__MAIN_TEXT__

Page 1

Jordan Kozovski JKozovski

JK

1 3/19/2014


Съдържание 1.Какво представлява  2.Работно поле  3.Смяна на изглед 

JK

2 3/19/2014


Нова презентация 1.Прилагане на шаблон  2.Добавяне на нови слайдове 

JK

3 3/19/2014


Презентация от панел Outline 1.Добавяне на текст  2.Форматиране 

Какт о Text Text JK

То кущо Text Tex t

видя хре Text Text 4 3/19/2014


Форматиране на слайдове Текст  Смяна на фон 

JK

5 3/19/2014


Добавяне на графика Изображения  Графики  Снимки 

JK

6 3/19/2014


Преходи 1.Между слайдове  2.Старт  3.Промяна на скорост 

JK

7 3/19/2014


Резюме Минимум  Изглед  Списък,картини,графики 

JK

8 3/19/2014


Информация 1.  2.  3. 

JK

9 3/19/2014

Profile for Fundación INTRAS

Jordan kozovski  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)

Jordan kozovski  

Innovage workshop: Effective public policies to stimulate innovation (Sofia, Bulgaria, 20th November 2013)