__MAIN_TEXT__

Page 1


ROBO M.D. ROBO M.D. (Monitor & Detect) – monitoruje základní životní funkce osoby – detekuje kritické situace a snaží se je předvídat dříve, než nastanou – zaměřen na starší osoby žijící v domácnosti

Požadavky kladené na systém: – levné zařízení – systém založený na modulární struktuře – bezdrátová komunikace všech součástí – jednoduché ovládání a použití – neinvazivní systém – možnost komunikace mezi sledovanou osobou a kontrolním pracovištěm


Účastníci projektu Rozpočet University of Tartu University of Applied Sciences, Eindhoven

University of South Bohemia

AT

135.000 €

IT

70.000 €

NL

101.360 €

CZ

76.000 €

EE

63.636 € 445.996 €

V České republice projekt implementován agenturou RERA Italian National Research Council, Milán

Johannes Kepler University, Linz


Řešitelský tým

Za KAFT PF JU: prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. Ing. Michal Šerý, Ph.D. RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.


Architektura systému

Software  zpracování dat  rozhodnutí

Opatrovník, osoba blízká, lékařská služba


Detekce jednotlivých signálů  Co chceme monitorovat – EKG – EEG – Teplota kůže – Akcelerace – Krevní tlak (průběžně) – Dýchání – Nasycení krve kyslíkem – Hladina cukru v krvi

 Co ale můžeme monitorovat jednoduše? – EKG (jeden signál) – Teplota kůže – Akcelerace


Analýza signálů

Software spuštěný na PC Zpracování dat Rozhodnutí / Varování


Detekce kritických situací •

Co bychom rádi detekovali: – významné poruchy srdečního rytmu – mozková mrtvice – pád – významné poruchy dýchání – změny krevního tlaku – hyperglykemie, hypoglykemie – …

Abychom byli schopni správně interpretovat tyto situace, je vhodné mít doplňující informace od sledované osoby

Kombinace některých signálů může přinést další informaci  analýza křížem, 1 + 1 ≠ 2


Robot - využit „sociální robot“ - humanoid Nao, od francouzského výrobce, ke kterému bylo vyrobeno speciální mobilní zařízení. - umožňuje snížit počet nesprávně identifikovaných krizových situací. - umí osobu vyhledat v místnosti a navázat s ní komunikaci. - prostředník pro komunikaci s dispečinkem (kamera, mikrofon, reproduktor).


Dotazník, robot • Soubor dotazů pro každý den: „Would you like to answer some questions today?“ no answer: -- repeat question no: -- do not ask anything more yes: start to ask…e.g., „Are you feeling ok today?“ … • Otázky pro případ nastalé kritické situace: Příklad: Algoritmus detekoval pád: “Did you fall down?“ no answer: confirm the alarm no: wrong detection by the algorithm yes: confirm the alarm “Do you need help?” yes: organize help (out of scope of this project) no: -no answer: organize help


Další přínos projektu Navázána spolupráce se zahraničními pracovišti  možnost spolupráce na dalších projektech Realizované zahraniční pobyty  nové zkušenosti Johannes Kepler University, Linz, Rakousko Italian National Research Council, Milán, Itálie University of Tartu, Tartu, Estonsko University of Applied Sciences, Eindhoven, Nizozemí Rozšíření spektra možných aktivit KAFT PF JU Navázání spolupráce s komerčním sektorem


Poděkování

Děkujeme Evropské unii za finanční podporu projektu ROBO M.D.

Agentuře RERA patří poděkování za poskytnutý servis.


Děkuji Vám za pozornost

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. bartos@pf.jcu.cz +420 608 167 446

Profile for Fundación INTRAS

ROBO MD Home Care Robot for Monitoring and Detection of Critical Situations  

Innovage workshop: Awareness of elderly/ users’ needs (České Budějovice, Czech Republic, 10th June 2014)

ROBO MD Home Care Robot for Monitoring and Detection of Critical Situations  

Innovage workshop: Awareness of elderly/ users’ needs (České Budějovice, Czech Republic, 10th June 2014)