Frie Skoler 8, 2021

Page 28

HØJSKOLELÆRER OM KLIMAKRISEN:

»De unge er i vildrede. Hvad kan vi reelt gøre, spørger de« Bæredygtighed har længe været et fokuspunkt for højskolerne både som værdisæt og undervisningsfag. Men står det til højskolelærer Jeppe Graugaard, skal børn lære om klima allerede fra indskolingen.

AF SIMONE KAMP · SKA@FRIESKOLER.DK FOTO MARTIN DAM KRISTENSEN

»Hvis roden til problemet handler om den måde, vi er i verden på, så handler det jo om at prøve at gøre noget andet«, siger Jeppe Graugaard, der underviser i faget ’Kloden Kalder’ på Ry Højskole.

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.