Page 1

EXT1091209H01

NR. 4

01-12-09

08:52

ÅRGANG 3

Side 2

DESEMBER 2009

Gavedryss fra handelsstanden side 12-13

For et kickoff! Side 12-13

Samfunnsansvar

Hvem ble medlem nummer 200?

Pulsen på næringsforeningen

Side 4-6

Side 20

Side 21


EXT1091209H02

30-11-09

23:21

Side 1

God jul og godt nytt år! For Harstadregionens Næringsforening har vi tradisjon tro full aktivitet i årets siste måneder. Vi har nylig gjennomført Julekick:09 (kanonsuksess med 230-240 deltakere fra byens næringsliv), vi er i sluttfasen på en omfattende medlemsundersøkelse (flott at så mange tar seg tid til å gi oss nyttige innspill), og ressursgruppene begynner å få sving på arbeidet. Kort sagt er det vel slik at aktivitetsnivået i foreningen er høyt på mange områder i disse dager, og det gleder oss å høre at våre medlemmer setter pris på det arbeidet som gjøres. Styret skal om noen dager gjennomføre et strategimøte for å midtveisevaluere de føringer som er lagt frem til 2012 – og der vil innspillene fra medlemsundersøkelsen komme godt med. Resultatene fra dette strategiarbeidet og medlemsundersøkelsen ser vi frem til å presentere på foreningens årsmøte i slutten av februar. Juleaktiviteter Mange små og store ser nok frem til julegrantenningen som i år er en del av aktiviteten Gavedryss som går av stabelen fredag 27 og lørdag 28 november, og her bygger vi på mye av de samme rammene som tidligere år. Arrangementet er godt mottatt av handelsstanden, og vi håper at vi også i år kan markere oss positivt som handelsby. Gavedryss arrangeres for tredje året på rad, og her er det ressursgruppe Handel & Service som drar lasset i samspill med hovedsponsor Harstad Tidende. Harstad’s julegater har levd i godt og vel 20 år, og fortjener en roligere tilværelse enn hva de har hatt frem til i dag ved innfarten til byen. Kort fortalt ser vi for oss å konsentrere disse rundt torget, og samtidig starter vi en kampanje for å finansiere nye supplerende julegater i 2010. Her håper vi naturligvis at mange i byens næringsliv stiller opp – og i tillegg gir vi muligheter for at privatpersoner kan bidra. Hvis alt går bra vil Harstad i 2010 fremstå i ny juledrakt. Gå inn på www.juliharstad.no for å gi ditt bidrag.

foredrag på Kunstpause 27. november. Her vil Christian Chramer fra Eksportutvalget for fisk i Tromsø innlede, og vi håper at dette kan være en fin opptakt frem mot Harstadkonferansen 2010 som har nettopp samfunnsansvar som en rød tråd. Temaet fortjener naturligvis bredere omtale enn det jeg kan få til i en kort lederartikkel – og derfor har vi da også valgt dette som et hovedtema i årets siste utgave av fokus. Det kan sikket være noen som spør om dette er noe for egen bedrift – vi mener definitivt dette er et viktig tema for oss alle, og ønsker å bidra til at dette settes på dagsorden i små som store virksomheter. Vi gleder oss til 2010 Også 2009 ble et heltisk år, og i likhet med andre i næringslivet går vi i disse dager inn i en hektisk sluttspurt. Vi ser at vi også i år har klart å nå mange av de milepælene vi har satt, men tror samtidig at det i 2010 er behov for ytterligere tilpasninger og fokus opp mot de vedtatte strategier. Dette håper vi at mange av våre medlemmer ønsker å snakke mer om på årsmøtet. Enkelte ting forandre seg dog ikke – en av de tingene er at det fortsatt er viktig å være med i en næringsforening. Betydningen av å stå sammen er viktigere enn noen gang – og det registrerer vi gjennom medlemsøkningen at mange i næringslivet ser. Det er fortsatt en del som står utenfor, og de vil vi også denne gangen gi en oppfordring om å melde seg inn. Vi ser at medlemmene er tydelig på at regionalt samarbeid er viktig, og det skal vi naturligvis fortsatt prioritere.

Samfunnsansvar Vi setter i disse dager fokus på temaet samfunnsansvar/samfunnsengasjement, og starten på dette gjør vi i form av et

Harstadregionens N ringsforening Postboks 746, 9487 Harstad Telefon: 905 24 001 Faks: 77 04 15 11 Besøksadresse: Havnegata 4, 3. etg. (samme lokaler som Kunnskapsparken)

www.harstad-chamber.no

2

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

Avslutningsvis benytter vi anledningen til å ønske dere alle en fin avslutning på 2009, en fredfull julefeiring, og ikke minst et fremgangsrikt nytt år!

Geir Jørgensen Daglig leder Harstadregionenens Næringsforening.

Geir Jørgensen, daglig leder E-post: geir.jorgensen@harstad-chamber.no Mobil: 905 24 001 Ellen Eliseussen, prosjektmedarbeider E-post: ellen.eliseussen@harstad-chamber.no Mobil: 993 87 470

Illustrasjonsfoto: Stian Klaussen og MK Illumination

LEDER


EXT1091209H02

30-11-09

23:30

Side 2

4 innhold LEDER Julehilsen fra næringsforeninga

2

AKTUELT Sponsing kan gi utrolige effekter Julekick 09 Gavedryss: rekordutdeling av verdisjekker Foreslå kandidater til næringslivsprisen

4 8 14 16

8

PÅ PULSEN Medlem nummer 200 Første steg mot opplæringskontor Strategimøte i næringsforeninga Foreningen skal utvikle næringslivet i Kvæfjord

20 21 21 22

MENINGSFOKUS Samfunnsansvar er omfattende og berører oss alle

14

23

HRNF Styre og stell

26

SISTE Medlemslista

Utgiver: Harstadregionens Næringsforening Ansvarlig redaktør: Geir Jørgensen Journalist: Gunnar Lund Redaksjon: Fritt Format Grafisk produksjon: Fritt Format Opplag: 2.100

28

Annonsepriser: 1/1-side ................. 10.000,1/2-side .................... 6.000,1/4-side .................... 3.500,-

20 Fokus distribueres til alle handlere og kontorer i Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad, Lødingen, Bjarkøy og Kvæfjord. Magasinet distribueres gjennom Posten. Annonsemateriell sendes: frittformat@ht.no

Gode rabatter ved bestilling i flere utgivelser!

Annonsekontakt: Ellen Eliseussen, 993 87 470 ellen.eliseussen@harstad-chamber.no

3


EXT1091209H04

30-11-09

22:16

Side 1

SAMFUNNSANSVAR TEKST/FOTO: GUNNAR LUND

Sponsing kan gi utrolige effekter Vær forberedt på at sponsing koster, men også at denne måten å utøve samfunnsansvar på kan gi utrolige effekter for bedriften. Men suksess forutsetter at alle ansatte engasjeres, og at sponsorstrategien henger sammen med bedriftens overordnede strategi.

SPONSOR: Lokale kulturaktører, både i Harstad og andre steder, bør forberede seg godt før man tar kontakt med en sponsor. Tenk som en sponsor. Dyrk fram det unike i ditt produkt og dine tilbud, og tenk på hva sponsoren vil ha, sier Christian Chramer, informasjonsdirektør i Eksportutvalget for fisk.

4

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


EXT1091209H04

30-11-09

22:16

Side 2

Synlighet, omdømme, stolthet, rekruttering og positiv utvikling er elementer som blant annet kan tiltrekke fremtidige arbeidstakere og deres familier.

Under næringsforeningens arrangement ”Kunstpause”, bidro Christian Chramer, informasjonsdirektør i Eksportutvalget for fisk (EFF) med foredraget Samfunnsansvar og kultursponsing. EFF, som er verdens største fellesmarkedsfører av fisk og sjømat, har nemlig gått nye veier i sponsormarkedet. Sponsor-Norge er i endring. I år brukes 3,2 milliarder på sponsing, en reduksjon på 8 prosent fra 2008. Idretten vinner, mens festivaler og kultur får mindre. Kundepleie som hovedmål for sponsing er dødt. Tiden for sponsorturer med toppledelsen og utvalgte kunder er forbi. Slike opplegg har vist seg å koste mer enn de smaker. Forskjellen øker. De tradisjonelle kan man fortsatt nå med hjertekommunikasjon. De proffe blir proffere. Et par eksempler: Jeg går ut fra at Statoil i Harstad jobber på samme måte med samfunnsansvar og sponsing som oljeselskapets kontor i Stavanger, Oslo eller ute i Europa. Alle Radisson Blu hoteller (tidligere Radisson SAS) må faktisk rapportere om samfunnsansvar til hovedkontoret i Brussel hvert kvartal! Det må lokale kulturaktører både i Harstad og andre byer forholde seg til, sier Christian Chramer, og legger til: Når Eksportutvalget får henvendelser fra en organisasjon om sponsing, kan jeg svare: Konseptet deres er meget bra, men vi har lagt en strategi for sponsing for de neste to – tre år. Derfor har det ingen hensikt å ringe meg om to måneder.

Vær godt forberedt Hvordan bør lokale kulturaktører tenke og handle for å nå fram hos sponsorer? Tenk som en sponsor, vær godt forberedt. Dyrk fram det unike i ditt produkt og dine tilbud, og tenk på hva sponsoren vil ha. Jobb gjerne for å avdekke kundens behov. Lytt, vær kreativ, fleksibel og tro mot ditt konsept. Et godt utgangspunkt for henvendelsen er: Vil vi ha en logosponsor eller en samarbeidspartner? Hvordan bør bedrifter tenke? Sponsorstrategien må henge sammen med bedriftens øvrige strategi, og den må forankres i topp og bunn! Viktige spørsmål blir derfor: Engasjerer vi de ansatte? Gjør vi det på rett måte? Hvem skal vi bidra med sponsing til? Hva kan vi bidra med? Hva bør vi gjøre? Mange henvendelser Hvordan kan bedrifter i Harstad bidra uten å gi direkte pengestøtte? Alle bedrifter, både store og små, får ofte henvendelser om å sponse annonser eller arrangement, kjøpe lodd eller delta på andre måter. Slike små drypp er greit nok, men kan være til hinder for å bidra med hjelp som virkelig monner. Poenget mitt er at de som gjør slike henvendelser bør sette seg mer inn i hvordan nærlivet tenker. Er det bare kroner og øre som teller, eller kan bedriften bidra med kompetanse eller annen humankapital? Mine erfaringer, både fra Forsvaret og Eksportutvalget, er at slike alternativ gir god uttelling, sier Christian Chramer.

Positiv utvikling Hva får bedriftene igjen? Synlighet, omdømme, stolthet, rekruttering og positiv utvikling i egen organisasjon. Dette er elementer som blant annet kan tiltrekke fremtidige arbeidstakere og deres familier. Her handler det med andre ord om langsiktig planlegging. Alle selskap er nødt til å tjene penger og kanskje være nøysom i harde tider. Men kan man ikke bidra direkte med penger, er det kanskje mulig tilby engasjement og kompetanse. Eksportutvalgets lokale bidrag til ulike arrangement er god markedsføring. En undersøkelse blant 750 deltakere på Buktafestivalen bekrefter dette. Spørsmålet dreide seg om kjennskap til hvem som er festivalens samarbeidspartnere. De fleste svarte Mack, men med Eksportutvalget på andre plass. Vi slo faktisk kjente merkenavn som Nordlys, Troms kraft og Sparebank 1, sier Chramer, og gir følgende råd: Vær forberedt på at sponsing koster, men også at sponsing kan gi utrolige effekter!

>>>

5


EXT1091209H06

30-11-09

23:00

Side 1

SAMFUNNSANSVAR >>> Sponsing trenger ikke bare handle om direkte pengestøtte fra bedrifter. Medarbeidernes kompetanse kan være minst like nyttig, dersom man utfordrer egne ressurser. Belønningen er synlighet, omdømme, stolthet og positiv utvikling i egen organisasjon.

Alternative sponsoropplegg For å illustrere hvordan bedrifter kan bidra på ulike måter til samfunnsansvar og sponsing, tok Christian Chramer i sitt foredrag utgangspunkt i noen konkrete prosjekter. Kreativ tv-aksjon Under årets TV-aksjon i Troms og Finnmark fikk ti bedrifter, inkludert Eksportutvalget for fisk, spørsmål fra organisasjonen CARE om samarbeid til inntekt for aksjonen 18.oktober. CARE ba ikke om kroner og øre inn på konto, men inviterte til en byttehandel innen en tidsfrist på fjorten dager. Jo flere bytter, jo mer penger. Bedriftene ble utfordret på å jobbe kreativt med å bidra i form av varer og tjenester. – Hvordan organiserte dere arbeidet? – Eksportutvalget valgte å bidra med en middag til 50 personer. For eksempel til julebord, konferanse eller en annen festlig anledning. Et slikt opplegg var mulig fordi vi har egen kokk og tilgang på sjømat gjennom samarbeidspartnerne. Deretter fant vi en byttepartner i Tromsøs solide familieselskap Kræmer AS. De ville bytte vår middag til en verdi av 30.000 kr i matvarer for 50.000 kr. Middagen ga for øvrig Kræmer i gave til Bymisjonen, og denne handlingen ga naturligvis også et medieoppslag som var mye verdt! 160 000 til tv-aksjonen Etter avtalen med logistikkselskapet var det fortsatt god tid igjen til tv-aksjonen, og Eksportutvalget ville gjerne bytte videre for om mulig å samle inn flere penger. – Henvendelsen vår gikk til Raddison SAS i Tromsø. Vi foreslo at de fikk matva-

6

rene i bytte mot en konferansepakke som skulle omfatte overnatting for 50 personer i enkeltrom, pluss kost, middag, lunsj og konferanserom. Hotellet reagerte positivt og byttet dermed matvarer for 50.000 til en konferansepakke verdt 130.000. Som om ikke det var nok, bidro hotellet med en underholdningspakke til 30.000 kr. Vi startet altså med 30.000 kr og kunne til slutt bidra med 160.000 kr i gave til TV-aksjonen, forteller Christian Chramer. – Er et tilsvarende prosjekt mulig for mindre bedrifter? – Ja, det er mulig for alle. Men da må bedriften prioritere et opplegg, gå for det og takke nei til ”vanlige” henvendelser. Idrettslag, skolekorps, Røde Kors, konferanseprosjekt eller hvem det nå måtte være, utfordres på denne måten til å være kreative i sine henvendelser, sier Chramer. Buktafestivalen Eksportutvalget for fisk er engasjert i Buktafestivalen i Tromsø, hvor målgruppen er unge folk. Bedriften bidrar blant annet med kompetanse på analyse av spørreundersøkelser. Våre medarbeidere, som daglig jobber innenfor dette feltet, henter inn svar og analyserer så resultatene. Dermed bruker vi vår kompetanse til å gjøre festivalen bedre. Alternativet er å kjøpe slike tjenester fra et analysebyrå. Vi gir på denne måten en vare fra Eksportutvalget som har høg verdi, sier Chramer. Tilbakemeldinger fra Buktafestivalen og andre som dere sponser? Vi oppfattes som nytenkende på området, og får stadig spørsmål om model-

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

ALTERNATIVT: Kultursponsing trenger ikke bare handle om direkte pengestøtte fra bedrifter. Medarbeidernes kompetanse kan være minst like nyttig, dersom man utfordrer egne ressurser, sier Christian Chramer.

len og hvordan Eksportutvalget planlegger kultursponsing og markedsføring. Evaluering av festivalen viser at publikum forbinder den mer med mat enn musikk! Vi har satset på servering av bacalao (2008) og Fesk og potedes (2009). Det husker folk! Jeg tror denne måten å jobbe på vil få stadig større gjennomslag., sier Chramer, og legger til: Noen vil sikkert påpeke at det er stor forskjell på hva store og små bedrifter kan bidra med av sponsing. Poenget er at det alltid er elementer i et stort prosjekt der også små bedrifter kan delta med sin kompetanse. En lokal elektrikerbedrift kan for eksempel bidra med noen stolper og utstyr til en lysløype eller en fotballbane. Løpende vurdering Forsvaret er en stor samfunnsaktør som i mange sammenhenger bidrar både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Holmenkollen, Ridderrennet og nasjonale mesterskap er typiske eksempler. Forsvaret kan ikke gi direkte økonomisk støtte, men har ressurser til å assistere, ordne med samband og bruke sitt store utvalg av grønne maskiner til å planere og lage arenaer. Min bakgrunn fra Forsvaret er nyttig når Eksportutvalget skal vurdere hvordan man på best mulig måte kan bidra til kultursponsing og samfunnsansvar. Vi har en løpende dialog om hvordan ressursene brukes og utfordrer oss selv på hva vi kan gjøre ved neste korsvei. Selv om dette er aktiviteter på siden av kjernevirksomheten, bidrar engasjementet til å gjøre oss bedre i primærproduksjonen, sier Christian Chramer.


EXT1091209H06

30-11-09

22:31

Side 2

vizuelli.no

Partnerskap for fremgang

For oss er hver enkelt kunde gull verdt. Ved å lytte og forstå deg som kunde, skal vi til enhver tid levere deg de riktige løsningene. Løsninger som hjelper deg i hverdagen og gjør det enklere for deg å prestere. Vi skal rett og slett gi deg konkurransefortrinn og hjelpe deg med å lykkes.

Harstad: 77 00 27 50 harstad@itpartner.no

Sortland: 76 11 29 80 sortland@itpartner.no

www.itpartner.no

www.adessa.no

er du gründer i startgropa? gratis markedscoach™ til tre ferske bedrifter! Verdien av å ha en sparringspartner for dine utfordringer i strategi, salg og markedsføring kan være uvurderlig. Det skreddersydde utviklingsprogrammet MarkedsCoach™ er laget for å gi deg og din bedrift en utvikling i riktig retning. Som et pilotprosjekt får 3 utvalgte gründerbedrifter i regionen følge MarkedsCoach™ – gratis i 6 måneder. Er du interessert? Meld din interesse her: www.markedscoach.no EFFEKTIV MARKEDSFØRING!

Harstadsuksess [lokale krefter og byens egen bank] Trond Dahle og Grethe Byberg eier restaurant og café De 4 Roser AS, etablert i 1996. Restauranten har siden åpningen vært rangert blant Norges beste restauranter med opplevelsen rundt mat, vin og service som fokus. De 4 Roser AS er kunde hos Frank Kulseng og Harstad Sparebank.

Din næringspartner - et komplett tilbud til næringslivet fra din lokale sparebank

7


EXT1091209H08

30-11-09

22:35

Side 1

SEMINAR

STINN BRAKKE: 240 deltakere flirte og hoiet seg gjennom Julekick 09 i høgskolens store auditorium under foredraget til Paal Rye-Holmboe. GESTIGULERING: En mester i kroppsbruk.

Folkens, vi har ikke behov, men lyst! Det er i lysten at pengan sitter! Skap lyst og skap merverdi.

8

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


EXT1091209H08

30-11-09

22:40

Side 2

FAKTA

TEKST/FOTO: GUNNAR LUND

JULEKICK:09 Seminar 17.november i regi av Harstadregionens næringsforening. Sted: Høgskolen i Harstad, Store auditorium Foreleser: Paal Rye-Holmboe, Euro Business School AS Antall: 240 deltakere, hovedsakelig fra handel og service Terningkast seks både i presentasjon og innhold.

Skal du bare titte, eller? 240 deltakere flirte og hoiet seg gjennom Julekick 09 i høgskolens store auditorium. Alle kjente seg igjen når fyrverkeriet Paal Rye-Holmboe raljerte med selgere og kunder. Salgstipsene satt løst. Kanskje går det mot rekord under julesalget i Harstad? Paal Rye-Holmboes fremtoning minner om hotellkongen Petter Stordalen, ladet med et par ekstra Duracell-batterier. Slike showpregede foredrag kan lett vippe over til å bli mer fakter enn innhold. Men Holmboe klarte ballansen fint. Ord, kroppsspråk og stemme formidlet særdeles illustrerende hvordan man bør drive – og ikke drive - butikk. Terningkast seks både i presentasjon og innhold. ”Skal du bare titte, eller? Bare si fra om du trenger hjelp!” Hørt spørsmålet før? Trenger du som butikkansatt å tvile på om jeg som kunde titter? Er ”titte” virkelig butikkens beste tilbud? ”Hei, hva titter du etter?”, ”Hei og velkommen. Hva har du kommet for å kjøpe?”, eller ”Hva kan jeg stå til tjeneste med?”, er bedre. I dag, før foredraget, var jeg forresten innom et par butikker i sentrum der det ikke fantes betjening. Ikke en kjeft! Driver dere med selvbetjening i Harstad? Kom i dialog Ifølge Paal Rye-Holmboe er det egentlig sju av ti kunder som ønsker hjelp, selv om de sier at de bare skal titte. Mange ansatte kvier seg for å bli avvist, nøler med å spørre kundene og gjemmer seg gjerne bak en disk eller rydder varer i kriker og kroker. Ikke gi fra deg initiativet som selger! Hver gang våre blikk møtes gjør vi egentlig en avtale om å snakkes. Kom i dialog, snakk på en hyggelig måte. Undersøkelser viser at 85 – 90 prosent liker å kjøpe, men bare en av fire tar selv initiativ til å få hjelp. Tre av

fire ønsker veiledning, råd og tilbud. En butikkeier jeg kjenner godt vurderte å slutte på grunn av for dårlig inntjening. Vent litt, sa jeg. Omsetningen skal dobles på ett år, dersom dere går med på å endre adferden overfor kundene slik jeg ønsker. Mine ord er lov i denne sammenheng. Fire måneder senere var omsetningen økt med 80 prosent… Hvordan miste kunder? Vet dere hvorfor butikker mister kunder, spurte Paal Rye-Holmboe? – Vet dere, gjentok han, og la seg halvt over første rad i auditoriet med øyekontakt online til hver enkelt av de 240 fremmøtte i salen (det er det ikke mange som gjør etter ham). Noen dør naturligvis, andre flytter. Enkelte får bedre tilbud hos konkurrenter eller advares etter råd fra venner og bekjente. Til sammen utgjør disse faktorene bare 18 prosent. 14 prosent liker ikke produktet, og går til en annen butikk. Men det virkelig store frafallet – 68 prosent – skyldes at man er misfornøyd med holdningen til en eller flere ansatte i butikken! Det kan være at selger viser liten interesse eller mangler initiativ og oppfølging. Resultatet er at kunder lar være å handle eller avslutter kundeforholdet. Behov og lyst Paal Rye-Holmboe, med kjerring fra Harstad og mor fra Tromsø, nølte ikke med å bruke nordnorsk dialekt og direkte talemåte, når han fant dét nødvendig:

90 prosent av det som dere selger har kundene ikke behov for. Mat er greit. Mat har vi behov for. Men hvem har egentlig behov for en ny duk? Er det mulig å slite ut en duk? Folkens: Vi har ikke behov, men lyst! Det er i lysten at pengan sitter! Skap lyst og skap merverdi! Denne sorte dressen kostet 3500 kr, kjøpt i forretningen til en venn. Jeg skulle bare ha dress, men han klarte jammen å selge meg skjorte, sko – pluss, pluss, pluss. Da taksameteret på kassa viste 11 898 kr, utbrøt jeg: Dette er vist ny personlig rekord… Ja, det er det for meg også, gliste selgeren. Kommunikasjon Ifølge Paal Rye-Holmboe består kommunikasjon av 55 prosent kropp (her har telefonselgere en utfordring), 38 prosent stemme og 7 prosent ord. Legg merke til hva jeg sa: Bare 7 prosent av kommunikasjonen er ord. Sørg for å si noe smart til kunden! Salg handler om følelser, kontakt med mennesker, arbeidsglede og begeistring. Dere må tørre å drive effektivt salg. Paal Rye-Holmboe hadde publikum i sin hule hånd i tre timer, minus en liten kaffepause. Folk flirte stort sett hele tiden av fyrverkeriets mange sprell og kommentarer. Jeg tror jammen at latteren satt løsere og heftigere enn under Honningsvågrevyen. Uten sammenligning for øvrig.

>>>

9


EXT1091209H10

30-11-09

22:43

Side 1

SEMINAR

Vet dere hvorfor butikker mister kunder? Stort sett fordi man er misfornøyd med holdningen til en eller flere ansatte i butikken!

Før foredraget var jeg innom et par butikker i sentrum der det ikke fantes betjening. Ikke en kjeft! Driver dere med selvbetjening i Harstad?

10

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


EXT1091209H10

30-11-09

22:43

Side 2

OG DET BLE LYS!

Tenk deg luksusen det er å skru på eller av lys i huset med èn bryter. Du velger hvilke lamper som skal lyse om dagen og om natten, og hvordan lysstyrken skal være på de enkelte lampene. På samme måte kan du kontrollere oppvarming i huset slik at den tilpasses ditt behov og tilstedeværelse - og ikke kråkas. Tilleggsgevinsten er lavere strømregning!

WWW.HARSTAD-ELEKTRO.NO Margrethe Jørgensens vei 3, Postboks 607, 9486 HARSTAD | Tlf:: +47 77 04 00 20 | firmapost@harstad-elektro.no | www.harstad-elektro.no

11


EXT1091209H12

30-11-09

22:46

Side 1

INFORMASJON

Totalleverandør av juridiske tjenester

FRITT FORMAT

FINNER LØSNINGEN

Snakk med meg om plassering av bedriftens overskuddslikviditet ,O]žU Y]] Zu XY\NOKXY UYW SXXYW X\WO]^O LKXUUYX^Y\ OVVO\ \SXQ Y]] Gjør det mulig

Storgata 49, Postboks 265, 9483 harstad telefon 99 29 40 00, faks 77 06 27 28 post@advokatfirmaetfinn.no, www.advokatfirmaetfinn.no

Bedriftsmarked Hålogaland Tlf.: 06002 nordea.no

Drivkraft Industri

Det vi ønsker skal bli varig, må vi utvikle

Vi skal være en aktiv pådriver for bedrifter i arbeidet med å utvikle og kommersialisere produkter innen petroleum, fornybar energi og oljevern/-beredskap. Våre tjenester: ¥ Faglig rŒdgiving i forretningsutvikling ¥ Prosjektutvikling og prosjektledelse ¥ Kobling til FoU-milj¿, investorer, andre bedrifter og vårt eiernettverk ¥ Utviklingskapital Kontakt oss pŒ 77 04 15 10 eller bes¿k oss på www.kupa.no vizuelli.no Foto: Trym I. Bergsmo

12

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


EXT1091209H12

30-11-09

22:46

Side 2

Noe du ønsker levert?

Vi besøker 12700 postkasser i Harstad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Lødingen 6 dager i uka. Vi leverer gjerne også for deg! Arnt, tlf 991 65 450 ama@ht.no Eivind, tlf 476 09 901 ero@ht.no.

Julestemning, inspirasjon, spennende nyheter, snacks, nyttige tips og utgangspunktet for et lønnsomt nytt år! Alt dette og mer til finner du på

www.chiligroup.no

13


EXT1091209H14

30-11-09

22:49

Side 1

AKTUELT TEKST/FOTO: GUNNAR LUND

Gavedryss: Rekordutdeling av verdisjekker Vel 600 gaver til en samlet verdi av 120.000 kr ble delt ut under Gavedryss 2009, pluss tre hovedpremier til en verdi av 37.000 kr. Butikken Glitter i Salto Bysenteret fikk prisen ”best in show” for kreativ utstilling og positiv opptreden. For tredje året på rad inviterte Harstadregionens næringsforening i samarbeid med Harstad Tidende bedriftene i Harstad til å bli med på Gavedryss. Fire store postkasser var plassert hos Salto Bysenteret, AMFI Kanebogen, AMFI Bertheus og Sjøkanten Senter. Det har aldri vært delt ut så stort antall verdisjekker som i år, så det er tydelig at mange brukte helga 27.29. november til julehandel. Ingen tvil om at Gavedryss og verdisjekker slår an hos publikum. Responsen hos næringslivet var bra, men det er mer å hente. Jeg håper at enda flere vil være med på Gavedryss i 2010, sier Espen Bornø,

markedsdirektør Harstad Tidende. Glitter vant Også i år oppfordret næringsforeningen hver enkelt butikk som deltok i Gavedryss til å være ekstra kreative. I fjor vant Mekk i Amfi Berthus, i år var det Glitter i Salto Bysenteret som ble best in show. Premien er et gavekort fra Maersk consulting (coaching) og julebord for 10 personer på Røkenes gård. Kjempeartig! For å være ærlig så satset vi på å vinne, både ved å pynte ekstra i og – inspirert av butikkens navn - bruke glitter på oss selv. Publikum ga mange positive tilbakemeldinger, og innsatsen resulterte også i økt omsetning. Helga var bra! Det lønner seg, bokstavelig talt, å gjøre en ekstra innsats, sier Irene Skog. Hvordan skal dere bruke premiene? Vi er fem ansatte som gleder oss til julebord på Røkenes gård. Om vi tar med våre bedre halvdeler, eller inviterer kollegene som jobber hos Glitter i Narvik, er ikke avgjort. Dette kom litt brått på! Ellers

vet vi ikke så mye om hva coaching-tilbudet går ut på, men ser fram til å høre hva Maersk har å by på, sier Irene Skog. Glitter eies av det svenske konsernet Bergendahl & Son AB. Konsernet har i dag en sterk posisjon i Norden som spesialist på motesmykker og tilbehør. Tre hovedpremier Litt sur vind lørdag la nok en demper på underholdningen fra utescenen på Torget. Men No Name – No Fame ville mange høre på. Gutta er dyktige og har naturligvis fått mer tro på seg selv etter mange tvopptredener. Mange unge fans møtte opp og ga dem velfortjent applaus. Trekking av tre hovedpremier fant sted i på scenen i forbindelse med konserten. Men dessverre var ingen av vinnerne til stede. Men begeistringen var naturligvis stor da de ble kontaktet på telefon, sier Espen Bornø. Hovedpremier var en seng fra Bohus, en Apple iPhone mobiltelefon fra Antonsens Radioservice og en flatskjerm fra Ness og Lind.

Kristine Pettersen og Charlotte Boltås (i bakgrunnen) inviterte til ponnyridning på Torget. Og interessen var stor! Hestene Baddy og Rosita tilhører Gamnes Gård.

14

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

Tale til grana Fredag ble lysene på julegata på Torget tent. Lørdag sto Kanebogen for tur. På Torget fikk publikum høre at 11- åringene Celine Erlid og Kristin Smørvik holdt tale til grana og flere hundre fremmøtte. Trombonegruppa til Kanebogen skolekorps sørget for tonefølge. Det samme gjorde nisseorkesteret til Harstad Janitsjar. Og mens Lurlokk sang, gikk barn og voksne rundt juletreet. Utenfor Kanebogen ønsket senterleder Lars Holst-Roness velkommen til tenning av lysene på julegrana, i år for 24 gang. Også her bidro nisseorkesteret til Harstad Janitsjar, og Gausvik Blandetkor sang julesanger. De ti første årene skjedde julemarkeringen inne, men etter ombyggingen har vi vært ute. Og det ser ut til å fungere godt. Her er bestandig bra med folk. Nissen har alltid vært et fast innslag med pakker til barna. I år hadde han med seg nesten 500 pakker, sier Lars Holst-Roness.


EXT1091209H14

30-11-09

22:50

Side 2

Mange unger flokket seg rundt julenissen etter at lysene var tent pĂĽ julegrana utenfor Kanebogen Senter. 500 pakker fant veien til spente barn.

BILDET HELT VENSTRE: Til tider var det kø av folk som puttet verdisjekker i stor postkasser. Her et glimt fra Torget. BILDET OVER: Nisseorkesteret til Harstad Janitsjar varmet publikum med feiende julerytmer. TIL VENSTRE:Ivrige julenisser delte ut gaver til barn og voksne (med handleposer!). Fra venstre Simon Bjerkan Steinvoll, Joakim Mattson, Martin Andre Jusnes og Isak Aune Hagen.

15


EXT1091209H16

30-11-09

22:51

Side 1

NÆRINGSLIVS-PRISEN TEKST/FOTO: GUNNAR LUND

Foreslå kandidater til næringslivsprisen

VINNER 2008: Polarkonsult fikk Næringslivsprisen 2008. Hvem fortjener den i år?

Klart for næringslivsprisen 2009. Hvilken bedrift i Harstadregionen fortjener heder og ære for utmerket virksomhet? Frist for å fremme kandidater er 15.desember. I fjor kom det inn mer enn 20 forslag på kandidater. Da trakk som kjent Polarkonsult det lengste strået. Det bør bli minst like mange forslag i år, fordi prisen denne gang omfatter hele Harstadregionen. I fjor deltok bare bedrifter fra Harstad kommune, sier Geir Jørgensen, daglig leder i Harstadregionens Næringsforening. Han sitter i juryen sammen med juryleder Inger Aksberg Johansen, Høgskolen i Harstad , næringssjef Helge Schjølberg,

16

regiondirektør i Sparebanken Nord-Norge Kåre A. Markussen og redaktør i Harstad Tidende Bård Borch Michalsen. Næringslivsprisen går til en bedrift eller virksomhet som har utmerket seg innenfor følgende områder: Økte verdier fore eiere og samfunnet, god og sunn økonomi, lagspill lokalt og regionalt, vekst, produktutvikling og innovasjon. Hvem som helst kan sende inn forslag til kandidater, også eget firma. Uansett er det viktig å

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

begrunne forslagene godt, sier Jørgensen. Næringslivsprisen henger høyt. Den består av et diplom, lokal eller regional utformet kunst og en pengepremie på 75.000 kr. Det forutsettes at prisen primært brukes til kompetanseheving internt i bedriften, for eksempel en studiereise. Prisen skal komme hele bedriften til gode, og juryen kan sette kriterier for bruken. Utdeling skjer i løpet av første kvartal 2010. Polarkonsult, som vant i

2008, brukte pengepremien til å finansiere en faglig og sosial tur for bedriftens 25 ansatte. Det tror jeg alle satte stor pris på, sier daglig leder Sigmund Sørensen. Kandidater er bedrifter og virksomheter med forretningsadresse i Harstadregionen – her definert som: Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Bjarkøy, Skånland, Gratangen, Salangen, Lavangen, Evenes, Tjeldsund og Lødingen. Frist for å fremme kandidater er 15.desember. Forslag sendes prisvinner@harstad-chamber.no


EXT1091209H16

30-11-09

22:52

Side 2

scanpartner.no

www.detnor.no

Skarpere hørsel Elefanter fanger opp infralyd fra bakken med føttene, derfor kan de kommunisere med lavfrekvent lyd som mennesker ikke oppfatter. De hører på nesten 10 km avstand! Som oljeselskap skiller vi oss ut i bransjen, blant annet på hørsel. Vi hører etter, vi hører bedre, og vi lytter til andre. Vi hører på deg også hvis du har noe nytt å fortelle.

Elefanter kan kommunisere med infralyd – lydbølger som har en lavere frekvens enn 20 Hz, og som ikke oppfattes av mennesker.

NEST STØRST PÅ NORSKE SOKKEL

Hålogaland Kapital hjelper deg å få brikkene på plass » Idè og konseptevaluering » Egenkapital finansiering

tlf 77 04 16 80 | e-post post@hkapital.no

17


EXT1091209H18

30-11-09

22:57

Side 1

INFORMASJON

Satse internasjonalt? Har du VILJE, EVNE og er KLAR? Foto: Innovation Norway Korea

Gjennom prosjektet Eksportsatsing Troms vil Innovasjon Norge hjelpe små og mellomstore bedrifter i fylket med å satse internasjonalt. Nytt Tårnprogram Høsten 2009 starter vi et nytt Tårnprogram - en individuelt tilpasset prosess for satsing internasjonalt. Programmet går over ett år og består av 4 samlinger og individuelt arbeid i bedriften. I programperioden skal deltakerne styrke sin kompetanse, utarbeide sin internasjonaliseringsstrategi og handlingsplan, og sette i gang konkrete tiltak. Målgruppe Målgruppen er bedrifter som har VILJE, EVNE og er KLAR til å satse på et internasjonalt marked. I Tårnprogrammet får du • En grundig analyse av bedriften før oppstart i programmet • En prosessveileder som følger bedriften gjennom programmet • En samlet inngang til alle Innovasjon Norges tjenester, f.eks. kan du få - tilgang til relevant kompetanse og nettverk - kunnskap om juridiske og handelstekniske forhold knyttet til eksport av varer og tjenester - kunnskap om ulike forretnings- og forhandlingskulturer - kunnskap om beskyttelse av immaterielle rettigheter (varemerke, patent og design) - hjelp til å gjennomføre markedsundersøkelser, finne samarbeidspartnere og kunder - hjelp til å vurdere inngangsstrategi og forretningsmodell i de enkelte markeder - hjelp til produkt- og designutvikling - mulighet for finansiering av utviklingsprosjekt Vil du vite mer om Tårnprogrammet? Ta kontakt med prosjektleder i Eksportsatsing Troms, Nils Kristian Sørheim Nilsen • Telefon: 77 60 61 06/991 64970 • E-post: nils.kristian.sorheim.nilsen@innovasjonnorge.no Mer informasjon: www.innovasjonnorge.no/internasjonalisering og www.innovasjonnorge.no/troms

Vi gir lokale ideer globale muligheter

18

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


EXT1091209H18

30-11-09

22:57

Side 2

Til tjeneste!

Private/bedrifter

Maskinarbeider Vann/avløp Veiarbeider Grunnarbeider for bygg Fjellarbeider Spylevogn Grusproduksjon

PS! Vi utfører slamsuging, spyling av tette avløp, spyling av plasser, tømming av sluker mm. Be om pris.

Telefon 77 05 77 77, Stangnerterminalen 1A, Harstad, firmapost@harmas.no

FRITT FORMAT

DØGNVAKT 970 85 700

www. harmas.no

vizuelli.no

Partnerskap for fremgang

For oss er hver enkelt kunde gull verdt. Ved å lytte og forstå deg som kunde, skal vi til enhver tid levere deg de riktige løsningene. Løsninger som hjelper deg i hverdagen og gjør det enklere for deg å prestere. Vi skal rett og slett gi deg konkurransefortrinn og hjelpe deg med å lykkes.

Harstad: 77 00 27 50 harstad@itpartner.no

Sortland: 76 11 29 80 sortland@itpartner.no

www.itpartner.no

Alt i bygningsmessige arbeider! BETONGSAGING • KJERNEBORING • ASBESTSANERING • REHABILITERING OG OMBYGGING Tlf 970 66 900 • Faks 940 99 440 • Verkstedveien 2 • 9406 Harstad

19


EXT1091209H20

30-11-09

23:07

Side 1

PÅ PULSEN TEKST/FOTO: GUNNAR LUND

NYTT MEDLEM: EiendomsMegler 1 ble tidligere i høst registrert som medlem nr 200 i Harstadregionens Næringsforening. Daglig leder Runar Bjørkelund og hans stab leser selvsagt Fokus.

Medlem nr. 200 Medlemstallet i Harstadregionens Næringsforening øker jevnt og trutt. Nylig ble EiendomsMegler 1 registrert som medlem nr 200. I fjor på denne tid var det 165 medlemmer. Daglig leder Runar Bjørkelund hadde fått et lite hint fra næringsforeningen om begivenheten, før Fokus stakk innom. – Hyggelig med en slik markering! Kontoret har hele tiden vært fast bestemt på innmelding, men det drøyde nå vel lenge før vi tok kontakt. Jeg får skylde på travle tider i bransjen. Notar var medlem i næringsforeningen så lenge meglerfirmaet hadde kontor i byen, derfor vet jeg

20

egentlig hva vi går til som medlem, sier Runar Bjørkelund. – Hvorfor ønsker EiendomsMegler 1 å være medlem? – Det er viktig at næringslivet i byen og regionen samarbeider, slik at medlemmene blir bedre kjent med hva andre bransjer er opptatt av og holder på med. Vi kommer til å involvere oss der det er naturlig. Ellers er det viktig å

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

la seg inspirere av seminar, foredrag og andre faglige og sosiale møter som næringsforeningen arrangerer. Fikk dessverre ikke anledning til å delta på Kick Off med Paal Rye-Holmboe 17.november, men har hørt mange positive omtaler om hans elleville foredrag. Vi trenger slike inspiratorer som kan dra oss ut av den daglige rutinen, sier Runar Bjørklund.

– Er det spesielle tema som du mener foreningen bør jobbe mer med? – Egentlig ikke. Jeg registrerer at aktiviteten er stor og vil gjerne gi honnør til daglig leder Geir Jørgensen og hans stab som står på for å skape samhold og aktivitet blant byens bedrifter. De fleste foretakene er små med få ansatte, derfor er det nyttig å delta i et fellesskap som næringsforeningen.


EXT1091209H20

01-12-09

08:50

Side 2

Første steg mot opplæringskontor I underkant av 20 representanter fra næringslivet deltok under stiftelsesmøtet for et opplæringskontor i Harstad for Sør-Troms. Dersom alle brikker faller på plass, kan kontoret være operativt fra våren 2010. I dag er det opplæringskontorene i Tromsø og på Finnsnes som betjener Sør-Troms. – Nærhet til næringsliv og samfunn viser seg å være viktig for et slikt kontor, derfor har vi jobbet en tid med etablering her i Harstad. Prosjektgruppen og styringsgruppen ønsker å komme i gang med konkret planlegging så tidlig som mulig til neste år. Men dette forutsetter at det økonomiske grunnlaget faller på plass. Vi er nemlig avhengig av et visst antall lærlinger for å komme i gang, sier Halvar Hansen, prosjektleder i utdanningsetaten til Troms fylkeskommune.

Medlemsavtaler – Hvordan er interessen fra næringslivet lokalt for et opplæringskontor? – På stiftelsesmøtet tirsdag 24.november var det et titalls bedrifter som tegnet medlemsavtale. Det er en god start, men vi trenger flere før søknaden om etablering sendes. Det er utdanningsetaten og yrkesopplæringsnemnda som gir slik godkjenning, sier Halvar Hansen. – Hvilke oppgaver vil et opplæringskontor få? – Vi tar sikte på å ansette en daglig leder med administrativtog faglig ansvar overfor medlemsbedriftene. Etablering av lærlingeplasser er primæroppgaven. I tillegg skal kontoret legge til rette for rekruttering i bedrif-

tene, opplæring av ansatte og kursing. Avventende I fjor hadde Sør-Troms bare 14 prosent av lærlingene i fylket. Et alt for liten andel i forhold til antall videregående elever i denne regionen. – Hvordan er interessen for å ta inn lærlinger i dag? – Finanskrisen har nok satt sine spor. Flere bedrifter enn tidligere er avventende til å ta inn lærlinger. Det gjelder også noen av bedriftene her i Harstad som har tegnet medlemsavtale. Men markedssituasjonen endres raskt, og mange ser derfor verdien av å ha et lokalt opplæringskontor, sier Hansen.

OPPLÆRING: I underkant av 20 representanter fra næringslivet deltok under stiftelsesmøtet for et opplæringskontor i Harstad for Sør-Troms, forteller Halvar Hansen.

FAKTA OPPLÆRINGSKONTOR I TROMS FYLKE Fylket har følgende opplæringskontor: • Tromsø: Kommunenes opplæringskontor i Troms • Finnsnes: Kommunenes opplæringskontor i Troms – Avdelingskontor Midt-, Indre-Sør Troms og Sør-Troms • Tromsø: Opplæringskontoret for bil- og transportfag

Strategimøte i næringsforeningen Strategimøtet er også forberedelse til årsmøte utpå nyåret der bl.a. rullering av strategiplan skal behandles. — Det er veldig viktig for oss som er valgt til å representere medlemmene at vi får stor deltakelse på årsmøtet. Vi vil blant annet legge opp til mer involvering enn hva som var tilfellet på siste årsmøte. Det er medlemmene som eier næringsforeningen og gir styret retning for arbeidet. Styret vil i neste omgang gi retning til administrasjonen. Res-

sursgruppene er viktig i organiseringen av foreningen og også her ønsker vi å finne gode og effektive arbeidsmetoder, sier leder Mona Kristine Rosvold. —Vi er en ung forening som på bare noen få år har klart å gjøre foreningen synlig, og har allerede oppnådd resultater av vårt arbeid. Foreningen er blitt en viktig pådriver og et høringsorgan for beslutninger som har betydning for det næringspolitiske arbeidet i Harstad og i regionen.

Foto: Geir Jørgensen

Styret i Harstadregionens Næringsforening gjennomførte et strategimøte torsdag 26. november. Som tema på møtet var medlemsundersøkelse, kommunikasjonsstrategi, fokusområder for 2010.

21


EXT1091209H22

30-11-09

23:09

Side 1

PÅ PULSEN TEKST: GUNNAR LUND

Foreningen skal utvikle næringslivet i Kvæfjord Harstadregionens Næringsforening og Kvæfjord kommune har innledet et samarbeid om næringsutvikling. Det er allerede vedtatt å ansette en næringskonsulent i en toårig prosjektstilling. Næringskonsulenten skal jobbe 80 prosent av stillingen med å utvikle næringslivet i Kvæfjord. Arbeidsoppgaven blir i hovedsak å realisere kommunens ferske strategiske næringsplan. Arbeidsplassene i Kvæfjord er – ifølge ordfører Lillian Hessen – i litt for stor grad preget av primærnæringer og stor offentlig virksomhet. Disse næringene er naturligvis viktige, men kommunen trenger et mer allsidig næringsliv. Åpen prosess Geir Jørgensen understreker at ansettelsen av prosjektleder skal skje som en helt åpen prosess. Målet er å få flest mulig kvalifiserte søkere, gjerne med allsidig erfaringsbakgrunn. Den som ansettes bør i størst mulig grad være engasjert i utvikling av kommunens næringsliv, og i

mindre grad fungere som sekretær. Hvorfor engasjerer næringsforeningen seg i dette prosjektet? Harstadregionens Næringsforening ønsker å skape ny virksomhet i hele nedslagsområdet vårt. Små lokale næringsforeninger har ofte problemer med å skaffe nok ressurser til å gjøre en god jobb, og her tror jeg at vi kan bidra positivt. Samarbeidet med Kvæfjord blir i så måte en mal for tilsvarende prosjekt i andre kommuner. Næringsplan Næringsplanen til Kvæfjord kommune omfatter: Reiseliv, kultur og opplevelser Primærnæringer Helse og omsorgstjenester, Handel, service og småindustri, Bosetting og infrastruktur og Utdanning og kompetanse

Kvæfjord kommune ser på utvikling av næringslivet i Gullesfjord som en stor utfordring. Her er det både arealer og nærhet til Lofast. Sentrale oppgaver blir også å utvikle sjøfronten i Borkenes sentrum og se på muligheter for kommersiell utnyttelse av Nupen. Næringslivet i kommune trenger i tillegg en stemme som kan representere bedriftene overfor offentlige innstanser på alle nivå. Næringskonsulentens oppgave blir her å gi råd, legge til rette og realisere forretningsplaner. Kostnader Prosjektet har en beregnet totalkostnad på 700.000 kr 550.000 kr skal finansieres fra kommunens næringsfond, resten over næringsforeningens budsjett eller annen finansiering. Kvæfjord kommune og Harstadregionens Næringsforening stiller kontorplass, kontorutstyr og forbruksmateriell til rådighet henholdsvis på Borkenes og i Harstad. Styringsgruppen består av ordfører Lillian Hessen, leder, daglig leder i næringsforeningen Geir Jørgensen, nestleder og spesialkonsulent Lars Iver Johansen i Kvæfjord kommune.

SAMARBEID: Harstadregionens Næringsforening og Kvæfjord kommune har innledet et samarbeid om næringsutvikling. Prosjektleder skal tilsettes snarest mulig, sier ordfører Lillian Hessen og daglig leder Geir Jørgensen . Foto: Kjell Magne Angelsen, Harstad Tidende .

22

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


EXT1091209H22

30-11-09

23:10

Side 2

Evan Didriksen, Markedssjef Hålogaland IKT

Samfunnsansvar er omfattende og berører oss alle! Næringslivet og vi som aktive mennesker i samfunnet har et viktig felles ansvar, ja kanskje en plikt; Å videreutvikle verdiskapning og samfunnsutvikling. God verdiskapning er ofte et resultat av godt samarbeid mellom samfunnsengasjerte personer og bedrifter som ser verdien av en slik investering. Et næringsliv vil ikke lykkes uten et bærekraftig samfunn, like mye som en samfunnsorganisasjon ikke kan blomstre uten et godt og samarbeidende næringsliv. Omfatter mye Samfunnsansvar omfatter mye, og er i tillegg til verdiskaping et spørsmål om hvordan næringslivet påvirker samfunnet. Etikk og miljø preger de store diskusjonene og er viktige ansvarsområder. Like viktig er lokalt engasjement og støtte til lag og foreninger for å styrke et godt forhold til nærmiljøet. Suksesshistorier Uten et tett samarbeid, riktig forankring og felles interesse mellom næringslivet og de respektive samfunnsidealistene vil vi neppe ha sett et landskjent Grottebad i Harstad, et av landes beste og fineste kulturhus plassert i byen vår, med en verdenskjent skonnert ”ankret opp i foajeen”, - og hva med travparken? Se på Tour de Andørja, som vokser og vokser, og kan bli det største enkeltarrangementet i hele Nord Norge, om bare entusiastene og samfunnsbyggerne finner den riktige næringsarenaen å bygge videre på. Joda, det finnes mange suksesshistorier, og det er mye som er skapt

gjennom godt og positivt samfunnsansvar, og best av alt: vi kan bli enda bedre og vi kan skape så ufattelig mye mer! Bare vi prioriterer, finner hverandre og har vilje nok, så får vi det til. Visjoner Fra enkeltmenneske til større organisasjoner er det viktig og ha drømmer, eller visjoner om du vil. For bedrifter er det vanlig med konkrete visjoner og definerte verdier. Viktigst er det selvfølgelig å produsere sine varer eller tjenester etter de mål og normer som eieren beslutter, og slik skape en lønnsom virksomhet. Men… hvem er det vi bygger for, hvem er det som skaper verdiene og ikke minst, hvordan skaper man verdiene? Ser vi litt nærmere på de visjonene som nå finnes på de ulike arenaene, er det fantastisk mye vi kan ta tak i å få videreutviklet og ført frem til en realisering. De virkelige samfunnsbyggerne jobber utrettelig i sine miljø og brenner for sitt engasjement. Mange bedrifter, heldigvis må man si, er med på utviklingen og gir sitt bidrag gjennom økonomisk støtte eller kompetanse. Det mange ikke skjønner godt nok er viktigheten av denne type samarbeid og hvilken effekt dette gir for hele samfunnsutviklingen. Hva skal til? Hva skal til og hvordan kan vi bygge videre på de suksesshistoriene som vi finner i vårt nærmiljø? Først av alt tror jeg en riktig og realistisk plan må defineres, i organisasjonen, i idrettslaget, i den foreningen det gjelder, samtidig som næringslivet

må prioritere samfunnsutvikling mye høyere. Det bør, og må inn i bedriftenes strategiplan hvordan de skal prioritere og hvordan de skal bidra til samfunnsutvikling i sitt nedslagsfelt. Får vi større fokus på dette, og bedre samhandling mellom næringsliv og frivillige organisasjoner eller entusiaster, blir veien kortere til den arenaen man ønsker å assosiere seg med. For organisasjonene er det viktigere i dag en kanskje noen gang å bygge sin egen merkevare basert på tillit og troverdighet. Skal man lykkes med sin visjon og få næringslivet med på sin arena, må man akseptere å bli satt krav til og kunne gjenspeile en visjon og et produkt som samsvarer med aktuelle samarbeidspartnere. Sponsing tenker sikkert mange, men det er ikke bare det det er snakk om. Gjennom bidrag til lag og foreninger, som på mange måter er de virkelige samfunnsbyggerne, vil dette styrke utviklingen. Næringslivet får et positivt publikum og et kundegrunnlag å leve videre med, og samfunnsbyggerne får et bedre grunnlag for realisering av sin visjon. Vinn – vinn, eller enda bedre: seire ved å dele! Hva slags utvikling vil vi ha? Det er fristende å utfordre næringslivet og be dem tenke gjennom hvilken samfunnsutvikling de vil være med på. Det er nok av ideer, planer og visjoner. Samfunnsansvar er omfattende og det er vårt ansvar!

23


EXT1091209H24

30-11-09

23:12

Side 1

INFORMASJON

Aksjonen “nye julegater i 2010” Harstadregionens Næringsforening ved ressursgruppa for Handel og service har startet innsamling for nye julelys i Harstad. Og nå inviterer de din bedrift til å være med å bidra! Etter 20 års bruk har dagens julegater blitt så slitne at de fortjener roligere omgivelser i området rundt torget. Harstadregionens næringsforening vil derimot ikke at innfartsårene skal stå upyntet i høytiden, og har derfor satt i gang en innsamlingsaksjon for å investere i nye julegater. Fra neste år er målet å kunne pynte med en ny, miljøvennlig ledlyskonstruksjon, kalt dråpen Candelino. Mer info om innsamlingen, se www.juliharstad.no Her kan du også se hvem som har bidratt med pengestøtte, og her har du også muligheten til å gi et lite bidrag.

SEAWORKS - Et markedsutviklende selskap innen sjøbårne tjenester

www.seaworks.no

Illustrasjonsfoto: Stian Klaussen og MK Illumination

24

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


30-11-09

23:13

Side 2

nn

e dr

be

En

e

en åt m mur fjøs

skole gulvstøp

kjøkkenmontering i dr gulvbelegg garasje l tømrerarbeid isolering ra li fasader restaurering b taktekking hytte tilbygg ift pipe og ildsted parkettsliping dr armering e betongarbeid fuging b skadeutbedring

flislegging

blikkenslagerarbeider

himling

nybygg

påbygg barnehage leilighetsbygg

forskaling næringsbygg

baderom

stillasje

Nordbohusforhandler

oppussing vindusmontasje

enebolig

Harstad kommune private kunder

offentlige kunder

Byggeklossen barnehage

Jektholtet

If skadeforsikring

Avinor

Salminen bilverksted

Statsbygg DnB Hålogaland Kraft

Kvæfjord kommune

Gjensidige

an

1 same

sa

Skånland kommune

Statoil Hydro

80 ansatte over 100 millioner i omsetning

tt

lagånd

e

2 kokker

se

8 fjellklatrere

rk

samarbeid

un

tar kunden på alvor

de

1 Vikingsspiller

ns

1 Qigong-instruktør

fokus på HMS

be

1 syngende snekker

kvalitetsbevisste

ho

v

4 caravanister

minst 4 villmenn

tangodansende sjef

1 aksjespekulant 1 håndballtrener 1 kjærestepar

1 revyforfatter

3 syklister

5 som heter Rune 5 rypejegere

Tine Meierier Knorrebakkan

de

FRITT FORMAT

EXT1091209H24

sporty bedrift 1 homo?

1 akupunktør

men bare 1 Kjell 1 smugler

1 seiler

11 single menn

11 nasjonaliteter

1 boggi-woggidanser

bedriftsmassasje

1 Harley-rypa

masse humor 5 lærlinger

helseforsikring

1 murmester 1 blikkenslagermester

5 ingeniører

3 byggmestere

Vi tar oss av HELE jobben når du skal pusse opp! Ring 77 05 90 70 for tilbud eller avtale om befaring!

34 fagbrev 1 rørlegger

Tore Hunds gate 5, 9404 Harstad · Telefon 77 05 90 70 E-post: post@nilsen-haukland.no · www.nilsen-haukland.no

Vi kan tilby følgende tjenester: Ingeniørtjenester innen prosjektering, prosjektledelse og studier

FRITT FORMAT/HARSTAD TIDENDE

Bergen Group Harstad skal være en synlig aktør i utviklingen av olje- og gassindustrien i Nordområdene

3D design Beregning via Ansys Designspace Produktutvikling Prosessinstrumentering Visualisering og animasjoner EPCI oppdrag Subsea feltutvikling

Bergen Group Harstad, Torvet 2, 9405 Harstad Telefon 77 05 98 00. E-post: harstad@bergengroup.no

25


EXT1091209H26

30-11-09

23:19

Side 1

INFORMASJON

Styre og stell Styret Harstadregionens Næringsforening, HRNF:

GRATIS medlemsskap ut året!

STYREMEDLEMMER: Mona Kristine Rosvold, Leder. Adm. Dir. Harstad Tidende Anne Britt Bekken, Nestleder. Logistikksjef Tine Meieriet Nord Svein Haukebøe. Econ Consult Ola M. Løkholm. Direktør Harstad Kulturhus Stig Jarl Jensen. Hypermarkedssjef, Coop Obs Randi Normann. Daglig leder Lødingen Innovasjon Bengt Olsen. StatoilHydro

Meld deg inn NÅ!

VARAMEDLEMMER: Arild Albrigtsen. Eier og Daglig leder Harstad Elektro AS Tore Karlsen. Banksjef Harstad Sparebank Mariette Verhage. Daglig leder Destination Harstad

RESSURSGRUPPER: Kultur, opplevelse, reiseliv Knut-Eirik Dybdal, Grand Nordic Hotel, leder Birger Carlsen, Festspillene i Nord-Norge Ola M. Løkholm, Harstad Kulturhus, styremedlem Mariette Verhage, Destination Harstad, styremedlem Marianne Bremnes, Kultur i Troms Lillian M. Sund, Arctic Creatice Cluster

26 26

www.harstad-chamber.no

Petro

Handel & service

Jørgen Bratting, Kunnskapsparken, leder Hans Peder Olsen, Noweco Ivar F. Hagenlund, Momek Engineering AS Jarl Annar Samuelsen, Vann & Varme Svein Johnny Grønhaug, StatoilHydro

Hans-Peter Stabursvik, HiH, leder Ole Jonny B. Pettersen, Auto Nord AS Laila Linaker, Consis Espen Bornø, Harstad Tidende Rune Eilertsen, Salto Bysenteret Stig Jarl Jensen, Coop OBS/styremedlem Ellen Eliseussen, HRNF

Bygg & Anlegg Roger Moe, Harstad Maskin & Anlegg AS, leder Hans Julius Edvardsen, Hinnstein AS Rune Fossem, Nilsen & Haukland Bent Myhre, YIT Arne Eidissen, Harstad Elektro AS Viggo Svanstrøm, ST-Klimateknikk AS Jann Olav Bordevich, Hålogaland Plankontor AS Arild Albrigtsen, Harstad Elektro AS/styremedlem

ETMAGASIN MAGASIN FOR FOR NÆRINGSLIVET NÆRINGSLIVET II HARSTADREGIONEN HARSTADREGIONEN ET

Samferdsel & Logistikk Steffen G. Kristiansen, Harstad Havn, leder Trond Hammervoll, HiH Steinar Johansen, Veolia Elling Haukebø, Haukebø transport Alf Ervik, Transportsentralen Tom I. Berg, Berg Spedisjon AS Anne Britt Bekken, Tine/styremedlem HRNF


30-11-09

23:17

Side 2

For noen er regnskap bare historie. For oss er det et verktøy til å si noe om fremtiden.

FRITT FORMAT

EXT1091209H26

Consis Harstad AS Margrete Jørgensensv 1A, Harstad Tlf 77 01 61 00, harstad@consis.no

HAVNEGT. 6 / HARSTAD / TLF 77 00 11 70

FRITT FORMAT

- Med fokus på trivsel og trygghet.

FOTO: BERNO HJÄLMRUD

RENHOLD / MATTELEIE / KANTINE / VAKTMESTER STER

Når det viktigste på jobben skjer ute, skal du ikke sitte mye inne Partner gir bedriften effektive banktjenester så de ansatte kan være tilstede der resultatene skapes. Partner bedriftsprogram inneholder alt av bankprodukter og rådgivning på ett sted, og bidrar til å gjøre arbeidsdagen enklere. Våre partnerprogram er tilpasset små og mellomstore bedrifter, og passer for alle fra oppstart til videreutvikling. Ring oss på Bedriftsservice 07700, valg 2, kontakt nærmeste bedriftssenter i DnB NOR, send SMS: PARTNER til 07700 eller registrer deg på www.dnbnor.no/partner så kontakter vi deg. DnB NOR. Vi vil gjerne være med.

www.dnbnor.no/bedrift

27


EXT1091209H01

30-11-09

23:35

Side 1

M E D L E M S TA L L

0 2 0 0 per 30.11.09

Bli medlem og la din bedrift også dra nytte av fellesskapet! Sjekk våre hjemmesider

www.harstad-chamber.no

MEDLEMMER, per 30. november 2009 Adecco Norge AS adessa Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS Advokatfirmaet Finn AS Advikatfirmaet Lov & Rett AS Aktiv Media AS Aktiv Revisjon AS ALTiBygg Altinex Services AS Amfi Bertheus Amfi Drift AS – avd. Kanebogen Arctic Creative Cluster Arkitekt Jim Myrstad AS Arne Johnsens Bilverksted AS Art Gymsal AS Auto Nord AS Avinor Badekarran AS Bergen Group avd. Harstad Berggård Amundsen & co AS Bil i Nord AS Bilutleie Nord Binders Harstad BMV Industri as Bohus Harstad Byggesystemer - Harstad AS Chili Harstad AS Christel Boquist Interiør Design Consis Harstad Coop Nord BA Copy Safe AS Destination Harstad Det Norske Oljelselskap ASA Det Norske Veritas AS DNB Nor ASA Dragland Oversetting Dreyer Kompetanse AS E. A. Smith Harstad AS Econ Consult AS Edunor AS Eidissen Merkantil AS Eiendomsmegler1 El.Installatøren Harstad AS Ellens Pelsstudio Event Lofoten F2 by Nordic Hotels Facta Service AS Farveglede Interiør AS Festspillene i Nord-Norge Folkeuniversitetet Harstad

Galant As Gamnes Gård Gjensidige Forsikring Grand Nordic Hotel Haneseth Harstad AS Harder AS Harstad Elektro AS Harstad Gjenvinning AS Harstad Havn KF Harstad Helsebutikk AS Harstad Innrammingsforretning Harstad Kulturhus Harstad Leker AS Harstad Maskin og Anlegg AS Harstad Skipsindustri AS Harstad Sparebank Harstad Stålmontasje Harstad Taxisentral AS Harstad Tidende Harstad Trading AS Harstad Web Haukebøe Transport Heli-Team AS Hinnstein AS Hipp Hurra! as Hoelstuen AS Holst Engros Holst Fiskeindustri Hotel Arcticus AS HRG Nordic/ Bennett Ferie HTG-Trykk AS Høgskolen i Harstad HålogalandBilskade As Hålogaland IKT Hålogaland Industrier AS Hålogaland Kapital AS Hålogaland Kraft AS Idesmia AS Ikas Kredittsystemer Nord AS INDUSTRIBUTIKKEN AS Inko AS Ipnett AS IT Partner Harstad AS iTet AS JHK-Reklame Kalles Bilpleie AS Kanebog Transport AS Kjell Arnesen AS Knekk Koden Kultur i Troms / Troms Fylkeskommune Kunnskapsparken Nord

Kvedfjord Fabrikker AS Lykke og Lukas Lødingen Innovasjon AS Manpower AS Marcussen Metallstøperi as Markussen Transport AS Marios Musikk AS MAT av Vahl Media Services AS Mercur Maritime AS Momelk Engineering AS Mon Ami AS Mærsk Coaching Mølla Bakeriutsalg NASA Salangen AS NAV Harstad Nikolaisen Patent Nilsen & Haukland AS NISCAYAH AS Nord-Norsk Skipskonsult AS Norsk Medisinaldepot AS Norbase AS Nordea Bank Norge ASA Nordic Corporation AS Nordic Last og Buss AS Norengros NB Engros AS Nordlysparken AS Nordmegling AS Norlines Harstad Nortura BA avd. Harstad Norwegian Petro Services AS Norwegian Welding Control AS Opheim Elektro AS Opplæringskontor for Elfag – Troms Parabolflua Sport AS Parfymelle Per Strand AS Harstad Personalhuset avd. Sortland petre as Petter's Sjømat AS Pibo Optikk Picasso AS Polarkonsult AS Postbanken Kundesenter Harstad Renova AS Rentex Harstad AS Resight AS Røch Teknikk og Vann Røkenes Gård og Gjestestue Salto Bysenteret AS

Seashore Technology AS Seaworks Slip AS Selmer Hansen Kontorspar Siwe Elektro AS Skavhaugs Reiseeffekter Skohuset Harstad AS SparebankEn Nord-Norge Stangnes Videregående Skole StatoilHydro ASA Statoil Butikk Harstad Stene Revisjon Storebrand Studio Carpe Diem ST-Klimateknikk AS SUND RAAD AS Sykkel og Motor AS Sypia Sæteråden Sag og Høvleri AS Sør-Troms HMS Tjeneste Sør-Troms Lys og Varme AS Sør-Troms Museum Takstolfabrikken AS Teknor as Telenor Norge Thon Hotels Harstad V/Vidda AS Tilbords Storgatens Glassmagasin AS Tine Meieriet Nord Tornerose AS Tors Møbler as Total Consult Nord-Norge AS Total E&P Norge AS Totonor AS Toyota Harstad AS Transportsentralen AL Trollfjord Consulting AS TrygVesta TøCo AS Tømrerservice AS UNIK Kompetanse as Uson Marine Norway AS Vann & Varme AS Via Travel VIC Harstad A/S Vizuelli AS Weatherford Norge AS X-Partner Hålogaland AS, Harstad Yggdrasil Management AS YIT ØkonomiConsult AS

Fokus - næringslivet i harstadregionen. 2009-4  

Et magasin fra Harstadregionens Næringsforening.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you