Page 1

W W W . P E R M I N D . E U

PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 2 

ΙΟΎΛΙΟΣ

2018


PERMIND

ΤΕΥΧΟΣ 2 Φροντίδα της γης Η βιωσιμότητα είναι εφικτή, απαιτείται σεβασμός προς την γη

Φροντίδα των ανθρώπων Specially those with psychic discomfort

Δίκαιη κατανομή (Fare share) Κοινωνικοί συνεταιρισμοί που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο

Διασύνδεση Ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την εκπαίδευση ενηλίκων

ΘΈΜΑΤΑ 02

04

05

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής

του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες φορείς


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 2

ΙΟΎΛΙΟΣ 2018

Εισαγωγή με Laura Martínez

Αυτή τη στιγμή διαβάζετε το δεύτερο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του PERMIND. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη θερμή υποδοχή αυτού του εγχειρήματος, για την οποία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Έχουμε ήδη λάβει πολλά θετικά σχόλια, που μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την εφαρμογή της περμακουλτούρας, ως ενός εργαλείου που συμβάλλει στην ευεξία των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι ενθουσιασμό και δραστηριότητες, όπως η εκπαίδευση των επαγγελματιών στην Τενερίφη και η έναρξη εφαρμογής του PERMIND σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στις επόμενες σελίδες θα διαβάσετε για την εμπειρία που έζησαν οι εκπαιδευτές στην έδρα του οργανισμού ADPτον περασμένο Μάρτιο και θα ενημερωθείτε για τις πρώτες δράσεις του PERMIND που άρχισαν να υλοποιούνται στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα(Ισπανία, Σλοβενία, Ελλάδα και Σουηδία).

PERMIND

|

2


1

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών

2

Η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες φορείς

PERMIND

|

3


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 2

ΙΟΎΛΙΟΣ 2018

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών Ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης οργανώθηκε στη

Οι εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν τις

φάρμα Mato Tinto στην Τενερίφη της Ισπανίας με στόχο

πληροφορίες που διάβασαν στο εγχειρίδιο με τη γνώση

να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτές του προγράμματος με τις

που απέκτησαν από την ενασχόλησή τους με τη φάρμα.

ιδιαιτερότητες της περμακουλτούρας ενόψει της έναρξης

Αφιερώθηκε, επίσης, λίγος χρόνος στην επεξεργασία

της πιλοτικής εφαρμογής του σε κάθε χώρα.

όσων έμαθαν οι εκπαιδευόμενοι την προηγούμενη ημέρα. Οι εκπαιδευτές διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν ένας

Ο Μάρτιος ήταν ένας πολύ παραγωγικός μήνας για τον οργανισμό

εποικοδομητικός τρόπος για να αναλυθεί βήμα- βήμα η

ADP. Αρχικά, ολοκληρώθηκε το πρώτο προσχέδιο του εγχειριδίου του

διαδικασία μάθησης και να προωθηθεί η ανταλλαγή

PERMIND (στο οποίο αρχίσαμε να δουλεύουμε από τον Νοέμβριο του

γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

2017) με στόχο να διευκολυνθεί η πιλοτική εφαρμογή του

ΟιEstefanía, Mariano, Maja, Irene, Anna, Gregor, Črt,

προγράμματος σε καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν.

Ioannis, Antonis και Johanna έζησαν έντονα την εμπειρία

Δημιουργήθηκε, επίσης, ένα εκπαιδευτικός οδηγός, στον οποίο

και ανέφεραν ότι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία

συγκεντρώνονται 22 χρόνια εργασιακής εμπειρίας από την εφαρμογή

έμαθαν πολλά.

της περμακουλτούρας στη φάρμα Mato Tinto και 16 χρόνια εμπειρίας

Η διαδικασία της καλλιέργειας έλαβε, επίσης, χώρα στο

από την εφαρμογή της περμακουλτούρας στη θεραπεία ατόμων με

εκπαιδευτικό κέντρο “Los Verodes”, τη λειτουργία του

προβλήματα ψυχικής υγείας.

οποίου έχει αναλάβει ο οργανισμός IASS,

Επιπλέον, 19-23 Μαρτίου οι εκπαιδευτές παρακολούθησαν στη φάρμα

συνεργαζόμενος φορέας του ADP.

μας ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε:

Από την αρχή κιόλας του προγράμματος, ο IASS

καλλιέργεια, σχεδιασμό και προετοιμασία του χώματος, διατήρηση της

δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει στη διάδοση του PERMIND.

καλλιέργειας, σπορά και βιοκατασκευή ως μέσο θεραπείας.

Αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτέλεσε ένα τεστ ποιότητας που

υπόλοιπους εταίρους όσον αφορά τη χρήση της

έδινε τη δυνατότητα αξιολόγησης του εγχειριδίου του PERMIND και

περμακουλτούρας από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

της δυνατότητας επανυλοποίησης του προγράμματος ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.

PERMIND | PERMIND

4 |

4


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 2

ΙΟΎΛΙΟΣ 2018

Η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες φορείς Η πιλοτική εφαρμογή του PERMIND στην Ισπανία υλοποιείται σε δυο διαφορετικές περιοχές . Η πρώτη βρίσκεται σε ένα αστικό περιβάλλον στην πόλη Βαγιαδολίδ. Τα κεντρικά γραφεία της INTRAS βρίσκονται σε μια κατοικημένη περιοχή της πόλης. Εκεί διατίθεται ένας ελεύθερος χώρος ανάμεσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στον οποίο θα διαμορφωθεί ένας κήπος περμακουλτούρας. Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει να ενσωματωθεί η λειτουργία του κέντρουστη γειτονιά (το κτίριο άνοιξε το 2016) και να δοθεί μια θετική και φιλική εικόνα της ψυχικής ασθένειας.Μέχρι τώρα, οκτώ άτομα έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευση και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός γι 'αυτό! Έχουν ήδη συλλέξει εφημερίδες και χαρτόνια για να προστατεύσουν το έδαφος, απορρίμματα από τον καθαρισμό και το κλάδεμα κήπων για να αυξήσουν το οργανικό υλικό στον κήπο ενώ ψάχνουν κεραμίδια για να διαμορφώσουν μέσα στον κήπο τα «μονοπάτια της ζωής».

PERMIND

|

5


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 2

ΙΟΎΛΙΟΣ 2018

Η δεύτερη περιοχή της Ισπανίας όπου θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα είναι αγροτική και βρίσκεται στην επαρχία Zamora (κοντά σε ένα χωριό που ονομάζεται Torres de Carrizal). Δέκα άτομα προετοιμάζουν ήδη το έδαφος και εντάσσονται στον κόσμο της περμακουλτούρας. Πηγαίνουν στο αγρόκτημα με ένα φορτηγάκι κάθε μέρα στις 6.30το πρωί, κάτι πραγματικά δύσκολο για άτομα μεπροβλήματα ψυχικής υγείας.Οι επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους είναι ενθουσιασμένοιμε την ανταπόκρισή τους!Η άμεση επαφή με τη φύση κάνει πραγματικά τη διαφορά και δίνει στους χρήστες ένα χώρο για να χαλαρώσουν δουλεύοντας χειρωνακτικά. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για την εφαρμογή του προγράμματος PERMIND και ανυπομονησία για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα!

Στη Σλοβενία, το PERMIND υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε δύο περιοχές της πρωτεύουσας της χώρας. Δεδομένου ότι ο οργανισμός ŠENT-που συμμετέχει ως εταίρος- απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία επανένταξης και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί το κίνητρο ενασχόλησής των ληπτών με έναν κήπο περμακουλτούρας εξηγώντας τους τα πολλαπλά οφέλη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο θα εφαρμοστεί η περμακουλτούρα ονομάζεται«Προστατευμένη διαβίωση». Αφορά σε άτομα που δεν είναι ακόμη έτοιμα να ζήσουν αυτόνομα και χρειάζονται την επίβλεψη επαγγελματιών όσο μαθαίνουν να αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ότι ένας κήπος θα συνέβαλε σε αυτή την κατεύθυνση καθώς θα βοηθούσε την κινητοποίηση των ληπτών, τη συνεργασία τους με άλλους και τη σύνδεση με τη γειτονιά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην υγιεινή διατροφή και στην υπεύθυνη αποκομιδή βιολογικών αποβλήτων. Επειδή οι περισσότερες από τις μονάδες, όπου θα γίνει η εκπαίδευση του PERMIND, νοικιάζονται και βρίσκονται σε αστικά περιβάλλοντα, οι κήποι είναι μικρότεροι και πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτούς και η συντήρησή τους.Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κήπος αποτελεί ένα χαλαρωτικό και θεραπευτικό περιβάλλον που δεν επιβαρύνει τους λήπτες με άγχος και στρες. Δουλεύοντας με την πρώτη ομάδα, έγινε ένα πρώτο σχέδιο του κήπου και συγκεντρώθηκαν εργαλεία, εφημερίδες, χαρτόνια και χώμα.Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυψε ήταν με το έδαφος του κήπου που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λόγω των πολεοδομικών νόμων. Έπρεπε, λοιπόν, να εισαχθεί το χώμα και να σχεδιαστεί το υπόστρωμα, διαδικασία αρκετά διασκεδαστική που έδωσε επιλογές και για τη διακόσμηση του χώρου. Τώρα αναμένεται πλέον η συναίνεση του ιδιοκτήτη περιμένοντας με ανυπομονησία την έναρξη των εργασιών στον κήπο. Η εμπειρία δείχνει ότι το να είσαι έξω και να ασχολείσαι ενεργά με τον κήπο έχει ήδη δώσει κίνητρο και δέσμευση για τη συνέχεια. Υπάρχει αισιοδοξία για κάποια πρώτα απτά αποτελέσματα από την ενασχόληση με τον κήπο στα τέλη Ιουνίου.

PERMIND

|

6


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 2

ΙΟΎΛΙΟΣ 2018

Το πρόγραμμα προεπαγγελματικής κατάρτισης υλοποιείται από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη στη βόρειο Ελλάδα. Ο φορέας υποστηρίζει την εκπαιδευτική ιδέα του PERMIND που δεν είναι μόνο να διδάξει ένα βιώσιμο τρόπο καλλιέργειας της γης αλλά και να βοηθήσει άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας να αναπτύξουν βασικές ικανότητες χρήσιμες για την κοινωνική και εργασιακή επανένταξή τους. Ο σχεδιασμός του κήπου ήταν το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει: καλλιέργεια του εδάφους, σχεδιασμό των παρτεριών, ανάπτυξη του αρδευτικού συστήματος και έναρξη της πρώτης καλλιέργειας. Οι λήπτες μας έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευση επάνω στη φιλοσοφία της περμακουλτούρας. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές κάνουν εβδομαδιαίες συναντήσεις για να συζητήσουν το πρόγραμμα και το παιδαγωγικό τεστ. Έχουν ήδη προμηθευτεί τον

απαραίτητο εξοπλισμό για την καλλιέργεια της γης. Η ιδέα είναι οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις κοινωνικές και τις επαγγελματικές τους ικανότητες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία. Το προσωπικό του φορέα μας έχει εκπαιδευτεί στη φιλοσοφία και την τεχνική της περμακουλτούρας, υποστηρίζοντας έτσι τους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν και αυτοί με τη σειρά τους σε αυτή. Έχουν μάθει να δουλεύουν τη γη και να κατανοούν το περιβάλλον με έναν νέο τρόπο Ένας άλλος κύριος στόχος είναι η διάδοση των δράσεων του προγράμματος, έτσι ώστε να αναπτύξουμε συμμαχίες με βασικούς φορείς που θα μπορούσαν να τις στηρίξουν . Κατά τη διάρκεια του έργου όλοι οι οργανισμοί και οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματά του μέσω της ιστοσελίδας, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, των ενημερωτικών δελτίων κ.λ.π. Βασική επιδίωξη είναι να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητά του στην Ελλάδα.Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινότητα γύρω από τα οφέλη της εφαρμογής της περμακουλτούρας και να εμπλέξουμε διαφορετικές ομάδες-στόχους που με τη σειρά τους θα αναπτύξουν διαφορετικά δίκτυα και συμμαχίες. PERMIND

|

7


PERMIND ΤΕΥΧΟΣ 2

ΙΟΎΛΙΟΣ 2018

Η Maja Riise είναι κηπουρός στην Onsala, Σουηδία, και υπεύθυνη μονάδας στο αγρόκτημα Noah'sArk. Η Onsala βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από την πόλη Gothenburg και στη φάρμα υπάρχουν – εκτός από τον κήπο- άλογα, γαϊδούρια, πρόβατα, αίγες και όρνιθες. Από το 1995 αναπτύσσονται γεωργικές δραστηριότητες για παιδιά, ενώ σήμερα το αγρόκτημα λειτουργεί και ένα ανοιχτό νηπιαγωγείο για παιδιά και οικογένειες και αναπτύσσει προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. «Δεν είναι μόνο ο κήπος που με ενδιαφέρει, αλλά όσα συνδυαστικά η φύση, τα ζώα και οι κήποι μπορούν να προσφέρουν σε εμάς τους ανθρώπους", δηλώνει η Maja Riise. Πριν από επτά χρόνια, όταν η Maja ήταν μια νεαρή εκπαιδευμένη κηπουρός, της δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσει ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα αποκατάστασης στη φάρμα Noah'sArk.Υπήρξαν πολλά αιτήματα από την τοπική κοινότητα να χρησιμοποιείται η φάρμα ως ένας χώρος ενασχόλησης και ανάρρωσης για νέα και ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Το Noah's Ark αποτελεί πλέον μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος PERMIND, ως συνεργαζόμενος εταίρος και έχει συνεργαστεί με τον φορέα Changemaker από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους μέσα από ένα μονοετές πιλοτικό πρόγραμμα, που προβλέπει τη δημιουργία ενός κήπου περμακουλτούρας στο αγρόκτημα και την αξιοποίησή του στο στάδιο της προ-αποκατάστασης. Η Maja μας λέει πως στο Noah's Ark υπήρχε ήδη ενδιαφέρον για τη χρήση της περμακουλτούρας ως θεραπευτικής μέθοδου, οπότε χάρηκε πολύ όταν της ζητήθηκε να συμμετάσχει στο PERMINDμετά από σχετική πρόταση που έκανε οChangemaker Στα τέλη Μαρτίου, η Maja και η Johanna Apler-Lilja από το Noah's Ark, δύο εκπρόσωποι από τον Changemaker και από άλλους εταίρους του προγράμματος, πήγαν στην Τενερίφη για να κάνουν μια εκπαίδευση στο αγρόκτημα, όπου άρχισε να εφαρμόζεται η περμακουλτούρα πριν από πολλά χρόνια χάρη στο έργο του ADP. «Είδα το ταξίδι ως μια ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων. Μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε κοντά και να εμβαθύνουμε στην έννοια της περμακουλτούρας, με την οποία μόλις αρχίσαμε να εξοικειωνόμαστε.Ήταν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, που μας ενέπνευσε γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν». Από τον Απρίλιο, ένα μέρος του κήπου στο Noah’sArkέχει αρχίσει να καλλιεργείται σύμφωνα με τις αρχές της περμακουλτούρας.Δουλεύοντας με γνώμονα το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, η Maja λέει ότι η ομάδα που εργάζεται στο αγρόκτημα δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τη μέθοδο της περμακουλτούρας.Το πρόγραμμα έχει κάνει τόσο τους ανθρώπους στο αγρόκτημα, όσο και στην ενορία να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της βιωσιμότητας.Όλοι ανυπομονούν να συμμετάσχουν στο μονοετέςπιλοτικόπρόγραμμα.

PERMIND

|

8


ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ P N

E

E W

R S

M L

I E

N T

D T

E

R

Απλά στείλτε e-mail στο ekpsale1@gmail.com

Αριθμός συμφωνίας 2017-1-ES01-KA204-037996

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Profile for Fundación INTRAS

Permind - Newsletter 2 - Greek  

Permind - Newsletter 2 - Greek