Ed 49 oktober 2016

Page 1

De Groene Wijk Oktober 2016, editie 49

Wijkkrant uitgegeven door stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld


Foto voorpagina Deze foto is genomen in Ecomare op het Waddeneiland Texel. Ecomare is een natuurmuseum en een zeehondenopvang. De rob op de foto is blind en kan niet meer teruggezet worden in de Noordzee. Het onderstaand kaartje toont de volledige opzet van het prachtige park.


De Groene Wijk Index Pag.2 Pag.3 Pag.4/5

De blinde rob Dit wijkblad De van Weerden Poelmanstraat op schop Pag.6 Vrijwilligers in eigen wijk Pag.7 Altzheimer berichten Pag 8 Inwoners Heerlen tevreden over woonomgeving Pag.9 Heerlen waardeert mantelzorgers Pag10/12 Volleybal Combinatie terug Pag13/16 Windekind: van gaan en komen Pag16 Muziekluisteren: oproep

Editie 49 oktober 2016 Pag.17 Om uw eigen kind Pag.18/21 Voor en door de buurt Pag.22/23 Sodom en Gomorra aan de Vaalserberg Pag.24 Gedichtenrubriek Pag.25/27 Fotowedstrijd

Dit wijkblad! Een van de elementen waarop dit wijkblad steunt is de kopij, de stukjes, liefst voorzien met foto’s. De laatste tijd moet de redactie alle zeilen bijzetten om het blaadje vol te krijgen. Zelfs het verzoek aan meer dan 20 instanties op allerlei gebieden, leverde nauwelijks voldoende invulling op. Dit boekje is bedoeld om de communicatie met de wijkbewoners te bevorderen, een voor het bestuur van de wijkraad niet te missen hulpmiddel om goed te kunnen functioneren. De zorgsector spant tegenwoordig de kroon bij de kopij, maar een wijkblad is er ook voor andere sectoren zoals sport, evenementen, veiligheid, faciliteiten etc. Daarom: geef ons voldoende kopij!!!

De redactie 3


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

De van Weerden Poelmanstraat op de schop!

Twee weken waren ervoor uitgetrokken. Het wegdek van de van Weerden Poelmanstraat was aan vervanging toe. De firma Kurvers van oudsher afkomstig uit Benzenrade, had de opdracht van de gemeente gekregen. Met grote machines werd het karwei geklaard. Eerst werd de oude asfaltlaag eraf geschraapt. Twee keer schrapen was nodig en daarna poetsen omdat er geen restjes mogen achterblijven voor er een asfaltlaag op komt..

4


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Dan wordt de nieuwe laag asfalt gelegd. Twee lagen. Het werk had weinig belemmeringen voor de bewoners en ook voor degenen die hun kinderen naar de Windekind moesten brengen. Het schema van twee weken werd door de firma gehaald. Opvallend voor het kijkende publiek was de grote discipline en deskundigheid van de mensen van Curvers. Op vragen over het hoe en waarom werd uitgebreid antwoord gegeven. Het nieuwe wegdek ligt er fraai bij. Nu nog de stoepen in de Douve Weien, die liggen niet zoals het dient te zijn. De Redactie

5


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Vrijwilligerswerk in uw eigen wijk? Meander maakt het mogelijk Meander Thuiszorg biedt zorg bij klanten thuis. Deze mensen zijn door beperkingen veelal aan huis gebonden. Naast de reguliere zorg kunnen zij vaak nog extra ondersteuning gebruiken. Denk aan hulp bij het klaarmaken van het ontbijt, ondersteuning bij het nuttigen van de maaltijd of samen naar de winkel. Soms volstaat het al als iemand een uurtje per week langskomt voor een praatje. De tijd dat de thuiszorg komt is vaak het enige lichtpuntje in hun dag, dus vrijwilligers zijn meer dan welkom! Voelt u zich betrokken bij mensen in uw wijk en vindt u het fijn om écht iets voor anderen te kunnen betekenen? Meld u dan aan als vrijwilliger en we kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn in uw buurt. U hoeft uiteraard geen zorgtaken te doen, maar kunt wel dat beetje extra bieden bij de dagelijkse gang van zaken. We zoeken betrokken mensen met het hart op de juiste plaats die op structurele basis iets voor andere mensen kunnen betekenen. Voor meer informatie of aanmelding belt u met: Chantal Delnoij 06‐435 50 779 of Desiree Leistra: 06‐413 82 999.

LEVER UW KOPIJ VOOR HET WIJKBLAD IN VÓÓR 31 DECEMBER 2016

6


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

ALZHEIMERCAFÉ PARKSTAD LIMBURG NAJAAR 2016. De caféavonden worden gehouden in de grote recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te 6417 ZA Heerlen. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma is van 19.30 ‐ ca. 21.30 uur. Entree, koffie en thee zijn gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig. Dinsdag 8 november: Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie. Op deze avond wordt de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek betreffende dementie weergegeven. Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar de oorzaken en behandeling van dementie. Een laatste update wordt gegeven door Inez Ramakers van het Alzheimer Centrum Limburg.

Ondersteuning bij dementie. De mantelzorger wordt vaak zwaar belast, omdat er vele taken (o.a. ouder, werknemer en zorger) moeten worden gecombineerd. Welke steun is er voor de mantelzorger, medewerker van Steunpunt Mantelzorg Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Peeters, tel. 045‐5416248. Secretariaat: dhr. L. Pieters, Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf, tel. 045‐5326364

7


De Groene Wijk Inwoners Heerlen tevreden over woonomgeving Heerlenaren zijn tevreden over

hun woonomgeving. Gemiddeld beoordelen ze de kwaliteit van hun woonomgeving met een 7,0. De veiligheid is verbeterd en de waardering voor het beheer en onderhoud in de buurt is fors gestegen en krijgt nu een 7,1.

Editie 49 oktober 2016 personen dat zich weleens onveilig voelt niet mee veranderd is. Openbare Ruimte De waardering voor de openbare ruimte in hun buurt zit bij de Heerlenaren duidelijk in de lift. Gaven zij hiervoor in 2011 nog een 6,0 en in 2013 een 6,6 ‐ in 2015 was dit maar liefst een 7,1. Door de gemeente is de afgelopen jaren niet alleen aandacht besteed aan de openbare ruimte zelf. Samen met bewoners, ondernemers en scholen de weg is gewerkt aan een positieve gedragsverandering als het gaat om een nette openbare ruimte. Ook is er een toenemende trend van bewoners en ondernemers zichtbaar die zelf het initiatief nemen, zoals het Rosarium in Aarveld en de fleurige bloembakken die in diverse centra aan lantaarnpalen zijn bevestigd.

In algemene zin is er in de beleving van de woon‐ en leefomgeving is in 2015 nauwelijks veranderd ten opzichte van 2013; de waardering is onveranderd positief (7.0). Op onderdelen zien we wel belangrijke ontwikkelingen. Op het gebied van veiligheid is veel winst geboekt. Het aantal personen dat aangeeft slacht‐ offer te zijn geweest van veelvoor‐ komende criminaliteit is met 17 Gemeente Heerlen procentpunten gedaald. . . Dit sluit overigens aan bij de veilig‐ heidscijfers uit de politieregistraties. Die laten een daling van het aantal geregistreerde aangiftes en meldin‐ gen zien en is bijvoorbeeld diefstal‐ /inbraak woning, gewelddelicten (zoals mishandeling, straatroof, bedreiging) en drugs‐ en drankover‐ last aanzienlijk gedaald. Desondanks zien we dat het aantal

8


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Heerlen waardeert mantelzorgers

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet de Het mantelzorgcompliment bestaat mantelzorger in 2016 meer dan 8 uur dit jaar uit een bedrag van €200. per week, over een periode van Degene die zorg ontvangt kan dit minimaal 3 maanden zorg hebben bedrag aanvragen via geboden. heerlen.nl/mantelzorgcompliment. Aanvragen Het compliment kan vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2016 via de website van gemeente Heerlen worden aangevraagd. Steunpunt Mantelzorg Parkstad levert hulp bij het invullen van het aanvraag‐ formulier. Bij het Steunpunt kunnen mantelzorgers ook terecht voor ondersteuning of advies www.mantel‐ Wat is mantelzorg? :zorgparkstad.nl;info@mantelzorg Mensen die langdurig en vaak voor info@mantelzorgparkstad.nl; 045‐ een naaste zoals een familielid, vriend 2114000.‐ of kennis zorgen zijn mantelzorger. Een mantelzorger is geen beroeps‐ Let op: zorgvragers die in 2015 het kracht maar zorgt vanuit een per‐ mantelzorgcompliment van gemeente soonlijke band voor iemand. Het kan Heerlen hebben ontvangen, hoeven dan bijvoorbeeld gaan om huishou‐ voor 2016 geen nieuwe aanvraag in te delijke hulp, maar ook emotionele dienen. Wij nemen contact met hen steun of verzorging. Ook jongeren op met een kennisgeving tot toe‐ onder de 18 jaar kunnen mantel‐ kenning. Zie www.heerlen.nl /mantel‐ zorger zijn. zorg‐compliment voor meer infor‐ Heerlen waardeert de vele man‐ telzorgers die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. De persoon voor wie zij zorgen, kan over 2016 eenmalig een geldbedrag van €200 ontvangen. Hiermee kan hij of zij de mantel‐ zorger(s) op een passende manier bedanken voor alle geboden zorg.

matie.

Hebt u behoefte aan Burenhulp voor eenvoudige klussenGemeente of hulpHeerlen bel: .

06‐47518259 . 9


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Volleybal Combinatie terug op Bekkerveld Sinds 1950 is Volleybalvereniging VCH actief in Heerlen. Op 1 augustus 1950 besloot pater Jan Timmermans, dat er op het Bernardinuscollege volleybal gespeeld ging worden. Hij verplichtte de jongens met volleybal�talent, en 'St. Bernardinus' was geboren.

Vanaf 1962 maakte men gebruik van de gymzaal van de HTS aan het Bekkerveld. De clubnaam veranderde in 'Bekkerveld' en werd ook opengesteld voor niet�Bernardinus leerlingen en vrouwen. Dat laatste heeft de club geen windeieren gelegd, want in de jaren 70 genoot men landelijke bekendheid als Bekkerveld en Van Houten/VCH door met name het unieke succes van de dames. Bekkerveld wordt in 1970 Nederlands kampioen na een overwinning op Rapid Maastricht. Dan start een opeenvolging van sportieve hoogtepunten onder leiding van trainer/coach Ger Spijkers. Uiteindelijk leidde dit tot: .

10


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

·

8 nationale titels

·

5 nationale bekertitels

·

56 Europacup‐wedstrijden

·

3 Europacup‐finales met 2x de West‐Europese titel

·

12 nationale titels voor jeugdteams

Destijds telde de vereniging zo'n 400 leden met inmiddels sporthal Kaldeborn als thuishonk. Als eind jaren 80 de sponsor Pancratiusbank het contract beëindigd, starten de magere jaren van VCH. Langzaam maar zeker gaan het niveau en ledenaantal achteruit, tot zo'n 40 op het dieptepunt. Alhoewel de dames in 1995 nog kunnen promoveren naar de eredivisie, moet daarvan door het vertrek van veel speelsters moet afgezien worden. De professionalisering heeft zijn intrede bij het volleybal gedaan.

11


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Door bestuurlijk orde op zaken te stellen en de spelvreugde voor alle leden als doel na te streven, ontwikkelt VCH zich weer tot een vitale vereniging. Er is weer een jeugdafdeling. De vereniging is financieel gezond en er zijn veel vrijwilligers. Het ledenaantal blijft groeien, vooral bij de jeugd. In mei 2015 is de prachtige nieuwe sporthal A Gene Bek in gebruik genomen, terug in de wijk Bekkerveld. Het 65‐jarige bestaansfeest van de vereniging is hier in mei gevierd . Zoals ieder jaar is VCH organisator van het buiten Volleybaltoernooi dat op 2 september jl. tijdens het Bekkerveld Festival is gehouden. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de competitie 2016‐ 2017, die op 24 september van start zal gaan. Geïnteresseerd geraakt in deze mooie balsport? Train een maand kosteloos mee ! Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@vcheerlen.nl. Voor meer informatie: www.vcheerlen.nl

VCH Heerlen

12


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Windekind: van gaan en komen‌ Op donderdag 21 juli hebben de leerlingen en de ouders afscheid genomen van drie medewerkers van Windekind: juffrouw Marlou Hundscheid, meester Rob Plantaz en meester Jean van den Booren. Samen vertegenwoordigen zij ruim 125 jaar onderwijservaring. Het werd een onvergetelijke dag vol prachtige optredens, hartelijke woorden en ontroerende momenten. Windekind op zijn best! Juffrouw Marlou is een bekend gezicht in de wijk. Ze woont op een steenworp afstand van school en heeft in de loop van de tijd met veel enthousiasme honderden kinderen uit de wijk onderwezen in de groepen 1 t/m 4. Ook haar drie dochters hebben een Windekind verleden. Ze stopt niet helemaal: dit schooljaar is ze nog een ochtend per week in kleutergroepen werkzaam.

Meester Rob Plantaz kwam elf jaar geleden naar Windekind, na ruim 30 jaar te hebben gewerkt in de basisschool te Itteren. We hebben Rob leren kennen als een zeer gedreven en plichtsgetrouwe collega. Zowel in groep acht als de groepen vijf en zes heeft hij de leerlingen jarenlang laten genieten van zijn anecdotes en tekentalent. Ook hij heeft nog geen streep onder zijn arbeidzaam leven gezet: Rob biedt nog twee ochtenden per week ondersteuning aan diverse leerlingen.

13


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Jean van den Booren startte in een onrustige periode als directeur bij Windekind op 1 augustus 2007. Ambitieus en ge‐ dreven heeft hij samen met het team de juiste koers weten te vinden. Afgelopen schooljaar bleek dit ook uit het prima inspectierapport, de tevredenheid van ou‐ ders en leerlingen in het tevredenheidsonderzoek en de gezonde financiële situatie van school. Terwijl de krimp in Zuid‐Limburg gestaag doorgaat met 2 tot 3 % per jaar, blijft het leerlingenaantal al een aantal jaren constant. Dit jaar zien we zelfs het aantal leerlingen aanzienlijk toenemen. Ook hij gaat niet achter de geraniums zitten. Met ingang van 1 augstus is hij door het bestuur voor twee dagen benoemd tot directeur FlexForce. De FlexForce bestaat uit ruim 80 nieuwe leerkrachten bij Innovo. Zij worden ingezet in korte en lange vervangingen. Met enkele collega's organiseert hij de ondersteuning, coaching en beoordeling van deze nieuwe generatie leerkrachten.

14


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Het was de bedoeling dat per 1 augustus een opvolger zou aantreden. Dit is niet gelukt. Hij blijft dan ook tot 1 januari 2017 als directeur aan school verbonden. De vacature is aan het eind van de zomervakantie in de landelijke dagbladen gepubliceerd en dat heeft ertoe geleid dat op 1 december 2016 Marjo Claessens als nieuwe directeur van Windekind aantreedt. Ze zal zich in de volgende editie voorstellen. Tenslotte zette ook Cindy Rongen per 1 augustus na tien jaar een punt achter haar werkzaamheden bij Windekind. Na het behalen van de master special educational needs lonkte een nieuwe uitdaging steeds meer. Deze heeft ze gevonden op de Catharinaschool. De Catharinaschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) gevestigd in Heerlen. We wensen haar heel veel succes toe.

Chantal Scipio

Corine van Boekel

Inge Gisberts

Vertrek van de een leidt tot de komst van een ander en dat is bij Windekind niet ander; liefst vijf nieuwe collega's zijn het nieuwe schooljaar gestart: Kelly Debets (groep een), Inge Gisberts (groep drie‐vier), Corine van Boekel en Chantal Scipio (groep vijf) en Wiel Palmen (groep zeven). Het zijn allemaal collega's die elders voor kortere of langere tijd ervaring hebben opgedaan. We hebben er het volste vertrouwen in dat ook zij de missie van Windekind ‐ “we helpen je groeien” ‐ mede zullen uitdragen en waarmaken.

15


De Groene Wijk

Kelly Debets

Editie 49 oktober 2016

Wiel Palmen

Een royaal gaan en komen op de Basisschool Windekind

Muziek luisteren Oproep! e

Afgelopen seizoen hebben we weer met veel plezier elke 1 donderdag middag van de maand muziek beluisterd. Dit vond plaats in de sociÍteit van de Chaletflat, Oude Molenweg 5, en toegankelijk voor iedere belangstellende uit de wijk. Het geheel werd begeleid door twee personen. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Trees Savelsbergh. Zij is op 23 augustus overleden. De andere begeleidster, Riet Segers moet als zodanig afhaken. Vanaf oktober willen we graag doorgaan met deze middagen. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die enige kennis heeft van klassieke muziek en onze groep wil gaan begeleiden. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Lies Dahlmans 06�20801744. De Muziekgroep 16


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Om uw eigen kind “Mijn kind mag niet met de fiets omdat er te veel auto's zijn.” Het is een beetje paradoxaal: een onveilige situatie creëren, juist omdat je het veiliger vindt je kind met de auto naar school te brengen of het op te halen. En toch is dat dagelijkse praktijk. Soms ook omdat het gemakkelijker is, of sneller, of gewoon niet anders kan. Maar ja, auto's op de stoep, op een inrit, op een oversteekplaats (soms zelfs pal voor de neus van de oversteekhulp !), langs de gele streep, zelfs midden op straat (is maar even …). Dat kan natuurlijk niet, mag ook niet en of het nou zo'n goed voorbeeld is voor je kind, dat aan het leren is hoe het zich in het verkeer moet gedragen …. De politie start na de carnaval met een langlopend project bij de basisscholen in Douve Weien en Aarveld om de overlast en ergernis terug te dringen en de veiligheid (voor uw kind !) te verhogen. Onderdeel van het project is dat regelmatig verbaliserend zal worden opgetreden. Behalve de gebruikelijke controles in uniform, zullen politie en Bureau Handhaving ook in burger controleren. Dat is dus zonder uniform, maar mét bevoegdheden. Brengt of haalt u uw kind met de auto ? Parkeer uw auto dan op een plek waar dat mag en waar u de veiligheid niet in gevaar brengt. Beter voor uw kind, of dat van anderen, en u kunt leukere dingen doen met uw geld ! Enkele voorbeelden: buiten de vakken, voor een inrit, langs een gele streep, binnen 5 meter van de bocht: allemaal € 90,‐. Hinderlijk of gevaarlijk parkeren: € 140,‐. Zonder ontheffing op een invalidenparkeerplaats: € 370,‐. Alle bedragen exclusief administratiekosten.

Politie Heerlen 17


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Vóór en dóór de buurt is het motto voor Buurtactie Heerlen Evenals in 2015, is ook dit lopende jaar 2016 in de gemeente Heerlen, de buurtactie van toepassing. Als ondersteunend motto hierbij: Vóór en dóór de buurt. De gemeente Heerlen stelt immers geld beschik‐ baar voor initiatieven die de sociale cohesie, de sfeer en de buurtpar‐ ticipatie in de wijken/buurten van Heerlen bevorderen. Het gaat om ideeën waarmee mensen samen aan de slag gaan en die het netwerk in de buurt versterken. U kunt, als u dit wil, hierbij ook samenwerken met buurtorganisaties, verenigingen of scholen, is geen voorwaarde. Waar kunt u subsidie voor krijgen? Iedereen kan een financiële bijdrage van de Buurtactie aanvragen.

18

De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de buurt. Denk aan bijvoorbeeld: samen de voortuinen van hulpbe‐ hoevende buren opknappen; samen een feest houden met buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen; samen de buurt mooier maken, bijvoorbeeld met bloembakken en die onderhouden; samen een buurttoernooi organi‐ seren, of een spelletje dag voor de kinderen in uw buurt. Het moet vooral gaan om initiatieven, waarbij mensen samen aan de slag gaan voor hun eigen buurt.


De Groene Wijk

Hoe dien ik een verzoek in? Maak uw idee zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook aan wat u met het plan in de buurt wil bereiken, met wie u het gaat uitvoeren en of er samengewerkt wordt met buurt‐ organisaties of andere partijen. Doe er ook een begroting bij; maak een overzicht van de verwachte kosten en inkomsten. De aanvragen worden beoordeeld door een regiegroep. Deze regie‐ groep wordt gevormd door vertegen‐ woordigers van alle Heerlense wijk‐ /buurtstichtingen verbonden in de kernteams van alle Stadsdelen van Heerlen. Over burgerparticipatie gesproken. Momenteel beoordelen in alle deskundigheid, onafhankelijkheid en beslisboom de heren Jos Vroemen Callie Steijaert, Winand Cuijpers, Frans Pommé en Ger Bischops de binnenkomende aanvragen.

Editie 49 oktober 2016

De maandelijkse regiebijeenkomsten worden voorgezeten door Adriane Keulen Hoofd Buurtgericht Werken en administratief ondersteund door Maja Gulicher management richt Werken. Vervolgens gaat de beoor‐ deling door de regiegroep als advies naar wethouder Barry Braeken. (zie ook zijn visie hieronder). Wat zijn de voorwaarden? De regiegroep kijkt o.a. naar de volgende criteria: de sociale buurtactiviteit is open toegankelijk; de aanvrager maakt een begroting; de aanvraag is kleinschalig en heeft betrekking op een (deel van de) buurt of een combinatie van buurten in de gemeente Heerlen; de activiteit is bij voorkeur een nieuw initiatief;

19


De Groene Wijk het initiatief is geen reguliere acti‐ viteit van de aanvrager; buurtbewoners voeren de activiteit (grotendeels) zelf uit. Er kan dit jaar 2016 maximaal een subsidie toe gekend worden van € 2.500,‐, maar kijken vooral naar wat er echt nodig is om een initiatief tot een succes te maken. Overigens moeten deelnemers wel hun eigen eten en drinken betalen. Let op: initiatieven die al op een andere wijze financieel door de gemeente worden ondersteund, komen niet voor deze buurtactie subsidie in aanmerking. Achteraf dient u een verslag in van de activiteit, met een overzicht van de gemaakte kosten en de inkomsten. Het verslag mag ook bestaan uit foto's of een leuk filmpje maken. U kunt u verzoek indienen bij de gemeente Heerlen, via www.heerlen.nl/buurtactie Buurtactie visie wethouder Barry Braeken In Heerlen zijn vele burgers actief met het organiseren van activiteiten in hun wijk of het verfraaien van hun straat. Vaak weten zij zich daarbij gesteund door de buurtorganisatie die hen met raad en daad (en soms ook geld) bijstaat. Het buurtgericht

20

Editie 49 oktober 2016 werken in Heerlen is een groot goed. Zie hieronder ook de introductie van het nieuwe bureauhoofd Buurtgericht Werken t.w. Adriane Keulen, als opvolgster van Armand Vanhom‐ merig. Extra aandacht wil ik vragen voor de buurtactieregeling. Die is anderhalf jaar geleden ingesteld, omdat ik als wethouder buurtgericht werken de man of vrouw in de straat meer mogelijkheden wilde geven om met financiële steun van de gemeente in de eigen wijk aan de slag te gaan. Je kunt nu voor allerlei activiteiten een b e d ra g va n m ax i m a a l € 2 . 5 0 0 aanvragen, als je er maar voor zorgt dat de activiteit bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Simpel gezegd, zorg er voor dat buurt‐ bewoners elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar (en daarmee de buurt).


De Groene Wijk de helpende hand bieden. Dat kan variëren van een buurtfeest tot het gezamenlijk opknappen van een pleintje of een speelterrein. Er zijn al vele mooie voorbeelden te noemen. Maar wie beoordeelt nu de aan‐ vragen? Dat doen de Heerlense burgers zelf via een regiegroep waar vertegenwoordigers van de buurto‐ ganisaties van de hele stad inzitten. Zij weten uit hun jarenlange ervaring wat wel en wat niet werkt in de stad. Wat de sociale cohesie versterkt en wat niet. En ze kijken ook of er een goede begroting is ingediend. Zo kunnen ze bepalen wie welk bedrag krijgt. En dan brengen ze een advies uit aan de wethouder. Ik hoor u al denken:

Editie 49 oktober 2016 heeft die Braeken toch het laatste woord, uiteindelijk willen die wet‐ houders toch de macht houden. Een logische gedachte maar de werke‐ lijkheid is anders. De laatste klap erop moet wettelijk nu eenmaal door een wethouder gegeven worden, maar ik kan u zeggen dat ik in anderhalf jaar tijd nog nooit ben afgeweken van het advies van de regiegroep. Juist omdat ik het belangrijk vind dat burgers beslissen over burgers, juist om ruimte te geven aan mooie initia‐ tieven in de stad en die niet af te kappen vanuit het stadhuis. Ik roep u daarom ook op weer vele aanvragen te doen, uw wijk te laten bruisen en zo de Heerlen mooier en sterker te maken. Gemeente Heerlen en Wethouder Barry Braeken

21


De Groene Wijk Sodom en Gomorra aan de Vaalserberg,

Editie 49 oktober 2016

Napoleon, de zogenaamde Napoléon nog lang zouden gelden. Dit zorgde „Moresnet: Opkomst en ondergang voor problemen maar zeker ook voor van een vergeten buurlandje“ door kansen, maximaal uitgebuit door haar Philip Dröge. Een uiterst aangenaam inwoners. boek voor een regenachtige zondag‐ middag. Een boek dat lekker weg‐ Het was een vrijstaat waarvan de leest met de nodige humor over een inwoners statenloos zouden zijn. Het plaats niet ver van hier. Moresnet het leidde tot een leven vol smokkel, Sodom en Gomorra aan de Vaal‐ prostitutie en ander vrijbuitersgeluk. serberg. Het verhaal begint in 1816 als Het trok avonturiers van heinde en de Pruisen en Nederland niet weten verre zelfs van overzee. Ook crimi‐ wat ze moeten doen met een nelen wisten de weg naar Moresnet te vergeten zinkmijn in de buurt van vinden als ze door de veldwachter Vaals. Daardoor ontstond een heus vanuit Aken, Luik of Maastricht op de ministaatje waar de wetten van hielen gezeten werden.

22


De Groene Wijk Moresnet was daarom voor zowel Pruisen, Nederland en later België een doorn in het oog. Maar toch durfde niemand het aan om dat ministaatje in te lijven. Dat zou pas na de Tweede Wereldoorlog gebeuren. In de tussentijd leek het meer op het Wilde Westen. Het was ook een plaats waar Espe‐ ranto omarmd werd om het mini‐ staatje Eupen een eigen identiteit te geven. Een van de warmste pleitbe‐ zorgers in Moresnet van het Espe‐ ranto was Karl Schriewer. Hoewel Statenloos en propagandist van één

Editie 49 oktober 2016 internationale taal zou hij als Belgi‐ sche soldaat sneuvelen in Afrika waar hij tegen de Deutsche Schutztruppe van Lettow‐Vorbeck vocht. Van al deze wilde spannende verha‐ len is niet meer veel te vinden, be‐ halve een museum in Neu Moresnet. Mocht u het boek lezen zult u daarna zeker een bezoek aan dit museum willen brengen. Ik kan u zeggen, ook dat is een aanrader.

Joost Reinaerts

Honden en katten! Een huisdier hebben geeft veel geluk. Het zijn echte huisgenoten maar vragen - net zoals kinderen - veel aandacht. Huisdieren zijn er veelal om hun baasje of bazen te genoegen. Wat is er mooier als je in de avonduren op de bank zit en naar de TV kijkt en je trouwe huisgenoot ligt naast je met zijn snuit op jouw schoot. Of de poes die voor de haard ligt te spinnen. Toch kleven er voor de baasjes aan het hebben van huisdieren ook plichten. Dat zijn uiteraard het voeden en de medische zorg. Maar ook naar de omgeving toe zijn er plichten en dat wordt door de eigenaren vaak vergeten. Dieren moeten ook dagelijks hun poepjes en plasjes doen en daarin schuilt de onmin van veel mensen. Te vaak worden hondendrollen niet opgeruimd. Bij katten ligt het probleem anders. Katten zijn soms in andermans tuinen te vinden en gedragen zich daar vaak niet zoals het hoort. De katten weten dat niet maar de eigenaar mag daar wel eens aan denken. Daarom: eigenaren van honden en katten: Denk ook aan uw Buurtgenoten! 23


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Gedichtenrubriek Japanse danseres Zij was zo tenger dat het wijd gewaad Haar eerder hulpeloos dan grooter maakte, Japanse danseres Zoo kinderlijk alsof het smal gelaat ZijOnder was zo hetzoopas wijd gewaad detenger zware dat wrong ontwaakte. Haar eerder hulpeloos dan grooter maakte, Zoo kinderlijk hetgilden, smal gelaat Maar toen dealsof fluiten trommen trilden Onder de zware wrong zoopas En gong bonsde, wierp zij zichontwaakte. in den strijd; 't Was of zij even aarzelde, even rilde, Maar toen– de gilden, trommen trilden En toen eenfluiten ruk, een zwaai, zij was bevrijd. En gong bonsde, wierp zij zich in den strijd; ’tAls Was of samurai zij even met aarzelde, even rilde, een een smalle degen EnSnel toen – een ruk,honderd een zwaai, zij wasweerstaat, bevrijd. schermend vijanden Hield zij een heir van boze geesten tegen, Als eenFoedsji‐puur samurai methaar eendans, smalle degen Was machteloos het kwaad. Snel schermend honderd vijanden weerstaat, Hield een woest‐plotseling heir van boze geesten tegen, Maarzijtoen de muziek verstomde, Was Foedsji‐puur dans, machteloos Alleen de fluiten haar nog geklaag aanhielden,het kwaad. En zich de nacht over de tempel kromde, Maar toenbijval woest‐plotseling de muziek verstomde, De luide loutre stilt' vernielde. Alleen de fluiten nog geklaag aanhielden, EnWerd zich zij deweer nachtneedrig, over de tenger, tempelslank kromde, en vloog, De luide bijval loutre Nog eenmaal op en stilt’ stondvernielde. dan, bijna breekend, Alleen de armen hield zij nog omhoog, Werd zij weer needrig, slank ensmeekend. vloog, En boog het hoofd, alstenger, om vergeving Nog eenmaal op en stond dan, bijna breekend, Alleen de armen hield zij nog omhoog, J. Slauwerhoff En boog het hoofd, als om vergeving smeekend. J. Slauwerhoff

24


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Fotowedstrijd Deze keer gelukkig weer voldoende inzendingen. Ook op een acceptabel niveau. Zoals eerder duidelijk gezegd: over de uitslag wordt niet gediscussieerd. Dit met alle begrip voor degenen die foto’s inzenden en niet tevreden zijn met het oordeel van de redactie.

Maurice Schipper heeft de eerste prijs in de wacht gesleept met deze prachtige sfeerfoto „Lisdoddeveld bij de Weltermolen“ De zon speelt fraai op de „duivelsstaarten“ zoals de dodden ook wel worden genoemd.

25


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Een tweede prijs voor Nellie Toussaint met een watermolen. Ook mooi van sfeer en diepte scherpte.

Ludovic Laugs verdient � bij nader inzien � toch een prijs met deze impressie van Serious Request. Een foto die het succes van dat evenement toont. 26


De Groene Wijk

Editie 49 oktober 2016

Enkele willekeurig gekozen foto’s uit de inzendingen

Sonja Hoezen

Mevr. A. Hendriks

Lynn Scheepers

27


De Groene Wijk COLOFOON Redactie en vormgeving Theo Scheepers

Redactieadres Van Weerden Poelmanstraat 217 6417 EM Heerlen tel.nr. 045 5416931 e.mail: t.scheepers@ziggo.nl Het blad verschijnt 3x per jaar. Einddata inlevering kopij: 31 december 2016 Kopij alleen in Word, foto’s in jpeg minimaal 250 DPI.

Editie 49 oktober 2016

BESTUUR Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld Peter Kastrop Frans Pommé Ton Cuijpers Joost Reinaerts

voorzitter vice‐voorzitter secretaris penningmeester

Secretariaatsadres: Oude Molenweg 30 6417 PW Heerlen tel.nr. 045 5412285 e.mail: tonflor@hotmail.com

De redactie heeft het recht kopij niet te plaatsen of te wijzigen.

Belangrijke telefoonnummers: Bezorging van de wijkkrant: Heeft u de wijkkrant niet ontvangen neem dan contact op met de redactie.

Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 112 Politie (geen spoed) 0900 88 44 Burenhulp 06 47518 259 Centr.huisartsenpost Nightcare 577 88 44 Dierenambulance 570 80 00 Callcenter Gemeente Heerlen 14 045 Drugs‐ en tippeloverlast 14 045 Klachtenlijn openbare werken 14 045 Zuyderland Ziekenhuis Heerlen 576 66 66


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.