Program 2023 Goriško društvo za osteoporozo Nova Gorica

Page 1

Program 2023
GORIŠKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO NOVA GORICA
oje kosti
m oja odgov

Spoštovane članice in cenjeni člani!

Časa ne moremo ustaviti, lahko pa ustavimo osteoporozo – to nas spodbuja h krepitvi našega zdravja in počutja. Tudi to leto bomo izbirali dejavnosti, ki nam bodo boljšale kakovost življenja. Izberite tiste, ki vam bodo koristile in vas razveseljevale.

OZAVEŠČANJE ČLANIC, ČLANOV IN DRUGIH OBČANOV

Predavanja bodo ob sredah ob 17.30, • 1. marca, • 19. aprila, • 15. novembra. Kraj in teme bodo določene kasneje.

PREVENTIVNI PROGRAM ZA OHRANJANJE ZDRAVJA

Dejavnosti potekajo pet dni v tednu: vodna gimnastika in plavanje – ena skupina ob 18.00

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

razvedrilni ples – ena skupina, ob 9.00 terapevtska gimnastika – dve skupini, ob 16.00 in 17.00 terapevtska gimnastika – ena skupina ob 16.00 terapevtska gimnastika – ena skupina ob 9.30 nordijska hoja ob 9.00 pozimi, ostali meseci ob 7.00 oz. 8.00 joga – ena skupina, ob 16.30

V letu 2023 bodo vadbe potekale od začetka januarja do konca maja. Vodna gimnastika s plavanjem se bo izvajala skladno z razpoložljivostjo novega zimskega bazena.

V naslednji sezoni 2023/24 bodo vadbe potekale od začetka oktobra do konca decembra 2023. Dejavnosti se bodo odvijale v Novi Gorici: v telovadnicah OŠ Kozara, OŠ Milojke Štrukelj, Mika šport, ZKO – Točka in v bazenu Športnega parka.

DRUŽENJE S HOJO OB SREDAH – SKRB ZA TELO IN DUHA

Podarimo si čas za zdravo, aktivno rekreacijo v naravi, da ohranjamo vzdržljivost, gibljivost in moč celega telesa. Na poti bomo spoznavali naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti ter srečevali zanimive sogovornike.

18. 1. 15. 2. 15. 3. 12. 4. 17. 5. 7. 6. 26. 7. 23. 8. 20. 9. 11. 10. 8. 11. 13. 12.

Sveti Pavel nad Vrtovinom Renče – ob Vipavi Trnovo – Skozno Skrilje – pohodna pot Skrilanka Lokavec – Lokarjeva pot Salež, hrib sv. Martina v občini Zgonik (Italija)

Trnovski gozd Crngrob, Škofja Loka, Tavčarjeva domačija –avtobus in prijava Breginjski kot Pliskovica – Pliskina pot Capriva (Italija) Pot v neznano Zbirno mesto je običajno na parkirnem prostoru ob ulici Gradnikovih brigad (na velikem parkirišču) ob 8.15. V primeru slabega vremena se druženje s hojo prenese na naslednjo sredo.

PREVENTIVNI PROGRAMI OHRANJANJA ZDRAVJA IN PREPREČEVANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

PRIJATELJSKA POGOVORNA SKUPINA

– SONČNICA

Srečanja potekajo vsak petek od 16.00 do 18.00 v prostorih LUNG, Cankarjeva 8, Nova Gorica.

NORDIJSKA HOJA OB PETKIH – Bodimo redno telesno dejavni!

Zbirno mesto je v Panovcu oz. po dogovoru tudi drugje; od decembra do februarja ob 9.00, spomladi in jeseni ob 8.00, poleti ob 7.00. Hodili bomo po različnih poteh v Panovcu in tudi po drugih poteh; v Kromberku do izvira Lijaka, od Solkana do Šmavra, na Preval, Kramarco, po Solkanskem polju in še kod.

KRAJŠI VODENI OGLEDI

Vodeni ogledi po Novi Gorici in okolici so namenjeni predvsem tistim, ki med sprehodom radi prisluhnejo besedam in prikazu znamenitosti kraja. V ta program so vključeni tudi ogledi muzejev in razstav. Več bo objavljeno v mesečnih obvestilih.

Večkrat letno organiziramo merjenje kostne gostote v Strunjanu.

11. februar (sobota) 7. april (petek) 4. in 5. maj (četrtek, petek) 23. avgust (sreda) oktober december IZLETI ogled opere v Ljubljani Trst Prekmurje Crngrob, Škofja Loka, Tavčarjeva domačija obeleženje svetovnega dneva osteoporoze izlet v adventnem času

Obvestila in prijave s plačilom prispevka

Člani, ki so se za določen program evidenčno prijavili septembra 2022, bodo pisno obveščeni o podrobnostih za:

• dneve zdravja: aktivne počitnice na morju v marcu, juniju in septembru 2023;

• dneve zdravja: aktivne počitnice v zdraviliščih – v Dolenjskih Toplicah junija in v Strunjanu decembra 2023;

• izlete in druženje s hojo, ko je za to potrebna prijava.

Vsi ostali člani, ki se zanimajo za te programe, prejmejo obvestilo v času dežurstva. Prijavnico za vpis v programe naslednje sezone - 2023/24 prejmejo vsi člani septembra 2023.

Načrtovane prijave s plačilom prispevka

Prijave s plačilom prispevka sprejemamo v dežurstvu praviloma en mesec pred dogodki do zasedbe mest, oz. 5 dni pred načrtovanimi dogodki:

• praznovanje dneva žena – sobota, 11. marec;

• tradicionalno srečanje ob zaključku dejavnosti – sobota, 27. maj;

• prednovoletno srečanje – sobota, 16. december;

• dnevi zdravja – aktivne počitnice na morju ali v zdravilišču; • vsi izleti;

• druženje s hojo, ko je potrebna prijava.

Za avgustovski izlet v Škofjo Loko sprejemamo prijave do konca junija.

Za letovanja na morju junija in septembra sprejemamo prijave z akontacijo prispevkov od januarja dalje.

MESEČNI PRIKAZ PROGRAMOV

JANUAR

15. 1., sreda Začetni tečaj računalništva Druženje s hojo: Sveti Pavel nad Vrtovinom

FEBRUAR

16. 2., sreda Obisk opere v Ljubljani: Italijanka v Alžiru Druženje s hojo: Renče – ob Vipavi 23. 2., sreda Zbor članov društva (dvorana MONG)

JANUAR januar 18. 1., sreda FEBRUAR 11. 2., sobota 15. 2., sreda 22. 2., sreda

MAREC

11 3., petek

MAREC 1. 3., sreda 11. 3., sobota 15. 3., sreda 25. 3. do 1. 4., sobota–sobota

Predavanje Srečanje s praznovanjem dneva žena 16. 3., sreda Druženje s hojo: Trnovo – Skozno 26. 3. do 2. 4. Dnevi zdravja: aktivne počitnice, hotel Delfin v Izoli sobota– obota

APRIL

6. 4., sreda Izlet: Trst 8. 4., petek Druženje s hojo: Skrilje – pohodna pot Skrilanka 13. 4., sreda Predavanje

MAJ 4. in 5. 5., sreda Izlet: Prekmurje 18. 5., sreda Druženje s hojo: Lokavec – Lokarjeva pot 28. 5., sobota Tradicionalno srečanje ob zaključku dejavnosti

APRIL 7. 4., petek 12. 4., sreda 19. 4., sreda MAJ 4. in 5. 5., četrtek, petek 17. 5., sreda 27. 5., sobota

JUNIJ 8. 6., sreda Druženje s hojo: Salež, hrib sv. Martina v občini Zgonik (Italija) 12. 6. do 19. 6. Dnevi zdravja: aktivne počitnice v Dolenjskih sobota-sobota Toplicah 25. 6. do 2. 7., Dnevi zdravja: aktivne počitnice na morju

JUNIJ 7. 6., sreda 11. 6. do 18. 6., sobota–sobota po 20. 6.

JULIJ

276 7., sreda

JULIJ 26. 7., sreda

Druženje s hojo: Trnovski gozd AVGUST

24. 8., sreda Izlet in druženje s hojo: Crngrob, Škofja Loka, Tavčarjeva domačija – avtobus, prijava v juniju

SEPTEMBER

AVGUST 23. 8., sreda SEPTEMBER v prvi polovici septembra 20. 9., sreda 30. 9., sobota

10. 9. do 17. 9. Dnevi zdravja: aktivne počitnice na morju –sobota-sobota 20. 9., sreda Druženje s hojo: Breginjski kot 30. 9., petek Srečanje ob dnevu starejših na Trgu Evrope in obisk oskrbovancev Doma upokojencev N. G.

OKTOBER

OKTOBER

1. 10., sreda Druženje s hojo: Pliskovica – Pliskina pot v oktobru Obeleženje svetovnega dneva osteoporoze

NOVEMBER

9. 11., sreda Druženje s hojo: Capriva (Italija) 16. 11., sreda Predavanje

11. 10., sreda v oktobru NOVEMBER 8. 11., sreda 15. 11., sreda

DECEMBER 3. 12., sobota Dnevi zdravja: aktivne počitnice v zdravilišču v Strunjanu Druženje s hojo: pot v neznano Prednovoletno srečanje 5. do 12. 12., Izlet v adventnem času

DECEMBER 4. do 11. 12., ponedeljek–ponedeljek 13. 12., sreda 16. 12., sobota v decembru

DEŽURSTVO

V letu 2023 bo potekalo dežurstvo v pisarni na sedežu društva vsak ponedeljek v mesecu od 14.00 do 16.00.

V septembru bo zaradi vpisa v programe sezone 2023/24 dežurstvo potekalo od ponedeljka 18. 9. do petka 22. 9., vsak delovni dan, in sicer:

• dopoldne od 9.00 do 11.00

• popoldne od 14.00 do 16.00 Dežurstva ni v času praznikov, poleti od 1. 7. do 21. 8. in od 19. 12. 2023 do 2. 1. 2024.

SPLOŠNO

Vsi programi so prilagojeni zmožnostim članic in članov, vendar jih koristite na lastno odgovornost. Izvajanje fizičnih aktivnosti prilagajajte svojim zmožnostim. Društvo ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, do katerih bi morda prišlo pri izvajanju teh dejavnosti. Upravni odbor lahko spremeni posamezni program, ga prilagodi razmeram in zmožnostim. Dejavnosti lahko koristite le ob plačilu prispevka. V skladu s finančnim načrtom lahko del stroškov vsakega programa krije društvo.

Članarina za leto 2023 znaša 15 €. Pričakujemo, da jo poravnate do konca marca 2023. Poravnate jo lahko v času dežurstva ali z nakazilom na tekoči račun društva SI 56 0475 0000 0165 145.

Podrobnejše informacije posredujemo preko mesečnih obvestil po e-pošti, telefonu; najdete jih tudi v pisarni med dežurstvom, na oglasni deski na sedežu društva in na spletni strani.

Veselimo se vaših predlogov in pobud. Obiskujte našo spletno stran!

Naše programe sofinancira Mestna občina Nova Gorica.

Naklada: 500 kos - Tisk: Grafika
december 2022 GORIŠKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO NOVA GORICA Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica e-mail: gorisko.osteo.drustvo@gmail.com spletna stran:
telefon v času dežurstva: 05 398 55 95 odprti telefon: 031 334 360 in 031 303 730
Soča,
http://goosteo.nvoplanota.si
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.