068 URNESPASSASJEN

Page 1

EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA INNGANGEN TIL SENTERET

URNESPASSASJEN Ornes, med kulturlandskapet, fjorden, fjellene, fortiden, nåtiden og fremtiden. Det nye besøkssentret skal føye seg inn i denne helheten, løfte historien frem og bringe den videre. Det nye skal behandle fortiden med respekt samtidig som det skal pirre nysgjerrigheten og skape rom for ny bruk og forvaltning av kulturarven.

Tomten er svært bratt i to retninger

Funksjonsveggen støtter opp terrenget

URNES VERDENSARVSENTER

Utstillingsrommene skyter seg opp igjennom landskapstaket og skriver seg inn i stedets skala

Verdensarvsenteret blir en del av vandringen og opplevelsen Urnes

Prosjektet er tilpasset kulturlandskapet og plasserer seg godt inn i tomtens topografi. Bygget og utstillingen skal styrke kunnskapsnivået og berike vandringen mot stavkirken og opplevelsen av Urneshagen, samtidig som det skal bli en destinasjon og et samlingspunkt i seg selv. Utstillingsrommene vises i taklandskapet og inviterer besøkende til å oppleve de historiske skattene der nede.

Åpen plan -og designkonkurranse

Motto:

URNESPASSASJEN


EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA VEIEN OVER SENTERET EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA VEIEN

Opplevelsen Urnes Besøkende til Urnes stavkirke ankommer med ferge over fjorden, med bil eller buss til parkeringsplassen, og begynner derfra vandringen mot stavkirken. Besøkssenteret er plassert langs veien som snor seg oppover i landskapet. Fra veien ledes besøkende langs en gjennomgående steinmur inn i besøkssentret der man først får et blikk gjennom hele verdensarvsenteret og ut i eplehagen på den andre siden. Inngangen er formet som en høy glassportal som utstråler en “nåtidig høytidelighet” der man stiger inn mellom den tunge muren (sentrets ryggerad) på den ene siden og det luftige, åpne rommet og landskapet på den andre. Sentrale bifunksjoner som garderobe, toaletter, lager, kjøkken osv. er lagt bak den gjennomgående veggen gjennom sentret, slik at de to sentrale utstillingsrommene danner hovedfokuset i bygget.

Gjennom glassportalen ønskes man velkommen i en sentral vestibyle hvor man får oversikt over besøkssentret og utstillingsrommene. Man kan kjøpe billett til stavkirken, handle i butikken, besøke utstillingsrommene eller bruke tid i kaféen og hagen, eller bare nyte den vakre utsikten over fjorden og fjellene i horisonten. Man kan ta trappen eller heisen opp til taket der bussen venter, eller fortsette den siste biten til fots. På denne måten inviteres publikum til å legge ned tid i opplevelsen «Urnes» og å være til stede i de ulike historiene som skal formidles i besøkssenteret. Verdensarvsenteret for Urnes stavkirke skal oppleves som høytidelig, mystisk og kanskje dramatisk, spesielt i måten man ankommer bygget, hvordan utstillingene er utformet og stemningen de gir. Foajeen i lyst treverk og store vinduer mot utsikten omslutter de mørke, lukkede utstillingsrommene. Dette

skaper spenning mellom de kontrasterende utrykkene og gir en særegen stemning. På Urnes verdensarvsenter beiter sauene til nabobonden fritt på taket samtidig som mennesker fra hele verden inviteres til å oppleve noe av det ypperste denne del av verden har å by på av historisk kunst og kultur. Taklandskapet og Urneshagen Taklandskapet er en fortsettelse av det stedlige kulturlandskapet og er tenkt å fungere som et samlingspunkt, i og utenfor åpningstiden til senteret. Taket kan benyttes til hverdag og fest. Et amfi trapper seg opp fra den store takflaten mot veien. Trinnene kan benyttes som amfi for publikum ved spesielle anledninger eller sitteplass for en rast med matpakken for å nyte utsikten. Tunet nedenfor kan samle grupper for formidling, dans, taler eller litt lek

når beina er fulle av spring. Den store takflaten er forbundet med Urneshagen ved rampe og en trapp i terrenget. Hagen ser man helt fra senterets inngangsparti: Siktlinjen mellom adkomsten og hagen er en sentral del av plangrepet. Sentret og hagen skal smelte sammen ved at planen strekker seg utover i landskapet slik at skille mellom hage og bygning viskes ut. Via senteret kan man vandre gjennom de grønne utstillingene i Urneshagen, opp til tunet på taket og videre til stavkirken.

fleksibelt varieres utfra forventede størrelser på grupper for de ulike utendørs formidlings og aktivitetstilbud f. eks. med små plasser eller steder å sitte, smake, se og lukte.

Vandringen mellom trærne og andre vekster skjer via tilpassede installasjoner i landskapet slik at alle uansett førlighet har mulighet til å oppleve kulturlandskapet og de ulike formidlingssonene. Stedvis kan det etableres boardwalks slik at publikums fotavtrykk i minst mulig grad påvirker landskapet. Dette konseptet kan

URNESPASSASJEN


0

3 0

6 3

6 6

6

18 m 18 m

0

0

0

5

10

0

5

10

30 m

3

3

6

6

12 m

12 m

30 m

SITUASJONSPLAN 1:500

URNESPASSASJEN


Adm.

Tro og tre

Servicefunksjoner

Basis

Faste funksjonsrom

Fjorden

Fjorden

Eplehagen

Viktige siktlinjer inne i senteret

Vestibyle

Lek og lærig

Torget

Kafé og ute

INTERIØRPERSPEKTIV FRA “TORGET” MELLOM UTSTILLINGSROMMENE Det åpne rommet med mange samlingssoner

Utstillingene Utstillingsrommene er lagt i to kjerner inspirert fra stavkirken med sin vertikalitet, materialbruk og farge. Man går fra det store og lyse landskapet i vestibylen, inn i de mørke og høyreiste rommene. Rommene har robust utforming og materialbruk og vil med belysning, lukt og romfølelse vise til stavkirkens helt spesielle atmosfære og løfte frem utstillingene. Kontrasten mellom vestibyleområdet og utstillingsrommene blir dramatisk. Akkurat som i stavkirken må øynene venne seg til mørket der inne og man stiger inn i en annen spennende verden, hvor alt fokus er på utstillingsgjenstandene. Små hull i veggen øverst i utstillingsrommene leder tynne stråler av dagslys inn i rommene. Tilnærmet slik lysgluggene i toppen av

stavkirken, leder dagslys inn i kirkerommet. Fra utsiden av verdensarvsenteret vil utstillingsrommene vises som to mørke skulpturer i landskapet. De er robuste konstruksjoner som tåler å brukes, som bakteppe, til å løpe rundt og å sitte inntil. Organisering av planen Vestibylen er et langstrakt rom med et stort overlys langs den gjennomgående veggen og store vinduer mot den fantastiske utsikten mot fjorden og eplehagen. Utstillingsrommenes asymetriske form deler vestibylen inn i ulike soner slik at den kan møbleres for ulike behov og tilpasses varierende siktlinjer i bygget. Torget er et sentralt sted i vestibylen. Her er inngangene til begge museumsrommene og filmrommet. Rommet mellom bakveggen, utstillingsrommene og glassfasaden danner naturlige plasser for formidling og samlingsplasser for guidede grupper.

Fleksibilitet i bruk

Utstillingsrommene kan stenges helt av og vil da fungere som bakvegger og romdelere for resten av senteret. På denne måten kan senteret enkelt benyttes etter åpningstid eller i perioder der utstillingene skiftes. De to utstillingsrommene kan også være åpne uavhengig av hverandre. Administrasjonen ligger sentralt ved inngangen, men allikevel fullstendig adskilt fra publikum. Museumsbutikken, resepsjonen og administrasjonsdelen er lagt på samme sted slik at det kan være minimalt med personale til stede i lavsesong og slik at man enkelt kan omfordele personale i travle perioder. Administrasjonen ligger plassert samlet med tilknytning til besøkssenterets resepsjon og vestibyle. Møterom og kontorer er plassert mot byggets åpne fasade og får dermed en glassvegg

som fanger lyset og den vakre utsikten. Tekjøkken, kopirom, toalett og garderober legges mot den lukkede veggen mot inngangspartiet. Et av toalettene er tilgjengelig fra utsiden av bygget og kan benyttes utenfor senterets åpningstid. Tekjøkkenet og møterommet vil også kunne gjøres tilgjengelig utenfor museumstiden til f.eks. lokale arrangementer.

innenfor de ønskede 1000 m2, dersom vi skulle få til et vakkert besøkssenter med god logistikk. For å unngå skjemmende varelevering, avfallsrom, og den etterspurte parkering har vi valgt å avvike fra programmet og plassere disse funksjonene sammen med hoveddelen av tekniske rom I en kjelleretasje med tilbaketrukket avkjøring fra Fv 331 på nedsiden av tomten.

Museumsbutikken er basert på møblering i vestibylerommet, der produktene stenges av i skap og bord slik at vestibylen holdes åpen og luftig selv når butikken er stengt. Butikken har felles disk/kasse med billettsalget. Ved at butikken er en egen del av vestibyleområdet fører man alle besøkende forbi varene. Salg av lokal mat kan også leggestil dette området.

Bygningen er universelt utformet, innvendig og utvendig. Heisen forbinder de tre etasjene og leder opp til utgangspunktet for videre transport til stavkirken. Urneshagen gjøres tilgjengelig via stier og konstruksjoner på landskapet.

Vi har funnet det svært krevende (umulig) å holde bruttoarealet

URNESPASSASJEN


0

3

6

6

18 m 0

0

5 0

3

6

12 m

10 3

6

30 m

12 m

KJELLERPLAN 1:200

Programmert areal kvm

Prosjektert areal diff kvm

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30 35 20

398,7 160 60 32 15,5 16,7 23 5,5 31 35 20

26,7 15 10 7 -12,5 3,7 3 -0,5 1 0 0

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60 140 12 8 12

232 62 138 12 8 12

0 2 -2 0 0 0

92 8 24 5 20 5 5 10 15 70 18696 m

103,7 6,5 31 3 20 8,7 8 10,5 16 36 734,4

11,7 -1,5 7 -2 0 3,7 3 0,5 1

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Forutsatt areal tekniske rom - ikke medregnet 0 3 6 SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA BTA Hovedetasje BTA Parkeringskjeller under bakken

6

1318 992 326

38,4

0

3

0

6

6

5 0

3

6

3

6

HOVEDPLAN 1:200

12 m

6

0

3

6

6

18 m

18 m 0

12 m

0

10 30 m

6

18 m 0

0

3

5 0

3

6

10 3

6

30 m

12 m

UTOMHUSPLAN 1:200

URNESPASSASJEN

12 m


0

3

0

5

0

0

6

10

3

5

18 m

0

Snitt A-A 1:200

3

6

12 m

30 m

6

10

6

6

18 m

Snitt B-B 1:200

0

3

6

12 m

30 m

FJERNVIRKNING - PERSPEKTIV FRA FJORDEN

Miljøløsninger Stavkirkene er kanskje det det beste eksempelet på bærekraftig bygg som finnes. I hundrevis av år har de holdt sin samfunnsrelevans, tålt ombygginger, flytting, hærverk og daglig bruk. Å love at verdensarvssenteret skal tåle tidens tann på samme måte blir kanskje vel ambisiøst, men vi ønsker å benytte materialer med særlig lang levetid som tre, stein og glass og derigjennom sikre sirkulære prinsipper ved gjennomtenkte sammenføyninger, minimal bruk av kjemikalier samt å benytte robuste, lavteknologiske prinsipper i samspill med nyere teknologi for oppvarming og ventilasjon. Det er tenkt hybridløsninger mellom passive ventilasjons- og energiløsninger og moderne energieffektive systemer som arbeider sammen med materialene i besøkssentret.

av stedsegne vekster og vil bidra til at overvann blir håndtert over byggets fotavtrykk. Et godt dimensjonert lag av drenerende masser, jord og vekster vil bidra til å isolere taket og stabilisere inneklima, til å være svalende om sommeren og isolerende de kjølige og kalde dagene og nettene.

Det er lagt vekt på robuste konstruksjoner og materialer som står godt i situasjonen og tåler mange tiårs bruk, selv i perioder med svært mange besøkende.

Masseuttaket i forbindelse med bygget er tilnærmet i massebalanse. Massene vil deponeres på egnet sted i nærheten og tilbakefylles på tomten. Det legges vekt på at sentret skal inngå som en naturlig integrert del av kulturlandskapet når byggearbeidene er avsluttet.

Det er lagt vekt på å ivareta det sterke visuelle inntrykket av landskapet og la bygget bli en del av situasjonen. Taket er dekket

Innvendige materialer skal bidra til et stabilt inneklima ved utstrakt bruk av treverk både på gulv og i himlinger. Treverket vil være med å holde fuktbalansen stabil igjennom døgnet og årstidene og bidra til behagelig akustikk. Det vil benyttes åpne metoder for overflatebehandling både ute og inne for å utnytte treverkets egenskaper maksimalt.

URNESPASSASJEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.