Page 1

Ă…rsrapport 2013


DU ER HÅRD OG GIVER OS SKRAMMER, NÅR VI FALDER. MEN VI REJSER OS ALTID OP OG VENDER TILBAGE TIL DIG. Elsker du også asfalt? Del din kærlighed på Instagram #weloveasphalt 1


#WELOVEASPHALT

2


GAME TAKKER DONORER OG SPONSORER FOR STØTTEN I 2013 DONORER

A-SPONSORER

PRODUKTSPONSORER

PROGRAMSPONSORER ALBERTSLUND KOMMUNE

FRITIDSBUTIKKEN

RESSOURCECENTER YDRE NØRREBRO

AVEDØRE BOLIGSELSKAB

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

RISINGPLANEN

AVEDØRE FOR ALLE

HJØRRING SUNDHEDSCENTER

ROSKILDE KOMMUNE

BAVNEHØJ I BEVÆGELSE

HORSENS KOMMUNE, SUND BY

SALUS BOLIGADMINISTRATION AMBA

BLÅGÅRDEN

IMAGINE HORSENS

SCT. GEORG GÅRDEN

BOLIGOMRÅDET KÆRENE/BYBJERGET

KALBYRISSKOLEN

SJOV LØRDAG

BOLIGSELSKABET BALDERSBO

KORSLØKKENS BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN

SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB

BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

KULTURAMA

SUNDPARKHALLEN

BOLIGKORSØR

KØGE KOMMUNE

SØNDERBORG KOMMUNE, CENTER FOR KULTUR

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN LYNGBYEN

LEJERBO, DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN

UNGECENTER, UNGFREDENSBORG

BOVEST NETVÆRKSKONTORET

LILLERØD BOLIGFORENING

VOLLSMOSE 2020 SEKRETARIATET

BRØNDBY KOMMUNE

NÆSTVED KOMMUNE, KULTUR & FRITIDSAF-

ØSTBASEN

FIONIAFONDEN

DELINGEN

AAB

FREDENSBORG KOMMUNE

OASEN

AABENRAA KOMMUNE

FREDERIKSBERG KOMMUNE

ODENSE KOMMUNE

AALBORG KOMMUNE

3


GAME ledelsesberetning 2013 2013 var året, hvor GAM3 blev til GAME. Med det nye navn fik vi også en ny samlende identitet for de mange forskellige aktiviteter på asfalten. Tre-tallet forsvandt og dermed den stærke reference til en enkelt sportsgren - nemlig 3-mod-3 street basket. Blot et år efter fejringen af organisationens 10 års jubilæum vidner dette om et mod og en vilje til udvikling. Men det skal også ses som et udtryk for, at der lyttes til de brugere, som gennem årene har givet udtryk for, at den maskuline afgrænsende identitet ikke har inkluderet dem. Fremadrettet er det målet at skabe større synergi mellem aktiviteterne, og at GAME bliver kendt for at få flere med i legen på asfalten. GAME er ikke bare for de udvalgte udsatte, men for alle uanset hvor man kommer fra og hvilken gadeidræt, man måtte være bidt af. En så ambitiøs målsætning kan kun realiseres med et dedikeret team af frivillige og stærke samarbejdspartnere inden for de forskellige gadeidrætsdiscipliner. Sammen kan vi sænke

4

tærsklen til idrætsdeltagelsen og frigøre gadens potentiale for positive, kreative og sunde fællesskaber. Med bæredygtighed, inklusion og innovation som centrale værdier vil måden vi arbejder på, ligne den vi kender fra tidligere år. I det forgangne år, landede den længe ventede evaluering fra Syddansk Universitet. Evalueringen går tæt på GAME’s aktiviteter i de udsatte boligområder og viser, at programmet rammer plet i forhold til rekruttering og fastholdelse af deltagerne, at de unge opfatter GAME’s aktiviteter som både relevante og meningsfulde, samt at kun 45 % af deltagerne både har en mor og en far, som er aktive på arbejdsmarkedet. Derudover indikerer hele 72 % af deltagerne, at de synes ’super godt’ om aktiviteterne og sidst men ikke mindst viser undersøgelsen, at omkring halvdelen af de unge, som ikke i forvejen dyrkede idræt, bliver idrætsaktive i anden sammenhæng ved siden af GAME.

Vores egen monitorering viser, at det samlede deltagerfremmøder på gadeplan er steget til 20.197 (2012: 16.074), men at deltagergennemsnittet i 2013 udviste et fald og nu ligger på 9,3 (2012: 10,9). Dette skal ses som et udtryk for, at fordoblingen af antallet af boligområder til 32 har givet flere fremmøder, men at aktiviteterne mange af de nye steder har taget tid at løbe i gang. Effekten af de unge nyuddannede Playmaker-instruktører forventes i 2014 at slå igennem og løfte den gennemsnitlige deltagelse op over 10 igen, hvor den bør ligge. Monitoreringen viser også, at den vigtige fastholdelse af frivillige er steget for tredje år i træk og ligger nu på 35 % (2012: 24 %). 2013 var også året, hvor StreetMekka blev til GAME København. Med en ny spændende profil som leder af huset blev de gode takter fortsat, og det årlige besøgstal på 41.030, svarende til 112 besøg om dagen, vidner om en vækst på 9 % sammenlignet med året før. Blandt brugerne er unge fra fem forskellige døgninstitutioner,


liteter placeret i landets forskellige regioner. Etableringen vil ske i tæt samarbejde med værtskommunerne og det lokale gadeidrætsmiljø. Esbjerg er i den forbindelse blevet udvalgt som den første by, der vil få revitaliseret en gammel udtjent lokomotivremise fra 1870 efter de lokale unges ønsker og gadedrømme.

som med projektet ”Gadeidræt for psykosocialt udsatte unge” har prøvet kræfter med asfalten. Projektet har kørt et par år og viser i midtvejsevalueringen fra 2013 nogle yderst positive resultater. Her svarer hele 83 % af de unge, at de i dag dyrker mere idræt end før og flere af dem har tilmed taget skridtet, og er begyndt på egen hånd at stille hold til de månedlige Friday Jams. Huset har med andre ord mange kvaliteter. Det blev officielt anerkendt i Køln i oktober, hvor huset blev præmieret med organisationens første internationale pris - IAKS-prisen. Prisen er det tætteste man kommer på en OL medalje i idrætsarkitektur.

Fra et økonomisk synspunkt, har GAME igen i år oplevet et løft. Omsætningen har samlet set været på 13,6 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på 19 % (2012: 22 % vækst). Her er det for tredje år i træk særligt de private fonde, som har været med til at øge omsætningen. Det har muliggjort et øget forbrug på aktiviteterne og projektledelsen af disse i både Danmark og Libanon. Fondenes direkte aktivitetsstøtte på knapt 5 millioner kroner er yderligere blevet suppleret af en flot bevilling på 45 millioner kroner fra Realdania og TrygFonden. Disse midler vil over de kommende to år blive anvendt til etablering af tre nye indendørsfaci-

På GAME’s vegne vil vi gerne takke vores mange frivillige, donorer, samarbejdspartnere, instruktører og medarbejdere, som har vist opbakning, engagement og gejst i et turbulent år med introduktionen af en ny samlende identitet. Jeres indsats i det forgangne år har været til stor inspiration og har varmet derude på asfalten. We Love Asphalt! Simon Prahm, Direktør Vibeke Frank, Formand

5


Gadedrømme i Esbjerg I efteråret 2015 åbner GAME en ny gadeidrætsfacilitet ved navn GAME Esbjerg. En kold eftermiddag i november 2013 samlede GAME byens unge for at høre deres største ønsker og drømme til huset. Øverst på de unges ønskeliste stod skate, street dance, street basket og street soccer – alt sammen aktiviteter GAME Esbjerg kommer til at rumme.

6

De unge gav også udtryk for, at gadekulturen – graffiti, street art, DJing, osv. – er vigtig for dem. Derfor bliver kulturen og kreativiteten central i huset, der vil byde på udendørs graffitivægge og workshoprum, hvor byens unge kan DJ’e, producere musik, tegne osv.

Men idræts- og kulturaktiviteter er ikke nok. ”Vi har nok steder at gå til noget – vi mangler et sted, hvor vi bare kan hænge ud”, fortalte en pige. GAME Esbjerg skal være et sted, hvor man føler sig hjemme, hvor alle er velkomne, og hvor man får nye venner. Derfor vil huset byde på muligheder for at hænge ud, snakke sammen og slappe af, bl.a. i form af en mini-café, et loungeområde og hyggekroge.


Nyskabende idrætsarkitektur GAME Esbjerg etableres i en gammel DSB-remise midt i Esbjerg med potentiale for rå og nyskabende idrætsarkitektur. Og barren er sat højt: I 2013 vandt huset GAME København en IAKS Special Award for bemærkelsesværdigt design og særlig eksempelværdi. Prisen er international, og det nærmeste man kommer en OL-medalje for idrætsfaciliteter. Følg med i hvad arkitekterne får ud af den udtjente remise i Esbjerg på gamedenmark.org/gameesbjerg

Info I samarbejde med Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden og en række kommuner arbejder GAME på at åbne tre nye gadeidrætsfaciliteter rundt om i Danmark. Esbjerg er valgt som første by. Se workshop video med Esbjergs unge på vimeo.com/gamedenmark Fotograf: Chresten Bergh

7


”Det bedste øjeblik i min Playmakertid indtil videre var, da hele danseholdet sad i bussen på vej til København til opvisningen ved GAME Finals. Mange af pigerne havde aldrig været længere væk end nabobyen, og alle var spændte, som om det var en tur til Los Angeles. Det var den vildeste oplevelse!” Latife Jawhar og danseholdet fra Sønderborg optræder til GAME Finals

Fotograf: Mads Fisker

8


GAME Playmaker graduation 2013

Latife gør en forskel som Playmaker Latife Jawhar har været aktiv i GAME, siden hun var 12 år gammel. I dag er hun 18 år, uddannet GAME Playmaker og træner af street dance-holdet på Søgræsvej i Sønderborg. ”Grunden til, jeg ville være Playmaker, var, at jeg tidligere har haft så mange positive oplevelser med GAME. Derfor har jeg haft lyst til at blive en større del af aktiviteterne. Jeg mærker, at mange lidt indelukkede unge får et frirum, når de kommer til dansetræ-

ning, og de udvikler sig både socialt og i dansen.” Playmaker-uddannelsen er for unge mellem 16-21 år, der brænder for at gøre en forskel i deres lokalområde, med gadeidræt som fællesnævner, og Latife har i høj grad fået noget ud af uddannelsen: ”Jeg har under uddannelsen fået nogle redskaber, jeg kan bruge i de svære situationer, der kan opstå under træ-

ningen, og så har jeg mødt mange forskellige mennesker med vidt forskellige baggrunde, der alle har samme ambition om at gøre en forskel i deres boligområde. Det netværk bruger jeg rigtig meget”, fortæller Latife. Danseholdet i Sønderborg, som Latife og Playmaker-kollegaen Seda Ovakimian står for, var den bedst besøgte GAME danseaktivitet i Danmark med 31 faste medlemmer. Pigerne blev derfor fortjent kåret som årets Playmakers. 9


2013 i tal

0 2 Årets ti mest populære GAME arrangementer

(antal deltagere) 2.500 – GAME Finals, København 550 – Street Party i Stjernen, Frederiksberg 450 – Street Party i Søndermarken, Frederiksberg 450 – Street Party i Danmarksgården, Frederiksberg 450 – Street Party ved Tapperiet, Køge 400 – Friday Jam fødselsdagsfest, GAME København 400 – Street Party i Høje Kolstrup, Aabenraa 300 – Street GAME i Vollsmose, Odense 300 – Street GAME i Ringparken, Slagelse 275 – Street GAME i Sundparken, Horsens

Årets fem bedst besøgte GAME zoner (antal fremmøder) 1.780 – Holtbjerg, Herning 1.316 – Mjølnerparken, København 1.232 – Ringparken, Slagelse 1.010 – Søgræsvej, Sønderborg 956 – Sydbyen, Næstved

10

Flere GAME København tal

27.482 fremmøder til træninger og selvorganiseret idræt 13.548 fremmøder af børn og unge med deres institution 7.560 åbningstimer 360 åbningsdage 38 instruktører og trænere 68 frivillige 5.753 aktive medlemmer 112 besøgende i gennemsnit pr. dag

Flere Your GAME tal

80 instruktører og trænere 117 frivillige 66 optagede på GAME’s Playmaker uddannelse 11 gennemførte lokale almennyttige street projekter 3 opgraderede udendørs gadeidrætsanlæg 3.128 modtagere af GAME’s nyhedsbrev 2.361 # på Instagram 9,4 fremmøder i gennemsnit pr. træning

Your GAME

GAME KBH

Street Party

Samlet

Fremmøder i alt

17.397

41.058

2.800

61.255

Antal træninger/arrangementer

1.536

1.482

43

3.061

Drenge/piger i pct.

58/42

68/32

53/47

64/36

Anden etnisk baggrund i pct.

69

35

51

45

Gennemsnitsalder i år

12

20

16

18


3 1 0 VESTBYEN

NORD

SKELAGERGÅRDENE

AALBORG ØST AALBORG ØST

ZONER

GADEIDRÆTSANLÆG - INDENDØRS GADEIDRÆTSANLÆG - UDENDØRS

LYNGBYEN

HOLTBJERG

SUNDPARKEN

ØRNEN OG UGLEN

SØNDERBRO

KOKKEDAL

KÆRENE

MALMPARKEN

MJØLNERPARKEN

HEDEGÅRDEN

HARALDSGADEKVARTERET

GAME KØBENHAVN

BLÅGÅRDEN

ÆBLEHAVEN

AVEDØRE

BRØNDBY NORD

GAME ESBJERG (åbner efteråret 2015)

VOLLSMOSE

VOLLSMOSE RINGPARKEN

RISING

RINGPARKEN

KORSLØKKEN

BRØNDBY STRAND

SYDBYEN

KORSØR

PARKVEJ

SYDBYEN

KALBYRIS

STENBJERGPARKEN SØGRÆSVEJ

11


OM M HER K

Øvrige

NG E R PE

ENE F

RA

er inisteri d fra m Tilsku 0 .00 2.584 kommuner a fr d u k Tils

.611

3.811

gter indtæ

47

269.3

gter sindtæ lejning - og ud 453

626.

ts gemen Arran

t og tingen mskon Medle

I alt 2.676 13.63

etaling brugerb

4.212

54

orer Spons

00

229.0

r

ate og leg Fonde

3

.75 4.996

g nsierin

na l medfi

loka Øvrig

0

0 571.3

3 1 0 2 b a k s n g e r ME

GA

DE T B

LIVER

PE

PÅ RUGT B E N NG E

GAME

9.283

63

595.6

Middle

East

64 525.3

ger kostnin onsom 76 istrati 3 . 1 Admin 1 1.0 on unikati Komm

74 r

ge ostnin leomk

.166

5.982

rty

58 646.3

ger ostnin leomk

a person

.722

Pa Street

7

Løn og

havn* Køben

1.426

iteter

524.2

.937

2.669

aktiv Øvrige Loka

E

AM Your G

I alt 1.863 13.47

* inkl. udgifter til etablering af nye huse

12


Udvikling i finansiering 5.000.000

5.000.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Tilskud fra ministerier

2011 2012 2013

1.000.000

0

Tilskud fra kommuner

2011 2012 2013

5.000.000

5.000.000

15.000.000

4.000.000

4.000.000

12.000.000

3.000.000

3.000.000

9.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

1.000.000

0

Fonde og legater

2011 2012 2013

1.000.000

0

Alle øvrige tilskud og indtÌgter

2011 2012 2013

3.000.000

0

I alt

2011 2012 2013 13


Fotograf: Nikolai Irinov

14


Fra døgninstitution til Friday Jam

Siden januar 2012 har 56 unge fra fem forskellige døgninstitutioner besøgt huset GAME København i forbindelse med projektet ”Gadeidræt for Psykosocialt udsatte unge”. I forløb over ni måneder har de unge dyrket parkour, street soccer, street basket og hiphop dans på asfalten og fået sociale succesoplevelser med gadeidrætten. Aktiviteterne er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger, instruktører

og frivillige og med udgangspunkt i de unges behov. Projektet, der køres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, skal opbygge interesse for idrætten og styrke helbredet hos en gruppe udsatte unge, der ofte står uden for idrættens fællesskaber. Projektet viser allerede nu yderst positive resultater: 83 % af de unge fortæller, at de dyrker

mere idræt end før, 74 % føler sig velkomne i GAME København, og 37 % har fået nye venner gennem idrætten. Flere af de unge fra døgninstitutionerne har tilmed taget et stort skridt og er på egen hånd begyndt at stille hold til den månedlige Friday Jam turnering, hvor de spiller street soccer sammen med hundredevis af andre unge i GAME København.

Projektet ”Gadeidræt for Psykosocialt udsatte unge” køres i samarbejde mellem GAME, Sundhedsstyrelsen og fem døgninstitutioner på Sjælland. Projektet løber fra 2012-2014, hvorefter der samles op på projektets resultater og metoder til inspiration for andre, der arbejder med idræt og udsatte grupper. Flere resultater fra projektet: • 62 % har stiftet bekendtskab med nye idrætsgrene • 87 % har oplevelsen af, at idrætten forbedrer følelsen af velvære • 99 % fortæller, at de bliver glade af at dyrke idræt i GAME København

15


GAME udvikler gadeidrætten

Tjek GADEIDRÆTs video

16


National platform for gadeidræt GAME samarbejder med en bred vifte af gadeidrætsinitiativer fra hele landet for at etablere en national platform ved navn GADEIDRÆT. Visionen er at udvikle og udbrede gadeidrætten i Danmark, så gadeidrætten bliver et vækstlag, som gavner hele idrætten. Indsatsen skal medvirke til, at antallet af fysisk inaktive børn og unge i Danmark halveres. I forbindelse med udredningen af tipsmidlerne beslutter politikerne på Christiansborg i midten af 2014, om gadeidrætten skal støttes. Følg med på facebook.com/gadeidraet Initiativer der arbejder for en national platform for gadeidræt: BOWL DAYS

CPH PARKOUR

20

%&' $

12

!"#$%"&'() !"#

næstved ungdoms skole for fremtidens voksne

Næstved Skatehal

ODENSE PARKOUR

SKATE DAY DANMARK SKATE EVENTS COPENHAGEN

SLACKLINE AARHUS

SLACKLINE COPENHAGEN

WWW.STREETHANDBALL.ORG

17


Vores nye logo

Nyt look Med udgangen af 2013 sagde GAME farvel til sit gamle look og goddag til nyt navn, ny identitet og ny hjemmeside. Navnet er GAME, og det er fremover fællesnævneren for alle de aktiviteter, organisationen afholder over hele landet – hvad enten de foregår under åben himmel i et boligområde eller indendørs i huset på Enghavevej i København. StreetMekka har derfor ændret navn til GAME København, og vores gamle logo med basketballspilleren i taleboblen er blevet pensioneret til gadeidrættens hall of fame. Det nye udtryk skal styrke synergien mellem GAME’s aktiviteter og udbrede gadeidrætten, så endnu flere kommer i gang med legen på asfalten.

Kom helt tæt på asfalten på vores nye hjemmeside – gamedenmark.org

18


I GAME elsker vi asfalt. Vores nye identitet er en kærlighedserklæring til asfalten og kulturen, bevægelsen og fællesskabet på den. Elsker du også asfalt? Del din kærlighed på Instagram med #weloveasphalt

19


Lasse Foersom er 31 år, tidligere elite basketballspiller og kommende skolelærer med stor kærlighed til sin sport. Den kærlighed giver han i dag videre som instruktør i GAME. Hver uge tager han cykelturen fra Amager til Avedøre, hvor han er træner, og selvom han indrømmer, at der er udfordringer i jobbet, smiler han hele vejen. ”Vi har jo nogle hårde odds mod vejret, men drengene møder op og tager det som det kommer. Og det er netop en del af charmen ved gadeidræt at man spiller efter forholdene”. Det var passionen for basket og ønsket om at lære fra sig, der lokkede Lasse til GAME, men samtidig har han fået mulighed for at sætte sine faglige kompetencer i spil: ”På min uddannelse læser man 90 % af tiden, men når jeg er ude at træne drengene, kommer jeg til at arbejde med de ting, jeg lærer på uddannelsen, og det er super fedt.” Samtidig er Lasse med tiden blevet et kendt ansigt hos de lokale: ”Jeg er efterhånden blevet en fast del af interiøret derude, og når jeg cykler forbi torvet, så ved folk, hvem jeg er og omvendt. Det er ret sjovt!”

20


Lasse bruger sin uddannelse på asfalten

INFO GAME uddanner de i alt 150 trænere og frivillige på en årlig Boot Camp, hvor de møder hinanden med fokus på gadeidræt, sammenhold og vidensdeling. Vil du være træner eller frivillig i GAME, klik ind på gamedenmark.org/ involver-dig og se hvordan du kan blive en del af GAME

21


FIBA og GAME samarbejdet styrkes

FIBA løfter GAME Finals Samarbejdet mellem GAME og Det Internationale Basketball Forbund (FIBA) blev væsentligt styrket i 2013. FIBA udvalgte nemlig GAME Finals, der fortsat er Skandinaviens største street basketball turnering, til at være en del af deres præstigefyldte 3x3 EuroTour. Det betød, at FIBA kørte Europas lækreste street basket set up til København. Oven på en succesfuld turnering har GAME og FIBA besluttet at fortsætte partnerskabet i 2014 - måske endda med nye samarbejdsflader. Fotograf: Nikolai Irinov

22


Se video fra GAME finals

Globale perspektiver Spørger man FIBA, er det basketball-kompendium og de metoder, GAME har udviklet til at aktivere unge og skabe social forandring gennem basketball, det stærkeste inden for feltet på globalt plan. Der arbejdes derfor på at afsøge mulighederne for at gå sammen om at udbrede gadesporten i en række udviklingslande. Fokus vil være på lande, som har et stort hjerte for sporten, men som endnu ikke har fundet metoden, til at gøre den folkelig.

GAM3 BASKETBALL COMPENDIUM 2009

BALL COMPE NDIUM GAM3 BASKET

23


24


3. januar: GAME lancerer ny visuel identitet med ny hjemmeside, nyt navn og logo 4. januar (og første fredag i hver måned): Friday Jam i GAME København

23. maj: Street Party i Aabenraa 27. maj - 14. juni: Street GAME

25. - 26. januar: GAME Playmaker Camp 2 for 3. årgang

4. - 5. juni: Street Party under Børnedistortion i København

18. februar: DJ skole opstart i GAME København

20. - 22. juni: Street Party på Frederiksberg

22. - 23. marts: Boot Camp for Your GAME’s frivillige, trænere og Playmakers

29. juni - 6. juli: GAME aktiviteter på Roskilde Festival

12. marts: Street Party event i Slagelse

Juli: Parkour og basket summer camp i GAME København

10. april: Street art skole opstart i GAME København

1. - 3. august: GAME København på Kulturhavn

21. april - 16. juni: Gadedage i GAME København

23. - 24. august: GAME Finals

22. april: Your GAME sæsonstart

3. oktober: GAME Playmaker Graduation og GAME København fylder 4 år

10. maj: Street Party i Køge

November: GAME PlayMaker Camp 1 for 4. årgang


Enghavevej 82 D – 2450 KBH SV – hello@gamedenmark.org – www.gamedenmark.org

GAME Årsrapport 2013  

Årsrapport for 2013 ink. ledelsesberetning, nøgletal og en masse kærlighed til asfalten.

GAME Årsrapport 2013  

Årsrapport for 2013 ink. ledelsesberetning, nøgletal og en masse kærlighed til asfalten.

Advertisement