Page 1

W W W . P E R M I N D . E U

PERMIND NYHETSBREV 3 

JANUARI

2019


PERMIND EDITION 3 Vård av mark Hållbarhet är möjlig, respekt för jorden behövs

Vård av människor Särskilt dem som lider av psykisk sjukdom

Rättvis fördelning Sociala kooperativ som kan förändra världen

Känslan av att vara en d el av något större Digital plattform och mobilapp för vuxenutbildning

DELAR 02 Redaktörens anteckningar

04 Dela våra upplevelser med experterna

06 Hur går det med pilotprojekten?


PERMIND EDITION 3

JANUARI 2019

REDAKTÖRENS ANTECKNINGAR av Laura Martínez

Den här tredje nyhetsbrev var ett tillfälle för oss att stanna upp och reflektera kring vårt arbete med Permind projektet. Just nu är vi mitten av träningskursen och arbetar intensivt för att förbereda jorden inför vintertiden. Vi skulle vilja informera om utvecklingen med pilotkursen som skett och inser nu också vilka lysande resultat som vi uppnått hittills. Vi förstår äntligen betydelsen av permakultur och ser dess

positiva effekter på personer som lever med psykisk ohälsa. Det frö som vi planterade för över ett år sedan har tagit rot och börjat växa. Vårt jobb slutar inte här. Den här sista etappen av initiativet är otroligt spännande och med er läsare vill vi dela med oss av denna fantastiska resan av kunskapsutveckling, på ett personligt och miljömässigt plan.

PERMIND

|

2


1

Dela vĂĽra upplevelser med experterna

2

Hur gĂĽr det med pilotprojekten?

PERMIND

|

3


PERMIND EDITION 3

JANUARI 2019

Dela våra upplevelser med experterna Besöket och experthandledningen som implementerades mellan slutet av juni och september 2018 gav oss en insikt i den ömsesidiga förståelse som finns inom PERMIND-familjen. Vi, experterna från Föreningen för Permakulturutveckling, fick insikter

upptäckte ett positivt förhållningssätt inte bara från utbildarna utan även från praktikanterna. Instruktörerna var öppna med sin osäkerhet i början av utbildningen, men de var helt säkra på genomförbarheten av projektet och dess terapeutiska potential.

från den mångfald som de fem pilotprojekten representerar samt det

Köksträdgårdarna har utvecklats på ett mycket

som hittills har blivit implementerat: de är utmärkta exempel på

anmärkningsvärt sätt, eftersom det var första gången

samarbete och kulturell mångfald med en gemensam tråd av

som arbetslagen ställdes inför en utmaning som denna.

permakultur som en terapi.

Hur som helst rådde vi projektdeltagarna att mycket noggrant följa PERMIND guide för att förbättra

Dessa besök har varit en ömsesidig inlärningsprocess, och visar på

designen och den

fördelar och nackdelar med pilotupplevelserna. Vi

P EPREMRIM NIDN D| | 4 4 PERMIND | 4


PERMIND EDITION 3

JANUARI 2019

efterföljande utvecklingen. I några av pilotupplevelserna insåg vi att den kunskap som förvärvats under den intensiva utbildningen av utbildarna och de exempel som dök upp i guiden omsattes i praktiken framgångsrikt. En annan viktig punkt var behovet av att synliggöra den design som skapats tillsammans med användarna som motivationsfaktor, så att deltagarna verkligen har kunnat känna sig delaktiga i projektet. De vanligaste problemen och osäkerheter har handlat om komposten (tjocklek, sammansättning och fördelning); den permakulturella odlingsplatsen (förhöjd växtvariationen och växttäthet); bevattning (undvika överflödigt vatten med tanke på försurningsproblemen i komposten); skadedjur och liknande (biotoper och utmaningar med lukter); häckar (biomassa och skuggor). Vi uppmuntrar instruktörerna att försöka identifiera problemet innan du frågar oss och att vända sig till PERMIND-guiden för att hitta en lösning. Vi lyfter fram möjligheten att interagera direkt i trädgården med de användare som deltagit i tre av de fem piloprojekten, samt chansen att känna till samarbetsnätverken och kollegor till projektsamordnarna och utbildarna.

Under detta första år av PERMIND, har ADP varit ansvariga för att ge information, men nu är det dags för utbildare av olika pilotkurser att informera om sina erfarenheter. Vi har bett partnerna att skicka en rapport i slutet av mars 2019 inklusive foton och videor för att informera om utvecklingen av PERMIND i varje land efter vintertid. Detta är en viktig information för att uppdatera PERMIND-guiden (slutlig version tillgänglig i september 2019 gratis i www.permind.EU).

PERMIND:s första årsmöte i Grekland var en förlängning av expertbesöken fyra månader efter vårt första besök. "Att interagera med jorden" i den ätliga trädgården i början av detta möte, gav oss en möjlighet att utvärdera utvecklingen av de fem pilotprojekten. Dácil och Javier (ADP) är oroliga vad gäller tjockleken på komposten, eftersom de flesta av utbildarna inte strikt följde instruktionerna i PERMIND-guiden i samband med kompostframställningen. Frågan om att korrigera tjockleken på odlingsmarken är därför en nyckelfaktor för den framtida beständigheten för de ätliga trädgårdarna från och med det andra året. Vi påminde parterna om att alla ändrings-och underhållsprocesser måste göras före vintertid och alltid tillsammans med användarna, så att vi kan få värdefull information från den tekniska men också från den terapeutiska synvinkeln för att förbättra PERMIND-guiden.

P E PREMRIM N IDN D| | 4 5 PERMIND | 4


PERMIND EDITION 3

JANUARI 2019

Hur går det med pilotprojekten? Som ni kanske minns genomförs PERMIND-projektet i Spanien på två olika platser i Spanien: i en lantlig miljö (Torres del Carrizal, Zamora) och i ett urbant grannskap (Valladolid). Utbildarna i Zamora rapporterar en minskning av förekomsten av skadedjur (bladlöss och fjärilar), en minskning av vattenförbrukningen och en god kvalitet på de odlade grönsakerna (åtminstone lika bra som de som planterats inom det konventionella ekologiska jordbruket). De framhäver den låga arbetsinsatsen med att arbeta i en permakulturellträdgård jämfört med den inom ett konventionellt ekologiskt jordbruk. Ur en terapeutisk synvinkel intervjuades praktikanterna och de förklarade att de var mer bekväma med arbeta i permakulturträdgården snarare än i den konventionella ekologiska trädgården. De verkar vara mer aktiva och motiverade nu och alla av dem föredrar nu arbete i PERMIND-trädgården.

I Valladolid belyser utbildare också det enkla underhållet av PERMIND trädgården. Vi lyckades odla tomater, purjolök, lök, zucchini, auberginer, mangold, morötter... Vi är verkligen glada över produktionen som vi startade från en mycket fattig jord. Praktikanternas grad av medverkan var också mycket bra, som i Zamora; för dem PERMIND är något nytt och de ser sig alltid efter nästa steg som ska utföras.

Hittills har vi upptäckt en framgångssaga som rör oss. En av praktikanterna har beslutat att fortsätta sina studier, han gav upp sina obligatoriska studier för en tid sedan utan att ha avslutat dem. Nu har han beslutat att inleda en formell utbildning i jordbruket eftersom att han har upptäckt att han verkligen trivs med att arbeta i direkt kontakt med växterna. Dessa är de bästa nyheterna vi kan ge dig om PERMIND!

PERMIND

|

6


PERMIND EDITION 3

JANUARI 2019

PERMIND köksträdgårdarna i Slovenien är för närvarande i vila, på grund av låga vintertemperaturer. Semestern är här och de flesta av våra anställda och programanvändare tar sig tid att besöka sina familjer. Det är därför den perfekta tiden för oss att starta upp några fler pedagogiska program och främja projektet. Fyra inlärningsgrupper har etablerats i Metlika, Kočevje, Ajdovščina och Škofja Loka, med mentorer som lär sig nya saker om permakultur varje vecka. Responsen från dem har varit stor, och tiden har verkligen visat värdet av vårt pilotprojekt. Vi vet nu hur långt vår budget kommer att sträcka sig, hur många människor som kan inkluderas och begränsningen för våra mentorer. Vi har också lärt oss att inkludera vår användarbas från dag ett. Medan trädgårdar utformas och våra anteckningsböcker sprids och trycks, har vi haft en intressant tid. ŠENT har just anordnat ett stort event, Days of Social Economy, där PERMIND presenterades vid sidan av andra projekt till mer än 45 olika sociala företag, små och medelstoraföretag samt allmänheten. Vi delade frågeformulär på Twitter och Facebook och försökte engagera lokala företag och se till att det kommer att finnas tillräckligt åkerarealer för alla våra användare den kommande våren. Mr Črt Kovač, som vår primära pedagog, har infört ämnet permakultur, vilket har skapat en hel del uppmärksamhet, eftersom projektet i sig är mycket mer praktiskt och visar mer omedelbara resultat än de flesta projekt finansierade av den Europeiska Unionen. Människor reagerar bra i förhållande till PERMIND av just den anledningen: det är tillgänglig för alla, och alla kan bidra med något. Det var uppfriskande att se funktionärer från myndigheter, jordbrukare och projektsamordnare erbjuda sig att hjälpa till med trädgårdsskötsel, återvinning eller bara besöka våra praktikanter, då projekt brukar locka endast personer med mycket specifika intressen. Vad vi lärde oss i början av denna vinter är att permakultur är lätt att dela.

PERMIND

|

7


PERMIND EDITION 3

Det grekiska laget i Permind-projektet tar itu med utmaningen att erbjuda högkvalitativ utbildning i permakultur för personer med psykiska hälsoproblem. Målet för denna satsning är att skapa en hållbar, långsamt växande gemenskap och på så sätt öka deras kunskaper, kompetenser och arbetsmöjligheter. Permakultur ses som en terapeutisk aktivitet och på samma gång som en genomförbar och lönsam livsförsörjning. En stor insats gjordes av vårt team för att sprida projektet, eftersom vi strävar efter att sprida permakultur som ett verkligt alternativ för att odla våra områden och våra sinnen. Det finns fortfarande en utmanande social stigmatisering knuten till psykisk sjukdom, på grund av okunnighet och rädsla för det okända, så vi måste fortsätta arbeta på att visa att människor med psykiska hälsoproblem kan leva ett normalt liv, med mycket att dela med oss av till alla. Integration är ett dubbelriktat arbete, vi kan förbereda människor med psykiska hälsofrågor att komma in eller åter in i samhället, men en stor insats måste göras för att medvetandegöra det allmänna samhället om psykisk sjukdom.

JANUARI 2019

En god praxis som identifierats av vårt team är "Välkomstkorgar" aktiviteten. Vi förberedde 50 korgar fyllda med färska produkter, glädje, entusiasm och energi och praktikanterna distribuerade dem i det lokala samhället.Det var en utbildningsaktivitet själv, eftersom flera steg hade gjorts för beredningen av korgar. Från utformningen av ett informativt reklamblad med information om projektet, till presentationen av denna verksamhet på massmedia. Det var ett utmärkt sätt att visa den höga kvaliteten på de ekologiska grönsaker som odlas av praktikanter och att ge synlighet åt projektet att bekämpa fördomar, samtidigt som den verkställer inkludering av personer med psykiska hälsoproblem. Det var också en bra övning att utveckla eller förbättra patienternas kommunikation och kommersiella färdigheter, när de presenterade sig och förklarade varför de erbjuder korgen. Vi fick positiv respons från det lokala samhället (borgmästare, kammare, lokala myndigheter, massmedia, restauranger, lantbrukare, kunder), som stödjer och motiverar vårt arbete. Fortsätt framåt, fortsätt växa!

PERMIND

|

8


PERMIND EDITION 3

Under Permind-projektet insåg Farm Noas ark i Sverige att de tidigare har använt permakultur-tekniker. Efter ett inspirerande besök på Teneriffa har de implementerat sådana tekniker ytterligare. Permakultur dimensionen har varit mycket uppskattad av en grupp långtidssjukskrivna eller arbetslösa deltagare, som arbetar i trädgården. "Deltagarna har varit intresserade och vill lära sig mer om permakultur. De har varit mycket engagerade i att arbeta i trädgården, säger Maja Riise, trädgårdsmästare och chef på Noas ark. Inspirerade av Permind-projektet, har kaffe och tidningar använts för att utveckla kvaliteten på marken och ogräsunderhåll. Noas ark ligger på den vackra halvön Onsala vid havet och gården har under en tid använt tång. Historiskt sett användes detta i svenska lantbruk som näring. Genom att blanda tång i marken och använda den som täckmaterial med kompost och ull från gården, har Noas Ark omedvetet genomfört permakulturdesign med positiva effekter.

JANUARI 2019

Under ett besök drog experter från Teneriffa slutsatsen att jorden var av utmärkt kvalitet. Men permakulturdesignen har också varit utmanande. “Mördardsniglar” trivs i permakulturell odlingsdesign och skadar växterna. Maja skulle vilja undersöka hur dessa sniglar kan elimineras och hur permakultur kan anpassas till lokala utmaningar. Så småningom, överlevde plantorna en ovanligt varm sommar. “Nu har vi tagit hand om den sista skörden som såldes under höstfesten. Vi har samlat frön och ser fram emot år 2 ", säger Maja Riise. Vintern anländer till Sverige och det är svårt att odla utanför. Deltagarna kommer att tillbringa de kommande månaderna att förbereda och planera för ett nytt spännande år av friska växter och friska människor, med hjälp av permakultur som vägledning. Maja drar slutsatsen att "Permakultur har också en viktig dimension, i betydelsen hållbarhet, som känns viktigt i arbetet med människor som är sjukskrivna eller liknande".

PERMIND

|

9


P R E N U M E R E R A P Å P E R M I N D  

N Y H E T S B R E V

Skicka ett mejl till  francesca.olivier@changemaker.nu

per@changemaker.nu

Avtal nummer 2017-1-ES01-KA204-037996

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.  Föruppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. 

Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Profile for Fundación INTRAS

Permind - Newsletter 3 - Swedish  

Permind - Newsletter 3 - Swedish