__MAIN_TEXT__

Page 1

DANSK

A A AM

AM

NR. 1 • FEBRUAR 2021

TTØ

N IN NG I

DANSKE FRITIDSFISKERE

NG

D A NS K

E ØRR RER FFIIS SK OO KEERRFF

UDGIVET AF DANSK AMATØRFISKERFORENING · WWW.FRITIDSFISKERI.DK


DANSK

A

NI

AM

NG

DANSKE FRITIDSFISKERE · FEBRUAR 2021 RF

IS K E R F O

RE

Formanden skriver… Godt nytår! Jeg sidder her et par dage efter, at Mette Frederiksen (helt fornuftigt) har lukket landet endnu mere ned. Og hvad gør vi så? Der har været flere møder f.eks. §7-udvalget, den nye Lynetteholm osv., men det er lidt svært med virtuelle møder. Jeg havde glædet mig til at møde de folk, som vi samarbejder med ansigt til ansigt, men det må komme. I øjeblikket har vi gang i en del oppe i Limfjorden. Her er Limfjordssammenslutningen kommet med et digert værk om begrænsninger, som vi skal forholde os til. Der skal også være møde om det rekreative fiskeri og møde med miljøministeren, som er blevet udsat til 5. marts, da jeg me-

INDHOLD Formanden skriver.................................................... 2 Flere bruger redningsvesten...................................... 3 Ny redaktør............................................................... 4 Det sker..................................................................... 4 Udkast til EU vejledning spreder frygt...................... 5 Kvabsoen kalder..................................................... 6-7 Stenbidere får forårsfornemmelser........................ 8-9 Hollandske fiskere smadrer havbunden..............10-11 Bomtrawler på Det Gule Rev...................................12 Kreds-og foreningsadresser.................................13-15 Nyt fra lokalforeninger og kredse.......................16-19 Han Herred Havbåde..........................................21-23 Bedre kontrol med havbrug.................................... 23 Udledning af overfladevand............................... 24-25 Hvad er LAR............................................................ 25 Nyt ålegræs spirer frem.......................................... 26 Producentansvar på brugte fiskeredskaber..............27 Limfjordssammenslutning ønsker regulering..... 28-29 Registrering af rekreativt fiskeri.............................. 30 Hvad dækker vores forsikring................................. 30 Ålelarver sætter nye rekorder..................................31

2

ner, det er bedst, vi står over for hinanden. Der vil vi i hvert fald sige vores mening om EU’s tanker om forbud mod fiskeri i visse områder. Der er masse andre ting, som bliver ordnet over mail og telefonen, så vi keder os ikke. Lidt sværere ser det ud i lokalafdelingerne, hvor man ikke kan mødes. Det bliver svært med generalforsamlinger, hyggeaftener, garnsyning osv., men vi må holde hovedet og humøret oppe og så give den gas, når der bliver åbnet igen. Forhåbentligt sker det til foråret, hvor vi kan være ude, og vaccinationerne forhåbentligt kører hurtigere. Indtil da: PAS GODT PÅ JER SELV. Bedste hilsner fra Jesper

Forsidebilledet Billedet, der pryder forsiden af denne udgave af Danske Fritidsfiskere, er taget af Jan Skriver. Han har været på fjorden med Frederik Svendsen fra Nibe for at fange stenbidere. På billedet ser vi Frederik, der smider en kvabso i vandet efter at have taget de lækre rogn

ud. Han sørger altid for at skære fisken op, så den går til bunds med det samme. På side 6-9 har vi samlet et lille tema om den skønne kvabso inklusiv tips til at fange forårsbebuderen og til tilberedning af rogn.


A

NI

AM

NG

DANSK

RF

IS K E R F O

RE

DANSKE FRITIDSFISKERE Nr. 1 - februar 2021 Afleveret til distribution 2. februar 2021 Bladet udkommer i alle lige måneder. 2.200 eksmp. www.danskefritidsfiskere.dk Udgives af Dansk Amatørfiskerforening Landsformand

Flere fiskere bruger redningsvest Rigtig mange af jer har grund til at klappe jer selv og jeres makker på skulderen. SejlSikkerts årlige undersøgelse af brugen af redningsvest viser nemlig, at 45 % af alle fiskerne brugte vest i 2020. Det er en stigning på 12 procentpoint fra året før, hvor 33 % brugte vest.

Formålet er at øge sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere.

Frederik Svendsen Fjordgade 8, 9240 Nibe Tlf.: 23 30 14 39 daff.medlemskontor@live.dk Rikke Bolander Ansvarshavende redaktør Strandfogedvej 8, Klitmøller 7700 Thisted Mobil: 3112 1343 rikke@bolander.dk

Annoncer Rabøl Grafisk Produktion Pia Lund Hasselgren Tlf.: 98 63 10 61 e-mail: dff@rabol.dk

Produktion Rabøl Grafisk Produktion Søndergården 8, 9640 Farsø Tlf. 98 63 10 61 dff@rabol.dk Eftertryk med tydelig kilde­­­­­angivelse er tilladt. Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler og illustratione­r, der er indsendt uopfordret. Indlæg modtages pr. mail eller som hånd-/maskin­s­krevet brev.

SejlSikkert laver undersøgelsen ved at observere i 15 danske havne på den samme dag hver år.

Projektet har 400 frivillige SejlSikkertambassadører.

Medlemskontor/administrator

Redaktion

Der er dog plads til forbedring, og hos DAFF kan vi kun opfordre de sidste 55 % til at huske vesten i 2021.

SejlSikkert er et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden.

Jesper Simonsen Drosselvænget 11 4060 Kirke Såby Tlf. 53674141 jespersimonsendk@gmail.com

• REPARATION AF DIESEL MOTORER • SALG AF NANNI OG VETUS MOTORER • UDSTYR TIL FISKERI Nu også salg af • Udstyr til fritidsfiskere • Bådudstyr • Motortilbehør m.m.

de Du kan også fin : ok bo ce Fa os på

NÆSTE BLAD

k .mi-co.d www yde dig! og se hvad vi kan tilb Klik ind

Spodsbjergvej 184 • 5900 Rudkøbing • Tlf. 20 21 21 39 • Tlf. 21 14 30 39 • kontor@mi-co.dk

Næste udgave af DANSKE FRITIDSFISKERE udkommer i april 2021. Stof til optagelse i dette blad skal være redaktionen i hænde senest 10. marts 2021 pr. brev eller e-mail til rikke@bolander.dk På denne adresse kan du sende såvel foreningsmeddelelser, tips om emner, debatindlæg, foto m.v.

3

Profile for Danske Fritidsfiskere

Danske Fritidsfiskere nr. 1-2021  

Danske Fritidsfiskere nr. 1-2021  

Advertisement