092 Stavkirkens velkomst

Page 1

URNES VERDENSARVSENTER Stavkirkens velkomst

URNES VERDENSARVSENTER STAVKIRKENS VELKOMST


VERDEN INN I TUNET Urnes stavkirke er målet, verdensarvsenteret er velkomsten. Bygningen innskriver seg naturlig i landskapet og som en rast på veien ved oppstigningen mot stavkirken. Senteret tilbyr sanselige stiforbindelser og romligheter både langs og gjennom huset, og som gir nye opplevelser og flytter fokus fra helhet til detalj, fra fjordlandskap og store vyer til fordypelse, taktilitet og lokalt forankrede verdier. Ved ankomst fra fjordveien, med fergen fra Solvorn, kan stavkirken skimtes øverst i klyngetunet, på bygdens høyeste punkt. Nedenfor kirken, ligger en håndfull bygninger i det bratte terrenget. En av disse bygningene skiller seg forsiktig ut og vekker nysgjerrigheten. Bygningen er Urnes stavkirkes velkomst og viser sitt slektskap med kirken ved sin tjærebeisede trekledning og taktile fremtoning. Ornes er i kraft av stavkirken en del av et globalt fellesskap og har som oppgave å beskytte samt videreformidle stedets natur- og kulturarv. På Ornes henger natur- og kulturarv ufravikelig sammen - og har gjort det i generasjoner. Fra sitt sted i verden, kan grenda formidle sitt innspill til bærekraftig forvaltning av og produksjon i kulturlandskapet. For å ivareta stedets integritet videreformidles stavkirkens historie og lokalsamfunnets liv, drift og produksjon som en helhet i det nye senteret. De besøkende får en varm velkomst og en rik opplevelse i bygda, med verdensarvsenteret som første stoppested og møtepunkt. Senteret bidrar til en større forståelse av stedet, historien og hva et bærekraftig liv betyr her. Det nye verdensarvsenteret favner likelig lokalsamfunnet og de besøkende, og blir dermed et samlingspunkt for de lokale så vel som internasjonale gjester. Huset er en velkomst som byr verden inn i stuen. En koselig storstue for bygdas og kommunens innbyggere og en spennende lekeplass for barna. Det er også en velkomst med dyp røst, som inviterer til hvile, rast, ro og fordypelse. Huset forteller mange historier samtidig som det samles nye minner og gode stunder. Velkommen fastboende, velkommen gjester!

Den kileformede tomten ligger sentralt plassert i krysset ved innfartsveien Sørsidevegen og veien opp til stavkirken. Terrenget skråner ned mot vannet og er derfor godt synlig fra fjorden.

Bygningen plasseres langs Sørsidevegen, med langsiden mot fjorden og de åpne gavlene mot helholdsvis eplehagen i sør og ankomstsituasjonen i nord.

Bygningsvolumet tilpasses landskapet og beskjæres slik at den østlige langsiden ligger langs høydekurvene.

Verdensarvsenteret legger seg naturlig inn i landskapet og det omkringliggende bygningsmiljøet og antyder et slektskap med stavkirken i kraft av materialevalg.

Den nordlige gavlen nedskaleres for å tilpasse seg de omkringliggende bygningenes skala. 5m

10m

20m

50m

SITUASJONSPLAN 1:500 1m

5m

10m

20m

1:500

URNES VERDENSARVSENTER STAVKIRKENS VELKOMST

1:200


Øverst th.: For å tilpasse seg det omkringliggende bygningsmiljø, nedskaleres bygningen mot nord. Besøkende blir møtt av et innbydende gavlmotiv Nederst th.: Fra fjorden skimtes Urnes stavkirke øverst i grenda. Nedenfor klyngetunet ligger tradisjonell bebyggelse med langsiden mot vannet. Verdensarvsenteret innskriver seg i dette bygningsmiljøet samtidig som den antyder et slektskap til stavkirken.

BYGNINGEN I LANDSKAPET På veien opp til stavkirken ligger Velkomsten. Huset er utformet med samme logikk som nabobebyggelsen, som tradisjonen er her i vestlandets fjordbygder; en solid base liggende langs skråningen – som vokst opp av samme landskap – og den hevede bygningskroppen med langsiden mot fjorden og vannet. Bygningen fremstår som tidløs og innskriver seg i det helhetlige bygningsmiljøet, som en harmonisk og velproposjonert addisjon fra samtiden.

åpen plan

utstilling

URNESHAGEN Bygget kiler seg forsiktig inn i Urneshagen og byggets sørlige gavl blir dermed omkranset av epletrær. Fra ankomstplassen ved Sørsidevegen kan man gå direkte opp i eplehagen langs sørgavlen. Stiforbindelsen er utformet som en landskapelig trapp som inviterer til uformelt opphold i solveggen blant trærne.

Pause / Samling / Overdekke En viktig del av norsk turkultur er å finne ly på veien. Gapahuker er viktige i dette og tilbyr en plass å sitte, ta en kopp kaffe og en matbit.

Kontruksjon / Materialitet Urnes Stavkirke har hovedrollen i grenda. Trefasaden er tjærebeiset og har naturlig patinering etter vind og vær. Både romlighet, konstruksjon og fasade har et vertikalt uttrykk.

HUSETS RETNINGER Besøkende blir møtt av et harmonisk og lett lesbart bygg og blir naturlig ledet inn i byggets ulike romligheter. De glidende overgangene mellom inne og ute pirrer sansene og gir de besøkende frihet til å bevege seg rundt mellom husets mange fristelser, uten å kreve inngangsbillett. Husets organisering bruker antydningens kunst til å øke de besøkendes ønske om å benytte seg av husets fasiliteter og ulike tilbud. Byggets åpne planløsning i 2.etasje vitner om dette. Selv når bygget er lukket, vil det være plass under det trygge taket og bygget vil da fungere som en normal rasteplass med benker og wc - og kanskje en friluftsfest eller lekeavtale? Det trygge taket gir intimitet og en pause fra det storslåtte landskapet utenfor. I utvalgte sekvenser innrammes landskapet utenfor: fjordutsikten, Urneshagen og det steile landskapet videre opp til stavkirken. Senteret åpner seg i tre forskjellige retninger. Mot veien i vest, hvor hovedinngangen ligger, mot nord ligger enda en ankomstsituasjon; gavlen som åpner seg for vandrende fra fergekaien, og i sør mot stien videre, oppstigningen mot veien videre, reisen til kirken, gjennom eplehagen.

Tradisjon / Landskap I området rundt verdensarvsenteret finner vi mange gode eksempler på tradisjonell norsk arkitektur godt tilpasset landskapet. Horisontale bygningskropper med steinfundament, trefasade og lyse tak.

Taktilitet / Mystikk Med Urnesportalen som eksempel, finner man mystikk og taktilitet. Det eldre kunsthåndverket vitner om et høyt kunstnerisk og håndverksmessig nivå man kan lære av i dag.

Fra bygningens andreetasje er det direkte forbindelse til Urneshagen. Det fleksible hagegulvet under det store taket har mange sitteplasser og høyt til taket. Det gir mulighet for mange former for arrangementer - fra seminar til barnebursdag. TEKTONIKK Verdensarvsenteret er konstruert oppå en tung base. Basen er delvis plassert inn i terrenget, med et mål om minimale terrenginngrep. På basen plasseres en lett og elegant trekonstruksjon. Konstruksjonen er tydelig i fasaden og bidrar til

at den får et vertikalt preg. Saltaket, som limtreskontruksjonen løfter, forsterker husets horisontalitet og forbindelse til landskapet - og er utformet slik at den følger stigningen til stavkirkevegen. For å sikre en tilnærmelsesvis vedlikeholdsfri fasade, er treverk på både fasade og tak behandlet med ild. Brent og forkullet tre fremhever treets natulige årer og man kan variere mørkhetsgraden fra lys grå til svart. Teknikken er en gammel japansk teknikk for å hindre fukt for å trenge inn i treverket og er brukt i Norge til bl.a. gjerdestolper og pæler til kaianlegg. Byggets mørke materiale minner om stavkirkens tjærebeisede trekledning og gjør samtidig at senteret ikke tar for mye oppmerksomhet sett fra fjorden. Husets innside består av naturlig limtre og bidrar til et lyst og luftig inneklima. Basens solide bakvegg og gulv formidles som det tunge fundamentet som det lette besøkssenteret stå trygt oppå.

ANKOMST Hovedinngangen er plassert langs Sørsidevegen, ved en oversiktlig møteplass der det er plass til større publikumsmengder samt holdeplass for el-buss. Inngangspartiet er tydelig i fasaden, som et åpent felt som inviterer inn. Gjennom denne transparente delen av bygningen, ser man inn i husets hovedrom, som forbinder alle senterets funksjoner. Fra krysset i nord finnes en mer uformell ankomst. Her blir besøkende ledet inn under taket og omsluttes av en vakker, åpen trekonstruksjon. I dette rommet, som både er stiforbindelse, utsiktspunkt, rasteplass og mye mer, oppleves den lokale skala og man kommer ned i tempo. Herfra kan man velge drikke en eplesider i kaféen, gå ut i Urneshagen, fortsette veien videre opp til kirken, gjennom eplehagen - eller gå ned trappen til utstilling og butikkene. For dem som ankommer fra stavkirken, finnes også en tredje ankomstsituasjon. Byggets sørside, som åpner seg mot Urneshagen og veien opp mot stavkirken, gir muligheten besøkende som ennå ikke har vært innom å ta en tur inn i huset. Også sett fra en fastboendes perspektiv, gir flere stier inn gjennom huset, større bruksverdi, aktivitet og muligheten for å treffe kjentfolk på veien.

URNES VERDENSARVSENTER STAVKIRKENS VELKOMST


30 (0)

DEN LYSE STORSTUEN Den lyse foajeen samler programmene og er det sentrale omdreiningspunktet i huset – både vertikalt og horisontalt. Rommet er dobbelthøyt, lyst og åpent, og er dimensjonert for sambruk og fleksibilitet. Fra den overdekkede inngangen har man oversikt over alle de funksjonene huset har å tilby. Herfra kan du også ane eplehagen i terrenget ovenfor og det aktive, uformelle hagegulvet på neste etasje.

1.ETASJE 1:200

1m

5m

10m

Det er plassert minimalt med lukkede vegger i rommet for at trekonstruksjonen får komme til sin rett. Rommene er derfor formet av små, lukkede funksjoner (heis, toalett og lager) som er plassert slik at de danner nisjer og mindre romligheter i det store og innholdsrike rommet. I de forskjellige nisjene finnes lekekrok, museumsbutikk, filmrom og butikk for lokalproduserte råvarer. Lokalbutikken er plassert langs den åpne fasaden med mulighet fortilkomst når senteret er lukket.

20m

1:200

37,6 (+7,6)

Øverst th.: Den lyse og flerfunksjonelle foajeen er lokalbefolkningens storstue og en verdig og varm velkomst for alle besøkende.

35 (+5)

30 (0)

SNITT AA 1:200

1m

5m

10m

20m

1:200

Nederst th.: Fasadens lekende rytme danner lysspill , detaljering og variasjon i huset. Søylene i ytterveggen holder på et friluftstak som i kraft av sin helning antyder veien videre til stavkirken

Utstillingsrommene, kontoravdelingen og museumsbutikken kan låses av, slik at foajeen kan brukes utenom senterets åpningstid. Fra foajeen går man inn i utstillingen til venstre. Rommet er utformet ut fra tanken om at man skal kunne bevege seg intuitivt mellom de ulike utstillingene. Objektet er plassert med god avstand til inngangspartiet og har mye luft omkring seg slik at besøkende kan studere håndverket på både fra avstand og på nært hold. Utstillingsrommene har vinduer med høy brystning som kan blendes ved behov. Rommene har to utganger og er oppdelt med brannvegg mot foajéen. Senterets kontor og møtefasiliteter ligger i direkte forbindelse med foajeen og sikrer god oversikt og korte gangforbindelser til det store fellesrommet samt ankomstområdet utenfor. Kontorene er lyse og har flott utsikt over Urneshagen mot sør. Kontorområdet har egen inngang som kan brukes når senteret er lukket.

37,6 (+7,6)

35 (+5)

30 (0)

FASADE 1:200 URNES VERDENSARVSENTER STAVKIRKENS VELKOMST


35 (+5)

35 (+5)

HAGEGULVET MED HØYT TIL TAKET Hagegulvet er et uformelt og fleksibelt møtested direkte knyttet til Urneshagen. Hagen og kaféen i samme plan tilrettelegger på en godt måte for formidling av bærekraftig produksjon og tilbyr opphold for alle.Det er god plass til varierte arrangementer: bærekraftsseminar, treverksted for barn, 3 retters meny med guide for luksusturistene, en kjapp vaffel og et glass eplesider for besøkende med stramt program, ungdommen som skal skrive fristil om Urnes stavkirke, yoga-retreats og beboernes storstue.

2.ETASJE 1:200

1m

5m

10m

Under det trygge taket iscenesettes landskapet utenfor og viser hvordan lokale tradisjonsrike håndverk føres videre, hvordan kultiveringen av landskapet bærer frukt i form av lekre råvarer som selges i lokalbutikken og kaféens smakfulle kaker bakt etter en lokale oppskrifter.

20m

Kaféen har en storslått fjordutsikt med mulighet for små og store møter. Bygningens glidende overgang mellom ute og inne muliggjør uteaktiviteter i alle årets sesonger. På lyse, varme dager blir hele platået tatt i bruk og summer av liv. Om høsten brukes det som en overdekket møteplass for lokale turgrupper og omdreiningspunkt ved høsting av årets epler. Om vinteren inviteres alle til stemningsfullt julemarked og juleverksted. Om våren står trærne i blomst fra mai og danner en flott kulisse for 17.mai-feiring, loppemarkeder eller seminarer. Platået er et offentlig tilgjengelig møtepunkt, en rast på veien videre, en invitasjon til å komme ned i tempo med fokus på detaljen i helheten. Stiforbindelsene i huset leder ut i Urneshagen med steinheller og grus, før landskapet og vegetasjonen tar over. Landskapsbearbeidingen er naturlig, uten store konstruksjoner og terrasser. Utenfor er det den frodige eplelunden som står i fokus, med fjorden og et veldefinert, harmonisk bygg som bakteppe.

1:200

37,6 (+7,6)

35 (+5)

SNITT BB 1:200

1m

5m

10m

Øverst th.: Hagegulvets kobling til kaféen og Urneshagen, med naturlige stiforbindelser ut i hagen og ned mot byggets forplass langs veien.

20m

1:200

Nederst th.: Ankomst til senteret på vei ned fra stavkirken. Eplelunden omslutter bygget.

URNES VERDENSARVSENTER STAVKIRKENS VELKOMST


BÆREKRAFT

AREALER

Byggets materialer er robuste, lokale og bærekraftige. Den holdbare trekonstruksjonen er lett å montere samt demontere. Bygningens fotavtrykk er optimert, noe som sikrer en god og fleksibel arealbruk samt minimale terrenginngrep. Bygningen er utformet etter prinsippene for passiv design og oppnår dermed minst mulig utsving mellom varme og kulde gjennom året. Den robuste og miljøvennlige trefasaden og taket fungerer som byggets ytterlag som lager en klimatisert mellomsone mellom tett hus og utendørs klima. Denne konstruksjonen skjermer rommene for direkte sollys og potensiell overoppheting. Sammen med naturlig ventilasjon, fuktsikring av konstruksjon og andre bygningsdeler samt god akustikk gir designet et helthetlig godt inneklima.

Publikumsfunksjoner

unngå blending og overoppheting

god akustikk, lysforhold, utsyn og inneluft robuste materialer fleksibel planløsning universell utforming

uisolert mellomsone

naturlig ventilasjon

fuktsikring

isolert

mulighet for termisk varme

oppsamling av regnvann til WC, vanning av grøntanlegg

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

(15 + 3)

147 55 25 24 18 21 8 28 36 19

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²

57 136 10 7 11

m² m² m² m² m²

23b

4

5b

2

Basisutstilling: Norges verdensarv Utstilling: “Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år” Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

2.etasje

Ansatte/driftsarealer Taket bidrar også til skjerming av lyd og lys mot grenda i øst, og det planlegges nedsatt belysning for ikke å forstyrre det lokale artsmangfold.

16 17 18 19 20 21 22 23

Ute: helhet

inne: fordypelse

Fjordutsikt fra hagegulvet

Tung under, lett over

Trappen imiterer terrenget

FLEKSIBILITET & ROMLIGHET

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk à 6 m² Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. SUM funksjonsareal SUM BRA

(7 + 5)

9 24 6 20 5 5 11 12

m² m² m² m² m² m² m² m²

694 m² 943 m²

Ved private arrangementer låses utstillingen, museumsbutikken, butikk for lokale varer i førsteetasjen, og foajéen får en annerledes, mer initim form. Tekjøkkenet ved resepsjonen taes i bruk. På andre etasje låses kun kafékjøkkenet slik at gjestene kan bruke kaférommet samt øvrige sitteanordninger på hagegulvet.

For å sikre en tilnærmelsesvis vedlikeholdsfri fasade, er treverk på både fasade og tak behandlet med ild. Brent og forkullet tre fremhever treets natulige årer og man kan variere mørkhetsgraden fra lys grå til svart. Teknikken er en gammel japansk teknikk for å hindre fukt for å trenge inn i treverket.

Bygningens to nivåer tar for seg de kontrasterende begrepene inne/ute, helhet/ detalj, oversikt/fordypelse. Besøkende blir dermed ledet gjennom varierte og spennende romlige sekvenser.

Når senteret er helt stengt, har de ansatte atkomst via egen dør til driftsavdelingen. Butikken for lokale råvarer har på samme måte egen inngang og samtidig også muligheten for å selge ut av huset.Også varelevering har separat inngang.

Også gjennom årets fire sesonger og gjennom døgnets 24 timer, endres bygningens romlighet seg: Når senteret er i full drift, har de besøkende tilgang til alle rom, foruten kontoravdelingen.

Tross de varierte romlige sekvensene, legger alle byggets rom opp til en naturlig publikumsflyt med plass til alle besøkendes ønsker og drømmer!

Det brente treet er valgt ut fra fjernvirkning (at den ikke lyser unødvendig opp i landskapet), at den antyder et slektskap med kirkens tjærebeisede fasade samt materialets mulighet for taktilitet og rytme. Treets åreretning plasser er også avgjørende for hvordan lyset reflekteres. F.eks. på taket, er det viktig at treet virker lyst og reflekterer godt, for å henge sammen med områdets lyse skifertak.

HOVEDDISPONERING

PRIVATE ARRANGEMENTER

ATKOMST NÅR LUKKET

PUBLIKUMSFLYT

1) Utstillingsrom 2) Foajé 3) Kontorlokaler 4) Kafé 5) Terrasse

Foajé uten butikker åpen. Kafé uten kjøkken åpen samt terrasse og WC

Egen atkomst til butikk, kontorlokaler og varelevering Terrasse og WC åpent.

Ankomst fra forplassen når senteret er åpent. Det er alltid åpent fra nordog sørplassen

5

2.etasje

1.etasje

1

15

12

11

22

8

10

23a

Teknikk

21

18

20

17 16 19

1.etasje

Basen er steinmur med lokal stenart, og er valgt for å legge bygningen godt inn i landskapet og for å følge den lokale byggeskikken. Ur eller talus er avsetninger av relativt grovt materiale ved foten av bratte fjellsider, og kanskje grunnen til at stedet i sin tid fikk navnet sitt. Derfor er stein i form av heller og steinsatte stier plassert ut som referanser i landskapet og Urneshagen, før vegetasjonen overtar. Nye vegetasjonsflater plantes med lokale arter og epletrær. Bygningens interiør preges av lyse flater i varme toner: ubehandlet eller lysbeiset trekonstruksjon og bjørkefinér og lune akustikkplater i himlingen. Bare utstillingsrommene avviker fra dette konseptet, med mørkere vegger. Gulvet i første etasje foreslåes som terrazzo-gulv med resirkulert/gjenbrukt stein fra utgravingen på tomten, mens hagegulvet i andre etasje er lagt med trebredder for et multifunksjonelt og uformelt platå.

4

2

7

9

14 13

6

5a

MATERIALITET

Besøksenterets inndelt i 5 ulike soner. I første etasje finner man utstillingsområdet, kontor- og driftsarealer samt den store og flekfunksjonelle foajéen. Foajéen forbinder opp til andre etasje via trapp og heis. Her oppe ligger kaféen på en romslig treterrasse, hagegulvet, med utsikt over fjorden.

1

3

Utstillinger 11 12 13 14 15

Den store takflaten gir god mulighet for en velstyrt oppsamling av regnvann til toaletter, vanning av eplehagen og med mulighet for kombinasjon med resirkuleringssystem samt lett tilgjengelige lekkasjeventiler.

Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken/ oppvask mv. Lager kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

2.etasje

2.etasje

2.etasje

1.etasje

1.etasje

1.etasje

3

URNES VERDENSARVSENTER STAVKIRKENS VELKOMST


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.