Page 16

UNDERVURDERET Af Sofie Maria Brand, redaktionen@frieskoler.dk Fotograf: Martin Schutt

Den danske skole

er meget bedre, end vi tror En lang række internationale undersøgelser placerer det danske skolevæsen helt i top – mange kender dem bare ikke. Ikke engang lærerne. Det vil projektet ”Verdens bedste danske skole” lave om på

»A

lle kender PISA. Men kun få kender de valide, internationale undersøgelser, der placerer den danske skole i superligaen. Ikke engang lærerne kender dem. Det betyder, at alle går rundt med idéen om, at vores skolevæsen er middelmådigt. Det er det rene vanvid«. Casper Rongsted har en baggrund som lærer og arbejder nu som læringskonsulent og foredragsholder, og Rasmus Schiellerup er tidligere viceskoleleder på Københavns Idrætsefterskole og driver nu foredragsvirksomheden rasmusforedrag.dk. Med projektet ønsker de at sætte fokus på hele det velfungerende danske skolevæsen – både friskoler, efterskoler og folkeskoler. »Vores grundskole hviler på alle skoleformerne, og det, mener vi, er meget værdifuldt. Alt for ofte bliver der sået splid mellem fri- og folkeskoler, især i medierne, men alle har jo interesse i et skolevæsen, der er mangfoldigt. Der er en masse gode kræfter i friskolerne, og de er stærkt forbundet med rødderne i den danske dannelsestradition«, siger

16

FRIE SKOLER NR. 5 · 22 . MAJ 2015

Casper Rongsted, der selv har sine tre børn i friskole.

LØGNEN OM DEN DANSKE SKOLE Rongsted og Schiellerup fandt sammen om projektet i 2014. De var indignerede over, at den danske skole bliver talt uretmæssigt ned i medierne, og frustrerede over, at der ikke er noget modspil fra skolefolk. De erfarede hurtigt, både når de talte med lærere, skoleledere og politikere, at det blandt andet skyldes et manglende kendskab til fakta. »Når vi er ude at holde foredrag, plejer vi at spørge publikum, hvor mange der kender PISA, og så rækker alle hånden i vejret. Dernæst spørger vi, hvor mange der kender PIRLS, og ganske få vifter med hånden. Det samme er tilfældet, når vi spørger til TIMMS, ICILS og ICCS samt danske målinger af elevernes trivsel og forældrenes tilfredshed, der alle sammen viser opløftende resultater«, fortæller Rasmus Schiellerup. Det negative billede af den danske skole, kan i høj grad tilskrives PISA, der har opnået særstatus i medierne og blandt politikere, selvom den blot er en

blandt mange anerkendte, internationale undersøgelser, pointerer Casper Rongsted og peger på, at årsagen er et vellykket lobby- og PR-arbejde af folkene bag PISA. »PISA er den eneste undersøgelse med et halvdårligt resultat, men den er blevet meget dygtigt eksponeret, og der er hen ad vejen opstået konsensus om, at den fortæller hele sandheden. Selv lærere og skoleledere synes at have godtaget dette. Det er en katastrofe, for det påvirker lærernes faglige identitet negativt, og vi risikerer, at politikerne laver skolepolitik på et fejlagtigt grundlag«, siger han.

RELATIONER I VERDENSKLASSE Det ensidige fokus på PISA sammenholdt med konkurrencestatens dokumentationskrav, rummer en alvorlig fare for, at vi sætter noget grundlæggende i den danske skole over styr, mener Rongsted og Schiellerup. Særligt i forhold til lærer/elevrelationens betydning for trivsel og læring. »Der er en tendens til at negligere det, som er helt enestående i den

Frie skoler 5 2015 web  
Frie skoler 5 2015 web