Page 1

Rundspørge om

Medlemstilfredshed blandt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening

Rundspørge foretaget for Frie Skolers Lærerforening i perioden 26. maj-23. juni 2010

Grønnegade 93 . 8000 Århus C . Tlf. 36968719 . Mobil 28877819 . post@larsfriis.dk . www.larsfriis.dk


Indhold 1.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ..................................................................................................................................... 15

2.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ........................... 15

3.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 15 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................... 15 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ............................. 16 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ......................................... 16 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................... 16 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ........................................ 16 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................... 17 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne17 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer ............ 17

4.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ........................ 18 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ........ 18 Jeg har deltaget i møder i min kreds ............................................................................. 18 Jeg har deltaget i møder for ledere................................................................................ 18 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ....................................... 19 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................... 19 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ................................................................................. 19 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ....................................... 20 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com .................................. 20 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ............................. 20

5.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 21 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ................................................................. 21 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere........................................ 21 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare ...................................................... 21 Medlemsmagasinet er troværdigt .................................................................................. 21 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ..................................................................................................................... 22 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................... 22 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................... 22 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet .......................................................... 22 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................... 23 2


Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................... 23 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ........................................................................................................ 23 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ....................................................................................................................... 24

6.

Er du tillidsrepræsentant? ...................................................................................................................... 24

7.

Er du sikkerhedsrepræsentant? ............................................................................................................. 24

8.

Sidder du i en opsagt stilling? ................................................................................................................ 24

9.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ........................... 25

10.

Køn......................................................................................................................................................... 25

11.

Aldersgruppe1 ........................................................................................................................................ 25

12.

Aldersgruppe2 ........................................................................................................................................ 25

13.

Kreds ...................................................................................................................................................... 26

14.

Stilling..................................................................................................................................................... 26

15.

Skoleorganisation .................................................................................................................................. 26

Krydstabulering - Stilling 16.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ..................................................................................................................................... 27

17.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ........................... 27

18.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 27 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................... 27 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ............................. 28 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ......................................... 28 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................... 28 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ........................................ 29 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................... 29 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne29 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer ............ 30

19.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ........................ 30 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ........ 30 Jeg har deltaget i møder i min kreds ............................................................................. 30 Jeg har deltaget i møder for ledere................................................................................ 31 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ....................................... 31 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................... 31

3


Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ................................................................................. 32 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ....................................... 32 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com .................................. 32 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ............................. 33 20.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 33 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ................................................................. 33 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere........................................ 33 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare ...................................................... 34 Medlemsmagasinet er troværdigt .................................................................................. 34 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ..................................................................................................................... 34 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................... 35 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................... 35 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet .......................................................... 35 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................... 36 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................... 36 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ........................................................................................................ 36 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ....................................................................................................................... 37

21.

Sidder du i en opsagt stilling? ................................................................................................................ 37

22.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ........................... 37

23.

Er du tillidsrepræsentant? ...................................................................................................................... 38

24.

Er du sikkerhedsrepræsentant? ............................................................................................................. 38

25.

Køn......................................................................................................................................................... 38

26.

Aldersgruppe1 ........................................................................................................................................ 39

27.

Aldersgruppe2 ........................................................................................................................................ 39

28.

Kreds ...................................................................................................................................................... 40

29.

Skoleorganisation .................................................................................................................................. 40

Krydstabulering – Aldersgruppe 1 30.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ..................................................................................................................................... 41

31.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ........................... 41

32.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 42 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................... 42 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ............................. 42 4


FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ......................................... 42 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................... 43 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ........................................ 43 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................... 43 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne44 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer ............ 44 33.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ........................ 44 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ........ 44 Jeg har deltaget i møder i min kreds ............................................................................. 45 Jeg har deltaget i møder for ledere................................................................................ 45 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ....................................... 45 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................... 46 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ................................................................................. 46 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ....................................... 46 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com .................................. 47 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ............................. 47

34.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 47 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ................................................................. 47 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere........................................ 48 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare ...................................................... 48 Medlemsmagasinet er troværdigt .................................................................................. 48 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ..................................................................................................................... 49 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................... 49 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................... 49 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet .......................................................... 50 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................... 50 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................... 50 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ........................................................................................................ 51 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ....................................................................................................................... 51

35.

Sidder du i en opsagt stilling? ................................................................................................................ 51

36.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ........................... 52

37.

Er du tillidsrepræsentant? ...................................................................................................................... 52

38.

Er du sikkerhedsrepræsentant? ............................................................................................................. 52

39.

Køn......................................................................................................................................................... 52 5


40.

Stilling..................................................................................................................................................... 53

41.

Skoleorganisation .................................................................................................................................. 53

42.

Kreds ...................................................................................................................................................... 54

Krydstabulering – Aldersgruppe 2 43.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ..................................................................................................................................... 55

44.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ........................... 55

45.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 55 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................... 55 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ............................. 56 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ......................................... 56 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................... 56 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ........................................ 56 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................... 57 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne57 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer ............ 57

46.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ........................ 58 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ........ 58 Jeg har deltaget i møder i min kreds ............................................................................. 58 Jeg har deltaget i møder for ledere................................................................................ 58 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ....................................... 59 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................... 59 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ................................................................................. 59 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ....................................... 60 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com .................................. 60 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ............................. 60

47.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 61 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ................................................................. 61 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere........................................ 61 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare ...................................................... 61 Medlemsmagasinet er troværdigt .................................................................................. 62 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ..................................................................................................................... 62 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................... 62 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................... 62 6


FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet .......................................................... 63 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................... 63 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................... 63 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ........................................................................................................ 64 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ....................................................................................................................... 64

48.

Sidder du i en opsagt stilling? ................................................................................................................ 64

49.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ........................... 64

50.

Er du tillidsrepræsentant? ...................................................................................................................... 65

51.

Er du sikkerhedsrepræsentant? ............................................................................................................. 65

52.

Køn......................................................................................................................................................... 65

53.

Stilling..................................................................................................................................................... 65

54.

Skoleorganisation .................................................................................................................................. 66

55.

Kreds ...................................................................................................................................................... 66

Krydstabulering – Køn 56.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ..................................................................................................................................... 67

57.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ........................... 67

58.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 67 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................... 67 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ............................. 68 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ......................................... 68 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................... 68 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ........................................ 68 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................... 69 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne69 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer ............ 69

59.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ........................ 70 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ........ 70 Jeg har deltaget i møder i min kreds ............................................................................. 70 Jeg har deltaget i møder for ledere................................................................................ 70 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ....................................... 71 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................... 71 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ................................................................................. 71

7


Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ....................................... 72 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com .................................. 72 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ............................. 72 60.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 73 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ................................................................. 73 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere........................................ 73 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare ...................................................... 73 Medlemsmagasinet er troværdigt .................................................................................. 74 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ..................................................................................................................... 74 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................... 74 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................... 74 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet .......................................................... 75 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................... 75 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................... 75 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ........................................................................................................ 76

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ....................................................................................................................... 76 61.

Sidder du i en opsagt stilling? ................................................................................................................ 76

62.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ........................... 76

63.

Er du tillidsrepræsentant? ...................................................................................................................... 77

64.

Er du sikkerhedsrepræsentant? ............................................................................................................. 77

65.

Stilling..................................................................................................................................................... 77

66.

Skoleorganisation .................................................................................................................................. 77

67.

Kreds ...................................................................................................................................................... 78

68.

Aldersgruppe1 ........................................................................................................................................ 78

69.

Aldersgruppe2 ........................................................................................................................................ 78

Krydstabulering Krydstabulering – Skoleorganisation 70.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ..................................................................................................................................... 79

71.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ........................... 79

72.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 80 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................... 80 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ............................. 80 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ......................................... 80 8


FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................... 81 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ........................................ 81 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................... 81 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne82 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer ............ 82 73.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ........................ 83 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ........ 83 Jeg har deltaget i møder i min kreds ............................................................................. 83 Jeg har deltaget i møder for ledere................................................................................ 84 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ....................................... 84 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................... 84 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ................................................................................. 85 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ....................................... 85 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com .................................. 85 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ............................. 86

74.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 86 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ................................................................. 86 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere........................................ 87 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare ...................................................... 87 Medlemsmagasinet er troværdigt .................................................................................. 87 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ..................................................................................................................... 88 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................... 88 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................... 88 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet .......................................................... 89 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................... 89 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................... 89 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ........................................................................................................ 90 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ....................................................................................................................... 90

75.

Sidder du i en opsagt stilling? ................................................................................................................ 90

76.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ........................... 91

77.

Er du tillidsrepræsentant? ...................................................................................................................... 91

78.

Er du sikkerhedsrepræsentant? ............................................................................................................. 91

79.

Køn......................................................................................................................................................... 92

80.

Aldersgruppe1 ........................................................................................................................................ 92

9


81.

Aldersgruppe2 ........................................................................................................................................ 92

82.

Kreds ...................................................................................................................................................... 93

83.

Stilling..................................................................................................................................................... 93

Krydstabulering – Kreds 84.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ..................................................................................................................................... 94

85.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ........................... 94

86.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? ................................................................................ 95 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................... 95 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ............................. 95 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ......................................... 95 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................... 96 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ........................................ 96 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................... 96

FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne97 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer ............ 97 87.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ........................ 98 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ........ 98 Jeg har deltaget i møder i min kreds ............................................................................. 98 Jeg har deltaget i møder for ledere................................................................................ 99 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ....................................... 99 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................. 100 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ............................................................................... 100 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ..................................... 101 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com ................................ 101 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ........................... 102

88.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? .............................................................................. 102 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ............................................................... 102 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere...................................... 103 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare .................................................... 103 Medlemsmagasinet er troværdigt ................................................................................ 103 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ................................................................................................................... 104 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................. 104 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................. 104 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet ........................................................ 105 10


Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................. 105 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................. 105

Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ...................................................................................................... 106 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ..................................................................................................................... 106 89.

Sidder du i en opsagt stilling? .............................................................................................................. 106

90.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ......................... 107

91.

Er du tillidsrepræsentant? .................................................................................................................... 107

92.

Er du sikkerhedsrepræsentant? ........................................................................................................... 107

93.

Køn....................................................................................................................................................... 107

94.

Aldersgruppe1 ...................................................................................................................................... 108

95.

Aldersgruppe2 ...................................................................................................................................... 108

96.

Stilling................................................................................................................................................... 108

97.

Skoleorganisation ................................................................................................................................ 109

Krydstabulering – TR 98.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ................................................................................................................................... 110

99.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? .............................................................................. 110 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................. 110 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ........................... 110 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ....................................... 111 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................. 111 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ...................................... 111 FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................. 111 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne112 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer .......... 112

100. Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ...................... 112 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ...... 112 Jeg har deltaget i møder i min kreds ........................................................................... 113 Jeg har deltaget i møder for ledere.............................................................................. 113 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ..................................... 113 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................. 114 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ............................................................................... 114 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ..................................... 114 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com ................................ 115 11


Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ........................... 115 101. I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? .............................................................................. 115 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ............................................................... 115 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere...................................... 116 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare .................................................... 116 Medlemsmagasinet er troværdigt ................................................................................ 116 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ................................................................................................................... 116 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................. 117 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................. 117 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet ........................................................ 117 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................. 117 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................. 118 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ...................................................................................................... 118 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ..................................................................................................................... 118 102. Sidder du i en opsagt stilling? .............................................................................................................. 118 103. Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ......................... 119 104. Er du sikkerhedsrepræsentant? ........................................................................................................... 119 105. Stilling................................................................................................................................................... 119 106. Skoleorganisation ................................................................................................................................ 119 107. Kreds .................................................................................................................................................... 120 108. Aldersgruppe1 ...................................................................................................................................... 120 109. Aldersgruppe2 ...................................................................................................................................... 120 110. Køn....................................................................................................................................................... 121

Krydstabulering – SIR 111. På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? ................................................................................................................................... 122 112. I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? .............................................................................. 122 FSL er en troværdig og pålidelig organisation ............................................................. 122 FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent ........................... 122 FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet ....................................... 123 FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser .................................. 123 FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab ...................................... 123

12


FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår ................................................................................................................. 123 FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne124 FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer .......... 124 113. Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: ...................... 124 Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen ...... 124 Jeg har deltaget i møder i min kreds ........................................................................... 125 Jeg har deltaget i møder for ledere.............................................................................. 125 Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk ..................................... 125 Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler ................................................. 126 Jeg har ringet til FSL’s sekretariat ............................................................................... 126 Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL ..................................... 126 Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com ................................ 127 Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside ........................... 127 114. I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? .............................................................................. 127 Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r) ............................................................... 127 Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere...................................... 128 Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare .................................................... 128 Medlemsmagasinet er troværdigt ................................................................................ 128 I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant ................................................................................................................... 128 Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet .................. 129 FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet ............................................................. 129 FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet ........................................................ 129 Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL ................................................. 129 Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole ............................................................................................................................. 130 Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL ...................................................................................................... 130 FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser ..................................................................................................................... 130 115. Sidder du i en opsagt stilling? .............................................................................................................. 130 116. Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad? ......................... 131 117. Stilling................................................................................................................................................... 131 118. Skoleorganisation ................................................................................................................................ 131 119. Kreds .................................................................................................................................................... 132 120. Aldersgruppe1 ...................................................................................................................................... 132 121. Aldersgruppe2 ...................................................................................................................................... 133 13


122. Køn....................................................................................................................................................... 133 123. Er du tillidsreprÌsentant? .................................................................................................................... 133

14


1.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? Respondenter

Procent

Meget tilfreds

480

30,7%

Overvejende tilfreds

707

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

326

20,8%

43

2,7%

8

0,5%

1.564

100,0%

Overvejende utilfreds Meget utilfreds I alt

2.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? Respondenter

Procent

49

15,8%

149

48,1%

Hverken tilfreds eller utilfreds

87

28,1%

Overvejende utilfreds

21

6,8%

4

1,3%

310

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

770

43,7%

Overvejende enig

708

40,1%

Hverken enig eller uenig

249

14,1%

33

1,9%

4

0,2%

1.764

100,0%

Meget tilfreds Overvejende tilfreds

Meget utilfreds I alt

3.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? FSL er en troværdig og pålidelig organisation

Overvejende uenig Helt uenig I alt

15


FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

Respondenter

Procent

Helt enig

417

23,8%

Overvejende enig

701

39,9%

Hverken enig eller uenig

504

28,7%

Overvejende uenig

113

6,4%

20

1,1%

1.755

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

607

34,6%

Overvejende enig

611

34,8%

Hverken enig eller uenig

462

26,3%

Overvejende uenig

58

3,3%

Helt uenig

16

0,9%

1.754

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

511

29,2%

Overvejende enig

727

41,5%

Hverken enig eller uenig

394

22,5%

Overvejende uenig

88

5,0%

Helt uenig

31

1,8%

1.751

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

313

17,9%

Overvejende enig

584

33,4%

Hverken enig eller uenig

686

39,2%

Overvejende uenig

134

7,7%

31

1,8%

1.748

100,0%

Helt uenig I alt

FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

I alt

FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

Helt uenig I alt

16


FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Respondenter

Procent

Helt enig

513

29,3%

Overvejende enig

781

44,6%

Hverken enig eller uenig

339

19,4%

Overvejende uenig

85

4,9%

Helt uenig

33

1,9%

1.751

100,0%

I alt

FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Respondenter

Procent

Helt enig

343

19,7%

Overvejende enig

730

41,9%

Hverken enig eller uenig

557

31,9%

Overvejende uenig

98

5,6%

Helt uenig

16

0,9%

1.744

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

781

44,6%

Overvejende enig

601

34,3%

Hverken enig eller uenig

310

17,7%

Overvejende uenig

42

2,4%

Helt uenig

19

1,1%

1.753

100,0%

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

I alt

17


4.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Respondenter

Procent

Inden for det seneste halve år

153

8,8%

Inden for det seneste år

183

10,5%

Inden for de seneste tre år

289

16,6%

For mere end tre år siden

184

10,6%

Nej, aldrig

867

49,8%

64

3,7%

1.740

100,0%

Respondenter

Procent

Inden for det seneste halve år

297

20,4%

Inden for det seneste år

155

10,6%

Inden for de seneste tre år

154

10,6%

For mere end tre år siden

101

6,9%

Nej, aldrig

739

50,8%

10

0,7%

1.456

100,0%

Respondenter

Procent

Inden for det seneste halve år

80

28,0%

Inden for det seneste år

67

23,4%

Inden for de seneste tre år

50

17,5%

For mere end tre år siden

19

6,6%

Nej, aldrig

65

22,7%

5

1,7%

286

100,0%

Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder i min kreds

Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder for ledere

Ved ikke I alt

18


Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Inden for det seneste halve år

Respondenter

Procent

1.001

57,5%

Inden for det seneste år

350

20,1%

Inden for de seneste tre år

135

7,7%

30

1,7%

205

11,8%

21

1,2%

1.742

100,0%

Respondenter

Procent

1.514

86,4%

136

7,8%

Inden for de seneste tre år

32

1,8%

For mere end tre år siden

11

0,6%

Nej, aldrig

52

3,0%

7

0,4%

1.752

100,0%

Respondenter

Procent

Inden for det seneste halve år

645

37,1%

Inden for det seneste år

284

16,3%

Inden for de seneste tre år

208

12,0%

For mere end tre år siden

104

6,0%

Nej, aldrig

479

27,5%

19

1,1%

1.739

100,0%

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

Inden for det seneste halve år Inden for det seneste år

Ved ikke I alt

Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

Ved ikke I alt

19


Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

Respondenter

Procent

Inden for det seneste halve år

521

30,0%

Inden for det seneste år

191

11,0%

Inden for de seneste tre år

177

10,2%

For mere end tre år siden

112

6,5%

Nej, aldrig

702

40,4%

33

1,9%

1.736

100,0%

Respondenter

Procent

Inden for det seneste halve år

565

32,5%

Inden for det seneste år

239

13,8%

Inden for de seneste tre år

93

5,4%

For mere end tre år siden

30

1,7%

765

44,0%

46

2,6%

1.738

100,0%

Respondenter

Procent

Inden for det seneste halve år

574

33,1%

Inden for det seneste år

184

10,6%

Inden for de seneste tre år

131

7,5%

Ved ikke I alt

Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

70

4,0%

746

43,0%

31

1,8%

1.736

100,0%

20


5.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

Respondenter

Procent

Helt enig

216

35,9%

Overvejende enig

212

35,3%

Hverken enig eller uenig

154

25,6%

13

2,2%

6

1,0%

601

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

68

34,9%

Overvejende enig

90

46,2%

Hverken enig eller uenig

31

15,9%

Overvejende uenig

6

3,1%

Helt uenig

0

0,0%

195

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

514

34,7%

Overvejende enig

696

47,0%

Hverken enig eller uenig

262

17,7%

Overvejende uenig

7

0,5%

Helt uenig

1

0,1%

1.480

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

627

37,6%

Overvejende enig

817

49,0%

Hverken enig eller uenig

209

12,5%

11

0,7%

2

0,1%

1.666

100,0%

Overvejende uenig Helt uenig I alt

Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

I alt

Medlemsmagasinet er troværdigt

Overvejende uenig Helt uenig I alt

21


I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Respondenter

Procent

Helt enig

623

37,2%

Overvejende enig

702

41,9%

Hverken enig eller uenig

290

17,3%

50

3,0%

9

0,5%

1.674

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

508

44,9%

Overvejende enig

412

36,4%

Hverken enig eller uenig

195

17,2%

14

1,2%

3

0,3%

1.132

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

462

52,4%

Overvejende enig

280

31,8%

Hverken enig eller uenig

116

13,2%

17

1,9%

6

0,7%

881

100,0%

Respondenter

Procent

Helt enig

469

27,1%

Overvejende enig

682

39,4%

Hverken enig eller uenig

457

26,4%

Overvejende uenig

27

1,6%

Helt uenig

11

0,6%

Ved ikke

87

5,0%

1.733

100,0%

Overvejende uenig Helt uenig I alt

Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

I alt

22


Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

Respondenter

Procent

Helt enig

800

46,2%

Overvejende enig

593

34,2%

Hverken enig eller uenig

232

13,4%

Overvejende uenig

64

3,7%

Helt uenig

21

1,2%

Ved ikke

22

1,3%

1.732

100,0%

I alt

Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Respondenter

Procent

1.038

59,7%

Overvejende enig

422

24,3%

Hverken enig eller uenig

143

8,2%

Overvejende uenig

74

4,3%

Helt uenig

39

2,2%

Ved ikke

23

1,3%

1.739

100,0%

Helt enig

I alt

Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

Respondenter

Procent

Helt enig

817

47,1%

Overvejende enig

403

23,2%

Hverken enig eller uenig

335

19,3%

Overvejende uenig

63

3,6%

Helt uenig

54

3,1%

Ved ikke

64

3,7%

1.736

100,0%

I alt

23


FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Respondenter

Procent

Helt enig

765

44,1%

Overvejende enig

638

36,8%

Hverken enig eller uenig

237

13,7%

Overvejende uenig

32

1,8%

Helt uenig

16

0,9%

Ved ikke

45

2,6%

1.733

100,0%

Respondenter

Procent

348

23,8%

Nej

1.113

76,2%

I alt

1.461

100,0%

Respondenter

Procent

129

8,9%

Nej

1.323

91,1%

I alt

1.452

100,0%

Respondenter

Procent

I alt

6.

Er du tillidsreprĂŚsentant?

Ja

7.

Er du sikkerhedsreprĂŚsentant?

Ja

8.

Ja

Sidder du i en opsagt stilling?

125

7,2%

Nej

1.610

92,8%

I alt

1.735

100,0%

24


9.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke

Ja

Respondenter

Procent

1.344

77,2%

Nej

398

22,8%

I alt

1.742

100,0%

Respondenter

Procent

800

42,5%

Kvinde

1.083

57,5%

I alt

1.883

100,0%

Respondenter

Procent

Under 30

137

7,3%

30-34

273

14,5%

35-39

288

15,3%

40-44

269

14,3%

45-49

239

12,7%

50-54

266

14,1%

55-59

291

15,5%

60+

120

6,4%

I alt

1.883

100,0%

Respondenter

Procent

698

37,1%

40+

1.185

62,9%

I alt

1.883

100,0%

10.

Køn

Mand

11.

12.

Aldersgruppe1

Aldersgruppe2

Under 40

25


13.

Kreds Respondenter

Procent

1

118

6,3%

2

168

8,9%

3

161

8,6%

4

144

7,6%

5

141

7,5%

6

116

6,2%

7

138

7,3%

8

130

6,9%

9

154

8,2%

10

178

9,5%

11

123

6,5%

12

312

16,6%

1.883

100,0%

Respondenter

Procent

1.521

80,8%

50

2,7%

312

16,6%

1.883

100,0%

Respondenter

Procent

Efterskoleforeningen

679

36,1%

Danmarks Privatskoleforening

568

30,2%

Dansk Friskoleforening

412

21,9%

Lilleskolerne

I alt

14.

Stilling

LÌrer Børnehaveklasseleder Leder I alt

15.

Skoleorganisation

142

7,5%

Foreningen af Kristne Friskoler

60

3,2%

Deutscher Schul- und Sprachverein

22

1,2%

1.883

100,0%

I alt

26


Krydstabulering - Stilling 16.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Stilling

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Meget tilfreds

30,7%

30,0%

0,0%

30,7%

Overvejende tilfreds

45,1%

48,0%

0,0%

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

21,0%

16,0%

0,0%

20,8%

Overvejende utilfreds

2,7%

4,0%

0,0%

2,7%

Meget utilfreds

0,5%

2,0%

0,0%

0,5%

1.514

50

0

1.564

I alt

17.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Stilling

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Meget tilfreds

0,0%

0,0%

15,8%

15,8%

Overvejende tilfreds

0,0%

0,0%

48,1%

48,1%

Hverken tilfreds eller utilfreds

0,0%

0,0%

28,1%

28,1%

Overvejende utilfreds

0,0%

0,0%

6,8%

6,8%

Meget utilfreds

0,0%

0,0%

1,3%

1,3%

0

0

310

310

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

18.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Stilling

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

Lærer

klasseleder Helt enig

46,3%

43,5%

30,6%

43,7%

Overvejende enig

38,6%

43,5%

47,1%

40,1%

Hverken enig eller uenig

13,7%

10,9%

16,8%

14,1%

Overvejende uenig

1,2%

2,2%

5,2%

1,9%

Helt uenig

0,2%

0,0%

0,3%

0,2%

27


I alt

1.427

46

291

1.764

Leder

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

Lærer

Børnehaveklasseleder

Helt enig

25,3%

37,0%

14,2%

23,8%

Overvejende enig

40,5%

23,9%

39,9%

39,9%

Hverken enig eller uenig

27,2%

30,4%

35,8%

28,7%

Overvejende uenig

5,9%

8,7%

8,7%

6,4%

Helt uenig

1,1%

0,0%

1,4%

1,1%

1.421

46

288

1.755

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

Lærer

klasseleder Helt enig

36,9%

30,4%

24,0%

34,6%

Overvejende enig

33,6%

34,8%

41,0%

34,8%

Hverken enig eller uenig

26,0%

30,4%

27,4%

26,3%

Overvejende uenig

2,7%

4,3%

6,2%

3,3%

Helt uenig

0,8%

0,0%

1,4%

0,9%

1.420

46

288

1.754

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

Lærer

klasseleder Helt enig

32,2%

29,8%

14,3%

29,2%

Overvejende enig

42,4%

40,4%

37,3%

41,5%

Hverken enig eller uenig

20,0%

25,5%

34,1%

22,5%

Overvejende uenig

4,2%

2,1%

9,8%

5,0%

Helt uenig

1,2%

2,1%

4,5%

1,8%

1.417

47

287

1.751

I alt

28


FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

18,6%

26,7%

12,9%

17,9%

Overvejende enig

34,1%

35,6%

29,7%

33,4%

Hverken enig eller uenig

38,5%

35,6%

43,7%

39,2%

Overvejende uenig

7,4%

2,2%

9,8%

7,7%

Helt uenig

1,4%

0,0%

3,8%

1,8%

1.417

45

286

1.748

I alt

FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

31,2%

34,8%

19,2%

29,3%

Overvejende enig

44,2%

34,8%

48,1%

44,6%

Hverken enig eller uenig

18,7%

21,7%

22,3%

19,4%

Overvejende uenig

4,2%

6,5%

7,7%

4,9%

Helt uenig

1,7%

2,2%

2,8%

1,9%

1.418

46

287

1.751

I alt

FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

20,6%

19,6%

15,1%

19,7%

Overvejende enig

41,6%

43,5%

42,8%

41,9%

Hverken enig eller uenig

31,7%

37,0%

32,3%

31,9%

Overvejende uenig

5,3%

0,0%

8,1%

5,6%

Helt uenig

0,8%

0,0%

1,8%

0,9%

1.413

46

285

1.744

I alt

29


FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

47,2%

48,9%

30,7%

44,6%

Overvejende enig

32,8%

31,1%

42,2%

34,3%

Hverken enig eller uenig

17,2%

15,6%

20,6%

17,7%

Overvejende uenig

1,9%

4,4%

4,5%

2,4%

Helt uenig

0,9%

0,0%

2,1%

1,1%

1.421

45

287

1.753

I alt

19.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL:

Krydset med: Stilling

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Inden for det seneste halve år

8,7%

14,9%

8,1%

8,8%

Inden for det seneste år

10,1%

17,0%

11,6%

10,5%

Inden for de seneste tre år

14,3%

12,8%

28,5%

16,6%

9,4%

6,4%

16,9%

10,6%

53,6%

48,9%

31,3%

49,8%

3,8%

0,0%

3,5%

3,7%

1.409

47

284

1.740

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder i min kreds

klasseleder Inden for det seneste halve år

20,4%

19,1%

0,0%

20,4%

Inden for det seneste år

10,6%

12,8%

0,0%

10,6%

Inden for de seneste tre år

10,8%

4,3%

0,0%

10,6%

6,7%

12,8%

0,0%

6,9%

50,8%

48,9%

0,0%

50,8%

0,6%

2,1%

0,0%

0,7%

1.409

47

0

1.456

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

30


Jeg har deltaget i møder for ledere

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Inden for det seneste halve år

0,0%

0,0%

28,0%

28,0%

Inden for det seneste år

0,0%

0,0%

23,4%

23,4%

Inden for de seneste tre år

0,0%

0,0%

17,5%

17,5%

For mere end tre år siden

0,0%

0,0%

6,6%

6,6%

Nej, aldrig

0,0%

0,0%

22,7%

22,7%

Ved ikke

0,0%

0,0%

1,7%

1,7%

0

0

286

286

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Lærer

klasseleder Inden for det seneste halve år

54,9%

53,2%

70,9%

57,5%

Inden for det seneste år

20,1%

21,3%

19,6%

20,1%

Inden for de seneste tre år

8,4%

8,5%

4,2%

7,7%

For mere end tre år siden

2,1%

0,0%

0,4%

1,7%

13,2%

17,0%

3,9%

11,8%

1,3%

0,0%

1,1%

1,2%

1.410

47

285

1.742

Børnehave-

Leder

I alt

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler Lærer

klasseleder Inden for det seneste halve år

85,6%

87,2%

90,5%

86,4%

Inden for det seneste år

8,2%

6,4%

6,0%

7,8%

Inden for de seneste tre år

2,0%

0,0%

1,4%

1,8%

For mere end tre år siden

0,6%

2,1%

0,7%

0,6%

Nej, aldrig

3,2%

4,3%

1,4%

3,0%

Ved ikke

0,5%

0,0%

0,0%

0,4%

1.420

47

285

1.752

I alt

31


Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Inden for det seneste halve år

37,0%

34,8%

37,9%

37,1%

Inden for det seneste år

14,2%

15,2%

27,0%

16,3%

Inden for de seneste tre år

10,6%

15,2%

18,2%

12,0%

6,2%

4,3%

4,9%

6,0%

30,7%

30,4%

11,6%

27,5%

1,3%

0,0%

0,4%

1,1%

1.408

46

285

1.739

Børnehave-

Leder

I alt

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

Lærer

klasseleder Inden for det seneste halve år

31,6%

26,1%

22,6%

30,0%

Inden for det seneste år

10,4%

10,9%

13,8%

11,0%

Inden for de seneste tre år

8,7%

6,5%

18,0%

10,2%

For mere end tre år siden

6,1%

2,2%

8,8%

6,5%

40,9%

52,2%

36,4%

40,4%

2,2%

2,2%

0,4%

1,9%

1.407

46

283

1.736

Børnehave-

Leder

I alt

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com Lærer

klasseleder Inden for det seneste halve år

30,7%

26,7%

42,4%

32,5%

Inden for det seneste år

13,3%

6,7%

17,0%

13,8%

Inden for de seneste tre år

5,3%

6,7%

5,3%

5,4%

For mere end tre år siden

1,6%

0,0%

2,5%

1,7%

46,7%

55,6%

28,6%

44,0%

2,3%

4,4%

4,2%

2,6%

1.410

45

283

1.738

Nej, aldrig Ved ikke I alt

32


Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Inden for det seneste halve år

31,7%

32,6%

39,9%

33,1%

Inden for det seneste år

10,3%

4,3%

13,1%

10,6%

Inden for de seneste tre år

7,3%

8,7%

8,5%

7,5%

For mere end tre år siden

4,0%

4,3%

4,2%

4,0%

44,7%

50,0%

33,2%

43,0%

2,0%

0,0%

1,1%

1,8%

1.407

46

283

1.736

Børnehave-

Leder

I alt

Nej, aldrig Ved ikke I alt

20.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Stilling

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

Lærer

klasseleder Helt enig

35,6%

47,1%

0,0%

35,9%

Overvejende enig

35,6%

23,5%

0,0%

35,3%

Hverken enig eller uenig

25,5%

29,4%

0,0%

25,6%

Overvejende uenig

2,2%

0,0%

0,0%

2,2%

Helt uenig

1,0%

0,0%

0,0%

1,0%

584

17

0

601

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

Lærer

klasseleder Helt enig

0,0%

0,0%

34,9%

34,9%

Overvejende enig

0,0%

0,0%

46,2%

46,2%

Hverken enig eller uenig

0,0%

0,0%

15,9%

15,9%

Overvejende uenig

0,0%

0,0%

3,1%

3,1%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

195

195

I alt

33


Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

36,0%

38,5%

28,6%

34,7%

Overvejende enig

45,0%

35,9%

57,6%

47,0%

Hverken enig eller uenig

18,6%

25,6%

12,6%

17,7%

Overvejende uenig

0,3%

0,0%

1,1%

0,5%

Helt uenig

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

1.172

39

269

1.480

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

Medlemsmagasinet er troværdigt

klasseleder Helt enig

39,8%

41,9%

26,4%

37,6%

Overvejende enig

48,1%

53,5%

53,1%

49,0%

Hverken enig eller uenig

11,3%

4,7%

19,9%

12,5%

Overvejende uenig

0,7%

0,0%

0,7%

0,7%

Helt uenig

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

1.346

43

277

1.666

I alt

I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

38,4%

47,7%

29,9%

37,2%

Overvejende enig

40,2%

43,2%

50,4%

41,9%

Hverken enig eller uenig

17,7%

9,1%

16,9%

17,3%

Overvejende uenig

3,3%

0,0%

1,8%

3,0%

Helt uenig

0,4%

0,0%

1,1%

0,5%

1.352

44

278

1.674

I alt

34


Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

48,6%

51,7%

30,4%

44,9%

Overvejende enig

33,6%

41,4%

46,0%

36,4%

Hverken enig eller uenig

16,5%

6,9%

21,1%

17,2%

Overvejende uenig

1,2%

0,0%

1,7%

1,2%

Helt uenig

0,1%

0,0%

0,8%

0,3%

866

29

237

1.132

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

klasseleder Helt enig

57,1%

55,0%

30,3%

52,4%

Overvejende enig

31,3%

20,0%

35,5%

31,8%

Hverken enig eller uenig

9,9%

20,0%

27,6%

13,2%

Overvejende uenig

1,1%

5,0%

5,3%

1,9%

Helt uenig

0,6%

0,0%

1,3%

0,7%

709

20

152

881

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

klasseleder Helt enig

29,2%

35,6%

15,1%

27,1%

Overvejende enig

37,6%

37,8%

48,2%

39,4%

Hverken enig eller uenig

25,3%

24,4%

32,0%

26,4%

Overvejende uenig

1,4%

0,0%

2,5%

1,6%

Helt uenig

0,6%

0,0%

0,7%

0,6%

Ved ikke

5,8%

2,2%

1,4%

5,0%

1.404

45

284

1.733

I alt

35


Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

49,5%

53,2%

28,5%

46,2%

Overvejende enig

33,4%

34,0%

38,4%

34,2%

Hverken enig eller uenig

11,7%

8,5%

22,5%

13,4%

Overvejende uenig

3,1%

0,0%

7,0%

3,7%

Helt uenig

0,9%

4,3%

2,1%

1,2%

Ved ikke

1,3%

0,0%

1,4%

1,3%

1.401

47

284

1.732

I alt

Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

63,2%

63,8%

41,7%

59,7%

Overvejende enig

23,6%

27,7%

26,9%

24,3%

Hverken enig eller uenig

6,1%

4,3%

19,4%

8,2%

Overvejende uenig

4,2%

2,1%

4,9%

4,3%

Helt uenig

1,7%

2,1%

4,9%

2,2%

Ved ikke

1,2%

0,0%

2,1%

1,3%

1.409

47

283

1.739

I alt

Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

49,6%

55,3%

33,1%

47,1%

Overvejende enig

22,2%

21,3%

28,5%

23,2%

Hverken enig eller uenig

17,8%

12,8%

27,8%

19,3%

Overvejende uenig

3,7%

6,4%

2,8%

3,6%

Helt uenig

2,7%

4,3%

4,9%

3,1%

Ved ikke

4,0%

0,0%

2,8%

3,7%

1.405

47

284

1.736

I alt

36


FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Helt enig

46,5%

50,0%

31,6%

44,1%

Overvejende enig

35,5%

43,5%

42,2%

36,8%

Hverken enig eller uenig

13,1%

6,5%

17,7%

13,7%

Overvejende uenig

1,3%

0,0%

5,0%

1,8%

Helt uenig

0,7%

0,0%

2,1%

0,9%

Ved ikke

2,9%

0,0%

1,4%

2,6%

1.405

46

282

1.733

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

21.

Sidder du i en opsagt stilling?

Krydset med: Stilling

klasseleder Ja

6,6%

10,9%

9,5%

7,2%

Nej

93,4%

89,1%

90,5%

92,8%

I alt

1.405

46

284

1.735

22.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Stilling

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Ja

77,3%

80,9%

75,8%

77,2%

Nej

22,7%

19,1%

24,2%

22,8%

I alt

1.414

47

281

1.742

37


23.

Er du tillidsrepræsentant?

Krydset med: Stilling

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Ja

24,2%

13,0%

0,0%

23,8%

Nej

75,8%

87,0%

0,0%

76,2%

I alt

1.415

46

0

1.461

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

24.

Er du sikkerhedsrepræsentant?

Krydset med: Stilling

klasseleder Ja

8,8%

12,8%

0,0%

8,9%

Nej

91,2%

87,2%

0,0%

91,1%

I alt

1.405

47

0

1.452

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

25.

Køn

Krydset med: Stilling

klasseleder Mand

39,3%

4,0%

64,4%

42,5%

Kvinde

60,7%

96,0%

35,6%

57,5%

1.521

50

312

1.883

I alt

38


26.

Aldersgruppe1

Krydset med: Stilling

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder Under 30

8,8%

2,0%

0,6%

7,3%

30-34

16,8%

4,0%

4,8%

14,5%

35-39

16,4%

6,0%

11,2%

15,3%

40-44

13,3%

20,0%

17,9%

14,3%

45-49

11,8%

28,0%

14,4%

12,7%

50-54

12,7%

22,0%

19,9%

14,1%

55-59

14,7%

8,0%

20,5%

15,5%

60+

5,4%

10,0%

10,6%

6,4%

I alt

1.521

50

312

1.883

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

27.

Aldersgruppe2

Krydset med: Stilling

klasseleder Under 40

42,1%

12,0%

16,7%

37,1%

40+

57,9%

88,0%

83,3%

62,9%

I alt

1.521

50

312

1.883

39


28.

Kreds

Krydset med: Stilling

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

klasseleder 1

7,8%

0,0%

0,0%

6,3%

2

11,0%

0,0%

0,0%

8,9%

3

10,6%

0,0%

0,0%

8,6%

4

9,5%

0,0%

0,0%

7,6%

5

8,7%

18,0%

0,0%

7,5%

6

7,3%

10,0%

0,0%

6,2%

7

8,5%

18,0%

0,0%

7,3%

8

8,0%

16,0%

0,0%

6,9%

9

9,7%

12,0%

0,0%

8,2%

10

11,4%

10,0%

0,0%

9,5%

11

7,6%

16,0%

0,0%

6,5%

12

0,0%

0,0%

100,0%

16,6%

1.521

50

312

1.883

Lærer

Børnehave-

Leder

I alt

I alt

29.

Skoleorganisation

Krydset med: Stilling

klasseleder Efterskoleforeningen

37,4%

0,0%

35,3%

36,1%

Danmarks Privatskoleforening

29,4%

40,0%

32,4%

30,2%

Dansk Friskoleforening

21,6%

40,0%

20,5%

21,9%

Lilleskolerne

7,3%

12,0%

8,0%

7,5%

Foreningen af Kristne Friskoler

3,4%

4,0%

2,2%

3,2%

Deutscher Schul- und Sprachverein

1,0%

4,0%

1,6%

1,2%

1.521

50

312

1.883

I alt

40


Krydstabulering – Aldersgruppe 1 30.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Aldersgruppe1

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Meget tilfreds

24,4%

25,3%

27,7%

26,8%

33,5%

37,4%

37,3%

35,7%

30,7%

Overvejende tilfreds

43,0%

47,5%

47,0%

45,1%

42,8%

39,9%

48,4%

46,4%

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

30,4%

23,3%

22,1%

24,9%

19,6%

19,7%

10,7%

16,7%

20,8%

Overvejende utilfreds

1,5%

3,1%

2,0%

3,3%

3,6%

2,5%

3,6%

1,2%

2,7%

Meget utilfreds

0,7%

0,8%

1,2%

0,0%

0,5%

0,5%

0,0%

0,0%

0,5%

135

257

253

213

194

203

225

84

1.564

I alt

31.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Aldersgruppe1

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Meget tilfreds

0,0%

6,7%

14,7%

5,4%

17,8%

11,5%

23,4%

30,3%

15,8%

Overvejende tilfreds

50,0%

53,3%

44,1%

48,2%

44,4%

57,4%

37,5%

57,6%

48,1%

Hverken tilfreds eller utilfreds

50,0%

26,7%

26,5%

39,3%

28,9%

26,2%

32,8%

3,0%

28,1%

Overvejende utilfreds

0,0%

13,3%

8,8%

7,1%

6,7%

3,3%

6,2%

9,1%

6,8%

Meget utilfreds

0,0%

0,0%

5,9%

0,0%

2,2%

1,6%

0,0%

0,0%

1,3%

2

15

34

56

45

61

64

33

310

I alt

41


32.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Aldersgruppe1

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

41,4%

35,1%

38,4%

36,4%

42,7%

51,4%

52,4%

57,5%

43,7%

Overvejende enig

32,8%

50,2%

45,7%

43,5%

37,4%

36,0%

35,6%

31,0%

40,1%

Hverken enig eller uenig

23,4%

13,5%

13,8%

18,2%

17,6%

10,1%

9,5%

9,7%

14,1%

Overvejende uenig

1,6%

1,2%

1,8%

2,0%

1,8%

2,0%

2,5%

1,8%

1,9%

Helt uenig

0,8%

0,0%

0,4%

0,0%

0,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,2%

128

245

276

253

227

247

275

113

1.764

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

17,1%

20,7%

19,6%

20,2%

24,6%

29,9%

29,8%

26,5%

23,8%

Overvejende enig

39,5%

37,8%

40,4%

34,5%

37,5%

41,0%

43,4%

50,4%

39,9%

Hverken enig eller uenig

34,1%

31,3%

32,7%

35,7%

31,7%

22,5%

21,7%

15,9%

28,7%

Overvejende uenig

7,0%

8,1%

6,9%

7,5%

4,9%

5,7%

5,1%

6,2%

6,4%

Helt uenig

2,3%

2,0%

0,4%

2,0%

1,3%

0,8%

0,0%

0,9%

1,1%

129

246

275

252

224

244

272

113

1.755

30 Helt enig

I alt

FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

24,2%

29,7%

32,4%

29,9%

35,0%

40,2%

41,9%

42,9%

34,6%

Overvejende enig

30,5%

36,6%

33,5%

36,7%

31,4%

32,1%

37,4%

42,0%

34,8%

Hverken enig eller uenig

39,8%

29,7%

30,2%

29,5%

29,6%

22,8%

16,3%

12,5%

26,3%

Overvejende uenig

3,9%

3,3%

2,9%

3,2%

2,7%

4,1%

4,1%

1,8%

3,3%

Helt uenig

1,6%

0,8%

1,1%

0,8%

1,3%

0,8%

0,4%

0,9%

0,9%

128

246

275

251

226

246

270

112

1.754

I alt

42


FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

26,6%

24,8%

25,3%

24,0%

32,6%

33,6%

35,5%

31,0%

29,2%

Overvejende enig

38,3%

43,1%

44,0%

40,8%

37,1%

41,8%

41,4%

46,0%

41,5%

Hverken enig eller uenig

29,7%

26,0%

24,5%

26,0%

23,7%

17,2%

17,2%

15,9%

22,5%

Overvejende uenig

3,9%

4,5%

4,4%

6,4%

4,5%

6,1%

4,4%

6,2%

5,0%

Helt uenig

1,6%

1,6%

1,8%

2,8%

2,2%

1,2%

1,5%

0,9%

1,8%

128

246

273

250

224

244

273

113

1.751

I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

11,0%

13,4%

16,4%

15,6%

21,4%

24,2%

19,3%

20,5%

17,9%

Overvejende enig

30,7%

35,0%

30,9%

34,0%

32,6%

33,6%

34,8%

35,7%

33,4%

Hverken enig eller uenig

49,6%

38,2%

41,8%

39,6%

38,4%

33,6%

40,4%

33,9%

39,2%

Overvejende uenig

7,1%

11,0%

9,8%

8,0%

5,4%

7,4%

4,4%

8,0%

7,7%

Helt uenig

1,6%

2,4%

1,1%

2,8%

2,2%

1,2%

1,1%

1,8%

1,8%

127

246

275

250

224

244

270

112

1.748

I alt

FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

19,5%

22,0%

27,1%

22,2%

28,4%

39,6%

37,9%

36,0%

29,3%

Overvejende enig

47,7%

45,3%

45,4%

47,6%

42,2%

38,4%

45,6%

46,8%

44,6%

Hverken enig eller uenig

26,6%

24,5%

20,5%

19,8%

22,7%

16,7%

12,9%

10,8%

19,4%

Overvejende uenig

4,7%

5,7%

5,9%

6,7%

3,6%

4,5%

2,2%

6,3%

4,9%

Helt uenig

1,6%

2,4%

1,1%

3,6%

3,1%

0,8%

1,5%

0,0%

1,9%

128

245

273

252

225

245

272

111

1.751

I alt

43


FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

16,4%

11,4%

13,2%

15,6%

21,8%

31,4%

25,7%

22,5%

19,7%

Overvejende enig

42,2%

38,2%

44,0%

42,4%

41,3%

40,5%

43,5%

43,2%

41,9%

Hverken enig eller uenig

35,2%

40,7%

35,5%

34,8%

28,9%

25,2%

27,1%

26,1%

31,9%

Overvejende uenig

5,5%

9,3%

6,2%

5,6%

6,7%

2,1%

3,7%

6,3%

5,6%

Helt uenig

0,8%

0,4%

1,1%

1,6%

1,3%

0,8%

0,0%

1,8%

0,9%

128

246

273

250

225

242

269

111

1.744

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

31,2%

39,0%

39,3%

39,7%

44,6%

52,9%

54,4%

53,6%

44,6%

Overvejende enig

35,9%

37,0%

37,8%

36,1%

31,7%

29,5%

30,5%

38,4%

34,3%

Hverken enig eller uenig

27,3%

20,3%

19,6%

21,0%

20,5%

14,3%

11,4%

5,4%

17,7%

Overvejende uenig

3,9%

3,3%

1,1%

2,8%

1,8%

2,0%

2,6%

2,7%

2,4%

Helt uenig

1,6%

0,4%

2,2%

0,4%

1,3%

1,2%

1,1%

0,0%

1,1%

128

246

275

252

224

244

272

112

1.753

I alt

33.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL:

Krydset med: Aldersgruppe1

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Inden for det seneste halve år

3,9%

6,2%

8,9%

8,1%

13,6%

8,9%

9,9%

8,9%

8,8%

Inden for det seneste år

4,7%

9,5%

12,2%

10,5%

10,9%

12,6%

9,2%

13,4%

10,5%

Inden for de seneste tre år

3,9%

9,1%

11,9%

18,5%

14,5%

22,0%

27,6%

20,5%

16,6%

For mere end tre år siden

0,0%

1,7%

5,6%

10,1%

9,0%

15,4%

19,1%

26,8%

10,6%

81,4%

68,2%

58,9%

50,0%

49,3%

38,6%

29,8%

25,9%

49,8%

6,2%

5,4%

2,6%

2,8%

2,7%

2,4%

4,4%

4,5%

3,7%

129

242

270

248

221

246

272

112

1.740

Nej, aldrig Ved ikke I alt

44


Jeg har deltaget i møder i min kreds

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Inden for det seneste halve år

4,7%

14,1%

12,2%

19,3%

26,8%

33,5%

26,6%

27,5%

20,4%

Inden for det seneste år

8,7%

4,4%

11,4%

10,7%

13,1%

14,7%

12,1%

10,0%

10,6%

Inden for de seneste tre år

2,4%

6,6%

10,5%

11,2%

10,4%

11,5%

16,8%

15,0%

10,6%

For mere end tre år siden

1,6%

1,8%

6,3%

7,1%

3,8%

8,4%

12,6%

20,0%

6,9%

79,5%

72,2%

59,1%

51,8%

45,4%

31,4%

31,8%

26,2%

50,8%

3,1%

0,9%

0,4%

0,0%

0,5%

0,5%

0,0%

1,2%

0,7%

127

227

237

197

183

191

214

80

1.456

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

0,0%

21,4%

24,2%

29,4%

30,0%

21,8%

32,2%

34,4%

28,0%

100%

28,6%

27,3%

37,3%

20,0%

14,5%

18,6%

18,8%

23,4%

Inden for de seneste tre år

0,0%

14,3%

9,1%

9,8%

17,5%

23,6%

20,3%

25,0%

17,5%

For mere end tre år siden

0,0%

0,0%

6,1%

2,0%

10,0%

12,7%

6,8%

3,1%

6,6%

Nej, aldrig

0,0%

35,7%

30,3%

21,6%

22,5%

23,6%

18,6%

18,8%

22,7%

Ved ikke

0,0%

0,0%

3,0%

0,0%

0,0%

3,6%

3,4%

0,0%

1,7%

2

14

33

51

40

55

59

32

286

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder for ledere

Under 30 Inden for det seneste halve år Inden for det seneste år

I alt

Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Inden for det seneste halve år

55,0%

58,3%

52,6%

58,6%

59,0%

61,0%

56,6%

58,9%

57,5%

Inden for det seneste år

22,5%

20,7%

24,1%

16,9%

18,9%

18,3%

21,0%

17,9%

20,1%

Inden for de seneste tre år

6,2%

4,5%

10,0%

9,6%

8,6%

8,1%

7,0%

6,2%

7,7%

For mere end tre år siden

0,0%

2,1%

2,6%

1,6%

0,5%

0,8%

3,7%

0,9%

1,7%

14,7%

13,2%

9,6%

12,9%

11,3%

10,6%

10,3%

15,2%

11,8%

1,6%

1,2%

1,1%

0,4%

1,8%

1,2%

1,5%

0,9%

1,2%

129

242

270

249

222

246

272

112

1.742

Nej, aldrig Ved ikke I alt

45


Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Inden for det seneste halve år

79,1%

84,4%

85,7%

89,2%

86,6%

89,1%

87,6%

85,7%

86,4%

Inden for det seneste år

10,1%

8,2%

7,0%

7,2%

8,0%

6,5%

7,6%

9,8%

7,8%

Inden for de seneste tre år

0,8%

2,5%

2,6%

1,2%

1,3%

2,4%

1,1%

2,7%

1,8%

For mere end tre år siden

0,0%

0,8%

0,7%

0,4%

0,9%

0,4%

0,7%

0,9%

0,6%

Nej, aldrig

8,5%

3,7%

4,0%

1,6%

2,2%

1,2%

2,9%

0,9%

3,0%

Ved ikke

1,6%

0,4%

0,0%

0,4%

0,9%

0,4%

0,0%

0,0%

0,4%

129

243

273

249

224

247

275

112

1.752

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

I alt

Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

Under 30 Inden for det seneste halve år

25,8%

37,6%

38,2%

37,5%

38,6%

37,7%

36,9%

41,4%

37,1%

Inden for det seneste år

17,2%

18,6%

14,7%

16,5%

14,1%

17,0%

15,1%

19,8%

16,3%

4,7%

7,0%

12,1%

15,3%

10,9%

14,6%

14,8%

12,6%

12,0%

Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

0,8%

2,9%

5,9%

4,4%

5,9%

8,1%

9,6%

9,0%

6,0%

50,0%

33,1%

27,6%

25,4%

28,6%

21,5%

23,2%

16,2%

27,5%

1,6%

0,8%

1,5%

0,8%

1,8%

1,2%

0,4%

0,9%

1,1%

128

242

272

248

220

247

271

111

1.739

Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

25,6%

28,9%

32,6%

30,6%

29,7%

27,5%

30,0%

36,0%

30,0%

Inden for det seneste år

7,8%

15,5%

7,8%

10,6%

10,4%

12,1%

10,6%

13,5%

11,0%

Inden for de seneste tre år

0,8%

7,5%

11,9%

11,4%

9,9%

11,7%

11,4%

14,4%

10,2%

For mere end tre år siden

0,0%

1,3%

4,8%

4,5%

8,1%

7,7%

13,2%

10,8%

6,5%

63,6%

43,9%

41,1%

42,0%

39,2%

38,9%

33,3%

24,3%

40,4%

2,3%

2,9%

1,9%

0,8%

2,7%

2,0%

1,5%

0,9%

1,9%

129

239

270

245

222

247

273

111

1.736

30 Inden for det seneste halve år

Nej, aldrig Ved ikke I alt

46


Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Inden for det seneste halve år

20,2%

28,9%

30,4%

33,7%

39,0%

35,2%

32,4%

38,7%

32,5%

Inden for det seneste år

11,6%

7,9%

9,2%

14,5%

17,0%

15,2%

19,9%

14,4%

13,8%

Inden for de seneste tre år

4,7%

5,0%

6,6%

7,2%

2,8%

4,1%

5,9%

6,3%

5,4%

For mere end tre år siden

1,6%

2,1%

1,8%

0,8%

1,8%

2,0%

2,2%

0,9%

1,7%

58,9%

53,7%

50,5%

41,8%

36,7%

39,3%

36,8%

36,9%

44,0%

3,1%

2,5%

1,5%

2,0%

2,8%

4,1%

2,9%

2,7%

2,6%

129

242

273

249

218

244

272

111

1.738

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Inden for det seneste halve år

31,8%

38,4%

36,7%

29,6%

36,2%

36,1%

26,4%

25,5%

33,1%

Inden for det seneste år

13,2%

8,3%

9,6%

11,7%

11,8%

8,6%

11,7%

11,8%

10,6%

5,4%

6,2%

7,0%

7,7%

5,9%

9,4%

9,5%

8,2%

7,5%

Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

34.

2,3%

2,5%

2,2%

3,2%

5,9%

3,3%

6,6%

7,3%

4,0%

44,2%

43,4%

44,1%

46,2%

38,0%

39,8%

44,3%

44,5%

43,0%

3,1%

1,2%

0,4%

1,6%

2,3%

2,9%

1,5%

2,7%

1,8%

129

242

270

247

221

244

273

110

1.736

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Aldersgruppe1

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

5,0%

39,3%

19,0%

37,0%

41,3%

42,0%

37,8%

42,9%

35,9%

Overvejende enig

45,0%

33,9%

41,8%

35,8%

27,2%

35,7%

34,5%

38,1%

35,3%

Hverken enig eller uenig

45,0%

21,4%

39,2%

22,2%

28,3%

19,6%

24,4%

16,7%

25,6%

Overvejende uenig

0,0%

3,6%

0,0%

2,5%

3,3%

1,8%

2,5%

2,4%

2,2%

Helt uenig

5,0%

1,8%

0,0%

2,5%

0,0%

0,9%

0,8%

0,0%

1,0%

20

56

79

81

92

112

119

42

601

30 Helt enig

I alt

47


Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

0,0%

22,2%

42,1%

28,2%

33,3%

27,3%

35,7%

58,3%

34,9%

Overvejende enig

50,0%

44,4%

36,8%

41,0%

59,3%

54,5%

54,8%

20,8%

46,2%

Hverken enig eller uenig

50,0%

33,3%

10,5%

28,2%

7,4%

15,2%

9,5%

12,5%

15,9%

Overvejende uenig

0,0%

0,0%

10,5%

2,6%

0,0%

3,0%

0,0%

8,3%

3,1%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2

9

19

39

27

33

42

24

195

30 Helt enig

I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

35,2%

33,0%

30,9%

33,0%

37,5%

39,7%

32,5%

39,8%

34,7%

Overvejende enig

44,4%

47,0%

49,4%

49,5%

44,3%

43,0%

51,3%

43,0%

47,0%

Hverken enig eller uenig

19,4%

19,5%

18,9%

16,5%

18,2%

17,3%

15,4%

17,2%

17,7%

Overvejende uenig

0,9%

0,0%

0,9%

0,9%

0,0%

0,0%

0,9%

0,0%

0,5%

Helt uenig

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

108

200

233

212

192

214

228

93

1.480

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

I alt

Medlemsmagasinet er troværdigt

30 Helt enig

37,4%

35,8%

38,8%

34,2%

37,1%

38,9%

37,3%

45,9%

37,6%

Overvejende enig

52,2%

48,0%

48,4%

48,6%

48,4%

51,5%

51,2%

41,3%

49,0%

Hverken enig eller uenig

9,6%

15,3%

12,4%

16,5%

13,6%

8,4%

11,2%

11,9%

12,5%

Overvejende uenig

0,9%

0,4%

0,4%

0,4%

0,9%

1,3%

0,4%

0,9%

0,7%

Helt uenig

0,0%

0,4%

0,0%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

115

229

258

243

213

239

260

109

1.666

I alt

48


I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

29,3%

34,9%

37,1%

33,5%

39,5%

41,0%

37,1%

46,4%

37,2%

Overvejende enig

46,6%

36,7%

41,3%

46,3%

37,2%

45,2%

43,9%

37,3%

41,9%

Hverken enig eller uenig

19,8%

24,5%

17,8%

16,1%

19,1%

10,9%

16,3%

14,5%

17,3%

Overvejende uenig

4,3%

1,7%

3,5%

4,1%

3,3%

2,9%

2,3%

1,8%

3,0%

Helt uenig

0,0%

2,2%

0,4%

0,0%

0,9%

0,0%

0,4%

0,0%

0,5%

116

229

259

242

215

239

264

110

1.674

I alt

Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

32,8%

41,4%

40,1%

39,5%

46,4%

48,5%

52,5%

54,9%

44,9%

Overvejende enig

27,9%

40,8%

33,3%

40,7%

37,0%

34,9%

34,8%

37,8%

36,4%

Hverken enig eller uenig

39,3%

16,4%

22,6%

17,4%

15,9%

15,4%

12,7%

6,1%

17,2%

Overvejende uenig

0,0%

1,3%

3,4%

2,3%

0,0%

0,6%

0,0%

1,2%

1,2%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,7%

0,6%

0,0%

0,0%

0,3%

61

152

177

172

138

169

181

82

1.132

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

Under 30 Helt enig

59,1%

42,7%

52,1%

43,0%

55,0%

57,1%

57,9%

60,0%

52,4%

Overvejende enig

25,0%

37,9%

27,9%

38,3%

29,4%

31,7%

31,4%

25,7%

31,8%

Hverken enig eller uenig

15,9%

16,1%

16,4%

16,4%

11,9%

10,3%

9,3%

8,6%

13,2%

Overvejende uenig

0,0%

2,4%

2,1%

2,3%

2,8%

0,8%

1,4%

2,9%

1,9%

Helt uenig

0,0%

0,8%

1,4%

0,0%

0,9%

0,0%

0,0%

2,9%

0,7%

44

124

140

128

109

126

140

70

881

I alt

49


FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

14,7%

21,2%

24,1%

23,1%

30,6%

33,2%

34,7%

31,0%

27,1%

Overvejende enig

36,4%

35,4%

38,5%

42,9%

36,5%

39,3%

41,8%

45,1%

39,4%

Hverken enig eller uenig

34,1%

32,9%

29,6%

27,1%

25,2%

22,5%

19,4%

21,2%

26,4%

Overvejende uenig

1,6%

2,9%

1,5%

1,6%

0,9%

0,4%

2,2%

0,9%

1,6%

Helt uenig

0,8%

0,8%

0,4%

0,8%

0,9%

1,2%

0,0%

0,0%

0,6%

12,4%

6,7%

5,9%

4,5%

5,9%

3,3%

1,9%

1,8%

5,0%

129

240

270

247

222

244

268

113

1.733

Ved ikke I alt

Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

36,4%

40,6%

41,0%

37,2%

46,4%

54,5%

59,5%

50,9%

46,2%

Overvejende enig

38,0%

38,1%

39,2%

42,5%

33,8%

26,4%

25,7%

30,4%

34,2%

Hverken enig eller uenig

20,2%

11,7%

13,4%

13,8%

14,0%

13,4%

10,4%

14,3%

13,4%

Overvejende uenig

1,6%

5,0%

3,4%

3,2%

4,5%

4,1%

3,3%

3,6%

3,7%

Helt uenig

0,8%

1,3%

2,2%

1,6%

0,5%

1,2%

0,7%

0,9%

1,2%

Ved ikke

3,1%

3,3%

0,7%

1,6%

0,9%

0,4%

0,4%

0,0%

1,3%

129

239

268

247

222

246

269

112

1.732

I alt

Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

54,3%

51,7%

54,1%

53,2%

62,8%

65,3%

70,8%

65,5%

59,7%

Overvejende enig

28,7%

30,4%

26,3%

29,0%

22,9%

20,2%

15,5%

23,6%

24,3%

Hverken enig eller uenig

10,1%

7,5%

7,8%

9,3%

9,0%

9,3%

5,9%

8,2%

8,2%

Overvejende uenig

4,7%

5,8%

6,3%

2,8%

2,7%

3,2%

5,2%

1,8%

4,3%

Helt uenig

0,8%

3,3%

3,7%

3,6%

0,4%

1,6%

1,8%

0,9%

2,2%

Ved ikke

1,6%

1,2%

1,9%

2,0%

2,2%

0,4%

0,7%

0,0%

1,3%

129

240

270

248

223

248

271

110

1.739

I alt

50


Hvis jeg har eller f책r kolleger p책 skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

31,0%

34,2%

39,3%

45,6%

51,4%

58,3%

57,5%

57,1%

47,1%

Overvejende enig

26,4%

22,5%

26,7%

23,0%

23,9%

21,1%

21,6%

20,5%

23,2%

Hverken enig eller uenig

27,9%

29,2%

19,3%

23,8%

14,4%

12,6%

12,7%

18,8%

19,3%

Overvejende uenig

3,1%

4,6%

6,3%

1,6%

4,5%

3,2%

3,0%

0,9%

3,6%

Helt uenig

4,7%

3,3%

4,8%

4,0%

1,8%

1,6%

2,6%

1,8%

3,1%

Ved ikke

7,0%

6,2%

3,7%

2,0%

4,1%

3,2%

2,6%

0,9%

3,7%

129

240

270

248

222

247

268

112

1.736

I alt

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Helt enig

31,8%

34,2%

39,3%

40,9%

44,7%

51,0%

56,9%

51,8%

44,1%

Overvejende enig

39,5%

40,8%

41,5%

39,3%

36,5%

32,4%

28,6%

38,4%

36,8%

Hverken enig eller uenig

19,4%

19,2%

14,1%

13,8%

12,3%

12,1%

10,4%

8,0%

13,7%

Overvejende uenig

0,8%

2,1%

2,2%

2,0%

1,8%

2,8%

1,1%

0,9%

1,8%

Helt uenig

0,8%

0,0%

1,1%

0,8%

1,4%

0,8%

1,5%

0,9%

0,9%

Ved ikke

7,8%

3,8%

1,9%

3,2%

3,2%

0,8%

1,5%

0,0%

2,6%

129

240

270

247

219

247

269

112

1.733

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

9,4%

5,8%

5,6%

8,2%

5,8%

4,5%

8,1%

16,2%

7,2%

Nej

90,6%

94,2%

94,4%

91,8%

94,2%

95,5%

91,9%

83,8%

92,8%

I alt

128

240

269

245

224

245

273

111

1.735

I alt

35.

Sidder du i en opsagt stilling?

Krydset med: Aldersgruppe1

Under 30 Ja

51


36.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Aldersgruppe1

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 Ja

68,2%

74,9%

71,1%

78,4%

80,4%

84,7%

81,0%

71,7%

77,2%

Nej

31,8%

25,1%

28,9%

21,6%

19,6%

15,3%

19,0%

28,3%

22,8%

I alt

129

239

270

245

224

248

274

113

1.742

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

2,4%

15,5%

21,0%

31,6%

26,1%

37,6%

28,8%

18,5%

23,8%

Nej

97,6%

84,5%

79,0%

68,4%

73,9%

62,4%

71,2%

81,5%

76,2%

I alt

127

226

238

196

184

194

215

81

1.461

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

2,4%

7,1%

6,8%

8,2%

8,2%

13,0%

11,7%

16,0%

8,9%

Nej

97,6%

92,9%

93,2%

91,8%

91,8%

87,0%

88,3%

84,0%

91,1%

I alt

125

225

235

196

183

193

214

81

1.452

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

37.

Er du tillidsrepræsentant?

Krydset med: Aldersgruppe1

30 Ja

38.

Er du sikkerhedsrepræsentant?

Krydset med: Aldersgruppe1

Under 30 Ja

39.

Køn

Krydset med: Aldersgruppe1

30 Mand

27,7%

41,4%

40,6%

39,0%

38,5%

41,7%

54,3%

55,0%

42,5%

Kvinde

72,3%

58,6%

59,4%

61,0%

61,5%

58,3%

45,7%

45,0%

57,5%

137

273

288

269

239

266

291

120

1.883

I alt

52


40.

Stilling

Krydset med: Aldersgruppe1

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

97,8%

93,8%

86,8%

75,5%

75,3%

72,6%

76,6%

68,3%

80,8%

Børnehaveklasseleder

0,7%

0,7%

1,0%

3,7%

5,9%

4,1%

1,4%

4,2%

2,7%

Leder

1,5%

5,5%

12,2%

20,8%

18,8%

23,3%

22,0%

27,5%

16,6%

137

273

288

269

239

266

291

120

1.883

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

30 LĂŚrer

I alt

41.

Skoleorganisation

Krydset med: Aldersgruppe1

30 Efterskoleforeningen

33,6%

43,2%

37,8%

37,9%

33,1%

35,3%

34,4%

25,8%

36,1%

Danmarks Privatskoleforening

33,6%

27,8%

23,6%

33,5%

25,1%

31,2%

32,6%

41,7%

30,2%

Dansk Friskoleforening

24,8%

17,9%

25,0%

18,6%

26,8%

21,1%

22,3%

18,3%

21,9%

Lilleskolerne

5,8%

8,8%

9,0%

6,3%

10,0%

7,1%

4,5%

9,2%

7,5%

Foreningen af Kristne Friskoler

2,2%

1,8%

3,5%

3,3%

3,8%

3,8%

4,1%

1,7%

3,2%

Deutscher Schul- und

0,0%

0,4%

1,0%

0,4%

1,3%

1,5%

2,1%

3,3%

1,2%

137

273

288

269

239

266

291

120

1.883

Sprachverein I alt

53


42.

Kreds

Krydset med: Aldersgruppe1

Under

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

I alt

4,4%

7,7%

6,2%

4,5%

6,7%

7,5%

6,2%

5,8%

6,3%

2

5,8%

10,3%

13,2%

7,8%

10,0%

5,6%

8,9%

6,7%

8,9%

3

10,2%

12,5%

9,0%

9,7%

6,7%

5,6%

7,9%

5,8%

8,6%

4

13,1%

9,9%

6,9%

7,1%

6,3%

8,6%

6,5%

2,5%

7,6%

5

11,7%

11,4%

7,6%

6,7%

4,6%

6,4%

5,5%

8,3%

7,5%

6

8,8%

5,5%

5,2%

6,3%

5,4%

5,6%

6,2%

9,2%

6,2%

7

6,6%

5,5%

7,6%

7,8%

7,5%

8,3%

7,2%

8,3%

7,3%

8

8,0%

7,0%

10,4%

7,8%

5,4%

6,4%

6,2%

0,8%

6,9%

9

9,5%

8,1%

8,3%

5,2%

11,3%

6,4%

8,6%

10,0%

8,2%

10

13,9%

9,2%

7,6%

11,5%

10,0%

7,9%

9,3%

7,5%

9,5%

11

6,6%

7,7%

5,6%

4,8%

7,1%

8,3%

5,5%

7,5%

6,5%

12

1,5%

5,5%

12,2%

20,8%

18,8%

23,3%

22,0%

27,5%

16,6%

137

273

288

269

239

266

291

120

1.883

30 1

I alt

54


Krydstabulering – Aldersgruppe 2 43.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Aldersgruppe2

Under 40

40+

I alt

Meget tilfreds

26,0%

33,9%

30,7%

Overvejende tilfreds

46,4%

44,4%

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

24,3%

18,4%

20,8%

Overvejende utilfreds

2,3%

3,0%

2,7%

Meget utilfreds

0,9%

0,2%

0,5%

645

919

1.564

I alt

44.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Aldersgruppe2

Under 40

40+

I alt

Meget tilfreds

11,8%

16,6%

15,8%

Overvejende tilfreds

47,1%

48,3%

48,1%

Hverken tilfreds eller utilfreds

27,5%

28,2%

28,1%

Overvejende utilfreds

9,8%

6,2%

6,8%

Meget utilfreds

3,9%

0,8%

1,3%

51

259

310

Under 40

40+

I alt

Helt enig

37,8%

47,1%

43,7%

Overvejende enig

44,8%

37,4%

40,1%

Hverken enig eller uenig

15,6%

13,3%

14,1%

Overvejende uenig

1,5%

2,1%

1,9%

Helt uenig

0,3%

0,2%

0,2%

649

1.115

1.764

I alt

45.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Aldersgruppe2

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

I alt

55


FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

Under 40

40+

I alt

Helt enig

19,5%

26,2%

23,8%

Overvejende enig

39,2%

40,4%

39,9%

Hverken enig eller uenig

32,5%

26,5%

28,7%

Overvejende uenig

7,4%

5,9%

6,4%

Helt uenig

1,4%

1,0%

1,1%

650

1.105

1.755

Under 40

40+

I alt

Helt enig

29,7%

37,5%

34,6%

Overvejende enig

34,1%

35,3%

34,8%

Hverken enig eller uenig

I alt

FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

31,9%

23,1%

26,3%

Overvejende uenig

3,2%

3,3%

3,3%

Helt uenig

1,1%

0,8%

0,9%

649

1.105

1.754

Under 40

40+

I alt

Helt enig

25,3%

31,4%

29,2%

Overvejende enig

42,5%

40,9%

41,5%

Hverken enig eller uenig

26,1%

20,4%

22,5%

Overvejende uenig

4,3%

5,4%

5,0%

Helt uenig

1,7%

1,8%

1,8%

647

1.104

1.751

Under 40

40+

I alt

Helt enig

14,2%

20,1%

17,9%

Overvejende enig

32,4%

34,0%

33,4%

Hverken enig eller uenig

42,0%

37,6%

39,2%

Overvejende uenig

9,7%

6,5%

7,7%

Helt uenig

1,7%

1,8%

1,8%

648

1.100

1.748

I alt

FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

I alt

56


FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Under 40

40+

I alt

Helt enig

23,7%

32,6%

29,3%

Overvejende enig

45,8%

43,9%

44,6%

Hverken enig eller uenig

23,2%

17,1%

19,4%

Overvejende uenig

5,6%

4,4%

4,9%

Helt uenig

1,7%

2,0%

1,9%

646

1.105

1.751

I alt

FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Under 40

40+

I alt

Helt enig

13,1%

23,5%

19,7%

Overvejende enig

41,4%

42,1%

41,9%

Hverken enig eller uenig

37,4%

28,7%

31,9%

Overvejende uenig

7,3%

4,6%

5,6%

Helt uenig

0,8%

1,0%

0,9%

647

1.097

1.744

Under 40

40+

I alt

Helt enig

37,6%

48,6%

44,6%

Overvejende enig

37,1%

32,6%

34,3%

Hverken enig eller uenig

21,4%

15,5%

17,7%

Overvejende uenig

2,5%

2,4%

2,4%

Helt uenig

1,4%

0,9%

1,1%

649

1.104

1.753

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

I alt

57


46.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL:

Krydset med: Aldersgruppe2

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Under 40

40+

I alt

Inden for det seneste halve år

6,9%

9,9%

8,8%

Inden for det seneste år

9,7%

11,0%

10,5%

Inden for de seneste tre år

9,2%

20,9%

16,6%

For mere end tre år siden

3,0%

15,0%

10,6%

66,9%

39,9%

49,8%

4,4%

3,3%

3,7%

641

1.099

1.740

Under 40

40+

I alt

11,3%

26,6%

20,4%

Inden for det seneste år

8,1%

12,4%

10,6%

Inden for de seneste tre år

7,3%

12,8%

10,6%

For mere end tre år siden

3,6%

9,2%

6,9%

68,5%

38,6%

50,8%

1,2%

0,3%

0,7%

591

865

1.456

Under 40

40+

I alt

Inden for det seneste halve år

22,4%

29,1%

28,0%

Inden for det seneste år

30,6%

21,9%

23,4%

Inden for de seneste tre år

10,2%

19,0%

17,5%

4,1%

7,2%

6,6%

30,6%

21,1%

22,7%

2,0%

1,7%

1,7%

49

237

286

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder i min kreds

Inden for det seneste halve år

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder for ledere

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

58


Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Under 40

40+

I alt

Inden for det seneste halve år

55,2%

58,8%

57,5%

Inden for det seneste år

22,5%

18,7%

20,1%

Inden for de seneste tre år

7,2%

8,1%

7,7%

For mere end tre år siden

1,9%

1,6%

1,7%

12,0%

11,6%

11,8%

1,2%

1,2%

1,2%

641

1.101

1.742

Under 40

40+

I alt

83,9%

87,9%

86,4%

Inden for det seneste år

8,1%

7,6%

7,8%

Inden for de seneste tre år

2,2%

1,6%

1,8%

For mere end tre år siden

0,6%

0,6%

0,6%

Nej, aldrig

4,8%

1,9%

3,0%

Ved ikke

0,5%

0,4%

0,4%

645

1.107

1.752

Under 40

40+

I alt

Inden for det seneste halve år

35,5%

38,0%

37,1%

Inden for det seneste år

16,7%

16,1%

16,3%

Inden for de seneste tre år

8,7%

13,9%

12,0%

For mere end tre år siden

3,7%

7,3%

6,0%

34,1%

23,7%

27,5%

1,2%

1,0%

1,1%

642

1.097

1.739

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

Inden for det seneste halve år

I alt

Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

Nej, aldrig Ved ikke I alt

59


Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

Under 40

40+

I alt

Inden for det seneste halve år

29,8%

30,1%

30,0%

Inden for det seneste år

10,7%

11,2%

11,0%

Inden for de seneste tre år

8,0%

11,5%

10,2%

For mere end tre år siden

2,5%

8,7%

6,5%

46,7%

36,8%

40,4%

2,4%

1,6%

1,9%

638

1.098

1.736

Under 40

40+

I alt

27,8%

35,3%

32,5%

Inden for det seneste år

9,2%

16,5%

13,8%

Inden for de seneste tre år

5,6%

5,2%

5,4%

For mere end tre år siden

1,9%

1,6%

1,7%

53,4%

38,5%

44,0%

2,2%

2,9%

2,6%

644

1.094

1.738

Under 40

40+

I alt

36,3%

31,1%

33,1%

Inden for det seneste år

9,8%

11,1%

10,6%

Inden for de seneste tre år

6,4%

8,2%

7,5%

For mere end tre år siden

2,3%

5,0%

4,0%

43,8%

42,5%

43,0%

1,2%

2,1%

1,8%

641

1.095

1.736

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

Inden for det seneste halve år

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

Inden for det seneste halve år

Nej, aldrig Ved ikke I alt

60


47.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Aldersgruppe2

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

Under 40

40+

I alt

Helt enig

24,5%

39,9%

35,9%

Overvejende enig

39,4%

33,9%

35,3%

Hverken enig eller uenig

33,5%

22,9%

25,6%

Overvejende uenig

1,3%

2,5%

2,2%

Helt uenig

1,3%

0,9%

1,0%

155

446

601

Under 40

40+

I alt

Helt enig

33,3%

35,2%

34,9%

Overvejende enig

40,0%

47,3%

46,2%

Hverken enig eller uenig

20,0%

15,2%

15,9%

Overvejende uenig

6,7%

2,4%

3,1%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,0%

30

165

195

Under 40

40+

I alt

Helt enig

32,5%

36,0%

34,7%

Overvejende enig

47,5%

46,8%

47,0%

Hverken enig eller uenig

19,2%

16,8%

17,7%

Overvejende uenig

0,6%

0,4%

0,5%

Helt uenig

0,2%

0,0%

0,1%

541

939

1.480

I alt

Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

I alt

61


Medlemsmagasinet er troværdigt

Under 40

40+

I alt

Helt enig

37,4%

37,8%

37,6%

Overvejende enig

49,0%

49,1%

49,0%

Hverken enig eller uenig

13,0%

12,3%

12,5%

Overvejende uenig

0,5%

0,8%

0,7%

Helt uenig

0,2%

0,1%

0,1%

602

1.064

1.666

I alt

I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Under 40

40+

I alt

Helt enig

34,8%

38,6%

37,2%

Overvejende enig

40,6%

42,7%

41,9%

Hverken enig eller uenig

20,7%

15,4%

17,3%

Overvejende uenig

3,0%

3,0%

3,0%

Helt uenig

1,0%

0,3%

0,5%

604

1.070

1.674

Under 40

40+

I alt

Helt enig

39,5%

47,7%

44,9%

Overvejende enig

35,4%

36,9%

36,4%

Hverken enig eller uenig

22,8%

14,3%

17,2%

Overvejende uenig

2,1%

0,8%

1,2%

Helt uenig

0,3%

0,3%

0,3%

390

742

1.132

Under 40

40+

I alt

Helt enig

49,4%

54,1%

52,4%

Overvejende enig

31,5%

31,9%

31,8%

Hverken enig eller uenig

16,2%

11,5%

13,2%

Overvejende uenig

1,9%

1,9%

1,9%

Helt uenig

1,0%

0,5%

0,7%

308

573

881

I alt

Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

I alt

62


FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

Under 40

40+

I alt

Helt enig

21,1%

30,5%

27,1%

Overvejende enig

36,9%

40,8%

39,4%

Hverken enig eller uenig

31,8%

23,2%

26,4%

Overvejende uenig

2,0%

1,3%

1,6%

Helt uenig

0,6%

0,6%

0,6%

Ved ikke

7,5%

3,6%

5,0%

639

1.094

1.733

Under 40

40+

I alt

Helt enig

39,9%

49,8%

46,2%

Overvejende enig

38,5%

31,8%

34,2%

Hverken enig eller uenig

14,2%

13,0%

13,4%

Overvejende uenig

3,6%

3,7%

3,7%

Helt uenig

1,6%

1,0%

1,2%

Ved ikke

2,2%

0,7%

1,3%

636

1.096

1.732

I alt

Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

I alt

Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Under 40

40+

I alt

Helt enig

53,2%

63,5%

59,7%

Overvejende enig

28,3%

21,9%

24,3%

Hverken enig eller uenig

8,1%

8,3%

8,2%

Overvejende uenig

5,8%

3,4%

4,3%

Helt uenig

3,0%

1,8%

2,2%

Ved ikke

1,6%

1,2%

1,3%

639

1.100

1.739

I alt

63


Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

Under 40

40+

I alt

Helt enig

35,7%

53,7%

47,1%

Overvejende enig

25,0%

22,2%

23,2%

Hverken enig eller uenig

24,7%

16,1%

19,3%

Overvejende uenig

5,0%

2,8%

3,6%

Helt uenig

4,2%

2,5%

3,1%

Ved ikke

5,3%

2,7%

3,7%

639

1.097

1.736

I alt

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Under 40

40+

I alt

Helt enig

35,8%

49,0%

44,1%

Overvejende enig

40,8%

34,5%

36,8%

Hverken enig eller uenig

17,1%

11,7%

13,7%

Overvejende uenig

1,9%

1,8%

1,8%

Helt uenig

0,6%

1,1%

0,9%

Ved ikke

3,8%

1,9%

2,6%

639

1.094

1.733

Under 40

40+

I alt

6,4%

7,7%

7,2%

Nej

93,6%

92,3%

92,8%

I alt

637

1.098

1.735

I alt

48.

Sidder du i en opsagt stilling?

Krydset med: Aldersgruppe2

Ja

49.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Aldersgruppe2

Under 40

40+

I alt

Ja

71,9%

80,2%

77,2%

Nej

28,1%

19,8%

22,8%

I alt

638

1.104

1.742

64


50.

Er du tillidsrepræsentant?

Krydset med: Aldersgruppe2

Under 40

40+

I alt

Ja

14,9%

29,9%

23,8%

Nej

85,1%

70,1%

76,2%

I alt

591

870

1.461

Under 40

40+

I alt

6,0%

10,8%

8,9%

Nej

94,0%

89,2%

91,1%

I alt

585

867

1.452

Under 40

40+

I alt

Mand

38,4%

44,9%

42,5%

Kvinde

61,6%

55,1%

57,5%

698

1.185

1.883

Under 40

40+

I alt

91,7%

74,3%

80,8%

Børnehaveklasseleder

0,9%

3,7%

2,7%

Leder

7,4%

21,9%

16,6%

698

1.185

1.883

51.

Er du sikkerhedsrepræsentant?

Krydset med: Aldersgruppe2

Ja

52.

Køn

Krydset med: Aldersgruppe2

I alt

53.

Stilling

Krydset med: Aldersgruppe2

Lærer

I alt

65


54.

Skoleorganisation

Krydset med: Aldersgruppe2

Under 40

40+

I alt

Efterskoleforeningen

39,1%

34,3%

36,1%

Danmarks Privatskoleforening

27,2%

31,9%

30,2%

Dansk Friskoleforening

22,2%

21,7%

21,9%

Lilleskolerne

8,3%

7,1%

7,5%

Foreningen af Kristne Friskoler

2,6%

3,5%

3,2%

Deutscher Schul- und Sprachverein

0,6%

1,5%

1,2%

698

1.185

1.883

Under 40

40+

I alt

1

6,4%

6,2%

6,3%

2

10,6%

7,9%

8,9%

3

10,6%

7,3%

8,6%

4

9,3%

6,7%

7,6%

5

9,9%

6,1%

7,5%

6

6,0%

6,2%

6,2%

7

6,6%

7,8%

7,3%

8

8,6%

5,9%

6,9%

9

8,5%

8,0%

8,2%

10

9,5%

9,5%

9,5%

11

6,6%

6,5%

6,5%

12

7,4%

21,9%

16,6%

698

1.185

1.883

I alt

55.

Kreds

Krydset med: Aldersgruppe2

I alt

66


Krydstabulering – Køn 56.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Køn

Mand

Kvinde

I alt

Meget tilfreds

27,0%

33,0%

30,7%

Overvejende tilfreds

45,3%

45,1%

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

23,2%

19,4%

20,8%

Overvejende utilfreds

3,9%

2,1%

2,7%

Meget utilfreds

0,7%

0,4%

0,5%

596

968

1.564

I alt

57.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Køn

Mand

Kvinde

I alt

Meget tilfreds

13,6%

19,8%

15,8%

Overvejende tilfreds

50,8%

43,2%

48,1%

Hverken tilfreds eller utilfreds

25,6%

32,4%

28,1%

Overvejende utilfreds

8,5%

3,6%

6,8%

Meget utilfreds

1,5%

0,9%

1,3%

199

111

310

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

42,0%

44,9%

43,7%

Overvejende enig

41,7%

39,0%

40,1%

Hverken enig eller uenig

13,3%

14,7%

14,1%

Overvejende uenig

2,8%

1,2%

1,9%

Helt uenig

0,3%

0,2%

0,2%

758

1.006

1.764

I alt

58.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Køn

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

I alt

67


FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

19,4%

27,0%

23,8%

Overvejende enig

43,3%

37,4%

39,9%

Hverken enig eller uenig

27,9%

29,3%

28,7%

Overvejende uenig

8,4%

5,0%

6,4%

Helt uenig

1,1%

1,2%

1,1%

753

1.002

1.755

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

32,6%

36,1%

34,6%

Overvejende enig

36,8%

33,4%

34,8%

Hverken enig eller uenig

I alt

FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

25,0%

27,3%

26,3%

Overvejende uenig

4,3%

2,6%

3,3%

Helt uenig

1,3%

0,6%

0,9%

751

1.003

1.754

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

27,2%

30,7%

29,2%

Overvejende enig

41,5%

41,5%

41,5%

Hverken enig eller uenig

22,5%

22,5%

22,5%

Overvejende uenig

6,3%

4,1%

5,0%

Helt uenig

2,5%

1,2%

1,8%

751

1.000

1.751

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

13,9%

20,9%

17,9%

Overvejende enig

34,5%

32,6%

33,4%

Hverken enig eller uenig

37,7%

40,4%

39,2%

Overvejende uenig

10,8%

5,3%

7,7%

3,1%

0,8%

1,8%

753

995

1.748

I alt

FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

Helt uenig I alt

68


FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

28,1%

30,2%

29,3%

Overvejende enig

44,0%

45,1%

44,6%

Hverken enig eller uenig

19,3%

19,4%

19,4%

Overvejende uenig

5,9%

4,1%

4,9%

Helt uenig

2,7%

1,3%

1,9%

750

1.001

1.751

I alt

FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

19,6%

19,7%

19,7%

Overvejende enig

39,9%

43,3%

41,9%

Hverken enig eller uenig

32,6%

31,4%

31,9%

Overvejende uenig

6,7%

4,8%

5,6%

Helt uenig

1,2%

0,7%

0,9%

751

993

1.744

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

41,1%

47,1%

44,6%

Overvejende enig

36,2%

32,8%

34,3%

Hverken enig eller uenig

18,1%

17,4%

17,7%

Overvejende uenig

3,2%

1,8%

2,4%

Helt uenig

1,3%

0,9%

1,1%

751

1.002

1.753

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

I alt

69


59.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL:

Krydset med: Køn

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Mand

Kvinde

I alt

9,0%

8,6%

8,8%

Inden for det seneste år

11,2%

10,0%

10,5%

Inden for de seneste tre år

17,4%

16,0%

16,6%

For mere end tre år siden

12,8%

8,9%

10,6%

Nej, aldrig

45,9%

52,8%

49,8%

3,8%

3,6%

3,7%

743

997

1.740

Mand

Kvinde

I alt

23,9%

18,2%

20,4%

9,7%

11,2%

10,6%

12,1%

9,7%

10,6%

7,4%

6,7%

6,9%

46,6%

53,3%

50,8%

0,4%

0,9%

0,7%

556

900

1.456

Mand

Kvinde

I alt

Inden for det seneste halve år

25,9%

31,7%

28,0%

Inden for det seneste år

25,9%

18,8%

23,4%

Inden for de seneste tre år

18,4%

15,8%

17,5%

7,0%

5,9%

6,6%

22,2%

23,8%

22,7%

0,5%

4,0%

1,7%

185

101

286

Inden for det seneste halve år

Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder i min kreds

Inden for det seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder for ledere

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

70


Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Mand

Kvinde

I alt

Inden for det seneste halve år

60,7%

55,1%

57,5%

Inden for det seneste år

17,7%

21,9%

20,1%

Inden for de seneste tre år

8,3%

7,3%

7,7%

For mere end tre år siden

2,4%

1,2%

1,7%

Nej, aldrig

9,4%

13,5%

11,8%

Ved ikke

1,5%

1,0%

1,2%

745

997

1.742

Mand

Kvinde

I alt

86,2%

86,6%

86,4%

Inden for det seneste år

7,1%

8,2%

7,8%

Inden for de seneste tre år

1,3%

2,2%

1,8%

For mere end tre år siden

0,7%

0,6%

0,6%

Nej, aldrig

4,2%

2,1%

3,0%

Ved ikke

0,5%

0,3%

0,4%

744

1.008

1.752

Mand

Kvinde

I alt

Inden for det seneste halve år

40,1%

34,9%

37,1%

Inden for det seneste år

16,5%

16,2%

16,3%

Inden for de seneste tre år

13,2%

11,0%

12,0%

5,5%

6,3%

6,0%

24,0%

30,2%

27,5%

0,7%

1,4%

1,1%

741

998

1.739

I alt

Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

Inden for det seneste halve år

I alt

Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

71


Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

Mand

Kvinde

I alt

Inden for det seneste halve år

30,2%

29,9%

30,0%

Inden for det seneste år

10,4%

11,5%

11,0%

Inden for de seneste tre år

11,2%

9,5%

10,2%

7,0%

6,0%

6,5%

39,2%

41,3%

40,4%

2,0%

1,8%

1,9%

742

994

1.736

Mand

Kvinde

I alt

Inden for det seneste halve år

33,8%

31,6%

32,5%

Inden for det seneste år

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

15,1%

12,7%

13,8%

Inden for de seneste tre år

6,4%

4,6%

5,4%

For mere end tre år siden

2,4%

1,2%

1,7%

39,6%

47,3%

44,0%

2,7%

2,6%

2,6%

740

998

1.738

Mand

Kvinde

I alt

Inden for det seneste halve år

36,1%

30,8%

33,1%

Inden for det seneste år

11,6%

9,8%

10,6%

Inden for de seneste tre år

7,6%

7,5%

7,5%

For mere end tre år siden

4,2%

3,9%

4,0%

38,8%

46,1%

43,0%

1,8%

1,8%

1,8%

740

996

1.736

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

Nej, aldrig Ved ikke I alt

72


60.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Køn

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

33,9%

37,4%

35,9%

Overvejende enig

35,9%

34,9%

35,3%

Hverken enig eller uenig

25,1%

26,0%

25,6%

Overvejende uenig

3,2%

1,4%

2,2%

Helt uenig

2,0%

0,3%

1,0%

251

350

601

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

31,0%

42,4%

34,9%

Overvejende enig

48,1%

42,4%

46,2%

Hverken enig eller uenig

17,1%

13,6%

15,9%

Overvejende uenig

3,9%

1,5%

3,1%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,0%

129

66

195

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

35,3%

34,3%

34,7%

Overvejende enig

48,0%

46,2%

47,0%

Hverken enig eller uenig

15,8%

19,2%

17,7%

Overvejende uenig

0,8%

0,2%

0,5%

Helt uenig

0,2%

0,0%

0,1%

641

839

1.480

I alt

Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

I alt

73


Medlemsmagasinet er troværdigt

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

32,2%

41,5%

37,6%

Overvejende enig

51,1%

47,5%

49,0%

Hverken enig eller uenig

15,3%

10,5%

12,5%

Overvejende uenig

1,0%

0,4%

0,7%

Helt uenig

0,3%

0,0%

0,1%

698

968

1.666

I alt

I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

29,7%

42,6%

37,2%

Overvejende enig

44,6%

40,0%

41,9%

Hverken enig eller uenig

21,1%

14,6%

17,3%

Overvejende uenig

3,9%

2,4%

3,0%

Helt uenig

0,7%

0,4%

0,5%

700

974

1.674

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

40,1%

48,9%

44,9%

Overvejende enig

41,5%

32,1%

36,4%

Hverken enig eller uenig

16,7%

17,7%

17,2%

Overvejende uenig

1,2%

1,3%

1,2%

Helt uenig

0,6%

0,0%

0,3%

516

616

1.132

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

47,0%

56,6%

52,4%

Overvejende enig

35,4%

29,1%

31,8%

Hverken enig eller uenig

14,0%

12,5%

13,2%

Overvejende uenig

2,4%

1,6%

1,9%

Helt uenig

1,3%

0,2%

0,7%

379

502

881

I alt

Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

I alt

74


FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

24,5%

29,0%

27,1%

Overvejende enig

41,8%

37,5%

39,4%

Hverken enig eller uenig

26,7%

26,2%

26,4%

Overvejende uenig

2,6%

0,8%

1,6%

Helt uenig

1,1%

0,3%

0,6%

Ved ikke

3,4%

6,2%

5,0%

739

994

1.733

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

42,0%

49,3%

46,2%

Overvejende enig

33,9%

34,5%

34,2%

Hverken enig eller uenig

15,7%

11,7%

13,4%

Overvejende uenig

5,8%

2,1%

3,7%

Helt uenig

1,5%

1,0%

1,2%

Ved ikke

1,1%

1,4%

1,3%

738

994

1.732

I alt

Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

I alt

Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

53,5%

64,3%

59,7%

Overvejende enig

24,5%

24,1%

24,3%

Hverken enig eller uenig

11,2%

6,0%

8,2%

Overvejende uenig

6,4%

2,7%

4,3%

Helt uenig

3,5%

1,3%

2,2%

Ved ikke

0,9%

1,6%

1,3%

740

999

1.739

I alt

75


Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

44,4%

49,0%

47,1%

Overvejende enig

24,8%

22,0%

23,2%

Hverken enig eller uenig

19,6%

19,0%

19,3%

Overvejende uenig

4,3%

3,1%

3,6%

Helt uenig

3,8%

2,6%

3,1%

Ved ikke

3,0%

4,2%

3,7%

738

998

1.736

I alt

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Mand

Kvinde

I alt

Helt enig

40,2%

47,1%

44,1%

Overvejende enig

36,2%

37,2%

36,8%

Hverken enig eller uenig

16,0%

11,9%

13,7%

Overvejende uenig

3,4%

0,7%

1,8%

Helt uenig

1,8%

0,3%

0,9%

Ved ikke

2,4%

2,7%

2,6%

737

996

1.733

Mand

Kvinde

I alt

7,0%

7,3%

7,2%

Nej

93,0%

92,7%

92,8%

I alt

741

994

1.735

I alt

61.

Sidder du i en opsagt stilling?

Krydset med: Køn

Ja

62.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Køn

Mand

Kvinde

I alt

Ja

76,0%

78,0%

77,2%

Nej

24,0%

22,0%

22,8%

I alt

743

999

1.742

76


63.

Er du tillidsrepræsentant?

Krydset med: Køn

Mand

Kvinde

I alt

Ja

31,4%

19,1%

23,8%

Nej

68,6%

80,9%

76,2%

I alt

560

901

1.461

Mand

Kvinde

I alt

Ja

11,7%

7,1%

8,9%

Nej

88,3%

92,9%

91,1%

I alt

556

896

1.452

Mand

Kvinde

I alt

74,6%

85,3%

80,8%

0,2%

4,4%

2,7%

25,1%

10,2%

16,6%

800

1.083

1.883

Mand

Kvinde

I alt

Efterskoleforeningen

46,8%

28,2%

36,1%

Danmarks Privatskoleforening

26,4%

33,0%

30,2%

Dansk Friskoleforening

16,2%

26,0%

21,9%

Lilleskolerne

7,0%

7,9%

7,5%

Foreningen af Kristne Friskoler

2,8%

3,5%

3,2%

Deutscher Schul- und Sprachverein

0,9%

1,4%

1,2%

800

1.083

1.883

64.

Er du sikkerhedsrepræsentant?

Krydset med: Køn

65.

Stilling

Krydset med: Køn

Lærer Børnehaveklasseleder Leder I alt

66.

Skoleorganisation

Krydset med: Køn

I alt

77


67.

Kreds

Krydset med: Køn

Mand

Kvinde

I alt

1

7,2%

5,5%

6,3%

2

10,4%

7,8%

8,9%

3

11,2%

6,6%

8,6%

4

8,5%

7,0%

7,6%

5

5,9%

8,7%

7,5%

6

4,0%

7,8%

6,2%

7

4,0%

9,8%

7,3%

8

5,8%

7,8%

6,9%

9

5,9%

9,9%

8,2%

10

8,1%

10,4%

9,5%

11

3,9%

8,5%

6,5%

12

25,1%

10,2%

16,6%

800

1.083

1.883

Mand

Kvinde

I alt

4,8%

9,1%

7,3%

30-34

14,1%

14,8%

14,5%

35-39

14,6%

15,8%

15,3%

40-44

13,1%

15,1%

14,3%

45-49

11,5%

13,6%

12,7%

50-54

13,9%

14,3%

14,1%

55-59

19,8%

12,3%

15,5%

60+

8,2%

5,0%

6,4%

I alt

800

1.083

1.883

Mand

Kvinde

I alt

Under 40

33,5%

39,7%

37,1%

40+

66,5%

60,3%

62,9%

I alt

800

1.083

1.883

I alt

68.

Aldersgruppe1

Krydset med: Køn

Under 30

69.

Aldersgruppe2

Krydset med: Køn

78


Krydstabulering – Skoleorganisation 70.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Skoleorganisation

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

I alt

Kristne

forening Meget tilfreds

DSSV

Friskoler

29,3%

28,9%

34,0%

29,1%

37,7%

47,1%

30,7%

Overvejende tilfreds

48,2%

43,8%

42,1%

45,3%

43,4%

52,9%

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

18,6%

23,9%

21,0%

23,9%

17,0%

0,0%

20,8%

Overvejende utilfreds

3,4%

3,0%

2,3%

1,7%

0,0%

0,0%

2,7%

Meget utilfreds

0,5%

0,4%

0,6%

0,0%

1,9%

0,0%

0,5%

566

464

347

117

53

17

1.564

I alt

71.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Skoleorganisation

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Meget tilfreds

10,0%

18,0%

22,2%

12,0%

28,6%

20,0%

15,8%

Overvejende tilfreds

48,2%

48,0%

44,4%

60,0%

57,1%

20,0%

48,1%

Hverken tilfreds eller utilfreds

30,0%

28,0%

27,0%

20,0%

14,3%

60,0%

28,1%

Overvejende utilfreds

10,9%

5,0%

4,8%

4,0%

0,0%

0,0%

6,8%

0,9%

1,0%

1,6%

4,0%

0,0%

0,0%

1,3%

110

100

63

25

7

5

310

Meget utilfreds I alt

79


72.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Skoleorganisation

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

I alt

Kristne

forening Helt enig

DSSV

Friskoler

42,5%

41,5%

46,5%

39,6%

58,9%

66,7%

43,7%

Overvejende enig

43,6%

39,5%

36,7%

38,1%

37,5%

33,3%

40,1%

Hverken enig eller uenig

11,2%

16,7%

15,2%

20,9%

3,6%

0,0%

14,1%

Overvejende uenig

2,5%

1,9%

1,3%

1,5%

0,0%

0,0%

1,9%

Helt uenig

0,2%

0,4%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

640

532

381

134

56

21

1.764

DSSV

I alt

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

21,6%

22,6%

26,2%

24,2%

32,1%

50,0%

23,8%

Overvejende enig

42,3%

37,9%

39,2%

37,9%

44,6%

35,0%

39,9%

Hverken enig eller uenig

28,4%

30,1%

27,2%

34,1%

21,4%

15,0%

28,7%

Overvejende uenig

6,4%

7,7%

6,6%

3,8%

1,8%

0,0%

6,4%

Helt uenig

1,3%

1,7%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

1,1%

638

531

378

132

56

20

1.755

DSSV

I alt

I alt

FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

34,4%

33,4%

36,9%

31,3%

44,6%

25,0%

34,6%

Overvejende enig

38,0%

32,6%

32,4%

30,6%

35,7%

65,0%

34,8%

Hverken enig eller uenig

23,4%

29,0%

27,1%

32,8%

19,6%

10,0%

26,3%

Overvejende uenig

3,8%

3,6%

2,7%

3,7%

0,0%

0,0%

3,3%

Helt uenig

0,5%

1,3%

1,1%

1,5%

0,0%

0,0%

0,9%

640

527

377

134

56

20

1.754

I alt

80


FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

26,2%

28,2%

33,9%

26,2%

44,6%

40,0%

29,2%

Overvejende enig

45,5%

37,4%

38,6%

44,6%

46,4%

45,0%

41,5%

Hverken enig eller uenig

20,5%

26,8%

21,7%

23,8%

8,9%

15,0%

22,5%

Overvejende uenig

5,8%

5,3%

4,5%

4,6%

0,0%

0,0%

5,0%

Helt uenig

2,0%

2,3%

1,3%

0,8%

0,0%

0,0%

1,8%

638

529

378

130

56

20

1.751

DSSV

I alt

I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

15,5%

19,8%

19,9%

12,8%

25,0%

20,0%

17,9%

Overvejende enig

30,6%

36,5%

31,6%

36,1%

30,4%

65,0%

33,4%

Hverken enig eller uenig

42,3%

34,6%

41,5%

40,6%

39,3%

15,0%

39,2%

Overvejende uenig

9,1%

7,4%

6,4%

7,5%

5,4%

0,0%

7,7%

Helt uenig

2,5%

1,7%

0,5%

3,0%

0,0%

0,0%

1,8%

634

529

376

133

56

20

1.748

I alt

FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

28,0%

27,4%

31,5%

27,3%

37,5%

70,0%

29,3%

Overvejende enig

44,9%

43,8%

44,2%

46,2%

55,4%

25,0%

44,6%

Hverken enig eller uenig

18,6%

21,5%

19,6%

21,2%

7,1%

5,0%

19,4%

Overvejende uenig

5,8%

5,8%

3,4%

3,0%

0,0%

0,0%

4,9%

Helt uenig

2,7%

1,5%

1,3%

2,3%

0,0%

0,0%

1,9%

635

530

378

132

56

20

1.751

I alt

81


FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

17,5%

19,9%

22,3%

17,3%

26,8%

30,0%

19,7%

Overvejende enig

44,6%

41,7%

38,5%

38,3%

35,7%

65,0%

41,9%

Hverken enig eller uenig

29,4%

32,1%

34,5%

38,3%

35,7%

5,0%

31,9%

Overvejende uenig

7,6%

5,2%

4,0%

5,3%

1,8%

0,0%

5,6%

Helt uenig

0,9%

1,1%

0,8%

0,8%

0,0%

0,0%

0,9%

635

523

377

133

56

20

1.744

DSSV

I alt

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

43,1%

45,0%

47,5%

36,1%

53,6%

55,0%

44,6%

Overvejende enig

37,4%

31,9%

30,1%

39,1%

33,9%

45,0%

34,3%

Hverken enig eller uenig

15,9%

18,9%

19,8%

20,3%

12,5%

0,0%

17,7%

Overvejende uenig

2,5%

3,0%

1,6%

3,0%

0,0%

0,0%

2,4%

Helt uenig

1,1%

1,1%

1,1%

1,5%

0,0%

0,0%

1,1%

636

529

379

133

56

20

1.753

I alt

82


73.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL:

Krydset med: Skoleorganisation

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

9,3%

9,1%

Inden for det seneste år

10,1%

Inden for de seneste tre år

17,8%

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

I alt

0,0%

8,8%

Kristne

forening Inden for det seneste halve år

DSSV

Friskoler 6,2%

11,5%

14,3%

11,6%

9,4%

10,7%

14,3%

4,8%

10,5%

18,1%

11,6%

18,3%

16,1%

23,8%

16,6%

9,6%

13,5%

8,3%

9,2%

10,7%

14,3%

10,6%

49,8%

44,3%

60,5%

46,6%

39,3%

47,6%

49,8%

3,3%

3,4%

4,0%

3,8%

5,4%

9,5%

3,7%

634

526

372

131

56

21

1.740

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Jeg har deltaget i møder i min kreds

Kristne

forening Inden for det seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Friskoler

18,3%

28,8%

10,4%

21,3%

32,0%

18,8%

20,4%

9,4%

11,1%

13,2%

4,6%

10,0%

31,2%

10,6%

12,1%

11,8%

7,9%

9,3%

4,0%

12,5%

10,6%

6,4%

8,5%

4,4%

8,3%

10,0%

12,5%

6,9%

53,5%

38,7%

63,1%

56,5%

44,0%

25,0%

50,8%

0,4%

1,2%

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

531

434

317

108

50

16

1.456

83


Jeg har deltaget i møder for ledere

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Inden for det seneste halve år

21,0%

37,2%

25,9%

27,3%

14,3%

40,0%

28,0%

Inden for det seneste år

26,0%

30,9%

8,6%

18,2%

14,3%

40,0%

23,4%

Inden for de seneste tre år

20,0%

14,9%

22,4%

9,1%

14,3%

0,0%

17,5%

7,0%

2,1%

6,9%

18,2%

28,6%

0,0%

6,6%

24,0%

13,8%

32,8%

27,3%

28,6%

20,0%

22,7%

2,0%

1,1%

3,4%

0,0%

0,0%

0,0%

1,7%

100

94

58

22

7

5

286

DSSV

I alt

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Inden for det seneste halve år

59,0%

52,3%

60,8%

61,5%

50,0%

76,2%

57,5%

Inden for det seneste år

20,5%

18,8%

22,9%

13,8%

26,8%

9,5%

20,1%

Inden for de seneste tre år

7,7%

9,5%

5,9%

6,9%

8,9%

0,0%

7,7%

For mere end tre år siden

1,4%

2,7%

1,3%

1,5%

0,0%

0,0%

1,7%

10,1%

15,6%

8,0%

14,6%

14,3%

9,5%

11,8%

1,3%

1,1%

1,1%

1,5%

0,0%

4,8%

1,2%

634

526

375

130

56

21

1.742

Forenin-

DSSV

I alt

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

eningen

skole-

forening

forening Inden for det seneste halve år

gen af Kristne Friskoler

86,0%

85,4%

87,5%

88,0%

87,7%

90,5%

86,4%

Inden for det seneste år

7,4%

8,7%

8,2%

5,3%

7,0%

4,8%

7,8%

Inden for de seneste tre år

2,5%

1,7%

0,8%

1,5%

1,8%

4,8%

1,8%

For mere end tre år siden

0,5%

0,4%

1,1%

1,5%

0,0%

0,0%

0,6%

Nej, aldrig

3,5%

2,8%

2,1%

3,8%

3,5%

0,0%

3,0%

Ved ikke

0,2%

0,9%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

636

529

376

133

57

21

1.752

I alt

84


Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Inden for det seneste halve år

41,0%

32,9%

39,1%

34,6%

31,6%

19,0%

37,1%

Inden for det seneste år

16,9%

14,6%

16,6%

18,5%

14,0%

28,6%

16,3%

Inden for de seneste tre år

10,8%

12,7%

11,8%

12,3%

17,5%

14,3%

12,0%

4,6%

8,2%

3,5%

6,9%

14,0%

9,5%

6,0%

25,9%

30,2%

27,9%

26,9%

19,3%

28,6%

27,5%

0,8%

1,3%

1,1%

0,8%

3,5%

0,0%

1,1%

632

526

373

130

57

21

1.739

DSSV

I alt

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Inden for det seneste halve år

32,6%

27,4%

31,9%

25,8%

28,1%

15,0%

30,0%

Inden for det seneste år

12,0%

7,9%

14,5%

7,6%

10,5%

20,0%

11,0%

Inden for de seneste tre år

11,1%

9,0%

10,2%

12,1%

7,0%

10,0%

10,2%

6,3%

6,3%

4,6%

7,6%

14,0%

20,0%

6,5%

36,2%

47,7%

37,0%

44,7%

36,8%

30,0%

40,4%

1,7%

1,7%

1,9%

2,3%

3,5%

5,0%

1,9%

632

522

373

132

57

20

1.736

Forenin-

DSSV

I alt

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

eningen

skole-

forening

gen af Kristne

forening

Friskoler

Inden for det seneste halve år

32,7%

29,5%

34,6%

42,0%

21,1%

38,1%

32,5%

Inden for det seneste år

15,4%

12,5%

13,4%

8,4%

24,6%

4,8%

13,8%

Inden for de seneste tre år

5,9%

5,5%

4,6%

5,3%

3,5%

4,8%

5,4%

For mere end tre år siden

1,7%

2,1%

1,3%

0,8%

0,0%

9,5%

1,7%

42,4%

47,3%

42,9%

42,0%

47,4%

33,3%

44,0%

1,9%

3,0%

3,2%

1,5%

3,5%

9,5%

2,6%

630

526

373

131

57

21

1.738

Nej, aldrig Ved ikke I alt

85


Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Inden for det seneste halve år

39,4%

30,2%

30,4%

26,2%

21,1%

38,1%

33,1%

Inden for det seneste år

11,9%

10,1%

10,8%

7,7%

8,8%

4,8%

10,6%

Inden for de seneste tre år

8,1%

8,6%

6,7%

5,4%

5,3%

0,0%

7,5%

For mere end tre år siden

3,6%

4,8%

2,4%

5,4%

7,0%

9,5%

4,0%

35,0%

45,0%

48,1%

53,8%

54,4%

42,9%

43,0%

2,1%

1,3%

1,6%

1,5%

3,5%

4,8%

1,8%

632

524

372

130

57

21

1.736

DSSV

I alt

Nej, aldrig Ved ikke I alt

74.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Skoleorganisation

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening Helt enig

Friskoler

37,0%

36,9%

30,0%

36,8%

43,5%

30,0%

35,9%

Overvejende enig

34,6%

35,6%

35,0%

39,5%

26,1%

50,0%

35,3%

Hverken enig eller uenig

24,5%

26,1%

28,0%

21,1%

30,4%

20,0%

25,6%

Overvejende uenig

2,4%

0,9%

5,0%

2,6%

0,0%

0,0%

2,2%

Helt uenig

1,4%

0,5%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

208

222

100

38

23

10

601

I alt

86


Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

31,3%

35,1%

43,8%

41,7%

33,3%

0,0%

34,9%

Overvejende enig

43,3%

51,9%

34,4%

41,7%

33,3%

100,0%

46,2%

Hverken enig eller uenig

23,9%

9,1%

15,6%

16,7%

33,3%

0,0%

15,9%

Overvejende uenig

1,5%

3,9%

6,2%

0,0%

0,0%

0,0%

3,1%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

67

77

32

12

3

4

195

DSSV

I alt

I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

35,2%

33,2%

38,3%

30,8%

29,2%

27,8%

34,7%

Overvejende enig

47,5%

45,5%

42,2%

58,9%

56,2%

61,1%

47,0%

Hverken enig eller uenig

16,9%

20,1%

19,2%

10,3%

14,6%

11,1%

17,7%

Overvejende uenig

0,4%

0,9%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

Helt uenig

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

551

422

334

107

48

18

1.480

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

I alt

Medlemsmagasinet er troværdigt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

37,6%

36,7%

39,2%

33,9%

45,3%

38,1%

37,6%

Overvejende enig

50,1%

46,3%

48,1%

54,8%

50,9%

61,9%

49,0%

Hverken enig eller uenig

11,7%

16,0%

12,5%

8,9%

3,8%

0,0%

12,5%

Overvejende uenig

0,7%

0,6%

0,3%

2,4%

0,0%

0,0%

0,7%

Helt uenig

0,0%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

607

501

360

124

53

21

1.666

I alt

87


I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

35,3%

36,0%

38,2%

38,9%

41,8%

81,0%

37,2%

Overvejende enig

44,7%

41,2%

40,7%

38,9%

45,5%

9,5%

41,9%

Hverken enig eller uenig

17,0%

17,8%

18,8%

16,7%

10,9%

9,5%

17,3%

Overvejende uenig

2,6%

4,4%

2,2%

2,4%

1,8%

0,0%

3,0%

Helt uenig

0,3%

0,6%

0,0%

3,2%

0,0%

0,0%

0,5%

606

505

361

126

55

21

1.674

DSSV

I alt

I alt

Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

41,1%

45,6%

50,0%

43,5%

50,0%

50,0%

44,9%

Overvejende enig

41,6%

36,4%

27,6%

34,1%

38,9%

41,7%

36,4%

Hverken enig eller uenig

16,4%

17,1%

19,6%

20,0%

8,3%

8,3%

17,2%

Overvejende uenig

0,7%

0,9%

2,4%

1,2%

2,8%

0,0%

1,2%

Helt uenig

0,2%

0,0%

0,4%

1,2%

0,0%

0,0%

0,3%

433

316

250

85

36

12

1.132

DSSV

I alt

I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

51,4%

54,6%

53,4%

50,8%

53,8%

22,2%

52,4%

Overvejende enig

35,7%

27,9%

27,9%

30,5%

34,6%

66,7%

31,8%

Hverken enig eller uenig

9,7%

14,4%

16,3%

18,6%

11,5%

11,1%

13,2%

Overvejende uenig

2,6%

2,6%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,9%

Helt uenig

0,6%

0,4%

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

350

229

208

59

26

9

881

I alt

88


FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

25,8%

27,6%

28,1%

21,9%

33,3%

47,6%

27,1%

Overvejende enig

44,2%

37,0%

33,2%

39,8%

47,4%

38,1%

39,4%

Hverken enig eller uenig

24,6%

28,0%

29,4%

28,1%

14,0%

9,5%

26,4%

Overvejende uenig

2,1%

1,1%

1,6%

1,6%

0,0%

0,0%

1,6%

Helt uenig

0,5%

0,6%

0,8%

1,6%

0,0%

0,0%

0,6%

Ved ikke

2,9%

5,7%

7,0%

7,0%

5,3%

4,8%

5,0%

631

522

374

128

57

21

1.733

DSSV

I alt

I alt

Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

44,3%

44,6%

50,4%

47,7%

49,1%

52,4%

46,2%

Overvejende enig

35,2%

34,0%

31,3%

37,7%

35,1%

38,1%

34,2%

Hverken enig eller uenig

13,5%

15,3%

12,4%

10,0%

10,5%

9,5%

13,4%

Overvejende uenig

4,4%

3,3%

3,5%

2,3%

5,3%

0,0%

3,7%

Helt uenig

1,3%

1,1%

1,3%

1,5%

0,0%

0,0%

1,2%

Ved ikke

1,3%

1,7%

1,1%

0,8%

0,0%

0,0%

1,3%

630

523

371

130

57

21

1.732

I alt

Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

eningen

skole-

forening

Forenin-

DSSV

I alt

gen af Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

56,8%

58,4%

63,4%

67,9%

56,1%

71,4%

59,7%

Overvejende enig

24,4%

26,2%

21,9%

22,9%

24,6%

19,0%

24,3%

Hverken enig eller uenig

9,8%

8,8%

7,2%

3,1%

5,3%

4,8%

8,2%

Overvejende uenig

5,0%

3,3%

3,7%

2,3%

12,3%

4,8%

4,3%

Helt uenig

2,7%

2,1%

2,4%

1,5%

0,0%

0,0%

2,2%

Ved ikke

1,3%

1,1%

1,3%

2,3%

1,8%

0,0%

1,3%

634

522

374

131

57

21

1.739

I alt

89


Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

45,3%

48,1%

46,3%

51,9%

47,4%

57,1%

47,1%

Overvejende enig

23,1%

19,8%

27,3%

24,0%

24,6%

28,6%

23,2%

Hverken enig eller uenig

21,7%

20,8%

15,0%

14,7%

21,1%

9,5%

19,3%

Overvejende uenig

3,6%

4,2%

4,0%

0,8%

3,5%

0,0%

3,6%

Helt uenig

3,3%

3,6%

2,7%

2,3%

1,8%

0,0%

3,1%

Ved ikke

2,9%

3,4%

4,8%

6,2%

1,8%

4,8%

3,7%

631

524

374

129

57

21

1.736

I alt

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Helt enig

39,1%

46,1%

46,0%

51,2%

47,4%

61,9%

44,1%

Overvejende enig

38,5%

35,8%

35,6%

32,6%

47,4%

33,3%

36,8%

Hverken enig eller uenig

16,5%

14,5%

11,8%

8,5%

1,8%

4,8%

13,7%

Overvejende uenig

2,5%

0,6%

2,7%

2,3%

0,0%

0,0%

1,8%

Helt uenig

1,4%

0,6%

0,8%

0,8%

0,0%

0,0%

0,9%

Ved ikke

1,9%

2,5%

3,2%

4,7%

3,5%

0,0%

2,6%

629

523

374

129

57

21

1.733

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

I alt

75.

Sidder du i en opsagt stilling?

Krydset med: Skoleorganisation

Kristne

forening Ja

Friskoler

8,5%

4,2%

9,4%

7,6%

3,5%

9,5%

7,2%

Nej

91,5%

95,8%

90,6%

92,4%

96,5%

90,5%

92,8%

I alt

632

520

373

132

57

21

1.735

90


76.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Skoleorganisation

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Ja

77,0%

75,5%

78,9%

76,5%

85,7%

75,0%

77,2%

Nej

23,0%

24,5%

21,1%

23,5%

14,3%

25,0%

22,8%

I alt

634

526

374

132

56

20

1.742

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

77.

Er du tillidsrepræsentant?

Krydset med: Skoleorganisation

Kristne

forening

Friskoler

Ja

28,8%

16,2%

25,3%

22,7%

30,0%

18,8%

23,8%

Nej

71,2%

83,8%

74,7%

77,3%

70,0%

81,2%

76,2%

I alt

538

431

316

110

50

16

1.461

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

78.

Er du sikkerhedsrepræsentant?

Krydset med: Skoleorganisation

Kristne

forening Ja

Friskoler

6,9%

8,7%

11,7%

11,9%

6,0%

12,5%

8,9%

Nej

93,1%

91,3%

88,3%

88,1%

94,0%

87,5%

91,1%

I alt

536

425

316

109

50

16

1.452

91


79.

Køn

Krydset med: Skoleorganisation

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

Mand

55,1%

37,1%

31,6%

39,4%

36,7%

31,8%

42,5%

Kvinde

44,9%

62,9%

68,4%

60,6%

63,3%

68,2%

57,5%

679

568

412

142

60

22

1.883

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

I alt

80.

Aldersgruppe1

Krydset med: Skoleorganisation

Kristne

forening Under 30

Friskoler

6,8%

8,1%

8,3%

5,6%

5,0%

0,0%

7,3%

30-34

17,4%

13,4%

11,9%

16,9%

8,3%

4,5%

14,5%

35-39

16,1%

12,0%

17,5%

18,3%

16,7%

13,6%

15,3%

40-44

15,0%

15,8%

12,1%

12,0%

15,0%

4,5%

14,3%

45-49

11,6%

10,6%

15,5%

16,9%

15,0%

13,6%

12,7%

50-54

13,8%

14,6%

13,6%

13,4%

16,7%

18,2%

14,1%

55-59

14,7%

16,7%

15,8%

9,2%

20,0%

27,3%

15,5%

60+

4,6%

8,8%

5,3%

7,7%

3,3%

18,2%

6,4%

I alt

679

568

412

142

60

22

1.883

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

81.

Aldersgruppe2

Krydset med: Skoleorganisation

Kristne

forening

Friskoler

Under 40

40,2%

33,5%

37,6%

40,8%

30,0%

18,2%

37,1%

40+

59,8%

66,5%

62,4%

59,2%

70,0%

81,8%

62,9%

I alt

679

568

412

142

60

22

1.883

92


82.

Kreds

Krydset med: Skoleorganisation

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

gen af

eningen

skole-

forening

DSSV

I alt

Kristne

forening

Friskoler

1

16,1%

1,1%

0,0%

2,1%

0,0%

0,0%

6,3%

2

22,8%

1,6%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,9%

3

23,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,6%

4

21,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,6%

5

0,0%

13,6%

7,0%

21,8%

6,7%

0,0%

7,5%

6

0,0%

10,7%

5,3%

21,1%

5,0%

0,0%

6,2%

7

0,0%

10,6%

12,1%

16,2%

8,3%

0,0%

7,3%

8

0,0%

7,7%

19,7%

2,8%

1,7%

0,0%

6,9%

9

0,0%

11,6%

14,1%

0,0%

21,7%

77,3%

8,2%

10

0,0%

16,7%

11,7%

12,0%

30,0%

0,0%

9,5%

11

0,0%

8,6%

13,6%

6,3%

15,0%

0,0%

6,5%

12

16,2%

17,8%

15,5%

17,6%

11,7%

22,7%

16,6%

679

568

412

142

60

22

1.883

Efter-

DK’s

Dansk

Lille-

Forenin-

DSSV

I alt

skolefor-

Privat-

Friskole-

skolerne

eningen

skole-

forening

I alt

83.

Stilling

Krydset med: Skoleorganisation

forening Lærer Børnehaveklasseleder Leder I alt

gen af Kristne Friskoler

83,8%

78,7%

79,6%

78,2%

85,0%

68,2%

80,8%

0,0%

3,5%

4,9%

4,2%

3,3%

9,1%

2,7%

16,2%

17,8%

15,5%

17,6%

11,7%

22,7%

16,6%

679

568

412

142

60

22

1.883

93


Krydstabulering – Kreds 84.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Kreds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Meget tilfreds

35,0%

26,9%

28,6%

28,0%

27,0%

30,4%

27,7%

26,2%

39,0%

33,3%

36,1%

0,0%

30,7%

Overvejende

42,7%

52,7%

47,2%

49,7%

44,0%

37,4%

38,0%

49,2%

42,2%

45,2%

45,9%

0,0%

45,2%

19,7%

16,2%

19,9%

18,2%

26,2%

28,7%

29,2%

23,1%

15,6%

19,2%

16,4%

0,0%

20,8%

1,7%

3,6%

4,3%

3,5%

2,1%

3,5%

2,9%

1,5%

3,2%

2,3%

0,8%

0,0%

2,7%

0,9%

0,6%

0,0%

0,7%

0,7%

0,0%

2,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

0,0%

0,5%

117

167

161

143

141

115

137

130

154

177

122

0

1.564

tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Overvejende utilfreds Meget utilfreds I alt

85.

På baggrund af dine samlede erfaringer som skoleleder, forstander, viceinspektør, viceforstander eller afdelingsleder hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Kreds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Meget tilfreds

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

15,8%

15,8%

Overvejende

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

48,1%

48,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

28,1%

28,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,8%

6,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

1,3%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

310

tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Overvejende utilfreds Meget utilfreds I alt

94


86.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Kreds

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

44,6%

43,1%

46,4%

46,8%

47,3%

40,9%

36,6%

46,8%

49,7%

50,9%

54,4%

30,6%

43,7%

Overvejende

42,9%

43,1%

43,8%

40,3%

36,4%

33,6%

40,5%

37,1%

36,6%

36,2%

34,2%

47,1%

40,1%

12,5%

10,5%

9,2%

10,8%

15,5%

25,5%

20,6%

15,3%

11,7%

11,7%

9,6%

16,8%

14,1%

0,0%

3,3%

0,7%

2,2%

0,8%

0,0%

2,3%

0,8%

0,7%

0,6%

1,8%

5,2%

1,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,4%

0,6%

0,0%

0,3%

0,2%

112

153

153

139

129

110

131

124

145

163

114

291

1.764

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

23,2%

22,2%

20,3%

25,2%

33,3%

22,4%

19,1%

21,0%

31,2%

31,3%

32,1%

14,2%

23,8%

Overvejende

44,6%

39,9%

46,4%

44,6%

32,6%

41,1%

36,6%

42,7%

41,7%

33,1%

36,6%

39,9%

39,9%

27,7%

31,4%

23,5%

23,7%

30,2%

29,0%

32,1%

32,3%

18,8%

27,6%

25,9%

35,8%

28,7%

4,5%

6,5%

8,5%

4,3%

3,9%

6,5%

9,2%

3,2%

6,9%

6,7%

4,5%

8,7%

6,4%

0,0%

0,0%

1,3%

2,2%

0,0%

0,9%

3,1%

0,8%

1,4%

1,2%

0,9%

1,4%

1,1%

112

153

153

139

129

107

131

124

144

163

112

288

1.755

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

36,6%

34,2%

36,6%

39,3%

42,2%

30,8%

32,1%

35,8%

36,1%

37,8%

42,0%

24,0%

34,6%

Overvejende

37,5%

41,4%

32,7%

35,7%

26,6%

28,0%

31,3%

34,1%

36,1%

34,1%

29,5%

41,0%

34,8%

24,1%

21,7%

26,8%

21,4%

28,9%

37,4%

26,7%

29,3%

23,6%

25,0%

25,9%

27,4%

26,3%

0,9%

2,0%

3,9%

2,9%

1,6%

2,8%

6,9%

0,8%

3,5%

1,8%

2,7%

6,2%

3,3%

0,9%

0,7%

0,0%

0,7%

0,8%

0,9%

3,1%

0,0%

0,7%

1,2%

0,0%

1,4%

0,9%

112

152

153

140

128

107

131

123

144

164

112

288

1.754

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

95


FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

30,1%

28,5%

28,1%

28,1%

32,6%

33,6%

27,7%

30,1%

38,9%

37,4%

38,4%

14,3%

29,2%

Overvejende

45,1%

45,7%

48,4%

49,6%

40,3%

32,7%

44,6%

39,8%

36,1%

38,7%

42,9%

37,3%

41,5%

17,7%

21,9%

15,7%

18,7%

22,5%

29,0%

23,1%

24,4%

20,1%

17,2%

14,3%

34,1%

22,5%

5,3%

3,3%

5,9%

2,9%

3,1%

2,8%

2,3%

5,7%

3,5%

5,5%

4,5%

9,8%

5,0%

1,8%

0,7%

2,0%

0,7%

1,6%

1,9%

2,3%

0,0%

1,4%

1,2%

0,0%

4,5%

1,8%

113

151

153

139

129

107

130

123

144

163

112

287

1.751

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

12,6%

15,8%

15,7%

22,5%

27,1%

14,8%

18,5%

17,1%

19,6%

20,2%

23,2%

12,9%

17,9%

Overvejende

36,9%

30,3%

34,6%

28,3%

30,2%

38,0%

33,1%

26,8%

40,6%

38,0%

39,3%

29,7%

33,4%

42,3%

44,7%

41,2%

37,0%

37,2%

42,6%

38,5%

43,9%

32,9%

31,9%

31,2%

43,7%

39,2%

7,2%

7,2%

6,5%

10,1%

4,7%

3,7%

7,7%

11,4%

5,6%

9,2%

5,4%

9,8%

7,7%

0,9%

2,0%

2,0%

2,2%

0,8%

0,9%

2,3%

0,8%

1,4%

0,6%

0,9%

3,8%

1,8%

111

152

153

138

129

108

130

123

143

163

112

286

1.748

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

30,6%

25,0%

28,9%

30,9%

32,6%

27,8%

30,5%

24,8%

39,9%

35,6%

36,9%

19,2%

29,3%

Overvejende

47,7%

46,7%

47,4%

46,0%

37,2%

42,6%

40,5%

49,6%

38,5%

44,8%

41,4%

48,1%

44,6%

14,4%

19,1%

17,1%

17,3%

22,5%

26,9%

22,9%

20,0%

17,5%

15,3%

15,3%

22,3%

19,4%

6,3%

7,2%

2,6%

4,3%

6,2%

0,0%

3,8%

4,0%

2,8%

4,3%

5,4%

7,7%

4,9%

0,9%

2,0%

3,9%

1,4%

1,6%

2,8%

2,3%

1,6%

1,4%

0,0%

0,9%

2,8%

1,9%

111

152

152

139

129

108

131

125

143

163

111

287

1.751

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

96


FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

18,8%

16,6%

20,9%

18,0%

21,1%

19,8%

18,5%

18,4%

23,1%

21,1%

31,5%

15,1%

19,7%

Overvejende

44,6%

47,0%

42,5%

48,2%

39,1%

38,7%

36,9%

38,4%

39,2%

40,4%

42,3%

42,8%

41,9%

32,1%

29,8%

28,1%

25,9%

35,2%

35,8%

36,9%

36,8%

30,1%

36,6%

23,4%

32,3%

31,9%

4,5%

5,3%

7,2%

7,9%

4,7%

5,7%

4,6%

5,6%

6,3%

1,9%

2,7%

8,1%

5,6%

0,0%

1,3%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

3,1%

0,8%

1,4%

0,0%

0,0%

1,8%

0,9%

112

151

153

139

128

106

130

125

143

161

111

285

1.744

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

45,0%

47,7%

43,8%

50,0%

47,3%

45,4%

45,0%

46,8%

50,7%

48,5%

49,1%

30,7%

44,6%

Overvejende

36,9%

39,2%

37,3%

32,6%

27,9%

31,5%

27,5%

30,6%

28,5%

32,5%

34,8%

42,2%

34,3%

15,3%

11,8%

15,0%

13,8%

21,7%

20,4%

22,9%

21,0%

17,4%

16,6%

14,3%

20,6%

17,7%

2,7%

1,3%

2,6%

2,9%

0,8%

1,9%

3,1%

1,6%

2,1%

1,2%

1,8%

4,5%

2,4%

0,0%

0,0%

1,3%

0,7%

2,3%

0,9%

1,5%

0,0%

1,4%

1,2%

0,0%

2,1%

1,1%

111

153

153

138

129

108

131

124

144

163

112

287

1.753

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

97


87.

Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL:

Krydset med: Kreds

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Inden for det

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

11,7%

8,3%

10,6%

7,4%

8,5%

13,2%

6,2%

5,6%

8,5%

11,7%

6,4%

8,1%

8,8%

10,8%

5,8%

10,6%

14,0%

7,8%

13,2%

9,2%

8,9%

12,8%

10,5%

10,9%

11,6%

10,5%

15,3%

11,5%

15,2%

16,9%

13,2%

10,4%

20,0%

12,9%

17,0%

14,2%

9,1%

28,5%

16,6%

10,8%

10,3%

7,9%

8,1%

13,2%

9,4%

7,7%

8,1%

7,8%

13,0%

5,5%

16,9%

10,6%

49,5%

61,5%

52,3%

49,3%

54,3%

50,9%

53,8%

62,1%

49,6%

45,7%

60,0%

31,3%

49,8%

1,8%

2,6%

3,3%

4,4%

3,1%

2,8%

3,1%

2,4%

4,3%

4,9%

8,2%

3,5%

3,7%

111

156

151

136

129

106

130

124

141

162

110

284

1.740

seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder i min kreds

Inden for det

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

27,9%

13,6%

16,8%

16,8%

18,8%

20,8%

20,8%

16,8%

23,1%

22,2%

30,6%

0,0%

20,4%

5,4%

11,7%

10,1%

8,0%

9,4%

9,4%

13,8%

11,2%

13,3%

13,0%

9,9%

0,0%

10,6%

12,6%

13,0%

8,7%

16,1%

13,3%

9,4%

5,4%

9,6%

9,1%

10,5%

8,1%

0,0%

10,6%

5,4%

7,8%

5,4%

7,3%

7,0%

7,5%

12,3%

4,0%

4,2%

10,5%

3,6%

0,0%

6,9%

48,6%

53,9%

58,4%

51,1%

49,2%

52,8%

46,9%

58,4%

49,7%

42,0%

47,7%

0,0%

50,8%

0,0%

0,0%

0,7%

0,7%

2,3%

0,0%

0,8%

0,0%

0,7%

1,9%

0,0%

0,0%

0,7%

111

154

149

137

128

106

130

125

143

162

111

0

1.456

seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

98


Jeg har deltaget i møder for ledere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

28,0%

28,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

23,4%

23,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

17,5%

17,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,6%

6,6%

Nej, aldrig

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

22,7%

22,7%

Ved ikke

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,7%

1,7%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286

286

Inden for det seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden

I alt

Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Inden for det

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

60,4%

50,3%

57,0%

60,6%

56,6%

46,7%

51,5%

56,0%

59,9%

47,8%

57,7%

70,9%

57,5%

12,6%

25,2%

19,2%

20,4%

19,4%

19,0%

20,0%

20,0%

17,6%

21,7%

25,2%

19,6%

20,1%

8,1%

7,7%

9,9%

8,8%

4,7%

10,5%

9,2%

11,2%

4,2%

10,6%

8,1%

4,2%

7,7%

0,0%

2,6%

2,6%

0,7%

5,4%

1,0%

1,5%

0,8%

2,1%

3,1%

0,9%

0,4%

1,7%

18,0%

12,9%

9,9%

8,0%

10,9%

21,0%

17,7%

11,2%

14,8%

15,5%

8,1%

3,9%

11,8%

0,9%

1,3%

1,3%

1,5%

3,1%

1,9%

0,0%

0,8%

1,4%

1,2%

0,0%

1,1%

1,2%

111

155

151

137

129

105

130

125

142

161

111

285

1.742

seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

99


Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

81,1%

81,3%

88,7%

89,2%

85,3%

82,4%

85,5%

86,4%

83,2%

88,3%

89,3%

90,5%

86,4%

6,3%

12,9%

4,6%

7,9%

7,0%

5,6%

8,4%

9,6%

9,8%

6,7%

9,8%

6,0%

7,8%

5,4%

0,6%

4,0%

0,7%

3,1%

3,7%

1,5%

0,8%

1,4%

0,6%

0,0%

1,4%

1,8%

0,0%

0,0%

0,7%

0,7%

0,8%

0,0%

0,0%

1,6%

2,1%

0,6%

0,0%

0,7%

0,6%

Nej, aldrig

7,2%

4,5%

1,3%

1,4%

3,1%

7,4%

4,6%

1,6%

2,8%

2,5%

0,9%

1,4%

3,0%

Ved ikke

0,0%

0,6%

0,7%

0,0%

0,8%

0,9%

0,0%

0,0%

0,7%

1,2%

0,0%

0,0%

0,4%

111

155

151

139

129

108

131

125

143

163

112

285

1.752

Inden for det seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden

I alt

Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

Inden for det

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

46,4%

40,9%

37,1%

39,4%

40,6%

27,4%

32,1%

38,4%

30,5%

31,9%

43,2%

37,9%

37,1%

11,8%

13,0%

15,9%

16,1%

19,5%

13,2%

9,9%

9,6%

19,9%

15,0%

10,8%

27,0%

16,3%

7,3%

10,4%

9,3%

13,1%

7,0%

11,3%

13,7%

13,6%

11,3%

11,9%

8,1%

18,2%

12,0%

4,5%

5,2%

4,6%

5,1%

10,2%

7,5%

5,3%

3,2%

5,0%

10,6%

6,3%

4,9%

6,0%

28,2%

29,9%

31,8%

25,5%

20,3%

39,6%

38,2%

33,6%

32,6%

28,7%

30,6%

11,6%

27,5%

1,8%

0,6%

1,3%

0,7%

2,3%

0,9%

0,8%

1,6%

0,7%

1,9%

0,9%

0,4%

1,1%

110

154

151

137

128

106

131

125

141

160

111

285

1.739

seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

100


Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

Inden for det

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

36,9%

39,1%

30,2%

32,6%

31,0%

24,8%

27,5%

31,5%

31,4%

25,3%

36,0%

22,6%

30,0%

9,0%

10,3%

13,4%

13,0%

13,5%

11,4%

5,3%

12,9%

8,6%

8,0%

9,9%

13,8%

11,0%

8,1%

7,7%

9,4%

10,1%

7,9%

4,8%

7,6%

8,9%

10,7%

10,5%

8,1%

18,0%

10,2%

6,3%

7,1%

4,7%

5,1%

7,1%

6,7%

7,6%

4,8%

5,7%

6,2%

4,5%

8,8%

6,5%

36,0%

35,3%

40,9%

37,0%

35,7%

51,4%

49,6%

41,1%

41,4%

46,9%

38,7%

36,4%

40,4%

3,6%

0,6%

1,3%

2,2%

4,8%

1,0%

2,3%

0,8%

2,1%

3,1%

2,7%

0,4%

1,9%

111

156

149

138

126

105

131

124

140

162

111

283

1.736

seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

Inden for det

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

37,3%

27,1%

31,3%

32,1%

28,3%

24,8%

35,1%

32,3%

28,0%

24,1%

39,6%

42,4%

32,5%

13,6%

15,5%

12,0%

16,1%

11,8%

6,7%

8,4%

18,5%

11,9%

14,8%

13,5%

17,0%

13,8%

4,5%

9,7%

6,7%

2,9%

7,1%

1,9%

2,3%

7,3%

4,9%

5,6%

4,5%

5,3%

5,4%

0,9%

1,9%

2,0%

2,2%

0,8%

3,8%

0,8%

1,6%

2,1%

1,2%

0,0%

2,5%

1,7%

41,8%

44,5%

46,0%

45,3%

48,0%

61,0%

51,9%

36,3%

51,0%

50,6%

40,5%

28,6%

44,0%

1,8%

1,3%

2,0%

1,5%

3,9%

1,9%

1,5%

4,0%

2,1%

3,7%

1,8%

4,2%

2,6%

110

155

150

137

127

105

131

124

143

162

111

283

1.738

seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

101


Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

Inden for det

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

41,1%

43,5%

32,4%

35,5%

32,0%

26,4%

20,6%

35,5%

28,0%

20,1%

35,5%

39,9%

33,1%

8,0%

9,7%

14,9%

13,0%

10,9%

7,5%

6,9%

12,9%

8,4%

8,8%

9,1%

13,1%

10,6%

9,8%

7,1%

7,4%

10,1%

5,5%

6,6%

6,9%

12,9%

2,8%

7,5%

4,5%

8,5%

7,5%

1,8%

3,9%

6,1%

3,6%

3,1%

2,8%

4,6%

2,4%

6,3%

2,5%

6,4%

4,2%

4,0%

36,6%

35,1%

37,2%

34,8%

46,9%

56,6%

59,5%

34,7%

53,1%

56,6%

42,7%

33,2%

43,0%

2,7%

0,6%

2,0%

2,9%

1,6%

0,0%

1,5%

1,6%

1,4%

4,4%

1,8%

1,1%

1,8%

112

154

148

138

128

106

131

124

143

159

110

283

1.736

seneste halve år Inden for det seneste år Inden for de seneste tre år For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

88.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Kreds

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

44,0%

27,6%

42,3%

34,5%

32,1%

31,0%

35,3%

29,8%

41,5%

36,5%

38,9%

0,0%

35,9%

Overvejende

26,0%

41,4%

36,5%

30,9%

45,3%

40,5%

33,3%

34,0%

35,4%

31,1%

35,2%

0,0%

35,3%

26,0%

25,9%

17,3%

32,7%

18,9%

28,6%

27,5%

31,9%

20,0%

31,1%

22,2%

0,0%

25,6%

4,0%

1,7%

1,9%

1,8%

3,8%

0,0%

2,0%

2,1%

3,1%

1,4%

1,9%

0,0%

2,2%

0,0%

3,4%

1,9%

0,0%

0,0%

0,0%

2,0%

2,1%

0,0%

0,0%

1,9%

0,0%

1,0%

50

58

52

55

53

42

51

47

65

74

54

0

601

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

102


Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

34,9%

34,9%

Overvejende

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

46,2%

46,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

15,9%

15,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,1%

3,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

195

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

31,5%

34,1%

41,9%

37,4%

37,5%

30,4%

37,1%

39,8%

34,5%

32,8%

37,6%

28,6%

34,7%

Overvejende

47,2%

51,2%

45,0%

39,8%

47,1%

44,3%

42,9%

38,0%

50,9%

43,8%

40,6%

57,6%

47,0%

20,2%

14,7%

13,2%

22,8%

15,4%

24,1%

19,0%

22,2%

14,7%

23,4%

19,8%

12,6%

17,7%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

1,1%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

0,1%

89

129

129

123

104

79

105

108

116

128

101

269

1.480

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

Medlemsmagasinet er troværdigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

46,1%

41,1%

42,2%

34,1%

41,3%

33,0%

36,3%

44,2%

35,3%

38,7%

47,7%

26,4%

37,6%

Overvejende

41,2%

50,0%

49,7%

51,9%

43,8%

43,3%

48,4%

48,3%

57,1%

49,0%

43,1%

53,1%

49,0%

11,8%

8,2%

8,2%

12,6%

14,9%

21,6%

13,7%

7,5%

7,5%

11,6%

7,3%

19,9%

12,5%

1,0%

0,7%

0,0%

1,5%

0,0%

2,1%

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

0,7%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0,9%

0,0%

0,1%

102

146

147

135

121

97

124

120

133

155

109

277

1.666

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

103


I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

37,9%

39,9%

40,8%

32,6%

33,3%

38,4%

34,7%

45,0%

38,5%

35,9%

50,5%

29,9%

37,2%

Overvejende

43,7%

42,0%

40,8%

43,7%

42,3%

34,3%

41,1%

37,5%

39,3%

42,3%

33,3%

50,4%

41,9%

14,6%

16,1%

17,0%

19,3%

21,1%

22,2%

17,7%

13,3%

17,8%

17,9%

14,4%

16,9%

17,3%

3,9%

2,1%

0,7%

4,4%

1,6%

4,0%

5,6%

4,2%

4,4%

3,8%

0,9%

1,8%

3,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

1,6%

1,0%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

1,1%

0,5%

103

143

147

135

123

99

124

120

135

156

111

278

1.674

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

51,4%

47,5%

48,4%

37,2%

51,2%

42,6%

50,7%

57,1%

49,4%

41,5%

63,2%

30,4%

44,9%

Overvejende

41,7%

40,4%

34,4%

40,4%

30,2%

33,3%

30,1%

20,8%

32,9%

38,3%

25,0%

46,0%

36,4%

5,6%

12,1%

16,1%

21,3%

17,4%

24,1%

16,4%

19,5%

17,6%

18,1%

10,3%

21,1%

17,2%

1,4%

0,0%

1,1%

1,1%

1,2%

0,0%

2,7%

2,6%

0,0%

2,1%

0,0%

1,7%

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,5%

0,8%

0,3%

72

99

93

94

86

54

73

77

85

94

68

237

1.132

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

59,3%

58,4%

56,4%

54,5%

60,6%

51,2%

57,7%

51,5%

56,5%

61,4%

58,3%

30,3%

52,4%

Overvejende

27,1%

38,2%

35,9%

36,4%

24,2%

32,6%

26,9%

30,3%

29,0%

27,1%

28,3%

35,5%

31,8%

10,2%

2,2%

5,1%

6,5%

13,6%

14,0%

11,5%

15,2%

14,5%

11,4%

13,3%

27,6%

13,2%

3,4%

0,0%

2,6%

1,3%

0,0%

2,3%

1,9%

3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,3%

1,9%

0,0%

1,1%

0,0%

1,3%

1,5%

0,0%

1,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

0,7%

59

89

78

77

66

43

52

66

69

70

60

152

881

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig I alt

104


FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

30,6%

23,7%

32,0%

26,1%

34,4%

26,2%

25,4%

28,8%

31,9%

29,0%

36,6%

15,1%

27,1%

Overvejende

45,9%

46,7%

41,3%

43,5%

24,0%

30,1%

32,3%

38,4%

38,3%

37,0%

32,1%

48,2%

39,4%

18,9%

23,7%

21,3%

23,2%

34,4%

30,1%

32,3%

22,4%

21,3%

26,5%

25,0%

32,0%

26,4%

0,9%

1,3%

2,0%

2,2%

0,8%

1,0%

0,8%

2,4%

2,1%

0,6%

0,9%

2,5%

1,6%

Helt uenig

0,9%

0,7%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

2,3%

0,0%

0,0%

1,2%

0,9%

0,7%

0,6%

Ved ikke

2,7%

3,9%

3,3%

4,3%

6,4%

12,6%

6,9%

8,0%

6,4%

5,6%

4,5%

1,4%

5,0%

111

152

150

138

125

103

130

125

141

162

112

284

1.733

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig

I alt

Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

45,9%

49,7%

47,7%

48,6%

48,4%

46,7%

47,7%

52,0%

50,4%

51,2%

58,0%

28,5%

46,2%

Overvejende

37,8%

36,4%

35,6%

31,2%

34,1%

32,4%

34,6%

34,1%

34,0%

30,2%

26,8%

38,4%

34,2%

9,9%

10,6%

10,1%

11,6%

14,3%

16,2%

9,2%

10,6%

9,2%

14,2%

12,5%

22,5%

13,4%

3,6%

2,0%

3,4%

6,5%

2,4%

1,9%

3,8%

3,3%

4,3%

1,9%

0,0%

7,0%

3,7%

Helt uenig

1,8%

1,3%

1,3%

0,0%

0,0%

1,0%

3,1%

0,0%

0,7%

0,6%

1,8%

2,1%

1,2%

Ved ikke

0,9%

0,0%

2,0%

2,2%

0,8%

1,9%

1,5%

0,0%

1,4%

1,9%

0,9%

1,4%

1,3%

111

151

149

138

126

105

130

123

141

162

112

284

1.732

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig

I alt

Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

61,3%

61,2%

58,9%

61,9%

72,2%

58,5%

57,7%

69,6%

60,3%

61,3%

75,0%

41,7%

59,7%

Overvejende

25,2%

27,0%

24,5%

21,6%

18,3%

29,2%

26,9%

21,6%

25,5%

24,5%

16,1%

26,9%

24,3%

4,5%

7,9%

6,6%

6,5%

7,1%

7,5%

3,8%

2,4%

7,8%

5,5%

6,2%

19,4%

8,2%

6,3%

2,0%

6,0%

6,5%

2,4%

0,9%

3,1%

5,6%

5,7%

5,5%

0,0%

4,9%

4,3%

Helt uenig

1,8%

2,0%

2,0%

2,9%

0,0%

1,9%

3,8%

0,0%

0,7%

1,2%

2,7%

4,9%

2,2%

Ved ikke

0,9%

0,0%

2,0%

0,7%

0,0%

1,9%

4,6%

0,8%

0,0%

1,8%

0,0%

2,1%

1,3%

111

152

151

139

126

106

130

125

141

163

112

283

1.739

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig

I alt

105


Hvis jeg har eller f책r kolleger p책 skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

49,5%

46,4%

47,3%

48,6%

55,9%

43,8%

46,2%

50,4%

52,5%

49,4%

58,9%

33,1%

47,1%

Overvejende

24,3%

24,5%

20,0%

21,7%

19,7%

19,0%

21,5%

30,4%

22,7%

21,0%

18,8%

28,5%

23,2%

14,4%

19,2%

20,7%

20,3%

16,5%

21,0%

19,2%

9,6%

17,0%

21,6%

11,6%

27,8%

19,3%

3,6%

2,6%

4,7%

4,3%

4,7%

4,8%

4,6%

4,8%

2,8%

1,9%

3,6%

2,8%

3,6%

Helt uenig

2,7%

4,0%

3,3%

2,9%

1,6%

3,8%

4,6%

0,0%

2,8%

2,5%

1,8%

4,9%

3,1%

Ved ikke

5,4%

3,3%

4,0%

2,2%

1,6%

7,6%

3,8%

4,8%

2,1%

3,7%

5,4%

2,8%

3,7%

111

151

150

138

127

105

130

125

141

162

112

284

1.736

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig

I alt

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Helt enig

41,4%

40,4%

41,7%

42,3%

50,4%

41,9%

45,4%

42,7%

54,6%

50,6%

61,6%

31,6%

44,1%

Overvejende

40,5%

41,1%

38,4%

38,7%

32,3%

36,2%

34,6%

41,9%

31,2%

33,3%

24,1%

42,2%

36,8%

13,5%

13,9%

14,6%

13,1%

13,4%

15,2%

13,1%

12,1%

10,6%

11,1%

11,6%

17,7%

13,7%

0,9%

1,3%

0,7%

2,2%

1,6%

0,0%

2,3%

1,6%

0,7%

0,6%

1,8%

5,0%

1,8%

Helt uenig

1,8%

2,0%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

2,1%

0,9%

Ved ikke

1,8%

1,3%

2,6%

3,6%

2,4%

6,7%

3,8%

1,6%

2,8%

3,7%

0,9%

1,4%

2,6%

111

151

151

137

127

105

130

124

141

162

112

282

1.733

enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig

I alt

89.

Sidder du i en opsagt stilling?

Krydset med: Kreds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Ja

10,2%

8,4%

7,3%

6,5%

7,8%

4,7%

5,5%

4,9%

5,7%

3,7%

10,8%

9,5%

7,2%

Nej

89,8%

91,6%

92,7%

93,5%

92,2%

95,3%

94,5%

95,1%

94,3%

96,3%

89,2%

90,5%

92,8%

I alt

108

155

150

139

128

107

128

122

141

162

111

284

1.735

106


90.

Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Kreds

1

Ja

2

3

12

I alt

76,6% 80,0 78,1 77,5 77,8 73,8 75,6 80,8 75,4 71,6 85,8 75,8

77,2%

% Nej

%

5

%

6

7

%

%

8

%

9

10

%

%

11

%

%

23,4% 20,0 21,9 22,5 22,2 26,2 24,4 19,2 24,6 28,4 14,2 24,2

I alt

91.

%

4

111

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

155

151

138

126

107

131

125

142

162

113

281

22,8%

1.742

Er du tillidsrepræsentant?

Krydset med: Kreds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Ja

26,1%

23,7%

29,8%

32,4%

20,5%

23,4%

20,2%

21,0%

23,2%

17,8%

24,1%

0,0%

23,8%

Nej

73,9%

76,3%

70,2%

67,6%

79,5%

76,6%

79,8%

79,0%

76,8%

82,2%

75,9%

0,0%

76,2%

I alt

111

156

151

139

127

107

129

124

142

163

112

0

1.461

92.

Er du sikkerhedsrepræsentant?

Krydset med: Kreds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

5,4%

5,8%

10,6%

5,1%

5,5%

11,3%

14,1%

9,6%

12,1%

8,2%

10,8%

0,0%

8,9%

Nej

94,6%

94,2%

89,4%

94,9%

94,5%

88,7%

85,9%

90,4%

87,9%

91,8%

89,2%

0,0%

91,1%

I alt

111

156

151

137

127

106

128

125

141

159

111

0

1.452

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Mand

49,2%

49,4%

55,9%

47,2%

33,3%

27,6%

23,2%

35,4%

30,5%

36,5%

25,2%

64,4%

42,5%

Kvinde

50,8%

50,6%

44,1%

52,8%

66,7%

72,4%

76,8%

64,6%

69,5%

63,5%

74,8%

35,6%

57,5%

118

168

161

144

141

116

138

130

154

178

123

312

1.883

Ja

93.

Køn

Krydset med: Kreds

I alt

107


94.

Aldersgruppe1

Krydset med: Kreds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

5,1%

4,8%

8,7%

12,5%

11,3%

10,3%

6,5%

8,5%

8,4%

10,7%

7,3%

0,6%

7,3%

30-34

17,8%

16,7%

21,1%

18,8%

22,0%

12,9%

10,9%

14,6%

14,3%

14,0%

17,1%

4,8%

14,5%

35-39

15,3%

22,6%

16,1%

13,9%

15,6%

12,9%

15,9%

23,1%

15,6%

12,4%

13,0%

11,2%

15,3%

40-44

10,2%

12,5%

16,1%

13,2%

12,8%

14,7%

15,2%

16,2%

9,1%

17,4%

10,6%

17,9%

14,3%

45-49

13,6%

14,3%

9,9%

10,4%

7,8%

11,2%

13,0%

10,0%

17,5%

13,5%

13,8%

14,4%

12,7%

50-54

16,9%

8,9%

9,3%

16,0%

12,1%

12,9%

15,9%

13,1%

11,0%

11,8%

17,9%

19,9%

14,1%

55-59

15,3%

15,5%

14,3%

13,2%

11,3%

15,5%

15,2%

13,8%

16,2%

15,2%

13,0%

20,5%

15,5%

60+

5,9%

4,8%

4,3%

2,1%

7,1%

9,5%

7,2%

0,8%

7,8%

5,1%

7,3%

10,6%

6,4%

I alt

118

168

161

144

141

116

138

130

154

178

123

312

1.883

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

Under 40

38,1%

44,0%

46,0%

45,1%

48,9%

36,2%

33,3%

46,2%

38,3%

37,1%

37,4%

16,7%

37,1%

40+

61,9%

56,0%

54,0%

54,9%

51,1%

63,8%

66,7%

53,8%

61,7%

62,9%

62,6%

83,3%

62,9%

I alt

118

168

161

144

141

116

138

130

154

178

123

312

1.883

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

100%

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

93,5%

93,8%

96,1%

97,2%

93,5%

0,0%

80,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,4%

4,3%

6,5%

6,2%

3,9%

2,8%

6,5%

0,0%

2,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

16,6%

118

168

161

144

141

116

138

130

154

178

123

312

1.883

Under 30

95.

Aldersgruppe2

Krydset med: Kreds

96.

Stilling

Krydset med: Kreds

LÌrer Børnehaveklasseleder Leder I alt

108


97.

Skoleorganisation

Krydset med: Kreds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I alt

92,4%

92,3%

100%

100%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

35,3%

36,1%

5,1%

5,4%

0,0%

0,0%

54,6%

52,6%

43,5%

33,8%

42,9%

53,4%

39,8%

32,4%

30,2%

0,0%

2,4%

0,0%

0,0%

20,6%

19,0%

36,2%

62,3%

37,7%

27,0%

45,5%

20,5%

21,9%

Lilleskolerne

2,5%

0,0%

0,0%

0,0%

22,0%

25,9%

16,7%

3,1%

0,0%

9,6%

7,3%

8,0%

7,5%

Foreningen af

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,8%

2,6%

3,6%

0,8%

8,4%

10,1%

7,3%

2,2%

3,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11,0%

0,0%

0,0%

1,6%

1,2%

118

168

161

144

141

116

138

130

154

178

123

312

1.883

Efterskoleforeningen Danmarks Privatskoleforening Dansk Friskoleforening

Kristne Friskoler Deutscher Schul- und Sprachverein I alt

109


Krydstabulering – TR 98.

På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)?

Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Ja

Nej

I alt

Meget tilfreds

48,3%

26,6%

31,7%

Overvejende tilfreds

44,8%

45,3%

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

5,5%

24,5%

19,9%

Overvejende utilfreds

0,9%

3,2%

2,6%

Meget utilfreds

0,6%

0,5%

0,5%

348

1.111

1.459

Ja

Nej

I alt

Helt enig

66,1%

40,8%

46,9%

Overvejende enig

31,6%

40,7%

38,5%

Hverken enig eller uenig

1,7%

16,8%

13,1%

Overvejende uenig

0,6%

1,5%

1,2%

Helt uenig

0,0%

0,3%

0,2%

348

1.098

1.446

Ja

Nej

I alt

Helt enig

40,2%

21,4%

25,9%

Overvejende enig

45,7%

38,0%

39,9%

Hverken enig eller uenig

11,6%

32,1%

27,2%

Overvejende uenig

2,3%

7,1%

6,0%

Helt uenig

0,3%

1,4%

1,1%

346

1.094

1.440

I alt

99.

I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn?

Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

I alt

110


FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

Ja

Nej

I alt

Helt enig

62,3%

29,0%

37,0%

Overvejende enig

32,5%

33,8%

33,4%

Hverken enig eller uenig

5,2%

32,6%

26,0%

Overvejende uenig

0,0%

3,7%

2,8%

Helt uenig

0,0%

1,0%

0,8%

345

1.093

1.438

Ja

Nej

I alt

Helt enig

48,6%

27,4%

32,5%

Overvejende enig

43,4%

42,2%

42,4%

Hverken enig eller uenig

5,8%

24,4%

19,9%

Overvejende uenig

2,0%

4,6%

4,0%

Helt uenig

0,3%

1,5%

1,2%

346

1.091

1.437

Ja

Nej

I alt

Helt enig

30,4%

15,5%

19,1%

Overvejende enig

43,8%

31,3%

34,3%

Hverken enig eller uenig

20,3%

43,4%

37,9%

Overvejende uenig

4,9%

8,2%

7,4%

Helt uenig

0,6%

1,6%

1,3%

345

1.089

1.434

I alt

FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

I alt

FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Ja

Nej

I alt

Helt enig

48,8%

26,1%

31,6%

Overvejende enig

41,0%

44,5%

43,7%

Hverken enig eller uenig

6,9%

22,4%

18,6%

Overvejende uenig

2,6%

4,9%

4,4%

Helt uenig

0,6%

2,0%

1,7%

346

1.091

1.437

I alt

111


FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Ja

Nej

I alt

Helt enig

35,1%

16,3%

20,8%

Overvejende enig

49,3%

39,6%

41,9%

Hverken enig eller uenig

13,6%

37,1%

31,4%

Overvejende uenig

2,0%

6,0%

5,0%

Helt uenig

0,0%

1,0%

0,8%

345

1.086

1.431

Ja

Nej

I alt

Helt enig

74,8%

39,3%

47,8%

Overvejende enig

20,9%

36,1%

32,5%

Hverken enig eller uenig

3,8%

20,9%

16,8%

Overvejende uenig

0,3%

2,6%

2,0%

Helt uenig

0,3%

1,1%

0,9%

345

1.093

1.438

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

I alt

100. Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

19,6%

5,7%

9,0%

Inden for det seneste år

16,4%

8,4%

10,3%

Inden for de seneste tre år

19,0%

12,8%

14,3%

For mere end tre år siden

11,7%

8,5%

9,3%

Nej, aldrig

30,7%

60,5%

53,4%

2,6%

4,1%

3,7%

342

1.100

1.442

Ved ikke I alt

112


Jeg har deltaget i møder i min kreds

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

52,5%

10,6%

20,5%

Inden for det seneste år

18,1%

8,3%

10,6%

Inden for de seneste tre år

10,5%

10,6%

10,5%

5,0%

7,4%

6,8%

13,4%

62,5%

50,8%

0,6%

0,7%

0,7%

343

1.099

1.442

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

0,0%

0,0%

0,0%

Inden for det seneste år

0,0%

0,0%

0,0%

Inden for de seneste tre år

0,0%

0,0%

0,0%

For mere end tre år siden

0,0%

0,0%

0,0%

Nej, aldrig

0,0%

0,0%

0,0%

Ved ikke

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

Ja

Nej

I alt

91,5%

43,5%

55,0%

Inden for det seneste år

5,5%

24,5%

20,0%

Inden for de seneste tre år

0,9%

10,9%

8,5%

For mere end tre år siden

0,6%

2,4%

1,9%

Nej, aldrig

0,9%

17,2%

13,3%

Ved ikke

0,6%

1,5%

1,2%

343

1.100

1.443

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder for ledere

I alt

Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

Inden for det seneste halve år

I alt

113


Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

Ja

Nej

I alt

91,6%

83,9%

85,8%

Inden for det seneste år

5,2%

8,8%

8,0%

Inden for de seneste tre år

1,4%

2,1%

1,9%

For mere end tre år siden

0,6%

0,6%

0,6%

Nej, aldrig

0,9%

4,0%

3,2%

Ved ikke

0,3%

0,5%

0,5%

345

1.108

1.453

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

75,7%

24,7%

36,9%

Inden for det seneste år

Inden for det seneste halve år

I alt

Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

12,8%

14,8%

14,3%

Inden for de seneste tre år

5,5%

12,4%

10,8%

For mere end tre år siden

1,7%

7,5%

6,1%

Nej, aldrig

3,8%

39,1%

30,6%

Ved ikke

0,6%

1,5%

1,2%

345

1.095

1.440

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

65,3%

20,8%

31,4%

Inden for det seneste år

14,3%

9,3%

10,5%

Inden for de seneste tre år

7,0%

9,1%

8,6%

For mere end tre år siden

4,4%

6,5%

6,0%

Nej, aldrig

7,9%

51,7%

41,3%

Ved ikke

1,2%

2,6%

2,2%

343

1.096

1.439

I alt

Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

I alt

114


Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

38,2%

28,1%

30,5%

Inden for det seneste år

14,6%

12,8%

13,3%

Inden for de seneste tre år

3,8%

5,6%

5,2%

For mere end tre år siden

0,6%

1,9%

1,6%

40,8%

49,0%

47,1%

2,0%

2,5%

2,4%

343

1.098

1.441

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

33,2%

31,1%

31,6%

Inden for det seneste år

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

11,7%

9,8%

10,2%

Inden for de seneste tre år

9,9%

6,7%

7,4%

For mere end tre år siden

5,0%

3,6%

4,0%

37,6%

47,1%

44,8%

2,6%

1,7%

1,9%

343

1.096

1.439

Ja

Nej

I alt

Helt enig

45,3%

28,3%

36,2%

Overvejende enig

36,6%

34,3%

35,3%

Hverken enig eller uenig

14,9%

34,6%

25,5%

Overvejende uenig

2,2%

1,9%

2,0%

Helt uenig

1,1%

0,9%

1,0%

276

321

597

Nej, aldrig Ved ikke I alt

101. I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

I alt

115


Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

Ja

Nej

I alt

Helt enig

0,0%

0,0%

0,0%

Overvejende enig

0,0%

0,0%

0,0%

Hverken enig eller uenig

0,0%

0,0%

0,0%

Overvejende uenig

0,0%

0,0%

0,0%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

Ja

Nej

I alt

Helt enig

58,5%

27,5%

36,2%

Overvejende enig

37,6%

47,4%

44,7%

Hverken enig eller uenig

3,6%

24,6%

18,8%

Overvejende uenig

0,3%

0,3%

0,3%

Helt uenig

0,0%

0,1%

0,1%

335

865

1.200

Ja

Nej

I alt

Helt enig

53,0%

35,9%

40,1%

Overvejende enig

40,8%

50,4%

48,1%

Hverken enig eller uenig

6,2%

12,7%

11,1%

Overvejende uenig

0,0%

0,8%

0,6%

Helt uenig

0,0%

0,2%

0,1%

338

1.039

1.377

I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

I alt

Medlemsmagasinet er troværdigt

I alt

I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Ja

Nej

I alt

Helt enig

47,3%

36,0%

38,8%

Overvejende enig

38,8%

40,8%

40,3%

Hverken enig eller uenig

12,4%

18,8%

17,3%

Overvejende uenig

1,5%

3,7%

3,2%

Helt uenig

0,0%

0,6%

0,4%

338

1.046

1.384

I alt

116


Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

Ja

Nej

I alt

Helt enig

63,5%

40,7%

49,0%

Overvejende enig

31,0%

35,4%

33,8%

Hverken enig eller uenig

5,3%

22,1%

16,0%

Overvejende uenig

0,3%

1,6%

1,1%

Helt uenig

0,0%

0,2%

0,1%

323

565

888

Ja

Nej

I alt

Helt enig

65,4%

51,9%

57,4%

Overvejende enig

31,2%

30,8%

30,9%

Hverken enig eller uenig

3,4%

14,3%

9,8%

Overvejende uenig

0,0%

2,1%

1,2%

Helt uenig

0,0%

0,9%

0,6%

295

426

721

Ja

Nej

I alt

Helt enig

52,6%

22,3%

29,5%

Overvejende enig

39,5%

37,0%

37,6%

Hverken enig eller uenig

6,7%

30,9%

25,1%

Overvejende uenig

0,6%

1,6%

1,4%

Helt uenig

0,0%

0,8%

0,6%

Ved ikke

0,6%

7,4%

5,7%

344

1.100

1.444

Ja

Nej

I alt

Helt enig

73,8%

42,3%

49,8%

Overvejende enig

20,7%

37,3%

33,3%

Hverken enig eller uenig

2,9%

14,3%

11,6%

Overvejende uenig

2,0%

3,4%

3,0%

Helt uenig

0,3%

1,3%

1,0%

Ved ikke

0,3%

1,5%

1,2%

343

1.100

1.443

I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

I alt

FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

I alt

Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

I alt

117


Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Ja

Nej

I alt

Helt enig

80,6%

57,6%

63,1%

Overvejende enig

11,8%

27,5%

23,8%

Hverken enig eller uenig

3,2%

7,0%

6,1%

Overvejende uenig

3,2%

4,4%

4,1%

Helt uenig

1,2%

1,9%

1,7%

Ved ikke

0,0%

1,5%

1,2%

346

1.105

1.451

I alt

Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

Ja

Nej

I alt

Helt enig

76,9%

41,3%

49,8%

Overvejende enig

16,5%

23,9%

22,1%

Hverken enig eller uenig

4,3%

21,8%

17,6%

Overvejende uenig

1,4%

4,5%

3,8%

Helt uenig

0,6%

3,5%

2,8%

Ved ikke

0,3%

5,0%

3,9%

346

1.101

1.447

I alt

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Ja

Nej

I alt

Helt enig

69,7%

39,3%

46,5%

Overvejende enig

24,6%

39,4%

35,8%

Hverken enig eller uenig

4,3%

15,5%

12,9%

Overvejende uenig

1,4%

1,2%

1,2%

Helt uenig

0,0%

0,9%

0,7%

Ved ikke

0,0%

3,7%

2,8%

346

1.100

1.446

Ja

Nej

I alt

3,2%

7,9%

6,8%

Nej

96,8%

92,1%

93,2%

I alt

346

1.101

1.447

I alt

102. Sidder du i en opsagt stilling? Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Ja

118


103. Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Ja

Nej

I alt

Ja

88,2%

74,0%

77,4%

Nej

11,8%

26,0%

22,6%

I alt

348

1.109

1.457

Ja

Nej

I alt

5,2%

10,1%

8,9%

Nej

94,8%

89,9%

91,1%

I alt

345

1.103

1.448

Ja

Nej

I alt

98,3%

96,4%

96,9%

Børnehaveklasseleder

1,7%

3,6%

3,1%

Leder

0,0%

0,0%

0,0%

348

1.113

1.461

Ja

Nej

I alt

Efterskoleforeningen

44,5%

34,4%

36,8%

Danmarks Privatskoleforening

20,1%

32,4%

29,5%

Dansk Friskoleforening

23,0%

21,2%

21,6%

Lilleskolerne

7,2%

7,6%

7,5%

Foreningen af Kristne Friskoler

4,3%

3,1%

3,4%

Deutscher Schul- und Sprachverein

0,9%

1,2%

1,1%

348

1.113

1.461

104. Er du sikkerhedsrepræsentant? Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Ja

105. Stilling Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Lærer

I alt

106. Skoleorganisation Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

I alt

119


107. Kreds Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Ja

Nej

I alt

1

8,3%

7,4%

7,6%

2

10,6%

10,7%

10,7%

3

12,9%

9,5%

10,3%

4

12,9%

8,4%

9,5%

5

7,5%

9,1%

8,7%

6

7,2%

7,4%

7,3%

7

7,5%

9,3%

8,8%

8

7,5%

8,8%

8,5%

9

9,5%

9,8%

9,7%

10

8,3%

12,0%

11,2%

11

7,8%

7,6%

7,7%

12

0,0%

0,0%

0,0%

348

1.113

1.461

Ja

Nej

I alt

0,9%

11,1%

8,7%

30-34

10,1%

17,2%

15,5%

35-39

14,4%

16,9%

16,3%

40-44

17,8%

12,0%

13,4%

45-49

13,8%

12,2%

12,6%

50-54

21,0%

10,9%

13,3%

55-59

17,8%

13,7%

14,7%

60+

4,3%

5,9%

5,5%

I alt

348

1.113

1.461

Ja

Nej

I alt

Under 40

25,3%

45,2%

40,5%

40+

74,7%

54,8%

59,5%

I alt

348

1.113

1.461

I alt

108. Aldersgruppe1 Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

Under 30

109. Aldersgruppe2 Krydset med: Er du tillidsrepræsentant?

120


110. Køn Krydset med: Er du tillidsreprÌsentant?

Ja

Nej

I alt

Mand

50,6%

34,5%

38,3%

Kvinde

49,4%

65,5%

61,7%

348

1.113

1.461

I alt

121


Krydstabulering – SIR 111. På baggrund af dine samlede erfaringer hvor tilfreds er du så alt i alt med FSL (Frie Skolers Lærerforening)? Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

Ja

Nej

I alt

Meget tilfreds

21,7%

32,6%

31,6%

Overvejende tilfreds

57,4%

44,1%

45,2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

18,6%

20,1%

20,0%

Overvejende utilfreds

2,3%

2,6%

2,6%

Meget utilfreds

0,0%

0,6%

0,6%

129

1.321

1.450

Ja

Nej

I alt

Helt enig

43,0%

46,8%

46,5%

Overvejende enig

43,0%

38,3%

38,7%

Hverken enig eller uenig

14,1%

13,3%

13,4%

Overvejende uenig

0,0%

1,4%

1,3%

Helt uenig

0,0%

0,2%

0,2%

128

1.309

1.437

Ja

Nej

I alt

Helt enig

18,3%

26,4%

25,7%

Overvejende enig

45,2%

39,2%

39,8%

Hverken enig eller uenig

31,0%

27,1%

27,5%

Overvejende uenig

5,6%

6,0%

5,9%

Helt uenig

0,0%

1,2%

1,1%

126

1.305

1.431

I alt

112. I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

FSL er en troværdig og pålidelig organisation

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent

I alt

122


FSL er en faglig organisation med rådgivning af høj kvalitet

Ja

Nej

I alt

Helt enig

33,3%

37,1%

36,8%

Overvejende enig

37,3%

33,0%

33,4%

Hverken enig eller uenig

27,0%

26,2%

26,2%

Overvejende uenig

2,4%

2,8%

2,8%

Helt uenig

0,0%

0,8%

0,8%

126

1.303

1.429

Ja

Nej

I alt

Helt enig

28,6%

32,6%

32,3%

Overvejende enig

50,8%

41,6%

42,4%

Hverken enig eller uenig

I alt

FSL er en faglig organisation, der kæmper for mine interesser

17,5%

20,4%

20,1%

Overvejende uenig

3,2%

4,1%

4,0%

Helt uenig

0,0%

1,3%

1,2%

126

1.302

1.428

Ja

Nej

I alt

Helt enig

15,9%

19,2%

18,9%

Overvejende enig

38,1%

33,9%

34,2%

Hverken enig eller uenig

41,3%

37,7%

38,0%

Overvejende uenig

4,0%

7,8%

7,4%

Helt uenig

0,8%

1,4%

1,3%

126

1.299

1.425

I alt

FSL er en faglig organisation, der giver et fagligt fællesskab

I alt

FSL er en faglig organisation, der aktivt arbejder for at sikre medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår

Ja

Nej

I alt

Helt enig

25,4%

31,9%

31,3%

Overvejende enig

50,8%

43,1%

43,8%

Hverken enig eller uenig

18,3%

18,9%

18,8%

Overvejende uenig

4,8%

4,4%

4,4%

Helt uenig

0,8%

1,8%

1,7%

126

1.302

1.428

I alt

123


FSL er en faglig organisation, der arbejder aktivt for et bedre arbejdsmiljø på skolerne

Ja

Nej

I alt

Helt enig

24,8%

20,3%

20,7%

Overvejende enig

44,0%

41,5%

41,7%

Hverken enig eller uenig

26,4%

32,2%

31,7%

Overvejende uenig

4,8%

5,2%

5,1%

Helt uenig

0,0%

0,8%

0,8%

125

1.298

1.423

Ja

Nej

I alt

Helt enig

41,3%

48,2%

47,6%

Overvejende enig

40,5%

31,8%

32,6%

Hverken enig eller uenig

I alt

FSL er en faglig organisation, hvor man kan få hjælp, når man har problemer

15,9%

17,0%

16,9%

Overvejende uenig

1,6%

2,0%

2,0%

Helt uenig

0,8%

0,9%

0,9%

126

1.303

1.429

I alt

113. Markér, i hvilket omfang du har gjort brug af nedenstående ydelser og tilbud fra FSL: Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

Jeg har deltaget i kurser og efteruddannelse udbudt via Kursusmarkedspladsen

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

11,7%

8,7%

9,0%

Inden for det seneste år

20,3%

9,3%

10,3%

Inden for de seneste tre år

21,1%

13,6%

14,3%

For mere end tre år siden

10,2%

9,1%

9,2%

Nej, aldrig

30,5%

55,7%

53,5%

6,2%

3,5%

3,8%

128

1.305

1.433

Ved ikke I alt

124


Jeg har deltaget i møder i min kreds

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

22,2%

20,3%

20,4%

Inden for det seneste år

15,9%

10,1%

10,6%

Inden for de seneste tre år

7,9%

10,8%

10,5%

For mere end tre år siden

7,9%

6,6%

6,7%

46,0%

51,5%

51,0%

0,0%

0,8%

0,7%

126

1.307

1.433

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

0,0%

0,0%

0,0%

Inden for det seneste år

0,0%

0,0%

0,0%

Inden for de seneste tre år

0,0%

0,0%

0,0%

For mere end tre år siden

0,0%

0,0%

0,0%

Nej, aldrig

0,0%

0,0%

0,0%

Ved ikke

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

52,0%

55,2%

55,0%

Inden for det seneste år

26,8%

19,5%

20,2%

Inden for de seneste tre år

10,2%

8,3%

8,4%

0,0%

2,1%

1,9%

10,2%

13,6%

13,3%

0,8%

1,3%

1,3%

127

1.307

1.434

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har deltaget i møder for ledere

I alt

Jeg har fundet information på FSL’s hjemmeside www.fsl.dk

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

125


Jeg har læst artikler i medlemsmagasinet Frie Skoler

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

83,5%

86,0%

85,8%

Inden for det seneste år

10,2%

7,7%

8,0%

Inden for de seneste tre år

1,6%

2,0%

1,9%

For mere end tre år siden

0,8%

0,5%

0,6%

Nej, aldrig

3,1%

3,3%

3,3%

Ved ikke

0,8%

0,5%

0,5%

127

1.317

1.444

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

24,2%

38,2%

36,9%

Inden for det seneste år

14,8%

14,1%

14,2%

Inden for de seneste tre år

13,3%

10,5%

10,8%

6,2%

6,1%

6,1%

39,8%

29,9%

30,8%

1,6%

1,2%

1,3%

128

1.304

1.432

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

21,3%

32,4%

31,4%

Inden for det seneste år

10,2%

10,5%

10,5%

Inden for de seneste tre år

11,0%

8,4%

8,7%

6,3%

5,9%

5,9%

48,0%

40,6%

41,3%

3,1%

2,1%

2,2%

127

1.304

1.431

I alt

Jeg har ringet til FSL’s sekretariat

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har modtaget individuel rådgivning fra konsulenter i FSL

For mere end tre år siden Nej, aldrig Ved ikke I alt

126


Jeg har været inde på bladets hjemmeside www.frieskoler.com

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

26,8%

31,3%

30,9%

Inden for det seneste år

13,4%

13,3%

13,3%

Inden for de seneste tre år

5,5%

5,2%

5,2%

For mere end tre år siden

1,6%

1,5%

1,5%

49,6%

46,4%

46,7%

3,1%

2,3%

2,4%

127

1.305

1.432

Ja

Nej

I alt

Inden for det seneste halve år

30,6%

31,7%

31,6%

Inden for det seneste år

Nej, aldrig Ved ikke I alt

Jeg har læst stillingsannoncer på bladets/foreningens hjemmeside

12,1%

10,0%

10,2%

Inden for de seneste tre år

6,5%

7,6%

7,5%

For mere end tre år siden

2,4%

4,0%

3,8%

47,6%

44,6%

44,9%

0,8%

2,1%

2,0%

124

1.306

1.430

Ja

Nej

I alt

Helt enig

34,5%

36,3%

36,1%

Overvejende enig

34,5%

35,6%

35,5%

Hverken enig eller uenig

27,6%

25,1%

25,3%

Overvejende uenig

3,4%

1,9%

2,0%

Helt uenig

0,0%

1,1%

1,0%

58

534

592

Nej, aldrig Ved ikke I alt

114. I hvilken grad er du enig i nedenstående udsagn? Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

Jeg har udbytte af at deltage i kredsmøde(r)

I alt

127


Jeg har udbytte af at deltage i møde(r) arrangeret for ledere

Ja

Nej

I alt

Helt enig

0,0%

0,0%

0,0%

Overvejende enig

0,0%

0,0%

0,0%

Hverken enig eller uenig

0,0%

0,0%

0,0%

Overvejende uenig

0,0%

0,0%

0,0%

Helt uenig

0,0%

0,0%

0,0%

0

0

0

Ja

Nej

I alt

Helt enig

33,3%

36,5%

36,2%

Overvejende enig

44,1%

44,8%

44,8%

Hverken enig eller uenig

I alt

Informationerne på FSL’s hjemmeside er brugbare

22,5%

18,2%

18,6%

Overvejende uenig

0,0%

0,4%

0,3%

Helt uenig

0,0%

0,1%

0,1%

111

1.082

1.193

Ja

Nej

I alt

Helt enig

33,9%

40,5%

40,0%

Overvejende enig

44,9%

48,5%

48,2%

Hverken enig eller uenig

20,3%

10,2%

11,1%

Overvejende uenig

0,8%

0,6%

0,6%

Helt uenig

0,0%

0,2%

0,1%

118

1.251

1.369

I alt

Medlemsmagasinet er troværdigt

I alt

I hvert nummer af medlemsmagasinet finder jeg som regel mindst én artikel, der er interessant

Ja

Nej

I alt

Helt enig

33,1%

39,3%

38,7%

Overvejende enig

43,0%

40,1%

40,3%

Hverken enig eller uenig

18,2%

17,3%

17,4%

Overvejende uenig

5,0%

2,9%

3,1%

Helt uenig

0,8%

0,4%

0,4%

121

1.255

1.376

I alt

128


Det er nemt at komme i kontakt med medarbejdere i FSL’s sekretariatet

Ja

Nej

I alt

Helt enig

41,5%

49,9%

49,3%

Overvejende enig

41,5%

33,0%

33,6%

Hverken enig eller uenig

16,9%

15,8%

15,9%

Overvejende uenig

0,0%

1,2%

1,1%

Helt uenig

0,0%

0,1%

0,1%

65

816

881

Ja

Nej

I alt

Helt enig

42,3%

58,3%

57,2%

Overvejende enig

44,2%

30,1%

31,1%

Hverken enig eller uenig

I alt

FSL’s individuelle rådgivning er af høj kvalitet

13,5%

9,6%

9,9%

Overvejende uenig

0,0%

1,4%

1,3%

Helt uenig

0,0%

0,6%

0,6%

52

665

717

Ja

Nej

I alt

Helt enig

25,2%

29,7%

29,3%

Overvejende enig

40,9%

37,2%

37,6%

Hverken enig eller uenig

26,8%

25,2%

25,4%

Overvejende uenig

1,6%

1,4%

1,4%

Helt uenig

0,0%

0,7%

0,6%

Ved ikke

5,5%

5,7%

5,7%

127

1.308

1.435

Ja

Nej

I alt

Helt enig

48,8%

49,6%

49,5%

Overvejende enig

34,6%

33,4%

33,5%

Hverken enig eller uenig

I alt

FSL’s tilbud og service er generelt af høj kvalitet

I alt

Der er god grund til at fortsætte som medlem af FSL

13,4%

11,5%

11,6%

Overvejende uenig

2,4%

3,1%

3,1%

Helt uenig

0,8%

1,1%

1,0%

Ved ikke

0,0%

1,4%

1,3%

127

1.307

1.434

I alt

129


Jeg kan ikke forestille mig at melde mig ud af FSL, så længe jeg er ansat på en fri skole

Ja

Nej

I alt

Helt enig

58,3%

63,6%

63,1%

Overvejende enig

32,3%

22,9%

23,7%

Hverken enig eller uenig

5,5%

6,2%

6,1%

Overvejende uenig

2,4%

4,3%

4,2%

Helt uenig

0,8%

1,8%

1,7%

Ved ikke

0,8%

1,2%

1,2%

127

1.315

1.442

I alt

Hvis jeg har eller får kolleger på skolen, som ikke er medlem, vil jeg anbefale dem at melde sig ind i FSL

Ja

Nej

I alt

Helt enig

48,8%

49,8%

49,7%

Overvejende enig

22,8%

22,0%

22,1%

Hverken enig eller uenig

18,1%

17,7%

17,7%

Overvejende uenig

2,4%

3,9%

3,8%

Helt uenig

3,1%

2,7%

2,8%

Ved ikke

4,7%

3,8%

3,9%

127

1.311

1.438

I alt

FSL varetager og beskytter den frie skolesektors (frie grundskoler og efterskoler) interesser

Ja

Nej

I alt

Helt enig

47,2%

46,5%

46,6%

Overvejende enig

37,0%

35,6%

35,7%

Hverken enig eller uenig

12,6%

13,0%

12,9%

Overvejende uenig

1,6%

1,2%

1,3%

Helt uenig

0,8%

0,7%

0,7%

Ved ikke

0,8%

3,1%

2,9%

127

1.310

1.437

Ja

Nej

I alt

5,4%

6,9%

6,8%

Nej

94,6%

93,1%

93,2%

I alt

129

1.311

1.440

I alt

115. Sidder du i en opsagt stilling? Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

Ja

130


116. Vil du medvirke i kommende rundspørger af denne type fra foreningen/dit fagblad?

Højest fire gange om året vil du modtage en mail med link til en rundspørge, sandsynligvis sjældnere, og du kan altid melde fra, hvis du ikke længere ønsker at medvirke Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

Ja

Nej

I alt

Ja

82,2%

77,1%

77,6%

Nej

17,8%

22,9%

22,4%

I alt

129

1.319

1.448

Ja

Nej

I alt

95,3%

96,9%

96,8%

Børnehaveklasseleder

4,7%

3,1%

3,2%

Leder

0,0%

0,0%

0,0%

129

1.323

1.452

Ja

Nej

I alt

Efterskoleforeningen

28,7%

37,7%

36,9%

Danmarks Privatskoleforening

28,7%

29,3%

29,3%

Dansk Friskoleforening

28,7%

21,1%

21,8%

Lilleskolerne

10,1%

7,3%

7,5%

Foreningen af Kristne Friskoler

2,3%

3,6%

3,4%

Deutscher Schul- und Sprachverein

1,6%

1,1%

1,1%

129

1.323

1.452

117. Stilling Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

Lærer

I alt

118. Skoleorganisation Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

I alt

131


119. Kreds Krydset med: Er du sikkerhedsreprĂŚsentant?

Ja

Nej

I alt

1

4,7%

7,9%

7,6%

2

7,0%

11,1%

10,7%

3

12,4%

10,2%

10,4%

4

5,4%

9,8%

9,4%

5

5,4%

9,1%

8,7%

6

9,3%

7,1%

7,3%

7

14,0%

8,3%

8,8%

8

9,3%

8,5%

8,6%

9

13,2%

9,4%

9,7%

10

10,1%

11,0%

11,0%

11

9,3%

7,5%

7,6%

12

0,0%

0,0%

0,0%

129

1.323

1.452

Ja

Nej

I alt

2,3%

9,2%

8,6%

30-34

12,4%

15,8%

15,5%

35-39

12,4%

16,6%

16,2%

40-44

12,4%

13,6%

13,5%

45-49

11,6%

12,7%

12,6%

50-54

19,4%

12,7%

13,3%

55-59

19,4%

14,3%

14,7%

60+

10,1%

5,1%

5,6%

I alt

129

1.323

1.452

I alt

120. Aldersgruppe1 Krydset med: Er du sikkerhedsreprĂŚsentant?

Under 30

132


121. Aldersgruppe2 Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

Ja

Nej

I alt

Under 40

27,1%

41,6%

40,3%

40+

72,9%

58,4%

59,7%

I alt

129

1.323

1.452

Ja

Nej

I alt

Mand

50,4%

37,1%

38,3%

Kvinde

49,6%

62,9%

61,7%

129

1.323

1.452

Ja

Nej

I alt

Ja

14,0%

24,8%

23,8%

Nej

86,0%

75,2%

76,2%

I alt

129

1.319

1.448

122. Køn Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

I alt

123. Er du tillidsrepræsentant? Krydset med: Er du sikkerhedsrepræsentant?

133

Medlemstilfredshed  

FSL's undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med foreningen foretaget i 2010.