The musical Chair by Ola Marklund

Page 1

the musical chair

O M

la

arklund


“The Musical Chair” Ola Marklund låter sin far, skulptören Bror Marklund, återuppstå som utställningens primus motor. “The Musical Chair” är en någorlunda trogen kopia av faderns forna högsäte. På sitsen finns värmesensorer som aktiveras av besökarens bakdel, och när gradtalet är tillräckligt högt (vilket kan avläsas på den lilla displayen bakom stolen) startar ett meditativt musikstycke av Jon Rekdal III. De hundra citronerna i fonden tjänar både som battericeller* för värmedisplayen samt som del i den pampiga faderstronen. Ola Marklunds installation “Column of Hugs and Celestial Window” består av lysdioder i “lyckohjulet” tänds ju längre tid man kramar den värmesensoriska människotorson *Leonardo Fibonaccis talserier (1,1,2,3,5,8,13 osv) belönats med en egen “altartavla” på utställningen. Hans tankemodeller, med kopplingar till gyllene snittet, framstår som en av matematikens grundpelare.

Stockholm 2010-09-28 © Leif Mattsson

fotografi - layout © fotograf Christer Carlson 2012

Marklunds Fibonacci-verk är i etsad koppar med inlånad kretskortsestetik. “Form follows function” är uttrycket för designmässig logik, men här har Marklund brutit kopplingen mellan form och funktion. Liksom i flera av de övriga etsade verken bygger han snarare på motsättningen mellan det förväntade och det faktiska. Bruket av kretskortsestetiken i kombination med den i blyinfattade kyrkfönster är lika enkel som den är logisk. Ett intressant sätt att återföra det sakralt belastade till en sekulariserad bildvärld.


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


fotografi - layout Š fotograf Christer Carlson 2012


Ola Marklund and his work N coming soon 2010.N ”The Musical Chair, The Column of Hugs and The Celestial Window” 2012

Gallery KG 52, Stockholm, Sweden

N music by Jon Rekdal ”The Foolish Games” Gallery Candyland, Stockholm, Sweden 2008.N PDF ”The Foolish Games” Gallery Candyland, Stockholm, Sweden 2007.N ”Ali Alkali” Lidingö Library, Stockholm, Sweden 2008.

(in collaboration with composer Jon Rekdal III)

N ”VÄRK” Gallery Gummeson, Stockholm, Sweden

2006.

(in collaboration with composer Jon Rekdal III)

N ”Matterajja” Directed by Folkets Hus & Parker

2003.

(own touring exhibition with photos of photographer Christer Carlson)

N ”Ali Alkali” Galleri Platina, Stockholm, Sweden

2002. 2000.

(in collaboration with composer Jon Rekdal III)

N ”Furniture exhibition” Rosendals Trädgårdar, Stockholm, Sweden (in collaboration with designer Dan Svensson)

N ”Furniture exhibition” Gallery Biondi, Stockholm , Sweden

1997.

(in collaboration with photographer Christer Carlson)

1994-1997. Ulf Rollof, Swedish artist 1996-1996. Jonas Bohlin, Swedish Designer 1991-1998. Torgny Larsson, Swedish artist

Ola Marklund http://

olamarklund.com Stockholm Sweden

fotografi - layout © fotograf Christer Carlson 2012

Assistant to artists:


fotograf

Christer Carlson

skräddarsydda bildlösningar, digital bildbehandling, layout, design, video, dekoration, marknadsföring, presentationer, trycksaker , interaktiva medier

www.ccfoto.se Stockholm Sweden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.