100 VAID

Page 1

om dette prosjektet skulle bli bygga, tenker vi som har tegna det at disse utsagna fra folk som da har vært der, eller arbeider der, kanskje, (og i beste fall ) kunne formuleres :

" det er veldig oversiktlig; alt ligger mot den store foajeen "

" regnet hølja ned, men vi kunne vente under skjermtaket til de kom, der var det tørt og fint "

" her er plass til alle; høns og mus, lopper, katter og mennesker "

" det er fint å ha sin arbeidsplass der oppe på taket, med flott oversikt og passe med kontakt til de besøkende. Og ofte sitter vi ute på taket "

" fra fergen så vi nesten ikke huset "

" guidene går bare opp trappa; der ligger lunsjrommet de bruker "

" vi burde ha geiter på taket "

" det var et fint spinge-rundt-på-taket og rundomkring overalt hus "

" vi lekte i hagen, og byggde med planker. vi ville ikke dra "

1

V A I D


" huset, det er som huler i skråningen " " det ble bakt middelalderbrød på taket, som vi smakte på mens vi så på byggingen av en tradisjonell sognebåt "

" huset er så integrert i landskapet at dem sier at dem måtte gå manngard for å finne det "

" vi sprang under den store treskjermen til den forsvant ut mellom epletrærne "

" urneshagen er både på og ved huset, med massevis av rare og hemmelige steder "

" langsmed husveggene var det lunt og varmt, selv så tidlig på våren " " det er utstillinger ... det er formiding ... men også et bruksfelt for alle mulige aktiviteter...: deltagelse er et stikkord " " jo lengre inn i utstillingen vi gikk, jo mørkere og mer mystisk ble det.... " " to lokale snekkere, med en læregutt bygde treskjermen og pergolan på taket. det var fin jobb med bar rygg i vårsola. som å bygge hus i gamle dager "

" i urneshagen og taket, litt bortgjemt, er det mystiske og rare skilt og fortellinger "

" skilt i foajeen sier: buss til kirka går hver hel og halv time. Ta trappa/heisen opp og hold til høyre når du kommer ut på taket. gå bort til bilveien "

" idet du kommer inn ser du tvers gjennom huset , rett ut i urneshagen; rett bak kafeen "

" det mørke, spisse rommet uttafor vindusveggene minner litt om gamle kirkerom "

2

V A I D


" dodre, hamp, karse, lin, små epler, kål, vaid, hestebønne, fjellkvann.... alt vokser i urneshagen; på taket og på sørsia "

" invitasjon til bryllupmiddag i urneshagen. ane og per gifter seg lørdag den 10 juni 2033 "

" det grove uhøvla liggende panelet, og steinmurene mot veien knytter huset til vestlandet "

" skilt i foajeen : rullestolbrukere kan ta egen bil opp til kirka " " hus og landskap som en integrert helhet. det tror jeg de som planla dette må ha tenkt på " " vi kunne leke i et mørkt, rart og liksom spisst rom ute, vi kravla rundt der og så flere mus "

" å væra kokk der var jevt; så lyst, og en veldig kontakt med hagen uttafor. med åpne dører om sommeren følte vi nesten vi jobba ute " " det føles som et naturhus "

" urneshagen, med treskjermen og plantekassene; vikler seg liksom inn i eplehagene "

" under utetrappa uttafor kjøkkenet er det plass til masse tomkasser " " møretyri tømmerolje, mørk ; ...det er greier det " " kom til grendakveld på urneshus kl 19 ikveld. det blir fortellinger om ornes fra 1800-tallet " " vinduene og dørene blir jo godt beskytta mot været her, under tak som de er "

3

V A I D


" under skjermtaket er det neste litt som et vikingehus "

0,5m 0,9m 4,0m 2,4m

" den lange treskjermen er en tusenben. den vandrer i landskapet "

S N I T T 1 : 2 0 0

" huset har en tilknytning til middelalder, det snakker liksom litt, spesielt utvendig, med kirken " " for å holde vinduene fri og ha fri vandring langs dem på innsida i hele byggets lengde , la dem varemottaket på sia av huset; innafor kjøkkenet. det fungerer fint. men i det daglige bruker vi ofte likegodt hovedinngangen "

A

2,4m 0,5m 4,0m 0,9m

" det føles som hus og hage flyter sammen helt " " romopplevelsen er unik. den yttre veggen uttafor vindusveggen liksom fastholder; favner rommet. og åpningene i den rammer inn visse utsikter. de blir som sterke malerier " " plakat : 17.mai 2044 på urneshus kl 15. det blir pølser, is og brus i cafeen " " kokken plukker urter, epler og tomater rett uttafor kjøkkenet "

4

S N I T T 1 : 2 0 0

B

V A I D


A

B

buss til kirken

kjøkken bibliotek 10m2 kontor 25m2

titte ned

kontor 8,5m2

Kopi 5m2

møterom, pause 35,5m2

garderobe og oppbevaring

pergola med klatreplanter arbeidsbenk for planter gangstier i eplehagen

kvann

ovn

URNESHAGEN utekjøkken sittebenker

ramsløk

URNESHAGEN vaid hamp båt under bygging

kålplanter

lin hestebønner

salvie

urtehage

krydderurter

N

URNESHAGEN

A ø v r e p l a n 1 : 2 0 0

o g

u r n e s h a g e n

0

5

10

15

B

20

25

30 M

Arealoversikt, m2

Ansatte- og driftsarealer 92 Kontor daglig leder 8 Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 24 Kopirom, lager rekvisita 5 Møterom, pauserom 20 Med tekjøkken Toaletter og garderobe, personale 5 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 5 Felles varemottak 10 Lager redskap, utemøbler etc. 15

SUM FUNKSJONSAREAL 696 Teknikk

BRUTTOAREAL plan 1 plan 2

5

not. (inkl butikk)

A

71,21m

B

overlys

urnes stavkirke tre og tro 140m2

kirkerommet

inkl garderobe (del av vestibyle)

norges verdensarv 60m2

nordportalen

tekn uts. 8m2

filmrom 30m2

barn og unge 34m2

salg lokal mat 23m2

garderobe og toaletter 41m2

lager

lager utst. 12m2

teknisk 70m2

sittebenk

sittebenk

rengj.

sittebenk

lager formidl. 11,5m2

vestibyle - resepsjon - butikk 166m2

bod utemøbler 6,5m2

peis wc kjøkken

60 140 12 8 12 232

60 140 12 8 11,5 231,5

8 24 5 20 5 5 10 15 92

8,5 25 5 35,5 18 3,5 26 11 132,5

691

788

70

70

848 149 997

felles resepsjon og butikk

tørrv. 5m2

varemottak 26m2 kjøl 4m2

kjøkken 29m2

entre

kjølet matavfall 10m2

frys 4m2 tomkasser u. trapp

2 6 ,9 4 m

vaid 166 74,5 29 23 41 0 4 30 34,5 22 424

lager butikk

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

program 145 50 25 23 13 20 6 30 35 20 367

hamp

kafé og servering 74,5m2

inkl garderobe oppbevaring Urtehage

inkl under utetrappe av- pålasting for varemottak

N

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lager kafé Inkl. kjølt avfallsrom Publikumstoaletter 4 stk + HC Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

A m a r k p l a n 1 : 2 0 0

0

5

10

15

20

25

30 M

B

V A I D


her stopper bussen til kirken

N

entre

varemottak

urneshagen

urneshagen vandre opp til kirken

vandre blandt epletrær

TEKNISK BESKRIVELSE Gulv og vegger mot terreng utføres i betong, innvendige vegger i synlig massivtre unntatt vegg mot teknisk rom, som er betong. Dekke over plan 1 utføres som element av massivtre spent mellom bærende bjelker av limtre. Oppe på denne konstruksjon legges isolasjon, membran og trebord på lekt. Regnvann ledes ut til skjerm og synlig renne mellom dekke og skjerm. Plante-kasser utføres i 10mm stålplater klosset opp over rot-bestandig membran. I bunn på kasse legges drensplate, over den matjord 30-100cm avhengig av hvilke planter kassen er tenkt for. Overflatevann fra terreng håndteres med synlig kanal 20x20cm i samme materiale som plante-kasser og ledes ut på hver side bygg hvor det infiltreres i bakke slik at håndteringen av vann synliggjøres og blir en forståelig del av bygget. Alt utvendig tre inklusive tre-skjermen foran huset og pergolaen på takterrassen er i malmfuru behandlet med mørk tømmerolje. Valg av teknikk for grunnlegging og avstiving for jordtrykk tas i forbindelse med detaljerte geotekniske grunnundersøkelser. Som brannteknisk løsning kan vurderes Inergen slukkeluft for å unngå skader på utstilling ved evt. brann. Anlegget er oppdelt slik at hver branncelle har direkte utgang til det fri og dermed enkel rømning.

6

s it u a s j o n s p l a n 1 : 5 0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55 m

V A I D


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.