Artpunkt 26

Page 1NOWY DUCH

24/10 — 22/11 — 2015

Agata Bielska

Justyna Górowska Ola Kozioł

Michał Łagowski Honorata Martin

Magdalena Starska

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Opole, pl. Teatralny 12

— Dyrektor Galerii / Anna Potocka Kurator / Przemysław Chodań

organizator:

patroni medialni:

Galeria jest samorządową instytucją kultury Miasta Opola.

GALERIAOPOLE.PL

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.