undervisningen på en amerikansk high school i Houston, hvor du oplever den særlige tex-mex historie og kultur i San Antonio tæt ved den mexicanske grænse. Vi tager forbehold for, at ovenstående UNESCO-profiler evt. kan ændres til andre rejsemål. Disse rejser vil typisk have en varighed på 10-12 dage og koster 8.000-15.000 kr.

Sprogrejser Vælger du en sproglig studieretning kommer du også på en sprogrejse. Læs mere på side 27.

29 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 29

05/01/2020 10.06


Idræt på GHG

Danmarksmestre i gymnasiefodbold 2019

Vi har på GHG en lang tradition for at prioritere idræt og bevægelse højt og har bygget nye og moderne idrætsfaciliteter. Vi tilbyder derfor en sportshal i fuld størrelse, motions- og styrketræningslokale, kunstgræsfodboldbaner, multibaner og beachvolleybane. De moderne faciliteter bidrager til, at du som elev på GHG får mulighed

på din praksis. Teoriundervisningen handler bl.a. om grundlæggende

for at udvikle din fysiske formåen, uanset om du er uvant med fysisk

anatomi og fysiologi, idrætshistorie og idrætssociologi.

aktivitet, eller du dyrker idræt på eliteniveau. Som elev på GHG har du idræt på C-niveau og kan gennem din gymnasietid hæve det til B-niveau.

Du har også gode muligheder for at dyrke idræt på skolen i fritiden.

Vi har derudover som et ud af kun 20 gymnasier i Danmark mulighed

Du kan gå til frivillig eftermiddagsidræt, og skolen har sin egen fod-

for at tilbyde en studieretning med idræt på B-niveau, Sundhed og idræt,

boldturnering, GHG-ligaen. Du kan også benytte skolens fitnesslokale,

som du kan læse mere om på side 16 og 17. Med Idræt på B-niveau får

og du kan deltage i både interne og eksterne turneringer i badminton,

du mulighed for at prøve mange forskellige idrætsgrene og koble teori

håndbold, basket, fodbold og volley.

GHG er et af de få gymnasier i Danmark, hvor du kan vælge en studieretning med idræt på B-niveau. Læs mere på side 16-17. 30 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 30

05/01/2020 10.06


ELITEIDRÆT PÅ GHG Som eliteidrætselev kan det være en udfordring at begynde i gymnasiet. Der bliver stillet øgede krav til dine daglige lektier og skriftlige afleveringer, samtidig med at du skal finde tid til at passe den træningsmængde, der hører med til at dyrke idræt på eliteniveau. Vi har derfor på GHG forskellige tilbud, så du som eliteidrætselev kan få hjælp til at imødekomme kravene. Blandt andet er der større fleksibilitet i forhold til aflevering af skriftlige opgaver samt en accept af et større fravær i forbindelse med træning og turneringer. Du kan desuden blive en del af Team Danmark-ordningen og Gentofte Eliteidrætsordning, som du kan læse mere om nedenfor.

TEAM DANMARK Vi har de senere år haft et stigende antal Team Danmark-elever. Som Team Danmark-elev på GHG har du bl.a. mulighed for at vælge, om du ønsker et 3-årigt eller 4-årigt gymnasieforløb, hvor der er endnu mere plads til din sport.

GENTOFTE ELITEIDRÆTSORDNING Gammel Hellerup Gymnasium er godkendt som Idrætsgymnasium under Gentoftes Eliteidrætsordning. Alle eliteidrætselever (både med og uden en Team Danmark-godkendelse)

Jeg er meget glad for at være på Team Danmark på GHG. Det hjælper mig helt vildt i min hverdag både i forhold til afleveringer og skolens tolerance for mit høje fravær i forbindelse med min fodbold. Samtidig hjælper mine lærere mig også med at hænge i, selvom jeg ikke er der lige så meget som de andre – fx med at afholde nogle ekstra moduler. Alt i alt er det en rigtig god oplevelse at være idrætselev på Gammel Hellerup Gymnasium.

har derfor mulighed for at blive optaget på ordningen. For begge ordninger er der tilbud om morgentræning, fysioterapi, idrætsteori med oplæg fra Team Danmark og Vindermentalitet, og alle får tilknyttet en eliteidrætskoordinator, der sørger for kontakten til lærere og trænere.

Læs mere om de to ordninger på www.ghg.dk

FREDERIK FRANCK WINTHER ELITEFODBOLDSPILLER PÅ TEAM DANMARK ORDNINGEN

31 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 31

05/01/2020 10.06


Faglighed For alle GHG har mange tilbud til dygtige elever gennem forskellige talentaktiviteter. Samtidig er der fokus pü støtte og fastholdelse af elever, der har brug for lidt ekstra hjÌlp. 32 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 32

32 05/01/2020 10.06


LEKTIECAFÉ

17 Fire dage om ugen fra 14tielek i p kan du få lektiehjæl ere og caféen. Der er både lær de er og de, ældre elever til ste lpe hjæ og altid klar til at støtte ne. tier dig med lek

EFTERMIDDAGSMATEMATIK Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellig slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet. Tilbuddet er til dig, der synes, at matematik er sjovt. I eftermiddagsmatematik træner du også til matematikkonkurrencen Georg Mohr, hvor GHG hvert år sender elever videre.

TALENTFULDE UNGE Hvert år sender vi elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Du mødes med elever fra andre gymnasier om forskellige fag på højt niveau og deltager i forelæsninger, camps og rejser. Formålet er at inspirere fagligt til en akademisk karriere.

FORSKERSPIRER STUDIEVEJLEDERE

INTERMAT

GHG har fire studievejledere, der har fokus på at vejlede og støtte dig som elev. Studievejlederne kan hjælpe med alt fra problemer med for meget fravær til faglige og personlige problemer. Du bliver tilknyttet en studievejleder, du altid kan henvende dig til.

I InterMat bliver du rustet til at løse svære matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer bl.a. som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

LÆSEVEJLEDERE

GHG SCIENCE

Skolens to læsevejledere kan bl.a. hjælpe, hvis du har udfordringer som ordblindhed eller er langsom læser. De hjælper også med indholdsforståelse og vejleder i, hvordan du strukturerer dit skolearbejde.

MATEMATIKVEJLEDERE Skolen har to matematikvejledere, der hjælper og støtter elever, der har særlige udfordringer inden for matematik.

GHG er certificeret Science Gymnasium og har et samarbejde med ’Science Talenter’, hvor elever bliver sendt på sciencecamps på Science Center Sorø. Hvert år har GHG elever der deltager i Fysik OL og Kemi OL.

I Projekt Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

MASTERCL ASS

Du kan søge om deltagels ei MasterClass, som er til dig, der har særligt mod på faglige udfordringer. Emnerne kan være alt fra programmering til verdenslitteratur og politisk filosofi.

et i Certificer ent Tal g o e c n e Sci 2020 33

1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 33

05/01/2020 10.06


Fællesskab

Rammer for et godt gymnasieliv Fællesskab er en af nøglerne til et godt gymnasieliv, hvor man får venner og minder for livet. På GHG er der fokus på gode rammer for sociale fællesskaber, hvor alle kan være med.

34 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 34

05/01/2020 10.06

35


34

MUSICAL

r Hvert år opsættes en sto er e musical på gymnasiet. All kan du og velkomne til at deltage, il, være med i alt fra skuesp PR, instruktion og musik til scenografi og makeup.

IDRÆTSDAG

DEBATCAFE

Hvert år holdes der en fælles idrætsdag, hvor du deltager sammen med din klasse i en lang række sportsgrene. Dagen skaber en masse sjove og mindeværdige oplevelser på tværs af klasser og årgange.

I løbet af året kan du deltage i GHG’s debatcafé og diskutere aktuelle emner med politikere og andre samfundsdebattører.

SPORT I FRITIDEN

MUSIK Vil du lære at spille et instrument eller spille sammen med andre, kan du gå til musik og få undervisning efter skoletid.

Efter skoletid kan du gå til Eftermiddagsidræt, hvor du samles med andre om forskellige sportsgrene. Du kan også være med i GHG-Ligaen, der dyster mod nabogymnasierne, og du kan bruge hallen eller skolens fitnesslokale efter skoletid.

KOR I GHG’s gymnasiekor ’In Tune’ kan du synge sammen med andre på tværs af klasser og årgange. Koret optræder bl.a. til musicalen og forskellige arrangementer på og uden for skolen.

MGP Skolen har sit eget MGP med egne solister, grupper og et brag af en melodi grand prix-fest for hele skolen.

GHG SINGERSONG-WRITER CAFE GHG har sin helt egen singer song-writer café, hvor du kan optræde eller komme som publikum.

CHAMPIONS LEAUGE-AFTENER Nogle gange om året mødes lærer og elever og ser Champions League-kampe.

BRÆTSPILSCAFE På udvalgte eftermiddage samles mange af skolens elever om gode gammeldags brætspil, hvor det oser af hygge.

FESTER

På GHG afholdes der i løb et af året forskellige store gym nasiefester for hele skolen. Til festerne kommer bl.a. bands, DJ’ s, der er forskellige temafester m.v . Festerne afholdes i en tryg atmosf ære med deltagelse af både lærere og eksterne vagter.

ELEVRÅD OG UDVALG Du har også mulighed for at engagere dig mere direkte i skolens liv gennem elevråd og udvalg. Du kan f.eks. få direkte indflydelse på beslutninger gennem elevrådet eller være med til at skrive om de ting, der foregår på skolen, i elevmagasinet Indblik. Nødhjælpsudvalget arrangerer Operation Dagsværk, afholder loppemarked og GHG’s Kulturmødecafeer, der hjælper unge flygtninge i Gentofte. Miljøudvalget er for dig, der vil gøre en forskel for klimaet ved lokale initiativer. Traditionsudvalget står for at skabe god stemning, Valentines, julehygge, græskarudskæring til Halloween, arrangerer filmaftener m.v.

35 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 35

05/01/2020 10.06


Mangfoldighed Forskellighed er en styrke

Mangfoldighed pĂĽ GHG betyder, at vi ser forskellighed blandt eleverne som en styrke, vi vĂŚrdsĂŚtter og udvikler. 36 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 36

36 05/01/2020 10.06


MANGFOLDIGHED PÅ GHG Mangfoldighed på GHG kan være alt fra din kulturelle baggrund, dine socioøkonomiske forhold eller forskellighed i dine interesser. Geografisk ligger gymnasiet tæt på grænsen mellem København og Gentofte Kommune. Det betyder, at GHG traditionelt har tiltrukket forskellige elever fra begge kommuner og omegnskommunerne. En mangfoldighed, der altid er blevet opfattet som en gevinst og styrke for gymnasiet.

ET STORT GYMNASIUM MED PL AD S TIL FORSKELLIGHED

Vi er et stort gymnasium , og der er ikke én bestemt kultur eller nor m, som hersker blandt vores elever. Som elev på Gammel Hellerup Gymnasium bliver du en del af det store fællesskab på gymnasiet, men samtidig er der en mangfoldig vifte af mindre fællesskaber på skolen , som du kan være en del af.

UDSYN, ÅBENHED OG RESPEKT GHG’s fokus på mangfoldighed bygger på en grundlæggende værdi om åbenhed, tolerance og gensidig respekt i forhold til samfundet og andre mennesker. Vi ønsker, at du som elev inspireres til at være åben og nysgerrig over for omverdenen og samfundet omkring dig. Det betyder bl.a. store muligheder for ekskursioner og studierejser, som du kan læse mere om på side 28 og 29. Vi ønsker, at du mødes med tolerance og respekt fra alle andre elever og ansatte på GHG, og at du selv behandler andre på samme måde. Dette betyder bl.a., at skolen har meget vide rammer for mangfoldighed, men samtidig faste principper om, at du som elev skal behandle andre respektfuldt.

SOCIALE AKTIVITETER FOR ALLE Mangfoldigheden på GHG betyder bl.a., at der ikke er én type elever, der sætter dagsordenen for hvilke sociale aktiviteter, der er populære på skolen, eller hvilke typer fester, der skal holdes. Du kan også deltage i en lang række udvalg og sociale aktiviteter såsom brætspilsklub, eftermiddagsidræt, kor, nødhjælpsudvalg og meget andet. Det kan du læse mere om på side 34 og 35.

37 1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 37

05/01/2020 10.06


1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 38

05/01/2020 10.06


1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 39

05/01/2020 10.06


gammelhellerupgymnasium gammelhellerupgymnasium @ghg4ever

1219_GHG_Studieretning_Brochure_2020.indd 40

05/01/2020 10.06

Profile for Gammel Hellerup Gymnasium

GHG-hæfte 2020  

GHG-hæfte 2020  

Advertisement