Frie Skoler 7 2014

Page 16

Phie Ambo (tv) og Karen MacLean besluttede sig for at lave en skole lige efter deres hoved, og sammen med Anders Morgenthaler kunne de i starten af august byde de første elever velkommen på ‘Den grønne friskole’.

DRØMMESKOLEN Af Mikkel Hvid · mhv@frieskoler.dk

Tre småbørnsforældre gik sammen om at opbygge den ultimative skole

Skolen, drømmen og modet Illustration Helle Scheffmann

16

FRIE SKOLER NR. 7 · 18. AUGUST 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.