Page 1

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

FR ANCHISE SUCCE S S • ΤΕ Υ ΧΟΣ 50

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 50 Ιούνιος - Αύγουστος 2013

€ 4.00

9HRLBKI*fajgad+[K\G

w w w.fr anchise -succes s .gr

w w w.fr anchisepor tal .gr

Εσ τίαση

Πλήρης οδηγός με χρηματοοικονομικά στοιχεία

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

& Franchising

και Νέα Κανάλια Πώλησης

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια αγορά που αλλάζει

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑ CONCEPT 23% ΦΠΑ 2 χρόνια μετά

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ � ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 013

Franchising και Νέα επιδοτούμενα προγράμματα Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ένταξης και χρηματοδότησης

Franchising: Διέξοδος στην επιχειρηματικότητα


Τα Τααπαραίτητα απαραίτηταεργαλεία εργαλεία για γιανα ναξεκινήσεις ξεκινήσεις FRANCHISE FRANCHISESUCCESS SUCCESS Πρωταγωνιστεί Πρωταγωνιστεί στην στην αγορά αγορά τουτου franchising franchising από από το το 1998 1998

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑFRANCHISE FRANCHISE Οδηγός Οδηγός επιτυχίας επιτυχίας γιαγια το το νέονέο επιχειρηματία επιχειρηματία καικαι τη τη σύγχρονη σύγχρονη επιχείρηση επιχείρηση

franchise-success.gr franchise-success.gr Ο διαδικτυακός Ο διαδικτυακός τόπος τόπος τουτου FRANCHISE FRANCHISE SUCCESS SUCCESS � Συνεντεύξεις � Συνεντεύξεις � Αφιερώματα � Αφιερώματα � Έρευνες � Έρευνες � E-magazines � E-magazines � on� line on line εκδόσεις εκδόσεις � on� line on line database database

franchiseportal.gr franchiseportal.gr το το PORTAL PORTAL γιαγια το το franchising franchising

� πολλαπλά � πολλαπλά εργαλεία εργαλεία αναζήτησης αναζήτησης � πολλαπλά � πολλαπλά μέσα μέσα προβολής προβολής � πλήρης � πλήρης database database � photo � photo gallery gallery � franchise � franchise TV TV � εταιρικά � εταιρικά minimini sites sites � τρίγλωσση � τρίγλωσση υποστήριξη υποστήριξη

franchiseingreece.gr franchiseingreece.gr � το�πλέον το πλέον διαδραστικό διαδραστικό portal portal για για ανάπτυξη ανάπτυξη ελληνικών ελληνικών αλυσίδων αλυσίδων στοστο εξωτερικό εξωτερικό � ανάπτυξη � ανάπτυξη διεθνών διεθνών concepts concepts στηνστην ελληνική ελληνική αγορά αγορά

franchiseblog.gr franchiseblog.gr Το Το BLOG BLOG γιαγια το το Franchising Franchising καικαι τηντην Ανάπτυξη Ανάπτυξη Δικτύων Δικτύων στην στην Ελλάδα Ελλάδα

Franchise FranchiseOnline Online � Ενημερωτικά � Ενημερωτικά newsletters newsletters για για τηντην αγορά αγορά τουτου franchising franchising � Δυναμική � Δυναμική database database +5.500 +5.500 συνδρομητών συνδρομητών ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνήστε Επικοινωνήστε στο:στο: info@franchise-success.gr info@franchise-success.gr


τη δική σου επιχείρηση ΕΤ ΗΣ ΙΑ ΕΚ ΔΟ ΣΗ

www.franchise-success.gr / www.franchiseportal.gr

Δυναμικό εργαλείο έρευνας & αξιολόγησης Αναλυτικές Έρευνες για κάθε κλάδο της αγοράς • • • • •

Οι τάσεις, η δυναμική και τα πεπραγμένα του franchising Απολογισμός 2012 Πλήρως ανανεωμένη database όλων των αλυσίδων Επιχειρηματικές προτάσεις Συνεντεύξεις εκπροσώπων των ελληνικών αλυσίδων


EDITORIAL

Έ

νας στους τρεις εργαζομένους στην Ελλάδα αυτοαπασχολείται κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στις 7/6/2013 στη δημοσιότητα η Eurostat για το 2012, η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ε.Ε: 32% έναντι 15,1% στην Ευρωζώνη και 15,2% στην Ε.Ε. (32,8 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι). Είναι πράγματι εύλογο το ερώτημα πως είναι δυνατόν σε μια χώρα που η οικονομία βιώνει 7 χρόνια συνεχούς ύφεσης-τη μεγαλύτερη που έχει βιώσει οποιαδήποτε χώρα μετά τη βιομηχανική επανάσταση- να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η δημιουργία νέων επιχειρήσεων; Πώς είναι δυνατόν, ενώ η θνησιμότητα των νέων επιχειρήσεων παραμένει τόσο υψηλή, να παραμένει αυξητική η τάση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων; Η προφανής, αλλά όχι και επαρκής, απάντηση είναι ότι αποτελεί την μοναδική διέξοδο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η μοναδική διέξοδος δηλαδή για να «αγοράσει» ή να «δημιουργήσει» κάποιος θέση(εις) εργασίας για τον ίδιο ή και για την οικογένειά του. Είναι πράγματι επιχειρηματίες από ανάγκη, η πλειονότητα των νέων επιχειρηματιών; Η απάντηση για ένα σημαντικό ποσοστό είναι «ναι». Ίσως ο πιο «επικίνδυνος δρόμος» για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας... Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό ανέργων, νέων, τέως αυτοαπασχολούμενων, επιλέγουν συνειδητά την επιχειρηματικότητα ως διέξοδο, ως συνειδητή επιλογή ανάπτυξης, προσωπικής πορείας και ευημερίας. Και εδώ τίθεται ένα δεύτερο ερώτημα. Γιατί τo franchising τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή την τάση, να είναι δηλαδή μια σοβαρή επιλογή για τους υποψήφιους επιχειρηματίες και να αναδειχτεί ως ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία; Ένας προσεκτικός παρατηρητής θα σημείωνε ότι ενώ η τάση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι ισχυρή, o ρυθμός ανάπτυξης στο χώρο του franchising παραμένει έντονα πτωτικός (έρευνα FRANCHISE SUCCESS, ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2013). Η εύκολη απάντηση ότι το franchising αποκλείεται από τα διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ, προφανώς δεν είναι η σωστή. Ας μην ξεχνάμε ότι μόλις μέσα στην τελευταία διετία και μάλιστα πριν από 2 μήνες, ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο ακόμα δεν έχει αρχίσει να εκταμιεύει. Εξίσου μη επαρκής προσέγγιση αποτελεί η απάντηση ότι μια επένδυση franchise απαιτεί περισσότερα κεφάλαια από μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται ανεξάρτητα ή δεν δίνει εκείνους τους απαραίτητους «βαθμούς ευελιξίας» (π.χ. Φ.Π.Α, έλεγχος στην έκδοση αποδείξεων, εισφοροδιαφυγή κ. λπ.), με αποτέλεσμα να μην είναι ελκυστική στους νέους επιχειρηματίες. Αντίθετα, απαιτείται μια πολύ πιο σοβαρή και αξιόπιστη προσέγγιση. Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια το franchising δεν κατάφερε να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν τέθηκαν ούτε κανόνες για την προστασία των επενδυτών την προσυμβατική περίοδο, ούτε υπήρξε ουσιαστική προβολή του θεσμού και των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο αυτό ώστε να διαμορφωθούν κριτήρια επιλογής. Παράλληλα, παρατηρείται απουσία συνολικού επικοινωνιακού πλάνου, το οποίο απευθυνόμενο και προς την πολιτεία και προς τον επιχειρηματικό κόσμο, θα ανατρέψει την αρνητική εικόνα που έχει διαμορφωθεί, όχι τελείως αναίτια, για το franchising.

FRANCHISE SUCCESS Το περιοδικό για το νέο επιχειρηματία και τη σύγχρονη επιχείρηση Mέλος του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος Εθνικής Αντιστάσεως 84Α 152 31 Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 210 6756200 Fax: 210 6752864 E-mail: info@franchise-success.gr www.franchise-success.gr ΤΕΥΧΟΣ 50 Ιούνιος - Αύγουστος 2013 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΡΡΟΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. • ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Λουκία Καρρόρη • ΣΥΝΤΑΞΗ Τζένη Μαρκάκη • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζένη Μαρκάκη • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Μαριλένα Παναγοπούλου • ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Παναγιώτης Ρουσόπουλος, Ορέστης Ρουσόπουλος, Ιάσων Ρουσόπουλος, Κώστας Κράβαρης, Γιώργος Μπαλάς, Χρυσάνθη Δουφεξή, Γιάννης Χατζίρης, Έφη Καλδάνη, Αριάδνη Πίπιλα, Βίλη Κλαδά • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΑΒΕΕ • ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. • ΤΙΜΗ: 4,00 €

Η θνησιμότητα των νέων επιχειρήσεων και στο franchising ήταν και παραμένει σχετικά υψηλή (παρά το γεγονός ότι είναι σαφώς μειωμένη συγκριτικά με τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις) και κυρίως όσον αφορά τα νέα συστήματα που προωθούν χωρίς cocnept, οργάνωση, υποδομές, επιχειρηματικές προτάσεις. Η απουσία ενεργού ρόλου των εμπλεκομένων στο χώρο σε θετικές δράσεις που θα ενισχύσουν το θεσμό, καθώς και η ανυπαρξία παρεμβάσεων που θα θέσουν κανόνες στο χώρο, έχουν ως αποτέλεσμα την σημερινή κατάσταση, όπου διάφοροι προσπαθούν να ψαρέψουν σε «θολά νερά». Το franchising έχει δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία. Μπορεί να είναι εκείνος ο χώρος που θα ανθίσουν καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις, θα αναπτυχθούν δίκτυα που ενισχύουν τα συστήματα διανομής των ελληνικών επιχειρήσεων (εντός και εκτός ελληνικού χώρου), ενώ παράλληλα θα δημιουργούν νέες μορφές συνεργασίας που ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα παραδοσιακών κλάδων, ανανεώνοντας την παρουσία τους στην αγορά. Η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο του franchising μόνο κακό, και μάλιστα με μακροχρόνια αποτελέσματα, προκαλεί, και αυτό είναι κάτι που απαιτεί άμεση ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών. Στο Franchise Success είμαστε ανοιχτοί να σταθούμε δίπλα σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια που θα βοηθήσει και θα ανατρέψει την υφιστάμενη, δύσκολη και δυσοίωνη κατάσταση.

4 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (6 τεύχη) Εταιρείες: 75 € Ιδιώτες: 55 € Φοιτητές: 45 € Εξωτερικού: 120 € Yπενθυμίζουμε ότι οι παρουσιάσεις και διαφημίσεις των εταιρειών δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υπόδειξη ή πρόταση του περιοδικού. Οι αναγνώστες οφείλουν να διερευνήσουν όλες τις προτεινόμενες ευκαιρίες, προτού επενδύσουν σε κάποια από αυτές. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μέρους ή ολόκληρης της ύλης του περιοδικού, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.


Franchise Health Check

Franchise System Review

System and Performance Improvement

Turn Around and Crisis Management

Οι προκλήσεις των καιρών μας και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ηγεσίας από τους franchisors. Απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές, άμεσες και μοναδικές λύσεις, αποτελεσματικότητα επιχειρησιακών διαδικασιών, κινητοποίηση των franchisees και διεύρυνση της κερδοφορίας των franchisees καθώς και του δικτύου. Η THE FRANCHISE CO., με μια σειρά από εξειδικευμένα και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δικτύου εργαλεία, με το Franchise Health Check, στηρίζει νέα αλλά και εδραιωμένα συστήματα franchise στην ταυτοποίηση αδυναμιών και ευκαιριών, στην ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις των επιδόσεων τους και κατάκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μόνιμου χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το FRANCHISE HEALTH CHECK της THE FRANCHISE CO. επικοινωνήστε με: κ. Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο της THE FRANCHISE CO. CO., Tηλ.: 210 67 56 200, E-mail: pgr@tfc.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗ Νέες ευκαιρίες σε μια αγορά που αλλάζει

42

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΡΕΙΕΣ

Bluefield Burger Company, Όμιλος Εστίασης Γρηγόρης, Fornino, Frutti Di Mare, Goody's Α.Ε., Μαλλιώρας Κοντοσούβλι, Όμιλος Palmie bistro, Πίτα Παν, Sicily Café, Start Yoging Frozen Yogurt Bars, Thomas Cook, Yoomoo

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 46. Βλάσσης Γεωργάτος, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Εστίασης Γρηγόρης 50. Γεώργιος Κουτρουλιάς, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Palmie bistro 52. Θανάσης Παπανικολάου, Δ/νων Σύμβουλος της Goody’s A.E. 64. Λευτέρης Κορακής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης της Πίτα Παν 66. Δήμητρα Τσακαλίδου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων του Ομίλου Γρηγόρης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 60. FRUTTI DI MARE 67. SELATREVO 68. SICILY CAFÉ

6 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


46

50

52

Βλάσσης Γεωργάτος

Γεώργιος Κουτρουλιάς

Θανάσης Παπανικολάου

Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Εστίασης Γρηγόρης

Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Palmie bistro

Δ/νων Σύμβουλος της Goody’s A.E.

«Εξυπηρέτηση, παροχές, ποιότητα και σεβασμός προς το καταναλωτικό κοινό»

«Προϊοντική διαφοροποίηση, υπομονή και επιμονή»

«Προσήλωση σε ένα ξεκάθαρο όραμα»

70

72

64

Χρήστος Γαριβάλδης

Σπύρος Βούλτσος

Λευτέρης Κορακής

Franchisee της ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ στην Πρέβεζα

Franchisee της ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ στον Πειραιά

Υπεύθυνος Ανάπτυξης της Πίτα Παν

«Ένα ιδανικό νέο ξεκίνημα για τον επενδυτή»

«Σύνεση και μάτια ανοιχτά σε νέες ευκαιρίες»

«Παντρεύοντας την ποιότητα με την παράδοση»

FRANCHISEE FOCUS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 70. Χρήστος Γαριβάλδης, Franchisee της ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ στην Πρέβεζα 72. Σπύρος Βούλτσος, Franchisee της ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ στον Πειραιά

32. STICKY

ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS 28. ADIDAS 30. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 34. AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 36. GRAMA 38. TASTE & DIET

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 04. EDITORIAL 10. FRANEWS 77. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 82. Συνδρομές

RETAILINK 78. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 80. RETAIL NEWS Εικόνα εξωφύλλου & φωτογραφίες: www.flickr.com / www.kozzi.com

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

7


k‡àƒßáŠ‹ßƒ‡ß˜› £©¥—°¦™§ ¨›¡˜ž°¦£©™¤«™±¥›¦› ‹‡ßá‘Œ߇ß̍Ž‹‹•†‡ ß~‰Š’‰Ž9'$/#4-'6+0)P  ™¨›¡™——µ›¦›¨›§ €£UÏ™¨•¥™±•§¦¨›¡•—£¥®S

¿ÆÝáß裿ÒÕÑè£ßÜá‰ÝÜßâËÝÓ×àêÝÏ ˆ×ÏÓÚÏÙÙÏØà×ØÌӉ×ãÓ×ÝՈÏà×Ø̉ÝèàÏßÕ ßàÕÚÏÚÓÝãèˆÓÚÕØÏ×ÒáÚψ×ØÌÏÑÜÝÊ àÜáOTZKXTKZØÏ×àÜá]KHSGXQKZOTM


]KHYOZKY q…‰„„…Š‘†àà‡ŒŽŽËŠ‹âŒŒ „ލދ„ŽáŒ„„ÞƒË ËŠ‰˜ ˜‚‹Œ 9'$55+6'5 ]]]^UMX 101S«5+6'߇߀⍁‹Œ ̅Š‰‰Šƒ˜‡~ƒß Ìß~~…†ßãŒÑƒŠâ‹ƒŒ ‹‡k……’à߆®SªªªSªªª †‡ƒßãŒ߇߀â‹ƒŒg

ŠÙÕÐ!.VVNSL(UHS`[PJZ

j†ƒ‰ŽŠ~1䆍‰à àㄍŽ‰‹ ‹Ž‡Š~ߍ˜‡† †ßŒPaa(4#00%*+5'bÌ ÌŠ‰‹áŠ‰‡ßŒR ¿ÙÜØ ØÙÕÝ ÝåˆËÚÓ£Ùé éßÓ×£ÓӉ×ØÜ×ÚåÚÍ죧 ßÓØÊÖÓӉ ‰×ãÓÓÍÝÕßÕ† †‰]] ]]^ ^UMX„ X „߃† ‡ ŽÌŠ‹ãß„ߍߋ„ŽâŒ„߃ŽÌ‰ ‰‹âŠƒˆŒ]KHYOZKY Äâ×ßàÊ ÊˆÓÓÚÜ Ü‰ÓÙÙÏàÜÙèÑ×Ü~~ƒß ߍ‡ßÌ Ì‰à‰ƒƒ„•Š„߃ƒß ߐãßàƒã‹àŽ‹ ‹‹‡‡‰Ì ̃„„âß~‰Š Š’ ¿ÙÜØÙÕÝåˆËÚ܉ ‰ÙÊÚÜ ÜÓÓ؉ÏÍÒÓáßÕ££‹ ‹ßÌ ÌŠ‰“• •‡ß„„߃ŒŽÌŠ Š‹ãŒ‰Žt tŠŽ‹‰äq qà~‰ ‰äP „ß‚˜Œ„„߃‹ ‹‡߇‡’̍Žˆ‘‡̑ ‘…â‹ ‹‘‡ ÂáÚÓãÌá‰ÜßàÌÝ×ÛÕ†á‹ßß̕á‡ß‰Š~߇‘†á‡‰‹ä‹†ß…á~‰ŽP߇’̍ŽˆŒ„߃àƒß㊃‹Œ Ì…ߍ‰…‰~㉎

µÛÏßâÏÙÍÔÜáˆÓßàÜá£ßáÚÓÝÑÊàÓ£ˆÏ£ àÕß×ÑÜáÝ×ÊàÕ£Ӊ×àáãÍÏ£µ‰ÓÚÒéÜáˆÓßÓßÏ£ i‡‚ᅍ‡ßà†ƒ‰ŽŠ~⋍‡àƒ„â‹ßŒ̃㊁‹‹‡ÌŠƒ‰â‰Ž²×ÑÏÍÜáP „߅ው˜Šß‹‰ ~ƒß‡ß~㇍†áŠ‰Œ†ƒßŒ̃Ž†á‡Œ‰†’àߌV


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μια ακόμη χρονιά ξεκίνησε δυναμικά!

Η

ΑΒ Βασιλόπουλος με αφορμή τα 74 χρόνια της από τις 24/01/2013 και για 74 ημέρες, προχώρησε σε μοναδικές προσφορές σε μια μεγάλη ποικιλία βασικών προϊόντων που έφτασαν έως και το 50%, ενώ με καθημερινές κληρώσεις προσέφερε δώρα όπως δωροεπιταγές αξίας 500€, πόντους στην κάρτα ΑΒPlus και άλλα. Επίσης, η εταιρεία στο τέλος Μαΐου ανακοίνωσε τη νέα τιμολογιακή της πολιτική κάτω από τον concept «Δέσμευση τιμής», με την οποία δεσμεύεται για φθηνότερες τιμές σε πληθώρα επώνυμων προϊόντων, που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Πιστή στη φιλοσοφία της η εταιρεία, συνεχίζει αδιάκο-

πα να στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, προωθώντας τα προϊόντα τους αλλά και εξάγοντας πολλά από αυτά μέσω του δικτύου των καταστημάτων του ομίλου Delhaize στο εξωτερικό. Επιπλέον η εταιρεία συνεχίζει και το 2013 την ανάπτυξη και την ενίσχυση του δικτύου της. Μέσα στη χρονιά έχει ήδη εγκαινιάσει 2 νέα καταστήματα Franchise με την επωνυμία- ΑΒ Food Market - στα Καλύβια Θορικού και στη Ναύπακτο καθώς και ένα ιδιόκτητο κατάστημα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η ΑΒ Βασιλόπουλος προτίθεται να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά με προσφορές αλλά και επενδύσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς.

BLUEFIELD BURGER COMPANY

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ BLUEFIELD BURGER ΣΤΟΥΣ ΣΕΪΧΙΔΕΣ! Για το Μπαχρέιν ταξιδεύουν τα Bluefield Burger μια και από Σεπτέμβριο θα λειτουργεί κατάστημα στο μεγάλο Mall. Πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας μεταξύ του σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλρμάν Αλ Καλίφα και του κ. Αντώνη Κατωπόδη (ιδιοκτήτη των Bluefield Burger). Στόχος είναι το άνοιγμα άλλων 20 σημείων στη Σαουδική Αραβία μέσα στην επόμενη τριετία καθώς και ανάπτυξη σε Τουρκία, Ινδία και Μεγ. Βρετανία, αφού καλυφθούν πρώτα όλα τα εμιράτα. Τα Bluefield Burger στην Αθήνα βρίσκονται ήδη σε Νέο Ψυχικό, Αγ. Παρασκευή και Παιανία. Η επένδυση για ένα κατάστημα 100 τ.μ στοιχίζει πάνω από €120.000, ενώ η επένδυση για το μικρότερο κατάστημα που διαθέτει τα mini burger ανέρχεται σε €55.000.

CARTRIDGE WORLD

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ Με νέα καταστήματα η Cartridge World συνεχίζει την ανάπτυξή της στην Ελλαδική αγορά. Το 43ο κατάστημα λειτουργεί στη Νέα Ερυθραία ενώ η εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις για την άμεση λειτουργία 2 ακόμη καταστημάτων στην Αττική, σε Ν. Ψυχικό και Ηλιούπολη. Στόχος της Cartridge World είναι η επέκταση των συνεργασιών της στην επαρχία με προτεραιότητα πόλεις, όπου δεν έχει σήμερα παρουσία. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να είναι και χωρίς την μορφή Franchise, αλλά με την μορφή μεταπωλητή. Στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει τα σημεία πώλησης των προϊόντων της στην περιφέρεια αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα του ονόματός της. Η Cartridge World ιδρύθηκε το 1988 στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και σήμερα το δίκτυο της εξαπλώνεται σε 45 χώρες με περισσότερα από 1700 «franchise» καταστήματα.

Αυθεντικά all-day street café 10 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50 Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO. (210 6756200)


FRESH LINE

Σε νέες αγορές

Σ

ε νέες αγορές συνεχίζει τη διεθνή ανάπτυξή της η Fresh Line, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που διαθέτει ήδη συνολικά πάνω από 230 σημεία πώλησης σε 15 χώρες. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και διεθνώς κατοχυρωμένο στο χώρο του φυσικού καλλυντικού σήμα, με μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Από το 1992, η αλυσίδα προσφέρει χειροποίητα καλλυντικά, με φρέσκα οργανικά και ασφαλή υλικά από την ελληνική φύση. Στις αρχές του χρόνου, η Fresh Line προχώρησε σε συμφωνία με τη βρετανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων House of Fraser. Η συνεργασία εγκαινιάστηκε με δύο σημεία πώλησης στο Λονδίνο. Θεωρείται μεγάλη εμπορική επιτυχία για την εταιρεία, καθώς το House of Fraser συγκαταλέγεται στα 5 πιο δημοφιλή πολυκαταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και αριθμεί 63 καταστήματα, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων στερλινών. Πρόσφατα, η Fresh Line εισχώρησε σε μια ακόμη από τις πιο δυνατές διεθνείς αγορές με πολύ μεγάλη αγοραστική δύναμη. Αναφερόμαστε στα Αραβικά Εμιράτα, όπου βάσει ερευνών εκτιμάται πως η αξία της αγοράς καλλυντικών θα φτάσει τα 140 εκατ. δολάρια Η.Π.Α., μέχρι το 2014. Tα προϊόντα της Fresh Line θα είναι διαθέσιμα εντός του SPA “Boudoir Beauty Lounge”, το οποίο βρίσκεται στο πολυτελές εμπορικό κέντρο BOUTIK Sun & Sky Mall, στο “Reem Island” του Abu Dhabi.

ONGREEN

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Παρέχοντας νέο πακέτο υπηρεσιών, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της αγοράς, η πρόταση της OnGreen αξιοποιεί δυναμικά τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πείρα της εξειδικευμένης ομάδας της εταιρείας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες παρέχει στους συνεργάτες τα απαραίτητα εργαλεία που ξεκινούν από συμφωνίες με προμηθευτές, μέχρι και ενίσχυση της αποδοτικότητας του συνεργάτη στην τοπική αγορά. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι το one step shop, όπου ο πελάτης, ο συνεργάτης και οι ανάγκες του βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Παράλληλα, προτεραιότητα παραμένει πάντα η «πράσινη» φιλοσοφία που στοχεύει στον συνδυασμό οικονομίας-περιβάλλοντος.

TASTE AND DIET

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Taste ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

WATERSHOP

2 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!

and diet ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Με ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα της διαιτολογίας η Taste and Diet έχει σχεδιάσει ένα μοντέλο franchise για τον υποψήφιο συνεργάτη που θέλει να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία και την πείρα της. Δεν χρειάζεται πρότερη εμπειρία στο χώρο του αδυνατίσματος και της υγιεινής διατροφής, μιας και η πολύχρονη πείρα της εταιρείας έχει δημιουργήσει τα απαραίτητα εργαλεία και τις προϋποθέσεις για την επιχειρηματική επιτυχία. Η καινοτομία της πρότασης Taste and Diet βασίζεται στα εξειδικευμένα προγράμματα που έχει δημιουργήσει και που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη. Ο κατάλληλος συνεργάτης θα πρέπει να έχει ικανότητες στην οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησής του και φυσικά δεξιότητες στις πωλήσεις και την επικοινωνία με τους πελάτες. Η Taste and Diet παρέχει όλη την τεχνογνωσία και την εκπαίδευση που χρειάζεται προκειμένου ο συνεργάτης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της συνεργασίας και να δημιουργήσει έτσι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι της αλυσίδας: «Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να διατηρείτε ικανοποιημένους τους πελάτες σας».

ư••Ү†~•~ŒҰ‰~“Ž…•

•

Επεκτείνεται το δίκτυο της αλυσίδας Watershop με δύο νέα καταστήματα στις αγορές της Χίου και της Μήλου. Η Watershop, σημείο αναφοράς στα συστήματα ποιότητας νερού στην Ελλάδα, συνεχίζει την δυναμική της παρουσία στην πανελλαδική αγορά παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα πιστοποιημένα με ISO, CE καθώς και από τους διεθνείς οργανισμούς NSF και Water quality. Όλα τα καταστήματα Watershop προσφέρουν στους καταναλωτές οικονομικές και οικολογικές λύσεις στο πρόβλημα του καθαρού νερού.

Š‚•ҫ‰‰ƽ•Šҫ†Ă

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

ƸŒ‚ǀ“‹ƽ’•Ƭ‹ҫŒ“‡…’•/C@•!M<I>CDN@•J

Ʒ…‰ •• 

11


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Πρόγραμμα Καινοτομίας Ελληνικού Προϊόντος

Μ

ε το πρόγραμμα Καινοτομίας Ελληνικού Προϊόντος η Μαρινόπουλος Α.Ε. στηρίζει 46 ελληνικές εταιρείες παραγωγής τροφίμων από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 349 Έλληνες προμηθευτές, έχει στόχο την ανάδειξη των εγχώριων προϊόντων και των Ελλήνων παραγωγών που τα δημιουργούν. Πιστή στη δέσμευσή της για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής οικονομίας, η Μαρινόπουλος Α.Ε. συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση του προγράμματος Καινοτομίας και μετά τις Σέρρες, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, την Κεντρική Μακεδονία και πρόσφατα τη Θράκη, κάνει ακόμα μια «στάση» στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Παράλληλα, η Μαρινόπουλος Α.Ε. συνεχίζει το διαγωνισμό Καινοτομίας που αναζητά πρωτοποριακά προϊόντα σε όλη τη χώρα, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δουν τα προϊόντα τους τοποθετημένα προς πώληση στα ράφια των καταστημάτων της Μαρινόπουλος Α.Ε. Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Jerome Loubere, Διευθύνων Σύμβου-

λος της Μαρινόπουλος Α.Ε. «Για όλους εμάς, η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και των Ελλήνων παραγωγών αποτελούν συνειδητή επιλογή και σταθερή δέσμευσή μας για το μέλλον». Παράλληλα, η Μαρινόπουλος Α.Ε. προχώρη-

σε σε στρατηγική συνεργασία με την ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ για τη δημιουργία τριών πρωτοποριακών shop - in - shop σημείων πώλησης προϊόντων της αλυσίδας Κωτσόβολος, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε ισάριθμα καταστήματα Carrefour στην Αττική.

ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ FOCUSON GROUP

FOCUSON GROUP… ΣΕ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δύο ακόμα νέες συνεργασίες Franchise προστέθηκαν στο Δίκτυο του Ομίλου FOCUS-ON, στην περιοχή της Ξάνθης και την Καλλιθέας, εξυπηρετώντας το καθένα τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Τα νέα γραφεία ξεκίνησαν την λειτουργία τους τον Απρίλιο και το Μάιο του 2013 αντίστοιχα. Η πρόταση franchise του Ομίλου FOCUS-ON χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές παροχές στους δικαιοδόχους του προσφέροντας πλήρη γκάμα υπηρεσιών διαδικτύου. Στο αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνεται η γεωγραφική κάλυψη των περιοχών Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κρήτης εντός του 2013 μέσω συνεργασιών franchise.

12 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

Με ανανεωμένη εικόνα, ενισχυμένο προϊοντικό μίγμα και μεγαλύτερη ποικιλία γεύσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αρνί, μοσχάρι, λουκάνικα και φυσικά το παραδοσιακό κοντοσούβλι, η αλυσίδα ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ συνεχίζει την δυναμική της παρουσία στο χώρο της εστίασης. Η εταιρεία που ξεκίνησε το 1955 από ένα μικρό ταβερνάκι στην Καρδίτσα, έχει δημιουργήσει μια κατηγορία μοναδική ως προς το είδος της και απαριθμεί πλέον 13 καταστήματα, επενδύοντας πάντα στα αγνά υλικά και στις ποιοτικές πρώτες ύλες. Πρόκειται για μια επιχειρηματική ευκαιρία με ισχυρή επωνυμία που παρέχει ποιοτικό και διαφοροποιημένο προϊόν σε ανταγωνιστικές τιμές, οικονομίες κλίμακας και ελκυστικές αποδόσεις.

EQUIVALENZA

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ Η ισπανική αλυσίδα αρωμάτων Equivalenza παρουσίασε για πρώτη φορά το επιχειρηματικό της μοντέλο στην έκθεση της ΚΕΜ Franchise & Business Opportunity, που πραγματοποιήθηκε 8-11 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι συνεργάτες - επιχειρηματίες που επισκέφθηκαν το περίπτερο της Equivalenza υποδέχθηκαν θετικά το ισπανικό brand, που έχει αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς σε Ισπανία και Πορτογαλία. Η Equivalenza σχεδιάζει να επεκταθεί στην Ελλάδα και στα πλαίσια αυτά αναζητά master franchisee για την ανάπτυξη και το άνοιγμα καταστημάτων στην ελληνική αγορά. Η ισπανική αλυσίδα απαριθμεί ήδη πάνω από 200 καταστήματα σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία.

Franchise με την ασφάλεια μιας μεγάλης οικογένειας

με την υποστήριξη

www.gregorys.gr

Τμήμα Ανάπτυξnς: 210 9971179-9971100 / frc@selatrevo.gr


d r ps

laundry services

ο δικός μας τρόπος να φροντίζουμε τα ρούχα σας! Η Ελληνική εταιρεία καθαριστηρίων. Αναπτύξτε εύκολα και αποτελεσματικά το δικό σας κατάστημα Drops Laundry Services. Διασφαλίστε χρήματα που δεν σας περισσεύουν! Ξεχωρίστε στην αγορά με το πιο καινοτόμο concept που εφαρμόστηκε ποτέ στην Ελλάδα στον κλάδο του καθαρισμού ιματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ολ. Διαδόχου Κων/νου (Γήπεδο Σπάτων) - T.K. 19004 Τηλ.: 210 6630007 - Fax: 210 6630008 info@dropslaundry.gr

www.dropslaundry.gr www.facebook.com/pages/ Drops-Laundry/Services

twitter.com/ dropslaundry


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Νέο Site Σύγκρισης Τιμών από τον Χρυσό Οδηγό

Ο

Χρυσός Οδηγός, ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες των κα-ταναλωτών που επιθυμούν να βρίσκουν τις πιο οικονομικές καιι συμφέρουσες λύσεις, δημιούργησε νέο site σύγκρισης τιμών για α τις καθημερινές και απαραίτητες αγορές στο supermarket. To νέο site σύγκρισης τιμών προϊόντων του Χρυσού Οδηγού, (http:// supermarkets.xo.gr/) παρέχει τη δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να παρακολουθεί τις τιμές των προϊόντων στα supermarket και να βρίσκει τα υποκαταστήματα των αλυσίδων σε όλη την Ελλάδα που προσφέρουν τα προϊόντα στις χαμηλότερες τιμές. Ο καταναλωτής αναζητά και βάζει στο καλάθι του τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και έπειτα συγκρίνει τις τιμές στα supermarket της περιοχής του, αναζητώντας τα βάσει κατηγορίας, προϊόντος, ονομασίας ή και βάσει της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία (π.χ. όνομα προϊόντος, τιμή ανά υποκατάστημα κ.α.) αντλούνται σε καθημερινή βάση από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. μετά από την επιτυχημένη ανάπτυξη σε Μακεδονία και Θράκη, σχεδιάζει την ανάπτυξή του στο νησιωτικό χώρο. Με ένα νέο portfolio υπηρεσιών στο web (δημιουργία sites, seo, διαφήμιση στοχευμένης καμπάνιας) διασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές και αποδοτικότητα τόσο για τους franchisees, όσο και για τους πελάτες του.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & COFFEERIGHT

ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ Νέες συνθέσεις από λαχταριστά σάντουιτς και αγαπημένες γεύσεις λανσάρει φέτος την άνοιξη ο Γρηγόρης, που φρεσκοφτιάχνονται κάθε μέρα στο κατάστημα και προσφέρονται σε δύο μεγέθη, με τιμές από €1,15! Με προτεραιότητα την ικανοποίηση των καταναλωτών, το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων καφέ & μικρογευμάτων δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη όχι μόνο να διαλέξει τη γεύση κρύου σάντουιτς που επιθυμεί, αλλά να επιλέξει και το μέγεθος που προτιμά, μεταξύ πολλών ολόφρεσκων, λαχταριστών συνδυασμών με μπαγκέτα ή τορτίγια, σε ολόκληρο ή μισό μέγεθος! Κάθε επισκέπτης, έχει την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα από μια πλούσια γκάμα φρέσκων και απολαυστικών συνδυασμών ή να τα παραγγείλει στο 2130-400-400! Ο Γρηγόρης, πιστός στις αξίες του, γεμίζει με μεράκι το στομάχι και την καρδιά των φίλων του από το 1972. Η οικογένεια του Γρηγόρη περιλαμβάνει πάνω από 250 σημεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Αλβανία και Μπαχάμες.

MIGATO

ΝΕΟ MIGATO CORNER ΣΤΟ ATTICA CITY LINK Ένα νέο corner προστέθηκε στο δίκτυο της MIGATO και μάλιστα στο Attica City Link, το μεγαλύτερο department store στο κέντρο της Αθήνας! Ακολουθώντας το νέο σχεδιασμό των καταστημάτων της, η MIGATO υλοποίησε το corner έτσι ώστε οι ελκυστικές συλλογές της να παρουσιάζονται ολοκληρωμένες, αποσκοπώντας στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με καλοκαιρινή άποψη, η νέα συλλογή χαρακτηρίζεται από νεανική κομψότητα και μοντέρνο σχεδιασμό.

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΙΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ!!!

Taste

Diet στην Επένδυση Taste στα Κέρδη

and diet SE E SU S UCCE CCE ESS ΤΕ ΤΕΥΧΟ ΥΧΟ ΧΟ ΟΣ 550 0 14 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO. (210 6756200)


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

STICKY

Νέα καταστήματα σε Χαλάνδρι και Νέα Ιωνία

Μ

ε μια πρωτότυπη ιδέα, η Sticky έχει φέρει έναν αέρα ανανέωσης στη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων. Η αλυσίδα που έχει ως κύριο προϊόν τα αυτοκόλλητα STICKIES® καταγράφει ανοδική πορεία, έχοντας προσθέσει δύο νέα καταστήματα στο δίκτυό της σε Χαλάνδρι και Ν. Ιωνία. Το brand Sticky, μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια, έχει αναδειχτεί ως ένα από τα πλέον καταξιωμένα και γνωστά ονόματα στο χώρο της διακόσμησης με τους “fans” της αλυσίδας να έχουν ξεπεράσει πια τους 102.994 στο facebook. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sticky.gr χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κλάδο του και αποτελεί Νο1 σε όλες τις μηχανές αναζήτησης και ranking sites.

Σε συνεργασία με τη THE FRANCHISE CO., η Sticky προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση με ισχυρή κερδοφορία, ευελιξία και διάρκεια.

PALMIE BISTRO

20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ PALMIE BISTRO ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

GOODY’S EVEREST

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Σε στρατηγική συμφωνία με την εταιρεία λιβυκών συμφερόντων Tasty Franchise Ltd για την ανάπτυξη των αλυσίδων Goody’s και Flocafe στην τοπική αγορά προχώρησε ο Όμιλος Goody’s – Everest. Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στα πλαίσια του σχεδίου εξωστρέφειας που υλοποιεί με συνέπεια ο Όμιλος Εστίασης Goody’s - Everest και ήδη περιλαμβάνει συμφωνίες για την ανάπτυξη των σημάτων του σε Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο, ΠΓΔΜ, Λευκορωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και τη λειτουργία περισσοτέρων από 20 καταστημάτων σε Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Παράλληλα, τα Goody’s πρωτοπορούν δημιουργώντας ένα νέο all day εστιατόριο που προσφέρει στους πελάτες συναρπαστικές εμπειρίες και ευχάριστες εκπλήξεις χάρη στις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις της ΕΛΜΗSYSTEMS και της Vision2Watch.

Την πρώτη του 20ετία γιόρτασε το Palmie bistro στο Κεφαλάρι με ένα πάρτυ όπου πρωταγωνίστησαν το κέφι, η μουσική και οι ανεπανάληπτες γεύσεις των Palmie bistro. O Όμιλος Palmie bistro, πιστός στο τρίπτυχο «ποιοτικό φαγητό-προσιτές τιμέςπροσεγμένο αισθητικά περιβάλλον» ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1966 και σήμερα διαθέτει μεγάλο δίκτυο καταστημάτων στην Αττική, στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και 1 κατάστημα στο εξωτερικό στην πόλη των Σκοπίων.

WHEN THE MUSIC STOPS

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ SINGLES EVENTS & DATING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το When the Music Stops ξεκίνησε πριν 10 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία για να καλύψει την έκρηξη ζήτησης στα events & online dating. Με τον αριθμό των single ανθρώπων που βγαίνουν από μακροχρόνιες ή και βραχυχρόνιες σχέσεις, ή και των ανθρώπων που δεν βρέθηκαν ποτέ σε σχέση να αυξάνεται συνεχώς - σήμερα στη Μ. Βρετανία υπολογίζονται σε περίπου 20 εκατομμύρια - η αγορά events & dating είναι πλέον τεράστια και επικερδής. Η φιλοσοφία του When the Music Stops στηρίζεται στην προσέγγιση των singles ανθρώπων κατά τρόπο ποιοτικό, ανοικτό και υπεύθυνο, καθώς και στην προσφορά σε αυτούς περισσότερων και ποιοτικότερων επιλογών, τις οποίες χρειάζονται για τη γνωριμία νέων ανθρώπων. Από τον Απρίλιο του 2013 η εταιρεία διαθέτει το franchise και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στοχεύοντας τόσο στον τοπικό πληθυσμό, όσο και στους εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται την όμορφη αυτή χώρα ετησίως. Από τους franchisees ζητείται μόνο να σχεδιάζουν με φαντασία events, να τα διοργανώνουν με κέφι και κοινωνικότητα και να διαλέγουν κατάλληλα και ποϊοτικά venues. Δεν απαιτούνται επενδύσεις σε πάγια, προσλήψεις, έξοδα, μηνιαίες αγορές υλικών και άλλες δεσμεύσεις.

ΔΩΡΕΑΝ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Υποψήφιους Franchisees 16 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

τηλ: 210 6756200, e-mail: pgr@tfc.gr

Απευθυνθείτ

σ το υ ς ε ειδικούς


Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

FRANEWS

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ

Δυναμικό δίκτυο σε μια αγορά που αντέχει στην κρίση

Η

αλυσίδα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, μια μοναδική αλυσίδα λιανικής πώλησης προϊόντων με κοτόπουλα δικής της παραγωγής, επεκτείνει το δίκτυό της σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων THE FRANCHISE CO. Τα δύο νέα καταστήματα της επιχείρησης θα λειτουργήσουν στις περιοχές του Αιγίου και του Μοσχάτου. Η εταιρεία «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ» δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πουλερικών από το 1994. Η αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό της Ναυπάκτου και η αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων της ώθησαν την εταιρεία στην επέκταση του δικτύου της. Προσφέροντας value for money προϊόντα και προσωπική εξυπηρέτηση σε μια αγορά που αντέχει στην κρίση, τα «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ» διακρίνονται για: • Το ποιοτικό προϊόν σε ανταγωνιστικές τιμές • Τα ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους λόγω καθετοποιημένης παραγωγής • Τις συνεχείς προσφορές • Το ενισχυμένο προϊοντικό μίγμα με προϊόντα συσκευασίας ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ

• Την χαμηλή επένδυση • Τη συνεχή υποστήριξη • Το δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο Σήμερα η εταιρεία αριθμεί 19 καταστήματα, από τα οποία τα 9 λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης.

DONUTS BY COFFEE TIME

ΝΕΟ CONCEPT Μικρά καταστήματα με take away χαρακτήρα, στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν τα ήδη γνωστά donuts της αλυσίδας, αποτελούν το νέο concept της Coffee Time. Στα Donuts by Coffee Time, οι πελάτες μπορούν να προμηθεύονται χειροποίητα donuts, με την δυνατότητα να παρασκευαστούν εκείνη τη στιγμή μπροστά τους. Το νέο concept στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή στις σωστές τιμές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της διεθνούς εταιρείας στα donuts.

Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ένα νέο κατάστημα Ποδηλάτης στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό. Το κατάστημα λειτουργεί με το σύστημα της δικαιόχρησης και υπεύθυνος του καταστήματος είναι ο κ. Στιβαχτάρης Νικόλαος. Το κατάστημα βρίσκεται επί της οδού Κατσιμίδη 29. Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι της αλυσίδας «Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ», η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό σύστημα εγγύησης της επένδυσης, που στοχεύει στη μείωση του ρίσκου για τους συνεργάτες - επενδυτές.

HYGIENE SERVICE

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Νέα προϊόντα για το καλοκαίρι προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά η HYGIENE SERVICE. Η γνωστή εταιρεία στο χώρο της ειδών υγιεινής και απόσμησης δίνει και πάλι λύσεις για επαγγελματικούς και όχι μόνο χώρους. Συγκεκριμμένα, πρόκειται για τη διάθεση 2 προϊόντων, των spray PIR O’SOL και «FOREST FRUITS». Το πρώτο, αποτελεσματικό στην εντομοαπώθηση, διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε Φυσικό Πύρεθρο και κυκλοφορεί με την άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΠ19-0062/21-03-2012). Αποτελεί τη σίγουρη λύση για τις μύγες και τα κουνούπια και βοηθά στη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης. Το δεύτερο, δίνει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή νότα στον Αρωματισμό Χώρου, με ένα νέο, έντονο, δυνατό και σύνθετο άρωμα φρούτων. Και τα δύο διατίθεται για χρήση με αυτόματες συσκευές ψεκασμού Hygiene Service.

18 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


θ e s i h c n a r f ο τ ό τ υ Α

! ! ! ε τ ί ε τ υ ε α το ερωτ

και συνδυά ι θεαματικά τα ε ν ξά υ τη α ι κα ν που χνογνωσία τε ε μια αγορά ν σ τη η ε σ μ η ia ίρ ς επιχε social med τη δική σα ternet και τα ε τ in σ το ή ι ε ιν ρ κ έ ε φ σ Ξ τη Μ. Βρεου σας προ . 27 πόλεις σ s ατότητες π ε p σ to η S δ ή ι ic s τα στε τις δυν ν e Mu προσφέρο υ When th usic Stops M e th εμπειρία το n e h Music της W ους. ς When the υπηρεσίες ες ανθρώπ ς δ τη έ ιά ς κ ιλ ίε τι χ σ ιο ε ό ο ρ π π η άα Οι οριακές υπ ιρία στους καθημεριν ς την ευκα τις πρωτοπ πιλέγονται τα τε ε ν ε ι ο χ α έ ίν κ ρ δ , α ία π ν ts α τα ven υκαιρία ν φαντασία e τώρα την ε ίας τους. ε κέφι και μ τε σ ιά υς της ηλικ δ Αξιοποιήστε ο ε χ π Σ ώ . ρ ο θ ρ ν π α ύ με λλάδα και Κ νωριστούν Stops σε Ε υν και να γ ο σ ά δ ε κ σ ς να δια πελάτες σα

✓ Η πρώτη πρόταση singles events & dating στην Ελλάδα ✓ Στηρίζεται σε πρωτοποριακό μοντέλο internet – home based – social media optimized, το μελλοντικό μοντέλο για όλες τις επιχειρήσεις ✓ Μηδενικό κόστος αρχικής επένδυσης σε πάγια, προσλήψεις. Μηδενικά τρέχοντα έξοδα σε αγορές υλικών, μισθοδοσία, γραφεία ✓ Optimisation σε social media για την προώθηση της υπηρεσίας When the Music Stops ✓ Καμπάνιες σε βάση δεδομένων άνω των 200.000 συνδρομητών στη Μ. Βρετανία ✓ Franchisee control panel, με αποκλειστική εφαρμογή για κάθε franchisee ✓ Εκπαίδευση, υποστήριξη, marketing workshops «Όταν μου ζητούν συμβουλή ποιο franchise να διαλέξω, απαντώ: Διαλέξτε πρώτα τη σωστή αγορά και διαλέξτε τη προσεκτικά. Μην ερευνάτε αγορές που έχουν πληγεί από την κρίση. Οι άνθρωποι πάντα θα επιζητούν να γνωρίσουν ανθρώπους.» Mike Parker, ιδρυτής του When the Music Stops

Η When the Music Stops αναζητά συνεργάτες franchisee σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο , Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη και άλλες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.

When the Music Stops, Ζαλοκώστα 44 & Κηφισίας, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 10 69 387 Website: www.whenthemusicstops.gr

Πληροφορίες franchise: www.whenthemusicstops.gr/franchise


Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

FRANEWS

DROPS LAUNDRY SERVICES

Καινοτομούν με το 1ο επαναστατικό μηχάνημα στεγνού καθαρισμού με τεχνολογία Κ4

Π

ιστή στη δέσμευσή της για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με σεβασμό στο περιβάλλον, η Drops Laundry Services πρωτοπορεί και υποδέχεται το πρώτο καινοτόμο μηχάνημα στεγνού καθαρισμού στην Ελλάδα με διαλύτη K4. Το K4 χρησιμοποιεί μια εντελώς νέα και επαναστατική τεχνολογία για το στεγνό καθάρισμα, φιλική προς το περιβάλλον. Η τεχνολογία αυτή, η οποία χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 3 χρόνια, έχει επιφέρει μοναδικά ποιοτικά αποτελέσματα στον καθαρισμό ιματισμού. Συστήνεται από το America's Best Cleaners και έχει βραβευθεί από το Green Business Bureau. Το K4 είναι το 1ο μηχάνημα που εγκαθίσταται στην Ελλάδα και από τα πρώτα στην Ευρώπη. Το βασικό συστατικό που χρησιμοποιεί είναι ένας διαλύτης χωρίς αλογόνο, το οποίο, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, δεν επιβαρύνει τον αέρα, το νερό, το χώμα, και, φυσικά, τον άνθρωπο. H Drops Laundry Services, αμιγώς Ελληνική επιχείρηση, έχει δημιουργήσει το δικό της επιχειρηματικό success story μέσα στην κρίση καθώς δημιουργήθηκε από Έλληνες επιχειρηματίες τον Απρίλιο του 2011, στην κορύφωση δηλαδή της Ελληνικής οικονομικής κρίσης. Μετά από 22 μήνες κατάφερε να αναπτύξει ένα δίκτυο

13 καταστημάτων, εκ των οποίων 6 είναι εταιρικά, ενώ 7 ανήκουν σε franchisees. Πρόσφατο μέλος το κατάστημα της Νέας Ερυθραίας που εγκαινιάστηκε το Μάρτιο.

THOMAS COOK

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ BURGER PUB

CREPALAND CORNER

ΑΠΟ ΤΗΝ CREPALAND Η Crepaland δίνει τώρα την ευκαιρία σε κάθε επιχειρηματία να συνεργαστεί μαζί της με ελάχιστο κόστος επένδυσης και να δημιουργήσει μια νέα πηγή κερδοφορίας. Κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησής του, εισάγοντας στην ουσία ένα νέο πόστο κρέπας μέσα στο ήδη υπάρχον κατάστημά του, επωφελούμενος από την τεχνογνωσία της αλυσίδας. Αυτή είναι η γνωστή μέθοδος shop in shop, με την οποία μπορεί κάθε επιχειρηματίας διαθέτοντας ένα χώρο 10 τ.μ να φτιάξει τη δική του Crepaland, παντρεύοντας την με το υπόλοιπο ύφος του καταστήματός του.

Πρόκειται για ένα νέο concept που συνδυάζει το casual bar με τα αυθεντικά παραδοσιακά burgers. Το THOMAS COOK που συμπλήρωσε 10 χρόνια λειτουργίας στο Χαλάνδρι, ξεκινάει την ανάπτυξη με franchising προτείνοντας ένα διαφοροποιημένο μοντέλο καταστήματος. Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι του καταστήματος, το THOMAS COOK ξεκίνησε την δραστηριότητά του προσφέροντας αυθεντικά παραδοσιακά burgers μέσω των διανομών. «Ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και με την δική του προτροπή κάναμε ένα μεγαλύτερο βήμα και φτιάξαμε μια μικρή PUB στο νέο μας κατάστημα, στο κέντρο του Χαλανδρίου.» Τα burgers μαγειρεύονται καθημερινά και παρασκευάζονται από φρέσκο εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας και κοτόπουλο, ενώ συνοδεύονται με νόστιμα ορεκτικά και δροσερές σαλάτες. Σε ένα φιλόξενο και ελκυστικό περιβάλλον οι πελάτες μπορούν να καθίσουν και να απολαύσουν το αυθεντικό τους burger και να δροσιστούν με μια βαρελίσια μπύρα ή με μια εμφιαλωμένη από τις πολλές ετικέτες του καταστήματος. Στα πλεονεκτήματα για τον υποψήφιο συνεργάτη-franchisee περιλαμβάνονται πλήρης τεχνογνωσία παραγωγής και διαχείρισης του προϊόντος, αρχική εκπαίδευση (πρακτική και θεωρητική), συνεχής υποστήριξη, πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια και επίβλεψη κατασκευών κ.ά.

ΔΙΚ ΤΥΟ FRANCHISE AB 20 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

Γίνετε μέλος της δύναμης που συνεχώς μεγαλώνει

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 66 08 559 / Fax: 210 66 08 520 / email: mbaba@ab.gr / www.ab.gr


Όσοι συνεργάζονται με τα καταστήματα Cartridge World βοηθάνε το περιβάλλον! Τα περισσότερα μελανοδοχεία ξαναγεμίζονται ή ανακατασκευάζονται. Έτσι οι πελάτες μας, βοηθάνε και το περιβάλλον!


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

ORCHESTRA/PRÉMAMAN

Ένωσαν τις δυνάμεις τους

Η

Orchestra και η Prémaman ένωσαν τις δυνάμεις τους και την εμπειρία τους στην παιδική αγορά, με μια στρατηγική συνεργασία που επιτρέπει στις δύο εταιρείες να προσφέρουν στον καταναλωτή την καλύτερη δυνατή προσφορά σε είδη βρεφανάπτυξης, εγκυμοσύνης, υπόδησης και παιδική μόδα από την πρώτη ηλικία μέχρι 14 ετών. Η συγχώνευση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012 δημιούργησε έναν τρίτο τύπο καταστήματος για τον όμιλο, το Megastore Orchestra/ Prémaman. Το πρώτο για την Ελληνική αγορά, λειτουργεί ήδη στο Εμπορικό Κέντρο Smart Park στα Σπάτα από τις 6 Απριλίου, οπότε έγιναν και τα επίσημα εγκαίνια. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο FRANCHISE SUCCESS η κα Agathe Boidin, Γενική Διευθύντρια, C.E.O. ORCHESTRA, Διευθύνουσα Σύμβουλος, C.E.O. PREMAMAN, «Η διεθνής τάση που παρατη-

ρείται σε άλλες χώρες, όπως στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, είναι το “one-stop-shopping”, η δυνατότητα δηλαδή που παρέχεται στους καταναλωτές να αγοράζουν όλα αυτά που χρειάζονται από ένα μόνο κατάστημα. Αυτό είναι κάτι που τα πολυκαταστήματα Orchestra-Prémaman μπορούν να προσφέρουν. Φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε στους καταναλωτές μεγάλη ποικιλία brands μέσα στο ίδιο κατάστημα. Με λίγα λόγια, στοχεύουμε στη δημιουργία, κατά κάποιο τρόπο, του “Ikea” των βρεφών & παιδιών». Όπως μας εξήγησε η παγκόσμια εφαρμογή της συνέργειας Orchestra-Prémaman περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, ανάλογα με τις αγορές και την εμπορική κουλτούρα των εκάστοτε χωρών: α) Μικρά καταστήματα σε κεντρικά σημεία και εμπορικά κέντρα: 100500 τ.μ., β) Καταστήματα σε προάστια της πόλης: 500 - 1500 τ.μ., γ) Πολυκαταστήματα 2000 - 4000 τ.μ. Η συγχώνευση αυτή έτυχε θερμής υποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προμηθευτές το θεώρη-

22 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

σαν από πλευράς τους ως μια καινούρια αρχή, μια ανανέωση για το brand Prémaman, αναφέρει η κα Agathe Boidin. Οι περισσότεροι franchisees της Prémaman είναι πλέον συνεργάτες του Ομίλου και εμπορεύονται και τα δύο brands. Από την πλευρά του ο κ. Pierre Mestre, Président / Chairman&Founder του δικτύου ORCHESTRA αναφερόμενος στα προνόμια που παρέχει το Club Orchestra επισημαίνει: «Στην προσπάθειές μας να ενισχύσουμε τις παροχές μας προς τους καταναλωτές, δημιουργήσαμε το «Club Orchestra» με ετήσια συνδρομή €30. Η εγγραφή αυτή παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα να επωφεληθούν 50% έκπτωση για όλες τις collections της Orchestra μέσα στο χρόνο». Ο όμιλος διαθέτει σήμερα 800 καταστήματα σε 50 χώρες. Όπως εξηγεί ο κ. Pierre Mestre «Με στόχο την επιτυχή διείσδυση στις αγορές όλων των χωρών και την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, παράγουμε πάνω από 3.500 είδη ανά σεζόν. Για παράδειγμα, προσφέρουμε μεγάλη επιλογή από φόρμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για Ελλάδα και Ισπανία, μακριές φούστες για τη Σαουδική Αραβία, ζεστά παλτό για τη Ρωσία, ενώ επιλέγουμε χρώματα συμβατά με τις εγχώριες προτιμήσεις». Όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά ο κ. Pierre Mestre αναφέρει: «Υπάρχουν ακόμα σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μόλις ενσωματώσαμε το δίκτυο λιανικής της Prémaman, κατέχοντας πλέον πάνω από 60 καταστήματα και των δύο brands στη χώρα. Η Orchestra την προηγούμενη χρονιά ανήλθε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Ελλήνων στο κλάδο των παιδικών ρούχων. Αξίζει να σημειωθεί πώς το “Le Club” είναι μια παροχή προς το καταναλωτικό κοινό ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στη χώρα και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών». Οι συνεντεύξεις είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://franchiseportal.gr/el/sections/99/articles


FRANEWS

Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ; Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Ολοκληρώθηκε η 2η δράση του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν μεγάλο, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις. Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) υποβλήθηκαν 23.045 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από € 3,75 δις (αιτούμενη επιχορήγηση μεγαλύτερη από € 1,56 δις) υπερκαλύπτοντας 4 φορές περίπου τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (€ 456 εκ.). Από Υφιστάμενες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που 3.806 συστάθηκαν μέχρι το 2009) υποβλήθηκαν 14.508 προτά4.731 σεις. Από Νέες επιχειρήσεις 14.508 (επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά το 2010) υποβλήθηκαν 3.806 προτάσεις, ενώ κατατέθηκαν και 4.731 επεν    δυτικά σχέδια για Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανά Περιφέρεια, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

1.294

170.322.025,00 €

ΑΤΤΙΚΗ

6.093

694.553.861,00 €

652

97.336.749,00 €

1.311

176.912.275,00 €

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

483

60.239.861,00 €

ΗΠΕΙΡΟΣ

1.051

154.413.219,00 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1.635

215.011.381,00 €

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1.125

208.316.901,00 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3.573

1.032.753.168,00 €

ΚΡΗΤΗ

1.722

253.733.108,00 €

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.742

324.058.241,00 €

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1.266

194.342.703,00 €

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1098

174.048.541,00 €

23.045

3.756.042.033,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώνεται ότι το 20% ή 30% του προϋπολογισμού κάθε περιφέρειας -ανάλογα με την Περιφέρεια- θα διατεθεί σε Νέες & Υπό σύσταση επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί σε Υφιστάμενες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική ενότητα στην οποία έχουν υποβάλει επενδυτική πρόταση. Η κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανά θεματική ενότητα καθώς και ο προϋπολογισμός τους, παρουσιάζονται παρακάτω - χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνω-

24 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

στές από το Υπουργείο Ανάπτυξης πληροφορίες σχετικά με το διαχωρισμό των σχεδίων σε κατηγορίες επιχειρήσεων (Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση). ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (€) Εμπόριο & Υπηρεσίες Μεταποίηση Τουρισμός

860.582.161

77.030,27

1.164.620.390

184.129,71

1.730.839.482

311.975.39

ΣΥΝΟΛΟ

3.756.042.033

-

11.172

6.325

5.548

 & 

 

 

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Η TFC&CO. με πολύ δυναμική παρουσία στο εν λόγω πρόγραμμα, υπέβαλλε πλήθος επενδυτικών σχεδίων σε όλες τις θεματικές ενότητες και κατηγορίες επιχειρήσεων του προγράμματος, σε 5 Περιφέρειες της Χώρας. Με όχημα: H την προσωπική και αποτελεσματική συνεργασία με τους επενδυτικούς φορείς H τη βαθιά γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα H την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη επιχειρήσεων H τη μεθοδικότητα και τον επαγγελματισμό που διακρίνει την εταιρεία τα 16 και πλέον χρόνια παρουσίας της στην αγορά Εξασφάλισε την άρτια τεκμηρίωση των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων και την πληρότητα των επενδυτικών προτάσεων, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ]ΠΑΒΕΤ^ 2013 Σκοπός της πράξης που προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την


παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους με παραγωγική δραστηριότητα. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού / σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Οι Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στους οποίους εστιάζεται η πράξη είναι: 1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία 2. Τρόφιμα/ Ποτά 3. Ενέργεια 4. Περιβάλλον 5. Χημικές διεργασίες 6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα 7. Υλικά 8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα έχουν διάρκεια υλοποίησης από 12 έως 20 μήνες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/06/2013. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 19,8 εκ. € και τα όρια του προϋπολογισμού εξαρτώνται από τον συνολικό αριθμό των φορέων της πρότασης.

για ποσά έως 150.000 € αναμένεται να δώσει ανάσες ρευστότητας στους μικρομεσαίους. Συγκεκριμένα, το ύψος των χορηγούμενων εγγυητικών επιστολών, μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 € έως 150.000 € ανά επιχείρηση. Επιλέξιμες για το πρόγραμμα θεωρούνται οι Νεοσύστατες, Νέες και Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων του ΚΒΣ και οι οποίες έχουν κέντρο της δραστηριότητάς τους στα όρια της ελληνικής επικράτειας και είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες. Η διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό του ΕΤΕΑΝ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ NΝ.3908/11O Ο νέος επενδυτικός νόμος που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2011 προβλέπει ενίσχυση επιχειρήσεων από 15% έως 60% ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης, αλλά και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η ενίσχυση συνίσταται σε μίγμα κινήτρων (κατ’ επιλογή του επενδυτή) με τη μορφή επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και φορολογικής απαλλαγής. Στο καθεστώς ενισχύσεων υπάγο-

ΕΤΕΑΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Ενεργοποιήθηκε η δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Η δράση αφορά δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους. Επιλέξιμες είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της Δράσης. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη δράση έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καθώς το 50% του κεφαλαίου θα είναι άτοκο. • Τα δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης θα ανέρχονται από 10.000 - 300.000 € και η διάρκεια αποπληρωμής δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. • Τα δάνεια επενδυτικού σκοπού διαμορφώνονται από 10.000 - 800.000 € και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 5 - 12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 χρόνια. ΕΤΕΑΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Ενεργοποιήθηκε το νέο πρόγραμμα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που προβλέπει εγγυήσεις για το 50% του ποσού των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νέο πρόγραμμα εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

25


Διαβάστε περισσότερα για τα νέα των αλυσίδων στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/newsletter.asp

FRANEWS

νται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας – πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις διακρίνονται σε: Γενικά Επενδυτικά Σχέδια i. Γενικής Επιχειρηματικότητας, ii. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, iii. Περιφερειακής Συνοχής

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια i. ii. iii. iv.

Επιχειρηματικότητας Νέων, Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια, Συνέργειας και Δικτύωσης

Υποβολή προτάσεων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με 2 κύκλους αξιολόγησης ετησίως. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (αναμένεται) Άμεσα αναμένεται να προκηρυχτεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα». Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση 50% σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2009, προκειμένου να μετεγκατασταθούν σε οργανωμένες και θεσμοθετημένες ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις και Επιχειρηματικά Πάρκα. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την προδημοσίευση του προγράμματος (Δεκέμβριο 2012) στις παρακάτω κατηγορίες: Επενδύσεις σε Πάγια i. ii. iii. iv. v. vi.

Άυλες Επενδύσεις

Ανέγερση κτιρίων i. Ενέργειες μετεγκατάστασης Αγορά, διαρρύθμιση και επέκταση κτιρίων ii. Ενέργειες σχετικές με την Δημιουργία δικτύων παροχής υπαγωγή της επένδυσης Ειδικές εγκαταστάσεις iii. Ενέργειες σχετικές με Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μελέτες για την εγκατάσταση Προμήθεια και εγκατάσταση νέου παραγωγικού και μηχανημάτων στη νέα θέση και βοηθητικού εξοπλισμού, λογισμικού μηχανοργάνωσης την έκδοση άδειας λειτουργίας και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας στη νέα θέση εγκατάστασης.

Η πολύχρονη πείρα της TFC&CO., της μεγαλύτερης εταιρείας συμβούλων σε θέματα retail και ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και την εμπειρία των στελεχών της στο χώρο των επιχειρήσεων, αποτελούν εγγύηση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης. Κύριο μέλημά μας είναι η υποστήριξη των οικογενειακών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εκταμίευση των επιδοτούμενων πόρων, παρέχοντας έναν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις συνθήκες της αγοράς και στις υπάρχουσες συγκυρίες, στις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και στα ανταγωνιστικά στοιχεία κάθε επιχείρησης.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ q ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ (αναμένεται) Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κίνητρα του προγράμματος συνίστανται σε χρηματοδοτικές (μη επιστρεπτέες) ενισχύσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας.

Απευθυνθείτε στους ειδικούς συμβούλους μας για να Ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξης σας στα Προγράμματα. THE FRANCHISE CO. Εθνικής Αντιστάσεως 84Α 15231, Χαλάνδρι Τηλ.: 2106756200- 1, E- mail: epidotiseis@tfc.gr Ή επισκεφτείτε το www.thefranchiseco.gr για την έγκαιρη ενημέρωσή σας.

26 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ADIDAS Πάθος για τον αθλητισμό Από τις κερκίδες των γηπέδων, στα στάδια όλου του κόσμου και από τις πασαρέλες μέχρι τους συναυλιακούς χώρους, η adidas για περισσότερα από 80 χρόνια πρωταγωνιστεί στο χώρο της αθλητικής και casual ένδυσης παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των αθλητικών προϊόντων. Για την adidas ο αθλητισμός είναι πάθος, αποτελεί τρόπο ζωής και έκφρασης όπως και για εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη.

Η

adidas βρίσκεται εδώ και χρόνια στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων σε κάθε αθλητικό στίβο. Σε στενή συνεργασία με τους αθλητές και τις ομάδες έχει σαν στόχο να κατανοεί και να μελετάει τις ανάγκες τους, ώστε να δημιουργεί μοναδικά προϊόντα με στόχο τις καλύτερες δυνατές διακρίσεις. Ιστορικά από το 1928 όταν ο ιδρυτής της εταιρείας, Adi

της adidas “είναιΤο όραμα να παραμένει η καλύτερη αθλητική εταιρεία στον κόσμο και να προσφέρει μέσα από το πάθος της για τον αθλητισμό, τη δυνατότητα στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη!

Dassler ξεκίνησε να κατασκευάζει τα πρώτα παπούτσια μέχρι και σήμερα, οδηγός της εταιρείας παραμένει το πάθος για τον αθλητισμό.

ADIDAS ORIGINALS Εκτός από τα αθλητικά προϊόντα τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στις συλλογές Sport Performance, η adidas διαθέτει και τη συλλογή adidas Originals, με προϊόντα lifestyle για άντρες, γυναίκες και

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 200 τ.μ. Entry Fee: Δεν απαιτείται Royalties: Δεν υπάρχουν Έδρα: Λ. Βουλιαγμένης & Ζαμάνου 1, Γλυφάδα

28 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

Τηλ.: 210 8930800 Fax: 210 9690070 Website: www.adidas.gr Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Βαγγέλης Συνοδινός

παιδιά. Τα adidas Originals συνδυάζουν το πάθος του ιδρυτή της adidas, Adi Dassler για τον αθλητισμό με τις τάσεις και εξελίξεις της μόδας του σήμερα. Με σήμα, ένα από τα πιο αναγνω-

ρίσιμα λογότυπα στον κόσμο το trefoil (τριφύλλι), η σειρά adidas Originals συνδυάζει την αθλητική κληρονομιά της adidas με το urban lifestyle δημιουργώντας μοναδικά casual προϊόντα ένδυσης και υπόδησης. Πίσω από κάθε δημιουργία των adidas Originals, κρύβεται μία μικρή ιστορία που υποδηλώνει τη διαχρονικότητα και την μοναδικότητά του. Η συλλογή διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων που εκπροσωπούν εναλλακτικά στυλ και αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα των καταναλωτών της. Απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τολμούν και θέλουν να διαφέρουν και αναπτύσσουν το δικό τους μοναδικό και «αυθεντικό» στυλ και τρόπο ζωής. ■


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ισχυρή παρουσία με νέο ανταγωνιστικό μοντέλο Με καθοριστικό ρόλο και ηγετική παρουσία στο χώρο του λιανεμπορίου, η Μαρινόπουλος Α.Ε δραστηριοποιείται υπεύθυνα στην ελληνική αγορά εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια. Για τους franchisees η συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες αποτελεί ευκαιρία προόδου, εξέλιξης, ανάκαμψης και σταθερότητας.

Η

αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία και το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην χώρα καθιστούν τη συμβολή της Μαρινόπουλος στην ελληνική οικονομία κρίσιμη και ουσιαστική. Το μέγεθος του δικτύου της αλυσίδας, ο τζίρος και ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας επιβεβαιώνουν έμπρακτα την υπεροχή της. Στο πλαίσιο αυτό, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται για την τριετία 2012 – 2014 σε περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικές είναι οι επενδύσεις της εταιρείας ύψους 360 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία με εκσυγχρονισμό και επέκταση του δικτύου καταστημάτων της και μειώσεις τιμών, καθώς και η καταβολή 430 εκατ. ευρώ σε συνολικούς

30 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

Σε μια εποχή προκλήσεων για το λιανεμπόριο, η Μαρινόπουλος “ χαράσσει μια δυναμική επενδυτική τροχιά, εστιάζοντας στην πρωτοπορία, την καινοτομία και την ενίσχυση του δικτύου της. ” φόρους κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2012, η Μαρινόπουλος Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της OK Anytime Market A.E. από 34% σε 51%, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της εταιρείας, με μια δυναμική επένδυση σε ένα ευέλικτο τύπο καταστημάτων. Στην ανάπτυξη του δικτύου της αλυσίδας, καθοριστικό πυλώνα αποτελεί ο τομέας της δικαιόχρησης (franchise), σηματοδοτώντας την κυριαρχία της

εταιρείας στις εξελίξεις του κλάδου στην ελληνική αγορά.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η Μαρινόπουλος απαριθμεί 741 καταστήματα (Carrefour, Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express, Smile, OK! Anytime Markets) πανελλαδικά και απασχολεί 13.960 εργαζομένους. Η παρουσία της σε κάθε σημείο του ελληνικού χάρτη, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα, πιστοποιεί τη γεω-

γραφική δύναμη της αλυσίδας. Από τα καταστήματα του δικτύου της τα 298 είναι μέσω franchising, 31 Carrefour Marinopoulos, 80 Carrefour Express, 93 Smile και 94 OK. Η εταιρεία, εξελίσσοντας διαρκώς την πολιτική επένδυσης σε πρωτοποριακούς τύπους καταστημάτων, έχει προχωρήσει στην ανακαίνισηανασχεδιασμό τεσσάρων υπερμάρκετ Carrefour, που βρίσκονται στο Γέρακα, τον Άλιμο, τη Θεσσαλονίκη - όπου λειτουργεί το Carrefour Μακεδονία και το Μαρούσι στο εμπο-


πυλώνα την καινοτομία η 100% ελληνική Μαρινόπουλος, εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα “καιΜετιςβασικό υπηρεσίες που προσφέρει, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη των σύγχρονων καταναλωτών. ” ρικό κέντρο AVENUE. Η στρατηγική προσφορών της εταιρείας, εναρμονισμένη στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και η πολιτική επένδυσης στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της αλυσίδας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στόχος της εταιρείας δεν είναι μόνο η διατήρηση της δύναμής της στην εγχώρια αγορά, αλλά και η επέκταση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Η Μαρινόπουλος διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων με 16 καταστήματα στην Κύπρο, 20 στη Βουλγαρία, 24 στην Αλβανία, μετά την πρόσφατη εξαγορά της Euromax και 1 υπερμάρκετ στα Σκόπια. Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η

Τηλ.: 210 9893400 Website: www.carrefour.gr

επέκτασή της στην αγορά της Σερβίας, αλλά και η παράλληλη προώθηση των ελληνικών προϊόντων μέσω του δικτύου των καταστημάτων της εκτός Ελλάδος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Από τα καταστήματα του δικτύου της Μαρινόπουλος Α.Ε. περίπου τα 298 είναι μέσω franchising. Σημαντική θέση στο στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας αποτελεί η ενίσχυση των μεριδίων της στο οργανωμένο λιανεμπόριο, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου της, αλλά και η επένδυση σε πρωτοποριακούς τύπους καταστημάτων. Η Μαρινόπουλος με τη σύμβαση franchise παρέχει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Καίρια δέσμευση της εταιρείας είναι η υποστήριξη των franchisees της σε επίπεδο τεχνογνωσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Πρόσφα-

τα, η Μαρινόπουλος ανακοίνωσε ένα νέο ανταγωνιστικό μοντέλο franchise με βασικό πλεονέκτημα ότι στις οικονομικές υποχρεώσεις του εκάστοτε franchisee περιλαμβάνονται μόνο η κάλυψη των παραγγελιών και των παγίων εξόδων, καθώς και η διατήρηση των θέσεων εργασίας του καταστήματος, ενώ για την είσοδό του στο δίκτυο της αλυσίδας το προς επένδυση κεφάλαιο και τα δικαιώματα εισόδου είναι μηδενικά. Σημειώνεται ότι ένα κατάστημα της κατηγορίας «Carrefour Express», με έκταση από 250 – 500 τ.μ., απαιτεί για τη λειτουργία του επενδύσεις που κυμαίνονται από 300.000 έως 500.000 ευρώ και πλέον, με το νέο μοντέλο franchise, το κατάστημα δίδεται έτοιμο προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο, υπό την προϋπόθεση είτε να γνωρίζει το αντικείμενο ή να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Η σύμβαση συνεργασίας μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια τα 7 έτη, με δικαίωμα ανανέωσης στη λήξη

της, ενώ ο συνεργάτης της εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο αντισυμβαλλόμενων, δύναται να αποκτήσει δικαίωμα λειτουργίας και δεύτερου καταστήματος. Η ένταξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στο δίκτυο της Μαρινόπουλος Α.Ε. αποτελεί μια λύση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η εταιρία ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μια υπεύθυνη πολιτική τιμών και προσφορών, η οποία αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές και συνεπάγεται εγγυημένη επισκεψιμότητα για τα καταστήματα του δικτύου της. Σε μια εποχή κλυδωνισμών για την ελληνική οικονομία και ειδικότερα για το ελληνικό λιανεμπόριο, οι δυναμικές κινήσεις της Μαρινόπουλος Α.Ε. επιβεβαιώνουν ότι κάθε κρίση αποτελεί μια ευκαιρία. Για τους franchisees που συμπράττουν με μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, η απόφαση αυτή είναι ευκαιρία προόδου, εξέλιξης, ανάκαμψης και σταθερότητας. ■ ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

31


ȿɲɺɲʌɳʃɻϯϵ͕ȳʄʐʔɳɷɲɈɻʄ͘ϴϬϭϯϬϬϯϴϬϯͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƐƟĐŬLJ͘Őƌ


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ισχυρή επιλογή για συνεργασία Έχοντας όνομα-εγγύηση και ταυτόχρονα «βαρύ» σαν ιστορία, η ΑΒ Βασιλόπουλος προτείνει το δικό της μοντέλο ανάπτυξης καταστημάτων με franchising σε μια αγορά όπου συνυπάρχουν ο δυναμισμός αλλά και οι σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Ο

κλάδος των Super Market στην ελληνική αγορά βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, βιώνοντας έντονες ανακατατάξεις. Κυρίαρχη τάση η συνεργασία των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη νέων τύπων καταστημάτων, πιο κοντά στους ρυθμούς, τον τόπο και τρόπο ζωής και τις ανάγκες των πελατών. Η ΑΒ Βασιλόπoυλος διαβλέποντας τις τάσεις της αγοράς και έχοντας πάντα στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τον πελάτη και την εξυπηρέτηση των αναγκών του, έθεσε σαν στρατηγικό της στόχο την ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων με το σύστημα της δικαιόχρησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΑΒ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχοντας 70 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, καθιερώθηκε στη συνείδηση τόσο του εμπορίου όσο και των πελατών-καταναλωτών ως η πλέον πρωτοποριακή και καινοτόμος αλυσίδα Super Market στην Ελλάδα. Οι κυριότεροι τομείς επενδύσεων της εταιρείας αφορούν την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, την ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, την τεχνολογία για την εξυπηρέτηση του πελάτη, τα σύστηματα logistics για την αποθήκευση και τον εφοδιασμό, την επικοινωνία και προώθηση των πωλήσεων και τα προγράμματα πιστότητας.

Μέσο μέγεθος καταστήματος: Από 350 τ.μ. Έξοδα εξοπλισμού καταστήματος: Από €600/τ.μ. Αρχικό εμπόρευμα: Από €400/τ.μ. Entry Fee: €5.000 Royalties: 0.2% επί των πωλήσεων

34 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα νέα πρότυπα οργάνωσης, προβολής και διανομής που διαμορφώνονται, η ένταξη σε δίκτυα αποτελεί μια αποτελεσματική επιλογή για τα μικρομεσαία Super Market, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του μέλλοντος με επι-

Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέρει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να επιτύχουν τους στόχους τους, με μια συνεχή ροή υποστήριξης που ξεκινά από τα πρώτα στάδια δημιουργίας ή μετασχηματισμού του καταστή-

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΒ Ο συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος, ουσιαστικά επενδύει: • Σε ένα εδραιωμένο και αναγνωρισμένο όνομα, συνώνυμο με την ποιότητα, την ποικιλία και την αξιοπιστία • Στην ασφάλεια και τη δύναμη ενός επώνυμου, καθιερωμένου και

Με την “ ασφάλεια και τη δύναμη ενός επώνυμου, καθιερωμένου και αναγνωρισμένου δικτύου.

τυχία, προσφέροντας στον πελάτη εμφανή προστιθέμενη αξία μέσω του καταστήματός τους, της ανεπτυγμένης εξυπηρέτησης αλλά και της προβαλλόμενης σχέσης ποικιλίας-ποιότητας-τιμής. Η ΑΒ Βασιλόπουλος με εφόδια το ισχυρό όνομα, την υψηλή τεχνογνωσία, την άρτια οργάνωση, τις σημαντικές υποδομές και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με προμηθευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελεί μια ισχυρή επιλογή για συνεργασία τόσο για τους υφιστάμενους επιχειρηματίες του κλάδου όσο και για νέους επενδυτές.

Έδρα: Λ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής Τηλ.: 210 6608000 Fax: 210 6608520 E-mail: dpapachrisanthou@ab.gr Website: www.ab.gr Franchise Sales Manager: Δημήτρης Παπαχρυσάνθου

ματος και εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

ΑΒ FOOD MARKET: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Βασικός στόχος του σήματος ΑΒ Food Market είναι η απορρόφηση των κύριων αγορών της εβδομάδας καθώς και των καθημερινών αγορών των καταναλωτών.

Ο χώρος πώλησης είναι από +/350τ.μ. έως 700τ.μ., χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο χώρος αποθήκης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη χώρου στάθμευσης με τουλάχιστον 20 - 25 θέσεις, ενώ η γεωγραφική θέση του καταστήματος είναι οι πόλεις και κωμοπόλεις της επαρχίας, καθώς και τουριστικά κέντρα πολύ μεγάλης συγκέντρωσης παραθεριστών και μεγάλης εποχικής διάρκειας.

αναγνωρισμένου δικτύου • Στη δυνατότητα συμμετοχής σε μία εδραιωμένη και καταξιωμένη αλυσίδα με ισχυρό όνομα, ανεπτυγμένη οργανωτική δομή, ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και πολύχρονη εμπειρία • Στην καθημερινή και ουσιαστική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας (ποικιλία, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εμπορική πολιτική, ανταγωνιστικές τιμές, τροφοδοσία-εφοδιασμός, καθημερινή λειτουργία, merchandising, διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων) • Στην πλέον ανεπτυγμένη τεχνογνωσία στο χώρο των ελληνικών Super Market. • Στην αναμφισβήτητη ποιότητα των προϊόντων της ΑΒ Το δίκτυο franchise της ΑΒ που ήδη αριθμεί 52 καταστήματα, εντάσσεται οργανικά μαζί με τα 211 εταιρικά καταστήματα και τα 12 Cash & Carry και αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της αλυσίδας των 275 σημείων πώλησης. ■


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

GRAMA Προσιτή μόδα για όλες τις γυναίκες Ένα δίκτυο μόδας με δική του παραγωγή που απευθύνεται σε κάθε νέα μοντέρνα γυναίκα, με ανάπτυξη εντός και εκτός Ελλάδας. Η GRAMA δημιουργεί επώνυμα ξεχωριστά ρούχα, με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, προτείνοντας μια σύγχρονη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στη διασφάλιση του συνεργάτη.

Ο

Η GRAMA ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1992, και μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 2 ετών ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 3 ομώνυμα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κατερίνη. Η ανοδική πορεία της εταιρείας και η απήχηση στο γυναικείο κοινό, κάνουν πραγματικότητα το όραμα των ιδρυτών της και οδηγούν στην ανάπτυξη του δικτύου GRAMA μέσω της μεθόδου του franchising . Το πρώτο κατάστημα franchise δημιουργήθηκε στις Σέρρες το 2002, ενώ το 2003 και 2004 ακολούθησαν άλλα 2 νέα καταστήματα, σε Πτολεμαϊδα και Βόλο αντίστοιχα. Το 2005 η GRAMA έκανε για μια ακόμη φορά αισθητή την παρουσία της και στο Εμπορικό Κέντρο “Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη, με ένα νέο κατάστημα GRAMA. Το 2003 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για την ιστορία της GRAMA καθώς ήταν η χρονιά ίδρυσης της εταιρείας ANTONELLO A.E., μέλος του ομίλου GRAMA, με έδρα στη Βουλγαρία, ενώ το 2007 ξεκίνησε δυναμικά την πορεία της στο χώρο των αξεσουάρ, με τη λειτουργία ενός νέου καταστήματος, του Ε.Μ Bijoux. Σήμερα η GRAMA συνεχίζει δυναμικά να πραγματοποιεί πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και μέσω των shop in shop. Συνεργάζεται με τα πολυκαταστήματα: Φωκάς (Αθήνα: Ερμού 11 & Βουλής 20, Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 48-50,

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 60 τ.μ. Τηλ.: 2310536684 E-mail: info@grama.gr Website: www.grama.gr Γενικός Διευθυντής: Άρης Βασιλειάδης

36 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

Με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που “στοχεύει στο να εξαλείψει το ρίσκο και να αυξήσει το κέρδος του συνεργάτη, το δίκτυο μόδας GRAMA προτείνει ένα πακέτο συνεργασίας προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας.

και Βόλο: Ερμού) και Κανελόπουλος (Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 55, 12ο χλμ Λαγκαδά και Λάρισα: Ρούσβελτ 22), ενισχύοντας το δίκτυο της εταιρείας και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την συνεχόμενη ανοδική πορεία της. Η αλυσίδα αριθμεί πλέον 13 καταστήματα & 2 shop in shop, από τα οποία τα 7 λειτουργούν με τη μέθοδο του franchise.

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όραμα του ομίλου GRAMA είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του και η δημιουργία μοντέρνων καταστημάτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, που θα κάνουν προσιτή τη μόδα για όλες τις γυναίκες, που έχουν υψηλές απαιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους. Το δίκτυο μόδας GRAMA με ένα νέο προσαρμοσμένο πακέτο συνεργασίας, που στοχεύει στην εξάλειψη του ρίσκου και στην αύξηση του κέρδους του συνεργάτη, προσφέρει τη δυνα-

τότητα σε κάθε ικανό επιχειρηματία να αποκτήσει το δικό του κατάστημα γυναικείων ρούχων. H πρόταση της GRAMA AEBEE παρέχει μια σειρά πλεονεκτήματα για το συνεργάτη, όπως • Δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχείρησης χωρίς κεφαλαίο και με χαμηλό ρίσκο • Μηδενικό κεφάλαιο κίνησης • Το εμπόρευμα δημιουργείται, σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα • Ποιότητα ενδυμάτων & ελεγχόμενο κόστος • Μηδενικό ρίσκο stock-Ανανέωση προϊόντων σύμφωνα με τις τάσεις της μόδας • Συνεργασία με αξιόπιστη εταιρεία • Αναγνωρισμένο Brand Name με μοναδικότητα και ανταγωνιστικότητα προϊόντων • Δοκιμασμένο πρότυπο λειτουργίας • Συσσωρευμένη εμπειρία και καταγεγραμμένη τεχνογνωσία στο χώρο της γυναικείας ένδυσης • Ενημέρωση ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ

• Υποστήριξη και αμεσότητα στην επικοινωνία • Εκπαίδευση για τους σύγχρονους τρόπους πώλησης, το management της επιχείρησης και το marketing στο χώρο της μόδας • Άμεση ενημέρωση εργαλείων και διαδικασιών διοίκησης, ποιότητας και προώθησης

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ιδανικός συνεργάτης για την GRAMA AEBEE, είναι εκείνος που ενδιαφέρεται και αγαπάει πραγματικά το χώρο της μόδας και της γυναικείας ένδυσης. Ο υποψήφιος συνεργάτης θα πρέπει να ξεχωρίζει για τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την υπευθυνότητά του, καθώς και για τις διοικητικές ικανότητές του. Μια δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα με όρεξη για δουλειά και ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας, που έχει θέσει υψηλούς προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους, είναι ευπρόσδεκτη στην οικογένεια της αλυσίδας. ■


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

TASTE AND DIET Diet στην επένδυση Taste στα κέρδη Την πιο νόστιμη και υγιεινή λύση προσφέρει η Taste and diet σε όσους επιλέγουν να συνδυάσουν την απόλαυση στο φαγητό με υγιεινά μενού. Έχοντας σχεδιάσει λύσεις εξειδικευμένες για τον καθένα και την καθεμιά, η εταιρεία προσφέρει παράλληλα μια επιχειρηματική ευκαιρία σε όσους θέλουν να μπούν στον κλάδο των υπηρεσιών ευεξίας, αδυνατίσματος και υγιεινής διατροφής και να συνεργαστούν με τους πρωτοπόρους στο χώρο.

Γ

ύρω από την υγεία και την ευεξία αναπτύσσεται μια αγορά που απευθύνεται σε ένα όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, μια και η ανάγκη για απώλεια βάρους και υγιεινή διατροφή είναι πάντα στην επικαιρότητα. Η Taste and diet με ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της διαιτολογίας και συνδυάζοντας την υγιεινή διατροφή με την απόλαυση, έχει δημιουργήσει ένα μοντέλο για συνεργασία franchise που απαντάει στις σημερινές προκλήσεις της αγοράς. Πρόκειται για μια επιχειρηματική πρόταση χαμηλού κόστους, που δεν απαιτεί πρότερη εμπειρία. Η φιλοσοφία του συστήματος Taste and diet είναι πελατοκεντρική, που σημαίνει πως ο τομέας της καθημερινής εξυπηρέτησης και η συνεχής παρακολούθηση των αναγκών κάθε πελάτη είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Η Taste and diet ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την εισαγωγή μιας πρωτοποριακής μεθόδου αδυνατίσματος, βασιζόμενης στους κανόνες της σωστής και υγιεινής διατροφής. Από τότε μέχρι σήμερα η Taste and diet κατέχει μια σημαντική θέση στην αγορά, αριθμεί χιλιάδες μέλη και εξασφαλίζει ολοένα και περισσότερο το προβάδισμα και την υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών της. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, στα 17 χρόνια που δραστηριοποιείται η Taste and diet, 120.000 άτομα την έχουν εμπιστευτεί για το αδυνάτισμά τους, 5.000.000 μενού περί-

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 100 τ.μ. Royalties: 4% Μέσο Ύψος Επένδυσης: €80.000 Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO. (210 6756200) Entry Fee: Από €20.000

38 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

Μια επιχειρηματική πρόταση χαμηλού “ κόστους που δεν απαιτεί πρότερη εμπειρία. ” που έχουν διανεμηθεί και έχουν προσφέρει αδυνάτισμα με γεύση στα μέλη της, 1.500.000 ώρες στάθηκαν οι προσωπικοί διαιτολόγοι κοντά στα μέλη της και τέλος …1.200.000 κιλά έχουν «χαθεί»! Ενδεικτικό της επιτυχημένης πορείας της αλυσίδας είναι ότι τα παραπάνω έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα 53.000.000€.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΤΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ Η καινοτομία της Taste te and diet βασίζεται στην αρχή πως ο κάθε άνθρωπος είναι αι διαφορετικός. Έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα ανάλογα με τις

προτιμήσεις και τις ανάγκες καλύπτοντας όλα τα γούστα. Τα μενού περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία από κουζίνες και γεύσεις ενώ ειδικά προγράμματα απευθύνονται σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρτασης, καρδιοαγγειακή δυσλειτουργία και διαβήτη, σε παιδιά, σε εργαζόμενους, σε χορτοφάγους καθώς και σε αθλητές.


Taste and diet ΔΙΑΤΡΟΦΗ

καθώς και ο εμπλουτισμός προϊόντων και υπηρεσιών για την προσέλκυση και ικανοποίηση νέων αναγκών. Τελικός στόχος η διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων της και η κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων.

φροντίδα για τον πελάτη θα πρέπει να είναι ο καθημερινός κανόνας. Τέλος η πρότερη εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων σίγουρα θα είναι ένα επιπλέον εφόδιο για το νέο επιχειρηματικό του βήμα.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας οι 9 στους 10 πελάτες είναι ευχαριστημένοι με τη γεύση των μενού και την ποιότητα και παράλληλα έχουν αποκομίσει θετική εικόνα για την εταιρεία και σχεδόν όλοι έχουν καλή επικοινωνία με τον διατολόγο τους.

υπηρεσιών • Προϊόντα και υπηρεσίες που αξιοποιούν την όλο και αυξανόμενη τάση για αδυνάτισμα και υγιεινή διατροφή • Εμπορικό όνομα και σήμα (brand name) με Μοναδικότητα • Σχεδιασμός κατασκευής και λειτουργίας επιχείρησης • Επικοινωνιακή και διαφημιστική υποστήριξη • Εκπαίδευση από ειδικά στελέχη (γιατρούς, διαιτολόγους, γαστρονόμους, σεφ και συμβού-

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Με το καταναλωτικό κοινό να στρέφεται πλέον συνειδητά σε

Με πελατοκεντρική φιλοσοφία η Taste and diet επενδύει στην “ καθημερινή εξυπηρέτηση και τη συνεχή παρακολούθηση των αναγκών κάθε πελάτη που είναι και τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία. ”

μεθόδους υγιεινής διατροφής και αδυνατίσματος, η Taste and diet έχει κατακτήσει υψηλή αναγνωρισιμότητα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την πείρα της πάνω στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγοράς καθώς και τη μεγάλη μονάδα παραγωγής γευμάτων. Κύριο μέλημα της Taste and diet είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Σκοπός είναι η δημιουργία όλο και περισσότερων ευχαριστημένων μελών,

ΤΟ PROFILE ΤΟΥ FRANCHISEE

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ FRANCHISEE

Ο υποψήφιος συνεργάτης franchisee διαθέτει οικονομική επιφάνεια και φερεγγυότητα, έχει δίψα για δημιουργία, χαρακτηρίζεται για την επιχειρηματική του διορατικότητα, εργατικότητα και οργανωτικότητα και έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία του συστήματος franchise της Taste and diet. Οι ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας θα τον βοηθήσουν στη νέα του δραστηριότητα, ενώ η

Η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο του αδυνατίσματος και της υγιεινής διατροφής έχει δημιουργήσει τα εργαλεία και τις προϋποθέσεις για την επιχειρηματική ευκαιρίαTaste and diet: • Χαμηλή επένδυση, με δυνατότητα ταχύτατης απόσβεσης • Προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τα διαχρονικά θέματα του αδυνατίσματος και της υγιεινής διατροφής • Μοναδικότητα προϊόντος και

λους επιχειρήσεων σχετικούς με τις πωλήσεις, το marketing και την οργάνωση της επιχείρησης) • Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρησης

ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ Η επιχειρηματική πρόταση Taste and diet απευθύνεται σε αγορές νομούς άνω των 80.000 κατοίκων. Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει μια σύγχρονη δυνατή ομάδα που με κέφι - μεράκι - γνώση και πίστη στη δύναμη της συνεργασίας, θα προωθεί στην αγορά την καινοτόμο ιδέα Taste and Diet. ■ ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

39


Με έντονα σημάδια κινητικότητας και ανανέωσης, ο κλάδος της εστίασης παραμένει ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες «ζωντανός». Ο κλάδος που ανέκαθεν ήταν στο πρώτο πλάνο του ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών, αποτελεί έντονο πεδίο ανταγωνισμού και ευκαιριών, με τη δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, σε διάφορες κατηγορίες και τύπους καταστημάτων. Στις μέρες μας νέα concept παίρνουν «σάρκα και οστά», αναπτύσσονται και αναδιαμορφώνουν το τοπίο προτείνοντας διαφορετικές εναλλακτικές και ευκαιρίες. Κάποια ήρθαν για να μείνουν, κάποια ίσως όχι... 42 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

σε μια αγορά που ΑΛΛΑΖΕΙ

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

43


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

Τ

ο ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών για το χώρο της εστίασης εξακολουθεί και παραμένει πάντα υψηλό, γεγονός που παρατηρείται και από τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος προς τα portal www.franchisesuccess.gr/ www.franchiseportal.gr / www. franchiseingreece.gr και την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών για την αγορά της εστίασης. Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν από την έρευνα για τους υποψήφιους νέους franchisees (ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2013), όπου ο κλάδος της εστίασης παραμένει στην κορυφή, με το 45% των ερωτηθέντων να τον επιλέγουν ως πιθανότερο για να επενδύσουν. Η παρουσία διαχρονικά μεγάλων ονομάτων στο χώρο αλλά και η συνεχής εμφάνιση νέων concept και νέων κατηγοριών ενισχύουν ακόμα και κάτω από αυτές τις οικονομικές συνθήκες την προτίμηση αυτή. Στη σημερινή πραγματικότητα, «Ο χώρος της εστίασης φαντάζει σαν ένα νέο ελντοράντο για ορισμένους-ξένους με τον κλάδοεπιχειρηματίες, ενώ για άλλους έσχατη επιλογή για αγορά μιας θέσης (ατομικής ή οικογενειακής) εργασίας», επισημαίνει ο κ. Παναγιώτης Ρουσόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος της THE FRANCHISE CO. Σε αυτούς ακριβώς τους λόγους αποδίδει και την υψηλή θνησιμότητα των νέων επιχειρήσεων και την απώλεια σημαντικών-και πολύτιμων-πόρων. Οπωσδήποτε οι σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο (Έρευνα Franchising 1999-2012, ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2013). Μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, αύξηση Φ.Π.Α, μείωση κατανάλωσης, νέα καταναλωτικά πρότυπα, έχουν δημιουργήσει μια καινούρια πραγματικότητα. Η πτώση της κερδοφορίας, το κλείσιμο franchise σημείων και γενικά καταστημάτων, ο πόλεμος τιμών, οι συνεχείς προσφορές, η εμφάνιση νέων concept είναι μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά του κλάδου, απέναντι στα οποία οι αλυσίδες οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το μοντέλο τους ώστε να παραμείνουν

ζωντανές και μάχιμες στον αγώνα της επιβίωσης και της ανάπτυξης. Αλυσίδες με ενεργή παρουσία στην αγορά της εστίασης τοποθετούνται πάνω στις αλλαγές που συντελούνται καθώς και στη δυναμική του κλάδου. Συμμετέχουν οι εταρείες: Bluefield Burger Company, Όμιλος Εστίασης Γρηγόρης, Fornino, Frutti Di Mare, Goody's Α.Ε., Μαλλιώρας Κοντοσούβλι, Όμιλος Palmie bistro, Πίτα Παν, Sicily Cafe, Start Yoging Frozen Yogurt Bars, Thomas Cook, Yoomoo

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ !ΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ! ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ «Οι καταναλωτές τα 3 τελευταία χρόνια που βιώνουμε τη σημαντική αυτή κρίση είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πολιτική & κοινωνική αστάθεια και ανασφάλεια», επισημαίνει ο κ. Θανάσης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Goody’s A.E.

´ÍÚÓßáÚÓÝÑÊàÕ£àÜáÆÝáßÜé¿ÒÕÑÜé ßàÜÒÍØàáÜßáÚÓÝÑÏàêÚ-XGTINOYK 44 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50 Ñ×ÏßÍÑÜáÝÕӉ×àáãÍÏ

Τα καταναλωτικά πρότυπα έχουν αλλάξει με αντίκτυπο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και όπως εξηγεί ο κ. Γιώργος Κουτρουλιάς, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Palmie bistro το γεγονός αυτό έχει επιρρεάσει και το χώρο της εστίασης μια και «Τα έσοδα της μέσης ελληνικής οικογένειας έχουν μειωθεί πλέον τόσο πολύ, ώστε οι έξοδοι να είναι μετρημένες το πολύ στα δάχτυλα του ενός χεριού». Τι είναι όμως αυτό που αναζητά ο καταναλωτής; Οι απόψεις όλων συγκλίνουν στο ότι η τιμή ναι μεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, όχι όμως και το μοναδικό. «Η συνολική αγοραστική εμπειρία που προσφέρει μια επιχείρηση είναι καίριας σημασίας για την προτίμηση του πελάτη έναντι του ανταγωνισμού», σημειώνει ο κ. Γιώργος Απόκοττος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης της αλυσίδας Yoomoo και συμπληρώνει: «Αυτό ξεκινά από τη σωστή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, το ευχάριστο περιβάλλον και καταλήγει στο ποιοτικό προϊόν που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του. Έτσι, ο πελάτης όχι μόνο θα προτιμήσει ξανά την εταιρεία αλλά και θα την προτείνει και σε άλλους καταναλωτές. Για το ίδιο θέμα ο κ. Θανάσης Γκουτκίδης, συνδημιουργός και συνιδιοκτήτης του Sicily Café, αναφέρει: «Είναι δεδομένο πως η τιμή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή ενός προϊόντος, άλλα αυτό δε σημαίνει πώς επηρεάζει και τη διάρκεια», υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαναλαμβανόμενης επίσκεψης. «Ο καταναλωτής πλέον είναι πολύ προσεκτικός ακόμα και με τις μικρότερες δαπάνες με πρώτο κριτήριο την τιμή», προσθέτει ο κ. Θέμης Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας Fornino. «Ωστόσο, συμπληρώνει, η αγοραστική εμπειρία που αποκομίζει από ένα σημείο πώλησης, δημιουργούν έναν εν δυνάμει πιστό καταναλωτή που θα επισκεφθεί ξανά το σημείο πώλησης». O κ. Δημήτρης Ιωσηφίδης, Γενικός Δ/ντης της Frutti di Mare, συνιστά καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, κάτι το οποίο, όπως επισημαίνει, αναζητούν και εμπιστεύονται οι καταναλωτές. (Συνέχεια στη σελ. 47)

]]]^UMX]KHYOZKY


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

«Προσήλωση σε ένα ξεκάθαρο όραμα» «Η επιτυχία των franchisors και των franchisees συνδέεται άμεσα με την τήρηση των υποσχέσεων που δίνουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας, καθώς και στη συνέπειά μας απέναντι στις υποχρεώσεις μας», επισημαίνει ο κ. Βλάσσης Γεωργάτος, Δ/νων Σύμβουλος της Γρηγόρης Μικρογεύματα. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η γενικευμένη ανασφάλεια που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, Η νέα έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές να υιοθετήσουν τιμολογιακή πρακτικές μείωσης του ατομικού ή οικογενειακού πολιτική αποτελεί τους προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον κ. Βλάσση Γεωργάτο, ο Έλληνας καταναλωτής είναι πολύ ένα γνήσιο, πιο καταρτισμένος σε σύγκριση με το παρελθόν ειλικρινές και ερευνά πολύ περισσότερο τις όποιες επιλογές, «Ευχαριστώ!» πριν αποφασίσει. «Διανύουμε μια νέα εποχή στην οποία ο κλάδος της εστίασης καλείται καθημερινά προς τους πιστούς να επιβιώσει και παράλληλα η αγορά του on-the-go εδώ και χρόνια φαγητού & καφέ χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο πελάτες μας. ανταγωνισμό και συνεχείς προσφορές. Συνεπώς ο σημερινός καταναλωτής είναι πλέον πολύ καλά εκπαιδευμένος να αναζητά την βέλτιστη σχέση μεταξύ προϊόντος & κόστους». Αναγνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή τη συγκεκριμένη καταναλωτική ανάγκη, η αλυσίδα Γρηγόταστικές τιμές, ως ένα γνήσιο, ειλικρινές «Ευχαριστώ!» από το μεγαλύτερο δίκτυο καφέ & μικρογευμάτων στην Ελλάδα, και το 8ο σε Ευρωπαϊκό επίρης Μικρογεύματα εφήρμοσε προνομιακή τιμολογιακή πολιτική, λανσάροντας νέες τιμές για καφέ και φαγητό. «Στον Γρηγόρη, αφουγκραζόμενοι τις πεδο, προς τους χιλιάδες ευχαριστημένους καταναλωτές μας». σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες προχωρήσαμε τον Ιανουάριο του 2012 σε σημαντική μείωση των τιμών του καφέ πανελλαδικά, λανσάροντας την SIT IN & DELIVERY /SNACK / TAKE AWAY: ενέργεια του 1€ για το μικρό και του 1,30€ για το κανονικό μέγεθος καφέ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΡΙΣΗΣ; για όλα τα είδη, με παραλαβή από το κατάστημα. Σύμφωνα με τα μεσοπρόΣύμφωνα με την κίνηση στην αγορά της εστίασης, ο κλάδος του sit-in φαίθεσμα αποτελέσματα, η συγκεκριμένη κίνηση ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κόνεται να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά καθώς είναι πολλοί εκείνοι που σμο και συνέχισε να εμπιστεύεται καθημερινά τον Γρηγόρη, με αποτέλεσμα προτιμούν να ξοδέψουν λιγότερα παραγγέλνοντας στο σπίτι ή στο γραφείο να αποφασιστεί πως θα συνεχίσουμε με τις συγκεκριμένες μειωμένες εορτο φαγητό της αρεσκείας τους από το να καθίσουν σε ένα εστιατόριο. Τι συμβαίνει όμως με το delivery και το take away; «Η αγορά του delivery και του take away (ειδικά για καφέ & φαγητό) συνεχίζει να σημειώνει σημαντική αύξηση, δεδομένης της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος τα τελευταία χρόνια, των αυξημένων υποχρεώσεων και του εν γένει χαμηλού κόστους ανά απόδειξη σε σύγκριση με το sit-in», σημειώνει ο κ. Βλάσσης Γεωργάτος. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του περιοδικού Franchise Success, η κατηγορία των snack-take away έχει παρουσιάσει πτώση της τάξεως του 7,36% σε αριθμό σημείων πώλησης. Ο κ. Βλάσσης Γεωργάτος δείχνει αισιόδοξος και προβλέπει μείωση της συγκεκριμένης αρνητικής τάσης μέσα στο 2013 εξηγώντας: «Καταρχάς, η επιλογή των νέων ενδιαφερομένων να δημιουργήσουν μια νέα υγιή επιχείρηση, με την αιγίδα και το κύρος μιας μεγάλης Οικογένειας όπως αυτής του Γρηγόρη, που αποδεδειγμένα έχει αντέξει σε καιρούς πολύ έντονης κρίσης και συνεχίζει να αναπτύσσεται αποφέροντας ως επένδυση καρπούς, θα

46 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

συνεχιστεί. Κατά δεύτερον, τα αποτελέσματα των καθοριστικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο της εστίασης τα περασμένα χρόνια, (με σημαντικότερη την αλλαγή του ΦΠΑ από το 13% στο 23% και οι άκρως αρνητικές επιδράσεις που επέφερε στον κλάδο), έχουν ήδη προκαλέσει τις όποιες επιδράσεις σε αρκετές επώνυμες αλυσίδες, που ως «αναγκαίο κακό» αναγκάστηκαν να μειώσουν τον αριθμό των καταστημάτων τους, ξεκαθαρίζοντας τις υγιείς από τις προβληματικές, με στόχο να διασφαλίσουν ένα ισχυρότερο υγιές δίκτυο με σταθερή, θετική πορεία στον χρόνο». FRANCHISEES: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κρίσιμο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης ενός νέου franchisee, αποτελεί η κατάλληλη καθοδήγηση ανά στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησής του, επισημαίνει ο κ. Βλάσσης Γεωργάτος και συμβουλεύει τους υποψήφιους franchisees να αποφεύγουν να εμπιστευτούν εύκολα προτάσεις franchise, χωρίς να έχουν ελέγξει διεξοδικά τα δεδομένα των διαφορετικών επενδύσεων και να έχουν συνομιλήσει με άλλους επιχειρηματίες του κλάδου, που έχουν αναπτύξει ανάλογη δραστηριότητα. Επιπλέον, ο κ. Γεωργάτος σημειώνει ότι είναι εξίσου σημαντικό για κάθε νέο franchisee να επιλέξει ένα μοντέλο επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας, το οποίο εκτός από δημοφιλές να ταιριάζει και στον ίδιο προσωπικά. Έτσι μόνο θα καταφέρει να το λειτουργήσει αποδοτικά και να το αναπτύξει, λειτουργώντας με συνέπεια απέναντι στο όραμα που καλείται να αντιπροσωπεύσει, με ευσυνειδησία απέναντι στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές του. «Τα δυνατά μοντέλα ανάπτυξης ενός concept με τη μέθοδο του franchising, όπως το επιτυχημένο μοντέλο του Γρηγόρη, έχουν τη δυνατότητα και προσφέρουν την απαραίτητη ολοκληρωμένη υποστήριξη, επενδύοντας χρόνο, κόπο και χρήμα στην εκπαίδευση των νέων συνεργατών τους franchisees, με στόχο την ανάπτυξη ενός υγιούς και συνολικά επιτυχημένου δικτύου» καταλήγει ο κ. Γεωργάτος. Και συμπληρώνει, «Η προσήλωση όλων σε ένα ξεκάθαρο όραμα, η συνεχής προσπάθεια να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους με συνέπεια στις αξίες που πρεσβεύουμε, η τήρηση των κανόνων και των πολιτικών που διέπουν το σύστημα λειτουργίας, αλλά και η διαχείριση της επιχειρηματικότητας με παράλληλη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων των συνεργατών και στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας, είναι μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία που συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη πορεία και υγιή ανάπτυξη». ■

Άκρως σημαντικό για την πορεία της επιχειρηματικής δράσης ενός νέου franchisee, “αποτελεί η κατάλληλη καθοδήγηση ανά στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησής του. ”

 Ειλικρίνεια, value for money επιλογές και πρωτότυπες ιδέες!» επισημαίνει ο κ. Αντώνης Κατωπόδης, Διευθύνων Σύμβουλος και Υπεύθυνος Ανάπτυξης των Bluefield Burger Company και εξηγεί «Η εμπειρία μας δείχνει, ότι οι καταναλωτές κάνουν πια πιο “σοφές” επιλογές, αφού ψάχνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Θα λέγαμε μάλιστα, ότι η στροφή στην ποιότητα που παρατηρείται, πάντα σε μια λογική τιμή, έχει ευνοήσει concept όπως τα Bluefield burger, όπου η ποιότητα δεν θυσιάστηκε ποτέ στον βωμό του κέρδους».

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σίγουρα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η τιμή δεν αποτελούσε και δεν θα αποτελεί πάντα βασικό κριτήριο για κάθε καταναλωτή -πόσο μάλλον σε περιόδους σαν αυτές που βιώνουμε. Με αυτό το δεδομένο, τον τελευταίο καιρό οι συνεχείς προσφορές κατακλύζουν την αγορά και διαμορφώνουν τάσεις, συμπεριφορές και καταναλωτικές συνήθειες. Είναι πλέον εκπαιδευμένοι οι καταναλωτές; «Είναι αλήθεια ότι ζούμε στην εποχή της «προσφοράς». Το κοινό είναι αναμενόμενο να «κυνηγάει» τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται σε προνομιακές τιμές, επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κουτρουλιάς από την Palmie bistro, ενώ ο κ. Βλάσσης Γεωργάτος, Δ/νων Σύμβουλος της Γρηγόρης Μικρογεύματα & Coffeeright, συμπληρώνει: «Μέσα σε ένα κλίμα έντονου ανταγωνισμού και συνεχών προσφορών, ο σημερινός καταναλωτής είναι πλέον πολύ καλά εκπαιδευμένος να αναζητά τη βέλτιστη σχέση μεταξύ προϊόντος και κόστους». Από την πλευρά του ο κ. Λευτέρης Κορακής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης της αλυσίδας Πίτα Παν, μας δίνει μια άλλη οπτική. «Οι συνεχείς προσφορές σαφώς επηρεάζουν τους καταναλω-

τές αλλά ταυτόχρονα τους μπερδεύουν δυσκολεύοντας τις επιλογές τους. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι παρατηρείται έλλειψη υπευθυνότητας από ορισμένες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν τα κέρδη τους, ενόψει των επαναλαμβανόμενων προσφορών… Αυτή η διάχυτη ασάφεια όχι μόνο δεν εκπαιδεύει τους πελάτες αλλά αντίθετα τους κάνει δύσπιστους και καχύποπτους απέναντι σε κάθε σοβαρή προσπάθεια που γίνεται συνολικά από τις επιχειρήσεις», διευκρινίζει. Ωστόσο, συμπληρώνει: «Αυτή η τάση είναι πλέον μια πραγματικότητα στην οποία οι αλυσίδες οφείλουν να προσαρμοστούν, εφαρμόζοντας πολιτικές που ικανοποιούν, ανταμείβουν και προσελκύουν το καταναλωτικό κοινό». Την αναγκαία προσαρμογή στη νέα αυτή πραγματικότητα τονίζει από την πλευρά του και ο κ. Από-

στολος Μαλλιώρας, Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ, με έμφαση πάντα στην ποιότητα. «Αυτό δε γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και σίγουρα δεν αρκεί μια κάθετη μείωση τιμών. Εμείς στην ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ, επενδύοντας συστηματικά στη διαφοροποίησή μας σε επίπεδο προϊόντος και αγοραστικής εμπειρίας, έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε το πελατολόγιό μας. Παράλληλα, αναλύοντας συστηματικά την αγορά προχωρήσαμε σε προσαρμογή του προϊοντικού μας μίγματος και της αρχιτεκτονικής τιμών, ενώ παράλληλα τυποποιώντας διαδικασίες παρασκευής και λειτουργίας, κατορθώσαμε να επιτύχουμε σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάξαμε την κερδοφορία του δικτύου, προσφέροντας πάντα την ίδια ποιότητα προϊόντος σε φιλικότερες όμως τιμές».

47

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

«Αναποτελεσματική στρατηγική», χαρακτηρίζει ο κ. Παναγιώτης Ρουσόπουλος από την THE FRANCHISE CO. την επιλογή των συνεχών προσφορών από τις αλυσίδες, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συνοδεύεται από συνολικό ανασχεδιασμό του προϊόντικού μίγματος και μιας σταθμισμένης τιμολογιακής πολιτικής. «Δυστυχώς, η πλειονότητα των επιχειρήσεων υιοθέτησε αποσπασματική πολιτική προσφορών προβαίνοντας σε εκπτώσεις στην ποιότητα, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν καταστροφή για τον κλάδο, συμπιέζοντας το μικτό κέρδος και επιταχύνοντας τις φυγόκεντρες τάσεις στα δίκτυα». Ο κ. Ρουσόπουλος τονίζει ότι η στρατηγική των συνεχών προσφορών για να αποβεί επιτυχής και να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του δικτύου και

των καταστημάτων, οφείλει να έχει επίκεντρο την πιστότητα και την επαναληψιμότητα των πελατών, καθώς και την lifetime value του πελάτη.

ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ; Όμως η κερδοφορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης δεν έχει επηρεαστεί μόνο από την στροφή των καταναλωτών στις προσφορές, αλλά και από την υπέρογκη αύξηση του Φ.Π.Α. στην εστίαση. «Κυρίως η αύξηση του Φ.Π.Α, αλλά και η περιορισμένη κατανάλωση, έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό τον χώρο της εστίασης, που συνεχώς αναδιαμορφώνεται για να μπορέσει να επιβιώσει», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κουτρουλιάς από την Palmie bistro. Πώς αντιμετωπίζουν οι αλυσίδες το γεγονός αυτό και κατά πόσο τους έχει επηρεάσει; «Η αύξηση του ΦΠΑ, δημιουργεί οικονομικό στραγγαλισμό στις τίμιες επιχειρήσεις και αυξάνει τις πιθανότητες να οδηγήσει τα επιχειρηματικά πλάνα σε μαρασμό. Μια τέτοια οδυνηρή και αψυχολόγητη πολιτική απόφαση οδήγησε ήδη πολλά καταστήματα σε λουκέτα», δηλώνει ο κ. Θωμάς Μούρ-

της, ιδιοκτήτης του Thomas Cook, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την αρνητική αυτή εξέλιξη, που έχει φέρει σε δυσχέρεια πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο. Με ποιο τρόπο όμως πρέπει να αντιδράσουν τα δίκτυα; Όπως εξηγεί ο κ. Αντώνης Κατωπόδης της Bluefield Burger Company, «Έχουμε απορροφήσει μέρος του Φ.Π.Α, για να καταφέρουμε να κρατήσουμε τις τιμές μας σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, δεν μπαίνουμε σε έναν ανελέητο πόλεμο προσφορών, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να μειώσουμε την ποιότητα των προϊόντων. Αντιθέτως, φροντίζουμε να κάνουμε ειδικές value for money προτάσεις στο πελατολόγιό μας, ενώ πρόσφατα παρουσιάσαμε ένα εντελώς καινούριο concept τα “Mini burgers” όπου κρατώντας την ποιότητα σταθερή, αλλάξαμε το μέγεθος των μεγάλων κλασικών μας burger και τα προσφέρουμε σε ειδική τιμή. Ήδη η υποστήριξη του concept είναι πολύ μεγάλη, ενώ πριν λίγους μήνες εγκαινιάσαμε το πρώτο κατάστημα αποκλειστικά για mini burgers στην Παιανία!» Η κα Δήμητρα Παπιδάκη Υπεύθυνη Ανάπτυξης της Start Yoging Frozen Yogurt Bars, εξηγεί πως «Ο

υψηλός ΦΠΑ, όπως και η αναπόφευκτη ανάγκη για δημιουργία προσφορών, δημιουργούν κραδασμούς όχι μόνο στην κερδοφορία αλλά την ίδια τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης. Με αυτό το δεδομένο, επιλέξαμε στρατηγικά τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου, με βασικό συστατικό το χαμηλό κόστος παραγωγής (food cost), δίχως όμως να διαπραγματευόμαστε την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το γεγονός αυτό μας δίνει την ευκαιρία να σχεδιάζουμε ελκυστικές αλλά και στοχευμένες προσφορές» επισημαίνει, «Στόχος είναι να μην επιβαρύνεται ο καταναλωτής από τις όποιες αυξομειώσεις του ΦΠΑ, όπως επίσης και να μην επαυξάνονται διαρκώς οι επιχειρησιακές δαπάνες, που νομοτελειακά οδηγούν σε συμβιβασμούς στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών». Ο κ. Θέμης Νικολάου από την Fornino μας παραθέτει τη δική του στρατηγική αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης: «Τα καταστήματα Fornino προσάρμοσαν άμεσα την εμπορική πολιτική τους στην αύξηση του Φ.Π.Α. απορροφώντας κατά το μέγιστο δυνατό την αύξηση στο 23%». Στόχος για τον κ. Νικολάου παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων. «Σαφώς και επηρεάστηκε αρνητικά η κερδοφορία» συμπληρώνει, όμως: «Με πρωτοπόρες κινήσεις μείωσης του κόστους -εναλλακτικοί προμηθευτές, εξαντλητική έρευνα αγοράς, αναπροσαρμογή μισθωμάτων- κατορθώσαμε να κρατήσουμε τη μείωση αυτή σε ανεκτά επίπεδα». Την κρίσιμη σημασία της άμεσης προσαρμογής στα νέα δεδομένα τονίζει από πλευράς του και ο κ. Γιώργος Απόκοττος εκ μέρους της Yoomoo: «Κάθε εταιρεία, για να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να κατανοεί τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται και να είναι ευέλικτη, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα άμεσα και αποτελεσματικά. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο, αν και δεν έχει αλλάξει δραστικά, έχει διανθιστεί με νέες προωθητικές κινήσεις και προσφορές». Κύριος στόχος, καταλήγει ο κ. Απόκοττος, η επιστροφή των πελατών στο κατάστημα καθώς επίσης και η προσέλκυση νέων που θα γνωρίσουν το προϊόν και θα το προτιμήσουν ξανά». (Συνέχεια στη σελ. 51)

48 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50
ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PALMIE BISTRO

«Εξυπηρέτηση, παροχές, ποιότητα και σεβασμός προς το καταναλωτικό κοινό» Τα καταναλωτικά πρότυπα έχουν αλλάξει δραματικά, πλήττοντας μοιραία όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, τονίζει ο κ. Γιώργος Κουτρουλιάς, Πρόεδρος του Ομίλου Palmie bistro. «Σίγουρα η τιμή είναι από τους βασικότερους παράγοντες που κάνουν το καταναλωτικό κοινό να επιλέξει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Όμως το κοινό δε σου δίνει ψήφο εμπιστοσύνης επειδή είσαι φθηνός. Σου δίνει ψήφο εμπιστοσύνης επειδή δικαιολογείς με το σύνολο των υπηρεσιών σου, τα χρήματα που δίνει». Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουλιά, προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που θέλει να παραμείνει δραστήρια και ζωντανή είναι η παροχή της μέγιστης δυνατής ποιότητας στη βέλτιστη δυνατή τιμή. Ύστερα από 47 χρόνια στο τιμόνι μιας αλυσίδας που αριθμεί πλέον 16 καταστήματα αναφέρει : «Το μυστικό επιβίωσης ήταν και θα είναι η ολική ποιότητα. Σήμερα, κάθε καταναλωτής επιλέγει, κρίνει, επιβραβεύει ή απορρίπτει. Και επειδή ακριβώς βγαίνει λιγότερα συχνά, απαιτεί τις φορές που το κάνει, η ποιότητα που θα απολαύσει να ανταποκρίνεται στα χρήματα που αφιέρωσε για αυτήν. Πελάτες εξακολουθούν να υπάρχουν, όμως πια ανταμείβουν μόνο τον καλύτερο. Πλέον δεν επιτρέπεται η παραμικρή ολιγωρία όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, τις παροχές, την ποιότητα και τον σεβασμό προς το καταναλωτικό κοινό».

SIT IN?DELIVERY ?ΝΕΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Το Delivery & το take away, φαίνεται να υπερτερούν στην προτίμηση του κοινού, έναντι του Sit in. Είναι όμως έτσι; «Η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς», απαντά ο κ. Κουτρουλιάς. Παρόλα αυτά δε θεωρεί ότι καλύπτουν πλήρως την ανάγκη του καταναλωτή, ο οποίος τελικά δεν αρκείται σε αυτό. «Δεν μπορούμε με σιγουριά να ισχυριστούμε ότι το delivery και το take away καρπώνονται αποκλειστικά τη μείωση των εξόδων για φαγητό, γιατί ο καταναλωτής που θα τα επιλέξει μία φορά, δεν θέλει να το κάνει και συνέχεια. Δεδομένου ότι πλέον οι τιμές του sit in είναι ίδιες με εκείνες του delivery και του take away, οι καταναλωτές είναι λογικό να προτιμήσουν να βγουν έξω για φαγητό ώστε να αλλάξουν παραστάσεις, πάρα να παραγγείλουν για ακόμα μία φορά delivery στο σπίτι τους».

H ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ «Με τις νέες οικονομικές συνθήκες ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ να έχουν διαμορφώσει μια νέα πο«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά το λιτική συνεχόμενων προσφορών, οι πρώτο μεγάλο σοκ που έφεραν τα τρία καταναλωτές είναι αναμενόμενο να μνημόνια στη χώρα μας και τα λου"κυνηγούν” τις υπηρεσίες και τα προκέτα που μπήκαν σε πολλά καταστήϊόντα που προσφέρονται σε προνοματα, η κατάσταση, από εδώ και στο μιακές τιμές», σχολιάζει ο κ. Κουεξής, θα αρχίσει να βελτιώνεται». Με τρουλιάς. Ο Όμιλος Palmie bistro, αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψη σχολίαακολουθώντας την νέα αυτή πραγσε ο κ. Κουτρουλιάς τα αποτελέσματα ματικότητα, υιοθετεί προσαρμοσμέτης ετήσιας έρευνας του περιοδικού νες πολιτικές που σχεδόν καθημεριFRANCHISE SUCCESS για την αγορά νά παρέχουν ελκυστικές προσφορές του franchise και τον χώρο των εστιστους πελάτες της αλυσίδας. Εντούατορίων (-13,6 % σε αριθμό σημείων τοις, ο κ. Κουτρουλιάς επισημαίνει πώλησης). «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε Το μυστικό επιβίωσης ήταν και ότι κάθε εταιρεία οφείλει να ελέγχει κάνει πιο δυνατό λένε. Γι’ αυτό και τα θα είναι η ολική ποιότητα. τη μείωση τιμών που κάνει, ώστε να τόσα απανωτά χτυπήματα στο επιχειμην ζημιώνεται, και πρωτίστως, να ρηματικό γίγνεσθαι της χώρας μας, μην προσπαθεί να βγάλει τη «διαφορά» από εκπτώσεις στην ποιότητα ή έχουν σφυρηλατήσει εκείνους που έμειναν ζωντανοί, οι οποίοι ξέρουν πλέτο σέρβις». Ωστόσο, η αύξηση του Φ.Π.Α σε συνδυασμό με την περιοριον πώς να ελίσσονται!» Ωστόσο, επισημαίνει πως είναι κρίσιμο για τις επιχεισμένη κατανάλωση έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο. ρήσεις να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους με βάση τη νέα τάξη πραγμά«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση που σέβεται τον των, χωρίς να παρασύρονται από «φθηνές τακτικές της κρίσης» οι οποίες εαυτό της είναι να συνειδητοποιήσει και να δεχτεί ότι η κερδοφορία της θυσιάζουν την ποιότητα στο όνομα μιας πιο οικονομικής τιμής. δεν μπορεί να είναι όση ήταν πριν 5 και 10 χρόνια. Κάτω από αυτές τις Επισημαίνοντας την γενικότερη ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων σε συνθήκες, η μόνη λύση για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αύξηση της όλους τομείς, ο κ. Κουτρουλιάς τονίζει: «Στη χώρα μας υπάρχει ένας υπερβολιεπισκεψιμότητας, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, αλλά και με διατήρηση κά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, ο οποίος δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια ενός αξιοπρεπούς ποσοστού κέρδους, είναι η συμπίεση του κόστους, η της υπερβολής που διακατείχε τους Έλληνες στα χρόνια προ κρίσης. πιο ορθολογική διαχείριση των α’ υλών, το άψογο προϊόν, η εξατομικευΚατά συνέπεια, όπως αναφέραμε ήδη, μπαίνουν όλο και περισσότερα λουκέμένη εξυπηρέτηση και τέλος προσφορές και τελικές τιμές που δεν υπερτα στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα σε ποιον κλάδο ανήκουν. βαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες του καταναλωτή». Τελικά, όσες επιχειρήσεις καταφέρουν να προσαρμοστούν τάχιστα στα

50 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

νέα δεδομένα θα μπορέσουν να επιβιώσουν ίσως ακόμα και να ηγηθούν στον κλάδο τους. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να διαθέτει διορατικότητα, ώστε αντιμετωπίσει με τα σωστά εργαλεία τις κρίσιμες καταστάσεις. Δραστικά προγράμματα και αναδιοργάνωση με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο μειωμένο κύκλο εργασιών που έχουν, αποτελούν αντίστοιχα παραδείγματα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι επιχειρήσεις θα γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές συμπιέζοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης και αυξάνοντας τα μικτά περιθώρια κέρδους για τους δικαιοδόχους.» Σχετικά με τα νέα concept που έχουν «γεννηθεί» και έχουν αναδιαμορφώσει το συνολικό τοπίο του κλάδου της εστίασης, ο κ. Κουτρουλιάς σχολιάζει ότι οι ίδιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και εδώ, με τη διαφορά ότι οι νέοι franchisors ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικά συνθηκών. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι νέοι franchisors θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και πολύ καλά ενημερωμένοι για όλες τις παραμέτρους του concept πάνω στο οποίο επενδύουν. Μια μη διεξοδική μελέτη του concept οδηγεί τους ίδιους τους franchisors σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά πολύ περισσότερο οδηγεί σε δυσφήμιση ολόκληρου του θεσμού του franchise. Εντούτοις, είναι εξίσου σημαντικό και οι παλαιότεροι franchisors να ενημερώνονται και να εξελίσσονται συνεχώς, καθώς πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, με στόχο να κρατούν σε υψηλά επίπεδα τόσο τη δική τους επένδυση αλλά και κατ’ επέκταση ολόκληρο το θεσμό του franchise. Ο κ. Κουτρουλιάς συμβουλεύει τους υποψήφιους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβούν σε διεξοδική έρευνα πριν λάβουν την

απόφασή τους. «Επιτακτική ανάγκη για κάθε υποψήφιο franchisee είναι η προσεκτική εξέταση του Ομίλου με τον οποίο επιθυμεί να συμπράξει και ο έλεγχος της αναγνωρισιμότητας, της εικόνας, της φήμης και της κερδοφορίας του. Χρειάζεται σοβαρή έρευνα της αγοράς αλλά πάνω απ’ όλα χρειάζεται να του αρέσει αυτή η δουλειά και να μην την επιλέγει αναγκαστικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Ευκαιρίες όμως που μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε μόνο με συστηματική δουλειά και πάνω απ’ όλα με σεβασμό στον Έλληνα καταναλωτή». ■

για να παραμείνει μια επιχείρηση δραστήρια και ζωντανή είναι η “ Προϋπόθεση παροχή της μέγιστης δυνατής ποιότητας στη βέλτιστη δυνατή τιμή. ”

 «Τα δίκτυα πρέπει να δουν γρήγορα ότι δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον στην αγορά και να αντιδράσουν με νέες ιδέες και στρατηγικές», τονίζει ο κ. Θωμάς Μούρτης εκ μέρους της Thomas Cook και εξηγεί: «Για παράδειγμα, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα café, στα οποία έχει αυξηθεί η ζήτηση στο take out. Τα καταστήματα με ευέλικτο management προσαρμόστηκαν στη νέα τάση της αγοράς με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν οι πελάτες καλή ποιότητα και υπερβολικά χαμηλή τιμή». Τη δική της άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα μας παραθέτει η κα Δήμητρα Τσακαλίδου από τον Όμιλο Γρηγόρης: «Σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, τα δίκτυα πρέπει να εναρμονίσουν την γκάμα και τις τιμές τους στη νέα πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ο Γρηγόρης, υπηρετώντας πιστά τη βασική του αρχή για αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε χαμηλή τιμή, συνεχίζει να προσφέρει καθημερινά φρεσκοφτιαγμένα προϊόντα σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί». Στα πλαίσια αυτά η κα Τσακαλίδου δηλώνει κατηγορηματικά: «Επενδύουμε στην ειλικρινή σχέση με τον συνεργάτη franchisee και τον τελικό καταναλωτή».

ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Πώς έχουν όμως έχει επηρεάσει η κρίση τα κανάλια πώλησης; Υπάρχει μετατόπιση στην προτίμηση των καταναλωτών, π.χ. ο καταναλωτής φαίνεται να προτιμά αγορές από σούπερ μάρκετ παρά de-

livery ή έξοδο. «Η τάση αυτή παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια, πριν την έλευση της κρίσης και έρχεται από το εξωτερικό», εξηγεί ο κ. Θανάσης Παπανικολάου από τη Goody’s. «Πρόκειται για την τάση συγκέντρωσης πολλών δραστηριοτήτων & υπηρεσιών σε malls, μεγάλα super market ή εκπτωτικά πάρκα. Ως εταιρεία εντοπίσαμε εγκαίρως την ευκαιρία αυτή, και βρισκόμαστε με τα σήματά μας στα σημαντικότερα σημεία.» Η τάση για διασκέδαση στο σπίτι ενισχύει την κατηγορία delivery που αποτελεί ένα σημαντικό κανάλι, επισημαίνει ο κ. Απόστολος Μαλλιώρας

από την ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ, εξηγώντας «Από την μια ο κόσμος σίγουρα έχει περιορίσει τις εξόδους του. Παράλληλα, έχει διαφοροποιηθεί ανάλογα και το μοντέλο διασκέδασης. Βέβαια, απαιτείται συστηματική υπενθύμιση προκειμένου να είσαι μέσα στις επιλογές του καταναλωτή, καθώς και διαφοροποίηση σε επίπεδο εικόνας και πρότασης στην αγορά», τονίζοντας για ακόμα μια φορά τη σημασία της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας. «Από τη στιγμή που οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις εξόδους τους, είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιή-

51

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ GOODY’S A.E.

«Προϊοντική διαφοροποίηση, υπομονή και επιμονή» «Η εστίαση στην Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά και παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες», τονίζει ο κ. Θανάσης Παπανικολάου, Δ/νων Σύμβουλος της Goody’s A.E., επισημαίνοντας ωστόσο πως «το επιχειρηματικό μοντέλο έχει αλλάξει και η επιβίωση των επιχειρήσεων προϋποθέτει ορθολογικοποίηση των δικτύων». Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά της εστίασης με τον πελάτη να είναι «βασιλιάς», την τοποθεσία το πλέον σημαντικό συστατικό της επιτυχίας και τη «νοικοκυρεμένη» διαχείρηση επιτακτική ανάγκη, τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Θανάσης Παπανικολάου, ο οποίος σκιαγραφώντας τον κλάδο αναφέρει: «Ιστορικά, η διείσδυση της αγοράς από διεθνείς αλυσίδες δε στάθηκε δυνατή και οι μεγάλοι «παίκτες» της αγοράς έχουν και ισχυρή παρουσία και σημαντικά μερίδια, ενώ πάνω από το 40% της αγοράς ελέγχεται από μικρές, οικογενειακές, ανώνυμες επιχειρήσεις εστίασης οδηγώντας σε σημαντικό κατακερματισμό της αγοράς». Επομένως όπως εξηγεί, «μια επιτυχημένη αλυσίδα στον κλάδο της εστίασης απαιτεί ταυτόχρονα προϊοντική διαφοροποίηση, λειτουργική δεινότητα, υπομονή και κυρίως επιμονή, ενώ είναι αποδεδειγμένα σίγουρο ότι αυτές οι επενδύσεις δεν είναι απαραίτητα κερδοφόρες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα». Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ Ο κ. Θανάσης Παπανικολάου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του Franchise Success για το 2012 -μείωση του αριθμού σημείων πώλησης των franchise units για fast food & snack take away-σημειώνει ότι σε μια εποχή κρίσης και δυσμενών οικονομικών συνθηκών, όπως αυτή που βιώνουμε, η επιβίωση των δικτύων προϋποθέτει και ορθολογικοποίησή τους, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτεί μόνο κλείσιμο σημείων, αλλά και μετεγκατάσταση σε πιο κατάλληλα σημεία (χαμηλότερο ενοίκιο, λιγότερες πάγιες δαπάνες). «Θεωρούμε ότι η συρρίκνωση της αγοράς της εστίασης θα συνεχιστεί, με μεγάλο μέρος των υφιστάμενων οικογενειακών επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης εξαιτίας της μειούμενης καταναλωτικής δαπάνης και της στρέβλωσης που προκαλεί η παράλογη αύξηση του Φ.Π.Α. Η πτώση την τελευταία διετία θα ξεπεράσει συνολικά το 40%». Κατά τον κ .Παπανικολάου οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι αυτές που εξελίσσουν διαρκώς το equity του Brand τους και διαθέτουν καινοτομία και όραμα.

Η μειούμενη καταναλωτική δαπάνη και η αύξηση του Φ.Π.Α. έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα , η οποία έχει σαφώς επηρεάσει την κερδοφορία του κλάδου. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης; Ο κ. Παπανικολάου επισημαίνει: «Προφανώς, η προσαρμογή σε μικρότερα καταστήματα, ορθολογικότερα ωράρια και νέο προϊοντικό mix αποτελούν αυτονόητες κινήσεις εξυγίανσης στον κλάδο. Αν όμως ο Φ.Π.Α. δεν μειωθεί στο 9% ή στο 13%, ο κλάδος εστίασης θα παραμείνει στην εντατική». ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ Πώς όμως έχουν διαμορφωθεί οι καταναλωτικές συνήθειες τα τελευταία χρόνια; Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου «Οι καταναλωτές τα τελευταία 3 χρόνια, που βιώνουμε τη σημαντική αυτή κρίση, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πολιτική & κοινωνική αστάθεια και ανασφάλεια. Αποτέλεσμα οι συχνές και μεγάλες διακυμάνσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά, με σημαντική πτώση της κατανάλωσης όταν επικρατεί αβεβαιότητα στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό». Ο κ. Θανάσης Παπανικολάου στηρίζοντας την άποψή του προσθέτει: «Ένας κλάδος, όπως αυτός της εστίασης ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού, είναι βέβαιο ότι βάλλεται άμεσα όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες». Με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να βρίσκεται σε συνεχώς φθίνουσα πορεία, το sit in είναι δεδομένο ότι δεν ανήκει στις προτεραιότητες του κοινού. «Οι έξοδοι έχουν σαφώς περιοριστεί οπότε το sit in έχει μειω-

Οι επιχειρήσεις “ που θα επιβιώσουν μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι αυτές που εξελίσσουν διαρκώς το equity του Brand τους και διαθέτουν καινοτομία & όραμα. Αυτό είναι τελικά κάτι που αντιλαμβάνεται πάντα ο καταναλωτής!

52 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

θεί. Το πιο δυναμικό κομμάτι της αγοράς είναι το delivery, το οποίο συνδυάζεται και με την τάση των ανθρώπων να μαζεύονται σε σπίτια αφού έχουν μειώσει τις εξόδους τους συνολικά». Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ6ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Η ΟΧΙ; Παρά τις αλλαγές που έχουν συμβεί και τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, «Η αγοραστική εμπειρία αποδεικνύεται ότι δεν εξισώνεται με την τιμή», επισημαίνει ο κ. Παπανικολάου. «Ο καταναλωτής επιλέγει και με άλλα κριτήρια, με πρώτο και βασικότερο τη γεύση. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα και η ατμόσφαιρα στο sit-in είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες διαφοροποίησης. Το κριτήριο της τιμής δεν περιορίζεται στη σύγκριση για «το πιο φθηνό» αλλά για την επιλογή που προσφέρει μεγαλύτερο value for money». Ωστόσο, « η σωστή τιμή ήταν πάντα απαίτηση του καταναλωτή», συμπληρώνει. Στα πλαίσια αυτά και σχολιάζοντας τις συνεχείς προσφορές που έχουν κα-

 σουν ότι δεν καλούνται απλά να ικανοποιήσουν τη βιολογική ανάγκη των καταναλωτών για φαγητό, αλλά να προσφέρουν μια διαφοροποιημένη συνολική αγοραστική εμπειρία» συμπληρώνει. Πού πρέπει λοιπόν να επιστήσουν την προσοχή τους τα δίκτυα; «Η μετατόπιση των καναλιών πώλησης έχει σαν αποτέλεσμα η κάθε εταιρεία να πρέπει να δίνει αυξημένη προσοχή στα σημεία πώλησης του παρεχόμενου προϊόντος», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Απόκοττος από την Yoomoo και εξηγεί: «Εκτός από τα καταστήματα σε κεντρικά σημεία, προσφέρουμε πλέον παγωμένο γιαούρτι Yoomoo και μέσω shop in shop σε πολυκαταστήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, γυμναστήρια αλλά και σε πολλές εκδηλώσεις». Ο κ. Θέμης Νικολάου από την Fornino τονίζει την αναγκαιότητα αντίδρασης των δικτύων στην πολιτική προσφορών των super markets, τα οποία «κερδίζουν έδαφος» έναντι του έτοιμου φαγητού. «Για να αντιπαρατεθούμε στην πολιτική προσφορών των super markets, πρέπει να εφεύρουμε κι εμείς πολιτικές, επενδύοντας στην ποιότητα και την διαφορετικότητα των προϊόντων μας. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι τα προϊόντα Fornino δεν διατίθενται σε αλυσίδες super markets, καθώς αποτελούν φρέσκα προϊόντα που παρασκευάζονται την ίδια μέρα και ώρα που πωλούνται». «Η αντίδραση των δικτύων στην μετατόπιση των καναλιών πώλησης και στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί, θα πρέπει να συμβαδίζει με την σχέση ποιότητας και τιμής», τονίζει επίσης ο κ. Δημήτρης Ιωσηφίδης από την Frutti di Μare. «Απάντηση μας στις αλλαγές αυτές και στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι η καθιέρωση του take away, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μπορούν να απολαύσουν ποιοτικό προϊόν σε οικονομικές τιμές». Την κρίσιμη σημασία της συνολικής αγοραστικής

τακλύσει την αγορά, ο κ. Παπανικολάου, θεωρεί πως «Ο κόσμος σίγουρα επιδιώκει να αγοράζει φθηνά, άρα οι προσφορές είναι εξ ορισμού σημαντικές. Οι επιχειρήσεις όμως πρέπει να έχουν κατά νου ότι ο καταναλωτής είναι πλέον αρκετά εκπαιδευμένος ώστε να έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει τις προσφορές που έχουν αξία». Ωστόσο, επισημαίνει το γεγονός πως ο κλάδος της εστίασης δεν έχει ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων στους οποίους «..επικρατεί κυριολεκτικά πόλεμος τιμών, ξεγυμνώνοντας τις μάρκες τους από οποιαδήποτε άλλη αξία (βλ. αγορά ηλεκτρικών)». Ο κ. Παπανικολάου ωστόσο δεν υποτιμά το καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η τιμή. «Οι καταναλωτές σήμερα περισσότερο από ποτέ δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω από το ποσό που εκείνοι ορίζουν ανά κατηγορία σημείου εστίασης που επισκέπτονται (fast food, ταβέρνα, εστιατόριο κ.λπ.), οδηγώντας οι ίδιοι στη ρύθμιση των τιμών». Ας μην ξεχνάμε «Ο πελάτης είναι ο βασιλιάς»! ■

εμπειρίας υπογραμμίζει από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Ρουσόπουλος από την THE FRANCHISE CO. «Ένα συγκροτημένο concept δεν προσφέρει απλά ένα γεύμα ή ένα snack σε μια καλή τιμή, προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο! Στόχος των δικτύων οφείλει να είναι η προσφορά μιας μοναδικής αγοραστικής εμπειρίας, ενός ταξιδιού με στοιχεία μοναδικότητας». Ο κ. Ρουσόπουλος επισημαίνει ότι πλέον ο καταναλωτής απαιτεί ένα διαφορετικό μοντέλο τόσο σε επίπεδο εικόνας, ατμόσφαιρας, όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης και γευστικής εμπειρίας κι αυτό είναι κάτι που τα δίκτυα οφείλουν να αφουγκραστούν. «Ο “νεός” καταναλωτής δεν αρκείται στις προτάσεις του χθες. Απαιτεί πλέον κάτι το διαφορετικό. Ο “νεός” καταναλωτής δεν καταναλώνει απλά, βιώνει…».

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο αθέμιτος ανταγωνισμός αποτελεί άλλο ένα σημείο προσοχής για τις αλυσίδες, οι οποίες καλούνται να θωρακίσουν τα δίκτυά τους και να προστατευθούν απέναντι σε ορισμένα ανεξάρτητα καταστήματα που μπορούν και υπεκφεύγουν των υποχρεώσεων που τους αναλογούν. «Το μόνιμο και διαχρονικό πρόβλημα των νόμιμων και σοβαρών επιχειρήσεων, που στις μέρες μας έχει γίνει θηλιά στο λαιμό τους» δηλώνει κατηγορηματικά ο κ. Λευτέρης Κορακής από την Πίτα Παν. «Αν δεν παρέμβει η πολιτεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε», συμπληρώνει επισημαίνοντας την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την επίλυση αυτού του ζητήματος που ταλανίζει πολλές επιχειρήσεις στο χώρο. Με την άποψη αυτή συντάσσεται και

ο κ. Θανάσης Παπανικολάου από την Goody’s A.E: «Η ασυδοσία και η παρανομία στον κλάδο μας αποτελούν ένα δυσάρεστο γεγονός που ενισχύεται από την ανυπαρξία κρατικού ελέγχου» εξηγεί, αναφέροντας ότι δεν είναι εφικτό για μια εταιρεία που λειτουργεί με απόλυτα νόμιμο τρόπο να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σε αυτό το λόγο αποδίδει ο κ. Γιώργος Κουτρουλιάς από την Palmie bistro την ευκολία με την οποία ανοίγουν και λειτουργούν πληθώρα μικρών καταστημάτων στον κλάδο της εστίασης. Εντούτοις, όπως ισχυρίζεται, αυτό το ίδιο το γεγονός αποτελεί παράλληλα και ανασταλτικό παράγοντα στην μετέπειτα δραστηριοποίησή τους. «Τα καταστήματα αυτά δεν πληρούν πάντα τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν «δοκιμάζονται» επαρκώς, για να πούμε ότιhttp://www.franchiseblog.gr Franchise Best Practices / Franchise Excellence / Καινοτομία / Franchising & Licensing / Franchisee / Franchisor / Διεθνής Ανάπτυξη / Επιδοτήσεις & Franchise / Πολυμετοχικές Εταιρείες / Στρατηγική / Σύμβουλοι Franchise

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

53


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

τους. Με αυτό το δεδομένο, σημαντικό ποσοστό ανέργων με την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα, αναζήτησαν διέξοδο σε κάποιο δίκτυο franchise. Ποιες παραλείψεις όμως οδηγούν στην καταστροφή; «Τα νέα δίκτυα που εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δείχνουν προχειρότητα σχεδίασης, απουσία μακρόπνοων στόχων και προπαντός άγνοια της αγοράς», επισημαίνει ο κ. Θέμης Νικολάου της Fornino προσθέτοντας πως η αγορά σύντομα θα ξεκαθαρίσει από «διάττοντες αστέρες». «Ένα ενδιαφέρον concept δεν είναι αρκετό», ξεκαθαρίζει ο κ. Λευτέρης Κορακής από την Πίτα Παν, ενώ η κα Δήμητρα Παπιδάκη εκ μέρους της Start Yoging Frozen Yogurt Bars αναφέρει:

μπορούν έχουν διάρκεια και μακρά παρουσία στον χώρο», εξηγεί ο κ. Κουτρουλιάς και καταλήγει: «Η εμπειρία, οι μεθοδευμένες στρατηγικά ενέργειες, η πολλή προσπάθεια και η εντιμότητα στην εκπλήρωση της υπόσχεσης προς τους πελάτες για ποιότητα σε προσιτές τιμές αποτελούν τον κρίσιμο συνδυασμό για τη θωράκιση των δικτύων απέναντι σε οποιουδήποτε είδους ανταγωνισμό».

ΕΡΕΥΝΑ FRANCHISE 20126 ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ CONCEPT & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Τα νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά, η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και η συνεχής αναδιαμόρφωση του τοπίου δημιούργησαν το χώρο ή και την ανάγκη «άφιξης» νέων concept στο χώρο της εστίασης, κάτι που αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του περιοδικού FRANCHISE SUCCESS για το 2012. (http://www.franchise-success.gr/emagazine/ franchising2013/index.html) Εντούτοις, τα νέα αυτά δίκτυα παρουσιάζουν

υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ς, ενώ τα μεγάλα δίκτυα βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης ά σης του δικτύου & του concept τους. Με λίγα λόγια λοιπόν, η έντονη κινητικότητα στο χώρο της εστίασης απαιτεί εξίσου και επαγρύπνηση από πλευράς δικτύων. «Είτε μιλάμε για παλιά, είτε για νέα δίκτυα franchise, οι συνθήκες και οι δυσκολίες είναι κοινές», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κουτρουλιάς από την Palmie bistro. «Σίγουρα οι νέοι franchisors που εμφανίζονται δυσκολεύονται παραπάνω να αντιμετωπίσουν τις σημερινές δυσμενείς επιχειρηματικές

54 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

συνθήκες, το πρόβλημα ωστόσο είναι κοινό για όλους. Όπως βέβαια και η λύση». Αναφερόμενος στο φαινόμενο της υψηλής θνησιμότητας που παρουσίασαν και παρουσιάζουν τα νεοδημιουργηθέντα δίκτυα ο κ. Απόστολος Μαλλιώρας από την ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ προσθέτει «Το 2013 ήταν η χρονιά όπου στην αγορά της εστίασης παρουσιάστηκε έντονη κινητικότητα τόσο σε επίπεδο ανεξάρτητων καταστημάτων, όσο και νέων εν δυνάμει δικτύων. Η υψηλή θνησιμότητα των δικτύων αυτών οφείλεται στο γεγονός πως η πλειοψηφία τους είτε αφορά κακέκτυπα υφιστάμενων επιχειρήσεων είτε καταστήματα που επικεντρώνονται στην τιμή εκμεταλλευόμενα την τάση για φθηνό φαγητό». Στην ιδιαίτερα ασταθή και ρευστή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αποδίδει ο κ. Γιώργος Απόκοττος από τη Yoomoo το ρίσκο που εμπεριέχουν πλέον τα νέα concept που εμφανίζονται στην αγορά και συμπληρώνει «Πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με τους λόγους που δεν επιτυγχάνει κάποιο concept. Αν δηλαδή φταίει το concept p αυτό κάθε αυτό, αν είναι πολύ μμεγάλος γ ςο ανταγωνισμός ή αν η προώθησή του δεν είναι αποτελεσματική. τελεσματική Απο-

τελεί πια πρόκληση η επιτυχία και η παγίωση ενός δικτύου υπό τις υπάρχουσες συνθήκες». Ο κ. Θέμης Νικολάου από τη Fornino, θεωρεί ότι η τεράστια ανεργία που υπάρχει στις μέρες μας έχει οδηγήσει πληθώρα ανέργων να αναζητήσουν διεξόδους μέσω των οποίων θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξασφαλίσουν το μέλλον

«Η σωστά οργανωμένη έρευνα αγοράς και ανταγγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε ορθές αποφάσεις και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης ΡουσόπουΑπ λοςς ααπό την THE FRANCHISE CO. επισημαίνει ότι η πλειονότητα των νέων franchise του κλάδου χαρακτηρίζονται από έλλειψη ξεκάθαρης τοποθέτησης, απουσία ταυτότητας και στοιχείων μοναδικότητας και διαφοροποίησης και εξηγεί: «Η απουσία των στοιχείων αυτών σε συνδδυασμό με την ένταση του ανταγωνισμού καθορίζει την περιθωριοποίησή τους ή και τελικά την ρίζ ρί έξοδό έξο οδ τους από το χώρο. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις σε εις δεκάδες concepts στο χώρο του παγωμένου γιαουρτιού, για αο στο σουβλάκι και τώρα στα donuts». Για ια το τ επόμενο διάστημα, ο κ. Απόστολος Μαλλιώρας από την ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ λιώ λι θεωρεί πως «Η αγορά αναπόφευκτα θα ισορροπήθθεω σσει κκαι περιθώρια ανάπτυξης θα υπάρχουν μόνο γγια εκείνα τα concept που έχουν επενδύσει στην διαφοροποίησή τους, η οποία δεν συνδέεται με την τιμή», τονίζοντας για μια ακόμα φορά τον κρίσιμο ρόλο της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας, ενώ ο κ. Θωμάς Μούρτης από την Thomas Cook επισημαίνει πως τo τοπίο θα ξεκαθαρίσει και θα φανούν οι νέες τάσεις όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες πολιτικοοικονομικές συνθήκες που θα
ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & COFFEERIGHT Το μεγαλύτερο δίκτυο μικρογευμάτων & καφέ στην Ελλάδα! Διαθέτοντας 41 χρόνια εμπειρίας, το δίκτυο Γρηγόρης Μικρογεύματα προσφέρει με ζεστασιά, πίτες, σάντουιτς, σαλάτες, καφέ και ροφήματα, αφήνοντας στον πελάτη την αίσθηση ποιότητας και αυθεντικότητας, φροντίδας και νοστιμιάς, σιγουριάς και απόλαυσης.

Μ

ε όραμα να προσφέρει την καλύτερη καθημερινή εμπειρία καφέ και μικρογευμάτων μέσα από ένα δίκτυο ικανοποιημένων συνεργατών, στους περισσότερους από 100.000 πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματά του καθημερινά, ο Γρηγόρης αναπτύσσεται συνεχώς διαθέτοντας περισσότερα από 250 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Αλβανία και Μπαχάμες.

Με πολύχρονη “εμπειρία και συσσωρευμένη γνώση ο Γρηγόρης έχει κερδίσει επάξια μια θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης.

ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ! Ο Γρηγόρης έχει κερδίσει επάξια μια θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων της πόλης, καθώς προσφέρει μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακές γεύσεις και μοντέρνα προϊόντα, καλύπτοντας τις περισσότερες διατροφικές προτιμήσεις. Κρύα και ζεστά σάντουιτς φρεσκοφτιάχνονται επιτόπου στην κουζίνα των καταστημάτων όλη μέρα και αφράτες πίτες με εκλεκτές συνταγές και αγνά υλικά φρεσκοψήνονται καθημερινά, συνεχίζοντας την αξεπέραστη παράδοση στην ποιότητα και τη γεύση. Παράλληλα, για όσους αναζητούν ένα σύντομο διάλειμμα απολαμβάνοντας ένα ποιοτικό προϊόν καφέ, φτιαγμένο από το εξειδικευμένο προσωπικό, ή ένα απολαυστικό ρόφημα, τα καταστήματα του Γρηγόρη προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία μοναδικών συνταγών. Ζεστός ή κρύος, κανονικός ή decafeine, μικρός ή μεγάλος, ο καφές στο ειδικό πόστο Coffeeright είναι φτιαγμένος με την δική του ιεροτελεστία, όπως τον προτιμούν χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας και ο σεβασμός στον καταναλωτή θέτουν την καθαριότητα των χώρων και την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων κύρια προτεραιότητα για τον Γρηγόρη, που ακολουθεί πιστοποιημένες διαδικασίες και κα-

Μέσο μέγεθος καταστήματος: 50 εως 150 τ.μ. Μέσο ύψος επένδυσης: €85.000 Entry fee: €20.000 Tηλ.: 210 9971100 Fax: 210 9956433 E-mail: info@gregorys.gr Website: www.gregorys.gr Διευθύνων Σύμβουλος: Βλάσσης Γεωργάτος

νόνες. Ταυτόχρονα, η εταιρεία στοχεύει συνεχώς στην βέλτιστη οργανωτική και λειτουργική δομή με κύριο αντικειμενικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των καταναλωτών και των συνεργατών της. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 και ISO 14001:2004. Με πολύχρονη εμπειρία και συσσωρευμένη γνώση, ο Γρηγόρης παρέχει σημαντική υποστήριξη στους συνεργάτες του franchisees επενδύοντας συνεχώς στη βελτιστοποίηση του εργασιακού τους περιβάλλοντος και στην αποτελεσματική οργανωτική της δομή, με στόχο τη δημιουργία των καλύτερων και αποδοτικότερων συνθηκών συνεργασίας. Υιοθετώντας μια στρατηγική ανάπτυξης που βασίζεται στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του concept, ο Γρηγόρης στοχεύει παράλληλα στην περαιτέρω ανάδειξη της εξαιρετικής ποιότητας των Α’ υλών και των τελικών προϊόντων που διαθέτει το δίκτυο, βελτιστοποιώντας συνολικά την εμπειρία όλων όσων επι-

λέγουν και εμπιστεύονται το δίκτυο καταστημάτων Γρηγόρης Μικρογεύματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Επιβράβευση των πρακτικών που εφαρμόζει η εταιρεία αποτελούν και οι διακρίσεις που έχει λάβει σε ποικίλους τομείς: • Βραβείο 2013 για την Καλύτερη Σχέση Ποιότητας – Τιμής Προϊόντος (Best Value for Money Product) – για 2η συνεχόμενη χρονιά! • Βραβείο 2012 για την Καλύτερη Σχέση Ποιότητας – Τιμής Προϊόντος (Best Value for Money Product) • Βραβείο 2011 για τον Καλύτερο Ηγέτη Franchise (Best Franchise Leader) για τον κ. Βλάσση Γεωργάτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας • Βραβείο 2010 ως ο Δικαιοπάροχος με το Καλύτερο Εργασιακό Franchise Περιβάλλον (Best Franchise Workplace) • Βραβείο 2010 για την Καινοτομία στην Εξυπηρέτηση Πελατών, για τη σειρά προϊόντων «Διατροφή & Ισορροπία» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) • Βραβείο 2009 ως το Δίκτυο με την Καλύτερη Εσωτερική Οργάνωση (Best Internal Organization) ■ ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

55


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

«στρώσουν το χαλί» στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. «Η δραστική μείωση του ΦΠΑ και η ρύθμιση των δανείων των υφισταμένων επιχειρήσεων, είναι δύο θέματα που δημιουργούν άμεση ρευστότητα και συμβάλουν στην επιβίωσή τους, συμπληρώνει εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή της οικονομικής πολιτικής για αντιστροφή του κλίματος. Από την πλευρά του ο κ. Αντώνης Κατωπόδης της Bluefield Burger Company σημειώνει πως «για να στήσεις ένα επιτυχημένο δίκτυο Franchise, χρειάζονται πολύ περισσότερα από μια απλώς καλή ιδέα, γι’ αυτό και αρκετές φορές παρατηρούνται υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε νέα concept». Παράλληλα τονίζει πως η “πίτα” τώρα μοιράζεται ξανά, «άρα τώρα είναι η στιγμή που οι αλυσίδες πρέπει να φανούν δυνατές για να κατακτήσουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Τέλος, εκτός από την ανάπτυξη στην Ελλάδα, θεωρούμε πολύ σημαντικό και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Πάνω σε αυτό το πλάνο, ανακοινώσαμε πρόσφατα τη σύναψη της συμφωνίας για την ανάπτυξη καταστημάτων Bluefield burger στο Bahrain.» Με μια νότα αισιοδοξίας ο κ. Θανάσης Γκουτκίδης από τη Sicily Cafe τονίζει πως τα νέα concepts φέρνουν έναν αέρα ανανέωσης στην αγορά μια και «ως νέα οφείλουν να είναι πιο κοντα στην εποχή τους. Πιστεύουμε πως με την παγίωση της κατάστασης που επικρατεί ο υποψήφιος franchise θα βρεί το franchise που του ταιριάζει και θα μπορεί να το αντιπροσωπεύσει», συμπληρώνει.

56 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ… Ποιες αναμένονται να είναι οι τάσεις στο άμεσο μέλλον; «Δεν προβλέπουμε καμία σημαντική αλλαγή των τάσεων για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα», σημειώνει η κα Δήμητρα Τσακαλίδου από το selatrevo και συμπληρώνει «Αυτό που προβλέπουμε, και φυσικά ευχόμαστε να συμβεί, είναι η αύξηση των επενδύσεων, καθώς η παγιω παγιωμένη στρατηγική των κλειδωμένων χρηματικών ποσών χάνει όλο και περισσότερους χρημ υποστηρικτές με όσα συμβαίνουν.». Καμία αξιυπο οσημείωτη μεταβολή δεν προβλέπει ούτε ο κ. οσ Θέμης Νικολάου από την Fornino, εκφράΘέ ζοντας ζο παράλληλα την αισιοδοξία του για τον κλάδο. «Το αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, κλ η αναμενόμενη μείωση του Φ.Π.Α στο 13% και η αλλαγή της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην επιχειρηματικότητα είναι παράγοντες που μας επιτρέπουν να βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον». Με αισιοδοξία προβλέπει το μελλοντική πορεία του κλάδου και η κα Δήμητρα Παπιδάκη της Start Yoging Froz Frozen Yogurt Bars, θεωρώντας πως ο κλάδος της εστίασης αναμένεται να προσελκύσει ακό-

μα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. «Η εστίαση είναι ένας από αυτούς τους ευνοημένους κλάδους, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη αύξηση του τουρισμού στη χώρα. Καινούριοι παίκτες θα κάνουν την παρουσία τoυς, συμπεριλαμβανομένων και διεθνών Δικτύων, ενώ παράλληλα ελληνικά συστήματα franchise στο χώρο της εστίασης, ελληνική τεχνογνωσία και ελληνικές πρώτες ύλες θα εξαχθούν με επιτυχία στο εξωτερικό». Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Απόκοττος της Yoomoo, διατηρεί τις επιφυλλάξεις του και δεν θεωρεί ιδιαίτερα θετικές τις ενδείξεις: «Οι συνθήκες στον ελλαδικό χώρο για τον κλάδο της εστίασης είναι αρκετά δύσκολες. Για το λόγο αυτό, οι εκάστοτε αλυσίδες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές». Κατά τον κ. Θωμά Μούρτη από την Thomas Cook, οι τάσεις το επόμενο διάστημα θα ωφελήσουν τα αρτοποιεία, τα μικρά snack bar-café και τις υπηρεσίες διαδικτύου, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι οι «παλιές καλές εποχές» δεν θα ξανάρθουν. «Αυτό είναι κάτι που οι αλυσίδες οφείλουν να το κατανοήσουν και να χτίσουν ένα σύστημα ευέλικτο στις συνεχείς αλλαγές». Πώς μπορούν τα δίκτυα να οχυρωθούν και τι πρέπει να προσέξουν για να επιβιώσουν; «Όταν γύρω μας τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, και πού πάμε», δηλώνει ο κ. Λευτέρης Κορακής από την Πίτα Παν, τονίζοντας τη σημασία της ξεκάθαρης στρατηγικής που οφείλουν να χαράξουν οι αλυσίδες στο χώρο της εστίασης. «Κατανόηση των συνθηκών και προσαρμοστικότητα» η συμβουλή του κου Θωμά Μούρτη από την Thomas Cook, ενώ «Καινοτομία και όραμα» το αντίδοτο στις δύσκολες αυτές συνθήκες για τον κο Θανάση Παπανικολάου από την Goody’s. Ο κ. Απόστολος Μαλλιώρας της ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ συνιστά διαφοροποίηση και εμμονή στην ποιότητα, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσοι κατορθώσουν να διαφοροποιηθούν και να δημιουργήσουν την δική τους αγορά, σεβόμενοι τον καταναλωτή, όχι μόνο θα διατηρηθούν αλλά θα ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά». «Υπομονή και επιμονή», συνιστά ο κ. Δημήτης Ιωσηφίδης από την Frutti di Mare. «Τα δίκτυα που θα βγουν νικητές είναι αυτά που θα καταφέρουν να προσφέρουν το κάτι διαφορετικό. Ποιοτικό άλλα συγχρόνως και οικονομικό!».
ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

ΟΝΟΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Bruno Coffee Store CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

2410 572 144 / www.bruno.gr

Ν/Α

Καταστήματα: 12

CAKE CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

210 7212253 / www.cake.gr

€ 100.000

1 / 8 /-

N/A

Καταστήματα: 42

210 3607428 / www.coffeetime.gr

€ 120.000

- /20 /-

210 9329129 /www.cremeriavienna.it

€ 120.000

2 /19 /-

210 6071300 / www.dodoni.com.gr

€ 220.000

1 / 110 / 88

CHILLBOX FROZEN CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ 210 6071300 /www.chillboxfrozenyogurt.com YOGURT & JUICY SPOONS COFFEE TIME DONUTS CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ CREMERIA VIENNA CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ ΔΩΔΩΝΗ CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εταιρικά / Franchise / Shop in Shop

211 3493300 / www.flocafe.gr

€350.000 - 400.000

40 / 42 / -

HÄAGEN DAZS CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

210 8198000 /www.haagen-dazs.gr

€1.800 - 2.000

2 / 24 / -

I LOVE CUPCAKES CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

210 8983366 / www.ilovecupcakes.gr

€ 80.000

1 / -/ -

2410 530024 / www.mikelcc.gr

€ 150.000

Καταστήματα: 40

210 4936355 / www.pagotomania.gr

€ 100.000

12 / 27 / -

210 9971100 / www.selatrevo.gr

από €80.000

2/5/-

Shop in Shop ή Kiosk από €16.000 / Snoyo basic (frozen yogurt + coffee shop) από €45.000 ευρώ / Snoyo plus (frozen yogurt + coffee shop + ice cream) με από €95.000

Καταστήματα: 4

210 3455912 / www.soocre.com

€25.000 - 45.000

1/3/-

6944373018

από €40.000

3/-/-

210 4137919 / www.yoging.gr

€ 60.000

1/7/-

FLOCAFÉ CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

MIKEL CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ ΠΑΓΩΤΟΜΑΝΙΑ CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ SELATREVO CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

SNOYO CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ 210 9601909 / www.frozenyogurtfranchise.gr SOOCRE LOW FAT FROZEN YOGURT CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ SICILY CAFÉ CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ START YOGING FROZEN YOGURTS BARS CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ YOGORINO CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ YOGURTLANDIA HELLAS CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ YOOMOO CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ YOZEN CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ YOZEN FRÜZ CAFÉ / ΠΑΓΩΤΑ / ΧΥΜΟΙ

www.yogorino.com

Ν/Α

N/A

2310 444996 / www.yogurtlandia.gr

€ 39.900

1/3/3

210 8985150 / www.yoomoo.com/gr

€ 110.000

2/-/-

210 3603196 / 210 8089383 / www.yozen.gr

€ 75.000

1/-/2

210 6831985 / www.yogenfruz.gr/

Ν/Α

Καταστήματα: 7

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

210 6833325 / www.archeon.gr

Ν/Α

1/-/-

FRUTTI DI MARE

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

2310 239100 / www.fruttidimare.gr

€ 250.000

1/-/-

NOODLE BAR

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

210 3240214 / www.noodle-bar.net

€ 120.000

1 /16 / -

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

210 7210953 / www.palmiebistro.gr

€ 400.000

4 /12 / -

ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ

PALMIE BISTRO

ETHNIC GREEK

210 6756200 / www.mallioras.gr

€ 75.000

4/7/-

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΠΙΤΑ ΠΑΝ

ETHNIC GREEK

210 5156340 / www.pitapan.gr

Ν/Α

6/5/-

ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΙΘΑΡΙ

ETHNIC GREEK

22940 84771 / www.miso-pithari.com/home

από €100.000

Καταστημάτα: 5

BURGERING HOUSE

FAST FOOD

210 8941889 / www.burgeringhouse.com

από €80.000

4 /7/-

BLUEFIELD BURGER COMPANY

FAST FOOD

210 6777739 /www.bfburger.com

από €120.000 (για κατάστημα με mini burger: €55.000)

Καταστήματα: 3

GOODY'S

FAST FOOD

210 3493300 / www.vivartia.com

€160.000 - 200.000

40 / 121 / -

PATAΤOFRENIA-CREPAHOUSE

FAST FOOD

22310 52340 / www.patatofrenia.gr

€ 50.000

SIMPLY BURGERS

FAST FOOD

210 8033826 / www.simplyburgers.gr

1/6/Καταστήματα: 16

THOMAS COOK

FAST FOOD

210 6898700 / www.thomascook.gr

€ 65,000

1/-/-

BEER ACADEMY

MΠΥΡΑΡΙΕΣ

210 6833325 / www.beeracademy.gr

€100.000 - 120.000

2/6/-

210 9917699 / www.benvenuto.gr

€ 100.000

2 / 12 / -

DOMINO' S PIZZA PIZZA-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

BENVENUTO PIZZA-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

210 6962850 / www.dominos.gr

€165.000 (για κατάστημα delivery)

12 / 17 / -

L' ARTIGIANO PIZZA-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

210 9716616 / www.lartigiano.gr

€220.000 - 240.000

9/ 10 / -

PIZZA FAN PIZZA-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

210 6856400 / www.pizzafan.gr

€60.000 - 150.000

2 / 60 / -

ROMA PIZZA PIZZA-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

210 9826803 / www.romapizza.gr

Ν/Α

10 / 68 / -

ZIO PEPPE AL METRO PIZZA-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

210 9590349 / www.ziopeppe.gr/

€75.000 (pizza) - €60.000(pasta)

2 / 12 / -

CREPALAND

SNACK-TAKE AWAY

210 3832687 / www.crepaland.gr

€90.000 - 120.000

1 / 15 / 8

CREPA CREPA

SNACK-TAKE AWAY

210 9330445 / www.crepa-crepa.gr

€80.000-100.000

4/5/15 / 240 / -

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & COFFEERIGHT

SNACK-TAKE AWAY

210 9971100 / www.gregorys.gr

Αρχικό Απαιτούμενο Κεφάλαιο : €85.000 (ανάλογα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα επιλέξετε)

DENNIS DONUTS

SNACK-TAKE AWAY

210 6914551 /www.dennisdonuts.gr

€ 20.000

1/-/-

DONUT SPOT

SNACK-TAKE AWAY

210 3473190 / www.donutspot.eu

€ 29.000

Καταστήματα: 4

EVEREST

SNACK-TAKE AWAY

210 3541660 / www.everest.com.gr

€160.000 - 200.000

50 / 48 / 2/3/-

FORNINO

SNACK-TAKE AWAY

210 6028226 / www.fornino.gr

€ 60.000

FRATZOLINO

SNACK-TAKE AWAY

210 9645116 / www.fratzolino.eu

€160.000 - 200.000

1/-/-

Η ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

SNACK-TAKE AWAY

210 6835049 / www.velanidia.com.gr

€ 65.000

3/4/-

Ο ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤΑΣ

SNACK-TAKE AWAY

210 8817860 / www.specialistas.gr

Ν/ Α

Καταστήματα: 6

PIZZA C CONO & FRUTI C CONO

SNACK-TAKE AWAY

2610 328446 / www.pizzaccono.com

€ 15.000

1/-/-

PRINCE DONUTS

SNACK-TAKE AWAY

210 5156933 / www.princedonuts.gr

€ 13.000

1/-/-

SWEDCO

SNACK-TAKE AWAY

www.swedco.gr

Ν/Α

5 / 18 / -

TO ΧΡΥΣΟ

SNACK-TAKE AWAY

23210 62540 / www.toxryso.gr

Ν/ Α

Καταστήματα : 23

58 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

23% Φ.Π.Α-2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.. Η προς τα δεξιά μετάταξη του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης στο 23% – ας μην ξεχνάμε ότι επρόκειτο για αύξηση δέκα ποσοστιαίων μονάδων!- αποτέλεσε μια ζοφερή πραγματικότητα που έπληξε τόσο τον κλάδο της εστίασης, αλλά και την συνολική οικονομία γενικά. Οι συνέπειες έχουν ήδη αποτυπωθεί στα δίκτυα franchise με αποτέλεσμα αυτό να έχει συμπιέσει ακόμα περισσότερο την κερδοφορία τους και κατά συνέπεια έχει επηρεάσει αρνητικά την ήδη κλονισμένη οικονομική τους κατάσταση. Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης ήταν από την αρχή προδιαγεγραμμένες και είχαν περιγραφεί αναλυτικά πριν μια διετία στο Franchise blog (2/07/11). Όπως χαρακτηριστικά είχε δημοσιευθεί, “η αύξηση που ανακοινώθηκε σηματοδοτεί σημαντικές επιπτώσεις και προβλήματα στην αγορά που ήδη δοκιμάζεται από την συνεχώς εντεινόμενη μείωση της ζήτησης, αλλά και από την δραστική συμπίεση της κερδοφορίας”. Δεδομένου ότι ήδη από τα προηγούμενα χρόνια οι επιχειρήσεις είχαν απορροφήσει τις προηγούμενες αυξήσεις του Φ.Π.Α., εφήρμοζαν (και εφαρμόζουν) παρατεταμένη επιθετική πολιτική marketing, ενώ παράλληλα οι βασικοί συντελεστές κόστους είχαν αυξηθεί, δεν ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτό τι θα επακολουθούσε αυτής της δραματικής αύξησης. Βέβαια, όπως είχε επισημανθεί, μέχρι τότε οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν λιγότερο αισθητές στην πλειονότητα των franchisees εξαιτίας κυρίως της θετικής ρευστότητας του κλάδου και της προσωπικής τους εμπλοκής στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Εντούτοις, είχε τονιστεί ότι οι επιπτώσεις και στα οργανωμένα δίκτυα θα ήταν καταστροφικές, με άμεση συρρίκνωση της αγοράς τουλάχιστον κατά 10%. Στην περίπτωση δε που οι αλυσίδες προχωρούσαν σε απορρόφηση του Φ.Π.Α, ή μείωση του μικτού κέρδους θα έφτανε τουλάχιστον τις 4-5 ποσοστιαίες μονάδες. Δυστυχώς, οι προβλέψεις αυτές επαληθεύτηκαν και η ζημιογόνα πορεία των καταστημάτων του κλάδου αλλά και των αλυσίδων, αποτελεί πια πραγματικότητα με παράλληλη συρρίκνωση της αγοράς, κλείσιμο σημείων πώλησης και αναδιοργάνωση των δικτύων (έρευνα FRANCHISE SUCCESS 2012), με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας αλλά και εισοδημάτων στην συνολική αγορά. (ο βαθμός μόχλευσης του κλάδου είναι ιδιαίτερα υψηλός). Η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή αποτελούν άλλο ένα πλήγμα όλης αυτής της κατάστασης. Όχι ότι το πρόβλημα αυτό δεν προϋπήρχε, ωστόσο εντάθηκε μιας και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιούργησαν ισχυρότερο κίνητρο για τα μικρά ανεξάρτητα καταστήματα που μπορούν και υπεκφεύγουν των υποχρεώσεών τους. Οι οργανωμένες αλυσίδες καλούνται να αντιμετωπίσουν και αυτόν τον αθέμιτο ανταγωνισμό που έχει προκληθεί, καθώς η ανυπαρξία κρατικού ελέγχου έχει εντείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, γεγονός που επισημάνθηκε από όλους τους εκπροσώπους των μεγάλων οργανωμένων αλυσίδων. Ο φόβος που είχαμε εκφράσει για “τιμωρία” των δικτύων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, έγινε δυστυχώς πραγματικότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι παράλληλα και η μείωση των δημοσίων εσόδων (άμεσα και έμμεσα) με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δημοτικών φόρων κ.τ.λ. Είναι προφανές λοιπόν ότι το μέτρο της μετάταξης του Φ.Π.Α στο 23% έχει τελικά επιφέρει σημαντικές και ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες στον κλάδο. Οι ασφυκτικές πιέσεις στη βιωσιμότητα των δικτύων και η φοροδιαφυγή καλά κρατούν, ενώ εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή των ρυθμίσεων αυτών η κατάσταση δεν μπορεί να μεταβληθεί προς το καλύτερο. “Είναι προφανές ότι το μέτρο της μετάταξης του ΦΠΑ στο 23% είναι αποτέλεσμα ασκήσεων σε «excelόφυλλα», από «τεχνοκράτες» και «συμβούλους» που ουδέποτε είχαν σχέση με την αγορά και την πραγματική οικονομία”, διάβαζαν χαρακτηριστικά οι αναγνώστες του Franchise blog., πριν την εφαρμογή της νέας αυτής ρύθμισης και δυστυχώς έφτασε η στιγμή της επαλήθευσης όλων αυτών των προβλέψεων.

Να κάνουν το κάθε ευρώ του καταναλωτή να αξίζει υπογραμμίζει ο κ. Θανάσης Γκουτκίδης από τη Sicily Café μια και «Οι καταναλωτές θα είναι όλο και πιο επιλεκτικοί και επομένως οι αλυσίδες θα πρέπει να δώσουν μεγάλη βάση στις παρεχόμενες υπηρεσίες». Οι αλυσίδες θα πρέπει να γίνουν πιο ανθρωποκεντρικές, συμπληρώνει ο κ. Αντώνης Κατωπόδης από την Bluefield Burger Company. «Τα χρόνια που απλώς χαράσσαμε μία πορεία και περιμέναμε τον καταναλωτή να μας ακολουθήσει έχουν περάσει – ευτυχώς – ανεπιστρεπτί. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα μάτια μας και τα αυτιά μας για να αφουγκρασθούμε τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή, ώστε να του προσφέρουμε ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Όσο η ποιότητα της παροχής και των προϊόντων παραμένει υψηλή, όσο οι franchisors και οι ομάδες τους είναι ακούραστοι στο να γεννούν φρέσκες και πρωτότυπες ιδέες, τόσο πιο ένθερμοι υποστηρικτές μας θα γίνονται οι καταναλωτές». Τέλος, ο κ. Παναγιώτης Ρουσόπουλος από την THE FRANCHISE CO. συνοψίζοντας αναφέρει: «Όσα από τα δίκτυα του κλάδου επέτυχαν να προσαρμόσουν το προϊοντικό τους μίγμα, την αρχιτεκτονική τιμών τους, την επικοινωνία τους, την στρατηγική διάρθρωση του δικτύου τους και το επιχειρηματικό λειτουργικό τους μοντέλο στις νέες συνθήκες, στα νέα όρια που θέτει η ζήτηση στην αγορά αλλά και τα νέα καταναλωτικά πρότυπα, θέτουν βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα προσελκύουν ποιοτικούς franchisee».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται με τον αριθμό των αλυσίδων που δραστηριοποιούνται να διαφοροποιείται συνεχώς -είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω- και με δεδομένο το ενδιαφέρον των υποφήφιων franchisees, η επιλογή franchise concept απαιτεί τον έλεγχο πολλών παραγόντων. Η κρισιμότητα και η αναγκαιότητα της ποιοτικής συμβουλής από φορείς που πραγματικά καταλαβαίνουν τη φύση του franchising, αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά επιτακτική. Ο δρόμος προς την επιχειρηματικότητα δεν είναι καθόλου μονόδρομος και αυτοί που πραγματικά θα θελήσουν να συναντηθούν με τις προκλήσεις της εποχής, θα πρέπει να επενδύσουν σε συστηματική ανάλυση και έρευνα. Όπως τονίζουμε πάντα, αυτό που πρέπει να εξετάζει κανείς είναι εκείνα τα στοιχεία που διασφαλίζουν την επιτυχία στην υφιστάμενη αλλά και μελλονική εικόνα της αγοράς. ■ Διαβάστε ολόκληρες τις συνεντεύξεις στη σελίδα: http://www.franchise-success. gr/htmlsite/greek/success.asp?step=2&id=481&pstring=480,481

ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

59


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

FRUTTI DI MARE Και το ψάρι «έγινε» take away Με ένα νέο είδος εστιατορίου στην ελληνική αγορά η Frutti di mare κάνει την απόλαυση που μας δίνουν τα εδέσματα με ψάρια και θαλασσινά καθημερινή υπόθεση, δημιουργώντας παράλληλα ένα concept που φέρνει έναν αέρα ανανέωσης στην αγορά της εστίασης.

Ξ

εκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργεί με επιτυχία στην καρδιά της πόλης, ενώ η ιδέα για το concept γεννήθηκε πριν από 15 χρόνια στο Βερολίνο. Όπως εξηγεί ο κ. Δημήτριος Ιωσηφίδης, ιδρυτής της εταιρείας, σκοπός του concept της Frutti di mare είναι, «Να βάλουμε τα ψάρια και τα θαλασσινά στο πιάτο του Έλληνα έξω από τη λογική της ψαροταβέρνας ή του μεζεδοπωλείου. Φτιάξαμε λοιπόν ένα χώρο, ο οποίος προσφέρει στον πελάτη ταυτόχρονα τη δυνατότητα να πιεί έναν καφέ, να απολαύσει ένα σνακ με θαλασσινή

Το ψάρι “ σε γρήγορη μορφή καινοτομεί για πρώτη φορά και πάνω από όλα είναι ποιοτικό και οικονομικό.

” ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

γεύση (σάντουιτς με σολωμό, σάντουιτς με βραστό ψάρι και μαγιονέζα, fish n’chips), να τσιμπίσει κάποιο μεζέ για ενδιάμεσο ή να απολαύσει ένα πλήρες γεύμα. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα του take away, να πάρει δηλαδή ο πελάτης τα σνακ ή τις μερίδες σ’ένα fish box και να τα απολαύσει στο σπίτι ή στο δρόμο. Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 150 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €250.000 Entry Fee: € 10.000 Royalties: 4% Τηλ.: 2310239100 E-mail: iosifidisanastasios@hotmail.gr Website: www.fruttidimare.gr Γενικός Διευθυντής: Δημήτριος Ιωσηφίδης

60 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

Με απόλυτη εξειδίκευση στο αντικείμενό της η Frutti di mare έχει αποκτήσει το δικό της κοινό. Η ποιότητα του τελικού προϊόντος, αποτέλεσμα των υψηλών προδιαγραφών που θέτει, σε συνδυασμό με την παραγωγική αλυσίδα και το σχεδιασμό, αποτελούν τα βασικά στοιχεία διείσδυσης και εδραίωσης του brand FRUTTI DI MARE. Έχοντας σχεδιάσει μια πρόταση που απευθύνεται σε ένα ευρύ πελατεικό κοινό και για όλες τις ώρες της ημέρας, η Frutti di mare στοχεύει πλέον στην ανάπτυξη μέσω franchising, με προτεραιότητα την αγορά της Αθήνας. Τα κοσμοπολίτικα νησιά αποτελούν εξίσου φιλόξενες αγορές, καθώς οι καλοκαιρινές εξορμήσεις στην πατρίδα μας συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με γευστικούς θαλασσινούς μεζέδες και ψάρια.

ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ Η καινοτομία που χαρακτηρίζει τη Frutti di mare και τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν αποτελούν και το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αλυσίδας. Πρόκειται για μια επιχειρηματική πρόταση που στοχεύει να φέρει πολλές αλλαγές στην αγορά: Το ψάρι σε γρήγορη μορφή καινοτομεί για πρώτη φορά και πάνω από όλα είναι ποιοτικό και οικονομικό. Ο υποψήφιος συνεργάτης πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει και να έχει πάθος με τη γαστρονομία. Αυτό είναι το βασικότερο συστατικό επιτυχίας. Η εμπειρία και οι δεξιότητες του υποψήφιου επενδυτή είναι σαφώς σημαντικές, ωστόσο δεν αποτελούν εκείνους τους κρίσιμους παράγοντες διαφοροποίησης. Η αγάπη και το μεράκι για την γαστρονομία όμως, ναι! ■

Στη FRUTTI DI MARE γρήγορα / το ψάρι γίνεται προσιτό σε όλους / το κρασί ξαναγίνεται το απαραίτητο ταίρι του φαγητού / το ούζο και το τσίπουρο ξανασμίγουν με την θάλασσα / το χαμόγελο δεν είναι πολυτέλεια / μα ούτε και η πολυτέλεια είναι πολυτέλεια / είναι απλά ο τρόπος μας


<RXU'LJLWDO1HZVVWDQG QHZVSDSHUV_PDJD]LQHV_ERRNV

    

 www.readpoint.gr point.gr

ZZZUHDGSRLQWJUIUDQFKLVHVXFFHVVDVS[


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΡΑΚΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΙΤΑ ΠΑΝ

«Σύνεση και μάτια ανοιχτά σε νέες ευκαιρίες» «Το franchising είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ενδεχομένως να ήρθε και η ώρα να αναδιαμορφωθεί για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες, δεδομένα αγοράς, αγωνίες…», τονίζει ο κ. Λευτέρης Κορακής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης της αλυσίδας ΠΙΤΑ ΠΑΝ. «Σε περιόδους κρίσης οφείλεις να είσαι πιο προσεκτικός, συνετός καθώς τα ρίσκα είναι μεγαλύτερα. Η κοινή λογική τείνει να χαθεί. Ας προσέξουμε να μην χάσουμε την κοινή μας λογική.» Είναι σημαντικό να παραμείνουμε εστιασμένοι σε αυτό που “ μπορούμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοπιστία και συνέπεια. Δεν μπορούμε όλοι να τα προσφέρουμε όλα… ” Σχολιάζοντας τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο κ. Κορακής επισημαίνει πως «Σήμερα, ο συνειδητοποιημένος καταναλωτής αναζητά με ζήλο την καλύτερη σχέση τιμής και προσφερόμενης υπηρεσίας/προϊόντος. Πρέπει με λιγότερα χρήματα να εξασφαλίσει απόλαυση. Την έχει ανάγκη». Με μια νέα πραγματικότητα να είναι πλέον γεγονός ο κ. Κορακής χαρακτηρίζει πολυεπίπεδες τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα μια και «Ο μέσος καταναλωτής έχει γίνει πιο ευαίσθητος στο θέμα της τιμής και ταυτόχρονα πιο απαιτητικός. Με πεσμένη ψυχολογία και αισθητά χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την ψήφο εμπιστοσύνης του». ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Οι συνεχείς προσφορές είναι μια τάση που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και σαφέστατα ούτε και να αγνοήσει. Τελικά όμως ποιος είναι ο απόηχος αυτού του φαινομένου που βομβαρδίζει καθημερινά τους καταναλωτές; Κατά την άποψη του κ. Κορακή επικρατεί μια διάχυτη ασάφεια η οποία περισσότερο μπερδεύει, παρά εκπαιδεύει το ευρύ κοινό. «Οι συνεχείς προσφορές σαφώς επηρεάζουν τους καταναλωτές αλλά ταυτόχρονα τους μπερδεύουν δυσκολεύοντας τις επιλογές τους. Η έλλειψη υπευθυνότητας που έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε «παράλογες και αυτοκτονικές» προσφορές, αλλά και οι προσφορές που βασίζονται σε μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων, έχει προβληματίσει τους πιο προσεκτικούς καταναλωτές. Η κατάσταση αυτή όχι μόνο δεν εκπαιδεύει τους πελάτες αλλά αντίθετα τους κάνει δύσπιστους και καχύποπτους, απέναντι σε κάθε σοβαρή προσπάθεια που γίνεται συνολικά από τις επιχειρήσεις». Εντούτοις, ο κ. Κορακής δεν αμφισβητεί τη σημασία και την αποτελεσματικότητα των συνεχών προσφορών, οι οποίες, όπως εξηγεί βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στις μέρες μας. «Η στρατηγική των τακτικών προσφορών μπορεί να ενταχθεί στην εμπορική πολιτική της κάθε επιχείρησης αν και σαφώς επιβαρύνει τα κόστη της». Η αλυσίδα ΠΙΤΑ ΠΑΝ, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες, εφάρμοσε πολιτική «έξυπνων προσφορών», που επιβραβεύει τους πελάτες απλά και υπεύθυνα. Σημαντικό για την αλυσίδα, σύμφωνα με τον κ. Κορακή, είναι η διατήρηση αναλλοίωτων εκείνων των χαρακτηριστικών (ποιότητα, εξυπηρέτηση, πρωτοτυπία, κ.α.), που την έχουν αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια. «Τα καταστήματα Πίτα Παν ήταν πάντα από επιλογή, στην κορυφή της ποιοτικής πυραμίδας στο κλάδο του φαγητού και η πελατεία μας κατ εξοχήν αναζητά την ποιότητα».

64 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

FRANCHISING ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Το franchising πρωτίστως σημαίνει τεχνογνωσία και επίσης τα λάθη που έκανα εγώ δεν θα τα κάνεις και εσύ», υπογραμμίζει ο κ. Κορακής. «Αυτό για να προκύψει χρειάζεται χρόνος, trial & error, δεν μπορεί να είναι μόνο θεωρητικό». Ένα ενδιαφέρον concept είναι αρκετό; «Όχι», απαντά ο κ. Κορακής και συνεχίζει: «Η ΠΙΤΑ ΠΑΝ λειτουργεί από το 1993 και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει λάθη, έχει μάθει από αυτά, έχει σταθεροποιήσει πλέον διαδικασίες, έχει διαμορφώσει την δική της ιδιαίτερη κουλτούρα, αφού πέρασε από πολλά στάδια. Αυτό είναι που οφείλεις να προσφέρεις ως franchisor. Παρακολουθώ νεοσύστατα concepts και καταστήματα να κάνουν franchise και αναρωτιέμαι: έχουμε εξομοιώσει τη δουλειά του συμβούλου με αυτή του franchisor; Ας το σκεφτούμε λίγο…» Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του FRANCHISE SUCCESS για το 2012, σύμφωνα με την οποία η κατηγορία ethnic food (κυρίως το σουβλάκι) είναι από τις λίγες που έχει κινηθεί ελαφρώς ανοδικά, με τις παθογένειες όμως του παρελθόντος να είναι ακόμα έντονες, ο κ. Κορακής αναφέρει: «Όλοι θεωρούν ότι μπορούν να φτιάξουν και δουλέψουν ένα σουβλατζίδικο. Τι πιο απλό; Δυστυχώς όμως, δεν είναι έτσι. Μπορεί να ανοίγουν σημεία πώλησης, αλλά η πλήρης εικόνα προκύπτει όταν δείτε και το νούμερο των καταστημάτων που κλείνουν. Χάνει πολύς κόσμος τα χρήματά του, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά δυστυχώς πολλοί κινούνται με επιπολαιότητα. Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της εστίασης που πλέον δεν μπορούν να έχουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, ενώ ταυτόχρονα έχουν σημαντικά έξοδα, μπορούν να εξαφανίσουν μεγάλα κεφάλαια σε πολύ μικρό χρόνο, αν κάτι δεν πάει καλά. Χρειάζεται προσοχή και ....γνώση». ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ & Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «Σε μια εποχή συνεχών και έντονων αλλαγών, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, και που πάμε», τονίζει ο κ. Κορακής. Υπάρχουν κανόνες πλεύσης; «Καταρχήν οι αλυσίδες όπως και κάθε επιχείρηση πρέπει, τώρα περισσότερο από ποτέ, να έχουν ξεκάθαρη και σταθερή στρατηγική. Να οδηγούν τις εξελίξεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις που θα επιλέξουν, αντί να περιμένουν να οδηγηθούν από αυτές στο άγνωστο». Σύνεση και μάτια ανοιχτά σε νέες ευκαιρίες, συμβουλεύει ο κ. Κορακής και καταλήγει «Είναι σημαντικό να παραμείνουμε εστιασμένοι σε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοπιστία και συνέπεια. Δεν μπορούμε όλοι να τα προσφέρουμε όλα…» ■


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

SELATREVO «Πιστεύουμε στην ειλικρινή και ουσιαστική σχέση με τους συνεργάτες μας» ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

«Ο κλάδος της εστίασης δεν έχει μείνει αλώβητος από τη νέα πραγματικότητα και καλείται να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Κρίσιμο για τις επιχειρήσεις είναι η υιοθέτηση και η εφαρμογή πολιτικών που θα φέρουν την επαναλαμβανόμενη πώληση», υποστηρίζει η κα Δήμητρα Τσακαλίδου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων του Ομίλου Γρηγόρης. Με την ύφεση της αγοράς και την συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος να έχουν οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή Το τρίπτυχο εξαιρετική ποιότητα, λογικές τιμές, των καταναλωτικών προτύπων, η κα Τσακαλίδου επισησυνολική εξυπηρέτηση μπορεί να μετατρέψει τους πελάτες μαίνει την αναγκαιότητα προσαρμογής. «Ο Γρηγόρης, πισε ένθερμους, πιστούς καταναλωτές ενός brand. στός στις αρχές του και στην ειλικρινή σχέση που έχει αναπτύξει με τους συνεργάτες του franchisees, μετά από 41 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον κλάδο του on-the-go φαγητού & καφέ, επενδύει σε ενέργειες που στόχο έχουν να καλύψουν τη βασική ανάγκη των χιλιάδων καταναλωτών να συγκρατήσουν το κόστος ζωής τους σε διαχειρίσιμα επίπεδα, χωρίς όμως να απολέσουν τις μικρές γευστικές απολαύσεις, την ποιότητα των προϊόντων και την άριστη συνολικά εξυπηρέτηση που προσφέρει καθημερινά το δίκτυο του Γρηγόρη, σε όλη την Ελλάδα». Το τρίπτυχο εξαιρετική ποιότητα, λογικές τιμές, συνολική εξυπηρέτηση αποτελεί και το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο Γρηγόρης, όπως η εξηγεί κα Δήμητρα Τσακαλίδου: «Αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι καταναλωτές επιστρέφουν, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με το δίκτυο Γρηγόρης, όλα αυτά τα χρόνια». Στα πλαίσια αυτά, το δίκτυο εφαρμόζει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα νέα τιμολογιακή πολιτική. Ενδεικτικά, οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους μόλις με €1,30, φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι με €1, ενώ έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν στις κυρίαρχες τάσεις, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα του μοντέλου καταφρεσκοφτιαγμένα σάντουιτς και σαλάτες με 3 υλικά στην τιμή των €2,70. στήματος που επιλέγει να αναπτύξει και την τελική προϊοντική γκάμα που προσφέρει στους καταναλωτές τηρώντας τις υποσχέσεις του στο ακέραιο». ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του περιοδικού Franchise ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Success, σύμφωνα με το οποία νέα δίκτυα κάνουν την εμφάνισή τους στην Το “selatrevo” μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτόνομο κατάστημα, είτε ως αγορά, ενώ τα παλαιότερα βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης, η κα Δήμηshop-in-shop και προσφέρει στον ενδιαφερόμενο συνεργάτη ένα άκρως ανταγωνιστικό μοντέλο με θετική πορεία ανάπτυξης, που κερδίζει τους καταναλωτρα Τσακαλίδου αναφέρει: «Σίγουρα οι επιπτώσεις της ιδιαίτερα δύσκολης οιτές εξαιτίας της φύσης του προϊόντος (100% ελληνικό παγωμένο γιαούρτι) και κονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι πλέον των απολαυστικών του toppings. «Πρόκειται για μια νέα επενδυτική πρόταση εμφανείς σε όλους, καθώς υπήρξαν πολλές αλλαγές στο χάρτη των αγορών κάθε κλάδου, με τα νέα concepts καταστημάτων να κάνουν την εμφάνισή τους που απευθύνεται σε ανθρώπους ενεργούς και δημιουργικούς, οι οποίοι θα και το ενδιαφερόμενο επενδυτικό κοινό να απευθύνεται σε αυτά ψάχνοντας απολαμβάνουν την υποστήριξη του μεγαλύτερου δικτύου μικρογευμάτων και το κατάλληλο ταίριασμα». Σε αυτό το κλίμα, ο Γρηγόρης απαντά στην νέα τάση καφέ on-the-go στην Ελλάδα», εξηγεί η κα Δήμητρα Τσακαλίδου. για παγωμένο γιαούρτι με το νέο και διαφοροποιημένο concept καταστήμαΠαρ’ όλες τις προκλήσεις που καλείται να ξεπεράσει καθημερινά ο κλάδος τος frozen yogurt “selatrevo”, το οποίο λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το κατης εστίασης, το νέο concept καταστήματος selatrevo, αναπτύσσεται ταχύλοκαίρι του 2012 στα Σαντορίνη. «Στα πλαίσια μιας πρωτοποριακής τιμολοτατα και σήμερα ήδη λειτουργούν 7 καταστήματα selatrevo σε διαφορετιγιακής πολιτικής, οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν αυθεντικό, 100% κές περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Σύρο, Σαντορίνη, Ρέθυμνο & Ξάνθη). ελληνικό, παγωμένο γιαούρτι, σε διαφορετικές γεύσεις, ενώ μπορούν να το Ταυτόχρονα, ο Γρηγόρης συνεχίζει να αναπτύσσει και να υποστηρίζει το μεσυνοδέψουν με πολλά απολαυστικά toppings χωρίς επιπλέον κόστος», εξηγεί γαλύτερο δίκτυο καταστημάτων γρήγορου φαγητού & καφέ στην Ελλάδα, η κ. Δήμητρα Τσακαλίδου. «Η επέκταση σε μια νέα κατηγορία στην αγορά της κατακτώντας την 8η θέση της Ευρώπης ως επιτυχημένη αλυσίδα καφέ με εστίασης, αποδεικνύει έμπρακτα την ενεργή προσπάθεια του Ομίλου Γρηγόρης περισσότερα από 250 καταστήματα και σταθερή ανάπτυξη σε 5 χώρες (Ελνα αφουγκραστεί τις ανάγκες των καταναλωτών και να ανταποκριθεί ταχύτατα λάδα, Αλβανία, Ρουμανία, Κύπρο & Μπαχάμες). ■

66 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ FROZEN YOGURT με την υποστήριξη της Γρηγόρης Μικρογεύματα

selatrevo ονομάζεται η φρέσκια πρόταση frozen yogurt που πραγματικά θα λατρέψετε. Δημιουργήθηκε από την DGK Foods σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Γρηγόρης Μικρογεύματα.

Τ

ο selatrevo αποτελεί μια πραγματικά διαφοροποιημένη πρόταση συνολικά, τόσο ως προς τον τελικό καταναλωτή, όσο και ως προς τον υποψήφιο franchisee.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Με αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι, το frozen yogurt selatrevo εντυπωσιάζει με τη λαχταριστή γεύση και τη μοναδική υφή του, που το κάνουν ιδιαίτερα ξεχωριστό & αγαπητό. Συνοδευτικά toppings με άποψη αποτελούν το τέλειο συμπλήρωμα, συνδυάζοντας τους πειρασμούς των λαχταριστών πραλινών με τα αθώα παστελάκια των παιδικών μας χρόνων, ή δίνοντας ζωντάνια και βιταμίνες με φρεσκοκομμένα φρούτα, προσφέροντας εκπληκτικούς συνδυασμούς. Με στόχο την δημιουργία μιας αυθεντικής selatrevo εμπειρίας και όχι απλά μιας ακόμα frozen yogurt πρότασης, η μοναδική γευστική εμπειρία του selatrevo αναδεικνύεται ιδανικά σε ένα χώρο εξαιρετικής αι-

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: min 25 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €80.000 Entry Fee: €5.000 Royalties: 5% DGK FOODS LTD Αρχαίου Θεάτρου 8, 17456, Άλιμος τηλ.: +302109971179 & 100 fax: +302109956433 email: frc@selatrevo.gr visit: www.selatrevo.gr like: www.facebook.com/selatrevogr

σθητικής. Στα 7 καταστήματα του selatrevo, χαμογελαστοί άνθρωποι προσφέρουν απλόχερα την διάσημη ελληνική φιλοξενία, καλωσορίζοντας κάθε επισκέπτη, σε ένα κατάστημα με έντονη ταυτότητα και παρουσία. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η Ελλάδα μας, με το ξεχωριστό καλοκαίρι της, το άπλετο φως, την πηγαία χαρά και την ανεμελιά του. Κι όλα αυτά σε μια πολύ φιλική τιμή, σεβόμενοι τις ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή, ώστε η απόλαυση να είναι πάντα και για όλους προσιτή.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του concept φέρει την εγγύηση ποιότητας και φροντίδας που εξασφαλίζουν αφενός η πολύχρονη εμπειρία της Γρηγόρης Μικρογεύματα στην εστίαση, αφετέρου η βαθιά γνώση του αντικειμένου από τους εξειδικευμένους στο χώρο συνεργάτες μας. Τα 25 χρόνια εμπειρίας στο franchising και οι 280 περίπου συνεργάτες – franchisee αποτελούν εχέγγυα επιτυχίας για κάθε νέο μέλος της μεγάλης ελληνικής οικογένειας. Η σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει ο Γρηγόρης και η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο του franchising, προσφέρει την απαραίτητη σιγουριά και αξιοπιστία στην επενδυτική πρόταση από την πρώτη ημέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια προγραμματισμού και υλοποίησης του νέου concept selatrevo. Η υποστήριξη είναι πλήρης πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλύπτοντας: 1. Ανεύρεση – Αξιολόγηση – Έγκριση Κατάλληλων Καταστημάτων 2. Συμβουλές σε Φοροτεχνικά θέματα – πρότα-

ση λογιστικής κάλυψης 3. Παρουσίαση Θεωρητικής Μελέτης Απόδοσης Καταστήματος 4. Παρουσίαση Θεωρητικής Προβλεπόμενης Συνολικής Επένδυσης 5. Γνωστοποίηση Συμφωνητικών προς υπογραφή 6. Ορισμός Περιοχής 7. Εκπαίδευση – ένταξη του νέου συνεργάτη στην Αρχική Εκπαίδευση Φυσικά, η συνεργασία είναι δια βίου και ουσιαστική για κάθε συνεργάτη, προσφέροντας: 1. Εκπαίδευση Συνεργατών franchisees & Υπαλλήλων 2. Σεμινάριο Διαχείρισης Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 3. Παράδοση Εγχειριδίων Λειτουργίας & Εκπαίδευσης 4. Συμβουλές σε θέματα πρόσληψης προσωπικού 5. Κατεύθυνση & Βοήθεια στην Έκδοση Αδείας Λειτουργίας Καταστήματος 6. Δημιουργία 1ης παραγγελίας καταστήματος 7. Παρουσία Εκπαιδευτή (στέλεχος εταιρείας) κατά το άνοιγμα 8. Τακτικές Επισκέψεις Συμβούλων Ανάπτυξης στο κατάστημα (έλεγχος, ενημέρωση, πώληση, εκπαίδευση, εμπορική πολιτική, έκθεση καταστήματος) 9. Προμήθεια Α' υλών, Υλικών Συσκευασίας & Εμπορευμάτων σε ανταγωνιστικές τιμές 10. Υποστήριξη Marketing 11. Υποστήριξη σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου (διατροφικές κρίσεις) 12. Συνεχής εκπαίδευση / υποστήριξη από τον Σύμβουλο Ανάπτυξης – Τμ. Λειτουργίας ■ ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

67


ΕΣΤΙΑΣΗ & FRANCHISING

SICILY CAFÉ Αυθεντικά all-day street café Με πολυετή και επιτυχημένη πορεία στην αγορά τους τα SICILY CAFÉ επενδύουν στην αισθητική, την πρωτοτυπία και την ποιότητα φέρνοντας μια νέα άποψη στην αγορά του καφέ, δημιουργώντας παράλληλα μια πρόταση franchise απόλυτα ταιριαστή με τους ρυθμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Π

ρωτότυπο καλοστημένο concept, ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Λάρισα το 2006. Τα SICILY CAFÉ είναι καταστήματα ανοικτά στο δρόμο και στους περαστικούς, ιδανικά για μια σύντομη στάση για έναν καφέ. Απευθύνονται στο σύγχρονο άνθρωπο του οποίου η μέρα χαρακτηρίζεται από ταχείς ρυθμούς, τον επιχειρηματία ή τον υπάλληλο που θέλει να απολαύσει το ρόφημά του on the go ή στο χώρο του.

στο μέρος της διαδρομής του προς τη δουλειά του, τα ψώνια του, το ραντεβού του. «Ο καφές συγκαταλέγεται στα πλέον αναγκαία αγαθά και σε συνάρτηση της χαμηλής του τιμής (take away) εξακολουθεί να είναι καθημερινή συνήθεια», εξηγεί ο κ. Θανάσης Γκουτκίδης, συνδημιουργός και συνιδιοκτήτης των SICILY CAFÉ. Ως brand το SICILY CAFÉ επενδύει στο τρίπτυχο αισθητική, πρωτοτυπία, ποιότητα και επικεντρώνεται στο να προσεγγίζει τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση, ευχάριστο και φιλικό προσωπικό, ιδιαίτερο περιβάλλον, με έμφαση πάντα στην ποιότητα. «Η διάρκεια και η επανάληψη επηρεάζεται από την ποιότητα του προϊόντος καθώς και των πα-

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η φιλοσοφία των SICILY CAFÉ βασίζεται στο τρίπτυχο «Διαφοροποίηση - Άριστες πρώτες ύλες - Σεβασμός στον καταναλωτή». Gourmet ροφήματα, που μας φέρνουν αρώματα του Ιταλικού

Τα SICILY CAFÉ επενδύουν “ στο τρίπτυχο αισθητική, πρωτοτυπία, ποιότητα προσεγγίζοντας τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Νότου, εκλεκτά εδέσματα, άμεση και φιλική εξυπηρέτηση των baristas και του delivery συνθέτουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σύστημα, που σε συνδυασμό με τα χαμηλά λειτουργικά κόστη και τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, δημιουργούν μια άκρως ελκυστική πρόταση συνεργασίας. Η πρόταση franchise των SICILY CAFÉ παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα στο συνεργάτη όπως εξεύρεση του σημείου, εκπαίδευση και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, συνεχή εξέλιξη και παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών.

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ CONCEPT Η πρωτοτυπία της Sicily Café βασίζεται στο ότι είδε τον καφέ σαν αγαθό πρώτης ανάγκης, αγαθό που πρέπει να το προμηθεύεται κάποιος άμεσα, φθηνά και κυρίως ποιοτικά. Να είναι αναπόσπαΜέσο Μέγεθος Καταστήματος: Από 30 τ.μ. Αρχική Επένδυση: Από €40.000 Entry Fee: €15.000 Διευθύνων Σύμβουλος: Θανάσης Γκουτκίδης Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Αθανάσιος Αναστασίου Τηλ.: 6944373018

68 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

ρεχόμενων υπηρεσιών, πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε ρόφημα όπως είναι ο καφές», προσθέτει ο κ. Θανάσης Γκουτκίδης. Σήμερα πλέον τα SICILY CAFÉ έχουν πλέον καθιερωθεί στην αγορά του καφέ και έχουν κατορθώσει να επικρατήσουν σε ένα χώρο με μεγάλο ανταγωνισμό και αυξημένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών καφέ.

Η ΑΓΟΡΑ Ο καφές αποτελεί βασική ανάγκη του συντριπτικού ποσοστού των ελλήνων. Πρόκειται για ένα απαιτητικό πελατεικό κοινό μια και όλοι θέλουν να απολαμβάνουν ένα ποιοτικό καφέ. Η άμεση εξυπηρέτηση σε αυτό το χώρο είναι ένας τομέας που θα ανταμείψει εκείνες τις επιχειρηματικές ιδέες που έχουν σχεδιαστεί με βάση αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη η αγορά. Η ανάγκη για προσφορά υπηρεσιών καφέ επομένως είναι τεράστια και η επένδυση σε ποιοτικές υπηρεσίες είναι μονόδρομος. Η SICILY CAFÉ με τον επαγγελματισμό και τη δυναμική της ξεχωρίζει ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του χώρου, γεγονός που αποδεικνύεται από την αποδοχή και την αναγνωρισιμότητα που απολαμβάνει. ■


FRANCHISEE FOCUS

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ | FRANCHISEE ΤΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

«Ένα ιδανικό νέο ξεκίνημα για τον επενδυτή» Ως ομαλό και σχετικά ευκολοδιάβατο μονοπάτι, χαρακτηρίζει την επένδυση στο κατάστημά του ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ στην Πρέβεζα ο κ. Χρήστος Γαριβάλδης και μας περιγράφει με θετικά λόγια και ενθουσιαμό τη συνεργασία του με την εταιρεία.

Ένας νέος άνθρωπος που στα 38 είναι ήδη επιτυχημένος επιχειρηματίας. Και αυτό χάρη στο franchising. O κ. Χρήστος Γαριβάλδης λειτουργεί με επιτυχία εδώ και ενάμιση χρόνο το franchise κατάστημα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ στην πόλη της Πρέβεζας. Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Ζητούμενό μας, εξαρχής, ήταν η σταθερότητα και όχι ο εντυπωσιασμός ενός πυροτεχνήματος. Παρ΄ όλα αυτά η αρχή ήταν κάτι παραπάνω από καλή κι αυτό γιατί το ίδιο το προϊόν έγινε αποδεκτό μονομιάς. Η παρουσίαση των προϊόντων, η αυθεντικότητά τους, οι ελιγμοί της εταιρείας και ίσως και η δική μας συμπεριφορά και προσπάθεια έχουν οδηγήσει σε μια έντονα δυναμική ανάπτυξη το κατάστημά μας.» Πέστε μας λοιπόν ποια ήταν τα πρώτα σας βήματα στην εργασιακή σας ενασχόληση και ποιοι λόγοι σας οδήγησαν να ασχοληθείτε με τη συγκεκριμμένη κατηγορία καταστημάτων και γιατί με franchise. Μετά από μια σύντομη αλλά και έντονη περιπλάνηση στο χώρο της μαγειρικής, αξιοποιώντας τις επιλογές βάση δυνατοτήτων και όντας 24 ετών, επέλεξα και επιλέχθηκα σε νεοσύστατη, τότε, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παρέμεινα 12 συναπτά έτη, ζώντας έτσι το ρυθμό και τη ζωή ενός «δημοσίου υπαλλήλου». Η 12ετής παραμονή στον πολυδιάστατο κόσμο των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες τροφοδοτούν άρτια το προσωπικό τους μέσω σεμιναρίων, ημερίδων με σύγχρονες πληροφορίες, το συμπέρασμα ήταν κοινό: Οι τηλεπικοινωνίες και το τρόφιμο είναι από τους λίγους τομείς που θα επιβιώσουν στην άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Προσωπική επιλογή αποτέλεσε η λευκή πρωτεΐνη και πιο συγκεκριμένα το κοτόπουλο. Προσιτή, υγιεινή και εύγευστη. Μετά την αποχώρηση από το χώρο των τηλεπικοινωνιών το 2011 και ακροβατώντας ανάμεσα στην εργασιακή ανασφάλεια και την αναγκαία ξεκούραση, έτυχε να Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 60 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: Από €45.000 Entry Fee: Από 5.000 Royalties: Δεν υπάρχουν Τηλ.: 26340 71401

70 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

E-mail: frsupport@tfc.gr Website: www.kontoxristos.gr Διευθύνων Σύμβουλος: Γρηγόριος Κοντοχρήστος Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO. (2106756200)

βρεθώ στη γενέτειρα (Μεσολόγγι) όπου και δοκίμασα το συγκεκριμένο προϊόν. Αυθεντικό, είπα… και ταυτόχρονα μέσα μου ένα γέλιο. Έτσι έγινε «η σύλληψη». Οι πρότερες πληροφορίες των ειδικών και η αυθεντική γεύση έδεσαν για να με οδηγήσουν σε ένα μονοπάτι φαινομενικά δύσκολο και άγνωστο αλλά που στην πορεία αποδείχθηκε ομαλό και σχετικά ευκολοδιάβατο. Πώς σας βοήθησε η εταιρεία κατά το ξεκίνημά σας; Η βοήθεια της εταιρείας υπήρξε καθοριστικός παράγοντας. Παρούσα, με τεχνογνωσία ασύλληπτη, με ιδέες καινοτόμες και άμεσα προσαρμοσμένες στο «κάθε σήμερα». Φιλική, θετική, αισιόδοξη και συμπαραστάτης. Σύντροφος και με δικαιοσύνη, ίσως παράδοξη όταν μιλάμε για σχέσεις franchise. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα δημιουργήσαμε στα τέλη του 2011 το franchise κατάστημα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ στην πόλη της Πρέβεζας. Περιττό λοιπόν να δηλώσω ευχαριστημένος από την εξέλιξη της επιχείρησης. Η αξιοπρέπεια με την οποία διάγω το βίο μου σε αυτές τις πραγματι-


Η αξιοπρέπεια με την οποία διάγω το “ βίο μου σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες κοινωνικές συνθήκες και οι ορίζοντες που διαβλέπω με κάνουν αληθινά αισιόδοξο.

κά δύσκολες κοινωνικές συνθήκες και οι ορίζοντες που διαβλέπω με κάνουν αληθινά αισιόδοξο. Η ευέλικτη οικονομική πολιτική της εταιρείας και ο εμπλουτισμός είτε με προϊόντα είτε με τεχνογνωσία συνιστούν τα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ άκρως ανταγωνιστικά σε μια περιοχή που βρίθει από εταιρείες του χώρου της ορνιθοτροφίας. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις να ξεκινήσει μια συνεργασία με την εταιρεία ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ; Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το προφίλ του κατάλληλου συνεργάτη; Η συνεργασία με την εταιρεία ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ αποτελεί κατά τη γνώμη μου ένα ιδανικό νέο ξεκίνημα για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή. Το ρίσκο είναι ελεγχόμενο, το ύψος της επένδυσης λογικό και τα αναμενόμενα αποτελέσματα ορατά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένων, λοιπόν, των χαρακτηριστικών της εταιρείας οι προϋποθέσεις

για συνεργασία πρέπει να είναι ανάλογες. Ένα ορισμένο budget, διάθεση για εργασία, ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη στην εμπειρία και τις προθέσεις της εταιρείας σκιαγραφούν το προφίλ του εκάστοτε συνεργάτη. ■ ) Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στη διεύθυνση: http://www.franchise-success.gr/ htmlsite/greek/successdetails.asp?id=1740&pstring=480,482

U Νέες προτάσεις U νέες τάσεις U ευκαιρίες franchise U διεθνείς επιχειρηματικές προτάσεις U εργαλεία ανάπτυξης U οι ειδικοί συμβουλεύουν U εκθέσεις U events U web campaigns U discovery days U σεμινάρια U έρευνα και αξιολόγηση U e-magazine U franchise TV ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνήστε στο: info@franchise-success.gr gr ΤΕΥΧΟΣ 50 FRANCHISE SUCCESS

71


ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ

FRANCHISEE FOCUS

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΤΣΟΣ | FRANCHISEE ΤΗΣ ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παντρεύοντας την ποιότητα με την παράδοση «Η εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει τόσα χρόνια από τον κόσμο μας βοηθάει να ενδυναμώνουμε και να εδραιώνουμε τα καταστήματά μας προσφέροντας ακόμα περισσότερο ποιοτικές και ταυτόχρονα οικονομικές επιλογές.»

Η πρώτη γνωριμία με τη ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ έγινε ως πελάτης και αυτό που τον κέρδισε ήταν καταρχάς οι γεύσεις. Ο κ. Σπύρος Βούλτσος λειτουργεί από το 2010 το κατάστημα franchise της εταιρείας στον Πειραιά. Τώρα που βλέπει τα πράγματα «από μέσα» αναγνωρίζει ακόμη περισσότερο τη σημασία που έχει η ποικιλία, η ποιότητα και η προϊοντική διαφοροποίηση για την επιτυχία του καταστήματός του. «Σε πόσα μαγαζιά μπορείς να βρείς ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ κοντοσούβλι, αρνί ή μοσχάρι;» Προερχόμενος από το χώρο της εστίασης ο κ. Σπύρος Βούλτσος γνωρίζει καλά αυτή την αγορά μια και ασχολήθηκε με την εστίαση από τα πρώτα του εργασιακά βήματα. Οπότε όπως εξηγεί «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ να επενδύσω σε κάτι άλλο μετά από 19 συνεχή χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο. Η ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ανταποκρινόταν στις φιλοδοξίες μου και επίσης μου άρεσε ο οικογενειακός χαρακτήρας τη εταιρείας.».

Προϊόν υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με την “παράδοση και την τεχνογνωσία από το 1955. ”

Ποιο είναι τελικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα καταστήματα ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ; Το καθαρό προϊόν, υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με την παράδοση και την τεχνογνωσία από το 1955. Καθαρά κομμάτια κρέας και όχι γύρος, άγνωστης προέλευσης. Εμείς διαλέγουμε τα καλύτερα κομμάτια κρέατος, τα προετοιμάζουμε και τα μαρινάρουμε και τα ψήνουμε σε ειδικές κοντοσουβλιέρες που μόνο εμείς διαθέτουμε. Ποιος είναι όμως ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία του καταστήματος; Οπωσδήποτε η πολύ προσωπική δουλειά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από την αγορά αλλά και την παρασκευή των προϊόντων μας. Στο ξεκίνημα βέβαια ισχύει το, Κάθε αρχή και δύσκολή! Ο πρώτος καιρός ήταν και ο δυσκολότερος, ευτυχώς που είχαμε καθημερινή και πρακτική βοήθεια από την εταιρεία. Εδώ να τονίσω πως η εταιρεία εξασφάλισε την βέλτιστη προετοιμασία τόσο τη δική μας όσο και του προσωπικού μας, καθώς παρακολουθήσαμε επί μακρόν τη διαδικασία σε εταιρικά καταστήματα και με το άνοιγμα ήμασταν όσο καλύτερα προετοιμασμένοι γινόταν, τόσο λειτουργικά όσο και επιχειρηματικά. Ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησής σας, πώς βλέπετε την πορεία της μέχρι τώρα; Οπωσδήποτε στους καιρούς που βιώνουμε είναι δύσκολο να δεις τις πραγματικές δυνατότητες μιας επιχείρησης. Η πορεία μας βέβαια είναι σταθερή αλλά

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 80 - 110 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €75.000 Διευθύνων Σύμβουλος: Απόστολος Μαλλιώρας Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO. (210 6756200)

72 FRANCHISE SUCCESS ΤΕΥΧΟΣ 50

χρειάζεται πάντα να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις της εποχής. Το σημαντικό σήμερα είναι να αποτελείς μέρος ενός δικτύου με γρήγορα αντανακλαστικά. Η εταιρεία εξελίσσει τα προϊόντα μας, τον κατάλογό μας, την εικόνα μας και φυσικά προσαρμόζεται και στις τιμές για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Πώς αντιστέκονται στην κρίση τα καταστήματα ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ; Παντρεύοντας την άριστη ποιότητα με την παράδοση και με τον καλύτερο τρόπο. Άλλωστε το γεγονός ότι, παρά την αύξηση του ΦΠΑ κινούμαστε με θετικό πρόσημο, το αποδεικνύει. Η θωράκιση απέναντι στην κρίση επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους: α) υψηλή ποιότητα στις πρώτες ύλες μας και β) Επιλέγουμε με προσοχή τους συνεργάτες μας και επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευσή τους. γ) Διαφοροποίηση ■ ) Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στη διεύθυνση: http://www.franchise-success.gr/ htmlsite/greek/successdetails.asp?id=1739&pstring=480,482


CONQUER THE WORLD TThe he w world’s orld’s fi first rst v virtual irtual ffair air d dedicated edic dicate ated to to the the fr ffranchise ranchise ssector ector organized by

Ready to exhibit? Discover early booking discount for your booth at sales@gffair.com

FREE registration for the attendees now available at www.gffair.com

SEPTEMBER 10-12, 2013

Globall Franchising F Fair (GFFair) is a unique event that provides an international reference point for the worldwide franchise sector. By bringing together the big players in the franchise sector in a virtual expo, GFFair effectively allows exhibitors to transcend the restrictions imposed by geography, time and distance. Operating on a real-time web platform, the three-day expo affords franchisors, investors, associations, experts and media from across the globe the opportunity to meet, debate, exchange ideas and application expertise and even seal longterm business relationships. For franchisors in search of new market opportunities to expand their global reach and for experts in search of new opportunities to develop in their local market, hosting a virtual stand in the Global Franchising Fair is a cost-effective opportunity to showcase their business format across the globe.

JOIN

MEDIA PARTNER

CUSTOMIZE

INTERACT

ASSOCIATION

POWERED BY


A¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜...

Επενδυτικές Προτάσεις

FRANCHISE FINANCE EI¢IKA ¶PO°PAMMATA XPHMATO¢OTH™H™ °IA Y¶OæHºIOY™ FRANCHISEES À¶∏ƒ∂™π∂™ ¶ƒ√™ FRANCHISEES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ FRANCHISEES

∂¶π¢√Δ∏™∏ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

❚ ŒÚ¢ӷ, Έρευνα, αξιολόγηση και ÂÈÏÔÁ‹ επιλογήÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων ÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Αντικειμενική ενημέρωση για το θεσμό ❚ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ του franchising και για τιςÁÈ· εξελίξεις τόσο franchising ÁÈ·και ÙȘστο ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ στην ΕλλάδαηÈόσο εξωτερικό fiÛÔ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi του ∂ÏÏ¿‰· Αξιολόγηση τηςÛÙÔ καταλληλότητας υποψηφίου franchisee για αυτοαπασχόλησή ❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ôτου στο πλαίσιο ενός συστήματος „ËÊ›Ô˘ franchisee ÁÈ· ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ανάπτυξη Νέων Επιχειρηματικών Ιδεών ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ π‰ÂÒÓ. ❚ ∞Ó¿Ù˘ÍË Διερεύνηση Εναλλακτικών ❚ ¡¤Â˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ∂˘Î·Èڛ˜ Επενδυτικών Επιλογών ❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Διερεύνηση∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Εισαγωγής Master ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Franchise από τη Διεθνή Αγορά ∂ÈÏÔÁÒÓ

 Ενημέρωση και τα Û επιδοτούμενα ❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ŒÓÙ·Í˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈο

❚ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Master Franchise

™Àªμ∞™∏

FRANCHISE

·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÁÔÚ¿

προγράμματα Διάγνωση υφιστάμενης ❚ ™‡ÓÙ·ÍË Î·È ÀÔ‚ÔÏ‹ κατάστασης επιχείρησης º·Î¤ÏÔ˘. Αξιολόγηση προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και ❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας Υποστήριξη και ενημέρωση κατά τη ❚ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ¶ËÁ¤˜ διάρκεια αξιολόγησης της πρότασης ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Παρακολούθηση και Διαχείριση του ❚ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË φακέλου (μετά την έγκριση) κατά τη ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡-Leasing φάση της υλοποίησης έως και την ❚ Factoring εκταμίευση της χρηματοδότησης ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 Συγκριτική Ανάλυση & Αξιολόγηση Προτεινόμενου Concept FRANCHISE Ανάλυση Αγοράς Κλάδου & ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ❚ ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ Αξιολόγηση∞Ó¿Ï˘ÛË Οικονομικών Όρων Συνεργασίας ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Concept & Προϋπολογισμός Επένδυσης

❚ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÛÙËÓσχεδιασμός ∂›Ï˘ÛË ¢È·ÊÔÚÒÓ Χρηματοδοτικός

❚ ∞Ó¿Ï˘ÛË ∞ÁÔÚ¿˜ ∫Ï¿‰Ô˘

Factoring ❚ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜

REAL ESTATE ❚ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ŸÚˆÓ

 ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Αγορά, Ενοικίαση, Leasing & ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∂¤Ó‰˘Û˘ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην Επιλογή Σημείου Site Location Analysis

 Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά ❚ ¡ÔÌÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË εργαλεία (ΕΤΕΑΝ, JEREMIE) και

REALεναλλακτικές ESTATE πηγές χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση εξοπλισμού - Leasing ❚ ∞ÁÔÚ¿, ∂ÓÔÈΛ·ÛË, Leasing ÛÙËÓ ∂ÈÏÔÁ‹ ™ËÌ›Ԣ ΣΥΜΒΑΣΗ

❚ Site Location Analysis Διαμεσολάβηση στην Επίλυση Διαφορών

 Νομική Υποστήριξη

The Franchise Co ¶§HPOºOPIE™ FRANCHISING: ñ ΔËÏ.: 210 6756200-1 ñ E-mail: pgr@tfc.gr ñ WEB SITE: www.thefranchiseco.gr


Επιλεγμένες προτάσεις Franchise από τη THE FRANCHISE CO.

Taste and diet ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συνεργασίες


FRANCHISEE FOCUS

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Υποψήφιος Franchisee;

Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο Σύμβουλο Franchise Ξεκινώντας ένα franchise η σωστή και έγκυρη συμβουλή είναι καθοριστικής σημασίας και μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις. Μην ξεχνάμε πως απαιτείται μεγάλη προσοχή και συστηματική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων. Το franchising είναι ένας εξειδικευμένος χώρος γι’αυτό θα πρέπει να ερευνήσετε προσεκτικά την αγορά για να επιλέξετε επαγγελματίες συμβούλους ειδικευμένους σε αυτό. Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος | Γενικός Διευθυντής της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO. (www.thefranchiseco.gr) και Διευθύνων Σύμβουλος της Dale Carnegie Training Hellas (www.dalecarnegie.com).

Σ

ε μια εποχή παρατεταμένων αλλαγών και ραγδαίας μεταβολής του ανταγωνιστικού πεδίου, ένας Σύμβουλος Franchise μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετική βοήθεια στην αναζήτηση και επιλογή μιας επιχειρηματικής πρότασης που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, εξυπηρετεί τους στόχους σας και ταιριάζει με την προσωπικότητά σας. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι αξιόπιστες προτάσεις σπανίζουν και ακόμη περισσότερο αυτές που πραγματικά διαθέτουν στοιχεία μοναδικότητας, διαφοροποίηση, διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τα προσωπικά σας ταλέντα, δεξιότητες εμπειρίες και καλύπτουν τις απαιτήσεις σας. Η επιλογή ενός Franchise χωρίς την καθοδήγηση, συμβουλή και συμβολή ενός έμπειρου συμβούλου είναι εφικτή, συμβαίνει συχνά, αλλά εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο με οδυνηρές -στη πλειονότητα- συνέπειες. Ο ρόλος ενός συμβούλου είναι κρίσιμος για την επιτυχία της επιχειρηματικής κίνησής σας, δεν κοστίζει ιδιαίτερα ενώ αποσβένεται σχεδόν πάντα πριν καν ξεκινήσει τη λειτουργία η νέα σας επιχείρηση! Μπορείτε μαζί να προσδιορίσετε με ακρίβεια τις δεξιότητές σας αλλά και τις προτιμήσεις σας, ώστε να καταλήξετε σε ένα franchise το οποίο θα σας εκφράζει, θα σας ταιριάζει και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Έχοντας καταλήξει και επικεντρωθεί στην καλύτερη δυνατή πρόταση για εσάς, κεφαλαιοποιώντας εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις, θα έχετε θέσει τις βάσεις για την επιτυχή πορεία μιας νέας επιχείρησης, ενός νέου franchise. Παρά τα πλεονεκτήματα που σας παρέχει μια τέτοια συμβουλευτική υπηρεσία, χρειάζεται προσοχή! Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και εγγυημένο. Υπάρχουν πολλοί «εκεί έξω» που αποκαλούν τους εαυτούς τους «Συμβούλους Franchise», χωρίς να έχουν ούτε αντίστοιχη

76 FrancHise Success τευχοσ 50

εμπειρία, ούτε επιτυχημένο και αποδεδειγμένο έργο στο ενεργητικό τους. Αυτοί οι «επαγγελματίες» είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι συνεργάζεστε με κάποιον υπεύθυνο σύμβουλο Franchise, που γνωρίζει τη δουλειά του, μπορείτε να τον εμπιστευτείτε και που τελικά θα σας παρέχει ουσιαστική βοήθεια; Λάβετε υπόψη τα παρακάτω χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε τους σωστούς επαγγελματίες: • Εμπειρία στην αγορά του franchise – Όσα περισσότερα γνωρίζει κάποιος για την αγορά του franchising, τόσο περισσότερο μπορεί να σας βοηθήσει και να σας καθοδηγήσει στη σωστή επένδυση για εσάς. Αναζητήστε μια εταιρεία συμβούλων που τα στελέχη της είτε ήταν στελέχη σε μεγάλα δίκτυα franchise στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, είτε έχουν μια επιτυχή πορεία τόσο στην ανάπτυξη δικτύων όσο και στη δημιουργία- επιλογή επιτυχημένων franchisees. Ένας καλός πωλητής σίγουρα θα είναι καλός «στα λόγια». Δεν χρειάζεστε όμως λόγια, και ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή που διανύουμε. Αντίθετα, χρειάζεστε την κατάλληλη καθοδήγηση-και σίγουρα μια εταιρεία με αντίστοιχη εμπειρία. • Επαγγελματίες – Μια εταιρεία συμβούλων που ασχολείται και με άλλα αντικείμενα σίγουρα δεν έχει την εξειδίκευση αλλά ούτε και το χρόνο να αφοσιωθεί με τον απαιτούμενο τρόπο σε εσάς. Για αυτό λοιπόν είναι προτιμότερο και περισσότερο ασφαλές να απευθυνθείτε σε μια εταιρεία, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με το franchising. Με λίγα λόγια η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο franchise να είναι η καθημερινή και πλήρης επαγγελματική απασχόλησή της. Εξίσου σημαντικό βέβαια, όπως έχει προαναφερθεί, είναι να έχει αντίστοιχη εμπειρία και επιτυχίες στο ενεργητικό της και επίσης να διαθέτει


τις αντίστοιχες υποδομές. Να μπορεί να σας στηρίξει συνολικά στη διαδικασία επιλογής. Πιο συγκεκριμένα: 1. Να έχει τις γνώσεις και τα εργαλεία για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής πρότασης 2. Να μπορεί να παρουσιάσει και να αξιολογήσει εναλλακτικές προτάσεις. Να μπορεί να αναλύσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον και κυρίως να μπορεί να προβλέψει τις επερχόμενες αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στην αγορά 3. Να έχει την εμπειρία και τα εργαλεία να συνδυάσει τις προσωπικές σας δεξιότητες και τα προσωπικά σας «θέλω» (οικονομικά, διαθεσιμότητα χρόνου, περιοχή δραστηριοποίησης κ.λπ.) με τις απαιτήσεις των εναλλακτικών concept που εξετάζονται 4. Να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και συνεργασίες ώστε να παρέχει αξιόπιστη νομική υποστήριξη, πέρα από τις όποιες συμβατικές γενικότητες, προσαρμοσμένη στην επιχειρηματική διάσταση της όποιας εναλλακτικής πρότασης 5. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιλογή σημείου και στην αξιολόγηση τοπικών αγορών 6. Να διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα συνδυασμό γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων που μόνο μια εξειδικευμένη εταιρεία μπορεί να προσφέρει. • Καλή φήμη στην αγορά – Ένας σωστός επαγγελματίας οφείλει (και θα το κάνει) να συζητήσει πολλές ώρες μαζί σας, να σας κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις και να ακούσει τις ανάγκες και τους στόχους σας, πριν σας αναφέρει οποιοδήποτε concept που θεωρεί κατάλληλο για εσάς. Όταν κάποιος σύμβουλος αρχίζει να προτείνει αλυσίδες στις οποίες θα μπορούσατε να επενδύσετε, ενώ έχει προηγηθεί μόλις μια ολιγόλεπτη συζήτηση, προσπαθεί απλά να «πουλήσει» πολύ συγκεκριμένα concepts σε όσους απευθύνονται σε αυτόν • Λεπτομερής εξέταση των franchisors – Ένας σύμβουλος που ξέρει τη δουλειά του οφείλει να έχει «σκανάρει» από πριν κάποιες αλυσίδες με τις οποίες θα μπο-

Σίγουρα επιθυμείτε να συνεργαστείτε με κάποια συμβουλευτική εταιρεία, που να έχει την εμπειρία και τα εργαλεία να συνδυάσει τις προσωπικές σας δεξιότητες και τα προσωπικά σας «θέλω» με τις απαιτήσεις των εναλλακτικών concept που εξετάζονται.

ρούσε δυνητικά να συνεργαστεί. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και την κατάλληλη ευκαιρία ή ευκαιρίες για τον υποψήφιο επενδυτή. Σίγουρα επιθυμείτε να συνεργαστείτε με κάποια συμβουλευτική εταιρεία που εξετάζει ενδελεχώς τις αλυσίδες, τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχουν, το επιχειρηματικό τους μοντέλο, ώστε να είναι σε θέση στη συνέχεια οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι να προτείνουν το καλύτερο δυνατό για εσάς προσωπικά concept, το οποίο αποτελεί παράλληλα και μια αξιόλογη επενδυτική-επιχειρηματική πρόταση. Kαι μην ξεχνάτε ότι είναι άκρως σημαντικό να επιλέξετε μια εταιρεία που επικεντρώνεται στο τι είναι κατάλληλο για εσάς κι όχι μόνο στις εταιρείες που εκπροσωπεί. • Αποδεδειγμένα αποτελέσματα – Ένας τρόπος, και μάλιστα ιδιαίτερα αποτελεσματικός, με τον οποίο θα μπορούσατε να διερευνήσετε αν κάποια εταιρεία συμβούλων είναι κατάλληλη για εσάς και αν έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, είναι να εξετάσετε την προηγούμενη εμπειρία και αποτελεσματικότητά της. Στην περίπτωση που έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με αξιόλογους franchisors και έχει επιλέξει σωστούς franchisee για αυτούς, τότε είναι και κατάλληλη στην αναζήτηση και ανεύρεση του κατάλληλου concept για τον εκάστοτε δυνητικό επενδυτή franchise. Όπως κάθε αξιόλογη επιχείρηση, έτσι και μια εταιρεία συμβούλων franchise που δραστηριοποιείται στην αγορά για χρόνια, είναι περισσότερο πιθανό να είναι «δυνατός παίχτης», έμπειρος και αποτελεσματικός. Σε περίπτωση που μπορείτε να έρθετε σε επαφή με άτομα που χρειάστηκαν τις ίδιες υπηρεσίες με εσάς, καλό είναι να πάρετε πληροφορίες σχετικά με το σύμβουλο στον οποίο απευθύνθηκαν. Η καλύτερη εναλλακτική είναι να έρθετε σε επαφή με διάφορους συμβούλους, πριν προχωρήσετε τις διαδικασίες, ώστε να είστε σε θέση να διακρίνετε και να αναγνωρίσετε ποιος έχει την κατάλληλη κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητα να σας καθοδηγήσει με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για μια επένδυση κρίσιμη και άκρως σημαντική σε μια εποχή προκλήσεων και αλλαγών! ■ τευχοσ 50 FrancHise Success

77


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ FRANCHISEES ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ FRANCHISE ● Ανάλυση profile υποψηφίου franchisee ● Έρευνα, αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών

προτάσεων franchise ● Αντικειμενική ενημέρωση για το θεσμό του franchising και τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ● Διερεύνηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Επιλογών ● Ανάπτυξη Νέων Επιχειρηματικών Επιλογών ● Διερεύνηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Επιλογών ● Διερεύνηση Εισαγωγής Master Franchise από την Διεθνή Αγορά

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ● Επιδοτήσεις – Ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα – Σύνταξη,

υποβολή και έγκριση φακέλου επιδότησης

● Χρηματοδοτικός Σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες

και στο επιχειρηματικό σχέδιο του υποψηφίου franchisee

● Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης ● Χρηματοδότηση Εξοπλισμού – Leasing

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ FRANCHISE ● Επιχειρηματικό Σχέδιο ● Αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε ορίζοντα 5ετίας ● Ανάλυση κόστους – αγοράς ● Ταμειακές Ροές – απαιτούμενη αρχική επένδυση ● Χρηματοδοτικό σχήμα ● Working capital ● Νεκρό σημείο (breakeven point) ● Payback Period ● Συγκριτική αξιολόγηση επένδυσης

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ


ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ● Νομική και Επιχειρηματική καθοδήγηση ● Ανάλυση σχέσεων franchisor-franchisee

και προσαρμογή νομικού πλαισίου ● Οικονομικοί όροι συνεργασίας ● Αξιολόγηση δικαιωμάτων-υποχρεώσεων ● Αποφυγή συγκρούσεων ● Διασφάλιση Υπεραξιών

REAL ESTATE ● Αξιολόγηση σημείου – Περιοχής ● Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην Επιλογή Σημείου ● Site Location Analysis – Retail Audit ● Επιχειρηματικό Σχέδιο Σημείου ● Αγορά, Ενοικίαση, Leasing

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FRANCHISEES ● Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ● Τεχνικές εξυπηρέτησης πελάτη ● Πωλήσεις ● Επιχειρηματικότητα και Οικογενειακή Επιχείρηση

FRANCHISE RESALES ● Οικονομική αποτίμηση ● Συγκριτική ανάλυση – Έρευνα αγοράς ● Επιχειρηματικό Σχέδιο ● Χρηματοδοτικό Σχήμα ● Διαπραγματεύσεις ● Νομική Υποστήριξη ● Διαχείριση Φάσης Μετάβασης

FRANCHISE FINANCE

Απευθυνθείτε

στους ειδικούς ΔΩΡΕΑΝ Παροχή Συμβου λευτικών Υπηρ εσιών σε Υποψήφιους Franchisees τηλ: 210 675620 0, e-mail: pgr@tf c.gr

● ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ● ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ● ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ● LEASING ● ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 84Α , 152 31 Χαλάνδρι, Τηλέφωνα: 210 6756200-1 Fax: 210 6752864 e-mail: pgr@tfc.gr www.thefranchiseco.gr


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

ZONIOU Πρόταση με…άρωμα επιτυχίας Με εφόδια τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς με το χώρο των αρωμάτων, τη συστηματική μελέτη και κυρίως το μεράκι, η Ανδρονίκη Ζώνιου δημιουργεί ένα νέο concept στο χώρο των καλλυντικών και αρωμάτων, παρέχοντας μια ξεχωριστή επιχειρηματική ευκαιρία σε υποψήφιους συνεργάτες.

Έ

ναν αέρα ανανέωσης φιλοδοξεί να φέρει το brand Zoniou στην αγορά των καλλυντικών και αρωμάτων, προσφέροντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «χαρίσουν» μια αίσθηση πολυτέλειας στον εαυτό τους και να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία, οι πελάτες μπορούν να προμηθευτούν εξαιρετικής ποιότητας αρώματα και καλλυντικά, πάντα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

προσωπική τους επιχείρηση τα προϊόντα της εταιρείας. Το μεράκι και ο προσανατολισμός στις αξίες της εταιρείας είναι βασικά συστατικά επιτυχίας για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση σε μια αγορά που σφύζει… από ευωδιαστά αρώματα!

Με παράδοση και εμπειρία 36 χρόνων..

Η οικογένεια Ζώνιου συνδέεται με τον κλάδο του αρώματος από το

Έντονο βιωματικό στοιχείο“ Υψηλή ποιότητα -Προσιτές τιμές:

Τρίπτυχο διαφοροποίησης του νέου concept καταστημάτων ZONIOU.

Νέο Concept-Νέα επιχειρηματική πρόταση

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και μια οικογενειακή παράδοση 40 χρόνων στην αγορά αρωμάτων, η Ανδρονίκη Ζώνιου δημιουργεί ένα νέο ολοκληρωμένο concept, ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας για τα καταστήματα Zoniou. Μια μοναδική λύση που απαντά στις προκλήσεις του νέου ανταγωνιστικού πεδίου και στα νέα καταναλωτικά πρότυπα. H νέα αυτή επιχειρηματική πρόταση αφορά ένα διαφοροποιημένο concept που βασίζεται στη βιωματική εμπειρία και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν αλλά και να «δημιουργήσουν» τη δική τους, ξεχωριστή, μοναδική, σύνθεση αρωμάτων. Οι πελάτες απολαμβάνουν την εμπειρία ενός smart shopping, βρίσκοντας ό,τι πιο σύγχρονο στο χώρο των αρωμάτων, των κολωνιών χύμα, αιθέριων και αρωματικών ελαίων, καλλυντικών Υπεύθυνος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO. Τηλ.: 210 6756200 Email: frsupport@tfc.gr

80 FrancHise Success τευχοσ 50

κ.ο.κ. σε συμφέρουσα και προσιτή τιμή. Οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα καταστήματα ZONIOU έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν ποιοτικά, ξεχωριστά προϊόντα για τους ίδιους ή τους δικούς τους ανθρώπους, με το δικό τους προσωπικό στίγμα. Τα καταστήματα ZONIOU αποτελούν ένα concept που απελευθερώνει τη σύγχρονη καταναλώτρια από τα δεσμά των ακριβών τιμών, προσφέροντάς της τη δυνατότητα να διαλέξει το άρωμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά της, μέσα από τη μεγαλύτερη γκάμα ποιοτικών αρωμάτων. To πρώτο πιλοτικό κατάστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας αρώματα, αφρόλουτρα, κρέμες σώματος, σαπούνια, αρωματικά χώρου (sticks, κεριά, spray), after shave, scrub & άλατα, αιθέρια έλαια, body lotions και γενικά προϊόντα από το χώρο των καλλυντικών, πάντα ακολουθώντας την επί χρόνια φιλοσοφία της οικογένειας, για προσφορά ποιοτικού προϊόντος σε προσιτές τιμές.

Πακέτο ΣυνεργασίαςΠροφίλ Συνεργάτη

Τα «νέα μέλη» της οικογένειας Ζώ-

νιου θα απολαύσουν όλα τα οφέλη από μια συνεργασία με μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για ένα μοναδικά σχεδιασμένο concept που δημιουργεί ένα «μαγικό» ταξίδι στο χώρο των αρωμάτων, της ομορφιάς και της ευεξίας. Μια πρόταση μοναδική προϊοντικής συλλογής, υψηλής ποιότητας, υψηλής κερδοφορίας και κυρίως μοναδικής κυκλοφοριακής ταχύτητας με επίκαιρα προϊόντα αιχμής και υψηλής ζήτησης. Επιπλέον, εκτός από την απαιτούμενη εκπαίδευση και την υποστήριξη που θα δεχθούν κατά την ένταξή τους στο δίκτυο, οι νέοι συνεργάτες θα επωφεληθούν από ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό πλάνο προώθησης που ακολουθεί η εταιρεία, το οποίο διασφαλίζει την πιστότητα και επαναληψιμότητα των πελατών. Οι υποψήφιοι συνεργάτες δεν είναι απαραίτητο να έχουν πρότερη εμπειρία στο αντικείμενο ή ανάλογες σπουδές. Παράλληλα, η επενδυτική αυτή πρόταση αφορά εξίσου και υφιστάμενους επιχειρηματίες, που επιθυμούν να εντάξουν στην

1977, οπότε και ο Δοξάκης Ζώνιος ίδρυσε τη δική του εταιρεία αρωματοποιίας, ZIRVE NOVA. Με την πολύχρονη εμπειρία του, τις εξειδικευμένες γνώσεις του και το μεγάλο αριθμό επαφών του κατόρθωσε να εδραιωθεί στην αγορά και να κληροδοτήσει το έργο του στην επόμενη γενιά, στις κόρες του, Ανδρονίκη και Ελένη Ζώνιου. Το 2000 η εταιρεία μετονομάζεται σε Α.&Ε. ΖΩΝΙΟΥ Ο.Ε., ενώ στα πλαίσια επέκτασης των συνεργασιών και ανανέωσης των προϊόντων της, αναλαμβάνει το 2007 την αποκλειστική αντιπροσωπεία της ESAROM G.m.b.H.- AUSTRIA, καθώς και της ESAROM ROMANIA SRL στον τομέα των τροφίμων για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το 2008, δημιουργείται το κατάστημα λιανικής «ΜΥΡΕΨΟΣ», παράλληλα με την υπόλοιπη δραστηριότητα της εταιρείας, ενώ το 2009 αναλαμβάνει την αποκλειστική αντιπροσωπεία της LOTHANTIQUE στον τομέα των ειδών περιποίησης σώματος και του αρωματισμού χώρου για την Ελλάδα. ■


ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ FRANCHISE SUCCESS

I LOVE CUPCAKES Η «γλυκιά» απόδραση της ημέρας Η I love cupcakes, πρώτη γνώρισε τα αυθεντικά cupcakes στον έλληνα καταναλωτή, και τα εδραίωσε ως προϊοντική κατηγορία. Πρόκειται για ένα διεθνές επιτυχημένο trend που προσφέρει «νεωτερισμό» και δημιουργικότητα μέσα από οικεία γευστικά κανάλια.

Η

I love cupcakes είναι το δημιούργημα δύο φίλων που μοιράζονται το πάθος για τη γαστρονομία και για την τέχνη της ζαχαροπλαστικής. Με προσήλωση στη γεύση, την ποιότητα, τη φρεσκάδα και το σεβασμό προς τον πελάτη υλοποίησαν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα. Το αποτέλεσμα: Το Προϊόν. Μοναδικά cupcakes, σε απίστευτους συνδυασμούς γεύσεων και διακόσμησης, προσαρμοσμένα στη γευστική παλέτα του Έλληνα, από καλοδιαλεγμένες φυσικές πρώτες ύλες, με σπιτική φροντίδα και μεράκι. Ο Χώρος. Λιτές γραμμές, φυσικά υλικά και ζεστά χρώματα, φιλόξενο περιβάλλον για το «γλυκό» διάλειμμα της ημέρας.

Ένα κατάστημα εμπειρίας και όχι απλώς αγοράς προϊόντων!

Ο Έλληνας καταναλωτής αγκαλιάζει το «καινούργιο» όταν αυτό ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη επιθυμία του και καταφέρνει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς του. Με 2 χρόνια λειτουργίας, η επιχειρηματική «συνταγή» I love cupcakes έχει μοναδική ανταπόκριση και υποστήριξη από το κοινό, σημειώνοντας σταθερά επιτυχημένη πορεία, κόντρα στα δύσκολα οικονομικά δεδομένα των καιρών.

Τα τρία συστατικά της πετυχημένης συνταγής

1. Εξειδίκευση για απόλυτη ποι­ ότητα, ανανέωση για μελλοντι­ κή εξέλιξη

Με 2,5 χρόνια λειτουργίας, η επιχειρηματική «συνταγή» I “ LOVE CUPCAKES έχει μοναδική ανταπόκριση και υποστήριξη από το κοινό, σημειώνοντας σταθερά επιτυχημένη πορεία. ” Το ανοιχτό και ζωντανό εργαστήριο συμβάλει στην αίσθηση του πελάτη για διαδραστικότητα και συμμετοχή. Η εμπειρία του καταναλωτή. Η «γλυκιά» απόδραση της ημέρας του. Μυρωδιές φρεσκοψημένων cupcakes, χρώματα, νέες ιδέες σε γεύσεις και διακόσμηση - γινόμαστε όλοι ξανά παιδιά! Θετική ενέργεια, ευγενική εξυπηρέτηση και διάθεση για υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας καθημερινά, μια ξεκάθαρη αίσθηση “good value for money”.

Η I love cupcakes πιστή στο core business, τα cupcakes, δουλεύει με ένα σταθερό προϊοντικό κορμό και εμπλουτίζει μέσα από ένα συνταγολόγιο άνω των 70 γεύσεων. Συμπληρωματικά προϊόντα, όπως ροφήματα, cookies, μαρέγκες και άλλα είδη αλλά και υπηρεσίες για πάρτυ, βαφτίσεις, γάμους, εταιρικά events, όπως και τα αξέχαστα “Cupcake Βaking Parties”, αποτελούν σημαντικά, επιπρόσθετα profit centers. Δουλεύει συστηματικά σε νέες ιδέες, που εξελίσσουν συνεχώς τη δουλειά της.

Μέσο Μέγεθος Καταστήματος: 50-60 τ.μ. Μέσο Ύψος Επένδυσης: €80.000 Email: frsupport@tfc.gr Σύμβουλος Ανάπτυξης: THE FRANCHISE CO. (210 6756200)

82 FrancHise Success τευχοσ 50

2. Επένδυση στην επικοινωνία με τους πελάτες και στο web marketing, με άμεσα αποτελέ­ σματα στη δυναμική πορεία και τις πωλήσεις Το internet αποδείχθηκε πραγματικός σύμμαχος της I love cupcakes. Με τη βοήθειά του η μεγάλη παρέα της διευρύνεται και η «γλυκιά» της φήμη εξαπλώνεται! Η διαδυκτιακή επικοινωνία χτίζει και εμπλουτίζει το πελατολόγιο της και τη βοηθά στη διαρκή σφυγμομέτρηση της αγοράς, ενώ δημιουργεί ζήτηση για το προϊόν σε γεωγραφικές περιοχές που ακόμη δεν υπάρχει φυσική παρουσία καταστήματος! Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αιτήσεις για υποκαταστήματα σε όλη την Αττική, με ιδιαίτερη έμφαση τα Βόρεια Προάστια, την επαρχία και φυσικά τη Θεσ/νίκη, πατρίδα και των δυο ιδρυτικών μελών της επιχείρησης.

3. Προσαρμοστικότητα και ευελι­ ξία λειτουργίας και σκέψης Η Ι love cupcakes δημιουργήθηκε με πραγματική αγάπη αλλά και επαγγελματισμό. Κάνοντας τα πρώτα της βήματα μέσα στην καρδιά της Ελληνικής κρίσης, κατάφερε να εδραιωθεί στο μυαλό και την καρδιά του καταναλωτή. Παράλληλα δημιούργησε προϋποθέσεις και υποδομές ικανές για σταθερή άνοδο και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Τώρα προχωρά σε μελετημένη ανάπτυξη με μια επιχειρηματική πρόταση που αποτελεί προσιτή επένδυση σε μια καινοτόμο και πρωτότυπη ιδέα που πιάνει τον παλμό της αγοράς. Η I love cupcakes αναζητά συνεργάτες δυναμικούς και με αφοσίωση στο concept οι οποίοι θα προσδώσουν αποτελεσματικότητα στη συνεργασία, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος, μια επικερδής και μακρόβια επιχείρηση. ■


FRANCHISEE FOCUS

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

FRANCHISE RESALES

AΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Επενδύοντας σε μια υφιστάμενη επιχείρηση franchise, οι πιθανότητες αποτυχίας μοιάζουν σαφώς μικρότερες, μιας και ήδη έχει δώσει δείγματα επιτυχημένης ή μη πορείας. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας αγοράς σας διευκολύνουν και σας παρέχουν «έτοιμες λύσεις» σε διάφορα ζητήματα που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να αντιμετωπίσετε. Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος | Γενικός Διευθυντής της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO. (www.thefranchiseco.gr) και Διευθύνων Σύμβουλος της Dale Carnegie Training Hellas (www.dalecarnegie.com).

o όραμα κάθε νέου επιχειρηματία είναι να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, με την ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισμό και χωρίς εκπλήξεις από τα αναμενόμενα έσοδα και τα προϋπολογισθέντα έξοδα. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι η αγορά μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης franchise έχει σαφώς περισσότερα πλεονεκτήματα από την εκκίνηση μιας καινούριας. Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τι μπορείτε να «εκμεταλλευτείτε» από μια τέτοια αγορά… Η κατάλληλη υποδομή, ο απαραίτητος εξοπλισμός, οι απαιτούμενες άδειες κ.λπ. που ήδη υπάρχουν σας απαλλάσσουν από μια σειρά ενεργειών, αναγκαίων για την έναρξη της λειτουργίας κάθε νέας επιχείρησης. Δεν καλείστε να αναζητήσετε την κατάλληλη τοποθεσία -το είχε κάνει κάποιος άλλος στο παρελθόν για εσάς- δεν χρειάζεται να αγοράσετε τον απαραίτητο εξοπλισμό, να προσλάβετε και να εκπαιδεύσετε υπαλλήλους, να αναζητήσετε προμηθευτές κ.λπ. Μην ξεχνάτε! Η επιχείρηση αυτή δεν «στήνεται» από την αρχή και δεν θα υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του προϋπολογισμού σας! Δεν ξεκινάτε από το μηδέν! Έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε μια έτοιμη πελατειακή βάση και μια δεδομένη φήμη στην τοπική αγορά. Εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί ήδη για κάποιο χρονικό διάστημα, έχει δημιουργήσει όνομα και πελατολόγιο στην τοπική κοινωνία, το οποίο μπορείτε και πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Το γεγονός ότι η επιχείρηση προϋπήρχε, σημαίνει ότι διαθέτει στοιχεία πωλήσεων και κερδών από προηγούμενα έτη, τα οποία σας βοηθούν να καθορίσετε με τη σειρά σας το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης, ενώ παράλληλα σας παρέχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσετε με ακρίβεια την εποχικότητα της τοποθεσίας και τις μεθόδους λειτουργίας.

T

“ Μια

επιχείρηση που λειτουργεί ήδη για κάποιο χρονικό διάστημα, έχει δημιουργήσει όνομα και πελατολόγιο στην τοπική κοινωνία, το οποίο μπορείτε και πρέπει να εκμεταλλευ­ τείτε.

Μετρώντας με πραγματικά μεγέθη

Αυτό που οφείλετε να έχετε κατά νου, είναι ότι η αγορά κάθε υφιστάμενης επιχείρησης πραγματοποιείται βάσει μιας διαπραγματεύσιμης τιμής, η οποία καθορίζεται από τα πραγματικά, μη αμφισβητήσιμα μεγέθη, όπως τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τις καταγεγραμμένες και ελεγμένες από το καταγεγραμμένο πελατολόγιο χρηματορροές της, εν ολίγοις από όλα εκείνα τα στοιχεία που

84 FrancHise Success τευχοσ 50

μπορούμε να διπλοελέγξουμε. Αντίθετα, η επένδυση σε ένα νέο franchise, βασίζεται σε πληροφορίες και υπολογισμούς που παρέχει ο ίδιος ο franchisor και αποτελούν απλά μια δική του εκτίμηση, την ακρίβεια της οποίας δεν είστε σε θέση να ελέγξετε απόλυτα. Παρά τις πληροφορίες που μπορεί και πρέπει να αντλήσετε κι από άλλες πηγές (franchisees τοπική έρευνα αγοράς κ.ο.κ), δεν μπορεί να είστε σίγουρος ότι οι εκτιμήσεις από τα άλλα καταστήματα θα ταιριάζουν στην τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση για τη δική σας επιχείρηση σημείου. Παράλληλα, η αποδοτική ικανότητα της επένδυσής σε ένα νέο franchise δεν μπορεί παρά να είναι απλά μια υπόθεση, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση ενός έμπειρου franchisor και έχει διεξαχθεί όλη η απαραίτητη έρευνα που θα οδηγήσει και στις εν λόγω εκτιμήσεις. Μια νέα τοποθεσία δε διαθέτει ιστορικό για να βασιστείτε.

Και τη χρηματοδότηση

Τέλος, ας μην ξεχνάμε το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο ειδικά κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι ένα θέμα που «ταλαιπωρεί» πολλούς νέους -και όχι μόνο-επιχειρηματίες. Η έναρξη μιας επιχείρησης απαιτεί πολύ συγκεκριμένα κεφάλαια, και ως επί τω πλείστον οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να συμπληρώσουν το απαραίτητο ποσό με τη λήψη κάποιου δανείου (αν και είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας). Ακόμα και αν διαθέτετε τις απαραίτητες εγγυήσεις, είναι πιο εφικτό να σας δανείσει μια τράπεζα το ποσό που χρειάζεστε, όταν μπορεί να βασίσει την απόφασή της στην απόδοση ενός υφιστάμενου καταστήματος και όχι απλά στο καλό όνομα και την ανάπτυξη του δικτύου συνολικά. Με λίγα λόγια, η αγορά ενός υπάρχοντος καταστήματος αποτελεί έναν άριστο τρόπο εισαγωγής στο χώρο του franchising. Ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να αποφύγει το μόχθο και κυρίως το ρίσκο που απαιτείται για την έναρξη ενός νέου καταστήματος franchise με την αγορά ενός ήδη υπάρχοντος. Το μόνο που χρειάζεται για να καταλήξει το εγχείρημα αυτό σε επιτυχία είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να διενεργήσετε ενδελεχή και πολύπλευρη έρευνα προτού προχωρήσετε σε μια τέτοιου είδους επένδυση. Να θυμάστε πάντα ότι μια τέτοια επένδυση σαφώς και υπερτερεί σε πολλά σημεία, χρειάζεται όμως η απαραίτητη προσοχή για να μην αποβεί σε ένα πραγματικό ναρκοπέδιο…


ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ηγεσία και διαχείριση σε ένα σύστημα franchise H σχέση μεταξύ του franchisor και του franchisee είναι μοναδική και εξαρτάται από έναν αριθμό σημαντικών παραμέτρων που καθορίζουν την επιτυχία ή όχι αυτής της συνεργασίας. Εξαιρετικά κρίσιμα για την επιτυχία μιας τέτοιου είδους «σχέσης» είναι η ειλικρίνεια και ο σεβασμός που οφείλει να δείχνει το ένα μέρος στο άλλο. Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος | Γενικός Διευθυντής της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO. (www.thefranchiseco.gr) και Διευθύνων Σύμβουλος της Dale Carnegie Training Hellas (www.dalecarnegie.com).

Τ “

Ο ηγέτης εμπνέει, χαράζει στρατηγική και δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης που παρακινεί τον franchisee και τον οδηγεί προς την επιτυχία.

ο βασικό ερώτημα για έναν franchisor είναι πώς θα μετατρέψει μια καλή συνεργασία σε εξαιρετική, δημιουργώντας παράλληλα κινητοποιημένους franchisee. Οι franchisees δεν χρειάζονται απλά ένα manager, αλλά κάποιον που είναι ικανός να τους κατευθύνει και να τους εμπνεύσει. Ενώ πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι ηγεσία και management συμβαδίζουν, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης που μετατρέπουν και καθιστούν έναν καλό manager σε έναν καλό ηγέτη. Ένας καλός manager διαθέτει εξαιρετικές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, ενώ ένας ηγέτης εμπνέει, χαράζει στρατηγική και δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης που παρακινεί τον franchisee και τον οδηγεί προς την επιτυχία. Ίσως θεωρήσετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ως franchisor να επιτύχετε στο ρόλο του ηγέτη, ειδικά στην περίπτωση που δεν έχετε χρόνια εμπειρίας να σας ακολουθούν στο τιμόνι μιας επιχείρησης. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι οι εμπειρίες, το ξεκάθαρο όραμα και η κατάλληλη στρατηγική θα σας βοηθήσουν να πετύχετε στο νέο και άκρως σημαντικό ρόλο του ηγέτη, καθοδηγώντας και παρακινώντας ταυτόχρονα τους franchisees και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα κερδοφόρας και επιτυχημένης αλυσίδας. Παρακάτω αποτυπώνονται ορισμένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που διαπνέουν έναν ηγέτη: • Δημιουργεί ξεκάθαρο όραμα για την επιχείρηση • Επικοινωνεί ξεκάθαρα • Εμπνέει και καθοδηγεί τους franchisees • Έχει την ικανότητα να επιλέγει και να χτίζει εξαιρετική ομάδα γύρω του. Επιλέγει άτομα που είναι ικα-

86 FrancHise Success τευχοσ 50

νά στη λήψη αποφάσεων και αντέχουν στις συνθήκες εργασίας υπό πίεση. • Σε ό,τι και να αποφασίζει, έχει πάντα «κατά νου» τον πελάτη • Είναι ευέλικτος αλλά παράλληλα και αποφασιστικός όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. • Ρισκάρει, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση. • Ακούει, δείχνει κατανόηση και δρα με αυτοπεποίθηση. • Ανταμείβεται χτίζοντας και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των franchisees Υπάρχουν διάφορα στυλ ηγεσίας και διαφορετικοί τρόπου προσέγγισης του θέματος. Ο «οραματιστής» είναι εκείνος ο ηγέτης που δίνει ξεκάθαρη κατεύθυνση και ορίζει ξεκάθαρους στόχους. Ο «δημοκρατικός» ηγέτης είναι αυτός που έχει την ικανότητα να χτίζει σχέσεις μέσω ενεργούς συνεργασίας και συμμετοχής στις διαδικασίες, ενώ, τέλος, ο «καθοδηγητής» είναι εκείνος που έχει την ικανότητα να αναπτύσσει τους συνεργάτες του, καλλιεργώντας τα δυνατά τους σημεία. Ικανός ηγέτης είναι εκείνος που συνδυάζει κατάλληλα και ελίσσεται μεταξύ των διαφόρων στυλ, αποφέροντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όποιο και να είναι το δικό σας στυλ και η δική σας προσέγγιση, έχετε πάντα κατά νου εκείνες τις βασικές αρχές που χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους franchisees. Μοιραστείτε μαζί τους το πάθος σας για την επιχείρηση, δώστε τους σαφή κατεύθυνση και επικοινωνείτε ξεκάθαρα τα μηνύματά σας, ώστε να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν και να κατανοήσουν όλα τα κρίσιμα σημεία που οδηγούν σε μια κερδοφόρα και επιτυχημένη επιχείρηση. ■


Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια επιτυχίας!

1912, η Dale Carnegie Training, εμπνευσμένη από την πίστη του της στη δύναμη της προσωπικής βελτίωσης, εξελίχθηκε σε έναν ανισμό μεΑπό παγκόσμια εμβέλεια, ενισχύοντας την δέσμευση το 1912, η Dale Carnegie Training, εμπνευσμένη από την και πίστη του την απόδοση ανθρώπινου δυναμικού, ιδρυτή της στη του δύναμη της προσωπικής βελτίωσης, εξελίχθηκε σε έναν

οργανισμό με παγκόσμια εμβέλεια, ενισχύοντας την δέσμευση και σε περισσότερες από 85 χώρες και 30 γλώσσες. την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού,

σε περισσότερες από 85 χώρες και 30 γλώσσες.

#dalecarnegie100 #dalecarnegie100 Dale Carnegie Hellas Dale Carnegie Hellas

www.dalecarnegie.gr www.dalecarnegie.gr infohellas@dalecarnegie.com 2106756200 2106756200

Copyright © 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved.


ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στην προσπάθεια μιας περισσότερο στοχευμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και διαδικασιών μάθησης, οι εταιρικές Ακαδημίες αποτελούν μια πρακτική που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από μια σειρά επιχειρήσεων. Εντούτοις, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο σε όλους τι ακριβώς σημαίνει ο όρος «Ακαδημία», πώς λειτουργεί και πώς συναρθρώνεται με την καθημερινή ζωή των δικτύων. Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος | Γενικός Διευθυντής της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO. (www.thefranchiseco.gr) και Διευθύνων Σύμβουλος της Dale Carnegie Training Hellas (www.dalecarnegie.com).

Τ “

Από την πρώτη στιγμή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, μικρές ή μεγάλες νίκες έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί ο οργανισμός στη υιοθέτηση και συνέχιση του προγράμματος.

ους τελευταίους 3 μήνες έχουμε συμμετάσχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση δύο εταιρικών Ακαδημιών εκπαίδευσης σε δύο μεγάλα δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας, με εκατοντάδες καταστήματα που ανήκουν σε franchisees ή dealers. Με αφορμή τη συμμετοχή μας αυτή, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι ο βασικός λόγος δημιουργίας των Ακαδημιών είναι η σωστή και μεθοδευμένη ανάπτυξη των απαιτούμενων για την εκάστοτε επιχείρηση λειτουργικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες υπηρετούν τη νέα στρατηγική που έχει χαράξει η επιχείρηση. Οι 4 βασικοί πυλώνες που υπηρετεί και στηρίζει μια Ακαδημία είναι: 1. Οικοδομεί μια λειτουργική αριστεία, επανακαθορίζει στρατηγικές και αναπτύσσει μια διαφορετική κουλτούρα, νέες δεξιότητες και ικανότητες 2. Παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για οικοδόμηση ενός ευρύτατου διαλόγου πάνω στις ανθρώπινες δεξιότητες και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και απαραίτητων δεξιοτήτων, στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και εφαρμογής της στρατηγικής του δικτύου. 3. Οικοδομεί ένα δομημένο πλαίσιο για την ανάπτυξη franchisees, dealers, υπαλλήλων μέσα σε ένα οργανισμό ο οποίος διαφοροποιείται και αναπτύσσεται σε ίδια ή και σε νέα κανάλια διανομής. 4. Συνιστά ένα πεδίο, όπου τα στελέχη μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες τους σε δεξιότητες και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που καλύπτουν αυτά τα «κενά». Αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε κάνει στο παρελθόν στα άρθρα μας: ▶ «Μετατρέψτε τη γνώση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» http://www.franchiseblog.gr/?p=595#more-595 ▶ «Εκπαίδευση σε δίκτυα franchise: Επένδυση που διασφαλίζει αποτελεσματικότητα, Συσπείρωση και Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα» http://www.franchiseblog.gr/?p=984

88 FrancHise Success τευχοσ 50

▶ «Εκπαίδευση: Εργαλείο δέσμευσης και επίτευξη υπερβάσεων στην παροχή αξίας για τον πελάτη» http://www.franchiseblog.gr/?p=910

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνήθως, αυτού του είδους οι ευρύτερες παρεμβάσεις στο χώρο ανάπτυξης ενός δικτύου στηρίζονται σε δύο διαφορετικού είδους αίτια. Σε πρώτο επίπεδο, όταν θέλει να καλυφθεί μια λειτουργία ή μια συγκεκριμένη ανάγκη, π.χ. νέα σειρά προϊόντων ή η είσοδος σε ένα νέο κανάλι, οπότε και αναπτύσσεται μια συγκεκριμένη παρέμβαση που καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες. Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος συνήθως ο οργανισμός συνεχίζει σε έναν δεύτερο, σε κάποια νέα ανάγκη, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες γνώσεις, εμπειρίες και υποδομές. Το δεύτερο επίπεδο είναι πιο ευρύ, καθώς καλύπτει ανάγκες ενός οργανισμού σε μακροχρόνια βάση και υπηρετεί μια ευρύτερη αλλαγή στρατηγικής. Στα πλαίσια αυτά επικεντρώνεται στις κύριες και λειτουργικές δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτει συνολικά ο οργανισμός, στην οικοδόμηση συστημάτων επικοινωνίας και επαναπροσδιορισμού των στόχων, συνδέεται άμεσα με ανασχεδιασμό οργανωτικών δομών και σαν σχεδιασμός προσανατολίζεται κυρίως σε μελλοντικές ανάγκες παρά στις υφιστάμενες δομές. Συνήθως τα δίκτυα έχουν εμπειρίες και έχουν επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις μικρότερου εύρους, όπως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορά τη μηχανογράφηση όλου του οργανισμού, σε κάποια νέα τεχνική διαφοροποίησης κ.ο.κ. Δυστυχώς, η πλειονότητα των προγραμμάτων αλλά και η συνήθης πρακτική των φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, ενθαρρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτού του είδους τις παρεμβάσεις και μάλιστα χωρίς να είναι ενταγμένες σε γενικότερες στρατηγικές. Δυστυχώς, προγράμματα


των ΕΣΠΑ που ενθάρρυναν πολιτικές εκπαίδευσης ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν από την πλειονότητα των επιχειρήσεων ως ένας μηχανισμός για δημιουργία έμμεσου κεφαλαίου κίνησης χωρίς να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε έξι κρίσιμης σημασίας στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχία μιας τέτοιας μεγάλης παρέμβασης σε έναν οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα: 1. Δέσμευση: Ενεργητική δέσμευση της διοίκησης και διάχυση αυτής της δέσμευσης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η υιοθέτηση από πλευράς της διοίκησης του προγράμματος, η προώθησή του και η συνεχής εμπλοκή της, δημιουργεί τις βάσεις για άμβλυνση πιθανών αντιστάσεων. 2. Προσεχτικός σχεδιασμός: Για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στο σχεδιασμό, αλλά και στη συλλογή του απαραιτήτου υλικού, συστημάτων, εργαλείων, καθώς και στη συνδυαστική αξιοποίησή τους έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική υλοποίηση. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, όπως κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ της λειτουργίας της ακαδημίας και των προτεραιοτήτων των υφιστάμενων επιχειρησιακών δομών, ανεπαρκής προετοιμασία και μη κινητοποίηση μεσαίων στελεχών για τη σκοπιμότητα του προγράμματος, μη συμμετοχή στο σχεδιασμό στελεχών πρώτης γραμμής, μη σωστή εκτίμηση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί και των πόρων που απαιτούν και τέλος, πιθανά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στα δίκτυα η ευρεία γεωγραφική διασπορά.

“ Οι

εκπαιδευτικές ημερίδες και τα workshops είναι σε αρκετά συστήματα η αφετηρία για δημιουργία multiunit ή multibrand μονάδων ή προσέλκυσης νέων Franchisees, για παράδειγμα όταν ενσωματώνουν σε ένα ανοιχτό τμήμα τους και υποψηφίους franchisees.

3. Αποτελεσματικότητα: Από την πρώτη στιγμή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, μικρές ή μεγάλες νίκες έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί ο οργανισμός στη υιοθέτηση και συνέχιση του προγράμματος. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη δημιουργία πραγματικής αξίας από την πρώτη στιγμή, τόσο για το δίκτυο, όσο και για τους συμμετέχοντες, καθώς και χειροπιαστών αποτελεσμάτων στην καθημερινότητα του οργανισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει μια συνδυαστική εφαρμογή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, του κεντρικού προγράμματος, της συμπληρωματικής εκπαίδευσης στους χώρους εργασίας, του e-learning που θα επικεντρώνεται σε τεχνική εκπαίδευση και του συστημικού coaching. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η διεπιχειρησιακή συνεργασία αλλά και η ενίσχυση του πλάνου επικοινωνίας του προγράμματος σε όλο τον οργανισμό, έτσι ώστε να αναπαραχθούν βέλτιστες πρακτικές αλλά ταυτόχρονα να γίνει κατανοητή τόσο η αποτελεσματικότητα, όσο και ο σκοπός του προγράμματος στο σύνολο του δικτύου 4. Διαδικασία εκπαίδευσης: Τέτοιου είδους προγράμματα μας δίνουν την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε το εταιρικό εκπαιδευτικό οικοσύστημα και την ισορροπία που απαιτούν τα διάφορα στοιχεία τους, όπως η κλασική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, το e-learningη, η συνεργατική εκπαίδευση, το coaching κ.ο.κ. Η ύπαρξη πολλαπλών επιλογών για τους συμμετέχοντες, τα μικρής διάρκειας στοιχεία του προγράμματος, τα πολλαπλά μοντέλα εκπαίδευσης και η άμεση σύνδεση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στο δίκτυο αποτελούν μοναδικό εργαλείο για τον καθορισμό αλλά και την τελική επιτυχία του μοντέλου εκπαίδευσης. τευχοσ 50 FrancHise Success

89


ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

τέλεσμα και η δέσμευση στην ευθυγράμμιση με την γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, ούτε σύνδεση με τα γενικότερα πλαίσια της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. Στην πραγματικότητα, αρχίζει συνήθως μετά από ένα διάστημα να εμφανίζεται ένα μη τυποποιημένο σύστημα μέτρησης, που οδηγεί σε αποτυχία και αποπροσανατολισμό του προγράμματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο η εκπαίδευση να εστιάζει σε περιοχές εταιρικής γνώσης και κουλτούρας, στα οποία στηρίζεται η επιτυχία των Franchisees, αλλά και στο δίκτυο ως σύνολο.

5. Μοντέλο διαχείρισης και ευθυγράμμιση: Το μοντέλο διαχείρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος και η ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της. Η συνεχής προσπάθεια και επιμονή για την ευθυγράμμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την επιχειρησιακή στρατηγική είναι κομβικό σημείο. Αυτό μπορεί να επέλθει κυρίως από την εμπλοκή του συνόλου των επιχειρησιακών λειτουργιών του οργανισμού κι όχι μόνο από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να υπάρξει τελικά πραγματική αξιοπιστία για το σύνολο των συμμετεχόντων και των εργαζομένων. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξει ουσιαστική, εμφανής συμμετοχή της ηγετικής ομάδας, η οποία λειτούργει σαν σπόνσορ στο όλο πρόγραμμα. 6. Μέτρηση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων: Ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας είναι εξίσου η συνεχής μέτρηση αλλά και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων. Ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων δηλώνεται στον αρχικό σχεδιασμό ο προσανατολισμός στο απο-

90 FrancHise Success τευχοσ 50

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ευρείας κλίμακας, πάρα τους κινδύνους που εμπεριέχει, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία ενός δικτύου. Ιδιαίτερα στα δίκτυα franchise, η εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας, μια και αποτελεί συστατικό στοιχείο: • Του προγράμματος εσωτερικής επικοινωνίας του δικτύου διασφαλίζοντας ομοιογένεια, σύγκλιση, δέσμευση στην επιχειρηματική επιλογή του franchisee, πίστη στο δίκτυο και στην εταιρεία, την διακράτηση franchisees και στελεχών κ.λπ. • Της ανάπτυξης τεχνογνωσίας και ενθάρρυνσης της καινοτομίας μέσα από οργανωμένες διαδικασίες. • Του συστήματος ελέγχου, μια και η εκπαιδευτική διαδικασία απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο και πόρους από την εκ των υστέρων διόρθωση αναποτελεσματικών πρακτικών και αποκλίσεων. Ενέργεια που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ανάπτυξη, σε διάχυση και εμπέδωση νέων συστημάτων, στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας προς όφελος όλων. • Της ανάπτυξης αυτού κάθε αυτού του δικτύου, είτε μέσω υφιστάμενων franchisees είτε μέσω νέων. Οι εκπαιδευτικές ημερίδες και τα workshops είναι σε αρκετά συστήματα η αφετηρία για δημιουργία multiunit ή multibrand μονάδων ή προσέλκυσης νέων Franchisees, για παράδειγμα όταν ενσωματώνουν σε ένα ανοιχτό τμήμα τους και υποψηφίους franchisees. Δύο ακόμα κρίσιμοι παράμετροι -και κατά την γνώμη μας βασικά στοιχεία της παθογένειας της πλειονότητας των Ελληνικών συστημάτων Franchise- συνιστούν η εκπαίδευση σε τεχνικά θέματα αλλά και η σωστή μεθοδολογία των συστημάτων εκπαίδευσης: Πιο αναλυτικά, οι περισσότερες αλυσίδες επικεντρώνονται σε τομείς όπως δραστηριότητες marketing, ανάπτυξη πωλήσεων, γνώση του προϊόντος ή και της υπηρεσίας, στο πώς προσφέρω στον πελάτη το προϊόν και σε θέματα εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερα σημαντικοί αλλά από μόνοι τους δεν αρκούν. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο η εκπαίδευση να εστιάζει σε περιοχές εταιρικής γνώσης και κουλτούρας, στα οποία στηρίζεται η επιτυχία των Franchisees, αλλά και στο δίκτυο ως σύνολο. Παράμετροι όπως τo concept και τα στοιχεία διαφοροποίησής του, η εταιρική κουλτούρα, αρχές και αξίες, η αγορά, η δυναμική της , ο ανταγωνισμός (άμεσος και έμμεσος) τα εναλλακτικά κανάλια, οι παράγοντες που καθορίζουν την κουλτούρα της επιχείρησης κ.ο.κ είναι θέματα που συνιστούν κρίσιμης σημασίας ζητήματα και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, είναι προφανές ότι για το σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε ένα δίκτυο -είτε νέο είτε ώριμο- απαιτείται εξειδίκευση και η πλήρης εστίαση στα στοιχεία μοναδικότητας του κάθε concept αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως δίκτυο franchise. ■


0I

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Α Μ Ε Σ Α Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για κάποια από τις εταιρείες που προβάλλονται σε αυτό το τεύχος του FRANCHISE SUCCESS, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο παρόν δελτίο. Σημειώστε με ✓έως πέντε από τις επιχειρήσεις του καταλόγου. Σύντομα θα σας στείλουμε πληροφορίες για τα δίκτυα καταστημάτων που σας ενδιαφέρουν.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

AB FOOD MARKET

SELATREVO

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ☐

BLUEFIELD BURGER COMPANY ☐

THOMAS COOK

FRESH LINE

ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ

TASTE AND DIET

FORNINO

OK! ANYTIME MARKETS

DROPS LAUNDRY SERVICES

GRAMA

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ADIDAS

WHEN THE MUSIC STOPS

ARISTA SUPER MARKET

FRUTTI DI MARE

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

CARTRIDGE WORLD

STICKY

CARREFOUR ΕXPRESS

SICILY CAFE

SMILE MARKET

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ- COFFEERIGHT ☐

Παρακαλούμε, αποστείλατε το παρόν στη διεύθυνση: • F ranchise Success, Εθνικής Αντιστάσεως 84Α, 15231 Χαλάνδρι

ΟΝΟΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΠΩΝΥΜΟ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΟΛΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Fax: 210 6752864,

Τ.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• E-mail: info@franchise-success.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΟΛΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

τευχοσ 50 FrancHise Success

91


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ

FRESH LINE

65

Α

Ο Βενέτης μειώνει τις τιμές σε 200 προϊόντα χρόνια παρουσίας και ανάπτυξης συμπλήρωσε ο Βενέτης και με αυτή την αφορμή προχώρησε σε μείωση τιμών σε 200 προϊόντα. Η μείωση, που φτάνει το 18% και θα ισχύει μόνιμα από εδώ και στο εξής, εφαρμόζεται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διατηρούν σταθερά και αναλλοίωτα την ποιότητα και τα υλικά τους. Η σημαντική αυτή επιχειρηματική κίνηση αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών που πραγματοποιεί τα δύο τελευταία χρόνια η εταιρεία με στόχο το τελικό προϊόν να γίνει πιο οικονομικό για τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης λοιπόν, ο ΒΕΝΕΤΗΣ αναπροσαρμόζει τις τιμές των προϊόντων του, έχοντας βαθιά συναίσθηση της οικονομικής δυσπραγίας των περισσότερων ελληνικών οικογενειών. Παράλληλα, με τη μείωση τιμών, υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ, καθημερινά μετά τις 22.00, προσφέρουν δωρεάν τα προϊόντα ημέρας που έχουν περισσέψει στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έμφαση σε ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας

Π

ροσανατολισμένη πάντα σε ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας η ΑΒ Βασιλόπουλος υποστηρίζει μια σειρά από δράσεις που βοηθούν συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε αυτά τα πλαίσια στηρίζει έμπρακτα το νέο περιοδικό δρόμου ΣΧΕΔΙΑ που κάνει τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που πρόθεσή της είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι άστεγοι, οι άνεργοι και γενικά άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Παράλληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετείχε στη σκυταλοδρομία «Corporate Relay Run», που διοργανώθηκε στις 19/05 στην Πλατεία Νερού στο Π. Φάληρο. Ήταν ένας αγώνας που διοργανώθηκε από την Ένωση Κοινωφελών Σωματείων «Μαζί για το Παιδί», με στόχο την ενίσχυση των δράσεών της. Επίσης, για τρίτη συνεχή χρονιά η ΑΒ Βασιλόπουλος διοργάνωσε την Κυριακή 26 Μαΐου 2013, δεκάδες δράσεις εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τοπικές αρχές και φορείς στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Στην πανελλαδική εθελοντική ενέργεια της ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετείχαν πάνω από 3.000 εθελοντές από τα 272 καταστήματα, τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες της εταιρείας. Αυτή τη χρονιά οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν σαν στόχο τη βοήθεια συνάνθρωπων μας με προβλήματα σίτισης. Η ΑΒ Βασιλόπουλος πιστεύει απόλυτα πως οι μεγάλες και υπεύθυνες εταιρείες έχουν τη δύναμη και μαζί την ευθύνη να κάνουν τη ζωή σε κάθε κοινωνία καλύτερη. Με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά!

92 FrancHise Success τευχοσ 50

Η Fresh Line στηρίζει τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ναγνωρίζοντας την επίπτωση των οικονομικών συγκυριών στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, η Fresh Line, θα προβεί στη δωρεά 1€ για κάθε offer set που θα πωλείται στα καταστήματά της εντός Ελλάδος. Η εν λόγω ενέργεια θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2013. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την αγορά εξοπλισμού και τη στήριξη των 8 Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αχαρνών, που υπάγονται στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και στους οποίους είναι εγγεγραμμένα περίπου 1000 παιδιά, 2,5 – 5 ετών. Η προσφορά αυτή, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος δράσης «Μαζί Μπορούμε Να Κάνουμε Τη Διαφορά», το οποίο αντανακλά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Fresh Line, με έμφαση στη στήριξη παιδιών που μεγαλώνουν με κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός», το οποίο εστιάζει στην ενημέρωση ανθρωπιστικών και κοινωνικών αναγκών, στην επαφή με τον εκάστοτε οργανισμό και στην αξιοποίηση πάσης φύσεως πλεονάσματος και δωρεάς προϊόντων.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Ο Γρηγόρης στηρίζει ενεργά τις δράσεις της W.I.N. Hellas

Δ

υναμικό παρόν δίνει για ακόμη μια φορά το δίκτυο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ COFFEERIGHT σε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αυτή τη φορά και με αφορμή την φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την εορτή της Μητέρας (Κυριακή, 12 Μαΐου 2013), ο Γρηγόρης υποστηρίζει ενεργά τις δράσεις και το έργο της «W.I.N. Hellas» ενός καταξιωμένου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού που δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών. Συγκεκριμένα, με κάθε αγορά Σαλάτας ή/και Μακαρονοσαλάτας, ο Γρηγόρης θα προσφέρει ως δωρεά €0,20 από το κόστος για την ενίσχυση του συγκεκριμένου Μ.Κ.Ο., στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών που επισκέπτονται καθημερινά το δίκτυο των καταστημάτων του, αναφορικά με την προστασία, θεραπεία και ενδυνάμωση των γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφή κακοποίησης, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η συμμετοχή του Γρηγόρη, ως ενεργό μέλος στις δράσεις της WIN Hellas, εντάσσεται στον Πυλώνα ΕΚΕ «Κοινωνία» ο οποίος αποτελεί έναν από τους 4 πυλώνες δράσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του Ομίλου (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εργαζόμενοι & Αγορά).


RETAILINK

NEWS Διαβάστε περισσότερα για τα νέα της αγοράς στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/success.asp?step=2&id=184&pstring=184

MONEY BACK

Nέα συνεργασία με την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων AVANCE Μια νέα συνεργασία για το σύστημα MONEY BACK υλοποιήθηκε και μάλιστα με την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων AVANCE, η οποία λειτουργεί περισσότερα από 15 καταστήματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Η AVANCE παρ' ότι εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων υποστηρίζει την κίνηση με Μ.Μ.Μ. και όλα τα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη που δημιουργούνται από αυτή και επιβραβεύει τους επιβάτες και χρήστες των μέσων συμμετέχοντας στην κίνηση του MONEY BACK. Έτσι οι επιβάτες που θα χρειασθεί να κινηθούν με αυτοκίνητο μέσα στην πόλη ή στον προορισμό που θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν, θα μπορούν επιδεικνύοντας τα χρησιμοποιημένα εισιτήρια αστικών (λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ κλπ), αλλά και υπεραστικών μέσων (τρένα, πλοία, αεροπλάνα), να κερδίσουν σημαντικές μειώσεις στην ενοικίαση του αυτοκινήτου που θα επιλέξουν από τα καταστήματα της AVANCE.

ΙΟΒΕ

Λιανικό εμπόριο: Αισθητή τόνωση των προσδοκιών Βελτίωση του οικονομικού κλίματος και ανάκαμψη των προσδοκιών για Μάιο δείχνει η έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Συγκεκριμμένα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα διαμορφώνεται στις 93,8 μονάδες (από 89,2 τον προηγούμενο μήνα), τιμή που είναι η υψηλότερη που καταγράφεται από τον Σεπτέμβριο του 2008. Στο Λιανικό Εμπόριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών ενισχύεται σημαντικά επίσης, διαμορφούμενος στις 79,5 μονάδες (από 65,4), στην ανώτερη επίδοσή του από τον Δεκέμβριο του 2009. Πτωτική τάση (δηλαδή ρευστοποιήσεις), παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις -12 (από -7) μονάδες, με το ¼ των επιχειρήσεων να κρίνει ως χαμηλά για την εποχή τα αποθέματά του και το 13% να δηλώνει το αντίθετο. Οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόμενο τρίμηνο αμβλύνονται, με το σχετικό αρνητικό δείκτη να περιορίζεται κατά το ήμισυ, στις -15 μονάδες. Μικρή άνοδο σημειώνουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Υφάσματα - Ένδυση - Υπόδηση, όπου ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις 78,7 μονάδες (από 72,4), ανώτερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή επίδοσή του (72,7 μονάδες). Τέλος, στις τιμές, το ½ των επιχειρήσεων αναμένουν μείωσή τους (από 59%). Ανοδικά κινούνται οι επιχειρηματικές προσδοκίες και στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού τον Μάιο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 62,8 μονάδες (από 47,0), στα ίδια ακριβώς επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα κινούνται επίσης ανοδικά, διορθώνοντας εν πολλοίς την σχεδόν ομόφωνη απαισιοδοξία των επιχειρήσεων που ήταν κυρίαρχη στον κλάδο από τις αρχές του έτους. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακάμπτει σημαντικά επίσης, κατά 8 περίπου μονάδες, κινούμενος στις -63,4 μονάδες, επίδοση που είναι η υψηλότερη της τελευταίας τριετίας. Σταθερά άλλωστε καθ'όλη τη διάρκεια του 2013 το πολύ μεγάλο ποσοστό των απαισιόδοξων πολιτών αμβλύνεται ελαφρά, καθώς μετατοπίζονται περισσότερο προς τη σταθερότητα και λιγότερο προς την αισιοδοξία. Τέλος, παραμένει γεγονός ότι κινούμαστε ακόμα σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, με σωρευτικά δυσμενή αποτελέσματα στα εισοδήματα, στην ανεργία και στην εγχώρια ζήτηση.

94 FrancHise Success τευχοσ 50

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός νέου καταστήματος στο Μαρούσι Η τεχνική εταιρεία «Κτιριακή Αναγέννηση ATKEE» ολοκλήρωσε μέσα στο Μάιο την κατασκευή ενός νέου καταστήματος μεγάλης πολυεθνικής αλυσίδας καταστημάτων ένδυσης στο εμπορικό κέντρο “The Mall Athens” στο Μαρούσι. Το κατάστημα συνολικού εμβαδού περίπου 1.000 τ.μ. βρίσκεται στον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου και ουσιαστικά αποτέλεσε επέκταση του ήδη υφιστάμενου. Αρχικά κατασκευάστηκε το νέο τμήμα του καταστήματος και στη συνέχεια έγιναν οι εργασίες για τη συνένωση των δύο χώρων. Η τεχνική εταιρεία «Κτιριακή Αναγέννηση» ειδικεύεται στην κατασκευή και ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων, όπως εμπορικά καταστήματα κάθε μορφής, καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία, φαρμακεία, κτίρια γραφείων και άλλα. Στόχος της είναι να παρέχει στους συνεργάτες της αξιόπιστες και ολοκληρωμένες κατασκευαστικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, γρήγορους χρόνους αποπεράτωσης των εργασιών και φυσικά άριστη ποιότητα. Από την ίδρυσή της το 2007 η Κτιριακή Αναγέννηση έχει συνεργαστεί με γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και με ιδιώτες, ενώ έχει κατασκευάσει ή ανακαινίσει για λογαριασμό τους σημαντικό αριθμό καταστημάτων. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα η «Κτιριακή Αναγέννηση ΑΤΚΕΕ» συνεχίζει την σταθερά ανοδική πορεία της στο χώρο της κατασκευής και ανακαίνισης καταστημάτων.

ΕΡΕΥΝΑ

“ Έκρηξη Twitter… στους εφήβους” To Twitter έχει εξελιχθεί στο πιο δημοφιλές social media των εφήβων, σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε στις Η.Π.Α. και στην οποία συμμετείχαν 802 γονείς και παιδιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι έφηβοι στην προσπάθειά τους να «αποφύγουν» τους γονείς τους και την «υπερ-ανάρτηση» πληροφοριών που παρατηρείται στο Facebook, έχουν στραφεί σε μεγάλο ποσοστό στο Twitter. Η Amanda Lenhart, μια εκ των ερευνητριών, θεωρεί πως η ουσία αυτής της εξέλιξης βρίσκεται στην απλότητα του μέσου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολύ λιγότεροι γονείς διατηρούν online λογαριασμό σε αυτό. "Οι έφηβοι συνεχίζουν να διατηρούν το προφίλ τους στο Facebook, χωρίς όμως να ξοδεύουν χρόνο σε αυτό. Παρατηρείται πλέον έντονη στροφή προς τα άλλα μέσα, όπως Twitter, Instagram and Tumblr.", λέει χαρακτηριστικά η ερευνήτρια. Αυτό που θα μπορούσε να ανησυχεί τους γονείς είναι το γεγονός ότι πάνω από το 60% των εφήβων διατηρούν «ανοιχτό» λογαριασμό, με αποτέλεσμα να μπορεί ο οποιοσδήποτε να διαβάσει τα tweets που δημοσιεύουν. Άλλο ένα εύρημα της έρευνας είναι ότι πλέον οι έφηβοι μοιράζονται πολλά περισσότερα μέσω των tweets από ότι στο παρελθόν. Ωστόσο,ο κ. Parry Aftab, δικηγόρος και σύμβουλος γονέων για την διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών, σημειώνει ότι πλέον τα παιδιά είναι περισσότερο προσεκτικά σχετικά με τις θέσεις που εκφράζουν μέσω των αναρτήσεών τους. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία οι έφηβοι φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότεροι πλέον για την «διαδικτυακή» τους φήμη. Περίπου το 60% δήλωσε ότι έχουν σβήσει ή επεξεργαστεί tweets από το λογαριασμό τους, ενώ πάνω από το 50% έχουν επεξεργαστεί σχόλια άλλων τα οποία δεν επιθυμούν να εμφανίζονται στο λογαριασμό τους.


RETAILINK

NEWS Διαβάστε περισσότερα για τα νέα της αγοράς στο http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/success.asp?step=2&id=184&pstring=184

Έρευνα ICAP: Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Συνεχίζεται η δυναμική ανάπτυξη Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ICAP η εγχώρια αγορά (πωλήσεις σε αξία) των προϊόντων private label αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 11% την περίοδο 2007-2011, ενώ εκτιμάται περαιτέρω άνοδος (4%-5%) και για το 2012. Παράλληλα ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου των super markets και cash & carry εκτιμάται ότι κυμάνθηκε στο 20%. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς, πέραν της ανταγωνιστικότερης τιμής τους, εδραιώνονται ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση του καταναλωτή ως εφάμιλλα των «επωνύμων» για την ποιότητα, τη συσκευασία και τη συνολική τους εικόνα. Όπως επισημαίνεται στην τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ και στην οποία διερευνάται η εξέλιξη της αγοράς των προϊόντων private label, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και ο δείκτης τιμών καταναλωτή, το μέγεθος των νοικοκυριών, καθώς και η συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο καλάθι αγορών ανά επίσκεψη, αποτελούν τους παράγοντες που καθορίζουν τη συνολική ζήτηση των εν λόγω προϊόντων. Κυρίαρχη κατηγορία παραμένουν τα τρόφιμα με ποσοστό συμμετοχής 66% περίπου το 2011. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα προϊόντα καθημερινής συντήρησης του νοικοκυριού (απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά) με ποσοστό της τάξης του 13% και η κατηγορία που περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως χρηστικά είδη του νοικοκυριού καθώς και τα είδη ένδυσης με ποσοστό περίπου 11,5%. Ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (ο οποίος εκφράζεται με το λόγο των πωλήσεων P-L ως ποσοστό στο σύνολο των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου των super markets και cash and carry) διαμορφώθηκε στο 20,7% το 2011 από 18,8% το 2010.

96 FrancHise Success τευχοσ 50

Έρευνα

Η γυναίκα επιχειρηματίας ευθέως Η έρευνα απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα με σκοπό να καταγραφούν βασικές αντιλήψεις, πρακτικές και αναπαραστάσεις για την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή ως επιχειρηματίες. Η έρευνα με τίτλο «Η γυναίκα επιχειρηματίας ευθέως» διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 2 Νοεμβρίου 2012 και 9 Ιανουαρίου 2013 από την εταιρεία συμβούλων «Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες» (www.militos.org), την εταιρεία ερευνών Focus Bari (www. focusbari.gr) (Μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, ΣΕΔΕΑ και της ESOMAR, European Society for Opinion and marketing Research), καθώς και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση // Κοιν. Σ.ΕΠ knowl (www.knowl.gr). Η έρευνα υποστηρίχτηκε επίσης από το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα // Business Mentors (www.businessmentors.gr). Η εμβέλεια της έρευνας ήταν πανελλαδική και το δείγμα που συμμετείχε ανέρχεται στα 300 άτομα. Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι πως η προοπτική και οι δυνατότητες του «επιχειρείν» φαίνεται να έχουν ανταμείψει τις γυναίκες που αποφάσισαν να εμπλακούν σε αυτήν τη μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, τα πέντε πρώτα χαρακτηριστικά που οι γυναίκες επιχειρηματίες θεωρούν απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία είναι κατά σειρά αξιολόγησης η αποφασιστικότητα, το όραμα, η μόρφωση/κατάρτιση, τα ηγετικά προσόντα και η επιμονή. Ολόκληρο το κείμενο της ανάλυσης είναι διαθέσιμο στο: www.militos.org/wp-content/uploads/Survey-Woman-Entrepreuneur-in-Greece_April-2013.pdf


FR ANCHISE SUCCE S S • ΤΕ Υ ΧΟΣ 50

SALES CHANNEL STRATEGY & MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FRANCHISE

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ BUSINESS CONCEPT & CONSULTING

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

FRANCHISE HEALTH CHECK

Εθνικής Αντιστάσεως 84Α, 152 31 Χαλάνδρι,Τηλέφωνα: 210 6756200-1, Fax: 210 6752864 E-mail: pgr@tfc.gr Web Site: www.thefranchiseco.gr

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ � ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 013

Management Consulting & Business Development

Franchise Success - Τεύχος 50, Ιούνιος - Αύγουστος 2013  

Το τεύχος 50 του FRANCHISE SUCCESS περιλαμβάνει ρεπορτάζ για την αγορά της εστίασης, τα νέα concept, τις σύγχρονες τάσεις και περιλαμβάνει π...

Advertisement