111 Et lite stort sted

Page 1

Et lite stort sted Urnes UNESCO verdensarvsenter En hyllest til Norges vannveier Dypt i en fjordarm, langt fra kysten dog nær fjerras brusen. Ved foten av Norges is-magasiner, der hvor vanntårn nærer fjordens kraft, og lar det ferske møte det salte. Borte fra den fagre verden, men tett på himmelen. Her finner du Ornes. En liten bygd, som har hvilet hjem for mennesker siden Bronsealderen, ligger som et motiv fra Adolf Tidemand, og virker så drømmende langt fra det globale sus og dus. Men se igjen - Ornes er tettere på resten av verden enn du tror. Urnes stavkirke er et eksempel på mennesket verdsetting av det Høye og uendelig nysgjerrighet. Fra breen i Sognefjordens dype, har farende kunne forbinde seg via vannveier til resten av verden - det merker du når du besøker stavkirken. Det Arabiske møter det Norrøne, den kristne tro møter den norske kultur - dette en sannhet om et globalt fenomen forankret i det lokale.

Prosjektet aspirerer etter å hylle de norske vannveier, som gjennom tusener av år har skapt levevilkår og eksistensgrunnlag for bosetting og kulturens utfoldelse i Norge. De rutene den kultur farende har daget av, fortolkes i prosjektet, som en fortsettelse av deres reise. Du begir deg ut på en ferd, for å ta del i den historien som har gjort Urnes Stavkirke og Norge til hva og ikke minst hvem. Færden tas ut gjennom et tun, som via vannveiene tilpasser seg landskapet og gir muligheten for å utfolde din opplevelse via formidling eller aktivitet. Din rute forankres til slutt i det fagre landskapets frukter - i Urnes Hagen kan du gå på opplevelse i et dyrkingslandskap, som har eksistert her siden Romerrikets fall. Hva med et glass most av lokale epler, og nyte Lustrafjordens mektige fremtidsbilde? Velkommen til «Et lite stort sted».

Konseptskitse

Tradisjonell forankring Urnes Stavkirke bygger på en lang utvikling av Norges historie, med en norrøn kultur som omstilles i tilpasningen av den kristne verdens inntog i Norden. Prosjektet «Et lite stort sted» forankrer denne notasjonen i det klassiske norske tun. Prosjektet søker etter å flyte inn og hvile i Ornes landskap, som at det alltid har ligget der. I en porøs kontekst med et mektig landskap, lar verdensarvsenteret stedet tale for seg selv - og forsøker å ikke «gjøre et vesen ut av seg» En klar fortolkning av det tradisjonelle norske, danner grunnlag for verdensarvsenteret sine volumer. Konstruksjonens tektoniske preg, drar paralleller fra stavkirkens «skrin» struktur, som deler rom opp i flere forløp. Disse «skrin» utgjør utstillingens romforløp som konstant relaterer seg til tunets gårdsrom, som vestibyle - et samlende rom, hvor vannets og kulturens ruter møtes, og tar hvert til sitt.

Lokale boende i Ornes vil ha gleden av deres nye forsamlingssted, som året rundt vil virke som varmestuen som byr deg velkommen og lar deg nyte blikket fra tomten gjennom Urnes Hagen til fjorden. Rundt de bygde volumer legger det seg et organisk forløp av granittstein, en naturlig forlengelse av berget under oss, minner oss om fjellenes uendelige tilstedeværelse i hverdagen vår. Fra tur-opplevelser, enten på ski eller til fots, til forsyning av glede og ressurser som vann og ved, til drømmen om det uendelige, uovervinnelige og heldigvis, om den faste grunnen vi står på. «Et lite stort sted» er en fortolkning av kulturens ruter som muliggjøres av vannveiens kraft. God fornøyelse.

Kl. 09.30 - Morgen på Ornes. Jeg ankommer med ferga fra Solvorn. Jeg ser hvordan det nye verdensarvsenteret hviler på fjellsiden, som et tun der alltid har ligget der. Mitt blikk følger fjellsiden oppover og der ser jeg Urnes Stavkirke reise seg opp av morgendisen. Til venstre: Gammelt foto af Torvetjønn. Til Højre: Plan af Urnes stavkirke etter H. Christie, Stav og Laft, Bugge og Norberg-Schulz.


Vannets vei - Kulturens mulighet

Situationsplan 1:500

UNESCO ruten Ornes Kultur ruten

Norges har alltid vært kystens land. Helt fra den tidligste bosetningen i norrøn tid til industrialiseringen har ferskvannet, fjorden og kysten sammen skapt utgangspunktet for landet vi kjenner i dag. Den religiøse utfoldelsen er ingen unntagelse.

1 2 3

4 5 6

Fra ferge Ankomst Samlingshuset

Gårdsrom Urneshuset Virkehuset

7 8 9

Urnes Hagen Ornes Ruten Forbindelse til stavkirken

Vandveje Fortidsminne

1

Kartlegging av de norske sten- og stavkirker fra 1000-tallet vitner om en klar logikk i plasseringen av tettsteder. Dypt inne i fjellheimen, langs vassdrag som møter fjord, finner vi den største konsentrasjon av stavkirker. Vann som faller som snø eller regn, smelter eller renner, samler seg og bearbeider landskapet med sin egen logikk. Gir liv til hva det strømmer igjennom og muligheter for kulturens blomstring. I vannveienes munning, møter fjorden havet, som forbinder kystlandet med resten av verden. Dette er fortellingen om hvordan vannets vei skaper kirkenes mulighet for å eksistere - og dette leder oss gjennom det nye Urnes Verdensarvsenter.

Norges vandveier og kirker Primære vandveje Sekundære vandveje Større by Steinkirker Stavkirker

Ornes

Den beste plassen

La vann deg lede

Sognefjordens oppland strekker seg fra dypest til høyest i Norges vestlige kyst. De dype fjordarmene skapte i oldtiden den ideelle plasseringen for bosetting. Her var du i sikkerhet fra fremmede og kunne leve av et rikt hav som spiskammer. Prosjektet formidler hvorledes vannveier alltid har vært en viktig faktor for sivilisasjonen overlevelse.

Som wayfinder i prosjektet, brukes vannveiens nedstrømning som kulturens oppstigning. Langs renner ledes vannet og klima sikre forløp gjennom Ornes, ledes besøkende gjennom verdensarvsenteret videre av svingende veier til Urnes stavkirke. Prosjektet integrerer omkringliggende fortidsminner i wayfindingen, så hele Ornes aktiveres. Dermed er stedet blitt bundet sammen med resten av verden.

Men hvordan kommer dette helt konkret til uttrykk?

2

5

3 4 Illustrasjon 1

Illustrasjon 2

6

Sognefjordens opland Topografi Vandveier Ismagasiner Bosætning Ornes 7

Illustrasjon 3 1. Vannveiene på på stedet i dag renner fra fjellet til fjorden. Disse vannveier utnyttes som wayfinding 2. Vannveiene styres gjennom tomten, og deler stedet opp i mindre deler. 3. Besøkende ledes gjennom verdensarvsenteret via vannveier. Klima Sikringen brukes hermed som formidling.

8 9


+45 +44 +43 +42

TEKNISK ROM UTS TILLING

+40 +39

+34 +33

HO

+38 +35

LD

EP

LA

SS

TEKNISK ROM UTSTILLING

TEKNISK ROM UTSTILLING

+41

for

SH

UT

TL

EB

US

+37

FILMSAL

+36

TEK

NISK

ING TILL

UTS

ROM

S “UR

LAG

NOR

TS ER U

TILL

NES

STA

VK

TU ING NOM TILL O GJEN UTS & TR TRE I R K E,

SEN

ÅR”

ING

TEKJØKKEN

ING ARV TILL UTS ERDENS V GES

TEK

NISK

ROM

UTS

TILL

+35

ING

+32

VESTIBYLE

+35

AKTIVITETSROM/ /FORSAMLINGSRO

+31

M

GA R PU DER O BL IK BE UM

MU

RE SE

SE

UM

PS

SB

JO

UT

N

IK

K

+35

RV HE ICEIS

GA R PU DER O BL IK BE UM

+30

ØK

+35

SE

KJ

KE

N & OP P

VA

SK

+34 FÉ KA

+33

GA R PU DER O BL IK BE UM

LO

KA

LP

SA L RO G av DU SE R

TM

AT

GA R PU DER O BL IK BE UM

+32

+29

+31 +30 +29 +28

10

20

30

40

+28

50

Publikumsfunksjoner

347,3

Ansatte- og driftsarealer

132,5

Disponibelt bruksareal

105

Resepsjon / museumsbutikk

77,5

Kontor daglig leder

8,5

Fordelingsareal aktivitetsbygning

17

Kafé/salg av lokal produsert mat

80

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

25

Fordelingsareal mellom utstillings- og aktivitetsbygning

12

Kjøkken/opvask mv.

27

Kopirom, lager rekvisita

6,5

Fordelingsareal utstillingsbygning

10

Lager kafé

29

Møterom, pauserom

26

Garderobe publikum

16,5

Ekstra resepsjon

12

Fordelingsareal administrationsbygning

31

Vindfang kontor

6,5

Sum kvm i alt

841,8 kvm

5

Filmrom

37

Felles varemottak og depot

38

Aktivitetsområde/forsamlingsrom for barn og unge

70

Utstillinger

257

Basisutstilling Norges Verdensarv

68

Utstilling “Urnes Stavkirke - tre og tro gjennom tusen år”

156

Lager utstilling

12

Teknisk rom utstilling

9

Lager utstilling, formidlingsudstyr

12

Lager redskap, utemøbler etc. Sum rom- og funksjonsprogram

16 736,8 kvm

SERVICEHEIS

LAGER KAFÉ / KJØLELAGER

LAGER

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

KONTOR DAGLIG LEDER

LAGER KAFÉ / KJØLELAGER

GARDEROBE

LAGER

8

KONTOR DAGLIG LEDER

GARDEROBE

GARDEROBE

SERVICEHEIS

Lager museumsbutik

GARDEROBE

LAGER / MUSEUMSBUTIKK LAGER REKVISITA

10,5

LAGER REKVISITA

Toaletter og garderobe til personale

LAGER

LAGER

2 x HC, 4 x WC = 18,8

KOPIROM

LAGER / MUSEUMSBUTIKK

LAGER

Publikumstoaletter

LAGER KOPIROM

LAGER KAFÉ LAGER KAFÉ

ÅPNE ARBEIDSPLASSER ÅPNE ARBEIDSPLASSER

MØTEROM / PAUSEROM MØTEROM / PAUSEROM FELLES VAREMOTTAK FELLES VAREMOTTAK

LAGER REDSKAP / UTEMØBLER M.M LAGER REDSKAP / UTEMØBLER M.M

Plantegning 1:200

KOPIROM

LAGER REKVISITA

0

+28

LAGER / MUSEUMSBUTIK

KONTOR DAGLIG LEDE

ÅPNE ARBEIDSPLASSER


Tværsnit AA 1:200

Kl. 10.15 - Vestibyle Du ankommer til verdensarvsenteret via en flate av bergsten. Naturlig granitt overflate som leder deg til tunets resepsjon. Man fornemmer klyngens intimitet og varmen fra fasadene, det føles som et lite, men likevel et stort sted.

Længdesnit CC 1:200

Tværsnit BB 1:200

Kl. 10.30 - Utstillingen fortolker stavkirkens skrinstruktur som leder besøkende i sekvenser gjennom formidlingen. Den tause lengde viser seg å romme flere skatter da jeg entrer, utstillingsbygningen fortolker stavkirkens skrin-struktur som leder besøkende i sekvenser gjennom spennende formidling.


En dag i UNESCO verdensarvsentret «Et lite stort sted» er et prosjekt tenkt parallelt med miljøet det befinner seg i. Terrengets ulike sanselige fremtoninger i skiftende sesonger, glir lett gjennom senteret og gir deg allsidige blikk og opplevelser, du kan ta med deg videre. Fra den tidlige morgendugg til den sene kveldsol, er scenariene i senteret formet til, ikke bare å følge landskapet, men også følge dagens lys. Scenariene prosjektet illustrerer er tenkt som en dag gjennom senteret, hvor du introduseres til stede ved ankomst og til sist vender deg, for å kikke tilbake på din reise gjennom stedet. Som de klassiske norske tun, spiller lysets kontrast en stor rolle i den sanselige stimulering av den besøkende. Fra frisk luft og lys, til dunkle kammer med mystiske gjenstander. Fra frisk duft av lokale epler til lukten av tjæret tre på stavkirkens fasade.

Gårdsrom Utstilling Vestibyle

Virkehuset Urnes Hagen Kaféen

Morgen på Ornes På vei til Kirke

Veien videre

Kl. 11.45 - Gårdsrom. Etter din opplevelse gjennom utstillingene tar du en pause med frisk luft i gårdsrommet. Fjell-veksten gir en frodig streif, som lar deg velge din neste destinasjon. Mon tro hva som skjer i virkehuset?

Kl. 13:30 - Urnes Hagen. Det lukter så godt av epletrærne på denne årstiden. Det fuktige gresset glimtet i lyset. Tenk at man har dyrket frukt her i så mange år! Blikket vandrer tilbake på tunet gjennom hagen, og lar meg perspektivere min ferd. Her kunne jeg brukt mange timer.

Kl. 12.30 - Virkehuset. Skoleklassen har nettopp vært i aktivitetsrommet på tegneworkshop. Alle lærte om historien til Urnes Stavkirke og dyrking av epler i Urnes Hagen. Med seg hjem, fikk klassen hjemmelaget most og mange gode opplevelser.

Kl. 14:00 - Kaféen. Nå er det lunsj. Fra kaféen, hvor jeg nyter maten, er et storslagent blikk utover Lustrafjorden, ned til fergekaia og helt til Solvorn. I helgen skal det spilles konsert med en lokal musiker.Jeg kan forestille meg dette serveringssted i vinterhalvåret, når de fyrer i peisen og serverer noe varmt i koppen.

Kl. 15:00 - På vei til kirke. Nå er tiden endelig kommet for å besøke stavkirken! Det er godt jeg har lært så mye om stedet og historien før jeg skal besøke kirken. Jeg gleder meg til å se utsikten lenger oppe fra.


Fasade Nord Urneshuset 1:200

Fasade Vest Urneshuset 1:200

Fasade Syd Urneshuset 1:200

Fasade Nord Samlingshuset 1:200 Fasade Vest Samlingshuset 1:200

Fasade Syd Samlingshuset 1:200

Fasade Øst Virkehuset 1:200

Fasade Vest Virkehuset 1:200

Stedets retninger styre tunets volumenopbygging

Detalje utsnitt Urneshuset 1:50

Fasade Syd Virkehuset 1:200

Terrænet omdisponeres på tomten, så et foløb mellom retningene skabes.

Urnes har hermed fått et nyt tun der skriver sig ind i Ornes kulturlandskapelige historie.

Kl. 16:30 - Herfra går veien videre. En masse lærerike oplevelser å ta med seg hjem. Jeg så en gravhøj på veien tilbake til fergekaia. Neste gang jeg er i Ornes vil jeg bli lengre.

Fasade utsnitt Urneshuset 1:50