Marzanna Bogumiła Kielarová, Zatopený estuár

Page 1

Ponechej nám noc, její útesov ý vír

str ana 40

MARZANNA BOGUMIŁA KIELAROVÁ Michael Alexa Renata Putzlacher-Buchtová

přeložili a uspoř ádali

ZATOPENÝ ESTUÁR

Poezie

Fra


mar zanna bogumił a kiel arová (1963 v Gołdapi) absolvovala f ilozof ii na Varšavské univerzitě. Patří k nejv ýznamnějším a nejosobitějším současným polsk ým básnířkám, ačkoli v ydala pouhé čt yři řadové sbírk y, cenami ověnčený debut Sacra conversazione (1992), Materia prima (1999), Monodie (Monodia; 2006) a Navigace (Nawigacje; 2018), a v ýbor y Umbra (2002) a Břeh (Brzeg; 2010). Je laureátkou mnoha prestižních literárních ocenění, ceny Kazimier y Iłłakowiczówny (1993), ceny Kościelsk ých (1993), Paszportu Polit yki (2000), Kristalu Vilenica (1995) nebo Hubert-Burda-Preis (2000) a nominantkou Nike (2000), ceny Wisław y Szymborské (2019) a dalších. Její básně byly přeloženy do více než dvaceti jazyk ů. Literární kritika v jejím díle spatřuje blízkost s Elizabeth Bishopovou, Tomasem Tranströmerem a Eugeniem Montalem.


Éditions Fra


Marzanna Bogumiła Kielarová přeložili a uspoř ádali

Michael Alexa Renata Putzlacher-Buchtová


Zatopený estuár


Marzanna Bogumiła Kielarová Zatopený estuár Z polských originálů Sacra conversazione (Suwałki 1992), Materia prima (Poznań 1999), Monodia (Kraków 2006) a Nawigacje (Kraków 2018) přeložili a uspořádali Michael Alexa a Renata Putzlacher-Buchtová Redaktoři Lucie Zakopalová a Petr Borkovec Design Nusle(.org) Vydalo Éditions Fra, Šafaříkova 15, 120 00 Praha 2, Fra.cz, roku 2021 jako svou 198. publikaci Vytiskla Tiskárna Protisk, České Budějovice Vydání první ab027 Kniha byla v ydána za finanční podpory The Polish Book Institute, ©pol and Translation Program.

Czech edition © Éditions Fra, 2021 © Marzanna Bogumiła Kielar, 2021 Cover photo by Curioso Photography, 2017 & Matt Hardy, 2020 Author photo © Aleksandra Muzińska Design © Nusle, 2021 isbn 978-80-7521-139-2


Obsah

SACRA CONVERSAZIONE 1992 9 10 11 12 13 14 15

ještě před hodinou… Ve stínu Sacra conversazione Na zahradě, bosa Veraikon Příslib Zimní elegie MATERIA PRIMA 1999

19 20 21 22 23 24

Rukopis Soumrak Telefon jak jen zemřeš, tolik k sobě připoután… Nad ránem Jestřáb MONODIE 2006

27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40

Předpověď Nad útesem noc… Shoř, už nepřicházej ve snech… Jezera Slunce se objevuje jen časně zrána… Morény Visby Okno do kuchyně Ruko, která mě kreslíš… Ona Ze srdce, z jeho zasněžené stěny… Ponechej nám noc…

Fra


NAVIGACE 2018 43 45 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58

Navigace Příliv Sonet pro Otce Na neznámou cestu… Bezútěšná… Kameny a básně Květnové mrazíky Fotografie Při vpouštění světla do pokoje Krajina otevřená daleko… Kdyby se tak i dny, co minuly… Obrátil se vítr… Pobřežní oblast

61 EDIČNÍ POZNÁMKA


SACR A CONVERSAZIONE 19929

ještě před hodinou nevěstila ranní mlha takové jasno, tak obrovské nebe a přelévání se ryb v rozehřáté vodě rybníka; takovou radost, když vzlétající divoké kachny zanechávají výraznou stopu na zvrásněné hladině srpnového dne a dlouze táhnou za sebou stále klidnější zrak. Naplňují se mísy rezavých zahrad, vysypávají se klasy. A ty se ztišíš, podivně nevinný. Čistý: něžná návrší stojí v honosném světle, nízko v travinách se rozprostírá smrt


10

VE STÍNU

vzduch voní a bzučí, jírovce teprve rozkvetly, stojí těžké ve vlhké zeleni; potají mě svádíš sluneční paprsku a dobýváš: před mýma očima se koupe smrt, mladá a čistá jako Zuzana, tiše si brouká, vlasy si spletla do uzlu, spíná je kostěnými sponami a odhaluje krk, pro moje ústa? S nanesenou rtěnkou? Vítr vyfoukává za domem čerstvou vůni dřeva z velkých borovicových klád pohozených u cesty; vůně pryskyřice sílící k večeru, v notesu telefonní číslo, které je nutné vyškrtnout – den vyklouzává zpod hlavy jako barevný zdobený polštář


SACR A CONVERSAZIONE

odkud jsem se vzala uprostřed večerního ticha ve tvé nenadálé přítomnosti, chvějivé a důvěrné? Měkký svlačec doteku jako před cestou a její nevyhnutelnost, odkud? Vábivý důlek dlaně blízký jako vůně, když zvolna vybíráš z tolika věcí dobrých a špatných, z jejich elegantní, nestálé hojnosti jen jednu: hrst borůvek a zavírají mi ústa černé bobule

11


12

NA ZAHR ADĚ, BOSA

střepávám mravence z chodidla a dívám se, co udělá s darovaným životem, s tou svojí kapkou času. Jak dohání v žlutém světle stezky ty další, rychlé, žravé, kteří právě zabíjejí nějakého brouka. A neví, že jsem na okamžik zaváhala. Vedle horkého kamene, v záplavě slunce, těžkého ovoce vidíš jenom tolik, oko údajně pronikavé, slepé oko básníkovo: jenom tu krvelačnou květinu, která má krásné řecké jméno (thanatos), jak se otevírá a zavírá. A nemůžeš to pochopit ani ověřit žádným živým způsobem. To, co bude i tobě jednou provždy dané; takřka černé, sladké utržené višně krvácejí v mé dlani


VER AIKON

co když je život pouhou záložkou v knize, na místě, kde je spíše popis vodních plání Vivonne nebo studie vůně anebo recept na rybí jídlo, delší mládí? Proč ten, který čte, nám podává šátek? A také bledé těhotné dívce nastavující dlaň na drobné, v davu čekajícím na stanici metra?

13


14

PŘÍSLIB

moře je dnes klidné jako by proplulo skleněným filtrem smrti. Hory s lampami Vence blikajícími ve výškách uvádějí noc do parných vinic. Nebe má tmavě modrý odstín, v dálce září obzorová čára; přemýšlím o návratu, o kamenech s otisky křidélek a žilkovaných listů. O té podivné skládance tvarů v někdejším jemném bahně; pozoruji mušle, které vyplavuje moře spolu s prázdnými plechovkami a navlhlými zbytky dřeva.


ZIMNÍ ELEGIE

jak rychle: tichá lačnost běli; černá křehké hejno vran a mizí v propadlinách na cestě. Můj jasný dech na okenním skle. Široká, otevřená pole, prolomená nachem. Vyschlé rybníky, krotké, jako by se jich dotknula jemná ruka, jako by to nebyl obvaz mrazu. Stydnou návrší nad vrcholky jabloní a olší, v dálce se rozsvěcuje okno. Jiskry tepla putují do popela soumraku a bezděčně lámu krajíc chleba: my, jak rychle, do propadlin času, hluchých a podobajících se kameni.

15MATERIA PRIMA 1999RUKOPIS

rašeliniště podzimu – čím dál kratší dech topolů, šedivých olší; zakrsává světlo, bledý bonsaj zachycen v proudu poledne; vítr postrkuje tlející chrastí, drobné listí zatoulané v roli drátěného pletiva, jako by bezzvučně skládal slova cizí řeči a vnímal nervové uzliny, vyhloubené slabiky pod jinovatkou

19


20

SOUMR AK

tmavý pleskot vrány v zátoce ticha a vůně jako umletá v ústech: nasáklá nahnědlou šťávou říjnové natě, pěnivý podzimní mošt prosycený dýmem; pod břízami tlí spadané a neshrabané listí. Ze dne zbylo jen málo, zacelená prasklina, oheň na poli, jeho kostra z větru


TELEFON Norbertovi

pálil jsi suché větve v ohništi, pak plevel – ve sluchátku jsem slyšela praskání ohně, tvé hvízdnutí, když psi zase rozkopali krtince, tam, kde jsme včera sbírali švestky z přerostlé trávy; večer se blížil – vítr vháněl dech do jeho štěněcí tlamy. Lepkavé slívy – měli jsme je k večeři; prohlížela jsem si knihu o vodních zahradách, fotografie bahenních rostlin – chtěla jsem si zapamatovat jejich názvy: blatouch, ostřice, rdest vzplývavý – když jsi najednou řekl: „chtěl bych umřít dřív než ty“. Včera jsem se v tvém venkovském domě dívala, jak usínáš při četbě – spánek jak odlivová vlna lemoval veslo těla. Vzala jsem ti knihu z ruky, zhasnula. Žebro noci svítilo ve větvích

21


Éditions Fra 001 Thomas Ernest Hulme, Modlitba 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045

za úsměv luny Richard Caddel, Slova straky The Magpie Words Imagisté Vítr z Narragansettu One Stop Stories Vladimír Sadek, Židovská mystika Kang Čol-hwan, Pierre Rigoulot, Pchjongjangská akvária Joyce Mansour, Výkřiky Eugénio de Andrade, Svrchovanost José Ángel Valente, V kořenech světla ryby Alena Nádvorníková, Anebo ne Ou bien non Helen Lawsonová, Odvaha za úsvitu Courage at Daybreak Raúl Rivero, Důkazy spojení Antologie nové české literatury 1995–2004 Elizabeth Bishopová, Umění ztrácet Ernest F. Fenollosa, Ezra Pound, Čínský písemný znak jako básnické médium Petr Mikeš, Jen slova/Just Words Petr Borkovec, Vnitrozemí Roland Barthes, Světlá komora Tomáš Pospiszyl, Srovnávací studie Ernst Jandl, Friederike Mayröckerová, Experimentální hry Petr Král, Arco a jiné prózy Jurij Odarčenko, Verše do alba Muhammad Šukrí, Nahý chleba Jan Jařab, Šíleně pomalá revoluce Antologie současné lotyšské poezie Guillermo Rosales, Boarding home Catherine Ébert-Zeminová, Bludný kruh Jano Pavlík Viola Fischerová, Předkonec Blanca Varela, Křídla na konci všeho Erich Fried, Milostné básně Shitao, Malířské rozpravy Mnicha Okurky Petr Měrka, Telekristus a Mentál Zápisky z mrtvého ostrova Bytosti schopné zemřít Jonáš Hájek, Suť Viola Fischerová, Písečné dítě Yasmina Reza, Zoufalství Richard Caddel, Psaní v temnotě Writing in the Dark Polona Glavanová, Noc v Evropě Andrés Sánchez Robayna, V těle světa Michal Witkowski, Chlípnice Jerzy Pilch, U strážnýho anděla Emanuel Mandler, Poslední Branibor a jiné příběhy

046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 083 085 086 088 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099

František Kautman, Alternativy Giuseppe Culicchia, Kolo, kolo mlýnský Orhan Pamuk, Nový život László Darvasi, Nejsmutnější kapela na světě Yasmina Reza, Adam Haberberg Dorota Masłowska, Královnina šavle Jean-Claude Izzo, Totální chaos Zafer Şenocak, V novém světě Guy Viarre, Bílé předání Sławomir Mrožek, Kohout, Lišák a já John Berger, O pohledu Fotostrojka Georges Didi-Huberman, Ninfa moderna Jakub Řehák, Světla mezi prkny Petr Borkovec, Berlínský sešit Zápisky ze Saint-Nazaire Szilárd Borbély, Berlin-Hamlet Václav Durych, Černé tečky Ladislav Šerý, Laserová romance 2 Vladimír Sadek, Židovská mystika Fra Blank. Reader Cena Jindřicha Chalupeckého 2006 Martin Kubát, Je večer, vypusťte čerta! Atík Rahímí, Tisíc domů snu a hrůzy Carlos Victoria, Stíny na pláži Dario Fo, Polomyšín Médium kurátor Karel Císař, Věci, o kterých s nikým ne­mluvím Ladislav Šerý, Laserová romance 3 Václav Benda, Noční kádrový dotazník a jiné boje C. B. Levensonová, Buddhismus David Voda, Sněhy a další Viola Fischerová, Domek na vinici Chez Erik. Kuchařka Fra Carlos A. Aguilera, Teorie o čínské duši Róbert Gál, Na křídlech/Agnomie Bohumil Nuska, Malé příběhy Tahar Ben Jelloun, Poslední přítel Antonio Gamoneda, Tohle světlo Jonáš Hájek, Vlastivěda Dorota Masłowská, Dva ubohý Rumuni, co uměj polsky Tašo Andjelkovski, Mirny Lidia Amejko, Známé příběhy Liāna Langa, Sešit antén Vilém Flusser, Za filosofii fotografie Sylva Fischerová, Pasáž Ernesto Santana, El Carnaval y los Muertos Kamil Bouška, Oheň po slavnosti Karel Urianek, Beránek Petr Měrka, Fantasmagorie televize


100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Fernando Vallejo, Madona zabijáků Viktor Špaček, Co drží Nizozemí Serhij Žadan, Big Mac Andrzej Bart, Továrna na mucholapky Krisztina Tóthová, Čárový kód Gertrude Steinová, Mluvit a naslouchat Pier Paolo Passolini, Zuřivý vzdor Antologie současné polské poezie Jean-Claude Izzo, Chourmo Frédéric Beigbeder, Povídky psané pod vlivem extáze Viola Fischerová, Hrana Ahmel Echevarría, Días de Entrenamiento Ondřej Horák, Mrtvá schránka Michal Witkowski, Královna Barbara Roland Barthes, Říše znaků Martin Kubát, Čistka Martha Acosta Alvarez, La periferia Sławomir Mrożek, Ti, co mě nesou Veronika Bendová, Nonstop Eufrat Ivana Myšková, Nícení Ondřej Buddeus, rorýsy Petr Borkovec, Milostné básně Roland Barthes o Rolandu Barthesovi Cédric Demangeot, Slota Jakub Řehák, Past na Brigitu Jean-Philippe Toussaint, Koupelna Guillermo Cabrera Infante, Tři truchliví tygři tento chléb přežvykovat, psacími písmeny Jana Šrámková, Zázemí Jan Frolík, Útěcha z ornitologie Martina Blažeková, Lom Šest slovenských básníků Juliana Sokolová, My house will have a roof /Môj dom bude mať strechu Wanda Heinrichová, Jehla sestupuje Frank Correa, Larga es la noche Petr Borkovec, Herbář k čemusi horšímu Ángel Santiesteban Prats, El verano en que Dios dormía Kateřina Rudčenková, Chůze po dunách Ondřej Lipár, Komponent Samanta Schweblin, Ptáci v ústech Alena Kotzmannová Rafani Petr Borkovec, Zlodějíček Kristina Láníková, Pomlčka v těle Krisztina Tóthová, Akvárium Sylwia Chutnik, Kapesní atlas žen Álvaro Enrigue, Podchlazení Abel Arcos, 9550: una posible interpretación del azul Luboš Svoboda, Vypadáme, že máváme

149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 195 196 197 198

Petr Maděra, Filtrační papíry Lukáš Horák, Amensch Kde i mrtví pochodují Petr Král, Město je náš les Alžběta Michalová, Zřetelně nevyprávíš nil, úvod Alda Merini, Nepřibližuj se ke mně, poezie Miloslav Topinka, Probouzení Ladislav Šerý, Nikdy nebylo líp Pomlčky v těle Petr Borkovec, Wernisch Nicanor Parra, Jiné básně Jurij Andruchovyč, Moskoviada Adéla Knapová, Nemožnost nuly Julio Jiménez, Un mundo tan blanco Zuzana Lazarová, Železná košile Nonardo Perea, Los amores ejemplares Kamil Bouška, Hemisféry Hroby v povětří. Poezie Bukoviny Bernard Noël, Výřezy z těla Adéla Knapová, Slabikář Robert Krumphanzl, Sen s výčitkami Jakub Řehák, Dny plné usínání Abel Fernández-Larrea, Shlemiel Petr Borkovec, Lido di Dante Petr Borkovec, Rozvláčná vyjádření radosti Zuzana Fuksová, Cítím se jako Ulrike Meinhof Kamil Bouška, Inventura Miroslav Olšovský, Tahiti v hlavě Alexej Cvetkov, Král utopenců Gérard Dubey, Sociální pouto v éře virtuality Tamás Jónás, Tatitatitati Veronika Bendová, Vytěženej kraj Adéla Knapová, Předvoj José Alberto Velázquez, Cierra los ojos, no respires Clemens J. Setz, Láska za časů Mahlstadtského dítěte Kristina Láníková, Úvahy nad zájmeny Petr Borkovec, Petříček Sellier & Petříček Bellot Šest německých básníků Tašo Andjelkovski, nid Jakub Řehák, Obyvatelé Bytosti schopné zemřít (2. vydání) Tomáš Gabriel, Údolí pokusu o výsadbu bříz Luboš Svoboda, Rád čichám ke zvířatům, která jsi vycpala ty Martin Poch, Strana Marzanna Bogumiła Kielarová, Zatopený estuár


199 Veronika Bendová, Vytěženej kraj 200 201 202 203 204

(2. vydání) Pavel Klusák, Uvnitř banánu Martha Luisa Hernández, La puta y el hurón Petr Borkovec, Sebrat klacek Elsa Aids, Přípravy na všechno Petr Borkovec, Lido di Dante (3. vydání)

Éditions Fra Šafaříkova 15, Praha 2

205 Vladislav Chodasevič, Porcelánový věnec 206 David Voda, Xénie 207 Cédric Demangeot, Útržky Sněhurčina 208 209 210 211

kožichu Ondřej Horák, Pohlavní styky Martina Blažeková, Prologomény Zofia Bałdyga, Poslední cestopisy Petr Borkovec, Petříček Sellier & Petříček Bellot (2. vydání)

Fb.me/EditionsFra Fra.cz


Nové

Propadnout se do nicoty pokoje Nic nevnímat Sejmout tvář z vlastních obrysů Být němý jako omítka Toto jsou Obyvatelé: Adamantinos. Bruslařky. Číšníci zasažení bleskem. Děvčata z cigaretových zastávek. Fetuláhové. Guvernantky dalekého severu. Kuchaři zajíždějící do podzemí. Milá podivná jako holub. Pošťáci se skleněnýma očima. Řidička tramvají. Tlupy opičích mužů-dokazovačů. Zloději s podlitýma očima. To jsou oni. Jakub Řehák Obyvatelé Brož. vazba, 112 s., dpc 159, ekniha 129 kč, Fra 2020, isbn 9788075211194


Poezie Marzanny Bogumiły Kielarové (1963) je ve své emocionální jemnosti průzračná, introvertní, po estetické stránce neobyčejně vybraná. Vyvěrá z bdělého pozorování detailu, rozjímání nad přírodou, z naslouchání vlastní citlivosti. A emoce dovedně přetváří v nebanální metafory. Je to čistá, dokonale lyrická poezie, která neupadá ani do hysterie exhibicionismu, ani do lhostejnosti zprávy. jarosław klejnocki, polityka

dpc 139 Kč ISBN 978-80-7521-139-2

Author photo © Aleksandra Muzińska Cover photo by Matt Hardy, 2020

Fra.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.