__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HVAD SKAL DU EFTER 9. KLASSE?


FAQ HVORDAN ER EN FRI FAGSKOLE ANDERLEDES END ANDRE KOSTSKOLER? Frie Fagskoler er i familie med højskoler og efterskoler, men adskiller sig ved at have et lovkrav om praktiske og kreative fag i mindst 1/3 af undervisningen.

HVORNÅR KAN MAN GÅ PÅ EN FRI FAGSKOLE? Du kan gå på en fri fagskole, når du er fyldt 16 år eller har afsluttet ni års skolegang.

HVAD KOSTER DET AT GÅ PÅ EN FRI FAGSKOLE? Det koster ca. 1.200 kr. om ugen at gå på en fri fagskole.

HVOR LANGE ER KURSERNE? Kurserne 10. klasse og erhvervslinjen varer et år, men nogle skoler tilbyder også kortere kurser.

HVAD MENES DER MED PRAKTISK OG VIRKELIGHEDSNÆR UNDERVISNING? Fagene skal opleves i praksis. De boglige fag foregår ikke bare ved tavlen i klasseværelset - de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag og med studieture. Du vil sammen med de andre elever arbejde med virkelighedsnære projekter – ofte i samarbejde med virksomheder. Det kan være en podcast, en event eller spændende virksomhedscases.

HVAD KAN MAN EFTER ET ÅR PÅ EN FRI FAGSKOLE? Du får et godt fundament og fagligt afsæt til at starte på gymnasiet eller muligheden for at springe et halvt år over på en erhvervsuddannelse.


FRIE FAGSKOLER – FAGLIGHED I PRAKSIS Frie Fagskoler er i familie med højskoler og efterskoler. Med rødder i de tidligere husholdnings- og håndarbejdsskoler bygger Frie Fagskoler på mere end 100 års stolte undervisningstraditioner om at forene håndens og åndens arbejde. Uanset om eleverne skal i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse, har vi erfaring med, at læring bedst sker, når de boglige fag bringes i spil i linjefaget, fx inden for mad, design, byggeri, teknik eller sundhed og omsorg. Den virkelighedsnære tilgang motiverer og styrker elevernes faglige identitet og åbner deres øjne for et væld af karrieremuligheder. Vi henter masser af inspiration udefra og samarbejder med et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, så virkeligheden på

ungdomsuddannelser, i virksomheder og i foreninger drages ind i undervisningen. Med kostskolefællesskabet som omdrejningspunkt værner vi samtidig om den almene dannelse, som ruster vores elever til at begå sig godt både i uddannelseslivet, i arbejdslivet og som demokratiske borgere. Frie Fagskoler fik Folketingets fulde opbakning med en ny lov i 2015. Vi er frie skoler, som er etableret på et solidt folkeligt grundlag, og med den nye lov oplever vi i øjeblikket stor interesse for at starte nye skoler. Høj faglighed i et praksisnært læringsmiljø og et fællesskab med andre unge er Frie Fagskolers opskrift på et år fyldt med læring, oplevelser og personlig udvikling. Et solidt springbræt til videre uddannelse.

Formand for Frie Fagskoler, Jette Rønne:

”Jeg er stolt over at stå i spidsen for en ny fri kostskoleform, som dyrker den praktiske og kreative tilgang til læring, og at vi møder opbakning hele vejen rundt fra ungdomsuddannelser, erhvervsliv og politikere. Jeg er sikker på, at mange unge vil få gavn af et år på en fri fagskole”.


VÆLG EN FRI FAGSKOLE, HVIS:

FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG FOKUS PÅ FREMTIDEN Kom på en fri fagskole og oplev et fagligt udviklende og afklarende år hjemmefra, hvor du har mulighed for at dyrke din interesse - eller måske talent inden for et kreativt og erhvervsfagligt fag. Vi tilbyder et bredt udvalg af praktiske og kreative linjer både som 10. klasse og som målrettede erhvervslinjer. Undervisningen er projektorienteret og altid

du gerne vil afprøve, om din praktiske eller kreative interesse skal være din karrierevej

du gerne vil arbejde konkret med et praktisk eller kreativt fag og undervises af professionelle faguddannede

du gerne vil have et praktisk-fagligt supplement til din boglige uddannelse

du vil have mulighed for at springe et halvt år over på en erhvervsuddannelse

du gerne vil prøve din faglige interesse af i virkeligheden i erhvervspraktikker

du er åben for et udviklende og afklarende år med masser af oplevelser og nye venner

med fingeren på pulsen gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet. På de frie fagskoler viser vi dig et væld af karrieremuligheder inden for din faglige interesse, uanset om du vil i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse/EUX. Frie Fagskoler giver dig færdigheder, fællesskab og venner for livet.


MARIA INGA HANSEN, 21 ÅR

MONICA JANNERUP LUND, 22 ÅR

MIKKEL BRINK ENEBERG, 18 ÅR

”Fagene var mere spændende end i folkeskolen, og lærerne tog hensyn til, hvordan man lærer bedst. Jeg lærte også meget om mennesker, om mig selv, og hvad jeg ville i livet. Det har helt klart givet mig et forspring”.

”Jeg blev mere kreativ og bedre til at se sammenhæng mellem fagene. Det har hjulpet mig en hel del på gymnasiet. Jeg er uden tvivl også blevet mere social”.

”Undervisningen på min fri fagskole var topdollar! Jeg blev rigtig glad for matematik. I matematiktimerne fik vi fx lov til at skære, svejse og rode med vores knallerter. Men kammeratskabet var det bedste!”

Maria Inga Hansen er i dag i lære som konditorelev på Wendorff konditori i Svendborg og færdiggør sin uddannelse i år. Hun deltog ved DM i SKILLS 2015, som er det store årlige Danmarksmesterskab for de dygtigste unge fra erhvervsuddannelserne.

Monica valgte gymnasiet efter et år på en fri fagskole og skal nu læse filosofi på Syddansk Universitet. I dag arbejder hun hos Promoters og er freelance tekstforfatter for Copypanthers. Monica er fortsat kreativ både i sit job og sin fritid, hvor hun bl.a. maler, tegner og fotograferer.

Mikkel er i fuld gang med at uddanne sig til mekaniker på Hansenberg i Kolding og har netop afsluttet grundforløbet. I sin fritid går Mikkel til boksning og elsker at køre ture på sin bane-racer.


10. KLASSES INDHOLD: •

10. klasse afgangsprøve (dansk, engelsk, matematik)

En bred vifte af både boglige og praktiske valgfag Projektorienteret og praksisnær undervisning

Virkelighedsnære projektopgaver med virksomheder

Individuel studievejledning

Brobygningsforløb til gymnasier og erhvervsuddannelser

Studietur

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse

Spændende fritidsaktiviteter og valgfag Et unikt fagligt og socialt fællesskab med oplevelser og venner for livet

10. KLASSE – DEN PRAKTISKE VEJ TIL GYMNASIET 10. klasse er Frie Fagskolers praktiske og kreative vej til ungdomsuddannelserne. Uanset om du skal videre i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse/EUX, får du spændende og aktiv undervisning med udgangspunkt i dine interesser. I Frie Fagskolers 10. klasse kobler vi de obligatoriske boglige fag (dansk, en-

gelsk og matematik) med praktiske og erhvervsrettede fag, så undervisningen giver bedre mening. Det betyder, at du prøver din faglighed af i praksis – og får inspiration til at finde din drømmeuddannelse, inden du afslutter med en 10. klasse afgangsprøve. Du kan også vælge imellem en lang række spændende valgfag – lige fra ridning og go-cart til psykologi og animation.

TYPISK FAGFORDELING Obligatoriske boglige fag Linje- og valgfag


ERHVERVSLINJEN – DEN MÅLRETTEDE VEJ TIL ERHVERVSUDDANNELSE OG JOB Erhvervslinjen er Frie Fagskolers tilbud til dig, der overvejer en fremtid inden for erhvervslivet. Frie Fagskoler samarbejder med erhvervsskoler og virksomheder for at sikre et stærkt fagligt miljø med fokus på fremtiden. Du kan enten vælge et år, hvor du fokuserer 100% på et erhvervsfagligt fag – eller du kan vælge at kombinere det med dansk og/eller matematik som enkeltfag, hvis du ønsker at forbedre dine karakterer. Som noget særligt har du på

Erhvervslinjen rig mulighed for at komme i erhvervspraktik, så du kan prøve drømmejobbene af, inden du skal vælge ungdomsuddannelse. Skal du videre på en erhvervsuddannelse, kvalificerer Erhvervslinjen dig til at kunne springe det første af de to grundforløb over. Samtidig har du allerede prøvet, hvad det vil sige at være i praktik, så du er gearet til at søge en praktikplads/uddannelsesaftale.

ERHVERVSLINJENS INDHOLD: •

Specialiserede fagmoduler inden for en bred vifte af erhvervsfaglige linjer

Mulighed for enkeltfag i dansk og matematik (10. klasse afgangsprøve)

Projektorienteret og praksisnær undervisning

Virkelighedsnære projektopgaver med virksomheder

Op til 3 praktikperioder Et Fri Fagskolebevis, der dokumenterer dine boglige og håndværksmæssige færdigheder samt praktikudtalelser

Individuel studievejledning

Studietur Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse

TYPISK FAGFORDELING Enkeltfag dansk/matematik Linje- og valgfag

Spændende fritidsaktiviteter og valgfag Et unikt fagligt og socialt fællesskab med oplevelser og venner for livet


TJEK VIRKELIGHEDEN UD

- praktik og samarbejde med virksomheder Åge Jakobsen, praktikkoordinator, kok og underviser på gastronomilinjen. Åge står for at pleje og udvikle skolens praktikpladsnetværk, der bl.a. består af virksomheder som LEGO, Hotel Legoland, Volvo, Volkswagen og Kvickly samt en række restauranter, murer- og tømrervirksomheder.

Frie Fagskoler lægger særlig vægt på, at den bedste afklaring om uddannelse og job sker ved at prøve det i virkeligheden. Derfor har alle faglinjerne et engageret praktikpladsnetværk tilknyttet, hvor eleverne kan komme i praktik op til tre gange. Skolerne samarbejder med virksomhederne, så eleverne oplever sammenhæng mellem undervisningen på skolen og de opgaver, som virksomhederne stiller.

”Jeg ser, hvordan eleverne virkelig rykker ved at være i praktik. Når de får

virksomhedens arbejdstøj på og ligner de andre faglærte, så sker der noget de retter ryggen – og det er noget, der batter for deres motivation! Virksomhederne vil gerne have eleverne ud, fordi de tager det seriøst. Vi har på skolen en stor opgave i at forberede vores elever op til et praktikforløb, så hverken skole, elev eller virksomhed spilder deres tid. Vi gør alt, hvad vi kan for at finde den helt rigtige praktikplads, og derfor er det heller ikke sjældent, at de bliver tilbudt en læreplads på den anden side.”


PRAKSISNÆR UNDERVISNING PÅ FRIE FAGSKOLER MADLINJENS ELEVER LAVER BØRNERESTAURANT PÅ FØDEVAREMARKED

DESIGNELEVER FORBEREDER PORTFOLIO OG OPTAGELSESPRØVER

TEKNIKELEVER SØRGER FOR VARMT VAND TIL UDENDØRSBRUSEREN

Eleverne fra Madlinjen på Sydfyns Fri Fagskole giver børn mellem 6-11 år en oplevelse for livet, når de underviser dem i at lave en 3-retters menu til deres familier. Alt foregår som på en ”rigtig” restaurant med styr på indkøb, budgetter, hygiejne og arbejdsmetodikker.

Eleverne på Designlinjen arbejder målrettet med at realisere designdrømmene på Textilskolen. De øver sig i en kreativ og skabende designproces og løser designopgaver, der svarer til optagelsesprøver. Af de elever fra Textilskolen, der i 2015 tog optagelsesprøven til Designskolen i Kolding, bestod hele 94%.

Eleverne på Tekniklinjen på TronsøSkolen bygger et solfangeranlæg af tomme sodavandsdåser i et projekt om alternativ energi. Her lærer de om fysikkens love og udvikler deres matematiske og håndværksmæssige færdigheder inden for planlægning, svejsning og lodning.


ADVARSEL TIL ALLE! ”Du risikerer at få en social udadvendt personlighed og en uddannelse, som kan føre dig langt i alle retninger. Og super gode venner, som ikke er til at komme af med igen. Så pas på! Jeg gik der selv og har aldrig været den samme siden…” Rune Hansen, tidligere elev på en fri fagskole


KOM TIL ÅBENT HUS PÅ SKOLERNE

1

Søndag den 27. september 2015 og søndag den 17. januar 2016 – vi glæder os til at se dig! 1 Halvor Fri Fagskole, 9800 Hjørring Tlf: 98 92 12 22 Halvorsminde.dk

7 Sydfyns Fri Fagskole, 5881 Skårup Tlf: 62 23 13 28 Sydfynsfrifagskole.dk

2 Struerskolen, 7600 Struer Tlf: 97 85 08 22 Struerskolen.dk

8 Textilskolen, 2840 Holte Tlf: 45 42 59 15 Textilskolen.dk

3 Linieskolen – Hadsten Fri Fagskole Tlf: 86 98 01 45 Linieskolen.dk

9 Roskilde Fri Fagskole (Starter op i skoleåret 2016/2017)

4 Iværklystskolen – Fri Fagskole Midtjylland, 7400 Herning (Starter op i skoleåret 2016/17) 5 TronsøSkolen, 7200 Grindsted Tlf: 75 32 07 22 Tronsoeskolen.dk 6 Odense Fagskole, 5000 Odense Tlf: 66 12 21 45 Ofag.dk

10 Sorø Husholdningsskole, 4180 Sorø Tlf: 57 83 01 02 Shskole.dk

2

3 4 5

8 10

6 7

9 11 12

11 Haslev Fri Fagskole, 4690 Haslev (Starter op i skoleåret 2016/17) 12 Vordingborgskolen, 4760 Vordingborg Tlf: 55 36 06 36 Vordingborgskolen.dk faglighed-i-praksis.dk - Tlf: 33 11 12 91 - E-mail: hej@friefagskoler.dk

Profile for Frie fagskoler

Læs mere om frie fagskoler  

Læs mere om frie fagskoler  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded