025 MULDVARPEN

Page 1

MULDVARPEN urnes stavkirke

Urnes stavkirke er et mektig bygg. Kirken står alene og dominerer det vakre fjordlandskapet. Verdensarvsenteret bør derfor ikke komme i konflikt med dette. ”Muldvarpen” graver ser ned i, og blir en del av det hellende terrenget. Muldvarpen er ikke synelig fra kirken. Prosjektet trekker seg inntil busker og trær for å integrere seg i det eksisterende landskapet. Muldvarpen åpner seg i stedet mot fjorden og besøkende. En generøs glassfasade trekker utsikten og de frodige eplehagene inn i interiøret.

muldvarpen

MULDVARPEN


EKSISTERENDE P-PLASS

5m

0m

1m

10 m

10 m

20m

30m

Eksteriørperspektiv inngangsparti til Muldvarpen INFOPUNKT

SITUASJON

- Bygningen og uteplassen ligger langs en kote for å gi volumet en dempet karakter. Volumet er trukket lengst mulig mot sør-øst, slik at bygget i større grad integreres i det grønne. -Hovedinngangen er lagt langs veien i øst. Dette gjør at besøkende får et pusterom mellom trafikksituasjonen i nord og senteret. Veien mot vest skal ikke brukes av fotgjengere for å forhindre uheldige trafikksituasjoner. - All parkering er samlet langs veien i vest. Fra her er det en sekundærinngang til anlegget. En slisse i terrenget bringer ned lys og leder besøkende til en heis.Varelevering og inngang for ansatte befinner seg i underetasjen. inngang

samling refleksjon

Det bratte terrenget

Frodig vegetasjon

fleksibelt

- Hovedinngangen ligger som en paviljong på toppen av bygget med fantastisk utsikt over fjorden. Det er lagt inn rikelig med sitteplasser slik at paviljongen kan brukes til samling, formidling og venting. Minibuss benytter eksisterende parkering som snuplass og får holdeplass ved hovedinngangen.

+39,0

-Senteret fungerer som en rute av opplevelser. Besøkende ledes på den måten alltid mot noe nytt. En trapp i terrenget med siktlinje mot stavkirken leder besøkende videre mot Ornes.

HOLDEPLASS

Fjorden

Eplehagene

SEKUNDÆRINNGANG +29,0 HOVEDINNGANG

GRESS

URNESTRAPPEN URNESHAGEN

+47,0

SAMLEPUNKT

BYGGEGRENSE

1: Tomt

2:

Trekke unna traffikert vei

3: Følge kotelinjene

4: Gi plass til Urneshagen

5: Sti gjennom senteret

0m

5m

10 m

Situasjonsplan 1:500 1m

10 m

20m

MULDVARPEN


Interiørperspektiv av vestibylen med Urneshagen i bakgrunnen

MULDVARPEN


A

B

C

ORGANISERING VESTIBYLE/ALLROM Fungerer som hjertet i anlegget. Rommet er knukket både i plan og snitt slik at besøkende ledes mot resepsjonen og utstillingen. En peis og en større sofa bygges som faste møbler i 5 mer fleksibelt. Sittegruppen 0 rommet, 10 m i midten av rommet deler vestibylen opp i forskjellige soner. m resten Formidling

5 mUteområdet er lagt 0URNESHAGEN 10mot m m sør-vest. Her kan du sitte mellom epletrærne med den fantastiske utsikten i bakgrunnen. Innhukket i volumet og trærne skjermer plassen for vind. Et stort amfi jevner ut forskjellen som oppstår i terrenget.

Holdeplass minibuss

10 m 20m 30m PUBLIKUMSFUNKSJONER De forskjellige funksjonene er lagt i forlengelse av vestibyleområdet. På denne måten får rommene utsikt og dagslys fra glassfasaden. Aktivitetsrom og filmrom kan kombi10 m 20m 30m neres med utstilling.

+39,0 Siktlinje mot stavkirken

Lang benk +39,5

UTSTILLING Rommet ligger dypt i terrenget og har en takhøyde som øker fra 6 til 9 meter. Kirkerommet er skissert på enden ettersom det har potensiale for å gi rommet en monumental atmosfære. Det er mulig å legge inn overlys i samspill med utstillingen. Det store sammenhengende rommet kan organiseres som et stort rom eller deles opp. Sluser skjermer utstillingene og skaper en mental overgang mellom vestibylen og utstillingene.

Heis Amfi

Hovedinngang

Formidling

Epleplukking

+47,0

0m

ANSATTE Kontorene og maskineret bak vestibylen er skjermet fra besøkende. Alle oppholdsarealene for de ansatte har uavbrutt utsikt mot fjorden. Den kompakte planen gjør at ansatte har enkel tilgang til alle delene av senteret.

5m

10 m

Plan 1. etasje 1:200 1m

10 m

20m

Overlys

Kirkerommet

Skogen

Landskapet trekkes inn

Lokal bruk

Sol

204 Teknisk rom

Sykkelparkering

305 Garderobe personale

201 Norges verdensarv

203 Lager utstilling

Kaldt

107 Lager butikk

Overlys

Sluse

HC P-plass

samling refleksjon

Urnes verdensarvsenter inngang samling refleksjon

fleksibelt Romprogram konkurransegrunnlaget

AREAL Programmerte m2 (FUA) nettoarealer (funksjonsareal)

ROMKATEGORI

Amfi

Overlys

Formidling

kerommet

barn og unge

Soner 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

308 Lager

Arealoversikt forslag

Kjøl

109 Aktivitetsrom for barn og unge

P-plass

Infovegg

103 Kjøkken

308 Lager

P-plass

Vareheis

inngang

Heis

fleksibelt

Amfi Ut utstilling

303 Kopirom 102 Kafé

101 Vestibyle 302 Åpne arbeidsplasser

Eplehagen kafe

samling refleksjon

P-plass

Inn utstilling

Garderobe

AREAL Prosjekterte m2 (FUA) nettoarealer (funksjonsareal) Ansatte

Formidling Peis

+35,4

301 Kontor 304 Møterom Samling

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

Overlys

Sluse

P-plass

Publikumsfunksjoner Epleplukking

106 Museumsbutikk 110 Salgsrom lokalprodusert mat

205 Lager formidling 104 Varemottak

fleksibelt

Frys

HC P-plass

105 WC publikum

inngang

rken

Oppvask Tørrvarer

108 Filmrom

306 Renhold

nje

202 Tre og tro gjennom tusen år

6

Filmrom

30

Aktivitetsområde for barn og unge

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

Amfi

Refleksjon

Møtepunkt

Epleplukking

381 151 49 25 30 12 20 8 31 35 20

0m

5m

10 m

Plan 2. etasje 1:200 1m

Vareheis

10 m

20m

Heis

309 Teknisk rom

200 Utstillinger 201 Basisutstilling Norges verdensarv

232

202 203

140

Formidling

204 205 300 301 302 303 304 305

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

Epleplukking

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom

Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager 306 renholdsutstyr 307 Felles varemottak

308 Lager redskap, utemøbler etc.

309

Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt SUM FUNKSJONSAREAL

60

12 8

5 5 10 15 70

WC

HC P-plass

HC P-plass P-plass P-plass P-plass

Lysvegg

193 9 24 9 24 21

20

Sykkelparkering

7

92

5

+30,6

135 12

17

24

307 Varemottak

104 Avfall

12

8

309 Teknisk rom

231 60

6 14 16

P-plass

inngang

fleksibelt

+30 PLAN 1:200 1. etasje

Sykkelparkering

HC P-plass

HC P-plass P-plass P-plass

70 696

P-plass P-plass

805

0m

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

samling refleksjon

993

Plan 2. etasje 1:200

A

B

C

1m

5m

10 m

10 m

20m

MULDVARPEN


5m

0m

1m

10 m

10 m

20m

30m Inngang +39,5

Lager

Garderobe ansatte

Pauserom

+35,4

Varemottak

+30,6

Snitt AA 1:200 1: Muldvarpen

20m

2: Vestibyle

0m

1m

5m

10 m

10 m

20m

30m

30m

inngang

3: Publikumsfunksjoner

inngang

samling refleksjon

4: Utstilling

SNITT AA 1:200 U. etasje

fleksibelt

samling refleksjon

fleksibelt

Lager

5: Ansatte

Butikk

Vestibyle

+35,4 +35,4

Snitt BB 1:200

0m

1m

MATERIALITET

5m

10 m

10 m

inngang

samling refleksjon

20m

30m

fleksibelt

Kirkerommet

Trerommet

Aktivitetsrom

Uteområde

SNITT BB 1:200 U. etasje

TRE

BRUDDHELLER

NATURSTEIN, TØRRMUR

GRØNT TAK

Hovedmateriale i bærende konstruksjoner. Tre benyttes mest mulig i interiøret for å gi en varm og lun atmosfære.

Gulv i vestibylen, hovedinngangen og uteplassen i sør. Markerer det sammenhengende hovedrommet.

Benyttes i terreng-overganger. Lokalt forankret byggeskikk. Stein kan gjenbrukes og har lang levetid .

Tykt jordlag på taket gir gode vekstforhold for ulik type vegetasjon.

+35,4

Snitt CC 1:200

1m

0m

5m

10 m

10 m

20m

30m

MULDVARPEN


Eksteriørperspektiv med Muldvarpen, Urneshagen, Urnestrappen og Urnes stavkirke

MULDVARPEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.