053 SVART HYTTE

Page 1

SVART HYTTE Å bygge i et så dyrebart miljø følger med noen klare forpliktelser om å respektere den eksisterende balansen mellom stavkirke, natur og kulturlandskap. Det var viktig for oss å designe et bærekraftig bygg som ville sette et minimalt visuelt preg på tomten og la Urnes stavkirke fortsatt være det viktigste landemerket i området.

Konstruksjonen er inspirert av en lokal vernakulær arkitektur i form av en trehytte som hviler på steinsokkelen. Den mørke tonen på kledningen refererer direkte til fargen på stavkirken, og dens nedtonede utseende forsterkes ved å skape en sømløs blanding med den omkringliggende arkitekturen.

Prosjektet bruker det skrånende terrenget som en romlig mulighet til å skape en opplevelse på flere nivåer, ensidig skråtak spenner over museet og lobbyen og danner et stort rom med dobbel høyde. Mesaninene inni er arrangert i form av et podium som eksemplifiserer den fantastiske utsikten over elven og fjellene. Den mørke trefinishen på interiøret skaper en kontrast mellom ute og inne, og maksimerer opplevelsen av det omkringliggende landskapet. Det koselige interiøret er organisert rundt den sjenerøse lobbyen og inviterer besøkende til å hvile rundt peisen med biodrivstoff og tenke etter.

Det skrånende grønne taket smelter sammen med områdets krevende omriss og blander seg med den omkringliggende faunaen og tilstøtende frukthage. Fra østsiden smelter taket helt sammen med bakken og skaper en myk overgang mellom landskap og arkitektur.

SVART HYTTE


0

Eksteriørperspektiv, fra fjordsiden, som viser verdensarvsenteret og Urneshagen

10

20m

Situasjonsplan 1:500

SVART HYTTE


1

3

4

B

C

D

E

F

G

0

4

2

3

4

1 : 200

2

Eksteriørperspektiv, fra fjordsiden, som viser verdensarvsenteretAom nattenB

H

4

C

0

4

4

E

F

2

1

H

B

C

D

E

F

G

1 : 200

C

D

E

F

G

H

H 4

3

8m

0

Framside fasade 1:200

8m

ation

2 SouthElevation 1 : 200

4

8m

Tilbake fasade 1:200 Section 2 1 : 200

0

2

G

8m

5

0

D

SouthElevation

5

8m

Inngangs fasade 1:200

B

WestElevation

A 1

5

5

0

1

4

1 : 200

A

2

3

WestElevation

1

1

2

3

EastElevation 1 : 200

4

8m

SVART HYTTE


A

B

C

D

E

F

G

H

0

B

C

D

E

F

G

8m

H

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet

A 2

3

4

B

C

D

E

F

G

H

5

6070

1

Level 00 FFL 0.000 m

5025

Level 01 FFL 3.000 m 2650

A H

4

Level -1 FFL -1.050 m 0

4

8m

0

4

A-A Snitt 1:200

8m

B-B Snitt 1:200 0

4

8m

0

4

8m

SVART HYTTE


A

5

B

C

D

E

A

F

G

H

5

1

1

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

A

2

B

C

D

E

F

G

H

2

Basisutstilling Norges verdensarv

3

3

Renholdsrom, lager

4

2

Level 1

renholdsutstyr

B

B

4

1 : 200

5

5

A A

B

C

Interiørperspektiv fra utstillingsarealene

D

E

F

G

H

F

G

H

Mellometasje Plan 1:200 A

2

Level 1

B

C

D

E

A

1

1

1 : 200

Lagre kafé

Tekniske rom

Søppel

Lagre

2

Kjøkken Salgsrom lokalprodusert mat

Lagre utstilling

Museumsbutikk

2

Teknisk rom Løfte

Filmrom

3

3

Kafé

Resepsjon/vestibyle

Aktivitetsområde for barn og unge

4

B Bagasje

Lager

A

5

B

Vestibyle

B

C

Spisebord

D

E

F

G

H

4

5

Utekafe

1

1

A A

2

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet

B

C

ROMKA TEGORI

Programmerte

Prosjekterte

1 : 200

F

G

H

2

nettoarealer M2

nettoarealer

Publikumsfunksjoner

372

494

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

Prosjekterte

Programmerte

Prosjekterte

nettoarealer M2

nettoarealer

nettoarealer M2

nettoarealer

Ansatte- og driftsarealer

92

220

Utstillinger

232

280

240

Kontor daglig leder

8

18

Basisutstilling Norges verden-

60

80

50

50

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6

Kjøkken, oppvask mv.

25

20

24

30

Utstilling «Urnes stavkirke – tre

140

160

Kopirom, lager rekvisita

5

10

og tro gjennom tusen år»

Lagre kafé

28

24

Møterom, pauserom

20

20

Lager utstilling

12

15

Publikumstoaletter

13

25

Toaletter og garderobe, perso-

5

15

Teknisk rom utstilling (utstyr

8

10

Museumsbutikk

20

20

Renholdsrom, lager renholdsut-

5

15

ifm. utstillinger)

Lager museumsbutikk

6

10

Felles varemottak

10

20

Lager utstillinger, formidlingsut-

12

15

Filmrom

30

40

Lager redskap, utemøbler etc.

15

14

Aktivitetsområde for barn og unge

35

38

Salgsrom lokalprodusert mat

20

27

5

A

B

ROMKA TEGORI

3

Programmerte

4

Level 0

E

Etasjeplan 1:200

3

1

D

ROMKA TEGORI

ROMKA TEGORI Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom.

C

D

70

78

E

SUM FUNKSJONSAREAL

F

G

4

5

Programmerte

Prosjekterte

nettoarealer M2

nettoarealer

696

916

H

SVART HYTTE


Eksteriørperspektiv som viser inngangspartiet på dagtid

Eksteriørperspektiv som viser inngangspartiet om natten

Eksteriørperspektiv, som viser verdensarvsenteret og Urneshagen

Eksteriørperspektiv, som viser verdensarvsenteret og Urneshagen sett mot fjorden

SVART HYTTE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.