__MAIN_TEXT__

Page 1

2012 m. Gruodžio 12 d. Nr. 1 www.innovage-project.eu

TURINYS

Sveiki skaitantys INNOVage naujienlaišk!

Sveiki skaitantys INNOVAge naujienlaišk! 1

Demografinės tendencijos reikalauja inovatyvaus požiūrio, kuris veda link kūrybingų sąveikų verslo-privataus-mokslo trikampio stiprinimo. INNOVage projektas, kuriame didelis dėmesys atkreipiamas į senėjimą, kaip bendrą strategiją skatinančią inovacines politikas ir regioninį konkurencingumą. Sutrumpintai apibudinamas kaip ekologinis savarankiškas gyvenimas. Nepaisant nepriklausomo gyvenimo ir santykinio ekologinių inovacinių sprendinių pritaikymo, jo nauda ir techninis brandumas yra riboti, nes strategijų formuotojai susiduria su sunkumais koordinuodami savo strategijas ir tyrimų programas. Atsižvelgiant į tai, keturiolika Europos regionų apjungė savo pajėgas tam, kad sustiprintų ryšius tarp narių ir integraciją tarp strategijų susijusių su ekologiškai savarankišku garbaus amžiaus žmonių gyvenimu.

Apie INNOVage 2 Kas mes esame? 3 Paskutiniai vykiai 4 Bsimi vykiai 8 INNOVAge žodynas 8 Kontaktai 10

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.


2 www.innovage-project.eu

APIE INNOVage INNOVage projektas yra remiamas pagal INTERREG IVC Inovacijų ir aplinkosaugos, Europos regionų sprendinių dalijimosi programą. Prižiūrimas Marche regiono valdžios (Italija), INNOVage siekia padidinti ir pagerinti regioninės plėtros programų veiksmingumą ekologiškai savarankiško gyvenimo senjorams srityje, per tinklaveikos ir mentoriavimo veiklas regioniniame ir tarpregioniniame lygmenyje. Ši strategija daugiausia dėmesio skiria į senjorų galimybę savarankiškai gyventi savo namuose, didinant jų savarankiškumą ir pagalbą atliekant kasdienes veiklas.

INNOVage pagrindiniai tikslai •

Suteikti metodiką ir priemones, kurios leis asmenims priimantiems sprendimus regionuose pritaikyti efektyvią įvairių sričių /įvairių sektorių / vientisą strategiją.

Susidoroti su ekologiškai savarankiško gyvenimo problemomis, gerinant valdymo modelį naujais ir efektyvesniais būdais.

Didinti inovacingumą visuose sektoriuose susijusiuose su senėjimu, kartu apeinant kliūtis ir efektyviau naudojant bendrus sumanymus.

INNOVAge pagrindins veiklos •

Gerosios praktikos: sėkmingos patirties į inovacijas orientuotuose klasteriuose identifikavimas ir analizavimas, klasterių vystymo strategijų planavimas ir lokalių strateginių partnerysčių koordinavimas.

Klasterių veikla: Europos įmonių ir susijusių institucijų (viešojoverslo-privataus-mokslo sektorių ir vartotojų), turinčių tokių pačių interesų, tinklo sukūrimas susijęs su inovatyviomis senjorų savarankiško gyvenimo strategijomis.

InoHubai: Keturiolikos regioninių inovacijų biurai, kurie stiprins žinias ir bendradarbiavimą tarp suinteresuotų asmenų, užsiimančių ekologinėmis inovacijomis ir išmaniaisiais namais, galinčių pagerinti senjorų gyvenimą.

Politikų strategijos: Spręsti senėjimo problemas ir kurti naujas politikos strategijas, kurios gali ženkliai pagerinti senjorų gyvenimą.


3 www.innovage-project.eu

KAS MES ESAME? Mus sudaro penkiolika vietinių ir regioninių organizacijų, kurios veikia, inovacijų skirtų senjorams srityje, keturiolikoje Europos valstybių. Esame padalinti į dvi dalis: mentoriaujanti grupė ir besimokanti grupė, priklausomai nuo patirties ir žinių susijusių su pagrindiniais klausimais.

WƌŽũĞĐƚƉĂƌƚŶĞƌƐ Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y León www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl just.eijkman@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundación INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

'ĞŶĞƌĂůƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se


4 www.innovage-project.eu

PASKUTINS VEIKLOS Partneri susitikimas Inauguracinis susitikimas, Ankona (Italija), 2012 m. gegužės mėnuo. Pirmas asmeninis kontaktas tarp projekto partnerių. Buvo apžvelgti pagrindiniai projekto tikslai ir veiklos, taip pat dalyvauta pirmame tematiniame seminare, padarytas pirmas mokomasis vizitas. Pirmasis partnerių susitikimas, Grenoblis (Prancūzija), 2012 m. rugsėjo mėnuo. Šis susitikimas leido partneriams pasidalinti pirmaisiais projekto rezultatais bei tęsti planavimą ir monitoringą. Įvyko antrasis seminaras ir mokomasis vizitas.

Sestanek partnerjev Per tematinius seminarus partneriai dirbo su specifinėmis ir įprastomis temomis, kartu su pagrindiniais suinteresuotais tinklo dalyviais ir vartotojais. Pirmas seminaras 2012 m. gegužės 15 d. – buvo ieškoma ekologiškų inovatyvių patirčių, kurios būtų orientuotos vartotojams tam, kad galėtų pagerinti nepriklausomą senjorų gyvenimą namuose.Koncentruojantis ties Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, skirtomis nepriklausomam ir saugiam gyvenimui namuose. Partneriai ir atstovai iš kitų ES projektų turėjo galimybę susipažinti su keturgubos spiralės modeliu ir apsibrėžti žaliuosius į vartotojus orientuotus sprendinius, gerinančius senjorų savarankišką gyvenimą namuose, kuriuos pristatė viešieji, privatūs ir akademiniai atstovai. Antras seminaras 2012 m rugsėjo 20 d. Grenoblio – senjorams namuose paslaugos. Buvo aptartas ekologinio dizaino požiūris, pritaikytas produktui ir/arba paslaugoms sukurti, kartu su tokio požiūrio nauda pramonei. Buvo pateikta keletas pavyzdžių susijusių su senjorų savarankišku gyvenimu ir išmaniaisiais namais. Surengti pranešimai skirti socialinėms paslaugoms skirtoms senjorų namams, taip pat buvo suteikta galimybė galutiniams vartotojams įsitraukti į produkto/paslaugos plėtrą.


5 www.innovage-project.eu

MOKYMOSI VIZITAI Per mokomuosius vizitus partneriai ir inovacijomis suinteresuotos šalys turėjo galimybę tiesiogiai pamatyti sėkmingus inovatyvius klasterius ir ino-hubus. Pirmasis mokomasis vizitas 2012 m. gegužės16 d., Ankona – iLive Marche regiono klasteris užsiimantis investicijomis į išmaniąsias technologijas, kurios skirtos savarankiškam ekologiškam gyvenimui. Daugiau negu dvidešimt žmonių dalyvavo renginyje, kuris buvo padalintas į dvi dalis: HomeLab ir Indesit įmonė HomeLab yra konsorciumas paremtas idėja kurti tinklą, kuris yra paremtas „atvirų inovacijų“ modeliu, leidžiančiu įmonėms, universitetams ir tyrimų organizacijoms dalintis patirtimi, žiniomis ir patentais tam, kad skatintų inovacijų kultūrą ir apibrėžtų komunikacijos standartus bei tarpusavio sąveiką tarp produktų ir paslaugų. Indesit įmonės pagrindinė misija yra tapti ekologinių technologinių sprendinių, kurie gerina žmonių kasdienį gyvenimą, lydere. Loccioni „Lapų namas“ Loccioni „Lapų namas“ yra realus pavyzdys, kaip energija skirta namams visiškai neišskiria anglies dvideginio ir yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. „Lapų namas“ yra technologiškai inovatyvus namas skirtas aplinkai tausoti. Tai yra nauja, švarios energetikos technologijų laboratorija ir įkvėpimas ateičiai. „Lapų namas“ susideda iš šešių butų ir tai yra realus namas, kuriam gyvena žmonės.


6 www.innovage-project.eu

Antrasis mokomasis vizitas 2012 m. birželio 21-22 d. Nyderlandai - TNO inovacijos gyvenimui. Keturiasdešimt svečių aplankė TNO, kur buvo galima pamatyti olandiškas ekologiško savarankiško gyvenimo ir išmaniųjų namų patirtis. Apsilankymo tikslas buvo galutinio vartotojo įtraukimas į savarankišką gyvenimą. TNO siekė pristatyti keturgubos spiralės modelį praktikoje: primą dieną buvo pristatoma bendradarbiavimas tarp mokslinių institutų, pramonės ir medicininės priežiūros, antrą dieną kaip į tai įtraukti politikos kūrėjus.

TNO biurai Hoofdorpe ir Woerdene Vizitas prasidėjo nuo gerontotechnologijų socialinių kaštų/ naudos analizės ir Rosetta pavyzdžio, kur gerontotechnologijų sistema, naudojama kenčiantiems nuo Alzhaimerio žmonėms padėti. TNO studija rodo, kad taupomi darbo jėgos kaštai, pritaikius Rosetta, nėra didesni už investicijas. Vėliau, dalyviai galėjo aplankyti „senėjimo-vietoje“ pavyzdinius namus, kurie priklausomai nuo gyvenimo būdo ir sveikatos sutrikimo buvo skirstomi į tris rūšis: 1. komforto, saugumo ir silpno regėjimo namai; 2. protinės negalios namai; 3. lėtinės obstrukcinės plaučių negalios namai.

Senjorai gyvenantys Bergvego komplekse „Stiching Humanitas“, Roterdame Šis kompleksas turi apie 195 apartamentus senjorams, slaugos įrangą sergantiems Alzhaimeriu ir specialią dienos priežiūros įrangą. Savivaldybė suorganizavo konferenciją „Gyvenamų vietų su pagalba paslaugų galimybėms ir vartotojų reikmių įsitraukimu planuojant bei pritaikant jas.“ Konferencijos metu, buvo pasirašytas kontraktas tarp Roterdamo savivaldybės ir TNO, kuriame buvo susitarta bendradarbiauti siekiant „gyvybingo gyvenimo kaimynystės“.


7 www.innovage-project.eu

Trečiasis mokomasis vizitas 2012 rugsėjo 20-21 d., Grenoblis MEDIC@LPS klasteris skirtas ekologiškiems inovatyviems produktams ir paslaugoms siekiant sukurti daugiau galimybių savarankiškam gyvenimui. MEDIC@LPS dalyvavo 28 dalyviai iš INNOVAge projekto partnerių ir suinteresuotų šalių. Vizitas buvo dviejų dalių:

CEA Leti demonstracijų salė Dalyviai aplankė CEA-Leti pasiekimų demonstracijų salę. Leti yra CEA, Prancūzijos tyrimų ir technologijų organizacija, užsiimanti energetika, IT, sveikatos apsauga ir saugumu. Ji kuria vertę ir inovacijas per technologijų perdavimą savo pramoniniams partneriams. Leti specializuojasi nanotechnologijose ir jų pritaikyme, nuo bevielių prietaisų ir sistemų iki biologijos, sveikatos apsaugos ir fotonikos. Jų veiklų pagrindas yra NEMS ir MEMS. La Rumba pastatas Antra vizito dalis buvo skirta pasyvaus namo skirto įvairioms kartoms aplankymui. „La Rumba“ susideda ir 29 socialinių būstų, iš kurių 15 turi specialią įrangą skirtą senjorams, kuriems trūksta autonomijos. Pastatas yra Echirolles miesto Village 2 rajone ir buvo statomas Société Dauphinoise pour l’Habitat kartu su Echirolles miesto savivaldybe. Nedidelė lankytojų grupė aplankė senjorų Louis ir Marie-Louise Roche butą, kurie yra 82 ir 80 metų amžiaus. Šis pastatas yra viso globalaus Village 2 rajono reabilitacijos projekto dalis.

Regionins studijos Buvo atlikta keturiolika INNOVAge regionų analizių tam, kad būtų galima pabrėžti santykines ekologinių inovacijų sektoriaus, pritaikyto gyvenantiems senjorams ir išmaniesiems namams, privalumus ir silpnąsias vietas . Tuo remiantis, buvo parengta visapusiška įprastinių privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių visuose INNOAge regionuose, apžvalga


8 www.innovage-project.eu

BUSIMI IVYKIAI •

Bus sukurtas gerosios praktikos katalogas, kuris leis visuomenei turėti prieigą prie inovacinių klasterių, lokalių partnerystės strategijų politikų koordinacijos ir klasterių vystymo sėkmingos patirties pavyzdžių.

Study Visits

Mokomieji vizitai į: SETHA (DB, 2012 m. gruodis)

Suomijos Baltijos institutas (2013 m. birželis, Suomija)

Darbiniai seminarai temomis: •

vartotojų galimybės, pripažinimas ir etiniai aspektai (Ispanija, 2013 m. balandis)

Efektyvios viešosios politikos inovacijų stimuliacijai (Bulgarija, 2013 m. spalis)

Senjorų / vartotojų poreikių įsisąmoninimas (Čekija, 2014 m. birželis)

Į inovacijas orientuotų klasterių valdymas (Belgija, 2014 m. lapkritis)

Mokymų sesijos strategijų formuotojams

Kūrimas InnoHubų keturiolikoje partnerių regionų.


9 www.innovage-project.eu

INNOVAGE žodynas Aktyvus senėjimas Aktyvus senėjimas yra apibrėžtas Pasaulinės Sveikatos Organizacijos, kaip procesas kuris optimizuoja sveikatos, aktyvumo ir saugumo galimybes tam, kad būtų gerinama senstančių žmonių gyvenimo kokybę. Jis leidžia žmonėms realizuoti savo potencialą viso gyvenimo metu, dalyvauti visuomenės gyvenime pagal savo reikmes, norus ir galimybes, tuo pat metu suteikiant jiems adekvatų saugumą ir sveikatos priežiūrą, kai jiems jos reikia. Ekologinės inovacijos Ekologinės inovacijos yra inovacijos, kurios sumažina natūralių resursų naudojimą bei riboja kenksmingų medžiagų skleidimą visame gyvybės cikle. Jos aprašomos kaip produktai, technikos, paslaugos ar procesai, kurių tikslai yra panaikinti ar sumažinti poveikį aplinkai arba optimizuoti resursų panaudojimą. Savarankiškas gyvenimas Savarankiškas gyvenimas padeda senjorams gyventi nepriklausomai, valdant neišvengiamą sveikatos fizinį ir kognityvinį blogėjimą, kuris dažnai siejamas su senėjimu. Į tai žiūrimą kaip į žingsnį link galimybės gyventi be priežiūros, tai gyvenamo sutvarkymas maksimaliai padidinant savarankiškumą ir apsisprendimo teisę, ypač neįgaliesiems gyvenantiems bendruomenėje, o ne medicininėje įstaigoje. Išmanieji namai Išmanieji namai yra namai, kuriuose yra sumontuotos ypač pažangios automatinės šviesos, temperatūros kontrolės, multimedijos, saugumo, langų ir durų valdymo bei daugelis kitų sistemų. Išmanieji namai sujungia visus prietaisus taip, kad jie galėtų komunikuoti tarpusavyje ir su galutiniu vartotoju. Klasteriai orientuotas į mokslinius tyrimus Klasteriai orientuoti į mokslinius tyrimus gali būti apibrėžiami, kaip „klasteriai, kurie daugiau remiasi moksliniais tyrimais ir jų vystymų, kaip inovacijų ir konkurencingumo šaltiniu lyginant su kitais šaltiniais. Dažniausiai jie skiriasi nuo standartinių technologinių ir inovacinių klasterių tuo, kad turi stipresnę mokslinę/tyrimų bazę ir geba dažniau generuoti inovatyvias įmones, kurios sugeba komercializuotis ir panaudoti tyrimus.


www.innovage-project.eu for futher information

Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y Le贸n www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl esther.felix@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundaci贸n INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se

General secretariat IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.

Profile for Fundación INTRAS

10 newsletter innovage vfinal lt  

10 newsletter innovage vfinal lt