Ed 48 mei

Page 1

De Groene Wijk Mei 2016, editie 48

Wijkkrant uitgegeven door stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld


EINDELIJK !!


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Index Pag. 2 pag. 3 Pag. 4 Pag.5 Pag. 6/8 Pag. 9/10 Pag. 11 Pag. 12/14 Pag. 15

Sloopfoto Index en Redactie BBQ�tijd Het verdriet van Limburg Kon. Harmonie Heerlen Oplichter actief Ingezonden brief Dementie Alzheimer Functiewijzigingen e.d.

Pag. 16 Pag. 17/19 Pag. 20 Pag. 21/22 Pag. 23 Pag. 24/25 Pag. 26 Pag. 27

Van het hart Muziek luisteren Meander Groep De bloesemwandeling Welkom bij OVH De ETOS Gedichtenrubriek Diverse zaken

EINDELIJK!!! De kogel is door de kerk, de ruĂŻne is afgebroken. De eigenaars daarvan zijn het met hun verzekeraars eens geworden. Het restant van het flatgebouw met winkels in het winkelcentrum aan de van Weerden Poelmanstraat is niet meer te gebruiken. Een grote opluchting voor allen die direct zicht hadden op hetgeen na de ontploffing overeind bleef. Wat er nu komt is nog niet duidelijk en dat zal nog wel een tijdje duren, maar dat is te begrijpen. Alleen nu nog de uitbreiding van de Plusmarkt. Ook een wens van vrijwel iedereen. Het is wachten op een rechterlijke uitspraak over een protest van een van de omwonenden. De redactieraad 3


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Het is weer BBQ‐tijd... Afgelopen jaar is er een gezamenlijke barbecue georganiseerd voor de wijken Aarveld/Bekkerveld, en Douve Weien/Caumerveld. Deze barbecue heeft plaatsgevonden onder de naam “Hart onder de riem”. Hierover heeft u in de afgelopen edities van het wijk‐ blad reeds kunnen lezen. De barbecue was zeer geslaagd. Door het goede weer, eten, muziek en vooral uw geweldige gezelschap hebben we er samen een middag‐ /avond van gemaakt die zeker voor herhaling vatbaar was. En herhalen, .en wel op 19 juni 2016 vanaf 16.00 uur. Iedereen die in de bovengenoemde wijken woont, is van harte welkom. Uiteraard mag u gasten meenemen. Om de locatie centraal te houden voor alle wijkbewoners vindt het weer plaats op het veldje tussen Zorgcentrum Tobias en de Van Weerden Poelmanstraat. Wij zorgen voor al het vees, vegetarische gerechten, toebehoren en de drankjes, die zijn te verkrijgen via vriendelijk geprijsde bonnen. Het vlees hoeft u dit keer dus niet zelf mee te nemen. Houdt het wijkblad en de posters die worden verspreid in de wijk in de gaten voor verdere details. Wij hopen u allemaal op 19 juni 2016 weer te zien. Met vriendelijke groet, Het BBQ‐comité en de wijkraden.

4


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Het verdriet van Limburg Werken in de Randstad heeft een voordeel. Al reizend met de trein kun je de tijd nemen om een goed boek te lezen. Soms heb je dan ook nog het geluk een boek te lezen waarvan je denkt :'Jammer dat ik al in Heerlen ben!' Het boek van Marcia Luyten is zo'n boek. Ze beschrijft op meeslepende wij‐ze de opkomst en ondergang van de mijnbouw in onze regio. Dit doet ze aan de hand van Jack Vinders, jong va de Heilust. Het zal voor velen zeer herkenbaar zijn. Zelfs ik die de mijnen nooit in hun volle glorie gezien heeft, herken veel in het boek. De verhalen thuis of bij opa en oma, de plaatsen, de mensen in het boek. Veel mensen uit het boek ken ik persoonlijk. Daarnaast is het ook erg informa‐ tief en kijkt de schrijf‐ster in het boek vanuit sociaal‐economisch perspectief naar onze stad. Je leest en proeft in alles dat de schrijfster haar wortels ook in onze regio heeft. Wie het boek leest herkent in het boek ook het Heerlen uit mijn jeugd, die stad met veel armoede, stad met junks.

Marcia luyten

Een stad waar ik de hand van mijn moeder niet losliet omdat ik bang was voor die magere mensen bij het station. Ook dat beschrijft Marcia in haar boek. Het had bij vlagen beter 'het ongeluk van Limburg' kunnen heten. Toch sluit het boek positief af! En terecht! Na al die magere jaren lijken de vette jaren terug te komen.

Joost Reinaerts 5


De Groene Wijk

De Koninklijke Harmonie Heerlen voor jong en oud met passie voor muziek! Veel mensen vinden de harmonie maar ouderwets! Hoe ongelijk heb‐ ben zij. De Koninklijke Harmonie Heerlen is een moderne muziek‐ vereniging met bijna 100 muzikanten van 7 tot 77 jaar die samen muziek maken in drie grote orkesten en di‐ verse ensembles. Klassieke muziek maar ook film‐. musical‐, pop‐ en bigbandmuziek. En ja, het volgende is misschien ouderwets: wij stimuleren onze muzikanten om hun artistieke kwaliteiten te ontplooien. Het beste uit zichzelf te halen, ervaring op te doen met zoveel mogelijk muziek‐ stijlen en samen leren spelen met andere muzikanten. Wekelijks wordt er gerepeteerd onder leiding van professionele dirigenten.

6

Editie 48 mei 2016

Juist het samenspel maakt musice‐‐ ren in een vereniging immers bijzon‐ der leuk. Niet voor niets is ons motto 'muziek maak je samen'. Daarnaast organiseert de harmonie allerlei leuke activiteiten voor alle leeftijden. Zo combineert de Konink‐ lijke Harmonie Heerlen een gezellige familiesfeer met aandacht voor muzi‐ kale ontwikkeling op alle niveaus. Samenspelgroep & Jeugdorkest ‐ voor kids met passie voor muziek! Muziek maken in een orkest is leuk voor alle leeftijden. Daarbij geldt: hoe jonger je begint hoe sterker de basis. Of je nu popmuziek, klassiek of wereldmuziek speelt: samenspelen in een groep is altijd inspirerend en leer‐ zaam. Jongeren die voor de Konink‐ lijke Harmonie Heerlen kiezen, krijgen een muziekopleiding aangeboden door docenten van Schunck‐*Muziek‐ school. De jongste muzikantjes leren daarnaast de beginselen van het samenspelen in de Samenspelgroep. .


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016 .Het Groot Orkest ‐ een combinatie van uitdaging en gezelligheid!

Hierna maak je de overstap naar het Jeugdorkest en uiteindelijk stroom je door naar de 'groten'. Er zijn altijd nieuwe muzikanten welkom. Of je trommel, klarinet of trompet speelt: doe mee! Het instrument wordt gra‐ tis ter beschikking gesteld door de vereniging. Jongeren tot 18 jaar die lid zijn van de harmonie en muziekles volgen op de muziekschool krijgen bovendien 50% korting op het les‐ geld. Repetities Jeugdorkest en Sa‐ menspelgroep: zondagmorgen 10.00 tot 12.00 uur in de Caumerbron, Co‐ risbergweg, Heerlerbaan.

De muzikanten voor het Groot Orkest gaan voor de uitdaging; voor een concert waarvoor je op het puntje van je stoel zit! Daarnaast treedt het orkest regelmatig op bij belangrijke feesten, gelegenheden en evene‐ menten. Het repertoire is zeer divers. Onder leiding van de dirigent zoeken de muzikanten naar verdieping en verbreding, maar altijd in combinatie met een gezellige sfeer. Het Groot Orkest heeft een complete bezetting, maar er is altijd plaats voor nieuwe muzikanten die hun muzikale grenzen willen verleggen. Repetities: vrijdag van 19.45 tot 22.00 uur in de Caumerbron, Corisbergweg, Heerler‐ baan.

7


De Groene Wijk

Het Recreatie Orkest – relaxed muziek maken! Heb je vroeger een muziekinstru‐ ment gespeeld en je wilt dit weer op‐ pakken? Voor jou geen hoog niveau maar op een ontspannende en ge‐ zellige manier musiceren met ande‐ ren? Dan is het Recreatie Orkest echt iets voor jou! Dit orkest speelt een breed populair repertoire voor elke gelegenheid en geeft ook regelmatig concerten. En die mix spreekt alle leeftijden aan, want door combinatie van ongedwongen muziek maken is het Recreatie Orkest gegroeid van 7 naar 30 muzikanten.

8

Editie 48 mei 2016

En dit aantal groeit nog steeds! Repetities: dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in de Caumerbron, Corisbergweg, Heerlerbaan.

De Koninklijke Harmonie Heerlen is op 31 december 2008 ontstaan uit een samenwerking tussen Harmonie St. Joseph Heerlerbaan en het Ko‐ninklijk Harmonie Orkest Heerlen. De nieuwe 'koninklijke' vaart vanuit Heerlen‐Zuid een nieuwe koers, voortbouwend op meer dan 180 jaar jaar traditie en muziekgeschiedenis. Voor nadere informatie zie www.khheerlen.nl .


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Oplichter actief! Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen. Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van babbel‐ trucs. De politie en de gemeente <naam> maken zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw te spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt. Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot ver‐ trouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen

als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, bij‐ voorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Vaak wordt ook gevraagd geld te lenen voor het ophalen van medicijnen. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader ‐ soms zijn het er meer ‐ dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn. .

Hebt u behoefte aan Burenhulp voor eenvoudige klussen of hulp bel: 06‐47518259 9


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Wat kunt u het beste doen?

Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de per‐ soon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder. Of laat een deurspion in deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder uw deur open te doen. Vraag altijd naar een legitimatie‐ bewijs. Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatie‐ bewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112. .Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen ma‐ken sommige dieven gebruik van ge‐weld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd

rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z'n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. Doe uw achterdeur op slot als u al‐leen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen. Uw wijkagent Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto. Fred Janssen, uw wijkagent.

10


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Ingezonden brief Goede middag, Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Walter Sichtermann en ik woon al een aantal jaren op de Tichel. Voorheen op de 2e verdieping maar nu al 3 jaar op de begane grond zodat ik ook een tuintje heb. Ik woon er met mijn vrouw en we hebben ook een hond, Mechelse Herder. De natuur sprak ons meteen aan toen we hier gingen wonen. Er waren heel veel bomen en struiken waar heel wat vogels en andere dieren waaronder eekhoorns plezier van hadden! Vorig jaar zijn meer dan honderd bomen gekapt in het parkje en omgeving. Nou is het goed als er bomen dood zijn en of een gevaar zijn voor de mensen dat ze gekapt worden. Maar ze bleven maar zagen en kappen. Het waren minimaal drie verschillende bedrijven. De paar bomen die er nog staan vangen nu zoveel wind dat ze op den duur wel zullen omwaaien!!! Nu zag ik afgelopen week dat er weer 2 hele grote oude bomen in de buurt van het achterste voetbal oefenveld zijn gekapt. Ik maak me toch wel zorgen of er straks nog wel een Groene Wijk is. Of dat er ineens een zoveelste voetbalveld wordt aangelegd, of parkeerplaats. En ook de scouting heeft een klein stukje van het park afgesnoept. Ik had vorig jaar al mijn zorgen willen uiten, heb dat toen niet gedaan. Maar toen ik afgelopen week weer twee van die mooie grote bomen zag liggen, wilde ik toch hierbij mijn zorgen uiten! Met vriendelijke groet, Walter Sichtermann

11


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Dementie Alzheimer

12


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

13


De Groene Wijk

14

Editie 48 mei 2016


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Functiewijzigingen Vanaf 1 mei jl. heeft onze buurtregisseur Armand van Hommerig een andere functie binnen de gemeente Heerlen gekregen. Een buurtregisseur is de vaste vertegenwoordiger van de gemeente met de wijkraad. Dank aan Armand voor zijn prima werk voor Douve Weien / Caumerveld. Zijn opvolger is inmiddels Adriana Keulen. De afgelopen tijd had onze wijk geen vaste stadsdeelcoördinator. Nu komt Rob Smeets als vaste functionaris van de gemeente onze wijk helpen als het gaat om de meer „vaste“ zaken zoals bestrating, stoepen, groenbeheer etc. Van harte welkom Adriana Keulen en Rob Smeets. De redactie

Adreswijziging Adresgegevens van Scouting Bekkerveld: T.a.v. Mevrouw K. van de Mortel p/a Putgraaf 80 6411 GT Heerlen Secretariaatbekkerveld@outlook.com

15


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Het moet ons van het hart. Als alle vrijwilligers in ons land met hun bezigheden zouden stoppen, dan zou er heel erg veel misgaan in vrijwel alle sectoren. Te denken valt aan de zorg, sportclubs, muziekgezelschappen, buurten en wijken. Maar ook vertegenwoordigers van instellingen, bewoners etc. Deze vrijwilligers doen dat met hart en ziel, zij vinden dat zij onze samenleving op vrijwillige basis moeten helpen. Maar soms wordt hun werk niet op waarde geschat. Zij worden bekritiseerd en vaak ook op onrechtvaardige wijze geschoffeerd. Een recent voorval. Bij Wonen Limburg is een anonieme brief ontvangen met daarin op een zeer onheuse wijze kritiek op zowel Wonen Limburg als op de bewonerscommissie van het Heeserhofje. Nu moet men zich in eerste instantie van een anoniem schrijven niets aantrekken. Iemand die niet het karakter en de moed heeft om zich bekend te maken verdient in feite geen aandacht. Maar hier worden personen gekwetst die hun werk als vrijwilliger doen. Kritiek moet mogelijk zijn, maar dan wel met open vizier. Dit fenomeen komt steeds vaker in onze samenleving voor, ook al gestimuleerd door de moderne vormen van communicatie. Hierbij spelen lange tenen en korte lontjes meestal een grote rol. Mensen die gemakkelijk kritiek beoefenen dienen zich eerst af te vragen wat zij belangeloos voor de medemens betekenen. De redactie 16


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Eerste blad van de geschreven tekst van de Carmina Burana

Muziek luisteren Donderdag 4 februari 2016 Het muzikale programma op deze middag zag er als volgt uit. We startten met het voor velen bekende stuk van de in Duitsland geboren Carl Orff: ( 1895‐1982): Carmina Burana. Vertaald: liederen uit Beieren. Een indrukwekkend stuk en typerend voor de 20e eeuw met een sterk wisselend ritme en tempo. Dit werd gevolgd door het mooie pianoconcert van Mozart no 27: deel 2 Larghetto. Uitgevoerd door het English Chamber Orchestra met als solist Murray Perahia. Aangezien het winter was beluisterden we van Vivaldi uit de Vier Jaargetijden: Winter Allegro‐Largo‐Allegro, uitgevoerd

.Om de variatie er in te houden luisterden we naar enkele soundtracks van films waaronder “Dances with Wolves, Portrait of a lady, Twin Peaks, Gladiator”.

We besloten de middag met een opera van Verdi: La Traviata: Prelude en La Forza del destino. Het was een middag vol variatie.

17


De Groene Wijk Muziek luisteren Donderdag 3 maart 2016 Op deze donderdag zijn we zoals altijd begonnen met een kop koffie en er is intussen een nieuw lid aangeschoven. Eerst hebben we geluisterd naar een stuk van de in 1937 geboren Amerikaanse componist Philip Glass. Harpiste Lavinia Meijer heeft met toestemming van de componist een oorspronkelijk voor piano geschreven stuk bewerkt voor harp: Metamorphosis One. Heel mooi. Ook van Philip Glass: Morning Passages. Franz Liszt: Schindler's List. Vervolgens beluisterden we van Schumann: Carneval Op. 9: Eusebius. Om de lente een beetje af te dwingen lieten we van Beethoven horen de Sonate no 5: “Spring” deel 2‐3 en 4.

Lavinia Meijer

18

Editie 48 mei 2016

.Voor de afwisseling zorgden we door middel van de nog altijd prachtige Franse chansons en wel van Jaques Brell: Le chanson des vieux amants. Gilbert Bécaud: Nathalie, waarbij we het niet konden laten heerlijk mee te zingen. We sloten de middag af met Mozarts pianoconcert no 27: deel 3, Allegro. Van dit pianoconcert hadden we de keer er voor deel 2 gehoord. Alle aanwezigen vonden het jammer om het seizoen af te sluiten met nog maar één keer te gaan in april. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om nog even door te gaan, tenminste nog in mei.


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Muziek luisteren donderdag 7 april 2016 Vanmiddag was de groep kleiner dan normaal, maar het repertoire was er niet minder om. Van Felix Mendelssohn‐Bartholdy: vioolconcert op. 64 Allegro molto vivace, uitgevoerd door Janine Jansen die altijd garant staat voor een prachtige uitvoering. Mozart: Uit Le Nozze Di Figaro ‐ Deh vieni non tardar. George Friedrich Händel: Quandro spieghi i tuoi tormenti uit Orlando. Enrique Granados: uit Escenas romànticas ‐ epiloog andantino spianato, een romantisch mooi stukje pianomuziek. Franz Schubert blonk uit in vele liederen. We beluisterden uit Winterreise: der Wegweiser. Edvard Grieg: Lyric Suite op. 54 ‐ Shepherd's Boy .Norwegian Rustic Dance Nocturne

Janine Jansen March of the Dwarfs Nikolai Rimsky‐Korsakov: Capriccio espagnol: deel 1 en 5. Muziek waar de energie vanaf spat. Leopold Mozart: Kinder symphonie in G gr. terts – Allegro Tenslotte Beethoven: Mondscheinsonate deel 1 Het vioolconcert in D gr. Terts op .61‐ Rondo. Onze volgende bijeenkomst is op donderdagmiddag 5 mei. Het was weer een gezellige middag.

Riet Segers.

19


De Groene Wijk

Beste buurtbewoners Afgelopen maanden hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan rondom de thuiszorg in uw wijk. Via deze weg willen wij u graag op de hoogte brengen van deze ontwikkelingen. Per 1 januari is Sevagram thuiszorg overgenomen door Meandergroep Zuid Limburg. Alle klanten die zorg ontvingen van Sevagram thuiszorg, ontvangen per 1 januari de thuiszorg via Meander. Omdat wij het van groot belang vinden dat de zorg kleinschalig, buurtgericht en persoonlijk blijft, zijn er in de wijk Douve Weien momenteel 2 teams werkzaam. Team Douve Weien verzorgt de klanten in de wijk Douve Weien, Team Tobias draagt zorg voor alle klanten in de aanleunwoningen op de Ypenburgstraat. Naast goede zorg vinden wij het ook belangrijk dat wij zichtbaar en bereikbaar zijn voor de mensen in de wijk, zodat wij u kunnen ondersteunen in alle vragen rondom (thuis) zorg. Onze zichtbare schakels; Susan Peters en Joyce Zupancic staan in nauw contact met

20

Editie 48 mei 2016

.de huisartsen in de buurt. Zij nemen deel aan het sociale buurtteam van de Gemeente Heerlen en werken samen met andere paramedici in de buurt om de verschillende hulpvragen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De locatie aan de ovidiusstraat 115 en Ypenburgstraat 36 zullen per 1 april 2016 vervallen en vanaf 15 april 2016 zullen wij onze intrek nemen in onze nieuwe locatie binnen zorgcentrum Tobias. Wij zullen een eigen ingang krijgen aan de Piet Malherbestraat die van buitenaf te bereiken is. Deze bevindt zich op de helft van de Piet Malherbestraat, aan de rechter zijde. Het hebben van een locatie binnen het zorgcentrum, maar toch vanaf buiten bereikbaar, maakt dat wij de samenwerking met het zorgcentrum verder kunnen uitwerken, met name gericht op activiteiten en informatievoorzieningen omtrent zorg voor de wijk. Mocht u vragen hebben over zorg in uw wijk, dan kunt u contact opnemen met een van onze zichtbare schakels via 0900�699 0699. De Meandergroep


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Verslag wijkwandeling d.d. 22‐04 Naar goed gebruik hadden Els en Marie‐Jose weer een bloesemwan‐ deling georganiseerd. De route be‐gon dit keer bij St. Geertruid. In de uitnodiging werd gesproken over 8 km en beperkt hoogteverschil. Na de verdeling van de 24 deelnemers over de auto's vertrokken we naar het die‐ pe zuiden. We verzamelden bij camping de Bosrand, even buiten het dorp. Het weer had van het LD het cijfer 8 ge‐ kregen. Het was een beetje bedekt, maar allengs werd het warmer en konden steeds meer knopen los en jasjes uit. We begonnen aan een langzame helling aan de rand van het Savelsbos. Gestadig stijgend bereikten we een kruispunt vanwaar we een mooi utzicht hadden op St.Geertruid. Het was een geschikt punt om de harmo‐ nica van wandelaars weer aaneen te sluiten. De natuur was op zijn best. Het bos staat bekend om de anemonen en de daslook. Die zagen we dan ook overal in bloei. En natuurlijk nog het speenkruid, dat nog volop haar vrolijke bloemen liet zien. De boomgaarden stonden nog niet echt te pronken, maar het begin was er.

.We kwamen terecht in St. Geertruid, waar we onder een triomfboog door‐ liepen. Die stond er overigens niet voor ons opgesteld. Dat was zo'n beetje het keerpunt. Met een grote boog wandelden we weer richting Bosrand terug. De route was van tevoren al verkend door een drietal liefhebsters, onder leiding van Els. Dat was niet voor niets, want er zat een foutje in de beschrijving, dat er uitgehaald kon worden. We raakten dus niet de weg kwijt en de voorop‐ lopers sloegen niet een verkeerd pad in. Kortom de wandeling kende geen verrassingen. Na een aantal kilome‐ ters werd hier en daar gevraagd of het nog ver was. Toevallig kwamen we juist een zijpad tegen . 21


De Groene Wijk

.dat de mogelijkheid bood om af te steken naar de Bosrand. Een viertal wandelaars greep de gelegenheid aan om de verkorte route te kiezen. Alles bij elkaar was het een echte promotiewandeling. Je kan er recla‐ me mee maken. Maar ook Els vond de groep wat te groot worden. Een splitsing in lopers en wandelaars met verschillende loopsnelheden zou misschien niet zo gek zijn.

Editie 48 mei 2016

Er werd natuurlijk veel gekletst on‐ derweg. De meeste deelnemers ken‐ nen elkaar wel. Dus werd men onder‐ ling op de hoogte gebracht van de laatste wijknieuwtjes. Dat ging door op het terras van de Bosrand. Waar de uitbaatster dolgelukkig was met de vele bezoekers. En zo kwam er weer een einde aan de tocht. Dankzij Els en haar assistenten. Fred Dijkman

22


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Welkom bij OVH!

Ontspannings Vereniging Heerlen (OVH) is een vereniging voor recre‐ atieve badmintonners in Heerlen en omgeving. OVH kent geen jeugdafde‐ ling en is evenmin actief in competi‐ tieverband. Wel stellen we ons ten doel om onder de supervisie van een spelleider recreatieve, plezierige en sportieve sportbeoefening te bevor‐ deren. We sporten elke woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur op 6 velden in de multifunctionele accommodatie 'A Gene Bek' in Bekkerveld / Heerlen. De groep bestaat uit dames en heren in leeftijd variërend van 18 tot 60 jaar. Heb je ervaring met badminton of lijkt het je leuk om het spel eens te ervaren, neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijk‐heid om geheel vrijblijvend een maandje gratis mee te sporten. Vanzelfsprekend ben je ook welkom

.op de woensdagavond in de hal. Wie weet, tot dan. Dus: interesse? Kom eens kijken of neem contact op met: Jose Cremers‐Wetzels (secretaris) ‐ josecrewe@home.nl ‐ 045‐5314814 of Rob Bos (spelleider) – ram.bos@hccnet.nl ‐ 045‐4053701

23


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

De Etos

In het winkelcentrum aan de van Weerden Poelmanstraat is ook een Etos‐drogisterij gevestigd. De baas is Wiel Dederen (68 jaar) die deze winkel al 20 jaar als franchise‐ nemer heeft. Daarvoor was hij ook al in de drogisterijwereld bekend en werkte hij bij Huub Savelsberg en Boy Politiek. De lange looptijd in deze branche heeft hem een wijs en erva‐ ren persoon gemaakt. Drie van zijn vier medewerksters zijn al lange tijd werkzaam in de zaak van Wiel. Yolanda al 28 jaar, Chantal 27 jaar en Desy 20 jaar. Charlotte is nog eerst korte tijd in dienst.

24

Dit personeelsverloop zegt veel over Wiel Dederen. De dames werken blijkbaar graag in zijn winkel en met Wiel. En Wiel is ook graag in de zaak. Hij heeft eerder twee drogisterijen gehad, maar thans heeft hij genoeg aan de winkel in onze wijk. Een pret‐ tige wijk om nering te kunnen bedrij‐ ven. Wiel is thans ook blij met de recente sloop van de ruïne waar hij meer dan een jaar naar heeft moeten kijken. Eigenlijk wenst hij dat er zo snel mo‐ gelijk nieuwbouw moet komen, maar dat zal ook nog wel wat tijd kosten. .


De Groene Wijk

Het liefst ziet hij nieuwbouw met ap‐ partementen en winkeltjes. Dat kan het centrum verlevendigen. Zo be‐ treurt hij het ook dat Bram Winnubst van de Plusmarkt zo lang al heeft moeten wachten op de uitbouw van de supermarkt en wie weet hoe lang het nu nog duurt. Hij heeft begrepen dat alle vergunningen reeds waren afgegeven. Een grote en moderne Plusmarkt zal het winkelcentrum meer body geven.

Editie 48 mei 2016

Die groep heeft een goede formule n.l. de helft van de winkels zijn filialen, de rest zijn franchise zaken. Wiel heeft een goed lopend bedrijf waar hij erg trots op is. Zo wil hij nog jaren blijven werken en leven. De redactie .

Wiel Dederen heeft deze zaak als franchisenemer. Dat maakt hem volledig onafhankelijk en kan profi‐ teren van de grote inkoop van de Etos‐ groep.

25


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

Gedichtenrubriek .ZUSTER JOHANNA Zuster Johanna van het klooster in Neede Had een vurig verlangen om zich te ontkleden Waardoor dit nu kwam kon zij niet verklaren Maar 't lukte haar niet om die drang te bedaren Keer op keer sprak de oude abdis: “Met Johanna is het weer helemaal mis Zo net in de refter daar danste ze rond Geheel poedelnaakt, in haar blote kont Dit wulpse gedrag kan ik niet tolereren Wanneer zij doorgaat dit convent te onteren Dan raken de zusters in alle staten En moet ik haar vragen om ons te verlaten Zuster Johanna werd de wacht aangezegd De abdis heeft het zonneklaar uitgelegd: “Tref ik je nou nog eens kledingloos aan Dan moet ik je vragen om hier weg te gaan!” Johanna aanhoorde de strenge vermanen Bijzonder ontsteld en volkomen in tranen En zij heeft toen met een gebogen hoofd Beterschap aan de abdis beloofd Maar zoals men wel vaker ziet met die dingen Een passie is moeilijk te bedwingen Na een paar weken, bij volle maan Zag men haar naakt door de kloostertuin gaan Zuster Francisca had haar in de gaten En toen moest Johanna het klooster verlaten Nu heeft ze een baan als striptiseuse In een nachtclub voor voormalige religieuzen

26


De Groene Wijk

Editie 48 mei 2016

De fotowedstrijd De belangstelling voor deze wedstrijd was deze keer te laag en de kwaliteit niet hoog genoeg. Daarom zal er geen prijs worden toegekend. Wij hopen dat voor de volgende editie van de Groene Wijk voldoende inzendingen en kwaliteit zullen worden geleverd.

Kronkelingen

27


De Groene Wijk COLOFOON Redactie en vormgeving Theo Scheepers

Redactieadres Van Weerden Poelmanstraat 217 6417 EM Heerlen tel.nr. 045 5416931 e.mail: t.scheepers@ziggo.nl Het blad verschijnt 4x per jaar. Einddata inlevering kopij: 15 augustus 2016 15 november 2016 Kopij alleen in Word, foto’s in jpeg minimaal 250 DPI.

Editie 48 mei 2016

BESTUUR Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld Peter Kastrop Frans Pommé Ton Cuijpers Joost Reinaerts

voorzitter vice‐voorzitter secretaris penningmeester

Secretariaatsadres: Oude Molenweg 60 6417 PW Heerlen tel.nr. 045 5412285 e.mail: tonflor@hotmail.com

De redactie heeft het recht kopij niet te plaatsen of te wijzigen.

Belangrijke telefoonnummers: Bezorging van de wijkkrant: Heeft u de wijkkrant niet ontvangen neem dan contact op met de redactie.

Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 112 Politie (geen spoed) 0900 88 44 Burenhulp 06 47518 259 Centr.huisartsenpost Nightcare 577 88 44 Dierenambulance 570 80 00 Callcenter Gemeente Heerlen 14 045 Drugs‐ en tippeloverlast 14 045 Klachtenlijn openbare werken 14 045 Zuyderland Ziekenhuis Heerlen 576 66 66


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.