Page 1

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 58

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2015

w w w.fr anchise -succes s .gr

w w w.fr anchisepor tal .gr

Κύπρος & Franchising Πολ λαπλές ευκαιρίες & προκ λήσεις

9HRLBKI*fajgad+[A\T

16

Α πλά μαθήματα για franchisees

ελλαδικά συστήματα franchise

ανοίγουν πανιά για την κυπριακή αγορά

Νέες τάσεις – Νέα concept Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολοκληρωμένο Concept: Η Βάση για μια επιτυχημένη αλυσίδα


Τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεκινήσεις FRANCHISE SUCCESS Πρωταγωνιστεί στην αγορά του franchising από το 1998

ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE Οδηγός επιτυχίας για το νέο επιχειρηματία και τη σύγχρονη επιχείρηση

franchise-success.gr Ο διαδικτυακός τόπος του FRANCHISE SUCCESS ▶ Συνεντεύξεις ▶ Αφιερώματα ▶ Έρευνες ▶ E-magazines ▶ on line εκδόσεις ▶ on line database

franchiseportal.gr το portal για το franchising

▶ πολλαπλά εργαλεία αναζήτησης ▶ πολλαπλά μέσα προβολής ▶ πλήρης database ▶ photo gallery ▶ franchise TV ▶ εταιρικά mini sites ▶ τρίγλωσση υποστήριξη

franchiseingreece.gr ▶ το πλέον διαδραστικό portal για ανάπτυξη ελληνικών αλυσίδων στο εξωτερικό ▶ ανάπτυξη διεθνών concepts στην ελληνική αγορά

franchiseblog.gr Το Blog για το Franchising και την Ανάπτυξη Δικτύων στην Ελλάδα

Franchise Online ▶ Ενημερωτικά newsletters για την αγορά του franchising ▶ Δυναμική database +7.000 συνδρομητών ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνήστε στο: info@franchise-success.gr


τη δική σου επιχείρηση ΕΤ ΗΣ ΙΑ ΕΚ ΔΟ ΣΗ

www.franchise-success.gr / www.franchiseportal.gr

Δυναμικό εργαλείο έρευνας & αξιολόγησης Αναλυτικές Έρευνες για κάθε κλάδο της αγοράς • Οι τάσεις, η δυναμική και τα πεπραγμένα του franchising • Απολογισμός 2014 • Πλήρως ανανεωμένη database όλων των αλυσίδων • Επιχειρηματικές προτάσεις • Συνεντεύξεις εκπροσώπων των ελληνικών αλυσίδων


EDITORIAL

Σ

τo τρέχον τεύχος του Franchise Success οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την κυπριακή αγορά και τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει -υπό προϋποθέσεις- σε ελληνικά δίκτυα franchise. Με αφορμή το άρθρο αυτό, θα θέλαμε να τονίσουμε τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει συνολικά η διεθνής αγορά στα ελληνικά franchise αλλά και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η ελληνική αγορά, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί, παρουσιάζει περιορισμένη δυναμική, έντονο ανταγωνισμό, συρρικνωμένη ζήτηση κ.λπ. Αυτό το περιβάλλον από τη μια πλευρά θα λέγαμε ότι δεν επιτρέπει στα ελληνικά δίκτυα να πετύχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, αλλά από την άλλη ένα τέτοιο περιβάλλον, με τα όριά του και τις δυσκολίες του, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, σφυρηλατεί στέρεες βάσεις και ταυτόχρονα αναδεικνύει ισχυρά ανταγωνιστικά στοιχεία. Στοιχεία ικανά να οδηγήσουν και εκτός ελληνικής αγοράς εκείνα τα franchise, τα οποία θα προετοιμαστούν σοβαρά για ένα τέτοιο ταξίδι. Στο άρθρο αναφερόμαστε στις παθογένειες που παρουσίασαν ορισμένα δίκτυα στο παρελθόν που δεν τους επέτρεψαν να παραμείνουν και να αναπτυχθούν στις διεθνείς αγορές. Αναφέρουμε συνοπτικά την ανεπαρκή προετοιμασία, τη μη συστηματική έρευνα των αγορών που απευθύνονται, τη μη προσαρμογή θεμελιωδών μεγεθών, τιμολογιακής πολιτικής, προϊοντικού μίγματος κ.λπ. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ανεπαρκής προετοιμασία των συστημάτων και απουσία των απαραίτητων υποδομών. Η μη κατανόηση βασικών drivers και καταναλωτικών προτύπων, η μη συστηματική μελέτη της αγοράς και του ανταγωνισμού, η λάθος επιλογή σημείων και κυρίως στρατηγικής ανάπτυξης, η μη ουσιαστική στήριξη των franchisees και μια ευκαιριακή προσέγγιση αυτής της προσπάθειας, δεν επέτρεψαν σε αυτά τα δίκτυα να στηρίξουν την παρουσία τους σε τρίτες αγορές. Υπήρξαν όμως και επιτυχημένες προσπάθειες στη διεθνή αγορά. Επιχειρηματίες που είτε αναπαρήγαγαν με στοχευμένες τροποποιήσεις το υφιστάμενο μοντέλο, είτε αξιοποιώντας την εμπειρία της ελληνικής αγοράς και μετά από συστηματική μελέτη της αγοράς στόχου, δημιούργησαν ένα τελείως νέο concept που μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, είναι αυτό του Γιώργου Νίκα με το GRK Fresh Greek στις Ηνωμένες πολιτείες. Κομβικό σημείο η επιλογή του μοντέλου ανάπτυξης. Κάθε αγορά έχει ιδιαιτερότητες, κάθε αγορά έχει διαφορετικό ανταγωνισμό, διαφορετικό νομικό πλαίσιο, διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα. Όλα αυτά απαιτούν μια πολύ αναλυτική μελέτη σχετικά με το ποιο είναι το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και κυρίως ποιος είναι ο κατάλληλος συνεργάτης. Οι Έλληνες franchisors απευθυνόμενοι στο εξωτερικό οφείλουν να επικεντρωθούν στο ποιος είναι ο κατάλληλος master franchisee ή area developer. Όχι απλά στην πώληση. Μπορεί σαν γεγονός να είναι το ίδιο, όμως η προσέγγιση και -κυρίως το αποτέλεσμα- αλλάζουν. Είναι διαφορετικό να αναζητάς τον κατάλληλο συνεργάτη και διαφορετικό απλά κάποιον για να πουλήσεις. Αυτό είναι και το πιο σύνηθες και επαναλαμβανόμενο λάθος. Όση εμπειρία ή και επιτυχία να έχεις στην ελληνική αγορά δε σημαίνει ότι θα έχεις την αντίστοιχη στη νέα αγορά στόχο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μεγάλη αλυσίδα καφέ, όπου είχε ανοίξει περισσότερα από 100 καταστήματα σε 3 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο δεν κατάφερε να επιβιώσει για πάνω από 6 μήνες. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Είναι μάλλον ο κανόνας! Και βέβαια ο franchisee πρέπει να εκπαιδευτεί. Και πρέπει να εκπαιδευτεί και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Πρέπει να γνωρίζει, να κατανοήσει σε βάθος το concept, το σύστημα, την ουσία του επιχειρηματικού μοντέλου και όχι απλώς το προϊόν. Και επιπρόσθετα την πρώτη περίοδο χρειάζεται ουσιαστική υποστήριξη. Υποστήριξη όχι μόνο σε επίπεδο υλοποίησης επένδυσης, αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας, πωλήσεων, μοντέλου εξυπηρέτησης, διαδικασιών και συστημάτων και κυρίως συμπεριφορών. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο ότι οι σχέσεις χτίζονται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο όταν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, μια ξεκάθαρη αντίληψη αμοιβαίου σεβασμού και ξεκάθαρων ρόλων. Στη διαφάνεια, που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε σχέση franchisor-franchisee, μπορούν να εδραστούν μακροχρόνιες σχέσεις και κερδοφόρα συστήματα. Η ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές λοιπόν είναι σημαντική διέξοδος για τα οργανωμένα ελληνικά δίκτυα όμως απαιτεί υποδομή, στρατηγική, οργάνωση και κυρίως αρχές. Χωρίς αυτά η οποιαδήποτε προσπάθεια δεν είναι αρκετή… ■

4 FrancHise Success τευχοσ 58

FRANCHISE SUCCESS Το περιοδικό για το νέο επιχειρηματία και τη σύγχρονη επιχείρηση Mέλος του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος Παπανικολή 100 - 102 152 32 Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 210 6756200 Fax: 210 6752864 E-mail: info@franchise-success.gr www.franchise-success.gr ΤΕΥΧΟΣ 58 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. • ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Λουκία Καρρόρη • ΣΥΝΤΑΞΗ Τζένη Μαρκάκη • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζένη Μαρκάκη • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Παναγιώτης Τριαντάφυλλος • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λήδα Πετροπούλου • ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Παναγιώτης Ρουσόπουλος, Ορέστης Ρουσόπουλος, Ιάσων Ρουσόπουλος, Άκης Παρασκευόπουλος, Νίκος Γαρύφαλλος, Κώστας Διαούρης, Μαρία Παπαδά, Γεωργία Κεραμάρη, Γεώργιος Πάκος, Αντώνης Χαρίσης • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΔΥΡΟΣ ΜΕΠΕ • ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΑΒΕΕ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (6 τεύχη) Εταιρείες: 75 € Ιδιώτες: 55 € Φοιτητές: 45 € Εξωτερικού: 120 € • Το τεύχος αυτό αποτελεί μια ψηφιακή έκδοση του FRANCHISE SUCCESS και διατίθεται Δωρεάν Yπενθυμίζουμε ότι οι παρουσιάσεις και διαφημίσεις των εταιρειών δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υπόδειξη ή πρόταση του περιοδικού. Οι αναγνώστες οφείλουν να διερευνήσουν όλες τις προτεινόμενες ευκαιρίες, προτού επενδύσουν σε κάποια από αυτές. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μέρους ή ολόκληρης της ύλης του περιοδικού, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.


Franchise Health Check

Franchise System Review

System and Performance Improvement

Turn Around and Crisis Management

S T RAT EGIC AUDI T

Οι προκλήσεις των καιρών μας και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ηγεσίας από τους franchisors. Απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές, άμεσες και μοναδικές

F RANCHISE DE V ELOP MEN T AUDI T SA LES AUDI T LEGA L AUDI T

λύσεις, αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών διαδικασιών, κινητοποίηση των franchisees και διεύρυνση της κερδοφορίας

OP ERAT ION AUDI T

των franchisees καθώς και του δικτύου.

ORGANIZ AT IONA L AUDI T Η THE FRANCHISE CO., με μια σειρά από εξειδικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δικτύου εργαλεία, με το Franchise Health Check, στηρίζει νέα αλλά και εδραιωμένα συστήματα franchise στην ταυτοποίηση

T RAINING AUDI T M ARK E T ING AUDI T

αδυναμιών και ευκαιριών, στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις των επιδόσεων τους και κατάκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μόνιμου χαρακτήρα.

F RANCHISEE SURV E YS P ERF ORM ANCE MEASURES AUDI T K NOW LEDGE M ANAGEMEN T P ROF I TA BILI T Y AUDI T F INANCIA L AUDI T

Για περισσότερες πληροφορίες για το FRANCHISE HEALTH CHECK της THE FRANCHISE CO. επικοινωνήστε με: κ. Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο της THE FRANCHISE CO., Tηλ.: 210 67 56 200, E-mail: pgr@tfc.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

58

16 ελλαδικά

Κύπρος

& Franchising Η συνεργασία ελλαδικών και κυπριακών επιχειρήσεων προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και στο χώρο του franchising. Απαιτείται όμως οργανωμένο σχέδιο, έρευνα και κυρίως δέσμευση στο αμοιβαίο όφελος!

συστήματα franchise που μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικά στην κυπριακή αγορά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

✓ COFFEE LAB ✓ HOT HOT BURGER BAR ✓ ΤHE MINDTRAP ✓ CREPA-CREPA ✓ LOUKOUMANIA ✓ MELOUK ✓ ESTRELLA

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός concept που έχει τα εφόδια να επιτύχει στην κυπριακή αγορά; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Τι πρέπει να προσέξει ο franchisee πριν λάβει την τελική του απόφαση ή και το master franchise;

✓ FRUTTI DI MARE ✓ SEDE STYLING ✓ MANDOU ✓ ΗΡΑ ✓ BATTERY PARK ✓ GAZI COLLEGE ✓ DE-TOX ✓ KOI SUSHI BAR ✓ ΩΚΕΑΝΟΣ

6 FrancHise Success τευχοσ 58


20

Δημήτρης Ρουσσάκης Δ/ντης Marketing της BATTERY PARK

«Με μεγάλη γκάμα εφαρμογών»

Γιώργος Αμανατιάδης Franchisee της THE MINDTRAP στη Λάρισα

«Η επιτομή της συνεργασίας και της συναδελφικότητας!»

64

66

Γρηγόρης Κούβαρης Franchisee της HOT HOT BURGER BAR στον Χολαργό

«Στα HOT HOT BURGER BAR αξίζει να επενδύσεις!»

18/47 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

20. Δ  ημήτρης Ρουσσάκης, Δ/ντης Marketing της BATTERY PARK

ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

22. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 24. CHICK IN ΚΑΛΑΪΤΖΗ 26. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ 4ALL 28. GAZI COLLEGE 30. ΘΕΪΚΟ 32. PERFUMEWORLD 34. SMART SOLUTIONS 36. ΩΚΕΑΝΟΣ 38. GRILL BROS 40. CAFÉ Mé 42. MEDIFOOT 44. DE-TOX

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

46. FRUTTI DI MARE 48. LOUKOUMANIA 50. MELOUK 52. COFFEE LAB 54. MANDOU

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

4. EDITORIAL 8. FRANEWS 69. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 74. Συνδρομές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

18. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 68. WWW.FRANCHISEBLOG.GR

FRANCHISEE FOCUS ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 64. Γιώργος Αμανατιάδης, franchisee της THE MINDTRAP στη Λάρισα. 66. Γρηγόρης Κούβαρης, franchisee της HOT HOT BURGER BAR στον Χολαργό

RETAILINK 70. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 72. RETAIL NEWS

Εικόνα εξωφύλλου: www.dreamstime.com Φωτογραφίες: www.flickr.com τευχοσ 58 FrancHise Success

7


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δυναμική επέκταση στη Βόρειο Ελλάδα

Η

ΑΒ Βασιλόπουλος επεκτείνει το δίκτυό της στη Βόρεια Ελλάδα με την προσθήκη τεσσάρων νέων καταστημάτων «ΑΒ Βασιλόπουλος… και του πουλιού το γάλα» στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται σε υγιή τροχιά ανάπτυξης και υλοποιεί το στρατηγικό της στόχο για ακόμα πιο δυναμική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα. Τα νέα καταστήματα, που στεγάζονται σε χώρους όπου προηγουμένως λειτουργούσαν τα σούπερ μάρκετ “DEAL”, ανακαινίστηκαν πλήρως και διαθέτουν νέα τμήματα και μεγαλύτερη ποικιλία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πελατών.

Με τα εγκαίνια των τεσσάρων καταστημάτων, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας στους καταναλωτές άριστη εξυπηρέτηση και υψηλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιμές για όλους. Παράλληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της στην περιφέρεια μέσα από το ΑΒ FOOD MARKET που στόχο έχει την πλήρη κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή σε τρόφιμα και ποτά. Επίσης, με το σήμα AB Shop&Go προωθεί το μικρό κατάστημα ευκολίας στην πόλη που καλύπτει τις ανάγκες άμεσης κατανάλωσης, τις ανάγκες αναπλήρωσης των καθημερινών αγορών αλλά και όποια άλλη έκτακτη ανάγκη προκύπτει.

THE MINDTRAP

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ… ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΟ "THE MINDTRAP" Σε ένα χώρο 450 τ.μ. και με καινούρια σενάρια στο νομό Αττικής, το THE MINDTRAP στον Πειραιά έρχεται να σας προβληματίσει, να σας παγιδεύσει και να σας βγάλει στην επιφάνεια τα βαθύτερα ένστικτα επιβίωσης με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο! Ο leader των escape rooms συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη και προσκαλεί τους φανατικούς φίλους του να λύσουν νέα, πρωτότυπα, έξυπνα σενάρια μυστηρίου! Διαφορετικές αγορές, πολλαπλά κοινά μέσα από ένα concept ιδανικό για υψηλή πληρότητα! Το concept ευέλικτο, καθώς τα δωμάτια ποικίλουν αριθμητικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε τοπικής αγοράς. Μια σωστά σχεδιασμένη και κερδοφόρα επιχειρηματική πρόταση, μια σύγχρονη ευκαιρία που δίνει μια διαφορετική διάσταση στη νέα και διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά του experiential entertainment. Το ΤΗΕ MINDTRAP προσφέρει στιγμές… μυστηρίου σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Λάρισα, Πειραιά και σύντομα στη Χίο!

MEDI FOOT

«ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ» «Η φροντίδα των άκρων είναι πάντα μια υπεύθυνη επένδυση». Με αυτό το σλόγκαν η Medi Foot προσφέρει σύγχρονες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες και κατάλληλη θεραπεία σε ό,τι αφορά την υγεία των κάτω άκρων. Πρόκειται για μια νέα επιχειρηματική ιδέα στο χώρο της υγείας και ευεξίας που έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό. Η πρώτη εταιρεία στο χώρο της ποδολογίας που αναπτύσσεται με franchising έχει ήδη παρουσία σε Ρόδο, Κρήτη και Αθήνα. Η επιχειρηματική πρόταση της Medi Foot απευθύνεται σε δυο διαφορετικά επενδυτικά κοινά. Το ένα αφορά σε νέους και νέες, απόφοιτους σχολών ποδολογίας ή αναλόγων σχολών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πάντα με την καθοδήγηση της έμπειρης και καταρτισμένης ομάδας της Medi Foot, ενώ το άλλο σε επενδυτές - μάνατζερ, πάλι με την κατάλληλη υποστήριξη σε κάθε βήμα.

8 FrancHise Success τευχοσ 58


FRUTTI DI MARE

Πάμε Frutti Di Mare… Πάμε Θάλασσα!

Μ

ε νέο σλόγκαν που αποτυπώνει τις μοναδικές γευστικές προτάσεις της με… θαλασσινό άρωμα, η Frutti Di Mare υποδέχεται τον Σεπτέμβρη… απολαυστικά! Θαλασσινοί μεζέδες και ψάρια στα πιάτα μας, όπως μόνο η Frutti Di Mare ξέρει να προσφέρει. Και για sit in και για delivery αλλά και για take away. Μετά τη Θεσσαλονίκη, όπου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια της συμπρωτεύουσας*, σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει ένα νέο Frutti Di Mare στο κέντρο της Αθήνας. Το νέο κατάστημα βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής και οι κάτοικοι και επισκέπτες του κέντρου θα απολαύσουν θαλασσινές γεύσεις… γεμάτες εμπνεύσεις του απόλυτου all day fish bar! *πιστοποιητικό διάκρισης TripAdvisor

MANDOU

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Mandou συνεχίζουν τη μακρά και επιτυχημένη πορεία τους κοντά στο παιδί και στην οικογένεια, συνιστώντας παράλληλα μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση με πολλαπλές εφαρμογές και μακροχρόνιες συνεργασίες σε μια αγορά με διαρκή ζήτηση. Εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκμάθησηςδραστηριοτήτων, μεριμνούν για τη διάγνωση, καθώς και τη μεθοδική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η ανάπτυξη του δικτύου Αναπτυξιακών Κέντρων Mandou προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες του χώρου ή απόφοιτους αντίστοιχων σχολών να ενταχθούν σε ένα αναγνωρισμένο δίκτυο που έχει αποδεδειγμένα κερδίσει το κοινό του. Οι συνεργάτες δραστηριοποιούνται σε μια δυναμική αγορά, αξιοποιώντας ένα brand name συνώνυμο της υπευθυνότητας και της αγάπης για το παιδί.

SMART SOLUTIONS

SMART FRANCHISE… SMART FRANCHISEES H Smart Solutions αποτελεί μια ταχύτητα αναπτυσσόμενη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως Web Hosting, Website Development, Online marketing, Έντυπα προϊόντα και Υπηρεσίες προβολής μέσα από εξειδικευμένους τοπικούς οδηγούς pocket-guide. Η Smart Solutions παρέχει την ευκαιρία σε νέους συνεργάτες με επικοινωνιακές και πωλησιακές ικανότητες να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, προωθώντας την περιοχή τους και την τοπική αγορά. Με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημείο διαφοροποίησης την έμφαση στο αποτέλεσμα η Smart Solutions, προσφέρει customized εργαλεία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες των πελατών, ανάλογα με την τοπική αγορά και τις εκάστοτε συνθήκες. Και πολύ σημαντικό! Με μετρήσιμα αποτελέσματα… Χαμηλού κόστους αρχική επένδυση μέσα από ένα ελκυστικό πακέτο συνεργασίας, μοναδικό στην ελληνική αγορά για τα υψηλά περιθώρια ανάπτυξης που προσφέρει.

85.000€ απαιτούμενο Αρχικό Κεφάλαιο ...από

www.gregorys.gr / τηλ.: 210 9971179, 210 9971100

τευχοσ 58 FrancHise Success

9


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

HOT HOT BURGER BAR

Ανάπτυξη και σε επαρχιακές πόλεις

Τ

α HOT HOT BURGER BAR, η Νο1 αλυσίδα burger bar που δημιουργεί τα hot spots της πρωτεύουσας, αναζητά συνεργάτες για να σερβίρουν τα πιο rock burgers… και στις επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας! Σήμερα, 7 σημεία σε Αττική και Χαλκίδα σε καλούν να απολαύσεις το καλύτερο burger στη μοναδική σχέση ποιότητας-τιμής όπως μόνο το HOT HOT ξέρει να προσφέρει! Μετά τη Χαλκίδα, την Πραξιτέλους και τη Φιλαδέλφεια, τα ζουμερά «hot» burgers πήγαν Ηλιούπολη, Πειραιά και τελευταία στον Χολαργό και το Χαλάνδρι! Σε λίγο καιρό HOT HOT καταστήματα θα υποδεχθούν το κοινό σε Κορυδαλλό, Καλλιθέα, Περιστέρι, Ζωγράφου, Χαϊδάρι, Πανόρμου, Ηράκλειο και Ν. Σμύρνη!! Και η ανάπτυξη διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία! Το HOT HOT έχει πιάσει το σφυγμό της αγοράς για νόστιμο, ποιοτικό και συνάμα οικονομικό γεύμα. Η fast good επιλογή σε μια αγορά με υψηλή ζήτηση! Με ιδιαίτερα χαμηλά λειτουργικά έξοδα και χαμηλό food cost, η επένδυση στο HOT HOT BURGER BAR επιτυγχάνει άμεση απόσβεση, υψηλά περιθώρια κέρδους και εντυπωσιακές πωλήσεις! Για όσους θέλουν να δημιουργήσουν τον απόλυτο 24ωρο casual γαστρονομικό προορισμό της τοπικής αγοράς, το HOT HOT BURGER BAR είναι αυτό που αναζητούν!

(Φωτογραφία: Παναγιώτης Λυμπερόπουλος)

BATTERY PARK

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δυνατό brand που ενσωματώνει τα εδώ και 38 χρόνια επιτυχημένα συστήματα οργάνωσης και πωλήσεων της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Διαθέτοντας την πληρέστερη και μεγαλύτερη γκάμα μπαταριών στην Ελλάδα, το δίκτυο καταστημάτων battery park διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία δυναμικής ανάπτυξης σε μια αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Σύγχρονο, δυναμικό, ευέλικτο, το battery park προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές που ξεχωρίζουν στην αγορά. Η εταιρεία, μέσω του battery park, σχεδιάζει τη διαφοροποίησή της σε σχέση με τον ανταγωνισμό μέσω της ανάπτυξης δικτύου franchise εξειδικευμένων καταστημάτων σε Αττική, περιφέρεια και Κύπρο, με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης για κάθε ανάγκη που σχετίζεται με συσσωρευτές. Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών, όπως οχήματα, σκάφη, φωτοβολταϊκές εφαρμογές, συστήματα ασφαλείας, UPS, τηλεφωνικά κέντρα, ναυτιλία, ενώ δραστηριοποιείται σε αγορές με έντονη δυναμική και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Παράλληλα αντιπροσωπεύει και διανέμει πανελλαδικά μια μεγάλη γκάμα από επώνυμες μπαταρίες κορυφαίων κατασκευαστών (Yuasa, ACDelco, GS, Suntech, Exide, Odyssey, Optima, Trojan).

ESTRELLA

ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ESTRELLA! Συνεχίζουν οι πολύ καλές κριτικές για το Estrella, το comfort & casual εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η φήμη του οποίου έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα… Μετά τα National Geographic, BBC, Olive Magazine, Mindfood, Conde Nast Traveller, Yahoo Traveller και Guardian, σειρά έχει το περιοδικό Lufthansa magazin που περιλαμβάνει στην τελευταία του έκδοση (Αύγουστος 2015) αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη και τις γευστικές δημιουργίες του Estrella! Με ξεχωριστές δημιουργίες και μενού για όλες τις ώρες της ημέρας, το Estrella έχει εξελιχθεί στον προορισμό της πόλης που πρέπει σίγουρα να επισκεφθείς! Μετά τη Θεσσαλονίκη, σειρά έχουν επιλεγμένοι και δημοφιλείς προορισμοί ανά την Ελλάδα.

Καθημερινή ενημέρωση για τα δίκτυα franchise

www.franchiseportal.gr

10 FrancHise Success τευχοσ 58

www.franchise-success.gr


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

GAZI COLLEGE

Με μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Π

ρωτοποριακό, πολυδιάστατο και απόλυτα διαφοροποιημένο, το Gazi College έχει δώσει το δικό του στίγμα στον κλάδο της εστίασης εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή. Ένα ισχυρό brand name με δοκιμασμένη συνταγή επιτυχίας, με ιδιαίτερη ταυτότητα, home made φαγητό και φανατικό κοινό όλων των ηλικιών για κάθε ώρα της ημέρας, για κάθε γούστο και κάθε περίσταση! Πολλαπλά profit center με ένα πολυδιάστατο concept που καλύπτει 5 διαφορετικές αγορές (café, snack, food, bar, patisserie) -καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας- και υψηλή μέση απόδειξη μέσα από ένα ευρύ προϊοντικό μίγμα. Φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που παρασκευάζονται στο κατάστημα και προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές, χαμηλό food cost και υψηλή πληρότητα που επιτρέπει ελεγχόμενα λειτουργικά κόστη. Ελεγχόμενο κόστος αρχικής επένδυσης, που επιτυγχάνεται μέσω απευθείας σχέσεων με προμηθευτές, εξοπλισμού, κατασκευής και αποκλειστικότητα περιοχής για διασφάλιση της αποδοτικότητας του κάθε καταστήματος. Ήδη 3 Gazi College συγκεντρώνουν το κοινό της πρωτεύουσας σε Γκάζι, Πειραιά και Γλυφάδα, ενώ το επιτυχημένο concept αναζητά συνεργάτες σε επιλεγμένους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

PERFUMEWORLD

ΜΕ 3 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 νέα καταστήματα για την PerfumeWorld! Θεσσαλονίκη (Άνω Τούμπα), Λάρισα (2ο κατάστημα) Καρδίτσα. Η αλυσίδα μας προσκαλεί σε ένα άκρως αρωματικό ταξίδι συνεχίζoντας τη δυναμική της ανάπτυξη ανά την Ελλάδα! Η αλυσίδα που μας προσκαλεί σε ένα άκρως αρωματικό ταξίδι συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη ανά την Ελλάδα! Καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για value for money αγορές, η ελληνική εταιρεία PerfumeWorld δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία από το 2008 στον κλάδο της αρωματοποιίας. Οι καταναλωτές βρίσκουν στα καταστήματα της αλυσίδας μεγάλη ποικιλία αρωμάτων γαλλικής προέλευσης, ενώ το εργοστάσιο παραγωγής με το οποίο συνεργάζεται συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία του είδους παγκοσμίως! Mέγιστη διάρκεια αρωμάτων, υψηλή ποιότητα και ταυτόχρονα προσιτές τιμές! Σήμερα αριθμεί 10 καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κρήτη, Σέρρες και Καρδίτσα, ενώ διαθέτει και 2 shop in shop σε Άνδρο και Χαλκιδική.

4ALL

Δυναμική συνέχεια… 4all! Η αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών 4all εγκαινίασε πριν λίγες μέρες στην περιοχή της Καλαμαριάς το 6ο κατάστημα για το έτος 2015, και το 11ο συνολικά. Σε δύσκολους επιχειρηματικά καιρούς και εν μέσω κρίσης η αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών 4all αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, γεγονός που την κατατάσσει στις πρώτες προτιμήσεις των υποψήφιων franchisee που επιθυμούν μια από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις στο χώρο της μικρής λιανικής. Η διοίκηση της 4all σχεδιάζει και υλοποιεί συνεχώς προωθητικές ενέργειες με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και της πιστότητας των καταναλωτών της. Η πιο πρόσφατη προωθητική ενέργεια είναι σε συνεργασία με την εφημερίδα ARENA press, με την αγορά της οποίας ο καταναλωτής απολαμβάνει τον καφέ της αρεσκείας του εντελώς δωρεάν!

http://www.franchiseblog.gr Franchise Best Practices / Franchise Excellence / Καινοτομία / Franchising & Licensing / Franchisee / Franchisor / Διεθνής Ανάπτυξη / Επιδοτήσεις & Franchise / 12 FrancHise Success τευχοσ 58 Πολυμετοχικές Εταιρείες / Στρατηγική / Σύμβουλοι Franchise


Αξιοποίησε τώρα τις νέες επιδοτήσεις και δημιούργησε τη δική σου επιχείρηση!!

ΕΣΠΑ: Νέα και Ενδιαφέροντα m Απόφαση Αποδοχής του Πρακτικού 3/27-05-2015 της επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βε.Πε. και επιχειρηματικά Πάρκα» m Αποφάσεις παράτασης υλοποίησης έργων προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο εΦεΠΑε m Απόφαση τροποποίησης οδηγού Προγράμματος "εναλλακτικός τουρισμός" - Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων Έργων m Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-062015 της επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική επιχειρηματικότητα»

Απευθυνθείτε στους ειδικούς ΔΩΡΕΑΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις σε Νέους & Υφιστάμενους Επιχειρηματίες τηλ: 210 6756200, e-mail: pgr@tfc.gr Α Παπανικολή 100 – 102, 32 Χαλάνδρι, Τηλέφωνα: 6756200-1, Fax: 210 6752864,Email: Email:pgr@tfc.gr, pgr@tfc.gr, Web Web Site: Εθνικής Αντιστάσεως 84152 , Χαλάνδρι, Τηλέφωνα: 210210 6756200-1, Fax: 210 6752864, Site:www.thefranchiseco.gr www.thefranchiseco.gr


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

DE-TOX

Δίπλα στον συνεργάτη σε κάθε βήμα

«Σ

τόχος μας να μεταφέρουμε την εμπειρία DE-TOX σε κάθε κατάστημα της αλυσίδας» δηλώνουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας που ήδη μετρά 6 πολύ επιτυχημένα καταστήματα στην Λάρισα, στην πόλη που ξέρει… τον καλό καφέ! «Γι’ αυτό είμαστε δίπλα στον συνεργάτη σε κάθε του βήμα». Τα άτομα που πρόκειται να εργαστούν και να στελεχώσουν κάθε νέο franchise κατάστημα DE-TOX εκπαιδεύονται από έμπειρο προσωπικό και baristas, σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Η εκπαίδευση ξεκινάει στις εγκαταστάσεις της DE-TOX Α.Ε. και ολοκληρώνεται σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς σ’ ένα από τα καταστήματα DE-TOX στη Λάρισα. Με την έναρξη της λειτουργίας του νέου σημείου, ένας από τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους baristi της εταιρείας υποστηρίζει από κοντά τη λειτουργία του καταστήματος για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται. Η ομάδα του DE-TOX συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Λάρισας που προώθησε τον espresso και cappuccino στο κοινό, με συνταγές διαφορετικές για την εποχή τους. Σημείο αναφοράς πάντα η ποιότητα και τα επιλεγμένα υλικά. Με 3 profit centers, χαμηλό food cost και all day κοινό, τα DE-TOX συνιστούν μια κερδοφόρα και ελκυστική επιχειρηματική ευκαιρία στη δυναμική αγορά των café!

KOI SUSHI BAR

ΤΟ SUSHI… ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ! SEDE STYLING

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Έχοντας βάλει τη δική τους σφραγίδα στην αγορά ομορφιάς, τα SEDE STYLING έχουν καθιερωθεί για την προσήλωση και εξειδίκευσή τους στην παροχή ποιοτικών, εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ένα όμορφο και φιλικό περιβάλλον. Παρακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της μόδας προσφέρουν λύσεις για τον άντρα, τη γυναίκα το παιδί σε τιμές εξαιρετικά φιλικές. Με γρήγορη, προσωπική εξυπηρέτηση διατηρούν υψηλή επισκεψιμότητα και έχουν ήδη χτίσει ένα δίκτυο 3 καταστημάτων, από το 2013 που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Τώρα κάνουν ένα δυναμικό βήμα ξεκινώντας την ανάπτυξη με franchising, προσφέροντας τη δυνατότητα σε νέους φιλόδοξους συνεργάτες να αξιοποιήσουν ένα δημοφιλές brand που χτίζει φανατικό κοινό σε μια αγορά με υψηλή ζήτηση. «Παρέχοντας value for money υπηρεσίες στον χώρο της ομορφιάς, καταφέραμε εν μέσω κρίσης να χτίσουμε ένα ισχυρό brand με πιστούς πελάτες και ολοένα αυξανόμενο πελατολόγιο», δηλώνει χαρακτηριστικά o κ. Βασίλης Χατζηηλιάδης, εκ των ιδρυτών των SEDE STYLING.

14 FrancHise Success τευχοσ 58

Tο Koi Sushi bar συνεχίζει δυναμικά την επιτυχημένη πορεία του! Σε λίγες μέρες είναι έτοιμο να προσφέρει τις μοναδικές γεύσεις του μέσα από ακόμη ένα νέο σημείο, αυτή τη φορά στον Πειραιά. Σύντομα το «value for money»… sushi του Koi θα σερβίρεται και στο Πασαλιμάνι, που θα υποδεχθεί το νέο casual στέκι της πόλης. Δίνοντας έναν άλλο αέρα στην αγορά των sushi εστιατορίων, το Koi με φιλική ατμόσφαιρα, καλό service, χαλαρή διάθεση και μοντέρνα αισθητική, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, έκανε τo sushi… street food και καθιερώθηκε ως ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Βασικό σημείο διαφοροποίησης, η προσφορά ενός premium προϊόντος, σε προσιτές για όλους τιμές! Τo πρώτο σε ανάπτυξη και πωλήσεις δίκτυο στην κατηγορία του δίνει ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε franchisees, που αναζητούν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλή κερδοφορία. Σύνταγμα, Βούλα, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Πειραιάς και έπεται συνέχεια!


GRILL BROS

it’s all about meat…

A

νεπανάληπτη γεύση, χορταστική ποσότητα και προσιτή σε όλους τιμή! Ο συναρπαστικός συνδυασμός premium, gourmet burgers στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς είναι το βασικό συστατικό επιτυχίας του GRILL BROS. Ένα all day στέκι για κάθε ηλικία, διάθεση και χρονική στιγμή. Στο μότο “it’s all about meat” αποτυπώνεται η σταθερή, αδιαπραγμάτευτη προσήλωση του GRILL BROS στην επιλογή των ποιοτικότερων πρώτων υλών και δη στο κρέας! Το αποτέλεσμα «απογειώνεται» χάρη στον ειδικό τρόπο ψησίματος, που γίνεται με την μέθοδο dual contact, ώστε να διασφαλιστούν όλοι οι φυσικοί χυμοί των κρεάτων. Χαμηλού κόστους επένδυση με μικρές απαιτήσεις σε προσωπικό & χαμηλά λειτουργικά κόστη, κατάλληλη και για family business! Μια ευέλικτη επιχειρηματική πρόταση με 3 profit centers για sit in, take away και delivery κι ένα αποδοτικό μοντέλο επιχείρησης, που βασίζεται σε απλοποιημένες διαδικασίες. Το GRILL BROS συνιστά μια σύγχρονη επιχειρηματική ευκαιρία, ιδανική για γρήγορη απόσβεση και υψηλή κερδοφορία.

ΩΚΕΑΝΟΣ

100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ CONCEPT Brand που μας «ταξιδεύει» νοερά στην ελληνική κουλτούρα και παράδοση. Με βασικό προϊόν, τον αγαπημένο σε όλους μας ελληνικό καφέ, ο Ωκεανός είναι η πρώτη αλυσίδα καφέ στην Ελλάδα που ξανασύστησε στο κοινό την κατηγορία αυτή. Ένα κοινό που επισκέπτεται τα καταστήματα του δικτύου ξανά και ξανά. Μάλιστα, στον Ωκεανό αναβιώνει και η μακρόχρονη ελληνική παράδοση της καφεμαντείας με μεγάλη επιτυχία, αφού για να μάθουμε τα… μελλούμενα χρειάζεται χαρτί προτεραιότητας! Μια χαμηλού κόστους επένδυση και ένα concept ιδιαίτερα ανθεκτικό στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Μια σύγχρονη και ταυτόχρονα διαχρονική επενδυτική πρόταση, που απευθύνεται σε μια μεγάλου μεγέθους αγορά και ένα ευρύ πελατειακό κοινό, και που διαφοροποιείται σημαντικά στη δυναμική αγορά της εστίασης και του καφέ.

COFFEE LAB

Με τον leader της αγοράς Το third wave coffee… στο franchising! Η νέα τάση και κουλτούρα του 3ου κύματος που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά του καφέ αποτυπώνεται εδώ και 2 χρόνια με μεγάλη επιτυχία στα COFFEE LAB! Οι… ειδικοί και ταυτόχρονα οι πρωτοπόροι του speciality coffee προσφέρουν ροφήματα από ιδιαίτερες ποικιλίες καφέ μοναδικής προέλευσης (single origin) και διαμορφώνουν τη νέα αγορά του third wave movement που έφτασε και στην Ελλάδα! O συνεργάτης της COFFEE LAB αξιοποιεί την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ηγετική θέση της αλυσίδας σε μια αγορά που διαμορφώνεται τώρα και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Η ανερχόμενη αλυσίδα του speciality coffee μετρά ήδη 5 καταστήματα (Χαλκίδα, Πειραιά, Γλυφάδα, Περιστέρι, Αγ. Δημήτριο).

τευχοσ 58 FrancHise Success

15


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

CHICK IN ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Chick In Καλαϊτζή... σε 2 αγορές δυναμικά

Μ

ε ένα προϊόν που ανθίσταται στην κρίση και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής διατροφής, τα Chick In Καλαϊτζή έχουν εισάγει τη δική τους καινοτόμα πρόταση στην αγορά. Δυο τύποι καταστημάτων που λειτουργούν είτε ως σημεία πώλησης νωπού κοτόπουλου και επεξεργασμένων-συσκευασμένων προϊόντων, είτε ως σημεία πώλησης νωπών αλλά και έτοιμων γευμάτων σε μεγάλη ποικιλία. Πρωταγωνιστής πάντα το κοτόπουλο για να ετοιμάσουμε τις δικές μας συνταγές αλλά και να προμηθευτούμε νόστιμα έτοιμα γεύματα από αγνό, καλής ποιότητα κρέας. Και φυσικά το πατροπαράδοτο greek σουβλάκι σε όλες τις εκδοχές του! Μια σύγχρονη και αποδοτική επιχειρηματική ευκαιρία και μάλιστα σε δυο δυναμικές αγορές, με προϊόν υψηλής ζήτησης, ρευστότητα και μηδενικό κίνδυνο αποθεματοποίησης.

LOUKOUΜΑΝΙΑ

NΕΑ… LOUKOUMANIA ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ! Ο λουκουμάς… στα καλύτερά του! Ανανεωμένο, με νέα εταιρική ταυτότητα και μοντέρνο σχεδιασμό καταστημάτων, τα Loukoumania επαναφέρουν δυναμικά τους λουκουμάδες στην καφεστίαση και ανακηρύσσονται ως μια νέα αγαπημένη καταναλωτική τάση! Μετά τα Ιωάννινα σειρά έχουν το Αγρίνιο, όπου σε λίγες μέρες το κοινό θα απολαύσει τη δική του… «Loukoumania», ενώ σύντομα αναμένεται να ανοίξει και το κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας! Τo Loukoumania προσφέρει τον λουκουμά σε εναλλακτικές και new age εκδοχές και τον επανατοποθετεί στην αγορά, όχι απλώς ως ένα ακόμη γλύκισμα, αλλά ως ένα snack ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε εποχή και κάθε κατηγορία κοινού! Η προϊοντική σειρά συμπεριλαμβάνει επίσης γλυκά, καφέ και ροφήματα, δίνοντας στον πελάτη πολλαπλές επιλογές και αυξάνοντας το ύψος της μέσης απόδειξης! Ένα συγκροτημένο concept, ιδανικό και για family business! Ένα αποδοτικό μοντέλο επιχείρησης που βασίζεται σε απλοποιημένες διαδικασίες. Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και χαμηλά λειτουργικά έξοδα, συνιστά μια προσιτή και ταυτόχρονα ιδιαίτερα αποδοτική επιχειρηματική ευκαιρία.

ΘΕΪΚΟ

… ΜΕ 24ωρο DELIVERY Γρήγορα, ποιοτικά, value for money γεύματα. Το ΘΕΪΚΟ απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και δίνει λύσεις στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης το 24ωρο delivery, όλες τις ημέρες της βδομάδας. Μετρώντας ήδη 4 χρόνια πετυχημένης δραστηριότητας στην αγορά της Ζακύνθου, το ΘΕΪΚΟ ξεκινά δυναμικά την ανάπτυξη με franchising. Μεγάλη γκάμα γρήγορων γευμάτων και ροφημάτων για όλες τις ώρες της ημέρας, γρήγορο και φιλικό σέρβις. Η πολυετής πείρα των συντελεστών του ΘΕΪΚΟ και φυσικά το 24ωρο delivery είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το επιχειρηματικό μοντέλο του ΘΕΪΚΟ απευθύνεται κυρίως σε franchisees που αναζητούν μια επιχειρηματική πρόταση με οικογενειακό χαρακτήρα και χαμηλά λειτουργικά κόστη.

16 FrancHise Success τευχοσ 58

ΔΩΡΕΑΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Υποψήφιους Franchisees τηλ: 210 6756200, e-mail: pgr@tfc.gr

Απευθυνθείτ

σ το υ ς ε ειδικούς


CAFÉ MÉ

Στο κέντρο της Αθήνας!

Ν

έο Café Mé στον πολυχώρο εστίασης "Patission 129" στο κέντρο της Αθήνας! Μé έρευνα – Μé αγάπη – Μé πλάνο – Μé στόχους… τα Café Mé αποτελούν τη νέα πρόταση στο χώρο του καφέ. Η καθηméρινή απολαυστική συνήθεια που εξαπλώνεται! Με συνταγή ετών στον καφέ και ειδικότερα στα δημοφιλή freddo ροφήματα, τα Café Mé διαθέτουν παράλληλα mix προτάσεων που συναγωνίζονται αυτά ενός σύγχρονου «snack-take away» καταστήματος. Μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία με ιδέες και λύσεις για μια αποδοτική επιχείρηση. Συνδυάζοντας χαμηλά λειτουργικά κόστη και υψηλό κέρδος, το πρώτο street café της Λάρισας ακολουθεί μια σταθερά ανοδική και επιτυχημένη πορεία. Δεν απαιτούνται royalties, ενώ διατίθεται ειδικό συνεργείο κατασκευών και ομάδα για την επικοινωνία και την εκπαίδευση, ώστε ο υποψήφιος franchisee να ξεκινά με σιγουριά και καθοδήγηση. Η αλυσίδα αριθμεί πλέον 6 καταστήματα και συνεχίζει δυναμικά!

ΜELOUK

ΜELOUK… ΟΥΜΑΔΕΣ ΚΑΙ COCKTAILS! Εναλλακτική πρόταση στην αγορά της εστίασης και της ψυχαγωγίας, το Melouk συναντά την ελληνική παράδοση με ένα πολυδιάστατο μοντέλο καταστήματος. Προσεγμένος χώρος με βιομηχανική αισθητική, όπου οι κλασσικές γεύσεις του λουκουμά, συμπληρώνονται με νέες -αλμυρές και γλυκές- και συνδυάζονται με house signature cocktails για όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας! Το Melouk, που γιόρτασε πρόσφατα τα 3 χρόνια λειτουργίας του στο Χαλάνδρι, έχει γίνει σημείο αναφοράς στην πόλη, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία καταστημάτων που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε αναπτυγμένο τουριστικό προορισμό!

DUST+CREAM «beauty products and more»

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ κατάστημα DUST + CREAM

Από τις 11 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο κατάστημα της ελληνικής αλυσίδας καλλυντικών DUST+CREAM είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα DUST+CREAM των 200τμ βρίσκεται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης- οδό Μ. Αλεξάνδρου 58.- και περιλαμβάνει μια τεράστια γκάμα ελληνικών προϊόντων μακιγιάζ, καλλυντικών, ειδών περιποίησης προσώπου και σώματος, καθώς και αρώματα γνωστών οίκων του εξωτερικού, όλα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Μάλιστα, σε λίγες μέρες στον επάνω όροφο του καταστήματος θα λειτουργεί το νέο nail art corner, όπου παρέχονται υπηρεσίες περιποίησης νυχιών. Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και αναπτύσσοντας διαρκώς το δίκτυό της, η εταιρεία διαθέτει πλέον συνολικά 30 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 66 08000,2106608559, Fax: 210 66 08 520 email: dpapachrisanthou@ab.gr, mbaba@ab.gr www.ab.gr τευχοσ 58 FrancHise Success 17


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

Ευκαιρία ενίσχυσης της επιχείρησής σας και έναρξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομίας ξεκινούν τον Σεπτέμβριο τρία προγράμματα ενταγμένα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης και των τουριστικών επιχειρήσεων.

Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό. Λόγω της αξιολόγησης με σειρά προτεραιότητας των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν, είναι απαραίτητος ο τάχιστος προγραμματισμός των ενεργειών ώστε να υποβληθεί η πρότασή σας σε άμεσο χρόνο.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Επιδότηση 100% θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη υγιών νεοφυών επιχειρήσεων που θα συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δυνητικοί Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης: • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Επιδότηση ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση με 100% επιδότηση, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κατά την υποβολή της αίτησης ως δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών με τις κάτωθι προϋποθέσεις: • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να διατηρούν σχέση μισθωτής εργασίας και δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητά τους.

18 FrancHise Success τευχοσ 58

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 1) Απόφαση Αποδοχής του Πρακτικού 3/27-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» 2) Αποφάσεις παράτασης υλοποίησης έργων προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ 3) Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" - Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων 4) Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 31/22-06-2015 και Νο 32/23-062015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Στα 350 εκατ. ευρώ οι πληρωμές έργων ΕΣΠΑ τον Αύγουστο Προχωρά η ομαλοποίηση των ροών πληρωμών του ΕΣΠΑ 200713, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με βάση τη ρευστότητα που διατίθεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Το τελευταίο διάστημα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προωθεί τις πληρωμές βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Στο παραπάνω πλαίσιο, την εβδομάδα (3-9 Αυγούστου) πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 50 εκατ. ευρώ, ενώ το διάστημα 10-16 Αυγούστου οι πληρωμές ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, λοιπόν, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου οι πληρωμές υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ. Το προσεχές διάστημα, η προσπάθεια ενίσχυσης των ροών πληρωμών θα συνεχιστεί και εντατικοποιηθεί, με στόχο να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των έργων του ΕΣΠΑ 2007-13. Άλλωστε η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπογραφή, τις επόμενες ημέρες, νέας δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διασφαλίζουν ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές νέες εισροές πόρων για την κάλυψη όλων των αναγκών κλεισίματος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13 αλλά και της ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος, για την περίοδο 2014-20.

Η πολύχρονη πείρα της THE FRANCHISE CO., της μεγαλύτερης εταιρείας συμβούλων σε θέματα retail και ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και την εμπειρία των στελεχών της στο χώρο των επιχειρήσεων, αποτελούν εγγύηση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης. Κύριο μέλημά μας είναι η υποστήριξη των οικογενειακών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εκταμίευση των επιδοτούμενων πόρων, παρέχοντας έναν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις συνθήκες της αγοράς και στις υπάρχουσες συγκυρίες, στις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και στα ανταγωνιστικά στοιχεία κάθε επιχείρησης.

Απευθυνθείτε στους ειδικούς συμβούλους μας για να Ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξης σας στα Προγράμματα. THE FRANCHISE CO. Παπανικολή 100 – 102, 152 32 Χαλάνδρι Τηλ.: 2106756200- 1, E- mail: frsupport@tfc.gr Ή επισκεφτείτε το www.thefranchiseco.gr για την έγκαιρη ενημέρωσή σας.

τευχοσ 58 FrancHise Success

19


ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΒΑΤ Τ ΕRY PA R K

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | Δ/ΝΤΗΣ MARKETING ΤΟΥ BATTERY PARK

Με μεγάλη γκάμα εφαρμογών Δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο και χαμηλού ύψους επένδυση, για όσους αναζητούν ένα τελείως διαφοροποιημένο concept σε μια αγορά με σημαντικά περιθώρια και προοπτικές.

«Με το Βattery Park έχετε την ευκαιρία να γίνετε και εσείς μέρος μιας αγοράς που διαρκώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Δημήτρης Ρουσσάκης, Διευθυντής Marketing της εταιρείας. «Η πληρέστερη και μεγαλύτερη γκάμα μπαταριών στην Ελλάδα βρίσκεται στο Βattery Park!». Μέσα από τη δημιουργία του δικτύου καταστημάτων διάθεσης μπαταριών Βattery Park, η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΒΕΕ αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία σχεδόν 38 ετών στον κλάδο πώλησης συσσωρευτών στην Ελλάδα και δημιουργεί μια επώνυμη και ολοκληρωμένη πρόταση στο χώρο. «Ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς!». Κε Ρουσσάκη, πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία σας. Πώς ξεκίνησε η εταιρεία πριν από 38 περίπου χρόνια και πώς φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για την επιχειρηματική πρόταση Battery Park; Η εταιρεία Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1977 με αρχικό σκοπό την κατασκευή μπαταριών μολύβδου, από τον μικρότερο τύπο ως και την πιο εξελιγμένη συστοιχία συσσωρευτών. Το 1992 η εταιρεία Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνει, για την ελληνική αγορά, την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων της εταιρείας ACDelco, μέλος του μεγαλύτερου στον κόσμο ομίλου κατασκευής οχημάτων General Motors Co. Το 1999, η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αποκτά την επίσημη εκπροσώπηση των προϊόντων της Yuasa Batteries GmbH (Μπαταρίες VRLA) και το 2010 της GS (Μπαταρίες αυτοκινήτων - σκαφών - φορτηγών), επεκτείνοντας έτσι περαιτέρω τη γκάμα των μπαταριών οχημάτων. Η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκινά σταδιακά τον εμπλουτισμό ενός μακρύ καταλόγου γνωστών διεθνών εταιρειών, αντιπροσωπεύοντάς τις στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στη λίστα των εταιρειών με τους οποίους συνεργάζεται η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια και οι εταιρείες: CTEK Sweden AB, που ειδικεύεται σε φορτιστές μπαταριών και οι B&P μπαταρίες (VRLA, Μοτό, ειδικών εφαρμογών για Panel και φωτοβολταϊκά συστήματα). Το 2011, η Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. γίνεται ο επίσημος διανομέας της Trojan, του μεγαλύτερου και του πιο προηγμένου κατασκευαστή Deep Cycle μπαταριών.

Μέσο Ύψος Επένδυσης: Από €35.000 Τηλ.: 210 6756200

20 FrancHise Success τευχοσ 58

E-mail: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η ποικιλία των “ υπηρεσιών μας εγγυώνται το σταθερό πελατολογιο και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο κατάστημα. ”

Η επιθυμία της Γ.Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. να εξελίσσεται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας δυναμικής αγοράς όπως είναι αυτή των συσσωρευτών, οδήγησε στην δημιουργία του Battery Park. Το Battery Park είναι η φυσική εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Σύγχρονο, δυναμικό, ευέλικτο, δημιουργήθηκε για να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, που ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Να σημειώουμε ότι το δίκτυο υποστηρίζεται από ένα πλήρως λειτουργικό e-shop (www.batterypark.gr) με παρουσία όλων των προϊοντικών κατηγοριών της εταιρείας, καθώς και λειτουργία call center για τηλεφωνικές παραγγελίες και ενημέρωση. Πώς βλέπετε την αγορά συσσωρευτών στην Ελλάδα; Ποια τα περιθώρια ανάπτυξης και ποια η θέση του Battery Park σε αυτή; Στην Ελλάδα η αγορά των συσσωρευτών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ειδικότερα στον κλάδο των συσσωρευτών οχημάτων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου ενισχύε-


Συμπληρώνοντας 38 χρόνια στον κλάδο πώλησης συσσωρευτών στην Ελλάδα, το “Battery Park δημιουργεί μια επώνυμη και ολοκληρωμένη πρόταση στον χώρο. ”

ται από το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά συσσωρευτών, διατίθεται πληθώρα εμπορικών σημάτων σε σχέση με τον στόλο των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Εκτός όμως από την αγορά των συσσωρευτών αυτοκινήτων, υπάρχουν και πολλές άλλες αγορές που διαγράφουν ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Σας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από τις αγορές συσσωρευτών που παρουσιάζουν έντονη δυναμική και έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης: • Βιομηχανία • Ναυτιλία • Φωτοβολταϊκά (Solar) Η εταιρεία, μέσω του concept του Battery Park σχεδιάζει τη διαφοροποίησή της σε σχέση με τον ανταγωνισμό μέσω της λειτουργίας εξειδικευμένων καταστημάτων σε Αττική και περιφέρειες, τα οποία παρέχουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης για κάθε ανάγκη που σχετίζεται με συσσωρευτές. Το Battery Park προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών όπως: Οχήματα, Σκάφη, Φωτοβολταϊκές εφαρμογές, Συστήματα Ασφαλείας, UPS, Τηλεφωνικά Κέντρα, Ναυτιλία. Που εστιάζετε τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του concept; Γιατί κάποιος να επιλέξει να ενταχθεί στο δίκτυο της Battery Park; Όπως προανέφερα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, στο Battery Park καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούμαστε σε αγορές με έντονη δυναμική και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Επιπλέον διανέμουμε πανελλαδικά μια μεγάλη γκάμα από επώνυμες μπαταρίες κορυφαίων κατασκευαστών (Yuasa, ACDelco, GS, Suntech, Exide, Odyssey, Optima, Trojan, Aokly, Supreme). Το ισχυρό brand awareness των προϊόντων

αποτελεί από μόνο του ένα «δυνατό χαρτί» για κάθε franchisee που θα επιλέξει το Battery Park. Όλα τα προϊόντα μας έχουν ισχυρή θέση έναντι του ανταγωνισμού στη συνείδηση του καταναλωτή. Εκτός όμως από όλα τα κορυφαία και αναγνωρισμένα brands, η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η ποικιλία των υπηρεσιών που προσφέρει το Βattery Park είναι αυτό που επιτυγχάνει τη δημιουργία σταθερού πελατολογίου και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο κατάστημα. Ποιος είναι ο ιδανικός franchisee για την Battery Park; Το Battery Park απευθύνεται σε franchisees που ο καθένας μπορεί να έχει και ένα διαφορετικό υπόβαθρο. Κάποιοι franchisees μπορεί να προέρχονται από επιχειρήσεις και να αποφασίσουν πως ήρθε η στιγμή να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι επιχειρηματικά. ‘Αλλοι μπορεί να είναι ήδη πετυχημένοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε έναν κλάδο που διαρκώς αναπτύσσεται και παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι συνεργάτες γίνονται μέλη ενός δικτύου και αποκτούν άμεση πρόσβαση σε περισσότερο από 38 χρόνια τεχνογνωσίας, κορυφαία εκπαίδευση και διαρκή υποστήριξη. Αυτό και μόνο αποτελεί εγγύηση και προσδίδει ασφάλεια στην επένδυση του νέου συνεργάτη. Και τα σχέδιά σας για το μέλλον; Να τοποθετηθούμε στην αγορά ως η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αλυσίδα καταστημάτων μπαταριών στην Ελλάδα. Μέσα από το Battery Park προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία στον καταναλωτή μέσω ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς! ■ m Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στη διεύθυνση: http://franchiseportal.gr/el/sections/99/articles/1693-batery-park-nes-eukairies-se-mia-agora-pou-kineitai-anodikaτευχοσ 58 FrancHise Success

21


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μια ισχυρή & αξιόπιστη επιλογή στην αγορά τροφίμων Μέσα από δύο επιτυχημένα μοντέλα συνεργασίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει στους μελλοντικούς franchisees την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ένα ισχυρό brand και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Η

ΑΒ Βασιλόπουλος, οδηγώντας τις εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού Super Market και κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες των υποψηφίων franchisees για όσο το δυνατόν ασφαλέστερες επενδύσεις, έχει δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο 335 καταστημάτων. Σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εποχή, το σύστημα συνεργασίας franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος μπορεί να προσφέρει στους συνεργάτες της τόσο την αυτονομία που χρειάζονται για να αναγνωριστούν από την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται, όσο και μια μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα. Δύο πλεονεκτήματα ιδιαίτερα χρήσιμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφέροντας ισότιμη συμμετοχή και ευκαιρίες, η εταιρεία καλλιεργεί το έδαφος για μια εύφορη και δυνατή συνεργασία που αντιστέκεται στο χρόνο και τις δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, καθώς οι franchisees αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες-επιχειρηματίες και όχι σαν απλοί επενδυτές. Έχοντας ως βάση την σταθερότητα του επιχειρηματικού - επενδυτικού της πλάνου, καθώς και την παροχή κινήτρων για είσοδο στην αγορά, η ΑΒ επενδύει μέσα από το δίκτυο καταστημάτων franchise σε ικανούς ανθρώπους με καλή αντίληψη και δυνατότητα να επικεντρώνονται στους πελάτες τους, σταθμίζοντας τα οφέλη και τα πιθανά ρίσκα.

Μέσο μέγεθος καταστήματος: Από 350 τ.μ. Έξοδα εξοπλισμού καταστήματος: Από €600/τ.μ. Αρχικό εμπόρευμα: Από €400/τ.μ. Entry Fee: €5.000 Royalties: 0.2% επί των πωλήσεων

22 FrancHise Success τευχοσ 58

Επώνυμα καταστήματα “μικρής έκτασης με φιλικό και οικείο χαρακτήρα, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων άριστης ποιότητας, σε τιμές προσιτές για όλους.

” χώρος πώλησης είναι από +/- 100 τ.μ. έως 200 τ.μ., ενώ είναι επιθυμητός ένας μικρός χώρος αποθήκης.

ΑΒ FOOD MARKET: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AB SHOP&GO: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το σήμα AB Shop&Go αποτελεί την πρόταση της ΑΒ για το μικρό κατάστημα ευκολίας που καλύπτει τις ανάγκες άμεσης κατανάλωσης, τις ανάγκες αναπλήρωσης των καθημερινών αγορών αλλά και όποια άλλη έκτακτη ανάγκη προκύπτει. Χωροθετείται σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές αστικών κέντρων ή σε σημεία μεγάλης συγκέντρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως σταθμοί Mέσων Μαζικής Μεταφοράς, σημεία πυκνής συγκέντρωσης χώρων εργασίας, σχολεία κ.λπ. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προσωπικής εξυπηρέτησης και μεγάλη ευκολία αγορών. Ο

Έδρα: Λ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής Τηλ.: 210 6608000 Fax: 210 6608520 E-mail: mbaba@ab.gr Website: www.ab.gr Wholesale & Affiliate Retail Director: Δημήτρης Παπαχρυσάνθου

Το σύστημα δικαιόχρησης που προτείνει η ΑΒ Βασιλόπουλος βασίζεται στη λειτουργία του μοντέλου καταστήματος AB Food Market, με σημαντικά πλεονεκτήματα που μειώνουν στο ελάχιστο το επιχειρηματικό ρίσκο και με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή σε τρόφιμα και ποτά. Το σήμα AB Food Market διαθέτει τον φιλικό και οικείο χαρακτήρα ενός επώνυμου, μέσης έκτασης καταστήματος, στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, άριστης ποιότητας, σε τιμές προσιτές για όλους. Ο χώρος πώλησης είναι από +/- 300 τ.μ. έως 600 τ.μ., χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο χώρος αποθήκης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης με τουλάχιστον 20-25 θέσεις, και να βρίσκεται σε πόλεις και κωμοπόλεις της επαρχίας, καθώς και τουριστικά κέντρα μεγάλης συγκέντρωσης παραθεριστών και μεγάλης εποχικής διάρκειας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΒ

Οι συνεργάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύουν σε ένα όνομα ισχυρό, το οποίο συνδέεται στη συνείδηση και το μυαλό των καταναλωτών με έννοιες όπως η μεγάλη ποικιλία, η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η αξιοπιστία. Το πλήρες σχέδιο παροχών περιλαμβάνει χρήσιμα πλεονεκτήματα όπως, μεταξύ άλλων, αρχική και συνεχή εκπαίδευση, διαρκή και συνεπή τροφοδοσία και ανεφοδιασμό, εμπορική στρατηγική, ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και πολύχρονη εμπειρία, την καλύτερη τεχνογνωσία στο αντικείμενο της διαχείρισης και των πωλήσεων Super Markets στον ελληνικό χώρο. Το μοντέλο συνεργασίας AB Food Market κατέχει υψηλή θέση στις δραστηριότητες επέκτασης της εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι το δίκτυο καταστημάτων franchise αριθμεί μέχρι στιγμής 67 καταστήματα (64 ΑΒ Food Market και 3 ΑΒ Shop&Go), εντάσσεται οργανικά μαζί με τα 247 εταιρικά καταστήματα και τα 14 Cash & Carry, καθώς και 7 πιλοτικά με το σήμα Shop & Go σε συνεργασία με το δίκτυο πρατηρίων Shell συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην επέκταση της αλυσίδας, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον αριθμό των σημείων πώλησης (335 καταστήματα στο σύνολο σε πανελλαδικό επίπεδο). ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/355


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

Chick In Καλαϊτζή Ποιότητα, Εξειδίκευση και Υψηλή ζήτηση! Ένα ιδιαίτερο concept που γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη, με έντονα στοιχεία διαφοροποίησης και υψηλή ζήτηση, τόσο στην εμπορία και διάθεση πουλερικών, όσο και στην εστίαση.

Μ

ια καινοτόμα, 2 σε 1, πρόταση σε δύο δυναμικές αγορές! Νωπό προϊόν για όποιον θέλει να ετοιμάσει τις δικές του συνταγές αλλά και… έτοιμο γεύμα για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα γρήγορο και ταυτόχρονα ποιοτικό street food! Νόστιμες γευστικές προτάσεις από αγνό, καλής προέλευσης κρέας και φυσικά το πατροπαράδοτο… σουβλάκι σε όλες τις εκδοχές του. Από την πρώτη στιγμή το Chick In Καλαϊτζή έγινε συνώνυμο της ποιότητας, κερδίζοντας το κοινό και προσφέροντας στον υποψήφιο συνεργάτη ένα concept που συνδυάζει πολλαπλές αγορές και υψηλή ζήτηση. Οι νέοι συνεργάτες αξιοποιούν ένα προϊόν που ανθίσταται στην κρίση και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής διατροφής κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Μέσα από μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση, το Chick In Καλαϊτζή προσφέρει αυξημένες εγγυήσεις βιωσιμότητας και κερδοφορίας!

Όλα ξεκίνησαν το 1997…

… οπότε και η Chick In Καλαϊτζή έκανε δυναμική είσοδο στον χώρο της λιανικής, αναπτύσσοντας τα πρώτα καταστήματα εμπορίας νωπών πουλερικών. Προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, με έμφαση στην προέλευση (φάρμες στις πλαγιές του Ολύμπου) και την εκτροφή τους (ελεύθερη βο-

Η υψηλή τεχνογνωσία, το εύρος των profit centers αλλά και η “ υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης και customer service αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος franchise Chick In Καλαϊτζή. ”

σκή), ταυτίστηκαν εξαρχής με την επωνυμία Chick In Καλαϊτζή. Ανάρπαστα γίνονται επίσης και τα τυποποιημένα νωπά προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες, όπως ρολό, κοτομπουκιές, φιλέτο πανέ κ.λπ. Η τεχνογνωσία της εταιρείας και η ποιότητα των προϊόντων δημιούργησε ένα πιστό, ολοένα αυξανόμενο αριθμό πελατών και οδήγησε στην επιτυχή ανάπτυξη 10 καταστημάτων στις αγορές της Βόρειας Ελλάδας.

Και το 2013…

… προχώρησε παράλληλα στη δημιουργία ενός νέου concept εμπορίας και διάθεσης νωπών και ψητών πουλερικών στην Κατερίνη. H νέα πρόταση συνδυάζει αρμονικά

Μέσο Ύψος Επένδυσης: Για κατάστημα Entry Fee: €5.000 - 10.000 διάθεσης νωπού προϊόντος: Από €35.000 Τηλ.: 210 6756200 / Για κατάστημα διάθεσης νωπού και E-mail: frsupport@tfc.gr ψητού προϊόντος: Από €84.000 Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

24 FrancHise Success τευχοσ 58

ση και το άριστης ποιότητας προϊόν γίνονται πόλος έλξης για κάθε ηλικία, κάθε ώρα και κάθε στιγμή!

Επιχειρηματική πρόταση με μοναδικά προνόμια

την απαράμιλλη ποιότητα των νωπών προϊόντων Chick In Καλαϊτζή με συνταγές που αναδεικνύουν το άρωμα και τα γευστικά χαρακτηριστικά του κοτόπουλου. Απολαυστικά πιάτα με μπιφτέκι, σουβλάκι, λουκάνικο, κοτομπέϊκον, ρολό, φτερούγες κ.λπ., σερβίρονται στους πελάτες από το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ, είτε στο κατάστημα, είτε σε take away, είτε με delivery. Το νέο «μεικτό» κατάστημα έγινε σύντομα τόπος συνάντησης για τη βραδινή ή μεσημεριανή απόδραση στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κατερίνης. Η φιλική εξυπηρέτη-

Οι νέοι συνεργάτες franchisees αξιοποιούν ένα εδραιωμένο brand στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ένα άρτια δομημένο σύστημα υποστήριξης συνεργατών. Η υψηλή τεχνογνωσία στα νωπά και ψητά προϊόντα πουλερικών, το εύρος των profit centers αλλά και η υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης και customer service αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος franchise της Chick In Καλαϊτζή. Με προϊόν υψηλής ζήτησης, ρευστότητα και μηδενικό κίνδυνο αποθεματοποίησης, αποτελεί μια σύγχρονη και αποδοτική επιχειρηματική ευκαιρία και μάλιστα σε δυο δυναμικές αγορές! ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/661


ΕΛΛΗ ΝΙ

ΟΝ

ΕΛ ΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΗΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪ

Γίνε τώρα µέρος της επιτυχηµένης αλυσίδας διάθεσης νωπού ή/και ψητού κοτόπουλου! Από την ίδρυσή της το 1974, η CHICK in Καλαϊτζή αναπτύσσει συνεχώς τις δραστηριότητές της. Έχει επενδύσει µεταξύ άλλων στη δηµιουργία γραµµών παραγωγής, στη µεταποίηση, και προχωρά στην απόκτηση πιστοποίησης κατά τα πρότυπα ποιότητας ISO για την Ασφάλεια και την Υγεία αλλά και τη διαχείριση αποβλήτων, κ.ά. Στην CHICK in Καλαϊτζή δεν σταµατάµε να εξελισσόµαστε και να δηµιουργούµε καινοτόµα προϊόντα άριστης ποιότητας, µε ενισχυµένα διατροφικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις εξελισσόµενες ανάγκες των καταναλωτών.

ΠΟΥΛΟ... ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΤΟ

Εταιρεία: Σολωµού 6, 60100 Πιερία - Κατερίνη | Τ: 23510 77077, F: 23510 77773 Εργοστάσιο: 15ο χλµ. Κατερίνης - ∆ίου, 60100 Πιερία - Κατερίνη | Τ: 23510 53000, F: 23510 46465 Εmail: chickinkalaitzi@gmail.com


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ 4ALL Tο Νο1 convenience store Μια νέα καταναλωτική συνήθεια, ένα διαφοροποιημένο «ψιλικατζίδικο», μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία.

Τ

ο concept 4all αποτελεί μία καινοτόμα εκδοχή του ψιλικατζίδικου, όπως το γνωρίζαμε τα παλαιότερα χρόνια… Στα 4all οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες προϊόντα, από ψιλικά, είδη super market, τρόφιμα, καλλυντικά κ.λπ., μέχρι ακόμα και τον καφέ ή το αγαπημένο τους ρόφημα, σε άριστη σχέση ποιότητας/τιμής. Το δίκτυο, έχοντας συνάψει εμπορικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες της εγχώριας αγοράς, προσφέρει μεγάλα περιθώρια μεικτού κέρδους για τον επιχειρηματία. Παράλληλα, προβαίνοντας σε συμφέρουσες για το καταναλωτικό κοινό προωθητικές ενέργειες, καταφέρνει να αυξάνει τη ροή της μέσης ημερησίας επισκεψιμότητας των καταστημάτων του με τάχιστους ρυθμούς. Οι πελάτες του δικτύου 4all πραγματοποιούν τις αγορές τους απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και τον αγαπημένο τους καφέ σε μορφή take away, καθώς στα καταστήματα του δικτύου έχει ενσωματωθεί μία άριστα οργανωμένη διαδικασία παρασκευής και διάθεσης καφέ και συναφών ειδών.

Η ΑΡΧΗ…

Η 4all δημιουργήθηκε από ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπάνε πραγματικά αυτή τη δουλειά. Διαθέτοντας τεχνογνωσία 20 ετών, η ομάδα της 4all δημιούργησε μια νέα κατηγορία σύγχρονου καταστήματος ψιλικών με άξονες την καινοτομία, την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόντων, μα πάνω απ’ όλα το χαμόγελο και τη φρεσκάδα των αν-

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 60-100 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €70.000-90.000 Entry Fee: €10.000 Τηλ./Fax: 2310 869739

26 FrancHise Success τευχοσ 58

θρώπων της. Χάρη στον πολύμορφο χαρακτήρα των καταστημάτων και την ανταγωνιστική τοποθέτηση σε επίπεδο τιμών, τα σύγχρονα καταστήματα ψιλικών 4all έχουν κατορθώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εντυπωθούν στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού και πλέον να αποτελούν την αναπόσπαστη συνήθεια της καθημερινότητάς του. Σήμερα το δίκτυο 4all αριθμεί 11 καταστήματα, 8 εκ των οποίων franchise, παρέχοντας στους εν δυνάμει συνεργάτες του την ευκαιρία να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη και κερδοφόρα επιχειρηματική πρόταση στο χώρο της μικρής λιανικής.

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ…

Ο ιδανικός συνεργάτης για την ομάδα του 4all πρέπει να διαθέτει όρεξη, μεράκι για δουλειά και

Email: info@4allstores.gr Web site: www.4allstores.gr Υπεύθυνος ανάπτυξης: Γκούλιος Χρήστος (6944015566)

Οι πελάτες του δικτύου 4all πραγματοποιούν τις αγορές τους απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και τον αγαπημένο τους καφέ σε μορφή take away!

διάθεση αμοιβαίας συνεργασίας. Το χαμόγελο και η προσωπική επαφή με τους πελάτες θεωρούνται βασικά συστατικά για την επιτυχημένη λειτουργία ενός 4all καταστήματος. Τα μέλη του δικτύου απολαμβάνουν από την πρώτη κιόλας στιγμή της συνεργασίας τους μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως : • Ασφάλεια που προσφέρει η ίση μεταχείριση που παρέχει η οικογένεια του Νο1 εμπορικού σήματος convenience stores στην Ελλάδα. • Αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου σημείου

• Προσαρμοσμένο προϊοντικό μείγμα αγορών/πωλήσεων βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής δραστηριότητας • Πρότυπος σχεδιασμός καταστήματος • Σύγχρονο design και στήσιμο της επιχείρησης • ‘Αριστη εκπαίδευση • Ένταξη σε ένα λεπτομερώς σχεδιασμένο και πλήρως λειτουργικό σύστημα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης • Ανταγωνιστικά περιθώρια κέρδους • Ευέλικτο μοντέλο παραγγελιοληψίας • Διασφάλιση αποκλειστικότητας γεωγραφικής περιοχής • Χρηματοοικονομική διαχείριση & διοίκηση επιχείρησης • Εγχειρίδια λειτουργίας καταστήματος • Σημαντικές οικονομίες κλίμακας μέσα από κεντρικοποιημένες συμφωνίες • Υψηλή απόδοση • Διατήρηση της επιχειρηματικής ανεξαρτησίας στον μέγιστο βαθμό. • Πλήρης εμπορική και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/617


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

GAZI COLLEGE THE MEETING POINT! Καφές, ποτό, homemade φαγητό & γλυκό, ανεπανάληπτα cocktails, όλα εδώ! Το μόνο αυθεντικό 5-in-1 eatery bar, ένα δημιουργικό mix & match που όλοι περνάμε καλά! Αυτό είναι «το σύμπαν» του Gazi College!

Τ

ο Gazi College εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης. Πρωτοποριακό και απόλυτα διαφοροποιημένο concept, ένα all day café eatery bar που έχει γίνει συνώνυμο μιας μοναδικής, πολυδιάστατης, ξεχωριστής εμπειρίας! Μέσα από την πλούσια προϊοντική γκάμα που περιλαμβάνει φαγητό, καφέ, γλυκό ή ποτό, αποτελεί πρότυπο all day διασκέδασης, γεύσης…. και κυρίως επιχειρηματικότητας!!! Η διαχρονική πρότασή του διαμορφώνει εποχή και εξελίσσεται συνεχώς. Αποτέλεσμα ένα ισχυρό brand name με ιδιαίτερη ταυτότητα και φανατικό κοινό όλων των ηλικιών για κάθε ώρα της ημέρας, για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Urban αισθητική, jazz & funk ήχοι και εναλλακτική ατμόσφαιρα συνθέτουν το «σύμπαν» του Gazi College. Με ισχυρά και διαχρονικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τόσο σε επίπεδο προϊόντων, εικόνας, ατμόσφαιρας, όσο και εμπειρίας, η αλυσίδα ανοίγει πλέον νέους ορίζοντες σε δυναμικούς και με όραμα επιχειρηματίες!

Η νέα επιχειρηματικήκαινοτόμος ιδέα!

To Gazi College ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Γκάζι, τον Απρίλιο του 2010, αποτελώντας από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα το hot spot της περιοχής! Μέσο Ύψος Επένδυσης: Από €300.000 Τηλ.: 210 6756200 Email: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

28 FrancHise Success τευχοσ 58

Η επιτυχημένη πορεία του Gazi College αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο… Η έμπειρη ομάδα της αλυσίδας που εδώ και 20 χρόνια διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία των πιο πετυχημένων concepts στο χώρο της εστίασης, ξέρει καλά να φέρνει… επιτυχία και να αναγνωρίζει κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Με ισχυρό brand name, ευρύ πελατολόγιο και δοκιμασμένη συνταγή επιτυχίας, το Gazi College αναπτύσσεται δυναμικά… θέτοντας πολύ ψηλά τον πήχη της κερδοφορίας! Το Gazi College λειτουργεί στη βάση του 5 shops in 1 (café, snack, food, bar, patisserie) και έχει πολλαπλά profit centers (sit in, take away, delivery)! H πλούσια γκάμα προϊόντων που σερβίρει η ολοήμερη κουζίνα του, εξασφαλίζει στον υποψήφιο franchisee υψηλή μέση απόδειξη, ενώ τα κέρδη μεγιστοποιούνται λόγω του χαμηλού food cost. Τα προνόμια όμως δεν εξαντλούνται εδώ! Εξίσου σημαντικό είναι και το πλήρως ελεγχόμενο κόστος της αρχικής επένδυσης μέσω απευθεί-

Ένας all day πολυχώρος που παίρνει… “άριστα στην επιχειρηματικότητα! ”

ας σχέσεων με τους προμηθευτές, καθώς και του κόστους εξοπλισμού και κατασκευής, προσδίδοντας στο concept ευελιξία και διαφάνεια. Μια επένδυση με διασφαλισμένη περιοχή για τον franchisee και με έναν έμπειρο επιτυχημένο μηχανισμό υποστήριξης.

To Gazi College στηρίζει έμπρακτα τον υποψήφιο franchisee με παροχή συμβουλών σε όλα τα κρίσιμα στάδια της συνεργασίας, όπως είναι η οικονομικοτεχνική ανάλυση της επένδυσης, η αναλυτική αξιολόγηση της κάθε εναλλακτικής τοποθεσίας, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός,


“ Urban αισθητική, jazz & funk ήχοι και εναλλακτική ατμόσφαιρα συνθέτουν τον «σύμπαν» του Gazi College. ”

αλλά και ο συνεχής εμπλουτισμός του μενού, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Gazi College... η νέα επιχειρηματικήκαινοτόμος ιδέα!

All day concept με φανατικό κοινό

Ιδανικό σημείο για καφέ με τη συνοδεία πρωϊνών snacks, τόπος συνάντησης για χαλαρωτικό lunch break, meeting point για τους βραδινούς επισκέπτες της περιοχής, τελικός σταθμός για ένα τελευταίο… street food! Οι απολαυστικές και πάντα φρέσκες δημιουργίες των σεφ που προσφέρονται μέχρι και αργά το βράδυ, αλλά και η πλούσια ποικιλία από cocktails και επιλεγμένα κρασιά συμπληρώνουν ιδανικά το παζλ της διασκέδασης στα επιτυχημένα και άκρως ξεχωριστά στέκια της Αθήνας, του Πειραιά και της Γλυφάδας! Πραγματική διασκέδαση, καλό φαγητό, εναλλαγή μουσικής και κόσμου και πραγματικά ιδιαίτερα κοκτέιλ, όλα συγκεντρώνονται εδώ! Μέσα από μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, το Gazi College «διδάσκει» σε όλους μας πως την ωραιότερη γεύση την έχει η ίδια η ζωή! Ο πλήρως ενημερωμένος κατάλογος στους μαυροπίνακες με το μενού περιλαμβάνει κάθε λογής εδέσματα, όπως φρέσκα κρουα-

νά από τους έμπειρους σεφ, όσο και οι ανταγωνιστικές τιμές, έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, δημιουργώντας φανατικούς φίλους, κάθε ηλικίας που αναδεικνύουν τα καταστήματα Gazi College στους πιο ζωντανούς χώρους της Αθήνας!

8 Μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

σάν, μοναδικά muffins, βάφλες, quiche lorraine, φρεσκοψημένα sandwiches, hot dogs, κρέπες, εξαιρετικές σαλάτες, πίτσες και ζυμαρικά, λαχταριστά burgers. Ανάμεσα στις καινούριες επιλογές για lunch ή dinner, βρίσκουμε μεταξύ άλλων Café De Paris Tagliata italiana, Pollo a la parilla, Ψαρονέφρι on the chips, Salmon teriyaki, Asian basket, σαλάτα από την Ελληνική γη. Όλα τα πιάτα αποτελούν έμπνευση του καταξιωμένου σεφ Μιχάλη Φανερωμένου. Και για όσους έχουν…

«γλυκειά» διάθεση ο «great pastry chef ’14» Δημήτρης Μακρυνιώτης σερβίρει ξεχωριστά «gazi college» γλυκά! Ανάμεσα σε αυτά βρίσκουμε 3G chocolate, american brownies, valhrona soft cookie,frozen pavlova, almond apple crumble, strawberry & cream, healthy ice cream sandwich, choco juice, γαλλικό profiterole. Τόσο η πλούσια προϊοντική γκάμα, οι μοναδικές συνταγές που προσφέρονται και παρασκευάζονται καθημερι-

1. Πολλαπλά profit centers με ένα πολυδιάστατο concept που καλύπτει 5 διαφορετικές αγορές (café, snack, food, bar, patisserie) καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 2. Υψηλή μέση απόδειξη μέσα από ένα ευρύ προϊοντικό μίγμα 3. Φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που παρασκευάζονται στο κατάστημα και προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές 4. Χαμηλό food cost 5. Υψηλή πληρότητα που επιτρέπει ελεγχόμενα λειτουργικά κόστη 6. Ελεγχόμενο κόστος αρχικής επένδυσης μέσω απευθείας σχέσεων με προμηθευτές εξοπλισμού και κατασκευής 7. Διασφάλιση αποκλειστικότητας περιοχής, διασφάλιση των συνεργατών και της αποδοτικότητας για κάθε Gazi College 8. Πλήρες οπτικοακουστικό υλικό σε όλα τα στάδια ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/627 τευχοσ 58 FrancHise Success

29


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ΘΕΪΚΟ Θεϊκές γεύσεις στη γρήγορη εστίαση 24ωρο delivery, λαχταριστές γεύσεις, πλήρης προϊοντική γκάμα για κάθε γούστο και, πάνω απ’ όλα, ποιότητα συνθέτουν το παζλ της επιτυχίας για το ΘΕΪΚΟ. Ιδανικό για οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, το νέο street food concept κάνει τη διαφορά.

Τ

ο ΘΕΪΚΟ street food concept, που δραστηριοποιείται στην αγορά της Ζακύνθου από το 2010, είναι διάσημο σε όλο το νησί για τα απολαυστικά και χορταστικά του σάντουιτς, τα πεϊνιρλί, τις νόστιμες και αποκλειστικές συνταγές για χειροποίητο μοσχαρίσιο μπιφτέκι και μπιφτέκι κοτόπουλου αλλά και για τα γλυκά και τον υψηλής ποιότητας καφέ. Φιλικό και πεντακάθαρο περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, φρέσκα υλικά, χαμόγελο και ασυναγώνιστες τιμές κατακτούν τους πελάτες και αποτελούν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για το ΘΕΪΚΟ, που κάνει δυναμική είσοδο στην αγορά του franchising. Το χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και φυσικά η πολυετής πείρα των ιδιοκτητών του συνηγορούν στην εδραίωση του brand, στη δυναμική αγορά της γρήγορης εστίασης.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η συνέπεια του branding σε όλα τα επίπεδα (κατάστημα – προϊόντα – προσωπικό – συσκευασίες – σήμανση), η ποιότητα και η μοναδικότητα των συνταγών, η συνεχής ανανέωση του μενού που ακολουθεί τις Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 50-60 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €130.000 Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Website:: www.theiko.gr

30 FrancHise Success τευχοσ 58

ΘΕΪΚΟ street food concept με take away φαγητό σε χορταστικές μερίδες, σε οικονομικές τιμές και με 24ωρη εξυπηρέτηση!

τάσεις της αγοράς και το 24ωρο delivery είναι ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το ΘΕΪΚΟ να ξεχωρίζει.

Τα σημεία υπεροχής

Το ΘΕΪΚΟ βασίζεται σε μια ιδέα που αξιοποιεί πλήρως την αυξανόμενη τάση της αγοράς για take-away φαγητό, σε οικονομική τιμή και χορταστικές μερίδες. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και εναρμονίζεται πλήρως με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής και τη στροφή των καταναλωτών σε γρήγορα, ποιοτικά, value-for-money γεύματα. Πέρα από την αξεπέραστη ποιότητα των προϊόντων του, το ΘΕΪΚΟ ξεχωρίζει για τη γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση καθώς και για το νεανικό σχεδιασμό των καταστημάτων του. Ωστόσο, στοιχείο διαφοροποίησης και βασική πηγή κερδοφορίας του brand είναι το 24ωρο delivery, όλες

τις ημέρες της εβδομάδας! Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γεώργιος Πλέσσας, εκ των ιδρυτών του brand, «το χαμηλό κόστος της αρχικής επένδυσης, το υψηλό περιθώριο κέρδους και η αποκλειστική διάθεση των προϊόντων και των πρώτων υλών του ΘΕΪΚΟΥ μέσω του δικτύου μας είναι χαρακτηριστικά τα οποία συντελούν στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης».

Η υποστήριξη στοΝ συνεργάτη

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της συνεργασίας, παρέχεται στον συνεργάτη πλήρης υποστήριξη στη διαδικασία εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής σημείου. Με την έγκριση του σημείου, η εταιρεία παρέχει την απαραίτητη βοήθεια για το στήσιμο

του καταστήματος, την εύρεση προσωπικού και την εκπαίδευσή του. Η υποστήριξη συνεχίζεται με την ανάπτυξη ενός ισχυρού πελατολογίου βάσει marketing plan -προβλέπεται και διαφήμιση του νέου καταστήματος- ώστε ο νέος συνεργάτης/ franchisee να κάνει αισθητή την παρουσία του στην τοπική αγορά.

Τα πλεονεκτήματα

Το επιχειρηματικό μοντέλο του ΘΕΪΚΟΥ απευθύνεται κυρίως σε franchisee που αναζητούν μια ασφαλή επιχειρηματική πρόταση, με οικογενειακό χαρακτήρα και χαμηλά λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, η λιτή και ευέλικτη μορφή οργάνωσης, οι οικονομίες κλίμακας και το χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης καθιστούν το ΘΕΪΚΟ μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση. ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/630


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

PERFUMEWORLD Ένας κόσμος γεμάτος αρώματα… Χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και μεγάλα περιθώρια κέρδους σε μια αγορά που κινείται συνεχώς ανοδικά! Η PerfumeWorld ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του σημερινού καταναλωτή και συνιστά τη σύγχρονη επιχειρηματική ευκαιρία στο χώρο της.

Μ

ια επίσκεψη αρκεί για να σε ταξιδέψει στο απόγειο των αισθήσεων και να διαπιστώσεις πως αυτός ο κόσμος… σε μαγεύει! Η PerfumeWorld δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία από το 2008 στον κλάδο της αρωματοποιίας, έχει κερδίσει το καταναλωτικό κοινό και προσφέρει μοναδικές συλλογές αρωμάτων και ειδών προσωπικής περιποίησης. Μοντέρνος σχεδιασμός καταστημάτων, value for money προϊόντα που αναζητά κάθε σύγχρονος καταναλωτής και μια ελληνική εταιρεία που έχει πιάσει το σφυγμό της αγοράς!

«Ταξιδέψτε στον κόσμο μας»

Οι καταναλωτές βρίσκουν στα καταστήματα της αλυσίδας μεγάλη ποικιλία αρωμάτων γαλλικής προέλευσης, ενώ το εργοστάσιο παραγωγής με το οποίο συνεργάζεται συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία του είδους παγκοσμίως! Η πρώτη ύλη όλων των αρωμάτων eau de parfum που προσφέρει η PerfumeWorld προέρχεται από εκεί, γεγονός που εγγυάται την εξαιρετική ποιότητα που φέρουν όλα τα προϊόντα. Χαρακτηρίζονται από μέγιστη διάρκεια, υψηλή ποιότητα αλλά συνάμα και προσιτές τιμές και έχουν καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να χτίζουν ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand στο χώρο των αρωμάτων και καλλυντικών. Όλα αυτά τα χρόνια η εμπιστοσύνη και η αγάπη των καταναλωτών έχει μετατρέψει τα καταστήματα στα ιδανικά σημεία επιλογής του κατάλλη-

Μέσο μέγεθος καταστήματος: 20 - 30 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €16.000 - 18.000 Tηλ: 2310 766688 & 2310766878

λου -για τον καθένα μας ξεχωριστάαρώματος. Το προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο παρακολουθεί τακτικά σεμινάρια αρωματοποιίας - κοσμετολογίας, ταξιδεύει συνεχώς βρίσκοντας νέες ιδέες, ενώ παράλληλα ενημερώνεται και επιμορφώνεται ώστε να προσαρμόζεται παράλληλα και στις τάσεις της αγοράς.

Σταθερή αξία… η ποιότητα

Η PerfumeWorld είναι μια ελληνική επιχείρηση που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008. Σήμερα αριθμεί 10 καταστήματα σε Άνω Τούμπα - Αμπελόκηποι - Εύοσμο Θεσσαλονίκης , Ασκληπιού – Ολύμπου Λάρισας, Ηράκλειο Κρήτης, Καρδίτσα ενώ διαθέτει και 2 shop in shop σε Άνδρο και Χαλκιδική. Στο χώρο του franchising εισήλθε δυναμικά το 2013 παρέχοντας τη δυνατότητα σε νέους συνεργάτες να ενταχθούν στο δίκτυό της. Η προσήλωση της εταιρείας στις βασικές αρχές της -παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης, άριστης ποιότητας προϊόντα προσιτές τιμές- την οδήγησαν στην επιτυχία, ξεπερνώντας πάντα τον ανταγωνισμό. Όλες οι προσπάθειες και οι συνεχείς ενέργειες της αλυσίδας κάνουν το brand συνώνυμο της ποιότητας στον κόσμο των αρωμάτων!

Franchise… με άρωμα επιτυχίας!

«Επενδύστε λίγα… κερδίστε πολλά!», το moto της αλυσίδας, που προσφέρει μια επιχειρηματική πρόταση με σημαντικές προοπτικές κερ-

Fax: 2310766698 E-mail: info@perfumeworld.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Ευάγγελος Χασαπάκης

Value for money προϊόντα που αναζητά “ κάθε σύγχρονος καταναλωτής και μια ελληνική εταιρεία στο σφυγμό της αγοράς. ”

δοφορίας. «Ο συνδυασμός ισχυρού brand, ποιοτικού προϊόντος που χαρακτηρίζεται από διάρκεια και πιστότητα, σωστής οργάνωσης και συνεχής υποστήριξης, αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της PerfumeWorld», περιγράφει ο κ. Ε. Χασαπάκης, Γενικός Δ/ τνης της αλυσίδας. «Ο αριθμός των καταστημάτων μας και η διαφύλαξη της αξιοπιστίας μας, ενισχύουν την επαγγελματική ασφάλεια στις ενέργειες διαχείρισης και τεχνογνωσίας που αναζητούν οι franchisees. Με χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης, μεγάλα περιθώρια μεικτού κέρδους, χαμηλές λειτουργικές δα-

πάνες και value for money προϊόντα, η PerfumeWorld δίνει την ευκαιρία σε υποψήφιους συνεργάτες να ενταχθούν σε ένα δίκτυο με ανοδική πορεία που έχει ισχυροποιήσει τη θέση του στην αγορά ακόμα και κάτω από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία». Η PerfumeWorld δίνει μεγάλη προσοχή στο σύνολο των ενεργειών προώθησης της επιχειρηματικής της πρότασης, σχεδιάζοντας και προβλέποντας τις ενέργειες διαχείρισης των franchisees. Εξασφαλίζει τη συνεχή και κερδοφόρα ανάπτυξη της εταιρείας και του δικτύου, προσφέροντας αξία στην επένδυση κάθε δικαιοδόχου. ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/664

32 FrancHise Success τευχοσ 58


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

SMART SOLUTIONS The… smart franchise Customized εργαλεία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες που ικανοποιούν ακριβώς τις ανάγκες των πελατών. Σε μια αγορά που πρωταγωνιστεί στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, η Smart Solutions αποτελεί τη σύγχρονη επενδυτική ευκαιρία στο χώρο του digital marketing με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης. Σύγχρονες λύσεις επικοινωνίας με καινοτόμες εφαρμογές που “εστιάζουν στο αποτέλεσμα και χτίζουν σταθερές συνεργασίες. ”

Τ

αχύτητα αναπτυσσόμενη εταιρία Web Marketing με καινοτόμες υπηρεσίες web development και marketing. Δημιουργήθηκε το 2008 από μια ομάδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων αλλά και του εντύπου. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία σε έντυπο αλλά και διαδικτυακό μάρκετινγκ, η Smart Solutions προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως Web Hosting, Website Development, Online marketing, Έντυπα προϊόντα και Υπηρεσίες προβολής μέσα από εξειδικευμένους τοπικούς οδηγούς pocket-guide. Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης, η δημιουργία customized προϊόντων για τους πελάτες που

Μέσο Ύψος Επένδυσης: €3.500 - 13.000 Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

34 FrancHise Success τευχοσ 58

συντελούν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στην αγορά. Και βασικό! Ποικίλα πακέτα ανάλογα με το budget και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς!

Με έμφαση στο αποτέλεσμα

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημείο διαφοροποίησης η έμφαση στο αποτέλεσμα! Η Smart Solutions είναι η μοναδική εταιρεία που δεν προσφέρει απλά εργαλεία στον πελά-

τη, αλλά ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ που ο πελάτης χρειάζεται. «Στην Smart Solutions προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις για κάθε πελάτη μέσα από μια ευρεία γκάμα diversified προϊόντων. Αυτό ενισχύει τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα μας» δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πάνος Ρώτας, CEO της εταιρείας. «Οι λύσεις που παρέχουμε εξαρτώνται από το προφίλ του επιχειρηματία, τα χαρακτηριστικά του κλάδου και την περιοχή δραστηριοποίησης. Στόχος μας να αυξάνουμε διαρκώς την πιστότη-

τα των πελατών μας, διαχειριζόμενοι αποδοτικά και στοχευμένα τη συνεργασία μαζί τους και διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των εξατομικευμένων υπηρεσιών που τους παρέχουμε. Και όλα αυτά συνοδεύονται πάντα από δομές με μετρήσιμες λύσεις, αλλά και διαρκή πελατειακή υποστήριξη».

O smart… επιχειρησιακός σύμβουλος της περιοχής!

To μέλλον… βρίσκεται στο ψηφιακό περιβάλλον κι όλες οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τη δι-


αδικτυακή τους παρουσία. Ο smart franchisee, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής αγοράς καθώς και των εκάστοτε συνθηκών που επικρατούν, παρέχει customized εργαλεία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες που ικανοποιούν ακριβώς τις ανάγκες των πελατών. Και μάλιστα με μετρήσιμα αποτελέσματα… Το μεγάλο εύρος εφαρμογών της Smart Solutions επιτρέπει κάθε φορά την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στην τοπική αγορά και τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών των πελατών ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία και στρατηγική marketing. Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με το πελατειακό κοινό, ο… «smart» franchisee είναι πάντα παρών, δίπλα στους πελάτες του και δίνει customized λύσεις. Έχοντας στα χέρια του κάθε φορά τη σωστή λύση τη σωστή στιγμή, γίνεται ο επιχειρησιακός σύμβουλος της περιοχής του! Μάλιστα, η Smart Solutions είναι η μοναδική εταιρεία στο χώρο της που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Η διαφοροποίηση μας στον χώρο έγκειται στο ότι έχουμε συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλέον έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε budget προσιτό και ανταγωνιστικό, με πάντα μετρήσιμα αποτελέσματα», εξηγεί ο κ. Ρώτας.

Στο σφυγμό της ελληνικής οικονομίας

«Η Ελλάδα έχει τουριστικό προϊόν το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί. Κατά συνέπεια, το

Ένα ελκυστικό πακέτο συνεργασίας, μοναδικό στην ελληνική αγορά για τα υψηλά περιθώρια ανάπτυξης.

ρωμένες, σύγχρονες λύσεις επικοινωνίας με customized προϊόντα & υπηρεσίες • Προώθηση τοπικής αγοράς • Εύρος εφαρμογών για τον τουρισμό • Εκτεταμένο πελατολόγιο σε κάθε περιοχή σε όλους τους κλάδους • Υψηλή τεχνογνωσία, σημαντικά κέρδη. • Χωρίς απαιτούμενη προηγούμενη εμπειρία στον χώρο • Χωρίς Royalties

…. Με Smart Customers

μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς αυξάνεται συνεχώς και εμείς είμαστε εκεί. Η στροφή της εταιρείας σε αυτή την αγορά, ήταν μια στρατηγική απόφαση που πήραμε πριν από περίπου πέντε χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κίνησή μας αυτήν. Συνεχίζει να αποτελεί τη βάση πολλών επενδύσεων αλλά και κερδών», σχολιάζει ο κ. Π. Ρώτας. Οι υπηρεσίες και οι λύσεις που παρέχει η Smart Solutions, προωθούν την κάθε αγορά σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, προσελκύοντας και εξυπηρετώντας παράλληλα τον τουρισμό!

Δύο μοναδικά εργαλεία μόνο από την Smart Solutions!

• pocket-guide Έντυπος και ηλεκτρονικός ταξιδιωτικός οδηγός που αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους περιοχής, επιλογές για διαμονή, φαγητό και λοιπές δραστη-

ριότητες μέσα από την προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων. Το πελατειακό κοινό; Όλες οι τοπικές επιχειρήσεις! (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.). • Online booking Σύστημα online κρατήσεων, το οποίο ενσωματώνεται σε νέες ή υπάρχουσες ιστοσελίδες ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, να αυξήσει την πληρότητά τους και να ελαχιστοποιήσει τις προμήθειες προς τουριστικούς πράκτορες και διαδικτυακά portals online κρατήσεων.

H... Smart franchise ευκαιρία

• Χαμηλού κόστους επένδυση • Δυναμική αγορά με αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης • Η μοναδική εταιρεία με ολοκλη-

• Τουρισμός (Συστήματα Booking, SEO, Web development και Design, pocket-guide), Έντυπα Προϊόντα (επαγγελματικές κάρτες, φακέλους, αυτοκόλλητα κ.α.) • Εστίαση (SEO, Web development και Design, pocket-guide, Προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, Έντυπα προϊόντα (μενού, αφίσες, σουπλά κ.ά.) • Λιανική (Web development και Design, SEO, Έντυπα προϊόντα -διαφημιστικά φυλλάδια, συσκευασίες προϊόντων, stands κ.α.)

… Για Smart franchisee

Η Smart Solutions παρέχει την ευκαιρία σε νέους συνεργάτες με επικοινωνιακές και πωλησιακές ικανότητες να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία της εταιρείας, προωθώντας την περιοχή τους και την τοπική αγορά. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Το μόνο που χρειάζεται είναι επικοινωνιακές ικανότητες, διάθεση για πωλήσεις και δικτύωση στην τοπική αγορά! The World Wide Web… in your Hands!!! ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/668 τευχοσ 58 FrancHise Success

35


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ΩΚΕΑΝΟΣ 100%... Ελλάδα! Καινοτομία, παράδοση και… καφεμαντεία συναντιούνται στον Ωκεανό! Η νέα κερδοφόρα επιχειρηματική πρόταση με βασικό προϊόν τον ελληνικό καφέ… και τις «προβλέψεις» του!

Κ

ρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, εδώ και 20 συνεχόμενα χρόνια! Η επιτυχία του Ωκεανού αδιαμφισβήτητη, καθώς κατάφερε να διαφοροποιηθεί και να παραμείνει στην αγορά ως κάτι αυθεντικό, ξεχωριστό και πολύ… ελληνικό! Βασίστηκε εξαρχής στο αγαπημένο ρόφημα των Ελλήνων, τον ελληνικό καφέ… αλλά και στη βαθιά ριζωμένη ελληνική κουλτούρα και παράδοση της «ανάγνωσης» του φλιτζανιού. Εδώ, η καφεμαντεία είναι δωρεάν, ο ελληνικός καφές μόνο €2 (!), ενώ η απήχηση είναι τέτοια, που για να μάθετε τα μελλούμενα παίρνετε χαρτί προτεραιότητας. Ναι-χαρτί προτεραιότητας!

All day… Ωκεανός!

Ο Ωκεανός έχει το δικό του φανατικό κοινό, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ένα κοινό πιστό και αφοσιωμένο που επισκέπτεται τα καταστήματα του δικτύου ξανά και ξανά! Γιατί; Γιατί στον Ωκεανό περνάς καλά μέσα σε ένα φιλόξενο, οικείο και χαλαρό περιβάλλον και κυρίως, μπορείς να φας, να πιεις, ξοδεύοντας τα ελάχιστα! Και γιατί όχι; Ας μάθεις και την εξέλιξη όσων σε ενδιαφέρουν... Με ολοκληρωμένο προϊοντικό μίγμα, καλύπτει κάθε γούστο, κάθε διάθεση και κάθε στιγμή της ημέρας! Τσάι, χυμοί, καφές espresso, ποτά και λοιπά ροφήματα συμπληρώνουν τον κατάλογο, ενώ μικρά αλλά συνάμα απολαυστικά συνοδευτικά πιάτα, όπως club sandwiches,

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 95-125 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €85.000-105.000 Entry Fee: €15.000-20.000

36 FrancHise Success τευχοσ 58

“ Μια κούπα ελληνικού καφέ και χαρτάκι… προτεραιότητας καθημερινά στον Ωκεανό! ”

toasts και τορτίγιες, συντροφεύουν το κοινό την ώρα αναμονής για την «ανάγνωση» του καφέ… Ένα all day και ιδιαίτερα συγκροτημένο concept που έφερε στην αγορά μια νέα μοναδική κατηγορία πολυδιάστατου καταστήματος, που λειτουργεί στη βάση του 3 σε 1 (café- bar- καφεκοπτείο), διεκδικώντας με επιτυχία μερίδια αγοράς, τόσο από την αγορά της καφεστίασης, όσο και από την ψυχαγωγία.

Μια win-win επιχειρηματική πρόταση

Ένα concept που διαφοροποιείται σημαντικά από τον ανταγωνισμό με ένα απλό και εξίσου αποδοτικό μοντέλο καταστήματος. Χωρίς απαίτηση σχετικής προϋπηρεσίας και με πολλαπλά profit centers που εξασφαλίζουν υψηλή ρευστότητα. Και πολύ βασικό! Μια χαμηλού κόστους επένδυση και ένα concept ιδιαίτερα

Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

ανθεκτικό στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Τα παραπάνω καθιστούν τον Ωκεανό μια σύγχρονη αλλά ταυτόχρονα και διαχρονική επενδυτική πρόταση, που απευθύνεται σε μια μεγάλου μεγέθους αγορά και ένα ευρύ πελατειακό κοινό, που υπερβαίνει, παρεμφερείς χώρους εστίασης! Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το ηλικιακό target group του «Ωκεανός» κυμαίνεται από 16-66 ετών, με το 85% να αποτελείται από γυναίκες! Με υψηλής ποιότητας προϊόντα στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και διαφοροποίηση μέσα από τη δωρεάν καφεμαντεία, ο Ωκεανός αποτελεί ένα concept ιδανικό για άμεση απόδοση, υψηλή ρευστότητα και κερδοφορία.

«Ταξίδι» επιτυχίας στον… Ωκεανό

… με «πολύτιμα» εφόδια! • Απευθύνεται σε ένα ευρύ πελατολόγιο αποτελούμενο από πολλαπλά κοινά • Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αφοσίωσης πελατών

• Προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες πωλήσεων κατά το διάστημα αναμονής, μέχρι να διαβαστεί το φλιτζάνι. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καθώς και υψηλότερη μέση απόδειξη • Συνιστά ένα all day διαχρονικό concept βασισμένο σε ένα αγαπημένο προϊόν, τον ελληνικό καφέ και μια διαχρονική τάση, την ανάγκη μας να μάθουμε τα μελλούμενα • Το 80% των πωλήσεων στηρίζεται στην πώληση ελληνικού καφέ, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό μικτό περιθώριο κέρδους • Είναι ένα δοκιμασμένο, επιτυχημένο μοντέλο καταστήματος με 20 χρόνια πορείας • Προσφέρει αποκλειστικότητα περιοχής, που προσδίδει ασφάλεια στην επένδυσή σας • Απλό και εξίσου αποδοτικό μοντέλο καταστήματος χωρίς απαίτηση σχετικής προϋπηρεσίας Και όπως λένε χαρακτηριστικά στον Ωκεανό… «Δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία, αρκεί το μεράκι σας για πωλήσεις και η θέλησή σας για επιτυχία!». ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/665


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

GRILL BROS Ένα burger που τα συνδυάζει όλα… Aνεπανάληπτη γεύση, χορταστική ποσότητα και προσιτή σε όλους τιμή! Ο συναρπαστικός συνδυασμός απολαυστικών, gourmet burgers στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, καθιστούν το GRILL BROS ιδανικό στέκι για… premium απόλαυση!

Ό

λα τα GRILL BROS burgers δημιουργούνται από ζουμερά μπιφτέκια φτιαγμένα από μυστικές και νόστιμες συνταγές της έμπειρης ομάδας που κρύβεται πίσω από το απόλυτο στέκι στην Καβάλα... Σε μοντέρνο χώρο, με ανοιχτή κουζίνα και πλήρες μενού, που απαρτίζεται από λαχταριστά burgers, ζουμερά κρεατικά, club sandwiches και δροσερές σαλάτες, το GRILL BROS αποτελεί έναν all day προορισμό για κάθε ηλικία, διάθεση και χρονική στιγμή. Μέσα από μια ευέλικτη επιχειρηματική πρόταση και ένα δοκιμασμένο αποδοτικό μοντέλο επιχείρησης που βασίζεται σε απλοποιημένες διαδικασίες, το GRILL BROS δίνει την ευκαιρία σε νέους συνεργάτες στη

Μέσο Ύψος Επένδυσης: €60.000 - 85.000 Entry fee: €10.000 - 15.000 Τηλ.: 6980138826 E-mail: info@franchise-success.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Μάκης Παπαβέργος

38 FrancHise Success τευχοσ 58

Μια ευέλικτη επιχειρηματική πρόταση κι ένα αποδοτικό μοντέλο “επιχείρησης που βασίζεται σε απλοποιημένες διαδικασίες. ” Βόρεια Ελλάδα να αξιοποιήσουν μια σύγχρονη επιχειρηματική ευκαιρία. Και μάλιστα σε μια αγορά που όχι μόνο έχει αποδείξει ότι ανθίσταται στην κρίση, αλλά παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και έντονα σημάδια ανάκαμψης!

Το burger αποθεώνεται

Signature burgers με αυθεντική και γεμάτη γεύση! To GRILL BROS δημιουργήθηκε για να μας συστήσει… από την αρχή το πραγματικό, το αυθεντικό burger! Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2013 στο πολυσύχναστο κέντρο της Καβάλας και αμέσως έγινε το απόλυτο γαστρονομικό στέκι της πόλης. Και είναι φυσικό… Όταν μπορείς να απολαύσεις ποιοτικό κρέας σε λαχταριστούς συνδυασμούς, με υπέροχες συνοδευτικές σάλτσες σε αφράτο

χειροποίητο ψωμάκι, και όλα αυτά σε πολύ χαμηλό κόστος (από €2), σίγουρα θα το επισκεφτείς ξανά και ξανά! Οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε μέρα! Μόνος σου ή με παρέα! Για sit in ή take away! Αλλά και για delivery!

“it’s all about meat”

Στο μότο “it’s all about meat” αποτυπώνεται η σταθερή, αδιαπραγμάτευτη προσήλωση του GRILL BROS στην επιλογή των καλύτερων πρώτων υλών και φυσικά… στο κρέας! Εδώ, το μπιφτέκι είναι τόσο ζουμερό και μυρωδάτο που το τρως ακόμα και σκέτο! Μεγάλη ποικιλία burgers και customized συνδυασμοί -δυνατότητα επιλογής ψωμιού, sauce ή extra υλικών- για να επιλέξεις… το δικό σου burger! «Το αποτέλεσμα… απογειώνεται χάρη στον ειδικό τρόπο ψησίμα-


τος, που γίνεται με τη μέθοδο dual contact, ώστε να διασφαλιστούν όλοι οι φυσικοί χυμοί των κρεάτων», μας εξηγεί ο κ. Μάκης Παπαβέργος, ιδρυτής της επιχείρησης. «Με τιμές που ξεκινούν από 2€, τα αυθεντικά burgers δεν είναι πλέον αμερικάνικο προνόμιο!». Άλλωστε, πίσω από τη νοστιμιά και την άριστη εξυπηρέτηση βρίσκεται μια ομάδα που γνωρίζει καλά το χώρο και τις ανάγκες του καταναλωτή. Η πολυετής επιτυχημένη πορεία των ιδρυτών του στο ποιοτικό «γρήγορο φαγητό», το πάθος αλλά και η μακρά εμπειρία, αποτέλεσαν εξαρχής τον βασικό πυλώνα επιτυχίας του GRILL BROS.

Οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε μέρα! Μόνος σου ή με παρέα. Για sit in ή take away! Αλλά και για delivery!

Τα burgers στο επίκεντρο

Ένας casual dining χώρος, που συνδυάζει αρμονικά μπεργκεράδικο και neighbourhood grill. Οι μυστικές συνταγές, η φρεσκάδα των πρώτων υλών, η ισορροπία των υλικών, η ποικιλία των γευστικών προτάσεων και η δυνατότητα εξατομίκευσης (made-to-order) έκαναν τα burgers GRILL BROS τη νέα καθημερινή απολαυστική συνήθεια του κοινού! Το GRILL BROS διακρίνεται για τη μοντέρνα & σαφώς διαφοροποιημένη αισθητική του, καθώς και για την άριστη εξυπηρέτηση που αφήνει όλους τους πελάτες ευχαριστημένους. Η ανοιχτή κουζίνα αποκαλύπτει τη φρεσκάδα, την ασύγκριτη ποιότητα και την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, κάνοντας τα GRILL BROS burgers ακόμη πιο ποθητά! «Ο σύγχρονος εξοπλισμός του καταστήματος, μας επιτρέπει να ετοιμάζουμε τα προϊόντα μας με την απαραίτητη ακρίβεια και πάνω από όλα κάτω από τις καταλληλότερες συνθήκες, για να προσφέρουμε πάντα ένα γευστικό και συγχρόνως ποιοτικό προϊόν», εξηγεί ο κ. Μ. Πα-

παβέργος. «Από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας έως το σερβίρισμα!» συμπληρώνει.

GRILL BROS franchise

Η επιχειρηματική πρόταση GRILL BROS συνιστά μια χαμηλού κόστους επένδυση με μικρές απαιτήσεις σε προσωπικό & χαμηλά λειτουργικά κόστη, κατάλληλη και για family business!

… Γιατί;

• Το burger θεωρείται το next big thing στη γρήγορη εστίαση που ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη καταναλωτική ανάγκη για γρήγορα, οικονομικά αλλά συνά-

μα ποιοτικά γεύματα. Αξιοποιώντας αποδοτικά αυτή την τάση και έχοντας αναπτύξει ένα συγκροτημένο, δοκιμασμένο concept, το GRILL BROS προσφέρει υπεραξία και υψηλά κέρδη • Ασυναγώνιστος συνδυασμός premium και ιδιαίτερα χορταστικών burgers, προσφερόμενων στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς, στοιχείο που το έχει αναδείξει στο νέο burger spot • Ολοκληρωμένη & πλήρως εξατομικευμένη στις προτιμήσεις του καταναλωτή προϊοντική σειρά! Το product mix GRILL BROS ενδεί-

κνυται για πολλαπλές cross και up sales, αυξάνοντας το ύψος της μέσης απόδειξης • Αll day concept που απευθύνεται σε πολλαπλά κοινά (άνδρες, γυναίκες, παιδιά), ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε διάθεση • All time classic προϊόν & All seasons concept: Έχουν διαχρονικότητα, δεν έχουν εποχικότητα! Το GRILL BROS ενδείκνυται για πωλήσεις όλο τον χρόνο, διασφαλίζοντας σταθερές χρημοτοροές και λειτουργική κερδοφορία • Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των προϊόντων που διασφαλίζει υψηλή ρευστότητα • Συνεχής έρευνα & ανάπτυξη για το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προϊόντων, που «ανανεώνουν» το γευστικό ενδιαφέρον των καταναλωτών, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα • Yψηλή διαπραγματευτική δύναμη του GRILL BROS που διασφαλίζει χαμηλές τιμές προμήθειας πρώτων υλών μέσω κεντρικών συμφωνιών (στις πρώτες ύλες, στα συσκευασμένα προϊόντα και στα αναλώσιμα υλικά) και ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους • Χαμηλό food cost • Ξεχωριστό στήσιμο καταστήματος, που αποδίδει ξεκάθαρα την ενιαία και πλήρως διαφοροποιημένη ταυτότητα των καταστημάτων GRILL BROS • Με αποκλειστικότητα περιοχής, που θωρακίζει την αποδοτικότητα της επένδυσης • Χαμηλά royalties (2%) Μια ευέλικτη επιχειρηματική πρόταση με 3 profit centers για sit in, take away και delivery και ένα αποδοτικό μοντέλο επιχείρησης, που βασίζεται σε απλοποιημένες διαδικασίες. Μια σύγχρονη επιχειρηματική ευκαιρία, ιδανική για σύντομη απόσβεση και υψηλή κερδοφορία! ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/667 τευχοσ 58 FrancHise Success

39


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

CAFÉ Mé Μé έρευνα – Μé αγάπη – Μé πλάνο – Μé στόχους Με αφετηρία τη Λάρισα, την πόλη του καφέ, τα Café Mé έρχονται και ξεχωρίζουν στη δυναμική αγορά της εστίασης, με ιδέες και λύσεις για μια αποδοτική επιχείρηση.

Η

“Café Mé” αποτελεί τη νέα πρόταση στο χώρο του καφέ με συνταγή όμως ετών στα δημοφιλή freddo ροφήματα. Συνδυάζοντας χαμηλά λειτουργικά κόστη και υψηλό κέρδος, το πρώτο street café με delivery στη Λάρισα ακολουθεί μια σταθερά ανοδική και επιτυχημένη πορεία. Η αλυσίδα αριθμεί 6 καταστήματα σε κομβικά σημεία των πόλεων, περάσματα και φοιτητικά στέκια, ενώ νέα “Café Mé” βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής σε Άνω Γλυφάδα, Χαλκίδα και Θεσσαλονίκη.

Η καθημéρινή “ συνήθεια που ήρθε για να μείνει! ”

Μια αποδοτική πρόταση

Η πρόταση των “Café Mé” φέρνει στην αγορά του franchising το design street cafe με ακόμη πιο προσιτά κόστη. Ένα design street cafe που συνδυάζει καφέδες και ροφήματα με mix προτάσεων που συναγωνίζονται αυτές ενός σύγχρονου «snack-take away» καταστήματος. Δεν απαιτούνται royalties, ενώ διατίθεται ειδικό συνεργείο κατασκευών και ομάδα για την επικοινωνία και την εκπαίδευση, ώστε ο υποψήφιος franchisee να ξεκινά με σιγουριά και καθοδήγηση. Όλα απορρέουν από εμπειρίες και προσπάθεια πολλών ετών και στοχεύουν -με πολλές προσεγμένες λεπτομέρειες και μεγάλες δαπάνες που προηγήθηκαν- σε ένα αποδοτικό και συμφέρον franchise concept. Όπως μας εξηγεί ο κ. Γιώργος Ανδρεάδης, ιδρυτής της αλυσίδας: «Σε σχέση με τον ανταγωνισμό διατίθενται ποιοτικές επιλογές σε πιο συμπιεσμένες τιμές και τα καταστήματά μας ταιριάζουν πιο πολύ στη νέα τάση των “street café” που θυμίζουν spots, έχουν πιο υπολογισμένα λειτουργικά, υψηλές, μοδάτες παροχές και «ξέρουν τι θέλουν». ΑπευθύΜέσο Μέγεθος Καταστήματος: 30 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €30.000 Entry Fee: €15.000 Τηλ.: 2410 231428

40 FrancHise Success τευχοσ 58

Με ευελιξία και ενθουσιασμό

νονται στον έξυπνο επιχειρηματία που θέλει να προσφέρει αλλά και να διαβαίνει το μονοπάτι της επιτυχίας».

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ... ΠΡΑΞΗ

Το “Café Mé” φέρνει πρώτο στη Λάρισα την υπηρεσία delivery café, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πρώτα «street café» με φανατικό κοινό στις συνταγές του freddo cappuccino & espresso αλλά και στις χειροποίητες πίτες του. Σήμερα τα προϊόντα της αλυσίδας είναι πολύ δημοφιλή και με συνταγές μοναδικές. Από το πεϊνιρλί, την πίτσα και τη μπουγάτσα, μέχρι το μοκατσίνο, τον ελληνικό και το freddo καπουτσίνο. Τα ίδια τα καταστήματα της αλυσίδας αποδεικνύουν την επιτυχία της. Η έτοιμη κι έμπειρη ομάδα στελεχών -με ένα οργανωμένο πλάνο- είναι στη διάθεση του υποψήφιου συνεργάτη προκειμένου να τον οδηγήσει σωστά στο άνοιγμα E-mail: info@cafeme.gr Web site: www.cafeme.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Αποστόλης Νταϊλιάνης

ενός νέου “Café Mé” και στον δρόμο της κερδοφορίας. Η φιλοσοφία της αλυσίδας στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές: • Έρευνα κι εξέλιξη σε κάθε πτυχή της λειτουργίας και των προϊόντων που προσφέρονται στους πελάτες • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού κι ενημέρωση σε θέματα υλικών, νέων τάσεων και τεχνολογίας • Ειλικρίνεια, σεβασμός, μέγιστες παροχές προς τους επισκέπτες αλλά και προς τους συνεργάτες της • Αποτελεσματική υποστήριξη των καταστημάτων franchise με σκοπό την υγιή διάρκειά τους.

Ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει αρχικά να μοιραστεί το όνειρο και τους στόχους της εταιρείας. Θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις συνθήκες του σήμερα και: «Να δει σε μας τη γνώση, την ποιότητα και τις προοπτικές να γίνουμε μια αναγνωρίσιμη αλυσίδα καφέ που θα είναι άξια αναφοράς, καθημερινή συνήθεια όπως είναι το σλόγκαν μας, για να βλέπει θετικά αποτελέσματα από την επένδυσή του» εξηγεί ο κ. Απόστολος Νταϊλιάνης, Υπεύθυνος Marketing & Ανάπτυξης. «Είναι λοιπόν μεγάλη ευκαιρία η επιλογή των “Café Mé” διότι είναι στην αρχή τους, στην προσπάθεια για εξάπλωση, με μεγαλύτερη ευελιξία κι ενθουσιασμό και με στελέχη που έχουν κυρίως διάθεση να δημιουργήσουν και να έχουν μακροπρόθεσμα κέρδη από την ανάπτυξη». Γιατί, «Για να πετύχει η αλυσίδα πρέπει πρώτα να κερδίζουν οι franchisees». ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/648


Όσοι συνεργάζονται με τα καταστήματα Cartridge World βοηθάνε το περιβάλλον! Τα περισσότερα μελανοδοχεία ξαναγεμίζονται ή ανακατασκευάζονται. Έτσι οι πελάτες μας, βοηθάνε και το περιβάλλον!


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

MEDI FOOT Δυνατό brand – ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Ένα καινοτόμο concept στην αναπτυσσόμενη αγορά της υγείας - ευεξίας και ομορφιάς με ποιοτικές υπηρεσίες σε ελκυστικές τιμές. Τα Medi Foot με προσοχή, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα δίνουν λύσεις και μας… φροντίζουν.

“Α

γάπη και φροντίδα στα πόδια μας», ένα από τα σλόγκαν της Medi Foot, της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο της θεραπείας, πρόληψης, ευεξίας και ομορφιάς των κάτω άκρων. Κατάλληλη αντιμετώπιση για κάθε πρόβλημα των κάτω άκρων, άρτια καταρτισμένα στελέχη, καινοτόμες υπηρεσίες σε μια δυναμική και μεγάλου μεγέθους αγορά. Η Medi Foot, έχοντας ήδη χτίσει ένα δυνατό και αναγνωρίσιμο brand, πρωτοπορεί με τις σύγχρονες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες της, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε νέους συνεργάτες να μπουν δυναμικά στην αγορά της υγείας και ευεξίας.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η MEDI FOOT ιδρύθηκε το 2008 με έδρα τη Ρόδο. Απαρτίζεται από άρτια καταρτισμένους ποδολόγους που παρέχουν σε κάθε ασθενή - πελάτη την κατάλληλη λύση σε κάθε πάθηση του ποδιού. Διαθέτοντας πείρα, γνώση και αξίες αλλά και τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό σε άρτιες εγκαταστάσεις, η Medi Foot κυριαρχεί στον κλάδο της και αποτελεί την πρώτη επιλογή στη συνείδηση του κόσμου. Με σύγχρονες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, η Medi Foot δίνει λύσεις σε μια μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού. Διαβητικοί που ταλαιπωρούνται από παθήσεις των κάτω άκρων, γυναίκες μετά την εμφάνιση προβλημάτων π.χ. από τη χρήση τακουνιών, άνδρες που αντιμετωπίζουν παθήσεις Μέσο Ύψος Επένδυσης: €28.000-35.000 Μέσο Μέγεθος Κατ/τος: 70-90 τ.μ

42 FrancHise Success τευχοσ 58

σύγχρονες υπηρεσίες “απόΟι πλέον τον ηγέτη της αγοράς! ”

των άκρων, π.χ. μυκητιάσεις, παιδιά για έλεγχο της ορθής ανάπτυξης του πέλματος, αθλητές, χορευτές, όλοι απευθύνονται και εμπιστεύονται την Medi Foot. Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το ποδολογικό κέντρο της Medi Foot συγκαταλέγονται: Διαβητικό πόδι, Ονυχοκρύπτωση, Υπερκερατώσεις, Ραγάδες, Ορθονυχία, Αποκατάσταση Ονυχαίας Πλάκας, Ονυχογρύπωση, Αντιμετώπιση Κάλων, Ακροχαρδώνες (μυρμηγκιές), Ορθοπλαστική, Πελματογράφημα, Ορθωτικά Πέλματα.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Medi Foot αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες στο χώρο που αναπτύσσεται με το σύστημα franchise. Σε συνεργασία με την ΤΗΕ FRANCHISE CO., έχει σχεδιάσει μια επιχειρηματική πρόταση με πολλαπλά οφέλη για τον υποψήφιο επενδυτή. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η κα Α. Παγκά, Γεν. Διευθύντρια της Medi Foot: «Όλοι πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, ότι σήμερα ο καταναλωτής αναζητά ποιοτικές υπηρεσίες κοστολογημένες σωστά. Ο υποψήφιος franchisee από την πλευρά του Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

αναζητά μια επένδυση που συνδυάζει εργασία αυτοαπασχόλησης με προοπτική κάποιων αποδόσεων στο τέλος του χρόνου. Στην Medi Foot με γνώμονα αυτές τις δύο παραμέτρους σχεδιάσαμε μια επιχειρηματική ευκαιρία για νέους συνεργάτες με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε Ρόδο, Κρήτη (Χανιά) και Αθήνα, εκ των οποίων το κατάστημα των Χανίων αποτελεί συνεργασία franchise.

της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και την ανάγκη επενδυτών-manager. Και σε αυτήν την περίπτωση φυσικά, τα στελέχη της Medi Foot είναι δίπλα στον νέο συνεργάτη, τον βοηθούν, τον υποστηρίζουν και τον στηρίζουν σε κάθε βήμα ώστε να επιλέξει και να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό για την εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση κάθε προβλήματος.

Υποψήφιοι Συνεργάτες

Πιο αναλυτικά, η πρόταση συνεργασίας της Medi Foot παρέχει: • Διαδικασία επιλογής & έγκρισης σημείου νέου ποδολογικού κέντρου (ανάλυση τοπικής αγοράς, συμβουλευτική υποστήριξη στον σχεδιασμό και στην κατασκευή του κέντρου) • Εύρεση πηγών χρηματοδότησης και επιδότησης επένδυσης • Εκπαίδευση του συνεργάτη (εμπεριστατωμένα εγχειρίδια λειτουργίας, ανάλυσης περιστατικών, πωλήσεων) • Υποστήριξη στην επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (workshop) 4 φορές το χρόνο • Διαχείριση ποδολογικού κέντρου, οικονομική, λογιστική, χρηματοοικονομική διαχείριση • Τεχνικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας • Forum- wikipedia του δικτύου για συνεχή ενημέρωση των συνεργατών ■

Η επιχειρηματική πρόταση της Medi Foot απευθύνεται σε δύο διαφορετικά επενδυτικά κοινά. Το ένα αφορά νέους και νέες, απόφοιτους σχολών ποδολογίας με διάθεση και όρεξη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ κοινό που το έχει ανάγκη. Πάντα με την καθοδήγηση και την υποστήριξη της έμπειρης και πλέον καταρτισμένης ομάδας της Medi Foot, οι νέοι συνεργάτες επενδύουν σε μια επιχειρηματική πρόταση, ένα μοναδικό concept, που παρέχει πληθώρα υπηρεσιών σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο. Δεν πρόκειται απλά για ένα χώρο παροχής υπηρεσιών ομορφιάς, αλλά για ένα σύγχρονο κέντρο που απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν ή θέλουν να προλάβουν οποιοδήποτε είδους πρόβλημα, μικρό ή μεγαλύτερο στα κάτω άκρα. Ο νέος συνεργάτης όμως ΔΕΝ είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος ποδολόγος. Η επιχειρηματική πρόταση

Πακέτο Συνεργασίας

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/613


Μείνετε συνδεδεμένοι με το FRANCHISE SUCCESS σε:

https://www.facebook.com/pages/FRANCHISE-SUCCESS/120663517948419?ref=hl

https://twitter.com/FranchiseSucces

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3978736

http://issuu.com/franchise.success

http://free.yudu.com/library/173419/Franchise-Success--Library

https://www.youtube.com/channel/UCABtYKAfPfhQXP24es1fLJA

https://www.pinterest.com/franchisesucces/

https://instagram.com/franchise.success/

Συνεχής ενημέρωση από την αγορά του franchising, νέα, events, e-magazines, videos

Επικοινωνήστε στο: info@franchise-success.gr


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

DE-TOX DET-OX… η άποψη στον καφέ! Από τα πιο στιλάτα café της πόλης και με βασικό σημείο διαφοροποίησης τον ίδιο τον (διάσημο) καφέ, τα DE-TOX μας προσκαλούν σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και υψηλής κερδοφορίας!

Έ

νας all day προορισμός απόλαυσης με ξεχωριστό καφέ, ολοκληρωμένο προϊοντικό μείγμα, εξαιρετική αισθητική, μοντέρνο σχεδιασμό. Μια σίγουρη επιλογή για να απολαύσουμε τον καφέ, το snack, το ποτό! Πού; Είτε μέσα στην προσεγμένη σάλα, είτε take-away, ή ακόμα και με delivery στον προσωπικό μας χώρο! Με 3 profit centers, τα DE-TOX αποτελούν ένα απόλυτα συγκροτημένο concept, που φέρει όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας!

Με 3 profit centers, “ χαμηλό food cost και all day κοινό, τα DE‑TOX συνιστούν μια κερδοφόρα και ελκυστική επιχειρηματική ευκαιρία στη δυναμική αγορά των café!

Ο διάσημος Καφές… DE-TOX

Η ομάδα του DE-TOX συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Λάρισας που προώθησε τον espresso και cappuccino στο κοινό. Σημείο αναφοράς πάντα η ποιότητα και τα καλύτερα υλικά. Για την παρασκευή του διάσημου πλέον καφέ DE-TOX που ξεκίνησε -από πού αλλού;!- τη Λάρισα, χρησιμοποιούνται οι πιο εκλεκτές πρώτες ύλες, τα καλύτερα χαρμάνια, ενώ υπάρχει πλήρης έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας! Ο καφές DE-TOX είναι από μόνος του ένας σημαντικός λόγος διασφάλισης υψηλής επισκεψιμότητας των καταστημάτων του δικτύου και ένας σίγουρος σταθμός μέσα στην ημέρα μας. Γιατί ο καλός καφές μας συντροφεύει παντού!

Σχεδιασμένο για την επιτυχία

17 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης δημιούργησαν ένα μοναδικό συνδυασμό ροφημάτων και σνακ για το πιο

ευχάριστο διάλειμμα της ημέρας! Προορισμός για όλες τις ώρες και ολοκληρωμένο προϊοντικό μείγμα, που πέρα από τον φημισμένο καφέ περιλαμβάνει εκλεκτά ροφήματα, χυμούς, ποτά, αναψυκτικά, σάντουιτς και υπέροχα συνοδευτικά πιάτα! Η πρόταση των DE-TOX διασφαλίζει στον franchisee συνδυαστικές πωλήσεις και υψηλή μέση απόδειξη. Ταυτόχρονα ο λιτός και μοντέρνος χαρακτήρας των καταστημάτων DE-TOX συμπληρώνει το πάζλ της επιτυχίας, καθιστώντας τα καταστήματα της αλυσίδας ελκυστικό χώρο για κάθε στιγμή της ημέρας που απευθύνεται σε κάθε παρέα, ζευγάρι, οικογένεια! Τα 3 profit centers

Μέσο μέγεθος καταστήματος: 50- 90 τ.μ. Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Μέσο Ύψος Επένδυσης: €110.000 Entry fee: €10.000 - 30.000 Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

44 FrancHise Success τευχοσ 58

για sit in, take away και delivery, το χαμηλό food cost και η διαφάνεια στη σχέση με τον franchisor, δίνουν στην επιχειρηματική πρόταση της DE-TOX διατηρήσιμα και ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μια πρόταση που ξεχωρίζει στη δυναμική αγορά του café!

Σε κομβικά σημεία

Το πρώτο κατάστημα άνοιξε το 1998 στη Λάρισα, στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Παπακυριαζή, προσφέροντας καφέ, ποτό και μικρά συνοδευτικά πιάτα. Το 2013, αφού έχει προηγηθεί μια πολύ μεγάλη ανακαίνιση, ανοίγει το δεύτερο κατάστημα, ενώ το καλοκαίρι του 2014 άνοιξαν άλλα 3 καταστήματα. Η τοποθεσία πάντα προσεχτικά επιλεγμένη με όλα τα καταστήματα να βρίσκονται σε συμ-

βολές οδών, γεγονός που εξασφαλίζει συνεχή ροή μέσα στην ημέρα και εύκολη πρόσβαση από όλους.

Με ιδιαίτερο ύφος και ΣΤΥΛ!

Το DE-TOX διαφοροποιείται αισθητά στη δυναμική αγορά του καφέ. Λιτό και μοντέρνο design με επιλεγμένους χρωματισμούς των επιφανειών, ξεχωριστός σχεδιασμός των επίπλων, σύγχρονος εξοπλισμός, κατάλληλος φωτισμός και τέλος το ιδιαίτερο «ύφος του». Τα σκούρα χρώματα και η χρήση του ξύλου συνθέτουν ένα μοντέρνο και ευχάριστο σκηνικό, ενώ όταν τα φώτα ανάψουν, η κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια και χρωματική πινελιά γίνονται ορατές δημιουργώντας ένα αίσθημα χαλάρωσης και ευχαρίστησης, ένα αίσθημα… DE-TOX! ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/654


K§A¢IKE™ EK£E™EI™ MAPKETIN°K A.E. TËÏ.: 210 60 84 550, Fax: 210 60 84 559 sales@kemexpo.gr ñ www.kemexpo.gr


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

FRUTTI DI MARE Πάμε Frutti Di Mare... Πάμε θάλασσα! Το απόλυτο all fish bar που απευθύνεται σε ένα ευρύ πελατειακό κοινό για όλες τις ώρες της ημέρας, είναι έτοιμο να φιλοξενήσει «παρέες» σε όλη την Ελλάδα! Η Frutti Di Mare αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά της εστίασης, συνδυάζοντας για πρώτη φορά μοναδικά το fish bar με το take away!

Θ

αλασσινές γεύσεις, πολλές εμπνεύσεις, μέσα από ένα concept κατάλληλο για υψηλή κερδοφορία! Η Frutti Di Mare μας συστήνει το ψάρι και τους θαλασσινούς μεζέδες… από την αρχή! Γιατί; Γιατί για πρώτη φορά το ψάρι γίνεται “take away”, τυλίγεται γύρω από ένα λαχταριστό φρέσκο ψωμί, διατίθεται με τη μορφή burger και αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια για όλες τις ώρες της ημέρας… Kαι κυρίως; Το πλούσια θρεπτικό και συνάμα λαχταριστό έδεσμα προσφέρεται αυτή τη φορά σε… τιμές «κρίσης» ώστε να το απολαμβάνουμε όλοι! Μετά το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια της συμπρωτεύουσας, σύντομα έρχεται και το δεύτερο Frutti Di Mare στο κέντρο της Αθήνας, όπου αναμένεται να συγκεντρώσει τους απανταχού… καλοφαγάδες και λάτρεις των θαλασσινών! Κι όχι μόνο…

Ανάπτυξη με σύμμαχο… το κοινό!

Το νέο franchise της Ελλάδας! Με απόλυτη εξειδίκευση στο αντικείμενό της η Frutti Di Mare έχει αναπτύξει το δικό της κοινό και τα σχόλιά του αποτελούν από μόνα τους το βασικότερο δείκτη επιτυχίας του concept. «Η αγορά αντέδρασε πολύ καλά στο concept της Frutti Di Mare», εξηγεί ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, ιδιοκτήτης της αλυσίδας. Άλλωστε, το πιστοποιητικό διάκρισης για το 2014 από την Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: από 150 τ.μ. (season Frutti Di Mare από 50 τ.μ. με προκήπιο) Μέσο Ύψος Επένδυσης: από €180.000 (season Frutti Di Mare από €130.000) Entry Fee: €10.000

46 FrancHise Success τευχοσ 58

Για ένα σνακ με θαλασσινή γεύση, “ έναν ενδιάμεσο μεζέ, ένα κανονικό γεύμα, έναν καφέ… κάθε μέρα, κάθε ώρα! ”

TripAdvisor αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της αποδοχής αυτής… Η πρόταση franchise της Frutti Di Mare είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της αποδοχής. Το μυστικό; «Η Frutti Di Mare προωθεί το νέο, το μοντέρνο, το ποιοτικό,το διαφορετικό, το καινοτόμο, όχι με λέξεις αλλά με… ουσία! Και όλα αυτά σε σωστή σχέση ποιότητας-τιμής».

Και μην ξεχνάς, στην Frutti Di Mare να πάς

Από τη μια, gourmet πιάτα, όπως το κριθαρότο, ριζότο και μακαρονάδες με θαλασσινά, η «υπερπαραγωγή» μακαρονάδα ταρτούφο που γίνεται μπροστά Royalties: 4 % Τηλ.: 210 6756200 / 2310 239100 E-mail: frsupport@tfc.gr Γενικός Δ/ντης: Τάσος Ιωσηφίδης Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

στα μάτια του πελάτη (www.youtube. com/μακαρονάδα ταρτούφο), τα μεζεδάκια και οι σαλάτες με υπέροχα dressing, το μοναδικό ψωμί λαβάς. Και από την άλλη… σάντουιτς με καπνιστό σολομό σε γαλλική μπαγκέτα με σαλάτα και ρεμουλάδα, fish burger με χταποδοκεφτέ και cheddar, fish box με καλαμάρι τηγανιτό και πατάτες της μαμάς καθώς και το κλασικό πια fish’n’chips, μερικά από τα νόστιμα και υγιεινά σάντουιτς που παρέχονται για take away.

Η πρόταση… Frutti Di Mare

Ο υποψήφιος συνεργάτης θα πρέπει να αγαπάει τη γαστρονομία και να είναι εκεί για τους ευχαριστημένους πελάτες του «Όλα τα υπόλοιπα-τεχνογνωσία-εξοπλισμός-designσυνταγές-παρουσίαση- είναι δική μας

υπόθεση» επισημαίνει ο κ. Ιωσηφίδης. Οι franchisees αξιοποιούν ένα διαφοροποιημένο concept με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλές αποδόσεις σε μια αγορά που υπόσχεται κερδοφορία αλλά και διάρκεια… • Ιδιαίτερος σχεδιασμός • Μοναδικό product mix υψηλής θρεπτικής αξίας • Αποκλειστικές συνταγές • Ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα • Ευρύ πελατειακό κοινό • Πολλαπλά profit center (sit in, take away) • Υψηλές αποδόσεις • Χαμηλό κόστος επένδυσης • Καινοτομία Εκτός από την αγορά της Αθήνας, όλα τα κοσμοπολίτικα νησιά και οι ανεπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί αποτελούν άκρως φιλόξενες αγορές. Μάλιστα, το... «μικρό» αδερφάκι της, η season Frutti Di Mare που συνιστά μια χαμηλότερου κόστους επένδυση, αποτελεί την ιδανική πρόταση του καλοκαιριού! Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι καλοκαιρινές εξορμήσεις στην πατρίδα μας συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με γευστικούς θαλασσινούς μεζέδες και ψάρια… και η Frutti Di Mare μας τα προσφέρει με τον καλύτερο, «μοναδικό» της τρόπο! ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/581


Νέα Προγράμματα έως 100% Δημόσια Χρηματοδότηση Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την προετοιμασία,υποβολή και διαχείρηση του επενδυτικού σας σχεδίου διασφαλίζοντας την επιτυχία της χρηματοδότησης.

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 Εκταμιεύτηκαν 300 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ Σε εκταμίευση δόσης 300 εκατ. ευρώ, από το δάνειο 1 δισ. ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για υλοποίηση της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 27 Αυγούστου, μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με στόχο τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν για την κάλυψη του σκέλους της εθνικής συμμετοχής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Το μερίδιο της εκταμίευσης είναι διπλάσιο εκείνου που συνηθίζεται να προκαταβάλλεται, καθώς η ΕΤΕπ δέχθηκε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ρευστότητα των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Στο ίδιο πλαίσιο, συμφωνήθηκε να αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ υφιστάμενο δάνειο για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-13. Οι πόροι θα εκταμιευτούν το αμέσως προσεχές διάστημα, με αποκλειστικό στόχο να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προγραμμάτων της συγκεκριμένης περιόδου. Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και αισιόδοξος: «Έχοντας ως βάση το έργο του προηγούμενου 8μηνου, είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε να ολοκληρωθούν με απόλυτη επιτυχία τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-13 και να ξεκινήσουν εκείνα της νέας προγραμματικής περιόδου, προσφέροντας στην οικονομία πολύτιμη ώθηση για να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. Στόχος μας είναι, μέχρι το τέλος του

έτους, να διοχετεύσουμε στην πραγματική οικονομία μέσω του ΠΔΕ πόρους ύψους 4,5 δισ. ευρώ». Ανακοίνωση τριών δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ανέργους από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ‣ Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ‣ Νεοφυής Επιχειρηματικότητα ‣ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρέχουμε

✓ Ενημέρωση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων ✓ Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ✓ Σύνταξη και υποβολή επενδυτικού σχεδίου ✓ Παρακολούθηση και διαχείριση του φακέλου ώς την τελική πληρωμή

Επικοινωνήστε άμεσα με τους έμπειρους ειδικούς μας συμβούλους για μια δωρεάν ενημέρωση και προαξιολόγηση της πρότασής σας!

Ρωτήστε μας πώς.

THE FRANCHISE CO.

Τηλ.: 210 6756200-1, Fax: 210 6752864, E-mail: frsupport@tfc.gr / Web Site: www.thefranchiseco.gr


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

LOUKOUmania Loukoumania… που στάζει μέλι Έξυπνα και μοντέρνα καταστήματα, που ξεχωρίζουν για το σύγχρονο design και τον εργονομικό σχεδιασμό τους. Μια αποδοτική επιχείρηση που προσφέρει... τον λουκουμά στα καλύτερά του!

Ό

ταν η απόλαυση συναντά την παράδοση, η επιτυχία είναι εγγυημένη και άκρως ελκυστική…! Mια τέτοια συνάντηση συμβαίνει καθημερινά στο Loukoumania όπου αναβιώνει η γεύση του αυθεντικού, σπιτικού, παραδοσιακού ελληνικού λουκουμά σε πολλές παραλλαγές, με αναλλοίωτα όμως τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής ζύμης. Με 2 profit centers για take away και delivery τα Loukoumania αποτελούν μια σύγχρονη επιχειρηματική ευκαιρία που επαναφέρει τον λουκουμά στην καλύτερη εκδοχή του!

Η επιστροφή…

Οι λουκουμάδες επιστρέφουν στην καφεστίαση! Επανακτούν την χαμένη τους αίγλη και ανακηρύσσονται ως μια νέα αγαπημένη καταναλωτική τάση! Επανέρχεται στο προσκήνιο η ιδέα του παραδοσιακού ελληνικού εδέσματος, που προσφέρεται σε εναλλακτικές και new age εκδοχές! Τo Loukoumania επανατοποθετεί τον λουκουμά, όχι απλώς ως ένα ακόμη γλύκισμα, αλλά ως ένα snack ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε εποχή και κάθε κατηγορία κοινού! Η προϊοντική σειρά συμπεριλαμβάνει επίσης γλυκά, καφέ και ροφήματα, δίνοντας στον πελάτη πολλαπλές επιλογές και αυξάνοντας το ύψος της μέσης απόδειξης! Μετά τα Ιωάννινα, σειρά έχουν το Αγρίνιο και το κέντρο της Αθήνας (franchise συνεργασίες), όπου σε λίγες μέρες το κοινό θα υποδεχτεί τη δική του… «Loukoumania» με το νέο εργονομικό και μοντέρνο σχεδιασμό! Ένα συγκροτημένο concept, ιδανικό για family business! Ένα αποδοτικό μοντέλο επιχείρησης, που βασίζεται σε απλοποιημένες διαδι-

Μέσο μέγεθος καταστήματος: 25 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: Από €25.000 Entry fee: €8.000 - 14.000

48 FrancHise Success τευχοσ 58

συνολική εμπειρία γρήγορης & αποτελεσματικής εξυπηρέτησης!

Οι αξίες

• Σεβασμός στην Παράδοση & συνεχής εξέλιξη • Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα • Πελατοκεντρική φιλοσοφία • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση • Ανάπτυξη με δέσμευση στην επιτυχία

Ξεκινήστε το δικό σας κατάστημα LOUKOUmania!

επανατοποθετεί τον λουκουμά, “ ΤoόχιLoukoumania απλώς ως ένα ακόμη γλύκισμα, αλλά ως ένα snack ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε εποχή και κάθε κατηγορία κοινού!

κασίες. Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και χαμηλά λειτουργικά έξοδα συνιστά μια προσιτή και ταυτόχρονα ιδιαίτερα αποδοτική επιχειρηματική ευκαιρία.

Παραδοσιακοί λουκουμάδες… «νέας εποχής»!

Ζύμη μιας μυστικής οικογενειακής συνταγής που κρατά καλά κρυμμένη εδώ και 3 γενιές η οικογένεια Λώλη. Το Loukoumania προσφέρει καθημερινά εκλεκτούς λουκουμάδες, σε πολλές παραλλαγές, διατηρώντας αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της

Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

αυθεντικής ζύμης! Τα υλικά είναι διαλεγμένα με ιδιαίτερη προσοχή και μετά από μεγάλη έρευνα και έλεγχο ποιότητας. Σε ατομική ή σε οικογενειακή μερίδα, με μέλι, με σοκολάτα γάλακτος, υγείας και λευκή, με φράουλα ή, γεμιστοί με σοκολάτα και φράουλα, ή και σε αλμυρή εκδοχή, αφράτοι στο εσωτερικό, τραγανοί στο εξωτερικό, πλημμυρίζουν τον ουρανίσκο με γεύση και «μνήμες» παράδοσης!

Αποτελεσματικό μοντέλο εξυπηρέτησης

Στόχος των Loukoumania είναι να προσφέρουν καθημερινά στους πελάτες τους ποιοτικά προϊόντα, ενθουσιάζοντάς τους με τις αξεπέραστες γεύσεις και προσφέροντας μια

Μια αποδοτική επένδυση βασισμένη σε ένα αγαπημένο ελληνικό προϊόν με σταθερή αξία! • Αποδοτικό, λιτό μοντέλο επιχείρησης, που βασίζεται σε απλοποιημένες διαδικασίες • Ολοκληρωμένο προϊοντικό μείγμα με γεύσεις που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, προσιτές σε κάθε καταναλωτή, που επιτυγχάνονται λόγω του χαμηλού κόστους προμήθειας πρώτων υλών • Προϊόντα που απευθύνονται σε πολλαπλά κοινά! Άνδρες, γυναίκες, παιδιά συναποτελούν το εκτεταμένο πελατολόγιο των καταστημάτων. Και ποιος, άλλωστε δεν αγαπά τους λουκουμάδες; • Στοχευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, που καλύπτει κάθε κρίσιμη λειτουργία της επιχείρησής σας! Δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία • Ιδανικό για family business • Χωρίς royalties • Παρέχεται αποκλειστικότητα περιοχής • Υποστήριξη για την επιλογή του βέλτιστου σημείου για το κατάστημά σας Τα καταστήματα Loukoumania αναπτύσσονται είτε σε εμπορικά σημεία υψηλής κινητικότητας, κυρίως τις βραδινές ώρες είτε δίπλα σε χώρους εστίασης όπως Burger, Bars κ.λπ. ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/642


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

Melouk Λουκουμάδες και cocktails… με άρωμα Ελλάδας Ένα all day loukouma cocktail bar, σημείο αναφοράς της περιοχής, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα!

Ευέλικτο concept, πολλαπλά format, “υψηλές αποδόσεις μέσα από ένα δυνατό συνδυασμό λουκουμάδων και cocktails! ”

Τ

ο Melouk καινοτομεί και εισάγει στην αγορά μια νέα κατηγορία καταστημάτων. Το νέο all day loukouma cocktail bar. Εδώ κανείς μπορεί να τα συνδυάσει όλα! Ένας ιδιαίτερος, ζεστός και προσεγμένος χώρος με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, εύστοχα συνδυασμένα με τις σύγχρονες βιομηχανικές τάσεις. Στο Melouk οι κλασσικές γλυκές γεύσεις του λουκουμά, συμπληρώνονται με νέες αλμυρές και γλυκές και εναλλάσσονται με signature house cocktails για όλες τις ώρες της ημέρας αλλά και της νύχτας… Και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές! Ένα «έξυπνο» concept που έχει κερδίσει φανατικούς φίλους, ένα all day πρωτότυπο σημείο συνάντησης που ανάλογα με την ημέρα και την ώρα μπορεί να χαρακτηριστεί café, bar restaurant, cocktail bar. Ένα πολυδιάστατο μοντέλο καταστήματος, που λειτουργεί στη βάση του 3 shops in 1, διασφαλίζοντας στον franchisee πολλαπλά profit centers και κίνηση όλες τις ώρες της ημέρας!

H παράδοση συναντά τη σύγχρονη διασκέδαση

Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2012 στο εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου και από την πρώτη στιγμή αγαπήθηκε από το κοινό! Ένας χώρος σχεδιασμένος να καλύπτει πολλαπλές ανάγκες στη διάρκεια της ημέρας με βασι-

κούς πυλώνες την άριστη ποιότητα, την άψογη εξυπηρέτηση, την ιδιαίτερη αισθητική, την ελληνική παράδοση, κι όλα αυτά δοσμένα μέσα από μια πρωτοποριακή και άκρως διαφορετική ιδέα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ο συνδυασμός ενός παραδοσιακού ελληνικού προϊόντος, του λουκουμά, μέσα από 70 και πλέον αλμυρές και γλυκές γεύσεις. Οι μοναδικές συνταγές λουκουμάδων σε γλυκιά εκδοχή, όπως με γεύση μπουγάτσα, προφιτερόλ, blackforest ή banofee ή σε αλμυρή εκδοχή, όπως με γεύση ριγανάδα, με ξυνομυζήθρα και μέλι ή με sauce γιαουρτιού, καπνιστό σολωμό και αγγούρι είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας. Καθώς περνάει η ώρα, οι μουσικές δυναμώνουν και το Melouk μεταμορφώνεται σε loukouma cocktail

bar, με τους παραδοσιακούς λουκουμάδες να συνοδεύονται από house signature cocktails! Hellenic Talent, Panacea, Theorem, Chios Rapsody, είναι μερικές μόνο από τις επιλογές (30+!) που πυροδοτούν τη δημιουργικότητα των bartenders, προκαλώντας τους επισκέπτες να τα δοκιμάσουν. Και εδώ το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο -δεν είναι τυχαία άλλωστε η επιλογή των ονομάτων- αφού οι γεύσεις δένουν αρμονικά ελληνικά παλεωμένα ποτά (τσίπουρο, τεντούρα, μαστίχα, τσικουδιά) με γεύσεις φρούτων. Στο Melouk όμως η δημιουργικότητα… δεν εφησυχάζει! Ο κατάλογος και οι γευστικές προτάσεις ανανεώνονται συνεχώς, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των πελατών και εξάπτοντας τη φαντασία τους!

3 shops in one! Μέσο μέγεθος καταστήματος: 100 τ.μ. Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Μέσο Ύψος Επένδυσης: €130.000 Entry fee: €15.000 - 35.000 Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

50 FrancHise Success τευχοσ 58

Η ελληνική εναλλακτική πρόταση στην αγορά της εστίασης και

της ψυχαγωγίας που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του κοινού μέσα στην ίδια μέρα. Συνδυάζοντας ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονες επιρροές έχει καθιερωθεί στην αγορά και παρέχει πλέον την ευκαιρία σε νέους συνεργάτες να μεταφέρουν την… εμπειρία Melouk και σε άλλες περιοχές, μεγάλα αστικά κέντρα και φυσικά ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Eυέλικτο concept με πολλαπλά format και υψηλές αποδόσεις μέσα από μια σωστά σχεδιασμένη επιχειρηματική πρόταση με δομημένες διαδικασίες και κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Με πολυδιάστατο μοντέλο καταστήματος που λειτουργεί στη βάση του 3 shops in 1 (café, loukouma & cocktail bar), το Melouk διασφαλίζει στον franchisee πολλαπλά profit center, ενώ το ευρύ προϊόντικό του μίγμα ενδείκνυται για υψηλή μέση απόδειξη (πολλαπλές cross και up sales). ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/652


Your Digital Newsstand newspapers | magazines | books

Αποκτήστε το Franchise Success Francise Success ψηφιακά από το www.readpoint.gr

www.readpoint.gr/franchisesuccess.aspx


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

COFFEE LAB Microroasters Το third wave coffee… στο franchising! Μια δοκιμασμένη επιχειρηματική λύση με διαφοροποίηση, διάρκεια και υψηλές αποδόσεις! Η νέα τάση και κουλτούρα που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά βρίσκει την ελληνική εκδοχή του… με μεγάλη επιτυχία στα COFFEE LAB.

Σ

τα COFFEE LAB η καθημερινή συνήθεια του καφέ απέκτησε άλλη διάσταση… Μπαίνοντας σε ένα κατάστημα COFFEE LAB, σίγουρα θα δεις -και θα γευτείς- κάτι διαφορετικό! Οι baristi είναι εκεί για σένα για να σου προσφέρουν αυτό που ταιριάζει στις γεύσεις αλλά -γιατί όχι;και στην προσωπικότητά σου… Και φυσικά, στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς! Η νέα τάση και κουλτούρα του 3ου κύματος που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά του καφέ αποτυπώνεται εδώ και 2 χρόνια με μεγάλη επιτυχία -που αλλού- στα COFFEE LAB! Ο leader του speciality coffee είναι εδώ, καινοτομεί, ανανεώνει την αγορά και δίνει την ευκαιρία σε υποψήφιους συνεργάτες να πρωτοπορήσουν και να κατακτήσουν την κορυφή μέσα από την ευέλικτη επιχειρηματική πρόταση των COFFEE LAB!

«Έλα να διαλέξεις τον καφέ που σου ταιριάζει!»

Τα COFFEE LAB ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στην Χαλκίδα σαν ένα

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 35-75 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €50.000-67.000 Entry Fee: €10.000 - 15.000

52 FrancHise Success τευχοσ 58

των COFFEE LAB μέσα από μια ευέλικτη επιχειρηματική “ Η καινοτομία πρόταση με μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα… ”

πρωτότυπο Coffee Shop 3ης γενιάς, προσφέροντας ροφήματα από ιδιαίτερες ποικιλίες καφέ μοναδικής προέλευσης (single origin). Η πρώτη αλυσίδα speciality coffee κέντρισε το ενδιαφέρον και έγινε καθημερινό σημείο συνάντησης της περιοχής. Ιδιοκτήτης, ο βραβευμένος baristi Στέλιος Ρουμελιώτης με εμπειρία 12 ετών στον χώρο

Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

του καφέ ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και στέλεχος παραγωγής. Η COFFEE LAB μάλιστα προσφέρει καφέ με βάση το γευστικό προφίλ του καταναλωτή, συστήνοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το interactive coffee culture! Δηλαδή; 4 διαφορετικές ποικιλίες καφέ από 4 διαφορετικές χώρες -Kένυα, Αιθιοπία, Γουατεμάλα, Βραζιλία- και ο ίδιος ο πελάτης επιλέγει αυτήν της αρεσκείας του. Ο άρτια εκπαιδευμένος barista των COFFEE LAB είναι εκεί για να βοηθήσει τον πελάτη και να του προτείνει την κατάλληλη για αυτόν ποικιλία βάσει των γευστικών του προτιμήσεων. Άλλω-


Πραγματικοί μονοποικιλιακοί “ καφέδες, προσεχτικά διαλεγμένοι από τους… κορυφαίους του είδους, έρχονται κατευθείαν από τη φάρμα στο φλιτζάνι μας!

στε το μότο των COFFEE LAB είναι «Έλα να διαλέξεις τον καφέ που σου ταιριάζει!».

COFFEE LAB… εμπειρία

Το COFFEE LAB διαθέτει δική του γραμμή παραγωγής, γεγονός που εγγυάται την υψηλή ποιότητα του καφέ, τη φρεσκάδα των υλικών και -ζητούμενο στις μέρες μας- τις χαμηλές τιμές. Ο χώρος μοντέρνος με το ξύλο να κυριαρχεί, και στον μαυροπίνακα οι ποικιλίες καφέ… ανάμεσα στις οποίες κάθε πελάτης θα αναζητήσει τη «δική» του… Την επιτυχία των COFFEE LAB μαρτυρούν οι φανατικοί φίλοι του που επισκέπτονται καθημερινά τα καταστήματα της αλυσίδας σε Χαλκίδα, Πειραιά, Γλυφάδα, Περιστέρι και Αγ. Δημήτριο. Γιατί; Γιατί προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας speciality coffee μέσα από μια διαφορετική αγοραστική εμπειρία! Μάλιστα, σύντομα αναμένεται να ανοίξουν άλλα 2 νέα καταστήματα COFFEE LAB σε Μαρούσι και Λ. Αθηνών.

Franchise με COFFEE LAB…

Ένα street café που ξεχωρίζει για τους αποκλειστικούς speciality

coffee που προσφέρει, ένα σύγχρονο πρότυπο coffee shop με δυνατότητα επιλογής ποικιλιών καφέ από όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται απλά για μια ακόμη πρόταση στην -σαφώς- άκρως δυναμική αγορά του καφέ αλλά για μια πραγματικά διαφοροποιημένη εκδοχή που εκφράζει τη νέα τάση και κουλτούρα που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά… το third wave coffee!

… και μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

• Παρέχει Speciality coffee ή αλλιώς… πραγματικό καφέ! Αψεγάδιαστος καφές, με ευδιάκριτη γεύση λόγω της προέλευσης ποικιλίας, της επεξεργασίας και τoυ ιδιαίτερου τρόπου ψησίματος. Ο speciality coffee αντιστοιχεί μόνο στο 10% της παγκόσμιας παραγωγής καφέ, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ποιοτικά δεν μπορεί να συγκριθεί με τον συνηθισμένο εμπορικό καφέ. Παράλληλα, ο ίδιος ο καταναλωτής με τη βοήθεια των barista απολαμβάνει ακριβώς τον καφέ που θέλει βάσει του δικού του γευστικού προφίλ.

• Διαθέτει ολοκληρωμένο product mix. Πέρα από speciality coffee, η προϊοντική σειρά συμπληρώνεται από φρέσκα, υγιεινά snacks, sandwiches και φυσικά την εξαιρετική σοκολάτα δοσμένη σε διαφορετικές γεύσεις, που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας! Φτιαγμένη μπροστά στα μάτια του πελάτη, ακολουθώντας μια «λαχταριστή» διαδικασία παραγωγής από cacao σε υγρή μορφή, η σοκολάτα του COFFEE LAB έχει γίνει το απόλυτο γευστικό σημείο αναφοράς. • Λειτουργεί και ως καφεκοπτείο. Το COFFEE LAB ευθυγραμμίζεται με την αύξηση κατανάλωσης καφέ στο σπίτι, προσφέροντας πολλαπλά profit centers στον υποψήφιο συνεργάτη (sit in, take away, καφεκοπτείο). Πέρα από τις εξαιρετικές ποικιλίες καφέ και τσαγιού, διαθέτει επίσης προς πώληση και μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για παρασκευή του καφέ στο σπίτι. • Στηρίζεται στη φιλοσοφία του direct trade. Είναι η πρώτη αλυσίδα του κλάδου που εξαρ-

χής υπηρέτησε τη φιλοσοφία του direct trade, δηλαδή την απευθείας αγορά καφέ από τους ίδιους τους παραγωγούς. Έτσι, διασφαλίζει απαράμιλλης ποιότητας καφέ και υψηλή διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος. • Συνιστά μια χαμηλού κόστους επένδυση μέσα από μια ευέλικτη επιχειρηματική πρόταση που περιλαμβάνει 2 τύπους καταστημάτων: 1. Street café χαμηλής επένδυσης ιδανικό για coffee on the go 2. Kατάστημα μέσου μεγέθους που περιλαμβάνει και καθιστικό. Εφαρμόζοντας ένα πλήρες μοντέλο εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και τεχνογνωσίας αλλά και τις απευθείας σχέσεις με επιλεγμένους προμηθευτές, το COFFEE LAB είναι μια δοκιμασμένη επιχειρηματική λύση, που προσφέρει διαφοροποίηση, διάρκεια και υψηλές αποδόσεις. Χαλκίδα, Πειραιάς, Γλυφάδα, Περιστέρι, Αγ. Δημήτριος, Μαρούσι, Λ. Αθηνών και έπεται συνέχεια! ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/666 τευχοσ 58 FrancHise Success

53


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

MANDOU Με υπευθυνότητα και φροντίδα για το παιδί Τα Αναπτυξιακά Κέντρα Mandou αποτελούν μια ιδανική επιχειρηματική πρόταση για υποψήφιους συνεργάτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης των αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Τ

α Mandou συνεχίζουν τη μακρά και επιτυχημένη πορεία τους κοντά στο παιδί και στην οικογένεια, συνιστώντας παράλληλα μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση με πολλαπλές εφαρμογές και μακροχρόνιες συνεργασίες. Έχοντας κερδίζει την εμπιστοσύνη των γονιών στα 25 χρόνια αποδο-

τητας και αξίας, που συνδυάζει την αγάπη για τα παιδιά με μια κερδοφόρα επιχειρηματική πρόταση!

25 χρόνια εμπειρίας…

Το Κέντρο Ανάπτυξης Νηπίων, Παίδων, Εφήβων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990 με πρωτοβουλία του κ. Στέλιου Μαντούδη, Αναπτυξιακού Εργοθεραπευτή με μεγάλη

πτυξης του εγκέφαλου του. Το δεύτερο, το Εasy Learning, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών και στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας απορρόφησης νέων γνώσεων από το παιδί, ώστε να διαθέτει τα καλύτερα εφόδια στην αρχή της μαθησιακής του πορείας. Ακολουθώντας μια συνεχή πορεία ανάπτυξης, το Mandou μετρά 3 εται-

τροί) και η αναγνωρισιμότητα του ονόματος Mandou, αποτυπώνεται στη σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς (Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία και Σχολεία) αλλά και ιατρικά ιδρύματα (Δημόσια ή Ιδιωτικά Παιδιατρικά και Μαιευτικά Νοσοκομεία καθώς και δήμους, σχολικούς συμβούλους

τεχνογνωσία “και Υψηλή ποιοτικές υπηρεσίες

μέσα από μια μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία για επαγγελματίες του χώρου.

τικής λειτουργίας τους, τα κέντρα Mandou με το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό τους, θέτουν καθημερινά τις πιο γερές βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και ιδιαίτερα ποιοτικές υπηρεσίες μέσα από μια αποδοτική επιχειρηματική πρόταση. Μια επενδυτική ευκαιρία που εξασφαλίζει στους υποψήφιους συνεργάτες σταθερή επιχειρηματική ανάπτυξη σε μια αγορά που βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο. Ένα διαφοροποιημένο concept, υψηλής αναγνωρισιμό-

Μέσο μέγεθος καταστήματος: 90 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €10.350 Entry fee: €10.000 - 15.000

54 FrancHise Success τευχοσ 58

εμπειρία στις αναπτυξιακές δυσκολίες και σημαντικές διακρίσεις. Από το 1991 μέχρι σήμερα, στα Αναπτυξιακά Κέντρα Mandou λειτουργούν δύο παιδαγωγικά προγράμματα που αφορούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων. Το Happy Learning, κατάλληλα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 0-3 ετών, εστιάζει στην ανάπτυξη των γνωστικών και νοητικών δεξιοτήτων από τους πρώτους μήνες της ζωής του, καθοδηγώντας τους γονείς να ανακαλύψουν τις ικανότητες, τα ταλέντα, καθώς και τις νοητικές και γνωστικές ικανότητες κατά την πρώιμη περίοδο της ανά-

Τηλ.: 210 6756200 E-mail: frsupport@tfc.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

ρικά κέντρα σε Γουδί, Βύρωνα και Ηλιούπολη και εκατοντάδες αφοσιωμένους πελάτες που το εμπιστεύονται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών τους.

Ελκυστική αγορά για συγκροτημένα concepts

Ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες, οι γονείς επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά στην ψυχική υγεία και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών τους. Η αλυσίδα πιστοποιημένων κέντρων Mandou εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς δίνοντάς τους την αίσθηση της ασφάλειας και της πιστοποιημένης ποιότητας. Η υψηλή διασύνδεση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (π.χ. ιδιώτες ια-

κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν και διευρύνουν ακόμα περισσότερο την αγορά τους, αναπτύσσοντας σημαντικά το πελατολόγιο. Παράλληλα, ισχυροποιώντας πάντα την αναγνωρισιμότητα και την υψηλή προσλαμβάνουσα αξία του ονόματος “Mandou” ξεπερνούν τον ανταγωνισμό και κατατάσσονται στην πρώτη θέση στη συνείδηση των γονέων.

Εύρος υπηρεσιών και μακροχρόνιες συνεργασίες

Το κέντρο παρέχει δύο ειδών προσφερόμενες υπηρεσίες, τις διαγνωστικές και τις θεραπευτικές. Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται η παιδοψυχιατρική, ψυχολογική (έλεγχος δείκτης νοημοσύνης) και αναπτυξιακή εκτίμηση, ενώ στην


Αναπτυξιακή Εκτίμηση

Συμβουλευτική Γονέων

Λογοθεραπεία

Μια αγορά που βρίσκεται “ πάντα στο προσκήνιο και ένα συγκροτημένο concept υψηλής αναγνωρισιμότητας και αξίας που θέτουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης

Δυσλεξία Ε ρ γοθε ρα πε ία

Μαθησιακές Δυσκολίες δεύτερη η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η βοήθεια για μαθησιακές δυσκολίες, η ψυχολογική εκτίμηση και υποστήριξη, η ειδική αγωγή, η συμβουλευτική γονέων, η πρώιμη παρέμβαση και ο επαγ-

γελματικός προσανατολισμός για εφήβους. Το Private Appointment είναι μια νέα υπηρεσία που στόχο έχει την εξυπηρέτηση μερίδας παιδιών στον προσωπικό τους χώρο, διασφαλίζοντας απόλυτη εχεμύθεια στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πρόταση Συνεργασίας

Η ανάπτυξη του δικτύου Αναπτυξιακών Κέντρων Mandou προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες του χώρου ή απόφοιτους αντίστοιχων σχολών να ενταχθούν σε ένα αναγνωρισμένο δίκτυο που έχει αποδεδειγμένα κερδίσει το κοινό του. Οι συνεργάτες που εντάσσονται στο δίκτυο των Αναπτυξιακών Κέντρων Mandou καταρτίζονται μέσα από ένα πρόγραμμα πλήρους

Ψυχολογική Υποστήριξη Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ειδική Αγωγή

εκπαίδευσης, ενώ τους δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης τακτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση σε πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου. Δραστηριοποιούνται σε μια δυναμική αγορά, αξιοποιώντας ένα brand name συνώνυμο της υπευθυνότητας καθώς και ένα σύνολο μοναδικών υπηρεσιών ανελαστικής ζήτησης. Οι συνεργάτες των Mandou απολαμβάνουν μια σειρά προνομίων, όπως: • Παροχή εγχειριδίων λειτουργίας, • Αποκλειστικότητα περιοχής, • Αρχική εκπαίδευση, • Συνεχής υποστήριξη προς τον franchisee σε οργανωτικά, τεχνι-

κά και διαχειριστικά θέματα, • Υποστήριξη κατά την επιλογή των συνεργατών του franchisee. ■

m Περισσότερες Πληροφορίες: http://franchiseportal.gr/el/franchisors/656

«Κάθε παιδί έχει δυνατότητες… Μαζί μπορούμε να τις αναδείξουμε» Ο κ. Σ. Μαντούδης, ιδρυτής των Αναπτυξιακών Κέντρων Mandou, είναι διακεκριμένος Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής, με πολλαπλές βραβεύσεις & έχει λάβει εκτενείς αναφορές στα Μ.Μ.Ε. για το πλούσιο έργο του. Η εμπειρία τόσο του ιδίου, όσο και των συνεργατών του, έχει κεφαλαιοποιηθεί και έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στα κέντρα Mandou. Είναι διαθέσιμη σε όλους τους συνεργάτες, οδηγώντας με ασφάλεια στα ποιοτικότερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Εξατομικεύοντας πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες εκμάθησης του κάθε παιδιού, τα Mandou παρέχουν ένα εκτεταμένο φάσμα μοναδικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών, είτε διαγνωστικών, είτε θεραπευτικών, καλύπτοντας κάθε ηλικιακή κατηγορία και κάθε ειδικότερη ανάγκη: m Νήπια m Πρώτη σχολική ηλικία m Πρώτη εφηβική ηλικία

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 60.000 θεραπευτικές συνεδρίες που αφορούν 9.000 παιδιά, όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης ο κ. Μαντούδης έχει βραβευθεί από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία για το επιστημονικό του έργο το 2008. Δύο αξιοσημείωτα σημεία της καριέρας του είναι:

Μέσα από ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και ενεργειών, τόσο μέσω του website, όσο και των social media , τα κέντρα Mandou στοχεύουν στην άμεση αλληλεπίδραση με τους ενδιαφερόμενους γονείς. Απώτερος στόχος η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παδιών, καθώς και η διάγνωση, πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση συναισθηματικών, νοητικών και κοινωνικών δυσκολιών.

• Επιστημονική Μελέτη και Δημιουργία της Σχολικής Ετοιμότητας Α’ Τεστ • Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαϊα Κυριακού.

Τα κέντρα Mandou επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα, διαμορφώνουν τον κλάδο και προσφέρουν συνεχώς νέες υπηρεσίες στον άνθρωπο και την ευρύτερη κοινωνία. τευχοσ 58 FrancHise Success

55


A¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜...

EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜Προτάσεις ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Επενδυτικές

FRANCHISE FINANCE EI¢IKA ¶PO°PAMMATA XPHMATO¢OTH™H™ °IA Y¶OæHºIOY™ FRANCHISEES À¶∏ƒ∂™π∂™ ¶ƒ√™ FRANCHISEES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ FRANCHISEES

▶❚ ŒÚ¢ӷ, Έρευνα, αξιολόγηση και ÂÈÏÔÁ‹ επιλογήÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων ÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ▶ Αντικειμενική ενημέρωση για το θεσμό ❚ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ του franchising και για τιςÁÈ· εξελίξεις τόσο franchising ÁÈ·και ÙȘστο ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ στην ΕλλάδαηÈόσο εξωτερικό fiÛÔ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi του ▶ ∂ÏÏ¿‰· Αξιολόγηση τηςÛÙÔ καταλληλότητας υποψηφίου Ù˘ franchisee για αυτοαπασχόλησή ❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ôτου στο πλαίσιο ενός συστήματος „ËÊ›Ô˘ franchisee ÁÈ· ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ ▶ Ανάπτυξη Νέων Επιχειρηματικών Ιδεών ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ▶ Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ π‰ÂÒÓ. ▶❚ ∞Ó¿Ù˘ÍË Διερεύνηση Εναλλακτικών ❚ ¡¤Â˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ∂˘Î·Èڛ˜ Επενδυτικών Επιλογών ▶❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Διερεύνηση∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Εισαγωγής Master ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Franchise από τη Διεθνή Αγορά ∂ÈÏÔÁÒÓ ❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Master Franchise

FRANCHISE

·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÁÔÚ¿

∂¶π¢√Δ∏™∏ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

▶ Ενημέρωση για τα επιδοτούμενα ❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ŒÓÙ·Í˘ Û ∂ÂÓ‰˘ÙÈο

προγράμματα ▶ Διάγνωση υφιστάμενης ❚ ™‡ÓÙ·ÍË Î·È ÀÔ‚ÔÏ‹ κατάστασης επιχείρησης º·Î¤ÏÔ˘. ▶ Αξιολόγηση προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ ▶ Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και ❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ▶ Υ  ποστήριξη και ενημέρωση κατά τη ❚ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ¶ËÁ¤˜ διάρκεια αξιολόγησης της πρότασης ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ▶ Παρακολούθηση και Διαχείριση του ❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË φακέλου (μετά την έγκριση) κατά τη ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡-Leasing φάση της υλοποίησης έως και την ❚ Factoring εκταμίευση της χρηματοδότησης ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

™Àªμ∞™∏

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

▶ Συγκριτική Ανάλυση & Αξιολόγηση Προτεινόμενη επιχειρηματική πρόταση FRANCHISE ▶ Ανάλυση Αγοράς Κλάδου & ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ▶❚ ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ Αξιολόγηση∞Ó¿Ï˘ÛË Οικονομικών Όρων Συνεργασίας ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Concept & Προϋπολογισμός Επένδυσης

❚ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÛÙËÓσχεδιασμός ∂›Ï˘ÛË ¢È·ÊÔÚÒÓ ▶ Χρηματοδοτικός

❚ ∞Ó¿Ï˘ÛË ∞ÁÔÚ¿˜ ∫Ï¿‰Ô˘

Factoring ❚▶ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜

REAL ESTATE ❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ŸÚˆÓ

▶ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Αγορά, Ενοικίαση, Leasing & ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∂¤Ó‰˘Û˘ ▶ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην Επιλογή Σημείου ▶ Site Location Analysis

The Franchise Franchise Co The Co.

▶ Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά ❚ ¡ÔÌÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË

εργαλεία (ΕΤΕΑΝ-ΤΕΠΙΧ, JEREMIE) και

REALεναλλακτικές ESTATE πηγές χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση εξοπλισμού - Leasing ❚▶ ∞ÁÔÚ¿, ∂ÓÔÈΛ·ÛË, Leasing ÛÙËÓ ∂ÈÏÔÁ‹ ™ËÌ›Ԣ ΣΥΜΒΑΣΗ

❚▶ Site Location Analysis Διαμεσολάβηση στην Επίλυση Διαφορών

▶ Νομική Υποστήριξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ¶§HPOºOPIE™ FRANCHISING: FRANCHISING: •ñΤηλ.: ΔËÏ.: 210 2106756200-1 6756200-1 •ñE-mail: E-mail:pgr@tfc.gr pgr@tfc.gr•ñWEB WEBSITE: SITE:www.thefranchiseco.gr www.thefranchiseco.gr


Επιλεγμένες προτάσεις Franchise από τη THE FRANCHISE CO.

Συνεργασίες


ΚΥΠΡΟΣ & FRANCHISING

ΚΥΠΡΟΣ

& FRANCHISING

Η Κύπρος αποτελεί προορισμό για πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων και μάλιστα από τους πρώτους σταθμούς εκτός ελλαδικής αγοράς. Ποια είναι όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός concept που έχει τα εφόδια να επιτύχει στην κυπριακή αγορά; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Τι πρέπει να προσέξει ο franchisee πριν λάβει την τελική του απόφαση ή και το master franchise στην εν λόγω αγορά;

58 FrancHise Success τευχοσ 58


ΚΥΠΡΟΣ & FRANCHISING

Η

κυπριακή αγορά χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, πολλαπλές ευκαιρίες και προκλήσεις αλλά και ιδιαιτερότητες, μοναδικά χαρακτηριστικά και κυρίως συνεχείς αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις της. Αν και διαθέτει κοινά στοιχεία με την ελλαδική, ταυτόχρονα παρουσιάζει και σημαντικές διαφορές, όχι μόνον όσον αφορά το μέγεθος, αλλά και τη δομή, το ανταγωνιστικό πλαίσιο, τα καταναλωτικά πρότυπα και τις συμπεριφορές. Εντούτοις, τα κοινά στοιχεία και οι κοινές καταβολές δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη των ελλαδικών επιχειρήσεων στην κυπριακή αγορά, εφόσον βέβαια σεβαστούν και μελετήσουν τις ιδιαιτερότητες που η ίδια παρουσιάζει. Οι ευκαιρίες αυτές καλύπτουν τόσο το χώρο του λιανεμπορίου συνολικά, όσο και της εστίασης και των υπηρεσιών. Ας σταθούμε στους δύο τελευταίους, μια και εκτιμούμε ότι αποτελούν τους βασικούς τομείς όπου θα δούμε τα επόμενα χρόνια να αναπτύσσεται ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ ελλαδικών και κυπριακών επιχειρήσεων. Στο χώρο της εστίασης είχαν γίνει στο παρελθόν αρκετές προσπάθειες από ελλαδικές επιχειρήσεις να διεισδύσουν στην κυπριακή αγορά, με πενιχρά όμως αποτελέσματα.

Συνοπτικά τα βασικά αίτια είναι τα εξής: • Ανεπαρκής προετοιμασία των ελλαδικών επιχειρήσεων. Μη συστηματική έρευνα των ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής αγοράς, μη προσαρμογή των θεμελιωδών μεγεθών, της τιμολογιακής πολιτικής και του προϊοντικού μίγματος • Μη κατανόηση των βασικών drivers και των καταναλωτικών προτύπων της κυπριακής αγοράς • Αδυναμία κατανόησης του ανταγωνιστικού πεδίου • Λάθος επιλογή σημείων και στρατηγικής ανάπτυξης • Αποσπασματική προετοιμασία των franchisees. Η εκπαίδευση και η ένταξή τους στο δίκτυο επικεντρωνόταν κυρίως σε τεχνικό επίπεδο κι όχι σε επίπεδο concept και στις κινητήριες δυνάμεις της επιχειρηματικής πρότασης • Σε ορισμένες περιπτώσεις φιλοσοφία «αρπαχτής» και όχι μια win win επιχειρηματική πρόταση Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η βραχύβια πορεία αρκετών ελλαδικών επιχειρήσεων στην αγορά της Κύπρου. Μάλιστα ακόμα και πρόσφατα, είδαμε επιχειρήσεις που ενώ κατάφεραν να αναπτύξουν εν μέσω κρίσης -και μόλις μέσα σε 3 χρόνια- περισσότερο από 100 καταστήματα στον

Υπάρχουν ελλαδικές επιχειρήσεις που έχουν διεισδύσει επιτυχώς στην Κύπρο και -υπό προϋποθέσεις- παραμένουν, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στο σύνολο της αγοράς.

ελλαδικό χώρο, είχαν λιγότερο από 6 μήνες ζωής στην κυπριακή αγορά. Δείγμα ακριβώς των παθογενειών που προαναφέραμε. Εντούτοις, υπάρχουν ελλαδικές επιχειρήσεις που έχουν διεισδύσει επιτυχώς στην Κύπρο και που -υπό προϋποθέσεις- εκτιμούμε ότι θα τα καταφέρουν και θα παραμείνουν, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στο σύνολο της αγοράς.

Ο Κύπριος καταναλωτής και επιχειρηματίας

Η κρίση έχει προκαλέσει όπως είναι αναμενόμενο και στην Κύπρο αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και στις συμπεριφορές. Ο Κύπριος καταναλωτής έχει πλησιάσει κατά πολύ τον Έλτευχοσ 58 FrancHise Success

59


ΚΥΠΡΟΣ & FRANCHISING

ρηματίες έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Είναι εξωστρέφεις, έχουν ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ευφυΐας, έχουν προσαρμοστεί και σφυρηλατηθεί σε δύσκολες αγορές, όπως η μικρή άλλα έντονα ανταγωνιστική αγορά της Κύπρου και έχουν όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε επιλεγμένες αγορές, ιδιαίτερα αυτών της μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Κατά τη γνώμη μας, η συνεργασία με Κύπριους επιχειρηματίες αποτελεί για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο διείσδυσης σε αγορές, όπως αυτές της Μέσης Ανατολής.

ληνα, που η κρίση του είχε χτυπήσει την πόρτα 3 χρόνια πριν. Ο Κύπριος καταναλωτής: • Είναι ενημερωμένος • Είναι «παραδοσιακός» αλλά ταυτόχρονα αναζητά το «καινούριο» όταν αυτό έχει να του προσφέρει κάτι το διαφορετικό • Αναζητά ευκαιρίες • Είναι απαιτητικός όσον αφορά στην αξία που πρέπει να λάβει • Εμπιστεύεται brands αλλά ταυτόχρονα απαιτεί τη δικαίωση των αξιών που το ίδιο το brand προβάλλει • Αμφισβητεί εύκολα, μετακινείται • Δίνει σημασία στην τιμή αλλά και στη συνολική αγοραστική εμπειρία Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής αγοράς και στο real estate. Σημαντική διαφορά, η ανάπτυξη σε οδικούς άξονες όπου υπάρχουν εμπορικές ζώνες και η απουσία των κλασικών εμπορικών περιοχών που παρατηρούμε στην ελλαδική αγορά. Επίσης, σε επιχειρηματικό επίπεδο, η κρίση ανέδειξε σημαντικά ταλέντα των Κυπρίων επιχειρηματιών. Οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι ευέλικτες, εξωστρεφείς, με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ταχύτητα αντίδρασης κ.ο.κ. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης και εκτός κυπριακής αγοράς. Σημαντικό στοιχείο είναι η προετοιμασία, η οργάνωση, τα συστήματα και η στόχευση αγορών, όπου τα κυπριακά δίκτυα έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι κυπριακές επιχειρήσεις έχοντας δοκιμαστεί σε αντίξοες συνθήκες και έχοντας ξεπεράσει επιτυχώς την κρίση, φέρουν όλες τις προϋποθέσεις ανάπτυξης σε μεγαλύτερες αγορές. Βασική προϋπόθεση φυσικά, η επένδυση σε θέματα οργάνωσης, marketing, υποδομής συστημάτων και διαδικασιών. Προνομιακό πεδίο των κυπριακών δικτύων η ανάπτυξη διεθνών concept στην τοπική αγορά και η άμεση μετά εξάπλωση σε όμορες

Οι Κύπριοι επιχειρηματίες πρέπει να αναζητήσουν εκείνα τα ελλαδικά concept που θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη δική τους αγορά.

60 FrancHise Success τευχοσ 58

αγορές (Ελλάδα, Μ. Ανατολή, Βαλκάνια). (Διαβάστε επίσης "Απλά βήματα για την αποδοτική επιλογή ενός Franchise σε περιόδους προκλήσεων "/ http://www.franchiseblog.gr/?p=1950 ).

3 μύθοι που πλέον έχουν ανατραπεί!

• Δεν είναι εύκολο μια ελλαδική επιχείρηση να αναπτυχθεί στην Κύπρο με franchise Πράγματι είναι δύσκολο για όλα τα ελλαδικά συστήματα franchise να αναπτυχθούν χωρίς συστηματική έρευνα σε οποιαδήποτε αγορά, όχι μόνο στην κυπριακή. Απαιτούνται υποδομές, συστηματική έρευνα, κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς και ταυτόχρονα ένα συγκροτημένο ολοκληρωμένο σχέδιο διείσδυσης και υποστήριξης των franchisees, στοχεύοντας σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Απαιτείται απλά δέσμευση! (Διαβάστε επίσης "Franchisor: Προαπαιτούμενα για μια επιτυχή ανάπτυξη" / http://www.franchiseblog.gr/?p=2019). • Μια κυπριακή εταιρεία δε συμφέρει να αναπτυχθεί με franchising Η διαφοροποίηση των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς, η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων μετά την κρίση, η διαμόρφωση ενός νέου ανταγωνιστικού πλαισίου, η αύξηση του ρυθμού συγκέντρωσης της αγοράς σε αρκετούς κλάδους -και ιδιαίτερα στο λιανεμπόριο- αναδεικνύουν πλέον το franchising ιδιαίτερα επωφελές και στην Κύπρο, παρά το σχετικά μικρό μέγεθος της αγοράς. Η ανάγκη για υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό με ισχυρά κίνητρα παρακίνησης, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθιστούν το franchising ένα μοναδικό εργαλείο για ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο στο χώρο της εστίασης και των υπηρεσιών, όσο και του λιανεμπορίου. Προϋπόθεση, η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες κι όχι η μηχανιστική μεταφορά δοκιμασμένων προτύπων από άλλες αγορές. (Διαβάστε επίσης "Διεθνής Ανάπτυξη και Franchising: Πώς να αναπτύξετε με επιτυχία την επιχείρησή σας στο εξωτερικό" / http://www.franchiseblog.gr/?p=1767). • Μια κυπριακή επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε διεθνείς αγορές Οι κυπριακές επιχειρήσεις και οι Κύπριοι επιχει-

Η συνεργασία ελλαδικών και κυπριακών επιχειρήσεων προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και στο χώρο του franchising. Απαιτείται ένα οργανωμένο σχέδιο, έρευνα & κυρίως δέσμευση στο αμοιβαίο όφελος. Τι πρέπει να προσέξει ο Κύπριος franchisee;

To σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να προσέξει ο Κύπριος franchisee πριν επιλέξει ένα ελλαδικό ή διεθνές σύστημα franchise είναι να δει περά από το περιτύλιγμα… Δεν αρκεί να είναι μια εταιρεία επιτυχημένη στην ελλαδική ή σε διεθνείς αγορές… Δεν αρκεί κάποιος να έχει επιλέξει απλά ένα ανταγωνιστικό concept… Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να διερευνήσει τις υποδομές που υπάρχουν, τα συστήματα, την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό, το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η ελλαδική εταιρεία τη διείσδυση στην κυπριακή αγορά και φυσικά κατά πόσο είναι διατεθειμένη να επενδύσει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων, ώστε να προσαρμόσει τόσο την επιχειρηματική της πρόταση και το σύστημα λειτουργίας, όσο και το concept συνολικά. Αυτόματη μεταφορά ενός ελλαδικού concept στην κυπριακή αγορά δεν αποτελεί την καλύτερη συνταγή. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο αγορών αλλά η απουσία συστηματικής έρευνας και η επιλογή μη κατάλληλων franchisees, καθώς και η επιλογή λανθασμένων σημείων. Οι Κύπριοι επιχειρηματίες μπορούν να βρουν μετά από συστηματική έρευνα άκρως αποδοτικές ευκαιρίες από την ελλαδική αγορά, αρκεί να υπερβούν το προφανές και να αναζητήσουν τα ουσιαστικά στοιχεία που πραγματικά θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη δική τους αγορά. Η συνεργασία ελλαδικών και κυπριακών επιχειρήσεων προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και στο χώρο του franchising. Απαιτείται όμως ένα οργανωμένο σχέδιο, έρευνα και κυρίως δέσμευση στο αμοιβαίο όφελος. ■

Διαβάστε το άρθρο στη σελίδα: http://franchiseportal.gr/el/content/25-franchising-and-kupros


ΚΥΠΡΟΣ & FRANCHISING

COFFEE LAB Το third wave coffee στο franchising! Οι… ειδικοί και ταυτόχρονα πρωτοπόροι του speciality coffee προσφέρουν ιδιαίτερες ποικιλίες καφέ μοναδικής προέλευσης (single origin) και διαμορφώνουν τη νέα αγορά. Μετρά ήδη 5 επιτυχημένα καταστήματα και χαρακτηρίζεται η πλέον ανερχόμενη αλυσίδα στο χώρο της. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/666

HOT HOT BURGER BAR Χαράσσοντας το δικό του success story, το Νο1 σε πωλήσεις δίκτυο burger bar, πετυχαίνει υψηλές αποδόσεις και κυριαρχεί! 7 σημεία σε Αττική και Χαλκίδα προσφέρουν το πιο value for money burger στην αγορά και οι «ξέφρενοι» ρυθμοί ανάπτυξης συνεχίζονται. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/625

THE MINDTRAP Λίστες αναμονής για μια… απόδραση «μυστηρίου» στον leader των escape rooms! Ένα διαδραστικό παιχνίδι διασκέδασης που προ(σ)καλεί το κοινό να δραπετεύσει από τα θεματικά δωμάτια, λύνοντας… τους γρίφους. Διαφορετικές αγορές, πολλαπλά κοινά μέσα από ένα concept ιδανικό για υψηλή πληρότητα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Λάρισα, Πειραιάς, Χίος και έπεται συνέχεια… http://franchiseportal.gr/el/franchisors/662

CREPA-CREPA Tα καταστήματα που εξειδικεύονται αποκλειστικά στην κρέπα και ξεχωρίζουν για τη… μυστική συνταγή τους και τη μεγάλη ποικιλία γεύσεων που προσφέρουν. Η ευελιξία του concept και η πληθώρα επιλογών που παρέχει εξασφαλίζουν στους franchisees υψηλή επισκεψιμότητα και πωλήσεις όλο το 24ωρο. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/103

LOUKOUMANIA Η γεύση του αυθεντικού, σπιτικού, ελληνικού λουκουμά, αναβιώνει καθημερινά στο Loukoumania! Η ιδέα του παραδοσιακού ελληνικού εδέσματος επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από εναλλακτικές και new age εκδοχές. Ένα συγκροτημένο concept με απλοποιημένες διαδικασίες, ιδανικό για family business! http://franchiseportal.gr/el/franchisors/642

MELOUK All day concept όπου οι παραδοσιακοί λουκουμάδες συναντούν house signature cocktails όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας! Eυέλικτο concept με πολλαπλά format και υψηλές αποδόσεις μέσα από μια διαφορετική πρόταση στην αγορά της εστίασης και της ψυχαγωγίας. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/652 τευχοσ 58 FrancHise Success

61


ΚΥΠΡΟΣ & FRANCHISING

ESTRELLA Με ξεχωριστές δημιουργίες και μενού για όλες τις ώρες της ημέρας, το Estrella έχει εξελιχθεί στον απόλυτο προορισμό της Θεσσαλονίκης! Ένα concept με αποκλειστικά προϊόντα και χιλιάδες αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ, για όσους αναζητούν την κερδοφορία μέσα από τη διαφοροποίηση και την καινοτομία. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/649

FRUTTI DI MARE Το απόλυτο all day fish bar που αλλάζει τα δεδομένα! Συνδυάζει μοναδικά το fish bar με το take away και δημιουργεί ένα νέο είδος εστιατορίου για όλες τις ώρες της ημέρας. Θαλασσινές γεύσεις, πολλές εμπνεύσεις μέσα από ένα concept κατάλληλο για υψηλή κερδοφορία! http://franchiseportal.gr/el/franchisors/581

SEDE STYLING Κομμωτήρια - πολυχώροι ομορφιάς με μοναδικές, one stop shop υπηρεσίες. Τα Sede Styling ξεπερνούν τον ανταγωνισμό, διατηρούν υψηλή επισκεψιμότητα σε καθημερινή βάση, ενώ έχουν ταυτιστεί με τη γρήγορη, προσωπική εξυπηρέτηση και τις ανταγωνιστικές τιμές. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουν χτίσει δυνατό brand στον κλάδο της προσωπικής φροντίδας με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/658

MANDOU Η ολοκληρωμένη πρόταση στην ειδική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στον τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης των αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονιών στα 25 χρόνια αποδοτικής λειτουργίας τους, αποτελούν μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση με πολλαπλές εφαρμογές και μακρόχρονες συνεργασίες. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/656

ΗΡΑ Το διάσημο ελληνικό brand δίνει ολοκληρωμένες λύσεις στην οικογένεια και τους νέους γονείς! Διαθέτοντας πλήρη προϊοντική σειρά σε βρεφικά είδη για κάθε ανάγκη, γούστο, στυλ και προϋπολογισμό αλλά και με ευρύ πελατολόγιο, η ΗΡΑ παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη συνεργασία! http://franchiseportal.gr/el/franchisors/176 62 FrancHise Success τευχοσ 58


ΚΥΠΡΟΣ & FRANCHISING

BATTERY PARK Η πληρέστερη και μεγαλύτερη γκάμα μπαταριών στην Battery Park. Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών όπως οχήματα, σκάφη, φωτοβολταϊκές εφαρμογές κ.λπ. Νέες ευκαιρίες σε μια δυναμική αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και προοπτικές. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/657

GAZI COLLEGE Καφές, ποτό, homemade φαγητό & γλυκό, ανεπανάληπτα cocktails, όλα εδώ! Το μόνο αυθεντικό 5-in-1 eatery bar με δοκιμασμένη… «GAZI COLLEGE» συνταγή επιτυχίας! Γκάζι, Πασαλιμάνι, Γλυφάδα και το Gazi College έχει δώσει το δικό του στίγμα στον κλάδο της εστίασης και της ψυχαγωγίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες μέσα από μια νέα κατηγορία κερδοφόρων και διαφοροποιημένων καταστημάτων! http://franchiseportal.gr/el/franchisors/627

DETOX Το concept που ξεχωρίζει για τον ανώτερο γευστικά και ποιοτικά καφέ του. All day προορισμός με τον διάσημο πλέον DE-TOX καφέ, ολοκληρωμένο προϊοντικό μείγμα και μια «διαφορετική ματιά»… στην αγορά των café. Με αισθητική που ξεχωρίζει, αποτελεί τη σίγουρη επιλογή για τον καφέ, το snack, το ποτό, είτε μέσα στην προσεγμένη σάλα, είτε take-away, ή ακόμα και με delivery. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/654

KOI SUSHI BAR Με casual αισθητική και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, τo sushi έγινε… street food και το Koi… μια απολαυστική συνήθεια! Βασικό σημείο διαφοροποίησης, η προσφορά ενός premium προϊόντος, σε προσιτές σε όλους τιμές! Σύνταγμα, Βούλα, Κηφισιά, Χαλάνδρι, Πειραιάς σερβίρουν το πιο value for money sushi της αγοράς. http://franchiseportal.gr/el/franchisors/655

ΩΚΕΑΝΟΣ Καινοτομία, παράδοση και… καφεμαντεία συναντιούνται στον Ωκεανό! To concept που βασίστηκε εξαρχής στην ελληνική κουλτούρα, κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού εδώ και 20 συνεχή χρόνια. Η νέα κερδοφόρα επιχειρηματική πρόταση με βασικό προϊόν τον ελληνικό καφέ… και τις «προβλέψεις» του! http://franchiseportal.gr/el/franchisors/665

τευχοσ 58 FrancHise Success

63


FRANCHISEE FOCUS

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

THE MINDTRAP

Γιώργος Αμανατιάδης | franchisee της THE MINDTRAP στη Λάρισα

«Η επιτομή της συνεργασίας και της συναδελφικότητας!» «Δεν είναι δουλειά. Είναι διασκέδαση! Είναι η καλύτερη ψυχαγωγική δραστηριότητα!», δηλώνει με ενθουσιασμό ο κ. Γιώργος Αμανατιάδης, franchisee της THE MINDTRAP στη Λάρισα. Για πόσες εταιρείες μπορούμε να το πούμε αυτό με βεβαιότητα; Πιθανότατα ελάχιστες… Οπότε… Να, η απόδειξη της επιτυχίας!».

«Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος έχει την ανάγκη για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Από την αρχή της ύπαρξής του!» επισημαίνει ο κ. Γ. Αμανατιάδης. Όμως, «κουράζεται με την ρουτίνα και τον ίδιο τρόπο διασκέδασης ξανά και ξανά και ψάχνει πάντα για κάτι το διαφορετικό». Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Αμανατιάδης αναφέρεται στη διαχρονικότητα και τη διαφορετικότητα του concept, ενώ δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος και απόλυτα ικανοποιημένος με αυτήν τη συνεργασία. Διαθέτοντας 4 θεματικά δωμάτια στην περιοχή, μας περιγράφει την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης και των δωματίων… μυστηρίου και στη Λάρισα!

Το THE MINDTRAP περιλαμβάνει ένα πακέτο “ στοιχείων που οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. ”

Η πρώτη γνωριμία Είχα ακούσει και διαβάσει πολλά από το internet σχετικά με τα escape rooms και αυτήν τη νέα τάση που ήταν-και είναι φυσικά- εξαιρετικά δημοφιλής στο εξωτερικό. Όταν πληροφορήθηκα ότι ήρθε και στην πόλη μας-όντας Θεσσαλονικιός- δήλωσα συμμετοχή και το επισκέφτηκα με την παρέα μου. Δεν σας κρύβω ότι αρχικά ήμουν διστακτικός και προκατειλημμένος για την όλη εμπειρία, πίστευα ότι θα αντιμετωπίσω κάτι πρόχειρο και… παιδικό. Τα γεγονότα όμως με διέψευσαν. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού άψογη. Η εμπειρία μοναδική. Κάτι πρωτόγνωρο, πολύ ομαδικό, άκρως διασκεδαστικό, θα έλεγα εθιστικό! Αυτή η επίσκεψη ήρθε τη στιγμή που είχα αποφασίσει να δραστηριοποιηθώ με κάτι δικό μου. Τα τελευταία 15 χρόνια απασχολούμαι στις πωλήσεις λιανικής, πάνω σε προϊόντα HI-TECH κι ήθελα πλέον να κάνω το επόμενο βήμα. Είχα βρει λοιπόν αυτό που έψαχνα! Έτσι, πολύ γρήγορα προέκυψε και η συνεργασία μας με την THE MINDTRAP INTELLIGENT ENTERTAINMENT.

Μέσο Ύψος Επένδυσης: Από €80.000

64 FrancHise Success τευχοσ 57

Το πάζλ της επιτυχίας Το THE MINDTRAP περιλαμβάνει ένα πακέτο στοιχείων τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν πουθενά αλλού, παρά μόνο στην επιτυχία. Τα δωμάτια και οι γρίφοι που έχουν στηθεί και δημιουργηθεί σαν μια κινηματογραφική ταινία με καλή δομή, concept και φυσική ροή προς το φινάλε. Οι γρίφοι που είναι «έξυπνοι», άριστα δομημένοι. Το έξυπνο και πρωτότυπο σύστημα βοηθειών. Το καταρτισμένο προσωπικό, το ήθος και η θετική τους αύρα. Η αγάπη τους για αυτό που κάνουν φαίνεται από την πρώτη κιόλας επαφή, πιστέψτε με. Οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, επικοινωνιακοί με


Εσύ βρίσκεις τον χώρο και η έμπειρη ομάδα του “ THE MINDTRAP τον στήνει, παραδίδοντας μια έτοιμη προς λειτουργία επιχείρηση. Έτσι απλά… ”

χιούμορ, μυαλά που δεν «επαναπαύονται» δευτερόλεπτο. Μετά από όλα αυτά… Πώς να μην έρθει η επιτυχία; Franchise… Υποστήριξη, Εκπαίδευση, Λειτουργία Όλα είναι αυτοματοποιημένα όσον αφορά το κομμάτι που λέγεται ΤΗΕ MINDTRAP. Υπάρχει ειδική ομάδα της εταιρείας που στήνει το μαγαζί και το παραδίδει στον συνεργάτη με το κλειδί στο χέρι. Εσύ βρίσκεις τον χώρο και η έμπειρη ομάδα του THE MINDTRAP σου παραδίδει μια έτοιμη προς λειτουργία επιχείρηση. Έτσι απλά… Όσον αφορά την εκπαίδευση, υπάρχει ένα πλήρες πακέτο, πολλών ωρών, δίπλα σε έμπειρους game masters και trainers, οι οποίες είναι υπεραρκετές για να σου λύσουν κάθε απορία ώστε να μην αντιμετωπίσεις το παραμικρό πρόβλημα στο μέλλον. Μέσα στο πακέτο του franchise υπάρχουν όλα όσα θα αναζητούσε ένας νέος επιχειρηματίας, από το τεχνικό κομμάτι, το λογισμικό, μέχρι και το οικονομικό πλάνο αλλά και την εξέλιξη που μπορεί να έχει η επιχείρηση στο πέρασμα των χρόνων. Τα δωμάτια και η ανταπόκριση του κοινού Το ΤΗΕ MINDTRAP Larissa διαθέτει τέσσερα διαφορετικά θεματικά δωμάτια απόλυτου μυστηρίου. Το MIRROR ON THE WALL, το INSANITY, το PRISONERS OF HOPE και το EVIL MANSION. Η ανταπόκριση του κοινού είναι θερμή και αυτό φάνηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή αφού μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα κατάφε-

ρε να γίνει αποδεκτό απ΄ όλη την τοπική κοινωνία. Το κοινό μέχρι τώρα είναι κατενθουσιασμένο. Δεν έχουμε δεχτεί την παραμικρή κακή κριτική. Οι παίκτες ζουν κάτι το διαφορετικό, κάτι το διαδραστικό, διαφέρει τόσο από τις καθημερινές ψυχαγωγικές συνήθειες... Αυτό που μας ικανοποιεί περισσότερο είναι ότι όλες οι ομάδες που μας έχουν επισκεφτεί δεν έπαιξαν ποτέ μόνο μια φορά. Αντίθετα συμμετείχαν σε περισσότερα από δυο δωμάτια, όπως και πολλές από τις ομάδες έστειλαν φίλους τους να το δοκιμάσουν. Έχουν έρθει καθηγητές που ενημερώθηκαν από τους μαθητές τους, γονείς με τα παιδιά τους, διοργανώθηκε πάρτι γενεθλίων, ήρθαν ακόμα και μεγάλες εταιρείες - επιχειρήσεις για team building events. Στο μέλλον… Στόχος να φέρουμε όλα τα δωμάτια της THE MINDTRAP στη Λάρισα. Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά δωμάτια ακόμη -τα οποία έχω προσωπικά δοκιμάσει- και προσφέρουν καταπληκτικές εμπειρίες. Τις εμπειρίες αυτές θα ήθελα να τις ζήσει ο κόσμος και εδώ. Επίσης θα ήθελα να συνεχίσω να συνεργάζομαι με τα άτομα της THE MINDTRAP στην όποια μελλοντική πρωτότυπη ιδέα εμπνευστούν. Κι ένας σύντομος απολογισμός Μια μόνο φράση αρκεί… Η επιτομή της συνεργασίας και της συναδελφικότητας ■ m Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στη διεύθυνση: http://franchiseportal.gr/el/sections/102/articles/1784-the-mindtrap-e-epitome-tes-sunergasias-kai-tes-sunadelphikotetasτευχοσ 57 FrancHise Success

65


ΗΟΤ ΗΟΤ BURGER BAR

FRANCHISEE FOCUS

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ | FRANCHISEE ΤΗΣ ΗΟΤ ΗΟΤ BURGER BAR ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ

«Στα HOT HOT BURGER BAR αξίζει να επενδύσεις!» Απολαυστικές γεύσεις, προσιτές τιμές, εξαιρετική ατμόσφαιρα, rock… καταστάσεις. Ο τέλειος συνδυασμός!!!

Αρχικά ένας από τους χιλιάδες φανατικούς φίλους των HOT HOT. Τώρα ένας επιτυχημένος συνεργάτης της αλυσίδας… Ο κ. Γρηγόρης Κούβαρης, ιδιοκτήτης των ΗΟΤ ΗΟΤ BURGER BAR στον Χολαργό, μας περιγράφει την εμπειρία του και δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η επιτυχία των HOT HOT ήταν μονόδρομος…!». Franchise με HOT HOT BURGER BAR. Γιατί; Από την πρώτη επίσκεψή μου στο κατάστημα της Πραξιτέλους, έμεινα ενθουσιασμένος! Burgers με εξαιρετική γεύση, ωραία ατμόσφαιρα, εξαιρετική μουσική, σωστή εξυπηρέτηση. Και πάρα πολύς κόσμος… Η εμπειρία μου ως πελάτης και η διάθεσή μου να το επισκέπτομαι ξανά και ξανά -τόσο για τα αυθεντικά, άκρως απολαυστικά αλλά και οικονομικά burgers, όσο και για τον ιδιαίτερο χώρο και την ατμόσφαιρα- με έπεισαν ότι είναι μια πρόταση την οποία αξίζει τουλάχιστον να εξετάσεις. Μετά από τη συνάντηση και τις πρώτες συζητήσεις με την ομάδα των HOT HOT, διαπίστωσα ότι εδώ έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. Συνδυαστικά δε με το concept που όπως έχουμε δει και στην πράξη γίνεται hot spot σε όποια περιοχή και αν ανοίξει, η θετική απόφαση ήταν μονόδρομος. Στα HOT HOT BURGER BAR αξίζει να επενδύσεις!

Το HOT HOT “ δεν είναι απλά ένα

franchise concept. Είναι μια οικογένεια που γίνεσαι μέλος της!

Είχατε προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της εστίασης; Καμία απολύτως... Στο εμπόριο γενικά ναι, είχα πρότερη εμπειρία αλλά τελικά απέχουν πολύ αυτοί οι δύο τομείς. Και τελικά; Τελικά, η εστίαση είναι περισσότερο περίπλοκη, η λεπτομέρεια στα πάντα κάνει την διάφορα. Για αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν σχεδιαστεί όλα σωστά και λεπτομερώς. Και στα HOT HOT έχουν… Άλλωστε, η ομάδα των HOT HOT είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Από την επιλογή του χώρου (σημείο, τετραγωνικά μέτρα, καταλληλότητα και στήσιμο καταστήματος) μέχρι και σήμερα, όπου μας βοηθούν στη σωστή και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Εκπρόσωπος της εταιρείας γίνεται μέλος της ομάδας του καταστήματος, μεταδίδοντάς μας την εμπειρία του και αντιμετωπίζοντας από κοινού όλα τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας. Ποιο είναι το μυστικό τελικά πίσω από τη δυναμική ανάπτυξη των HOT HOT BURGER BAR και την τεράστια απήχηση του κοινού; Value for money burgers και μοναδική εμπειρία μέσα σε έναν χώρο που σε τα-

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 50-60 τ.μ Τηλ: 210 6756200 Ε-mail: frsupport@tfc.gr Μέσο Ύψος Επένδυσης: Από €140.000 - €170.000 Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO.

66 FrancHise Success τευχοσ 57

ξιδεύει στις δεκαετίες του ‘50-‘60… Άλλωστε το λένε και οι πελάτες μας. Απολαυστικές γεύσεις, προσιτές τιμές, εξαιρετική ατμόσφαιρα, rock… καταστάσεις. Ο τέλειος συνδυασμός!!! Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με την εταιρεία HOT HOT; Μια λέξη μόνο αρκεί. ΑΡΙΣΤΗ!! Ιδιαίτερα με τον ιδιοκτήτη, κ. Βασίλη Χαριτάκη. Σε όλα αυτό το διάστημα είναι δίπλα μας, συνεργάτης και φίλος. Τι σημαίνει για εσάς… το HOT HOT; Το HOT HOT δεν είναι απλά ένα franchise concept. Είναι μια οικογένεια που γίνεσαι μέλος της. Και μόνο εάν το δεις έτσι θα πετύχεις… ■ m Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στη διεύθυνση: http://franchiseportal.gr/el/sections/102/articles/1801--sta-hot-hot-burger-bar-axizei-na-ependuseis-


TRUST US.

WE HAVE THE TOOLS FOR YOUR SUCCESS.

AZ Franchising, brand of WM Capital Group listed on Italian Stock Exchange, is the multimedia system offering solutions from A to Z for you franchise.

Meet and develop in your country 600 Italian and international brand.

Expand internationally your brand with the support of our experts.

Phone +39 0246778112 - E-mail international@azfranchising.it - www.azfranchising.com - www.wmcapital.it


www.franchiseblog.gr

Μια σύντομη περιήγηση στο

(the) Franchise Blog Ολοκληρωμένο Concept: Η Βάση για μια επιτυχημένη αλυσίδα ⇢ ⇢ ⇢ Franchise Best Practices, Franchise Excellence, Leadership, Καινοτομία, Νέος Franchisor, Στρατηγική, Σύμβουλοι Franchise

Μ

έσα στη κρίση, η πλειονότητα των ελληνικών δικτύων προσπαθεί να επανατοποθετηθεί στην αγορά, να προσαρμόσουν το concept, τα συστήματα και τις διαδικασίες, συνολικά το επιχειρηματικό μοντέλο τους στις νέες συνθήκες, στα νέα καταναλωτικά πρότυπα. Είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν και εδώ παρουσιάζοντας την εξαιρετική έρευνα των John Gerzema και Michael D’ Antonio “Spend Shift: How the Post- Crisis Values Revolution is changing the way we buy, sell and live”. Θεμελιώδες στοιχείο, ο πυρήνας κάθε δικτύου, είναι το Concept! Βασικό στοιχείο για κάθε δίκτυο -και κυρίως στο χώρο της λιανικής πώλησης- είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συγκροτημένου concept που διαθέτει έντονα στοιχεία διαφοροποίησης και που υπερέχει του ανταγωνισμού. Ισχυρά, αναγνωρίσιμα, διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα κερδίσουν το κοινό, θα δημιουργήσουν πιστούς πελάτες και σημαντικό: ΔΕΝ μπορούν να αντιγραφούν -ως ενιαίο σύνολο- από τους ανταγωνιστές! Δείτε ολόκληρο το άρθρο: http://www.franchiseblog.gr/?p=2388#more-2388

Απλά μαθήματα για Franchisees ⇢ ⇢ ⇢ Franchise Best Practices, Franchisee, Νέος Franchisee

Τ ☑ Franchise Best Practices ☑ Franchise Excellence ☑ Franchisee ☑ Franchising & Licensing ☑ Franchisor, Leadership ☑ Management ☑ Marketing ☑ Multi Unit – Multibrand Franchise ☑ Training ☑ Διεθνής Ανάπτυξη ☑ Επιδοτήσεις & Franchise ☑ Έρευνες Franchise ☑ Καινοτομία ☑ Νέος Franchisee ☑ Νέος Franchisor ☑ Πολυμετοχικές Εταιρίες ☑ Πωλήσεις ☑ Στρατηγική ☑ Σύμβουλοι Franchise

68 FrancHise Success τευχοσ 58

ο να επιλέξεις ένα σύστημα Franchise είναι -υπό προϋποθέσεις- μια αποδοτικότερη και πιο ασφαλής επιλογή, από τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιχείρησης. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, συνεχών αλλαγών, συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης, αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων, έντασης του ανταγωνισμού (δες και http://www.franchiseblog.gr/?p=1710). Είναι προφανές ότι δεν επιτυγχάνουν πάντα τα δίκτυα franchise ούτε αποτελούν για το σύνολο των επενδυτών ή των αυτοαπασχολούμενων μονόδρομο! (δες και http://www.franchiseblog.gr/?p=2315). Ακόμα και όταν τα θεμελιώδη μεγέθη, οι βασικές παραδοχές των επιχειρηματικών μοντέλων στις οποίες στηρίχθηκε και δομήθηκε η πλειονότητα των συστημάτων δοκιμάζονται, το Franchising αποδεικνύεται αποτελεσματικό εργαλείο και επιλογή για τα δίκτυα που έχουν αποτελεσματική ηγεσία (δες και http://www.franchiseblog.gr/?p=1119), στρατηγική, δέσμευση, υποδομές, οργάνωση (δες και http://www.franchiseblog.gr/?p=1685). Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι επιχειρηματίες, οι επενδυτές ανακαλύπτουν στο Franchising “το επόμενο βήμα”, μια αξιόπιστη επιλογή! Με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν 3,5,10 χρόνια, με συστηματική έρευνα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, (δες και http://www.franchiseblog.gr/?p=2253 και http://www.franchiseblog.gr/?p=2011#more-2011, και http://www.franchiseblog.gr/?p=2095, και http://www.franchiseblog.gr/?p=2245), με μεγαλύτερη προσοχή, πιο συνειδητοί, πιο υποψιασμένοι! Όλοι; Προφανώς και όχι! Δείτε ολόκληρο το άρθρο: http://www.franchiseblog.gr/?p=2339


0I

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Α Μ Ε Σ Α Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για κάποια από τις εταιρείες που προβάλλονται σε αυτό το τεύχος του FRANCHISE SUCCESS, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο παρόν δελτίο. Σημειώστε με ✓ έως πέντε από τις επιχειρήσεις του καταλόγου. Σύντομα θα σας στείλουμε πληροφορίες για τα δίκτυα καταστημάτων που σας ενδιαφέρουν.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

AB FOOD MARKET

FRUTTI DI MARE

PERFUMEWORLD

AB SHOP&GO

GRILL BROS

ΩΚΕΑΝΟΣ

SMART SOLUTIONS

CARTRIDGE WORLD

LOUKOUMANIA

CAFÉ MÉ

HOT HOT BURGER BAR

MELOUK

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ 4ALL

MEDI FOOT

CHICK IN ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ- COFFEERIGHT ☐

BATTERY PARK

DE-TOX

ΘΕΪΚΟ

COFFEE LAB

THE MINDTRAP

GAZI COLLEGE

MANDOU

Παρακαλούμε, αποστείλατε το παρόν στη διεύθυνση: • Franchise Success Παπανικολή 100 - 102 152 32 Χαλάνδρι

ΟΝΟΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΠΩΝΥΜΟ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΟΛΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Fax: 210 6752864

Τ.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• E-mail: info@franchise-success.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΟΛΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

τευχοσ 58 FrancHise Success

69


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

7ος ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΥ ΖΗΝ

Η

ΑΒ Βασιλόπουλος, δημοσιεύει τον νέο Εταιρικό Κοινωνικό της Απολογισμό, παρουσιάζοντας τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, τις δεσμεύσεις της προς τους κοινωνικούς της εταίρους, καθώς και την πρόοδο και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε προς επίτευξη των στόχων της για το 2014. Κάποιες από τις ενέργειες και τα προγράμματα της ΑΒ που περιγράφονται στον Απολογισμό είναι: • Οι συστηματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για τους ανθρώπους της και τις τοπικές κοινωνίες («52 εβδομάδες, 52 δράσεις σίτισης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα», Πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων κτλ). • Τα προγράμματα για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων που διατίθενται στα καταστήματα. • Η συνεργασία με την ΜΚΟ WWF για τη βελτίωση της βιωσιμότητας τους αλιευτικού στόλου (το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο). Επίσης, η ΑΒ Βασιλόπουλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων Καρκίνου και στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ευ Ζην, στήριξε την Ομάδα Food4Good, η οποία την Κυριακή 7 Ιουνίου συγκεντρώθηκε στο Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά, μαγειρεύοντας για καλό σκοπό! Η ΑΒ διέθεσε δωροεπιταγή ύψους 600 € στους 38 food bloggers της ομάδας, οι οποίοι επέλεξαν μέσα από μία ευρεία γκάμα εκλεκτών ΑΒητικών προϊόντων και προετοίμασαν σπιτικά φαγητά και γλυκά για τους παρευρισκόμενους. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις, διατέθηκαν για τη στήριξη του Οργανισμού ΑΜΥΜΩΝΗ (Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων κ Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης) και την Θεραπευτική Ιππασία.

TODAY’S DELICIOUS STORES

Η ΓΕΥΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φ

έτος το καλοκαίρι ανανεώθηκε το ραντεβού της γεύσης με την εκπαίδευση αφού τα καταστήματα today’s delicious stores και todaylicious για δεύτερη φορά διοργανώνουν μεγάλο διαγωνισμό υποτροφιών σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ. O διαγωνισμός ανέδειξε 57 τυχερούς οι οποίοι κερδίζουν υποτροφίες σπουδών συνολικής αξίας 77.150€, για το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, το Mediterranean College, το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ ΚΔΒΜ 1 και το Carierra Business & Computing School ΚΔΒΜ 2 του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ. Κερδισμένοι από τον μεγάλο διαγωνισμό υποτροφιών δεν βγαίνουν μόνο οι νικητές της κλήρωσης αλλά όλοι οι συμμετέχοντες, αφού ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ προσφέρει σε όλους όσους συμπληρώσουν το κουπόνι του διαγωνισμού 25% επιδότηση διδάκτρων για σπουδές σε οποιονδήποτε φορέα του.

70 FrancHise Success τευχοσ 58

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Η

Μαρινόπουλος Α.Ε., μένοντας πιστή στη δέσμευσή της να αναπτύσσει υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, έδωσε το παρόν στον 1ο αγώνα δρόμου «Όλοι Mαζί Mπορούμε» του ΣΚΑΪ. Ο αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Μαραθώνα και αποτέλεσε μια πρωτοβουλία ανθρώπινης αλληλεγγύης, με στόχο την ενίσχυση ευπαθών ομάδων. Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι της Μαρινόπουλος Α.Ε. έλαβαν μέρος στις διαδρομές των 5 και 9 χλμ., ενώ προσφέρθηκαν παράλληλα βασικά είδη για συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Η Μαρινόπουλος υποστηρίζει συστηματικά την πρωτοβουλία «Όλοι Μαζί Μπορούμε», συμμετέχοντας ενεργά εδώ και 4 χρόνια στην εκστρατεία συλλογής τροφίμων, μέσα από το δίκτυο 1.026 καταστημάτων της.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΨΩΜΙ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 194.000 φρατζόλες ψωμί προσφέρθηκαν συνολικά από το ΦΟΥΡΝΟ ΒΕΝΕΤΗ σε συνταξιούχους, ανέργους, πολυτέκνους και άπορους, στα πλαίσια στήριξης της ελληνικής οικογένειας στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που σημειώθηκε στη χώρα μας τον Ιούλιο με το κλείσιμο των τραπεζών. Τα είδη ψωμιού που προσφέρθηκαν δωρεάν ήταν η Φρατζόλα Πολυτελείας, το Χωριάτικο Χειροποίητο, η Φρατζόλα Πετρόμυλου και το Χωριάτικο με σουσάμι. Τα ψωμιά προσφέρονταν όλη μέρα, από όλα τα καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ. Σύντομα η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει νέες ενέργειες με στόχο την υποστήριξη των άπορων συνανθρώπων μας ενώ ισχύει ότι τα καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ, καθημερινά μετά τις 22.00, προσφέρουν δωρεάν τα προϊόντα ημέρας που έχουν περισσέψει σε όσους έχουν ανάγκη.


k1.pdf

kat1.indd 1

4/9/12

3:55:14 PM

4/9/12 3:56:15 P


RETAILINK

NEWS Διαβάστε περισσότερα για τα νέα της αγοράς στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/success.asp?step=2&id=184&pstring=184

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ενισχύει την τοπική παραγωγή Πιστή στη δέσμευσή της για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, η ΑΒ Βασιλόπουλος διαμόρφωσε για ένα ακόμα καλοκαίρι την «Ελληνική Γωνιά», έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου οι καταναλωτές των καταστημάτων ΑΒ τουριστικών περιοχών βρίσκουν ράφια γεμάτα από ελληνικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και σε μεγάλη ποικιλία. Στην Ελληνική γωνιά οι πελάτες μπορούν να προμηθευτούν τα πιο εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου. Τραχανάς, πλιγούρι, ελιές, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τσίπουρο και τσικουδιά, είναι μόνο μερικά από τα επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα που διατίθενται σε όλες τις «Ελληνικές Γωνιές» του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΒ Βασιλόπουλος αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, ότι συνεχίζει να δίνει βαρύτητα και να ενισχύει την τοπική παραγωγή, προσφέροντας παράλληλα σε όλους τους καταναλωτές προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε τιμές για κάθε πορτοφόλι.

THE FRANCHISE CO.

FRANCHISE OPEN DAYS Στα πλαίσια του θεσμού «FRANCHISE OPEN DAYS», οι σύμβουλοι της THE FRANCHISE CO., της μεγαλύτερης εταιρείας συμβούλων σε θέματα franchising και ανάπτυξης δικτύων, βρέθηκαν στην Κύπρο, στις 4-5 Σεπτεμβρίου και ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για ελκυστικές επιχειρηματικές προτάσεις ιδανικές για την κυπριακή αγορά. Το ενδιαφέρον ήταν για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα έντονο, μια και η συνεργασία ελλαδικών και κυπριακών επιχειρήσεων προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες και στο χώρο του franchise. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για νέα ελκυστικά concepts που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς στο 210 6756200 ή στο www.thefranchiseco.gr.

72 FrancHise Success τευχοσ 58

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

Με ανανεωμένο site και συνεχείς διακρίσεις Συνεχίζονται οι διακρίσεις για την Μαρινόπουλος Α.Ε. Η εταιρεία απέσπασε 3 βραβεία στα Σελφ Σέρβις Excellence Awards 2015, θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές στο λιανεμπόριο τροφίμων. Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Αύξηση Παραγωγικότητας / Μείωση Κόστους» για τη βελτιστοποίηση του δικτύου logistics της εταιρείας, Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - CSR - Περιβάλλον» για το Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης και Κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία «Πρότυπο Κατάστημα» για το κατάστημα Carrefour Μαρινόπουλος στο Μαρκόπουλο Αττικής. Παράλληλα, η Μαρινόπουλος Α.Ε. παρέλαβε το τιμητικό βραβείο «Η Ελλάδα Μπορεί» για τη διεθνή διάκριση του project «Shopping Missions: Data Analytics and Virtual Reality Serving Shopper Needs» στο θεσμό ECR Europe Activation Award.  Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε 2 τιμητικά βραβεία στο θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards, όπου επιβραβεύονται τα έργα που ξεχώρισαν για τη προσήλωση των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Φορέων της χώρας στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης & κοινωνικής ανάπτυξης. -Gold βραβείο στην κατηγορία Καταπολέμηση της Φτώχειας για τη λειτουργία από το 2007 των τριών Κοινωνικών της Παντοπωλείων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και -Bronze βραβείο στην κατηγορία Διαχείριση Ενέργειας για το για το εκτενές πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί η εταιρεία, μειώνοντας αισθητά το ενεργειακό της αποτύπωμα. Επίσης, το carrefour.gr επέστρεψε ανανεωμένο και είναι πλέον στον αέρα! Mοντέρνο, χρηστικό και απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις συνήθειες των καταναλωτών. Μυστικά διατροφής, πρωτότυπες συνταγές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πρακτικές ιδέες για τη διακόσμηση και την οργάνωση του σπιτιού, χρήσιμα tips ομορφιάς κι ευεξίας για κάθε γυναίκα, καθώς και πολλές άλλες θεματικές ενότητες φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα που σχεδιάστηκε για να αποτελεί το πιο φιλόξενο, διαδικτυακό «σπίτι των καταναλωτών!». Με «πλούσιο» περιεχόμενο και πρωτότυπες στήλες, το carrefour.gr είναι μια συνήθεια για όλες τις ώρες της ημέρας, που προτείνει λύσεις για τους καταναλωτές και το σπίτι, για τη μαγειρική και τις εξόδους, ενώ παράλληλα ενημερώνει για τις καινοτόμες υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και για τρέχουσες προσφορές και online αγορές. Ένα site πραγματικά σχεδιασμένο για μια εύκολη και ευχάριστη περιήγηση!


RETAILINK

NEWS Διαβάστε περισσότερα για τα νέα της αγοράς στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/success.asp?step=2&id=184&pstring=184

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.

Ξεκινά στην περιφέρεια η Σκλαβενίτης Έναρξη στην περιφέρεια για τη Σκλαβενίτης, που ξεκίνησε το πρώτο κατάστημά της στην Κόρινθο. Το νέο κατάστημα έκτασης 4.000 τ.μ. ξεκινά τη λειτουργία του στο εμπορικό πάρκο Mare West. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η αλυσίδα επικεντρώνεται τώρα στις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εξαγορών της Makro Cash & Carry και της Βερόπουλος. Σημειώνεται πως τα σχέδια για επέκταση της Σκλαβενίτης πέραν της Αττικής υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και τελικά η υλοποίηση συνέπεσε με την απόφαση της εταιρείας να ξεκινήσει μια δυναμική πολιτική εξαγορών. Έως σήμερα, η Σκλαβενίτης αριθμεί 111 καταστήματα συμπεριλαμβανομένου αυτό της Κορίνθου, ενώ όταν ολοκληρωθούν οι εξαγορές θα έχει στην κατοχή της 342 σημεία πώλησης πανελλαδικά.

ΟΜΙΛΟΣ DELHAIZE

Συγχώνευση Royal Ahold και Delhaize Μετά από εκτεταμένες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, ο Όμιλος Delhaize ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγχωνευτεί με την Royal Ahold N.V. για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, της Ahold Delhaize. Οι δύο εταιρείες έχουν σημαντικές ομοιότητες, μια και αμφότερες αναπτύχθηκαν από μικρές οικογενειακές εταιρείες σε κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων. Με περισσότερα από 6.500 καταστήματα πολλαπλών τύπων, η Ahold

JYSK

Η JYSK εισέρχεται στην ελληνική αγορά Η JYSK εισέρχεται στην ελληνική αγορά. Η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων που εμπορεύεται είδη για το σπίτι, θα ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στην οδό Κουρτίδου 41 στα Κάτω Πατήσια. Το ελληνικό κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί το πρώτο κατάστημα της δανέζικης αλυσίδας από τις 24 Σεπτεμβρίου. Η JYSK σχεδιάζει και άλλες επιχειρηματικές κινήσεις στην ελληνική αγορά. Άμεσα αναμένεται να ανοίξουν τρία ακόμη καταστήματα JYSK: στη Λάρισα στα μέσα του Οκτώβρη, στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Οκτώβρη και στο Ελληνικό στα τέλη Νοέμβρη. Η εταιρεία άνοιξε το πρώτο κατάστημα JYSK στο Aarhus της Δανίας, το 1979, και από τότε μεγάλωσε τόσο ώστε να γίνει ένας παγκόσμιος όμιλος με πάνω από 2.275 καταστήματα σε 38 χώρες.

Delhaize θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με ισχυρές, αξιόπιστες τοπικές επωνυμίες και 375.000 συνεργάτες που θα εξυπηρετούν περισσότερους από 50 εκατομμύρια πελάτες σε βασικές αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ινδονησία. Μεταξύ των πολυάριθμων επωνυμιών που θα συνθέτουν το κοινό δίκτυο είναι οι εξής: Food Lion, Giant Carlisle, Delhaize Le Lion, Albert Heijn, Hannaford, Martin´s, Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος, Giant Landover, Delhaize.be, Peapod, Maxi, Albert, Red Market, Tempo, Bol.com, Mega Image, Etos, Super Indo, Tom & Co. και η Stop & Shop. Κάθε μία θα διατηρήσει την τοπική της ταυτότητα, ενώ θα ωφεληθεί από τη συνδυασμένη ισχύ, για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες σε 10 χώρες και σε 3 ηπείρους.

Τρόπος Πληρωμής Ταχυδρομικη επιταγη στη διεύθυνση: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 100 - 102, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Λογαριασμού: Alpha Bank: Λογαριασμός όψεως 3590 0232 000 4429 IBAN: GR59 0140 3590 3590 0232 004 429 Ταχυδρομήστε το δελτίο συνδρομής στη διεύθυνση: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 100 - 102, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ή αποστειλατε με το fax στο: 210 6752864

74 FrancHise Success τευχοσ 58


IGNITING WORKPLACE ENTHUSIASM

Dale Carnegie Training’s partnered with MSW research to determine what creates engaged employees. We found that organizations that have employees that feel...Empowered, Enthusiastic, Confident, Inspired Are Engaged! To find out how Dale Carnegie Training can work with you to develop a culture of engagement at your organization contact us at Dale Carnegie Training Hellas Papanikoli 100 - 102, 15232 Halandri tel: 210 6779129 E-mail: infohellas@dalecarnegie.com

WWW.DALECARNEGIE.COM Copyright Š 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. EE_Ad_022814_greece_wo


SALES CHANNEL STRATEGY & MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FRANCHISE

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ BUSINESS CONCEPT & CONSULTING

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

FRANCHISE HEALTH CHECK

Management Consulting & Business Development Παπανικολή 100 - 102, 152 32 Χαλάνδρι,Τηλέφωνα: 210 6756200-1, Fax: 210 6752864 E-mail: pgr@tfc.gr Web Site: www.thefranchiseco.gr

Profile for franchise success

Franchise Success Τεύχος 58 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2015  

Στο νέο τεύχος -58- του FRANCHISE SUCCESS παρουσιάζονται αναλυτικά οι ευκαιρίες και δυνατότητες που δίνει το franchising στη συνεργασία ελλα...

Franchise Success Τεύχος 58 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2015  

Στο νέο τεύχος -58- του FRANCHISE SUCCESS παρουσιάζονται αναλυτικά οι ευκαιρίες και δυνατότητες που δίνει το franchising στη συνεργασία ελλα...

Advertisement