52 wijkblad

Page 1

WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

DE GROENE WIJK NR 52, DECEMBER 2017

fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuw jaar


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

TELEFOON

NUMMERS NOODNUMMERS ambulance, brandweer, politie idem voor doven en slechthorenden dierenambulance huisartsenpost storing electra storing gas storing water OVERIGE NUMMERS gemeente Heerlen handhaving sociaal buurtteam wijkagent ziekenhuis Zuyderland

112 0800 - 8112 0900 - 0245 045 - 5778844 0800 - 9009 0800 - 9009 043 - 2090909 14045 14045 045 - 5604004 0900 - 8844 045 - 5766666

2


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

IN DIT NUMMER 02 TELEFOONNUMMERS 04 WELKOM Voorwoord

19 HERFSTWANDELING Werkgroep senioren 22 TOEN EN NU Zeumeren

05 EVEN VOORSTELLEN Fred Janssen

25 DE BUITENKANS

06 KERSTACTIVITEITEN

26 OPENING Plus Winnubst

07 VAN DE REDACTIE

30 KERSTPUZZEL

08 PLEINFEEST

32 BEZOEK VAN DE WETHOUDER

12 STRAATNAMEN EN HUN BETEKENIS

34 DE KEUZE VAN THEO Bijdragen van Frank

Bongaertslaan

Janssen en Marina Nefkens

16 DE ZONNEBLOEM

37 ALZHEIMER CAFÉ

17 HOEVE DE CORISBERG Samenspel

38 WAARSCHUWINGSBRIEF

tussen mens, natuur en leefmilieu

Eenrichtingsstraten Caumerveld

39 COLOFON

3


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

WELKOM Ik schrijf dit bericht in de herfsttijd. Het groen van de wijk verkleurt deels in alle kleuren van de regenboog. Sommige bomen worden nog mooier dan zij in de zomer al waren. Wij wonen in een gezegende buurt. Niet voor niets is de naam van ons wijkblad van jongs af aan 'De Groene Wijk'. En dat is zo, het is een groene wijk. Gezegend ook dat wij, na het opmaken van alle politierapporten, genomineerd zijn tot de veiligste buurt van onze stad. Natuurlijk gaat er soms nog wel eens iets mis, maar gelukkig niet zo vaak als in andere delen van Heerlen. Die veiligheid heeft vooral te maken met u als bewoner. Een belangrijke pijler is de sociale controle en die werkt volgens onze wijkagent Fred Janssen zeer goed. Maar blijf attent en aarzel niet om de politie te informeren als er iets vreemds aan de hand is. Een belangrijke reden tot feestvieren was, na jarenlang wachten, de opening in november van de totaal vernieuwde Plus. Een groot succes voor Nicole en Bram Winnubst. Maar ook een pluspunt voor alle andere ondernemers in onze wijk. En zeker ook voor de onderlinge samenhang tussen de bewoners die elkaar in hun winkel ontmoeten en een praatje maken. Overigens is en nieuwe pinautomaat in het winkelcentrum toegezegd. In de Plus staat er al een. Een ander feestelijk aspect van dit jaar is het 15-jarig jubileum van de wijkraad, die in 2002 werd opgericht. Trots en dankbaar ben ik met het werk van alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk en daarmee aan een hogere leefbaarheid hebben meegewerkt.

4

Eerder heeft u al kennis kunnen maken met een vernieuwd wijkblad. Theo Scheepers heeft zoals hij zelf zegt 'zich zelf gepensioneerd'. Hij was niet alleen een van de oprichters van de wijkraad en lange tijd bestuurslid, maar ook de initiatiefnemer voor dit blad. Zijn taak is overgenomen door Frank van Engelshoven, die ook lid van het bestuur en penning-meester is. Frank heeft zijn eerste editie afgeleverd in augustus in een moderne en kleurige vorm. Het volgende jaar staat op de drempel. Ik hoop dat de positieve ontwikkelingen zich verder en sterker zullen voortzetten. Mag ik u allen, ook namens mijn collega’s in het bestuur, een gezond en gelukkig en een veilig en leefbaar 2018 toewensen. Peter Kastrop voorzitter wijkraad


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

EVEN VOORSTELLEN FRED JANSSEN

Mijn naam is Fred Janssen en ik ben uw wijkagent. Naast wijkagent van Douve Weien / Caumerveld ben ik wijkagent van Eikenderveld en Aarveld / Bekkerveld. Mijn werkgebied is vrij groot en telt ruim 10.000 inwoners. Een hele klus, die ik gelukkig niet alleen hoef te klaren. Ik werk veel samen met Jeoffrey Scheepers, Maurice Costongs en Joshi Laven. Maurice en Joshi werken bij bureau Handhaving van de gemeente en zijn uw buurt-BOA’s.

Jeoffrey werkt net als ik bij de politie Heerlen. Samen met mijn collega’s en met de buurt-BOA's werk ik aan het vergroten van de veiligheid in uw buurt. Ik richt mij daarbij op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer, maar ook op sociale problemen. Ik heb contact met onder meer de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met hen worden problemen besproken en oplossingen gezocht. In mijn werk is informatie uit de buurt van groot belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt, neem dan gerust contact met mij op. Soms gebruikt ik uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neem ik aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan ik bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan ik problemen doorspelen aan partners zoals de gemeente of een woningcorporatie. mail: fred.emh.janssen@politie.nl 5


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

KERSTACTIVITEITEN Op woensdag 13 december vindt de kerstmarkt plaats in A Gene Bek. Aanvang 19.00 uur. De toegang is gratis. Op zaterdag 16 december vindt van 19.00 uur tot 21.00 uur de tweede kerstlichtjesparade rondom het Bekkerveld plaats. Aan het eind van de tocht zal de kerstman samen met de kinderen de grote kerstboom verlichten. Voor meer info of aanmelden voor deelname: 06-17407210 Op woensdag 20 december organiseert supportersclub Bekkerveld in A Gene Bek het kerstkienen. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Op zondag 24 december wordt in de Anna kerk een gezinsmis gehouden. Kinderen van de basisscholen beelden het kerstverhaal uit en leden van scouting brengen het vredeslicht de kerk binnen. Daarna kunnen de kinderen zich warmen aan het door scouting met het vredeslicht ontstoken kampvuur en een beker warme chocomel. Aanvang 17.30 uur. Op dinsdag 26 december organiseert IVN de traditionele en gezellige kerstwandeling met na afloop een lekkere kop erwtensoep en de gelegenheid tot napraten over het afgelopen jaar. Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN Home aan de Gallusstraat 1. Niet-wandelaars zijn welkom vanaf 15.00 uur.


6


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

VAN DE REDACTIE Met de vorige editie van ons wijkblad heeft u kennis kunnen maken met de nieuwe opzet en opmaak. We hebben daar positieve reacties op ontvangen. Maar ook hebben we via via opmerkingen gekregen over de lettergrootte. Terechte opmerkingen, want deze bleek inderdaad wat aan de krappe kant. We hebben dan ook besloten vanaf dit nummer een iets grotere letter te kiezen. We hopen daardoor op een betere leesbaarheid van de nieuwe vormgeving. In de vorige editie hebben wij onze lezers opgeroepen om stukjes, foto’s e.d. in te sturen, omdat we graag een wijkblad willen maken voor de buurt, maar ook door de buurt. We hebben wel wat inzendingen mogen ontvangen, maar denken dat dit beter kan. Vandaar dat wij hier onze eerdere oproep herhalen. Tot slot de jubileumrebus uit het vorige nummer. Daar vielen vijf kadobonnen mee te winnen. We telden uiteindelijk vijf iinzendingen. Loten was daarmee niet nodig. De vijf inzenders ontvangen binnenkort hun kadobon. Overigens, de oplossing van de rebus was: ‘Wijkraad Douve Weien Caumerveld op naar de volgende 15 jaar samen met u”. In deze editie vindt u op de pagina’s 30 en 31 een kerstpuzzel. Vul de puzzel in en stuur de oplossing voor 1 februari 2018 naar redactie@douveweien-caumerveld.nl. Onder de goede inzendingen verloten we een kadobon van 25 euro. 72

9

23

68

3

56

30

25

52

7

28

36

15

59


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

PLEINFEEST

8


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

van weerden poelmanstraat

9


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

3 september 2017

10


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

11


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

STRAATNAMEN EN HUN BETEKENIS DOOR FRANK VAN ENGELSHOVEN

In dit tweede deel van de serie waarin we kijken naar de herkomst en betekenis van straatnamen in onze wijk is het de beurt aan de Bongaertslaan. Naamgever van deze laan, die gedeeltelijk door Caumerveld loopt, is Charles Marie Hubert Joseph Bongaerts, geboren in Venlo in 1909 en overleden in Duitsland in 1944. 12


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Op 10 mei 1940 valt de Duitse Wehrmacht Nederland binnen en al op 14 mei is de capitulatie een feit. De bezetter is welwillend en de Nederlandse bevolking toont zich bereid de uitgestoken hand van de bezetter aan te nemen. Niet uit sympathie voor de Duitsers, maar vooral uit pragmatisme. gebaseerd op de aanname dat de Duitsers de oorlog zouden winnen en dat zij de Nederlandse tradities zouden respecteren. Maar al in het najaar van 1940 blijken beide aannames wankel. Hitler besluit om van de geplande invasie van GrootBritanniĂŤ af te zien, waardoor het geloof in een geallieerde overwinning wordt versterkt. En de bezetter voert de repressie op. Het uiten van koningsgezindheid leidt tot gevangenisstraffen, de overheid mag geen Joden meer aannemen, ambtenaren moeten een ariĂŤrverklaring ondertekenen en de Weerbaarheidsafdeling (WA) van de NSB, zwarthemden genoemd, vallen Joodse burgers aan, vaak onder bescherming van Duitse politietroepen. Vrij snel ontstaat er verzet tegen de bezetter. Aanvankelijk gaat het om hulp aan ontsnapte Franse krijgsgevangen en de eerste vormen van illegale pers. Later gaat het ook om hulp aan onderduikers, Joden en piloten, het opblazen van treinen, het overvallen van bonnenkantoren en gemeentehuizen, het vervalsen van voedsel-bonnen, persoonsbewijzen en distributiekaarten,

sabotage, spionage en aanslagen op leden van de bezettingsmacht en landverraders. Ook in de kringen van oud-militairen ontstaan verzetsgroepen. Al in de zomer 1940 laat de bezetter alle Nederlandse krijgsgevangen vrij. Zij moeten wel een erewoordverklaring tekenen waarin zij beloven niets tegen Duitsland te ondernemen. Maar ondanks dat sluiten vele officieren zich aan bij het verzet. Voor het eind van 1940 zijn al vele verzetsgroepen rond oud-militairen actief. In ZuidLimburg onder andere in Eijsden rondom Nicolaas Erkens, in Maastricht rondom Pierre Dresen en in Heerlen rondom Charles Bongaerts. Deze groepen werken samen in de hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen, neergestorte vliegeniers en andere vluchtelingen. Daarnaast doen de groepen zo veel mogelijk om de Duitse bezetter een voet dwars te zetten. Zij worden echter al in een vroeg stadium opgerold door infiltratie en verraad. De groep Dresen wordt eind 1941 opgerold en in oktober 1942 treft de groep Erkens hetzelfde lot. De groep Bongaerts houdt het door de losse organisatie-structuur nog het langst vol, maar raakt in 1943 verstrikt in het Englandspiel en wordt in november van dat jaar opgerold. Reserve eerste-luitenant Bongaerts brengt al in 1939 als inspecteur bij het politiekorps van Heerlen samen met zijn collega hoofdagent Koning de Duitse stellingen aan de grens tussen Vaals en Sittard in kaart voor de militaire inlichtingendienst. Direct na de demobilisatie in de zomer van 1940 brengen 13


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD ze samen wapens, die eerder uit het politie-bureau van Heerlen waren gestolen, in veiligheid. Bongaerts wordt kort na de capitulatie hoofd van het brandweerkorps van Heerlen. Hij vindt medestanders bij de politie, de brandweer, ambtenaren van de gemeente, de mijnpolitie en het kerkelijk apparaat. Politiemannen verlenen hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen en neergestorte piloten. Leden van de mijnpolitie plegen sabotage in en buiten de mijnen. Ambtenaren en geestelijken helpen onderduikers en Joden. Bongaerts zelf legt zich toe op de hulp aan krijgsgevangenen, piloten en Joden. Ook

legt hij contacten met de groepen Erkens en Dresen en met verzetsgroepen rond oudmilitairen in de rest van Limburg. In 1941 wordt hij commandant van de Ordedienst Heerlen. Hij doet veel - volgens sommigen te veel - en is daarbij vaak roekeloos. Zo steekt hij in juli 1942 samen met anderen in Heerlen een treinwagon met 6000 kilo stro in brand. In 1943 krijgt de groep Bongaerts te maken met een infiltratiepoging van de beruchte collaborateur Van der Waals, die als infiltrant voor de Duitse Sicherheidsdienst (SD) werkt. Deze poging leidt nog tot niets. Een volgende infiltratie leidt uiteindelijk tot de ondergang van de groep Bongaerts.

Alphonse Henri Louis Dresen

Nicolaas Egidius Erkens

14


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Bongaerts zelf wordt na zijn arrestatie op 6 november 1943 geïnterneerd in Vught. Pogingen hem vrij te kopen en uit het kamp te bevrijden mislukken. Begin september 1944 wordt kamp Vught ontruimd vanwege de oprukkende geallieerden. In een korte periode voor de ontruiming worden nog 329 geïnterneerden geëxecuteerd, waaronder op de dag voor de ontruiming nog de Heerlense chirurg Van Berkel - lid van de groep Bongaerts - en de Heerlense politieman Cornips. Bongaerts gaat op 6 september 1944 met 4000 medegevangenen op transport naar

Duitsland, in veewagons met 70 tot 80 personen in een wagon bijeen gepropt. Op 8 september komen de gevangenen aan in Sachsenhausen. Begin oktober worden zij verdeeld over vijftien werkkampen. Bongaerts komt in Neuengamme terecht, een dependance van Sachsenhausen ten zuiden van Hamburg. In Neuengamme verblijven tijden de oorlog bijna 7000 Nederlanders. Velen zullen er sterven. Van 613 Nederlanders staat vast dat zijn Neuengamme hebben overleefd. Charles Bongaerts hoort daar niet bij. Hij overlijdt op 23 november 1944. Ook Erkens en Dresen overleven overigens de oorlog niet. Erkens wordt al op 9 oktober 1943 gefusilleerd en Dresen op 4 januari 1944. De waarde van vroege verzetsgroepen zoals die van Erkens, Dresen en Bongaerts moet volgens historicus Alfred Cammaert niet afmeten worden aan de wapenfeiten van die groepen, want die die waren ronduit gering. En omdat deze groepen volledig werden opgerold en weggevaagd is daar ook weinig van bekend. De werkelijke waarde schuilt in de voortrekkers- en voorbeeldfunctie. Deze groepen legden een basis waarop kon worden voortgebouwd en namen het voortouw door strijdvaardigheid, moed, bezieling en optimisme aan de dag te leggen waar zo veel anderen nog niet toe in staat waren.

Charles Marie Hubert Joseph Bongaerts

Bronnen: A.P.M. ‘Het verborgen front: geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog‘, proefschrift Universiteit Groningen 1994. Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit, 1991

15


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

Op het pleinfeest van dit jaar was ook de Zonnebloem Bekkerveld e.o. present met een stand. Aan de stand kon informatie over de activiteiten van de Zonnebloem verkregen worden. Ook presenteerde de Welfaregroep zelf gemaakte handwerk- en cadeauartikelen voor de komende sinterklaasen kerstperiode. De belangstelling was bijzonder goed en de te koop aangeboden handwerkartikelen vonden dan ook veel aftrek.

Aansluitend aan de aanwezigheid van de Zonnebloem op het pleinfeest werd op maandag 4 september het nieuwe seizoen van de Welfaregroep gestart om voor de volgende verkooptentoonstellingen weer nieuwe voorraden te maken. Wekelijks op maandagmiddag verzorgen vier vrijwilligers van de Zonnebloem deze handwerkmiddagen voor een tiental dames, die hier enthousiast aan meewerken en een gezellige middag hieraan beleven. Uiteraard zijn nog steeds nieuwe gasten welkom om aan deze gezellige middagen deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden of informatie krijgen bij Tiny van Loo (045-5717416).

16


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Bij DeSeizoenen is duurzaamheid belangrijk, sociale duurzaamheid en ecologische duurzaamheid. Op Hoeve Corisberg in Heerlen is dat duidelijk zichtbaar. De Hoeve ontstond in de late middeleeuwen. In 1998 transformeerde de Corisberg naar een zorghoeve op initiatief van een groep betrokken ouders. Zij zochten voor hun zoons en dochters naar een veilige, vertrouwde, zinvolle, groene omgeving. Lucinda Lodenstein, locatiemanager van Hoeve Corisberg, vertelt: ‘In 2011 werden er woningen gebouwd op Hoeve Corisberg. Daarbij werd al uitdrukkelijk naar duurzaamheid gekeken. Dat zie je bijvoorbeeld in het leefklimaat en land-schappelijke inpassing in de beekdalhelling. Vandaar ook die mooie groene daken op de woningen.’ Maar er is meer. Op Hoeve Corisberg wordt biologisch en biologisch dynamische voedsel geproduceerd. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van eigen compost, wordt bemest met mest van eigen dieren, worden de varkens ingezet als natuurlijke oppervlakte bewerkers en is er oog voor bloei van kruiden en nestgang van vogels. Het eigen verbouwde eten komt terecht op het bordje van de cliënten. En de rest van de

Dit artikel is overgenomen uit magazine Vier!, het kwartaalblad van DeSeizoenen. DeSeizoenen bestaat uit zes woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek. Een van deze gemeenschappen is Hoeve De Corisberg. Mensen met een verstandelijke beperking vinden hier een veilige, vertrouwde woonomgeving en een zinvolle werkplek. De Corisberg in Heerlen bestaat uit een boerderij, Hoeve De Corisberg en vier woonhuizen. Hier wonen 24 mensen. Het merendeel van deze bewoners is in het kader van dagbesteding dagelijks werkzaam op Hoeve De Corisberg. 17

oogst wordt verkocht in de boerderijwinkel op Hoeve Corisberg. Verder wil Hoeve Corisberg echt een rol spelen in de gemeenschap. Lucinda: ‘Onze hoeve is een beschutte plek voor onze cliënten. De Corisberg is een woon- en werkgemeenschap die nadrukkelijk de verbinding zoekt met de buurt en de omgeving. Daarom organiseren we jaarlijks diverse activiteiten die bij ons passen, waarbij iedereen welkom is, zoals de Bio boeren dag, de rommelmarkt, Kerst op het Erf, enz. Ook hebben we onlangs, samen met andere partijen, de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd op onze locatie.’ ‘Maar ik vind dat we best nog een stapje verder mogen gaan. Daarom ben ik ook blij dat het onderwerp duurzaamheid uitdrukkelijk een plek krijgt in de jaarplannen van 2018 van DeSeizoenen. Voor Hoeve Corisberg wil ik nog stappen zetten op het gebied van waterhuishouding, groene energie en gebruik van eigen opgewerkte energie via zonnecellen. Ik zou graag laten zien aan de omgeving dat duurzaamheid een belangrijk thema voor ons is door voor aan de weg een meter te plaatsen waarop voor passanten zichtbaar is hoeveel elektriciteit wij opwekken.


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

DE CORISBERG SAMENSPEL TUSSEN MENS, NATUUR EN LEEFMILIEU MAGAZINE VIER! KWARTAALBLAD DE SEIZOENEN

De Corisberg energieneutraal, hoe mooi zou dat zijn?’, zegt Lucinda enthousiast. Lucinda vindt het onderwerp duidelijk belangrijk. Waar komt dat vandaan? Lucinda: ‘Ik ben opgegroeid in het mooie Limburgse landschap in Epen. Van jongs af aan heb ik de waarde van groen en de

natuur om mij heen gezien. Ik was een echt buitenkind en altijd bezig met de dieren, de tuin en het landschap om me heen. Ik vind het dus heel belangrijk om goed te zorgen voor mens en milieu. Niet alleen voor nu, maar ook voor de generaties die na ons komen. Ik maak me oprecht veel zorgen over de aarde en de mensheid, dus ik wil alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om bij te dragen aan de ‘gezondheid’ van de aarde. Op de Corisberg denken de ouders en verwanten er ook zo over, want met deze gedachte is onze locatie ook ontstaan.’

18


HERFST WANDELING

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

WERKGROEP SENIOREN DOOR ELS VAN HOOREN FOTO'S MARINA NEFKENS

Ook dit jaar was er weer een herfstwandeling, alweer voor de 12de keer! Er is intussen sprake van een club met een vaste kern, maar steeds komen er nieuwe wandelaars bij. En we hebben een heuse fotograaf in ons midden die regelmatig met haar foto’s op L1 te zien is. Wandelen is hartstikke leuk, maar met een groep is het rekening houden met alle wandelaars. De wandeling mag niet te lang zijn, want de koffie na is ook belangrijk en gezellig. En niet te veel heuvels, want knieën en heupen kunnen niet meer overal tegen. Hoe doe je dat in ons Limburgs land?

19


Dus drie keer voorgewandeld, maar dan hebDE je ook wat naar GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD ieders zin. Heyenrath: mooie wandeling maar teveel hoogteverschil. Hulsberg: leuk maar te lang. Het is dus een verkorte versie van Hulsberg geworden. Met 19 personen carpoolen we naar Hulsberg. Parkeren doen we op het Wilhelminaplein voor de St. Clemenskerk. Rond de kerk ligt het oude kerkhof met oude en enkele bijzondere grafstenen. We lopen verder en gaan de Mgr. Brulsstraat in. Een leuk en bijna buitenlands aandoend straatje met wat gekleurde gevels. De wandeling gaat verder over een pad langs de houten afrastering van een weiland. Af en toe steken we een weg over en lopen dan weer verder een veldweg omlaag. Het heeft de afgelopen dagen ook geregend en dat is te merken aan de modder op sommige paden. Maar iedereen heeft goede wandelschoenen aan. Floortje, de heidewachtel, heeft geen moeite met al dat water en wil zelfs de Platsbeek in. We lopen over het plateau van Schimmert en zien in de verte de watertoren. We passeren Aalbeek en zien nog een paar Alpaca’s grazen. We passeren buurtschap Op genne Brant met monumentale boerderijen staan en een prachtige blauw bloeiende plant langs de weg.

20


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Er worden foto’s gemaakt en er wordt overlegd welke plant het zou kunnen zijn. En er worden wat zaaddozen geplukt om die thuis in de grond te stoppen en na te gaan welke naam bij de plant hoort. We passeren Terstraten en later ook het buurtschap Tervoorst. We klimmen omhoog naar de rand van Nuth waar een mooie windmolen staat. Nu moeten we een stuk over de grote weg om bij Hunnecum weer af te slaan. Dan komen er wat regendruppels, maar het valt reuze mee. Schuilen is niet nodig. Manege Blauwe Steen laten we links liggen en we lopen tussen de weilanden terug naar Hulsberg. We komen uit bij Preuverie In de Wiesj waar we koffie met mini cupcake en glaasje lekkers met slagroom krijgen. Voor wie zin heeft een stuk vlaai erbij. Bij de Preuverie zijn ze in de ban van Halloween. Een spooktocht vanavond door het bos met heksen en kettingzagen! Kinderen en zwangeren krijgen een ballon mee, zodat de spoken zich dan niet van hun engste kant laten zien. Wij gaan richting huis. Het was een verrassende wandeling in een voor velen onbekend stukje Zuid-Limburg. Meer informatie is en een routekaart en beschrijving is te vinden op: www.wandelgidszuidlimburg.com. Meer informatie over de activiteiten van de werkgroep senioren is te vinden op: www.groenewijkheerlen.nl. U kunt zich daar ook via een formulier aanmelden voor een wandeling. 21


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

TOEN EN NU DOOR THEO SCHEEPERS

Mijn herinneringen aan Heerlen-Zuid zijn zeer positief en gevarieerd. Nadat ik was geboren in Welten schuin tegenover de kerk verhuisden mijn ouders al snel naar hun nieuwbouwwoning aan de Benzenraderweg. Een fraai plekje ver richting Benzenrade, met tegenover ons huis velden en een vrije doorkijk richting de Kunderbergen. Ik heb daar tot aan mijn huwelijk mogen wonen. Na vijf jaar flatbewoning in het Aarveld verhuisde mijn gezin voor drie jaar naar Nuth. Toen vijf jaar in de Dr. Jaegersstraat om bijna 40 jaar geleden te verhuizen naar de Van Weerden Poelmanstraat tegenover basisschool Windekind. Geboren in 1938 heb ik deels bewust nog de tweede wereldoorlog meegemaakt en daarna de opbouw van een arm geworden land, met grote problemen zoals voedseltekorten en gebrek aan woningen. In die periode is er veel gebeurd en veranderd, met ontwikkelingen die voor de huidige jonge generaties nauwelijks zijn te begrijpen als men er geen weet van heeft. Ik heb een aantal jaren geleden al enkele artikeltjes geschreven die toen ook in die blad zijn gepubliceerd. Vanaf nu ga ik dat weer doen maar dan met een andere insteek. Ik zal trachten die verhaaltjes van vroeger af te zetten tegen de huidige tijd, zonder te willen zeggen dat toen alles beter was. Het kan ook zijn dat ik sommigen aspecten of gebeurtenissen foutief weergeef. Ik ben al iets ouder en soms laat het geheugen mij in de steek. Neem wat ik schrijf niet altijd even serieus en oordeel zelf. 22


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

ZEUMEREN TOEN

Dat moest om bepaalde plantenziekten te voorkomen. Na de graanoogst, gingen wij 'zeumeren', het verzamelen van de op het veld achtergebleven aren. Dat deden we ook met de achtergebleven aardappels na de aardappeloogst.

Op de velden voor ons huis aan de Benzenraderweg stonden geen woningen. Wij konden in de verte de 'Vief Kupkes' - onderdeel van de Kunderbergen tussen Kunrade en Ubachsberg zien. Op de velden werden door boer Gielkens het ene jaar graan, het daaropvolgend jaar aardappelen en weer een jaar laten bieten geteeld.

Overigens wij hadden het thuis niet slecht. Aren werden thuis gedorst, de graankorrels werden dan uit de aren geslagen. Met een zakje graankorrels gingen wij naar de Weltermolen, die toen nog vrijwel onbeperkt in dienst was. Daar werden de korrels gemalen en thuis werd van het meel vlaai gebakken door de mam. Voor een feestdag werden er meerdere vlaaien gemaakt en die werden door bakker Buntinx in zijn grote oven gebakken. Bakker Buntinx had zijn bakkerij ook aan de Benzenraderweg iets verderop richting Heerlen. Nu is op die plek nabij de voetbalvelden van Bekkerveld een frituur gevestigd. 23


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Als de vlaaien dan gebakken waren, moesten wij ze weer op de plank naar huis brengen. Moeder maakte van allerlei soorten vlaai. Op sommige vlaaien werden kruimels gelegd, gemaakt van meel suiker en boter. Heerlijk. Onderweg konden wij het soms niet laten en plukten wij iets van die kruimels eraf. Niet te veel, want dan konden er kale plekken ontstaan en de mam had goede ogen. Als zij iets merkte was het kermis. Een iets oudere mevrouw uit onze buurt die het wel eens vaker met de talrijke jeugd aan de stok had, zag het 'gegrabbel' op de vlaai en haastte zich naar mijn moeder. 'Mevrouw, uw jongens hebben de kruimels van de vlaai geplukt'. Dat ging de mam echter te ver en zij sommeerde de vrouw om iets meer naar zichzelf en haar kroost te kijken. Bovendien zei ze: 'Wat ze nu eten, kunnen ze straks niet meer krijgen'. En wij kregen een flinke schrobbering.

24

NU Och, 'zeumeren' komt niet vaak meer voor. Wij hebben nu helaas immers voedselbanken. Het waren maar heel kleine porties die met 'zeumeren' waren te krijgen, maar in die tijd hielpen alle beetjes. Gelukkig wordt er nu nog altijd veel gebakken, maar dan wel alles thuis. Het succes van 'Heel Holland bakt' zegt toch veel. Vind trouwens nu nog maar eens een bakkerij die jouw vlaaien nog wil afbakken.


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Je hebt altijd nét een ander idee over je buurt dan de gemeente. Zo jammer bijvoorbeeld dat dat veldje verderop ligt te verpieteren. En waarom hebben ze nou net dát bankje of die prullenbak weggehaald? Dat kan toch anders? Hoe wordt je buurt beter, anders, gezelliger, leuker, mooier of veiliger? Met de Buitenkans zetten we samen de schouders onder initiatieven en ideeën van betrokken inwoners. De gemeente zorgt voor de basis, de buurt voor de uitvoering en het beheer! Pak je kans om Heerlen groener, leuker, gezelliger, veiliger en mooier te maken dan het al is. Van het plantsoen een outdoor fitness maken of liever een buurt-moestuin? Jeu de boules baan op het verloren plaatsje langs dat hoekpand? Leuk! Alle ideeën zijn welkom. Stuur uw idee in en leg in max. 500 woorden uit wat uw idee is, dan kijken we samen wat mogelijk is. Wij nemen contact met u op om verder samen te praten over het idee. Alle ideeën zijn welkom! Kom er vooral mee.

Hier vast een paar tips om u op weg te helpen. Het is goed als u van tevoren in de buurt nagaat of het merendeel van de bewoners uw idee leuk vindt. Bedenk, voor u met ons in gesprek gaat, wat uw idee aan tijd kost in bijvoorbeeld onderhoud. Past het wel in uw agenda? Het is zonde als u te laat ontdekt dat het geweldige idee al uw tijd opslokt. Meer informatie? Bel de gemeente Heerlen op 14 045 of download het aanvraagformulier via www.heerlen.nl/buurtdeal.pdf.

25


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

26


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

27


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Op woensdag 8 november jl. werd de uitgebreide en volledig vernieuwde Plus Winnubst aan de Van Weerden Poelmanstraat geopend door de voorzitter van de wijkraad. Deze vond het een eer om dit te mogen doen. Hij duidde de lange en belangrijke relatie tussen de familie Winnubst en de buurt. Drie generaties Winnubst hebben hun nering hier gehad. De supermarkt is niet alleen belangrijk voor de eigenaars maar ook voor de andere winkeliers en de bewoners in deze wijk en de verdere omgeving. Vooral ook de sociale betekenis van de winkel moet niet worden onderschat. Ongedwongen ontmoetingen in een prettige omgeving zijn van groot belang voor het woon- en leefklimaat. Een dochter en zoon van Nicole en Bram Winnubst zorgden voor de fysieke opening met het doorknippen van het traditionele lint. Duidelijk was een sterk gevoel van trots en voldoening te merken bij de familie Winnubst. De vernieuwde supermarkt is toegankelijker, veel groter en ruimer opgezet en kent een ruimer assortiment. 28


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

OPENING PLUS WINNUBST DOOR DE REDACTIE

Er is een royale servicebalie en een pinautomaat in de winkel aanwezig en ook is er een slijterij bijgekomen. Buiten naast de ingang hangt een defibrillator en parkeren bij de supermarkt vormt geen probleem door het grote aantal nieuw aangelegde parkeerplaatsen.

De avond voor de opening kon men al een kijkje nemen in de nieuwe Plus. De receptie op dinsdagavond 7 november was druk bezocht. Ruim 20 jaar na de eerste ideeën voor een uitbreiding en na jaren van plannen maken, overleggen en geduld uitoefenen beschikt de buurt eindelijk over een mooie, ruim gesorteerde, moderne en eigentijdse supermarkt. Of zoals we in de uitnodiging voor de receptie konden lezen: ‘Een prachtige supermarkt waar aandacht voor de mensen, de producten en de winkel voelbaar is.’ 29


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

KERSTPUZZEL HORIZONTAAL 1 IVN home 2 Staatshoofd of weertype 8 ..., de heidewachtel 10 Dit voegwoord is Europese norm 11 Broodjes en koffie, volle maag, het is goed aan 13 Derde generatie winkeliers 16 Deze Duitser is van u 17 Voorouder van het varken of zeilschip 18 Opslagmedium op een netwerk of een rapper 19 Fred Janssen 21 Oud gewicht of jonge tak 22 Keizerlijke stripheld 24 Locatie 12 verticaal 28 Landtong of schaapskooi 29 Bestuursorgaan van een bisdom of oude eenheid van radioactiviteit 30 Achtervoegsel voor enzymen of nazaat van Odin 31 In het jaar van de heer of tegen de waarde van 32 Hete gasbollen of beroemdheden 34 Grieks mythologisch figuur op de Nederlandse radio 36 Winderig zonder veelvoud 39 Concertzaal in Brussel of voornaam van een voormalig tv-konijn 41 In de Wiesj waren ze daar in de ban van 42 Wielerwedstrijd of deel van een bokspartij 45 Collega van Johannes XXIII 46 Deze plagende Brit is een lokkertje 48 Leeftijd van de wijkraad 49 Opbergmeubel met de eigenschap van rubber 51 Boosheid van laag gewicht 52 Vincent 55 Deze Amerikaanse generaal werd later acteur en martial arts icoon 58 Deze Duits-Franse schilder gaf een politieke partij naam 59 Kapsalon op hoogtepunt 60 Achting in de Europese economische ruimte 61 Bloemenbos of bloemenzaak? 64 Nee zuster 66 Defibrillator 67 Romeins zoenoffer of academisch feest, het derde voor de wijkraad 68 Kompaan van de gepaardhoevige in 69 verticaal 70 20 december in A Gene Bek 75 Voor deze tijd van het jaar kenmerkende genoeglijkheid 79 Hoofdbestanddeel van de versnapering na 12 verticaal 80 Deze vogel ontbreekt niet aan het kerstdis 81 Deze Franse filmster beschermt de bevolking

30

VERTICAAL 1 Douve Weien/Caumerveld 2 Onont-koombare buitenkans 3 Deze vis is deel van het lichaam 4 Printen of schieten? 5 De dominee van ..., die wist niet waar hij kakken mos, hij kakte in zijn onderbroek, een oliekoek 6 Wordt ontstoken na de gezinsmis 7 3 september 2017 9 Balt uit een Gelders dorp? 14 Drinkgerei of trofee 20 Juist, die zaak 15 Organiseert op 26 december een wandeling 23 Vakantie van een Turks bevelhebber 24 In dit Schotse dorp is het gedaan! 25 Drukke boel in dat bouwsel 26 Regiobank ... 27 Engelse zevaarder of Canadese rapper 26 Deze frisdrank is in de roos 35 Het smullen ten deel vallen 37 8 november 2017: ... Plus Winnubst 38 Onderwerp bezoek 53 verticaal 40 Een beschrijving van een te maken bouwwerk naast je bord 43 Peilinstrument of tv-programma 44 48 horizontaal 47 Hoog aanzien op de dorsvloer 50 ... in ut zoer 53 Bezocht op 31 oktober jl. onze buurt 54 Coalitiepartner van 53 verticaal 56 Deze fictieve munteenheid vormt het electronisch hart van de auto 57 Activiteit tijdens 7 verticaal 61 Dit dessert is humbug 62 Uit dit deel van de gemeente kan gegeten worden 63 Naast 61 horizontaal 65 Wilde men meer dan 100 jaar geleden vanaf hier met de trein, dan moest men eerst naar Simpelveld 66 Slotwoord 69 Befaamd onderkomen in Bethlehem 71 Zuur, maar geen azijn 72 Was er met 68 horizontaal bij in 69 verticaal 73 Zonder dit geen prijs bij 70 horizontaal 74 Walvisvaarder of zevende koning van IsraĂŤl 76 Paleis in Apeldoorn of buurtschap in Noord-Brabant 78 Maurice of Joshi


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

31


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD Deze keer fungeerde het bestuur van de wijkraad nadrukkelijker dan voorheen als gastheer en was de wethouder nadrukkelijker dan voorheen gast. Tijdens het bezoek stonden twee thema's centraal. De wijkraad bracht het thema verkeer naar voren, met name de snelheid op de Heesbergstraat, de aansluiting van de Johannes XXIIISingel en de Nieuwhuisstraat op de Hees-bergstraat en de reconstructie van de rotonde Heesbergstraat - Akerstraat in combinatie met de plannen voor een snelfietsweg Heerlen Aken. De wethouder wilde het hebben over het thema gladheids- en onkruidbestrijding.

Al enkele jaren zijn de wethouders in Heerlen gekoppeld aan enkele buurten waarvoor zij buurtwethouder zijn. De wethouders bezoeken onder het mom van ‘wethouderin-de-buurt' een of meerder malen per jaar de buurten waaraan zij gekoppeld zijn om voeling te houden met de buurt en om geïnformeerd te worden over thema’s die niet direct verband houden met hun eigen portefeuille. Op 31 oktober jl. bezocht ‘onze’ buurtwethouder Nico Aarts Douve Weien / Caumerveld. Het wethoudersbezoek was dit keer anders georganiseerd en anders van aard dan voorgaande bezoeken. 32

Uitgenodigd waren de buurtvereniging Camerveld De Erk, de wijkraad Aarveld Bekkerveld, het bestuur van de vve’s van de woningen op de hoek Johannes XXIII Singel - Heesbergstraat en aan de Heesbergstraat, de eigenaren van de huurappartementen aan de Nieuwhuistraat, een vertegenwoordiging van de bewoners van de Heesbergstraat, de eigenaren van de


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

BEZOEK VAN DE

WETHOUDER DOOR DE REDACTIE

panden rondom de rotonde, het Grotiuscollege, de wijkagent en de boa's en de leden van de werkgroep Wijkontwikkeling. Slechts enkele genodigden lieten verstek gaan waarmee de opkomst uitstekend was. Beide thema's werden ingeleid door een presentatie van de plannen, de ambities en de beleidskaders van de gemeente door medewerkers van de gemeente. Na elke presentatie werden de genodigden in drie groepen verdeeld met als doel het samen verzamelen en bespreken van problemen en knelpunten, maar vooral het inventariseren en bespreken van duurzame oplossingen. Oplossingen die uitgelegd kunnen worden en daarmee draagvlak kunnen krijgen bij de bewoners van onze buurt. De geïnventariseerde problemen, knelpunten en mogelijke oplossingen werden aansluiten aan de wethouder aangeboden, die deze dankbaar in ontvangst nam en toezegde hiermee aan de slag te gaan.

Ook zegde hij toe op korte termijn terug te komen met een terugkoppeling aan alle genodigden, en wel op 16 januari 2018. Wat betreft het thema verkeer zullen dan alle benoemde knelpunten en oplossingen de revue passeren. De gemeente bekijkt en onderzoekt deze en verwerkt het resultaat in een schetsontwerp, dat zal worden toegelicht. De genodigden zullen daarna in groepen het schetsontwerp bespreken en van commentaar voorzien. Bij het thema gladheids- en onkruidbestrijding gaan de genodigden in groepen op zoek naar verdieping in de vorm van ideeën, suggesties en tips. De gewijzigde opzet voor het bezoek van de is, hoewel er ook nog punten ter verbetering zijn, geslaagd te noemen en voor herhaling vatbaar. En dat is niet enkel de beleving van de wethouder en de wijkraad. Ook de genodigden waren deze mening toegedaan. Wordt dus vervolgd. In de volgende editie van ons wijkblad leest u hier meer over. Dan gaan we ook inhoudelijk op de thema’s in. 33


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

DE KEUZE VAN THEO BIJDRAGEN VAN FRANK JANSSEN (P. 34 - 35) EN MARINA NEFKENS (P. 36)

34


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

35


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

36


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

ALZHEIMER CAFÉ PARKSTAD ZORGCENTRUM TOBIAS Bijeenkomsten en andere actualiteiten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. Entree, koffie en thee zijn gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig. Dinsdag 9 januari: Jong dementerenden
 Te gast is een echtpaar, waarvan de man jongdementerend is. Er wordt een DVD vertoond, waarin enkele bijzondere activiteiten van hem worden vertoond. We verdiepen ons in het leven van een jong dementerende en zijn mantelzorgen en de gevolgen. Er zal ook een casemanager dementie aanwezig zijn.

Dinsdag 13 februari: Hoe gaat het thuis? Vandaag zijn de bezoekers aan het woord. Hoe gaat het thuis? Uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, hoe kunnen we elkaar helpen en adviseren in de dagelijkse praktijk? Dinsdag 13 maart: Boek ‘Dans op de Stilte’ van Ingrid Schouten.
 Het boek beschrijft op pakkende wijze de zorg van een dochter voor haar moeder, die geleidelijk steeds verder wegzakt in haar dementie. Ingrid, de dochter, vertelt haar ervaringen.

ACTIVITEITEN VOOR BUURTBEWONERS ZORGCENTRUM TOBIAS dinsdag 10.30 - 12.00 uur koersballen 14.00 - 15.30 uur kienen woensdag 10.30 - 12.00 uur gymnastiek 14.30 - 16.00 uur kaarten vrijdag 10.30 - 12.00 uur gymnastiek 37


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

POLITIE BASISTEAM HEERLEN

BUREAU HANDHAVING GEMEENTE HEERLEN

Heerlen Betreft

: :

12 september 2017 Rijgedrag bewoners Caumerveld

Aan

:

De bewoners van de buurt Caumerveld.

Beste bewoners, Sedert geruime tijd wordt er melding gemaakt van gevaarlijk rijgedrag in uw buurt. Zo is door politie en bureau Handhaving van de gemeente vaak vastgesteld, dat bestuurders van personenauto’s tegen de rijrichting inrijden. Tevens wordt bij tegenliggers het trottoir gebruikt om verder de eenrichtingsstraat te volgen. In overleg met de wijkraad is besloten om in de toekomst uw buurt vaker in de surveillance mee te nemen. Indien deze strafbare feiten worden vastgesteld, zal repressief worden opgetreden. Bekeuringen voor het in verkeerde richting berijden van een eenrichting straat en volgen van het trottoir bedragen inclusief administratiekosten 149 euro. Met vriendelijke groet, F. Janssen ( wijkagent Politie Basisteam Heerlen) M. Costongs (BOA, bureau Handhaving gemeente Heerlen) J. Laven (BOA, bureau Handhaving gemeente Heerlen)

38


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

COLOFON De Groene Wijk - Wijkblad Douve Weien / Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis wordt bezorgd op alle adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat met een en ander verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken. Bestuur Peter Kastrop, voorzitter Frans Pommé, vice-voorzitter Ton Cuijpers, secretaris Frank van Engelshoven, penningmeester Peter Frolichs Secretariaat Oude Molenweg 30 6417 PW Heerlen Redactie Johannes XXIII Singel 68 6416 HV Heerlen redactie@douveweiencaumerveld.nl

Bijdragen Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word en foto’s in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. Plaatsing van een bijdrage betekent niet dat eventuele in die bijdrage weergegeven meningen de visie van de wijkraad weerspiegelen. Internet en social media Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl www.groenewijkduurzaam.nl Of bezoek onze facebookpagina’s: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5

39


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN / CAUMERVELD

40