Page 1

a càrrec del Seminari d’economia crítica Taifa Casal Popular Atzari Vilassar de Mar divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de gener

Col·laboren:

Organitza:


El capitalisme conté en la seva pròpia natura profundes contradiccions que provoquen importants crisis de manera recorrent. La crisi però és també un element imprescindible per a introduir els canvis necessaris per tal de garantir el funcionament futur del capitalisme com a sistema social hegemònic.

Escola del Mar Carrer Jeroni

Anyé i Casanovas

íd

eV

ila

ss

ar

de

Carrer Colón

Da

lt

C/ de l’Arpella

C/ St. Andreu

Carrer de Sant Jaume

Dinar Popular dissabte i diumenge / 14.00 h

Espigó de Garbí

C/ St. Roc

Plaça Ajuntament

C/ Sant Pau

Carrer Sant Josep Carrer Sant Joan

Carrer Cuba

Llorenç

Plaça de l’Església

Carrer Sant Ramon

Duana

Escultor Monjo Ps. dels Pins

C/ Montserrat

Plaça del Círcol

Ca la

Avinguda

C/ Sant Genís

C/ St. Rosa de Lima C/ St. Ignasi

Carrer Alsina

Vidal

Escola Pérez Sala

m

Santa Maria

C/ Maria

C/ Sant

Ca

Carrer Narcís Monturiol Carrer de

Carrer

Mercat

Plaça Jeroni Crupí

Sta.Eugènia

Carrer

C/ St. Feliu

Plaça Ventura Gasol

Sta. Eulàlia

Carrer

C/ St. Artur

Bo d’ajut: 5 euros Per participar en les jornades us heu d’inscriure prèviament, enviant un correu electrònic amb les vostres dades a jornadesactualitat@gmail.com o durant els mateixos dies de les jornades al Casal Popular Atzari. Fent-vos amb un bo d’ajut podreu accedir a totes les xerrades.

L’objectiu de les jornades es centrarà en analitzar i comprendre els elements fonamentals que conformen la crisi del capitalisme avui i els canvis que s’estan duent a terme en la recomposició del capital així com les polítiques de gestió d’aquesta crisi.

Carrer St. Francesc Carrer del Canonge

Estació de tren

Tota la informació de les jornades la trobaràs a:

www.jornadesactualitat.blog.cat


Breu història de la crisi divendres 18 de gener 19.00 a 21.00 h Ponent: Joan Junyent En aquesta primera sessió de curs l’objectiu serà sobretot veure quina ha estat la trajectòria que hem seguit des de l’inici de la crisi fins al dia d’avui. Es tractarà de presentar i començar a introduir els elements i els episodis que ens ajudin a entendre què ha passat i per què en el si de les nostres societats. Aquests elements que aquí només

s’esbossaran seran tractats amb detalls en les properes sessions del curs. És evident que quan parlem de crisi hem de ser capaços de definir de què estem parlant. Està clar que la crisi és una situació permanent per la majoria de la població de la humanitat que sobreviu amb molta penúria en el marc de l’economia capitalista global.


Canvis en el sistema productiu dissabte 19 de gener 10.30 a 13.00 h Ponent: Elena Idoate La sessió té l’objectiu d’analitzar la crisi des de l’àmbit de la producció. Assenyalem que les causes de fons de la crisi es troben en els desequilibris de la producció, que posen de manifest els límits del capitalisme com a mode de producció expansiu. Assenyalem un conjunt d’estratègies que està duent a terme el capital per tal de reestructurar-se i poder continuar acumulant: la concentració

de capitals, la precarització del treball, l’exclusió, la desigualtat territorial... Expliquem quin paper té la crisi en la regeneració del capital, i alhora els propis límits del capitalisme en el nostre entorn més proper. Descrivim l’estructura productiva catalana i espanyola i em una anàlisi crítica de les receptes que estan impulsant per sortir de la crisi reforçant el capital.


La crisi del deute dissabte 19 de gener 17.00 a 20.00 h Ponent: Oriol Sabaté El deute esdevé el boc expiatori que legitima l’estratègia del capital a l’hora d’expandir la seva lògica de l’acumulació i amb ella l’explotació de les persones. Avui, els elevats dèficits públics juntament amb l’espiral creixent del deute públic són presentats com una colpidora evidència de què “la nostra societat ha estirat més el braç que la màniga”, o el que és el mateix, “de què hem viscut per sobre de les nostres possibilitats”. A partir d’aquí, qualsevol persona assenyada assenyalarà la necessitat de retallar les despeses de l’Estat per així poder estalviar recursos que permetin tallar l’espiral d’endeutament crònic, o en el seu defecte, fer pagar pel seu us. Només

d’aquesta manera podrem equilibrar els comptes públics i de pas ‘sortir de la crisi’. Aquestes idees són àmpliament difoses i compartides per moltes persones. Aquestes idees només són certes sota un paraigua ideològic extremadament concret, el del capitalisme, on s’identifiquen les necessitats de les persones i, per tant, del conjunt de la societat amb les necessitats del capital.


Polítiques de gestió de la crisi diumenge 20 de gener 10.30 a 13.00 h Ponent: Miren Etxezarreta La recuperació de l’activitat econòmica, i amb ella les condicions de treball i vida de la població, no només trigaran molts anys, sinó que quan comencin, si comencen, ho faran des de nivells molt més baixos que ara. No hi haurà una recuperació d’aquesta crisi per

tornar on estàvem, sinó que, en el millor dels casos, començarem de nivells molt més baixos d’on estàvem. Aquesta crisi està servint per disminuir substancial i permanentment el nivell de vida de les poblacions.


El debat al voltant les alternatives diumenge 20 de gener 17.00 a 20.00 h Ponent: Josep Manel Busqueta Cada cop hi ha més persones que es pregunten sobre les alternatives a un model de societat capitalista indesitjable per la majoria de les persones que habitem el planeta. L’objectiu de la xerrada se centra en plantejar diferents propostes, idees arguments… Que serveixin per la reflexió i per l’acció a totes

aquelles persones que tenen la voluntat de participar en aquest procés de transformació social. Es pretenem oferir una perspectiva amplia, tant a nivell històric com metodològic, al voltant del debat sobre les alternatives que serveixi per enriquir el bagatge col·lectiu per la transformació social.


www.jornadesactualitat.blog.cat www.seminaritaifa.org www.cpatzari.wordpress.com www.unitatpopular.cat

Col路laboren:

Organitza:

Per entendre l’actualitat  

Jornades de formació / Casal Popular Atzari / Vilassar de Mar / Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de gener http://jornadesactualitat.b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you