Page 1

Despeses 2010

Despeses serveis

156.024,19 €

4%

5% 1.138.038,38 €

253.911,60 €

30%

Personal professional

164.640,97 €

Treballadors beneficiaris MANSOL Aprovisionament: aliments, sanitat,

32%

Can Banús

neteja

MANSOL

Consums: material oficina,

SOPS

27%

despeses usuaris. Subministra-

446.242,94 €

Convent dels Franciscans Programa pisos

ments: aigua, llum, gas

2%

Amortitzacions

Fundació

Total: 2.158.858,08 €

Ingressos 2010

Origen ingressos 61.592,04 €

166.909,68 €

8.445,70 €

6% 6%

272.113,03 €

1.105.715,34 €

66% 18% Acció Social i Ciutadania

55.825,41€ 117.417,21€

Subvenció Banca Cívica

Subvencions oficials

Dep. de Salut

Donatius

Dep. de Treball

31.676,98 € 189.791,21€

9%

Facturació MANSOL

Facturació MANSOL

Aportació usuaris residències

Aportacions per inversions

Altres ingressos

Aportació usuaris residències

22.568,70 €

10.000,00 €

Ingressos financers Donatius

Ingressos: 2.042.055,30 € Aportació del Fons Fundacional: 116.802,78 € Total: 2.158.858,08 € 25 / 26

Altres ingressos Ajuntament de Badalona

Fundació Acollida i Esperança

Profile for Fundació Acollida i Esperança

Estat de comptes. Memòria 2010  

Estat de comptes

Estat de comptes. Memòria 2010  

Estat de comptes

Advertisement