Page 1

Česká poezie

Viola Fischerová Předkonec Písečné dítě Domek na vinici Hrana

Viola Fischerová Poslední knihy a nedokončená sbírka

fra


Česká poezie

Viola Fischerová Předkonec Písečné dítě Domek na vinici Hrana

fra


Viola Fischerová (1935–2010), autorka deseti básnických sbí­ rek, čtyř knih pro děti, několika rozhlasových her, překla­ datelka z polštiny a němčiny (Canetti, Kafka, Wojaczek, Bia­ łoszewski aj.) Laureátka literárních cen Prix Bohemia 2005; Magnesia Litera 2006 a 2010; Drážďanská cena za lyriku 2006.

fra


2


Viola Fischerová Předkonec Písečné dítě Domek na vinici Hrana

3


Od téže autorky ve Fra Předkonec, 2007 Písečné dítě, 2007 Domek na vinici, 2009

4


Viola Fischerová Předkonec Písečné dítě Domek na vinici Hrana

fra5


Česká poezie

Viola Fischerová Předkonec Písečné dítě Domek na vinici Hrana Redaktor Petr Borkovec Fotografie na obálce Linda Antalová, 2009 Vydalo Fra, Šafaříkova 15, 12000 Praha 2, fra@fra.cz, www.fra.cz, roku 2013 jako svou 110. publikaci Vytiskla Tiskárna VS, Praha Vydání první © Fra, 2013 Text © Viola Fischerová (heirs), 2007, 2009, 2013 Cover photo © Linda Antalová, 2009 ISBN 978-80-87429-20-4

6 AA013


Obsah Předkonec 1 V moři se vznášejí 18 Až k nebi sahá 19 Jako ve škole 20 Ještě dýcháš 21 Ne strach 22 Když sní 23 Nikdy víc 24 Zpívám 25 To prince Bajaju 26 Ta druhá 27 Ta třetí umírá 28 Ta chromá 29 Jiná stará 30 Miloval ji 31 V pětačtyřiceti 32 Stařec v posledním tažení 33 Tolik křížů 34 2 Jak se otloukají 37 Nejdřív je to jen tlak 38 Můžem se dohadovat 39 Je to ta s klepety 41 Jednou to přijde 42 Zbývají ti 43 Vždycky ses se mnou 44 Spálili ti 45 Nebraň se 46 Přemýšlíš nebo sníš 47 Svět ti ubíhá do kopce 48 7


Světlo stahované nad stůl 49 Nemohu ti to oplatit 50 Cukroví jsme doma 51 Tenkrát býval sníh fajn 52 Nad láskou 53 Chtěl by ses vrátit 54 Nevyznáš se 55 Řekls mi 56 Na postelích 57 Soumrak v pokoji 58 Už nepromluví 59 3 Jak se lekáme 62 Jen si sedněte 63 Byl jsi ochořelý 64 I naše děti šedivějí 65 Každé léto 66 V noci 67 Naschvál jsem si nevšímala 68 Jak si nás značkuje 69 A jak jsou pilné 70 Tak nepodobné 71 Tvá dcera to zvládla 72 Tak docela nevíme 73 Náhle 74 V sedadle sesedlé 75 Takové divné dění 76 Hlava dívky 77 Bráníte se 78 4 Bože 80 Taky jsme přibíjeli 81 Večer před Velkým pátkem 82 8


Písečné dítě Proč jen se usmívají 85 Budu-li ti sukňu šít 87 Tolik písku a slunce 89 Tvé zlaté písečné oči 90 Odbilo jedenáct 91 Jak ses ve mně zabydlela 92 Už jsem nechtěla 93 Má pyšná kůže je popsaná 94 Odlétla jsi v očích slzy 95 Okouzlilas je všechny 96 Se mnou neprojdeš Tibet 97 Máš kůži jak nejjemnější hedvábí 98 Po milování jsou tvoje oči 99 Už mě nebolelo 100 Na staženou kůži 101 Od mala stavěný 102 Slunce ještě hřeje 103 Štědrý den potemněl 104 Co za dary mi přinášíš 105 Když se směješ 106 Ještě jednou být s tebou 107 V jaké závrati 108 Kudy jsi bloudila 109 Kolikrát za den tě slyším 110 Co všechno se tu sešlo 111 Nikdy ses nezeptala 112 Říkáš 113 Můžeme k nim i zaletět 114 Pokaždé se stydíš 115 Oslavuješ nahé tělo 116 Jsi moje snění 117 9


Neměla jsem komu umřít 118 I sněhová 119 Nabízíš se 120 Taky jsi malá malovala 121 Kam bys však odletěla 122 Tichá voda 123 A zase 124 Kde jsi od rána 125 A přece to budu já 126 Vím že hledím ze dna 127 Tiskni se ke mně 128 Tvá ztišená tvář 129 Postavíme kolem tebe 130 Ještě jsi o mně nevěděla 131 Teď na hrázi 132 Těch vzlyků smíchu 133 „I v loďce na řetězu…“ 134 Nebyl to pahýl doubku 135 To dítě lásko 136 Lásko 137 Slad srpnových borovic 138 Z kočárků zmizely 139 Když v pátek přiletíš dřív 140 Procházely jsme září 141 Vánoce 142 Už zas mi lásko nastavuje 143 Řekni 144 Věř mi 145

10


Domek na vinici 1 Ten domek je můj 151 Práh domku je ještě teplý 152 Kameny v zplanělých vinicích 153 Víš ještě 154 Po tobě jsem tu líhala 155 V slunci mi tě vrací 156 Domek jsi vydupal ze země 157 Unikal jsi jí do sklenic 158 Tak jsme se nacházeli 159 Kdo posoudí 160 Byl bys chodil k moři 161 Ptal ses mě ale 162 Svit jak z napnuté bílé plachty 163 Opít se v poledne 164 Ještě jednou se octnout 165 Jenom se pohnout 166 Jak se proměnili a mizí 167 Když tu nejsi 168 Jeden co tě viděl 169 Co všechno se tu hemží 170 A zase tě maluji 171 2 Ve snu zněl úkol 175 Pořád ještě nejsem dost sladká 176 Taky bys mi vytkla 177 Ještě pod zemí 178 Nebo jsi mami 179 Tenkrát na nádraží 180

11


3 Kolik jich překročilo 183 Jako zabodnutá 184 To jsou ty porody 185 U moře 186 V moři modři 187 K půlnoci jak o Vánocích 188 Přeťatý obzor 189 Poprvé zněl hlas na rozhraní spánku 190 Tolik krve kolem 191 Rok jsi čekala na ortel 192 A přesto jsme se lásko 193 Kmeny v slunci odmokají čerň 194 Jednou 195 Jednou 196 Oběžná oka tmy 197 Za tichem na stěně 198 Už od rána se tmí 199 Do noci 200 Na každé radosti 201 Znát přítomnost 202 Uvíznout v proudu 203 Proud mezi břehy 204 V jeskyni vašich her 205 Odvalí kámen 206 Neuvidím tvé kosti 207 Za oknem sténá 208 Mí mrtví jako živí 209 I toho 210 Ten kdysi skvělý 211 S tolika minulými 212 Tolik minulých lásek 213 Nevíš čeho se dotkneš 214 12


Čas – protipohyb 215 Čas proti 216 Proti nebo vstříc? 217 Dávno setřená 218 Hořce ses vrátil Bohu 219 Nevím z té dálky 220 Blížit se k oblačné krajině 221 Jak se nebát 222 Týdny přesviští 223 Co však s úplňky 224 Přežít 225 Leden 226 Osudy přesýpané 227 Dusná tíseň těl 228 Uklízet byt 229 Dva její kluci 230 Měl oči jenom pro ni 231 Jaké štěstí zlatě močit 232 První živý hrob 233 Svítání 234 I sladká kočka vyplenila 235 Nepláčeš když ti to čtu 236 S úlevou odsunout 237 Od půlnoci 238 Tobě má lásko 239 Ubohá můra 240 4 Cesta středního hříchu 241

13


Hrana Kam sešla tvá dávná krása 255 Ukázal jsi mi svatbu 256 Přeťatá v pase 257 Studená chuť masa u kosti 258 V tu chvíli zhoustlo 259 To já jsem s nimi hrála 260 A pokaždé po pár dnech 261 Uvnitř 262 Desetkrát sedm let 263 Měsíce ho vozila do nemocnice 264 Ode dne ke dni 265 Neštítit se svého těla 266 V puklé vzpomínce 267 Skončilo představení 268 Zelená temnota v červnových korunách 269 Čí smrt spolykala 270 Mohu ti odpustit 271 Ještě jsme věděli 272 Ještě je třeba prožít 273

14


Hrana

253


Možná že bezohledná něha touží být viditelná Vladimír Holan Na jedné hraně smíchu a žalu je moje málo vše

254


Kurtovi Kam sešla tvá dávná krása Tělo kulhá s pravou rukou ti napůl ztuhla i řeč Jen paměť svítí z hlubin svých slují Nedotčená „Jsem šťastná kdykoliv tě potkám“ Políbil jsi mě Jinak V tramvaji jsem pak už na nikoho nepohlédla

255


Ukázal jsi mi svatbu Krásného syna a sličnou nevěstu To co se mně s tebou a tobě se mnou nestalo Do tramvaje jsem se vedrala a zasedla pro tebe místo Pode mnou na tvých kolenou ležela moučná pravička – sevřená jak ti ztuhla Tušil jsi mé přilnutí v tlačenici a při brzdění rty těsně nad tvými vlasy?

256


Přeťatá v pase světelným drátem Ostrý řez Hlava míří vzhůru pohlaví a nohy do země Jen dvě duše se kdesi prolnou dávnou touhou Marnou – jde-li o rty a polibek

257


Jiřině Studená chuť masa u kosti Jednoho dnes pustí ze špitálu na pár dní Druhá se tam chystá zítra Třetí má pohřeb v pondělí „Aspoň tam uvidíš pár známých“ řeklas Ještě živých – a ty pořád zvracíš a zvracíš

258


Photo © Linda Antalová, 2009

fra.cz

Cover © Linda Antalová, 2009

Soubor tří posledních básnických knih Violy Fischerové (1935–2010) doplněný o nedokončenou sbírku Hrana. Knihy Předkonec (2007), Písečné dítě (2007), Domek na vinici (2009) spolu s Hranou představují silné a překvapivé pozdní tvůrčí období jedné z nejvýznamnějších osobností české poezie.


Photo © Linda Antalová, 2009

v příští vteřině se lze zabít anebo potkat lásku. A být beztrestně přirozená k jedinému člověku na světě, lhostejno, zda k muži nebo k ženě. Radka Denemarková

Cover © Linda Antalová, 2009

Soubor tří posledních básnických knih Violy Fischerové (1935–2010) doplněný o nedokončenou sbírku Hrana. Knihy Předkonec (2007), Písečné dítě (2007), Domek Čeho se zachytíš. Chyťme se navzájem. Viola: tak živá, naVstupuje vinici (2009) spolupřitom s Hranou představují živá. do života, žádná z jeho variant silné a překvapivé pozdní tvůrčí období není dost dobrá. Upovídaná holčička, jejíž tělo stárne jedné z nejvýznamnějších českéPřesto a mysl moudří, jejíž tělo se drolíosobností a mysl bledne. poezie. se jim nepoddá. Každou vteřinou je všechno jinak:

fra fra.cz

Viola Fischerová, Předkonec, Písečné dítě, Domek na vinici, Hrana  

Souborné vydání tří posledních básnických knih básnířky Violy Fischerové (1935–2010) doplněné o nedokončenou sbírku Hrana. Předkonec (2007),...

Viola Fischerová, Předkonec, Písečné dítě, Domek na vinici, Hrana  

Souborné vydání tří posledních básnických knih básnířky Violy Fischerové (1935–2010) doplněné o nedokončenou sbírku Hrana. Předkonec (2007),...