__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


40 JAAR VAN BOU IN GE

Matri 2

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019


ELOOF

ieks 2019 HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

3


“HIER OP DIE KRUISING VAN DIE WEË IS HOOG ONS SKOOLGEBOU GELEË WAAR ONS DIE TOEKOMS BOU EN STERK VIR ENKELING EN NASIE WERK. WAAR PAAIE KRUIS DAAR MOET MENS KIES DIE PAD VAN WINS OF VAN VERLIES, VAN BOU OF BREEK, VAN DOEN OF LAAT, VAN GLO OF VREES, VAN GOED OF KWAAD. VAS LÊ DIE FONDAMENT EN TROU VAN DIE KARAKTER WAT ONS BOU, DIE KENNISMURE OPGERIG, DIE VRIENDELIKE VENSTERLIG, DIE DAK VAN DIENSBAARHEID EN PLIG: GEHEEL VAN HAND EN HART EN HOOF! ONS BOU IN GELOOF!”

Registreer NOU en raak betrokke. Ons het JOU nodig. Klik op die skakel om te registreer. Daar sal ook ‘n gelukkige trekking wees indien jy inskryf voor 31 Mei 2020. Daar is 5 Kloof geskenkpakkies wat gewen kan word!


INHOUDSOPGAWE Boodskap van die hoof

6

Boodskap van die beheerliggaam

7

Só het ons gegroei

8

Personeelfoto 12 Departemente 13 Hoofleiers 20 Klofieraad 21 Junior stadsraad 21 Gr. 12-klasfoto’s 22 Matriekafskeid 28 40 Days 30 Gr. 11-klasfoto’s 32 Valentynsbal 38 Gr. 10-klasfoto’s 40 Gr. 10-Bal 46 Gr. 9-klasfoto’s 48 Veldskool 54 Gr. 8-klasfoto’s 56 Druppels 62 Akademiese presteerders

64

Spesiale toekennings 67 Skool se verjaarsdag

72

Kultuur 76 Sport 106 Leierskapsinstituut 179 Koshuis 180

Hou ons webtuiste dop vir daaglikse gebeure by die skool… Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

5


BOODSKAP VAN DIE HOOF

“Hoor die voetstap van die een wat die boodskap bring as jy wonder of daar lig is op die horison”…Soos Joshua na die Reën in sy bekende liedjie: “Lig op die horison” sing, so het die dreuning van die Klofies se voetstappe die boodskap aan nie net die land nie, maar die wêreld gebring dat daar ‘n helder lig in Gauteng - Pretoria skyn. ‘n Lig van 40 jaar se ongekende prestasies, kameraadskap tussen alma maters en ware Kloof-gees wat uitgestraal is. Wat ‘n jaar! Met my voete nou veilig op die aarde ná ‘n valskermsprong na my hede en toekoms…KLOOF. ‘n Dag wat ek sekerlik nooit sal vergeet nie! Met ’n pawiljoen vol kinders en ‘n Kloof-vlag wat ons einddoel aandui, vlieg ek saam met die Lig op die horison ons 40ste jaar in, en wat ‘n jaar was dit nie! Dankie vir ‘n onvergeetlike jaar, my liefste Kloof. ‘n Spesiale woord van erkenning en dank aan Tiaan, Jo-ané en die graad 12-groep van 2019…my eerste graad 12’s by Kloof. Wat ‘n wonderlike groep jongmense wat my gewys het wat harde werk, entoesiasme, deursettingsvermoë en bowenal toewyding is! In ons 40ste jaar kon ons nie vir ‘n beter groep gevra het nie…julle sal sekerlik gemis word. Pappa D salueer julle. Aan al die Klofies wat 2020 saam met ons instap, #grensloos is jou voorland. Hoërskool Waterkloof sal weer, soos van ouds, buitengewoon presteer, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Onthou, Kloof is die liggaam en julle as Klofies is die bloed in sy are. Mag dit vir elkeen van julle ook ‘n geseënde jaar wees. Onthou: dis nie wat WATERKLOOF vir jou kan doen nie, maar wat jy vir WATERKLOOF kan doen!

6

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Vergun my die geleentheid om ‘n spesiale woord van dank aan ons Beheerliggaam, onder leiding van mnr. Nico van Aardt, uit te spreek. Dankie dat julle my, die personeel en leerders se drome vlerke gee. Dankie vir julle harde werk en ure se samesprekings om Kloof nog ‘n beter plek te maak. Ons sien saam met julle na ‘n grenslose 2020 uit. Mag Waterkloof steeds voortgaan om na uitnemendheid te streef waar elke betrokkene sy of haar eie lig laat skyn. Laat ons die uitdagings wat die toekoms vir ons stel positief en passievol tegemoet gaan, met die vaste vertroue in ons Skepper wat vir ons alles moontlik maak. Mag elkeen wat die Jaarblad lees, trots terugkyk na 40 jaar van uitnemendheid en trots wees op dit wat Waterkloof bereik het. Waterkloof se missie is om revolusionêr op alle fronte te wees en in nederigheid gestalte te gee aan ons leuse: “Ons bou in Geloof”. Hou die Lig op die horison dop…Waterkloof sal van elke uitdaging ‘n geleentheid maak. Kloof-groete. Mnr. C.H. Denysschen


BOODSKAP VAN DIE BEHEERLIGGAAM

Aan die einde van 2019 is dit met dankbaarheid dat ons kan terugkyk op ‘n jaar vol veranderinge, nuwe mense, nuwe denkrigtings en nuwe strategieë, maar sonder dat ons die kernwaardes van Hoërskool Waterkloof, wat 40 jaar gelede gevestig is, uit die oog verloor. Alle eer daarvoor kom toe aan ons Hemelse Vader. Hierdie jaarblad is ‘n toonbeeld van dit wat die afgelope jaar by Kloof gebeur het, prestasies op alle gebiede: akademie, sport en kultuur. Dankie aan elke personeellid, ouer en kind vir jul bydraes en harde werk wat dit moontlik gemaak het. As ‘n span bereik ons soveel meer. Dit was met ‘n groot sprong wat ons vir mnr. Chris Denysschen as nuwe skoolhoof verwelkom het. Hy het baie gou sy unieke stempel op die skool afgedruk. Ons sien uit na ‘n revolusionêre 2020.

die sportafdelings en die aanstelling van voltydse sportdirekteure by die hoofsportsoorte. Dit is met groot verwagting dat ons uitsien na nuwe hoogtes op die sportgebied saam met mnr. Cobus van Dyk en sy span. Die grootste uitdaging vir Hoërskool Waterkloof bly finansies. Dit is slegs met voldoende fondse wat ons in staat sal bly om die skool se status as ‘n wêreldklas- skool te handhaaf. Na 40 jaar is dit noodsaaklik om in die infrastruktuur te belê om voorsiening te maak vir die druk op die fasiliteite, veral met die toename in leerdergetalle. As toonaangewende Afrikaanse skool streef ons daarna om wêreldklas te wees en saam te Bou in Geloof! Mnr. N. van Aardt Beheerliggaamvoorsitter

Gedurende 2019 is twee groot projekte suksesvol afgehandel, nl. die opgradering van die inligtingstegnologienetwerke én die 11 nuwe, permanente klasse wat in gebruik geneem is. Hierdie toevoegings is uit die skoolfonds gefinansier en dien as ‘n bewys van ons ouers se vertroue in die toekoms van Hoërskool Waterkloof. In 2020 sal die fokus op die implementering van die hersiene sportstrategie wees. Die eerste stap was die herstrukturering van

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

7


SĂ“ HET ONS GEGROEI

Die gebou.

Amptelike opening van skoolsaal.

Oprigting van die pawiljoen.

Besig om sement te meng vir die pawiljoen.

Oprigting van die pawiljoen.

Oprigting van die pawiljoen.

Rugby eerstespan.

Die skoolgebou.

8

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019


SÓ HET ONS GEGROEI

Lugfoto van die skool - 1980.

Aflos in 1979.

Oprigting van die skoolgebou in 1979.

Só het ons hokkie geoefen in 1980.

Oprigting van die skoolgebou in 1979.

Só is daar geoefen in 1979.

Plant van gras vir die nuwe rugbyveld.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

9


SÓ HET ONS GEGROEI

Eerste leerlinge.

Leerders wissel tussen klasse in 1979.

Leerders meld aan op aantreeblad in 1979.

Skoolgebou net na dit voltooi is.

Só het ons gewigstoot geoefen.

10

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Pouse in 1979.

Lugfoto van die skool - 2014

Só is daar gekompeteer in 1980.


SÓ HET ONS GEGROEI

Eerste Inspekteur, hoof en beheerliggaamvoorsitter.

Eerste skoolklok.

Oprigting van skoolgebou in 1979.

Amptelike Openingsfunksie 18 September 1980.

Voor die pawiljoen opgerig is.

Lugfoto van die skool 2003.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

11


PERSONEEL

Voor vlnr:

Mes. R. Bosma, A. Grobler, I. Knoetze, M. Behr, M. Roode, J. Fouché, M. Thom, mnr. C. Denysschen, mes. L. Hartley, C. Taute, mnr. R. Roos, mes. A. Grobbelaar, H. Bothma, C. Boswel, C. Webber, mnre. J. Mollentze, F. Parker

Vierde ry:

Derde ry:

Mnr. J. van Wyk, mes. V. van der Walt, E. Denysschen, H. de Villiers, J. Steenkamp, A. Stoop, B. Joyce, R. Straeuli, I. van der Merwe, H. Kotze, mnr. A. Alexander, mes. M. Carstens, H. Hauman, J. Redelinghuys, mnr. F. Vorster, me. J. Coetzee, mnre. S. Finaughty, S. Fee, mes. H. Ribbens, T. le Roux, M. Scherman,

Mes. N. du Toit, M. du Preez, V. van Jaarsveld, mnr. Morné Viljoen, mes. H. van der Westhuizen, M. van der Merwe, R. Retief, L. Eksteen, mnr. A. Janse van Rensburg, mes. L. van der Westhuizen, M. van Rooyen, L. Gray, S. Steyn, L. Marais, M. le Roux, mnr. M. Janse van Rensburg, mes. A. Muller, E. du Toit

Mnr. S.J. Naude, mes. A. Boomzaaier, H. Koch, A. Klopper, S. Labuschagne, E. Pet, I. Prinsloo, V. Toms, T. van Aarde, M. Strydom, A. Pretorius, B. Siebrits, E. Denysschen, C. de Beer, S. Theron, J. Ferreira, mnr. M. van der Nest, mes. S. Jordaan, A. van der Walt, M. Smit, A. Crous, J. Kriek, M. van den Berg, S. Botes, mnr. M. Stoop

Tweede ry: Mes. S. Marrin, A. van den Berg, C. Heydenrych, C. Spelt, I. Davies, K. Heydenrych, C. Hare, R. Potgieter

Vyfde ry:

Agter: Mes. A. van der Walt, M. Naude, J. Coetzer, mnr. W. Labuschagne, mes. H. de Villiers, C. van Staden, I. Eloff, mnre. L. Coetzer, C. Pienaar, K. van der Merwe, J. Claassens, me. A. Dreyer, mnre. D. Smuts, D. Viljoen, R. Sadler, J. Labuschagne, F. Brand, N. de Klerk, K. Pienaar

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

12


BESTUUR

Mnr. C. Denysschen Skoolhoof

Me. J. Fouche Adjunkhoof Kultuur en Admin

Me. L. Hartley Adjunkhoof Infrastruktuur en IT

Mnr. R. Roos Me. C. Taute Me. M. Thom Adjunkhoof Dissipline Adjunkhoof Personeel Adjunkhoof Akademie en Lewensverryking

Me. C. Spelt

ADMINSTRASIE

Me. E. Denysschen

Me. E. Denysschen

Me. M. Du Preez

Me. C. Heydenrych

Me. H. Koch

Me. S. Labuschagne Me. B. Siebrits

Me. A. Hartzer

Me. H. Hauman

Mnr. K. van der Merwe

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

13


AFRIKAANS

Me. C. Webber

Me. I. Davis

Me. L. Eksteen

Me. J. Fouche

Me. R. Kleynhans

Me. L. Marais

Me. A. Pretorius

Me. I. Prinsloo

Me. J. Redelinghuys Me. R. Straeuli

Me. I. van der Merwe

Mnr. A. Alexander

Me. J. Coetzee

Me. L. Gray

Me. L. Hartley

Mnr. W. Labuschagne

Me. R. Potgieter

Me. L. Roos

Me. M. Strydom

Me. A. van der Walt

Me. L. van der Westhuizen

Departementshoof

Me. E. Pet

Me. M. van Rooyen

ENGELS

Me. I. Knoetze Departementshoof

Me. A. Muller

Me. V. van Jaarsveld

14

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019


KULTUUR

Me. J. Fouche Adjunkhoof Kultuur

Me. I. Knoetze English Orators

Mnr. J. Allers

Dr. R. Bosman

Me. J. Ferreira

Me. A. Grobler

Me. B. Joyce

Orkes

Kunsuitstalling

Kunsuitstalling

Me. M. Naude

Me. A. Pretorius Redenaars en Debat

Me. C. Taute

Me. A. van der Walt

Dansproduksie

Me. M. Carstens

Dogterskoor

Tres Scholarum en Promenadekonsert

Me. A. Muller Kloofgeloof

Koor

Klofiekan

Mnr. A. Janse van Rensburg

Mnr. M. Janse van Rensburg

Me. S. Jordaan

Me. A. Stoop

Mnr. G. Strydom

Me. C. Van Staden Toneel en Drama

WISKUNDE

Mnr. M. Stoop

Departementshoof Geletterdheid

Me. C. Boswell Departementshoof

Me. T. Le Roux

Me. S. Marren

Me. R. Retief

Me. S. Steyn

Me. S. Theron

Me. M. Thom

Mnr. J. van Zyl

Mnr. F. Vorster

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

15


SPORTBURO EN SPORTORGANISEERDERS

Me. C. Andries

Me. S. Botes

Me. E. Du Toit

Mnr. S. Finaughty

Direkteur Hokkie Dogters

Organiseerder Tafeltennis Direkteur Rugby

Organiseerder Perdry

Direkteur Netbal

Direkteur Hokkie Seuns

Mnr. W. Grimes

Me. C. Hare

Me. B. Joyce

Mnr. C. Pienaar

Me. R. Straeuli

Me. J. Steenkamp

Organiseerder Landloop

Direkteur Gholf

Direkteur Atletiek

Direkteur Krieket

Direkteur Netbal

Organiseerder Skaak

Me. A. Crous

Me. H. De Villiers

Me. N. Du Toit

Mnr. L. Coetzer

Me. I. Davies

Me. I. van der Merwe Mnr. M. van der Nest Me V. van der Walt Organiseerder Swem

Sporthoof Kleinsport

Organiseerder Bergfiets

SOSIAAL EN GASVRYHEID

Me. H. Bothma

Me. S. Botes

Mnr. J. Claassens

Me. V. Toms

Me. M. van den Berg Me. V. van Jaarsveld

Departementshoof

Me. H. Kotze

16

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019


KUNSTE, ONTWERP EN VREEMDE TALE

Me. A. Grobler

Mnr. J. Allers

Mnr. G. Harris

Me. B. Joyce

Me. R. Kearns

Me. M. Naude

Me. M. Le Roux

Me. H. Ribbens

Departemenshoof

Me. L. Seegers

Me. C. van Staden

EKONOMIESE BESTUURSWETENSKAPPE

Mnr. F. Parker

Me. M. Carstens

Me. I. Eloff

Mnr. W. Grimes

Departemenshoof

Me. I. van der Merwe Me. H. van der Westhuizen

TEGNOLOGIESE WETENSKAPPE

Mnr. S. Naude

Mnr. F. Brand

Mnr. N. De Klerk

Mnr. J. Labuschagne Mnr. M. van der Nest Mnr. D. Viljoen

Departementshoof

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

17


FISIESE WETENSKAPPE

Me. M. Rhoode

Me. C. Hare

Departementshoof

Mede-Departementshoof

Me. C. De Beer

Me. J. Kriek

Me. S. Theron

Me. A. van der Walt

Mnr. J. van Wyk

Dr. A. van den Berg

LEWENSWETENSKAPPE

Me. M. Behr

Me. A. Campbell

Me. J. Kriek

Departementshoof

LEWENSORIËNTERING

Mnr. J. Mollentze

Me. I. Davies

Mnr. N. De Klerk

Mnr. M. Viljoen

Departementshoof

MEDIES EN SPORTWETENSKAPPE

Me. A. Klopper

Me. J. Coetzer

Mnr. H. De Villiers

Medies

18

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Mnr. D. Smuts

Me. T. van Aarde


MUSIEK

Dr. R. Bosman

Mnr. J. Allers

Me. J. Fereira

Mnr. P. Koekemoer

Me V. van der Walt

Me. I. Roos

Departementshoof

IT EN RTT

Me. C. Taute Departementshoof

ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Me. A. Boonzaaier

Me. M. Smit

Me M. van der Merwe

Onderwysspesialis

Interne berader en Konsessie Koördineerder

Sielkundige

BEMARKING

Me. A. Grobbelaar

Me. M. Scherman

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

19


BOODSKAP VAN DIE HOOFLEIERS

BOODSKAP VAN DIE HOOFSEUN

BOODSKAP VAN DIE HOOFDOGTER

Om hoofseun van Hoërskool Waterkloof te wees is ‘n geleentheid… ‘n geleentheid wat jou die kans gee om met mense paaie te kruis en op ‘n sekere manier ‘n invloed op hul lewens te hê.

Liewe Matrieks van 2019

Almal het ‘n invloed op iemand anders se lewe: of jy nou in die derde rugbyspan speel, of jy redenaars doen, en of jy eenvoudig net iemand se vertroueling is. Jou invloed maak ‘n verskil in iemand se lewe. Tog het ek besef dat die mate waarop jy iemand se lewe beïnvloed slegs deur een faktor bepaal word, nl. of jy bereid is om die HERE die geleentheid te bied om deur jou te werk. Invloed is ook nie noodwendig om 1800 mense te hê wat jou hoor nie, maar eerder om EEN persoon te hê wat werklik na jou luister. Dít kan slegs die Here doen. Klofies, mag julle die volgende woorde saam met julle dra: “Jou merk op aarde is verganklik, maar as jy bereid is om die Here se merk te laat, bly Hy vir ewig daar om dit te onderhou.” Die Here het my geseën, ‘n laaitie van Kempton Park, om ‘n paar mense se lewens in Hoërskool Waterkloof te beïnvloed. Net so glo ek dat Hy jou kan gebruik. Mag die Here Hoërskool Waterkloof vir nog baie jare seën. Groete aan die personeel, elke Klofie, my graad 8’s en die Matrieks van 2019. Tiaan Millard

20

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Vyf jaar van: 1) Spanwerk (as Druppels) om so vinnig as moontlik die pawiljoen na sportbyeenkomste skoon te maak. 2) Uithouvermoë om die intense hitte, die bergklim en die klipbeddens tydens die graad 9-veldskool te oorleef. 3) Onafhanklikheid, omdat ‘n mens in graad 10 besef dat jy nie meer vir iemand in jou wisselklas kan vra: ”Waar is ons nou?” nie. 4) Prioritiseer om die akademiese druk in graad 11 te oorleef. 5) Eenheid om saam die titel as “Die beste matriekgroep in 40 jaar” te verower. Matrieks, wat ‘n onvergeetlike vyf jaar in ons lewens was dit nie! DANKIE! Aan elkeen van julle wil ek graag my laaste boodskap gee: Jy het die hoërskool oorleef! Moenie nou moed opgee nie! Gaan groot – niks keer jou nie, behalwe jyself. Begin ‘n nuwe hoofstuk in jou lewe, dis nooit te laat nie! Ek sien daarna uit om in die toekoms van julle te hoor! Jo-ané Verhoef


KLOFIERAAD

Voor vlnr:

Izette Uys, Suzaan de Villiers, Willie Davel, Björn Barnard, Jo-Ané Verhoef, me. I. Prinsloo, mnr. C. Denysschen, mnr. W. Labuschagne, Tiaan Millard, Ruhan Visagie, Jean-Henri Els, Wilandri Hills

Tweede ry: Alizé Joubert, Mariska Harmse Derde ry:

Mieke Schutte, René van Dyk, Jana Dreeckmeier, Xandri Pretorius, Grete-Lee Swanepoel, Tanzin Durr, Leoné Goosen, Jeanné Smit, Ziske van Dyk, Anrize Smit, Shenka van Dyk, Carike Smit, Nicola Potgieter, Lia Swarts, Lise Carsten

Vierde ry:

Pieter-Hendrik Vermeulen, Tertius van der Horst, Marjon Schouwstra, Monique van Bers, Francois Marais, Calvin van Zyl, Anro van Tonder, Steyn van Niekerk, Tristan du Plessis, Gerhard Lötter, Francois Erasmus, Inus Brink, Liezl Theron

Agter: Xander Lourens, Jo-Marie Bekker, Wian Crouwkamp, Wiehan Swanepoel, Franco Groenewald, Franco Maré, Armand Fleidl, Christiaan Botha, Lindman Petzer

JUNIOR STADSRAAD

Vlnr:

Megail Gericke, Cilliers Diedericks, Elani Smith

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

21


GRAAD 12

GRAAD 12/1

Voor vlnr:

Carla Brevis, Inus Brink, Nunette Brits, Lise Carsten, Björn Barnard, Joshua Appelgryn, James Botes

Tweede ry: Cayla Bosch, Jacques Bosch, Kieron Boshoff, Christiaan Botha, Erik Botha, Marna Botha, Stefan Botha, Sullivan Botha, Timere Bothma Derde ry:

Shaun Allers, Bianca Bensch, CG Beukes, Carli Bezuidenhout, Jo-Marie Bekker, Jaco Bierman, Marisa Bonnema, Elda Booysen, Talia Bondesio

Agter: Me. C. de Beer, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Brendon Allgeier, Charlize Annandale, Zonika Arendt, Lily Arlow, Tiane Becker, Liezel Belsten

GRAAD 12/2

Voor vlnr:

Jacques de Beer, Kirsten de Klerk, Ruan de Klerk, Suzanne de Villiers, Jana Dreeckmeier, Tanzin Durr

Tweede ry: Liezel Coetzee, Jean Coetzer, Brendan Conradie, John Cory, Ingrid Cronje, Dewan Cruywagen, Timon Dalton, Arné de Beer Derde ry:

Marno Buys, Reynard Christie, Wilco Cilliers, Keagan Clark, Keith Clark, Pierre Cloete, Cornel Coetzee, Eben Coetzee

Agter: Mnr. J. Claassens, me. A. Crous, me. V. van der Walt (afwesig), Zean Bruwer, Neil Bruwer, André Burger, Danica Burger, Blanche Buys, Luke Buys

22

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 12

GRAAD 12/3

Voor vlnr:

Deline du Plooy, Charee du Preez, Megan du Preez, Jean du Randt, Vianca du Randt, Megail Gericke, Leoné Goosen

Tweede ry: Louis Delport, Stefanie Delport, Donné du Buisson, Anika du Plessis, Clarice du Plessis, Jan du Plessis, Jean-Luc du Plessis, Nerika du Plessis, Tristian du Plessis Derde ry:

Gavin de Villiers, J.D. de Villiers, Michelle de Villiers, Ivana de Vittorio, Dané de Wet, Dian de Wet, Raymond de Wet, Ryan de Wet, Wiehan Delafield

Agter: Mnr W. Labuschagne, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Wian Croukamp, Willie Davel, Marcus de Kock, Nikita de Lange, Dylan de Meyer, Elzanne de Ruyter

GRAAD 12/4

Voor vlnr: Tweede ry: Derde ry:

Miandra Groenewald, Henry Grové, Tanya Hacke, Yohané Halgryn, Mariska Harmse, Wilandri Hills, Alizé Joubert Jan Foxcraft, Duan Franzsen, Shaydon Fredricks, Nelis Furstenburg, Clarice Grobler, Divan Grobler, Dylan Grobler, Séan Grobler, Karen Groenewald Edrich Engelbrecht, Francois Erasmus, Ruan Erlank, Tasmin Eybers, Michael Falk, Carle Fouché, Marcus Fourie, Markus Fourie, Soné Fourie Agter: Me. M. Naude, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Chundré du Toit, Gunter du Toit, Chris du Toit, Jean-Henri Els, Jolien Els, Annette Engelbrecht

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

23


GRAAD 12

GRAAD 12/5

Voor vlnr:

Lian Keulder, Amé Kilian, Heinrich Kilian, Devan Knoesen, Gerhardt Lötter, Nicola Potgieter, Xandri Pretorius, Tristan Jacobs

Tweede ry: Jano Jansen van Vuuren, Robbie Johnson, Ruan Jonker, Anaïs Jordaan, Anneliese Joubert, Liza Joubert, Robyn Joubert, Marizel Kahl, Elmé Kempen Derde ry:

Chene Hough, Andre Jacobs, Erika Jacobs, Joel Jacobs, Morné Jacobs, Tehan Jacobs, Tivan Janse van Vuuren, Ané Jansen van Vuuren, Gisele Jansen van Vuuren

Agter: Me. L. Roos, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Armand Fleidl, Franco Groenewald, Wedrich Hartmann, Elmarie Herbst, Jordan Hermann, Matthiam Hoffman

GRAAD 12/6

Voor vlnr:

Alet Meyer, Jan-Michael Meyer, Willemien Meyer, Tiaan Millard, Refilwe Modumo, Anrize Smit, Marjon Schouwstra, Noeline le Roux

Tweede ry: Bianca Louw, Megan Luüs, Simoné Malan, Francois Marais, Heinrich Marais, Johan Maritz, Byron Marshall, Polla Melamed Derde ry:

Marli Labuschagne, Gareth le Roux, Wouter le Roux, Dima Lebelo, Ethann Lesser, Charl Liebenberg, Jacques Lotriet, Xander Lourens

Agter: Me. M. le Roux, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Janri Koekemoer, Eloise Kok, Janko Kriel, Herko Kruger, Janus Labuschagne

24

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 12

GRAAD 12/7

Voor vlnr:

Hanlie Pienaar, Margo Pio, Rikus Pistorius, Carla Pohl, Charlize Pretorius, Carike Smit, Jeanné Smit, Martin Otto

Tweede ry: Ewald Pekema, Petra Pepler, Lindman Petzer, Jemma Pfeiffer, JD Phillips, Jayden Philpott, Michael Piek, Duncan Pienaar Derde ry:

Johan Nel, Imarie Oberholzer, Christian Olivier, Gerrit Olivier, Johan Oosthuizen, Zita Oranje, Corlia Otto, Marnu Pauer

Agter: Mnr. G. Strydom, mnr. J. Claasen, me. A. Crous, Franco Maré, Abi Mosehla, Andries Mulder, Tiaan Muller, Cath Müller

GRAAD 12/8

Voor vlnr:

Ethan Siebrits, Leandri Smit, Grete-Lee Swanepoel, Wiehan Swanepoel, Lia Swarts, Simeon Scholtz, Kaylie Rabie

Tweede ry: Ian Rynners, Abigail Sampson, Zandelay Scharneck, Mia Scheuer, Clarissa Schlenther, Megan Schmidt, Ané Schumyn, Martin Schutte, Nthabeleng Sekete Derde ry:

Marize Ras, Ané Riekert, Fransie Richards, Megan Robinson, Divan Roelofse, Xander Roets, Johan Roodt, Jason Rossouw, Elana Roux

Agter: Me. H. van der Westhuizen, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Esmari Pretorius, Mias Pretorius, Theuns Pretorius, Divan Prinsloo, Juandré Prinsloo, Michelle Prinsloo

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

25


GRAAD 12

GRAAD 12/9

Voor vlnr:

Ansuné Truter, Anthony Ttappous, Ruben Tukker, Izette Uys, Kelly Vallum, Tertius van der Horst, Stefan van Niekerk, Jalene Terblanche

Tweede ry: Hein Swanepoel, Dané Swart, Adriaan Terblanche, Elzaan Terbalnche, Amonette Theron, Liezl Theron, Christiaan Thom, Ian Trollip, Roshelle Tromp Derde ry:

Struben Spies, Lian Stander, Rico Stander, Tegan Stander, Annika Steyn, Ewan Steyn, Marli Steyn, Liezl Steynberg, Johann Strydom

Agter: Me. L. van der Westhuizen, me. A. Crous, mnr. J. Claassens, AJ Smith, Khrismi Smith, Sean Smith, Sean Snyder, Amorette Snyman, Janco Spelt

GRAAD 12/10

Voor vlnr: Tweede ry: Derde ry: Agter:

Markus van Tubbergh, Chrisjan van Wyk, Jané van Wyk, Ruan van Wyk, Ruben van Wyk, Calvin van Zyl, Jandré van Zyl, Jandré van Peer, Henri van Rensburg, Pierre van Rensburg, Ashley van Rooyen, Elizé van Rooyen, Ethan van Rooyen, Wehan van Rooyen, Marcus van Schalkwyk, Anro van Tonder Louwla van Deventer, Reynhardt van Deventer, René van Dyk, Michael van Heerden, Carmen van Niekerk, Jessica van Niekerk, Remonn van Niekerk, Steyn van Niekerk, Tenisha van Niekerk Me. J. Ferreira, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Elandri van Aardt, Monique van Bers, Ané van der Berg, Anusche van den Heever, Kaylin van der Merwe, Henry van der Riet

26

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 12

GRAAD 12/11

Voor vlnr:

Hanneldi Windell, Daniélle Wolmarans, Izelle Zehnder, Nicholas Faure, Karla Vermaak, Roshelle van Rooyen , Wico van Zyl

Tweede ry: Weslee Vorster, Uléne Vos, Hailey Vosloo, Marco Wampach, Cara-May Warschkuhl, Jeanne Watson, Jade White, Kyle White, Bradliam Willemse Derde ry:

Jo-Ané Verhoef, Jade Vermeulen, Pieter-Hendrik Vermeulen, Chloë Verwey, Chrisley van Rooyen, Zandri Viljoen, Ruhan Visagie, Zanel Vorbeck, Naomi Vorster

Agter: Mnr. A. Alexander, mnr. J. Claassens, me. A. Crous, Shenka van Dyk, Ziske van Dyk, Lericia van Zyl, Zandri van Zyl, Leonard Venter, Mikayla Venter

GRAAD 12 VERTEENWOORDIGENDE LEERLINGRAAD

Voor vlnr:

Alizé Joubert, me. H. van der Westhuizen, Björn Barnard, mnr. C. Denysschen, Wilandri Hills, mes. M. Behr, Me. L. Roos

Tweede ry: René van Dyk, Jana Dreeckmeier, Jo-Ané Verhoef, Izette Uys, Mariska Harmse Derde ry:

Suzanne de Villiers, Leoné Goosen, Jean-Henri Els, Willie Davel, Inus Brink, Monique van Bers, Carike Smit, Grete-Lee Swanepoel

Agter: Calvin van Zyl, Lindman Petzer, Ruan Visagie, Tiaan Millard, Wian Croukamp, Francois Marais, Gerhard Lötter

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

27


MATRIEKAFSKEID

28

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


MATRIEKAFSKEID

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

29


40 DAYS

30

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019


40 DAYS

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

31


GRAAD 11

GRAAD 11/1

Voor vlnr:

Shandon Botha, Trudie Botha, Matthew Bowen, Meaghan Brand, Kaylib Banks, Ulrich Bekker, Nicole Alberts, Eulené Bornman, Gailyn Wessels

Tweede ry: JJ Bensch, Werner Bezuidenhout, Wiam Blom, Zoë Boshoff, André Botes, Danielle Botha, Hancé Botha, Janro Botha, Reon Botha Derde ry:

Chantelle Barnard, Justine Barwise, Juanita Basson, Alisha Bauer, Ludwig Bauermeister, Christiaan Bauman, Luke Bäumer, Marnus Beetge, Marco Bekker

Agter: Me. J.M. Redelinghuys, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Arinda Ackerman, Richardt Ackerman, Siverio Aggenbach, Armand Aggenbag, Danielle Arnoldi, Enrico Barkhuizen

GRAAD 11/2

Voor vlnr:

Ruan de Beer, Simeon de Bruyn, Gwen de Bruyn, Zander de Jager, Monty Loubser, Bianca Britt, Tobi Calitz

Tweede ry: Irene Coetzee, Samantha Bredenkamp, Petra Coetzee, Timeon Coetzee, Hardus Coetzer, Robert Cooke, Kaitlin Crooks, Shanique Dalgety, Alan Davidson, Lourens de Beer Derde ry:

Anje Cairncross, Arno Claassen, Danica Claassens, Chanel Brits, Nadia Claassens, Geoffrey Cloete, Marlizelle Cloete, Vincent Cloete, Camryn Coetzee, George Coetzee

Agter: Me. M. Carstens, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Juwan Blignaut, Shane Brand, Tiana Brink, Minke Brits, Juvan Broos, DJ Brown, Wian Burger

32

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 11

GRAAD 11/3

Voor vlnr:

Amber Elliott, Johan Els, Hanri Engelbrecht, Lara Erasmus, Duen Erasmus, Lizamé Erasmus, Neake Ersterhuizen, Ryni Domingues

Tweede ry: Zander Dormehl, Tanya Drant, Heinrich Drewes, Kevin du Preez, Keagan du Rand, Zoë du Rand, Dirk du Toit, Wehan du Toit, Thea Duminy Derde ry:

Anika de Klerk, Kayla de Klerk, Zané de Klerk, Declan de Kock, Maroche de Mare, Stefan de Wet, Chris Delport, Heinrich Denysschen, Carla Dippenaar

Agter: Me. S. Steyn, mnr. N. de Klerk, me. R. Kleynhans, Anne-May Bam, Iain Burger, Dylan de Jongh, Jaco de Jongh, Joané de Jongh, Ané de Klerk

GRAAD 11/4

Voor vlnr: Tweede ry: Derde ry: Agter:

Hugo Havenga, Markus Havenga, Suzell Havenga, Mikayla Haynes-Smart, Basil Hearne, Richard Heroin, Mikhail Heymans, Liam Watson Eloise Grobler, Lodewyk Grobler, Annerien Groenewald, Inge Groenewald, Marnel Hagedoorn, Megan Harmse, Byron Harper, Nico Hattingh, Ruan Hattingh Brandan Gibson, De Vos Gilbert, Cole Goncalves, Daniel Gooch, Carla Gouws, Werner Greeff, Jaclyn Greyling, Drian Grobbelaar, Lisa Grobbelaar Mnr. F.J. Brand, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Sashe Everitt, Marissa Ferreire, Mark Frahm, Nathan Francis, Michael Geyer, Robert Gibbs

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

33


GRAAD 11

GRAAD 11/5

Voor vlnr:

Estian Kleingeld, Jana Kleynhans, Miané Kleynhans, Marné Klopper, Jacques Koekemoer, Marnus Koekemoerm, Riane Koekemoer

Tweede ry: Chante Jooste, Jessica Jordaan, Juwan Jordaan, Louisa Jordaan, Anzelle Joubert, Marné Joubert, S.W. Kemp, Brandon Kennedy, Aidin Kerr, Christa Keyser Derde ry:

Nadine Hyman, Michelle Jacobs, Zander Jacobs, Brandon Janse van Rensburg, Carissa Janse van Rensburg, Carla Jansen van Rensburg, Elizma Janse van Rensburg, Nicola Jansen, IP Jansen van Rensburg, Jesse Jardim

Agter: Me. C. Andries, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Dylan Beckers, Anchen du Toit, Corlia Homann, Shaun Hudson, Mika Human-Hausé, Samantha Hurst, Danica Hyman

GRAAD 11/6

Voor vlnr: Tweede ry: Derde ry: Agter:

Zander Maree, Marco Maritz, Juanton Matlala, Milla Matthee, Dian Meintjes, Jonathan Lindholm, Jamie Marais Mariel Lubbe, Johannes Maduwane, Kgomotso Mahlangu, Marlize Makkink, Zoë Malan, Zoe Malherbe, Ashley Marais, Dawie Marais, Tunicke Marais, Ruben Maré Jandré Kruger, Malcolm Langa, Rohan Laubscher, Regara Jehman, Ibeleng Lehobye, Marko Liebenberg, Rhobin Links, Isandri Liversage, Faure Louw, Ryan Louw Dr. A. van den Berg, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Vitali Beukes, Anita Kopanski, Kirsten Kornelius, Micaela Kriel, Eric Kros, Reinhard Kroukamp, Anel Kruger.

34

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 11

GRAAD 11/7

Voor vlnr:

Jean-Pierre Olivier, Sebastiaan Olivier, Darius Oosthuizen, Enrikus Oostuizen, Stephen Petersen, Brett Pienaar, Ewan Pienaar, Anoeschka Potgieter, Bejamin Potgieter

Tweede ry: Mignon Neitz, Jason Nel, Vicky Nel, Chené Niemand, J.C. Nieuwenhuys, Megan Norval, Nicole Nothnagel, Jurie O’Connell, Faure Louw Derde ry:

Mia Motgomery, Rize Mulder, Tihan Mulder, Kayla Murray, Danielle Naudé, Eduan Naudé, F.A. Naudé, Kyla Naudé, Nicola Naudé

Agter: Me. L. Gray, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Monet Booysen, C.J. Liebenberg, Xander MacGregor, Anika Meyer, Carina Meyer, Michelle Minnaar

GRAAD 11/8

Voor vlnr:

Michelle Siebrits, Tom Slabbert, Brendan Smit, Diwan Smit, Gizelle Smit, Jared Smit, Wernich van Dyk,

Tweede ry: Joshua Scheepers, Karlise Scheepers, Evandri Schraader, Cilé-Mari Schultz, Karen Schutte, Dineo Senoamadi, Wayne Sharp, Zestian Short, John Siebert Derde ry:

Tristan Prinsloo, Elsa Rappard, Tristan Read, Karla Reinecke, Mia Reynecke, Shani Roeloffze, Berlie Roodt, Danelle Rossouw, Danielle Schaafsma

Agter: Mnr. J. Allers, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Leshan Curlewis, Corné Potgieter, Doné Pretorius, Mi-Cha Pretorius, Zelri Pretorius, Chrilise Prinsloo

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

35


GRAAD 11

GRAAD 11/9

Voor vlnr:

Dà-Neil Tellie, Euné Terblanche, Mikayla Testa, Vian Toerien, Talia Truter, JP Tuerdon, Rikard Uckermann, Simoné Uys, Kayla Toms

Tweede ry: Bellenique Strydom, Juan Strydom, Louwrens Strydom, Erich Süllwald, Gerhard Swanepoel, Marissa Swanepoel, Carli Swart, Chené Swart, Petrich Swart, Johan Swarts Derde ry:

Nadine Spies, Rodrique Spinette, Jenna Stander, Monique Stassen, Eben Steenekamp, Dylan Steyl, Graydon Steyn, Gustav Steyn, Daniella Stremmelaar, Marilee Strümpfer

Agter: Mnr. G Harris, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Danet Cloete, Demi du Plessis, Cassie Pelser, Ruben Smit, Elani Smith, Robyn Smith, Lara Snyman

GRAAD 11/10

Voor vlnr: Kirsten van Niekerk, Lourens van Niekerk, Paul van Niekerk, Suzelle van Niekerk, Nicolé van Nieuwenhuizen, Miné van Wyk, Estian Vermaak, Liam van der Merwe Tweede ry: Werner van der Walt, Marco van der Westhuizen, Megan van der Westhuizen, Rueben van der Westhuizen, Ruan van Dyk, Sherika van Dyk, Noé van Hanxleden Houwert, Nadia van Heerden, Suzaan van Heerden, Karien van Jaarsveld Derde ry: Lihandi van der Linden, Marco van der Merwe, Neil van der Merwe, Quintin van der Mescht, Guxandre van der Nest, Mariné van der Schyff, Liandi van der Spek, Cornel van der Vyver, Rainier van der Walt, Riaan van der Walt Agter: Me. I. van der Merwe, mnr. N. De Klerk, me. R. Kleynhans, Christo van der Berg, Duan van der Berg, Hanno van der Berg, Lara van der Berg, Danré van der Bergh, Esmaré van den Heever, Rynauw van den Heever

36

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 11

GRAAD 11/11

Voor vlnr:

Leoné Vos, Wilmien Watson, Kaylen Weiss, Aliya Wepener, Bevan White, Kyle Windvogel, Justin Willemse, Jan Zylstra, Tobias Muller

Tweede ry: Reinier van Zyl, Suné van Zyl, Zoë van Zyl, Chelsea Venter, Tristan Venter, Kayla Visagie, Lirika Visagie, Wilmarie Vorster, Casper Vos Derde ry:

Tuana van Schalkwyk, Joseph van Straten, Christof van Veijeren, Franco van Vuuren, Mikayla van Vuuren, Henry van Wyk, Luke van Wyk, Sua van Wyk, Celia-Marie van Zyl

Agter: Mnr. N. de Klerk, me. R. Kleynhans, me. I. Eloff (afwesig), Karel Verhoef, Adriaan Venter, Michelle MacGregor, Juliann van Rensburg, Stefan van Rooyen, Taylor van Rooyen, Juandro van Schalkwyk

GRAAD 11 VERTEENWOORDIGENDE LEERLINGRAAD

Voor vlnr:

Sashe Everitt, Gailyn Wessels, me. J. Redelinghuys, me. M. Behr, Xander MacGregor, Juwan Blignaut

Tweede ry: Leshan Curlewis, Vitali Beukes, Tiana Brink, Miné van Wyk, Michelle MacGregor Derde ry:

Arinda Ackerman, Monét Booysen, Demi du Plessis, Jaclyn Greyling, Anchen du Toit, Anne-May Bam

Agter: Wernich van Dyk, Liam Watson, Faure Louw, Estian Vermaak, Karel Verhoef, Ian Burger

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

37


VALENTYNSBAL

38

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


VALENTYNSBAL

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

39


GRAAD 10

GRAAD 10/1

Voor vlnr:

Prince Bongwano, Divan Booysen, Tinewe Booysen, Cailyn Bornman, Samantha Bosch, Lourie Bosman

Tweede ry: Barend Bester, Heinrich Bester, Wanya Bester, Esthie Bezuidenhout, Johan Bierman, Rita Bisschoff, Roché Bloem, Julia Bloemhof, Bianca Baardman Derde ry:

Marno Bands, Gabriëlla Barbosa, Marayla Barlow, Jeandré Barnard, Leanka Barnard, Jolene Barwise, Erich Beckers, Luan Bekker, Francois Bennett

Agter: Mnr. J. van Zyl, mnr. L. Coetzer, Annerie Agenbacht, Heinrich Alberts, Connor Anderson, A.J. Appelgryn, De Wet Backhuis, George Baker

GRAAD 10/2

Voor vlnr:

Richer Cox, George Cronje, Juanike Cronje, Marianka Cronje, Carlese de Almeida, Murray Deane

Tweede ry: Shamoné Briel Horn, Marcel Briers, Dewald Brümmer, Roné Carsten, Dohan Cilliers, Elsuné Claassen, Jessica Coetzee, Werner Coetzee, Janno Conradie Derde ry:

Christie Botha, Henri Botha, Mariene Botha, Maroné Botha, Michelle Botha, Raynardt Botha, James Boucher, Kaylin Bouwer, Leané Bouwer

Agter: Me. I. Davies, mnr. L. Coetzer, Franco Bester, Angelique Bloemhof, Mia Bodenstein, Chanté Botes, Diaan Botes, Anushka Botha, Christiaan Botha

40

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 10

GRAAD 10/3

Voor vlnr:

Christiaan du Plessis, Ilané du Plessis, Pierre du Plessis, Ansònel du Toit, Gideon du Toit, Hans-Coert Ebersön

Tweede ry: Mikené Delport, Damon Dempers, Riegardt Denysschen, Clarisse Derksen, Steyn Dippenaar, Glen Dorner, Su-Hani Dressel, Lujanré Dreyer, Charlize Du Plessis Derde ry:

Suné de Bruin, Daniélle de Jongh, Abigail de Kock, Tarien de Kock, Monnique de Munnik, Stephan de Villiers, Le Roux de Vries, Desiré de Wet

Agter: Me. L. Marais, mnr. L. Coetzer, Christiaan du Toit, JP Boensch, Victor Breedt, Denise Buys, Elmo de Beer, Emi de Beer, Schalk de Beer

GRAAD 10/4

Voor vlnr:

Christopher Geyer, Anika Geyser, Gabriella Geyser, Christiaan Gezorke, Marisna Godsil, A’mika Goncalves Dias, Ella Gatterman

Tweede ry: Marco Fick, Gustav Filmater, Eric Fouchee, Caitlyn Fouché, Danyelle Fourie, Monja Fourie, Christine Geertsema, Hennie Geldenhuys Derde ry:

Kristen Erasmus, Hestia Erwee, Anneke Esterhuizen, Annelize Esterhuizen, Ivani Eybers, Sanri Faber, Bianca Ferreira, Pierre Ferreira

Agter: Me. V. Toms, mnr. L. Coetzer, Michael Dreeckmeier, Le Fras du Toit , Sonja Eggink, Suné Els, Janco Engelbrecht, Martin Enslin

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

41


GRAAD 10

GRAAD 10/5

Voor vlnr:

Cerys Hurter, Owen Jacobs, Zoë Janse van Rensburg, Mashé Jansen van Rensburg, Rumé Jansen van Rensburg, Juné Jordaan, Luan Jordaan, Megan Katzke

Tweede ry: Zelmarie Hefnemann, Gerhardt Henning, Marco Henning, Jacques Herselman, Tian Heydenrych, Leany Holtzhausen, Kiara Hudson, Nedine Human Derde ry:

Duard Grobbelaar, Marno Grobbelaar, Chiquita Grobler, Hanneleen Grobler, Jeanrie Grobler, Lunay Grobler, Nico Grobler, Kayla Halgryn

Agter: Me. S. Botes, mnr. L. Coetzer, Behann Coetzee, Tristan Dalton, Ruben Greeff, Caleb Greyling, Ian Greyling, Matthew Grimes

GRAAD 10/6

Voor vlnr:

Simeon Lombard, Marlette Loock, Bianca Loubser, Charlize Louw, Miré louw, Luan Lubbe, Hanco Lübbert,

Tweede ry: Nathan Leeuwner, Mignon Leonard, Danny Liebenberg, Jeané Liebenberg, Zander Liebenberg, Carla Lindeque, Dalen Lombard, Leesha Lombard, Monya Lombard Derde ry:

Alizia Keet, Georgie Kent, Clarice Kilian, Brigitte Koch, Joe Koen, Brendan Kotze, Bianca Kriel, Lambert Kriel, Stefan Landsberg

Agter: Mnr. L. Coetzer, me. C. van Staden, Inge Kuhn, Cilliers Diedericks, Ruben Jordaan, Anine Joubert, Jenna Joynt, Elsa Jute, Lean Kasselman

42

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 10

GRAAD 10/7

Voor vlnr:

Shawn Nel, Michelle Neto, Ewan Nieman, Thalia Nieuwoudt, Mia Nortjé, Lize-Marie Oelofse, Christopher O’Rourke

Tweede ry: Christian Meyer, Jené Meyer, Anje Millard, Anrich Molleman, Carla Müller, Aden Myburgh, Nico Myburgh, Luhan Mynhardt, Kelly Nel Derde ry:

Louise Malan, Paul Malan, Sebastian Marais, Nicole Mathews, Nicole Matthew, Nato McKlein, Carmen McMaster, Locenzo Mellina, Anne Meyer

Agter: Me. V. van Jaarsveld, mnr. L. Coetzer, Marcel Myburgh, Ruan Hartzenberg, Cole Ludick, Renier Ludick, Chanté Ludik, Carel Luüs, Jonty Mac Donald

GRAAD 10/8

Voor vlnr:

Franco Retief, Lushano Robbertze, Leroy Robinson, Chrisvert Roets, Zia Roets, Dylené Roos, Ruan Roos

Tweede ry: Lené Pretorius, Nicole Pretorius, Robert Pretorius, Dewan Prinsloo, Shani Prinsloo, Sean Proudfoot, Melanique Rall, Johan Ras Derde ry:

Ayanda Phalane, Angelique Pienaar, Macyla-Lee Pienaar, Carmen Pieters, Ryno Pieters, Kaylin Posthumus, Areané Pretorius, Bianca Pretorius

Agter: Me. A. Dreyer (afwesig), mnr. L. Coetzer, Luïn Leo, Tuané Lindeque, Imogen Olivier, Juan Oosthuizen, Danell Opperman, Simoné Opperman, Aldu Pauer

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

43


GRAAD 10

GRAAD 10/9

Voor vlnr:

Tiana Steyn, Zelda Steynberg, Reinhardt Stipp, Leandri Storm, Damian Strauss, Dominique Strauss, Michelle Strydom

Tweede ry: Wikus Skein, Andy Skhosana, Abigail Smit, Chris Smit, Lize-Marie Smit, Willem-George Smit, Philip Spies, Marcus Steenkamp, Melissa-Ann Steenkamp Derde ry:

Ernie Schultz, André Schultz, Mieke Schwartz, Kayla Seetal, Bianca Senekal, Rocco Serafini, Imoné Seymore, Mionette Short, Charl Simmonds

Agter: Me. A. Müller, mnr. L. Coetzer, Luan Maree, Sean Roos, Jery Roux, Simoné Rykheer, Dylan Samuels, Kylie Schmidt, Nadia Schmidt

GRAAD 10/10

Voor vlnr:

Cara van der Merwe, Franco van der Merwe, Marisa van der Riet, Ashleigh van der Walt, Michelle van Deventer, Shaé van Deventer

Tweede ry: Stiaan Trukker, Donné Uys, Xandré van Aarde, Mathew van den Berg, Sandra van den Berg, Suné van den Berg, Jaden van der Lely, Jasper van der Linde Derde ry:

Megan Swanepoel, Johlene Swart, Shané Swart, Marco Terblanche, Tess Terblanche, Leila Teunissen, Tanya Triem, Ulrich Tromp

Agter: Me. J. Kriek, mnr. L. Coetzer, Leané Stander, Daniella Struwig, Inge Strydom, Ruben Sutherland, Shaun Sutherland, Leané Swanepoel

44

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 10

GRAAD 10/11

Voor vlnr:

Hanco Wells, Rikus Wessels, Jonathan White, Ruben Wiese, Anel Zehnder, Michelle Zehnder, Ruan Zehnder

Tweede ry: Marichia Venter, Marissa Venter, Rohan Venter, Yolani Venter, Tiaan Verster, Dillon Verwey, Jasmine Viljoen, Muller Visser, Wepener Weideman, Derde ry:

Charmorné van Rooyen, Jarrod van Straaten, Carla van Wyk, Nico van Wyk, Devon van Zyl, Kalvin van Zyl, Leané van Zyl, Danelle Vass, Ilana Venter

Agter: Me. I. Prinsloo, mnr. L. Coetzer, Anko van Driel, Jason van Dyk, Johnathan van Gerve, Miecke van Hoek, Hardus van Jaarsveld, Bernard van Niekerk, J.A. van Niekerk

GRAAD 10 VERTEENWOORDIGENDE LEERLINGRAAD

Voor vlnr:

Michael Dreeckmeier, Cilliers Diederiks, me. S. Botes, me. M. Behr, Christine Geertsema, JP Boensch

Tweede ry: Clarissa Duvenage, Mia Bodenstein, Megan Katzke, Monique Kotzé, Anel Zehnder, Werner van Eeden, Denise Buys Derde ry:

Angelique Bloemhof, Tuané Lindeque, Rikus Wessels, Heinrich Alberts, Franco Bester, Luïn Leo, Roché Bloem, Leané Stander

Agter: Michelle Zehnder, Anje Millard, Behann Coetzee, Ruan Hartzenberg, Victor Breedt, Luan Maree

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

45


GRAAD 10-BAL

46

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 10-BAL

Die graad 10-bal is ‘n tradisie by die Klofies. Dit is die enigste funksie van dié soort wat in die skoolsaal mag plaasvind. Die doel is om die graad 10-leerders ‘n geleentheid te gee om mekaar beter te leer ken. Met ‘n klassieke swart-en-wit tema soos “Ebbehout en ivoor”, is die tafel vir ‘n baie spesiale graad 10-bal gedek. Ruiters, konings en kastele het ‘n erewag vir die eleganste dames in Pretoria gestaan, terwyl ‘n honger metgesel of twee solank ‘n peuselhappie kon geniet. Die saal is met ligte en draperings na die beste dansvloer nog verander, terwyl die Dome omskep is in gesellige kuierhoekies waar uitgeputte voete ‘n blaaskans kon neem. Danksy graad 8-kelners, met tonne energie, was daar gedurig nog eetgoed wat die rondte gedoen het. Teen 23:00 was die meer as 280 balgangers onwillig om huis toe te gaan, maar helaas kom alle goeie dinge ook tot ‘n einde!

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

47


GRAAD 9

GRAAD 9/1

Voor vlnr:

Jacques Bosman, Adené Botha, Era Botha, Isabé Botha, Peet Botha, Zavian Botha, Dané Bouwer, Euan Bouwer

Tweede ry: Zoë Bezuidenhout, Bronwen Bisschoff, Cherika Bodde, Lika Booysen, Tianette Booysen, Edward Bosch, Pieter Bosch, Lara Boshoff Derde ry:

Nathyn Bailie, Julian Barnard, Cammy Barnardt, Ryan Bastiaanse, Tené Bekker, Dawn Bester, Thorn Bester, Alesha Bezuidenhout

Agter: Me. R. Straeuli, mnr. F. Parker, me. M van den Berg, Joe Aggenbag, Tahlita Albert, Bernelee Anderson, Shawné Anderson, Jayden Bailie

GRAAD 9/2

Voor vlnr:

Corné Conradie, Milla Coetzee, Denique Croeser, Chérie Cronje, Alicia Cooper, Armand Cruywgen, Carmien de Beer, Izelle de Klerk

Tweede ry: Anja Claassens, Nicole Claassens, Marcus Classen, Angelique Cloete, Hanro Cloete, Natasha Cloete, Daniël Coetsee, Xander Coetzee, Corné Coertze Derde ry:

Clarissa Broos, Alisa Brodrick, Jayden Brummer, Nanique Buitendag, Nicole Carr, Ethan Cartledge, Celia Clatitz, Ben Evert Carstens Korenies Kriel, Mia Cilliers

Agter: Mnr. A. Janse van Rensburg, me. M. van den Berg, mnr. F Parker, Ulrich Bester, Kristin Brand, Xander Bredenkamp (Visser) , Alexander Brewis, Robert Breytenbach, Henlo Brits

48

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 9

GRAAD 9/3

Voor vlnr:

Ansuné du Toit, Megan du Toit, Simoné du Toit, Rickus Eloff, Divan Engelbrecht, Jadine Engelbrecht, Anlia Erasmus

Tweede ry: Shaun Drysdale, Dalene du Plessis, Karla du Plessis, Lané du Plessis, Sunette du Plessis, Reynier du Raan, Nico du Randt, André du Toit Derde ry:

Enzo de Vittorio, Christoff de Vries, Francois Delport, Tristan Delport, Edrich Doman, Karen Draft, Stefan Driemeyer, Madelein Dry

Agter: Me. S. Jordaan, mnr. F. Parker, me. M. van den Berg, Wanyé de Kock, Alex de Nysschen, Zak de Villiers, Etrichia de Villiers, Alyssa de Vittorio

GRAAD 9/4

Voor vlnr:

Ané Hartzer, Naschelle Haughton, Marcelle Havenga, Carla Hay, Jessica Haywood, Arno Heydenrych, Guillaume Marais

Tweede ry: Jana Gous, Marco Greyling, Nichelle Grobler, Zané Groenewald, Michaela Gunter, Kate-Lynn Guy, Megan Hanekom, Joshua Harmse, Nicola Harper Derde ry:

Lorcan Faul, Danyél Ferreira, Isabella Ferreira, Michael Ferreira, Julian Fouché, Hennie Gericke, Charl Gibbs, Wandré Gilfillan, Andrew Gleimius

Agter: Me. A. Pretorius, me. M. van den Berg, mnr. F. Parker, Divan Engelbrecht, Ilze Erasmus, Jay-Li Erasmus, Keadan Erasmus, Jordan Everitt, Melissa Eysele

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

49


GRAAD 9

GRAAD 9/5

Voor vlnr:

Luan Joubert, Chanté Kemp, Déan Kersop, Juan Kitshoff, Keotshepilo Klaas, Johann Knobel, Anke v Staden, Tyler Veldman

Tweede ry: Madri Janse van Rensburg, Marli Jansen, Louise Jansen van Rensburg, Amberleigh Jansen v Vuuren, Christiaan Jansen van Vuuren, Danika Janssen, Lisa Jardim, Lauren Johnson, Ansu Jordaan Derde ry:

Dylan Immelman, Erik Jacobs, Jaco Jacobs, Jonathan Jacobs, Nicole Jacobs, Rohann Jacobs, Dané Janse van Rensburg, Kyle Janse van Rensburg, Lisa Janse van Rensburg

Agter: Me. N. du Toit, mnr. F. Parker, me. M van den Berg, Clayton Hinchliffe, Gideon Holtzhausen, Elmie Homan, Nikki Hopper, Ruben Hossell, Savon Hurter

GRAAD 9/6

Voor vlnr:

Liné Lourens, Chriso Louw, Diaan Louw, Jacques Louw, Christof Luus, Zane Maartens, Dylan MacMavis, Angeline Mahlangu

Tweede ry: Henro Lambole, Rachel Laubscher, Christan le Roux, Jéan le Roux, Sidni le Roux, Klarissa Lehman, Amber Linford, Chrislowe Lotriet, Emma Lotriet Derde ry:

Peter Kritzinger, Ettienne Krös, Hanco Kruger, Jané Kruger, Aedan Labuschagne, Cindy Labuschagne, Tanché Labuschagne, Cassidy Lacy

Agter: Me. R. Kearns, me. M. van den Berg, mnr. F. Parker, Anza du Preez, Marco Grobler, Dylan Knoetze, Leandri Koekemoer, Xander Koekemoer, Reagan Kraft

50

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 9

GRAAD 9/7

Voor vlnr:

Larissa Müller, Jadon Myburgh, Luche Myburgh, Reinhardt Naude, Phillip Naudé, Ruben Odendaal

Tweede ry: Pierre Moelich, Ammé Möller, Udét Momberg, Mia Moolman, Keanan Morgan, Karla Mostert, Luané Mouton, Kyarah Muldowney, Ileana Müller Derde ry:

Hernus Marais, Henco Maritz, Henriques Maritz, Callisto Maritz, Jessy McCarthy, Kiara McKechnie, Celine McLeod, Joanne Minnie

Agter: Me. L. Eksteen, mnr. F. Parker, me. M. van den Berg, Dewald Hattingh, Megan Mahon, Kay-Lynne Main, Franco Malan, Nighinn Malherbe, Hannes Mans

GRAAD 9/8

Voor vlnr:

Jadine Potgieter, Dean Pretorius, Marco Pretorius, Dillon Prinsloo, Nicola Prinsloo, Herman Reinecke

Tweede ry: Cassandra O’Reilly, Ané Peasley, Kiara Perold, Rayn Pfaff, Chanté Pienaar, Nadia Pohl, Kayla Posthumus, Lenard Posthumus, Andrea Potgieter Derde ry:

Ruben Odendaal, Xavier Odendaal, Saskia Olckers, C.F. Olivier, Elmarie Olivier, Janique Oosthuizen, Juan Oosthuizen, Daniëlle Oosthuysen, Chelsea Opperman

Agter: Me. H Kotze, me. M. van den Berg, mnr. F. Parker, Vian Grobler, Cherise Nel, Nadia Nel, Nadia Nel, Raven Nell, Zelmari Nieuwoudt

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

51


GRAAD 9

GRAAD 9/9

Voor vlnr:

Linnea Smith, Nicole Smith, Sharl Smith, Ané Snyman, Kay-Lee Stack, Eslinn Stander, Abigail Swanepoel, Marthinus van der Merwe

Tweede ry: Lyndell Seegers, Georgette Sharp, Miane Sharp, Louis Siebert, Jappie Sikhosana, Stevan Smit, Emma Smith, Imke Smith Derde ry:

Izané Rossouw, Tanya Rossouw, Ané Scheepers, Danielle Scheepers, Celine Schoeman,Eltricia Scholtz, Jevan Schomper

Agter: Mnr. P. Koekemoer, me. M. van den Berg, mnr. F. Parker, Lara Resente, Chantelize Reyneke, Erik Riekert, Esri Roodt, Simoné Roodt

GRAAD 9/10

Voor vlnr:

Dandré van der Merwe, Lisa van der Merwe, Tanya van der Merwe, Téa van der Merwe, Chrisjané van der Nest, Henru van der Nest, Inge Venter

Tweede ry: Zander Thirion, Niki Turner, Durandt van Aardt, Elmi van Aardt, Kayla van Aswegen, Anzelle van Beek, Henco van den Berg, Paul van den Berg, Carma van der Merwe Derde ry:

Lizé Süllwald, Daniélle Swanepoel, Drian Swanepoel, Carla Swart, Lize-Mari Swart, Olivia Tamma, Leon Terblanche, Anelle Theron, Ben-Michael Theron

Agter: Me. R. Potgieter, me. M. van den Berg, mnr. F. Parker, Larmont Steele, Kalisne Stevens, Berno Strauss, Johané Steyn, Benno Strydom

52

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 9

GRAAD 9/11

Voor vlnr: Tweede ry: Derde ry: Agter:

Inge van Rooyen, Morné van Rooyen, Annelé van Staden, Domanique van Staden, Jeandre van Staden, Mia van Staden, Michelle van Staden, Carmen van’t Wout Arno van Dyk, Charl van Heyningen, André van Niekerk, Rychard van Niekerk, Lizanne van Nieuwenhuizen, Kira van Peer, Aubrie van Rensburg, Chante van Rooyen Rochelle van der Vyver, Louis van der Walt, Abigayle van der Westhuizen, Nico van der Westhuizen, Anandie van der Zandt, Emetia van Deventer, Rohan van Deventer Mnr M. Viljoen, me. M. van den Berg, mnr. F. Parker, Clemodene van Zyl, Johan Trollip, Tiaan van der Nest, Maritza van der Schyff, Duvan van der Vyver

GRAAD 9/12

Voor vlnr:

Chevanne Willemse, Telisha Willemse, Lize-Marie Williams, Nicola Wilson, Corli Windell, Conner Winter, Jessica Withfield

Tweede ry: Minke Vlok, Niel Voges, Anro Vorster, Benard Wentzel, Wian Wentzel, Anika Weyers, Ancke Wiesner, Reinhardt Wiesner Derde ry:

Karida Venter, Ruben Venter, Aneske Viljoen, Eileen Viljoen, Herman Viljoen, Marli Viljoen, Marnus Viljoen, Sybrand Visagie

Agter: Mnr. W. Grimes, me. M. van den Berg, mnr. F. Parker, Daniël van Wyk, Henno van Wyk, Nadine van Wyk, Dané van Zyl, Tristan van Zyl

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

53


GRAAD 9 VERTEENWOORDIGENDE LEERLINGRAAD

Voor vlnr:

Ané Hartzer, Guillaume Marais, mnr. A. Janse van Rensurg, me. M Behr, Martinus van der Merwe, Clarissa Broos,

Tweede ry: Kira van Peer, Etrichia de Villiers, me. A. Pretorius, Lara Resente, Anke van Staden Derde ry:

Jayden Bailie, Cassidy Lacy, Ben-Michael Theron, Danielle Swanepoel, Nicola Wilson, Shawné Anderson, Nadia Nel, Anja du Preez

Agter: Ammé Möller, Vian Grobler, Tyler Veldman, Stefan Driemeyer, Marco Grobler, Ulrich Bester, Tokozo Ndlovu

VELDSKOOL

54

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

55


GRAAD 8

GRAAD 8/1

Voor vlnr:

Ruben Boonstra, Elrika Booysen, André Bosch, Markus Bakker, Jessica Bäumer, Dominique Bekker

Tweede ry: Benno Benadé, Aiden Bezuidenhout, Loné Bezuidenhout, Alicia Bishop, Egan Blackley, Ewald Blignaut, Jenika Bloem, Wynand Blom Derde ry:

Carlo Arnoldi, Abigail Badenhorst, Amoré Badenhorst, Carmi Badenhorst, Joslin Barnard, Jesse Barnardt, Henco Basson, Wayde Basson, Dian Becker

Agter: Me. H. de Villiers, mnr. S.J. Naude, me. M. Behr, Keira Ackermann, Lize-Marie Agenbacht, Bianca Anderson, Delinique Appelcryn, Lyle Arendse, Migael Arendt

GRAAD 8/2

Voor vlnr:

Caitlin Cronje, Waldo Brits, Breyten Connoway, Ruben Craucamp, Nieke de Jager, Anja Coetzee, Chané Bronkhorst, Christiaan Clifford, Dylan Brümmer

Tweede ry: Milan Claassens, Chrizelle Cloete, Gené Coertze, Deven de Beer, Hein de Beer, Verna de Bruin, Edan de Bruyn, Bernard de Graaff, Vicky de Graaff Derde ry:

Franzel Bresler, Yogan Breytenbach, Dewald Britz, Andria Brown, Caitlin Brown, Luan Brown. Leon Burger, Ryan Burger, Calib Calitz

Agter: Me. L. Seegers, mnr. S.J. Naude, me. M Behr, Moya Botes, Charne Botha, Lourens Botha, Megan Botha, Philip Botha, Katelyn Bowen

56

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 8

GRAAD 8/3

Voor vlnr:

Erica Dyonta, Sumari Els, Nadya Engelbrecht, Winique Engelbrecht, Lianka Enslin, Arnold Dippenaar, Stephan du Toit, Ruben du Toit

Tweede ry: Kyle du Piesanie, Elzané du Plessis, Jacques du Plessis, Christiaan du Preez, Juandré du Preez, Alison du Toit, Bernalee du Toit, Chanel du Toit, Eghardt du Toit Derde ry:

Juan de Wet, Mignon de Wet, Jacolien Delport, Delainey Denysschen, Ethan Dittmer, Chané Dobson, Leandri Dormehl, Karla du Bruyn, Klara du Bruyn

Agter: Me. G.S. le Roux, mnr. S.J. Naude, me. M. Behr, Deaglan de Klerk, Dirkie de Kock, Ethan de Kock, Reuvin de Mare, Joané de Vos, Sunel de Vos

GRAAD 8/4

Voor vlnr:

Nadia Gouws, Tiaan Greeff, Daniela Greyling, Wihan Grimbeek, Gerthyo Ferreira, Reinhardt Geyser, Kyla Gobby

Tweede ry: Carina Geldenhuys, Jean Geldenhuys, Elzaan Gerber, Mischke Gerber, Megan Geyer, Jacinta Goncalves, Hester Gondwe, Genevieve Gouws Derde ry:

Fabian Ferreira, Reuven Ferreira, Matthew Floyd, Ethan Fouche, Cherché Fourie, Marco Fourie, Owen Francis, Emma Gauché, Yovanca Geel,

Agter: Me. M. van Rooyen, me. M Behr, mnr S.J. Naude, Michelle Erasmus, Kaylin Esterhuizen, Uzanté Eyer, Wian Faber

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

57


GRAAD 8

GRAAD 8/5

Voor vlnr:

Stephan Jacobsz, Ryno Jansen van Rensburg, Mieke Jansen, Madison Jansen van Vuuren, Chinique Jenkins, Evert Jonker

Tweede ry: Graeme Hudson, Vanja Human-Houze, Shevonne Humphries, Dané Hyman, Lelanie Jacobs, Michael Jacobs, Nathan Jacobs, Zanthe Jacobs Derde ry:

Ruan Hattingh, Stefan Hartslie, Zilke Hattingh, Duané Havenga, Hanno Havenga, Shekinah Heunis, Kaylin Holland, Monika Homan

Agter: Mnr. D. Viljoen, mnr. S.J. Naude, me. M. Berhr, Heinecke Grobbelaar, Mikayla Grobbelaar, Carla Grobler, Diané Groenewalt, Jané Grové

GRAAD 8/6

Voor vlnr:

Mia Liebenberg, Rikus Liebenberg, Troy Long, Cheré Loots, Reinhardt Lourens, Leon Lottering

Tweede ry: Danielle Kotze, Ayla Kruger, De Wet Kruger, Guillaume Kruger, Tihardt Kruger, Kayla Landsberg, Tiaan Langenhoven, Daniel Lategan, Ane-Caché le Roux Derde ry:

Juli Joubert, Mariesa Joubert, Tristan Joubert, Wian Kerry, Divan Keulder, Lerato Kgatla, Tiaan Koekemoer, Grazyna Koornhof, Reghardt Kornelius

Agter: Me. S. Marran, mnr. S.J. Naude, me. M. Behr, Christiaan Jooste, Jean Jooste, Anri jordaan, Simoné Jordaan, Eduard Joubert, Juanté-Niques Joubert

58

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 8

GRAAD 8/7

Voor vlnr:

Monique Nel, Regnardt Nel, Simone Nell, Zander Nell, Hendrik Ngrini, Simoné Nolte, Wilmarie Nolte

Tweede ry: Erin Muller, Suzaan Muller, Ruan Müller, Taryn Murdock, Kayla Murray, Handro Myburgh, Claudine Myburgh, Leanca Mynhardt, Eduan W Naudé, Andre Nel Derde ry:

Jean-Amie McClelland, Caleb Mcklein, Taylin McMullin, Jean Meiring, Nina Mertz, Jaret Meyer, Suné Moolman, Keziah Morrison, Nea Mostert, Marizelle Mulder

Agter: Me. M. Strydom, mnr. S.J. Naude, me. M. Behr, Codie Ludick, Deirdre Ludick, Tristan Luus, Alwyn Marais, Elzemike Marais, Vi-Marie Marais, Kalinka Marsberg

GRAAD 8/8

Voor vlnr:

Mika Potgieter, Nikhil Potgieter, George Prinsloo, Gizelle Prinsloo, Miah Prinsloo, Thiana Prinsloo, Macklin-Jay Proudfoot, Karel Rautenbach

Tweede ry: Carlien Petzer, Zander Pienaar, Michael Pieterse, Vivienne Pio, Xander Poulses, Jessica Poison, Henjo Potgieter, Jaye-Dea Potgieter, Marli Potgieter, Derde ry:

Irma Olivier, Zelman Olivier, Ethan Oosthuizen, Sunel Oppel, Kay-Leigh O’Reilly, Aiden O’Rourke, Danielle Pearce, Autumn Persens, Tiaan Petersen

Agter: Me. H. Ribbens, mnr. S.J. Naude, me. M Behr, Luané Nortje, Carla Oberholzer, Neil Oberholzer, Zandri Oberholzer, Jana Oelofse, Caelyn Olivier

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

59


GRAAD 8

GRAAD 8/9

Voor vlnr:

Eward Soer, Koketso Sole, Monique Spinette, Devan Steenkamp, Dewald Steenkamp, Tabatha Stegmann, Janko Steyn, Juanelie Steyn

Tweede ry: Sharoné Scott, Craig Scriven, Julian Scriven, Dylan Senekal, Pieter Senekal, Brendon September, Amélie Slabbert, Karla Smit Derde ry:

Chantal Roux, Joshua Sauer, Aidan Schaft, Dylan Senekal, Fredrich Schmidt, Ewald Schreuder, Dirk Schutte, Nastachia Schwan

Agter: Mnr. J. Labuschagne, mnr. S.J Naude, me. M Behr, Gideon Reyneke, Jada Rhode, Dillan Riddin, Vanessa Ringane, Carli Roux

GRAAD 8/10

Voor vlnr:

Petrie van der Berg, Reynard van der Berg, Reynhardt van der Berg Marizel van den Heever, Mieke van den Heever, Tyron van den Heever, Leamé van der Merwe

Tweede ry: Romi Tromp, Ualize Truter, Lonika Tukker, James Tustin, Oratile Tutu, Janica Uys, Kita Uys, Cheyanne van de Venter, Jonathan van den Berg Derde ry:

Kennith Strydom, Ruben Strydom, Leon Swanepoel, Mia Swanepoel, Lana Taljaard, Danté Theron, Wian Theron, Ju-Mari Tredoux, Lea Trewin

Agter: Me. T. van Aarde, mnr. S.J. Naude, me. M Behr, Lyné Steyn, Shaun Steyn, Zander Steyn, Janco Stolz, Celesti Stroebel, Arian Strydom

60

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GRAAD 8

GRAAD 8/11

Voor vlnr: Tweede ry: Derde ry:

Francois van Wyk, Isabelle van Wyk, Karli van Wyk, Suzanne van Wyk, Emma van Zyl, Erick van Zyl, Kate van Zyl Ané van Rensburg, Llewellyn van Rensburg, Rizané van Roon, Angie van Rooyen, Meagan van Rooyen, Carla van Schalkwyk, Marnes van Schalkwyk, Damian van Staden, Lilian van Staden Lomé van Wyk, Eben van Eeden, Nadine van Eeden, Ruben van Gerve, Regardt van Heerden, Léhan van Loggerenberg, Damian van Niekerk, Elmien van Niekerk, Leilah van Niekerk, Carla van Pletzen Agter: Me. E. Pet, mnr S.J. Naude, me. M. Behr, Shevaun van Wyk, Minke van der Mescht, Ruan van der Vyver, Tjaart van der Walt, Charina van der Wath, Chelize van der Westhuizen, Liam van Deventer

GRAAD 8/12

Voor vlnr:

Jacques Vorster, Jacques Vos, Ayden Walker, Hanro Wasserman, Tenika Weber, Allenay Weideman, Suné Wiese

Tweede ry: Yuné Viljoen, Lené Visser, Jessica Vister, Amy Vodeerodt, Julia Volschenk, André Vorster, Andrew Vorster Derde ry:

Adriaan Vermaak, Reinhardt Vermaak, Ruben Vermaak, Francois Vermeulen, Luhan Vermeulen, Ayden Verse, Mikaela Verster, Carina Viljoen, Henno Viljoen

Agter: Me. H. Hänert, mnr. S.J.Naude, me. M. Behr, Mieke Viljoen, Henk van Wout, Anzelle Venter, Chanté Venter, Jaco Venter, Katie-Lee Venter

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

61


GRAAD 8 VERTEENWOORDIGENDE LEERLINGRAAD

Voor vlnr:

Reinhardt Vermaak, Rikus Liebenberg, Me. S. Marran, me. E. Pet, me. M Behr, Frederich Scmidt, Miah Prinsloo, Wilmarie Nolte

Tweede ry: Jean Meiring, Ualize Truter, Carmi Badenhorst, Arnold Dippenaar, Tabatha Stegman, Chanel du Toit, Daniél Greyling, Vanessa Ringane, Cheré Loots, Kayla Murray, Troy Lang, Ethan Fouché, Ané van Rensburg, Gideon Reyneke Derde ry:

Ruben Craucamp, Caitlyn Brown, Zander Pienaar, Lené Steyn, Delainey Denyschen, Mia le Roux, Lelanie Jacobs, Minke van der Mescht, James Tustin, Reinhardt Geyser, Chanté Venter, Julia Volschenk, Luhan Vermeulen

Agter: Elrika Booysen, Francis van Wyk, Hein de Beer, Ruben Strydom, Macklin-Jay Proudfoot, Handro Myburg, Stephen Hartslief, Ruben Boonstra, Charné Botha

DRUPPELS

62

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


DRUPPELS

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

63


AKADEMIESE PRESTEERDERS SAMEVATTING Aantal kandidate wat eksamen geskryf het:

343

Aantal wat slaag:

343

Aantal onderskeidings(Alpha Wiskunde ingesluit):

754

Aantal kandidate met toelating tot graadstudies:

321

Persentasie toelating tot graadstudies:

93.58%

Matriekklas 2019 gemiddeld:

70.15%

Aantal B-simbole:

650

Onderskeidings per leerder:

2.15

Kandidate met 7 of meer onderskeidings:

18

Skool met TWEEDE meeste uiniversiteitstoelatingskandidate. Aangewys as die nommer TWEE skool in Gauteng. 100% slaagsyfer vir die 30ste opeenvolgende jaar. Sedert 2008 9 keer as Top Akademiese Skool in Gauteng aangewys.

TOPPRESTEERDERS 9 ONDERSKEIDINGS

6 ONDERSKEIDINGS

Verhoef, Jo-Ané

Jansen van Vuuren Ané

8 ONDERSKEIDINGS

Dalton Nico Thomas

Schouwstra, Marjon Lucille

Du Randt Jean Vincenzo

Barnard, Bjorn

Els Jolien

Durr, Tanzin

Johnson Robert Andrew

Marais, Nicolaas Francois

Ras Marize

Millard, Tiaan Pieter

Robinson Megan

Van der Horst, Tertius Jacques

Schmidt Megan Jane

Visagie, Ruhan

Tukker Ruben

7 ONDERSKEIDINGS

Van Tubbergh Markus

Engelbrecht, Edrich Theodor

De Villiers Suzaan

Steynberg, Elizabeth

Dreeckmeier Jana

Botha, Christiaan Johannes

Du Plessis Jean-Luc

Swart, Dané Adri

Du Toit Jacobus Christiaan Faure

Swarts, Lia

Erasmus Daniel Francois

Carsten, Lise Mari

Erlank Dawid Ruan

Goosen, Leoné

Vallun Kelly Naomi

Swanepoel, Wiehan Terblanche, Elzaan Shani Van Dyk, Shenka

64

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


TOP 10 GRAAD 11

Carla Dippenaar 93.83%

Karla Reinecke 93.33%

Robyn Smith 93.00%

Jaco de Jongh 92.83%

Estian Vermaak 92.50%

Cassie Pelser 92.33%

Neil van der Merwe 92.17%

Vitali Beukes 92.17%

Kirsten van Niekerk 91.17%

Justine Barwise 91.17%

TOP 10 GRAAD 10

Kristen Erasmus 96.33%

Lourie Bosman 92.50%

Nadia Schmidt 92.50%

Cilliers Diedericks 91.00%

Michelle Zehnder 88.50%

Angelique Bloemhof 88.33%

Melissa-Ann Steenkamp 87.83%

Suné de Bruin 86.33%

Lombard 86.17%

Hannaleen Grobler 86.17%

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

65


TOP 10 GRAAD 9

Rochelle van der Vyver 92.17%

Era Botha 90.24%

Daniël Johannes Voges 90.21%

Inge Venter 89.93%

Ané Scheepers 88.86%

Wandré Gilfillan 88.76%

Louise Jansen van Rensburg 88.68%

Kaylin van der Westhuizen 88.58%

Jana Gous 88.45%

Christiaan Jansen van Vuuren 87.95%

TOP 10 GRAAD 8

Miah Prinsloo 96.27%

Wilmarie Nolte 93.98%

Erick Johan van Zyl 93.27%

Juan de Wet 92.37%

Handro Myburg 91.42%

Lyné Steyn 91.38%

Chanté Venter 91.19%

Gené Coertze 90.92%

Anja Coetzee 89.38%

Kayla Landsberg 89.08%

66

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


SPESIALE TOEKENNINGS

KLOFIE VAN DIE JAAR

DUX-LEERDER 2019

MEELEWINGSTROFEE

Die toekenning word gemaak aan ‘n leerder wat gedurende sy of haar matriekjaar op verskillende terreine ‘n bydrae gelewer het. Hierdie leerder dwing die respek van sowel leerders as onderwysers af vir die manier waarop hy die skool se belange op die hart dra.

Die toekenning span die kroon op akademiese toekennings. Dit word toegeken aan die leerder wat gedurende die afgelope jaar werk van hoogstaande akademiese gehalte gelewer het.

Hierdie trofee gaan vanjaar aan ‘n leerder wat alle fasette van die skool se daaglikse handel en wandel op die hart gedra het. Die leerder was betrokke by ander leerders se aktiwiteite en het gereeld hulp aan personeel aangebied om hul las te verlig. Die wye spektrum aktiwiteite waaraan die leerder deelgeneem het, spreek van ‘n meelewende geaardheid en ‘n positiewe lewensingesteldheid. Sy neem nie net as redenaar aan die Van Huyssteen-redenaarskompetisie deel nie, maar tree ook as mentor vir die graad 8-span by laasgenoemde kompetisie op. Ander aktiwiteite waarin sy uitgeblink het, sluit in: Oppie-tong af, die Nasionale Poort skryfkompetisie en die Nasionale Afrikaanse Ekspo. Sy was ook die redaktrise van die skoolkoerant, Die Klofiekan.

Vanjaar se wenner het ondanks ‘n baie druk program ook akademiese werk van hoogstaande gehalte gelewer. Hy ontvang erekleure en ‘n goue penning vir Akademie en is nommer 10 op die Top 10. Hy het vir drie van sy vakke: Wiskunde, Besigheidstudies en Lewensoriëntering, ‘n gemiddeld bo 90%. Hy het aan sport deelgeneem en het as redenaar uitgeblink waarvoor hy ook erekleure ontvang. Die Klofie van die jaar is ‘n leerder wat nog lank onthou sal word vir sy lojaliteit, positiewe gesindheid, nederigheid en uitsonderlike leierseienskappe. Hy inisieer verskeie projekte tydens sy jaar as hoofleier soos bv. die Living Ball-projek en die uitreik na die leerders wat deur die tragedie by Hoërskool Driehoek geraak is. Hy inspireer elke Klofie om ‘n verskil te maak. Sy liefde vir die skool het duidelik gespreek uit elke woord en daad oor die afgelope vyf jaar.

Die leerder het beïndruk met sy nougesette toewyding aan sy akademie. Sy harde werk word bekroon met die topakademiese toekenning vir matriekleerders. Hy is nommer 1 op die top 10. Hy ontvang die trofee as toppresteerder in Besigheidstudies met ‘n gemiddeld van 98,2%. Hy het vir vier vakke bo 90%. Hy ontvang ‘n goue penning vir akademie met sy gemiddeld van 92,12%. Van harte geluk. Dux-leerder van 2019: Wiehan Swanepoel.

Sy was betrokke by die reëlings van die eerste Liefdeskonsert en lewer haar beste in alles wat sy doen. Sy is die onderhoofdogter van Kultuur, asook die VLR-voorsitter. Daarbenewens handhaaf die leerder ook deurgaans ‘n baie hoë akademiese standaard en word by meer as een geleentheid met erekleure bekroon. Die Meelewingstrofee word toegeken aan: Wilandri Hills.

Baie dankie en baie geluk aan die hoofseun van 2019 en Klofie van die Jaar: Tiaan Millard.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

67


SPESIALE TOEKENNINGS

KULTUURDOGTER VAN DIE JAAR

DIE BLOU HART-TOEKENNING

Die kultuurdogter van die jaar was dwarsdeur haar skoolloopbaan op ‘n hoë vlak by die kultuur van die skool betrokke. Haar prestasies is veral op die gebied van redenaars en skryfwerk. As redenaar neem sy in die Afrikaanse en Engelse afdelings deel en haar spanne is by die Oppie-tong af en die Van Huyssteenredenaarskompetisie as wenners gekroon. Sy het ook as mentor vir die graad 8-span by laasgenoemde kompetisie opgetree. As skryfster het sy vanjaar aan die Nasionale Poort skryfkompetisie onder beskerming van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns deelgeneem. Sy het by die Nasionale Afrikaanse Ekspo twee keer goud vir haar skryfwerk gekry. ‘n Prestasie waarvoor sy ook ‘n penning verdien. Sy het ook vir die Beeld geskryf en sy was die redaktrise van die skoolkoerant, Die Klofiekan.

Hierdie toekenning word nie elke jaar gemaak nie, maar wel in uitsonderlike gevalle. Die leerder wat die Blou Harttoekenning ontvang, se hart klop blou: Klofie-blou!

Die Kultuuronderhoofleier van 2019 is ook die Kultuurdogter van die jaar: Wilandri Hills.

Hierdie leerder het op talle terreine ‘n bydrae gelewer. Boonop het hy dit gedoen sonder om erkenning te verwag en ook nie vir sy eie eer of gewin nie. Dit het nooit oor hom gegaan nie, maar altyd oor die skool. Deur die jaar het hy talle personeellede en leerders met verskeie take gehelp. Hy het sy klanktoerusting verskeie kere kosteloos aan die skool beskikbaar gestel. Hy was altyd bereid om te help, al het dit beteken dat hy party oggende al 04:00 moes begin om die klank op te stel. Hy was ‘n betrokke Klofie. Hy het by talle sosiale funksies van die skool opgetree en was altyd betroubaar, hoflik en iemand wat almal se belange voor sy eie stel. Hy het die skool altyd ondersteun en ‘n positiewe beeld van die skool uitgedra. Die skool waardeer sy mooi, blou hart! Hierdie besondere toekenning gaan aan ‘n baie besondere leerder: Wiehan Delafield.

68

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

MEES BELOWENDE KULTUURDOGTER Ons mees belowende kultuurdogter is ‘n talentvolle sangeres en musikant. Sy het vanjaar haar Unisa graad 5 dwarsfluiteksamen en haar graad 8 Trinity School of Rock sangeksamen geslaag. Sy neem aan verskeie Eisteddfods en kunswedstryde deel, waar sy puik presteer. Sy is ook lid van die Klofie-koor wat by die ATKV Applous-kompetisie goud verwerf. Sy is verder deel van die OosRandse Jeugkoor wat in Salzburg as die kategoriewenners in ‘n internasionale koorkompetisie aangewys is. In Pole word die jeugkoor as die algehele wenners van die Poolse Musikale Grandprix gekroon, nadat hulle die afdeling vir Gospel- en Tradisionele musiek gewen het. Die mees belowende kultuurdogter is: Vianca du Randt.


SPESIALE TOEKENNINGS

MEES BELOWENDE KULTUURSEUN Hierdie leerder neem musiek as vak by die skool, met kontrabas as instrument. Hy neem ook klavier as tweede instrument. Hy slaag die Unisa graad 5 musiekteorieeksamen met ‘n onderskeiding en die Trinity Royal School of Music praktiese eksamen met 86%. Hy is lid van die Hoërskool Waterkloof Konsertorkes wat vanjaar as kategorieen trofeewenners by die Afrikaanse Kunswedstryd aangewys is. Hy speel ook in die Arcum Musicum strykensemble, die UP Simfonie-orkes en die Pretoria Simfonie- orkes. Hy is ook lid van die Capital Singers en die nasionale Simfonia Juventi Jeugorkes.

SPESIALE TOEKENNING: UITNEMENDE LEIERSKAP Die spesiale toekenning gaan aan twee leerders wat gedurende die afgelope jaar die heil en welstand van Hoërskool Waterkloof op die hart gedra het. Hulle positiewe houding het gespreek van hul lojaliteit en liefde vir die skool. Hulle toewyding verdien vermelding en waardering. Hoërskool Waterkloof sal julle onthou as twee hoofleiers wat in alles wat julle hierdie jaar aangepak het, groot sukses behaal het. Julle was ‘n voorbeeld van wat dit beteken om ander mense te dien en ‘n toonbeeld van ware leierskap. Hierdie spesiale toekenning vir uitnemende leierskap word toegeken aan: Tiaan Millard en Joané Verhoef.

Die mees belowende kultuurseun van 2019 is: Dylan Steyl.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

69


SPESIALE TOEKENNINGS

SPORTDOGTER VAN DIE JAAR

SPORTSEUN VAN DIE JAAR

MEES BELOWENDE SPORTDOGTER

Die sportdogter van die jaar is ‘n talentvolle skaakspeelster wat reeds elf keer Gauteng-Noord en Tshwane-kleure verwerf het. In 2019 word sy weereens verkies tot Waterkloof se eerstespan wat die D4-distrikwenners en tweede in Gauteng was. Sy neem deel aan die African Youth-toernooi in Namibië, die World Youth-toernooi in Mumbai, Indië en verower ‘n tweede plek in die SA Closed o.18 girls-toernooi. Sy ontvang die trofee vir die beste senior dogter: skaak, asook erekleure en ‘n goue penning vir haar pragprestasies.

Hierdie merkwaardige tennisspeler het ‘n baie suksesvolle tennisjaar agter die rug. Hy begin die jaar deur die Gauteng-Noord uitdunne te wen en speel as die nommer een speler vir Gauteng-Noord in die jaarlikse Interprovinsiale toernooi.

Hierdie belowende sportdogter is ‘n baie veelsydige sportleerder, wat in atletiek, netbal en swem uitblink.

Baie geluk aan die sportdogter van die jaar: Elda Booysen.

Tydens die toernooi wen hy al sy wedstryde en word ook vir die Suid-Afrikaanse o.19span, as nommer een, gekies. Hy eindig vierde op Tennis Suid-Afrika se ranglys vir spelers o.18 en is dertiende op die ranglys vir die Suid-Afrikaanse mans, wat ook name soos Kevin Anderson en Lloyd Harris insluit. Hy beleef een van sy beste jare deur 76% van sy wedstryde te wen. Hy haal ook die semifinaal van ‘n Internasionale Tennis Federasie-toernooi in Botswana. Hy kwalifiseer vir die Tennis Suid-Afrika Meesterstoernooi, waar die top 8-spelers per ouderdom uitgenooi word. Hy verower sy eerste ATP-rangpunt deur die eerste rondte van die Tuks Internasionale toernooi te wen. Hy is tans een van slegs 15 Suid-Afrikaners wat op die ATP-ranglys verskyn. Die sportseun van die jaar is: Chrisjan van Wyk.

70

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Sy is vanaf 2017-2019 in Hoërskool Waterkloof se A-interhoërspan vir swem. In 2018 en 2019 speel sy in Hoërskool Waterkloof se eerste netbalspan. Sy neem ook vanaf 2015-2019 in Hoërskool Waterkloof se A-interhoërspan vir atletiek deel. In 2017 is sy as die beste senior dogter in atletiek aangewys. Sy is in 2017 en 2018 die o.18 Gauteng-Noord en die Suid-Afrikaanse sewekampkampioen. In 2019 is sy as die o.20 Gauteng-Noord en die Suid-Afrikaanse sewekampkampioen aangewys. Baie geluk aan die mees belowende sportdogter vir 2019: Liezl Theron.


SPESIALE TOEKENNINGS

MEES BELOWENDE SPORTSEUN Hierdie toekenning word deur twee leerders gedeel. Die eerste kandidaat is die nuwe nommer 1 senior seuns tennisspeler in die skool. Hy eindig saam met die eerste tennisspan algeheel derde by die nasionale skoletoernooi wat in die Paarl gehou is. Hy is nommer 2 in Gauteng- Noord en word vir beide die Gauteng-Noord tennisspan en die SA skoletennis- span gekies. Hy is een van die beste 100 tennisspelers in Suid-Afrika. Die tweede kandidaat speel in 2019 vir die skool se eerste rugbyspan. Hy draf ook vir die o.18 Blou Bulle Cravenweek se A-span uit en word as die beste rugbyspeler van HoĂŤrskool Waterkloof aangewys. Baie geluk aan twee waardige wenners: Erich Sullwald en Dima Lebelo.

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

71


SKOOL SE VERJAARSDAG Om 40 te word, is geen geringe saak nie en die Klofies het sommer vir ‘n hele week lank partytjie gehou. Almal het ‘n beurt gekry om hulle partytjieflikkers te gooi – van die ma’s en dogters, die pa’s en seuns, tot die sportiewes, die avontuurlustiges, die onderwysers, die oud-Klofies en selfs voormalige Klofie-hoofde.

KLOFIE

VEERTIGJAARFEESVIERINGE 10 - 13 SEPTEMBER KWETTEREN KUIERDAMESAAND

10 PTE MBE

11

MANNEAAND

PTE MBE

R

SE

12 SE

PTE MBE

R

GHOLFDAG

12

COLOUR FESTIVAL (KLOFIE LEERDERS)

PTE MBE

R

13 SE

SAAM MET BOK VAN BLERK

PTE MBE

R

SE

SMULFEES

SAAM MET ANDRÉ VENTER

R

SE

KAARTJIES AANLYN TE KOOP BY WWW.KLOFIES.CO.ZA. # KLOFIES@KLOFIES.CO.ZA

72

# 012 347 0277

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


SKOOL SE VERJAARSDAG

Kwetter- en KuierDAMESAAND Sanger: André Venter Mark vanaf 16:30 in die Kultuurtuin

18:30

L HOËRSKOO F OO WATERKL VIERKANT

Die Kwetter- en Kuieraand het beslis as ‘n hoogtepunt vir elke Klofie-ma en -dogter uitgestaan.

R180 PP

BE

R

10 SEPTEM

Sprekers: Liesel Krause-Wiid & Ena Burger Modeparade: Annemarie Schutte van SmartGuy en SmartBride

KAARTJIES AANLYN TE KOOP BY WWW.KLOFIES.CO.ZA. # KLOFIES@KLOFIES.CO.ZA

# 012 347 0277

Die vierkant was verlig onder ‘n hemelkombers van liggies en daaronder het stylvolle tafels gekreun met die lekkerste eetgoed. Van vroeg af kon almal reeds by die stalletjies in die kultuurtuin rondsnuffel en dames kon uit al die beskikbare items kies en keur. André Venter, sanger van die sanggroep Romanz en sprekers, Liesel Krause-Wiid en Ena Berger het die gehoor geïnspireer. Die dansitem, asook die modeparade, het die dames na hul asems laat snak. Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

73


SKOOL SE VERJAARSDAG

MANNEAAND PLEK: HOËRSKOOL WATERKLOOF LAPA | AKTIWITEITE: POOL, VEERPYLTJIES, BOOGSKIET, GHOLF EN LASERSKIET

PP R100GESLUIT

11 EP

S

ETE IN BRAAI) (SPIT EIE BRING REI E EETG

TEMBER

Die Manneaand van 11 September het weer die pa’s en seuns die kans gegee om lekker rondom ‘n potjie gholf, boogskiet en laserskiet te kuier. ‘n Spitbraai was net die ding vir die manne, want dan is vleis sommer jou voorgereg, hoofgereg en nagereg.

SNOEPIE BESKIKBAAR

KAARTJIES AANLYN TE KOOP BY WWW.KLOFIES.CO.ZA. # KLOFIES@KLOFIES.CO.ZA

# 012 347 0277

GHOLFDAG R2 400 PER 4-BAL (AANDETE EN HALFWEGHUIS INGESLUIT) IPS-KOMPETISIE | PLEK: WATERKLOOF GHOLFKLUB | EERSTE AFSLAAN OM 11:00 | BESPREKINGS BY RUDA.KLEYNHANS@KLOFIES.CO.ZA

Hoërskool Waterkloof se gholfdag het op 12 September te Waterkloof Golf Estate, as deel van die skool se veertigste verjaarsdagvieringe, plaasgevind.

Christiaan Bezuidenhout, wat tans nommer 60 op die wêreldranglys is, het ons met sy teenwoordigheid vereer en glans aan die dag verleen. Hy het die prys wat hy gewen het, geskenk om ook opgeveil te word. As oud-Klofie was dit vir hom ‘n voorreg om deel van die dag se verrigtinge te wees.

74

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

12

R

Tydens die aand is daar ook ‘n veiling gehou om die skool se gholffonds te versterk.

BE

Dit was ‘n besondere dag vol pret! Na afloop van die dag se spel is ‘n onthaal gehou waar elke speler met ‘n prys beloon is.

SEPTEM

# KLOFIES@KLOFIES.CO.ZA

# 012 347 0277


SKOOL SE VERJAARSDAG

SMULFEES

VOORPROGRAM DEUR WIT KASTEEL | BIERTUIN BESKIKBAAR | GEEN KOS EN DRINKGOED MAG INGEBRING WORD NIE | BRING EIE PIEKNIEKKOMBERSE EN STOELE

13

R

SAAM MET BOK VAN BLERK

BE

HEK KE KOS 17:0 OPEN STA 0 BES LLE KIK TJIE BAA S R

SEPTEM

Kloof se ware kleure het werklik tydens die Colourfest van 12 September gewys. Die Colourfest was definitief iets buitengewoon. Verfstof het behoorlik in die lug gehang, nadat meer as 500 leerders mekaar met sakkies vol kleur getakel het. Almal het hulself gate uit geniet en die buitengewone het beslis groot pret geword! Dit was beslis ‘n dag wat met volle kleur en geur uitgestaan het.

KOSTE - VOLWASSENES: R150 | KLEUTERS: GRATIS PENSIOENARISSE EN KINDERS ONDER 13 JAAR: R100

KAARTJIES AANLYN TE KOOP BY WWW.KLOFIES.CO.ZA. # KLOFIES@KLOFIES.CO.ZA

# 012 347 0277

Al word ‘n mens 40, is jy nooit te oud om laf te wees nie, want wat is ‘n partytjie sonder ballonne? Dis waarom die Klofies altesaam meer as 40,000 ballonne ingesamel het. Die Klofieraad het oudergewoonte deur die nag ballonne opgeblaas en ‘n reënboogdak van kleur bo die vierkant gevorm. Onder hierdie ballonnehemel, is die dag deur voormalige hoofde en hoofleiers afgeskop wat met die Klofies kom praat het. Dit het ons net weer laat besef: “Een maal ‘n Klofie, altyd ‘n Klofie!” Die nuwe Klofieraad het die vierkant James Bond-styl met rookbomme en abseiling ingekom en hul oulike danspassies gedemonstreer. Die opgewondenheid was tasbaar in die lug en die Klofieraad is met baie entoesiasme toegejuig. Soos altyd het die kaskarre gesorg dat leerders vol modder en uitasem, maar tevrede van die veld afstap. Modder sal altyd afwas, maar die onthou-oomblikke sal altyd bly. Kloof het duidelik gewys hoe dit moet wees om ‘n modderbad te geniet! Daardie aand het die groot wiel vir baie pret gesorg en die Klofies na nuwe hoogtes geneem. Die helder liggies van die mallemeules het regoor die Klofies se Instagram-stories geskyn. Pretorianers het gewéét dat Waterkloof verjaar omdat die groot wiel hoog bo die snelweg uitgetroon het. Op die maat van Bok van Blerk se musiek is daar gesellig gekuier en feesgevier. Dié aand het die lekker, weeklange vieringe van Waterkloof se 40ste verjaarsdag op ‘n hoë noot afgesluit. Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

75


ATKV REDENAARS

ATKV- REDENAARS FINAAL Voor vlnr:

Jayden Bailie, me. A. Pretorius, Jana Gous, Vanessa Ringane

ATKV REDENAARS SEMI-FINAAL Voor vlnr:

Wilmarie Nolte, Vanessa Ringane, Jayden Bailie, Elani Smith, Reinhardt Vermaak, me. A. Pretorius

Tweede ry: Ané Hartzer, Lerato Kgatla, Jana Gous, Tuané Lindeque, Megan Swanepoel, Nathyn Bailie Agter: Cilliers Diedericks, Estian Vermaak, Ayanda Phalane

76

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


ATKV REDENAARS

ATKV REDENAARS Voor vlnr:

Wilmarie Nolte, Reinhardt Vermaak, Elani Smith, Alizé Joubert, Arnold Dippenaar, Jean Meiring

Tweede ry: Carla Dippenaar, Nadia Pohl, Nathyn Bailie, me. A. Pretorius, Vanessa Ringane, Inge Venter, Ané Hartzer Derde ry:

Megan Swanepoel, Tuané Lindque, Jana Gous, Francois van Wyk, Ayanda Phalane, Christine Geertsema, Lerato Kgatla, Jayden Bailie

Agter: Wilandri Hills, Cilliers Diedericks, Estian Vermaak, Euléne Bornman, Cassandra O’Reilly

OPPIE TONG REDENAARS

REDENAARS – OPPIE TONG AFRIKAANS FINAAL Voor vlnr:

Inge Venter, Era Botha, me. A. Pretorius, Ané Hartzer, Leshan Curlewis

Agter: Jayden Bailie, Cassandra O’Reilly, Christine Geertsema, Euléne Bornman, Cilliers Diedericks, Jana Gous, Nathyn Bailie

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

77


DEBAT

DEBAT SEMI-FINAAL Vlnr:

Elani Smith, me. L. Gray, Carla Dippenaar

Redenaars

Debat

Die Klofies het hierdie jaar aan die Van Huyssteens Oratorsfees, ATKV en die Oppie Tong Af-redenaarskompetisies deelgeneem.

Van Huyssteens Oratorsfees 38 skole het aan Van Huyssteens deelgeneem. Vier Klofie-spanne het gewen.

ATKV-redenaars 27 leerders het aan die ATKV-redenaarskompetisie se eerste rondte deelgeneem waar 14 leerders na die semifinale rondte en Jana Gous, Jayden Bailie asook Vanessa Ringane, na die nasionale rondte deurgedring het.

Oppie Tong Af Verskeie leerders is deur na die finale rondte. Baie geluk aan die Klofies wat skitterend tydens die landswye finaal van die Oppie Tong Af-redenaarskompetisie presteer het: • Cilliers Diedericks (graad 10) wen die Goue Tong en Golden Tongue (slegs 5 minute voorbereidingstyd). • Euléne Bornman (graad 11) wen die Goue Tong (5 minute voorbereidingstyd) en Engels onvoorbereid. • Ané Hartzer, Inge Venter, Era Botha en Nathyn Bailie (almal in graad 9) wen die Afrikaans onvoorbereide spanredenaars. • Ané Hartzer, Inge Venter, Nathyn Bailie en Jayden Bailie (almal in graad 9) wen die Engels onvoorbereide spanredenaars. • Christine Geertsema (graad 10) eindig tweede in Afrikaans onvoorbereid. • Kristin Brand (graad 9) eindig derde in die Motiveringstoespraak

Engelse en tweetalige redenaars

94 sprekers het aan die uitdunrondtes van die interne Engelse redenaars deelgeneem en 50 tydens die gala-aand. Vyf Engelse spanne en 15 tweetalige spanne het aan die Van Huyssteens Oratorsfees deelgeneem; ook sewe individuele sprekers. Nege spanne is deur na die finale rondte. Die graad 12-Engelse span en die graad 9- en 10-tweetalige spanne is as wenners aangewys.

78

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Ons het ses spanne vir die ATKV-debat ingeskryf. Elani Smith en Carla Dippenaar is deur na die ATKV se semifinale rondte.

Spelling Bee Dit is die tweede keer dat Hoërskool Waterkloof aan hierdie kompetisie deelneem. Daar was heelwat meer belangstelling as verlede jaar en ons glo dat dit nog verder in 2020 sal uitkring. Ons skool het nege leerders gehad wat aan die plaaslike GautengNoord distrikskompetisie deelgeneem het - agt leerders in die senior afdeling (graad 10-12) en een leerder by die juniors (graad 7-9). Al nege het gekwalifiseer om aan die provinsiale rondte deel te neem. Tydens die provinsiale been het vier leerders deurgedring na die nasionale finaal wat op 5 Oktober by die Universiteit van Kaapstad plaasgevind het. Ongelukkig kon net twee leerders daaraan deelneem weens die finansiële koste daaraan verbonde: Lyné Steyn (graad 8) en Anika de Klerk (graad 11). Ons is baie trots op die twee, wat geweldig hard moes werk om daardie meer as 2000 woorde se spelling te bemeester. Lyné het ‘n silwer medalje verwerf en Anika het ongelukkig vroeër uitgeval.


ATKV TALETHON

ATKV TALETHON Vlnr:

Keotshepile Klaas, me. E. Pet, Angeline Mahlangu

ATKV SPELATHON

ATKV SPELATHON Voor vlnr:

Me. E. Pet, Jada Rhoode

Tweede ry: Lyné Steyn, Nicola Potgieter, Anika de Klerk, Carmen van Niekerk, Kaylin van der Westhuizen, Chanté Venter Agter: Marjon Schouwstra, Cassie Pelser, Dylan Steyl

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

79


VAN HUYSSTEENS ORATORSFEES

VAN HUYSSTEENS ORATORSFEESWENNERS Voor vlnr:

Jayden Bailie, Nathan Bailie, Megan Swanepoel, mes. I. Knoetze, L. Eksteen, A. Müller, Ané Hartzer, Alizé Joubert

Tweede ry: Me. A. van der Walt, Lize-Marie Smit, Jana Gous, Christine Geertsema, Dané Swart, Suzaan de Villiers, me. L. Roos Agter: Wilandri Hills, Chris du Toit, Tiaan Millard, Cilliers Diedericks

AFRIKAANS SPAN EN INDIVIDUEEL Voor vlnr:

Kira van Peer, Gené Koertze, Nadia Pohl, Elani Smith, Liandi van der Spek, Mieke Schutte, Arnold Dippenaar, Jean Meiring, Wilmarie Nolte

Tweede ry: Celia-Marié van Zyl, Jayden Bailie, mes. A. Pretorius, J. Fouché, M. van Rooyen, C. Webber, J.M. Redelinghuys, L. Eksteen, L. Marais, Willemien Meyer, Alizé Joubert, Inge Venter Derde ry:

Nathyn Bailie, Era Botha, Dylené Roos, Gabriella Geyser, Zelda Steynberg, Zoë Malan, Tiaan Millard, Zander Steyn, Tuané Lindeque, Megan Swanepoel, Megan Katzke, Lara Resente, Ané Hartzer

Agter: Lize-Marie Smit, Minke van der Mescht, Lise Carstens, Nicola Potgieter, Wilandri Hills, Michelle Zehnder, Monique Kotzé, Cassandra O’Reilly, Francois van Wyk, Jana Gous, Angelique Bloemhof

80

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


VAN HUYSSTEENS ORATORSFEES

ENGELS SPAN EN INDIVIDUEEL Voor vlnr:

Megan Katzke, Tanya van den berg, Zanthé Jacobs, Rebecca Tejessy, Kalinka Marsbery, Leshan Curlewis

Tweede ry: Etricia de Villiers, mes. R. Potgieter, L. Roos, A. van der Walt, L. van der Westhuizen, J. Coetzee, I. Knoetze, A. Müller, Gabriella Geyser Derde ry:

Suzaan de Villiers, Abigayle van der Westhuizen, Christine Geertsema, Celé-Mari Shultz, Imarie Oberholzer, Dané Swart, Danielle Schaafsma, Carissa Janse van Rensburg

Agter: Megan Norval, Anja Claassens, Cassandra O’Reiley, Chris du Toit, Euléne Bornman, Handro Myburg, Cilliers Diedericks, Leany Holtzhausen

TWEETALIG SPAN EN INDIVIDUEEL Voor vlnr:

Kira van Peer, Leshan Curlewis, Liandi van der Spek, Alizé Joubert, Ané Hartzer, Megan Swanepoel, Carla Dippenaar, Celia-Marie van Zyl, Elani Smith, Jean Meiring

Tweede ry: Jayden Bailie, Nicola Naude, mes. R. Potgieter, L. Roos, L. van der Westhuizen, A. van der Walt, J. Coetzee, I. Knoetze, A Müller, Rebecca Tejessy, Nathan Bailie Derde ry:

Era Botha, Anja Coetzee, Lise Carstens, Carla Hay, Justine Barwise, Leany Holtzhausen, Tiaan Millard, Imarie Oberholzer, Nicola Potgieter, Jana Gouws, Bianca Louw, Lize-Marie Smit,

Agter: Christine Geertsema, Michelle Zehnder, Marjon Schouwstra, Estian Vermaak, Euléne Bornman, Cilliers Diedericks, Rianette Booysen, Wilandri Hills

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

81


ROBOTIKA ROBOTIKA Voor vlnr:

Chanel du Toit, Suzaan van Wyk, Genevieve Gouws, Fralize van den Hoven

Agter: Romi Tromp, me. L. Gray, Isabelle van Wyk

ROBOTHON Voor vlnr:

Migael Arendt, Izelle de Klerk, Louis van der Walt, Henno van Wyk

Agter: Isabelle van Wyk, Christiaan du Preez, me. C. de Beer, Carmen van’t Wout, Simoné Nolte

Daar is ‘n nuwe sillabus vir die vak Robotika geskryf. Leerders in graad 9 kry nou die geleentheid om hul robotte in JAVA te programmeer. Klofie-robotkompetisie 155 leerders neem vanjaar aan die Klofie-robotkompetisie deel. Spanne met twee of drie leerders bou hul eie robot en probeer soveel as moontlik punte in twee minute behaal. ‘n Span van Laerskool Elarduspark word as wenners aangewys. Hoërskool Zwartkop, Hoërskool Eldoraigne, Woodhill College, Laerskool Elarduspark, Laerskool Wierdapark en Laerskool Kwaggasrand is uitgenooi om deel van die dag te wees. Gauteng-Noord Expo se Robothon Ons skryf twee spanne met vier lede elk in. Die een span verower silwer en die ander brons. Gauteng-Noord GrottoBot-kompetisie Twee spanne neem deel aan die kompetisie waar kinders ‘n robot moet bou wat ‘n grot kan verken terwyl mense nie toegang tot die grot het nie. Die robot moet ’n video in die grot neem en op verskeie terreine kan beweeg. Albei spanne verower goue medaljes en dring na die nasionale SAYESS-kompetisie in Desember deur. Die spanlede was Marco Terblanche, Francois Delport, Joshua Harmse en Dian Kersop.

82

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


ROBOTIKA FTC FITH ORDER Voor vlnr:

Juan Oosthuizen, Joshua Harmse, Eben Steenekamp, Francois Delport,

Agter: Tianette Booysen, Marco Terblanche, Stephan de Villiers, me. C. de Beer Afrigters:

Mnr. E. Terblanche, mnr. S. de Villiers

Wenners van Nasionale Kompetisie neem deel aan FTC Wêreldkampioenskappe in Houston VSA.

FTC GEAVED WINGS Voor vlnr:

Kyarah Muldowney, Matthew Bowen, me. C. de Beer, Arno Claassen

Agter: Franco van Vuuren, Geoffrey Cloete, Ruben van der Westhuizen

First Tech Challenge (FTC) Hier ontwerp, bou, CAD en 3D-druk die leerders hul eie onderdele vir die robot. Twee spanne neem aan SA’s deel. FIFTH ORDER van mnr. Stephan de Villiers wen die nasionale kompetisie en neem aan die Wêreldkampioenskappe in Houston, Texas, deel. Die spanlede was: Marco Terblanche, Stephan de Villiers, Eben Steenekamp, Francois Delport, Joshua Harmse, Juan Oosthuizen en Tianette Booysen. Die ander span, Fifth Order, is deur mnr. Andrew Bowen afgerig.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

83


ROBOTIKA ROBOTIKA FLL Vlnr:

Aiden Walker, me. S. Botes, Francois van Wyk, Dylan Senekal, Reynhardt van den Berg, Jaco Venter

ROBOTIKA FLL GENERATION 2 Voor vlnr:

Bronwynn Bishoff, Petri van den Berg, Mia Moolman

Agter: Graeme Hudson, me. C de Beer

First Lego League (FLL) Vyf spanne word ingeskryf en neem gedurende Oktober – Desember aan hierdie kompetisie deel. Gedurende Desember 2018 het drie spanne na die SA’s deurgedring. Die span van me. Tharina van Aarde kwalifiseer om aan die Open European Competition in Turkye deel te neem. Mnr. Jaco van Wyk het haar en die span vergesel. Die spanlede was: Henno van Wyk, Louis van der Walt, Carmen van’t Wout, Izelle de Klerk, Danielle de Jongh, Henriques Maritz en Ian Greyling.

84

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


ROBOTIKA ROBOTIKA FLL SPAN Vlnr:

Migael Arendt, Xander Poalses, Ruan Hattingh, Karla van Zyl, me. C. de Beer

ROBOTIKA FLL THE DORK SIDE 2018-2019 Voor vlnr:

Daniëlle de Jongh, me. T. van Aarde, Henno van Wyk, Carmen van’t Wout

Agter: Izelle de Klerk, Ian Greyling, Louis van der Walt, Henriques Maritz

Neem deel aan FLL Open European Competition in Turkye.

ROBOTIKA FLL THE DORK SIDE Vlnr:

Henno van Wyk, me.T. van Aarde, Louis van der Walt, Izelle de Klerk, Carmen van’t Wout

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

85


WISKUNDE OLIMPIADE

Voor: Me. S. Marran Agter: Neil van der Merwe, Michael Dreeckmeier, Cassie Pelser, Jan Damian Zylstra

UP Wiskunde-kompetisie Michael Dreeckmeier behaal landswyd die eerste plek in die graad 10-kategorie. Hy het ‘n kontantprys gewen en ‘n silwer penning word aan hom toegeken vir die uitsonderlike prestasie. Distrik Wiskunde-olimpiade Vier leerders het die Klofies dié jaar by die tweede rondte van die Distrik Wiskundeolimpiade verteenwoordig. Hulle is Miah Prinsloo, Reynhard van der Berg, Era Botha en Ulrich Bester. Reynard van den Berg het gesamentlik die prys vir die hoofrekene in graad 8 gewen. Die Burger, Beeld en Volksblad Wiskunde-kompetisie Vier van die 20 topfinaliste in Gauteng is Klofies. Cassie Pelser Graad 11 Neil van der Merwe Graad 11 Michael Dreeckmeier Graad 10 Jon Damian Zylstra Graad 11 SAMF (South African Mathematics Foundation) Daar was hierdie jaar 148 inskrywings vir die eerste rondte van die Wiskunde-olimpiade wat op 14 Maart geskryf is. 96 leerders het vir die tweede rondte in Mei gekwalifiseer en Cassie Pelser (graad 11) het na die finale rondte van die nasionale kompetisie deurgedring. Die volgende leerders is op die top 101 provinsiale lys: Michael Dreeckmeier Christiaan Bauman Cassie Pelser Timon Dalton Tertius van der Horst As uitvloeisel hiervan is vyf leerders genooi om deel van die ASSA Suid-Afrikaanse Wiskunde- spankompetisie te wees, waar hulle die Gauteng-Noord span verteenwoordig het. Cassie Pelser - Senior A-span agtste uit 48 spanne Timon Dalton - Senior A-span agtste uit 48 spanne Dalen Lombard - Senior A-span agtste uit 48 spanne Lourie Bosman - Senior B-span sewentiende uit 48 spanne Christiaan Bauman - Senior C-span elfde uit 48 spanne

86

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

WISKUNDE OLIMPIADE DERDE RONDTE Cassie Pelser


GEOGRAFIE OLIMPIADE

Voor vlnr:

Kirsten van Niekerk, Robyn Smith, me. H. Bothma, Suzaan de Villiers

Agter: Christiaan Botha, Drian Grobbelaar, Jaco de Jongh, Cassie Pelser

Daar het vanjaar vir die eerste keer 18 leerders van Hoërskool Waterkloof aan die South African National Geography Olympiad deelgeneem. Landswyd het daar ongeveer 1600 leerders deelgeneem en die Klofies het besonder goed gevaar. Jaco de Jongh was die toppresteerder in graad 11 en hy was landswyd sewende - dit besorg hom ‘n platinumsertifikaat. Christiaan Botha het ‘n bronssertifikaat verwerf en was onder die top 15% in die land. Silwersertifikate is deur Suzaan de Villiers, Robyn Smith, Cassie Pelser en Drian Grobbelaar verwerf - hulle was in die top 10% en Kirsten van Niekerk wat in die top 5% was, het ‘n goue sertifikaat ontvang.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

87


WETENSKAP EXPO

WETENSKAP EKSPO GAUTENG NOORD Voor vlnr:

Wilmarie Nolte, Juan Meiring, Reinhard Vermaak, mnr. C. Denysschen, me.C. de Beer, Arnold Dippenaar, Gideon Reynecke

Tweede ry: Dean Kersop, Clarisse Derksen, Francois Vermeulen, Nekita Turner, Tiaan Langenhoven, Janco Stoltz, Karla Reinecke, Luzaan de Graaff, Amy Vockerodt, Elmi van Aardt, Nadia Schmidt, Monique de Munnik Derde ry:

Kirsten Erasmus, Nathan Bailie, Robyn Smith, Lara Boshoff, Danielle Swanepoel, Durand van Aardt, Jayden Baylie, Miah Prinsloo, Michelle Erasmus

Vierde ry:

Kyla Jacobs, Zak de Villiers, Corne Coertze, Xander Poalses, Michael Dreeckmeier, Handro Myburg, Wian Theron, Iain Burger, Francois Delport, Alizia Keet

Agter: Christiaan Bauman, Joshua Harmse, Julian Fouché, Dian Meintjes, Jaco de Jongh, Marco Terblanche, Gerthyo Ferreira, Sharl Smith, Cassie Pelser

EXPO VIR JONG WETENSKAPLIKES Vier Klofies neem hierdie jaar internasionaal met hul projekte deel. Christiaan Bauman het ‘n robot ontwerp en gebou wat veiligheid in myne monitor. Hy neem in 2018 deel aan die ISF International Science Fair in Boksburg. Hier is hy as kategoriewenner in Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese aangewys. Hy ontvang ook ‘n spesiale prys van die South African Institution of Civil Engineering asook die Hendrik van der Bijl-toekenning. Hy word gekies om SuidAfrika in Taiwan by die International Science Fair te verteenwoordig waar hy ‘n vierde plek behaal. Ansònel du Toit en Ilané du Plessis word gekies om aan die ISF International Science Fair deel te neem en wen die Chemie-kategorie. Hul word gekies om Suid-Afrika in Beijing by die Beijing Youth Science Competition te verteenwoordig met hul projek wat oor die invloed van verskillende produkte op die vrystelling van trichlooramiengas in swembaddens handel. Hul verwerf ‘n silwer medalje. Timon Dalton behaal ‘n goue medalje by die Gauteng-Noord Expo in 2018 en word gekies om deel te neem aan die SA-YESS Nasionale Expo asook die ISF. Hier behaal hy weer goud. Tydens die ISF verower hy ‘n silwer medalje en word gekies om Suid-Afrika in Turkye by die OKSEF EXPO te verteenwoordig. Hier behaal hy ‘n tweede plek in die Wiskunde en IT-afdeling. Timon se projek handel oor die programmering van VEX-wiele vir robotgebruik. Alle graad 8- en 9-leerders en die graad 10-Fisiese Wetenskapleerders neem aan die jaarlikse Klofie- Expo deel.

88

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

59 Klofies het aan die Gauteng-Noord Expo deelgeneem met 29 expo-projekte in vyf ander kompetisies. Al 59 verower medaljes: •

6 brons medaljes: Zak de Villiers, Lara Boshoff, Corné Coertze, Jean Meiring en Gideon Reyneke.

12 silwer medaljes: Monique de Munnik, Alizia Keet, Kyla Jacobs, Wian Theron, Phillip Botha, Michael Dreeckmeier, Sharl Smit, Julian Fouché, Karla Reinecke, Luzaan de Graaff, Clarisse Derksen, Xander Poalses, André Nel, Arnold Dippenaar, Janco Stoltz, Reinhardt Vermaak.

17 goue medaljes: Handro Myburg, Kristen Erasmus, Danielle Swanepoel, Miah Prinsloo, Berlie Roodt, Carli Swart, Wilmarie Nolte, Gerthyo Ferreira, Christine Geertsema, Elmi van Aardt, Nekita Turner, Nadia Schmidt, Nathan Bailey, Jayden Bailey, Durandt van Aardt, Michelle Erasmus, Amy Vockerodt, Tiaan Langenhoven, Josua Harmse, Dean Kersop, Francois Delport, Marco Terblanche, Dian Meintjes en Lain Burger.

Robothon Silwer: Henno van Wyk, Louis van der Walt en Mia Moolman. Brons: Simoné Nolte, Christiaan du Preez, Migael Arendt, Isabelle van Wyk.

Wiskunde: Silwer: Cassie Pelser, Christiaan Bauman. Goud: Jaco de Jongh, Robyn Smith.


WETENSKAP EXPO

WETENSKAP EKSPO INTERNASIONAAL Vlnr:

Ilané du Plessis – Beijing Youth Science Competition – Silwer

Christiaan Bauman – Taiwan – 4de in kategorie

Timon Dalton – Turkye – 2de in kategorie

Me. C. de Beer

Ansonél du Toit – Beijing Youth Science Competition - Silwer

Die volgende 13 kinders het na die nasionale kompetisie SAYESS deurgedring:

Die volgende leerders het aan die ISF (International Science Fair) deelgeneem:

Kristen Erasmus, Danielle Swanepoel, Berlie Roodt, Carli Swart, Christine Geertsema, Durand van Aardt, Michelle Erasmus, Amy Vockerodt, Tiaan Langenhoven, Joshua Harmse, Dean Kersop, Francois Delport en Marco Terblanche.

Michael Dreeckmeier en Handro Myburg: hul verower elk ‘n silwer medalje en word vir moontlike internasionale deelname in 2020 gekies.

Die volgende spesiale pryse is verower: Nadia Schmidt: Beste projek in Chemie asook Afrikaans Akademie vir Kuns en Kultuur Danielle Swanepoel: Ampath prys - beste projek in omgewingstudies (R1000) Kyla Jacobs: Afrikaans Akademie vir Kuns en Kultuur Elmi van Aardt en Nekita Turner: Afrikaans Akademie vir Kuns en Kultuur Nathan en Jayden Bailie: SAAB prys vir Robotika (R1200): tweede plek Durand van Aardt en Michelle Erasmus: SAAB prys vir Robotika: eerste plek (R1200) Francois Delport en Marco Terblanche: Tweede prys in die GrottoBotkompetisie (R1000) Jaco de Jongh en Robyn Smith: Tweede in die Wiskunde-kompetisie

Nadia Schmidt: verower ‘n goue medalje en ontvang ‘n R55 000 beurs van WITS se Academy of Science. Ons is so trots op ons jong navorsers!  

WETENSKAP-OLIMPIADE Leerders van Graad 8 tot 11 het gedurende Augustus aan die Wetenskap-olimpiade deelgeneem. 33 leerders is landswyd gekies om aan die tweede rondte deel te neem. Vier Klofies is onder hierdie 33. Hulle is: Cassie Pelser, Neil van der Merwe, Miné van Wyk en Zoë Malan. Twee graad 12-leerders het ons baie trots gemaak. Tertius van der Horst en Willie Davel is vir die Suid-Afrikaanse Olimpiade-spanne, wat Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig het, gekies. Tertius was in die Fisika-span wat in Israel deelgeneem het, en Willie was in die Chemie-span wat in Parys (Frankryk) deelgeneem het. Baie geluk aan al die Klofies wat so goed presteer het.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

89


VISUELE KUNS EN ONTWERP

90

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


VISUELE KUNS EN ONTWERP

ONTWERP Aan die einde van nog ‘n besige jaar kyk ons met verwondering na wat die leerders in so ‘n kort rukkie met hulle buitengewone talent vermag het. Ongelooflike kreatiewe werke is gelewer - gelykstaande aan universiteitstandaarde. Met die jaarlikse Kuns- en Ontwerpuitstalling kon ‘n mens duidelik waarneem tot watter uiterstes hierdie leerders hulself druk om wêreldklaswerke te lewer. Ons is ongelooflik trots op hulle. Die graad 12-leerders wat beplan om Ontwerp te gaan studeer, het ook reeds die goeie tyding ontvang dat almal se aansoeke, by Universiteite of Ontwerp Kolleges, suksesvol was. Baie geluk!

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

91


KLOOF-GELOOF

KLOOF-GELOOF Vlnr:

Me. A. Müller, Samantha Hurst, Nicole Waldick, Chené Hough, Sherika van Dyk, me. J. Badenhorst

Oudergewoonte begin 2019 met die Kloof-Geloofkamp. Hierdie jaar het dit van 18-20 Januarie by Mooikraans Equus plaasgevind. Ongeveer 50 Klofies het hierdie kamp bygewoon. Die tema van die kamp was “Eenheid in Christus”. Tydens Valentynsdag het Kloof-Geloof hemde gedra waarop die boodskap “God is liefde” gedruk is. Daar is tydens pouse kolwyntjies, sjokolade en ander lekkernye, ten bate van die Kloof-Gelooffonds, verkoop. Daar was ook geleentheid om foto’s by die fotohoekie te neem. Kwartaal twee begin met die jaarlikse week-van-gebed (2-5 April), wat herdoop is as die Klofie-week. Talle aktiwiteite is aangebied, onder andere die ma-dogter Chick Fliekaand. Die film Miracles from heaven is gewys. Die pa-seun avontuuraand is by die krieketklubhuis deur The 4th musketeer aangebied. Op 17 April het Hoërskool Waterkloof die jaarlikse opedag aangebied. Dit was weer ‘n geleentheid om die opgeknapte en verfraaide Kapel ten toon te stel. Lize-Marie Smit het pragtige gewyde sang in die kapel laat weerklink. Tydens die geleentheid is Kloof se gebedskakel vir die eerste keer beskikbaar gestel. Tydens kwartaal drie word Kloof-Geloof se gebedskakel deur Retief Burger in die saal bekendgestel. Leerders kan enige tyd op die skakel gaan en hul gebedsversoeke rig en kies of hulle gekontak wil word, of nie. Die skakel is: klofies.pray247. co.za. Daar is reeds baie versoeke ontvang en kontak gemaak met leerders wat berading benodig. Ons glo dat God hierdie skakel sal gebruik om mense die geleentheid te gee om hulp te kry wanneer hulle hulpeloos voel. Sosiale media: Kloof-Geloof kry hierdie jaar baie meer blootstelling in die vorm van Facebook, Instagram, die KlofieKlets en algemene Whatsapp-boodskappe. Verder het Kloof-Geloof in 2019 die verkope van ‘n amptelike skooloorbel geloods. Die oorbel word op die stadium teen R335 verkoop. Ongelukkig sal die prys in die nuwe jaar verhoog indien Kloof-Geloof ‘n inkomste met die verkope wil genereer. Daar is ‘n verskeidenheid juweliersware beskikbaar indien Alumni daarin sou belangstel. Ons poog ook om ‘n dasspeld vir die seuns beskikbaar te stel. Tydens kwartaal drie het Kloof-Geloof weer na die Eleos babahuis in Pretoria-Wes uitgereik. Die skool het babaprodukte soos melk, doeke ens. asook toiletware vir die volwassenes en ouer kinders ingesamel. Die jaarlikse Winklespruit-kamp het tussen 22-28 September plaasgevind. Daar was 333 tieners in Gauteng wat hierdie kamp bygewoon het. Ongeveer ‘n derde daarvan was Klofies. Verder was vyf groepleiers oud-Klofies. Leerders het die kamp baie geniet en deur die bank was almal se terugvoer dat hulle ‘n dieper belewenis van God op die kamp gehad het. Tans is ons in die proses om ‘n Kloof-Geloofraad te stig. Hierdie leerders sal in samewerking met die skool se Lewensverrykingskomitee na ons gemeenskap uitreik. Verder sal hulle na Kloof se Christelike welsyn omsien. Ons sien in afwagting uit na God se planne vir Kloof-Geloof in 2020!

92

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


KLOFIEKAN

KLOFIEKAN Voor vlnr:

Carla Dippenaar, Ansóne du Toit, Megan Katzke, Elani Smith (Subredakteur) Wilandri Hills (Redakteur), Euléne Bornman (Subredakteur), me. A. Pretorius, Chiquita Grobler, Ané Hartzer, Alizé Joubert

Tweede ry: Me. L. Eksteen, Willemien Meyer, Nicola Potgieter, Nicole Waldick, Leany Holtzhausen, Christine Geertsema, Jana Gous, Danielle Arnoldi, Kirsten Erasmus, me. A. van der Walt Agter: Lourie Bosman, Byron Marshall, Estian Vermaak,Tiaan Millard, Björn Barnard, Dalen Lombard, Cilliers Diedericks

KLOFIEKAN Die Klofiekan is die amptelike skoolkoerant van Hoërskool Waterkloof en word kwartaalliks uitgegee. Die redaksie bestaan uit 26 lede. Elke redaksielid is verantwoordelik vir ‘n minimum van twee berigte per uitgawe. Onder leiding van die redaktrise, Wilandri Hills, ‘n graad 12-leerder, is die Klofiekan ‘n spogproduk van die skool. Die Klofiekan is as die wenner van Beeld se skoolkoerantkompetisie van 2018 aangewys.

VE

RS

R

M

ONIE

EL SI

H

A

M

klofiekan

TA N D

TA N D

RS

VE

Nuwe Kultuursentrum - bl. 10

A

G

Uitreik na Driehoek - bl. 7

UITGAWE 2 | 2019

www.klofies.co.za | klofies@klofies.co.za

A

HOËRSKOOL WATERKLOOF

G

- Fotograaf: Carla Taute -

EL SI

UITGAWE 3/4 | 2019

www.klofies.co.za | klofies@klofies.co.za

WENNER VAN BEELD SE SKOOLKOERANTKOMPETISIE 2018

Björn Barnard

Kloof vier ‘n verruklike veertig! Jana Gous, Ané Hartzer en Megan Katzke

Kaalvoete en omgeeharte

Mnr. Chris Denysschen

- Fotograaf: Miracles photography -

Willemien Meyer

ANDERS dink. Vandaar ‘n voorstel van ‘n valskermsprong. Net die gedagte daaraan het my ses hartaanvalle gegee! Met nadenke, een van my grootste persoonlike oorwinnings! Glo my, ek is steeds bang vir hoogtes, maar sal dit definitief weer probeer voor ek die ewigheid betree! Wat is Meneer se kort, persoonlike boodskap aan die Klofies? Be the change en Some find an excuse and some find a way. My boodskap aan Kloof is: Hou op om verskoning te maak. Staan op en maak die verskil. Karakter word nie gewys deur op die peanut gallery te sit nie. Hou op om ‘n toeskouer te wees en wees die verandering. Ons kan slegs ‘n verskil in die nuwe Suid-Afrika maak deur op te hou kritiseer en hand in eie boesem te steek en die revolusionêre, inspirerende, innoverende instelling te word wat ander skole nie net inspireer nie, maar ook motiveer om deel van die revolusie in die onderwys te wees.

Mnr. en Mej. Waterkloof … ‘n Boheemse Fantasie

Mnr. en Mej. Waterkloof 2019: Jo-Marie Bekker; Lia Swarts, Mariska Harmse; Theuns Pretorius; Calvin van Zyl; Tiaan Millard

ONIE

‘n Kaalvoet-sonsopkoms vol genade

Tiaan Millard

Die gehoor is met ontsag gevul na nog ‘n indrukwekkende vertoning. Soos elke jaar vantevore, was Mnr. en Mej. Waterkloof 2019 ‘n reusesukses en ‘n plesier om na te kyk. Elke onderwyser en deelnemer se harde werk was beslis die moeite werd, want daar was nie ‘n sekonde van teleurstelling tydens die produksie, met Bohemian Rhapsody as tema, nie. Die saal was stampvol en elke enkele kaartjie is uitverkoop! Die finaliste het beeldskoon en vol selfvertroue die verhoog betree. Boonop het hul kreatiewe talent-items die gehoor se monde laat oophang … dat sulke pragtige mense boonop so talentvol is, gaan my verstand te bowe. Almal kan saamstem dat die mense lekker gelag het na Wes-Dip se Gesondheids- en Manlikheidsentrum vir mans-item deur Tiaan en Willie. Boonop is die aand met sangitems, kreatiewe danse en selfs ‘n ongelooflike mimiekstuk gevul wat almal aan die giggel gehad het. Wat hierdie geleentheid so merkwaardig maak, is die feit dat dit nie net gaan oor die skoonheid van die Klofies op die loopplank nie, maar dat elke oomblik opwindend en interessant gehou word en die kreatiwiteit ‘n bietjie uitgedaag word.

M

WENNER VAN BEELD SE SKOOLKOERANTKOMPETISIE 2018

Nuwe Hoof … Nuwe Hoogtes! Hier by Kloof bou ons in geloof! In kort … my droom! Kan Meneer ‘n bietjie op “wêreldklas” uitbrei? Alle skole in Suid-Afrika spog met wêreldklasonderrig en my droom by Hoërskool Waterkloof is om die woord by die daad te voeg. My droom is om die eerste geakkrediteerde wêreldklasskool te wees met goeie vennootskappe met ons Suid-Afrikaanse skole, maar ook met buitelandse instansies en universiteite. Die droom is waar ook al die leerders studeer, in Suid-Afrika of in die buiteland, hul kennis en vaardighede in ons reënboognasie teruggeploeg kan word. Dis nie net PRAAT wêreldklas nie, maar UNIEK wêreldklas. Hoe pas Meneer en Meneer se gesin in Pretoria aan? Fantasties! Ek is ‘n oud-Pretorianer. Dit is lekker om terug te wees in die Jakarandastad! Is dit waar dat Meneer hoogtevrees het en kan Meneer ‘n bietjie meer van die valskermervaring vertel? Ja, dit is waar! My broek bewe sodra ek hoër as een verdieping gaan! Ek het in my lewe ‘n besluit geneem dat vrese daar is om oorkom te word en my eerste hekkie was om die Big Swing by die Moses Mabhida Stadion in Durban baas te raak waar ek vir dae daarna “rukkings” en nagmerries gehad het! Watter voorreg egter om die eerste deeltjie van my vrees te oorkom. Dit was bloot toevallig. Toe ek 1 Desember 2018 by Hoërskool Waterkloof begin het, het ek tesame met die bemarkingskomitee ‘n vergadering oor my bekendstelling gehou. Daar is gesê ons moet REVOLUSIONÊR

R

M

klofiekan

WENNER VAN BEELD SE SKOOLKOERANTKOMPETISIE 2018

Iewers gedurende Desember 2018 maak ‘n Klofie sy splinternuwe jaarbeplanner vir 2019 oop. Hy ruik daardie reuk van ‘n nuwe bladsy met die belofte van nuwe geleenthede wat wag! Elke belangrike datum waaraan hy kan dink, is stiptelik genoteer … matrieks: SunCity-uitstappie, interhoër, Valentynsbal, Ed Sheeran se internasionale toer, die matriekafskeid en Boer soek ‘n vrou se seisoen 12-première! Met so ‘n blitsige wegspring van ‘n onvergeetlike jaar wonder hy: “Wat op aarde kan my OOIT in 2019 verras?” As dié Klofie maar net geweet het wat ek nou weet, sou hy sy kop uit die sand uit ruk en sy oë na die blou lug opslaan, want met ‘n nuwe hoof kom daar werklik … NUWE HOOGTES! Toe ek die eerste maal die voorreg gehad het om die hoof (met ‘n hart wat so warm soos Tzaneen se somers klop) te ontmoet, het hy vir my gesê dat hy ‘n visie vir hierdie skool het: om die skool in geloof tot wêreldklas te bou. Soos ek Kloof ken, klink dit na ‘n visie waarvan Hoërskool Waterkloof nie ‘n oomblik sal wegdeins nie. Tweedens het hy gesê: “Tiaan, ‘n mens gaan altyd groot of ‘n mens gaan huis toe, want eerste indrukke bly.” Aan mnr. Denysschen sê ek vandag: “Om op Hoërskool Waterkloof af te duik op die temalied van James Bond … sal VIR EWIG onthou word!” Ek kan met trots rapporteer dat mnr. Denysschen klaar ‘n suksesvolle bloedoortapping gehad het en met strome blou bloed wat deur sy are pols, die Blou Golf onder sy leiding sal neem. Hier volg ‘n onderhoud met mnr. Chris Denysschen: Wat was die finale druppel in die emmer wat Hoërskool Waterkloof die plek gemaak het waar Meneer agter die stuur wil klim? Tradisie … meer spesifiek, die boog en die simboliek daaraan. Op die bemarkingsinsetsel waar die son deur die boog skyn, het ek besef: hier moet ek wees; deur dié besondere boog moet ek loop!

A

LI

UITGAWE 1 | 2019

www.klofies.co.za | klofies@klofies.co.za

A

G

G

klofiekan

A

HOËRSKOOL WATERKLOOF

RS

EL SI

VE

ONIE

H

M

M

G

G

A

LI

LI A

TA N D

R

H

A

HOËRSKOOL WATERKLOOF

Danielle Arnoldi

Nog iets wat tot die sukses van die aand bygedra het, is die besondere musiekkeuse, die deftige aandpakke en die pragtige rokke. Gerrit Pienaar en Annemarie Schutte het hulself uitstekend van hul taak met die maak van die klere gekwyt; die deelnemers was pragtig! Dan is daar natuurlik ook die skreeusnaakse Jakkie Louw wat vir die vermaak gesorg het terwyl die deelnemers agter die verhoog geskarrel het om in hul volgende kostuums in te spring. Sonder die lang ure en die harde werk van die deelnemers en die betrokke onderwysers sou dit nie moontlik gewees het om so ‘n indrukwekkende produksie op die planke te bring nie. Elke finalis het op die verhoog geskitter en die aand vir almal onvergeetlik gemaak. Na ‘n gewroeg deur die beoordelaars oor wie werklik die kroon verdien, is die wenners vir 2019 soos volg aangewys: Mej. Waterkloof: Mariska Harmse; Mnr. Waterkloof: Theuns Pretorius; Eerste Prinses: Lia Swarts; Eerste Prins: Calvin van Zyl; Tweede Prinses: Jo-Marie Bekker; Tweede Prins: Tiaan Millard; Mej. Fotogenies: Izette Uys; Mnr. Fotogenies: Jan-Michael Meyer; Mnr. Persoonlikheid: Willie Davel (sien bladsy 9 vir meer foto’s.)

Druppels - bl. 11

Valenstynsbal - bl. 13

- Foto’s verskaf deur GrootFM -

Donderdag 25 April 2019! Gevriesde kleintoontjies! Sopnat gereën! Hare wat krul! Mooiste horison! Sakke, sakke en sakke vol klere! 1800 Klofies! Almal met een doel voor oë! Een doel - om Jesus se naam te verheerlik en te wys dat Hy lewe! 25 April 2019 was weer Kloof se kaalvoet-sonsopkomsoggend. Daar was 3600 kaalvoete wat met sakke vol klere op hulle rûe deur die reën en modder moes hardloop. Volgens ‘n berig in die MetroBeeld-Noord het Kloof met ‘n rekordtelling geskenkte klere uitgehaal en gewys! Die lewensverrykingspan het na ‘n paar skole oor die land uitgereik en Hoërskool Middelburg, Laerskool Elarduspark en Afrikaans Hoër Meisieskool het Waterkloof ondersteun en deel van die projek geword! Ons bedank elke ander skool, elke ander leerder, ouer, ouma en oupa wat ‘n bydrae gemaak het! Die projek was nie Waterkloof se projek nie, maar Jesus se projek. Alle klere is aan Helpende Hand en PEN geskenk wat dit in Pretoria versprei om aan mense ‘n tweede kans te gee! GrootFM se projekorganiseerder, Lindie Strydom, het die oggend by Kloof kom kuier. Wat ‘n fees, ‘n fees van welwillendheid en ‘n fees in Jesus se teenwoordigheid!

Huis Kloofsig Dalen Lombard

Huis Kloofsig in al sy glorie. - Fotograaf: Xavier Odendaal -

Eskom Expo - bl. 6

Die koshuis is nog altyd ‘n plek wat leerders regoor Suid-Afrika huisves sodat hulle ook deel van Kloof kan wees. Die Klofies ken die koshuis al vir jare as net die “koshuis”. Daarom is besluit om ‘n nuwe naam vir hierdie wonderlike instansie te gee! Die oorspronklike naam van die koshuis was eers as “Klofiesig” onthul, maar ‘n naam met meer trefkrag is gesoek … ‘n nuwe naam om ‘n nuwe identiteit vir die koshuis te skep. Daarom is op HUIS KLOOFSIG besluit. Wanneer die koshuisbrakkies dus by die koshuisvensters uitloer, het hulle ‘n pragtige uitSIG op KLOOF. Huis Kloofsig, die gebou vol lewe, liefde en vriendskap. Hoërskool Waterkloof is regtig bevoorreg om so ‘n wonderlike kosHUIS te hê wat na hul leerders omsien!

Tres Scholarum - bl. 9

Voel jy die winterdou wat jy op jou hande saam met jou dra? Voel jy hoe die ryp onder jou voete meegee en soos mis voor die son verdwyn? Maak toe jou oë. Neem die koue in en laat dit skuiling soek in die warm holte van jou hart. Die koue het gekom. Die bome skud hulle trots af en versier die sypaadjies met warm kleure, terwyl hulle kaal takke die wind se fluistering dra. Maar iewers is daar ‘n ou man wat wens dat hy vir hom ‘n winterjas uit die bome se neergestorte blare kon maak. Die voëltjies steek hulle bekkies by die nessies uit en pof hulle vere op waar hulle in die oggendson in styfgepakte rye sit en bak en mekaar warm hou. Maar iewers is daar ‘n eensame kind wat van ‘n heenkome en skoene aan sy voete droom.

“Die Klofies is plesierig, dit kan julle glo. Hulle hou van partytjies en dan maak hulle só.” Om 40 te word, is geen geringe saak nie en die Klofies het sommer vir ‘n hele week lank partytjie gehou. Almal het ‘n beurt gekry om hulle partytjieflikkers te gooi – van die ma’s en dogters, die pa’s en seuns, tot die sportiewes, die avontuurlustiges, die onderwysers, die oudKlofies en selfs voormalige Klofie-hoofde. Ma’s en dogters twiet Die Kwetter- en Kuieraand het beslis as ‘n hoogtepunt vir elke Klofie-ma en -dogter uitgestaan. Die vierkant was verlig onder ‘n hemelkombers van liggies en daaronder het stylvolle tafels gekreun met die lekkerste eetgoed. Van vroeg af kon almal reeds by die stalletjies in die

kultuurtuin rondsnuffel en dames kon uit al die beskikbare items kies en keur. André Venter, sanger van die sanggroep Romanz en sprekers, Liesel Krause-Wiid en Ena Berger het die gehoor geïnspireer. Die dansitem, asook die modeparade, het die dames na hul asems laat snak. Die Manneaand van 11 September het weer die pa’s en seuns die kans gegee om lekker rondom ‘n potjie gholf, boogskiet en laserskiet te kuier. ‘n Spitbraai was net die ding vir die manne, want dan is vleis sommer jou voorgereg, hoofgereg en nagereg. Die Klofies wys hulle ware kleure Kloof se ware kleure het werklik tydens die Colourfest van 12 September gewys. Die Colourfest was definitief iets buitengewoon. Verfstof het behoorlik in die lug gehang, nadat meer as 500 leerders mekaar met sakkies vol

kleur getakel het. Almal het hulself gate uit geniet en die buitengewone het beslis groot pret geword! Dit was beslis ‘n dag wat met volle kleur en geur uitgestaan het. Ballonne en rookbomme Al word ‘n mens 40, is jy nooit te oud om laf te wees nie, want wat is ‘n partytjie sonder ballonne? Dis waarom die Klofies altesaam meer as 40,000 ballonne ingesamel het. Die Klofieraad het oudergewoonte deur die nag ballonne opgeblaas en ‘n reënboogdak van kleur bo die vierkant gevorm. Onder hierdie ballonnehemel, is die dag deur voormalige hoofde en hoofleiers afgeskop wat met die Klofies kom praat het. Dit het ons net weer laat besef: “Een maal ‘n Klofie, altyd ‘n Klofie!” Die nuwe Klofieraad het die vierkant James Bond-styl met rookbomme en abseiling ingekom

en hul oulike danspassies gedemonstreer. Die opgewondenheid was tasbaar in die lug en die Klofieraad is met baie entoesiasme toegejuig. Soos altyd het die kaskarre gesorg dat leerders vol modder en uitasem, maar tevrede van die veld afstap. Modder sal altyd afwas, maar die onthou-oomblikke sal altyd bly. Kloof het duidelik gewys hoe dit moet wees om ‘n modderbad te geniet! Daardie aand het die groot wiel vir baie pret gesorg en die Klofies na nuwe hoogtes geneem. Die helder liggies van die mallemeules het regoor die Klofies se Instagram-stories geskyn. Pretorianers het gewéét dat Waterkloof verjaar omdat die groot wiel hoog bo die snelweg uitgetroon het. Op die maat van Bok van Blerk se musiek is daar gesellig gekuier en feesgevier. Dié aand het die lekker, weeklange vieringe van Waterkloof se 40ste verjaarsdag op ‘n hoë noot afgesluit.

Terwyl ‘n gejaag na wind ons almal aandryf en ons die een taak na die ander afhandel, en ons blind staar aan ‘n molshoop, is daar iewers ‘n enkelma wat die vraag wat soos ‘n berg voor haar staan met moedeloosheid vra: “Wat gaan ek vir my kinders gee om te eet?” Dit is tyd om te stop en alles rondom jou in te neem. Sien jy werklik die pyn in die oë van jou naastes raak? Jy het die vermoë om iemand anders se swaarkry, met iets wat vir jou nutteloos is, weg te vat. Daarom vra ek: Trek uit jou skoene, en maak oop jou hart. Deel in ander mense se swaarkry. Voel jy hoe die oggendbriesie aan jou wange vasklou? Voel jy hoe jou voete brand van liefde? Vandag is ons kaste leeg en ons harte is vol.

Willemien Meyer deel haar treffende woorde met die Klofies.

- Fotograwe: Suzelle Havenga; Dané Bouwer; Lourie Bosman. -

- Foto verskaf deur GrootFM -

Belgiese uitruil - bl. 11

Kloof troef Monnas - bl. 16

Matriekafskeid - bl. 11

Dans - bl. 14

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Graad 10-bal - bl. 15

93

Skool se geskiedenis - bl. 16


KOOR

Voor vlnr:

Karen Schutte, Elmari Olivier, Bernalee du Toit, Leamé van der Merwe, Elsa Rappard, Zané Groenewald, Abigail Badenhorst, Macyla-Lee Pienaar, Chante Ludik, Danielle Verss, Lyné Steyn, Abigail Swanepoel, Willemien Meyer, Michaela Gunter, Elmie Homan, Madeleine Dry, Dané van Zyl, Kristen Erasmus, Dené Pretorius, Erika Dyonta, Leané Swanepoel, Cheroné Fourie, Katelyn Bowan, Mieke Schutte, Mariné van der Schyff, Celia-Marie van Zyl, Kaylin Holland, Keatshepile Klaas

Derde ry:

Mnr. G. Pottas, Tarien de Kock, Abigayle van der Westhuizen, Anika du Plessis, Dané Swart, Luhan Mynhardt, Corné Coertze, Nanique Buitendag, Janro Botha, Izelle de Klerk, Lize-Mari Oelofse, Eduan Naudé, Ian Foxcraft, Thiana Prinsloo, Lourie Bosman, Mia Montgomery, Rochelle Tromp, Marli Labuschagné, Carmen van’t Wout, Pierre Blom, me. C. Taute

Janco Spelt, Vianca Durandt, Erik Riekert, Margo Pio, Nicole Mathews, Bianca Boardman, Graeme Hudson, Hendrik Nigrini, Chrisvert Roets, Aneske Viljoen, Tyron van den Heever, Inge Groenewald, Suné Els, Corlia Otto, Charlize Pretorius, Nicola Potgieter, Minke van der Mescht, Anne Meyer, Marco Bekker, Dr. R. Bosman

Tweede ry: Rachél Laubscher, Ntabeleng Sekete, Rebecca Tejessy, Leon Terblanche, Chrisley Verwey, Lianca Mynhardt, Aiden Kerr, Leamé van der Merwe, Delainey Denysschen, Rizane van Roon, Francois van Wyk, Ané Riekert, Joané de Vos, Arinda Ackerman, Wian Kerry, Zoë Erasmus, Lize-Marie Smit, Louise Malan, Kate-Lynn Guy, Esri Roodt

Vierde ry:

Agter: Celine Schoeman, Tiaan Koekemoer, Xander Koekemoer, Wikus Skein, Gerthyo Ferreira, Nicolas Faure, Wayde Basson, Richardt Ackermann, Jaco de Jongh, Chris du Toit, Heinrich Denysschen, Erick van Zyl, Leané van Zyl, Christiaan Jooste, Danica Burger

GEMENGDE KOOR Die Gemengde koor het gedurende die jaar aan verskeie koorfeeste waaronder die Affie Kultuurderby en ons eie kultuuraande, die Tres Scholarum en die Promenadekonsert, deelgeneem. Ons het voorberei vir die ATKV Applous-kompetisie en het ‘n goue toekenning by die streeksuitdun behaal. Die koor het hierdie jaar gegroei van 75 na 120 lede saam met ons nuwe afrigter, mnr. Gert Pottas. Ons werk reeds om in 2020 aan die Applous-kompetisie in die meer ervare afdeling deel te neem. In Junie 2020 gaan ons in Italië, saam met die konsertorkes, aan ‘n internasionale kultuurfees deelneem.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

94


Anaïs Jordaan, Lourie Bosman, Emma Lotriet, Mignon de Wet, Clarissa Schlenther, Hanno van den Berg, Zanel Vorbeck.

Aneske Viljoen, Tristan Read, Rochelle van der Vyver, Jesse Jardim, Ileana Müller, Anoeschka Potgiere, Lisa Janse van Rensburg, Jasper van der Linde, Jacqaues Diedericks, Erik Jacobs, Pierre Blom, Ruben Diedericks, Henjo Potgieter, Sanrico Brümmer, Alicia-Lee du Plessis, Xander Koekemoer, André Jacobs, Tiaan Koekemoer, Durand van Aard.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

95

By die Afrikaanse Kunswedstryd van Pretoria het die orkes, as algehele wenner van die orkesafdeling, ‘n trofee verower. Met hierdie mondering is die orkes gereed vir die Europa-toer in 2020, waarna elke orkeslid met groot verwagting uitsien.

By Tres Scholarum in die Aula het die orkes ‘n leidende rol in hierdie pragtige konsert gespeel. Verdere optredes was by die Affie Derby, die Promenadekonsert en die unieke Gala-aand wat die konsertorkes se jaarlikse prestige konsert is. By die Gala-aand het hulle saam met die gaskunstenaar, Mortimer Williams, opgetree.

Met nuwe kompetisievelde in die vooruitsig het die konsertorkes hierdie jaar heelwat optredes gehad. Die Flashmob by Aerosud het baie byval gevind. Daar is welwillendheidsoptredes by NG Gemeente Pierre van Ryneveld en Lux Mundi se kampvuurfees gereël waar die orkes hulle liefde vir musiek kon uitleef.

KONSERTORKES

Agter: Mnr. E. Clayton (afrigter), me. J. Ferreira (orkesbestuurder), Sunelle de Vos, Leandri Smit, Wynand Blom, Lourens Botha, Henri Botha, Ewald Pekema, Pierre van Rensburg, Angelo Roman, Déan Kersop, Lenique Putter, Shane Brand, Monica Homann, Dylan Steyl.

Derde ry:

Tweede ry: Elmie Homan, Lisa Jardim, Reinhardt van den Berg, Elsuné Claassen, Chanté Botes, Abby Moolman, Izelle de Klerk, Isabé Botha, Nicola Harper, Dalen Lombard, Liela Scholtz, Corlia Homann, Danielle Naude.

Voor vlnr:

ORKES


MUSIEK

ARCO MUSICUM STRYKENSEMBLE Voor vlnr:

Hanno van den berg, Domanique van Staden, Danielle Naudé, Bianca Britz, Corlia Homan

Tweede ry: Dylan Steyl, Elmie Homan, mnr. B. Ward, Dean Kersop, Tiaan Koekemoer Derde ry:

Rochelle van der Vyver, Leila Teunissen, Lisa Jardim

Agter: Ileana Müller, Lourie Bosman, Elsuné Claassen, Reynard van der Berg

EISTEDDFOD Voor vlnr:

Elmie Homan, me. J. Ferreira, Dr. R. Bosman, Anoeschka Potgieter

Tweede ry: Lea Trewin, Rochelle van der Vyver, Vianca du Randt, Anje Cairncross, Kaitlin Crooks, Ileana Muller Agter: Aneske Viljoen, Pierre Blom, Nicola Wilson, Jesse Jardim, Renier van Zyl

96

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


MUSIEK

Die Musiekdepartement was weer ‘n bedrywige plek met heelwat aktiwiteite wat deurlopend plaasgevind het. Vier Klofies is, na oudisies van hoogstaande gehalte, as lede van vanjaar se Simfonia Juventi gekies: • Anaïs Jordaan, graad 12 (Eerste viool) • Lourie Bosman, graad 10 (Tweede viool) • Dylan Steyl, graad 11 (kontrabas) • Anoeschka Potgieter, graad 11 (fluit) Anoeschka Potgieter (graad 11) is ook as tweede fluit vir die Johannesburg Youth Orchestra gekies. Haar mede-orkeslede is meesal studente en jong volwassenes. Dit is dus ‘n uitmuntende prestasie.

FLUITENSEMBLE Voor vlnr:

Ileana Müller, Rochelle van der Vyfer, Dr. R. Bosman, Anoeschka Potgieter, Suné de Bruin

Agter: Dané Bouwer, Jesse Jardim, Tristan Read, Anje Cairncross, Aneske Viljoen

Dylan Steyl (graad 11) is deur die UP Simfonie-orkes genader om as kontrabasspeler by die orkes aan te sluit. Sy mede-orkeslede is almal studente. Twee nuwe ensembles wat in 2019 op die been gebring is (benewens die bestaande strykensemble en die kitaarensemble) is ‘n fluitensemble met 12 fluite en ‘n fluitkwartet. Die jaarlikse Tres Scholarum op 4 April in die Aula was, soos gewoonlik, ‘n ongelooflike skouspel. Waterkloof was die gasheerskool. Leerders het uitstekend op verskeie Eisteddfods presteer, met heelwat kategoriewenners, medaljewenners en A++, A+ en A-simbole. Die konsertorkes het die jaar afgesluit met ‘n A++ by die ATKV se Eisteddfod en is as trofeewenners aangewys, tesame met die kitaarensemble en die fluitduet van Anoeschka Potgieter (graad 11) en Ileana Müller (graad 9). Die Klofie-Kunstefees en die Promenadekonsert was ‘n groot sukses en leerders het hulle uitsonderlike vaardighede met stem en instrumente ten toon gestel. Drie ensemblegroepe het aan die Nasionale Ensemblekompetisie op 31 Augustus deelgeneem en, alhoewel hulle nie uitgenooi is na die galakonsert nie, het hulle baie goeie kommentaar van die beoordelaars gekry. Die Musiekdepartement en die orkes het op 14 September ‘n opedag vir voornemende graad 8’s en hul ouers gehou waartydens die nuwe Klofies aan verskeie instrumente bekendgestel is en nuwe lede vir die orkes van 2020 gewerf is.

GHITAARENSEMBLEM Voor vlnr:

Robyn Smith, Durandt van Aardt, Jesse Jardim, Kayla Posthumus, Mariné van der Schyff

Agter: Mnr. D. van der Merwe

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

97


MUSIEK

EKSTERNE MUSIEK EKSAMENS Voor vlnr:

Dylan Steyl, Elmie Homan, me. J. Ferreira, Dr. R. Bosman, Lisa Jardim

Tweede ry: Ileana Müller, Rochelle van der Vyver, Vianca du Randt, Anje Cairncross, Aneske Viljoen, Anoeschka Potgieter Derde ry:

Francois van Wyk, Jesse Jardim, Lourie Bosman, Pierre Blom

Agter: Anaïs Jordaan, Lindman Petzer, André Jacobs

GRAAD 12 MUSIEK Voor vlnr:

Me. J. Ferreira, mnr. J. Allers, Dr. R Bosman

Tweede ry: Zanel Vorbeck, Imarie Oberholzer, Clarissa Schlenther, Vianca du Randt, Anika du Plessis, Ewald Pelzema Agter: Anaïs Jordaan, Elmé Kempen, André Jacobs

98

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


MUSIEK

SIMFONIA JUVENTI LEDE Vlnr:

Anaïs Jordaan, Dylan Steyl, Lourie Bosman, Anoeschka Potgieter

VOICES NOCTIS A CAPELLA Voor vlnr:

Karen Schutte, Wian Blom, mnr. J. Allers, Marnel Hagedoorn, Anika Meyer

Agter: Lindman Petzer, Wikus Skein, Elmé Kempen, Jean-Luc du Plessis

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

99


TONEEL

Die Toneel het die jaar aan twee kompetisies deelgeneem, die Eldotoneelfees en die ATKV- Tienertoneel, waar ons leerders, voor en agter die skerms, hul goed van hul taak gekwyt het. VERHOOG- AANWYSINGS het ‘n brons toekenning vir beligting gekry, wat aan Johan Els toegeken is. Die akteurs: Divan Prinsloo, Ané Janse van Vuuren en Imarie Oberholzer het brons toekennings vir spel by albei kompetisies gekry. Charlize Annandale het na die Nasionale rondte van die Kyknet Toneel-kompetisie, wat jaarliks in die Kaap gehou word, deurgedring en die Klofies se naam hoog gehou met haar komiese stukke.

100

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


DANS

Voor vlnr:

Grete-Lee Swanepoel, Xandri Pretorius, Anika Steyn, Amé Kilian, Jané van Wyk, me. M. Naude, Zanle Vorbeck, Megan Robinson, Nikita de Lange, Lia Swarts, Izette Uys

Tweede ry: Olivia Tamma, Bianca Senekal, Annalize Esterhuizen, Monique Kotze, Talia Truter, Karlise Scheepers, Danielle Arnoldi, Annarien Groenewald, Benjamin Potgieter, Taylor van Rooyen, Suzelle van Niekerk, Caitlyn Fouché, Roché Bloem, Megan Swanepoel, Leanka Barnard, Kira van Peer Derde ry:

Chevonne Willemse, Maritza van der Schyff, Ané Hartzer, Alesha Bezuidenhout, Bernelee Daniels, Ammé Möller, Anneke Esterhuizen, Danielle Swanepoel, Lara Resente, Niqhinn Malherbe, Alisa Brodrick

Agter: Juli Joubert, Ané van Rensburg, Mia le Roux, Nikita Turner, Carma van der Merwe, Sunette du Plessis, Danielle Kotze, Joslin Barnard, Lianka Enslin, Claudine Myburgh, Andria Brown, Megan Geyer

Die Dansakademie het weereens die afgelope jaar op verskillende dansvloere die skool se naam hoog gehou. Die matriekgroep het vroeg in die jaar reeds deelgeneem aan die Dance World Cup en gekwalifiseer om in Kroasië deel te neem. Verskeie dansleerders het puik presteer in hulle Royal Academy of Dance-eksamen wat in Mei afgelê is. Ses uit agt onderskeidings is behaal. Behalwe vir die eksamens en kompetisies het die dansakademie elke naweek aan hul jaarlikse dansproduksie geoefen. SPECTACULAR, SPECTACULAR, wat gedurende Augustus by die Unisa Kleinteater opgevoer is, was ‘n reusesukses en almal se monde het oopgehang. Twee weke later het hulle uitstekend presteer by die bekende danskompetisie, “Dans in jou Taal.” Die Dansakademie het in totaal vier danse gehad wat na die landswye finaal deurgedring het. Hulle ontvang die trofees vir kategoriewenners in Ballet, vir Carousel en is die algehele wenners in hulle ouderdomsgroep. Die kombinasie van uitdagende klassieke en kontemporêre choreografie het die gehoor op die punte van hulle stoele gehad. Die beoordelaars was vreeslik beïndruk en het die dansers se professionaliteit en dinamiese bewegings bewonder. Die dansakademiedansers is steeds aan die gang en is tans besig om voor te berei vir die November- sessie se Royal Academy Ballet-eksamen.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

101


MNR. EN MEJ. WATERKLOOF

102

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


MNR. EN MEJ. WATERKLOOF

Mnr. en Mej. Waterkloof is ‘n geleentheid waar deelnemers kreatiewe talente, humor en harde werk aan die gehoor uitbeeld. Vanjaar se kompetisie, met die tema Bohemian Rhapsody, het die gehoor sprakeloos gelaat. • Mnr. Waterkloof: Theuns Pretorius • Mej. Waterkloof: Mariska Harmse • Eerste Prins: Calvin van Zyl • Eerste Prinses: Lia Swart • Tweede Prins: Tiaan Millard • Tweede Prinses: Jo-Marie Bekker • Mnr. Fotogenies: Jan-Michael Meyer • Mej. Fotogenies: Izette Uys • Mnr./Mej. Persoonlikheid: Willie Davel • Kreatiwiteit: Tiaan Millard en Willie Davel

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

103


VOORTREKKERS

Voor vlnr:

Jade White, Liezel Coetzee, Marli Steyn, Izette Uys, Esmari Pretorius, Eloise Kok, Naomi Vorster

Tweede ry: Margo Pio, Christian Olivier, Robyn Joubert, Adriaan Terblanche, Gerhard Lötter, me. N. du Toit, Inus Brink, Jandré du Plessis, Corlia Otto, Marli Labuschagne Derde ry:

Francois Marais, Lindman Petzer, Eben Coetzee, Jacques de Beer, Christiaan Botha, Danica Burger

Agter: Timon Dalton, Nicholas Faure, Jan-Michael Meyer

KLANKSPAN

Voor vlnr:

André Jacobs, Jessie Jardim, mnr. W. Labuschagne, Dalyn Samuels

Agter: Cole Ludick, Wikus Skein, Ruben Greeff, De Wet Bachuis, Andrew Vorster, Chrisvert Roets

104

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


BELGIESE UITRUIL

‘n Groep graad 11-leerders het gedurende September 2019 ‘n geslaagde uitruil na Brugge, België, onderneem. 20 leerders wat in April as gasheer/vrou vir ‘n Belgiese leerder in Suid-Afrika opgetree het, het op 14 September saam met twee begeleiers na België vertrek om sodoende meer van die Belgiese kultuur te leer. Nie net het die leerders aan skoolaktiwiteite soos ‘n amptelike sportdag deelgeneem nie, maar het hul ook meer te wete gekom van die verskillende vakke en lesse wat by Sint Leo-Hemelsdaele aangebied word. Voorts is dagtoere na stede soos Gent en Brussels onderneem, asook twee-dag toere na Amsterdam en Parys, waar verskeie bekende museums soos die Anne Frank-museum en toeriste-aantreklikhede soos die Eiffeltoring besoek is. ‘n Hoogtepunt was beslis die besoek aan Leper waar talle Suid-Afrikaanse soldate in WO 1 gesterf het, asook die sing van die volkslied by Menin-gate om die datum waarop die soldate in die veldslag gesterf het, te herdenk.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

105


RUGBY EERSTESPAN

Voor vlnr:

Theuns Pretorius, mnr. J. Mollentze, mnr S.J. Naude, mnr. C. Denysschen, mnr. L. Coetzer, Armand Fleidl

Tweede ry: Dima Lebelo, Simeon Scholtz, Zander de Jager, Sean Grobler, Wouter le Roux, Juwan Blignaut, Stefan Botha, Divan Roelofse, Johan Swarts, Jandré van Zyl, Malcolm Langa Derde ry:

Ian Trollip, Lourens de Beer, AJ Smith, Jan-Michael Meyer, Polla Melamed, Marcus de Kock

Agter: Sean du Randt, Joshua Appelgryn, John Cory, Franco Swanepoel, Monty Loubser

KRIEKET EERSTESPAN

Voor vlnr:

Jordan Hermann (Kaptein), mnr. S. Finaughty, mnr. R. Roos, mnr. C. Denysschen, mnr. C. Pienaar, Karel Verhoef

Tweede ry: Abi Mosehla, Wernich van Dyk, Wehan van Rooyen, Johan Maritz, SW Kemp, Franco Bester, Nadia Claassens Agter: Kyle Welman, Hardus Coetzer, Zander Maree, Richardt Ackermann, Christiaan du Toit, Marcel Myburgh, Simeon de Bruyn

106

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HOKKIE DOGTERS EERSTESPAN

Voor vlnr:

Mieka Schutte, Kaylin van der Merwe, mnr. C. Gerber, Mariska Harmse, Anrize Smit, Grete-Lee Swanepoel, Liandri van der Spek, mnr. C. Denysschen

Tweede ry: Tegan Stander, Michelle Siebrits, Jana Dreeckmeier, Nicola Naude, Vicky Nel, Kayla de Klerk, Suzaan van Heerden Agter: Gizelle Smit, Jaclyn Greyling, Megan van der Westhuizen, Nicole Mathew

HOKKIE SEUNS EERSTESPAN

Voor vlnr:

Janco Spelt, Tristan Truter, mnr. S. Finaughty, mnr. C. Denysschen, Pieter-Hendrik Vermeulen (Kaptein), Marco van der Westhuizen, Dian de Wet

Tweede ry: Marco van der Merwe, Jean-Henri Els, Marnu Buys, Gerhard Lötter, Duan Franszen, Siverio Aggenbach Agter: Luke van Wyk, Wiehan Swanepoel, Robbie Johnson, Francois Marais

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

107


NETBAL EERSTESPAN

Voor vlnr:

Kelly Vallum, Demi du Plessis, me. E. du Toit, mnr. C. Denysschen, me. R. Straeuli, Isandi Liversage, Ziske van Dyk

Agter: Liezl Theron, Zonika Arendt, Kaylin Weiss, Jo-Mari Bekker, Chundré du Toit

GHOLF EERSTESPAN

Voor vlnr:

Me. C. Hare, mnr. C. Denysschen, Jean-Henry Els (Kaptein)

Agter: Michael Ferreira, Ruan de Bruin, Reagan Kraft, Luke Buys

108

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


SKAAK DOGTERS EERSTESPAN

Voor vlnr:

Elani Smith, mnr. C. Denysschen, me. JM. Steenkamp

Agter: Marilee Strümpfer, Amika Goncalves-Diaz, Vianca du Randt, Tineke Booysen, Ané van den Berg

SKAAK EERSTESPAN

Voor vlnr:

Imari Oberholzer, mnr. C. Denysschen, me. JM. Steenkamp

Agter: Elda Booysen, Hanri Engelbrecht, Ruan de Wet, Dewan Cruywagen

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

109


TENNIS DOGTERS EERSTESPAN

Vlnr:

Lizé Sullwald, Nadia Gouws, Carla Gouws, Me. A. Dreyer, Jo-Ané Verhoef (Kaptein), Amonette Theron

TENNIS SEUNS EERSTESPAN

Vlnr:

Wilco Cilliers (Kaptein), Tristan du Plessis, Me. A. Dreyer, Steyn Dippenaar, Chrisjan van Wyk, Erich Sullwald

110

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


TAFELTENNIS EERSTESPAN

Voor vlnr:

Stephan du Toit, Wayne Sharp, me. S. Botes, Reinhardt Vermaak, Martin Enslin, Janro Botha

Agter: Nico Myburgh, Luke van Wyk, Devan Knoetze, Marco van der Merwe

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

111


ATLETIEK

Wilmarie Nolte, Clarissa Broos, Michelle McGregor, Kayla Murray, Jean du Randt, mnre. W. Grimes, C. Denysschen, mes. B. Joyce, Me. H. Kotze, Liezl Theron, Mikayla Testa, Karla Mostert, Leshan Curlewis

ATLETIEK PUK A-BOND Voor vlnr:

Vierde ry:

Derde ry:

Megan van der Westhuizen, Lika Booysen, Dylan Becker, Juwan Blignaut, Johan Maritz, Marnu Buys, Tyler Veldsman, Jaco Jacobs, Phillip Naude, Martinus van der Merwe, Edrich Doman, Zander Thirion, Gerhard Swanepoel, Michael Dreeckmeier, Monique van Bers, Mikayla van Vuuren, Isandri Liversage, Daniëlle Swanepoel

Nico du Randt, Luan Bekker, Marianka Cronje, Nicola Jansen, Macklin Proudfoot, Breyten Connoway, Monique Kotze, Gizelle Smit, Anelle Theron, Alwyn Marais, Shandon Botha, Ruban Vermaak, Chené Swart, Juanika Cronje, Herman Viljoen, Kevin du Preez, Ryan Louw

Kaylin Bouwer, Gailyn Wessels, Miah Prinsloo, Charné Botha, Shawné Anderson, Cassidy Lacy, Danica Jansen, Denique Croeser, Paul van den Berg, Divan Engelbrecht, Dillon Prinsloo, Daniel Vermaak, Stefan Hartslief, Chenique Jenkins, Grete-Lee Swanepoel, Nadia Nel, Tuané Lindeque, Neake Esterhuizen, Kayla Visagie

Tweede ry: James Tustin, Vicky Nel, Brigitte Koch, Jenika Bloem, Chané Dobson, Ilana Venter, Zelmari Olivier, Lonika Tukker, Ané Peasley, Dawn Bester, Tiaan Langenhoven

Vyfde ry:

Agter: Hanco Lubbert, Juwan Jordaan, Guillaume Marais, Wouter le Roux, Franco Maré, Jan-Michael Meyer, John Cory, Franco Groenewald, Wian Burger, Ruben Greeff, Joel Jacobs, Armand Fleidl, Theuns Pretorius, Jo-Marie Bekker, Victor Breedt

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

112


Deirdre Ludick, Nadya Engelbrecht, Nea Mostert, Ruhan Visagie, Theuns Pretorius, Joel Jacobs, Lia Swarts, Ammé Möller, Danté Theron, Keziah Morrison, Hester Gondwe

Mnr. W. Grimes, Charl van Heyningen, Mikayla Testa, Carmen van Niekerk, Michael Falk, Macklin Proudfoot, Damian van Niekerk, Ruben Strydom, Regard Kornelius, Lizamé Erasmus, Daniël Vermaak, me. B. Joyce

Vierde ry:

Agter: Jadon Myburgh, Jean-Henri Els, Faure Louw, Franco Maré, Wian Burger, Ruben Greeff, Werner van der Walt, Willie Davel, Edrich Doman, Herman Viljoen

Ané Peasley, Mia van Vuuren, Ryan Louw, Wian Theron, Amber-Leigh Janse van Vuuren, Charné Botha, Henrique Maritz, Franco Malan, Marcus Claassen, Tiaan Greeff, Juandré van Schalkwyk, Denique Croezer, Danica Jansen, Sidni le Roux, Minke van der Mescht

Derde ry:

Tweede ry: Anel Zehnder, Dylené Roos, Ethan Fouché, Kaylin van der Merwe, Anke van Staden, Nadine van Wyk, Rize Mulder, Kayla Visagie, Carla Oberholzer, Sharé Swart, Kayla Landsberg, Neake Esterhuizen, Marissa Swanepoel,Kalvin van Zyl, Henco van den Berg, Lara Resente, Tanché Labuschagne, Euné Terblanche, Clarissa Duvenage

Voor vlnr:

ATLETIEK PUK B-BOND

ATLETIEK

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

113


ATLETIEK

Wilmarie Nolte, Mikayla Testa, Michelle MacGreggor, Kayla Murray, me. B. Joyce, me. H. Kotzé, Jean du Randt, Liezl Theron, mnr. W. Grimes, Tiaan Langenhoven, Karla Mostert, Clarissa Broos, Leshan Curlewis

ATLETIEK JAKARANDA A-BOND Voor vlnr:

Vierde ry:

Derde ry:

Anel Theron, Daniëlle Swanepoel, Isandri Liversage, Mikayla van Vuuren, Monique van Bers, Johan Maritz, Marnu Buys, Reinhardt Christi, Franco Erasmus, Jaco Jacobs, Juwan Blignaut, Gerhard Swanepoel, Michael Dreeckmeier, Jadon Myburg, Xander MacGreggor, Dylan Beckers, Lika Booysen, Megan van der Westhuizen, Giselle van Vuuren, Monique Kotzé

Juanika Cronje, Danica Jansen, Denique Croeser, Paul van den Berg, Divan Engelbrecht, Euan Bouwer, Ruben Strydom, Maclin Proudfoot, Alwyn Marais, Kelly Vallun, Chené Swart, Breyten Connoway, Luan Bekker, Herman Viljoen, Nico du Randt, Dillon Prinsloo, Daniël Vermaak, Nicola Jansen, Chinique Jenkins

Deirdré Ludick, Tuane Lindeque, Nadia Nel, Grete-Lee Swanepoel, Ryan Louw, Jenika Bloem, Mia van Vuuren, Zelmari Olivier, Marianke Cronje, Chané Dobson, Kate van Zyl, Stefan Hartslief, Minke van der Mescht, Tiaan Greeff, Cassidy Lacy, Shawné Anderson, Charne Botha, Miah Prinsloo, Nea Mostert

Tweede ry: Euné Terblanche, Kaylin van der Merwe, Luhan Vermeulen, James Trustin, Tanché Labuschagne, Ané Peasley, Kailin Bouwer, Jana Dreeckmeier, Gailyn Wessels, Nadya Esterhuizen, Kayla Visagie, Ilana Venter, Brigitte Koch, Vickey Nel, Carla Oberholzer, Kayla Landsberg, Amy Vockerodt, Lara Resente, Caleb McKlein

Vyfde ry:

Agter: Zander Thirion, Edrich Doman, Phillip Naudé, Hanko Lübbert, Victor Breedt, Juwan Jordaan, Guillaume Marais, Wian Burger, Ruben Greeff, Jean-Michael Meyer, Franco Maré, Jo-Marie Bekker, Martin Schutte, Tiaan Verster, Martinus van der Merwe, Werner van der Walt, Tyler Veldman

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

114


ATLETIEK ATLETIEK A.S.A. Vlnr:

Marissa Swanepoel, Gailyn Wessels, Juwan Blignaut, Liezl Theron, Leshan Curlewis

By die ASA Suid-Afrikaanse Kampioenskappe in Kaapstad op 28-30 Maart 2019 het Hoërskool Waterkloof vyf atlete gehad wat deelgeneem het. Die atlete het uitstekend presteer en met twee goue medaljes weggestap.

ATLETIEK A.S.A Marissa Swanepoel, Gailyn Wessels

ATLETIEK SA SKOLE Vlnr:

Marissa Swanepoel, Gailyn Wessels, Dillon Prinsloo, Cassidy Lacy, Tanché Labuschagne

By die SA Skole Kampioenskappe in Kaapstad op 21-23 Maart 2019 het Hoërskool Waterkloof ook vyf atlete gehad wat deelgeneem het en daar ‘n goue en brons medalje verower het.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

115


ATLETIEK

ATLETIEK AFRIKA JEUGSPELE MEDALJEWENNER & OLIMPIESE SPELE

ATLETIEK PARALIMPIESE SPELE Faure Louw

Marissa Swanepoel

DIRIGENTE

Voor vlnr:

Mnr. C. Denysschen, Xandri Pretorius, Steyn van Niekerk, mnr. A. Janse van Rensburg

Tweede ry: Roshelle Tromp, Deline du Plooy, Wiehan Delafield, Charlize Pretorius, Nthabeleng Sekete Agter: JD de Villiers, Jan-Harm Potgieter, Gareth le Roux

116

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Die Dreyer Campbelluitnodigingsbyeenkoms was ‘n reusesukses en ‘n hoogtepunt op die atletiekkalender.

2019 PUK A INTERHOËR – 3DE PLEK (2018 5DE)

2019 A-BOND INTERHOËR – 2DE PLEK (2018 3DE)

2019 PUK B INTERHOËR – 1STE PLEK

2019 UITSIG TUKS AFLOSBYEENKOMS – 1STE PLEK

2019 TUKS TOP 10 – 13DE PLEK (2018 16DE)

Hoërskool Waterkloof toer ook gedurende 14 en 15 Oktober na Bloemfontein en 19 en 20 Oktober na NWU Potchefstroom se Top 30.

Die jaarlikse oefenkamp word 1-8 Desember 2019 in Durban aangebied.


LANDLOOP

Voor vlnr:

Monique van Bers, Jana Dreeckmeier, mnr. F. Brand, Gerhard Swanepoel, Ruhan Visagie

Tweede ry: Wilmarie Nolte, Ethan Fouché, Celia-Marié van Zyl, Autumn Persens, Lia Swarts, Keziah Morrison, Clarissa Broos, Michelle MacGregor, Ualize Truter Derde ry:

Kate van Zyl, Amberleigh Jansen van Vuuren, Marissa Swanepoel, Juanike Cronjé, Nicola Jansen, Marianke Cronjé, Kalvin van Zyl, Luhan Vermeulen

Vierde ry:

Chené Swart, Monique Kotze, Megan van der Westhuizen, Reghardt Kornelius, Marcus Classen, Lewin Leo

Agter: Alwyn Marais, Phillip Naudé, Mikhail Heymans, Juwan Blignaut, Gideon du Toit, Tiaan Verster, Martinus van der Merwe, Lizamé Erasmus, Michael Dreeckmeier

Die landloopseisoen het die jaar met ‘n kamp in Dullstroom afgeskop. Die atlete het elke oggend die koue trotseer om hulle eerste oefensessie van die dag te voltooi. Hulle het die kamp baie geniet en die doelwitte vir die jaar is gestel. Die Pretoria-landloopliga is die sterkste in die land en die Klofies het baie goed presteer. Die junior en senior seuns eindig vierde en derde onderskeidelik. Die junior en senior dogters eindig sesde en vierde. Al die spanne kwalifiseer vir die Noordvaal-finale. Die seuns- en dogterspan van Hoërskool Waterkloof eindig vierde in die Noordvaal-finaal. 18 Klofies word vir die Gauteng-Noordspan gekies wat aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe deelneem. Hulle is: Wilmarie Nolte, Kate van Zyl, Luhan Vermeulen, Alwyn Marais, Clarissa Broos, Phillip Naudé, Martinus van der Merwe, Marianke Cronjé, Juanike Cronjé, Gideon du Toit, Michael Dreeckmeier, Leshan Curlewis, Megan van der Westhuizen, Nicola Jansen, Juwan Blignaut, Gerhard Swanepoel, Jana Dreeckmeier en Monique van Bers. Alwyn Marais ontvang ‘n silwer medalje in die spankompetisie. Marianke en Juanike Cronjé ontvang ‘n goue medalje in die spankompetisie.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

117


RUGBY

TWEEDESPAN Voor vlnr:

Juandré van Schalkwyk, Jacques de Beer (Bestuurder), mnr. S.J. Naudé (Afrigter), Polla Melamed (Kaptein), Stefan Botha (Onderkaptein), Arné de Beer

Tweede ry: Shandon Botha, JP Tverdon, Johan Swarts, Dylan Beckers, Martin Otto, Wouter le Roux, Victor Viljoen, Xander MacGregor, Simeon Scholtz Derde ry:

Juwan Blignaut, Ulrich Bekker, Lourens de Beer, Petrich Swart, DJ Brown, Werner van der Walt

Agter: Joel Jacobs, Jan-Harm Potgieter, John Cory

Die jaar het afgeskop met ‘n inligtingsvergadering in Januarie waartydens die jaarprogram, oefentye, afrigters van spanne en beplande toere bespreek is. Die rugbyspelers het reeds in Januarie met ‘n periodiseringsprogram begin. Verskeie spanne het gedurende die April-vakansie getoer: die o.14A-span het die Kwaggaweek by Hoërskool Outeniqua in George bygewoon, die o.14B-span by die Grootvlei Sport Akademie, die o.15A-span die AHS-toernooi en die o.16A-span die Paarl Gimnasium-toernooi. Die eerstespan het vanjaar aan die Noord-Suid Toernooi en die KES-Festival deelgeneem. Al die A-spanne, asook die tweedespan, het weer aan die Wildeklawer-toernooi in Kimberley deelgeneem. Die Klofies het aan verskeie derbies deelgeneem waarvan die hoogtepunt teen AHS was. Ander derbies sluit in Grey College Bloemfontein en Jeppe Boys High School. Die skool het ook vanjaar aan die Virsekerbeker-kompetisie deelgeneem en wedstryde is teen Hoërskool Monument, Hoërskool Transvalia, Hoërskool Garsfontein, Die Hoërskool Menlopark, Hoërskool Noordheuwel, Hoërskool Dr. E.G. Jansen, Helpmekaar Kollege en Hoër Tegniese Skool Middelburg gespeel. Goeie wedstrydondervinding is opgedoen en vriendskapsbande is gesmee. Die volgende Klofies is vir die Blou Bul-spanne gekies: Heinrich Bester (o.16C), Marno Grobbelaar (o.16 Grant Khomo-span), Divan Roelofse, Ian Trollip en Shandon Botha (o.18-Akademiespan), Theunis Pretorius en Armand Fleidl (o.18 Cravenweek XV-tal) en Malcolm Langa en Dima Lebelo (o.18-Cravenweekspan). Dima is ook vir die SA Akademiespan gekies. Mnr. Jan Mollentze was die sameroeper van die Blou Bulle o.18-keurkomitee en mnr. Marthinus Stoop die spanbestuurder van die o.16-Grant Khomo-span. Mnr. Cobus van Dyk was afrigter van die Blou Bulle Akademie XV-tal, asook hulpafrigter (voorspelers) van die SA-skolespan wat vir die eerste keer in vyf jaar al hulle wedstryde gewen het.

118

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


RUGBY

VIERDESPAN Voor vlnr:

Ruan Hattingh, Willie Davel (Kaptein), mnr. F. Parker (Afrigter), Wian Croukamp, Dewan Cruywagen

Tweede ry: Johan Nel, Lian Stander, Michael Geyer, FA Naudé, Marnu Pauer, Reon Botha Derde ry:

JJ Herbst, Lafrus du Toit, Xander Lourens, Andries Mulder, Liam van der Merwe, Ryno Domingues

Agter: Noé van Haxleden Houwert, Jacques de Beer, Daniel Gooch, Wihan Delafield, Franco van Vuuren

VYFDESPAN Voor vlnr:

Pieter-Hendrik Vermeulen, Jean Coetzer, Shaun Allers (Kaptein), mnr. J van Wyk, Ruan van Wyk, Steyn van Niekerk, Ruan Hattingh

Tweede ry: Lian Stander, Reon Botha, Niel Bruwer, Duan Franzsen, Morné Jacobs, Rico Stander, Mika Human-Houzé, Johann Nel Derde ry:

Brendan Conradie, Liam van der Merwe, J.D de Villiers, Calvin van Zyl, Xander Lourens, Ian Foxcroft, Sullivan Botha

Agter: Louis Delport, Marcus van Schalkwyk, Henry van der Riet, Wiehan Delafield

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

119


RUGBY

o.16A Voor vlnr:

Mnr. N. de Klerk, Reinhardt Stipp, mnr. R. Roos, Marno Grobbelaar, mnr. C. van Dyk

Tweede ry: Heinrich Bester, Renier Ludick, Luan Bekker, Tristan van der Merwe, Johan Bierman, Sean Proudfoot, Franco van der Merwe, Andy Skhosana Derde ry:

Morné Cronjé, Carel Luus, Jonathan Jacobs, Victor Breedt, UlrichTromp, Xandré van Aarde

Agter: Ruben Wiese, Jeremia Roux, Dewan Prinsloo

o.16B Voor vlnr:

Aldu Pauer, mnr. A. Alexander, James Boucher, mnr. F. Brand, Christopher Geyer

Tweede ry: Zander Liebenberg, Franco van der Merwe, Marcus Steenkamp, Sean Proudfoot, Luan Jordaan, Renier Ludick Derde ry:

Johan Bierman, J.A. van Niekerk, Jonathan Jacobs, Victor Breedt, Martin Enslin, Christian du Plessis, Le Frans du Toit

Agter: Richter Cox, Jerry Roux, Stiaan Tucker, Werner Coetzer, Ruben Jordaan, Erich Beckers

120

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


RUGBY

o.16C Voor vlnr:

Christopher Geyer, mnr. A. Alexander, Deane Murray, mnr. F. Brand, Luan Jordaan

Tweede ry: Gerrie Smit, Zander Liebenberg, Marcus Steenkamp, Marc Mclaghlin, Aldu Pauer, Hardus van Jaarsveld, Dillon Verwey Derde ry:

Lambert Kriel, Luan Maree, J.A. van Niekerk, Wepener Weideman, Muller Visser, Christian du Plessis, Le Fras du Toit

Agter: Martin Enslin, Ruben Jordaan, Werner Coetzer, Stiaan Tucker, Richter Cox

o.15A Voor vlnr:

Nico du Randt, mnr. J. van Zyl, Zander Thirion, mnr. M. Stoop, Juanco Maritz

Tweede ry: Thorn Bester, Guan Bouwer, Johan Ströh, Tokozo Ndlovu, Zane Maartens, Duan Engelbrecht, Lorcan Faul Derde ry:

Aylon Immelman, Herman Viljoen, Ruben Odendaal, Jayden Myburg, Dylan Knoetze, Ryan Pfaff, Wandré Gilfillan, Robert Breytenbach

Agter: Ruben Venter, Edrich Doman, Guillaume Marais, mnr. H. de Villiers, Henlo Brits, Udét Momberg, Tylor Veldsman

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

121


RUGBY

o.15B Voor vlnr:

De Wet Kruger, mnr J. Labuschagne, Christof Luüs, Zane Maartens, mnr. W. Grimes, Reynier du Raan

Tweede ry: André van Niekerk, Ruben Hossel, Zavion Botha, Lorcan Faul, Henro Lambden, Anro Vorster, Rayon Bastiaanse, Juanco Maritz Derde ry:

Dandré van der Merwe, Euan Bouwer, Keadan Erasmus, Dylan Immelman, Andrew Gleimuis, Wandré Gilfillan, Johan Ströh, Jayden Brummer

Agter: Armand Cruywagen, Dylan MacMavis, Diaan Louw, Ruben Odendaal, Dylan Knoetze

o.15C Voor vlnr:

Henru van der Nest, mnr. J. Labuschagne, Armand Cruywagen, mnr. W. Grimes, Reynier Duraan

Tweede ry: André van Niekerk, Anro Vorster, Jeandré van Staden, Zavian Botha, Jayden Brummer, Henro Lambden, Lihle Kratshi, Ruben Hossel, Henco van den Berg, De Wet Kruger Agter: Andrew Gleimuis, Paul van den Berg, Ruben Odendaal, Dylan Macmavis, Nico van der Westhuizen

122

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


RUGBY

o.14A Voor vlnr:

Calib McKlein, mnr. J. Claassens, Fredrich Schmidt (Kaptein), Macklin Proudfoot, mnr. M. van der Nest, Lyle Arends

Tweede ry: Calvin de Villiers, Happy Makate, Tyron van den Heever, Owen Francis, Reuven Ferreira, Brandon September, Edan de Briun Derde ry:

Ewald Schreuder, Ruben Strydom, Dirk Schutte, Damian van Niekerk, Dale Arlow, Luan Brown

Agter: Reghard van Heerden, Leo Lottering, Daniel Lategan

o.14B Voor vlnr:

Tjaart van der Walt, mnr. J. Claassens, Damian van Niekerk (Kaptein), Edan de Bruin, mnr. M. van der Nest, Ethan Fouche

Tweede ry: Zander Pienaar, Kenneth Strydom, Calvin de Villiers, Tyron van den Heever, Ethan Joubert, Nathan Jacobs, George Prinsloo, Corne Jansen Derde ry:

Stefan Jacobs, Stefan Hartslief, Johnathan van den Berg, Oratile Tutu, Lehan van Loggerenberg, Owen Francis, Reinhardt Grobler

Agter: Lean Swanepoel, Michael Pieterse, Leo Lottering

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

123


RUGBY

o.14C Voor vlnr:

Lourens Botha, Egan Blackley (Kaptein), mnr. I. Malan, Tjaart van der Walt, Koki Sole

Tweede ry: Zander Pienaar, Dirkie de Kock, George Prinsloo, Divan Steenkamp, Karel Rautenbach, Kenneth Strydom, Corné Jansen Derde ry:

Ethan Joubert, Reinhardt Grobler, K.D. Ludick, Stefan Hartslief, Eben van Eeden

Agter: Eduan Naudé, Eduard Joubert, Lehan van Loggerenberg

SKOLIERSKEIDSREGTERS Jason Rossouw, mnr. M. van der Nest (Organiseerder), Johané Halgryn

BLOU BULLE RUGBY SKEIDSREGTERSVERENIGING Jason Rossouw, Johané Halgryn

124

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


NETBAL

TWEEDESPAN Voor vlnr:

Wilandri Hills, Zandri Viljoen, Michelle Prinsloo, Hanneldi Windell, Charlize Pretorius, Alizé Joubert

Agter: Carmen van Niekerk, me. C. Stieler, Megan Luus

Vir Hoërskool Waterkloof was 2019 ‘n suksesvolle seisoen. Die netbaljaar het met wedstryde teen Helpmekaar Kollege afgeskop. Die elfde Klofie-Netbalfees was weereens ‘n reusesukses wat deur 144 spanne van 42 skole bygewoon is. Die o.19A-span het aan die Wildeklawer-toernooi in Kimberley deelgeneem en vyfde geëindig. Na afhandeling van die liga, het die o.15-, o.17- en o.18-spanne gekwalifiseer om aan die Gauteng Kampioenskappe deel te neem en die o.17’s en o.18’s het hierna ook aan SA Top Schools deelgeneem waar die o.17’s derde en die o.18’s sewende geëindig het. Zonika Arendt (o.18) en Neake Esterhuizen (o.17) is in die Gauteng-span ingesluit. Ons vyf A-spanne het ook weer hierdie jaar aan die Twizza-toernooi in Potchefstroom deelgeneem en het algeheel derde geëindig. Hoërskool Waterkloof se dogters was ambassadeurs vir Klofie-netbal en het uitstekende netbal gespeel.

PROVINSIALE KLEURE GAUTENG Neake Esterhuizen o.17, Zonika Arendt o.18

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

125


NETBAL

o.19C Voor vlnr:

Shenka van Dyk, Tanzin Durr, me. L. Gray, Carla Otto, Zandelay Scharneck, Bianca Louw

Agter: Ashley Marais, Euléne Bornman, mnr. J. Claassens, Danika Jansen, Hanneli Windell

o.19D Voor vlnr:

Robin Links, Anneme Bam, Kirsten van Niekerk, Nadia Claassens, me. L. Gray, Esmaré van den Heever, Anél Kruger, Marne Klopper

Agter: Jemma Barnard, Justine Barwise, Lara van den Berg, mnr. J. Claassens, Lizamé Erasmus, Elzaan de Ruiter, Suzelle Havenga

126

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


NETBAL

o.17A Voor vlnr:

Zoë van Zyl, Monet Booysen, Camryn Coetzee (Kaptein), Neake Esterhuizen

Agter: Evandri Schraader, Bianca Loubser, Mikayla van Vuuren Afrigter me. D. Hattingh (Afwesig)

o.17B Voor vlnr:

Robyn Smith, Ipeleng Lehobye, Mikayla Testa, Anika de Klerk, Karla Reinecke

Agter: Kyla Naude, me. C. Stieler, Marnel Hagedoorn

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

127


NETBAL

o.16A Voor vlnr:

Cerys Hurter, Charlize Louw, Wanya Bester, Lize-marie Oelofse, Tuané Lindeque

Agter: Kylie Schmidt, me. H. Kotze, Rumé Janse van Rensburg

o.16B Voor vlnr:

Mia Badenhorst, Leané Stander, Danyelle Fourie, Megan Katzke, Clarissa Duvenhage

Agter: Mikené Delport, me. H. Kotze, Marisa van der Riet

128

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


NETBAL

o.16C Voor vlnr:

Jenna Joynt, Sharé Swart, Michelle Botha, Esthie Bezuidenhout, Thalia Nieuwoudt, Michelle Neto

Agter: Ayanda Phalane, me. A. Stoop, Charmorné van Rooyen

o.16D Voor vlnr:

Malette Loock, Areané Pretorius, Danell Opperman

Agter: Sanri Jordaan, me. A. Stoop, Charmorné van Rooyen

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

129


NETBAL

o.15A Voor vlnr:

Wayne de Kock, Mia du Plessis, me. A. Crous, Lara Resente, Ammé Möller

Agter: Lika Booysen, Me. M. Stieler, Madri Jansen van Rensburg

o.15B Voor vlnr:

Amberleigh Jansen van Vuuren, Chanté Kemp, Tanché Labuschagne, Sidni le Roux, Anja du Preez

Agter: Anja Claassens, me. M. Stieler, me. A. Crous, Nicola Wilson

130

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


NETBAL

o.15C Voor vlnr:

Nicola Prinsloo, Ané Hartzer, mnr. M. Viljoen, Savon Hurter, Keotshepile Klaas

Agter: Isbé Botha, Cassandra O’Reilly, Corli Windell, Jané Kruger, Jana Gous

o.15D Voor vlnr:

Zoë Bezuidenhout, Elmi van Aardt, mnr. M. Viljoen, Nicola Prinsloo, Angeline Mahlangu

Agter: Etrechia de Villiers, Anika Weyers, Adené Botha, Carla Hay, Savon Hurter

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

131


NETBAL

o.14A Voor vlnr:

Taylin McMullin, Yuné Viljoen, Charné Botha, Kaylin Esterhuizen

Agter: Mia Swanepoel, Keira Ackermann, me. M. Behr, Bianca Anderson, Megan Botha

o.14B Voor vlnr:

Hester Gondwe, Jenika Bloem, Shekinah Heunis, Chrizelle Cloete

Agter: Zelmari Olivier, Minke van der Mescht, me. I. van der Merwe, Thiana Prinsloo, Emma van Zyl

132

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


NETBAL

o.14C Voor vlnr:

Monique Spinette, Carina Geldenhuys, Lyné Steyn, Uzanté Eyer, Marizel van den Heever

Agter: Deidré Ludick, me. C. Webber, Zilke Hattingh

o.14D Voor vlnr:

Monique Spinette, Amy Vockerodt, Dané Robertse, Vanessa Ringane, Charina van der Wath

Agter: Lerato Kgatla, Simoné Jordaan, me. C. Webber, Suné Wiese, Zoë Read

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

133


HOKKIE

TWEEDESPAN Voor vlnr:

Michelle MacGregor, Lisa Grobbelaar, Liandi van der Spek, me. M. Roos, Euné Terblanche, Wilmien Watson, Karen Schutte

Tweede ry: Carla van Wyk, Lise Carstens, Zoë Malan, Simoné Rykheer, Cile-Mari Schutte, Ané de Klerk, Suzaan van Heerden, Agter: Chené Swart, Monique van Bers, Sune Britz

2019 was ‘n jaar van hoogtepunte vir Hoërskool Waterkloof se hokkie. Ons seuns en dogters het die Kloof-vlag hoog gehou en die volgende prestasies gelewer: •

Vir die eerste keer in die skool se geskiedenis het al ons A-spanne, seuns en dogters, direk vir Noordvaal gekwalifiseer.

Veertien spelers word vir verskeie provinsiale spanne gekies (vier seuns en tien dogters).

Dogters: - Die dogters eindig algeheel derde by Noordvaal en vierde in die NoordGauteng Liga. - Die o.15A-dogters was wenners van die Noord-Gauteng Liga en het derde op Noordvaal geëindig. - Anrize Smit word vir die SA o.18B-Skolespan gekies. Sy het ook ‘n goue medalje op IPT gewen.

Seuns: - Ons seuns is as algehele wenners van Noordvaal aangekondig en eindig algeheel vierde in die Noord-Gauteng Liga. - Die o.14A-seuns was naaswenners van die Noordvaal-trofee. - Die o.16A-seuns wen Noordvaal. Hierdie is die eerste keer dat ‘n Waterkloof-seunspan Noordvaal wen.

S.A. SKOLE Anrize Smit

134

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HOKKIE

DERDESPAN Voor vlnr:

Carla Jansen van Rensburg, Lara Erasmus, me. J. Kriek, Tiana Brink, Marna Botha

Tweede ry: Mi-Cha Pretorius, Elda Booysen, Rize Mulder, Miné van Wyk Agter: Lara van Rensburg, Carli van Wyk, Kayla Toms

VIERDESPAN Voor vlnr:

Soné Pretorius, Carla Dippenaar, me. M. Carstens, Berlie Roodt, Marlizelle Cloete, Danielle Russouw

Tweede ry: Luzaan de Graaff, Karien van Jaarsveld, Anri Mare, Carli Swart Agter: Nicola Jansen, Carli van Wyk, Megan Norval

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

135


HOKKIE

o.16A Voor vlnr:

Domonique Stroebel, Shani Prinsloo, Zoë Jansen van Renbsurg, me. I. Prinsloo, Anel Zehnder, Brigitte Koch, Jené Meyer

Tweede ry: Suné van der Berg, Maroné Botha, Christine Geertsema, Suné Els, Ilana Venter, Dylené Roos Agter: Marichia Venter, Anje Millard (Kaptein), Michelle Zehnder

o.16B Voor vlnr:

Denise Buys, Bianca Ferreira, me. L. Badenhorst, Kayla Seetal, Carmen McMaster

Tweede ry: Juanke Cronjé, Tineke Booysen, Melissa-Ann Steenkamp, Roné Carsten, Suné de Bruin, Cailyn Bornman Agter: Monique Kotze, Anika Geyer, Macayla Barlow

136

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HOKKIE

o.16C Voor vlnr:

Carlese de Almeida, Chané Reinecke, Leané Swanepoel, Liezel van der Merwe, Jasmine Viljoen, Lieze Fourie, Telisha Willemse, Carla Müller

Tweede ry: Annerie Aggenbach, Monya Lombard, Mignon Leonard, Julia Bloemhof, Desiré de Wet, Macyla-Lee Pienaar Agter: Kayla Jacobs, me. J. Redelinghuys, Lunay Grobler

o.15A Voor vlnr:

Lize-Mari Swart, Mienke Vlok, Anke van Staden, me. M. van den Berg, Nadine van Wyk, Kiara Perold, Clarissa Broos

Tweede ry: Carla Swart, Isabella Ferreira, Lisa van der Merwe, Kiara McKechnie, Carmien de Beer, Nadia Nel Agter: Danika Janssen, Danielle Swanepoel, Anel Theron

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

137


HOKKIE

o.15B Voor vlnr:

Jessica Haywood, Karla du Plessis, me. S. Ströh, Allenay Weideman, Larissa Müller, Kira van Peer

Tweede ry: Nicole Claasens, Tanya van der Merwe, Dawn Bester, Alesha Bezuidenhout, Lyndell Seegers, Celine McLeod Agter: Johané Steyn, Jay-Li Erasmus, Lara Boshoff, Dané Janse van Rensburg, Kayla Posthumus

o.15C Voor vlnr:

Kayla van Aswegen, Milla Cloete, Jessy McCarthy, me. S. Marran, Bronwen Bisschof, Jordan Everitt, Lauren Johnson, Ancke Wiesner

Tweede ry: Natasha Cloete, Cherise Nel, Ané Peasley, Eileen Viljoen, Cammy Branardt, Anzelle van Beek, Esri Roodt Agter: Andrea Potgieter, Nashelle Haughton, Mia van Staden, Melissa Eysele, Celia Calitz

138

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HOKKIE

o.14A Voor vlnr:

Ualise Truter, Carlien Petzer, Vi-Marie Marais, me. C. Andries, Lea Trewin, Ju-Marie Tredoux

Tweede ry: Carmi Badenhorst, Danielle Greyling, Romi Tromp, Delainé Denyssen, Allison du Toit, Sumarie Els Agter: Ayla Kruger, Lonika Tukker, Verna de Bruin

o.14B Voor vlnr:

Delinique Appelgryn, Nina Mertz, Abigail Badenhorst, Loné Bezuidenhout, Jané Grové, Monique Nel

Tweede ry: Nieke de Jager, Karli van Wyk, me. T. van Aarde, Carla van Pletzen, Celesti Stroebel Agter: Chanté Venter, Elrika Booysen, Mia van Vuuren

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

139


HOKKIE

o.14C Voor vlnr:

Simoné Nolte, Chelize van der Westhuizen, Shevaun van Wyk, me. C. Andries, Shanae Grimes, Elzané du Plessis, Lomé van Dyk

Tweede ry: Dominique Bekker, Nea Mostert, Miah Prinsloo, Janica Uys, Jezze Barnard, Franzel Bresler, Jessica Baumer, Taylin McMullin Agter: Danielle Kotze, Caitlin Cronje, Katie-Lee Venter

TWEEDESPAN Voor vlnr:

John Siebert, Ryan Louw, Abi Moshela, mnr. J. Odendaal, Jandré van Peer, Sashe Everitt

Tweede ry: Caleb Greyling, Raynard de Wet, Cassie Pelser, Markus Fourie, Jacques Lotriet, Werner Bezuidenhout Agter: Christiaan Botha, Wiehan Delafield, Juvan Broos, Wian Burger, Heinrich Denysschen

140

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HOKKIE

DERDESPAN Voor vlnr:

Matthew van den Berg, Nico Hatting, mnr. S. Finaughty, Jon-Damian Zylstra, Aiden Kerr

Tweede ry: Dawie Marais, Marco Bekker, Siverio Aggenbach, Tobi Müller Agter: Cassie Pelser, Faure Louw, Liam Watson

o.16A Voor vlnr:

Kyle Haynes-Smart, Michael Alberts, mnr. D. Rhoda, Franco Bester, Hanco Kruger

Tweede ry: Zak de Villiers, Vian Grobler, Shaun Sutherland, Hanco Wells, Johan Trollip, Ruben Sutherland Agter: Martinus van der Merwe, Ruan Zehnder, Christiaan du Toit, Marcel Myburgh, Marco Grobler

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

141


HOKKIE

o.16B Voor vlnr:

Niel Voges, Arno van Dyk, Louis Siebert, Kalvin van Zyl, Reinhardt Naudé

Tweede ry: Dewald Brummer, Edward Bosch, Franco Retief, Rikus Wessels, Duard Grobbelaar Agter: Franco Malan, Stevan Smit, mnr. G. Strydom. Pierre Moelich, Christiaan Gezorke

o.16C LIGA-WENNERS Voor vlnr:

Michael Behm, Alexander Brewis, Matthew Grimes, mnr. L. de Vries, Divan Booysen, Le Roux de Vries, Shauwn Drysdale

Tweede ry: Henc Maritz, Hanro Cloete, Christiaan Jansen van Vuuren, Charl Simmonds Agter: George Cronje, Riegardt Denysschen, Bernard Wentzel

142

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HOKKIE

o.16D Voor vlnr:

Jacques Herselman, Drian Swanepoel, Tristan van Zyl, Matthew van den Berg, mnr. J. Le Roux, Charl van Heiningen, Pieter Bosch, Erik Riekerd, Jeandre van Staden

Tweede ry: Enrique Maritz, Lenard Posthumus, Dylan Arnolds, Enzo de Vittorio, Peter Kritzinger, Hannes Mans Agter: CF Olivier, Julien Barnard, Christo Calitz

o.14A NOORDVAAL NAASWENNERS Voor vlnr:

Gideon Reyneke, Ruben Craukamp, Tiaan Langenhoven, Rikus Liebenberg, Ruben Lourens, Henjo Potgieter, Tihart Kruger, Jean Meiring

Tweede ry: James Tustin, Heinecké Grobbelaar, Reuven Ferreira, Dewald Britz, Waldo Britz, Pieter Senekal Agter: Michael Pieterse, mnr. D. Viljoen, Ruben Boonstra

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

143


HOKKIE

o.14B Voor vlnr:

Janco Steyn, Divan Keulder, me. T. Odendaal, Arnold Dippenaar, Hanno Viljoen

Tweede ry: Wian Kerry, Reinhart Geyser, Tristan Luus, Francois van Wyk, André Vorster, Marnus van Schalkwyk Agter: Michael Jacobs, Michael Pieterse, Ruben Boonstra

GAUTENG NOORD SENIORS Vlnr:

Vicky Nel, Heinrich Alberts, Wiehan Swanepoel, Anrizé Smit, Nicole Matthew

144

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


HOKKIE

GAUTENG NOORD JUNIORS Voor vlnr:

Jean Meiring, Ualize Truter, Gideon Reyneke

Agter: Nadine van Wyk, Nadia Nel, Danika Jansen, Anke van Staden, Carlien Petzer

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

145


KRIEKET

TWEEDESPAN Voor vlnr:

Adriaan Venter, Wehan van Rooyen, mnr. E. Jones, mnr W. Labuschagne, Jeandré Kruger (Kaptein), Abi Mosehla

Tweede ry: Franco Bester, Rickardt Uekermann, Charl Simmonds, Cilliers Diedericks, Ruan de Bruin, FA Naudé, Lourens van Niekerk Agter: Reinhardt Stipp, Luke Baumer, André Botes

Hoërskool Waterkloof se krieket het in 2019 nuwe hoogtes bereik en daar is met ‘n hele paar nuwe inisiatiewe vorendag gekom. Die fasiliteite is ook opgegradeer. Vroeg in Januarie het die eerstespan en die o.15A-span in die Kaap en Paarl kragte teen toonaangewende krieketskole by die Cape Cricket Festival gemeet. Paarl Boishaai en Wynberg Boys High School was die twee gasheerskole. Daarna het die jaarlikse derby teen KES plaasgevind. Tien spanne is in die eerste kwartaal in verskeie weekligas ingeskryf. Die eerste- en o.15A-span het in die Finsbury-reeks gespeel en die o.15A-span het as wenners uit die stryd getree. Tydens die Julie-vakansie het vyf spanne Waterkloof op onderskeie toere verteenwoordig en hoogstaande spel gelewer. Die eerstespan het deelgeneem aan die geskiedkundige Mozzie-week in Nelspruit. Ons het ook ‘n krieketwedstryd in die Kruger Nasionale Park (Skukuza) gespeel. Dit was voorwaar ‘n ongelooflike ervaring vir die seuns. Die eerste, amptelike Kloof-Bash is oor twee naweke aangebied en dit was uiters suksesvol. Elke span het bestaan uit twee-eerstespanspelers, twee-tweedespanspelers, twee-derdespanspelers, twee o. 15A’s, twee o.14A’s, twee Future Klofies en ‘n wildcard. Die jongspan het gedurende die Oktober-vakansie aan die Kookaburra-fees in Durban deelgeneem. Die o.14A-span het aan

146

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

die Charl van Rooyen-fees deelgeneem wat by Durban High School plaasgevind het. Die o.14-uitnodigingspan het aan die Shaun Pollockfeestoernooi by Northwood School deelgeneem. Ons speel weer in die Noord-Suid T20 landswye kompetisie wat van 3-6 Oktober 2019 deur Waterkloof, Menlopark en Centurion aangebied word. Waterkloof spog met 15 spelers wat vir die Oos-Streekspanne vir die finale Northerns-proewe gekies is. Ons speel weer met vier Klofie-spanne in die jaarlikse derby teen Grey College in Bloemfontein. Die volgende krieketspelers is in die onderskeie Northerns-spanne opgeneem: Luka Kruger - Framework o.15-span Hernus Marais en Henco Maritz - o.15A SW Kemp, Zander Maree en Kyle Welman - Framework o.17-span Christiaan du Toit en Hardus Coetzer - o.17A Jordan Hermann en Simeon de Bruyn - o.19A Mnr. Cobus Pienaar is as die hoofafrigter van die o.17A-span aangewys.


KRIEKET

DERDESPAN Voor vlnr:

Ian Rynners (Kaptein), mnr. C. van Rensburg, Rikus Wessels

Tweede ry: Dewald Brummer, Le Roux de Vries, Michael Dreeckmeier, Charl Simmonds, Matthew Grimes, Franco Retief Agter: Mark Frahm, Wian Burger, Wian Odendaal

VIERDESPAN Voor vlnr:

Hardus van Jaarsveld, Nico Myburg (Kaptein), mnr. W. Lindeque, Aldo Pauer

Tweede ry: Gerhard Henning, Divan Booysens, Janco Engelbrecht, Jeandré Barnard, Marcus Steenkamp Agter: Mika Human-Houzé, Jonathan Jacobs, Timeon Coetzee, Damien Strauss

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

147


KRIEKET

o.15A Voor vlnr:

Mnr. J. Claassens, Anja Claassens (Tellinghouer), Divan Engelbrecht (Kaptein), Luka Kruger, Stefan Kruger, mnr. D. Rossouw

Tweede ry: Hernus Marais, Nico van der Westhuizen, Ruben Venter, Connor Muller, Arno van Dyk Agter: Stevan Smit, Christian Jansen van Vuuren, Bernard Wentzel, Marco Grobler, Henco Maritz

o.15B Voor vlnr:

Hanco Kruger, Anru Vorster (Kaptein), mnr. S. Finaughty, Reuben Hossel

Tweede ry: Shauwn Drysdale, Craig Alberts, Wandré Gilfilan, Ruben Odendaal, Ryan Pfaff, Johan Ströh, Michael Behm Agter: Connor Muller, Ruben Venter, Bernard Wentzel, Edrich Doman, Wian Wentzel

148

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


KRIEKET

o.15C Voor vlnr:

Hanco Kruger, Ruben Odendaal, mnr. J. van Wyk, Edrich Doman

Tweede ry: Jeandré van Staden, Luan Joubert, Ryon Pfaff, Dylan Immelman, Michael Brehm, Shaun Drysdale Agter: Christof Luüs, Rohann Jacobs, Ben-Evert Carstens

o.14A Voor vlnr:

Marcus Baker, mnr. F. Parker, mnr. R. Sadler, Fredrich Schmidt (Kaptein)

Tweede ry: Thiardt Kruger, Ryno Janse van Rensburg, Janco Stoltz, Heinecke Grobbelaar, Ruan Muller, Caleb McKlein Agter: Tristan Luus, Ruan van der Vyver, Jean Jooste, Ruben Boonstra, Ewald Schreuder

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

149


KRIEKET

o.14B Voor vlnr:

Arnold Dippenaar, mnr. M. van der Nest, Dewald Steenkamp (Kaptein), Thiardt Kruger

Tweede ry: Ryno Janse van Rensburg, Dylan Scheepers, André Vorster, Waldo Brits, Kyle van der Merwe Agter: Reuven Ferreira, Lean Swanepoel, Michael Jacobs

o.14C Voor vlnr:

Adriaan Vermaan, Petrie van den Berg (Kaptein), mnr. J. van Wyk, Arnold Dippenaar

Tweede ry: Daniel Lategan, Fabian Ferreira, Egan Blackley, Wian Kerry, Marnes van Schalkwyk Agter: Jacques du Plessis, Wayde Basson, Tyron van den Heever

150

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


KRIEKET

NOORDVAAL WENNERS

NORTHERNS T20 WENNERS

TITANS T20 WENNERS

NORTHERNS KRIEKETSPELERS Voor vlnr:

Luka Kruger (o.15B), Simeon de Bruyn (o.19A), Jordan Hermann (o.19A), SW Kemp (o.17B)

Tweede ry: Hardus Coetzer (o.17A), Kyle Welman (o.17B), Hernus Marais (o.15A), Henco Maritz (o.15A) Agter: Zander Maree (o.17B), Mnr. C. Pienaar (afrigter o.17A), Christiaan du Toit (o.17A)

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

151


TENNIS

DOGTERS TWEEDESPAN Vlnr:

Euné Terblanche (Kaptein), Lizé Sullwald, Me. A. Dreyer, Mia-Leigh Cilliers, Isabella Ferreira, Chané Reinecke

Gedurende hierdie jaar het Kloof-tennis vier nuwe spanoefengroepe bymekaargemaak, 16 ligaspanne ingeskryf in die Gauteng-Noord A-liga, drie nuwe toere by ons ses toere gevoeg, onder andere Bethlehem-, Sun City- en die baie gewilde Nelspruit-toernooi. Ons is tans 60 aktiewe tennisspelers. Verder behaal Waterkloof se seuns- en dogters eerstespanne ‘n algehele derde plek by die Paarl- toernooie. Ons seuns eerstespan tree ook as wenners by die Absolut Menlo-toernooi in Augustus uit die stryd. Tennis word ook as vak aangebied en die getalle groei steeds.

DOGTERS DERDESPAN Vlnr:

Chané Reinecke, Ansuné du Toit (Kaptein), Me. A. Dreyer, Chrilise Prinsloo, Kyla Gobby, Carla Bester

Drie van ons spelers word in die nasionale spanne opgeneem met agt wat tans op provinsiale vlak speel, en bykans 30 op klubvlak. 2018-speler, Gerhard Süllwald, het sy tennisbeurs in Augustus 2019 in Florida, Amerika opgeneem en Chrisjan van Wyk (graad 12) vertrek in Augustus 2020 na North Carolina, Amerika, om sy tennisloopbaan af te skop. Chrisjan het ook aan sy eerste internasionale toernooi deelgeneem en vir die main draw gekwalifiseer. Chrisjan en Nadia Gouws, ‘n graad 8-leerder, gaan aan die TSA Masters-toernooi, waarheen slegs die topvyf van Suid-Afrika genooi word, deelneem.

152

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


TENNIS

DOGTERS VIERDESPAN Vlnr:

Jessica Baumer, Chrilise Prinsloo, Me. A. Dreyer, Elzaan Terblanche (Kaptein), Allenay Weideman

DOGTERS 0.15A Vlnr:

Lizé Sullwald (Kaptein), Nadia Gouws, Me. A. Dreyer, Mia-Leigh Cilliers, Kyla Gobby

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

153


TENNIS

DOGTERS 0.15B Vlnr:

Euné Terblanche, Lizé Sullwald, Me. A. Dreyer, Mia-Leigh Cilliers, Isabella Ferreira, Chané Reinecke

DOGTERS 0.15C Vlnr:

Wilmarie Nolte (Kaptein), Tabatha Stegman, Julia Volschenk, Me. A. Dreyer, Carli Roux, Jessica Baumer

154

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


TENNIS

SEUNS TWEEDESPAN Vlnr:

Dohan Cilliers, Christo Venter, Steyn Dippenaar, Me. A. Dreyer, Tom Slabbert, Karel Verhoef (Kaptein)

SEUNS DERDESPAN Vlnr:

Christo Venter, Franco Human (Kaptein), Me. A. Dreyer, Werner Coetzer, Cornel van der Vyver

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

155


TENNIS

SEUNS VIERDESPAN Vlnr:

Cornel van der Vyver, Marno Bands, Me. A. Dreyer, Heinrich Denysschen (Kaptein), Wayne Sharp

SEUNS VYFDESPAN Voor vlnr:

Janco Stoltz, Janko Steyn

Agter: Estian Kleingeld (Kaptein), Me. A. Dreyer, Heinrich Denysschen

156

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


TENNIS

SEUNS o.15A Vlnr:

Janco Stoltz, Daniel van Wyk, Me. A. Dreyer, Martinus van der Merwe (Kaptein), MJ Venter

SEUNS o.15B Voor: Janko Steyn Agter vlnr:

André van Niekerk, Wandré Gillfillan, Me. A. Dreyer, Duvan van der Vyver (Kaptein), Rickus Eloff

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

157


TENNIS

SEUNS o.15C Vlnr:

Ruben Botha, André van Niekerk, Me. A. Dreyer, Ben Michael Theron, Juan Kitschoff (Kaptein), Hennie Gericke

SEUNS o.15D Vlnr:

Ruben Botha, Caleb Calitz, Tiaan Greeff, Ethan Dittmer, Me. A. Dreyer, Pierre Moelich, Joshua Sauer, André Bosch (Kaptein), Jeandré du Preez

158

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


TENNIS

AMANDA COETZER EERSTESPAN Vlnr:

Chané Reinecke, Dominique Bekker, Amonette Theron, Carla Gouws, Me. A. Dreyer, Ansuné du Toit, Jo-Ané Verhoef (Kaptein), Euné Terblanche

AMANDA COETZER DOGTERS o.15A Vlnr:

Lizé Sullwald (Kaptein), Nadia Gouws, Me. A. Dreyer, Mia-Leigh Cilliers, Isabella Ferreira, Kyla Gobby

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

159


TENNIS

SA SKOLE Vlnr:

Erich Sullward, Nadia Gouws, Chrisjan van Wyk

GAUTENG NOORD A-SPAN Vlnr:

Nadia Gouws, Erich Sullwald, Me. A. Dreyer, Chrisjan van Wyk

160

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


TENNIS

PAARL GIM MEISIES EERSTESPAN Voor vlnr:

Lizé Sullwald, Jo-ané Verhoef (Kaptein), Amonette Theron, Euné Terblanche

Agter: Nadia Gouws, Mnr. G. Dippenaar, Me. A. Dreyer

PAUL ROOS SEUNSSPAN Voor:

Dohan Cilliers

Tweede ry vlnr:

Wilco Cilliers (Kaptein), Tristan du Plessis, Erich Sullward, Tom Slabbert

Agter:

Chrisjan van Wyk, Mnr. G. Dippenaar, Steyn Dippenaar

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

161


TENNIS

GREY TOERNOOI WENNERS Voor vlnr:

Wilco Cilliers (Kaptein), Tristan du Plessis, Dohan Cilliers, Erich Sullwald, Francois van Wyk

Agter: Chrisjan van Wyk, Mnr. G. Dippenaar, Steyn Dippenaar

SKAAK

Voor vlnr:

Nanique Buitendag, FM. N. van der Nat , Thiana Prinsloo

Agter: Dané Bouwer, Lilian van Staden, Nea Mostert

162

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


SKAAK

o.19B Vlnr:

Christian Olivier, FM. N. van der Nat, Zian Brits, Cassie Pelser

o.17A Voor vlnr:

Telisha Willemse, FM. N. van der Nat, Carla Bester

Agter: Matthew van den Berg , Luan Bekker, Armand Crywagen, Hanno van den Berg, Dirk du Toit

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

163


SKAAK

o.15A Vlnr:

Egarhdt du Toit, Ruben Odendaal, FM. N van der Nat, Marco Grobler, Aalwyn Marais, Durandt van Aardt

o.15B Vlnr:

Jean Meiring, Juan de Wett, FM. N van der Nat, Hannes Mans

164

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019


SKAAK NASIONAAL Tineke Booysen, Elda Booysen

PROVINSIAAL Nanique Buitendag, Thiana Prinsloo

GAUTENG WINTERSKOOL Dané Bouwer

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

165


SWEM

A-SPAN Voor vlnr:

Ilané du Plessis, Tabatha Stegman, Tunicke Marais (Kaptein), mnr. C. Denysschen, Shaun Hudson (Kaptein), me. I. van der Merwe, Abigail Swanepoel

Tweede ry: Anke van Staden, Rychard van Niekerk, Emma Gauché, Nicola Naudé, Grazyna Koornhof, Johan Bierman, Chrilise Prinsloo, Danika Janssen, Vandra van den Berg, Nadine van Wyk, Julia Volschenk, Dylan Senekal, Nina Mertz Derde ry:

Isabelle van Wyk, Zoë Malan, Stephan Jacobsz, Juan Oosthuzien, Michelle Zehnder, Liezl Theron, Hestia Erwee, Megail Gericke, Jané Kruger Henry van Wyk, Danielle Kotze

Vierde ry:

Dylan Beckers, Dewald Hattingh, Jaco Jacobs, Xander Lourens, Juwan Blignaut, Benno Strydom, Michael Breeckmeier, Nunette Brits, Monique van Behrs

Agter: J.P. Boensch, Kaylen Weiss, Divan Smit, Chris du Toit, Nicholas Faure, Guillaume Marais, Erick van Zyl

B-SPAN Voor vlnr:

Matthew Floyd, Simoné Nolte, Anika Weyers (Kaptein), Michael Piek (Kaptein), me. I. van der Merwe, Marlette Loock, Julian Scriven

Tweede ry: Nina Mertz, Keziah Morrison, Elizma Janse van Rensburg, Alesha Bezuidenhout, Gabriella Geyser, Carla van Wyk, Lia Swarts, Jana Gous, Dylené Roos, Anel Zehnder, Jasmin Viljoen, Deirdré Ludick, Tabatha Stegman, Bianca Ferreira Derde ry:

Elandri van Aard, Julian Scriven, Elrika Booysen, Zilke Ferreira, Francois van Wyk, Suzelle Havenga, Jalene Terblanche, Roshelle Tromp, Tanzin Durr

Vierde ry:

Tianette Booysen, C.F. Olivier, Ané Snyman, Ulrich Tromp, Francois Marais, Ewan Steyn, Nanique Buitendag, Jacques Vorster, Nico Hatting, Stephan Petersen

Agter: Liam Watson, Cornel van der Vyver, Henco Basson, Ruben Jordaan, Udét Momberg, Zander Thirion, Lindman Petzer

166

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


SWEM

SWEMAKADEMIE SWEM: B-BOND Hoërskool Waterkloof se A-swemspan het in die B-Bond deelgeneem en ‘n algehele vyfde plek behaal. Die deelnemende skole was: Afrikaans Hoër Meisies, Woodhill College, Hatfield Christian School, Curro College Hazeldean, Hoërskool Montana, Pretoria High School for Girls, Hoërskool Zwartkops, Hoërskool Oos-Moot, Die Hoërskool Menlopark en Hoërskool Waterkloof. ‘n Spesiale woord van dank gaan aan Shaun Hudson en Tunicke Marais wat ‘n indrukwekkende taak as kapteins verrig het. SWEM : C-BOND Hoërskool Waterkloof se B-swemspan het in die C-Bond deelgeneem en ‘n algehele sewende plek behaal. Die deelnemende skole was: Afrikaans Hoër Meisies, Hoërskool Waterkloof, St Mary’s DSG, Sutherland High School, Tygervalley College, Die Hoërskool Menlopark, Deutshe Schule Pretoria en Hoërskool Overkruin. ‘n Spesiale woord van dank aan Anika Weyers en Michael Piek wat hulle taak as kapteins van die B-span suksesvol afgehandel het. Hoërskool Waterkloof het vir ‘n eerste keer aan die Midmar-Myl deelgeneem. Ons beoog om nog ‘n groter groep volgende jaar saam te neem. Ons wil hierdie byeenkoms ‘n jaarlikse instelling maak. Ons sien verder uit na ons swemkamp wat in Durban sal plaasvind. Ons verwelkom mnr. Gerhard Zandberg as hoofafrigter vanaf 2020. Ons sien met groot verwagting uit na wat vir die Kloof-swemakademie voorlê.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

167


GHOLF

TWEEDESPAN Vlnr:

MJ Venter, Ruan de Bruin, Michael van Heerden, Christan le Roux, me. C. Hare

DERDESPAN Vlnr:

Marcus Bakker, Rikus Eloff, mnr. G. Strydom, Charl van Heyningen, Corne Jansen

168

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GHOLF

VIERDESPAN Vlnr:

Lourens van Niekerk, Nico du Rand, mnr. M. Stoop, Wandré Gilfillan, Johathan White, Kyle van der Merwe

VYFDESPAN Vlnr:

Luhan Vermeulen, Luïn Leo, mnr. S.J. Naude, Zander Pienaar

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

169


GHOLF

SESDESPAN Vlnr:

Janco Engelbrecht, Joe Koen, me. M. le Roux, Jery Roux, Simeon Lombard

GREY PE JUNIOR TOERNOOI TOERSPAN Vlnr:

Me. C. Hare, Franco Bester, Christan Le Roux, Michael Ferreira, Reagan Kraft, MJ Viljoen, Marcus Bakker

170

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


GHOLF

GAUTENG NOORD PROVINSIALE KLEURE

GAUTENG NOORD PROVINSIALE KLEURE

Kaylin van der Merwe

Michael Ferreira

Die Klofies neem aan die volgende toernooie en ligas deel: Pecanwood Kollege-toernooi: Reagan Kraft het ‘n tweede plek in die netto-afdeling behaal. Grey PE Junior-toernooi: die span eindig tweede uit veertien spanne. Voorsitterstrofee: verloor teen Afrikaans Hoër Seunskool 1 in semifinaal. Affie-toernooi: eindig vierde. Gauteng-Noord Hoërskole Kampioenskappe: eindig vierde. Gauteng-Noord Hoërskole liga: A-liga: eerstespan eindig (sewe spanne neem deel) B-liga: derdespan eindig vierde C-liga: vierdespan deur na finaal Gauteng-Noord Junior-toernooie: Verskeie spelers neem op verskillende bane deel en behaal goeie prestasies. Michael Ferreira: wenner bruto A-afdeling by Blue Valley. Reagan Kraft: wenner A-afdeling by Akasia en derde by Silver Lakes en Dienste. Jonathan White: wenner netto B-afdeling by Wingate. Bridge Fund-reeks. Ryno Pieterse: wenner netto B-afdeling Pebble Rock, tweede: B-afdeling by Irene en Waterkloof. Kaylin van der Merwe: derde in die dogtersafdeling by Wingate. Bridge Fund-reeks. Corne Jansen: wenner netto A-afdeling by Royal Oak vir Ekurhuleni Juniors. Michael Ferreira o.15, Reagan Kraft o.19, Kaylin van der Merwe vir Gauteng-Noord, Ruan de Bruin o.17 en Corné Jansen o.15, vir Ekurhuleni, neem gereeld aan die vierhoekige Inter-provinsiale toernooie deel. Michael Ferreira is die wenner van die US Kids Golf Tour Championship by Ruimsig en kwalifiseer om aan die Wêreldkampioenskappe by Pinehurst in Amerika deel te neem. Hy is ook die wenner van die South African Kids by State Mines en Val de Grace. Hy verwerf ‘n tweede plek in die SA o.15-toernooi by Sun City en Dimension Data o.15 ope by Fancourt. Hy is sesde in die o.15-kampioenskappe by Kyalami Buiteklub en vierde in die SA o.15-uitdaagtoernooi by Gowrie Farm. Kaylin van der Merwe het Gauteng-Noord by die SA-Meisies o.19-toernooi in Orkney vir die vyfde keer verteenwoordig. ‘n Uitsonderlike prestasie. Klubkampioen van 2019: Ruan de Bruin Netto wenner: Reagan Kraft Wenner B-afdeling: Corné Jansen

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

171


PERDRY

Voor vlnr:

Carina van der Wath, Chantal Roux, Amore Badenhorst, Emi van Aardt, Abigail de Kock, Ané Scheepers , Erin Muller, Carla Brevis, Dané Robertse, Jana Kleynhans, Jean-Amie McLleland, Tymicka Grobler, Karla Smit

Agter: Ingrid Cronje, Denique Croeser, Ilana Venter, Keira Ackerman, Carli Roux, me. I. Davies, Liezel Belsten (Kaptein), mnr. C. Denysschen, ` Sybrand Visagie, Michelle Jacobs, Nedine Human, Mia van Vuuren, Dewald Brits

GAUTENG NOORD Vlnr:

Ingrid Cronje, Nedine Human, Michelle Jacobs, Carli Roux, Erin Muller, Tymicka Grobler, Jana Kleynhans

172

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


PERDRY

GAUTENG Vlnr:

Amoré Badenhorst, Erin Muller, Nedine Human, Michelle Jacobs, Ingrid Cronje, Liezel Belsten, Jana Kleynhans, Tymicka Grobler

Gedurende 2019 het Hoërskool Waterkloof 26 ruiters gehad wat aan SANESA-skoue deelgeneem het. Hulle het altesaam 37 340 punte gedurende die tydperk verdien.

Carli Roux het aan Western Riding deelgeneem. Sy het aan 15 klasse deelgeneem en versamel 1395 punte.

Ons 41 perd-ruiterkombinasies het ons twee kategorieë laat opskuif tot in die kategorie A, waar ons ‘n derde plek verower het. Dit alleen was ‘n uitstekende prestasie en ons is baie trots op elke ruiter wat die skool gedurende die jaar verteenwoordig het.

Michelle Jacobs het aan Eventing 3 Phase deelgeneem. Sy het aan twee klasse deelgeneem en versamel 210 punte.

Carla Brevis, Liezel Belsten en Dewald Brits neem aan Endurande deel. Hulle neem deel aan vyf klasse en versamel 2715 punte.

Ons het 24 ruiters gehad wat deelgeneem het aan die Core League naamlik: Carli Roux, Tymicka Grobler, Liezel Belsten, Erin Muller, Michelle Jacobs, Ingrid Cronjé, Sybrand Visagie, Carla Brevis, Nedine Human, Keila Ayres, Ané Scheepers, Mia van Vuuren, Abigail de Kock, Jean-Amie McClelland, Karla Smit, Elmi van Aardt, Jana Kleynhans, Duané Havenga, Chantal Roux, Keira Ackermann, Hailey Vosloo, Ilana Venter, Jessica Polson, Tess Terblanche.

Mia van Vuuren het aan twee klasse tydens die National Newcomers Challenge deelgeneem en ‘n derde en ‘n vyfde plek behaal.

13 ruiters word vir die Gauteng-span gekies. Hulle is: Abigail de Kock, Amoré Badenhorst, Carli Roux, Carla Brevis, Duané Havenga, Erin Muller, Ingrid Cronjé, Jana Kleyhans, Keila Ayres, Liezel Belsten, Michelle Jacobs, Sybrand Visagie en Tymicka Grobler.

Hierdie ruiters het in totaal aan 302 klasse deelgeneem en versamel altesaam 29 060 punte. Die volgende 11 ruiters word vir die Gauteng-Noordspan gekies: Ané Scheepers, Carli Roux, Duané Havenga, Erin Muller, Ingrid Cronjé, Jana Kleynhans, Keila Ayres, Michelle Jacobs, Nedine Human, Sybrand Visagie en Tymicka Grobler. Hierdie span neem deel aan 27 klasse en versamel 2260 punte. Daar is ook aan die volgende alternatiewe dissiplines deelgeneem: •

Ses ruiters neem deel aan Stadium Eventing naamlik: Tymicka Grobler, Michelle Jacobs, Ingrid Cronjé, Nedine Human, Keila Ayres en Abigail de Kock. Hulle het aan 14 klasse deelgeneem en versamel 1885 punte. Amoré Badenhorst en Erin Muller het aan Vaulting deelgeneem. Hulle het aan 15 klasse deelgeneem en hulle versamel 1200 punte.

Erin Muller verteenwoordig Suid-Afrika in Nederland in Vaulting.

Liezel Belsten het aan Western Mounted Games deelgeneem. Sy het aan vyf klasse deelgeneem en versamel 1655 punte.

PROTEA KLEURE: VAULTING Erin Muller

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

173


BERGFIETS

Voor vlnr:

Christoff de Vries, Phillip Naudé, Duvan van der Vyver, Chené Niemand, me. V. van der Walt, De Vos Gilbert, Juwan Jordaan, Cornel van der Vyver Jacques Koekemoer

Tweede ry: Jenna Joynt, Juandré Pieterse, Etienne Krös, Declan de Kock, Ruben Marais, EMJ de Beer, Johan Oosthuysen, Matthiam Hoffman, Eric Krös, Denique Croeser, Kita Uys, Angelique Pienaar, mnr. M. van der Nest Derde ry:

Mnr. F. Brand, Ethan Oosthuizen, Ruben du Toit, Genevieve Gouws, Phillip Botha, Gideon Holtzhausen, Desiree de Wet, Dirkie de Kock, Basil Hearne, Joané De Vos, Jaco Venter, Bernard de Graaff

Vierde ry:

Johan Knobel, Riaan van der Walt, Hugo Havenga, Paul van Niekerk, Leroy Robinson, Estiaan Stander, Declan de Kock, Christo van den Berg, Mia Montgomery, Hans-Coert Ebersöhn, Jevan Schomper, Leon Burger,

Agter: Christiaan Bauman, Dean Pretorius, Marco Terblanche, Bernard van Niekerk, Jason Nel, Rohann Jacobs, Jahn de Bruyn, Marnus Beetge, Xander Poalses

Dit was ‘n opwindende jaar met puik prestasies en baie nuwe inisiatiewe by Klofie-bergfiets. Die jaar is afgeskop met ‘n Klofie-bergfietsvaardigheidskursus gehou by Buffelsdrift bergfietspark. Die kursus is deur Freddie en Shaun Pienaar aangebied en sowat 60 Klofies en hul ouers het dit bygewoon. Dit het die basis vir ‘n baie suksesvolle 2019-seisoen geskep. Ons het ook ‘n nuwe afrigter aangestel en meneer FJ Brand het gehelp om die ryers vir ‘n harde liga voor te berei. Demacon het ‘n splinternuwe wit eerstespantrui vir die ryers geborg. Hierdie trui word verdien by die jaarlikse Klofie Ratte Resies, waar die Klofies hul staal teen mekaar kan meet. Dit is elke Klofie se droom om eendag so ‘n trui te besit. Waterkloof eindig algeheel sesde in Gauteng-Noord na afloop van die SPUR SKOLE MTB-reeks. Ons het dus gekwalifiseer om die skool op die Suid-Afrikaanse kampioenskappe te verteenwoordig en tien ryers is genooi om daar te gaan deelneem. Die tien Klofies is: Chené Niemand, Denique Croeser, Jenna Joynt, Kita Uys, De Vos Gilbert, Eric Krös, Phillip Naudé, Juwan Jordaan, Duvan van der Vyver en Reinhardt Geyser.

174

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Hoërskool Waterkloof eindig algeheel tiende in die land, wat die Klofies vir die eerste keer in baie jare ‘n SEEDING in die 2020-kampioenskappe sal besorg. Phillip Naudé, Denique Croeser en Kita Uys is gekies om die GautengNoord span (dream team) in die Provinsiale Kampioenskappe te verteenwoordig. Hulle presteer as volg: • Phillip Naudé: tweede plek - SEUNS 15 JEUG • Kita Uys: derde plek – DOGTERS SUB-JUNIORS • Denique Croeser – 14de plek – DOGTERS 15 JEUG Gauteng-Noord het as die wenners van die nasionale kampioenskappe uit die stryd getree en al drie hierdie Klofies verdien ‘n goue medalje as deel van die span. Dit is voorwaar ‘n uitnemende prestasie. Bergfiets in Waterkloof het oor die afgelope twee jaar gegroei na een van die mees gesogte sportsoorte in die skool. Ons het hierdie jaar met ‘n liga-inskrywing van meer as 70 ryers gespog. Ryers geniet die sport terdeë.


TAFELTENNIS

B-SPAN Voor vlnr:

Rikus Liebenberg, Reuven Ferreira, Devon van Zyl, me. S. Botes, Eden de Bruyn, Eghardt du Toit, Marco Fourie

Agter: Hennie Geldenhuys, Lean Swanepoel, Reghardt Denysschen, Janco Engelbrecht, Cassie Pelser

Drie spanne skryf vir die Gauteng-Noord liga in. Aangesien die reëls slegs vir een span per liga voorsiening maak, moes ons een span in die A-liga, een span in die B-liga en een span in die C-liga inskryf. Die spanne se wenpersentasies is tans op 50%. Iets waarop ons graag volgende jaar sal wil verbeter.

C-SPAN Voor vlnr:

Adriaan Vermaak, Jeandré du Preez, me. S. Botes, Hanno Havenga, Ryno Jansen van Rensburg, Wihan Grimbeek

Agter: Dirkie de Kock, Christiaan du Preez, Jacques Vorster, Ewald Schreuder, Marcus Bakker

Die skool se intergraad-kompetisies veroorsaak groot pret en nuwe talent word daardeur ontdek. Die wenners is: • Graad 8 - Reinhardt Vermaak • Graad 9 - Nico du Randt • Graad 10 - Martin Enslin • Graad 11 - Estian Vermaak Daar word groot dinge vir 2020 beplan en daar word met verwagting uitgesien na die jaar wat voorlê. Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

175


LUGVAART

Vlnr:

Charl Liebenberg, Nicholas Faure, Franco Maré, Lian Stander, mnr. S. Fee

BLUE CHIP Vlnr:

AJ Appelgryn, Dylan Samuels, Juan Oosthuizen, mnr. S. Fee

176

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


LUGVAART

LUGVAART AKADEMIE JUNIORS GR 8 EN GR 9 Voor vlnr:

Abigail Swanepoel, Francois Vermeulen, Michaela Gunter, mnr. S. Fee, Mikaela Verster, Kay-Leigh O’Reilly, Kyle du Pisanie

Tweede ry: Corné Conradie, Nicole Carr, Eben van Eeden, André Nel, Cassandra O’Reilly, Jacques du Plessis Derde ry:

Juan Oosthuizen, Corné Coertze, Reuven Ferreira, Vian Grobler, Xander Bredenkamp, Ruben Strydom, Dirk Schütte, Daniel van Wyk, Dylan Immelman, Kyle Janse van Rensburg,

Agter: Xander Poalses, Dean Pretorius, Gerthyo Ferreira, Rohann Jacobs, Louis van der Walt, Callisto Maritz, Tiaan Koekemoer

Lugvaartkunde het in 2019 met ‘n nuwe vlieënier agter die kontroles opgestyg. Mnr. Spof Fee, ‘n afgetrede SA Lugmagvlieënier, het die kontroles by mnr. Faan Weyers oorgeneem. In 2019 het 25 graad 8-leerders en 19 graad 9-leerders dié vak geneem. Die doel van die Lugvaartakademie is om belangstelling by leerders wat ‘n loopbaan in Lugvaart wil volg, te prikkel en hulle in ‘n mate bloot te stel aan wat hulle in so ‘n dinamiese beroep kan verwag. Die graad 8-leerders het in Maart 2019 ‘n besoek aan die SA Lugmag Museum afgelê. In Augustus 2019 het hulle ‘n bekendstellingsvlug saam met die Blue Chip Vliegskool meegemaak. Die graad 9-leerders het in Augustus 2019 die Comair Opleidingsentrum besoek en die leerders het elkeen ‘n kans gekry om in die vlugnabootser te vlieg. Vier van die graad 12-leerders het na-uurs verdere vliegopleiding by die Blue Chip Vliegskool ondergaan en hul privaat vlieënierslisensies gedurende 2019 verwerf. Dié vier leerders is: • Nicholas Faure • Lian Stander • Franco Maré • Charl Liebenberg Welgedaan met die toekenning van julle vleuels! Die graad 8- en 9-leerders was tydens ons opedag baie behulpsaam by die Lugvaartakademie se stalletjie. Hul entoesiasme vir die vak wat hulle aan die ouers deurgegee het, het meegebring dat ons in 2020 met 38 graad 8-leerders sal opstyg.

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

177


BUITESPORT

Cheroné Fourie Binnenshuis Krieket Gauteng Noord

Charl van Heyningen Boogskiet SA Kleure

Charl van Heyningen Boogskiet Worlds

Annerie Agenbacht Muurbal Gauteng Noord

Connor Winter Kick Boxing Provinsiale Kleure

Danika Janssen Tweekamp SA

Nina Mertz , Aneske Viljoen, Kalinka Marsberg Akrobaat Gauteng Noord

178

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

Erin Muller Equestrian Vaulting Protea Kleure

Juli Joubert, Skekinah Heunis, Kalinka Marsberg Akrobaat SA


LEIERSKAPINSTITUUT

Voor vlnr:

Ané Hartzer, Nadine van Wyk, Jaden Bailie, mnr. N. de Klerk, Nicole Waldick, Vitali Beukes

Agter: Cherise Cronje, Anja Claassens, Gustav Steyn, Ulrich Bester, Nanique Buitendag, Nicola Wilson, Lourens Strydom, Nathyn Bailie

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

179


KOSHUIS

Voor vlnr:

Mnr. D. Rhoda, me. A. Crous, mnr. D. Viljoen, mnr. C. van Dyk, Chundré du Toit (Hoofdogter), Wilco Cilliers (Hoofseun), mnr. C. Denysschen, Elzé van Rooyen, Tristan du Plessis, Cornel Coetzee

Derde ry:

SW Kemp, Petra Coetzee, Hestia Erwee, Jonathan van den Berg, Pierre Moelich, Wepener Weideman, Dylan Steyl, Anneke Esterhuizen, Inge van Rooyen

Suné de Bruin, Nicole Jacobs, Abi Mosehla, Hanri Engelbrecht, Ruben Sutherland, Zané de Klerk, Tristan van der Merwe, Brendan September, Lourens van Niekerk, Annelize Esterhuizen, Lelanie Jacobs, Bernelee Anderson

Tweede ry: Taylin McMullin, Tabatha Stegmann, Allenay Weideman, Charlize du Plessis, MJ Venter, Dirkie de Kock, Christo Venter, Riané Koekemoer, Andrea Potgieter, Lyle Arendse, Sunette du Plessis, Danté Theron, Dohan Cilliers, Leanka Barnard

Vierde ry:

Agter: Erich Süllwald, Ruan de Bruin, Juwan Blignaut, Ruan Schulte, Jan-Harm Potgieter, Petrich Swart, Remonn van Niekerk, Tom Slabbert, Shaun Sutherland

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019

180


KOSHUIS

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

181


Registreer op DigiTV om op ons eie Klofie TV kanaal in te skakel. Bly op datum met alle gebeure, byeenkomste en veral pret wat by Kloof plaasvind. Volg die onderstaande stappe om deel te wees van die opwinding indien dit nie vir u moontlik is om die geleentheid fisies by te woon nie. 1. Gaan na www.digitv.co.za. 2. Skep ‘n profiel met u e-posadres en kies ‘n wagwoord. 3. Aanvaar die ‘bepalings en voorwaardes’ deur op die toepaslike blokkie te klik. 4. Wanneer die blokkie wat vir ‘n ‘voucher code’ vra verskyn, ignoreer hierdie veld en klik op ‘Get Access’. 5. Klik links bo op die ‘SCHOOLS’ skakel en soek KlofieTV.

182

Hoërskool Waterkloof I Jaarblad 2019


Gee JOU terugvoer op ons heel eerste elektroniese jaarblad‌ Klik op die skakel hier langsaan.

HoĂŤrskool Waterkloof I Jaarblad 2019

183


Profile for Camouflage

Hoërskool Waterkloof Jaarblad 2019  

Hoërskool Waterkloof Jaarblad 2019