Page 1


DONANTS VOLUNTARIS

Donants tipificats disponibles a 31 de desembre de 2011

(▲ 8 %) 93 366

Donants tipificats durant el 2011

(▲ 3 %) 8 429

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

HLA-A,B

HLA-A,B,DR

Total donants tipificats HLA -A,B,DR

61 699

Total donants tipificats HLA –A,B

31 667

Total donants tipificats homes

39 774

Total donants tipificats dones

53 592

DP-006 / 1 de 31


DONANTS VOLUNTARIS

Edat actual dels donants tipificats disponibles 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56* 58* 60* núm. Donants

homes

dones

Edat mitjana dels donants: Desviació estàndard: ± 10

43 anys

* Durant 2011 s’ha incrementat l’edat de permanència dels donants al registre fins als 60 anys.

Sol·licituds i resultats d’ampliació d’informació Tipatge DR Tipatge DR amb resultat Tipatge alta resolució Tipatge alta resolució amb resultat Mostres de sang per a tipatge confirmatori Mostres de sang confirmatòries enviades

587 (59 %) 349 890 (74 %) 660 347 (75 %) 260

DP-006 / 2 de 31


DONANTS VOLUNTARIS Donants per Comunitat Autònoma Tipificats 2011 (2010)

Comunitat Autònoma Andalusia

Actius totals

x 100 000 habitants*

1 422 (1 545)

15 209

180.54

Aragó

75 (29)

1 163

86.39

Astúries

78 (91)

2 203

203.70

Balears (Illes)

358 (157)

1 922

172.67

Canàries

474 (710)

5 199

244.46

20 (63)

549

92.56

Castella i Lleó

381 (528)

5 927

231.66

Castella – La Manxa

275 (206)

2 657

125.61

Catalunya

2 409 (1 068)

16 315

216.39

Comunitat Valenciana

1 021 (1 821)

10 245

200.21

Extremadura

272 (145)

3 369

303.69

Galícia

111 (172)

2 202

78.77

Madrid (Comunitat de)

743 (649)

9 578

147.59

Múrcia (Regió de)

101 (279)

5 966

405.83

82 (471)

5 683

885.13

País Basc

519 (144)

4 226

193.44

Rioja (La)

75 (80)

665

205.91

Ciutat Autònoma de Ceuta

11 (14)

117

142.03

Ciutat Autònoma de Melilla

0 (1)

44

56.07

Andorra

2 (2)

127

8 429 (8 175)

93 366

Cantàbria

Navarra (Comunitat Foral de)

Total

197.85

* Dades extretes del cens de l’01/01/2011 del ‘Instituto Nacional de Estadística’.

DP-006 / 3 de 31


DONANTS VOLUNTARIS Donants voluntaris registrats a Espanya per 1 000 habitants 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Mitjana de donants registrats

Donants voluntaris registrats per 1 000 habitants

140 120 100 80 60 40 20 0

DP-006 / 4 de 31


DONANTS VOLUNTARIS

Donants cancel·lats durant el 2011

1 438

Motius cancel·lació donants Majors de 55 anys

1 080

Malaltia

115

Il·localitzables

60

Baixa voluntària

57

Donació de sang perifèrica

25

Defunció

17

Ètics

36

Transferits a altres registres

41

Altres raons

7

Majors de 55 anys

Malaltia

Il·localitzables

Baixa Voluntaria

Donació de sang perifèrica

Defunció

Ètics

Transferits a altres registres

Altres raons

DP-006 / 5 de 31


DONANTS VOLUNTARIS

Donacions de progenitors hematopoètics durant el 2011

34

Per producte Medul·la òssia (MO)

7

Sang perifèrica (SP)

25

Limfòcits (LIM)

2

Centres d’obtenció MO / SP / LIM Hospital

MO

SP

LIM

Total

Hospital Gregorio Marañón

1

3

1

5

Hospital de la Princesa

1

3

4

Hospital Ramón y Cajal

3

1

4

Hospital Clínico de Salamanca

1

2

3

Hospital Dr. Negrín

2

Hospital Virgen del Rocío

1

1

3

2

3

Complexo Hospitalario Univ. Santiago

2

2

Hospital Carlos Haya

2

2

Hospital Marqués de Valdecilla

2

2

Hospital Miguel Servet

2

2

Hospital Donostia

1

1

Hospital Reina Sofía

1

1

Hospital Son Espases

1

1

Hospital Virgen de la Arrixaca

1

1

Total

7

25

2

34

DP-006 / 6 de 31


SANG DE CORDÓ UMBILICAL Unitats de sang de cordó disponibles a 31 de desembre de 2011

(▲ 13%) 52 377

Unitats de SCU 2011

(▲ 0,4 %) 5 781

50000 40000 30000 20000 10000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

Unitats de SCU disponibles per 1 000 habitants 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

DP-006 / 7 de 31


SANG DE CORDÓ UMBILICAL Unitats de SCU – Distribució per Bancs de SCU Banc

Número

CNT > 1 x 109

CD34+ disponible

Màlaga Castella – La Manxa: 195; Múrcia: 29

19 942

56 %

78 %

Barcelona Navarra: 847; Extremadura: 370; Aragó: 355; Balears; 240; Cantàbria: 122

15 414

73 %

100 %

Madrid La Rioja: 49

6 037

59%

90 %

Galícia Castella i Lleó: 244; Astúries: 103

5 690

35 %

98 %

València

4 494

60%

100 %

Tenerife

455

34 %

26%

País Basc

293

99 %

100 %

Vidacord

50

32 %

100 %

Ivida

2

50 %

100 %

20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Número

CNT > 1x109

CD34+ disponible DP-006 / 8 de 31


SANG DE CORDÓ UMBILICAL Unitats de SCU subministrades durant 2011

(▼ 9 %) 312

Per bancs d’origen Pacients nacionals

Banc d’origen Barcelona

Pacients estrangers

Total

65* (60)

144 (175)

209 (235)

Màlaga

9* (7)

54 (45)

63 (52)

Madrid

0 (2)

18 (19)

18 (21)

3* (3)

10 (16)

13 (19)

2(0)

6 (15)

8 (15)

País Basc

0

1 (0)

1 (0)

Tenerife

0

0 (1)

0 (1)

Vidacord

0

0

0

Ivida

0

0

0

79 (72)

233 (271)

312 (343)

València Galícia

Total

* 2 unitats infoses el 2012 i 1 unitat enviada però no infosa. (Entre parèntesis, dades 2010)

Mitjana de cel·lularitat de les unitats subministrades >= 15 anys

< 15 anys

TNC x 107

CD34+ x 105

TNC x 107

CD34+ x 105

Pacients nacionals

170

76

238

130

Pacients internacionals

153

62

206

80

Número de cancel·lacions d’enviament Per causa del banc de cordó Per causa de pacient nacional Per causa de pacient internacional i/o registre

19 2 13

DP-006 / 9 de 31


SANG DE CORDÓ UMBILICAL Evolució de les unitats de sang de cordó subministrades

250 200 150 100 50 0 2007 Barcelona

2008 Màlaga

2009

Madrid

2010

València

Galícia

2011 Tenerife

País Basc

Total donacions* (n = 2 065)

2000

1500

1000

500

MO (n= 166)

SP (n= 255)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

SCU (n= 1 644)

*Donacions de limfòcits no incloses

DP-006 / 10 de 31


PACIENTS NACIONALS

RECERQUES INICIADES Recerques iniciades durant el 2011

(▲ 14,5 %) 879 Tipus de recerca

Medul·la òssia / Sang perifèrica

229

Sang de cordó

22

Medul·la òssia / Sang perifèrica i Sang de cordó

(71 %) 628

Evolució recerques per pacients espanyols (n=879)

900 800 700 600 500 400 300 200 100

SP/MO (n=229)

SP/MO + SCU (n=628)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

SCU (n=22)

DP-006 / 11 de 31


PACIENTS NACIONALS Inicis de recerca per diagnòstic (n = 879) Leucèmia aguda mieloblàstica

(26%) 226

Leucèmia aguda limfoblàstica

(19%) 167

Limfoma no Hodgkin

(13%) 110

Síndromes mielodisplàsics

(12%) 105

Altres leucèmies

(5%) 49

Limfoma de Hodgkin

(5%) 49

Gamapaties monoclonals

(5%) 45

Aplàsia medul·lar

(3%) 29

Altres malalties malignes

(3%) 26

Leucèmia mieloide crònica

(3%) 24

Malalties eritrocitàries congènites

(2%) 16

Malalties congènites del sistema immunitari

(1%) 11

Histiocitosi

(1%) 8

Altres malalties no malignes

(1%) 7

Malalties metabòliques congènites

(1%) 7

Evolució dels principals diagnòstics de les recerques iniciades 250 200 150 100 50 0 2002 LLA

2003

2004 LMA

2005 LMC

2006

2007 SMD

2008

2009

Limfomes

2010

2011

Alt. Cong. DP-006 / 12 de 31


PACIENTS NACIONALS

Inicis de recerca per comunitat de residència del pacient (n = 879) Comunitat Autònoma

x 100 000 habitants*

Número

Andalusia

125

1.48

Aragó

12

0.89

Astúries

38

3.51

5

0.45

Canàries

27

1.27

Cantàbria

26

4.38

Castella i Lleó

37

1.45

Castella – La Manxa

24

1.13

181

2.40

Comunitat Valenciana

71

1.39

Extremadura

12

1.08

Galícia

52

1.86

137

2.11

Múrcia (Regió de)

46

3.13

Navarra (Comunitat Foral de)

20

3.12

País Basc

44

2.01

Rioja (La)

11

3.41

Ciutat Autònoma de Ceuta

0

0.00

Ciutat Autònoma de Melilla

3

3.82

Estranger

8

NA

879

1.86

Balears (Illes)

Catalunya

Madrid (Comunitat de)

Total * Dades extretes del cens de l’01/01/2011 del ‘Instituto Nacional de Estadística’.

DP-006 / 13 de 31


PACIENTS NACIONALS

Inicis de recerca per comunitat de residència del pacient x 100 000 habitants

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Mitjana de recerques iniciades

Evolució de la mitja d’edat d’inici de la recerca

38 40 37

35 33 30 30 25 25 20

23

26

27

37

34

31

28

24

21

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

15

DP-006 / 14 de 31


PACIENTS NACIONALS

Seleccions de SCU realitzades per la Oficina REDMO durant 2011

(▼ 8,5 %) 150

Recerques actives a 1 de gener de 2011

(▲ 7 %) 268

Recerques actives a 31 de desembre de 2011

(▲ 3 %) 277

Recerques cancel·lades durant 2011

820

Motius de cancel·lació (n= 820) Trasplantament no emparentat

(58 %) 476

Normativa (veure detall a continuació*)

(15 %) 121

Defunció

(14 %) 115

Estat clínic

(7 %) 57

Trasplantament familiar Decisió pacient

14 4

Infusió de limfòcits no emparentats

18

Altres (canvi de tipatge, diferent teràpia, trasllat a altres registres)

13

Trasplantament autòleg

2

* Detall de les recerques cancel·lades per normativa Recerques que han estat desactivades >1 any (sense donant) Recerques que han estat desactivades >1 any (amb donant)

2 53

Recerques que han estat actives 2 anys

7

Recerques que han estat actives 1 any

59

DP-006 / 15 de 31


PACIENTS NACIONALS

Recerques desactivades a 31 de desembre de 2011

(▲ 24 %) 252

Motiu de desactivació Donant localitzat

231

Cordó seleccionat (pendent d’infusió) Altres motius (estat clínic, diferent teràpia)

14 7

DONANTS LOCALITZATS

Pacients pels que s’ha localitzat un o més donants (MO/SP)

517

Donants localitzats durant l’any 2011 (MO/SP)

937

Temps mig de les recerques de MO/SP desactivades per donant localitzat (dies) Desviació estàndard: ± 101,8

83,5

Mitjana de temps de recerques desactivades per donant al 2011 (dies) Extrems: 9 - 957

49

Temps de localització de donant de MO/SP en percentatges Abans de 3 mesos

74 %

Entre 3 i 6 mesos

16 %

Entre 6 i 10 mesos

6%

Entre 10 i 12 mesos

1%

Més de 12 mesos

3%

DP-006 / 16 de 31


PACIENTS NACIONALS

Evoluci贸 del nombre de donants compatibles localitzats

937 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0

Mitjana de dies de les recerques de MO / SP

250 200 150

49

100 50 0 1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

DP-006 / 17 de 31


PACIENTS NACIONALS TRASPLANTAMENTS Trasplantaments hematopoètics realitzats durant 2011

(▲ 18 %) 476

Per producte Medul·la òssia

(20 %) 96

Sang perifèrica

(48 %) 228

Sang de cordó umbilical*

(32 %) 152

(infusió limfòcits)

(18)

(*4 trasplantaments realitzats amb doble cordó)

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TRASPLANTAMENTS REALITZATS 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50

MO (n= 96)

SP (n= 228)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0

SCU (n= 152)

Nota: L'estadística d'activitat en trasplantament REDMO no té per què coincidir amb l'estadística d'activitat de la ONT. Això és degut al fet que, en ocasions, els centres de trasplantament criopreserven part d'una donació amb elevada cel.lularitat. De ser utilitzada amb posterioritat, el centre de trasplantament ho comptabilitza com un segon trasplantament mentre que per a REDMO tan sols ha existit una donació. També pot produir-se la situació inversa, una segona donació immediata a una primera amb escassa cel.lularitat que per al centre de trasplantament es comptabilitza com un únic trasplantament mentre que per a REDMO són dos trasplantaments. DP-006 / 18 de 31


Trasplantaments de progenitors hematopoiètics per hospital, producte, edad i procedència dels pacients. Hospital

Medul·la òssia <= 15 anys

Hospital Clínic Barcelona

0

> 15 anys 3

Sang perifèrica <= 15 anys

> 15 anys

0

16

Sang cordó umbilical <= 15 anys 0

> 15 anys 4

Total trasplantaments (Pacients extracomunitaris)

Per C. Autònoma (Pacients extracomunitaris)

23 (4)

Hospital de Sant Pau

0

0

0

14

2

9

25 (6)

Hospital Vall d’Hebron

7

3

1

8

12

8

39 (11) 17 (0)

Hospital Germans Trias i Pujol

0

1

0

9

0

7

Hospital Duran i Reynals

0

0

0

5

0

4

9 (0)

Hospital La Fe

2

0

3

3

1

33

42 (10)

Hospital Clínico de Valencia

0

0

0

4

0

4

8 (0)

Hospital La Paz

7

0

0

6

4

0

17 (7) 13 (1)

Hospital Ramón y Cajal

0

0

0

11

0

2

Hospital de la Princesa

0

1

0

13

0

0

14 (8)

Hospital Univ. Puerta de Hierro

0

2

0

7

0

13

22 (5)

Hospital Gregorio Marañón

0

1

0

11

0

8

20 (2)

Hospital Niño Jesús

0

0

5

1

7

0

13 (5)

Hospital Reina Sofía

2

0

2

7

2

2

15 (1)

Hospital Carlos Haya

4

3

0

3

3

5

18 (2)

Hospital Virgen del Rocío

2

4

1

8

4

1

20 (1)

Hospital Virgen de las Nieves

0

0

0

8

0

1

9 (0)

Hospital de Jerez

0

1

0

3

0

3

7 (0)

Complexo Hosp. Univ. de Santiago

1

0

0

8

3

1

13 (0)

Hospital Xeral-Cies

0

0

2

9

0

1

12 (0)

Complexo Hosp. Unv. de A Coruña

0

0

1

8

0

1

10 (0)

Hospital Morales Messeguer

0

1

0

8

0

2

11 (1)

Hospital Virgen de la Arrixaca

0

0

1

1

0

0

2 (0)

113 (21)

50 (10)

99 (28)

69 (4)

35 (0)

13 (1)

Hospital Marqués de Valdecilla

1

30

0

12

0

0

43 (24)

Hospital Clínico de Salamanca

0

1

1

8

1

3

14 (0)

43 (24) 14 (0)

Hospital Central de Asturias

4

14

0

3

1

0

22 (0)

22 (0)

Hospital Donostia

0

0

0

9

0

0

9 (0)

9 (0)

Hospital Son Espases

0

0

0

2

0

0

2 (0)

2 (0)

Hospital de Navarra Total

0

1

0

6

0

0

7 (0)

7 (0)

30

66

17

211

40

112

476 (88)

476 (88)

DP-006 / 19 de 31


PACIENTS NACIONALS Trasplantaments per país de procedència MO / SP (n = 324) Alemanya

(59 %) 192

Estats Units

(18 %) 59

Regne Unit

20

Portugal

14

França

13

Espanya

12

Itàlia

4

Israel

3

Suïssa

3

Polònia

2

Austràlia

1

Taiwan

1

Alemanya

Estats Units

Regne Unit

Portugal

França

Espanya

Itàlia

Israel

Suïssa

Polònia

Austràlia

Taiwan

DP-006 / 20 de 31


PACIENTS NACIONALS Unitats de SCU subministrades per país de procedència* (n = 156) Espanya

(50 %) 76

Estats Units

(33 %) 51

Austràlia

9

Alemanya

8

França

6

Regne Unit

3

Itàlia

2

Bèlgica

1

(* 4 trasplantaments realitzats amb doble cordó)

Espanya

Estats Units

Austràlia

Alemanya

França

Regne Unit

Itàlia

Bèlgica

DP-006 / 21 de 31


PACIENTS NACIONALS Trasplantaments realitzats per Comunitat Autònoma (2011) Balears; 2; 0% Navarra; 7; 1% Andalusia; 69; Astúries; 22; 5% 14% P.Basc; 9; 2% Cantàbria; 43; 9%

Galícia; 35; 7% València; 50; 11%

Castella i Lleó; 14; 3%

Múrcia; 13; 3%

Madrid; 99; 21%

Catalunya; 113; 24%

Resum activitat per Comunitat Autònoma 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Trasplantaments totals

Trasplantaments de la pròpia comunitat

DP-006 / 22 de 31


Trasplantaments per diagnòstic Any 2011

Trasplantaments per diagnòstic (n = 476) TPH donant TPH SCU MO

SP

Leucèmia mieloblàstica aguda (LMA)

17

75

59

Leucèmia limfoblàstica aguda (LLA)

19

30

38

7

28

6

14

33

12

Altres leucèmies (AL)

4

13

4

Limfoma de Hodgkin (LH)

1

20

3

Gamapaties monoclonals (GM)

4

6

2

50

14

1

3

40

Altres malalties malignes (AMM)

2

8

4

Leucèmia mieloide crònica (LMC)

3

7

4

Malalties eritrocitàries congènites (MEC)

3

6

3

Malalties congènites del sistema immunitari (MCI)

3

0

5

Histiocitosi (HI)

1

0

2

Altres malalties no malignes (ANM)

1

0

1

Malalties metabòliques congènites (MMC)

3

1

6

Limfoma no Hodgkin (LNH) Síndromes mielodisplàsics (SMD)

80 70

Aplàsia medul·lar (AM)

60

30 20 10 0

MO

SP

SCU

DP-006 / 23 de 31


PACIENTS NACIONALS Actividad TPH SCU Espanya (relaci贸 nens / adults) 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Adults >=15 anys

Nens <15 anys

Resum activitat global REDMO (pacients nacionals)

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Recerques iniciades (n = 7 158) 1r donant localitzat (MO/SP i SCU) (n = 5 171) Trasplantaments ( n =3 144)

DP-006 / 24 de 31


Resultat procés de recerques per diagnòstic Any 2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LMA

LLA

LMC

HI

LH

MEC

MCI

MMC

SMD

LNH

AL

AMM

ANM

Recerques actives sense donant

Recerques actives amb donant desestimat

Desactivades amb donant localitzat

Desactivades pendent infusió SCU

Desactivades per altres motius

Cancel·lades per trasplantament

Cancel·lades per infusió de limfòcits

Cancel·lades amb donant localitzat

Cancel·lades sense donant localitzat

GM

AM

DP-006 / 25 de 31


Trasplantament de donant no emparentat segons població (2010)

País

Població

TPH MO/SP

MO/SP x 106

TPH SCU

SCU x 106

Total TPH

TPH x 106

Alemanya

81.8

2.011

24.6

34

0.4

2.045

25.0

Israel

7.8

142

18.2

40

5.1

182

23.0

Àustria

8.4

107

12.7

20

2.4

177

21.1

Holanda

16.7

271

16.2

63

3.8

334

20.0

Suècia

9.5

161

16.9

7

0.7

188

19.8

Japó

127.7

1.207

9.5

1.056

8.3

2.263

17.7

França

63.4

737

11.6

355

5.6

1.092

17.2

Bèlgica

10.8

150

13.9

19

1.7

169

15.6

Rep. Txeca

10.5

159

15.1

1

0.1

160

15.2

Estats Units

313

3 325

10.6

1.374

4.4

4.699

15.0

Regne Unit

62.3

736

11.8

117

1.9

853

13.7

Suïssa

7.9

78

9.9

20

2.5

98

12.4

Itàlia

60.7

634

10.4

130

2.1

764

12.6

Austràlia

22.6

184

8.1

70

3.1

254

11.2

Korea

48.6

433

8.9

73

1.5

506

10.4

Espanya 2011

46.2

324

7

152

3.3

476

10.3

Canadà

33.5

266

7.9

54

1.6

320

9.5

Espanya 2010

47.3

262

5.5

142

3.0

404

8.5

Polònia

38.1

231

6.1

4

0.1

235

6.2

Brasil

192.4

113

0.6

61

0.3

174

0.9

Xina

1 339.7

618

0.5

54

0.0

672

0.5

* = Activitat TPH: WMDA report 2010 / Població mundial: Wikipedia DP-006 / 26 de 31


PACIENTS INTERNACIONALS

Recerques preliminars realitzades

(▲ 8 %) 17 941

Recerques activades

(▼ 2 %) 1 202

Evolució recerques per a pacients estrangers

20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

Recerques iniciades (n= 17 941)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0

Recerques activades (n= 1 202)

DP-006 / 27 de 31


PACIENTS INTERNACIONALS

Analítiques sol·licitades

1 748

Analítiques amb resultat

(80,43 %) 1 406

Evolució de les analítiques amb resultat 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Analítiques amb resultat

Trasplantaments hemopoiètics realitzats durant 2011

(▼ 15 %) 253

Per producte Medul·la òssia

2

Sang perifèrica

18

Sang de cordó umbilical

233*

(infusió limfòcits)

(2)

* Aquesta xifra correspon a unitats de SCU enviades. No es disposa, en tots els casos, de la confirmació d’infusió.

DP-006 / 28 de 31


Trasplantaments per país de destí MO/SP (n = 20)

Trasplantaments per país de destinació MO/SP (n = 20) França

8

Alemanya

4

Àustria

1

Austràlia

1

Bèlgica

1

Estats Units

1

Noruega

1

Polònia

1

França

Alemanya

Àustria

Austràlia

Bèlgica

Regne Unit

1

Estats Units

Noruega

Polònia

Regne Unit

Suïssa

Suïssa

1

DP-006 / 29 de 31


Enviaments de SCU per país de destinació (n = 233) Enviaments de SCU per país de destinació (n = 233) França

48

Estats Units

42

Regne Unit

23

Holanda

20

Israel

12

Colòmbia

10

Itàlia

10

Alemanya

7

Canadà

7

Àustria

6

Hungria

6

Bèlgica

5

Xile

5

Grècia

5

Argentina

4

Austràlia

4

Dinamarca

4

Mèxic

4

Turquia

4

Nova Zelanda

3

Croàcia

1

Xèquia

França

Estats Units

Regne Unit

Holanda

Israel

Colòmbia

Itàlia

Alemanya

Canadà

Àustria

Hungria

Bèlgica

1

Xile

Grècia

Argentina

Austràlia

Portugal

1

Dinamarca

Mèxic

Turquia

Nova Zelanda

Uruguay

1

Croàcia

Xèquia

Portugal

Uruguay DP-006 / 30 de 31


Fundaci贸 Josep Carreras Contra la Leucemia REDMO Registre donants medul路la 貌ssia Muntaner, 383, 2n 08021 Barcelona Tel猫fon: 93 414 55 66 Fax: 93 414 00 28 www.fcarreras.org

Memòria 2011 - REDMO  

Memòria del Registre de Donants de Medul·la Òssia 2011

Advertisement