Page 1

Nr 30 Luty 2010

UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007 – 2013. W programie są kontynuowane działania prowadzone wcześniej w programach: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, e-Learning i European Language Label.

• Magit sp. z o.o. z Psar koło Wrocławia za projekt „Stworzenie innowacyjnej sieci informacji i reklamy interaktywnej Digital Signage DSnet” www.dsnet.magit.pl

To był rok: podsumowanie Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji

W kategorii „Nauka i technika” uhonorowani zostali: • LMT Edukacja – RoboCAMP.pl (Gdańsk) za projekt „Kursy Robotyki i Informatyki dla dzieci RoboCAMP” www.robonet.pl • Polskie Radio Szczecin za projekt „Magazyn komputerowy »Trącić myszką«” www.myszka.org

2009 w Polsce”. Spośród 103 projektów zgłoszonych do Konkursu Komisja Konkursowa wyłoniła 10 laureatów, po 2 w każdej z pięciu kategorii.

W kategorii „Edukacja” laureatami zostali: • Małopolski Instytut Kultury w Krakowie za projekt „Oswoić przestrzeń – edycja druga” www.mik.krakow.pl • Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu wraz z Gminą Miasta Toruń za projekt „Rozmawiam chociaż nie mówię – alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu” www.sps.szkola26.webd.pl

Komisja Europejska ogłosiła rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji (ERKiI). Głównym celem Roku było uświadomienie wszystkim, że kreatywność i innowacyjność są kluczem nie tylko do gospodarczego, kulturalnego czy naukowego rozwoju regionów i krajów, ale też indywidualnego rozwoju każdego człowieka. Kompetencje te są szczególnie ważne w obecnej sytuacji demograficznej na świecie, kiedy przyjdzie nam się mierzyć z takimi wyzwaniami jak starzejące się społeczeństwo, migracje i globalna konkurencja. Także w Polsce obchody ERKiI miały za zadanie promować i wspierać kreatywność i twórczy potencjał w codziennych działaniach we wszystkich dziedzinach naszego życia – w domu, w szkole, w pracy. Platformą wymiany informacji na temat innowacyjnych projektów objętych patronatem jest polska strona www.innowacje2009.pl. Koordynatorem obchodów Roku w Polsce jest Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i funkcjonująca w jej ramach Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” to instytucje obsługujące obchody Roku. Każdy projekt zgodny z celami ERKiI mógł ubiegać się o patronat przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Patronaty Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji otrzymało 261 projektów, które najbardziej przyczyniały się do kształtowania postaw otwartości i kreatywności oraz stanowiły nowatorską odpowiedź na wyzwania społeczne, gospodarcze czy edukacyjne w naszym kraju. Wyróżnione inicjatywy prowadzone są zarówno przez instytucje publiczne, takie jak muzea, domy kultury, przedszkola, szkoły i uczelnie, jak również przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz firmy komercyjne. Najchętniej wybieraną spośród pięciu dziedzin, w których można było zgłaszać projekty, była „Edukacja”. Obchody ERKiI w Polsce potwierdziły, że Polacy są kreatywni i chętnie angażują się w realizację nowych pomysłów. Liczba 261 zgłoszonych projektów udowadnia, że dzięki innowacyjnemu podejściu można podejmować nowatorskie działania, nawet dysponując skromnym lub wręcz żadnym budżetem. Stworzona w ten sposób baza kreatywnych inicjatyw będzie stanowić inspirację do podejmowania dalszych wyzwań w różnych obszarach życia, zarówno przez osoby indywidualne, instytucje, organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorstwa. Wszyscy autorzy projektów objętych patronatem ERKiI mogli ubiegać się o tytuł „Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji

W kategorii „Inicjatywy społeczne” laureatami zostali: • Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica (Kraków) za projekt „Wyalienowani rodzice czytają dzieciom” www.kpor.pl • Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin za projekt „Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce” www.szczecin.pl/mrms W kategorii „Kultura i sztuka” zwycięzcami są: • SFeRa modern media solutions (Łódź) za projekt „MegaTotal.pl – innowacyjna społeczność muzyczna” www.megatotal.pl • Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości (Podkowa Leśna) w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie, Stowarzyszeniem K40 w Komorowie, Stowarzyszeniem Klub Inicjatyw Obywatelskich w Konstancinie-Jeziornie, Centrum Kultury i Promocji w Milanówku, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Miasto-Ogród Sadyba oraz Towarzystwem Przyjaciół Zalesia Dolnego – za projekt „Festiwal Otwarte Ogrody” www.otwarteogrody.pl W kategorii „Gospodarka i biznes” zwyciężyli: • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za projekt „Nowy Folk Design” www.nowyfolk.pl

Uhonorowanie laureatów oraz oficjalne zamknięcie obchodów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce odbędzie się podczas uroczystej Gali 25 lutego 2010 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Przemówienia podsumowujące wydarzenia Roku wygłoszą w czasie Gali: Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Krzysztof Stanowski oraz Karel Bartak – dyrektor Departamentu Komunikacji i Wykorzystywania Rezultatów (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). Podczas Gali będzie można również wysłuchać wykładów dr Henryki Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz dr Ryszarda Praszkiera, dyrektora szkolenia międzynarodowego personelu w organizacji „Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”, którzy opowiedzą o innowacjach społecznych i gospodarczych. Akcentem muzycznym, wieńczącym Galę będzie występ zespołu Pulsaciones, wykonującego aranżacje muzyki filmowej wraz z barwnymi wizualizacjami. Serdecznie zapraszamy do udziału w Gali. Liczba miejsc jest ograniczona. Ankieta rejestracyjna oraz program Gali dostępne są na stronie www.innowacje2009.pl. Udział w Gali jest bezpłatny.

Projekt „Rozmawiam chociaż nie mówię” realizowany przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Toruniu


Pięć polskich szkół w finale konkursu europejskiego 2010 Pięć polskich szkół znalazło się w finale konkursu europejskiego eTwinning 2010. Nagrody w konkursie wręczono podczas corocznej konferencji programu eTwinning, która tym razem odbyła się w Sewilii w dniach 5–7 lutego 2010 r. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów wybrało najlepsze projekty spośród ponad 350 nadesłanych z całej Europy. W kategorii wiekowej 4–11 lat zwyciężył projekt „Colours of Life – common story written by children” realizowany przez Ewę Kurzak z Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie; partner projektu: Miriam Schembri, St. Thomas More College, Fgura Primary A, Malta. Drugie miejsce w tej samej kategorii otrzymał projekt „Uniting through legend” prowadzony w Szkole Podstawowej, Rybnik - Kamień Książenice. Koordynatorka projektu Celina Miszczyk współpracowała ze szkołami partnerskimi z Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii. W kategorii Język francuski wygrał projekt „Sous le ciel de la compréhension” koordynowany przez Wiolettę Sosnowską z Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu i Angelę Riccomi, ITCG Paolini z Włoch. W kategorii Matematyka i przedmioty przyrodnicze zwyciężył projekt „Magic but real experiment” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy (woj. małopolskie). Koordynatorka projektu Danuta Tracz współpracowała ze szkołami z Portugalii, Rumunii, Litwy i Hiszpanii.

głównie nauczycieli akademickich, koordynatorów programów europejskich i pracowników biur współpracy z zagranicą uczelni lub jednostek uczelnianych przygotowujących propozycje projektów. Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych programu Erasmus www.erasmus.org.pl, Erasmus Mundus www.mudus.org.pl, Tempus www.tempus.org.pl i Ekspertów Bolońskich www.ekspercibolonscy.org.pl, gdzie są zamieszczane informacje o organizowanych przez FRSE spotkaniach dotyczących tych programów oraz Procesu Bolońskiego. Rejestracja jest możliwa na miesiąc przed terminem spotkania.

Rusza nabór wniosków na udział w wizytach studyjnych w ramach programu Wizyty Studyjne LLP Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków. Najbliższy termin mija 31 marca. Wizyta studyjna to krótkie 3–5 dniowe spotkanie w małych 10–15 osobowych grupach specjalistów z różnych krajów europejskich pracujących w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Do składania wniosków zapraszamy głównie: dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedstawicieli władz publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, psychologów i pedagogów. Udział w wizycie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu. Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Warunki udziału, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje: www.frse.org.pl oraz www.sv.org.pl

Jedną z nich jest Integracja dzieci-imigrantów w szkołach w Europie. Publikacja opisuje działania związane z procesem integracji dzieci-imigrantów ze społecznością szkolną, czyli sposoby komunikowania się z rodzinami imigrantów oraz działania związane z nauczaniem języka ojczystego dzieci-imigrantów. Na stronie internetowej Europejskiego Biura Eurydice dostępne są najnowsze opracowania Sieci w języku angielskim: Education on Online Safety in Schools in Europe opisująca formy i metody nauczania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w szkołach podstawowych i średnich w 30 krajach europejskich. Structures of education and training systems in Europe: Poland. przedstawia natomiast zaktualizowaną wersję opisu polskiego systemu edukacji w języku angielskim.

Zostań liderem edukacji – konkurs Comeniusa Zapraszamy nauczycieli, studentów, uczniów, szkoły i przedszkola oraz rodzinne placówki uczestniczące w programie Comenius do udziału w tegorocznych konkursach. Wybierzemy w nich liderów edukacji oraz najciekawsze strony internetowe partnerskich projektów szkół. Do 31 marca Narodowa Agencja Programu Comenius czeka na zgłoszenia w dwóch konkursach. Pierwszy z nich: „Lider Comeniusa, lider w edukacji” ma wyłonić lidera projektu edukacyjnego, mobilności lub asystentury Comeniusa. Drugi, zatytułowany „Comenius w internecie 2010” jest poświęcony zaprezentowaniu i nagrodzeniu najciekawszych stron internetowych partnerskich projektów szkół oraz partnerskich projektów Regio. Regulaminy konkursów i karty zgłoszeniowe są dostępne na stronie programu Comenius: www.comenius.org.pl

Spotkajmy się na targach edukacyjnych Zapraszamy do spotkania przy stoisku informacyjnym FRSE na targach edukacyjnych w całej Polsce. Każdego dnia pierwszych 15 osób – gości naszego stoiska – którzy podadzą hasło „Uczę się przez całe życie” otrzyma atrakcyjne zestawy gadżetów i publikacji FRSE. W tym sezonie będziemy obecni z informacjami i materiałami na temat programów edukacyjnych Unii Europejskiej w następujących miastach:

Miriam Schembri i Ewa Kurzak – koordynatorki projektu „Colours of life”. Finalistą kategorii Kreatywne wykorzystanie mediów elektronicznych został projekt „Schoolovision 2009!”, w którym ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bogatyni, współpracowały szkoły ze Szwecji, Litwy, Norwegii, Rumunii, Czech, Słowacji, Włoch, Austrii, Francji, Łotwy, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Danii, Bułgarii, Słowenii, Cypru. Koordynator projektu to Marek Fularz. Serdecznie gratulujemy naszym nauczycielom! Więcej informacji na stronie: www.etwinning.pl

Nowy Sącz, 12 Sądeckie Targi Uczelni Wyższych – 16 lutego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na YouTube: www.youtube.com/FRSEtv Profil FRSE na portalu YouTube to kilkadziesiąt filmów dotyczących m.in. programu „Uczenie się przez całe życie”. Zachęcamy do ich oglądania i wykorzystywania w codziennej pracy z uczniami, młodzieżą czy osobami starszymi. Każdy z filmów może być źródłem inspiracji do stworzenia własnego projektu.

Poznań, XIV Targi Edukacyjne – 19–21 lutego Warszawa, Akademickie Targi Pracy – Jobbing – 1 marca Gorzów Wielkopolski, Lubuskie Targi Edukacyjne „Absolwent” – 2–3 marca Warszawa, XIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy – 4–6 marca Kielce, Targi „Praca, Kariera, Rozwój” – 8 marca Lublin, VI Targi Edukacyjne – 9–10 marca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na Facebooku: dołącz do fanów FRSE! Wpisz w wyszukiwarce Facebooka nazwę Fundacji, zostań jej fanem, podziel się zdjęciami ze zrealizowanych projektów lub szkoleń i komentuj bieżące wydarzenia z życia programów.

Kraków, XII Targi Edukacyjne EDU.pl – 17–19 marca Kielce, XV Targi Edukacyjne EDUKACJA – 17–19 marca

Europejskie programy edukacyjne dla szkolnictwa wyższego – dni informacyjne

Częstochowa, Częstochowskie Targi Edukacyjne – 26 marca

W drugiej połowie stycznia 2010 r. odbył się cykl regionalnych spotkań informacyjnych dla pracowników uczelni, zorganizowany przez Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy. Spotkania odbyły się w Poznaniu (19 stycznia), w Warszawie (20 stycznia) i w Rzeszowie (25 stycznia). Uczestniczyło w nich łącznie 355 pracowników uczelni,

Dzieci imigrantów w szkołach europejskich i inne nowe publikacje Eurydice Na stronie internetowej www.eurydice.org.pl dostępne są już najnowsze publikacje Polskiego Biura Eurydice.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. 0 22 46 31 000, 0 22 46 31 321 fax: 0 22 46 31 021

www.frse.org.pl

Poznaj Program "Uczenie się przez całe życie" (30)  

Newsletter Programu "Uczenie się przez całe życie": wydanie luty-marzec 2010

Poznaj Program "Uczenie się przez całe życie" (30)  

Newsletter Programu "Uczenie się przez całe życie": wydanie luty-marzec 2010

Advertisement