Page 1

Fundación INTRAS

Newsletter

O

SUVOT SUVOT

številka 8 september 2013

Spicing Up Vocational

Training

w w w. i n t r a s. e s

Ozara

Pred vami je zadnji SUVOT novičnik. Ekipa projekta SUVOT bi se ob tej priložnosti rada zahvalila vam, našim bralcem in podpornikom, ki ste nas spremljali zadnja tri leta.

w w w. o z a r a . o r g

Zelo smo se trudili, da smo razvili program kuharskega poklicnega usposabljanja, ampak sedaj smo pa ponosni na dosežene rezultate: udeleženci so zelo uživali v enoletnem pilotskem usposabljanju, trenerji so spremljali njihov napredek in nekateri izmed njih so celo že našli zaposlitev. Kaj drugega bi se še lahko želeli? Te a t r G r o d z k i

Še zadnji poziv za vas: zelo bi bili veseli, če bi program lahko izvedli tudi v vaši organizaciji. Priročniki so na voljo brezplačno, dodatne informacije in povratne informacije naših trenerjev lahko najdete na spletni strani projekta SUVOT: http://suvot. intras.es in na SUVOTovi facebook strani.

w w w. t e a t r g r o d z k i . p l

Upamo, da to ni konec projekta, temveč začetek okusnega izkušnje po Evropi. CJD Frechen

Suvot TEAM

w w w. c j d - b b w - f r e c h e n . d e

1


SUVOT

Spicing Up Vocational Training

Konec čudovitega projekta, začetek okusne izkušnje

Projekt SUVOT se po treh letih trdega dela in intenzivnega učenja zaključuje. In če smo iskreni, so vsi strokovnjaki, ki so bili vključeni v projekt, z rezultati le-tega več kot samo zadovoljni. Prav tako pa so povratne informacije sodelujočih uporabnikov pozitivne in vzpodbudne: “Rad sem v kuhinji. Na začetku sem mislil, da bodo drugi sodelujoči uporabniki sitni, ampak na koncu sem spoznal, da delamo super kot tim” – Uporabnik iz Slovenije. “Preden sem zbolel, sem v Španiji delal kot pomočnik v nekaterih barih; pravzaprav mi je ta trening dal priložnost, da obnovim svoje znanje. Še več – zahvaljujoč temu usposabljanju sem spoznal, da bi lahko zopet začel delat v manjši kuhinji ali baru, ali da bi celo lahko pomagal pri pripravi dnevnih obrokov v rezidenci Fundacije Intras. Res mi je všeč.” – Uporabnik iz Španije. Kakorkoli že, projekt SUVOT, čeprav se uradno zaključuje, omogoča solidno poklicno usposabljanje in priložnost za delo. Osebam s težavami v duševnem zdravju po vsej Evropi omogoča visoko kakovostno poklicno usposabljanje, ki se fokusira na zaposlovanje. Vse tri organizacije, ki so izvedle pilotsko usposabljanje so dober zgled drugim organizacijam. To je tudi sporočilo promocijskih dogodkov, ki se bodo zgodili v Španiji, Sloveniji, Nemčiji in na Poljskem v mesecu septembru. Kot po navadi, aktualne informacije lahko najdete tako na spletni strani projekta, kakor tudi na facebooku.

2


SUVOT

Spicing Up Vocational Training

Kaj project SUVOT pomeni za naše organizacije?

FUNDACIJA INTRAS, ŠPANIJA Učinek projekta SUVOT je presegel vsa naša pričakovanja, še posebej tista, ki zadevajo zadovoljstvo uporabnikov. SUVOT jih je povsem prevzel in motiviral. Motivacija pa je ena od najtežavnejših tem, kadar govorimo o usposabljanjih za osebe s težavami v duševnem zdravju. Dvanajst oseb, ki živijo v rezidenci za osebe s težjimi in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v Toru (Španija), je pokazalo velik interes za sodelovanje v programu. Doslej so se uporabniki težje vključevali v aktivnosti, ki so na voljo v rezidenci: pomanjkanje interesa, odnehanje po kratkem času, maloštevilna prisotnost na predavanjih… ampak SUVOT je marsikaj spremenil! Pomembno je tudi izpostaviti, da je pilotsko usposabljanje SUVOT trajalo celo leto! Trenerji so na začetku predvidevali, da bo nekaj uporabnikov odnehalo pred iztekom enoletnega usposabljanja. Ampak so se motili. Vsi uporabniki so uspešno zaključili usposabljanje. To pa je nekaj, kar je pozitivno presenetilo strokovne delavce Fundacije Intras. In kaj je ključ do uspeha? Uporabniki so povedali, da se jim zdi usposabljanje SUVOZ zelo koristno in da so zelo uživali na srečanjih. Simulacijska metodologija, ki je bila razvita v okviru projekta, je uporabnikom pomagala pri razvijanju občutka pripadnosti skupini, prav tako pa je bilo ustvarjeno okolje, v katerem so se počutili varno. Nedvomno pa je najpomembnejši del projekta ustanovitev socialnega podjetja, ki je zaposlilo udeležence SUVOT usposabljanja. Dosegli smo ultimativni cilj: ustvarili smo delovna mesta in s tem promovirali samostojno življenje oseb s težavami v duševnem zdravju. Socialno podjetje že poskrbelo za catering mednarodnih srečanj, športnih dogodkov, poslovnih kosil itd. In rezultat ne bi mogel biti boljši! Stranke so bile navdušene nad hrano in postrežbo, uporabniki pa so bili zelo ponosni, da so lahko pokazali vsem vse, kar so se naučili. Prav tako pa so bili ponosni na to, da so produktiven in aktiven del družbe. IMPACT IN OZARA, SLOVENIA Vse skupaj se je pričelo leta 2010, ko je inciator projekta SUVOT društvo Ozara Slovenija povabil k sodelovanju. Projektna ideja nas je zelo zanimala, saj so uporabniki vseh petih dnevnih centrov društva že v preteklosti izkazali zelo velik interes za kulinarične delavnice. Zelo smo ponosni, da smo bili vključeni v razvoj programa SUVOT. V začetku smo se veliko pogovarjali z uporabniki programov društva in s strokovnimi delavci, ko smo določali potrebe in omejitve, ki jih je bilo treba upoštevati, ko smo pripravljali program usposabljanja. Že od vsega začetka so bili v delovni proces vključeni tako strokovnjaki s področja socialnega dela, kakor tudi s področja gastronomije.

3


SUVOT

Spicing Up Vocational Training

Ko je bi program pripravljen in delovna verzija učbenika nared, smo začeli z rekrutiranjem udeležencev programa. Navdušeni smo bili nad velikim zanimanjem uporabnikov. Čeprav je po programu predvideno, da bi izvedli eno skupino z 10 udeleženci, smo v društvu Ozara Slovenija na koncu oblikovali dve skupini, na dveh različnih lokacijah, s skupno 14 udeleženci. Znotraj razpoložljivih finančnih sredstev je takšna razporeditev še vedno bila vzdržna. Nenazadnje pa smo s tem tudi doprinesli k dodani vrednosti projektnih rezultatov, saj smo v pilotski skupini vključili skupno 14 udeležencev, ki so na vsakem srečanju pripravljali obrok za povprečno skupno okoli 60 oseb. Seveda, smo se tekom tega leta srečevali s številnimi težavami, vendar so trenerji s skupnimi močmi program uspešno pripeljali do konca. Ob koncu enoletnega usposabljanja je ostalo 12 udeležencev, ki so program uspešno zaključili. Ponosni smo nanje! Tudi organizacija kot takšna je veliko pridobila - na eni strani smo v programu mreža dnevnih centrov uporabnikom ponudili nove aktivnosti in inovativno usposabljanje, na drugi strani pa smo opazili številne pozitivne učinke na udeležencih: izboljšana samopodoba, boljše komunikacijske veščine, boljše obvladovanje jeze in agresij, večja obveščenost in zavedanje o zdravem načinu življenja, in nenazadnje tudi znanje o tujih državah, kulturah in nacionalnih kuhinjah. Projekt SUVOT je tudi veliko doprinesel k medijskih prepoznavnosti društva – mediji so za projekt in njegove rezultate zelo zainteresirani. CJD FRECHEN, NEMČIJA Ko se ozremo nazaj, je bilo zadnje leto polno vzponov in padcev; pa pa vendar nam je do konca maja 2013 uspelo: ekipa projekta SUVOT je uspešno zaključila enoletno pilotsko usposabljanje. Poudarek ni bil na formalnem učenju in projekt je bil dobro izveden. Povratne informacije obojih, tako udeležencev, kakor tudi trenerjev, je dober pokazatelj dejstva, da so se vsi napori: možnost svobodnega oblikovanja strukture posameznega srečanja je psihologu omogočila, da se bolj osredotoči na osebne potrebe in težave v skupini, s čimer se je izboljšala učinkovitost usposabljanja. Oba dela programa – tako kuharski, kot tudi simulacijska metodologija – sta se izkazala kot zelo uporabna in uspešna in nekateri drugi naši sodelavci so dele programa že vključili v svoje redno delo. V primerjavi s formalnim učenjem s točno določenimi vsebinami in bolj rigidnimi učnimi načrti, je pri izvedbi programa SUVOT bilo vedno mogoče delo prilagoditi trenutni situaciji v skupini. Takšen način dela je zelo pozitivno vplival na udeležence, saj so le-ti zelo kmalu razumeli koncept usposabljanja. SUVOT je v vsakem pogledu pozitivna izkušnja in se bo zagotovo v takšni ali drugačni obliki uporabljal tudi v drugih zainteresiranih partnerskih organizacijah. Splača se promovirati aspekt neformalnega učenja in odgovornost za doseganje rezultatov prepustiti tudi udeležencem!

4


SUVOT

Spicing Up Vocational Training

GRODZKI THEATRE, POLJSKA Učinek projekta SUVOT na Grodzki Theatre je bil zelo raznolik in koristen. Veliko smo se naučili iz rezultatov projekta in od projektnih partnerjev. Ker v naši organizaciji ponujamo predvsem izobraževalne in umetniške aktivnosti za osebe z invalidnostmi, je bilo za nas zelo dobrodošlo, da smo spoznali tudi potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju in oseb z učnimi težavami. Na začetku projekta smo pripravili anketo, na katero je odgovorilo več kot 10 oseb s težavami v duševnem zdravju iz Španije, Nemčije in Slovenije. Ključna težava, ki je bila identificirane skozi anketo: poklicni izzivi za osebe s težavami v duševnem zdravju; le-to smo upoštevali pri strukturiranju usposabljanja. Velja tudi omeniti katera področja velja razvijati, kadar pomagamo osebam s psihosocialnimi ali učnimi težavami: delo v skupini (1), verbalne in komunikacijske spretnosti (2), osebna motivacija (3), ciljno-orientirani pristopi, koncentracija, disciplina (4), samopodoba in samozavest (5), obvladovanje težavnih (negativnih) izkušenj (6). Ugotovitve ankete smo upoštevali pri razvoju posebnega treninga socialnih veščin, ki ga lahko najdete v SUVOT učbeniku. Prilagodili smo igranje vlog, in dramske tehnike, ki jih Grodzki Theatre že vrsto let izvaja kot podporo treninga oseb s težavami v duševnem zdravju ali z učnimi težavami. 90-urni trening socialnih/delovnih veščin je bil preizkušen v Španiji, Nemčiji in Sloveniji. Povratne informacije sodelujočih uporabnikov in trenerjev so zelo vzpodbudne in kažejo, kako so se uporabniki korak za korakom odprli in razvijali veščine, potrebne za delo. Vse aktivnosti in naloge lahko najdete v SUVOT učbeniku. Uspešna izvedba programa nam je omogočila, da smo lahko pridobili dodatna sredstva poljskega Ministrstva za kulturo in natisnili ločeno knjižico samo s simulacijsko metodologijo v 300 izvodih. Prepričani smo, da bo brošura dobrodošel pripomoček pri delu vsem tistim, ki delajo z različnimi ranljivimi skupinami. Prav tako smo v času trajanja projekta SUVOT sklenili številne nove kontakte na Poljskem in v tujini. Ustvarili smo tudi adremo s ključnimi deležniki – 1000 organizacij na Poljskem, ki so vključene v poklicno usposabljanje in/ali nudijo storitve za osebe z invalidnostmi.

5


SUVOT

Spicing Up Vocational Training

SUVOT izdelki

Na področju poklicnega usposabljanja so na voljo številni priročniki in učbeniki za poklicno usposabljanje na področju gastronomije. Zakaj se priročnik SUVOT razlikuje od drugih in zakaj je pomembno, da so izdelki projekta SUVOT na volj brezplačno? Spletna stran projekta SUVOT, priročnik za trenerje, priročnik za udeležence in DVD so javnosti na voljo brezplačno. Evropska komisija je finančno podprla projekt in izdelavo vseh the materialov. Eden od faktorjev, zakaj je pomembno, da so izdelki brezplačni, je tudi ta, da osebe z invalidnostmi pogosto živijo zelo skromni in imajo nizke osebne dohodke in tako posledično ne razpolagajo s sredstvi za nakup takšne literature. Resnično je priporočljivo, da izkoristite priložnost in si zagotovite svoj brezplačen izvod, saj so materiali resnično edinstveni; konzorcij je razvil inovativen pristop poklicnega usposabljanja ranljive in pogosto diskriminirane skupine populacije – osebe z invalidnostmi in težavami v duševnem zdravju. Edinstvenost se kaže v kombinaciji sociodrame in različnih dramskih tehnik za izboljšanje socialnih in komunikacijskih veščin, tehnik obvladovanja situacij („simulacijska metodologija“ je termin, ki se uporablja v projektu) in kuharskega poklicnega usposabljanja. Materiali ponujajo pester izbor aktivnosti simulacijske metodologije, osnovno znanje o kuharstvu in vključujejo tudi 55 receptov tradicionalnih nacionalnih receptov jedi iz Španije, Poljske, Nemčije in Slovenije. Če bi si radi zagotovili svoj izvod katerega od produktov projekta, jih lahko v elektronski obliki najdete na projektni spletni strani http://suvot.intras.es/, ali kontaktirajte katerega od lokalnih projektnih partnerjev.

6


SUVOT

Spicing Up Vocational Training

“Ta projekt je bil ustanovljen s pomočjo Evropske komisije (program doživljenjskega učenja, podprograma Leonardo da Vinci) in Evropske Unije.“ Ta publikacija izraža zgolj poglede avtorja in Komisija nikakor ne odgovarja za kakršnokoli uporabo informacij vsebovanih v publikaciji.”

Kontak

Več informacij o projektu:: http://suvot.intras.es in na naši facebook strani: http://es-es.facebook.com/pages/Suvot-Project/166486543372824

7

Newsletter Suvot 8 (Slovenian version)  

Newsletter Suvot 8 (Slovenian version)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you