Wijkblad Douve Weien Caumerveld

Page 1

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

DE GROENE WIJK

64 MAART-APRIL 2021

1


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

TELEFOON NUMMERS NOODNUMMERS Ambulance, brandweer, politie, idem voor doven en slechthorenden, Handhaving, Huisartsenpost, OZL Nightcare Dierenambulance Storing gas of electra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-577 88 44 0900-02 45 0800-90 09 043-309 09 09 0800-03 13

BELANGRIJKE ANDERE NUMMERS A Gene Bek Buurtpunt Gemeente Heerlen Buurtsteun (burenhulp) Sociaal buurtteam Politie(geen spoed) Meld misdaad anoniem Wijkagent RD4 Service Ziekenhuis Zuyderland

045-851 65 30 045-711 15 51 14-045 info@aarbek.nl 045-560 40 04 0900-88 44 0800-70 00 0900-88 44 045-543 71 00 088-459 77 77

2

64 5 7 8 10 12 14 16 18 20 23 24 27 28 30 32 35

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

IN DIT NUMMER

VOORWOORD EVEN VOORSTELLEN JENS, SAMEN ANDERS DOEN BOODSCHAPPENDIENST: EEN UPDATE UPDATE WIJKSCHOUW PEUTERS TEKENEN TEGEN DE EENZAAMHEID KOKEN MET NOORTJE VERBOUWING BS TOVERCIRKEL VERKEERSPROJECT BASISSCHOOL WINDEKIND DE VRIJWILLIGERS VAN SCHOON HEERLEN TOEKOMST ANNAKERK ONGEWIS BAK ER MAAR WAT VAN... DE KRACHT VAN DE BUURT ENERGIE BESPAREN EN OPWEKKEN BOEKBESPREKING/INTERVIEW COLOFON

3


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

VOORWOORD Gezond blijven en het beperken van sociale contacten zijn ook in 2021 voor iedereen een uitdaging en hebben een grote invloed op ons sociale leven. Covid-19 en de hierdoor noodzakelijke beperkingen in sociale contacten hebben helaas (nog steeds) een enorme impact op ieders leven en welzijn, maar ook op het buurtgericht werken. De eerste maanden van 2021 hebben nauwelijks activiteiten plaats gevonden: het buurtpunt is al weer ruim 3 maanden gesloten. We hopen dat er vanaf april weer meer mogelijk zal zijn. ER IS ECHTER OOK GOED NIEUWS TE MELDEN De aanleg van de dubbele jeu de boules baan in de omgeving van het Buurtpunt is haalbaar en naar verwachting wordt deze in april of mei gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de wijkraden Douve Weien-Caumerveld en AarBek, HeerlenStandby, de gemeente Heerlen en enkele actieve buurtbewoners. Mogelijk gemaakt door een aanzienlijke financiële donatie van Frisse Wind Heerlen. Het fitnesstoestel voor senioren, dat in het groen aan de Johannes XXIII-singel geplaatst wordt, is besteld. Tegelijkertijd met een nieuw speeltoestel voor de jeugd wordt dit waarschijnlijk in april of mei geplaatst. Samen hebben de buurtvereniging Caumerveld-de Erk, de wijkraad en de gemeente Heerlen dit mogelijk gemaakt. Het onderzoek naar de verkeersveiligheid en het parkeergedrag rondom basisschool Windekind kent een goede en constructieve voortgang, waarbij inmiddels ook een aantal buurtbewoners geïnformeerd en > bevraagd is. U leest hierover meer in dit wijkblad op pagina 20.

4

5


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

EVEN VOORSTELLEN > Basisschool de Tovercirkel gaat uitbreiden met 2 leslokalen, de wijkraad staat hierover in goed contact met de schoolleiding. Ook hierover leest u meer in dit wijkblad op pagina 18. Het bestuur van de wijkraad kijkt met een positieve en optimistische bril naar de toekomst. Hierbij is de steun van buurtbewoners echter noodzakelijk. We zijn blij dat Roberto Zanetti bereid is gevonden om secretaris van de wijkraad te worden (hiernaast stelt hij zich voor). We blijven dan ook op zoek naar versterking en dan met name voor de redactie van het wijkblad en het beheer en de ontwikkeling van de digitale communicatiemiddelen (website, digitale nieuwsbrief, facebook etc.). Heeft u belangstelling dan horen wij dat graag.

Mijn naam is Roberto Zanetti. Ik ben geboren op de Heesbergstraat. Na mijn HTS-studie in Heerlen ben ik Civiele Techniek - waterbouw gaan studeren in Delft en in 1982 naar het buitenland vertrokken om daar voor mijn werkgever waterbouwkundige projecten uit te voeren. In 2009 ben ik teruggekeerd naar en weer woonachtig in Heerlen. Met de ingang van

mijn pensionering is er voldoende tijd beschikbaar om mij in te zetten voor de gemeenschap. Ik ben Gerard Jansen opgevolgd als secretaris in de Wijkraad. Gezien de activiteiten en de plannen die er zijn en worden ontwikkeld voor het gebied Aarveld, Bekkerveld, Douve-Weien en Caumerveld zijn er voldoende uitdagingen die ik met vol goede moed tegenmoet zie.

Blijf op elkaar letten en blijf gezond! Het bestuur van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld

(NIEUWE SECRETARIS WIJKRAAD) 6

7


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

SAMEN ANDERS DOEN JENS IS ER VOOR ALLE VRAGEN KLEIN OF GROOT, DIE TE MAKEN HEBBEN MET OPVOEDEN, OPGROEIEN EN (GEESTELIJKE) GEZONDHEID VAN JEUGDIGEN. WIJ WILLEN DAT KINDEREN EN JONGEREN VEILIG EN GEZOND OPGROEIEN TOT STERKE VOLWASSEN. JENS ORGANISEERT DAAROM ALLERLEI ACTIVITEITEN DIE DAARAAN BIJDRAGEN. MAAR JENS IS ER OOK ALS ER MEER NODIG IS ZOALS ONDERZOEK, BEGELEIDING OF BEHANDELING. VANAF 2019 BIEDT JENS PREVENTIEVE EN AMBULANTE JEUGDHULP IN DE GEMEENTEN HEERLEN, LANDGRAAF EN VOERENDAAL.

IN DE BUURT We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren sterk opgroeien en meedoen in hun eigen omgeving. Daarom organiseert JENS allerlei activiteiten in de buurt. Zoals leuke bezigheden na school óf leerzame activiteiten, maar ook ontmoetingsgroepen voor ouders. Iedereen kan hieraan meedoen, vaak gratis of tegen een kleine vergoeding. Volg de Facebookpagina van onze jeugd- en 8

jongerenwerker voor de activiteiten in de buurt. Of kijk op de Facebookpagina van één van onze jongerencentra in Heerlen Annika JENS The Flash-Jongerencentrum JENS The Break-Jongerencentrum JENS

WAT ALS ER MEER NODIG IS? Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld omdat kinderen en jongeren moeite hebben met denken of er sprake is van verdriet, boosheid of angst. Of bij gebruik van drugs of alcohol of teveel gamen. Dan biedt JENS begeleiding en behandeling. Dit doen we zoveel mogelijk in de eigen omgeving én samen met het gezin, de school en de buurt. HULP NODIG? Neem dan contact ons op! Bellen: 045-5604004 Mailen: sociaalportaal@heerlen.nl HOE WERKT HET? Wij vinden het belangrijk dat iedere jeugdige zo normaal mogelijk kan meedoen, ook als er zorg nodig is. Samen met ouders en jeugdige bekijken we welke ondersteuning bij hen past en bieden we begeleiding of behandeling

het liefst in de buurt waar het kind of de jongere woont. Als dat niet kan, maken we gebruik van andere plekken in of rondom de stad. Samen jong en sterk opgroeien! We geloven dat samenwerking belangrijk is om onze jeugdigen veilig en gezond te laten opgroeien. Dat betekent dat we het niet alleen doen, maar samen met anderen: het kind of de jongere zelf, het gezin, de buurt, de school…. Iedereen die van waarde is in het leven van jeugdigen speelt hierbij een rol. WIE OF WAT IS JENS? JENS is een samenwerkingsverband dat bestaat uit Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. JENS heeft samen met haar (zorg)partners alle kennis in huis die nodig is om kinderen en jongeren, met alle uitdagingen die het leven biedt, veilig en gezond te laten opgroeien.

Kijk voor meer informatie over JENS op www.jenshelpt.nl.

9


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

MEER DAN ALLEEN DAT BOODSCHAPPEN LIJSTJE 10

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

EEN JAAR GELEDEN ONTSTOND ER EEN PRACHTIG INITIATIEF IN AARVELD/ BEKKERVELD EN DE GROENE WIJK. DE UITBRAAK VAN COVID-19 ZORGDE ERVOOR DAT HET VOOR HEEL WAT OUDEREN EEN UITDAGING WERD OM OP EEN VEILIGE MANIER BOODSCHAPPEN TE DOEN. AL SNEL WERD DOOR DE OPH IN SAMENWERKING MET PLUS WINNUBST EEN BOODSCHAPPENDIENST OPGETUIGD. IK BEN HEEL BENIEUWD HOE HET DAAR NU MEE IS... Door Armand Winthagen Angie Schijns is vanaf het begin heel nauw betrokken bij de boodschappendienst en ziet elke keer weer van dichtbij hoe belangrijk het is voor veel mensen in de wijk. En hoewel er in het afgelopen jaar van alles veranderd is, kun je dat niet zeggen van Angie. Zij zit nog steeds vol energie en is nog steeds even maatschappelijk betrokken:

‘Hey, wat leuk dat je belt! Hoe is het met jou?’ En ze is boven alles nog steeds dezelfde energieke, ondernemende en enthousiaste persoonlijkheid en weet me in korte tijd precies uit te leggen hoe het er nu voor staat. En wat er allemaal veranderd is. En vooral wat haar wens is. Omdat ook de situatie rondom corona nauwelijks is veranderd, is voor veel mensen de noodzaak om gebruik te maken van de service nog steeds hetzelfde. WAT WEL VERANDERD IS? ‘Ik draag de coördinatie van de boodschappenservice op dit moment in mijn eentje en dat kost nogal wat tijd’, aldus Angie.

Dat ze er alleen voor staat, komt doordat de politiek zich heeft teruggetrokken uit het project. En tegelijk ziet Angie dat de behoefte eigenlijk alleen maar toeneemt. ‘En weet je,’ zegt ze gedreven, ‘het gaat om meer dan alleen dat boodschappenlijstje. Voor heel wat mensen is het ook de mogelijkheid om even een praatje te maken met iemand. Aan de telefoon bij het doorgeven van de benodigde spullen, maar ook bij het bezorgen aan de voordeur.’ Gelukkig is de ondersteuning vanuit de PLUS nog steeds geweldig. Maar om ervoor te zorgen dat deze maatschappelijke steun in beide wijken kan blijven bestaan, heeft Angie wel hulp > nodig. 11


> Ze wil namelijk meer: ‘Ik merk gewoon dat er nog meer mensen zijn die we hiermee kunnen ondersteunen. Een oproep voor het vinden van vrijwilligers zou geweldig zijn!’ Nou bij deze! Angie komt graag in contact met betrokken wijkbewoners die tijd hebben om dit broodnodige project in stand te houden. Een paar vrijwilligers die een paar uur per week beschikbaar zijn om hun medemens te ondersteunen. RWACHT? WAT WORDT VAN JE VE via de ag rd te • Je neemt op za happenlijst sc od telefoon de bo aan. em je meteen • Op dat moment ne tje. de tijd voor een praa ppen scha • Je bestelt de bood PLUS. n va e online op de sit om op r aa kb • Je bent beschi eventueel r uu 0 :0 dinsdag na 16 te bezorgen. de boodschappen of wil je meer Is dat iets voor jou n mail naar informatie? Stuur ee ijkblad en w de redactie van jouw act met nt co in u zij brengen jo doen. Angie. Gewoon even 12

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

CAUMERVELD - DE ERK

NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

UPDATE WIJKSCHOUW

In het wijkblad van september 2020 meldden we een aantal zaken die tijdens een wijkschouw in Caumerveld-de Erk onder de aandacht zijn gebracht bij de gemeente Heerlen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan over de aanpak en gewenste oplossingen. We hebben de gemeente onlangs gevraagd naar de stand van zaken waarbij naar voren kwam dat er vertraging is bij het verder uitwerken en realiseren van de werkzaamheden. We hebben er begrip voor dat ook hier de coronamaatregelen van invloed zijn op werkprocessen en werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie, maar hebben toch ook aangedrongen op spoedige nakoming van de gemaakte afspraken. We zien echter ook dat er ten aanzien van de toegezegde uitbreiding van speel- en fitnesstoestellen er in ieder geval wel al een start is gemaakt. We houden u uiteraard op de hoogte. Toestel voor de jeugd op grasveld bij Johannes XXIII-singel

13


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

TEKENEN TEGEN EENZAAMHEID DE PEUTERS VAN PEUTEROPVANG HEERLEN (POVH) MAKEN TEKENINGEN VOOR MENSEN DIE ALLEEN OF EENZAAM ZIJN. VEEL OUDEREN, MAAR OOK JONGEREN EN KINDEREN DREIGEN TE VEREENZAMEN DOOR DE VELE CORONAMAATREGELEN, HET THUISZITTEN EN GEEN OF WEINIG BEZOEK KUNNEN ONTVANGEN. MET DE TEKENACTIE SLUIT POVH AAN BIJ HET INITIATIEF #SAMENTEGENEENZAAMHEID VAN DE PROVINCIE LIMBURG. MET HET INITIATIEF WIL MEN LATEN ZIEN DAT EEN BERICHTJE, TELEFOONTJE, KAARTJE EEN KLEINE MOEITE ZIJN, MAAR VOOR HEEL VEEL PLEZIER KUNNEN ZORGEN.

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

Peuters zijn heel creatief en kunnen heel mooi tekenen en verven. Dat weten grootouders en ouders, want in menige woonkamer hangt al een prachtig kunstwerk. Hoe mooi zou het zijn als in alle Heerlense woonkamers zo’n kleurrijk schilderij komt te hangen? En dan vooral in die van mensen die eenzaam of alleen zijn. Met veel inspiratie en enthousiasme zijn peuters en pedagogisch medewerkers in de peuteropvang al aan de slag gegaan met potloden, kwasten en verf. Het resultaat is prachtig. Maar de oproep binnen peuteropvang Heerlen ging verder dan de verschillende locaties. Ook ouders werden opgeroepen om samen met hun peuter een tekening te maken en die af te geven bij iemand van wie ze weten dat hij of zij een beetje aandacht kan gebruiken. Of om de tekening bij iemand in de brievenbus doen tijdens een wandelingetje. Ingrid van den Bunder, bestuurder-manager POVH: “Met hun onbevangenheid zorgen peuters vaak voor een glimlach op het gezicht bij jong en oud. Regelmatig werden er bezoekjes georganiseerd, bijvoorbeeld van peuters aan een verzorgingshuis. Dat kan nu niet, maar tekenen en tekeningen afgeven of in de brievenbus doen, kan altijd. We hopen dat zo’n tekening

14

een glimlach op een gezicht tovert en dat ook anderen dit initiatief overnemen en met bijvoorbeeld een telefoontje of kaartje, aandacht willen geven aan die ander.” Voor wie graag mee wil doen, maar niemand weet om de tekening bij af te geven: stuur de tekening naar het centraal kantoor van Peuteropvang Heerlen, Molenwei 400, 6412 WG Heerlen. Van daaruit zullen de tekeningen worden verspreid. Ook op social media wordt aandacht besteed aan de actie met de hashtag #SamenTegenEenzaamheid, zodat ook anderen, jong en oud, op het idee komen iets voor de medemens te doen! 15


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

Koken met Noortje Je ouders zullen vast en zeker meteen hun neus ophalen bij het idee aan pasta met knakworsten! Dat deden die van mij namelijk ook. Maar zullen ik durf te wedden dat zij ook smullen van deze eenvoudige ovenschotel. Dus hup, aan de slag!

Pasta met knakworst Maken: In de oven:

20 minuten 20 minuten

Nodig voor vier personen: 400 gram pasta (strikjes of fusili) 2 blikjes van de lekkerste knakworsten 1 grote rode paprika 150 g pittige geraspte kaas 250 ml crème fraîche peper uit de molen beetje boter om in te vetten

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

Koken met Noortje  Kwast een grote ovenschaal in met een beetje boter.  Proef of de pasta bijna gaar is en giet hem dan af in het vergiet boven de gootsteen. Doe de pasta in de grote kom bij de rest en roer alles nog eens goed door elkaar. Schep alles in de ovenschaal. Bestrooi het met de rest van de geraspte kaas en zet het 20 minuten in de oven tot alles goed warm en de kaaskorst lekker knapperig is.

Serveren

Voordat je ouders gaan sputteren dat dit beetje paprika echt niet genoeg groente is: dit gerecht is heerlijk met een salade, bijvoorbeeld van tomaten, mozzarella en basilicum met een beetje balsamico!

Keukengerei: snijplank, mes, pan, blikopener, vergiet, ovenschaal, oven

Aan de slag

 Verwarm de over voor op 200 graden.  Breng een grote pan met water en een beetje zout aan de kook. Kook de pasta 2 minuten korter dan op het pak staat aangegeven. De pasta gaat straks namelijk nog in de oven, dus hij moet niet helemaal gaar zijn.  Maak de blikken knakworst open en laat ze uitlekken. Snij de worstjes in stukken van 1 cm.  Was de paprika en snij hem doormidden. Verwijder de witte randjes en de zaadjes en snij de paprika eerst in repen en daarna in kleine stukjes. Voorzichtig met je vingers! Roer in een GROTE kom de crème fraîche los met twee-derde van de geraspte kaas en veel verse peper uit de molen. Schep de paprika en de knakworstjes erdoor. 16

Net iets anders

Je kunt de knakworsten vervangen door verse worst van de slager, bijvoorbeeld merguez worstjes. Hou je van wat meer pit? Doe dan wat knoflookpoeder of Italiaanse kruiden door de crème fraîche. Allebei mag natuurlijk ook. En oh, ik hou zelf heel erg van een laagje paprikapoeder op de geraspte kaas!

17


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

Februari 2021

Verbouwing basisschool de Tovercirkel - Benzenraderweg Openbare basisschool de Tovercirkel (locatie Benzenraderweg) heeft een tekort aan klaslokalen. Er is zo weinig ruimte dat de personeelskamer nu als leslokaal wordt gebruikt. Deze school wordt daarom aangepast. Er komen twee klaslokalen bij waardoor in de bestaande bouw ruimte komt voor een ontvangstbalie, kantoorruimtes en spreekkamers. Ook de toiletvoorziening van de peuterspeelzaal wordt verbeterd. De werkzaamheden starten naar verwachting in september 2021. Behoud kleinschalige karakter De nieuwe ruimtes zijn vooral nodig om de huidige leerlingen les te kunnen geven in een eigen lokaal. En om de lichte stijging van het aantal leerlingen vanwege het succesvolle onderwijsconcept op te vangen. De school heeft echter nadrukkelijk de wens om het kleinschalige karakter te behouden zodat er genoeg aandacht is voor elke leerling. De school levert voor deze uitbreiding een deel van haar buitenterrein in.

18

Daarom wordt met de gemeente én de buurt bekeken of het mogelijk is een naastgelegen stukje openbaar groen bij de school te betrekken. Onderhoud en planning Er stonden ook al onderhoudswerkzaamheden op de planning. Alle werkzaamheden worden nu samengevoegd om eventuele overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden starten naar verwachting in september 2021 waarbij de twee nieuwe klaslokalen als eerste aan de beurt zijn. De school blijft tijdens de renovatie open; de werkzaamheden vinden zoveel mogelijk in de schoolvakanties plaats. De verwachte oplevering is juni 2022, waarbij er met tussenposes geen werkzaamheden zijn. Verkeer Wat een en ander betekent voor het verkeer, wordt momenteel nader bekeken. De gemeente gaat hierover samen met de school en omwonenden in overleg. We houden u hierover op de hoogte.

Contact We houden u ook op de hoogte over de werkzaamheden. Heeft u vragen? Neem contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente via nummer: 045-5605040 of stuur een e-mail naar: info@heerlen.nl.

meer nieuws op heerlen.nl 19


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

BASISSCHOOL WINDEKIND ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN VEILIG NAAR SCHOOL OP DE FIETS, LOPEND OF STEPPEND. EN DAT IN EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING. MAAR HOE BEREIK JE DAT? DE WIJKRAAD, BASISSCHOOL WINDEKIND EN DE GEMEENTE HEERLEN WERKEN ALS PARTNERS SAMEN OM DEZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN. IN MEI WORDT DIT UITGEPROBEERD MET EEN PROJECTWEEK EN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN. OP BASIS VAN DE RESULTATEN WORDT BEPAALD WELKE MAATREGELEN STRUCTUREEL DOORGEVOERD WORDEN.

EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING Ouders en leraren geven bijvoorbeeld aan dat de oversteekplaats verbeterd kan worden en dat er behoefte is aan een Kiss & Ride. Bewoners aan de Van Weerden Poelmanstraat, de Lange Weienstraat, Eurenderweg en Oude Molenweg geven onder andere aan parkeeroverlast te ervaren en dat er nog te hard gereden wordt. In mei wordt daarom de omgeving tijdelijk aangepast. De plannen zijn nog niet definitief, maar er wordt gedacht aan de volgende maatregelen: Van Weerden Poelmanstraat: • Duidelijkere schoolzone (borden, snelheidsbeperkende maatregelen, wegmarkering) 20

EEN VEILIGE EN LEEFBARE SCHOOLOMGEVING! GEDRAGSVERANDERING Naast een veilige schoolomgeving is er ook aandacht voor gedragsverandering. Op school zijn veel activiteiten om het fietsen, steppen en lopen te stimuleren en om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Een greep uit het programma: een bezoek

aan de wijk met de wijkagent om onveilige verkeerssituaties te bekijken, en een ‘fietsendokter’ die de fietsen van de kinderen nakijkt en een ‘challenge’ om gedurende de week niemand met de auto te > laten komen.

• Kiss & Ride • Verbeterde oversteekplaats (zebrapad en markeringen) Eurenderweg, Lange Weienstraat, Oude Molenweg en Van Weerden Poelmanstraat: • Snelheidsbeperkende maatregelen • Duidelijke bebording en/of wegmarkeringen 30 km zone Met deze tijdelijke maatregelen wordt getest wat het effect is op buurtbewoners, leerlingen en ouders. Vervolgens wordt op basis van de resultaten besloten welke veranderingen structureel worden doorgevoerd.

21


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

> Daarnaast richten enkele maatregelen zich op de automobilisten, door bijvoorbeeld: • Ouders die met de auto komen te stimuleren om de kinderen af te zetten op een plek die iets verder van de school af ligt, zodat de kinderen het laatste stukje kunnen lopen. • Aandacht te vragen voor stapvoets rijden (in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen, zie hierboven). • Automobilisten te stimuleren om niet te keren in de schoolzone, maar om rechtdoor te rijden en de wijk via de Van Weerden Poelmanstraat te verlaten. • Het gebruik van de Kiss & Ride aan te moedigen. En indien parkeren toch noodzakelijk is, om dan de daarvoor bestemde vakken te gebruiken.

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

UITNODIGING VOOR INFORMATIEAVOND De gemeente, wijkraad en basisschool Windekind vertellen u graag meer over deze aanpak en horen graag van u als omwonende wat er speelt. Daarom organiseren zij een bijeenkomst voor iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. Opgeven kan op meerdere manieren. Via het bericht op onze facebookpagina Wijkraad Groenewijkheerlen of via onze website www.groenewijkheerlen.nl Via een link naar de website kunt u uw naam en e-mail invullen. U ontvangt dan een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Tenslotte kunt u zich ook rechtstreeks aanmelden op onderstaand webadres: brainingthefuture.nl/aanmelden

HEERLEN SCHOON HEERLEN IS SUPPORTER VAN SCHOON EN WIL SAMEN MET U DE UITDAGING AANGAAN OM DE BUURTEN EN DE STAD AANTREKKELIJK TE MAKEN. OOK U KUNT HIERAAN MEEHELPEN. MELD U AAN ALS HELD OF VRIEND VAN HEERLEN SCHOON VOOR EEN EENMALIGE SCHOONMAAKACTIE OF ADOPTEER EEN AFVALBAK. De omgeving waarin we wonen is van ons allemaal. Het is fijn als die omgeving aangenaam, schoon en opgeruimd is. Vindt u een schone leefomgeving ook belangrijk? Wilt u ons helpen door de handen uit de mouwen te steken, alleen of samen met andere buurtgenoten? Of willen uw kinderen wellicht meehelpen en zo iets extra’s verdienen? U krijgt van ons schoonmaakpakketten en wij zorgen er ook voor dat het verzamelde afval wordt opgehaald en terechtkomt op het milieupark. Helpt u mee? U KUNT ZICH AANMELDEN VOOR DE VOLGENDE ACTIES: • Word Held voor Heerlen Schoon (voor kinderen van 4-12 jaar) • Word Vriend van Heerlen Schoon (voor volwassen) • Hou een eenmalige schoonmaakactie • Adopteer een afvalbak www.heerlen.nl/schoonmaakactie-aanmelden

22

23


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

KIEK INS DAO… HOEWEL MINDER ICONISCH DAN D’R LANGE JAN, KENT JIËKER KINK DE ANNAKERK AAN HET BEKKERVELD. DE PAROCHIEKERK VAN DE HEILIGE MOEDER ANNA-MAAGD MARIA, ZOALS HET BOUWWERK VOLLEDIG HEET, WERD IN 1953 GEBOUWD NAAR EEN ONTWERP VAN FRITS PEUTZ. DAARMEE IS HET IN GOED GEZELSCHAP VAN ONDER ANDERE DE BROEDERSCHOOL OP DE MOLENBERG, DE STADSSCHOUWBURG, DE ROYAL BIOSCOOP EN NATUURLIJK HET GLASPALEIS. MAAR WACHT DE ANNAKERK OP DEN DUUR HETZELFDE LOT ALS D’R LANGSTE KEËL DEË UËVER HEËLE KIEKKE KAN? OF ZIJN ER ANDERE MOGELIJKHEDEN? DAT WIL IK GRAAG WETEN. door Armand Winthagen

De koepelkerk op het Bekkerveld is een gebouw waar Heerlen trots op mag zijn. Het bouwwerk is uitzonderlijker dan menigeen denkt. Het was een van de eerste volledig en meest geavanceerde betonnen kerken in Nederland. Het ontwerp van Peutz had volgens de vakpers een visionaire kracht. Op 15 oktober 2007 werd de Sint-Annakerk tot rijksmonument verklaard. En ik vraag me af: al die mensen die bij een bezoek aan een andere stad zomaar een kerk binnen lopen, hebben die dat ook wel eens gedaan bij onze eigen Annakerk? Het zal niemand verbazen dat ontkerkelijking ervoor zorgt dat de kerk, die oorspronkelijk plek heeft voor ruim duizend parochianen, nog maar zelden vol zit. Mede daarom is men sinds jaren op zoek naar een geschikte kandidaat die een andere bestemming heeft voor het gebouw. De hoge onderhoudskosten daarbij ook een rol. Een andere bestemming… maar welke dan? Paul Gerards kent de kerk al van kinds af aan. Hij begon er als misdienaar en weet er prachtige verhalen over te vertellen. Ook als over ideeën voor herbestemming. Toen Fred Gillissen in de periode tussen 2010 en 2014 onder andere wethouder van sport was, liet hij

24

onderzoeken of het mogelijk was een zwembad te vestigen in de Annakerk. De gemeente Heerlen had immers nog steeds die belofte niet waargemaakt. De belofte van een nieuw zwembad nabij het centrum van Heerlen in plaats van het Sportfondsenbad dat in 1996 werd gesloopt. Een studie door Architectenzaak van de Heerlense architect Mark Ferron zag er veelbelovend uit. ‘Jammer dat de Heerlense politiek het daarna stil heeft laten vallen,’ aldus Paul. Hij hield vorig jaar nog een vurig pleidooi in de commissievergadering bij de gemeente, maar dat heeft niets opgeleverd. Het zwembad is niet het enige idee dat onderzocht is. De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO/PL) heeft in het verleden ook interesse getoond. > 25


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

> Zij hebben hetzelfde architectenbureau in de arm genomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor onderwijs. ‘Denk dan aan grote practicumlokalen of werkplaatsen,’ weet Paul te vertellen. ‘De grote uitdaging is de lichtinval. Maar die unieke glasin-beton ramen van Daan Wilschut kun je er natuurlijk niet gewoon uithalen.’ Ook dit onderzoek heeft uiteindelijk niet geleid tot concrete plannen. De zoektocht naar een geschikte bestemming is nog niet zo makkelijk, mede omdat er een maatschappelijke functie moet worden

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

gevonden. ‘De kerk is destijds gebouwd voor 350.00 gulden. Dat bedrag is, zoals destijds gebruikelijk, voor het overgrote deel opgebracht door de parochianen. Dus hoewel ze formeel niet de eigenaar zijn, behoort het gebouw in zekere zin toe aan de wijkbewoners,’ aldus Paul. Dat maakt het extra belangrijk dat meerdere partijen, waaronder de politiek zich inzetten voor een goede bestemming. Mijn vraag of er een andere bestemming is te vinden, blijft dus onbeantwoord. Of zijn er wijkbewoners met goede ideeën?

SAMEN STERKER

MISSCHIEN IS HET U OPGEVALLEN, MISSCHIEN OOK NIET, MAAR DE WIJKRADEN AARBEK EN DOUVEWEIEN-CAUMERVELD WERKEN SINDS ENIGE TIJD STEEDS NAUWER SAMEN. We delen immers ook het gezamenlijke Buurtpunt A gene Bek, de Buurtbus en organiseren steeds vaker gezamenlijke activiteiten. Ook trekken we vaker samen op in onze contacten met de gemeente om de belangen van de wijk te ondersteunen. Die samenwerking geldt ook steeds meer voor de redacties van beide Wijkbladen. We zullen regelmatig een aantal artikelen samen maken of samen delen. Ook omdat onze wijkbewoners zich niet bewust zijn van wijkgrenzen bij hun sociale contacten en deelname aan activiteiten waarin we elkaar veel te bieden hebben.

26

Bak er maar wat van...

We troffen de opbouwwerker voor onze wijk Jordy met zijn bakfiets bij het bankje voor de Plus. Hij was vergezeld van zijn collega jongerenwerker Annika van Jens en samen net terug van een bezoek aan Basisschool Windekind aan de groepen 7 en 8 om de leerlingen te enthousiasmeren om mee te doen aan de CupCake bakwedstrijd, die loopt tot 5 april. Alle leerlingen ontvingen een ‘bakpakket’ waarmee ze hun bakkunsten kunnen uitproberen. Aangekomen op hun volgende stek voor de Plus supermarkt werden willekeurige voorbijgangers aangesproken voor een praatje, maar vooral ook voor een uitnodiging om met hun kinderen of kleinkinderen mee te doen aan de bakwedstrijd. Ook voor hen was er een bakpakket om de lekkerste cupcakes te bakken. DE MOOISTE Maar het gaat dit keer niet om de lekkerste, maar vooral de mooiste. Deelnemers wordt gevraagd om hun mooist versierde cupcakes op Facebook te plaatsen (coronaproof!) en dit bericht te taggen naar de organisatie. Deelnemers ontvingen bij hun pakket een flyer met een aantal versiervoorbeelden en de inDeze activiteit struktie werd georganiseerd hoe ze met medewerking kunnen van de Wijkraad deel neDouveweien-Caumerveld, men. Wijkraad AarveldBekkerveld en de Plus Winubst.

SAMEN bakken we er wat van!

! Maar dat kan

n er lekker uit

Die cakejes zie

el beter.

jij vast nog ve

foto. ake. Maak een mooiste cupc Annika JENS. en in en bak de en uk r ke de an die ik Alc Du Jordy cebook en tag Deel die op Fa s met akket van Plu odschappenp bo n kans op ee ducten! Jij maakt dan pro e nd zo ge re en allemaal lekke nubst, r Plus Win ijk gemaakt doo rveld rdt mede mogel Aarbek/Bekke Deze actie wo eld en Wijkraad erv um /Ca ien ve-We Wijkraad Dou

r Jordy Alcande Annika JENS

Voor de winnaar is er een pakket met gezonde en lekkere produkten beschikbaar. We zullen de winnaar zeker ook een plek geven op de Facebookpagina van de Wijkraad de GroeneWijk.

27


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

Heerlen

De kracht van de buurt

Het afgelopen jaar werden werklust en geduld binnen de Heerlense buurten en het Buurtgericht Werken op de proef gesteld. De deuren van buurthuizen bleven gesloten en de agenda’s waren leeg. Ondanks deze ongekende situatie, werd snel duidelijk dat het coronavirus en de bijbehorende maatregelen er de inzet en het enthousiasme van buurtbewoners, opbouwwerkers en vrijwilligers niet onder kreeg. Er was volop activiteit. Er ontstonden initiatieven in wijken, in straten, tussen buren; er was oog voor ouderen, jongeren, gezinnen en eenzamen. De gemeenschapszin en verbondenheid groeide en dat verspreidde zich door de hele stad. Vóór en dóór mensen Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar werd weer eens duidelijk dat er kracht, aandacht voor elkaar en creativiteit zit in de Heerlense buurten. Jullie lieten zien dat krachten die gebundeld worden iets heel moois voortbrengen. Het omzien naar elkaar en het klaarstaan voor elkaar en jullie tomeloze inzet hielp een straat, een buurt er het afgelopen jaar doorheen. Het wordt nog maar weer eens duidelijk: de buurt is er vóór en dóór mensen. Alle buurten, ieder met zijn eigen identiteit en gemeenschapsgevoel, maken samen Heerlen. Hoop en perspectief Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet en jullie werkende handen en hoofd. Dat ons hart uit mag blijven gaan naar de mensen om ons heen, naar de stad en de buurt waarin we wonen. Met de lente voor ons, de zon op ons gezicht en de voorzichtige versoepelingen groeit de hoop. Maar vooral de kracht in en van de buurt biedt hoop en perspectief voor de toekomst! Persoonlijk en dichtbij Als wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid, ga ik graag persoonlijk met u in gesprek over uw buurt. Wat gaat goed en wat kan beter? Neemt u gerust contact met me op. Ik ben bereikbaar op 06 – 82 51 84 32 en via mail: a.keulen@heerlen.nl Warme groet, Adriane Keulen Wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid Heeft u vragen over óf ideeën voor uw eigen buurt, dan kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de Buurtregisseur die speciaal staat opgesteld voor uw buurt.

28

29


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

ENERGIE BESPARING EN OPWEKKEN ENERGIE VERBRUIK, ENERGIE BESPARING, ENERGIE OPWEKKING HOORT MEN TEGENWOORDIG STEEDS MEER. BINNEN ONZE WIJK IS ONZE WERKGROEP DUURZAAM AL SINDS 2012 BEZIG MET WAT WIJ NOEMEN ‘VERDUURZAMEN’. IN EERSTE INSTANTIE HEEFT DEZE WERKGROEP ZICH GERICHT OP HET PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN OP PARTICULIERE DAKEN. LATER ZIJN ER VOORLICHTINGAVONDEN GEWEEST OVER ALLERLEI ONDERWERPEN. DE WERKGROEP VOND DAT HET TIJD WERD OM OP EEN NIEUW NIVEAU TE GAAN WERKEN EN HEEFT ZICH OMGEVORMD NAAR WAT NU HEET COÖPERATIE HEERLEN DUURZAAM. Door Frans Pommé BESPARING Iedereen weet dat om in een gerieflijke woning te wonen we energie nodig hebben voor licht, warmte, koken enz. De kosten voor deze energie lopen steeds meer op en het is dus zaak om goed te kijken wat je kunt doen om de kosten in de hand te houden of liever te verlagen. In het vorige wijkblad hebben we aandacht besteed aan besparingen. In dit artikel zullen we ons gaan richten op opwekken.

OPWEKKEN Kleinschalig zijn we in het bovengenoemde project bezig geweest met zonnepanelen. Het is echter niet voor iedereen mogelijk om panelen op een eigen dak te leggen. Denk aan huurwoningen, huizen met veel schaduw of in een beschermd stadsgezicht. Om ervoor te zorgen dat toch iedereen kan meedoen heeft de coöperatie zich gericht op een tweetal nieuwe mogelijkheden om energieopwekking voor iedereen mogelijk te maken.

DE POSTCODEROOS REGELING is een financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. Hierbij worden panelen gelegd op een groot dak van bijvoorbeeld een flat, een hal of dergelijke. Gedurende 15 jaar is er een terug levering subsidie mogelijk aan de energiecoöperatie. De energiecooperatie moet die subsidie onder haar leden/participanten verdelen. Leden van de coöperatie krijgen dus 15 jaar lang een terug betaling met lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit staat los van de energieleverancier. In het voorjaar van 2021 zal (indien de coronamaatregelen dit toelaten) een voorlichting gegeven worden over deze Postcode Roos regeling. Dit om de door de coöperatie te starten projecten in onze wijk onder de aandacht te brengen. WIND ENERGIE Om in de toekomst voldoende duurzaam opgewekte energie ter beschikking te hebben, is het niet voldoende om alleen zonne-panelen op daken te leggen. Ook grote zonneparken geven niet voldoende opbrengst. In het kader van de Nationale Energie Transitie

30

wordt nu onderzocht of het mogelijk is om in regio Parkstad een deel van de energie behoefte is met windenergie is op te wekken. Om die reden is de coöperatie betrokken geweest bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een windpark in Parkstad Zuid.

Binnenkort zullen de gemeentes in parkstad een uitvraag doen om een windpark in Parkstad Zuid te ontwikkelen. De coöperatie zal samen met Rescoop Limburg deelnemen aan deze uitvraag. Te zijner tijd zullen we hier uitgebreid op terugkomen.

31


LEESTIP

NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

ZIJN LAATSTE VOORSTELLING Door Joost Reinaerts EEN KORT INTERVIEW MET HENRY DE HOON (1959), SCHRIJVER VAN THRILLERS EN INWONER VAN DE GROENE WIJK. IN JUNI WERD ZIJN NIEUWSTE THRILLER ‘ZIJN LAATSTE VOORSTELLING’ GEPUBLICEERD. OP INTERNET SCHREEF EEN LEZER OVER HET BOEK ‘OMDAT IK LONDEN GOED KEN EN HET VERHAAL GOED IN ELKAAR ZIT, HAD IK HET BOEK BINNEN EEN DAG UIT.’ EEN WARE PAGETURNER DUS. Een mooie recensie in De Limburger, op Bol.com lovende reacties zie ik hier een tevreden schrijver? Op Hebban.nl kreeg het boek 4 sterren en één van de beste recensies die ik ooit kreeg. Dus ja, ik ben tevreden, ook met de leuke reacties van lezers. Dit boek had veel met mijzelf te maken en dan is het extra fijn als mensen dat waarderen.

32

Voor de lezers thuis. Kun je kort iets over je nieuwste boek ‘zijn laatste voorstelling’ vertellen? Een lerares uit Maastricht krijgt de kans haar favoriete acteur te interviewen in Londen. Helaas wordt hij diezelfde avond nog vermoord en de lerares raakt betrokken bij de zaak. Natuurlijk is de moord fictie, maar toch zijn veel details gebaseerd op de werkelijkheid en eigen ervaring. Er was een recensent die zich niet kon voorstellen dat een niet-journalist zo’n beroemdheid kon interviewen. Maar het is in werkelijkheid echt zo gegaan: het verhaal is gebaseerd op de fanclub van Alan Rickman (Prof. Snape uit Harry Potter) waar ik al jaren deel van uitmaak. Het boek is ook opgedragen aan hem. Een Russische lerares die ik ken, heeft de acteur inderdaad mogen interviewen. Van haar, en van andere fans kreeg ik nog leuke details voor het boek. Ze kunnen niet wachten totdat het in het Engels uitkomt. Ik hoop dit najaar, waarschijnlijk als e-book. Nog een detail: de schoenen op de kaft van het boek, zijn daadwerkelijk van Alan Rickman. Ze kwamen in mijn bezit via een verloting van filmrekwisieten.

Het is alweer je tweede boek dat zich afspeelt in Londen. Wat heb je met die stad? Dat hangt ook samen met de inmiddels overleden Rickman. Door hem ben ik steeds vaker naar Londen gegaan om hem live te zien. Ik heb hem daar ook een paar maal ontmoet. De stad is zo interessant dat ik blijf teruggaan en erdoor geïnspireerd wordt. Intussen zijn er ook vriendschappen ontstaan met de andere fans, ik ontmoet hen nog geregeld in Londen. Ze komen van over de hele wereld. We hebben een gedenkplaat, met een quote uit een van zijn laatste films, opgehangen in The Phoenix Garden. Dat is een ecologische tuin midden in de theaterbuurt West End. Daar komen we dan geregeld bij elkaar en ook dat wordt in het boek beschreven. Ik heb een schilderij van die tuin gemaakt en de mensen van de tuin vonden dat zo leuk dat ze daar nu prentkaartjes van gaan drukken voor de bezoekers van de tuin. Ik ben dus op veel manieren verbonden met de stad.

Je hebt al acht boeken geschreven. Ik neem aan dat dit boek niet ‘zijn laatste voorstelling’ is? Tipje van de sluier? Weer in Londen? Ik ben al aan het volgende bezig! Het gaat over een privédetective en het speelt zich inderdaad weer af in Londen. De bedoeling is dat er meerdere delen van komen. Dus ik kan vooruit!

33


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

COLOFON

KOPIJ Komend jaar zal ons wijkblad weer 4 maal verschijnen. Vanzelfsprekend staan wij open voor bewonersbijdragen zoals artikelen over nieuwe ontwikkelingen in de wijk, activiteiten en andere wetenwaardigheden. Maar ook leuke foto’s ter illustratie zijn welkom. U kunt ons mailen via redactie@douveweien-caumerveld.nl Onderstaand de uiterste datum voor inzendingen van elke uitgave.

‘De Groene Wijk’ , Wijkblad Douve Weien-Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien-Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis, huis aan huis wordt bezorgd op 2750 adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat daarmee verband houdt en wat daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken.

UITGAVE MAART 2021 Deadline inleveren week 9

SECRETARIAAT Roggehof 60, 6418 KT Heerlen secretaris@douveweien-caumerveld.nl

UITGAVE JULI 2021 Deadline inleveren week 26 UITGAVE OKTOBER 2021 Deadline inleveren week 39 UITGAVE DECEMBER 2021 Deadline inleveren week 47

BESTUUR Peter Frolichs (voorzitter), Frans Pommé (duurzaamheid), Roberto Zanetti (secretaris), Paul Peters (penningmeester), Dico Wilbrink (communicatie)

REDACTIE Molenplein 3, 6417 PE Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word, PDF en foto’s in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. INTERNET EN SOCIAL MEDIA Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.nl. Of bezoek onze facebookpagina’s: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5 VORMGEVING EN DRUKWERKVERZORGING Liesbeth van Litsenburg, Kerkrade

34

35


NUMMER 64 MAART-APRIL 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.