Page 1

free info to use and pass by

Knutpunkt Slussen 2020 Hela Sverige p책 en plats

Vision & Gestaltning Arkitekt Lars Liedegren

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

magazine - tabloid


Innan du läs

Knutpunkt Slussen och Stadsgårdens Vänner, vi kussion för hela Sveriges folk -oavsett politisk åskå na över till våra barn och barnbarn!

Vi tror på miljövänliga vinn-vinn lösningar som g munikationsmedel kan samsas.

Stadens offentliga rum, tillhör alla. De skall vara p oavsett om man är rikssvensk, Stockholmare, invand

Vår vision av Slussen är snabbt genomförbar, pas mindre än fastighetsbolagens motorväg och stereoty

Vårt klimatsmarta förslag för Stockholm -hela Sv handel och turism, ur ett globalt perspektiv som är 25 landskapshus på bron ger 25 nya språngbrädor so

Terasshusen är ekologiska och utformade med hän och form, för att passa in i stadsbilden, utan att först största del är placerade på prons sidor, blir de ej hög

Natur och miljömedvetna människor, små och sto boende, universitetsledningen på KTH, med en gr stadsplanerare, medverkat vid projekteringen av den

Mänskliga möten, engagemang och demokrati s

Genom att stödja vår gröna vision, gör du en insats för

Med din röst för Knutpunkt Slussens förslag, -hjälper du till att Alliansen ogiltigförklaras, så att andra bättre alternativ kan väljas. -Alternativ som


ser vidare...

ill med denna presentation skapa en möjlighet och disådning, om vilken sorts framtid vi egentligen vill läm-

gör att människor, bilar, cyklister och alternativa kom-

platser som är lätttillgängliga och roliga att vara på, drare, turist, ung, gammal, studerande, fattig eller rik.

ssar in i stadsbilden och kostar flera milliarder ypa spekulationskomplex i glas och betong.

veriges huvudstad - skapar möjligheter för Svensk nationalekonomiskt fördelaktigt för hela Sverige. om skapar unika möjligheter, gemenskap och arbete.

nsyn, till stadens historia, läge, identitet, funktion töra Stadens utsikt och karaktär. Då alla husen till gre än de tåg som passerar på bron.

ora företag, stadsförvaltning, Skönhetsråd, kringrupp elever, -har som slutbetygsarbete för blivande n trivsamma mänskliga gröna staden.

skapar lust och näring till nya livskraftiga grenar

r människan, demokratin, miljön och framtidens Sverige

ns & fastighetsbolagens ”Nya Slussen” förhoppningsvis kan stoppas och m skapar trivsel, gynnar miljö, hälsa och passar hela Sveriges befolkning.


Förord Knutpunkt Slussens & Stadsgårdens Vänner är ett ideellt medborgarinitiativ från 2006, som -oavsett politisk tillhörighet, vill skapa en trivsam grön levande stad med fler bostäder och bra infrastrukturfunktioner för Pendlare, Stockholmare och Turister.

Vi tror att kreativa lösningar leder till nya spännande möjligheter, nu idag och för

kommande generationer, därför välkomnar vi ett samarbete och stöd från alla människor i hela landet, oavsett gruppering / politisk tillhörighet.

Tillsammans tar vi ett gemensamt spadtag för ett bättre samhälle och gräver

en grop åt ministerstyre, girighet, miljöförstöring och sociala orättvisor.

Vi vill

skapa nyttiga och roliga mötesplatser för människor. sätta Stockholm och hela Sverige på den gröna klimatsmarta världskartan. behålla, förstärka hela Sveriges och Stockholms identitet. ha vackra hus som passar in och förstärker Stadens skönhet. förnya Stockholms uteliv. bebygga outnyttjat utrymme som Centralbron, Stadsgården till bostäder. skapa en året runt öppen oas med 25 st. landskapshus för kreativa möten och turism. marknadsföra hela Sverige på Centralbron mellan Slussen och Centralstation. visa upp Svensk kultur, design, form, konst, musik, mat, mode, hantverk, teknik etc.

Hjälp oss skapa en grönare skönare Stad!

Ge oss ditt stöd och tipsa andra om Knutpunkt Slussens lösning! man kan bara rösta 1 gång från samma IP adress

*vote-see result sprid *på

rösta

Lars Liedegren

N Arkitekt


Fakta

Knutpunkt Slussens och Stadsgårdens Vänners gröna kommunikationslösningar Vi vill

ha fungerande transport och kommunikationslösningar för framtiden. ta hänsyn till miljön och möjlighet till samordning med andra projekt i området. att Slussen flyttas till nytt läge i Mälaren väster om befintliga spår över Söderström. bygga ett nytt vattenlås som förhindrar översvämningar i Mälaren. reducera trafikens buller. lägga ett lock över dagens bullrande trafiklösningar. gräva ner Munkbroleden och att Riddarholmskanalen öppnas. minska, ta bort onödig genomfartstrafik i Gamla Stan skapa ett spindelnät av effektiva spår i och runt staden. ha nya trafikslag med lättillgängliga Pendeltåg, Spårvagnar och Sjötransporter. uppföra två nya pendeltågsstationer vid Slussen och St Eriksbron ha tysta spår som är mer än 100 ggr energieffektivare än Citytunneln! ha nya vattenvägar för båtar runt Gamla Stan

Fördelar Knutpunkt Slussens Tysta Spår Minst störningar för trafikanter under byggtiden! 3 spår är pålitligare än 2 + 2 Spår! Ekonomi Citybanan kostar minst 10 Miljarder mer än ett överdäckat ytspår! Kapacitet 3 parallella spår har bättre kapacitet än 2 + 2 spår! Kultur Skönhetsrådet och Riksantikvarieämbetet föredrar Tysta Spår framför Citybanan!

prod. foto - fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

RÖSTA NU!

Din röst är viktig för att vi och kommande generationer skall få en bättre miljö att leva i! man kan bara rösta 1 gång från samma IP adress

Olle Markstedt

N akustiker , visionist


Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens ”N

Gröna Knutpunkt Slussen

Öppna vattenvägar, nya broar och slussen på ny plats strävar till att öka ko Karl-Johan slussen blir en bro, Munkbron blir åter broar och Riddarholmsk En historisk och hänförande vacker upplevelseplats för hela Sveriges befol

*karta & vy Centralbron

trafik kamera

live från Gondolen

K


Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

ontexten av Stockholm som vattenstad. kanalen öppnar i ny sträckning. lkning och all världens turister

Knutpunkt Slussens vision *

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN

info-rösta

* vote-see result

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

n Nordens Venedig 2020


Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens bostäder cykel och promenad stråk

Erics & Katarinahissen

Strömmens restaurang NY-

tåg och hamn terminal

finbred bro med plats för flera trafikslag

teater butiker saluhall bussterminal under torget

Miljösmarta trafiklösningar för kommande generation

Knutpunkt Slussen och Stadsgårdens Vänner, vill uppföra fler citybostäder, mäns

Huvudstaden är ett arv som tillhör hela Sveriges befol

Städer blir trevligare och roliga att vistas i, när människor, bilar, cyklister och alte välkomnande upplevelse för alla, oavsett om man är rikssvensk, Stockholmare, in

Nytt effektivt vattenlås!

Genom att Slussen som vattenlås byggs i nytt läge finns en enastående möjlighet både Mälaren och Saltsjön. Marinarkeologiska fynd kan transporteras från fyndpl I Göteborg och Karlskrona finns Marinmuseum som kan tjäna som förebild.

Knutpunkt Slussens lösning är snabbt genomförbara,

Genom att välja vårt miljövänliga alternativ, skapar vi en förändring som vi kan v

* karta & gatuvy Slussen

interview * Arkitekt Lars Liedegren

K


”Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

med torghandel fri utsikt och skön miljö för mänskliga möten

bad med öppningsbart tak eller utsiktstorn

NY

stadspark med 25 Länshus

Sveriges nya mötesplats för flanörer och turister

NY John Eriksson sluss

T-bana med fri utsikt mot Gamla Stan

ner i kulturhistorisk vacker och värdefull miljö!

skliga mötesplatser och bevara alla trafiklösningar under ett tak.

lkning!

ernativa kommunikationsmedel kan samsas. Stockholm skall vara en positiv och nvandrare, turist, ung, gammal, studerande, fattig eller rik

att utforma konstruktionen för att inrymma ett museum med glasrutor ut mot latserna under vattnet och visas för allmänheten i ett undervattensmuseum.

skonsamma, kostnadseffektiva och passar in i miljön!

vara stolta över att få lämna till nästa generation att visa upp för omvärlden.

Knutpunkt Slussens vision *

info-rösta

*vote -see result

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

NYTT kulturtorg


Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens ”N

Knutpunkt Slussens vision!

En bro hela vägen mellan Slussen och Stockholms Centralstation, där Sveriges alla 25 landskap har sin egen byggnad för marknadsföring av turism och näringsliv.

Ny

Kreativ marknadsföring

av Svensk kultur, design, form, konst, musik, mat, mode, bygge, hantverk, IT, industri, teknik.

Trafikled City - Slussen för hela Sverige

*karta & brovy

interview *Arkitekt Lars Liedegren

trafik


Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

med 25 landskapshus och 10 mindre hus med 200 personal & gästbostäder för länens utställare och stipendiater.

Historia, tradition och framtid hand i hand Vår vision är att Centralbron blir en grönskande turistmagnet med stora generösa uteplatser, soldäck, bryggor, park, promenad och cykelstråk ovanpå Centralbrons överdäckade trafikled, tågspår och T-bana. Staden får med denna lösning, ett gränslöst och roligt flanörstråk, full av spännande upplevelser, aktiviteter och produkter från Sveriges alla hörn.

n 2018

En inspirerande plats gjord för mänskliga möten där nya koncept, talanger, företag, kontakter, varor, tjänster visas upp i landskapshusens utställningshallar, ateljéer, hantverksbutiker, restauranger, bodar, caféer, barer, hotell, etc. Husens utseende och höjd utformas med hänsyn till att passa in i miljön.

k kamera

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN

från Centralbron

info-rösta * vote -see result

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

Sverigepark på Centralbron


Slussen i dag

öppen grå, trist, ogästvänlig bullrande trafikled för 700 tåg och 140.000 bilar per dygn

Knutpunkt Slussens gröna Överdäckad trafikled

grönskande park med cykel och promenadstråk hela vägen mellan Slussen och Stockholms Centralstation

Kan det bli bättre?

* karta & vy Centralbron www.hitta.s

förslag sm


prod. foto - fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

a trafik & mötesplasts 2020 med 25 spännande aktivitetshus

för marknadsföring av Sveriges alla landskap

mart infrastruktur

NY BUSSTERMINAL All bil och tågtrafik dold under nya gröna stadsparken vision - gestaltning på- skisser Centralbron

ARKITEKT LARS LIEDEGREN

*

info-rösta

* vote-see result


CENTRALBRON hela SVERI

En grön skön bilfri mänsklig knutpunkt och turiststråk -med alternati

Småland

Närke

Medelpad

Lappland

Uppland

Västmanland

Blekinge

Bohuslän

Dalarna

Dalsland

Gotland

Gästrikland

Hall

25 landskapshus för marknadsföring a Svenskt näringsliv och turism Med denna miljövänliga trafiklösning, förvandlas bron till en stor grön park och bli ett gigantiskt upplevelsecentrum, fullt av spännande aktiviteter, levande sociala möten, smakupplevelser, varor och tjänster från Sveriges alla hörn. Ateljéer, utställningshallar, hotell, hantverksbutiker, restauranger, caféer etc. Att besöka landskapshusen med sina stora altaner och bryggor i soligt läge mot Mälaren och Saltsjön, blir en rolig mötesplats för stadens turister och flanörer, året runt. De sluttande terasshusen skymmer ej utsikten mer än tågen som trafikerar bron. Kan det bli bättre?

Norrbotten Skåne

h

terasshusen placerade på brons sidor skymmer ej utsikten. vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN

* karta & vy Centralbron

h h Hissar

h

3:e Spåret kostnadseffektiv smart lösning

till garage & evakuering

h

TRAFIK KAPACITET 4 biltunnlar med 8 filer = 2 fler filer än ida trafik kamera

N live från Gondolen


iva promenad och cykelförbindelser mellan Slussen och Stockholms C

land

av

Härjedalen

Jämtland

Södermanland

Värmland

Norrbotten

Ångermanland

Hälsingland

Öland

Västergötland

Västerbotten

Östergötland

Skåne

Utsiktstorn och Observatorium 360° panoramautsikt från roterande terass

20 låga bostadshus

med stora altaner mot Gamla Stan och den nyöppnad vattenkanalen vid Munkbron. Totalt 200 bostäder - välplanerade 1:or och 2:or med 10 lägenheter i varje hus. Bostäderna kan användas av stipendiater& personal som tillfälligt gästspelar och representerar Sveriges län på plats.

h Insjö akvarium

Östersjö akvarium

h

Hiss

till garage & evakuering

T FÖR FRAMTIDEN ag + 3600 garageplatser

h

h T-bana med fri utsikt mot staden och vattnet -med 2 extraspår för reserv - framtida utbyggnad

info-rösta

* vote -see result

prod. foto - fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

IGES nya LANDSKAPSPARK


NYA CENTRALBRON - HELA SVER

andas frisk luft, berikas med positiva upplevelser, samtala, vandra, cykla, njut av k

OBS att utseendet och läget på brons hus -endast illustrerar att 25 landskaps

Parken hjälper till att öka antalet besökare till Barnens Palats och andra upplevelser på Riddarholmen

Knutpunkt

Slussens sköna

gröna framtidsstad Stockholm

4 1 km park med hädelser & produkter från hela Sverige 4 är nationalek onomiskt fördelaktigt 4 är demokratiskt och klimatsmart 4 förändrar Stockholms uteliv positivt 4 passar in i Stadsbilden 4 förstärker Sveriges image och Stockholm som skärgårdsstad 4 bidrar till bättre kommunikation för alla trafikslag 4 ger 4 nya T-stationer mellan Kungsträdgården & Nacka 4 skapar 11.000 nya p-platser på bron & Stadsgården 4 inbjuder till meningsfulla mänskliga möten året runt 4 bidrar till ökad handel, utveckling och turism 4 skapar en roligare, skönare, grönare stad att vara i 4 bidrar till trygga bilfria gång och cykelstråk 4 skapar minst 3000 nya bostäder i city info-rösta *vote -see result

NY fin TERM All bil oc dold un gröna sta på Cen

Om du tycker detta är ett bra förslag att utgå ifrån? Vänligen tipsa och sprid d


RIGES GRÖNA UPPLEVELSEPARK

kultur, nya produkter, idéer, mat, design, tjänster från Sveriges alla hörn året runt

shus verkligen får plats på bron. Hushöjd &storlek anpassas till stadsbilden Unikt tillfälle

att uppföra 25 landskapshus med restauranger, caféer, butiker & utställningshallar för marknadsföring av upplevelser, produkter, händelser och tjänster från Sveriges alla regioner. 4 nya gång och cykelbroar över öppnad kanal

Grön Vacker Mänsklig Stad

1 eller 2 nya bågbroar med breda trygga trivsamma stråk för cyklar & gångtrafikanter.

Minskad biltrafik över Gamla stan -ny trafik lösning

NYTT kulturtorg med fri utsikt och skön miljö för mänskliga möten

Färre körfält på skepsbron med förbättrat trafikflöde för bilar, bussar och spårvagnar.

NYtåg och hamn terminal

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

n BUSSMINAL ch tågtrafik nder nya adsparken ntralbron

NY fräsch sluss med vattenlås

denna info på facebook, bloggar, skolor, näringsliv, organisationer, medier etc.


Foster + Partners och Bergs a

Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens ”

SÄG NEJ TILL

Foster+Partners och Bergs

arkitektoniska miljökatastrof

STADENS KLUBBADE FÖRSLAG

4 passar INTE in i Stadsbilden 4 är INTE nationalekonomiskt fördelaktigt 4 skapar INTE en roligare, skönare, grönare stad 4 bidrar INTE till trygga bilfria gång och cykelstråk 4 skapar INTE fler bostäder i city 4 skapar INTE 11.000 nya p-platser på bron & Stadsgården 4 bidrar INTE till bättre kommunikation för alla trafikslag 4 inbjuder INTE till meningsfulla mänskliga möten 4 bidrar INTE till ökad handel, utveckling och turism

Med din röst för en GRÖNARE SKÖNARE STAD kan du förhoppningsvis påverka att vi, turister och kommande generationer får chansen att vistas i en klimatsmart och rolig miljö.

SÄ NEJ T

till minis konsultmygel krafter som n spekulerar o samhällets g resu

RÄDDA varumärket

Sverige & Stockholm

Herman Lindqvist

uppmanar Stockholms befolkning att gå man ur huse AFTONBLADET

*debatt

info-rösta

*vote -see result

Om du månar om en bra miljö, turism och trivsel -vänligen tipsa och sprid de


arkitektoniska miljökatastrof

”Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

SÄG NEJ TILL

Foster Berg och Partners

motorleden över Slussen, Skeppsbron och Gamla Stan SÄG NEJ TILL

Foster Berg och Partners

ÄG TILL

brutalt höga fula förortsgallerior, kontor och bankpalats vid Slussen

SÄG NEJ TILL en dålig trafiklösning

g

bildanalys av Fredrik Falk /glittra.se

SÄG NEJ TILL ALLIANSENS

utförsäljning förfulning och miljöförstöring

SÄG NEJ till trafik och byggkaos i många år

NY bussterminal med många års sprängningar i Katarinaberget

enna info på facebook, bloggar, skolor, näringsliv, organisationer, medier etc.

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

sterstyre, och alla giriga nedmonterar, och leker med gemensamma urser.


tyst

lätt att samt

Knutpunkt Slussens

Gröna medborgarförslag

Slussen i dag otidsenlig bullrig sliten trafikkarusell

Människofientligt politiker förslag stereotypa opersonliga köptempel och kontor med NY bullrig trafikled

*karta & vy Slussen

reportage *Arkitekt Lars Liedegren

Knutpu


tala

svårt att samtala bullrigt

Bullerkarta Gröna Slussen klart 2020

Bullerkarta Slussen i dag

Bullerkarta Slussen klart 2030

unkt Slussens Stadsgården*

info-rösta

* vote -see result


Alliansens osund NY bussterminal med många års sprängningar i Katarinaberget

AV

k

ANTAL fordon per D

1 dygn 24 6 dygn 1.44 26 dygn 6.24 10 månader 72.00

5 km öppna bullr


da trafiklรถsning

VGASER bil & buss

kontorspalats & gallerior Slussen

DYGN

40.000 40.000 40.000 00.000 millioner

rande trafikleder


RÄDDA STOCKHOLM Bidra med din röst och säg nej tack

och varumärket Sverige

*

till Alliansens utförsäljning av Slussen, skendemokrati, sociala orättvisor, ohälsosamma trafikleder, groteskt fula kontorskomplex och stereotypa gallerior!

Foster Berg och Partners groteska landningsbana. Tillträde sker på egen risk!

Alliansens present till Sveriges befolkning, Stockholmare och turister!

Foster Berg och Partners

Alliansens nedmontering av det offentliga rummet & förfulning av stadsbilden med


Knutpunkt Slussens och Stadsgårdens Vänners Gröna Vision

Vi är många människor som -oavsett politisk åskådning engagerat oss ideellt, för att vi, turister och kommande generationer, skall få en fantastisk plats mitt i Stockholm att besöka och leva i, oavsett social status och politisk tillhörighet.

Skendemokrati och girighet!

Sedan 2006 har vi skickat in våra förslag, knackat på de folkvaldas dörrar, sträckt ut våra händer, deltagit i skendemokratiska debatter, men hindrats av starka krafter som satt i system att tjäna så mycket pengar som möjligt, oavsett om detta innebär att hela samhället förlorar.

Norrländska kalhyggen av glas och betong mitt i Stockholm

Tyvärr har vårt förslag förkastas och motarbetats av Alliansen med motiveringen, att Knutpunkt Slussen saknar erfarenhet och muskler för att genomföra projektet. Konstig bortförklaring... precis som om Alliansens ”vinnande” förslag innebär att Foster Parters och Bergs blir byggherrar... -eller... ?

Sanningen är att Alliansen, för att finansiera renoveringen av Slussen,

valt att sälja ut det attraktiva området kring Slussen till stora fastighetsbolag, som naturligtvis satt som krav att Slussen skall bebyggas och utformas enligt deras intressen, för att ge maximal avkastning. Med tanke på att Alliansen skrämt

anställda och leverantörer till tystnad, finns ju ingen annan logisk förklaring. -eller?

Efter flera års påkostade reklamkampanjer (med bidrag eller lånade

och riggade omröstningar har Alliansen lyckats föra hela Sveriges befolkning bakom ljuset i Stadshuset den 12 december 2011, med lögnen att inga andra förslag har varit bättre. skattepengar?)

Foster Berg och Parners hårt kritiserade arkitektoniska miljökatastrof,

-här intill, är ett rent beställningsjobb från Alliansen, till förmån för samvetslösa investerare, som tycker pengar är viktigare än trivsel, hälsa och miljö.

INTRESSANT LÄSNING om det fula spelet bakom kulisserna!

Kajsa Alhtén Journalist i stadsbyggnadsfrågor DN DN

* Kultur debatt Pub. 2011-12-07 * Kultur debatt Pub. 2011-12-12

Herman Lindqvist uppmanar Stockholms befolkning att gå man ur huse AFTONBLADET

*debatt Pub. 2012-01-10

d betongkolosser & trafikleder -förstör miljön, trivseln och varumärket Sverige!

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

Det smutsiga spelet bakom kulisserna! Konsultmygel & ministerstyre!


Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens ”N

Trafikled City - Slussen i dag

öppen

Arkitekt Lars Liedegren och Knutpun

Gröna sköna Knutpunkt

Överdäckad tyst osynlig trafikled, tågspår och T-ba från Sveriges

Nordens Venedig utsikt från Mriaberget utanfö

* karta & vy Centralbron

*brobild

trafik k


Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

n grå, trist, ogästvänlig, bullrande trafikled för 140.000 bilar & 700 tåg per dygn

Slussen 2020

ana med grön park, promenadstråk kantad av hotell, restauranger, butiker etc. alla 25 landskap, hela vägen mellan Slussen och Stockholms Centralstation.

ör var Los park på vid Bastugatan

kamera

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN

live från Gondolen

info-rösta

* vote-see result

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

nkt Slussens förslag förskönar staden


Trafikled City - Slussen i

öppen grå, trist, ogästvänlig, bullrande trafikled för 140.000 bilar och 700 tåg p

Centralbron med 25 hus

Överdäckad tyst effektiv biltrafikled, tågspår och T-bana med 2 nya stationer. Grön aveny med promenadstråk, bostäder, kontor, restauranger, bodar, butiker

Husen i vår vision, är ekologiska och utformade med hänsyn, till stade och form, för att passa in i stadsbilden, utan att förstöra Stadens utsik Husen kan byggas utan att bli högre än de tåg som idag paserar på br

Kan det bli bättre?

*karta & gatuvy Centralbron

brobild

* knutpunktslussen.se http://

/filer/image/Bild%20fran%20Hilton%20mot%20City.jpg

tr


prod. foto - fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

i dag

per dygn

från Sveriges alla län hela vägen mellan Slussen och Stockholms Centralstation.

ens historia, läge,identitet, funktion kt och karraktär. ron.

rafik kamera

utsikt från Mariaberget

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN

N från Centralbron

info-rösta * vote -see result


Knutpunkt Slussens snabbt och störnings

Gärdet

Djurgården

Östermalm

city

Vasastan Tors Torn Hagastaden KS

Solna

KarlBergs S

9 km park och s


miljövänliga lösning sfritt genomförande! Slussen

Kungsholmen

Slott

Globen

Södermalm

Västerbron

strandpromenad


Genom att stödja vår gröna vision, gör du en insats för mä

Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens miljökatastrof ”


”Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

produktion - fotografi - layout fotograf Christer Carlson 2011

änniskan, demokratin, miljön och framtidens Sverige.


Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens ”N

Stadsgården idag

öppen gråtrist, ogästv

Knutpunkt Slussens grön

3500 nya bostäder med och O

Samma trafikled, på samma plats, med utökad ka Stadsgårdens nya ekologiska terasshus med 7000

Frisk luft, promenadstråk och cykelbanor i det fria och affärer, restauranger, caféer, sjöbodar, design och hantv Kan det bli bättre?

karta * map

trafik kamera

N live från Gondolen

utsikt/ vie


Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

na boplats Stadsgården

Operahuset Snäckan 2020

apacitet, fler körfält, väl dold och tyst under parkeringsplatser för besökare och pendlare.

h under tak, färjeförbindelser, båtplatser, bad, verksbutiker i kreativ turistsvänlig miljö.

ew Stadsgården idag /today *

ARKITEKT LARS LIEDEGREN

com/watch?v=gVGyeSpAI9I&feature=related

info-rösta

* vote -see result

prod. foto - fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

vänlig, osande, bullrande trafikled för 2.400 bussar och 45.000 bilar per dygn


Knutpunkt Slussens grö

med bibehållen - förbättrad utsikt från Katarin

central varm grönskande turistvänlig sjöstad och mötesplats me SLUSSEN KATARINAHISSEN

in & utfart TRAFIKTUNNEL PROMENADSTRÅK längs hela kajen, under utskjutande terasshus med butiker, caféer, restauranter m.m.

STOCKHOLMS STRÖM

Pontonbryggor, gästplatser och mindre kryssningsfartyg

KAT ARI

FOTOGRAFISKA MUSEET

NAV

FÄRJA

ÄG

EN

hissa

Övre promen

adstråk frå

KATARINA KYRKA

Position skiss

inglasad utställningshall mot berget

n bef.byggn

ation till Da

nvikskanale

n

FOLKUNGAGATAN FOLKUNGAGATAN

karta * map

Knutpunkt Slussens grön


navägen och Fjällgatan

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN 2006-08-07

*och caféer etc. ed alternativa gång & cykel stråk, butiker, bodar

BECKHOLMEN

Sektion A

ar FÄRJA till operan

OPERA HUS i form av en snäcka som reser sig ur vattnet FÄRJA till Djurgården

h SALTSJÖBANAN

PROMENAD & CYKELSTRÅK längs kajen, under utskjutande terasshus

Övre promenadstråk

EN

FÅFÄNGAN Sektion A

VÄRMDÖLEDEN

na vision Stadsgården*

DA

NV

S IK

KA

L NA

4 st. Trafiktunnlar

X X X

X X

X X

Garageplatser X

GROVSKISSAD SITUATIONSPLAN Stadsgården, Fåfängan till Danviks kanal Sektion vid Londonviadukten A-A Skala 1:3000 Terasshus mot Katarinaberget med trafiktunnlar under husen. Operahus Snäckan. INTROCIR ARKITEKT LARS LIEDEGREN 2006-08-07

info-rösta

* vote -see result

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

öna boplats Stadsgården


Nya operahuset Snäckan Innermått 150*130 meter, med plats för fyra scener.

* karta - map

Den största Den r D

Se fler skisser och läs arkitekt Lars Liedegren


a scenen har utskjutbar scen mot vattnet med öppningsbar front. rymmer 6 000 personer och kan med extra läktare utökas med 3 000 personer. De tre mindre scenerna har plats för mellan 1 000 och 1600 personer. Utan extra läktare kan operahuset ta emot totalt 9 600 gäster samtidigt. Arenan kan även användas för stora kongresser.

ns vision

Kan det bli bättre?

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN 2006-06-11-22

*här

info - rösta

* vote -see result


Nya gröna tysta boplats Stadsgård

Lugn bilfri miljö, frisk luft, promenadstråk och cykelba hela vägen från Danvikstull, via Slussen över nya gröna

Stadsgår

Kan det bli bättre?

Se fler bilder och läs arkitekt Lars Liedegrens gröna vision

*här


den med Operahuset Snäckan 2020

anor med bedårande utsikt i det fria och under tak, Centralbron in till Stockholms Central och City.

rskajen vy från från Ersta Sjukhem mot fåfängan, Londonviadukten, nuvarande Vikingterminalen.

Arkitekt Lars Liedegren 2006

info-rösta

* vote -see result


Terasshus med bibehållen -förbättrad utsikt frå

Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens ”Nya Slussen” stoppas så att an


ån Katarinavägen och Fjällgatan

ndra alternativ ges möjlighet att visas upp som passar hela Sverige

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN 2006-06-11-22

info - rösta

* vote -see result


Stadsgården i dag

öppen ogästvä

Knutpunkt Slussens grö överdäckad effektiv tyst trafikled med 3 km öppna och skyddade promenad /

* karta - map

vision - skisser - gestaltning ARKITEKT LARS LIEDEGREN

Knutpunkt Sluss


öna vision Stadsgården

cykelstråk hela vägen från Danviks Tull till Stockholms Centralstation via Slussen

sens gröna vision Stadsgården*

Kan det bli bättre?

info - rösta

* vote -see result

prod. foto - fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

änlig, bullrande trafikled för 2.500 bussar och 45.000 bilar per dygn


Blå linjen till Nacka -avlastar uppgång Skeppsholmen och Gröna Lund

vid uppförandet av bostäderna på stadsgårdskajen flyter trafiken störningsfritt på en pontonbro längs med kajen

Mellan Danvikstull och Centralstation via Slussen 4,5 km bilfria promenad och cykelvägar med trevliga rast och utsiktsplatser

Nya Operan Droppen

Hela Sverige vinner på vår miljösmarta lösning! -Allt detta får Stock

mänsklig gemenskap - bra miljö - fin trafiklösning - snabb byggtid - minimala ingrepp - nya b

Alliansens Slussen med skrymmande kontor & gallerior kostar minst 10 milliarder m


Genom att förlänga Tbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka, skapas en miljösmart genväg till city, via T-centralen direkt till de norra och östra regionerna, vilket totalt avlastar bil och busstrafiken med minst 30% -vid Stadsgården, Slussen och Gamla Stans -hårt utsatta miljöer och flaskhalsar, som 80-90% av alla resenärer ändå bara passerar, på väg till andra delar av staden. Trafiklösningen, som på ett naturligt sätt bidrar till en bättre miljö, ger Staden 5 nya T-banestationer, gör det bekvämt och enkelt för barnfamiljer, gamla och funktionshindrade att oftare kunna besöka t ex. Skeppsholmen och Djurgården där många av Stockholms absolut största turistattraktioner och museer finns samlade.

Nacka

kholm för samma peng som enbart Alliansens Slussenprojekt kostar

bostäder - operahus - ny T-bana - buss & båtterminal - ny Sverigepark - T-bana till Nacka

mer... och fastighetsbolagen tar alla pengarna

rösta

* vote -see result

sprid

*på

prod. fotograf Christer Carlson 2011 - 2012

Stadsgården, Slussen, Gamla Stan


Ej synliggjort förslag Slussen

bra miljö - fin trafiklösning - snabb byggtid - minimala ingrepp - nya bostäder - operahus mänsklig gemenskap - ny T-bana - buss & båtterminal - ny Sverigepark - T-bana till Nacka

IQ test

allt för samma peng som Alliansens Slussen - men miljösmart & hela Sverige vinner

vem samlar flest po

prod. fotograf Christer Carlson 2011

Knutpunkt siffervärde 0-5 Slussen kriterier 1 originalitet -nyhet 2 kreativ höjd 3 positiv inverkan 4 miljötänk - miljöm 5 framtidsutsikter 6 turistvärde 7 samhällsnytta 8 bullerreducerande 9 handel - intäkter 10 kulturvärde 11 trygghet 12 trivsel 13 utsikt - synintryck 14 hörsel, känsel, sm 15 charm - empati 16 hänsyn 17 social gemenskap 18 bra tillgänglighet 19 skön upplevelsefak 20 bra för fotgängare 21 bra för cyklister 22 bra goodwill 23 kommunikation 24 fler parkeringsplat 25 vackra hus 26 demokratiskt proje 27 nya arbetstillfällen

summa 135 maxpoäng siffervärde 0-5


n Påtvingat polititiskt beslut skymd sikt - ohälsosamt - miljöförstöring - osmart - omänskligt - okreativt - kalt kallt - fult - lång byggperiod - ofantliga ingrepp - trafikkaos - kapitalförstöring

kostar minst 10 milliarder mer än Knutpunkt Slussen & fastighetsbolagen tar pengarna

oäng?

Alliansens val 1 2 3 mål 4 5 6 7 e 8 9 10 11 12 k 13 mak 14 15 16 17 18 ktor 19 e 20 21 22 23 tser 24 25 ekt 26 n 27

5

Fotograf Fredrik Falk tolkar finansvärldens nya betongfästning Slussen

Foster Berg och Partners

Alliansens nya landningsbana! Medtag egen gasmask och hörselskydd Tillträde sker på egen risk, för havande, äldre, barn, turister och rörelsehindrade! Glada hälsningar från Stockholms Stad

vilse och huttrande i fastighetsbolagens sterila månlandskap

Foster Berg och Partners


Med din röst för Knutpunkt Slussen hjälper du till att fastighetsbolagens & Alliansens ”N

Kaknästornet 2020 med över 500 lägenheter Den grå betongen bekläs med 4 skyskrapor runt om och blir 32 våningar högt

Arkitekt Lars Liedegren 2006

Om du tycker detta är ett bra förslag att utgå ifrån?

Vänligen tipsa och sprid


Nya Slussen” stoppas så att andra alternativ ges möjlighet att visas upp för hela Sverige

Nya Stadsgården 2020

Nya Stadsgården

öppna inbjudande vyer

Arkitekt Lars Liedegren 2006

turistvänlig grönskande sjöstad

Arkitekt Lars Liedegren 2006

Slussens Nya Bussstation

Arkitekt Lars Liedegren 2006

bekvämt, nära

d denna info på facebook, bloggar, skolor, näringsliv, organisationer, medier etc.


Helhetslösning Trafik Bostäder Turism Handel Miljö

Slussen - Stockholm a Great Green Swedish Masterplan  

A new beautiful green masterplan for Slussen and Stadsgården in the heart of Stockholm City, the capitol of Sweden, By Architect Lars Liede...

Advertisement