041 ISFLAK:

Page 1

ISFLAK: Side 1: Illustrasjon av prosjektet sett fra fjorden Side 2: Plantegniger, plan 1 og 2 i skala 1:200 Side 3: Situasjonskart og prosjektbeskrivelse Side 4: Ilustrasjoner Side 5: Snitt 1:200 med kotehøyder Side 6: Illustrasjon av prosjektet sett mot fjorden


Kort beskrivelse:

Redskapslager 17.8 m²

Filmrom 35.9 m²

Aktivitetsrom 35.8 m²

HCWC 6.2 m²

Prosjektet har fått navnet isflak på grunn av det flate, store og markante taket, som legger seg langs det skrånende terrenget og utgjør hovedformen til prosjektet. En base strekker seg langs den nedre delen av tomten, og fungerer som samlingsplass, inngang, innkjørsel for buss og varelevering, før den fortsetter som en svalgang langs byggets hovedfasade, og ender som et hevet platå for uteservering i tilknytning til byggets kafé/ restaurant. Langs hovedfasaden ligger hovedinngangen, plassert midt på en lang stripe med panoramautsikt over fjorden, som rammes inn av basen og taket til prosjektet. På vei mot inngangen

WC 11.2 m²

passerer man byggets administrasjon og et av utstillingsrommene. Det første man møter når man kommer inn, er en høy buet vegg i et stort, åpent og luftig rom, som kobler seg på alle byggets hovedprogrammer: Restauranten som ligger i direkte tilknytning ril resepsjonen, og de to utstillingsrommene i besøkssenteret. De andre funksjonene befinner seg litt lenger inn i bygningskroppen, men fortsatt godt knyttet til inngangs arealet. Buen, taket og basen fungerer sammen som hovedkomponentene i prosjektet, og setter preg på utformingen og opplevelsen av alle de forskjellige rommene i bygget.

Kjøl/frys 4.9 m² Lokalmat 21.5 m²

Kjøkken 26.1 m² Lager 4.4 m² BK 2.5m²

Lager 8.3 m² Avfallsrom 9.0 m²

Garderobe 8.7 m²

WC 6.8 m²

HCWC 7.8 m² Resepsjon/ vestibyle 159.8 m² Utstillingsrom: Norges verdensarv 63.8 m² Møterom 11.5 m²

Kafé 101.3 m²

Butikk 19.7 m²

Kontor 51.7 m²

Kontor daglig leder 10.1 m²

Snitt A

Snitt B

Snitt C

16M 1M

5M

10M

Utstillingsrom: Urnes stavkirke - tre og tro gjennomg 1000 år 149.8 m²

Lager 9.6 m²

Åpent ned

16M 1M

5M

10M


Prosjektbeskrivelse: Prosjektet samles under et stort tak bestående av en flate med en enkel, men markant form som følger terrenget. Selv om takplaten er stor, er den enkel og gjør den lite ut av seg. Byggets hovedfasade består av en lang og tynn stripe med vindusfelt og og en hovedinngang langs en svalgang i gapet mellom byggets base og tak. Basen strekker seg langs hele tomten fra innkjørsel til uteservering på motsatt side med bygningskroppen i midten. Bygget og basen er vridd 5 grader i forhold til tomtegrensen for å skape bedre sol og utsiktsforhold, og for skape en sikt fra parkeringsplassen hvor mer av byggets forside er synlig selv om bygget hovedsakelig henvender seg mot fjorden. Byggets hovedinngang som ligger på midten av hovedfasaden er markert i basen med en kurvet form som stopper foran inngangsdøren og møter en trapp som leder opp til inngangen fra veien og parkeringsplassene nedenfor. Vestibyle: Vestibylen og resepsjonen i bygget ligger logisk plassert i midten av bygningskroppen, og har enkle koblinger til alle byggets programmer. Rommet er en del av et større rom som strekker seg langs hele byggets hovedfasade, men deles opp av bærende vertikale skiver som definerer ulike rom, og rommer funksjonelt program. Resepsjonsdisken ligger på høyre side i det man kommer inn, med lagring og praktisk oppbevaring i veggen bak. Veggskiven på motsatt side rommer museumsbutikken som består av hyller og moduler som brettes ut av døren når butikken er åpen. Når den stenges lukkes dette inn og blir en del av veggskiven. Restaurant: På høyre side av vestibylen ligger restaurantarealet med byggets beste utsikt mot fjorden, og en sydvendt uteservering på et platå med utsikt. Matforsyningen ligger langs baksiden av resepsjonsdisken (på motsatt side av veggskiven), slik at resepsjonisten også kan ekspedere restauranten når det ikke er bordservering. Den bærende veggskiven mellom restauranten og uteserveringen rommer en peis til bruk på kjøligere dager. Utstillinger: Utstillingsrommene ligger i direkte tilknytning til vestibylen; Basisutstillingen til venstre plassert mellom to veggskiver, og hovedutstillingen opp en trapp eller heis som trer tydelig trer frem i vestibylen. Arealene er åpne mot resepsjonen. Dette er ønsket i prosektet for å skape gode sammenhenger mellom arealene, men utstilingsarealene kan også tegnes om slik at de kan lukkes av med store dører, eller glasskiver.

Kjøkken Kjøkkene ligger også i basen under utstillingsrommet, i direkte tilknytning til kaféen. Kjøl, frys og tørrlager befinner seg inne på kjøkkenet, og flere dører sikrer ren/ skitten sone, og mulighet for varelevering mens restauranten er åpen. Kontorer: Bak basisutstillingen, nærmest adkomsten til tomten ligger kontorarealene plassert slik at ansatte lett ser når det kommer besøkende til senteret. Kontorarealene består av et større åpent landskap med 4 plasser og en sosial sone med eget kjøkken, i tillegg til et møterom og et eget kontor til daglig leder. En egen inngang bakenden av bygget brkes av senterets ansatte og til varelevering og annen funksjonell ferdsel. På baksiden av den buede veggen ligger en ekstra bygningskropp som kun strekker over en etasje, og inneholder mange av byggets mer funksjonelle arealer: Avfalsrommet ligger i enden av bygget, med mulighet for å spyle, og tømme søppeldunkene uten å passere gjennom andre deler av bygget. Garderober til de ansatte ligger i tilknytning til kontorene og inngangen, i den buede veggen. Utstillingslageret til basisutstillingen ligger vegg i vegg med utstillingsrommet. Salgsrommet for lokal mat ligger i tilknytning til resepsjonen, i et buet rom med egne utstillingsmontere og et rundt taklys som iscenesetter dette arealet. I enden av funksjonsveggen (mot øst) ligger publikumstoaletter, sammen med en ekstra bred gangsone i basen, hvor garderober og låsbare skap er plasser. Plasseringen passer også godt i forhold til aktivitetsrommet hvor barn evt avleveres ved ankomst og avreise. Materialitet: Bygget base og store takkonstruksjon gjør det nærliggende og tenke at bygget bygges i en plasstøpt betongkonstruksjon. Basen bygges opp som en støttemur, slik at jordmasse som graves ut, gjenbrukes som fyll i basen. Som kontrast til betongkonstruksjonen, er innvendige overflater i all hovedsak tenkt i tre. Lys eikeparket på alle gulv, og sort spilekledning på alle vegger for å bidra til god lydreduksjon. Den mørke kledningen brukes også på utsiden av bygget, og reflekterer materialbruke i stavkirken.

I arealet under hovedutstillingen ligger filmrom og aktivitetsrommet i bakkant, og kjøkkenet i forkant mot restauranten. Tilgang til rommene skjer gjennom et større gangareal som også inneholder garderober og låsbare skap.

I tillegg til glassfasaden mot fjorden, har ptosjektet to store vinduer, som slipper inn lys i resepsjonen og det store utstillingsrommet. Disse er vendt mot øst og gir besøkssenteret gode lysforhold og lysstemninger på morgenen, men kveldssolen slippes gjennom fasaden på motsatt side.

Aktivitetsrom: Aktivitetsrommet ligger plassert langs fasaden mot sør, med god skapplass og et eget minikjøkken. Store vinduer og egen inngangsdør gir tilgang til platået og eplehagen utenfor, samt gode lysforhold til aktivitetsrommet og gangarealet innenfor.

Uteserveringen er plassert godt i forhold til sol og skjerming, og er direkte knyttet til eplehagen. Aktivitetsrommet har også egen utgang til denne siden av bygget, og en trapp i landskapet fører besøkende opp til veien ovenfor besøkssenteret.

Filmrom: Filmrommet er lagt i byggets mørkeste areal, og rommer 24personer. Inngangen til kinoen ligger synlig og godt tilgjengelig fra vestibyleområdet. Dersom prosjektet skulle ønsked et, vil det være mulig å etablere en større kinosal i etasjen under, med direkte utgang ut på veien nedenfor, som kan brukes utenfor senterets åpningstider

Et eget HCWC er plassert på motsatt side av bygget, på utsiden for å kunne gi tilgang utenom åpningstidene.+37.30

+36.51

+34.00

+43.59

+36.60 +36.51

+34.00

+29.00

+43.59

+37.30

+36.51

+34.00Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.