Page 1

MELLAN

HIMMEL OCH JORD

I FRUSTUNA FÖRSAMLING #4 2019

! a m e T MÖTEN

”Allt stort som skedde i världen skedde f örst i någon människas fantasi” JULENS GUDSTJÄNSTER

FRAMTIDENS KYRKOGÅRD Utan gravstenar?

VARFÖR KYRKANS MÖTESPLATSER?

1


#4

8

innehåll temamöten 3 ledare

FOTO Johannes Frandsen /IKON

4 december i frustuna församling 5 krönika Varför kyrkans mötesplatser? 6 biskopsbrev om klimatet 7 dophalsbandet guds närvaro i vardagen andlig vägledning 8 babycafé - föräldrars mötesplats

Babycafé

10 när vi inte längre möts Om att vara anhörig till demenssjuk

Inte bara bebisprat

11 jourhavande präst kyrka och skola 12 kalendarium 14 maria - en av julens huvudpersoner 15 aktuellt

SAMTALSGRUPP

4

Söker du nya vägar?

16 att möta sorg kräver mod tankar om vår dödlighet 17 aktuellt 18 framtidens kyrkogård ANHÖRIGGRUPP Har din livskamrat drabbats av demenssjukdom?

22 medlem 23 korsord Tävla och vinn!

10

JULKLAPPS TIPS

21

MELLAN HIMMEL OCH JORD i Frustuna församling E-post frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida www.svenskakyrkan.se/frustuna Redaktionsråd Ulrika Rix, Elsy Svensson, Sofia Arman, Annika Hansson Lindström Ansvarig utgivare Annika Hansson Lindström Redaktör & formgivare Sofia Arman Omslagsfoto Magnus Aronson / IKON Tryck Östertälje tryckeri AB 2

17


kontakt POSTADRESS Frustuna Församling Frustuna Prästgård 646 91 GNESTA

BESÖKSADRESS TINGHSUET TINGSHUSET Tingshusgatan 12, Gnesta. KANSLI / BOKNING / VÄXEL 0158-22100

E-POST frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/frustuna FACEBOOK https://www.facebook.com/frustunaforsamling KYRKOHERDE Annika Hansson Lindström / 0158 - 799 576 PRÄST Johanna Scherp / 070-245 41 21 DIAKON Micke Sandin / 076-104 65 12 BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Ida Fransson / 070-297 64 15 Johanna Scherp Anna Leidensjö MUSIKVERKSAMHET Klaus-Henning Schütt / 076-104 65 11 Lotta Aggeborn / 070-288 77 84 KANSLIST Elsy Svensson KANSLICHEF Ulrika Rix EKONOM Per Sandberg INFORMATÖR Sofia Arman VÄRDINNOR Ing-Marie Andersson Beata Sobiecka Kochanska VAKTMÄSTARE / TRÄDGÅRDSMÄSTARE Klas Eriksson Anna Sánchez Lindström Torbjörn Karlsson Angelika Karlsson VILL DU KOMMA I KONTAKT MED VÅRA KYRKOPOLITIKER? Ordförande Kyrkofullmäktige Siw Andersson 070-425 32 95 TF ordförande Kyrkoråd Kurt Cedergren 070-886 13 98

Ett oöverträffat sammanhang... En ny hudkräm har skapats av företaget som vill tjäna pengar på våra febrila aktiviteter för att slippa åldras. Men återhämtning och reflektion är det viktigaste, står det längst ner i reklamtexten. Jag läser också att en känd influencer brukar meditera innan hon somnar. Eller så duschar hon varmt och tänker igenom allt hon varit med om under dagen. Allt för att kunna sova och återhämta sig på bästa sätt. Alla dessa sätt är uttryck för en längtan efter att både öka närvaron och fördjupa sig själv. Samma mål som Ignatius av Loyola hade (se sidan 7) med sina andliga övningar. Vi människor har ju ett stort behov av att djupna i närvaro, både för att komma i kontakt med oss själva och för att kunna vara i kontakt med andra. Öka vårt relationsdjup. Vi är ju sociala varelser som helt och hållet styrs av vårt behov av gemenskap. Vare sig det är skolklassen eller arbetsgemenskapen, släkten eller grannarna i närområdet så är det otroligt viktigt för oss att höra till. Känslan av att vara en del av ett större sammanhang kan inte ersättas av sociala mediers intressegrupper. Där får vi för lite kontakt för att egentligen tillfredsställa oss. Det är det verkliga mötet med andra människor som ger oss sammanhang och livsmening. Oöverträffat! I närvaron med oss själva kan vi också upptäcka Guds närvaro. I meditationen över en bibeltext kan plötsligt livet börja tala till oss i nya bilder. Det blir kontakt när du söker efter en större närvaro och känsla av frid. Att tiden och friden kommer dig till mötes. Som det nu är lever vi mer och mer oberoende av dygnets tider eller årstidernas skiftningar och det gör något med oss. Vi kan lätt fara iväg i tidens ström och vi blir rotlösa och utanför tidens språk. Därför får traditioner och årshändelser större betydelse numera. Det är som att vi äntligen får kontakt med den gemensamma tillhörigheten. Och nu är det dags! Tiden är inne för världens största händelse: Vi står inför firandet av att ett särskilt barn med ett särskilt uppdrag föddes: Julen. Då finns många tillfällen till kontakt. Möten mellan familjer och vänner. Mellan unga och gamla. I Frustuna kyrka samlas vi till firande av en av årets stora fester. Vi firar i söndagar fyra och sedan i dagarna tre. Där får vi mötas, se varandra och vara en del av en gemenskap. Närvaro med oss själva, med varandra och med den stora Närvaron. väl mött

Ordförande Begravningsutskott Kurt Cedergren 070-886 13 98

.. Annika Hansson Lindstrom KYRKOHERDE

Tidningen kommer i brevlådan hos alla er som bor i Frustuna församling. Bor du utanför men ändå önskar att få hem tidningen? Hör av dig till oss så kan vi skicka dig ett exemplar. 3


FOTO Magnus Aronson / IKON

December 1:a advent, 1 december mässa 11.00 i frustuna kyrka frustunakören medverkar

2:a advent, 8 december mässa 11.00 i frustuna kyrka ensemble amabile medverkar.

luciakonsert, 13 december barnkörernas luciakonsert 17.30 i frustuna kyrka

3:e advent, 15 december familjemässa 15 december 11.00 i frustuna kyrka. körglädje, barnkör och tisdagsklubb medverkar.

frustunakörens julkonsert, 15 december 17.00 i frustuna kyrka

18 december julsamling för de minsta kl 15 – 17. Vi startar i Frustuna kyrka där vi får höra julberättelsen och undersöka krubban. Sedan blir det fika och pyssel i Prästgården. Passar barn i förskoleålder. 4:e advent, 22 december mässa inför jul 11.00 i frustuna kyrka. julafton, 24 december julkrubba 11.00 i frustuna kyrka midnattsmässa 23.00 i frustuna kyrka juldagen, 25 december julotta 07.00 i torsåker kyrka annandagen, 26 december mässa 11.00 i torsåkers kyrka 29 december mässa 11.00 i frustuna kyrka 31 december nyårsbön 16.00 i frustuna kyrka 1 januari mässa (obs! tiden) 18.00 i frustuna kyrka 4


KRÖNIKA

Varf ör kyrkans mötesplatser? i min ungdom bodde jag i Sibirien. I Vasastan i Stock-

Visst kan jag uppleva Gud och ha min tro ensam på en öde ö men det är i gemenskap med andra som min tro får näring. Det är i ”den andres” ögon jag blir till och i relation till andras erfarenheter, tankar och funderingar som jag kan lära och förstå mig själv, livet och Gud allt bättre.

holm alltså. I närheten där i hörnet Odengatan – Birger Jarlsgatan passerade jag ofta den Grekisk ortodoxa kyrkan vilken också låg granne med den Rysk ortodoxa församlingen. Vid tider för gudstjänstfirande och ibland även andra tider så slog mig myllret av människor och vad mycket folk som kom, gick och rörde sig ut och in i kyrkan under flera timmars tid.

vår församlings uppgift är att vara den plats dit läng-

tande människor i alla åldrar får komma precis som man är. En arena för gemenskap och samhörighet, en plats för vår längtan efter att bli sedda och där vi kan få uppleva ett sammanhang. Där får vi brottas med våra frågor om tro och tvivel och inför mysteriet Gud får vi mötas i gudstjänst, bön och i nattvard. Denna plats skapas av dig och mig och oss tillsammans. Kyrkan är en central plats för den heliga röra som kallas livet.

Några år senare bodde jag på Söder i närheten av Medborgarplatsen och moskén vid Björns trädgård. Framför allt på fredagar strömmade folk till i alla åldrar från när och fjärran. Folklivet och den uppsluppna stämningen var iögonfallande. När jag och min familj lämnat asfalten i Stockholm för fågelsången i Mölnbo stötte jag en sen och kall vinterkväll vid en promenad med hunden på en märklig grupp människor nere vid sjön. Hunden reagerade och på håll hördes märkliga ljud. När vi kom närmare syntes en eld mellan träden och jag såg människor i rörelse. Det visade sig att jag är granne med ett vi, eller en offer/kultplats, och att föreningen Fornnordisk Sed där firade midvinterblot.

Prästen och psalmförfattaren Olov Hartman skriver: ”Kyrkomurarna är egentligen bara ett skydd mot regn och vind, kyrkan slutar inte där. Gatorna är hennes sidoskepp. Fabrikerna är kapell och torgen förgårdar. ” Så kom till en församling nära dig och se vad du kan få och vad du kan ge. Tillsammans formar vi en kyrka och församling som är mycket mer än dess murar och i den är vi alla värdefulla byggstenar i skapandet av himmelen på jorden och här i Gnesta.

det verkar som att oavsett tro eller livstolkning så

går behovet igen. Längtan efter att vara tillsammans. Att mötas och dela liv i vardag och fest, i glädje och sorg tror jag är ett av människans största behov som de sociala flockdjur vi är. Jag tror också att behovet av gemenskap och att tillsammans söka sig mot det transcendenta eller det heliga ligger i sakens natur då tro handlar om relation och gemenskap med andra, med skapelsen och med Gud.

TEXT Micke Sandin

5


BISKOPSBREV

om klimatet

Bön f ör klimatet

det är inte för sent.

Ett nytt biskopsbrev kom i september 2019. Breven skrivs av Svenska kyrkans biskopar och i detta berör texterna klimatet och hur kyrkor ska agera i denna kris. Så här inleds brevet: ”Att få ta del av livets gåva är en källa till ständig förundran. Det gör oss gott att känna det förunderliga i att vi finns till och att den värld vi lever i bär vårt liv dag och natt, genom varje andetag och genom årmiljoner av utveckling. Våra kroppar är gjorda av stjärnstoft och i en handfull mull ryms nästan lika många levande organismer som det finns människor på jorden. Förundran är insiktens moder!” Livet på jorden är hotat. Extremväder visar att klimatkrisen är ett faktum. Forskarnas bild bekräftas av det globala nätverk som Svenska kyrkan är en del av. Torka, översvämningar och

brist på sötvatten visar att grunden för vår överlevnad är skör. Nu behövs mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga. I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett unikt uppdrag att skydda och vårda jorden. Det är inte för sent. ”Ett biskopsbrev om klimatet” förenar klimatfakta med kyrkans erfarenhet. Hur kan vi utifrån en realistisk helhetssyn skapa ett meningsfullt engagemang hos beslutsfattare, företag, organisationer och hos varje enskild människa? Nu är tid för hopp och handling. Läs hela biskopsbrevet här: www.svenskakyrkan.se/klimatbrevet

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” 1 MOSEBOK 1:1

En älskad skapelse är hotad. Läs mer om kyrkan och klimatet: svenskakyrkan.se/biskoparnas-brev-om-klimatet 6

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare. Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss. Gör oss känsliga för människors och hela skapelsens lidande. Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv, i rättvisa och solidaritet med dem som lever och kommer att leva. Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft, du talar till våra samveten. Trösta oss när vi lider och plågas av ångest. Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro. Skapa om oss till att bli vad vi är: en enda mänsklighet under samma himmel. (Hämtad ur biskopsbrevet 2019)


GEMENSKAP

dophalsbandet varje barn som döps, döps in i en större

visar oss vägen i livet och som alltid står vid vår sida. halsbanden hänger i ett dopskåp i ett litet

trollhassel-träd i Frustuna kyrka. De finns där under året och sista lördagen i januari bjuds alla dopbarn under året in med föräldrar och syskon till lunch i Prästgården. Då börjar vi i kyrkan så att alla barn får sina dophalsband. Det blir en möjlighet till gemenskap kring dopet. Nästa gång du besöker Frustuna kyrka, titta gärna på det fina trädet och alla vackra dophalsband som hänger där. TEXT Johanna Scherp

Andlig vägledning – en hjälp att uppfatta Guds tilltal i din vardag. FOTO Shutterstock

Personlig vägledning i Ignatiansk anda är en möjlighet för dig som vill fördjupa och utveckla din gudsrelation. Denna vägledning kommer från Ignatius av Loyolas andliga övningar med urskiljning som modell för vägledning. Som vägledare finns man med som en medvandrare, vars främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

GUDSNÄRVARO

i vardagen

Samtalet börjar som alla andra samtal, nämligen där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som oftast används. Det är din gudsrelation som står i fokus. Följeslagarens uppgift är att stödja dig på din pilgrimsvandring med Gud. Följeslagaren styr inte och har inte något facit. Tillsammans hjälps ni åt att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som händer.

Att möta Gud i vardagen. Att få känna Guds närvaro i sitt liv. Att se Gud i allt. Det är några av skälen till att människor går i andlig vägledning. Det är en gammal metod som skapades av spanjoren Ignatius av Loyola. Han sårades under krig och blev sängliggande under ett år. Då började han läsa helgonberättelser och såg ett mönster i deras beskrivningar av gudsupplevelser. Han läste också mycket i bibeln och i texterna öppnade sig en rik kreativ värld där det egna livet blandade sig med den bibliska berättelsen.

Du träffar din följeslagare några gånger per termin. Du får texter och övningar som du som pilgrim kan använda i din bön och meditation. Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade för ändamålet och har egen handledning. Att gå i andlig vägledning är kostnadsfritt. Om du är intresserad, kontakta kyrkoherde Annika Hansson Lindström annika.hansson.lindstrom@svenskakyrkan.se

Ignatius var en stor pedagog så han tänkte ut ett sätt att lyssna till bibelordet och sedan meditera över texterna. Så är den här formen av inlevelse och gudsnärhet också tillgänglig för oss. TEXT Annika Hansson Lindström 7

FOTO Sofia Arman

gemenskap, en gemenskap som inte är synlig men som är närvarande. I Frustuna kyrka har vi ett dopskåp, i det skåpet på det vackra trädet hänger vi upp fina dophalsband. Varje barn som döps i vår församling får ett vackert halsband som en påminnelse om den stora gemenskapen som de döps in i. Halsbandet består av en vattendroppe och i den ett kors. Allt det som dopet handlar om. Vattnet är nödvändigt för oss människor för vår överlevnad, utan vatten dör vi och även vår skapelse dör. Och det är även med vatten som vi döps. Och i mitten av droppen är korset, Jesus som vill alla människor väl, som visar hos hur vi ska vara mot varandra, oss själva och skapelsen. Som


FOTO Sofia Arman

8

FOTO Johannes Frandsen / IKON

FOTO Sofia Arman

”Det är inte alltid bara bebisprat, ofta pratar vi om annat också”


BABYCAFÈ

- en mötesplats f ör f öräldrar i församlingshemmet mitt i byn, Tingshuset som byggnaden heter, möts jag av kaffedoft och ett uppdukat frukostbord. Det är tisdag och snart öppnar Babycafé, en verksamhet för föräldrar med barn 0-1 år.

sin hälsa som nyss fått sig en törn, en annan mamma delar öppet och sårbart hennes förlust av en familjemedlem. De andra mammorna och prästen Johanna lyssnar, stöttar och bollar. För mig som får ta del av de olika samtalen upplever jag miljön som både trygg och tillåtande, de vågar dela och samtalsklimatet verkar vara väldigt prestigelöst.

Inne i kapellet Ljuspunkten ligger stora kuddar i en ring, i mitten finns en mjuk filt och ett flertal babygym. Jag sätter mig ned hos en mamma och frågar om hon är den flitigaste besökaren här.

-Vi försöker komma så ofta vi kan, det är så skönt att få träffa andra, säger mammorna enat.

- Kanske det, jag har nog inte missat särskilt många gånger i alla fall. Men det är ju för att det är så himla skönt att få komma hemifrån en stund. Träffa andra mammor, få känna sig lite normal i allt det där småbarnskaoset.

just denna mötesplats är det mest mammor

som besöker. När jag frågar var papporna håller hus, svarar de att det är mest mammor på Babycafét, eftersom bebisarna är små, men att det är en hel del pappor på Öppen famn, verksamheten för barn som fyllt 1 år.

Hon berättar att hon bott utomlands och med sitt första barn besökte hon en mammagrupp på ett gym. Hon sa att samtalen var ungefär likadana där som här. -Vi pratade också mest om bebisar där såklart. Precis som här, men det är inte alltid bara bebisprat, ofta pratar vi om annat också.

En av mammorna är nyinflyttad och tycker att det här är en jättebra mötesplats för henne. Hon kommer från en annan liten stad och har snart bott i Gnesta i ett år. - Babycafé blir ett naturligt sätt för mig att hitta gemenskap eftersom jag inte hunnit skaffa mig så mycket vänner än i den här byn.

Det kommer fler mammor som slår sig ned på ringen av kuddar och lägger sina bebisar i babygymmen. Medan bebisarna jollrar på flyter också samtalen på. Jag blir snudd på förvånad över att det faktiskt inte ”bara” är prat om bebisar, det är samtal om både högt och lågt, lek och allvar. En mamma delar nyheter om

TEXT Sofia Arman

Psssst!

Pa. hemsidan hittar du alla v er ksamheter, plats och tid punkt

Ett axplock barnverksamheter Babycafé Öppen Famn Barnkörer Föräldra- och barnyoga Klubbar för barn i åk 1-7 Fredagskul för åk 1-7 >> Dessa verksamheter håller till i Tingshuset << 9


FOTO Sofia Arman

När vi inte längre möts som vi gjort f örut anu näsman arbetar som anhörigkonsulent i gnesta kommun. hennes jobb är att stödja anhöriga som lever med någon som har en långvarig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom. hon samarbetar med flera olika verksamheter, bland annat med frustuna församling.

möta sin närstående som inte är som han/hon brukar vara. Maken/makan kan få en helt förändrad personlighet och man vet inte hur man ska bemöta honom/henne. Mamman/pappan kanske inte längre kommer ihåg sina barn.

- Jag möter ofta människor i sorg. Många gånger har inte sorgen något med döden att göra utan man sörjer för att man har förlorat sin partner till en sjukdom. Sjukdom som förändrar partnern helt och man förlorar personen som man har levt ett långt liv med.

- Dessa möten är de svåraste i mitt arbete. Hur stöttar man en sörjande anhörig som lever med en demenssjuk närstående? Hur kan man sörja någon som fortfarande lever? Hur kan man leva med en person som vid vissa stunder blir som ens barn? Hos mig träffas en grupp anhöriga som lever med en demenssjuk partner. Huvudsaken för gruppen är att få träffa andra i samma situation och få tröst av varandra. Det är så tacksamt att se hur mycket hopp gruppen får bara genom dessa träffar. Att få höra att det finns andra som tampas med liknande problematik gör att ensamheten minskar.

- Vid en demenssjukdom påverkas alltid hela familjen. Flera upplever en djup sorg i att

- Jag tänker att de mänskliga mötena är mer värdefulla än vi kan ana. Min önskan är att man respekterar alla man möter. Att man ger sin tid till just den personen. Det är ofta svårt med dagens teknologi som gör att vi förväntas vara tillgängliga var vi än är. Men mänskliga möten får inte glömmas bort och ersättas av digitala möten. TEXT Anu Näsman

ANHÖRIGGRUPP Har din livskamrat drabbats av demenssjukdom? Välkommen till att delta i grupp där vi pratar om förlust och hur man kan leva med det. Gruppen samordnas av kommunens anhörigstöd och demenssamordnare samt Frustuna församling. Vill du delta i gruppen eller har du frågor? Kontakt Anu Näsman, anhörigkonsulent 0158 - 275 113 anu.nasman@gnesta.se

10

Johanna Scherp, präst 070-245 41 21 johanna.scherp@svensakakyrkan.se


Jourhavande PRÄST

under julen är inte alla samlade kring granen med släkt, vänner och familj. för många människor är julen snarare förknippat med påtaglig ensamhet eller en miljö där julefriden är allt annat än fridfull. jourhavande präst finns där för dig.

Svenska kyrkan erbjuder Jourhavande präst som en samhällsinsats under den tid på dygnet när många andra resurser är stängda. Jourhavande präst är närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om en stund. Prästerna är anonyma och har tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs mellan er i samtal, chatt eller digitalt brev inte får föras vidare. Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att kontakta Jourhavande präst. Tron på Gud är självklar för prästerna som arbetar i jouren, men om du

SKOLA & KYRKA

Varje år kommer många barn från skolorna i Gnesta till oss i Frustuna församling när vi bjuder in till våra vandringar. Barn i årskurs 1 – 3 bjuds in till jul, årskurs 4 – 6 till påsk och årskurs 7 – 9 till allhelgona. Vid dessa vandringar berättar vi om högtiderna på olika sätt, anpassade till barnens ålder. De elever som kommer vid jul får till exempel vara med om den första julen genom ett ”skådespel” där de träffar bland annat Maria, Josef och en värdshusvärd gestaltade av oss i personalen. Vandringarna är ett av de sätt som kyrka möter skola. Ett annat sätt är på lektionstid. Skolan bjuder in församlingens pedagog att leda lektioner lite då och då. I grundskolans läroplan, i ämnet religionskunskap, finns ett antal delar där vi som kyrka och församling kan bidra. Utifrån Läroplanen har vi tagit fram förslag till skolorna om områden där vi kan samarbeta. Exempel på sådan områden är till exempel Bibeln och berättelser från Bibeln, grunderna i kristendomen, visningar av kyrkan och livsfrågor. Det är saker där vi kan bidra med kunskap och upplevelser och på så sätt vara ett komplement till skolans undervisning. TEXT Ida Fransson

inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser Bibeln eller ber böner under samtalet. Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i olika åldrar, alla anställda i Svenska kyrkan.

JOURHAVANDE PRÄST är ett AKUT SAMTALS- OCH KRISSTÖD TELEFON 112 www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

FOTO Sofia Arman

att möta skolungdomar

När 112 kopplat dig vidare till jourhavande präst kan ingen höra vad som sägs. Samtalet spelas heller inte in och det syns inte på din telefonräkning.

11


Kalendarium Här hittar du församlingens evenemang och gudstjänster under perioden NOVEMBER - FEBRUARI. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Håll utkik på församlingens hemsida och i våra annonser i Östra Sörmlands Posten.

Gudstjänster tingshuset Morgonmässa Torsdagar 08.30 frustuna kyrka Mässa Söndagar 11.00 Kyrkkaffe i prästgården. Specialteman: 1 dec Mässa med kör, trumpetsolist 11.00 Frustuna kyrka 15 dec Familjemässa 11.00 Frustuna kyrka Barnkörer, klubbar och Körglädje strandhagen Andakt 4 dec 11.00 8 jan 11.00 5 feb 11.00

Jul & Nyår

Barn och unga Barn och ungdomsverksamheten bedrivs i Tingshuset. Mellis, samtal, lekar, pyssel och andakt. Terminen startar v.3

1:a advent, 1 december Mässa 11.00 i Frustuna kyrka Frustunakören medverkar

tisdagsklubb (full) Årskurs 4-5. Tisdagar kl. 14-16

2:a advent, 8 december Mässa 11.00 i Frustuna kyrka Ensemble Amabile medverkar.

onsdagsklubb Årskurs 6-7. Onsdagar kl. 15-17

luciakonsert, 13 december Barnkörernas Luciakonsert 17.30 i Frustuna kyrka

torsdagsklubb Årskurs 1-3. Torsdagar kl. 14-16

3:e advent, 15 december Familjemässa 15 december 11.00 i Frustuna kyrka. Körglädje, barnkör och tisdagsklubb medverkar.

fredagskul - ingen anmälan behövs Efter-skolan-häng för årskurs 1-7. Fredagar kl. 14.30-16

frustunakörens julkonsert 17.00 i Frustuna kyrka

ungdomshäng För dig i högstadiet och gymnasiet. 3 dec 17.00-19.30 Tingshuset 28 jan 17.00-19.30 Tingshuset 25 feb 17.00-19.30 Tingshuset 24 mars 17.00-19.30 Tingshuset 21 april 17.00-19.30 Tingshuset

Mötas och umgås frustuna prästgård Onsdagar på verandan Varje onsdag kl. 12.00. Sopplunch. Start v.3. mötesplats torsåker Torsåkers kyrka och församlingshem 13.00. Andakt, lunch och föreläsning/program. 28 nov. Sven Björkborg sjunger och berättar. 30 jan 27 feb 26 mars

Körer körglädje Onsdagar kl. 11.00 i Frustuna prästgård. Körövning och sopplunch. Start v. 3.

fredagsmys TINGSHUSET Vi träffas och lagar mat och äter tillsammans. Alla åldrar välkomna! Barn tillsammans med vuxen. 29 nov 17.00-19.30 Tingshuset 20 dec 17.00-19.30 Tingshuset 24 jan 17.00-19.30 Tingshuset 28 feb 17.00-19.30 Tingshuset (tillsammas med Melloandakt)

18 december julsamling för de minsta kl 15 – 17. Vi startar i Frustuna kyrka där vi får höra julberättelsen och undersöka krubban. Sedan blir det fika och pyssel i Prästgården. Passar barn i förskoleåldern 4:e advent, 22 december Mässa inför jul 11.00 i Frustuna kyrka. julafton, 24 december Julkrubba 11.00 i Frustuna kyrka. Solister: Amanda Askeljung, Fanni Shaller. midnattsmässa 23.00 i Frustuna kyrka. Solist: Ninni Molin.

frustunakören Onsdagar kl. 19.00 i Tingshuset. Start v. 36.

juldagen, 25 december Julotta 07.00 i Torsåker kyrka

barn- och ungdomskörer För anmälan och repetitionstider, se församlingens hemsida.

annandagen, 26 december Mässa 11.00 i Torsåkers kyrka. Solist Elin Mossberg.

café Torsåker Torsåkers kyrka och församlingshem 14.00. Andakt och fika 10 dec 14 jan 11 feb 10 mars 14 april 12 maj

. Pa hemsidan hittar du mer information

29 december Mässa 11.00 i Frustuna kyrka

Familj öppen famn Onsdagar och fredagar 9-12 I Tingshuset, Tingshusgatan 12 För föräldrar och barn 0-5 år. Lek, prat, andakt med sångstund och enkelt fika. Startar v.3. babycafé. Tisdagar 9-12 i Tingshuset. För föräldrar och barn 0-1år. Lek, prat, andakt med sångstund och enkelt fika. Startar v.3.

12

31 december Nyårsbön 16.00 i Frustuna kyrka. Solist: Christina Knochenhauer. 1 januari Mässa 18.00 i Frustuna kyrka. 6 januari, trettondagsafton Mässa 11.00 i Frustuna kyrka. Julgransplundring 13.00 i Tingshuset.


Psssst!

Riv ut uppslaget och sätt det på kylskåpet

. om alla vara evenemang och verksamheter!

Musik & Konsert 13 dec luciakonsert 17.30 Frustuna kyrka

Övrigt drop in-vigsel 14 feb kl. 12.00-18.00 i Frustuna kyrka

15 dec frustunakörens julkonsert bra start 6 dec kl. 07.30 - 08.30 17.00 Frustuna kyrka Inbjudan till fredagsfrukost i Tingshuset. För föräldrar, för ungdomar, för pensionärer, 15 feb lördagsmusik för ensamma, för alla! 17.00 Frustuna kyrka 28 feb melloandakt 17.00 Tingshuset 19 dec brasafton 18.00 Frustuna prästgård. Vi sjunger våra älskade julsånger. Musik, allsång & glögg.

livsviktigt 10 februari kl 19.00 i Tingshuset. ”Bli klimatpositiv” - workshop med Johan Lexell. Anmälan till frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se / 0158-22100 Max 12 deltagare. Läs mer på s.22.

Mer info Mer information om våra evenemang, verksamheter och gudstjänster hittar du på:

www.svenskakyrkan.se/ frustuna

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

/ IKON

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act

13


namn Maria hemort Nasaret civilstatus Gift med Josef. Hann troligtvis föda sju barn. syssla Hemmafru och barnaföderska ålder vid jesu födelse cirka 15 år tycker om Att vårda hemmet bästa samlingsplats Att komma till vattenbrunnen och möta andra kvinnor bor Levde under en tid som flykting i Egypten. Åtevände sedan till Nasaret . 14

FOTO Shutterstock

MÖT MARIA!


EN AV JULENS HUVUDPERSONER

Det himmelska mötet MELLAN MARIA OCH ÄNGELN

Hon hade varit ett himlens barn redan från början. Hennes mamma Anna hade alltid sagt hon hade fäst sin uppmärksamhet på himlens blåa päll redan från späd ålder. Men det var inte bara den himmelska färgen som fascinerade henne. Solen, månen, stjärnorna, alla dessa ljus som visade väg, visade tid, visade upp så sinnrikt uttänkt det var. Nu var hon femton och lång för sin ålder. Ögonen lyste nyfiket och allvarsamt på en gång. Djupt inne i dem vilade också en förändring, en skiftning av glädje och oro. Något hade hänt med Maria. inne i henne pulserade tankarna i blixt-

rande sjok. Hennes kropp var uppfylld av mötet under natten. Det himmelska mötet. För visst kunde hon kalla det så? Hon kunde beskriva det som vibrerande ljus som strömmade ut från hans kropp. Som strålade och nästan sjöng emot henne. Hon hade blivit helt uppfylld. Omsluten från hårfäste till lilltå. Vad var det för något? En ängel? Men änglar var högstämda varelser. Blåste i trumpeter och hade massor av vingar överallt, till och med på fötterna. Han – om det var en han – hade omfamnat henne med hela kroppen – ändå var hon inte säker på att han hade en kropp. Och så hade han viskat in i hennes ansikte med ljustoner. Han hade uttalat det där förbjudna ordet. Utvald. Du är utvald. Du är inte som de andra.

Det var obekvämt, det visste hon. Att vara utvald skulle öka hennes ensamhet. Men var inte alla innerst inne ensamma? När hon tänkte på det starka ljuset och på orden: ”Du har funnit nåd” så kände hon sig inte ensam. Det fanns ett förbund inom henne. Ett löfte om ett barn! Så ofattbart ängeln hade talat. Hon visste mycket väl hur barn blev till, och det här var något helt annat. Fast var inte Gud med i varje livsskapande akt? Inom henne växte ett frö som skulle bli ett helt träd. En människa som skulle förgrena sig, bli stor och överskugga allt. På något sätt visste hon att barnet skulle kunna mätta den där hungern efter liv och närhet som alltid sökte henne. Kanske skulle hon aldrig känna sig riktigt ensam mer? Kanske skulle barnet vara frid och frihet för alla? nu ville hon sjunga! ”Min själ prisar storligen Herren” sjöng hon ”Min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.” Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd, mitt hjärta bävar för förvandlingens väg. Men om Gud vill förvandla mig, så säger jag ja till det. Jag vill vara Guds redskap i det stora som skall ske. Ingen hade fått föda Gud till världen, men nu skulle det ske. Och uppdraget som barnet skulle få verkade oerhört, evigt. Ett välde som aldrig skulle ta slut!

Du är utvald. 15

Hon skulle få hjälpa honom att bära bördan om den blev för tung. Han skulle inte behöva oroa sig över att bli lämnad med hela ansvaret. Maria blev uppfylld av alla sina planer, lite övermodig faktiskt. Hennes son skulle aldrig behöva känna sig ensam, men så ekade plötsligt hennes röst till i den gråa gryningen. Då skämdes hon över sina planer. Var det inte just ensamheten som hade gett henne styrka? Och Gud var grunden i hennes trygghet och självtillit. Hon stod där, omsluten av Guds skaparkraft vad som än hände. Det var precis som under natten, fast ljuset och kraften hade varit så mycket starkare då… Maria var fylld av frågor. Plötsligt visste hon vem hon skulle tala med. Hon måste tala med sin släkting Elisabeth. Hon väntade ju också barn. Maria visste att hon skulle kunna svara. TEXT Annika Hansson Lindström


INSIKT

memento mori

Att möta sorgen kräver mod

jag minns den första dagen jag arbetade på en kyrkogård. Jag kunde inte låta bli att läsa på varje sten jag satte mig ner framför då jag skulle rensa ogräs. Då dagen var slut var jag också helt slut, det kändes som jag träffat alla de där personerna vars namn jag läst. Var dom där? Dom döda? Kanske inte. Oavsett vad man tror så tycker jag det finns en närvaro på kyrkogården som inte finns någon annanstans.

min dödlighet så kommer jag leva livet mer fullt ut men det är inte så lätt. Jag lever ju och har fullt upp med det. Inte hinner jag alltid tänka på att njuta av livet alltid. Eller att jag ska dö.

När jag skriver detta närmar vi oss Allhelgona, det är kyrkogårdarnas stora högtid och en väldigt vacker sådan tycker jag. Det är ju faktiskt den enda högtiden med döden i fokus, ja långfredagen finns ju men då finns ju också Uppståndelsen. Vi ska ju alla dö faktiskt men Kanske är det sorgen och vad gör den tanken med oss? längtan efter de vi saknar som känns? Eller är det påminnelsen Springer vi fortare i ekorrhjuom att vi alla bara lever en liten let? Köper vi mer prylar? Kan vi sakta ner och känna efter vad tid här? vi verkligen behöver? Kan vi Vid en del kyrkogårdars entré mötas? brukar det finnas en text; TEXT Anna Sanchéz Lindström ´Memento mori´, kom ihåg att du är dödlig. Lite övertydligt kanske när man är på en kyrkogård men ändock ett faktum som vi sällan vill minnas. Jag brukar tänka att om jag minns

FOTO Shutterstock

Jag träffade en vän idag som varit med om, nästan samma sak som jag Som mist en kär och älskad vän, nu, för så länge sen som liksom jag gick vilse i hur kunde detta hända, hur kunde detta bli? kunde jag ha gjort nått mer? vad missa jag, som örat hört eller ögat ser? Varför sa jag inte, eller gjorde inte jag? Vad kunde jag gjort annorlunda, just denna ödesdigra dag? Så i mötet med en människa, kom detta tydliga och klara svar; Det är så ont det gör, när vi sörjer någon som vi gärna velat, få ha kvar. Känslorna av skuld som så många av oss brottas med är ett försök att skydda oss ifrån, att av sorgen totalt dras ned. Men det verkar bli en omväg just det där, när vi lockas, att ge oss hän i skuld, för att fly från det som är.

Alla har ont o m Har du tid tid! att läsa den här boken?

När jag går vilse i mitt eget bryderi, blir inget bättre, och jag blir heller inte fri. För inget går att ändra eller laga där i tiden som har gått, men jag gör läknings resan, ännu krångligare än jag först hade förstått. Så låt nu alla tankar och känslor utav skuld, få smälta bort och förvandlas nu, till Guld. Låt Gud få vara med oss här, i sorgen ut av den vi hållit kär. Låt sorgen smälta isen inom bord, och klä all din smärta i helt nya ord.

GOTT OM TID AV BODIL JÖNSSON Det har gått tjugo år sedan boken ”Tio tankar om tid” av Bodil Jönsson, minst lika älskad idag som hon var för tjugo år sedan, fortsätter hon att tänka kring tid och hur vi förhåller oss till den.

Låt hjärtat få plats att sjunga fritt om allt som varit; allt som varit ditt och mitt. Låt orden, känslan, tanken få möjlighet att komma fram och ut, och hjälp oss vila i att sorgen, inte måste få ett slut.

Idag är vi lika förvirrade som någonsin, men skillnaden är att vi har gett upp. Numera uppfattar vi stress som något helt naturligt. Alla har alltid ont om tid. Så är det bara, basta.

Att vila i när sorgen, blivit våran vän, en kontakt, en länk till vår kära från så länge sen. DIKT AV Johanna, församlingsbo

16

Men Bodil Jönsson vill inte acceptera en sådan inställning. I Gott om tid bjuder hon på nya reflektioner.


k FOTO Shutterstoc

Gud, du har gömt en skatt någonstans i varje möte människor emellan. Under fraserna, innanf ör rädslan, bortom attityderna. Ibland glimmar den fram i en blick och ett leende. Hjälp mig i dag att finna skatten.

SAMTALSGRUPP

söker du nya vägar?

ur bönboken tradition och liv

Funderar du allt mer över livets riktning… … och längtar efter att träffa andra som vill prata om liknande frågor. Kanske blev du konfirmerad när du var ung och vill undersöka vad det betyder nu. Kanske känner du en längtan efter att äntligen bli döpt eller påminnas om ditt dop. För dig startar Frustuna församling sitt första katekumenat som bygger på en urgammal mötesform skapad redan för tvåtusen år sedan. Katekumenatet kan beskrivas som en rekreation, en eftertänksam resa, en stillsam vandring på en väg till tro. Resan görs tillsammans med andra, sökare och medvandrare samt en initierad guide, en präst. Frustunas första katekumenat ska pågå under ett år, varannan vecka. Vi bildar en liten samtalsgrupp om högst 10 personer som ses i Gnesta under trevliga former, tidig kväll i Frustuna Prästgård. Det är dina och gruppens frågor som styr samtalen. Då och då gör vi små utflykter, besöker kyrkan, njuter av vacker musik och historisk liturgi. Du får möjlighet att söka din egen tro och samtidigt undersöka vår kyrka. Hur lång din resa blir bestämmer du!

NAMNBYTE

tiden är kommen Tidningen ”Mellan Himmel & Jord” har funnits sedan 2010. Nu vill församlingen förmedla något annat än att tidningen innehåller allt mellan himmel och jord. Den ”nya” tidningen ska inbjuda till kontakt, vara aktuell och spännande. Den ska beröra tre-enigheten och kraften.

Vi startar våren 2020, onsdagen den 5 februari kl 17.30-19.00. Katekumenatet är kostnadsfritt och har inget krav på medlemskap i Svenska Kyrkan, alla får vara med.

Tidningen byter namn till >> TREFAS <<

Välkommen att höra av dig med din anmälan till Annika Hansson Lindström:

Första numret kommer ut i februari 2020

annika.hansson.lindstrom@svenskakyrkan.se

Håll utkik!

0158-799576.

hälsningar Redaktionen 17


Framtidens

Förändringar kan vara jobbiga, kännas omöjliga men samtidigt kännas hoppfulla och efterlängtade. Förändringar har alltid skett, ofta drivna av en längtan efter något annat. Något bättre. Kyrkogårdar vittnar just nu om denna önskan om förändring.

18


ILLUSTRATION Annika Lövemyr och Nicklas Centring

kyrkogård?

Läs om framtidens kyrkogård på nästa sida... 19


”Allt stort som skedde i världen skedde f örst i någon människas fantasi” - Astrid Lindgren

ängen som kyrkogården en gång var. De vill ha namn, och de vill kunna tända ljus och lämna blommor. En del vill ha det kvar som det är. Åsikterna kan variera.

a Rix, Kanslichef, Ulrik

Årligen hålls en konferens för dem som arbetar på kyrkogårdar i Sverige, varje gång är det en tävling för studenter med tema om kyrkogårdar. Senaste åren har tävlingarnas tema just handlat om förändringen vi ser. Förslagen är idérika, annorlunda och vackra. Det är unga människors syn på hur de själva skulle skapa sin plats för sorg och gravsättning. Det visar också att man inte bara ser kyrkogården som en plats för sorg, utan också som en plats för rekreation, avkoppling och kulturell upplevelse.

a att se ut .

m årdar kan kom

ens kyrkog om hur framtid

När frågan ställs på sin spets: ”ska vi ha kvar vår gamla gravsten?” Blir svaret vid fler tillfällen än tidigare: -NEJ! Frågan kommer när någon som tidigare var gravrättsinnehavare dör, när gravvården ska säkras upp eller skötas om. Det är då kyrkogårdsförvaltningen väcker frågan hos de anhöriga.

Här i Gnesta sker samma sak. Vi får platser inne på våra kyrkogårdar som gapar tomma. För att arbeta framåt med en förändring i rätt riktning är det viktigt att det finns en dialog med dig som bor här. Vi behöver din hjälp, din åsikt och dina önskningar för att skapa kyrkogården för framtiden. TEXT Ulrika Rix

Trenden att lämna igen stenarna, att ta bort dem från kyrkogården, ökar för varje år. Kyrkogårdsförvaltningar runt om i landet funderar på vad man ska göra av alla återlämnade stenar. En del återvinns och omarbetas till nya gravstenar. Men mängden stenar som återlämnas är betydligt fler än de som återanvänds, då finns risken att de måste krossas på grund av utrymmesbrist.

Påverka din kyrkogård Nu ges DU chansen att tycka till!

På kyrkogårdarna lämnas stora tomma ytor utan stenar. Ytor som tappar sitt formspråk. Hela kyrkogården ser då lite luggsliten ut. Den traditionella gravplatsen med sten har förlorat sin självklarhet och för en del upplevs gravstenen som något förlegat. Vart är vi då på väg? Hur ser framtidens kyrkogård ut? Här i Gnesta finns bara kyrkogårdar intill medeltida byggnader. Vi behöver såklart arbeta med att bevara en kulturmiljö som ska spegla tidigare generationer, samtidigt som vi ska erbjuda en kyrkogård för framtiden. När jag lyssnar på de människor jag möter så hör jag en önskan om det enkla men ändå personliga. De längtar tillbaka till något som liknar den medeltida blommande

Vad är viktigt för dig? Vill du ha ett färdigt koncept med sten och plantering, en gemensam yta, en individuell plats, en plats för två? Tanken är fri!

KONTAKT ulrika rix, kanslichef ulrika.rix@svenskakyrkan.se bruno jervfors, borgerligt begravningsombud bruno@jervfors.se frustuna församling frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se

20


SK19073

GE EN RIKTIGT VIKTIG PRESENT Allt du köper i gåvoshopen förändrar människors liv. Välj mellan flera vackra motiv på gåvobevis som du lämnar över på högtidsdagen, till brudparet eller någon annan som ska uppvaktas eller firas. Din gåva bidrar till att minska hunger, fattigdom och orättvisor.

GÖR SÅ HÄR:

• Gå in på svenskakyrkan.se/gavoshop • Klicka i vad du vill ge och antal gåvor • Gå vidare och välj dina gåvobevis • Välj mellan flera olika motiv • Välj mellan tryckt eller digitalt gåvobevis • Betala med betalkort, internetbank eller Swish.

21


Vill du bli medlem i Svenska kyrkan? Bli medlem i Svenska kyrkan för att påverka, hjälpa, bidra, stötta, söka och finna svar! Vi finns med i livets motgång och medgång, för stor och liten, för dig som vill finna ro och för dig som vill busa och sjunga. Vi bevarar tradition och kultur för kommande generationer. Det finns en värdegrund som aldrig slutar vara aktuell. I alla tider har kyrkan stått upp för människans värde och värdighet, för miljö och klimatarbete, för fred och rättvisa i vårt eget land såväl som globalt. I Frustuna församling arbetar vi för den värdegrunden genom ett medvetet miljöarbete, ett engagemang för barn och unga i alla situationer och för människor i utsatthet, vare sig det har handlat om flyktingar eller behövande familjer. Vi erbjuder sorggrupper och samtalsgrupper, enskilda samtal av alla möjliga slag. Det finns en gemenskap som är öppen där du är välkommen att komma med hur det än ser ut för dig i livet. Vad vill du? Välkommen in i gemenskapen!

Om du önskar bli medlem i Svenska kyrkan så fyller du i talongen och skickar den till: Frustuna församling, Frustuna Prästgård, 646 91 Gnesta.

SKICKA MIG EN BLANKETT OM INTRÄDE I SVENSKA KYRKAN Namn Adress

WORKSHOP

Bli klimatpositiv MED JOHAN LEXELL 10 FEBRUARI 19.00 TINGSHUSET

Bli klimatpositiv! De enkla åtgärderna som gör att du börjar ge istället för att ta av jorden.

Idén är förstås att om alla kan bli klimatpositiva i sin "box" så är det bara att göra boxen större och... voila!

Med enkla åtgärder gjorde vi vår familjs fastighet klimatpositiv och fick så också ett bättre liv.

Vi tittar på kostnader och förtjänster och gör en enkel budget, både avseende CO2 och SEK.

På denna workshop tittar vi på din familj och fastighet och går igenom de åtgärder som man bör genomföra för att bli klimatpositiv. Klimatanpassningar som även gör er mer motståndskraftiga mot torka, störtregn och högre temperaturer samtidigt som de sparar pengar.

När workshoppen är färdig har alla deltagare en plan för hur man förbättrar sitt liv genom att förbättra planeten.

ingar LIVSVIKTIGT - Föreläsningen är en del av serien Livsviktigt. Mer info om föreläsn 22

Max 12 deltagare anmälan senast 28 janauri frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se

och workshops kommer. Håll utkik!


HAR RENGÖRNÄSSELPLATS INGSFÖR DJUR MEDEL MÅNGA

GER SIG TILL KÄNNA

LJUS I PS 31:25 PSALM VAR ...... 116

NÄRINGS- PERSIVÄTSKA MON

BÖRJAN KABARDIN

EN SORTS ACCENT

SNÖSKRED

ÅSKÅDLIGGÖRA

KÖR TILL! ANDEL WITTBRATTSTRÖM

GÖRA SUCCÉ

VILL INTE PROANGELÄ- NOMEN GEN RIKTNING KAN MAN TA DET MED

VINTERFARA

FINGERVISNING

HUNDRA- KOMPIS PÅ DELS BI L D: P I X A BA Y . COM KRONA DISTANS GÄST

AVLIGGER VIKANDE ARKTIS I ÄR AV EN ANNAN

KAN VIRUS GÖRA OSS

BRÅDSKA

MÅSTE ROSEN- FÅNGMAN FÖR KRANS KEDJA ATT LEVA JOHN DOE

EGENDOMLIG

STÅR SOM ÅNGA I LUFTEN

LANDSÄNDA

PUSSEL OCH GUSTAF HONGRIS HELT SLUT

BLEV LOTTLÖS

SYSSLAR MED PENGAR

KRITISERA HÅRT

REKLAM

I DET FRIA

TILLSTÄLLNING

MED MOROT RETROSKIVA TRÄDGÅRDSREDS KAP

LÖVSAL

LATIN FÖR FRISTAD

ANSI KTSUTTRYCK

MELLANRUM PERSON FRÅN INDIEN

J ULGÅVA WARG SOM BLOGGAR FÖREMÅL

VÄRMEKÄLLA

ÖV ERGÅNG

BATTERI MATTA GOTTGÖRA

SAMLADE KRAFT

SAGOSLUT

VITVARA

PÅSTOD

SOM EN PANNKAKA

Skriv meningen du får fram i de gröna fälten på ett vykort och skicka till Frustuna församling, Frustuna Prästgård, 646 91 Gnesta eller på mail till frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Två vinnare dras av Mellan Himmel & Jords redaktion och presenteras i nästa nummer. Varmt lycka till!

OMTÖCKNAD HATTA FRAM OCH TILLBAKA

TA BILEN

Vinnare! malin landin & björn jonsson Grattis, ni kommer få er vinst i brevlådan inom kort.

Redaktionen

GAL 6:2 MJUKGÖRARE

B

BI L D : P I X A BA Y . C O M KÅNKA KAN PÅ MAN FÖLJER MÖNSTER MEDEL

B

Ä

R

K

A

R

I

TANDRÖTA OFÖRETAGSAM

T

A

ETT NATURVÄSEN

T

KOMMER RETUR

GÖRA UPP IHÄRDIGHET

A

VÄLMÅENDE

F

F

R

Å

N

V

A

R

A

N

D

E

TANKSPRIDD ÖRONONT

O

T

I

T

RIKTNING

I

N

KÅRE TYNGD

I

L

F

E

T

A

DANS OCH RÖRA INHALERA

S

A

L

S

A

A

R

MJÖLKSOCKER

L

A

K

T

O

S

LIGGER LULEÅ I

I AVSAKNAD AV

S

NÄST BÄST

KAN MAN SE TIDEN TÄTT INTILL

A

N

SES PÅ SLEIPNER

O

KUPOL

U

T

SNOK NICKE NYFIKEN BÖJDE PÅ BENEN

A

N

MÅTTA

D

N

Ä

S

A

R

A

N

D

R

A

E

S

PLATS FÖR HÖGRÖSTADE

O

P

E

R

A

N

MARKERAR VISS BANA

Ä

A

G

A

EN SORTS FÖRFALL

O M VISAR ENTUSIASTISK

S SVULLNAD

D

E

N

INGEN PÅ ISEN GIGANTISKA

K

O R

I

V

E

NAVELN ÄR ETT BEGYNNELSE

Ä

R

R

NORPA

B

U

L

A

SA IFRÅN PÅ SKARPEN

HAR AVBRUTEN BLIVIT

S

T

Ö

R

D

INBRINGA

M

L

MAN FÖRSES MED KANPÅ SLÄP SAKEN TRÖSTAN

T

FÖREKOMMANDE

A

R

T

I

G

A

R

E

RYMDVARELSE

S

L

I

T

OMFÅNGSRIK HAR SKÄGG

D

I

G

E

R

A

HÅLLA FÖR SANT

T

R

O

FÖRBLIR ANONYM

L

VÄLSMAKANDE

G

O

D

A

DEL AV TREENIGHET

K

A

S

BETONING ORDA

U

T

T

A

F

A

S

A

RÄKNEORD SÄTTA FOTEN PÅ

T

M A

L

T

YTMÅTT

L

VILA ÖGONEN PÅ

YTTERLIGARE BESTÅENDE

M

E

R

DEL AV KYRKA

EKAR

GÖR LÅS

LUFTSPRÅNG

V

O

L

T

E

R

B

E

T

R

A

K

T

A

DOSSIER

A

K

T

KARPFISK

T

BESLAG

HUR SA?

V

A

VAR LILLA OLLE

M O

R

S

HAR LOVPRISA SKÄRM

F

I

L

FÖRKUNNARE

P

R

Ä

S

G

A

S

A

STRED MOT GOLIAT

D

A

ÖKA TEMPOT

D

H

A

L

ÖSTAT

T

KROPPS- SKÄRA VILL INTE BYGGNAD SÖNDER SNÅLJÅP

HÖR IHOP

V

RYGGA TILLBAKA

KÖRBANA

23

LOJAL

GREKISK OST

Av förra numrets korsord är:

HÄLSNINGAR

Märk vykortet eller mailet med ”korsord”. Glöm inte att uppge namn och adress.

BRUTEN

KRÄLDJUR

WEBBPLATS

”GOTT OM TID” av bodil jönsson

CEREMONI

NEON DRAGDJUR

BYRÅ

vinn boken

MER ÄN VANLIGT

HA PÅ KÄNN

BLODSUGARE

EKBORG

STÖRTA IVÄG

GODS

ENHET I SPRÅK

BRÅKMAKARE

ÄLDRE MÅTT

STORSLAGEN

BOULEVARD

OPPONERA SIG

SKIMRA

HA FÖR VANA

MÄRK VÄL

LITEN LÅDA

TIDNING

SAM- URSKILJA TYCKE I MADRID BÄGARE

S

E

S

K

O

R

Ä

R

A

JAKTGUDINNA PRONOMEN

D

I

A

N

A

T

FRAMPARTIET

N

O

S

E

N

EN TYP AV LJUS

L

E

D

V

I

D

REKLAM

P

R

HUDÅKOMMA

A

K

N

E


l e s g i v n Drop i LÄS MER PÅ www.svenskakyrkan.se/frustuna/drop-in-vigsel

Partner ID-handling

FOTO Alex & Martin / IKON

DEN 14 FEBRUARI FRUSTUNA KYRKA

Hindersprövning Präst Musik Kyrka Bröllopsvittnen Bröllopstårta & kaffe Bröllopsfotograf Kostnadsfritt

t! Pstsfslessta av

De ren besty s p o ll brö t ordna har vi redan

ari Nästa nummer kommer 28 febru

24

Profile for Frustuna församling

Mellan Himmel & Jord #4 2019  

TEMA - Möten

Mellan Himmel & Jord #4 2019  

TEMA - Möten

Advertisement