104 Black Box

Page 1

URNES VERDENSARVSENTER

MOTTO: ¨Black Box¨ Plansje nr 1


URNE VERDENSARVCENTER Bygget er generelt ment som en moderne tolkning av stavkirken og det omkringliggende landskapet med dets kvaliteter og særtrekk. Bygget er i sort tre som gjør at utsiden inviterer til mystikk og har tilknytning til stavkirken, mens den innvendig er tenkt i lyst tre og mer lett og vennlig. Bygget er tenkt som en ¨black box¨.

Det er tenkt som et samlet bygg med et stort karakteristisk tak i sort tre som følger landskapets skråning ned mot fjorden og samtidig tilpasser seg grunnen og stedets ånd.

Parkering

Parkering

Gangvei

Bygget ligger som holdeplass på vei opp til stavkirken, hvor man naturlig ledes inn gjennom huset og videre opp gjennom Urneshagen. Det er mulighet for stopp på veien hvor du kan spise eller nyte utsikten ute og inne og få mer informasjon i utstillingene.

Bygget er i én etasje, og dermed lett å se og lett tilgjengelig. Det store takoverhenget gjør at bygget kan brukes hele året både ute og inne, og man kan enkelt og fint gå langs bygget under taket ned til enden av huset og videre opp til Urneshagen og videre opp til stavenkirken.

Gangvei

Huset er organisert med alle funksjoner samlet rundt det sentrale resepsjonsområdet. De lokale produktene ligger sentralt og i nærheten av kafeen slik at forskjellige varer kan kjøpes og nytes i kafeen. Det er egen inngang til lokalbutikken fra utsiden.

Utstillingene er utformet i enden av bygget slik at besøkende beveger seg gjennom hele huset og fyller det med liv. Det er mulig å utvide utstillingen i resepsjonsområdet og ta hele huset i bruk. Utstillingene er plassert i store fleksible rom, og kan innredes etter behov.

Huset er tenkt bygget i tre, både i konstruksjoner og kledning innvendig og utvendig. Materialene og detaljene er tenkt miljøvennlige med enkle og robuste løsninger i lokale materialer. Vegger og tak er kledd med trelister og er tenkt som akustikkvegger og tak som gir et godt inneklima. Konstruksjonen er tenkt i trerammer med synlige og ærlige konstruksjoner.

Gangvei

Bygget er relativt tett mot åsene, samtidig som det åpner seg helt opp til utsikten over fjorden.

Adkomst Parkering

Gangvei Inngang

Service

gård

Urens verdensarvcenter

Gangvei Gangvei

Gangvei

Situasjonsplan 1:500

MOTTO: ¨Black Box¨ Plansje nr 2


Bygget set fra Fjorden

Bygget set veien

Inngangspartiet

Bygget set fra veien fra Stavkirken

MOTTO: ¨Black Box¨ Plansje nr 3


Gangvei

Snit A

Snit B Avvfallscontainere

Parkering 4 plasser

HC parkering 2 plasser

Felles varemotakk

Gangvei Lager museumsbutikk Filmrom

Museumsbutikk

Aktivitetsrom

Resepsjon

Utendørs opholdsplass

Urnes verdensarvsenter ROMKATEGORI

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

m2 (FUA)

m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

6

Aktivitetsområde for barn og unge

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

35 19

232

250

60

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

140

Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

12 8

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

Ansatte- og driftsarealer

92

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom

8 24 5 20

Toaletter og garderobe, personale

5

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

Felles varemottak

10

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Teknisk rom

Kjøkken

Utstilling ¨Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år¨

Gangvei

Åbne arbeidsplasser

Salgsrom lokalprodusert mat

Møterom Utendørs opholdsplass

Kontor daglig leder

Kopirom

Renholdsrom

Toaltter Lager redskab

Snit B

396 164 51 28 30 13 20 6 30

30

Basisutstilling Norges verdensarv

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

Basisutstilling Norges verdensarv

Snit A

Filmrom

Utstillinger

Lager

Kafé

Utendørs opholdsplass

Arealoversikt innsendt forslag xxxxxxxxxx

Romprogram konkurransegrunnlaget

Teknisk rom utstilling

Kafé

Inngangsparti Vestibyle

Publikums

toaletter

Lager Utstilling

63 155 12

7,5 m

8

7,5 m

12 94 10

2,5 m

24 4 18

0,0 m

2,5 m

0,0 m

0,0 m

7

0,0 m

4 10 13

26 696

740

Snit A 1:200

Snit B 1:200

1000

Arealoversikt

Grundplan 1:200

MOTTO: ¨Black Box¨ Plansje nr 4


Inngangspartiet med utendørsområde

Adkomst

Interior set fra Kaféen

MOTTO: ¨Black Box¨ Plansje nr 5


Utstillinger Museumsbutikk

Kafé

Aktivitetsrom for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

Recepsjon

Vestibyle

Interior set fra resepsjonen

MOTTO: ¨Black Box¨

Plansje nr 6